Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 46 příspěveků, 1 jméno: Vodník.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

13.02.2008 09:05

A je to černé na bílém...

Co bylo cílem?

Vodník 82.?.?.?

Pokud bylo cílem invaze na prvním místě Irák rozesrat tak, aby nemohl nikoho ohrožovat, pak tato mise uspěla na výbornou, ropa neropa.

154095

19.02.2008 19:32

Stržení nových berlínských zdí

RE: sáhl mocným na jejich

Vodník 82.?.?.?

>Stworeni statu Israel
Tebe ti nezvědavci už úplně zblbli!! [chechtot] [chechtot]

154747

03.03.2008 15:06

Autorka přiznala, že si vymyslela příběh o tom, jak přežila holocaust

RE: Prachy, prachy a zase

Vodník 82.?.?.?

>Kde se bere moje schopnost
>rozlišovat? Takovou otázku si orient včetně Židů neumí
>položit.
Myslíte? Já se domnívám, že to umí (nevím, jak židé), ale neklade si ji, protože podle něj jsou prostě důležitější otázky. Tohleto jsou přesně problémy, trápící racionalistickou mysl okcidentálců, které Orient považuje za zavádějící.

>Původní temnota (před existencí vesmíru) se mu
>rovná s dnešním vesmírem. Je tam rovnítko.
Nemyslím. Zaprvé orientální doktríny rozlišují mezi původním neprojeveným bytím (Vaše "původní temnota" ) a projeveným (tj. "dnešním vesmírem" ), za druhé stav před existencí vesmíru je "temnotou" pouze obraznou, neboť je to stav, kdy protiklady "světlo x tma" (přináležející právě tomu projevenému) ještě neexistovaly.

>Zavře očí a tváří se že problém není, že
>je nad protiklady...Ponoří se do "nevědomí" a proto těžko
>může něco vědět...
Myslím, že Vám jako Okcidentálci uniká podstata kontemplace, zření, pravého vědění, přímého poznání, Intuice. [smích] To neberte jako výtku nebo vytahování se, ale jako upozornění; třeba se mýlím, vzhledem k následujícímu:

>Poznání donekonečna, které není vůbec v ničem
>žádným skutečným poznáním?
Možná...

>A jestliže je tady moje vědomí,
>je tady "něco navíc", a těžko se může podle mne vesmír
>rozpadnout na neexistující temnotu...
Správně! Jen tak dál! [smích]

155614

03.03.2008 17:13

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: najviac

Vodník 82.?.?.?

>Byl vášnivým Slovanem, snažil se obnovit pravoslavný kult, a
>dokonce se nevyhýbal ani kultům předkřesťanským.
Myslím, že je to trochu přehnané. Ve 14. stol. se na národnost nebo rasu nehledělo tolik jako později ve stol. 19. Založení slovanského kláštera mělo jiný smysl a sice právě zamezit šíření pravoslavného kultu, který zdá se stále přežíval v "undergroundu". Karel IV byl jedna ruka s papežem a pochybuji, že by se mohl / chtěl jakkoli angažovat ve věci pravoslaví, kdyby k němu skutečně tíhnul (a o tom pochybuji, nejsoui pro to žádné náznaky).

155623

03.03.2008 22:16

Autorka přiznala, že si vymyslela příběh o tom, jak přežila holocaust

RE: Prachy, prachy a zase

Vodník 82.?.?.?

>Nerad bych kvantifikoval, jak moc tomu verim, jen se mi zda, ze v
>ucelene konspiracni teorii je chyba...
V jaké konspirační teorii? Ta o "židovském" spiknutí je samozřejmě nesmyslná. Já si ani nemyslím, že se jedná o "sionistické" spiknutí. Rozhodně ale v tom NWO hrají (někteří) sionisté a stát Israel dost podstatnou roli.

155649

04.03.2008 17:49

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: najviac

Vodník 82.?.?.?

O Karlově lásce k Čechám a jejímu lidu a péči o něj nepochybuji. Karel byl ale přesvědčený římský katholík, o tom není důvodu pochybovat.

>Papež? Hm, ten ho tehdy
>potřeboval jako sůl. A tak ho Karel (vlastním jménem Václav)
>šikovně využíval.
To je dost možné - ruka ruku myje.

