Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 1253 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, coder, Vojta49.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

27.11.2007 23:42

Logická čtvrthodinka

RE: IQ a podobné testy

Vojta49 81.?.?.?

Souhlasím. Svět je ODJAKŽIVA v rukách inteligentních šílenců. "Normální a obyčejní lidé" to obvykle považují za výsledek jakéhosi spiknutí proti nim. Základní principy evoluce ukazují, že tomu bohužel nemůže být jinak.

Vsuvka pro pobavení.
Je naprosto šílené muset nosit paví ocas. Nejen, že není k ničemu dobrý, ale přímo překáží. Přesto paví slepice tvrdošíjně dávají přednost těm pávům, jejichž ocas je ze všech největší. Vidí v tom důkaz zdraví a výtečné fyzické kondice. Jinak by si organismus páva nemohl dovolit takovou zbytečnost. A tak paví slepice svou sexuální volbou selektují ptáky se stále šílenějšími ocasy a jejich geny přenášejí do dalších generací. Pávi bez ocasů ostrouhali a své geny dál neprotlačili.

A zas vážně.
Stoupenci evoluce věří, že náš mozek (a s ním i inteligence) je v evoluci paralelou pavího ocasu. Alespoň zatím nikdo nepřišel s rozumnějším vysvětlením původu našeho velkého mozku. Ale! Posledních pár generací si tu evoluční selekci stále výkonnějších mozků trochu kazíme něčím, čemu říkáme sociální stát. V něm se kupodivu úspěšněji rozmnožují ti "bezocasí pávi". Důsledkem toho by mohlo být, že se jednoho dne dostane svět do rukou NEINTELIGENTNÍCH šílenců. A věřte, že toho se bojím.

148139

28.11.2007 17:20

Daňový kusanec

Bez daní to nejde

Vojta49 81.?.?.?

Když tak čtu příspěvky čtenářů, přání neplatit skoro žádné daně je téměř jednomyslné. Vyskytl se i hlas, který zavrhuje i stát jako příčinu většiny zla.

Tedy dobrá. Zkusme na chvíli předpokládat, že od příštího roku jsou všechny daně a s nimi spojené služby zrušeny.

Na Nový rok začnou hned po půlnoci vřeštět ti, kterým nepřijela rychlá na zavolání. Nepokojeni jsou též majitelé vyhořelých domů a bytů. Hasiči nikde. Druhého ledna nedostane třicetina důchodců svůj důchod. Ba dokonce ani invalidé. Jednak není odkud vzít a nefunguje ani Pošta. Stejně tak ve dnech následujících.

Policajti zavřeli. A nějaký dobytek nám v noci ukradl z parkoviště skoro nové auto. Bez policejního protokolu s námi v pojišťovně zdvořile vypoklonkovali. A školy jsou také zavřené. Tedy ty státní. Sice tam děti toho moc nenaučili, ale co s nimi tedˇ?

Nasněžilo. Pluhy a sypače nikde. A manželka si na ledovce asi zlomila nohu. Nezbývá, než navštívit soukromou kliniku nebo léčitele. Státní nemocnice mají také zavřeno.

Sněhová kalamita vrcholí. Snad by pomohla armáda? Bohužel, je také rozpuštěna.

Jak dlouho by šel takový "nedaňový" ráj vydržet? Všichni práceschopní by v krátkém čase utekli do států typu "daňové peklo" a v tomto "ráji" by potichu umírali hladem jejich staří rodiče.

Tak radši asi ne, co?

148196

29.11.2007 00:50

Logická čtvrthodinka

RE: IQ a podobné testy

Vojta49 81.?.?.?

Ta zatrápená inteligence přece začala už od pěstního klínu a sekeromlatu. Jaderná bomba je dětská hračka proti tomu, co ještě přijde. A přesto jsme to zatím přežili.

Ovšem bylo by zajímavé, kdyby nám matička příroda namísto velkých mozků nadělila stejně jako pávům. Velké a krásné ocasy [velký smích]

148219

29.11.2007 11:18

Daňový kusanec

RE: Bez daní to nejde

Vojta49 81.?.?.?

Možná, že jsem to i pochopil. Mně pro změnu provokuje poslouchat neustálé žvanění, jak VŠECHNO JE ŠPATNĚ. Což tedy namísto nadávek zkusit vymyslet, jak to udělat, aby VŠECHNO BYLO DOBŘE.

148234

29.11.2007 13:35

Daňový kusanec

RE: Bez daní to nejde

Vojta49 81.?.?.?

Rozumím. VŠECHNO JE ŠPATNĚ. Tak jsme to srovnali cé-čtyřkou se zemí, těch stopadesát jsme defenestrovali. A CO DÁL?

148241

29.11.2007 15:18

Daňový kusanec

RE: Bez daní to nejde

Vojta49 81.?.?.?

Ještě jste zapomněl San Marino. Všechno země s mnohaletou kulturní tradicí. A v Čechách? Od roku 1938 zde platí nepsané pravidlo: "kdo nekrade, nelže a nepodvádí, je hloupý přisluhovač ještě hloupějšího režimu".

Ano. Byli a jsou i tací, kterí se této "životní filosofii" vzepřeli. Dnes jsou příliš staří nebo v exilu. A tak je česká politická elita složena z "nepříliš elitních" lidí.

Pan Ortega by k tomu poznamenal. "Vzpoura a následná vláda davů není ničím menším než vládou lidí, kteří jsou nejméně způsobilí revoltovat nebo vládnout. Sám se sebou spokojený davový člověk není jen nejméně způsobilý řídit záležitosti společnosti; není toho prostě schopen vůbec".

Ale kde ty schopné a čestné vzít? To poraďte.

148243

29.11.2007 21:04

Daňový kusanec

RE: Bez daní to nejde

Vojta49 81.?.?.?

To zní lákavě. Pochybuji, že by fungovalo decentralizované školství, doprava, zdravotnictví, průmysl, zemědělství a další rezorty. V případě potřeby nové liniové stavby je už za dnešního stavu obtížné dosáhnout konsensu. Dopravní spoje, končící chaoticky na hranicích krajů také nejsou to pravé. Jak potom rozhodnout o umístění úložiště jaderných odpadů a dalších nezbytných celorepublikových investic.

A kdyby se to i přes mé pochybnosti povedlo, objem veřejných zakázek to nezmenší. A to je dle mého soudu ten med, na nějž se slétají jako vosy chamtiví politici. Dobrá, o zadávání zakázek na stavby silnic, dálnic a železničních koridorů, zásobování armády a policie, dodávky IT technologií do škol a pod. se nebude rozhodovat centrálně, nýbrž z úrovní krajů, okresů a měst.

A nyní zásadní otázka. Kde je záruka, že ony hromady veřejných peněz nepřilákají na tyto nižší úrovně stejné hordy deprivantů, jako jsou ti dnešní centrální. Jen jich bude řádově víc a ještě více peněz z našich daní skončí v jejich kapsách.

Je mi líto, ale toto asi řešením nebude.

148253

30.11.2007 14:37

Daňový kusanec

RE: největší zloděj je stát

Vojta49 81.?.?.?

Autor má nepochybně naprostou pravdu. Řešení vidím v jediném. Každý politik, soudce a policista od stanovené hranice platu je povinen každoročně předkládat podrobné majetkové přiznání. Finanční úřady přenesou větší část pozornosti na tyto osoby. Nebude-li státní úředník schopen prokázat zdroj svého majetku, bude přísně potrestán včetně propadnutí nedoložené části majetku. To by se pan Čuně, Gros a mnozí další kroutili.

148294

01.12.2007 14:02

Portugalský expremiér přiznal, že byl ve věci Iráku napálen

RE: Jsem téhož názoru - neblbněte

Vojta49 81.?.?.?

Dva uranové doly a tisíc odstředivek na obohacování uranu měl Saddám jistě jen tak na hraní. Fotky a popisy viz http://www.ruleta.nazory.cz/jadro.php. Ty komise vskutku našla. Ale ?!? To přece ještě nejsou zbraně, že?

148344

02.12.2007 19:04

Stařec a silnice

RE: jo

Vojta49 81.?.?.?

Někteří lidé tvrdí, že jsou-li u člověka hlad, žízeň a sexuální pud zcela ukojeny, on sám není spokojen. Na rozdíl od zvířete nejsou tím jeho nejnaléhavější problémy vyřešeny, ale právě začínají.

Ti lidé také říkají, že člověk je nemocný rozumem. Ten mu totiž umožňuje pracovat s pojmem budoucnost. A ta je vždy nejistá. A po té nejisté budoucnosti s naprostou jistotou přijde smrt. Cosi úplně neznámého, o čem vůbec nic nevíme. A neznámých věcí se my lidé odjakživa strašlivě bojíme.

Strach je nepříjemný. Proto hledáme způsob, jak jej kompenzovat. Od nepaměti proto lidé v něco věří a něco uctívají. Je lhostejno, zda Baala, Jehovu, komunismus nebo Tisíciletou říši.

Těm, kteří věří, to velmi usnadňuje život. My ostatní se zmítáme, jako onen stařec.

148391

02.12.2007 22:58

Stařec a silnice

RE: jo

Vojta49 81.?.?.?

Dle mého soudu souvisí morálka s vírou jen volně. Některé činy věřících jsou z pohledu nevěřících (tedy věřících v cosi jiného) katastrofálně amorální. A samozřejmě naopak. Morální pravidla jsou pak většinou definována právě onou konkrétní vírou pro své věřící. Jiní věřící mají jiná.

Co mají však víry v cokoliv (tedy i v ten komunismus či tisíciletou říši) společného zcela jistě? Řeší problém neznámé (a pro většinu lidí nejisté) budoucnosti. Jakmile dospějeme do kýženého Ráje, Komunismu, Říše, čas se zastavuje. NENÍ další budoucnost a s ní spojená nebezpečí. Krása.

148399

03.12.2007 13:26

Stařec a silnice

RE: jo

Vojta49 81.?.?.?

Hodnocení typu "brilantní úvaha" potěší. Díky. Když tak uvažuji, proč se účastním zdejších diskusí, tak právě proto. Užívám svou racionalitu k tomu, abych sytil své emoce.

Vaši víru Vám závidím. Určitě Vám dává pocit síly a jistoty. Mně se k víře dopracovat nepodařilo. Soudím, že jednoduchá a snadno srozumitelná lež VŽDY zvítězí na složitou pravdou. A lidské dějiny jsou toho důkazem.

Víry v šamanismus, Quetzalcotla, Amona, řecká božstva a tisíce dalších jsou z dnešního pohledu chápány jako dětinské. Tedy v podstatě lež. Přesto byly ve své době zdrojem emocionální rovnováhy svých nositelů a pohlíželo se na ně, jako na ty největší pravdy. V jejich jménu byli lidé ochotni vynakládat obrovské hodnoty (chrámy, oběti a pohřební rituály). Čím více věřících, tím větší pocit libosti pro účastníka (tak mnoho se nás přece nemůže mýlit). A také naopak. Každý nevěřící je přímým ohrožením toho, v co věříme. Buď jej obrátíme na správnou cestu, nebo ať zhyne. To je cílem militantního islámu dodnes.

Proti všem vírám, které jsem v předchozím označil za lež a jsem si dobře vědom, že za to budu ukamenován, stojí v mých očích poznání. Jenže poznávat a učit se je moc složité. Tak raději asi tu víru.

148433

03.12.2007 18:51

Stařec a silnice

RE: jo

Vojta49 81.?.?.?

Ano, máte pravdu. Definici víry jako CESTY či HLEDÁNÍ vzdělaní lidé často užívají. Mně cosi důležitého chybí. Ať se snažím hledat sebevíc, jsem bez víry. Asi mi chybí "dar víry".

Učebnicová definice "víry" říká, že jde o souhrn idejí, které vysvětlují principiální otázky vzniku, existence a směřování světa a lidí. Tyto ideje nelze podrobovat racionálnímu testování, jsou pevně dány (obvykle vyšší autoritou). O takových "vírách" jsem hovořil a řadím mezi ně i ideologie typu komunismus či nacismus. Takovou "víru" považuji za onu jednoduchou lež, která vždy zvítězí nad složitostí skutečného života.

Možná ještě krátkou poznámku ke vztahu víry a odpovědnosti. Tady vidím přímý vztah k mravním principům, o nichž jsme již hovořili. Jestliže mi víra káže, abych ji bez skrupulí šířil mečem, pak útok na WTC je v očích stoupenců této víry skutkem nejvyšší mravní síly a jeho strůjci jsou hrdinové se zajištěným vstupem do sedmého nebe. To je moc špatné, ovšem v souladu s "vírou".

Proto nepovažuji za pravdivé tvrzení, že víra činí svého nositele apriori odpovědnějším a mravnějším. Spíš je to o tom, jaký mravní kodex v rámci své víry či "nevíry" člověk vyznává. Dokonce soudím, že mnohdy mohou být lidé "bez víry" mravnější a odpovědnější, než někteří "věřící".

148448

04.12.2007 18:55

Je Putin nejoblíbenějším vůdcem světa?

RE: Trochu moc ideologickej clanek

Vojta49 81.?.?.?

Naprostý souhlas. Ještě jsem v historii nezaznamenal monarchu, jehož hlavním zájmem není upevňování vlastní moci, ale (jak tvrdí autor) blahobyt poddaných.

