Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 144 příspěveků, 5 různých jmén: <nic>, rataj, rusel, rusel.k, simplimus.

Stránka: 1 2

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

04.12.2007 23:31

Stařec a silnice

Jo, bývávaly krásné časy,

rataj 85.?.?.?

jak si vzpomínám z dětství prožitého na vsi. Vzduch byl čirý, bez zápachu (kromě období, kdy se hnojila pole), voda ze studní byla čistá a lahodná, ticho přírody se zpěvem ptactva báječně uklidňovalo, na večerním nebi bylo možno pozorovat myriády hvězd. Neexistovala televize a i rádio měl málokdo. Proto se lidé scházeli, bavili se o všem možném, sdělovali si své radosti i bolesti, ve volných chvílích si i hodně četli, někteří nadšenci organizovali ochotnická představení a různé slavnosti (hody, dožínky aj.), byli dobrovolnými cvičiteli v místních tělocvičných jednotách. Lidé se tak mezi sebou důvěrně znali, byli k sobě přátelští a vzájemně si pomáhali. Nevzpomínám si, že bych někoho slyšel lamentovat, že má to či ono udělat. Nikdo lidem nemusel vysvětlovat, co je to pravda a čest, měli to prostě v krvi. Podání ruky znamenalo, že daný slib se přesně splní. Úcta k darům přírody a dobrý vztah ke zvířatům byly samozřejmostí. Existovalo sice též pár vyčuránků, kteří se snažili něco zneužít ve vlastní prospěch, ale jejich činy vzbuzovaly oprávněnou nevoli a odsouzení. Cesty a chodníčky, po nichž se chodilo pěšky nebo po který ch jezdily většinou jen koňské potahy, byly všechny veřejné a sloužily pro spojení mezi lidmi. I pro ty nejchudší se v obci našlo přístřeší a možnost obživy a nikdo je nepovažoval za méněcenné. Pravda, žilo se mnohem skromněji, práce bez dnešní mechanizace byla často velmi svízelná a těžké nemoci bývaly velmi zlé a často končily smutně.
Dnes se mi zdá, že se hodně věcí nějak zvrtlo, nemluvě o změnách v přírodě. Mám někdy takový dojem, že se zvýšením celkové životní úrovně nedošlo ke zvýšení jakési morální úrovně lidí, ale že je tomu přesně naopak, a že se bohužel řítíme stále větší rychlostí a hlukem podle zákonů posvátné Civilizace kamsi do p…ropasti, a jen velmi málo využíváme nám nyní daných obrovských možností pro dobré účely. Ale možná je to jen můj blbý sen a probudím se z něho v zářivé budoucnosti. Kéž by!

148519

05.12.2007 14:22

Plundrování po bruselsku

Adventní

rataj 85.?.?.?

Bože, Tvou svatou vůli plně respektujem
a uznáváme, že nezasluhujem si příliš milosti Tvé
pro všechny činy zlé, na sobě i na jiných páchané,
pro naši častou lhostejnost žalostnou
k bídě a utrpení ostatních Tvých tvorů,
pro naši pýchu téměř nezměrnou,
tak často příčící se Tvému zákonu,
pro naši slabost, jindy nevídanou,
která až příliš ochotně se podřizuje zlu
a rázně, jak se patří, nečelí mu.
Přesto Tě však prosíme snažně,
bys nadějí na nový příchod Mesiáše
posílil nás malověrné
ve zde na zemi věčném
zápasu se zlem.
(Omlouvám se tímto ateistům, jimž jejich názor neberu, je to každého svobodná vůle, čemu věří. Pro ty bude místo slova Bůh snad přijatelnější Příroda. Na nějakého Mesiáše také nevěří, ale kdybychom se dočkali třeba nějakého vskutku výrazného Politika, který by dovedl lidstvo přesvědčit o nějaké lepší cestě, vedoucí k výraznému zlepšení lidských vztahů, taky by to nebylo marný. Kéž by nám Bůh (Příroda) někoho takového stvořil(a)!)

148557

06.12.2007 19:12

Plundrování po bruselsku

RE: Bezmocnost

rataj 85.?.?.?

Co se mocnostem, např. Německu nepodařilo válečným řešením, tj ždímat porobené země, to se dnes daří hezky mírovou cestou, bez krveprolití, vychytralou politikou těch nemocnějších států. My stále patříme k těm poraženým ze studené války mezi Východem a Západem, Západ nás "osvobodil" a není divu, že z tohoto vítězství chce něco mít. Jak se dnes říká, ani kuře zadarmo nehrabe, tak pěkně plaťme za svoje hříchy.

148633

07.12.2007 22:24

Všichni běloši jsou rasisté, učila univerzita

Vzdělávání mládeže

rusel 85.?.?.?

Jednou z absurdit naší (a i jinde) demokracie je, že tu nemáme skutečnou vládu lidu a tedy pro všechen lid, ale zase více méně vládu jedné, z posledních voleb vítězně vzešlé strany, a to v našich poměrech většinou jenom o chloupek. Tedy na vedoucí místa ve společnosti se takto nutně nedostanou ti nejvhodnější lidé z celého národa, ale pouze kandidáti vítězné strany (event. pár členů koalice), kteří reprezentují především jen zájmy této partaje, jejíž členové tvoří fakticky jen zlomek národa. Tyto zájmy se mnohdy zásadně liší od zájmu celku a slouží hlavně ku prospěchu vládnoucí skupiny, obdobně jako za vlády KSČ. Místo nutného a obtížného řešení zásadních problémů se naši politici dokážou i dlouhou dobu hádat jen o koryta. Jsme relativně malý národ, který, jak zde správně říká Vojta, přišel o spoustu velmi chytrých hlav v důsledku neblahých předchozích režimů, takže špičková inteligence na vedoucích místech bolestně chybí, ale kde ji vzít? Nedivme se proto, že stav společnosti je takový jaký je, a že zejména mladí lidé o politiku nejeví zájem, přičemž podle mého názoru představují jednu z mála možností ke zlepšení.
Navrhoval bych proto, aby na všech gymnáziích a středních školách byl zaveden předmět „Politologie a rétorika“, kde by studenti získali alespoň základy poznání o politických problémech a učili se v diskusích obhajovat své názory a trochu i umění nutného kompromisu.( Na vysokých školách v přiměřeném rozsahu, nebo jako doplňkový volitelný předmět dtto, ale na vyšší úrovni.) Téma jako
-Demokracie, její přednosti a úskalí
-Problémy menšin, rasismus
-Demagogie, její formy, a jak jí čelit
- Mezinárodní smlouvy, jejich formy a sankce při jejich porušení
-Novodobé války, jejich příčiny a následky
by bylo nejprve probráno vyučujícím a pak zadáno jednomu nebo dvěma studentům, kteří by si na základě doporučené literatury nebo z vlastních získaných pramenů připravili řečnické cvičení a pokusili se obstát v následné diskusi před spolužáky , event. v besedě s rodiči a přáteli školy.

148711

10.12.2007 18:22

Lži na konci amerického snu

RE: Zacina to tym,

rataj 85.?.?.?

Ideální svět pro kapitalismus je pěkně zachycen ve filmu Hrozny hněvu podle Steinbeckova románu, který dávali včera na ČT2. Kdo ho nezná, vřele doporučuji. Připravení farmářů o jejich těžkou dřinou získaných hospodářství v důsledku mazanosti bankéřů. Přemíra nezaměstnaných, ze kterých si lze vybírat ty, kteří jsou ochotni pracovat za polovinu původního platu předchozích dělníků, vyhozených pro nespokojenost s postupným snižováním platu. Primitivní ubytování. Dostatek holomků, kteří jsou pro lepší bydlo ochotni klacky nebo i jinak zpacifikovat největší nespokojené křiklouny.
Je dobré vyrábět levně, ale uvědomme si, kdo z toho má hlavně prospěch. Kdyby většina zisku byla spravedlivě rozdělena mezi jeho pravé tvůrce, nebo alespoň využita k obecnému prospěchu (např. stavby divadel, knihoven apod., jak tomu u nás ve větší míře bylo před WW2), myslím si, že by se všichni lidé i zde dobře uživili a nebylo by nutné, aby za prací museli vandrovat po celém světě.