>Tehdy totiž české země v „undergroundu“ nejen že
>nebyly ani pravoslavné, těžko se daly nazvat vůbec
>„křesťanské“-míněno z pohledu církve.
Já se domnívám, že poslední zbytky pohanství zmizely během 12., nejpozději 13. stol. V tom undergroundu přežívalo asi jen pravoslaví. Na českém pravoslavném webu píší toto: »Pravoslavné východní křesťanství vnímáme jako počátek našich národních dějin (cyrilometodějství, svatováclavská tradice) a po likvidaci slovanské liturgie (a křesťanské orthodoxie) na Moravě a později v Čechách se s ním setkáváme právě u kolébky husitství, které bylo nepochybně inspirováno cyrilometodějstvím, jež "katakombně" (tedy v lesích) u nás po staletí přežívalo a svou vnitřní duchovní silou se udrželo v povědomí a úctě českého národa. Latinská církev sice všemožně potlačovala církev slovanskou, ale přesto nedokázala slovanské Pravoslaví vykořenit z lidských srdcí a z národní vzpomínky. Po lesech přebývající cyrilometodějci známí jakožto tzv. "černorizci" udržovali v národě povědomí o "jiném křesťanství", které kdysi v našich zemích rozkvétalo a přetrvávalo dále jakožto "slunné dědictví otců". Jak jinak vysvětlit "požadavek kalicha", který tak náhle vzplanul s nečekanou silou a rozhodností v českém národě? Jak jinak vysvětlit i další požadavky lidu - požadavky zcela zřejmě vyvěrající z praxe pravoslavné církve (např. bohoslužba v národním jazyce, přijímání nemluvňatům, zarytý odpor proti papistické bohorovnosti apod.)? Ostatně svědectví vydává již před tím sám "otec vlasti" Karel IV. (jinak ovšem horlivý latiník), když si v dopise papeži stěžuje, že české lesy jsou plné "schizmatiků", kteří odmítají naslouchat Písmu v latině a nedají se žádnou silou pokořit, a pro které žádá povolit zřízení slovanských klášterů, aby je je tímto způsobem dostal pod kontrolu státu.«

>Jinak děkuji za odezvu. Vždy jsem rád, když si to aspoň
>někdo přečte, natož nad tím zauvažuje.
Rádo se stalo.

155703

04.03.2008 19:51

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: najviac

Vodník 82.?.?.?

>staroslověnština dnes v pravoslavné liturgii hraje roli latiny
>ve středověku...nikdo ji nerozumí, takže původní smysl
>"srozumitelnost" je pro změnu úplně jinde.
Já myslím, že jí rozumí. Pravidelní návštěvníci chrámu docela jistě!

>Staroslověnštinu
>povolili papežové pokud vím později v Chorvatsku a není to
>"pravoslaví".
Přesně tak: byli to právě chorvatští katholičtí mniši, kteří se usadili v emauzském klášteře. O šíření pravoslaví nešlo v žádném případě!

155713

05.03.2008 01:50

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: najviac

Vodník 82.?.?.?

>Pohanství nezmizelo nikdy. Téměř všechny „křesťanské“
>svátky stojí na „pohanském“ základě.
Ano. Křesťanství převzalo do svých rituálů pohanské elementy. Ale pohanství jako samostatné náboženství vedle křesťanství zmizelo nejpozději v tom 12. - 13. stol.

>>Pravoslavné východní křesťanství vnímáme jako počátek
>našich národních dějin
>Je to sympatické, ale nemohu se s tím ztotožnit. S jistotou
>jsme určitě v ten moment z nebe nespadli.
Podle pravoslavné církevní theologie je pravoslavná církev pokračováním té původní Církve nerozdělené, od které římští katholíci odpadli.

>Každá církev považuje za „schizmatické“ vše odlišné
>od jejího pojetí.
Ano, to vyplývá z výše uvedeného. Ale pravoslaví má pro svůj postoj silnější argumenty než latiníci. Bohužel tu není prostor k této debatě.

>Jestliže Karel píše o „schizmaticích“
>myslí tím nekatolíky.
Ano. Myslí tím ty lesní pravoslavné dissidenty.

>Srozumitelný jazyk měl daleko větší šanci přitáhnout lid
>k té „správné“ víře.
Jistě. Proto to Karel dělal.

>Karel to věděl, byla to rozumná
>reakce na tlak inkvizice. Vězení byla již dlouhodobě
>přeplněna „heretiky“ (některé obce dokonce neregistrovaly
>téměř žádné katolíky).
??? Jakými heretiky? Myslím, že hlavní období přeplněných věznic a inkvisičního řádění je až 16. stol....

>Pravoslavní mniši ojediněle přežívali spíš
>jako poustevníci. (Ale ještě ve 14st? Nejde spíš o
>legendy?).
Nevím. Ale Karel psal papeži, že "lesy se hemží schismatiky..."

>Nicméně i tyto kroky svědčí o jeho neobvyklém smýšlení.
>Povolení bohoslužby ve „slovanštině“ byl neuvěřitelný
>ústupek ze strany Katolické církve.
To je pravda. Karlovi se ho podařilo dosáhnout díky svému nezpochybnitelnému římskokatholickému přesvědčení a přátelství s papežem.

155739

07.03.2008 18:22

Teror pravdoláskovců

To je dobrý článek

Vodník 82.?.?.?

