Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 44 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, DavidZ.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

16.04.2008 12:29

Alternativní politický systém

K čemu manipulace?

DavidZ 89.?.?.?

Stávající systém sice manipuluje ale není to pro jeho přežití rozhodující. Jak vidno z radarových záležitostí. Mocní tohoto systému prostě mohou na občana kašlat. A z tohoto úhlu pohledu COKOLI, co omezí jejich moc, je dobré. A pokud to posílí přímou demokracii, tím lépe.

Pokud budeme zavrhovat posilování přímé demokracie s tím, že blbý občan se nechá snadno zmanipulovat, nikdy se nikam nedostaneme. uvědomte si, že byly doby (a nejsou tak vzdálené) kdy ani ženy neměly volební právo. Dle tehdejších představ na to neměly, aby volily. A před tím volila jen šlechta. Atd.

159221

24.04.2008 09:51

Pan Klein má tentokrát pravdu

RE: Ještě k těm anonymům

DavidZ 89.?.?.?

Ale houby špionáž. [chechtot] Co myslíte že zvládne pár idealistů proti bilionům dolarů? A řešená témata, veřejné výstupy...co jiného je Zvědavec a jeho forum? A za ty prachy, co to p. Stwora dělá, když proti němu, a potažmo tedy OSZ, stojí celá šílící civilizace, ženoucí se za mamonem? Porovnejte ten teploměr nahoře s rozpočtem nějaké zbrojní fabriky. Myslím, že osvěta je v tuto chvíli maximum, co se dá dělat. A snažit se nepřijít u toho k újmě.

159763

25.04.2008 08:55

Proč policie obtěžuje pana J.?

RE: Podivná věta

DavidZ 89.?.?.?

Ach jo. A Vám připadá, že termíny "seznámit se s důvody" a "udělat kopii" charakterizují tutéž činnost?

Myslíte, že když má někdo právo nahlížet do spisu, zakládá mu to současně právo používat policejní kopírku? Ani kdyby si přinesl kopírku vlastní, neměl by nárok. Vyrábět si kopie důkazních materiálů? Nesmysl, uvědomte si, že v tom může být m.j. celá řada osobních údajů cizích lidí a policie musí chránit i jejich práva.

Právo je, milý pane, z velké části založeno na výkladu slov a jejich výzamů. A argument: "Mám právo nahlížet do spisu, tak mi udělejte kopii.", ten neobstojí ani v hospodské debatě o právu, natož u skutečného právníka. Vedou se sáhodlouhé debaty, kde se hledají významy slov, některé výklady význam slov zužují, jiné rozšiřují, ale "kopírovat" a "seznamovat se", jsou naprosto jiné činnosti.

Pan J. si mohl dělat poznámky. Pokud by měl pocit, že činností FBI nebo naší policie byla dotčena jeho práva, mohl kupříkladu podat trestní oznámení a tehdy by si příslušný státní orgán vyžádal důkazní materiál a měla by se (teoreticky) rozjet státní mašinérie proti státní mašinérii.

159877

06.05.2008 09:32

Spin doktoři nasadili nejtěžší kalibry

RE: Nevzdělané buranky z vesnice

DavidZ 89.?.?.?

To není tak, že by někdo říkal, že šedesátileté ženy jsou hloupé buranky. Ani ti "výzkumníci" to neříkají. To je tak, že manipulátor ví, že toto povědomí ve společnosti existuje a proto použije výsledek svého průzkumu k ovlivnění veřejnosti. On prostě ví, že zdůrazněním šedesáti let věku a ženského pohlaví, vyvolá odmítavou reakci. K nim přece nechci patřit, pomyslí si každý, kdo tam nespadá. Ale manipulátor povědomí veřejnosti nevytváří, on ho zneužívá.

Proč a jak se dostal tento předsudek mezi lidi nemám tušení. Ale podstatné je, že EXISTUJE. A neodstraní se tím, že začneme vychvalovat šedesátileté ženy, jak jsou moudré. Stejně jako nás nikdo nepřesvědčí, že US army v Iráku šíří demokracii a lidská práva. Někde na začátku stojí příčina a tu je třeba odhalit, chceme-li předsudek odstranit. A než se tak stane, budou jej manipulátoři zneužívat. A kdyby někdy za sto let byla šedesátiletá žena prototypem moudrosti, budou mít manipulátoři v kapse už další skupinu. Třeba dřevorubce.