148952

10.12.2007 23:47

Lži na konci amerického snu

RE: Normální trh

rataj 85.?.?.?

Jo, máte naprostou pravdu, tak to je. Krásně pak funguje selekce, trh nám automaticky vyřadí ty slabší, méně schopnější, nenadanější, neschopnější se adaptovat na větší zátěž, nebo ty co se neprávem přeceňují. Což si oni, pitomečci, neuvědomují, že je dnes vše stále v rychlejším pohybu a ten, kdo chvíli stál, je nejen opodál, ale přímo v p….i?Co na tom, že se jich dost nedožije důchodu, že se občas někdo strhá,stejně je i těch, dneska silných, schopných a statných nadbytek. Konec konců, co chtějí na tomto světě, kterej je jenom pro vostrý hochy s kolty proklatě nízko u pasu, kteří jsou ustavičně ve střehu, aby je někdo nepřipravil o jejich poctivě vydřený prachy. Pravím vám, vys…e se, hoši, na nějakou humanitu, jsou to beztak jenom žvásty pro starý báby a mrzáky, v dnešním světě to nemá co pohledávat. Nestyďte se za to, že ste silní, zdraví, mocní a bohatí. Sláva vám!.

148976

13.12.2007 11:29

Máme se stále lépe

Nebrečme, přátelé,

rusel.k 85.?.?.?

vidím už dno, záhy se budeme mít od čeho odrazit.

149204

13.12.2007 17:26

Máme se stále lépe

RE: Nebrečme, přátelé,

rusel.k 85.?.?.?

Přátelé, opravuji,
je mi líto, že jsem snad mohl způsobit u některých šok z přílišné radosti nad tím, že už brzo budeme zase stoupat k nějaké nové radostnější budoucnosti, velice se všem omlouvám, nechci šířit poplašné, byť positivní zprávy. Bohužel došlo k trapnému omylu, jelikož jsem místo toho, co jsem považoval za dno, narazil pouze na jakýsi podvodní ostrůvek z jakýchsi dalších nečistot, doufám, že ne z exkrementů – fuj! Nic se nedá dělat, musíme ještě vyděržatˇ,“ lebo nič na tomto biednem svete netrvá naveky“. Jednou je člověk nahoře, pak zas dole a stejně je to s celým světem. Vzpomeňme na naše předky, přežili Bílou horu, Franze Josefa, někteří z nás přežili časy, kdy nás měl v područí kaprál s knírkem, ba i tovaryšč Stálin. Konec konců horší časy jsou taky na něco dobrý, lidi to zoceluje, na rozdíl od příliš pohodlného bydla, který lidi naopak rozmazluje a vede je to i k různejm rozmařilostem a nepřístojnostem. On se nakonec každý dočká toho, že sklidí to, co zasadil.Tož buďte zdrávi a nevěšte hlavu, za chvíli tu máme vánoce, tak vám přeji, abyste si je v klidu a pohodě užili. A taky byste na sebe mohli být hodnější i přes rozdílné názory. Zejména na fóru se lze setkat s označováním protivníků výrazy, které bych očekával tak jen v diskusi od některých puberťáků na Novinkách.cz, a ne od myslících lidí.

149221

15.12.2007 16:55

Jedna velká lež a hromada důvěřivých blbců

Vo tý černý díře

rataj 85.?.?.?

Tak jsem si, lidi, dneska koupil teleskop,
bych zase trochu chytřejší než lidoop,
a bez bludů zcestných učených teorií
a s nezaujatou a zcela čistou myslí

prozkoumal temné tajemství vesmíru.
Snažím se objevit tu černou díru,
odkud k nám stále táhne hnusný puch,
který nám zamořuje čistý vzduch,

jenž otravný je naším myslím
a nutká nás k nepředloženým činnostem,
k válkám a násilí a jiným blbostem.
Doufám, že až ji objevím,

najde se mnohem, mnohem lepší hlava
než ta bědná moje,
která pak vymyslí,
jak se ta díra navždy zašpuntuje.

Je možné, že moje teorie
stojí též za starou belu,
možná, že tato černá díra
v kosmosu původ nemá,
nýbrž zde, na této zemi
v špinavém tunelu.

149287

17.12.2007 23:48

Sci-fi: Přímá volba prezidenta

RE: Jak...?

rataj 85.?.?.?

Nepodléhejme iluzím, podle toho jaký máme společenský řád, takové máme vládce. Za feudalismu panovala šlechta a duchovenstvo, nyní máme kapitalismus, který si většina „vyzvonila klíčemi“ (třebas to ani netušila) a tak se nemůžeme divit, že nám vládnou lidé, jejichž prioritou je kapitalistické myšlení. Domnívat se, že tento řád dobrovolně umožní dát lidem stejné šance a stejná práva, je dost naivní. Kromě toho si musíme přiznat, že po čistě materiální stránce se zatím ještě máme (pokud se týká většiny obyvatelstva se zajištěným bydlením a solidním příjmem) v řadě oblastí (spousta zboží, vyspělá a levná elektronika, možnosti vzdělání, auto téměř v každé domácnosti, možnost cestování atd) nesrovnatelně lépe, než tomu bylo dříve. Dokonce o některých těchto věcech se nesnilo ani šlechtě. Většině lidí proto zatím vůbec nedochází, že by se proti zlořádům (tunelování, nevýhodné rozprodávání obecního majetku, bezduchá kultura, neúčinná opatření proti různým mafiím, rozsáhlá korupce, faktická podpora lichvy, atd), který na druhé straně náš domácí kapitalismus ( asi to bude někde lepší, např. ve Švýcarsku) přináší, měli rozhodně, nekompromisně a především jednotně postavit a zejména žádat i plné materiální odčinění. Místo toho tu na síti možno najít slova obdivu pro výtečníky, kteří v tomto kalném rybníku dokáží lovit tučné kapříky. A pokud se týká možnosti nějakého sjednocení většiny pro prosazení zlepšení stavu, jsem rovněž hodně skeptický. Pomalu platí, že co Čech to jiný názor, což je ideální pro ovládání. Z mráčků naštvání asi dlouho hřmít nebude, spíš mám důvěru v působení vyšších sil, které nám buď napomohou se sjednotit v úsilí pro lepší svět, anebo to vezmou takříkajíc do vlastních rukou, aby zase jednou vyčistily ten Augiášův chlév.

149458

19.12.2007 13:56

Sci-fi: Přímá volba prezidenta

Vánoční přání

rusel.k 85.?.?.?

Co bych si, lidé, sám sobě i vám přál,
by v brzké době přišel čas,
kdy Zlatý věk se vrátí zas,
kdy nebude žádný chám a žádný král,
kdy všichni lidé budou svobodni
a všichni budou se mít rádi.
Kdy každý dané jemu vlohy,
svůj rozum a svůj cit
pro blaho své i blaho všech
nezištně v prospěch dá,
kdy usmívat se na nás bude
i matka naše Příroda.
Marně však bycha honiti,
proto alespoň skromně si
dneska ze srdce přeji
tu zde prezentovanou
přímou demokracii .

149642

19.12.2007 23:23

Venda a Jenda

RE: Dostal sem dobrej napad.....

rataj 85.?.?.?