148502

04.12.2007 22:30

Je Putin nejoblíbenějším vůdcem světa?

RE: Americký novinár: „Pretože sa Rusko stáva silnou veľmocou, Západu to vytvára problémy“

Vojta49 81.?.?.?

Ruští voliči učinili jen to, co jim předvolební propaganda napumpovala do mozků. Nadpoloviční většina ruských voličů je přesvědčena, že veškerá radioaktivita na Zemi je výhradně dílo lidských rukou. Čtvrtina soudí, že Slunce obíhá kolem Země. Takoví lidé by zvolili po příslušné mediální masáži za svého "báťušku" klidně i Hitlera.

148514

05.12.2007 00:51

Je Putin nejoblíbenějším vůdcem světa?

RE: Americký novinár: „Pretože sa Rusko stáva silnou veľmocou, Západu to vytvára problémy“

Vojta49 81.?.?.?

Naprosto s Vámi souhlasím s hodnocením kvality amerických voličů.

Naprosto s Vámi nesouhlasím s hodnocením možností propagandy. Tvrdím, že Stalin si zajistil nehynoucí lásku Rusů ještě před válkou i přes to, že masově likvidoval ruskou inteligenci. Čím? Jedině propagangou. A to ještě nebyly k dispozici barevné hýbací obrázky v každé domácnosti.

Je to prosté. Jednoduchá a snadno zapamatovatelná lež u většiny lidí dokáže porazit složitou pravdu. V historii mnohokrát odzkoušené. Odhaduji, že 2/3 hlasů získala Putinova strana díky kvalitní a hlavně bezkonkurenční propagandě.

148520

06.12.2007 15:57

Plundrování po bruselsku

RE: A bylo řečeno a co B...?

Vojta49 81.?.?.?

Obávám se Vratislave, že na svou otázku odpověď nedostanete. Místní diskutéři mají natolik zalité oči slzami nad zoufalým stavem našeho zemědělství, že si ani nepovšimli, jak dokonale mají ti naši krachující sedláci obdělaná pole.

148620

06.12.2007 22:06

Plundrování po bruselsku

RE: Bezmocnost - nebo dutohlavost?

Vojta49 81.?.?.?

Pietroo, Pietroo, větší snůšku nesmyslů jsem už dlouho nečetl.
Doporučuji méně psát a více číst. Například něco o evoluční biologii.

148640

09.12.2007 14:31

Všichni běloši jsou rasisté, učila univerzita

Jak nám voní?

Vojta49 81.?.?.?

Nedávno jsem se dočetl, že tělesný pach člověka je specifickým signálem jeho imunitního systému. Podle toho, jak nám ten druhý voní či páchne podvědomě zjišťujeme, zda nemáme podobný (tedy příbuzný) imunitní systém a tedy, jak dobrý nebo naopak špatný by byl imunitní systém našeho případného společného potomka. Jsou-li vzájemné pocity hodně příjemné, spouští se produkce hormonu lásky a už to jede.

Když jsem se v životě občas setkal s dívkou jiné rasy, vnímal jsem její zvláštní vůni (a nemyslím tím parfumerii). Mnohdy to byl velmi příjemný a vzrušující pocit. Dnes vím, že naše imunitní systémy bylo záhodno tehdy zkřížit a že naše případné děti by byly zdravé a krásné. Pozdě. Ovšem vnuky to naučím.

148831

09.12.2007 14:58

Plundrování po bruselsku

RE: A bylo řečeno a co B...?

Vojta49 81.?.?.?

Mám obavy, že poněkud přeceňujete schopnosti "obyčejného" člověka. Stačí si pročíst tuto diskusi. Stesk po RVHP a jejích "vymoženostech" či řešení problémů pomocí družstev. Je zajímavé, že nikdo ze stoupenců družstev si nekoupí BMW se třemi dalšími společníky. Každý chápe, jak by takové auto vypadalo po prvém měsíci užívání. Ovšem družstevní výrobu? Klidně.

Vy navrhujete, aby tito nepoučitelní lidé rozhodovali o zásadních politických otázkách země. Bojím se, že byste v Česku rozpoutal něco, proti čemu byl Pol Potův režim dětskou besídkou. Krvelačnost některých "prostých" občanů je taková, že by klidně obnovili praktiky z dob inkvizice.

148829

09.12.2007 22:23

Plundrování po bruselsku

RE: Bezmocnost - nebo dutohlavost?

Vojta49 81.?.?.?

Toto není prostor pro doplňování základního vzdělání. Račte si Pietroo zadat do vyhledávače "teorie sobeckého genu". Stačí přečíst několik prvních odkazů. Pak Vám bude jasno, že mi kladete otázky typu "a když je tedy zeměkoule kulatá, proč ti lidé dole nespadnou".

Určitě naleznete i odpovědi na problém entropie. Stačí pohledět na přísnou pravidelnost pouštních dun či na dokonalou krásu a symetrii sněhové vločky.

Všem nezaujatým čtenářům se omlouvám za nesrozumitelný diskusní příspěvek.

148873

10.12.2007 01:00

Plundrování po bruselsku

RE: A bylo řečeno a co B...?

Vojta49 81.?.?.?

Stručně. Myslím, že politici jsou v průměru vzdělanější (a tedy i poučitelnější), než prostí občané. Asi jsou i trochu inteligentnější. Ovšem to vůbec nic nevypovídá o jejich mravních úrovni. Jsem přesvědčen, že mnozí lžou, kradou a podvádějí. Bohužel jim to vesměs prochází. A nejen v ČR.

Svůj názor na to, čeho je schopen dav, jsem zde psal už několikrát. Dav je naprosto dokonalý, je-li potřeba něco bořit, hledat viníky, trestat. Viz Francouzská či jiné revoluce. Ve chvíli, kdy je "zlo" vykořeněno a mělo by se začít hledat "dobro", zmůže se dav jen na rozpačité kvokání. A když výjimečně z davu zazní použitelný nápad, většina jej ukřičí. Dav, alespoň dle mé zkušenosti, není schopen činit racionální a kostruktivní rozhodnutí. To musí vždy připravit jedna nebo pár osvícených hlav a následně pro ně získat většinu. A jsme zase u té hrozné zastupitelské demokracie. Je mi líto.

Naději pro budoucno vkládám do hlubšího poznání struktur a funkcí lidského mozku. Již dnes jsou uchazeči o některé profese podrobováni psychologickým testům. Věřím, že zanedlouho umožní funkční zobrazovací metody nalézt a vyhodnotit v mozku kandidáta na politickou funkci centra osobnostní etiky. A stejně, jako epileptik nesmí řídit autobus, nebude smět lotr do politiky. Nic lepšího mě zatím nenapadá.

148880

10.12.2007 12:00

Lži na konci amerického snu

RE: dovětek...

Vojta49 81.?.?.?

Naprosto souhlasím. Snad ještě maličkost.

Každý ze zde diskutujících chodí nakupovat. Jsou-li na jedné ulici dvě pekárny, půjde tam, kde je rohlík levnější. No přece nebude podporovat lotra pekaře, který žádá za stejný rohlík dvojnásobek toho, co konkurence. To je přece samozřejmé, že!

Jde-li stejným způsobem nakupovat pracovní sílu podnikatel, je to naopak? Ten syčák nechce naši drahou, on by nakupoval jen levnou práci. Tedy přátelé, to je vskutku N E P O C H O P I T E L N É ! A to, že práce je stejné zboží na trhu, jako rohlík, je známo už hodně přes sto let.

148925

11.12.2007 15:38

Lži na konci amerického snu

RE: dovětek...pro Šedivce a Micinu

Vojta49 81.?.?.?

Od doby, kdy existuje život, platí jeden zákon. Na každou činnost musí každý organismus vydat určité náklady. Ty jsou součtem organismem vynaložené energie a stráveného času. Tou činností může být vlaštovčí lov hmyzu, pavoučí stavba sítě nebo pečení rohlíku.

Po celou dobu evolučního vývoje pak platí, že vítězí takový organismus, který dokáže vykonávat činnosti, nezbytné ke své reprodukci efektivněji - tedy s nižší spotřebou energie či času nebo obého. Proto na této planetě do dnešních časů přežilo jen 1% (slovy setina) všech až dosud žijících organismů. Ostatní podlehly a vyhynuly.

Tento zákon je univerzální. Platí i v ekonomice. Ač tisíce ševců ve své době spílalo Baťovi, on toho nedbal a vyráběl dobré boty za zlomek nákladů průměrného ševce. A zlikvidoval je. Dnes o soukromého ševce nezavadíte. Stejně marné bylo rozbíjení strojů dělníky v době anglické průmyslové revoluce.

Prostě život vždy byl, je a bude soutěží. A od toho nám nepomohou žádné náboženské ani ideologické berličky. Těm skutečně nemohoucím pomůže sociální solidarita. Ta ovšem neskýtá žádný přepych. Zájemci o krásný a plný život prostě musí do soutěže.

Jak praví jedna stará moudrost - pečení holubi nikde nelétají do ...

149056

11.12.2007 16:16

Pensionovaní prezidenti a teroristé za pravdu o 11. září?

Co bude dál?

Vojta49 81.?.?.?

Je zajímavé, že stařík Cossiga přišel se svým senzačním odhalením v době, kdy se médiím hrubě nedostává jiných senzací.

Když si tak dobře všechno pamatuje, což takhle jedno konkrétní jméno. Nebo jiný hmatatelný důkaz. Vždyť zorganizovat podobné akce nelze bez účasti stovek lidí, jejich porad, tréningu a příprav, stohů dokumentů, hodin telefonátů. A hlavně. Jak se dá z CIA neverbovat a zaplatit člověk, který na rozkaz a v zájmu CIA spáchá sebevraždu?

Vsadím se, že žádné další odhalení nebude. To, co bylo třeba, se již podařilo. Zvýšit náklad listů a sledovanost médií, které s touto volo.inou přišly.

149060

12.12.2007 14:45

Pensionovaní prezidenti a teroristé za pravdu o 11. září?

RE: Nasredine, hochu ...

Vojta49 81.?.?.?

Lidský mozek je zvláštní. Prosté a vysvětlitelné jevy jej nebaví. Naopak si přímo rochní ve věcech neobvyklých, tajemných a mystických. A Váš zřejmě velmi. Proto bylo ve středověku zaregistrováno tolik zjevení, čarodějnic a jiných "zázraků". Ani jedno UFO! Kde asi ti kluci zelení byli?

OFO přišlo na řadu, až když člověk začal létat. Pro změnu o čarodějnice, svatá zjevení či posedlost ďáblem najednou ne a nezavadit. Proč asi?

Dnes věříme v různá (naprosto níčím nedoložená) spiknutí. V kurzu jsou také "zázrační" léčitelé všeho druhu. Hádejte, kam takový léčitel běží, když mu spadne na nohu traverza nebo ho chytne ledvinová kolika?[chechtot]

A tak, vinou našich nedokonalých mozků, vznikají mýty a legendy. Ještě bychom měli nahlédnout, komu prospívají. V prvé řadě médiím. Senzacechtivé publikum s nevýslovnou rozkoší hltá kdejakou podobnou blbost. A hlavně - dobře platí. Vždyť jen z takových "zpráv" žije bulvár. A dobře. Podobných manipulací zneužívají rádi i politici, aby odvedli pozornost "obyčejných občanů" od problémů, které jim působí svou zkorumpovaností, diletantstvím či stupiditou.

Mimochodem. Až Vám sedne UFO do zahrady, dejte mi vědět. Přijdu, i kdybych měl vstát z mrtvých.

149149

12.12.2007 16:34

Máme se stále lépe

RE: Tak si pobrečme

Vojta49 81.?.?.?

Je mi líto Pietroo, ale opět plácáte nesmysly. Vývoj státního dluhu souvisí se schodky státního rozpočtu. Cituji z nezávislých zdrojů: V roce 1993 činil 192 miliard korun, v roce 1996 207 miliard korun, v roce 1998 240 miliard korun, v roce 2002 454 miliard korun a koncem roku 2004 592,6 korun...

Nemusíte být matematikem, abyste zjistil, že v létech 93-98 rostl státní dluh o nějakých 10 miliard ročně. Zato od doby vlády pana Zemana a jím vychovaných "špičkových" politiků se meziročně propadáme v průměru o 80 miliard!!!

K tunelování za privatizace. Jistě, probíhalo. Pravicoví i levicoví analytici se shodují na částce kolem 50 miliard. Ano. Tolik bylo rozkradeno. Toto číslo kritici privatizace raději nepoužívají. Někoho by mohlo trknout, že proti stovkám miliard, jimiž zadlužily tuto zemi vlády sociální demokracie, to je vlastně pakatel. Kdyby za ty dluhy byla alespoň vybudována moderní dopravní síť, prosím. Jenže, kde nic tu nic. Vše projedeno. A když konečně přijde vláda, která se (alespoň trochu) snaží projídání naší budoucnosti zastavit, "prostý občan" jí spílá.

V rodině mám podnikatele, který svou firmu zakládal v březnu 1990. Během pěti let to dotáhl na 80 zaměstnanců a obrat 250 milionů. Bez dotací a úlev. Že by Klausova vláda nějak bránila podnikání? O tom nikdy nehovořil. Firma kupodivu dodnes prosperuje. Většina jejích kmenových zaměstnanců si dokázala z výdělků ve firmě postavit v Praze své domy. To prokleté "vykořisťování".