Sice souhlasím se záložákem, že si tu totalitu moc idealisujete, za stalinského SSSR (a i ČSSR) bylo daleko hůř, ale tyto trendy jsou vskutku bezprecedentní a jen zcela blbí nebo zaslepení to mohou nevidět. Bohužel, k té schopnosti nevidět je jinak inteligentní občan pilně trénován od školních škamen... [pláč]

Pište raději sám, dopadá to lépe než když tu zveřejňujete hoaxy a na Nezvědavci z toho mají vánoce. [mrknutí jedním okem]

155957

07.03.2008 18:47

Teror pravdoláskovců

RE: ješte jednou Robert Gross

Vodník 82.?.?.?

>...zmizeli beze stopy v oněch koncentračních
>táborech, které snad člověk čtoucí Zvědavce, musí
>považovat za mýtus.
Proč?? [překvapení] Jak jste na tohle přišel?? On tu někdy někdo popíral existenci koncentračních táborů? Popíral snad někdo i to, že v nich byli zabíjeni Židé? Já jsem si všiml jen popírání existence plynových komor a zpochybňování počtu zavražděných Židů. A to zcela nepochybně není totéž!

Pokud tímto způsobem zkreslujete skutečnost, nedivím se, když Vás tady mažou... [cool]

155956

10.03.2008 23:43

Ortodoxní židé a holocaust I

Melete blbosti, Side.

Vodník 82.?.?.?

- pohlavár totalitního režimu ≠ neonacista

- antidemokrat ≠ neonacista

- oběti holokuastu neznevažuje, to je lež

- nenávistné rétoriky např. směrem k Srbsku jsme slyšeli od tzv. „demokratických“ států zum kotsen

- radikální klerikál ≠ neonacista, „jisté prvky nacionalismu“ nejsou na závadu, máte je i v Israeli a u Ahmadínnežáda jich není dost na to, aby mohl být zván neonacistou

- o ovládnutí regionu Írán neusiloval a neusiluje; jediný, koho bych z toho podezříval, jsou „demokratické“ USA

Proto by se nedal v žádném případě označit za perského, ba ani za islámského národního socialistu.

156219

11.03.2008 00:13

Ortodoxní židé a holocaust I

RE: Kdo jsou ti pravi, ti pravoverni zide?

Vodník 82.?.?.?

>Ja myslim ze
>ti spravni zide jsou z Masady:
>http://www.masada2000.org/
To jsou kahanisti, JDL, považovaní za teroristickou organisaci. Jsme rádi, že jste nám prozradil, kam Vás srdce táhne... [chechtot]

156222

11.03.2008 00:20

Ortodoxní židé a holocaust I

RE: Melete blbosti, Side.

Vodník 82.?.?.?

>To neni Iranska rozpinavost, to oni jenom podporuji
>sve islamske bratry v odboji proti Izraeli a nevericim nebo jak
>si to vysvetlujete.
Ano, tak. Nikdy nikoho nenapadli, naopak, sami byli napadeni.

>A co si myslite o tomhle anglickem citatu:
>"A prime tenet of the Nazi ideology was that the Jews ran the
>world and posed a real threat to Germany --- just as al Qaeda and
>Iran's Ahmadinejad see Israel as a threat not only to her
>neighbors, but also to Islam itself. Totalitarian ideologies come
>and go, but this is only the second time the world has seen this
>sort of radical anti-Semitic paranoia. The Nazis meant it when
>they said they'd cleanse the world of Jews, and so do Islamic
>radicals."

>Jonah Goldberg, Journalist
>
>Nejsem sam komu se jevi Ahmadinejad jako nacista.
Jonah Goldberg má - už podle jména - silně biased pohled na nacismus: zlo nacismu je v tom, že neměl rád Židy, tedy kdo nemá rád Židy, je nacista. Že nacisti neměli rádi Slovany, cikány, černochy, že v rámci pofidérního práva nadvlády germánské rasy nad "méněcennými" národy rozpoutali válku, ve které zahynuly stamiliony lidí, to jsou pro pana Goldberga (a evidentně i pro Vás) podružné stránky nacistického režimu. Argument, že kdo popírá holokaust, ospravedlňuje Hitlera, je nejkrásnější ukázkou židovského rasismu - jejich 6(?) milionů mrtvých, toť zločin nacismu, desítky milionů ostatních, "pohanů", ty jsou vosk... [naštvaný] [bliji]

Jinak výrok je lživý v několika dalších věcech: al Kajda v podstatě neexistuje (tedy ne v té formě, v jaké je nám předkládána), ta teroristická skupina kolem al Zawahírího nemá s šíitským Íránem nejlepší vztahy (je to tedy spojování manipulativní), nevím, jak islámští radikálové, ale mám pocit, že nacisti chtěli od Židů "očistit" pouze Německo (a to aspoň s počátku ještě ne vyhlazením, ale vystěhováním), Ahmadínnežád pak od Židů nechce čistit vůbec nic (ušetřte si práci a netahejte sem ten lživý blábol o "vymazání Israele z mapy"...)