160496

21.05.2008 12:52

ČT se základnou USA a nikdy jinak

RE: vysvětlení

DavidZ 89.?.?.?

Kdybych si měl vybrat mít za presidenta Bushe nebo Gottwalda, měl bych věru těžkou volbu. No, asi by vyhrál Bush. Kurví sice kdeco ve světě ale doma se Klémovi nevyrovná. Na druhou stranu, takový Filip, by mi seděl rozhodně lépe než Bush. A čeho se dopustili ti stávající komunisté? Cizí vojáky, pokud vím, zve současná ODS, nikoli KSČM.

Víte, není příliš moudré podléhat stereotypům. Vše záleží na lidech a době ve které žijí. Bát se dnes komunistů, je nejlepší cesta, jak dopomoci k totalitě někomu jinému. Totální moc si uzurpuje nejsnáze ten, od koho to nebudeme čekat.

161562

22.05.2008 13:12

Česká vláda uznala nezávislost Kosova

Co ještě?

DavidZ 89.?.?.?

Co ještě musí ta banda zločinců udělat abychom je vykopali?

161649

23.05.2008 09:51

Jihoafrickou republiku zachvátila vlna násilí

RE: ...

DavidZ 89.?.?.?

Poslyšte, vy jste to nezkoumal zrovna pozorně, že? Ti černoši mlátí a vyhánějí ČERNOCHY! Jen ta jejich černost je jiná než je v místě zvykem. Jsou to uprchlíci z okolních zemí!

161707

23.05.2008 10:39

Jihoafrickou republiku zachvátila vlna násilí

RE: ...

DavidZ 89.?.?.?

Tak si zkuste přečíst alespoň nadpis. TEĎ zachvátila Jižní Afriku vlna násilí. TEĎ jsou tam vybíjeni ČERNÍ uprchlíci. Teď, když tam už skoro žádní bílí nejsou. To že je část článku o historii je jen na doplnění informací.

161716

23.05.2008 10:39

Česká vláda uznala nezávislost Kosova

RE: Co ještě?

DavidZ 89.?.?.?

Především přesun moci skutečně k lidem. Referenda po internetu.

Odvolatelnost politiků. To si nežádá moc komentáře. Kdo nenese za svou práci odpovědnost, dělá ji vždy špatně a jen k vlastnímu prospěchu.

Redukce politiků na úředníky a vykonavače vůle lidu (zní to jako klišé ale po zavedení referenda by to nebyl problém).

Redukce zákonů na srozumitelné celky. Když se v nich už vyznají jen specializovaní právníci, a ještě každý jen ve své části, je něco špatně.

To jen tak bleskem, co mne zrovna napadlo. Určitě jsem na něco zapomněl a každý bod by bylo třeba podrobně rozebrat. Pro začátek by myslím stačilo referendum a odvolatelnost. A jak donutit poslance aby to udělali? No to by záleželo na tom, jak hodně by byli ochotni spolupracovat.

161708

23.05.2008 11:39

Soud dal za pravdu mormonské polygamní sektě

Nebezpeční mormoni

DavidZ 89.?.?.?

Co čekat od státu, kde strážce zákona použije při podobném zákroku tohle? Foto je přímo ze zákroku proti mormonům. Vložený obrázek.
A vůbec, není něco špatně, když policisté jezdí v obrněném transportéru?

161719

07.06.2008 17:49

Proč je letiště tak zajímavou investicí, když světu dochází nafta?

RE: Dva rozměry

DavidZ 89.?.?.?

Peníze ze vzduchu způsobí zásadní ztrátu důvěry v peníze. A tehdy bude cokoli lepší než peníze. Třeba letiště. Mám-li totiž 100 mld, musím za ně něco koupit. Jinak z nich bude trus. Ještě nedávno se prodávaly louky v Českém Středohoří za 1 Kč/m2. Dnes si nemůžete louku ani najmout, i když na ní nikdo nehospodaří. Všechny jsou prodané, nebo pronajaté. To jsou taková letiště pro méně movité.

Ještě dlouho se jezdit a létat bude, jen objem bude asi jinačí. I kdyby to byli jen funkcionáři (pardon, představitelé) a investoři. Na benzín pro papaláše bude pořád, i když my budem louskat šváby, jak to tu někde hezky napsal Spytihněv. Nebo se pro ně palivo vyrobí z cukrovky a my budem mít o pár švábů k obědu méně. I kdyby se ta cukrovka měla obdělávat kompletně silou svalů.