Bláboly typu "všechno domácí se likvidovalo" mě také nadzdvihují. Vy si pletete pojmy s dojmy. V té době se pane odstátňovalo. A věřte, že to bylo dobře. Vy osobně čas, kdy "všechno bylo nás všech" asi moc nepamatujete, že? Zkuste odhadnout, jak tehdy fungovaly státní podniky ve srovnání s tím, jak fungují dnes. Tedy ty, co státní zůstaly. Armáda? Černá díra na peníze. ČD? Špína, zpoždění a neschopnost. Policie? Nejvíc policistů na hlavu v EU a výsledky žádné. Správa silnic? Většina mostů a vozovek na rozpadnutí. Pošta? Nákup největší mechanické třídičky na dopisy v době, kdy všichni přecházejí na elektronickou komunikaci. ČEZ? Arogance monopolu. Justice? ... Mám pokračovat?

Už víte, jak je to s geny a antikoncepcí? Co myslíte, kteří lidé mají vyšší pravděpodobnost, že své geny přenesou do další generace? Ti, kteří si "nasekali" patnáct dětí a zemřeli zedřeni dřív, než děti dospěly? Jejich nedostatkem strádající nemocné děti, zcela bez majetku, umírají nebo marně hledají partnera. Jiní rodiče si pořídí jen tři, kvalitně je živí i učí, zabezpečí je do začátku majetkem a ještě jim pomohou s výchovou další generace. Ovšem pozor - toto vše před zavedením "sociálního státu". Opravdu je to tak těžké vymyslet?

Bude-li Váš příští příspěvek promyšlenější, prozradím Vám způsob antikoncepce u zpěvného ptactva.

149156

12.12.2007 22:42

Pensionovaní prezidenti a teroristé za pravdu o 11. září?

RE: Pane Vojto,

Vojta49 81.?.?.?

Tedy pánové vy jste se do mě dali. Takže postupně.

Pro 89: Junga mám rád. A také Dawkinse, Ridleyho a Koukolíka. Přiznávám se. Většina mých „mouder“ pochází od nich.

Pro 74: O motivech můžeme všichni jen spekulovat. Dokud nedostaneme před vyšetřovatele skutečného organizátora zločinu.

Pro Nasredina: I já jsem použil UFO jako příklad. K vysvětlení jevu, kterému psychologové říkají učeným slovem „přesah“. To je právě ta vlastnost našeho mozku vidět, slyšet, či vnímat něco tajemného a nevysvětlitelného, co ve skutečnosti není, ale já si přeji, aby bylo. A proto dříve nebyla viděna UFO, dnes zase nejsou ty čarodějnice.

O P 2 není pochyb. Známe konkrétní jména, činy i pozadí. Jen tak trochu chybí důkazy k žalobám. Ovšem to vskutku není nic mystického. Takových deprivantů máme dost i v naší zemi.

Pro Michu: Nevím jak Váš, ale můj mozek je pane bídný. Něco nového se naučit, to je dřina. A k 9/11. Tuny důkazů o demolici jsem neviděl. Zato jsem četl odborný posudek českého specialisty statika, který viděl pád obou budov na vlastní oči a díky své specializaci získal okamžitý přístup do trosek. Vyšetřovací komise jej pak používala jako znalce. Máte-li zájem, jeho zpráva je zde http://technet.idnes.cz/naraz-letadla-muze-mrakodrap-ustat-ale-wtc-nemelo-sanci-pim-/tec_technika.asp?c=A071013_001816_tec_technika_pka a nemá smysl ji dále komentovat.

Pro Herbage: Spekulace, že to celé bylo naplánované a organizované tajnými službami by chtěla alespoň maličký důkaz. Zatím není. Já považuji za lepší tuto konstrukci. Akci skutečně připravila Al Kaida. Tajné služby něco tušily. Americký prezident v té době nutně potřeboval ukázat svým voličům konkrétního nepřítele. To je v politice oblíbený trik, když už vás mají občané plné zuby. Nádherně tím sjednotíte národ. Takže se nic neorganizovalo, ale nechal se tomu volný průběh. Při vyšetřování samozřejmě vyšla najevo spousta pochybení (protivzdušná obrana, systémy varování, koordinace záchranných prací a další). Co z toho bylo ovlivněno a co bylo skutečné lemplovství se asi už nikdy nedozvíme. A k dokumentaci útoku na Pentagon. Už jste viděl zemi, která by uveřejnila záběry armádního sídla s nejvyšším stupněm utajení?

149172

13.12.2007 00:54

Lži na konci amerického snu

RE: dovětek...pro pány Bartoška a Antiseptika

Vojta49 81.?.?.?

Trefil jste pane Bartošku hřebíček na hlavičku. Alespoň podle současné evoluční teorie je velikost a výkon mozku přímo úměrný počtu členů skupiny, v níž daný tvor žije. U člověka je to ze všech nejvíc – 150. Schválně, kolik kontaktů máte v mobilu?

A mozek se údajně takto vyvinul proto, že si musí pamatovat svůj vztah ke každému z členů skupiny. Je to prý naprosto nezbytné k fungování správné sociální hierarchie v tlupě. U vlků, delfínů a šimpanzů stejně jako u lidí. A trvalá snaha každého jednotlivce vyšplhat o něco výš na žebříčku oné sociální hierarchie je tou nekončící soutěží, o níž jsme již mluvili.

Antiseptik si myslí, že ve vlčí smečce nepanuje soutěž (vlčí kapitalismus). Samozřejmě, že ano. Z pohledu povrchního pozorovatele to vypadá tak, že smečka vlků, ženoucí stádo srn soutěží se srnami. Chyba. To srny soutěží mezi sebou, která bude nejpomalejší. Ta má smůlu a nepředá své geny do další generace. A u vlků jakbysmet. Při lovu se ukáže, která vlčice v tlupě je ta nejrychlejší a nejsilnější. A jen ta pak zabřezne a má mláďata. Ostatní jen pomáhají s jejich výchovou, ale své geny dál nepředají. A to je sakra kapitalismus.

149176

13.12.2007 12:27

Lži na konci amerického snu

RE: dovětek...pro pány Bartoška a 89

Vojta49 81.?.?.?

Máte pravdu pane Bartošku, Dawkinsova kniha Sobecký gen položila základ moderní evoluční biologii. Obsahuje odpovědi na všechny Vaše výše položené otázky. Já už určitě překračuji editorem stanovený limit příspěvků. Takže máte-li zájem o hlubší diskusi na toto téma (a kupodivu se v něm hovoří víc o altruismu než o sobectví), jsem Vám k dispozici ne svém e-mailu.

Pro "89". I Vy máte pane naprostou pravdu. Krom skupinových forem života se na naší planetě vyskytují též četné teritoriální formy. I zde platí přísná pravidla. Kdo si nezajistí a před soupeři neobhájí své teritorium, tím samičky jeho druhu pohrdnou. A důsledky jsou zase tytéž. Jeho geny v soutěži s ostatními prohrály.

149206

13.12.2007 15:01

Máme se stále lépe

RE: Tak si pobrečme

Vojta49 81.?.?.?

Ale pane Bubeníku, ty tři biliony jsou vskutku objev, hodný Nobelovy ceny za ekonomii. Divné, že jste ji zatím neobdržel. [chechtot]

Pro prostého čtenáře. Pan Bubeník zde sečetl, kolik odvedli všichni žijící občané dosud na důchodovém pojištění. Jen trochu zapomněl, že v průběžném systému se tyto peníze nikam neukládají, ale rovnou použijí k výplatám důchodů pro rodiče plátců. K tomuto hausnumeru pak přičetl částku, která je teoretickým součtem nároků stávajících důchodců na všechny jejich důchody až do smrti. Tím dospěl ke své vysoce odborné, ba přímo daumiální sumě, 3 biliony korun. A pozor, následuje další objev. Tyto, fantasmagoricky smyšlené "peníze", prý nám všem Klaus ukradl. Tož ať si jich užije.[mrknutí jedním okem]

Ach přírodo, přírodo, ... čeho se ještě dožijeme.

149216

14.12.2007 00:49

Lži na konci amerického snu

RE: dovětek...pro Šedivce a 89

Vojta49 81.?.?.?

Vážení pánové, je mi velmi líto, že jsem vás nepřesvědčil. Vina je určitě na mé straně. Nemám ten správný dar slova.

Panu "89" jsem povinen sdělit, že evoluční biologie není žádná módní "rádobyvěda". Je to vědní disciplina, která se vyvíjí už přes 150 let. Vyučuje se na všech univerzitách světa (dokonce i bohosloveckých) a je základem veškerých přírodovědných nauk včetně lékařství. Mně pomohla nalézt odpovědi na otázky, s nimiž jsem si dlouho nevěděl rady. Zkusíte-li s ní jen trochu polaškovat, budete mile překvapen.

Panu Šedivcovi. Na čem je dle Vás postavena úspěšná společnost? Která z lidských civilizací byla úspěšná? Babylon, Perská říše, Egypt, Řím či Mayové? A že to byly nějaké říše. Všechny skončily v plamenech a tratolištích krve. Ale ksakru proč? Když byly tak bohaté a mocné.

Nabízím kacířskou odpověď. Jestli ono to nebylo tím, že všechny tyto kultury s růstem své moci a bohatství postupně opouštěly přírodní zákony a nahrazovaly je "svými umělými pravidly". A když už bylo všechno pěkně "vyumělkované", vyrojila se odněkud horda úplně přírodních barbarů. Umělá pravidla jim byla šumafuk. Pomocí přírodních zákonů vyvrátili tato pravidla z kořenů i s jejich nositeli.

A tak se na mně prosím nezlobte, když jsem proti umělým pravidlům (zákonům). Obávám se totiž, že čím víc jdou proti přírodě, tím jsou pro lidi nebezpečnější, ač se to na první pohled někdy nezdá.

A ta evoluční věda s tou ekonomií (zde diskutovaný trh práce)velmi úzce souvisí. Až tak, že za uplatnění evolučních zákonů v ekonomii byla nedávno udělena Nobelova cena.

149235

17.12.2007 17:48

Sci-fi: Přímá volba prezidenta

A kudy dál?

Vojta49 81.?.?.?

Připusťme, že jsme se nějak zbavili současných nenáviděných politiků. Ač to považuji za naprosto vyloučené, připusťme rovněž, že jsme metodami přímé demokracie vybrali čestné, vzdělané a neúplatné lidi na všechny potřebné pozice komunální i státní správy.

Co budou ti chudáci dělat dál?

Tak třeba mně rozčiluje neschopnost naší policie a nevýkonnost justice. Jak z nich ti "noví bezvadní" politici udělají schopné a pracovité?

Také mi vadí náš strašlivý státní dluh. Každý rok musíme platit přes 40 miliard jen na úrocích. Co asi udělají s tím?

Krev mi pije rovněž energetický monopol, černá díra na peníze jménem armáda, zoufalý stav silniční sítě, bídná úroveň školství, farmaceutickým klientelizmem prolezlé zdravotnictví, výhled, že už brzo nebude na penze, exemplární ukázky lajdáctví pod hlavičkami ČD a Pošta, ... a ještě asi tisích věcí.

Co si s tím vším ti noví chudáci počnou?

149446

19.12.2007 17:44

Venda a Jenda

RE: Dostal sem dobrej napad.....

Vojta49 81.?.?.?

Obávám se, že to až tak dobrý nápad není. Chyba je stále stejná. Spočívá v předpokladu, že dav "prostých lidí" je schopen se na něčem (konkrétním a užitečném) dohodnout.

Že nemám pravdu? Tak to zkusme zde. Většina debatérů zavrhla oba kandidáty na prezidenta. V tom jsou zajedno. Existuje tedy v našem národě člověk, na němž by se jako na příštím prezidentovi většina zdejších diskutérů shodla? Vsaďme se, že ne. A když se nedohodne deset gramotných lidí, jak dosáhnout shody u milionu, mnohdy pologramotných?

149664

19.12.2007 21:09

Dětská propaganda

RE: Autore, autore,

81.?.?.?

Podle chytrých knih je základem kultury to, co nám formuje mozek od narození a co tedy většina příslušníků dané skupiny považuje za "normální". U kanibalů je normální, sníst poraženého protivníka a získat tak jeho sílu. U muslimů je normální, dát vyřezat svým dcerám vnější genitál a svou ženu nechat zbičovat za to, že byla kýmsi znásilněna. Američané považují za normální, věřit v Boha a přesto se o sebe dokázat postarat každý sám. A to s úsměvem na tváři, i když jim třeba zrovna není do smíchu.

149674

20.12.2007 00:31

Venda a Jenda

RE: Dostal sem dobrej napad.....

81.?.?.?

Prosím opravte mě, jestliže se mýlím. Když projdeme zdejší články i diskuzi, nalezneme drtivou převahu kritických, odsuzujících a destruktivních stanovisek. Nejlépe ze stávajícího uspořádání světa nenechat kámen na kameni.

Existuje samozřejmě pár výjimek typu paní Jarmila. Její poněkud naivní představa má v sobě alespoň zdánlivě konstruktivní prvek. Když se jí ovšem zeptáte, co bude, až zavládne přímá demokracie, předpokládá, že "ono jaksi samo".