156228

11.03.2008 00:44

Ortodoxní židé a holocaust I

Neturej Karta je poměrně malá skupina...

Vodník 82.?.?.?

...ale je dobře vidět a hodně ji zveřejňují. Výroky, jako "svatá židovská krev" ve mně nevzbuzují mnoho důvěry k této partě, ale jejich výroky na adresu Israele pochopitelně resonují u všech odpůrců sionistického režimu.

Holokaust nepopírají ani popírači a Neturajkartisti už vůbec ne. Ale v čem mají definitivně pravdu, že z holokaustu se stalo nové náboženství se vším všudy, jak o tom psal i Gilad Atzmon (český překlad úryvku zde).

156224

11.03.2008 02:39

Ortodoxní židé a holocaust I

RE: Melete blbosti, Side.

Vodník 82.?.?.?

to je Váš názor, ale neumím si ho dát do souvislosti se svým předchozím komentářem. Já jsem válku a nacismus taky nezažil, ale něco jsem se o tom dozvěděl, jako nakonec všichni ostatní.

156231

12.03.2008 00:33

Ortodoxní židé a holocaust I

RE: Melete blbosti, Side.

Vodník 82.?.?.?

Tuná píše kdo chce ako chce, to by si sa čudoval... [mrknutí jedním okem]

156323

23.03.2008 22:30

Umírající pes jako výstavní exponát

Nepripustna argumentace!

Vodník 82.?.?.?

Nazor, ze tim "umelec" poukazuje na nasi lhostejnost k tomu, jak ve svete umira tolik a tolik deti, "umelce" naprosto neomlouva. Nemohu poukazovat na lidskou hanebnost tim, ze umucim psa! To bych mohl tocit doma porno s triletou dcerou s tim, ze poukazuju na sexualni deviace soucasneho zapadniho cloveka a nechat se za to zvat na prestizni vystavy!

"Umelec" dle meho nnazoru zaslouzi hodne vysoky trest, pokud mozno v nejakem nevyhovujicim stredoamerickem vezeni, kde mu vrazi udelaji ze zadnice magistralu!

157093

28.03.2008 21:28

Dvě výročí

Hnidopišská poznámka

Vodník 82.?.?.?

Ten autor bude nejspíš Nebojsa Malić, ne Malik.

S textem i editorovou poznámkou souhlasím.

157458

29.03.2008 13:04

Izrael zabil od začátku roku 274 Palestinců

RE: Fair and balanced jako Fox News

Vodník 82.?.?.?

Pane Pastinak, sice moje názory jsou prakticky opačné než Semerádovy a myslím si, že se buď mýlí nebo vědomě lže, pokud ale nikoho neuráží nebo nesabotuje jakýmkoli způsobem průběh diskusí, jsem zásadně proti tomu, aby se člověk vyhazoval z tohoto fóra jen proto, že má jiné názory než většina(?) ostatních. (Připouštím, že Semeráda nijak konsekventně nesleduju a tak jsem možná nějaké jeho urážky nebo rušení diskusí mohl přehlédnout; ostatně to je úkol editora, aby na tyto věci dohlížel).

157498

29.03.2008 13:13

Izrael zabil od začátku roku 274 Palestinců

RE: Fair and balanced jako Fox News

Vodník 82.?.?.?

Já konkrétně s panem Semerádem nediskutuju a jestli Vás to nebaví, tak s ním nemluvte, nikdo Vás k tomu nenutí. Pokud Semerád skutečně drolí diskusi, pak škodí a měl by být vyhozen, ale jak jsem psal, to je na editorovi, aby to zvážil. Pokud presentuje opačné názory ve vší slušnosti, je vše o.k. Např. s nickem "stein55" se dalo mluvit rozumně. Ale pokud bude p. Stwora někoho vyhazovat jen proto, že je sionista, klesne Zvědavec na úroveň Neviditelného psa, kde je censura skoro jak za bolševika.

157501

02.04.2008 22:03

Rabbi Shmuel Eliyahu: „Pověste děti teroristů na stromy!“

Ta diskuse je fakt hustá!

Vodník 82.?.?.?

Je vidět, že odporná individua tohoto kalibru se v Israeli netěší popularitě. Je ovšem zahanbující pro stát, který chce být zván "právním" a "demokratickým", že podobnou zrůdu nestíhá pro šíření nenávisti a nabádání k vraždění.

157931

03.04.2008 16:05

Rabbi Shmuel Eliyahu: „Pověste děti teroristů na stromy!“

RE: Ta diskuse je fakt hustá!