Ale třeba se pletu, třeba nás čekají dlouhá a dlouhá léta udržitelného rozvoje. Samá pozitiva, prosperita, úspěch, kvalitní vzdělání a zdravotnictví pro každého...

162716

Třeba pan veleinvestor už vážně neví kam s penězi, tak se mu šikne i letiště v Praze.

162725

04.07.2008 09:35

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Zákony

DavidZ 89.?.?.?

Ovšem statistika rozvodů je krapánek na straně matek. Tuším že asi v 90% je dítě svěřeno jí. A to si opravdu nemyslím, že by byl sparavedlivý poměr. Ano zákony jsou nastaveny spravedlivě. Teoreticky by měli oba rodiče mít u soudu stejnou šanci. A mají?

164415

04.07.2008 10:10

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Zákony

DavidZ 89.?.?.?

A když to domyslíme do důsledku. Jak funguje "devadesátiprocentní" motivační faktor na morálku obou rodičů? Žena nemá důvod setrvávat v manželství, když ví, že děti dostane do péče ona a že jí muž bude platit. A tedy se bude rozvádět stále častěji. (ČSÚ uvádí v r. 2004 2/3 návrhů od žen) A muž? Postupně ztratí potřebu vydělávat, protože jej oškube částečně stát na daních a částečně bejvalka na alimentech.

Pro Strigu. Zajisté to neplatí vždy. Zajisté nejsou všechny ženy vypočítavé mrchy. A zajisté nejsou všichni muži vzorní přebalovači. Ani já jsem moc nepřebaloval.

164423

04.07.2008 10:57

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Zákony

DavidZ 89.?.?.?

Inu, asi ta vaše očividnost není každému až tak očividná. Třeba takhle. Rozvádí-li se manželství s ročním dítětem je to možná očividné (i když, co mé oči někdy vidí, nestačí se hlava divit) ale rozvádí-li se manželství s patnáctiletým dítětem, kde je ta očividnost?

164424

04.07.2008 11:04

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Zákony

DavidZ 89.?.?.?

Každý faktor má nějakou motivační roli. Když to HODNĚ přeženu, tak bude nějaký vztah i mezi ročním sážkovým úhrnem a rozvodovostí. Je nutno odlišovat motivační faktor a důvod. Zajisté je v rozvodovosti motivačních faktorů více. Třeba i ekonomická úroveň státu. Sociální síť. A řada dalších. Pokud jsou podmínky nastaveny tak, že lze snadno (a možná ještě snáze) žít sama/sám s dítětem, než v rodině, rodina se rozpadne. Zdůrazňuji, celý komplex podmínek. A každý jednotlivý faktor se podepisuje svým dílem. Nechcete mi snad tvrdit, že faktor "devadesátiprocentní" rozvodovost snižuje.

164429

04.07.2008 11:36

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Zákony

DavidZ 89.?.?.?

>Většina poteciálních zásahů ze strany systému by v tomto případě byla cestou zpátky na stromy,

Obávám se, že právě současný stav je způsoben souhrnem zásahů systému. Myslím zásahy všeho druhu. Ekonomické, sociální, právní... Třeba by bylo lepší, kdyby stát začal zasahovat méně. [smích]

164435

04.07.2008 12:19

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Je to i naopak?

DavidZ 89.?.?.?

I ženy platí. Zákon je nastaven spravedlivě. Realita je ale jiná. Jistě, je v tom celý komplex příčin. Třeba je pravdou, že muži ani o svěření dětí do péče moc nežádají. Otázka zní, nakolik to je tím, že se nechtějí starat a nakolik tím, že by stejně nedostali. Nakolik se jen stálou masáží jenom domnívají, že by nedostali a nakolik jim to opravdu sociální pracovnice a spol. znemožňují. Atd...furt und furt.

Nicméně, realita je 90% dětí v péči žen. A 90% mužů jejichž otcovská role byla úředně zredukována na placení alimentů. A zase jsme u toho. Nakolik to vlastně těm mužům vyhovuje. Nemusí se starat a ještě mohou nadávat na nespravedlivý systém. Nebo nakolik jim semetriky brání v přístupu k dětem a jenom je ždímají.

164442

04.07.2008 13:08

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Je to i naopak?

DavidZ 89.?.?.?