Totéž předpokládáte Vy. Cituji "...většina si zvolí to, v čem je ochotno žít více lidí...". A to je ten kámen úrazu. Většina umí jen kritizovat, odsuzovat, trestat a bořit. Na ničem jiném se většina není schopna shodnout.

Takže znovu vyzývám. Přesvěčte mě, že se mýlím. Že alespoň deset lidí je schopno se na něčem dohodnout. Získejte zde podporu pro svůj návrh nového (čestného, moudrého a důstojného) prezidenta naší země. Dokážete-li to, hluboce před Vámi smeknu a veřejně se omluvím za svou nedůvěru v "osvícenou většinu".

149698

21.12.2007 01:04

Venda a Jenda

RE: Vážení a milí

Vojta49 81.?.?.?

Tak to mě zajímá. Který je programovací jazyk této galaxie? A kdo disponuje parametry ke kompilátoru? A do jakého kódu bude přeložen výsledný modul?

Vskutku znáte odpovědi na tyto otázky nebo jde jen vysoce nadprahové, esotherické, ale jinak zcela jalové plky, Janko?

149775

21.12.2007 13:38

Venda a Jenda

RE: Dostal sem dobrej napad.....

Vojta49 81.?.?.?

Mluvíte velmi srozumitelně a naprosto Vás chápu. Jen Vaše slova "Položí se otázka... " znovu ukazují na problém, o němž hovořím já a který zanic nechcete vidět Vy.

V každém procesu rozhodování je to nejdůležitější, JAK SE POLOŽÍ OTÁZKA. A co myslíte. Jak pokládá otázku dav? [chechtot]

149802

22.12.2007 11:39

Venda a Jenda

RE: o Masarykovi a vzniku CSR

Vojta49 81.?.?.?

V letech 1932 a 33 dokázal Stalin se svými inženýry "zářivé budoucnosti lidstva" zorganizovat na Ukrajině hladomor, během něhož podle odhadu historiků zemřelo nejméně 11 milionů venkovského obyvatelstva. Potřeboval zlomit odpor zemědělců proti násilnému zavádění "sovětského modelu" kolchozů. Ozbrojené jednotky zabavily všechny potraviny i skryté zásoby, oblehly jednotlivé vesnice a nechaly hladem umírat obyvatele. Kdo se pokusil utéct byl zastřelen.

Opravdu soudíte že "pozdější čistky nebyly tak krvavé"?

149859

30.12.2007 14:55

Kdo zabil Benázír Bhuttovou?

RE: Ke sporu Jarmilky a Ibuprofena

Vojta49 81.?.?.?

Toto je názor, pod který se podepisuji. Ještě bych dodal, že drtivá většina sebevražedných teroristických činů je dílem náboženských fanatiků. O jejich pozadí a iniciátorech můžeme jen spekulovat.

U té "eliminace" mám jako nevěřící poněkud obavy, jak rozpoznat, kde končí ta "pravá a svatá" víra a kde začíná fanatismus. [mrknutí jedním okem]

150164

01.01.2008 16:19

Zločin vlastního soukromí

Na každou kličku se najde obezlička

Vojta49 81.?.?.?

K ukrytí i velmi rozsáhlých souborů lze přece snadno využít současné gigabytové programy her. Chtěl bych vidět policajta, jak dokazuje, že uvnitř souboru s příponou exe nebo bin je ukryto něco šifrovaného. [chechtot]

150280

01.01.2008 19:55

Zločin vlastního soukromí

RE: Vážený Janko

Vojta49 81.?.?.?

Jsem jen obyčejný člověk a Vaším tajemným formulacím typu "... ale zatím jsou vidět jen "odvrácené strany" velmi užitečných nástrojů..." či "...hraje se především o čas, o jeho lineární průběh..." naprosto nerozumím. Třeba mi vysvětlíte, jak zapříčinit nelineární průběh času při zachování kauzality.

Viditelně rád užíváte cizích slov. Slovesu "implementovat" rozumím. To se obvykle používá v souvislosti "zavést do nějakého prostředí nějaké programové vybavení". Soubory se spíše čtou, zapisují, ukládají či kopírují.

Takže pokud bych mohl za sebe poprosit. Méně cizích slov a vzletných formulací (jako by kopírovaných z "Jitřní země" ) by mi umožnilo lépe pochopit Vaše sdělení. Zatím jsem z nich většinou janek, Janko. [mrknutí jedním okem]

150304

02.01.2008 00:20

Zločin vlastního soukromí

RE: Vážený Janko » LINEARITA CASU

Vojta49 81.?.?.?

Díky Vladuno za vlídná slova vysvětlení. Teorie "zrychlujícího času" mi připadá nadbytečná. Souhlasím s Vámi v tom, že nejsme schopni "nazřít, vypočítat, předpovědět" budoucnost. Ovšem to snad není důsledkem jakéhosi nelineárního času, to je přece základním přírodním zákonem.

Ano jsou lidé, kteří věří ve věštby či proroky, v astrologii, numerologii také v jemnohmotnou energii, ve svatý Grál, v uhranutí, v zaječí pacičku. Přiznávám, že mezi ně nepatřím. Takové víry mi přijdou dětinské.

Ostatně Vaše vysvětlení "nelineárního času" se diametrálně liší od pojetí "nelineárního času" páně Janka.

Ještě jednou díky za snahu.

150339

02.01.2008 01:20

Zločin vlastního soukromí

RE: Vážený Janko

Vojta49 81.?.?.?

Díky za snahu o vysvětlení. Nelineární čas sice vysvětlujete úplně jinak, než Vladuna, leč budiž.

Velmi mě však zaujala Vaše slova o tom, že patříte k lidem, kteří pochopili souvislosti. Opravdu moc rád se poučím. Tedy smím-li poprosit o Váš názor.

Poměrně dlouho hledám odpověď na otázku, co si lidé přejí? Tedy nikoliv navzájem k narozeninám, ale každý sám pro sebe, třeba i potají, a opravdu a úplně nejvíc? Co na tuto otázku říká "vertikální čas"?

Předem děkuji za odpověď, které porozumí i nezasvěcený.

150341

02.01.2008 12:09

Zločin vlastního soukromí

RE: Vážený Janko

Vojta49 81.?.?.?

Díky za Váš názor na to, co si lidé opravdu přejí. Myslím, že jste zatím příliš nepronikl k nejintimnějšímu jadérku lidského ega. Jinými slovy, soudím, že je to jinak. Přesto díky za Vaši snahu.

Dalším mým dlouhodobým problémem je otázka moudrosti. Čím to, že tituly a vědeckými hodnostmi opentlený člověk je mnohdy jinými lidmi považován za úplného vola. A jiný prostý člověk je týmiž lidmi uctivě žádán o rady a považován za moudrého? Směl bych poprosit o Váš názor?

150383

02.01.2008 16:34

Zločin vlastního soukromí

RE: Dík pánům Druidovi a Vladunovi

Vojta49 81.?.?.?

Oba dva hovoříte pánové o víře. Má zkušenost s vírou není dobrá. Za věřící v tomto smyslu pokládám každého, kdo propaguje myšlenky, jež nelze testovat vědeckými metodami.

Ve většině případů mi připadá chování věřícího (v cokoliv) jako iracionální, někdy až vyšinuté či neadekvátní. Obvykle nerespektuje realitu, vychází z nekritických úvah či ignoruje možné následky víry. Velmi často přehlíží nebo bagatelizuje skutečnosti, které jsou v rozporu s touto vírou a naopak vyzdvihuje a upřednostňuje ta fakta či argumenty, které tuto víru podporují.

Faktem je, že naprosto stejnými příznaky je obecně popisována lidská stupidita. Položím-li zde rovnítko mezi vírou a stupiditou, přivolám na sebe smršť nevole. Přesto bych se obrátil do historie. Nalezneme v lidské minulosti byť i jen jedinou víru, která by dnes nebyla považována za překonanou, infantilní, naivní či dokonce škodlivou? Ukamenujte mě, já takovou neznám.

150398

02.01.2008 18:44

Zločin vlastního soukromí

RE: Vážený Janko

Vojta49 81.?.?.?

Obávám se, že pojem "žití v tom nejlepším ze světů" je pro běžného člověka příliš vznešený a obecný. My, obyčejní lidé obvykle prahneme po daleko přízemnějších věcech.

Uvedu příklad. Průměrná šestnáctiletá dívka sní své touhy asi takto: "Jsem půvabná a mám krásné tělo. Pomáhám lidem a lidé mě za to mají rádi. Všichni muži po mně touží, všechny ženy si přejí být jako já".

Poněkud jinak sní svá přání děti, mládenci, dospělí. Myslím si, že u všech lidí lze nalézt společné jmenovatele. Jedním z nich bude něco, co bych nazval "uznání druhých". Proto čůrají malí kluci u zdi o to, kdo výš, proto se už malé holčičky zdobí barevnými cetkami, proto se kluci otloukají v U-rampě, proto jsme ochotni zaplatit za módní zboží, proto vznikly všechny druhy sportovních soutěží, proto i velmi staří a bohatí umělci nedokážou ukončit svou kariéru, proto se zúčastňujeme těchto diskusí, proto děláme tisíce jiných, zdánlivě nesmyslných věcí. Abychom dosáhli uznání druhých.

To je dle mého soudu jedna z věcí, po které většina lidí velmi touží, ač třeba tuto svou touhu nikdy nepojmenovali. Mýlím se?

150405

03.01.2008 00:34

Zločin vlastního soukromí

RE: Dík pánům Druidovi a Vladunovi

Vojta49 81.?.?.?

Tento spor o "vědu" či "víru" vznikl na základě formulací - cituji "A času máme vždy dvě půlky. Jedna zrovna běží, to je lineární čas, který běží v souladu s našimi vědomostmi o něm.
A vertikální čas - to je databáze informací, ze které je čerpáme pomocí své paměti a své intuice. Do mozku by se nevešly"-autor Janko. Já podobná tvrzení řadím spíše do kategorie víry.

Ke Karlu Potterovi. O tom, že by tento excelentní logik položil teorii biologické evoluce na roveň psychoanalýzy pochybuji a prosím o odkaz na pramen Vašeho tvrzení. Kde jinde nalézt vysvětlení třeba pro následující podivnost.

Každá včela je schopná klást svá vajíčka. Podle všech platných pravidel by tak měla činit a pokoušet se o reprodukci vlastních genů. Ona se toho však dobrovolně vzdá a pečuje o snůšku své královny, krmí její larvy a později létá pro potravu. Je ukázkovým příkladem altruismu ve prospěch svého společenství. Dokázal byste Pietroo odhadnout proč?

150436

03.01.2008 10:52

Zločin vlastního soukromí

RE: Vážený Janko

Vojta49 81.?.?.?

Ale tu "přátelskou toleranci" nemyslíte vážně, že?

Od Knoflíkové války počínaje, přes fotbalové fandy, nesmiřitelné bojovníky za čistotu (libovolné) víry, vztah feministek k nám, mačům, až po vzájemnou nenávist politiků. To jsou ty příklady "přátelské tolerance"? Dík za Vaše názory Janko.

150460

03.01.2008 16:28

Hranice zůstaly

RE: Přítomnost vypovídá zcela jasně

Vojta49 81.?.?.?

K Vašemu tvrzení "USA čeká v brzké době..." bych prosil o upřesnění data. Nejlépe ve tvaru DD.MM.RR +- X dnů. Také bych prosil o odkaz na ta "stará proroctví". Zejména pak, kterak jsou v nich identifikovány USA. To by mně opravdu moc zajímalo. Díky Vojta

150475

04.01.2008 11:39

Zločin vlastního soukromí

RE: Dík panu Popperovi

Vojta49 81.?.?.?

On už sám termín "falsifikace" je poněkud nešťastný. Může být chápán a vykládán více způsoby. To, co mínil pan Popper lze formulovat asi takto :

O správnosti teorie nerozhoduje získávání poznatků na její podporu, její verifikace, nýbrž selhání pokusů o její vyvrácení. K definitivnímu ověření hypotézy dospět nelze, ale čím více falsifikujících hypotéz se nezdařilo falsifikovat, tím vyšší je pravděpodobnost (logická, nikoli statistická), že je teorie správná.

Tedy dík panu Popperovi. Vypadá to Pitroo, že jste neodartwinismus vyřadil z kategorie "módní vědy". Blahopřeji Vám. Nebudete litovat. Už brzo pochopíte, proč se Vám víc líbí obyčejná průměrná dívka s útlým pasem, než krásná blondýnka s bujnou hřívou, velkým poprsím, krásnýma dlouhýma nohama, leč břichatá.

150542

04.01.2008 12:56

Jsme obklopeni pavučinou lží!

RE: Takový odhad

Vojta49 81.?.?.?

On tam nikdo ty ZHN nenašel, opravdu. Ty dva uranové doly (fotografie viz http://www.ruleta.nazory.cz/jadro.php ) a tisíc dokonale funkčních cetrifug na obohacování uranu, tak to měl Saddám na co?

Lidé, probuďte se!

Takže vy ještě dneska Robocrepe věříte, ža by si z toho obohaceného uranu Saddám nakonec nechal udělat kuličky na cvrnkání?