Považuji to za velmi dobrý nápad, který by mohl mít šanci na úspěch. Naději na vítězství má zatím pouze silná strana, dnes u nás ČSSD nebo ODS. Když se do vrcholné politiky podařilo dostat S.Grossovi, který nás o svých „kvalitách“ zřejmě dostatečně přesvědčil, proč by se to nepodařilo skutečně schopným lidem, kteří by měli zájem o faktickou nápravu věcí veřejných? Podle
http://www.rozhlas.cz/cro6/stop/_zprava/381...
má např. ČSSD okolo 16000 členů a má velký zájem o omlazení a modernizaci. Myslím, že by ze 3000 nových mladších, průbojných členů, dobrých řečníků a hlavně dobře vzdělaných v různých aspektech politiky, mohlo zde postačit k postupnému prosazení takové politiky, která by si zasloužila oprávněnou přízeň většiny voličů (museli by se však spolu vzájemně dohodnout). /Napoleon samotný, pokud se nepletu, přesvědčil sám před počátkem své kariéry celou sněmovnu(?) o odsouhlasení svého nesmírně drzého požadavku – byl však nezměrně ctižádostivý a odvážný a před budovou stála baterie jeho dělostřelců/. Jinak se domnívám, podle toho, jak čtu různé příspěvky na internetu, že chytrých a vzdělaných mladých lidí je u nás stále dost (někdy valím oči) a podle toho, jak se angažují i v extrémních sportech, nechybí jim ani notná dávka odvahy. Je to jedna z cest, jak směřovat k slušné budoucnosti a na tom by zejména mladším mělo setsakramentsky záležet, i když to bohužel vyžaduje věnovat tomu dost času.

149684

20.12.2007 13:03

Venda a Jenda

RE: Dostal sem dobrej napad.....

rataj 85.?.?.?

Dík za poučení, četl jsem o tom už hodně dávno a možná, že to bylo nějak tendenční. Chtěl jsem jenom zdůraznit potřebu odvahy.Ale znovu mně to dokazuje, jak je český národ chytrý, co neví jeden, to ví druhý. Kdyby tak naši politici si z toho vzali příklad a nechali se poučovat od rozumných lidí, určitě by se vyvarovali mnohých kravin. Nikdo nemůže znát všechno, ani ve vlastním úzkém oboru a když se dá více myslících hlav dohromady, určitě to přinese lepší řešení.

149740

21.12.2007 23:29

Venda a Jenda

RE: Dostal sem dobrej napad.....

rataj 85.?.?.?

A ještě bych dodal, že stranický systém se dnes jeví jako neprůstřelný. Těžko si naši milovaní zastupiči odsouhlasí něco jiného. Nesouhlasím však s tím , že by teď lidi byli naháněni k volbám, podle mého mínění je škoda, že k volbám nechodí. Vždy můžeme volit i ze špatného výběru tu možnost, která se nám zdá nejlepší. Obě cesty k výraznému zlepšení politiky za tohoto systému, tj buď masovým vstupem čestných, nezkorumpovatelných, vzdělaných a schopných lidí do některé stávající strany s cílem prosadit potřebné změny, nebo založením nové strany, vyžadují kromě nejobtížnějšího úkolu takové lidi najít a získat, i velmi mnoho času a hodně financí na organizaci.A pak další vážný úkol: pro svůj program získat dostatek voličů, což by dnes bez podpory médií asi nešlo. Snad by šlo aspoň většinu lidí dnes přesvědčit k tomu, aby masově požadovali uzákonění pravidelného skládání účtů svých zástupců z jejich činnosti a faktickou možnost odvolání těch, kteří svou funkci zneužili, nebo kteří hrubě poruší své (i občanské)povinnosti. Obrovský problém je v tom, že se dnes nedokážeme na ničem jako celek sjednotit, připomínáme dnes spíš písek než křemenný kvádr, který si přál Neruda. Ale konec konců i ten písek má někdy obrovskou sílu, když se z něho tvoří za vichru obrovské duny, nebo když nasycený vodou boří tlakem základy.

149832

04.01.2008 19:48

Zločin vlastního soukromí

RE: PS Oprava - fanatismus

rataj 85.?.?.?

Fanatismus některých "vědců", kteří neznají nic jiného než tzv rozumové poznání, bez jakýchkoliv etických a citových zábran, dovedl náš svět k takovému stavu nad propastí, v jakém se nyní nachází. Tito "vědci", jak to vypadá, jsou ochotni za umožnění bádání zaprodat svou duši třeba dˇáblovi a vůbec si zřejmě nepřipouštějí myšlenky na nějakou zodpovědnost za své činy, za svou službu zločinným cílům pro záhubu nebo ovládnutí (zatím) svobodné mysli lidí. To je ta druhá strašná tvář současné vědy. Bohužel i tato má své mnohé stoupence.

150563

10.01.2008 18:06

Trestní oznámení na Zvědavce

RE: Mé přání

rataj 85.?.?.?

Máš pravdu, synku. Zvědavce čtu rád hlavně proto, že zde najdu spoustu nových, pro mě zatím neznámých, užitečných informací, a že je zde vidět, že lidi o věcech skutečně přemýšlí. Taky se mi občas zdá, že se tu občas něco přežene, že je něco podáváno tak trochu na ostří nože a zdaleka ne se vším, co je tu uváděno, souhlasím. Ale taková je dnešní doba, vše je mnohem komplikovanější, realita je stále tvrdší a nic není zcela černé, ani zcela bílé. Poznat, co je pravda, a co je záměrná desinformace, je stále složitější. Ne podle slov, ale podle činů lze poznat, jací lidé opravdu jsou. Ať lidé, kteří jsou zde kritizováni, svými činy prokáží, že jsou zcela jiní, lepší, a myslím, že většina "zvědavců" tomu bude jenom ráda. Jinak pokládám za ubohost snahu některých lidí soudit se za každé křivější slovo.

151032

11.01.2008 23:54

Pozor na americké pokusy s ovlivňováním počasí

RE: Vedecký pokrok a jeho úroveň vnímaná verejnosťou...

rataj 85.?.?.?

Pro poučení, co se ve vojenském výzkumu na lidi chystá, si můžete přečíst od LEUREN MORET
World Affairs, The Journal of International Issues v.9, n.4, Winter 2005 - Planet Earth As Weapon and Target.
Z úvodu česky: Začínaje použitím jaderné energie pro vojenské účely, lidstvo vstoupilo do zdánlivě nekonečného závodu k využití přírodních sil na planetě, v atmosféře a ve vesmiru pro vedení války. Země je již vážně ovlivněná mnoha těmito tajnými výzkumy a zkušebními programy, vedoucími k nepředvídatelným důsledkům na životní prostředí a důsledkům epidemiologickým.
The term ‘exotic weapons systems' includes weapons designed to damage space or natural ecosystems (such as the ionosphere and upper atmosphere) or climate, weather, and tectonic systems with the purpose of inducing damage or destruction upon a target population or region on earth or in space.
Termín' exotické zbraňové systémy' zahrnuje zbraně navržené k tomu, aby ničily prostor nebo přirozené ekosystémy (takové jako ionosféra a horní atmosféra) nebo klima, počasí, a tektonické systémy s účelem navodit poškození nebo zničení zacíleného obyvatelstva nebo regionu na zemi nebo ve vesmíru.
( US Congress H.R. 2977: Space Preservation Act of 2001)
( US kongres H.R. 2977: Usnesení o záchraně vesmíru z 2001)
Moc pěkné "perspektivy"! Kdyby se ti cvoci zaměřili na mírové využití, zřejmě by lidstvo při tak obrovské vědecké kapacitě nemuselo mít ještě nadlouho vážnější potíže.

151181

17.01.2008 15:29

Metoda „Mandrake“

Peníze

rataj 85.?.?.?