>A zjistit to je, řekl bych, více méně, ale spíš více, nemožné...

Kdyby sociologové neměli tolik práce s přesvědčováním veřejnosti a manipulováním výzkumů o prospěšnosti radaru, mohli by se tu předvést. Určitě by to bylo prospěšnější. A měřitelné to je. Jen to dá dost práce.

164448

04.07.2008 19:30

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Je to i naopak?

DavidZ 89.?.?.?

Ne ne. Spytihněv to pochopil správně. Takový fond by vedl jen k další a hlubší destrukci hodnot. To už by si vážně nikdo nedělal starosti s nějakou zodpovědností a myšlením na budoucnost.

164470

04.07.2008 20:13

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Zákony

DavidZ 89.?.?.?

Maje před rozvodem, nemohu se zbavit dojmu, že až bude po něm a já budu bez dětí, bez majetku a odsouzen k placení alimentů, že těch výhod moc nemám. Jsa bílý, heterosexuální, nemám AIDS, nefetuji...

164477

04.07.2008 20:32

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Zákony

DavidZ 89.?.?.?

Tak jsem myslel, že když udělám extra doušku pro Vás, že se vyhnu nepochopení. Nevyhnul jsem se.

Mohla jste si všimnout, že já NEVIDÍM svět černobíle. Na rozdíl od Radima a Vás. Svět, jak jej zná jeden člověk, je jen velmi úzkým výřezem celého světa. A k pochopení světa je potřeba se na svět kouknout očima těch ostatních. Ano, řada rodin zůstává pohromadě jen kvůli penězům. Ano, řada žen chválí své muže za mamuta ale rovněž je mnoho těch, pro které je každý mamut malý, ano jsou vzorné ženy, které žehlí košile a ten jejich v nich chodí na zálety ale stále jsou takové, které nežehlí a chodí na zálety samy...atd. stále a stále do nekonečna. není to ubohost jednoho či druhého pohlaví. Ubohost je vidět jedno jako dobré a druhé jako špatné.

Chlapovi nemusí být líto živit děti. Může mu být líto živit vypočítvou mrchu, která jej škube. Jak vidíte stav, kdy slečna dcera studuje ve 25 letech třetí střední školu, nemaje maturity? Není to vypočítavost, když je za tuto činnost dotována 6000 měsíčně? Má takový živitel z donucení mít chuť vydělávat?

Kolik znám? Dvě. A co vím, tak žádné z nich nikdo nic nepropil.

164476

04.07.2008 21:54

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Zákony

DavidZ 89.?.?.?

A nebylo by to z bláta do louže? Oškubala jednoho, oškube i mne. Až zase něco budu mít.

164490

04.07.2008 22:56

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Střídavá péče

DavidZ 89.?.?.?

>Tedy, pokud se otec skutečně cítí otcem, neměl by se svému dítěti věnovat od věku "kdy už to má rozum"(konkrétní specifikaci věku nechávám na individuálních představách stávajících a potenciálních otců), ale věnovat se mu zkrátka od začátku jeho bytí.

A jste si opravdu jista, že je to dobrý nápad? Vy jste se některého z těch uzlíčků ptala? Já bych řekl, že takový malý člověk potřebuje v první fázi existence na tomto světě nějaké jistoty. Jistotu stejného doteku, hlasu, vůně, chuti. Cizí dotek, hlas, vůně, (chuť ne, mléko chlap prostě nesvede) pro něj mohou být signálem, že je matce kraden, stresovat jej a spustit pláč, aby byl před únosem zachráněn...Jeví se mi to krapánek přirozenější, než existence dvou paralelních matek.

164494

04.07.2008 23:56

Podle tajné zprávy biopaliva vyvolala potravinovou krizi

RE: To jsou zvesti, nestacim zasnout....

DavidZ 89.?.?.?

Dejte si googlu frázi "příměs biopaliv" a nebudete se stačit divit. Zápis ze schůze parlamentu, kde Bursík mluví o povinném přimíchávání biopaliv by vás uspokojil? http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/013schuz/s...

164499

06.07.2008 10:08

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Je to i naopak?

DavidZ 89.?.?.?