150544

04.01.2008 16:12

Zločin vlastního soukromí

RE: Pravda

Vojta49 81.?.?.?

Vážený příteli "90",
věřte, že se Vám rozhodně nesnažím vzít Vaši víru. To prostě nelze. Jen spoléhám víc na kritické racionální myšlení. To mě nakonec vždy přivede k otázce:

Co nám zbylo ze všech dosud existujících věrouk? Spousta legend, pyramidy a chrámy. Pěkné. Také strašlivé potoky krve a lidského utrpení, při prosazování té "pravé" víry (a opět včetně té v Tisíciletou říši či v komunismus).

Co nám dodnes přinesla věda? Atomovou bombu a všechny možné zbraně. Víra měla (tedy alespoň dle šestého přikázání) zajistit, aby sloužily jen k odstrašení. Z nějakého důvodu nezajistila.

Krom toho také fakt, že dnes své poznámky neryjeme rákosovými hroty do hliněných tabulek, ale ...

A tak dle dosažených výsledků (už slyším, jak pravíte "zase ten proklatý utilitarismus") ) mi ta věda přijde užitečnější. Ovšem to jest jen můj, subjektivní názor. Rozhodně si nečiním žádný nárok na PRAVDU.

150552

05.01.2008 01:35

Zločinci v policejních uniformách

RE: Bizardni, nemyslite? Ne, jde o srážku s blbcem

Vojta49 81.?.?.?

Případy, kdy se policisté chovali s prominutím jako hovada, jsou popsány nejen v USA, ale také v ČR, v Rusku, v Malajsii, ...

Policisté jsou přece také lidé. A lidé jsou různí, ne? Bylo by naprostým zázrakem, kdyby se zrovna mezi policisty nevyskytovalo ono standardní a všudypřítomné procento blbců. A srážka s blbcem je vždy krajně nepříjemná. Určitě i v USA.

Psát o tom ukřivděné litanie zvíci tohoto článku ukazuje, že autor si naprosto neváží svého času.

150602

05.01.2008 01:40

Zločin vlastního soukromí

RE: A ještě PPS

Vojta49 81.?.?.?

Bylo by nezdvořilé neodpovědět na přímou výzvu. Tedy ono vysvětlení mé "víry" ve vědu.

Většina lidí, a Vám to určitě nemusím vyprávět, potřebuje ke svému životu víc než jen víno, chléb a hry. Nazvěme tu potřebu třeba "ukotvení". Jde o celý komplex základních otázek. Odkud přicházíme, co jsme, kam směřujeme, proč musíme zemřít. Proč a jak myslíme, co je štěstí, v čem tkví podstata moudrosti, ... a mnoho dalších.

Jak šla léta, studoval jsem. I různé víry. Až jsem shledal, že všechny víry mají meze, za něž "se nesmí". Proč se nesmím ptát, odkud pochází Bůh? Tedy ptát se smím, leč dostanu tautologickou odpověď. A to mi připadá ponižující.

Ukáže-li se jakákoliv vědecká hypotéza chybnou, je zavržena a pracuje se na nové. Základní axiomy každé víry (a v tom tkví podstata víry) musí být neměnné. Ukáže-li se s vývojem lidského poznání, že daný axiom neplatí, nastává trapný okamžik. Původní tvrzení musí zůstat zachováno (nepřidáš ani neubéřeš jediného slova), ovšem nabývá nového, mnohdy diametrálně odlišného významu. Třeba křesťanské pojetí a lokalizace Ráje. Nedůstojné.

Třetí důležité poznání. K tomu, porozumět řadě jevů, je nezbytné znát jejich minulý vývoj. Například. Je člověk více sobec či altruista. Co jej spíše pozdvihlo z minulosti do dneška? Sobectví či altruismus? Většina věrouk nařizuje "miluj bližního svého" tedy v mé řeči buď altruistou. Je to správně? A proč? Nediskutuj a věř! Věda na podobné otázky odpovídá hypotézami. Věř nebo najdi argument, který hypotézu vyvrátí. A to mi přijde o mnoho moudřejší.

Poslední argument. Soudím, že nemáte pravdu v tom, že po víře zůstává více mravních hodnot ve společnosti. Zdá se mi, že posuzujete věřící dle sebe. Kladete rovnítko mezi víru a moudrost, lásku, soucit, přátelství, ... a další vysoce ceněné lidské ctnosti. Nemám pravdu?

Ovšem co když je to jinak. Nemohou být ony kýžené vlastnosti spojeny spíše než s vírou s osvíceností a vzděláním? Ano. Až donedávna byla osvěta a vzdělání doménou církevních center. Ovšem s nástupem průmyslové revoluce církve o tento primát přišly.

Momentálně nevím, jak Vás zdvořile poprosit o hlubší promyšlení této hypotézy. Ovšem teď mně napadá. Je to nesmyslná prosba. Pokud jste hluboce věřícím, samozřejmě upřednostníte víru před vzděláním.

Navrhuji následující kompromisní závěr. Aby na Zemi bylo dobře, měli by lidé být moudří, laskaví, nesobečtí, ... a soucitní. My oba se budeme snažit přispět k tomu, aby tací byli. Vy spíše s praporem víry, já s vědou a vzděláním.

Uznávám, že naplnění tohoto ušlechtilého cíle je daleko důležitější, než malicherný spor o prostředky, použité k jeho dosažení.

150600

05.01.2008 15:29

Zločin vlastního soukromí

RE: ....Omluva

Vojta49 81.?.?.?

Přiznám se, že jsem chvíli zvažoval, zda pokračovat v diskusi. Opravdu poctivě jsem se snažil o otevřené objasnění svých stanovisek. Vaše zmínka o mé lstivosti mě docela zaskočila.

Pak jsem si uvědomil, že jste má slova (snad až příliš) ocenil hned v úvodu, a sluší se poděkovat.

Poté mi ještě chvíli trvalo, než jsem našel onu nešťastnou formulaci, která se Vás dotkla. Omlouvám se za ni, chyba je ve mně.

Dovolte tedy vysvětlení. V sedmém odstavci svého textu kladu řečnickou otázku - s čím jsou dnes spíše spojeny nejžádanější lidské vlastnosti. Obecně spíše s vírou nebo se vzděláním a osvětou?

V následujícím odstavci Vás prosím o hlubší promyšlení této teze. A hned pak následuje ta hloupá formulace "samozřejmě upřednostníte víru před vzděláním". Správně mělo být řečeno: Budete-li rozhodovat, co činí člověka v životě ušlechtilejším, Vy jako věřící nejspíše určíte, že je to na prvém místě víra a až potom vzdělání.

Vše způsobila má snaha o přílišnou stručnost. Opravdu Vám, ani jiným věřícím, nepodsouvám odpor ke vzdělání. Ještě jednou se omlouvám.

Doufám, že mou omluvu přijmete. A snad i Vy mi poodhalíte tajemství toho, čím je pro Vás Vaše víra.

150644

05.01.2008 20:06

Zločin vlastního soukromí

RE: PS - Poodhalení

Vojta49 81.?.?.?

Díky za vlídná slova. Nemám ani jeden doktorát, tak snad... Slovy o své víře jste ve mně vzbudil zvědavost. Třeba si budete vědět rady s následující otázkou.

Jedná se o jev, o němž se moc nehovoří. Ten se projevuje už u školních dětí (šikana), u adolescentů (mazáctví na vojně), i u dopělých (touha po moci, třeba u politiků). Dokonce i některé ženy (dozorkyně ve vězeních či lágrech) propadly tomuto fenoménu.

Ve všech případech jde o stav, kdy si člověk sytí své emoce libými pocity tím, že projevuje či pociťuje převahu nad druhým.
Jak vysvětluje tento problém vaše víra. PROČ je tomu tak?
Díky z Váš názor.

150658

06.01.2008 02:29

Zločin vlastního soukromí

RE: PS - Poodhalení pro Janka

Vojta49 81.?.?.?

Janko, neodpovídal jsem již na Vaše příznivé hodnocení mého postoje k víře a vědě. Asi bych měl na tomto místě uvítat Vaši nabídku, že mě vše důležité naučíte. Já místo toho poděkuji. Také bych měl vysvětlit, proč. Učiním to, i když tuším, že mě za to nebudete mít rád.

Jste zjevně mimořádně disponovaný mladý muž. Vaše čeština je bohatá, čistá, slovní zásoba obdivuhodná. Nejspíše jste absolventem kvalitní školy.

Ale. Z nějakého důvodu jste se rozhodl, že dalšího studia netřeba. Uvěřil jste, že to co víte již stačí a vše ostatní už poznáte a pochopíte sám. A tato Vaše víra z Vás učinila velkovýrobce prázdných floskulí. Na složité otázky tohoto světa většinou odpovídáte lavinou slov, hustě prokládanou odbornými termíny, leč s nulovou informační hodnotou.

Důkaz? Pana "90" jsem poprosil o jeho názor na otázku, proč lidé touží po moci nad jinými. On, ač zjevně starší a zkušenější než Vy, se odpovědi vzdal. A já to chápu. Toto téma je totiž velmi obtížné. Nikdo se Vám otevřeně nepřizná, že touží po moci. Natož aby vyprávěl, proč. Studovat tento problém je proto téměř nemožné.

Vy, ač o tom zjevně nevíte zhola nic, v pár minutách jste vymyslel "svou teorii". Uvědomil jste si někdy, že rozborem jazykového projevu člověka můžeme usuzovat i na úroveň jeho myšlenkových procesů?

Tedy. Paradigma souosých průmětů parciálních subsystémů zdvojených průniků dodekahedrálních vesmírů mě s využitím množin podlimitních databází tesaurů klíčových slov předvěkých civilizací dovádí až k asymetrickým diferenciálním rovnicím třetího řádu s výsledky, limitně se blížícími k Wiefenrichovým prvočíslům 1093 a 3511. Co o tom soudíte?

150668

07.01.2008 14:16

Není zde již přeagentováno?

Bída morálky

Vojta49 81.?.?.?

Autor článku zde nařkl tři konkrétní osobnosti ze zrady vlasti. Ke svému strašnému obvinění nepřipojil jediné slůvko důkazu.

Ano. Podobných případů z minula známe mnoho. Třeba když hysterická žena obvinila svého souseda z čarodějnictví. Údajně jí uřkl krávu. Vždyť ukázat na někoho prstem je tak snadné.

O mnoho horší shledávám, že se i dnes najdou lidé, kteří si okamžitě přiloží polínko. A nikdo z nich se netáže. Vychází autorova slova z bezpečného vědění? Či jde jen přízemní závist. Tak rychle chystat hranice, ať ohně co nejdříve hoří!

150725

10.01.2008 15:37

Odkud to smrdí?

RE: A smrdí to pořádně...dotaz

Vojta49 81.?.?.?

Jsem v národnostních otázkách laikem. Mohu poprosit pane Trodasi o odpovědi, na několik otázek? Předem díky.

Váš odpor proti Židům směřuje spíše proti jejich náboženství či židovským genům?

Jde-li o náboženství, je to rozumné? Vždyť dnes už téměř nikdo nevěří ve vousatého pánbíčka, natož v to, že některý národ je jím vyvolený. A pokud věří a provozuje vírou předepsané náboženské rituály, jeho škoda. Sám sebe tak staví do veliké nevýhody. Vynakládá svou energii a čas marně. Co to znamená v soutěži s ostatními, kteří jej vynakládají účelněji, všichni víme. Tím mám na mysli třeba Islám, jehož vyznavači jsou nesmírně pyšní na svou dokonalou víru a za nic nemohou pochopit, proč /ač třeba ropou bohatí/ hrají v současném světě tak marginální roli.

- Jde-li o geny, mám rovněž problém. Jak rozpoznáte "geneticky čistého" Žida? Jak zjistíte, že člověk s jarmulkou není potomkem lidí, kteří k judaismu z nějakého důvodu konvertovali a geneticky je ve skutečnosti z části Kelt a trochu Slovan s Germánkou příměsí?

Ještě jednou díky za případnou odpověď.

151020

10.01.2008 22:34

Odkud to smrdí?

RE: Díky pánům Latincovi a Kare4u

Vojta49 81.?.?.?

Přiznám se pánové, příliš jsem nezmoudřel. Osobně jsem se v životě setkal se dvěma pány, židovské národnosti. První, pan Veselý vykonával ještě před revolucí na mém pracovišti funkci bezpečnostního technika. Vlastně nedělal nic, vysedával po různých pracovištích a tlachal. Aź později jsme s kolegy zjistili, že jako řadový komunista donáší na CZV KSČ zejména na lidi, kteří si požádali o devizový příslib. Také se ukázalo, že před změnou jména to byl vlastně pan Lustig, žid.

Druhým je vynikající zubní lékař, provozující dodnes soukromou praxi. Je to vzdělaný pán s širokým rozhledem, zjevný ateista. V ordinaci má na čestném místě jarmulku a několik starých fotografií, jako vzpomínku na mládí. Světovým názorem je to čistý humanista.

Oba tito pánové by klidně mohli být rozenými Čechy. I mezi námi jsou přece přízemní křiváci či skvělí lidé vysokých morálních kvalit. Jejich židovství je určitě zcela irelevantní.