Na penězích nevidím nic špatného, pokud slouží jako prostředek poctivé směny. Vůbec nezáleží na tom jakou mají formu, papír se však z hlediska manipulace jeví nejvhodnější. Peníze by měly mít takovou hodnotu, která odpovídá hodnotě daných věcí včetně práce, která byla zapotřebí k jejich vytvoření. I banky mají své oprávnění k provádění finančních operací a vlastnímu zhotovování peněz. Problém je v tom, že peněžní instituce požadují za své služby ve formě úroku podstatně víc, než odpovídá jejich nákladům na investice,mzdy, provoz, zabezpečení atd. Těmito a dalšími negativními vlivy jako korupce, finanční machinace a podobně, reálná hodnota takto rozmnožených peněz neustále klesá, jelikož jim odpovídající hodnota věcí je prakticky konstantní. Vše se děje na na úkor skutečně pracujících lidí, kteří hodnotu věcí vytvářejí a jejichž mzda zůstává stejná. Jedinou možnost nápravy bych viděl ve státem vedeném bankovnictví a přísném postihování veškeré lichvy a nečistých finančních machinací se zavedením speciálních kontrolních mechanismů proti zneužití. Je to dnes asi pouhý idealismus a tak jako idealista začínám už věřit pouze v zásah vyšších sil k nápravě současného marasmu. Možná, že nám tyto síly ještě pomohou k tomu, abychom se probudili a sami prosadili férové peněžnictví.

151778

17.01.2008 22:21

Metoda „Mandrake“

RE: Peníze

rataj 85.?.?.?

Máte pravdu, diskontování je třeba uvážit, ale banky se proti tomu sichrují, aspoň si to myslím nadměrně, což jim, jak vidím i z této diskuse, hodně lidí schvaluje. Když je někdo blbej, ať za to trpí. Jenom se mi zdá, že v důsledku takového postoje dochází k devalvaci peněz a k tomu, že po cca 200 letech kapitalistického vývoje vlastní tu najednou na světě pár procent lidí pomalu většinu světového bohatství a většina lidí za chvíli bude chodit s holým zadkem. Když vám to nevadí, mě také ne, přizpůsobím se demokraticky většině.

151858

24.01.2008 20:11

Války jsou nutné

RE: Myslím, že dnešní válka nepředstavuje zas až tak pozitivní evoluční tlak

rataj 85.?.?.?

Myslím si rovněž, že zejména v dnešní době s nebývale ničivými zbraněmi je iluzorní se domnívat, že ve válce mohou přežít ti nejschopnější a nejodolnější. Domnívám se, že při stejné výzbroji má v ní každý téměř stejnou, mizivou šanci. Právě je tomu asi naopak, ti nejsilnější a nejzdravější, z nichž se rekrutují armády, ve velkém počtu umírají. Podle mého názoru je ospraveditelný pouze boj za svobodu proti protivníkovi, který chce národ totálně zničit, nebo zotročit (např. boje proti Čingischánovým hordám, nebo turecké vojny).

152549

29.01.2008 11:36

Války nejsou nutné

RE: Rad bych si dovolil hodit

rataj 85.?.?.?

Je nás rozhodně podstatně víc, dokonce si myslím, že i v USA na rozhodujících postech jsou lidé, kteří vědí, že rozpoutat další válku je nesmysl, a proto se to určitým jestřábům zatím nepodařilo. Před lidstvem stojí obrovské problémy, ale čím složitější situace je, tím více možností k jejímu řešení existuje. Bohužel obrovská vědecká kapacita lidstva je místo toho zneužívána k militaristickým účelům, nejmodernější zbraně jsou obchodníky se smrtí a ze zištných politických důvodů předávány skupinám a státům, z nichž se mohou vyklubat potenciální nepřátelé. Nejednodušším a nejpitomějším řešením je rozflákat všechno, co se nám nelíbí; že to vytvoří v budoucnu mnohem horší problémy, to si nějak neuvědomujeme. Kdo si myslí, že války jsou nutné, měl by se nejprve zeptat, zda jsou nutné pro něho, zda je sám ochoten snášet všeliké možné útrapy, strašlivá zranění, muka, smrt, které válka přináší. Války dle mého názoru nejsou nutné a patří k největším lidským selháním.

153020

31.01.2008 18:41

Antidiskriminační zákon: výhrůžky, pohodlnost a falešná obviňování

RE: Anti-discriminacni zakon je jeden z rady takzvanych

rataj 85.?.?.?

Měl bych takový dotaz na odborníky v právním oboru: Kolik je aspoň odhadem zákonů, které by dnes měl člověk dodržovat a kolik z nich JUDr cca a aspoň na 90% ovládá? Myslím, že už dnes lze skoro každého v něčem "nachytat na hruškách" a tuším, že před námi je ještě "skvělejší budoucnost", až každej EU-zastupitel vymyslí další stupidní zákon. Jo, jo, civilizácia postupuje mílovými kroky do p.ředu, kam se na ni hrabou starověké národy, kterým stačilo k zajištění normálních lidských vztahů dodržovat např. Desatero. Nedivme se, byli to jenom nevzdělaní barbaři.

153167

08.02.2008 00:25

Těžké časy přicházejí

RE: Skutočne trochu optimistický záver...

rataj 85.?.?.?

Je to tak, z neznalosti problémů s oblibou pronášíme zjednodušené nebo generalizující soudy o jiných lidech, národech a různých vztazích mezi nimi. Člověk může něco pravdivého tvrdit, jen pokud to dokonale a bez vlastních brýlí mámení zná z vlastní zkušenosti, nebo z informací hodnověrných svědků doložených nezvratnými důkazy. Ale do jaké míry jsme skutečně schopni objektivně a bez zaujetí posoudit závažnější problém, byť jsme s ním vcelku dobře seznámeni a jak je to s hodnověrností důkazů? To si snad uvědomuje každý soudce, kterému se skutečně jedná o spravedlnost a ví o tom i každý, kdo měl co se soudy do činění (třeba co všechno za vyložené nesmysly se na sebe nedozvíš?). Ze zkušenosti víme, že téměř každý hodnotí problém více nebo méně odlišně dle svého osobního hlediska s ohledem na svou národní příslušnost, sociální zařazení, stranickou příslušnost, víru,vlastní rodinné poměry, úroveň vzdělání, rozumové schopnosti, atd. Myslím, že se nám spíše často stává, že z důvodů zaujatosti a neznalosti kritizujeme své bližní pro „smítko v oku, ale ve vlastním oku třísku jak „prase“ nevidíme.“

153650

11.02.2008 11:38

Český tisk – vrchol bídy a utrpení

RE: Od mainstreamu mě už nic nepřekvapí

rataj 85.?.?.?

Snad troška poezie, byť mizerné, nikoho nezabije.

Dík rodné straně

Má strano rodná,
strano jasnozřivá,
já bez Tebe bych nebyl vůbec nic,
tak nejvýš ňáký mluvka z Nemanic.
Za vše, co mám,
jen Tobě vděčím, milovaná strano,
Ty jsi mě vlastně odkojila
a v různých funkcích zocelila.
Dokáže snad vůbec někdo víc?
Nechť diví se ti hlupci z Nemanic.
Tys dala mi vše,
co hrdlo mé a břicho ráčí,
za to Ti patří vroucí dík,
přesto se mnozí nad tím mračí,
především hloupá lúza z Nemanic.
Ta věru nemá žádnou váhu
v tom našem světě stranickém,
poté co hlasy předá nám
za sliby bláhové, pro osly určené,
zas může jít na nás dřít
ubohá lúza z Nemanic.
Má strano, Tys vpravdě hvězdou mého žití,
jež k nádherným zítřkům mě provází,
za to Tě budu stále velebiti,
byť špínu pomluv na Tě občas hází
ta sprostá lúza z Nemanic.

P.S. Chtěl bych tímto zdůraznit, že chvalozpěv se týká jen a pouze Mé strany, jiné strany a nestraníci nemají naň absolutně žádný nárok, anžto nejsou znalí správného názoru.