Proboha! Co nám to tu navrhujete? Vždyť to je eugenika řízená státem! To je horší než NWO a 1984 dohromady! To je státem řízený rozklad rodiny! Vždyť Vy tady sama navrhujete to, co jinde nejvíc kritizujete. Stát přece nemůže politiku, kdy podporuje mnohodětné rodiny a páchá tím škodu, napravit tím, že podpoří málodětné rodiny. To by mělo být každého svobodné rozhodnutí, nikoli vypočítavá reakce na systém nastavený státem. Kdyby do toho stát nekecal vůbec, bylo by to lepší. Kdo by si děti udělal a dobře vychoval, měl by zajištěné stáří. Kdo by je neměl nebo nevychoval, měl by prd. Jako celá staletí. Otec, který by od dětí odešel by se od nich asi také těžko dočkal podpory ve stáří.

Roli státu je přece potřeba OMEZOVAT! To stát je zlo, které nám všem všechno komplikuje.

164594

06.07.2008 10:18

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Střídavá péče

DavidZ 89.?.?.?

Inu, asi jde o nuance. Nemyslím, že se někde o novorozeně stará kolektiv matek. U půlročních dětí už si kolektivnější peči představit dovedu. A tam někde už otec může do vztahu s dítětem vstoupit. Nakrmit flaškou nejde, pokud se kojí. Jakmile dítě začnete krmit flaškou, přestane být ochotné nechat se kojit. Je to tím, že z flašky je krmení pro dítě podtatně snadnější. Navíc je krmení flaškou zbavené protilátek, které vytváří matka (ale i třeba kojná) ve svém těle. Takže nedoporučuji.

164590

06.07.2008 10:51

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Zákony

DavidZ 89.?.?.?

>Vycházím z předpokladu, že výživné je spravedlivé podle výdělku otce a potřeb dítěte.

To je ovšem chybný předpoklad. O tom je právě ten spor, co se tu vede. O spravedlivém rozodování.

164595

06.07.2008 12:06

Podle tajné zprávy biopaliva vyvolala potravinovou krizi

RE: To jsou zvesti, nestacim zasnout....

DavidZ 89.?.?.?

O tom že za cenu ropy mohou především spekulanti téměř nepochybuji. To ovšem nemá co do činění s dostatkem potravin. Pokud je na světě nedostatek potravin (A on je! Zeptejte se v Sudánu.), co se asi stane, když se jejich část použije k nahrazení 5-10% spotřeby paliva v automobilech? Když na stejných plochách polí část jejich výměry vyřadíte z produkce potravin a vyhradíte ji produkci paliv, bude potravin více, či méně?

Rozum do hrsti. Je to elementární ekonomika. Zákon nabídky a poptávky. Když je něčeho málo a poptávka převyšuje nabídku, je to jaké? Drahé. A když poptávku ještě zvýšíte, a současně snížíte nabídku, stane se co? A teď už vy sám. [smích]

164603

06.07.2008 19:01

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Je to i naopak?

DavidZ 89.?.?.?

Uznávám, že jisté iracionální aspekty lze v mém příspěvku nalézt. Třeba odpor ke státu. Po racionální úvaze musím uznat, že by stát mohl jisté pozivní stránky mít. Jen mne nějak nenapadá, jaké to právě dnes jsou. Vnitřní bezpečnost to není, vnější už se změnila v masové ohrožení, zajištění práva tedy také nic moc, zdravotnictví...


Naši debatu vezmu od konce, lépe se to podá. To, že se o rodiče nepostarají děti jsou nereálné ideály. Dnes. A proč? Prože tuto péči převzal před lety na sebe stát. A tím způsobil rozklad rodiny. Stát totiž pokazí vše, na co sáhne. Takže spoléhat na nápravu z rukou státu je nebetyčný idealismus. V reálu by totiž vzniklo "Ministerstvo pro rodinu", v jeho rámci "Úřad pro regulaci toku rodičovské daně", a tyto dva molochy by s přehledem spolkly 3/4 vybraných peněz.

Možná by se to mohlo odehrávat na komerční bázi. Nějaký druh pojištění. Ale on by to někdo vytuneloval.

Nebo, jak to tu psal pan 90.?.?.?, postavit podporu na komunitní bázi. To by mohlo fungovat. Na altruistickém principu, kdy je vidět, kdo dává a kdo bere. Vrámci obce jakožto širší rodiny... Pokud není vidět kdo dává a kdo bere, ztrácí se mezi nimi vazba, nastupuje ouřad a jsme kde? V... no, na tom špatně.