---------

Jestli jsem dobře rozuměl výkladu obou pánů, je příčina všeho židovského zla skryta v jejich náboženských textech, v návodu ku zlému jednání. Neznám je a ani je nehodlám studovat.
Určitě půjde o velmi starobylé texty.

Jen bych zde zmínil větu, nařizující věřícímu vraždu: "Čarodějnici nenecháš naživu" (Ex 22,17). Ano, jde o text z Bible. Tu považuje za úhelný kámen své víry celé světové křesťanstvo. Ani ve snu by mně nenapadlo, odsoudit na základě této archaické iracionality všechny křesťany. Vyskytují-li se podobně "aktuální návody" v Tóře, je dle nich třeba odsoudit celé židovstvo?

151052

11.01.2008 13:22

Odkud to smrdí?

RE: A smrdí to pořádně...dotaz

Vojta49 81.?.?.?

Tvrzení, že "Židé, jsou vybaveni evolučním vzorcem chování, kdy považují za své poslání vykořenit ostatní národy z krve a půdy", je Pietroo dětinským blábolem. Proč?

Evoluce vybavila všechny současné druhy (i lidi) jen takovými vlastnostmi, které jim umožnily přežít do současnosti. A pokud tak nějaké druhy nevybavila, nepřežily.

Představme si, že by nějaký tvor byl evolučně vybaven tak, jak pravíte Vy. Třeba lev, který k smrti nenávidí všechny ostatní lvy, jako své konkurenty. Kdykoliv se potká s jiným lvem, zahájí souboj na život a na smrt. I když zvítězí, ztratí v souboji ohromné množství energie. Může být zle raněn, tedy neschopen lovu. V důsledku této své "rvavosti" má nižší šance předat své geny dál. Nakonec v populaci lvů převládnou ti, kteří touto "nesmiřitelnou nenávistí" netrpí.

Dokládat pak tato svá tvrzení citacemi jmen a prací marxistů z prvé poloviny minulého století, je dnešní doby nedůstojné. Theodora Ludwiga Wiesengrunda Adorna kupodivu trochu znám, jako pološíleného propagátora dvanáctitónového hudebního systému. Docela rád bych nahlédl, které jeho myšlenky jsou tak lákavými, pro dnešní židovské intelektuály.

151120

11.01.2008 14:26

Pozor na americké pokusy s ovlivňováním počasí

Velké oči

Vojta49 81.?.?.?

Atmosféra naší planety je energetický kolos. Každým bleskem se v něm vybíjí přibližně 50 GW energie. Za sekundu dojde na zemi ke stovce blesků. A to je jen takové jemné energetické vrnění ve srovnání s jinými jevy, třeba s hurikánem.

Lidské poštuchování tohoto kolosu energiemi v řádu kilowatů či megawatů může mít asi tak stejný účinek, jako snaha odklonit z dráhy plující zaoceánský parník postrkováním párátkem.

151125

11.01.2008 17:50

Pozor na americké pokusy s ovlivňováním počasí

RE: Velké oči

Vojta49 81.?.?.?

Tak sem s podrobnostmi. Rád se přiučím.

151148

11.01.2008 21:39

Odkud to smrdí?

RE: A smrdí to pořádně...dotaz

Vojta49 81.?.?.?

Díky Karle4u, konečně slova, kterým začínám rozumnět. Jedná se o žhavou současnost. Chvála za to, že se nemusíme zabývat Tórou či naivními neomarxisty z minulého století.

Teď k tomu příkoří, které nám ONI působí. Nerozumím formulaci "ONI propůjčili svou agresívní teorii vedoucí třídě". Kterou teorii? Vedoucí třída je premiér s ministry, parlament, či někdo úplně jiný v pozadí?

Dále "Vedouci skupina si zacina prisvojovat stale vice prav a svou schopnosti delat zakony si stale vice hraje domu". Vedoucí skupina je totožná s vedoucí třídou? Zákony obvykle schvalují parlamenty, tady jde o ně? Parlamentní lobbying je sice známá věc, ale že by jeho pomocí bylo možné indoktrinovat poslance?

Hovoříte obecně či máte na mysli některou konkrétní zemi? Jedná se o problém ČR?

Možná se Vám zdají mé otázky naivní. Já se však pohybuji mezi lidmi, kteří považují za významné poněkud jiné problémy. Proto díky za případné vysvětlení.

151164

11.01.2008 23:00

Pozor na americké pokusy s ovlivňováním počasí

RE: Velké oči

Vojta49 81.?.?.?

Prosil jsem o ověřitelné INFORMACE a ne o pohádky. Díky

151176

12.01.2008 00:09

Odkud to smrdí?

RE: A smrdí to pořádně...dotaz

Vojta49 81.?.?.?

Knihu Člověk, bytost v sázce autora Irenäus Eibl-Eibesfeldta mám. Patří k základům neodarwinismu. A Vy, odpůrce evoluční teorie mi ji doporučujete? Překvapil jste mě, Pietroo. Mile.

Vy hovoříte o "podvádění" v přírodě jako o vzorci, který přejali ti "zlí lidé". S tím "podváděním" máte pravdu. Počínaje různými mimikry, přes napodobování vzorů rybek čističů jinými, dravými rybkami, až po kukaččí strategii výchovy mláďat, se v přírodě podvádí a lže, až hanba. Dokonce i masožravé kytky napodobují puch hnijícího masa a úspěšně na něj loví hmyz.

Jenže! Každá takováto evolučně stabilní "podvodná" životní strategie je typická pro nějaký konkrétní živočišný nebo rostlinný druh. Zdůrazňuji, celý druh. Není strašilek, které by vypadaly jinak, než jako větvičky stromu.

A teď se zamyslete nad svým tvrzením. Lidé jako druh jsou v podstatě přímí a důvěřiví. Této vlastnosti zneužívají ONI. Ti, kteří ač také lidé, jsou ze své podstaty zlí a mají v sobě evolučně zakódováno ...

No pozor! I podle Ireneuse Eibesfeldta, kterému snad věříte, se dopouštíte hrubě mylného soudu. Buď celý druh nebo nikdo. Co s tím, Pietroo?

151182

12.01.2008 13:35

Pozor na americké pokusy s ovlivňováním počasí

RE: Velké oči

Vojta49 81.?.?.?

Odvolává-li se zde někdo na tajuplné vynálezy N. Tesly, prosím o konkrétní výstup z konkrétní laboratoře, či odkaz na článek v seriózním periodiku.

Otevřeně odmítám odkazy na pohádkový WM magazín. "Výzkumný tým" při WM magazínu programově odmítá funkčnost svých přístrojů veřejně předvést s odůvodněním, že si je každý může postavit sám podle návodu v časopise. Takových "návodů" už jsem viděl.

Krom toho se v článku z roku 2002 hovoří o dokončované továrně (na maďarském území, v USA tomu lobby brání) na výrobu domácnostních MEG jednotek dle patentu pana Beardena. Již od roku 2003 údajně zaplaví světové trhy. Saprlot, nějak tu záplavu ne a nevidím.

Je z uvedeného dostatečně patrné, co míním pohádkami?

151212

13.01.2008 13:02

Pozor na americké pokusy s ovlivňováním počasí

RE: Velké oči

Vojta49 81.?.?.?

Slyšel jste už někdy o látce DHMO? Jak je strašlivě nebezpečná?

- letální dávka pro dospělého člověka činí pouhých 0,000017 (sedmnáct miliontin) Tg,
- v plynném stavu způsobuje těžké popáleniny,
- její opakované vdechnutí vede téměř k okamžité smrti,
- byla prokázána ve všech!!! typech lidských rakovinných nádorů,
- je příčinou řady těžkých dopravních nehod.

Přesto je tato látka bez výraznějšího utajování a bez jakéhokoliv omezení!!! užívána ve většině armád. Takové svinstvo. Chemicky se jedná o dyhydrogenmonooxid. Proti tomuto nebezpečí je nějaký HARP dětskou hříčkou.

151279

13.01.2008 13:51

Pozor na americké pokusy s ovlivňováním počasí

RE: Velké oči

Vojta49 81.?.?.?

Děkuji za doplnění, je tomu přesně tak

151283

13.01.2008 17:12

Pozor na americké pokusy s ovlivňováním počasí

RE: Velké oči

Vojta49 81.?.?.?

A já si dovolím připojit blahopřání. K racionálnímu myšlení.

Ano, je tomu tak, jak pravíte. Povšimněte si, že všechna tvrzení o DHMO (má i pana Koubka) jsou naprosto pravdivá. Jen jsou určitým způsobem "výběrová".

A pak že nejde správně podanou pravdou udělat pořádné BU BU BU a způsobit u mnoha lidí "velké oči".

151303

13.01.2008 17:53

Pozor na americké pokusy s ovlivňováním počasí

RE: Velké oči

Vojta49 81.?.?.?

Janko, byly doby, kdy jsem přímo hltal knihy pana Součka, Bergiera a dalších. Spolu s nimi jsem věřil, že existuje mnoho již poznaných "velkých tajemství" (studená fúze, transmutace kovů, mimosmyslová komunikace), které jsou uměle udržovány v utajení před "obyčejnými lidmi".

Dnes jsem jiného názoru. Má-li jakýkoli objev pro lidi nějakou hodnotu, pak má také cenu. A cena Janko, to jsou peníze. A peníze, to je jeden z druhů moci. A výkon moci patří k nejslastnějším zážitkům člověka. Úplně nejvyšší slast pak poskytuje blbovi, který poroučí moudrým či chromému, který ovládá zdravé.

Historie nás poučila, že cokoliv má nějakou hodnotu, nedá se utajit. Výroba papíru, porcelánu, střelného prachu, ..., atomové bomby. To všechno byly PŘÍSNĚ utajované technologie. A co se stalo? Vždycky se našel nějaký blb či chromý, který tolik toužil po moci, až to tajemství rozkecal.

Ano můžeme spekulovat o tom, jaké zázračné objevy geniálních jedinců zůstaly dodnes v šuplících. Ale dejte na mě. Ví-li o takovém objevu ještě alespoň jeden člověk a ten objev může něco vynést, nezůstane dlouho u ledu.

K Vaším TĚM z jiných hvězdných systémů a dalším esoterikám nebudu zaujímat postoj. Dohodněme se, že náleží k Vašim libůstkám, o nichž si lépe než se mnou podiskutujete se sobě rovným. Já na to nemám. [mrknutí jedním okem]

151308

13.01.2008 18:58

Odkud to smrdí?

RE: A smrdí to pořádně...dotaz

Vojta49 81.?.?.?

Díky všem přátelé za laskavá slova k objasnění mých neznalostí.
Dozvěděl jsem se zde, že na naší planetě existuje skupina lidí, která je charakteristická podvodem, lží, přetvářkou, chladně vypočítavým intelektem, absencí morálky, touhou manipulovat ostatními s cílem totálněně ovládnout tuto planetu a všechny její zdroje. Tato skupina je zodpovědná za většinu příkoří a zla, které se na této planetě odehrává.

Mám problém. Dle všech příznaků již došlo k dalšímu významnému zlomu ve vývoji lidské společnosti. Éra technologické i ideové převahy euroamerické civilizace je na ústupu. Sice ještě nějaký čas potrvá, než do čela definitivně postoupí velké asijské země. Ovšem! Vliv diskutované skupiny lidí v Indii, Číně, Malaisii, ... je zanedbatelný. Nebo jsem něco přehlédl a tito lidé už vlastní čínskou centrální banku?

151313

14.01.2008 00:11

Pozor na americké pokusy s ovlivňováním počasí

RE: Velké oči

Vojta49 81.?.?.?

Janko, Janko. Vy, který dokážete čerpat informace z tajemných struktur temné energie a skočíte na takový stařičký špek.

Trik s ohýbáním lžic se provádí snadno. Místo, kde se bude "ohýbat" navštíví ohýbač ještě před produkcí. Za menší úplatu si od provozovatele koupí hromádku lžic, které patří do běžné výbavy oné hospody a jeho mlčení. Několi lžic si úhledně naohýbá předem pěkně ve svěráku.

Celou produkci zajišťují šikovné prsty a staré známé "odvedení pozornosti". Ve chvilce zamění ohýbač hladkou lžíci za ohnutou. Moc efektně působí, když v průběhu "ohýbání" ohybač funí, sténá či mumlá tajemné formulky. Všichni přítomní přísahají, že viděli "na vlastní oči...".

Určitě dobře víte Janko, jak snadlo lze ošálit lidské smysly. A Vy jste jim na to "ohýbání" skočil až tak, že tu ohnutou lžíci uchováváte doma jako svatou relikvii? Styďte se. Vám není podezřelé, že se podobné "ohýbání" nikdy neprezentuje na videu? Příště si s sebou vezměte videokameru. V tu ránu bude po kouzlu. Zástupy "nových Koperníků" prořídnou. [velký smích]

151342

14.01.2008 13:52

Budou ho muset zabít

RE: Znáte pravdu o dnešním světě ?

Vojta49 81.?.?.?

Možná by bylo dobré nabídnout ještě něco. Vysvětlení. Kdo zaplatil natočení a komu a k čemu má sloužit? Řeči o čirém altruismu (tedy jako že do toho někdo vrazil svých XXX tisíc jen tak pro dobro bližního, či dokonce ze špásu) prosím rovnou vynechat. Takové vysvětlení = žádné vysvětlení.