Vodník 82.?.?.?

Tak to je známá věc, že nejkritičtější medium vůči Israeli a israelské politice (z těch mainstreamových) je Ha'aretz. Nikdo jiný si to nesmí dovolit, vzhledem k Vámi uváděným paragrafům. Ale mě těší, že ti slušní Židé, kteří si to dovolit můžou, k tomu nemlčí a dokazují tím omyl některých místních diskutérů, že je to apriorně beznadějná rasistická, talmudem zkurvená sběř.

158044

03.04.2008 16:05

Rabbi Shmuel Eliyahu: „Pověste děti teroristů na stromy!“

RE: Jak se věci mají?

Vodník 82.?.?.?

>Většina studentů "Yeshiva" - v učebnách Merkaz - jsou
>současně aktivně zapojeni v IDF - izraelské armádě, pokud
>jim ještě povinná služba neskončila.
Jak je tohle přesně v Israeli? Mně někdo tvrdil, že orthodoxní rabíni a žáci těchto ješiv na vojnu jako jediní nechodí...??? Jinak je známo, že tahleta mešita je ultrasionistická a podporuje výstavbu nelegálních osad, takže se zas dostáváme k debatě, kdo je tam v té oblasti v daných poměrech vlastně "nevinný".

158051

03.04.2008 16:34

Rabbi Shmuel Eliyahu: „Pověste děti teroristů na stromy!“

RE: Rabi má úplnou pravdu

Vodník 82.?.?.?

>Deti a zeny z Lidic
>skoncili v plynovych komorach.
Jak to víte? Zemřeli za války, nejspíš v koncentračních táborech, ale jak víte, že zrovna v plynových komorách?

158048

10.04.2008 15:47

Jak nám naši politikové upekli smlouvu

Nesouhlasím s návrhem koupit si politiky!

Vodník 82.?.?.?

Jednak bych těm hajzlům nedal ani groš, druhak nemáme (-te) šanci přeplatit jejich momentální zaměstnavatele, kteří by jim v takovém případě mohli okamžitě nabídnout dvojnásobek, ale i desetinásobek vámi nabízeného obnosu. Vám by pak mohli nabídnout stonásobek, zanecháte-li pokusů kupovat si politiky. Vsaďte se, že hodně z vás by to vzalo!

Proto bych se přiklonil k návrhu pana Googla: nechodit k volbám. Nebo - máte-li tu možnost jako my v Holandsku - chodit a volit "blanko". Mandát pak nebudou moct ani předstárat! [chechtot]

158774

14.04.2008 16:54

Tibet a Palestina

RE: Tibet a Palestína

Vodník 82.?.?.?

>Na druhej strane zase Tibeťania nepáchajú samovražedné
>atentáty v autobusoch, nestrieľajú po čínskych dedinách
>rakety a v budhistických chrámoch nekážu o opiciach a
>prasatách.
Oni si zase Číňania nespravili z Lhasy svoje hlavné mesto a ak stavajú po Tibete čínske dediny, jednak na to majú plno miesta a zároveň neprekážajú Tibeťanom napríklad v ceste z domu na pole apod.

>To je dôkaz, že odpor sa dá klásť aj kultivovane. Preto
>majú aj sympatie.
Aj moje. To nič nemení na tom, že tento druh odporu je - až na výnimky (Ghándí + historická situácia) - na hovno. Chápem, že by ste si želali, aby Palestínci praktikovali iba takýto odpor - to by už o nich dnes nikto nepočul...

159101

20.04.2008 01:15

Pan Klein má tentokrát pravdu

RE: mam navrh pan Stwora,

Vodník 82.?.?.?

V niečom máš samozrejme pravdu. Ale ak niekdo napíše, že Američania sú primitívny kovbojovia, Rusovia mužici, zdegenerovaní alkoholom alebo cigáni zlodeji, tak dáva punc celému národu a vytvára (pomáha vytvárať) negatívne sentimenti voči nemu. A to proste nie je dobre, aj v prípade, keď je značná časť príslušníkov toho národa naozaj taká.

Článok navrch naozaj celkom zamenil pojem "sionista" pojmom "Žid", čo spolu so svrchu napísaným proste nie je pravda. Nehovoriac o vyslovených kokotinách, ktoré tam uvádzajú.

Sumasumárum, myslím, že to pán Stwora nemal otisknúť a že je dobre, že to stiahol. Je škoda, že tak urobil až po útoku z Eretzu, lebo to teraz naozaj vyzerá, ako keby Eretz rozhodoval o tom, čo bude obsahom Zvedavca. Prirodzene keby sa takýto hlúpy, nepravdivý a ohováračný článok napísal o ktoromkolvek inom etniku, nikto by sa neozval, v tom s tebou súhlasím...