Pokud bude veškeré finanční toky regulovat anonymní ouřad, povede všechno jenom k horšímu. Ostatně, toho jsme svědky všude. Jenom v posledních letech se ouřad naučil PR a už se o tom tolik nemluví.

Ne. Jsem přesvědčen, že až nebudu schopen práce, stát mi tak jako tak nedá nic [ono už nás dědků a babek bude moc a zdrojů málo) a budu závislý na svých dětech. A k tomu je vychovávám. Je-li mi to tedy jejich matkou umožněno, ehm.

164641

06.07.2008 19:09

Podle tajné zprávy biopaliva vyvolala potravinovou krizi

RE: To jsou zvesti, nestacim zasnout....

DavidZ 89.?.?.?

>Davide, Saša už 76-tku odhalil. Je to Semerád

[velký smích] Já vím. Respektive, přišel jsem na to poté, co jsem odeslal první příspěvek. Kdybych to odhalil dřív, nic bych nepsal. Takhle jsem to musel dovést do nějakého konce. [smích]

164644

06.07.2008 19:51

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Zákony

DavidZ 89.?.?.?

Nakolik jsem schopen posoudit, tak minimálně zraňující ironie Vám není cizí.

Nebo si vážně myslíte, že pětadvacetiletá slečna s 6000 alimentů a probíhajícím studiem třetí střední školy, aniž dosáhla maturity, se odpovědně připravuje na lov mamutů?

To tedy promiňte, to je buď nebetyčná hloupost, nebo ironie zraňující plátce těch alíků. A v to první nevěřím, ve Vašem případě.

164651

07.07.2008 21:51

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Střídavá péče

DavidZ 89.?.?.?

Antropology číst nebudu. Na světě je spousta věcí, které jsem ještě nečetl a zajímají mne nepoměrně více. Po pravdě, je mi šuma fuk, jak se o děti starají indiáni u řeky Paraná.

Kojení. Tak nějak se mi povedlo něco nastudovat, když byly mé dvě dcery v tom správném věku. Když začnete dítě krmit flaškou, začne dítě odmítat prs. Tak to funguje. Asi proto, že z té flašky to lépe teče a dítě se nemusí snažit. A tím pádem nedostává protilátky, které by dostalo s mateřským mlékem. To je asi zásadní výhrada k flašce. Viděl jsem stovky telat, která chcípla jen proto, že jeden odborník vymyslel, že nemusí pít od matky. A že kojení JE přirozené a krmení flaškou NENÍ snad je vcelku zřejmé. Na to netřeba studovat antropology. A muž prostě kojit nemůže. Tedy alespoň já vážně nevím, jak bych to mohl ovlivnit svým chtěním.

164764

09.07.2008 15:12

Panenko Mária, oni to fakt podepsali

RE: Cha cha cha

DavidZ 89.?.?.?

Hurá! To je vážně príma. Až nám za pár let prosadí nějaká politická verbež zvítězivší ve volbách koncentráky, jistě se budeme také radovat. Zejména Boch. I když tam bude sedět. I ba né. Takoví jako on budou do koncetráků zavírat. Ať je zřídí Pavel, nebo Šavel.

164959

09.07.2008 22:43

Využívání utrpení světa k zisku

RE: Využívání utrpení světa k zisku

DavidZ 89.?.?.?

Možná byste semtexi měl méně číst zdejší výstřednosti a více číst právě lidi jako vodník007. Prvním krokem k vašemu pochopení by mohlo být připuštění, že svět není černobílý. Dalším, že když něčemu nerozumíte, může být závada na vašem přijímači. Zkuste místo věty:

>v podstate s nicim tu nelze souhlasit.

Použít větu: "V podstate s nicim tu nemohu souhlasit."

Cítíte, kde je zakopaný pes vašeho nepochopení? Nelze/nemohu.

A nakonec byste třeba mohl přijít na to, že co člověk, to názor. Každý se k němu nějak dopracoval. Každý reaguje třeba na lež jinak. Někdo ji omluví, že účel světí prostředky, druhý už pak lhářům nevěří ani tu nejčistší pravdu. A pravda je vždy někde uprostřed. NIKDO semtexi, nikdo nedělá všechno dobře ale dokonce nikdo nedělá všechno špatně. Najdete dobré stránky u komunistického režimu ale i špatné u současného způsobu západní demokracie. A když si tohle uvědomíte, třeba zahlédnete ty nejtemnější stránky komunismu právě v chování dnešních demokratů. Tak jako je vidí jiní.