151383

14.01.2008 14:42

Pozor na americké pokusy s ovlivňováním počasí

RE: Velké oči

Vojta49 81.?.?.?

Takové jsem pravda neviděl. Ovšem viděl jsem videa, na nichž mizí Socha svobody, člověk přeříznutý motorovou pilou po opětovném spojení odchází po svých a mnoho podobných. Proto jsem si také dovolil Jankovi navrhnout, aby si vzal na příští "seanci" svou vlastní kameru.

151384

14.01.2008 17:43

Budou ho muset zabít

RE: Znáte pravdu o dnešním světě ?

Vojta49 81.?.?.?

Dámy a pánové. Vypadá to, že za prostinký dotaz zde budu ukamenován. Vy, kteří s takovým zaujetím bojujete za lidské svobody mi odpíráte právo se ptát?

Tedy nejprve mé stanovisko. Video, které jsem shlédl je účelově komponovanou kompilací částí událostí a výroků různých lidí z různých dob, prokládanou sugestivním komentářem. Vyhraněnější stanovisko nemám. Potřebuji video shlédnout znovu, posoudit jím uváděná fakta a porovnat je s jinými zdroji a úhly pohledu.

A proč se tážu? Každý živý tvor v přírodě vynakládá svou energii a čas účelně. Evoluční výběr nechal dodnes přežít jen ty, kteří se mezi svými konkurenty dokázali chovat nejúčelněji. A mé předchozí tvrzení je mnohými považováno za jeden ze základních přírodních zákonů. U videa Zeitgeist jsem jeho účel zatím neobjevil. Tedy se po něm tážu osvícenějších v této diskusi. Nic víc a nic míň.

151405

14.01.2008 18:02

Budou ho muset zabít

RE: Znáte pravdu o dnešním světě ?

Vojta49 81.?.?.?

Díky Karle4u.

Na mé logické argumenty reagujete (řekněme tomu zdvořile) jazykem IV. cenové kategorie. Namísto odpovědí nebo alespoň nějakého vlastního názoru nadávky.

I to je výsledek. Ukazuje, že má otázka po účelu onoho videa je zásadní. A Vy se jí z nějakého důvodu bojíte. Až tak, že volíte slova, která jsem od Vás v těchto diskusích ještě nečetl. Co to asi znamená?

151417

14.01.2008 21:20

Budou ho muset zabít

RE: Znáte pravdu o dnešním světě ?

Vojta49 81.?.?.?

Hledám účel, tedy jinými slovy pohnutky těch, kteří to video vyrobili, nechali vyrobit či zaplatili. Už Vám někdo, krom verbířů do sekt a stran, daroval nějaký "osvětový" materiál zdarma?

151427

14.01.2008 22:14

Budou ho muset zabít

RE: Znáte pravdu o dnešním světě ?

Vojta49 81.?.?.?

Občas člověk narazí na proud sprostoty, nízkosti, nadávek a dalších prvků slovní agrese, polovzdělanosti, sebejistoty, nadřazenosti, vyhrožování, destruktivity, cynismu, neotřesitelného přesvědčení ve správnost vlastního názoru, nejapnou češtinu plnou gramatických chyb a humor z nejpokleslejší cenové skupiny. Někteří lidé tomu pane Karle4u říkají "elektronická lůza". Patřit k ní, je opravdu Váš účel?

151438

14.01.2008 23:17

Budou ho muset zabít

RE: Znáte pravdu o dnešním světě ?

Vojta49 81.?.?.?

Zkusil byste xxxJirko najít příklad toho, kdy se rostlina, živočich či člověk chová tak, že toto chování je zcela evidentě bez účelu a subjekt jím jen zbytečně vynakládá energii?

151444

14.01.2008 23:35

Budou ho muset zabít

RE: Znáte pravdu o dnešním světě ?

Vojta49 81.?.?.?

Vladuno,
máte naprostou pravdu. Psyché člověka příliš nerozumím. Ale snažím se. A východiska k pochopení spatřuji v evolučním vývoji člověka.

I Vy jste si určitě povšiml, jak silný vliv má Zeitgeist na určitou skupinu lidí. Už tento fakt mně nutí k úvahám. Byl tento cíl autory videa plánován? Co jím sledují? Nenajdu-li nic jiného, spokojím se nakonec s vysvětlením, které předkládáte Vy v příkladu nezištného darování vzácných mapových dat. V mé terminologii jde o tzv. reciproční altruismus. Je to strategie, která svým nositelům přináší jak vnitřní uspokojení, tak v mnoha případech i užitek v podobě protislužby.

Vůbec nepochybuji o tom, že lidé jsou často laskaví, nesobečtí, štědří, soucitní a dokáží se obětovat pro jiné. Vždy však lze toto jednání (v pojmech evoluční biologie) vysvětlit jako příbuzenský, skupinový nebo reciproční altruismus. Tvorba Zeitgeistu mi zatím do žádné z uvedených kategorií nezapadá.

151447

15.01.2008 00:57

Budou ho muset zabít

RE: Znáte pravdu o dnešním světě ?

Vojta49 81.?.?.?

Pane Pepoxx, Zeitgeist je trochu víc, než video z dovolené. Ale budiž, cenu zanedbejme.

Snažíte se mě dovést k diskusi o obsahu. Tedy prosím.
Jako největší zlo současného světa jsou v Zeitgestu vykresleni bankéři. Malá skupinka lidí odírá tento svět o úroky z půjčených peněz. Prostě nás strašlivě a nespravedlivě ožebračují.

Já to vidím trochu jinak. Táži se. Jak tato malá skupinka lidí ty obrovské hromady peněz rozfofrovala? Propili je, prokouřili a prohýřili s děvčaty? Nebo si za ně nakoupili hlouposti?

Ne. Tito lidé z těch peněz pro sebe spotřebovali zanedbatelný podíl. Oni naprostou většinu těch peněz jako dobří hospodáři nainvestovali. Samozřejmě především proto, aby vydělali další peníze. A nejsou náhodou investice hnacím motorem pokroku?

Připusťme hypoteticky, že by všechny zisky byly těmto "zlých" bankéřům od vzniku FEDu pravidelně odebírány a spravedlivě rozdělovány mezi "prostý lid". Kolik z těch peněz by v této variantě zbylo na smysluplné investice (tedy bylo použito jako vklad do budoucnosti lidstva)? A kolik by jich bylo naopak okamžitě promarněno, projedeno, propito. Jak se chová současný "prostý člověk"? Nedává náhodou přednost tomu užít si teď hned a třeba i na dluh co nejvíce slasti, gurmánských zážitků, nevšedních radovánek, dovolených, elektroniky, aut, ... A budoucnost? Však on se někdo postará. Tedy, nejsou ti bankéři pro nás, lehkomyslné a marnotratné lidi nakonec nutností?

Je má úvaha chybná? Neřekl bych. Proč tedy Zeitgeist na jedné straně silně evokuje v divácích myšlenku "je třeba zatočit s nenasytnými bankéři" a na druhé straně je neupozorní na možné tragické důsledky tohoto činu? Ještě stále to vidíte tak jednoznačně?

151458

15.01.2008 13:14

Budou ho muset zabít

RE: Znáte pravdu o dnešním světě ?

Vojta49 81.?.?.?

Díky za pochvalná slova o logice. Teď má představa o nositelích zla v lidské společnosti.

Jsou to lidé, pro něž je charakteristická slovní inteligence a s genialitou hraničící herecké schopnosti. Skvělá schopnost přizpůsobit se sociálnímu prostředí, v němž se právě pohybují. Vynikající schopnost manipulovat emocemi lidí kolem sebe a parazitismus. Více nebo méně dokonale maskovaná niterná prázdnota, cynismus, lenost, neochota a neschopnost vytrvalé soustředěné práce. Vytvářeni klik a koalic, pokrytectví a svatouškovství.

Takový člověk je schopen na jedné straně bez zaváhání poslat na smrt, do utrpení, do války nebo do bídy obrovský počet lidí a obratem se chovat se špičkovou kultivovaností v několika světových jazycích, milovat své děti a vnoučata, být věrný svému manželskému partnerovi, pravidelně navštěvovat bohoslužby, rozjímat a zpovídat se, vystupovat před televizními kamerami v teatrálních akcích, jejichž prostřednictvím některé církve potvrzují mocenský mandát simulací magické přítomnosti vyšších sil a vyšší morálky. Mít moralistické projevy ve sdělovacích prostředcích a někdy snad i sám věřit tomu, co povídá. Být mecenášem vědy a umění, psát verše, mít rád zvířata, květiny, klasickou i moderní hudbu a hrát na nějaký hudební nástroj.

Svou destruktivitu obvykle kryje odkazem na vyšší principy, například politické, rasové, náboženské, mystické a další. Vždy je součástí skupiny osob lidí sobě podobných. V jádře osobnosti i chování těchto lidí je nahá patologická touha po moci.

Sedí tato definice lidského zla? A skutečně za ní vidíte jen ty prokleté bankéře? Neukazuje spíše na jinou skupinu lidí?

151516

15.01.2008 13:49

Budou ho muset zabít

RE: Znáte pravdu o dnešním světě ?

Vojta49 81.?.?.?

Když nad tím základním účelem všeho živého budeme chvíli přemýšlet, dojdeme k jednoduchému závěru. Na světě se potkáme jen a výhradně s těmi formami života, které musí dokázat vznikat rychleji než zanikají. S tím budete souhlasit, ne?

Soudobá evoluční věda vychází z teorie "sobeckého genu", pana Dawkinse. Ta praví. Vše živé jsou jen účelně vytvořené schránky genů, které jim (těm genům) mají posloužit k jedinému účelu. K reprodukci sebe sama. To znamená, že i my lidé s našimi pyšnými mozky jsme jen nástroji jakýchsi slepých, nepřemýšlejících, necitelných, plánování neschopných replikátorů. Zní to tak hrozně, že to prostě nemůže být pravda, že? Ovšem všechny vědecké poznatky od Lamarcka přes Darwina až po Flégra ukazují, že tomu vskutku tak je.

Nyní jsem tedy definoval cíl a vy zkuste nalézt ten příklad.

151522

15.01.2008 16:06

Budou ho muset zabít

RE: Znáte pravdu o dnešním světě ?

Vojta49 81.?.?.?

Představte si paní Jarmilo, že ty zatracené geny si k tomu svému jedinému cíli postavily i naše mozky. Ale pozor. My nejsme ničí roboti. Tím spíše ne našich genů. Vtip je v tom, že když si ty geny postaví "hloupý" mozek, doplatí na to tím, že se nezreplikují.

Zkusme modelovat dvě rodiny. V první si rodiče "nasekali" patnáct dětí. Padají únavou ze snahy je nakrmit, na nějakou výchovu nezbývá čas. Obvykle zemřou vyčerpáním dřív, než děti dospějí. Ty z dětí, co přežijí jsou nemocné či slabé, bez vzdělání a totálně chudé. Velmi obtížně hledají partnery.

Jiní rodiče si pořídí tři děti, dobře je živí, vychovávají a zabezpečí majetkem do začátku. V dospělosti jim pomáhají s výchovou vnoučat.

Co myslíte paní Jarmilo. Mají větší pravděpodobnost přenosu do dalších generací geny prvních či druhých rodičů? Já myslím, že je to zřejmé.

151538

15.01.2008 16:34

Budou ho muset zabít

RE: Znáte pravdu o dnešním světě ?

Vojta49 81.?.?.?

Zkuste vážený příteli "90" od současného stavu odmyslet vše, čemu říkáme "sociální stát". Věřte, že náš genom na něj opravdu není stavěný. Z hlediska lidské historie ještě do nedávna probíhal skutečně čistý přírodní a sexuální výběr. A v něm ZCELA BEZPOCHYBY předávali své geny do dalších generací spíše ti schopnější.

O tom, jaký vliv na další vývoj lidského genomu bude mít "moderní civilizace" raději nechci spekulovat.

151547

15.01.2008 17:40

Budou ho muset zabít

RE: Znáte pravdu o dnešním světě ?

Vojta49 81.?.?.?

Pane "90". Možná by to chtělo číst ještě jednou. Gen NIC NECHCE. Opravdu ne. Ani nepřemýšlí, nekalkuluje, neplánuje. Jeho jedinou vlastností je, že se replikuje. Dokonce občas s malými chybami či odchylkami. A ty geny (správně soubory genů), které si postavily takové prostředky reprodukce, které se dokázaly nejlépe přizpůsobit svému prostředí, ty dnes vidíme v podobě živých organismů. Odhaduje se, že asi 99 procentům všech kdysi existujících souborů genů se z různých důvodů dodnes zreplikovat nezdařilo.

O tom, že zejména lidský druh už několik generací nepodléhá přírodnímu výběru, vůbec nepolemizuji. Bezvýhradně s Vámi souhlasím. Ovšem vyvozovat obecně platné "trendy" pro evoluci jakéhokoli druhu z několika posledních generací je s prominutím "nepříliš prozíravé".

151553

15.01.2008 22:21

Budou ho muset zabít

RE: Znáte pravdu o dnešním světě ?

Vojta49 81.?.?.?

Ač už máte, pane Pepoxy, v otázce Zetgeistu definitivní názor, poprosím na závěr o krátké zamyšlení.