153941

13.02.2008 22:45

Rusko nevylučuje preventivní jaderný útok

Vyhlídky nikterak růžové

rusel.k 85.?.?.?

Tak se zdá, že se opět úspěšně daří některým vygumovaným mozkům svět dostat na okraj propasti. Místo toho, aby docházelo na základě mezinárodních smluv k postupné likvidaci obrovského množství všelikých hnusných zbraní hromadného ničení , které jsou už teď schopny několikanásobně zničit celé lidstvo, začíná se zřejmě nové kolo v dalším šíleném zbrojení. Čím je více takových zbraní, tím více stoupá pravděpodobnost toho, že je nějaký maniak v náhlém záchvatu může použít i bez vědomí vrchního velení. Rovněž značně stoupá riziko selhání těchto systémů v důsledku technických závad, což by rovněž mohlo iniciovat nezměrný konflikt. Žádný mechanismus není absolutně dokonalý a s růstem počtu velmi složitých zbraňových systémů stoupá i pravděpodobnost toho, že některé obsluhy pro jejich správnou údržbu ani obsluhu nebudou na potřebné kvalifikační úrovni. Tyto vyhlídky nejsou však příliš růžové ani pro tvůrce šílených válečných plánů.

154132

16.02.2008 16:40

Ještě jednou chematrails

RE: Zvětšený výskyt Baria a jeho solí ve srážkách

rataj 85.?.?.?

Bylo by skvělé, kdyby analýzu mohl někdo provést. Mám za to, že by bylo třeba aspoň 3 rozborů profesně odebraných vzorků z jednoho a téhož místa (nevím, či ze vzduchu nebo např. z vodní nádrže?)
- v době před projevem "chemtrails"
- v době výskytu "chemtrails"
- po určité době (cca 1 týden) po výskytu "chemtrails".
Kdesi jsem četl, že "chemtrails" se projevují i zvláštním chováním pozůstalých dešťových kapek (snad zabarvení, přilnavost)např. na autech, pokud po jejich výskytu hned zaprší.

154464

17.02.2008 19:02

Ještě jednou chematrails

RE: Koukněte z okna

rataj 85.?.?.?

Možná by tu mohl někdo uvést, jak se v poslední době zvýšila letecká doprava. Rozhodně nárůst je zřejmě vysoký a její vliv na oblačnost není zanedbatelný.

154521

17.02.2008 19:50

Všechno je jinak

RE: Poněkud, milý autore,

rataj 85.?.?.?

Kdyby se příslušníci té vaší vychvalovaná elity (šlechta, buržousti, atd) nechovali v těch dobách ve značném rozsahu jako bestie, a necenili si tzv prostých lidí často méně než dobytka, těžko by mohlo dojít k tomu, že by více méně většinu národa mohla přimět, lépe řečeno zneužít, jiná část elity (např. Voltaire, Lenin) k těm smutným událostem často pro vlastní zločinné cíle. Čili nemáte pravdu v tom, že by ony události nerozjížděli "lidé na úrovni". Soudnému člověku je příliš dobře jasné, co tato elita dokáže za psí kusy; podle toho, jak nás tato elita vede, svět dneska vypadá. Každého člověka lze soudit jen podle jeho činů, nikoliv podle jeho postavení. Jakou pak máte zásluhu na tom, že jste se narodil do tzv lepší rodiny? Tedy pokud nevyznáváte reinkarnaci?

154525

25.02.2008 11:12

Když Kosovo, proč ne Palestina?

Kosovo 2008

rataj 85.?.?.?

Nad kosovským polem obloha se mračí,
někdo tam zas seje svoje sémě dračí.
Jaké plody mohou vzejít z toho?
Zřejmě něco zlověstného,
proklaté jedovaté býlí,
jež jen zášť a krevní msta sílí.
Pěstují ho divní zahradníci,
přicházevší z krajů za hranicí.
Doufejmež jen, Češi milí,
že se to proklaté býlí
jednou taky u nás
neusídlí.

155125

25.02.2008 12:56

Perly z JZD

RE: Humor z JZD...

rataj 85.?.?.?

Osobně nevidím, že by ty hlášky někdo vydával za vlastní a nevidím na jejich zveřejnění nic špatného. Myslím, že se tím většina čtenářů docela pobavila a trochu obveselila. Ne každý ty hlášky znal. Je dobré, že se ještě v této nepříliš radostné době umíme a můžeme smát. Rovněž si myslím, že většinou máme daleko od podobných generalizací, ale že je dobré, že nic nechápáme příliš vážně a dokážeme si i z vážných věcí, i ze sebe občas udělat srandu, pomáhá nám to chmury lépe překonat.
Co se týká zemědělců, já osobně, a myslím si, že i většina čtenářů si uvědomuje, jakou záslužnou práci pro celou společnost vykonávají, když nám zabezpečují obživu, a proto si jich musíme velice vážit. V tom vysoce oceňuji např. přístup prince Charlese, který zdůraznil obrovský význam zemědělství.

155128

06.03.2008 17:28

Zvolení Medvědeva naznačuje, že se ruská politika nezmění

Přáníčko

rataj 85.?.?.?

Kéž bychom u nás a jinde ve světě měli u kormidel více lidí Putinova formátu, lidí nebojácných a pevného charakteru, kteří mají jasný cíl a dokážou si získat svými činy oblibu národa. Bohužel je dnešní nepříliš optimistická doba na takové skutečné osobnosti skoupá.

155853

20.03.2008 17:11

Hrdina, profesionál nebo spíše oběť?

RE: Odvolání Williama Fallona, summit Nato,

rataj 85.?.?.?

To včerejší vylepování plakátů s prorokem Mohamedem s bombou na turbanu v Brně mi skutečně zavání značnou čertovinou. Kdopak může mít prospěch z takového záměrného provokování muslimů?, obyvatelé Brna zřejmě ne. Policie i brňáci by měli být značně všímaví, aby nedošlo k nějakému vážnému maléru.Pokud se týká padlého vojáka, osobně si případ netroufám hodnotit, je i docela možné, že měl trochu idealistickou představu o tom, co bude v Afghánistanu vykonávat, např. ostrahu letiště, určeného i pro civilní letadla. Konec konců i většinu vojáků je nutno ideologicky předem zpracovat tak, aby věřili tomu, že slouží dobrému účelu. Některý z nich pochopí, o co ve skutečnosti jde, až po osobních zkušenostech, některý to psychicky neunese, zešílí, nebo se zastřelí, jiný se po odchodu z armády zúčastňuje protiválečných demonstrací, jak je to vidět i v USA. Těžko lze hodnotit někoho, koho blíže neznáme.

156890

20.03.2008 23:35

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Nic se neděje náhodou...

rataj 85.?.?.?

Plně souhlasím, podle mého názoru by mohla dobře fungovat i určitá forma socialismu se zachováním dobrých prvků z kapitalismu - tj vysoká osobní odpovědnost, profesionalita celého personálu od ředitele po posledního pracovníka,zasloužená odměna dle náročnosti funkce, dobré přátelské vztahy na pracovištích. Dnešní společnost, jejíž produktivita je v důsledku vědeckotechnické revoluce obrovsky vyšší, než tomu bylo řekněme na počátku kapitalistické éry (kupř. porovnejme stavbu železnic za ck mocnářství, kdy se rozvoz hmot prováděl kolečky, s dnešní mechanizací - s úctou si však vzpomeňme na naše předky , kteří za takových podmínek dokázali zrealizovat velikou část železniční sítě),by byla schopná zajistit krásný život pro všechny její členy, pokud by neexistovala obrovská hamižnost a nenažranost některých "nadlidí", kteří by snad nejraději ovládli celý svět.

156915

14.04.2008 15:26

Co je v nepořádku s americkou ekonomikou?

Každé pravidlo má svou výjimku

rataj 85.?.?.?