159460

20.04.2008 03:47

Pan Klein má tentokrát pravdu

RE: mam navrh pan Stwora,

Vodník 82.?.?.?

>samozrejme, ze to nie je dobre.
Tak potom aj nie je dobre také články publikovať.

S internetovou spodinou mám bohaté zkúsenosti - Pes, Sprcha a Nezvědavec (kde má chruňovia ohovárali bez toho, aby som tam čokoľvek napísal). Čo by sa malo alebo nemalo smieť povedať, to je na dlhú diskúziu, ale ako som napísal, je celkom zrejmé, že o jednej nemenovanej skupine sa proste nesmie písať negatívne whatsoever, a tzv. "verejný prostor" je monitorovaný 7/24, aby sa - keď by sa tam náhodou niečo také objavilo - ihned taký zločin podchytil, zlikvidoval, potrestal...

159465

20.04.2008 22:17

Pan Klein má tentokrát pravdu

RE: mam navrh pan Stwora,

Vodník 82.?.?.?

Tak ináč: Zvědavec bude jedného dňa zrušený a pán Stwora pokutovaný alebo priam zavretý, aj keď bude otiskovať iba dobré a pravdivé články, ktoré mu nebude prekladať neonacista Sedláček. Prečo jim to teda uľahčovat tým, že tu zverejňuje aj kokotiny a nechá si ich navrch prekládať od známého neonacistu?

159506

21.04.2008 11:11

Pan Klein má tentokrát pravdu

RE: mam navrh pan Stwora,

Vodník 82.?.?.?

Semerád Vám odpověděl, Mirdo - pan Erik Sedláček je českým neonacistou a já ten termín nemyslel jako nadávku nýbrž jako skutečné "technické" označení. Každý má právo na názor, ale pokud se někdo aktivisuje v hnutí, které má v programu skutečné šíření nenávisti a násilí proti skupině/skupinám obyvatel, nevadí mi, je-li takové hnutí postaveno mimo zákon.

Souhlasím s Reném, že Eretz je extremistický web, některé články se pohybují na hraně toho, o čem píšu nahoře (to ale platí i pro Zvědavce). Na druhé straně jsou na Eretzu i např. články, které kritizují nezákonný postup plzeňské radnice, když zakázali pochod neonacistů Plzní. Pana Kleina bych s jeho censurními tendencemi nazval novodobým bolševikem (ve smyslu nikoli "marxistou", ale byrokratickým diktátorem).

V diskusích správce sprdnul mikina, který mě obvinil (bez důkazů) z popírání holokaustu, antisemitismu a neonacismu a rovněž se zastal p. Stwory, když byl nějakým nezvědavcem nařčen z pedofilie. Myslím, že diskuse jsou co do kvality srovnatelné se Zvědavcem, pochopitelně bera v úvahu opačnou politickou orientací webu.

159537

Mně taky ne. Zůstávám vždy zcela omráčen skutečností, kolika slov se dostává těm, kteří toto jednání obhajují, všechnu vinu svádějí na teroristy a nepřestávají omílat kydy o tom, jak je na tom Irák po svržení zlého diktátora lépe, takže to stálo za to. Všichni ti "prostí občané", kteří z blbosti či jinak souhlasili s vpádem do Iráku, by si měli rvát vlasy do konce života.

159540

21.04.2008 12:16

Pan Klein má tentokrát pravdu

RE: mam navrh pan Stwora,

Vodník 82.?.?.?

Pokiaľ viem, pán Sedláček sa hlási k Hitlerovi. Potom už je fuk, či by sa sám označil za neonacistu. Na tom nemení nič ani srovnávanie so zločinami izraelského štátu, ktorého niektorých predstavitelov by som neoznačil za "neonacistov", ale skôr "sionacistov". Že sa to nesmie, zatial čo pán Sedláček (ale i pán Stwora) môže byť označovaný za neonacistu podľa ľúbosti, to je zas iná rozprávka...

159544

21.04.2008 22:32

Obyvatelé Gazy umírají hladem, říká Carter

RE: Je to chlap!

Vodník 82.?.?.?

>No keďže Carter sprostredkoval mierovú dohodu medzi Izraelom a
>Egyptom, asi má tých Židov aspoň trochu rád, nemyslíte?

>Neviem aký zmysel malo jeho prosíkanie teroristov, akurát sa
>tým ponížil.
V týchto dvoch vetách je celé Vaše (a nie len Vaše) neporozumenie celému svetu: Carter je kresťan, človek a má rád ľudí, nie iba jeden druh (ten svôj). Mier on zjednal pre Židov aj pre Arabov. A on sa neprosíkal teroristov, ale navštívil ľudí. Až toto raz pochopíte, pochopíte možno celý ten váš sionistický problém.