Dokument Zeitgeist je krásně jednoduchý a každému srozumitelný, že? Žádná komplikovaná sdělení, která by nutila jednoho k zamyšlení. Vše je hned jasné.

Je také velmi emotivní. Když jsem jej viděl poprvé, hluboce mě to zasáhlo a byl jsem uvedenými skutečnostmi pobouřen.

Při sledování některých sekvencí jsem si zřetelně dokázal představit ty lumpy, kteří za všechno mohou, a ještě se nám vysmívají. Fuj.

A navíc. To důležité bylo několikrát srozumitelně zopakováno. Takže si dobře pamatujeme, jaké jsou příčiny zla a kdo za to všechno může.
------------------
A teď už jen maličkost. Obětujte tři minuty svého času a vygooglujte si "pilíře propagandy". Pro kontrolu, jsou čtyři.

A jestli ani pak Vám nebude nic podezřelé, je mi líto. Zas jednou "jednoduchá lež zvítězila nad složitou pravdou".

151574

16.01.2008 00:21

Budou ho muset zabít

RE: Znáte pravdu o dnešním světě ?

Vojta49 81.?.?.?

Řekl bych příteli "90", že Vaše poslední poznámka trošku kulhá v logice. Vy opravdu soudíte, že má snaha nalézat odpovědi na otázky typu "jak funguje svět" je strach? Strach z čeho?

No prosím. Připusťme, že studium neodarwinismu, evoluční sociologie, evoluční psychologie a genetiky jsou jen chatrné berličky. Dobrá. Poraďte čím je mám nahradit, abych dokázal "pohlédnout na skutečnost takovou, jaká je"?

151583

16.01.2008 00:30

Budou ho muset zabít

RE: Znáte pravdu o dnešním světě ?

Vojta49 81.?.?.?

Tedy dobrá, nebudu Vás obtěžovat diskusí o účelnosti chování živých organismů.

Odhaduji, že nejpozději do deseti let bude stát přečtení kompletního genomu novorozence méně, než jeho kočárek. Jaké možnosti to otevírá a co tento fakt znamená pro další vývoj lidstva dnes ani nedokážeme domyslet. V těchto souvislostech mě trochu mrzí, když zjevně inteligentní lidé Vašeho typu oceňují zdroje tohoto poznání nejvýše jako "nějakou teorii, kterých jsou sta".

Na závěr bych si dovolil poznámku k pokusu s krysami. Omezíte-li dlouhopdobě zdroje potravy libovolné živorodé samici, s vysokou ravděpodobností přivede na svět poškozené mládě. Třeba křivičné dítě nebo krysu s nevyvinutými pohlavními orgány. V žádném případě zde nejde o dědičnost, leč o patologický jev. Chronický nedostatek potravy je jedním z tlaků prostředí, na něž se většina druhů nedokáže adaptovat a vymře.

151582

16.01.2008 11:38

Budou ho muset zabít

RE: Znáte pravdu o dnešním světě ?

Vojta49 81.?.?.?

Myslím pane Pepoxy, že mě zbytečně chytáte za slůvka. Opravdu jsem chtěl poukázat jen na to, že "dokument" Zeitgeist má všechny atributy moderní sofistikované propagandy. A jeho účinek na cílovou skupinu je vskutku excelentní. Vždyť Vy jste přece už dávno sám "vydedukoval", že zlo=bohatství. Navíc si to myslí "většina" a ta se přece nikdy nemýlí.

Tak snad už je drobnost. To Vámi poznané "zlo" má na svědomí také běsnění Rudých Khmérů, vyvražďování Huthuů a Tutsiů, útok Sovětského svazu na Afghánistán či etnická zvěrstva v bývalé Jugoslávii? Nebo je ta pravda o zlu přece jen o něco složitější?

151620

16.01.2008 11:48

Budou ho muset zabít

RE: Znáte pravdu o dnešním světě ?

Vojta49 81.?.?.?

Máte pravdu xxxJirko v tom, že převážná část lidského poznání je ve fázi teorií. Ty lze vědeckými metodami verifikovat či falzifikovat. Dokonce už se ví, že verifikace jakékoliv teorie je k ničemu. Nedaří-li se nějakou teorii po dlouhou dobu falzifikovat, zvyšuje to pravděpodobnost její správnosti. Absolutní pravdy dosáhnout nelze. Snad jen "cestou víry". A k ní jaksi nejsem disponován.

V otázce druhého zákona termodynamiky se maličko mýlíte. Současná evoluční věda tvrdí, že život a evoluce jsou naopak produktem působení tohoto principu. Vznik struktury a organizace je ovšem projevem lokální rostoucí uspořádanosti a entropie v místě takového procesu opravdu klesá. Druhý zákon ovšem netvrdí, že entropie klesat nikdy nemůže. Podmínkou je, aby vznik uspořádanosti byl umožněn předchozí nerovnováhou a aby produkovaná entropie mohla být odnášena jinam. Lokálně se tak mohou vytvářet organizované funkční struktury.

Lze říci, že na Zemi přichází ze slunečního povrchu energie, nesená zářením s teplotou asi 6000 K. Ta je na zemském povrchu zčásti přepracována, také fotosyntézou a dalšími procesy, a posléze je opět vyzařována ve formě záření s teplotou asi 300 K do okolního chladného prostoru. V němž je určující nízká teplota reliktního záření, dosahující asi 3 K. S tokem energie je spjat i tok entropie, přičemž díky nižší teplotě vytékajícího záření výtok entropie převyšuje její vtok. Úhrnný záporný vtok entropie umožňuje existenci procesů vedoucích ke vzniku struktur, ke vzniku a vývoji života na zemském povrchu.

V tomto smyslu je sluneční záření dárcem života. Také lze říci, že úhrnný kladný odtok entropie od Země umožňuje zbavovat se "nepořádku", tj. "entropického odpadu". Expanze vesmíru umožnila vznik vesmírné nerovnováhy s horkými hvězdami a chladným reliktním zářením. Vesmír slouží jako "odpadkový koš". V podobném smyslu představuje každý živý organismus, i člověk sám, lokální otevřený systém, který se vlastně "živí" zápornou entropií.

151618

17.01.2008 00:02

Metoda „Mandrake“

RE: Míra zadlužení a hospodářské cykly

Vojta49 81.?.?.?

Opravdu celý? Fakt už mají i Čínu, Indii, Rusko a Malaisii? [chechtot]

151691

17.01.2008 01:22

Budou ho muset zabít

RE: Znáte pravdu o dnešním světě ?

Vojta49 81.?.?.?

Zdá se pane xxxJirko, že se naše stanoviska poněkud sbližují. Jsem tomu rád.

K laboratorním pokusům o syntézu něčeho, co by mohlo připomínat počátek života. Ke stavbě bílkovinné makromolekuly, která by byla schopna se samoreprodukovat je potřeba asi 15 typů aminokyselin. Vím o pokusu, kdy v baňce byl "namíchán" praoceán a nad ním prebiotická atmosféra ze čpavku, vodíku, vodní páry, ... Současně do hladiny modelového praoceánu třískaly elektrické výboje. Už po týdnu se podařilo v pár litrech modelového praoceánu najít snad osm z potřebných patnácti aminokyselin. Uznávám, že to nic nedokazuje. Ovšem jako začátek to není špatné.

Nepovažuji za vyloučenou ani teorii panspermie. K ní malá zajímavost. Kdesi hluboko pod antarktickým ledem byly nalezeny bakterie (jejiž latinské jméno si nejsem schopen zapamatovat). Zajímavé na nich je to, že žijí a rozmnožují se pod ledem na rozhraní skály a ledu, kde i za hlubokých mrazů zůstává nezamrzlých pár molekul vody a aminokyselin. Vědci v laboratoři označili radioaktivním izotopem aminokyseliny, z nichž bakterie žijí. Pak začali snižovat teplotu. Po dosažení -50 zjistili, že bakterie se dělí, našli v nich označené aminokyseliny. Totéž při -60, -70, ... Až je to přestalo bavit a vrazili vzorek do kapalného dusíku. Po vyjmutí byly opět nalezeny bakterie se zabudovanými označenými molekulami. To by ovšem znamenalo, že žijí a dokonce se dělí! Nemožné. Asi se bakterie označenými molekekulami v dusíku nějak kontaminují, i když jsou mrtvé. Zopakovali pokus se dvěma vzorky. V jednom z nich bakterie před ponořením do kapalného dusíku spolehlivě usmrtili. Pokus opět proběhl a po analýze se ukázalo, že v tělech mrtvých bakterií nelze najít jedinou označenou molekulu. V těch druhých byly označené aminokyseliny opět detekovány. Neuvěřitelné. Opravdu existuje život schopný nejen přežít, ale množit se v kapalném dusíku. Co o tom soudíte, bude to spíše výsledek evoluce nebo inteligentního designu?

151694

17.01.2008 13:09

Budou ho muset zabít

RE: Znáte pravdu o dnešním světě ?

Vojta49 81.?.?.?

Paní Jarmilo je mi líto, ale Vy zde citujete soudruha Lysenka. To je autor myšlenky, že lidský mozek lze na 100% ovlivnit výchovou. O toto tvrzení se opíralo přesvědčení komunistů, že lze člověka převychovat tak, aby se mu práce stala první životní potřebou. Podařilo se jim to?

151753

17.01.2008 18:06

Budou ho muset zabít

RE: Znáte pravdu o dnešním světě ?

Vojta49 81.?.?.?

Kterou jistotu vzaly ty modré straky konkrétně Vám? A které jsou ty donucovací metody, jimiž z Vás učinily PROTI Vaší vůli konzumenta a donutily Vás se zadlužit? Předem děkuji za odpověď, a slibuji, že ty medody proti nikomu nepoužiji, snad ani proti svým zaměstnancům. [mrknutí jedním okem]

151821

17.01.2008 22:44

Eretz.cz opět proti Zvědavci

RE: Popření základního kamene filosofie

Vojta49 81.?.?.?

Jsem na straně logiky, jinými slovy racionality. Mám takový etický problém.

Stojíte u výhybky důlní trati. Po skloněné trati se rychle přibližuje utržený plný vůz, který už nelze žádným způsobem zastavit. Výhybka rozděluje koleje do levé štoly, kde pracuje pět horníků a do pravé, kde rube jen jeden člověk, Váš syn. Lidé ve štole, kam vůz pošlete, s jistotou zahynou. Nikdo Vás nevidí. Kam nasměrujete výhybkou vůz, pane "90"?

Připomínám, že není možno "logicky kecat, je třeba eticky jednat".

151855

21.01.2008 00:49

Metoda „Mandrake“

RE: Ornamenty okolo rohů

Vojta49 81.?.?.?

Obávám se pane, že Vás zklamu. Vezměme si jako přírodní příklad Vaší "plodné spolupráce a bratrské solidarity" běžného kosa.

Sotva dospěje, začne se shánět po svém teritoriu. To činí zpěvem. Zazpívá-li v místě, kde panuje starší kos, dostane lekci a letí dál. Má-li štěstí, získá své teritorium tam, kde v loňské zimě řádil kocour. Získá své teritorium, na něj naláká krásnou kosici, zahnízdí spolu a vyvedou mladé. Hlavní cíl jeho života je protentokrát naplněn. Předal své geny dál.

Smolař, který je slabý a nezíská si své teritorium, nezahnízdí. Jakž takž přežívá na hranicích teritorií silnějších ptáků, ovšem bez potomstva.

Tento mechanismus zajišťuje, že se kosi nikdy nepřemnoží, ač dokáží hnízdit i dvakrát do roka a pokaždé vyvést až osm mladých. Ovšem jejich SPOLUPRÁCE a SOLIDARITA = 0.

152233

21.01.2008 14:44

Metoda „Mandrake“

RE: Původ tohoto marastu

Vojta49 81.?.?.?

Jsou na této planetě státy, kam finanční oligarchie z USA nedosáhne ani náhodou, třeba KLDR. A kupodivu v nich lidé trpí hladem. Že právě ta nenasytná skupinka lotrů s pomocí FEDu vysála, vykořistila a úplně zničila ty chudáky američany až tak, že z nich udělala nejbohatší zemi na světě?

Čím to? To kdyby mi laskavě někdo z místních potřechpivechnavšechnoexpertů vysvětlil.

152298

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Káva pro Zvědavce

40

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 84 čtenářů částkou 13 857 korun, což je 40 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Fínsky parlament 9/06/21- Vakcína Covid je maskovany toxín, pokus na ľuďoch18.06.21 19:21 Finsko 2

Matka dvou dětí zemřela den po vakcinaci, u nás už 82 oficiálních úmrtí po vakcíně17.06.21 22:57 Slovensko 9

Ovce v řadě. Je discount nakupování smyslem našich životů?17.06.21 19:30 Česká republika 1

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 1

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Policista byl potrestán za bití člověka bez náhubku16.06.21 07:52 Česká republika 1

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 1

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 3

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Měnové kurzy

USD
21,56 Kč
Euro
25,58 Kč
Libra
29,78 Kč
Kanadský dolar
17,30 Kč
Australský dolar
16,12 Kč
Švýcarský frank
23,39 Kč
100 japonských jenů
19,57 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,79 Kč
100 rublů
29,62 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 046,09 Kč
1 unce stříbra
556,37 Kč
Bitcoin
742 629,92 Kč

Poslední aktualizace: 20.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?