Staré sprostonárodní přísloví tvrdí: „Z hovna bič neupleteš!“
Ale tu vidíme, že někteří velcí Mágové si za původní hovno chystají koupit snad celý svět.
A ani ten bič na ně ještě nikdo nedokázal uplést.
Jo, jo, pane Vojta, každej votrapa na to nemá, aby se stal velkým Mágem (bohužel ani na to nemá žaludek), na to musí bejt člověk náležitě vyvolenej a mít ty správný geny a hluboký znalosti, jak vorat s voly.

159097

16.04.2008 17:42

Alternativní politický systém

RE: Shiwa

rusel.k 85.?.?.?

Celkově z mého hlediska zásadně nelze, ale s třetí větou příspěvku je možno souhlasit . Je zde předložena solidní myšlenka elektronických možností. Podle mého názoru by bylo výborné založit na internetu speciální webovou chat-stránku, která by byla zaměřena na vyhledání vhodných kandidátů pro správu státu. Zde by se vedla seriozní diskuse občanů, kteří mají vážný zájem o řešení věcí veřejných, mají potřebné zkušenosti a vědomosti, mají k danému problému co říci, dokáží uvážit jeho širší souvislosti a předloží svůj návrh, eventuálně třeba jen podnětnou myšlenku pro řešení problému (rovněž i závažné námitky proti něčímu návrhu). Problémy k řešení - jako např. důchodová reforma, otázky životního prostředí - by mohla např. navrhovat redakce webu (např. 3-členná, složená z obecně uznávaných kapacit - nestraníků) buď na základě vlastního uvážení, nebo na základě požadavku většiny diskutujících (ankety). Diskutující by též v příspěvku uvedl, zda má zájem vykonávat veřejnou funkci. Na základě otevřené veřejné diskuse této řekněme "Internetové strany" by čtenáři webu vybrali určitý počet možných kandidátů, z nichž by pak po bližším seznámení s jejich osobností a po osobním představení např. v krajských městech byli zvoleni definitivní kandidáti pro volby.
Podmínky pro možnou odvolatelnost funkcionářů při řádném neplnění jejich povinností a naopak i třeba doživotní zastávání úřadu, za předpokladu dobrého zdravotního stavu, při jejich svědomitém plnění, včetně i určitých zvláštních výhod při mimořádných zásluhách, pokládám za plně slučitelné se zájmem rozumných lidí.

159238

17.04.2008 10:54

Alternativní politický systém

RE: Demokracie?

rataj 85.?.?.?

Altruismus – egoismus, kultura – dekadence, zdravá soutěživost – konkurence až boj na ostří nože, atd, to vše odpovídá základnímu principu čínské filosofie jin – jang. A rovněž ve shodě s tímto principem nic není zcela černé, ani zcela bílé (např. i ten největší zloduch má v sobě alespoň kousíček lásky, byť by to bylo třeba jen ke zvířeti), a poměr temných a světlých stránek se časem mění a to jak u jednotlivce, tak v celé společnosti. Z dějin víme, že nic na tomto světě nikdy netrvalo věčně, žádný sen dobyvatelů o podmanění světa se nesplnil. Po obdobích temna, kdy převládalo násilí a vzájemný boj, vždy zase došlo ke klidnějšímu období a kulturnímu rozvoji společnosti. V současném světě převládají ideje, které mají původ v nekritickém přijímání darwinismu, freudismu, filosofie Nietzscheho, marxismu,atd, které podporují tendence k extrémnímu egoismu, zvířeckosti, nemilosrdnému soupeření až k boji vůči jiným, co takříkajíc nejsou s námi, i k neurvalému zacházení se zemí a jejími tvory. Důvěřujme v to, že se tento stav začne zase měnit k lepšímu. Normální člověk nemůže být čistý altruista, ale každý člověk , pokud se chce řadit do lidskéhu rodu, by se měl výrazně odlišovat od krvelačných bestií.

159291

22.04.2008 18:35

Alternativní politický systém

Chvála boháčů

rataj 85.?.?.?

(Inspirováno příspěvky několika lidí s těmi správnými geny. Vám poděkování a lásku vám, kéž znějí jako zvony, vždyť já ne sám, jsou nás už miliony (kurnik šopa, co to píšu, není to nakonec plagiát?…)…ale myslím to vopravdu, ale vopravdu upřímně.)

Co mě teď nejvíc zlobí?
Že zase rozmáhá se v Česku tady,
jak nemoc infekční
ta závist zlá
vůči těm nejschopnějším,
lidem se správnými geny
a řádně vychovaným,
kteří jsou jistě státu páteří.
A kdo tomu nevěří,
ať si nagoogluje,
co tito lidé zemi dávají
i těm nevděčným.
Vždyť vlastně všechny živí
a za své obětavé snažení
jsou občas i nevědomci špiněni,
místo uctivého ruky políbení.
Vždyť oni národ chrání
před všemi nástrahami,
jež neznalým finančních operací,
transakcí, manipulací a machinací,
peníze přinášejí.
Vždyť také peníze,
jak jistě všechněm známo,
kazí jen lidem charakter.
Zde dodávám
jen lidem prostým,
ne lidem znalým,
lidem, kteří vědí,
jak peníze dělaj peníze
a dokáží plnit státní kasu
a ovšem i vlastní kapsu.
Řekněte sami,
na co by bylo chudákovi třeba více peněz?
Snad na to, aby je prochlastal v hospodě?,
to by se brzo upil k smrti.
A rovněž, na co je třeba více peněz vzdělancům,
těm různým profesůrkům a jiným vědátorům?
Což není všeobecně známo,
že největší díla a vynálezy, které tak oni milují,
nejvíce v nuzných poměrech vznikají?
Proto, lidi, neblbněte
A své boháče řádně ctěte!

159615

03.05.2008 14:12

Dalších 100 obětí na oltář agresokracie

RE: Na každý odstaveček jedna stručná odpověď.

rataj 85.?.?.?

Přečtěte si a trošku pomudrujte o článku z BL
30.4.2008
"Čtrnáct bodů pro oficiální verzi o 11.září 2001".
Jaká škoda, že trosky WTC byly tak rychle odstraněny (jistě z piety, aby se příbuzným obětí dlouho nepřipomínal ten hrůzný čin), jejich odborným prozkoumáním by se jistě poznalo, že oficiální verze byla na 110% pravdivá
[smích].

160389

11.05.2008 19:18

Nevědomý internet

RE: Matrixová generace

rataj 85.?.?.?

Je to zlé, když naše mládež pozbývá jakékoli ideály. Lidský svět se stává stále složitějším, člověk je nyní neustále konfrontován se spoustou informací, hypotéz a událostí, kterým mnohdy není snadné, nebo vůbec možné z osobního hlediska porozumět, protože jejich pravdivost bývá často i záměrně zkreslována a nám chybí přístup k základním materiálům, z nichž bychom si mohli vytvořit pravdivější obraz. Internet nám poskytuje mnohé informace, které však bývají kusé a značně rozporné, a člověk musí dlouho hledat a přemýšlet, než něčemu uvěří. Neustále skládáme svůj obraz „pravdivého“ světa z různých kusů, kousků a úlomků do jakési mozaiky. Občas se nám kus skládačky rozpadne a musíme ji pracně rekonstruovat. Cesta „tao“ pravdivého poznávání je obtížná a často se na ní musíme bolestně loučit se starými zakořeněnými představami. Když se člověk snaží, vhodné východisko vždycky najde. Svět je takový, jaký je, a nemůžeme ho vlastní silou téměř vůbec ovlivnit. Co můžeme, je pracovat na sobě, trochu se snažit, abychom se podíleli na zlepšení poměrů na světě. Snažit se být čestnými, odolnými vůči zlým tendencím, usilovat o dobré vztahy ve společnosti, vzájemně si pomáhat – to je několik námětů pro smysluplný život. Proč se hned vzdávat, to se pro chlapa nesluší. Vzpomeňme si v těchto májových dnech, jakou statečnost museli projevit ti mladí hoši, kteří tajně prchali přes hranice z protektorátu, aby se po mnohých útrapách přihlásili do zahraničních jednotek k boji proti okupantům, a jaká v té době byla téměř bezvýchodná situace.
Jinak ke zlepšení nálady a mysli doporučuji v souladu s J. A. Komenským delší výlety do jarní přírody.