164996

10.07.2008 13:43

Lisabonská smlouva? Euro? Ptejte se lidí!

Referendum?

DavidZ 89.?.?.?

Co furt máte s tím názorem lidu? Koho to zajímá? Kolikrát už Vám bylo řečeno, že jsou věci, kterým nerozumíte a tedy o nich nemůžete, a ani nebudete, rozhodovat? Občan rozumí pouze tomu, jak vybrat politiky. Konec konců, to mu také musí předpřipravit stranické sekretariáty. Takže nerozumíte ničemu, nic neumíte, tak do čeho chcete kecat? Vyberte si politiky a nechte je vládnout. KONEC! Víc vám prostě nenáleží!

165057

11.07.2008 10:03

Trestní oznámení na Karla Schwarzenberga

Hromadné trestní oznámení

DavidZ 89.?.?.?

Nic takového jako kolektivní podávání trestních oznámení v našem právním řádu nenejdete. To musí každý sám za sebe.

165159

11.07.2008 12:52

Trestní oznámení na Karla Schwarzenberga

RE: LOGIKA PRORADARISTŮ

DavidZ 89.?.?.?

>Kdysi se říkalo- doba je zlá. Já říkám- už hůř být nemůže.

Může. Na krku máme hospodářskou krizi nebývalých rozměrů, což potvrzují renovaní ekonomové jako Keneth Rogoff a Joseph Stiglitz. A až bude krize, určitě se najdou tací, kteří budou vědět kudy z ní ven. Válkou.

165176

11.07.2008 13:27

Trestní oznámení na Karla Schwarzenberga

RE: LOGIKA PRORADARISTŮ

DavidZ 89.?.?.?

>Válka, o keré je zde řeč zatím nezuří, jen doutná,

Přesně tak. Zrovna nedávno řečnil na CRo1 nějaký bezpečnostní "expert". Že tu musíme mít US radar, protože naše republika je oblíbeným hřištěm Německa a Ruska. A hlavně před nimi nás radar ochrání. To jsem nestačil valit voči. Venku buzerují společné česko-německé policejní hlídky, na hranicích si mne nikdo nevšímá, Tesco plné Němců... a borci už se chystají na válku. "Ano, vážení občané, zatím proti nám nic nemají ale jen si počkejte. Musíme se na ně připravit, dřív než se oni připraví na nás. A nakonec...i vás si musíme trochu připravit. Abyste si nemysleli, že tu budeme mít v Evropě kdovíjakou idylku. Už ji máme moc dlouho."

165182

11.07.2008 14:09

Trestní oznámení na Karla Schwarzenberga

RE: Lisabonská smlouva,

DavidZ 89.?.?.?

>ta Vám nevadí.

Jestli to nebude tím, že tady není žádné jednotné "my". Takže, pokud někomu LS nevadí, jinému vadí. To není jako na Eretz, víme? Ovšem jsem přesvědčen, že hlubší průzkum u čtenářů Zvědavce by odhalil ke smlouvě odpor. Nakonec, nic vám nebrání si na foru založit hlasování.

Já osobně proti smlouvě jsem všemi deseti. Což naprosto neznamená, že bych byl proti Evropě. Jsem jen proti nesmyslnému zákonu. Nejvyšší zákon nemůže být tak dlouhý, aby jej nikdo nečetl. Ten musí určovat pouze rámec. A pod ním teprve může vznikat houšť zákonů. No, i ta by měla být přiměřená.

165185

11.07.2008 16:04

Trestní oznámení na Karla Schwarzenberga

RE: Mladý komunista

DavidZ 89.?.?.?

Inu, typická reakce člověka, který si myslí, že každý musí být odněkud placen. Mám pro vás novinku. NEMUSÍ. Někteří lidé dělají věci prostě proto, že je považují za správné. I když je to pro řadu jiných nepochopitelné. Zejména pro ty, co zadarmo nehnou ani prstem.

165199

11.07.2008 16:29

Lisabonská smlouva? Euro? Ptejte se lidí!

RE: Britské listy?

DavidZ 89.?.?.?

Poslyšte René, proč si myslíte, že odmítání LS je i odmítáním evropské integrace? Já si nemyslím, že lidé jsou proti integraci. Lidé jsou proti nečitelnému zákonu. K čemu je zákon, který nikdo není schopen přečíst?