159582

22.04.2008 00:39

Pan Klein má tentokrát pravdu

RE: mam navrh pan Stwora,

Vodník 82.?.?.?

Hej, iba ma prekvapila Tvoja dôvera v človeka a ľudí vôbec, to ja som paradoxne väčší misantrop ako Ty.

V názoru na Osha sa neshodneme. Ja som pravoslávny kresťan s respektom k tradičným doktrínám. K tomu, čo som čítal od Osha, som mal zásadné výhrady (nevraviac o jeho osobe ako "guru" jednej okcidentálnej generácie, jeho správaní sa, drogy apod. - nič, čo by ma mohlo osloviť...)

159590

22.04.2008 01:12

Pan Klein má tentokrát pravdu

RE: mam navrh pan Stwora,

Vodník 82.?.?.?

>A jak takova stabilni obcanska spolecnost muze vzniknout?
Nevím. Myslím ale, že ji nelze zkonstruovat pomocí nějakého sociálního inženyrství a že ji necharakterisuje bezbřehý liberalismus na všech frontách. Osobně se domnívám, že základem takové společnosti je náboženský rozměr s živým ethosem a platnou metafysickou doktrínou. Islámské země takovou společnost IMHO mají (na rozdíl od postkřesťanského Západu), přesto tam žádná neomezená svoboda slova ani názoru rozhodně nepanuje.

>To me vede k tomu, abych
>se s nejakym eretz.cz apod. prilis neparal a rikal svoje nazory
>hezky na plna usta. A jestli kvuli tomu pujdu do basy, prosim ja
>to dam. Futr lepsi nez se rano podivat do zrcadla a mit si chut
>plivnout do ksichtu.
To oceňuju. Já si taky nemyslím, že p. Stwora by se měl v provozování Zvedavce řídit tím, co říká Eretz. Ale jak jsem napsal, Zvědavce a jeho editora čekají nelehké chvíle tak jako tak, i když tu budou jen kvalitní a pravdivé články. Proto je IMHO dobře omezit publikování blbin na minimum.

159592

06.05.2008 15:45

Spin doktoři nasadili nejtěžší kalibry

Mne to celkem překvapilo

Vodník 82.?.?.?

Max Blaustein napsal onehdá celkem rozumný článek, kterým kritisoval nezákonné kroky byrokracie (tuším plzeňské) vůči neonacistům. Tentokrát myslím šlápl do hovna.

160521

22.05.2008 01:50

Česká vláda uznala nezávislost Kosova

Uznání Kosova...

Vodník 82.?.?.?

...považuji za nejostudnější moment v moderní české historii. Takový z hanby kabát, jako Topolánkova vláda, tomuto národu neušil snad ani Jakeš a jeho parta gerontů. Bravo Slováci!

161618

29.05.2008 00:14

Osobní zkušenost z demonstrace před Úřadem vlády dne 21.5.2008

RE: Tady už intelektuální diskuse nepomohou.....

Vodník 82.?.?.?

>ozbrojení zemědělci
Nevymyslel termín wehrbauer Heinrich Himmler?

162071

15.06.2008 16:27

Zbigniew Brzezinski: svědecká výpověď v americkém senátu

RE: endgame

Vodník 82.?.?.?

První půlka o.k., pak už tam jsou věci, které jsou dost nepravděpodobné, jako třeba ty pokusy na obyvatelstvu s radioaktivitou nebo rtutí (a už vůbec nevěřím, že by to dělali Israelci na Židech). To, že princ Bernhard byl členem SS, je pak vyslovená lež. Škoda, začal ten film docela slibně a Bilderberg Group zůstává zowie zo zlověstným seskupením.

163231

16.06.2008 02:07

Zbigniew Brzezinski: svědecká výpověď v americkém senátu

RE: endgame

Vodník 82.?.?.?

Nemyslím. Ale - jak píše Leon Kreutzfeld Ve zkratce ("Dokument,..." ) - ta fakta můžou být vesměs pravdivá, nicméně jejich sesumírování a smetení na hromádku ještě žádné spiknutí nedokazuje. To naopak smrdí z té první půle: pokud se desítky největších světových hlavounů scházejí potajmu a za zavřenými dveřmi, čichám čichám čertovinu!...

163272

17.06.2008 12:44

Štěkající Neff

Pro Vás, Reachi...

Vodník 82.?.?.?

...je evidentně darebácký stát ten stát, který za takový označí USA. USA = dobro, označené "darebácké státy" = zlo (ovšem bacha! Rusko zatím tak označeno nebylo!) Čtyři nohy = dobře... Vy to máte v životě dost jednoduché, z takových jako Vy se rekrutovali skalní soudruzi... [pláč]

163380

21.06.2008 03:02

Proč je dobré poslat politickou korektnost k čertu

Výborný článek.