160877

14.05.2008 17:43

Nevědomý internet

RE: Matrixová generace

rataj 85.?.?.?

Samozřejmě máte pravdu, tu svoji. Já nikomu své názory nevnucuji, každý věří stejně jen tomu, čemu chce. Zásadně nikomu nepomáhejte. Přeji vám však , aby vám, nebo někomu vašemu blízkému někdo pomohl, až to budete někdy nutně potřebovat, nebo si myslíte, že k tomu u vás nikdy nemůže dojít?Rozhodně můj příspěvek nebyl zaměřen pro lidi tak říkajíc vašeho ražení, finanční příspěvek jako výpomoc určitě nepotřebujete, spíš bych tipoval, že máte tučnější konto. Tož přeji úspěšné podnikání a dobré zažívání.

161077

14.05.2008 19:28

Trestní oznámení na Zvědavce – jak to pokračuje

RE: Pane Stwora.....

rataj 85.?.?.?

Toť pravda, co se nám pořád nelíbí na tom nejlepším ze všech světů? Pojďme raději okopávat svou zahrádku.

161087

15.05.2008 00:30

Nevědomý internet

RE: Matrixová generace

rataj 85.?.?.?

Zřejmě si moc nerozumíme. Jestliže člověk tak říkajíc ve svém dobrém úmyslu napíše nějaký názor, pravděpodobně v něm uvádí, čemu věří, tedy co pokládá osobně za pravdivé. Přitom to z hlediska druhých třeba může být hotová hovadina. Tedy naše pravda bývá mnohdy jen relativní. A že bych si snad měl pod pojmem pomoc představovat násilnou kolonizaci světa ve jménu posvátné civilizace? To tedy snad ne! Pokud jsem vás hloupě otipoval (uznávám hovadinu, člověk si nemá hrát na věštce), tak sorry. Též máte pravdu, že je lepší se moci bez pomoci obejít. A pokud jsem uvedl v původním příspěvku některé náměty pro smysluplný život (zase jen z mého osobního hlediska - chápu, že pro vás jsou to kraviny), je mi jasné, že se do dnešního světa moc nehodí, vždyť jak se i tu na internetu dozvídáme, morálka je prý jen takový lidský konstrukt, pod kterým si může představovat každý, co chce. Každý člověk holt věří více nebo méně na něco jiného.Internet nám zatím umožňuje si o tom trošku pokecat. Má i tu výhodu, že si můžeme vybrat, co nám "leze pod vousy" a na to, co považujeme za blbost se vyfláknout.

161113

17.05.2008 00:17

Kdo nám zprivatizoval veřejnoprávní ČT?

RE: TPLM

rataj 85.?.?.?

Jsou to skutečně hrozné věci. Teď je na Novinkách.cz zpráva, že dva studenti z Jablonecka, osmnáctiletá Monika Bakešová a jednadvacetiletý Jakub Křížek spáchali sebevraždu." Důvodem měl být "nesouhlas se systémem, ve kterém žijí". " Přitom by právě v takových dobách měla být aspoň část mladých lidí trochu z křemene (že Janko, křemíci jsou kvalita) a nevzdávat se, čelit nepohodě, věřme, že zase bude líp.

161264

19.05.2008 11:32

Poslední šance Spojených Států?

Credo

85.?.?.?

Věřím, že jednou zase přijde doba,
Snad za tisíc, snad i za mnohem méně let,
Kdy lidé zase trochu zmoudří,
Kdy přestanou se vzájemně nenávidět.
Kdy ustane surové zabíjení,
Kdy všichni lidé budou opět bratry,
Kdy nebude se nikdo snažit
O jiného okradení,
Porobení, znásilnění,
A lidé budou vybíjeti
svou energii nadbytečnou
Buď těžkou prací užitečnou,
Nebo ve sportovním zápolení.
Kdy člověk pozná, že Jedno je
Se vším stvořeným,
Se všemi nerosty, zvířaty,
Planetami, hvězdami
A celým vesmírem.
Vždyť z jednoho jsme vzešli základu,
Kdy všechny atomy celého kosmu
Byly tak blízko, blizoučko u sebe,
Jak tvrdí nám jedna vědecká teorie.
Mnohý se tomu jistě hlasně směje,
Vždyť je to pouze hloupá utopie.
Mnohý si také řekne,
Že pisatel je vyložený trotl,
Co nám to tady nejapně rýmuje
Za blbé nesmysly?
Asi mu to vůbec nemyslí,
Což nevidí, jak dnešní svět vypadá?
Bohužel trochu vidím
a přec tomu věřím,
A trochu doufám,
Že v této víře nejsem sám.
Víra je jenom víra, kdož však ví?
Snad i ta utopie se jednou uskuteční.

161393

19.05.2008 19:04

Sebevražda mladé dvojice anebo máme další Palachy?

RE: Čest jejich památce II. díl

rataj 85.?.?.?

Souhlas, je veliká škoda těch mladých životů. Je to skutečně divná doba, kdy mladí lidé ztrácejí naději v lepší svět. Přesto si však nadále osobně myslím, že těch v jádru slušných lidí je pořád na světě většina, bez toho by náš svět nemohl ani řádně fungovat. Bohužel ty špatné skutky jsou mnohem nápadnější a dává se jim v médiích obrovská popularita, takže se nám někdy může zdát, že svět je durchumdurch prolezlý zlem. Je též faktem, že mnozí lidé nechtějí poznat nepříjemnou pravdu a tak říkajíc chrní, nevidí, neslyší nic, co se jich bezprostředně netýká, proto se dovoluje zlu tak bujet. Tito lidé se někdy probudí , až třeba přijdou v pozdějším věku o zaměstnání, nebo je někdo vyhodí na ulici. Chtěl bych jen říct mladým, pokud si to přečtou: Buďte na sebe trochu tvrdší, nevzdávejte se, člověk získává sílu a odolnost hlavně překonáváním obtíží,přidejte se na stranu těch slušnějších, co se neklaní zlatému teleti. Někdy v určité skupině, skládající se např. hlavně z rozmařilých dětí tzv smetánky(netvrdím však, že všechny děti bohatých se takto chovají), se můžete cítit osamocení, ale je to jen vaše klamná představa, lidí je stále ještě mnohonásobně víc než (ne-lidí), a konec konců se u nás stále máme alespoň po materiální stránce mnohonásobně lépe, než lidi ve 3. světě. Vzpomínám si např. z dokumentárního filmu, tuším, že šlo o Pákistán, jak tam asi 10-leté děvče živilo svou prací - nošením těžkých břemen po horských stezkách v džungli - celou rodinu (otec zemřel, matka se starala o mladší sourozence)a přesto si na svůj tvrdý úděl nestěžovalo. Také vy mladí, máte dnes opravdu obrovské možnosti učit se, poznávat svět, je to nekonečné dobrodružství. Myslím, že když svět poznáte trochu ze všech stránek, dokážete pochopit, co jsou skutečné hodnoty v životě a uplatnit své schopnosti a znalosti pro to, aby se svět měnil k lepšímu.