165202

11.07.2008 16:55

Trestní oznámení na Karla Schwarzenberga

RE: Mladý komunista

DavidZ 89.?.?.?

Zkuste prohrábnout historii mých příspěvků a najít tam něco o agentech Mossadu. Zkuste se zamyslet nad tím, že ne každý, kdo pravidelně diskutuje na Zvědavci, nutně musí být jednoho ducha s ostatními. Už jsem vám to dnes psal jinde. Tady NENÍ jednotný duch. Zkuste se zamyslet nad tím, že jsou lidé, kteří myslí sami za sebe.

Nicméně připouštím, že pokud někdo za všech okolností obhajuje politiku Izraele a USA, může to mnohým připadat jako činnost agenta. Ani já v tom nevidím za groš kritického myšlení. Nevidím jediný důvod kterýkoli stát podporovat bezvýhradně. Každý může být uchvácen lumpy. Včera vzor svobody, dnes už to docela skřípe a zítra?

165205

11.07.2008 18:10

Lisabonská smlouva? Euro? Ptejte se lidí!

RE: Britské listy?

DavidZ 89.?.?.?

No právě. Já si také přeji méně pravomocí pro EU. Podle mne by v Ústavě EU bohatě stačila záruka svobody pohybu osob, myšlenek a zboží. Ani jedno tu není. Celá Ústava v jedné větě.

165209

Káva pro Zvědavce

62

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 117 čtenářů částkou 21 617 korun, což je 62 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

YouTube vymazal 2 kanály RT v němčině s 600 tisíci odběrateli kvůli údajnému porušení pravidel komunity 29.09.21 00:00 USA 0

Nemyslete si, že v Austrálii lidé něčeho stávkováním dosáhli27.09.21 21:28 Austrálie 1

Draze vykoupená výhoda očkování…27.09.21 17:25 Česká republika 2

Česko objedná bez výběrového řízení v Izraeli rakety, které nikdo nepoužívá.27.09.21 16:40 Česká republika 2

Tak se to podařilo. Zeman podepsal. Americká chátra vyšachovala Rusy z dostavby Dukovan. 27.09.21 16:18 Česká republika 5

Reflex má další důkaz, že servilní úředníci píší nezákonná opatření na Babišovo přání27.09.21 15:05 Česká republika 3

Připravujeme žaloby o náhradu újmy za duševní útrapy našich dětí proti hlavní hygieničce-připojte se!27.09.21 14:56 Česká republika 0

Německá volební urna27.09.21 14:44 Německo 2

Kouřením proti coronaviru27.09.21 13:18 Neurčeno 0

Následky rozhodnutí EU dopadne na občany tvrdě již tuto zimu. A tím to bohužel neskončí26.09.21 08:07 Evropská unie 1

Pre tých, ktorí ešte veria na tzv. demo - voľby 25.09.21 22:17 Německo 0

Lékař ze záchranky kandiduje za Volný blok25.09.21 22:00 Česká republika 0

Více než 90% nových případů COVID-19 v Izraeli pochází z řad plně očkovaných osob25.09.21 14:13 Izrael 5

Očkovací teror pro zahraniční studenty25.09.21 10:42 Česká republika 1

Takhle se říká ne tyranii! Australané se postavili proti policejnímu státu24.09.21 18:44 Austrálie 1

35 000 neočkovaných řidičů kamionů bude blokovat od 27. září Itálii24.09.21 18:40 Itálie 1

Klimatičti alarmisté demonstrují v Praze24.09.21 15:45 Česká republika 3

Svědectví lidí po vakcinaci24.09.21 15:00 Izrael 9

Nový návrh zákona by omezil podporu v nezaměstnanosti pro ty, kteří byli propuštěni kvůli odmítnutí očkování24.09.21 11:40 Izrael 0

Patnáctiletý "hoch" ubodal v Sasku o rok starší dívku24.09.21 11:26 Německo 0

Měnové kurzy

USD
21,83 Kč
Euro
25,50 Kč
Libra
29,55 Kč
Kanadský dolar
17,20 Kč
Australský dolar
15,80 Kč
Švýcarský frank
23,52 Kč
100 japonských jenů
19,61 Kč
Čínský juan
3,38 Kč
Polský zloty
5,50 Kč
100 maď. forintů
7,09 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,93 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 914,84 Kč
1 unce stříbra
489,77 Kč
Bitcoin
905 993,39 Kč

Poslední aktualizace: 28.9.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?