Vodník 82.?.?.?

Výborný blog. Jakkoli se neshodnu s p. Šlechtou na všem, jeho texty se mi velmi líbí a stojí vždy za přečtení.

163619

21.06.2008 10:54

Brzezinski obviňuje židovskou lobby z mccarthismu

RE: fakt o antisemitismu

Vodník 82.?.?.?

To máte sice celkem pravdu, nicméně zrovna příspěvek, na který reagujete, má nepochybně něco do sebe.

163631

27.06.2008 09:05

Anarchie a řád

S autorem vcelku souhlasím

Vodník 82.?.?.?

V hledání příčin tohoto procesu musíme jít ovšem mnohem dál do minulosti. Autor zde kdysi zmínil René Guénona a tak bude asi vědět, že zárodky tohoto rozkladu vypukly naplno už v renaissanci.

164026

17.07.2008 10:45

Kdo řídí naše životy

RE: Těžko to jednoduše komentovat,

Vodník 82.?.?.?

Máte pravdu, že tyto důsledky jsou už v samotných základech kapitalismu. Přesto je článek kvalitní analysou, s novou, leč odpovídající terminologií, Bondy by z něj měl radost! [mrknutí jedním okem] [smích]

165560

29.07.2008 17:54

Konečně nějaká pravda o Iráku a Afghánistánu

RE: Nojo

Vodník 82.?.?.?

Co má víra v pravost Protokolů co dělat s kommunismem?? [překvapení] [překvapení] [překvapení]

166342

Káva pro Zvědavce

66

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 115 čtenářů částkou 23 204 korun, což je 66 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Lékaří se konečně shodli v poznání, že Ivermectin je bezpečný a účinný lék proti Covidu-1926.07.21 21:03 Neurčeno 1

Nechte se očkovat, budete fit26.07.21 15:53 Británie 0

V Singapuru zavedli navzdory 52% "proočkovanosti" zase lockdown26.07.21 06:08 Singapur 0

V Rize v Lotyšsku odhalili sochu. Pokochejte se25.07.21 23:29 Lotyšsko 1

Jsem očkovaný a testovaný, ale musím mluvit do skříně. Tak o čem to je. Petr Rada na tiskovce25.07.21 23:21 Česká republika 1

Ministerstvo nehodlá respektovat rozhodnutí soudu ohledně uznávání protilátek22.07.21 18:33 Česká republika 3

V Malajsii zavřeli očkovací centrum, nakazilo se 200 už očkovaných zaměstnanců21.07.21 18:44 Malajsie 0

Afektované slečny ve službách státu dělají tečku21.07.21 18:31 Česká republika 1

Saúdská Arábie zakáže od začátku srpna neočkovaným lidem vstup na veřejná místa21.07.21 15:29 Saudská Arábie 1

Lékařka Křížová obviněna protiextremistickým oddělením Policie za šíření poplašné zprávy o COVID-1921.07.21 12:12 Česká republika 4

Ubodal ve Würzburgu tři ženy a křičel Alláhu akbar. A verdikt? Měl psychické problémy20.07.21 23:19 Německo 2

Paříž: Prefektura Seine-Saint-Denis povolila instalaci dočasných jatek u příležitosti muslimského svátku Aïd-el-Kébir20.07.21 15:40 Francie 3

Tak prý nebudou proplácet testy20.07.21 15:21 Česká republika 1

Červený kříž bude pašovat migranty na lodi Ocean Viking19.07.21 17:09 Evropská unie 1

Plně očkovaná americká gymnastka Kara Eaker je pozitivní na Covid-1919.07.21 16:49 Japonsko 0

Globalistická Británie: politika cukru a biče a nikoli svoboda19.07.21 16:17 Británie 0

Byznys zuří kvůli buzeračnímu trasování, do izolace musí i premiér Johnson :-)19.07.21 11:58 Británie 2

Očkovaný Ondřej Perušič přijel na Olympiádu a bum ho. Má to.19.07.21 11:27 Japonsko 2

Lejnová přiváží do Prahy nabídku, kterou nelze odmítnout19.07.21 11:12 Česká republika 1

Británie zažila hororový víkend - 5 lidí náhle zemřelo19.07.21 10:46 Británie 0

Měnové kurzy

USD
21,74 Kč
Euro
25,66 Kč
Libra
30,06 Kč
Kanadský dolar
17,33 Kč
Australský dolar
16,04 Kč
Švýcarský frank
23,74 Kč
100 japonských jenů
19,72 Kč
Čínský juan
3,36 Kč
Polský zloty
5,58 Kč
100 maď. forintů
7,10 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,51 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 112,16 Kč
1 unce stříbra
547,66 Kč
Bitcoin
801 415,54 Kč

Poslední aktualizace: 27.7.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?