161459

21.05.2008 09:14

Frontální útok na české zdravotnictví pokračuje

Divnej sen

rataj 85.?.?.?

se mi této noci zdál:
Supi mrchožrouti a nějací jiní modří ptáci (nebo zelení, oranžoví či rudí, promiňte mi, bývám ve snách trochu barvoslepý) seděli na větvích obrovského dubu a chystali se slétnout na nějaký obrovský koláč s nevábným, ba řekl bych hnusným obsahem. Vypadalo to jako nějaká hodně krvavá huspenina s kusy masa, jakýmisi fáči , kusy sádry, atd, radši to moc nepitvat, aby se snad někomu neudělalo zle. A kolem toho dubu pobíhal jakýsi človíček v bílém plášti a snažil se vší svou silou to ptactvo zaplašit, ale vůbec se mu to nedařilo, naopak ti ptáci si i na něho začali otevírat zobáky. Tu náhle, co nevidím? Kde se vzal, tu se vzal, na scéně se objevil statný mládenec s obrovským kyjačiskem v mohutné tlapě. Kdopak myslíte, (milé děti, pardon, co to zase píšu), přátelé, že to byl? Inu náš starý dobrý, český hloupý Honza! A ten jak došel k tomu dubisku, roztočil to kyjačisko obrovskou rychlostí nad hlavou a ….
v tom jsem se probudil, právě když jsem chtěl říci: Ty ty ty, Honzíku, snad bys nechtěl těm ptáčkům ublížit, copa by na to řekli zelení, nebo třeba pan Stwora a jiní ptáčkomilci?
Tak vám, milí, rozmilí, opravdu, ale opravdu nevím, co ten blbej sen měl znamenat, a jak by to asi dopadlo. Snad by v tom mohla poradit pí RSDr Věra Tydlitátová, nebo mudr Seberád, to jsou důvěryhodní lidi, jak se mi zdá, kteří do lecčeho vidí.

161547

22.05.2008 19:48

Procházka růžovým sadem*

Zde vidíme,

rataj 85.?.?.?

že i tak mocní pánové, kteří mají spoustu poradců a informací, o kterých se nám ani nesní, se mohou hrubě mýlit. To jistě uzná třeba i pí RSDr Věra Tydlitátová a proto by se neměla nijak divit tomu, že se tu občas mýlí někdo na tomto webu (na těch jiných to zdaleka není lepší).Holt lidi tu nemaj zdaleka takové informace a jak je patrné, nedá se všechno věřit ani těm, co nás vedou … kam? Nu, ať si každý doplní podle svého gusta.

161671

26.05.2008 13:56

Lékaři vyzvali Jana Bednáře k ukončení hladovky, jeho stav je vážný

RE: Ľudia aj tak nevedia...

rataj 85.?.?.?

Plně souhlasím, lidi (nemyslím zde poměrně malou množinu lidí, kteří jsou ochotni svá práva hájit všemi legálními prostředky) jsou dnes natolik otrlí, že s nimi téměř nic nepohne. Čas ještě nedozrál k jejich probuzení, zatím vše většinou berou tak, že se jich to bezprostředně netýká a řídí se heslem "co tě nepálí, nehas", tak asi budou potřebovat, aby je něco napřed popálilo.

161888

26.05.2008 15:42

Česká vláda uznala nezávislost Kosova

RE: Lépe by znělo, že Vláda uznala terorismus.

rataj 85.?.?.?

Proč by přemýšleli o něčem jiném? Z velkýho přemýšlení bolívá často kebule a tak to radši přenechají Big Brotherovi, ten má větší hlavu. A taky místo možná nějaké té facky, kdyby se bráchovi zpečovali, obdrží navíc přátelský poplácání po rameni.

161896

29.05.2008 13:39

Válka v cizině, chudoba doma

RE: V USA smí ještě nadávat - ODS to trpět nebude

rataj 85.?.?.?

Určitá naděje na obrat k lepšímu světu tu vysvítá. Zdá se, že čím dál více lidí na špičkových pozicích i v USA si začíná uvědomovat, že pokračovat ve stávající linii by znamenalo cestu někam do pekel. Zato naši modří ptáci se cítí stále silnější v kramflecích, přiřazují se k herrenvolku a k vyvoleným, kteří pro své znamenité vůdcovské geny jsou předurčeni vládnout národu podle své "neomylné a jedině správné vůle" na věčné časy a nikdy jinak. Podle nich je tu třeba konečně zavést ten správný tvrdý kapitalismus ( snad takový, jaký byl v 19. století, kdy dělníci dělali 12 až 16 hodin denně za žebráckou mzdu a přespávali i u strojů).
Takových už tu na zemi bylo, a doufám, že jim to Bůh rovněž spravedlivě spočítá. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě (to chápu tak, že Bůh pro svou neskonalou dobrotivost netrestá okamžitě, ale dává lidem dostatečnou možnost k prozření a nápravě z titulu jejich svobodné vůle). Obdobně tomu věří budhisté.Ateisté to jistě chápou jinak, ale jistě se shodneme v tom, že doposud žádný světovládný plán neobstál a s tzv vítězi to nedopadlo nijak moc dobře (např. Alexandr Veliký, Napoleon, Hitler).

162106

30.05.2008 23:25

Konečně vyvážená debata s veřejností ohledně radaru ve veřejnoprávní ČT

Velmi pěkná analýza

rataj 85.?.?.?

k problematice radaru od člověka, který sloužil na vojně u raketové jednotky v Jistebnici je na
http://www.blisty.cz/2008/5/30/art40886.html.

162184

04.06.2008 19:35

Proč je letiště tak zajímavou investicí, když světu dochází nafta?

RE: zástupci bohů na zemi

rataj 85.?.?.?

Ve starém Římě se někteří vítězní césaři sami začali prohlašovat za bohy, ale ne všichni jim to věřili. Dokonce se stávalo, že semtam někdo takového bůžka i zamordoval. Čeká nás snad něco podobného? Rozhodně se zdá, že zdejší vítězi (marně si hlavu lámu, kdo to vlastně konkrétně u nás zvítězil v tý slavný klíčema vycinkaný revoluci?) se taky rozhodli brát všechno a rozhodovat o všem, tak proč by si nemohli zahrát i na boha?

162531

05.06.2008 22:57

Nedovolme vyklizení kóty

RE: Z AČR odchází piloti vrtulníků.

rataj 85.?.?.?

Letci, tak jak jsem je poznal při prezenční službě v Žatci (před 89), patřili ke skutečné elitě armády a byli to lidi přátelští, kteří si moc nepotrpěli na nějakou zbytečnou buzeraci, jak se stávalo u jiných jednotek. Určitě by tito lidé neodcházeli, kdyby se mělo jednat o obranu vlasti. Je to proto z tohoto důvodu škoda, možná by je národ ještě někdy nutně potřeboval. Takoví specialisté se hned tak nevyškolí.
Zdá se, že někde to bude jako za komoušů ... "holt nejsou lidi".

162609

09.06.2008 19:45

Zrušte předměty, které jsou produktem střední třídy

RE: Vyuka na skolach

rataj 85.?.?.?

Máte podle mého názoru pravdu v tom, že se žáci zbytečně a neefektivně zatěžují spoustou údajů, které v životě naprostá většina neuplatní. Snad jenom v tom případě, že se přihlásí do nějaké vědomostní soutěže. Zhusta je výuka chápána tak, jako by se jednalo o to, aby žák nabifloval poměrně rozsáhlé encyklopedické znalosti, které v životě téměř nevyužije (a většinou krátce po zkouškách zapomene),místo toho, aby měl pevné základní vědomosti o světě, přírodě, humanitních oborech, které dokáže perfektně využívat v praxi a životě. Pokládal bych proto za vhodné, aby výuka byla zaměřena více tímto směrem, k chápání praktického využití poznatků.Zároveň by měli být žáci postupně vychováváni k tomu,aby si sami dokázali rozvíjet a osvojovat případné potřebné širší vědomosti z literatury a z internetu. K tomu bych doporučoval, aby jednotlivým žákům bylo zadáno občasné zpracování referátu k hlubšímu prohloubení probírané látky, který pak žák třídě přednese a zároveň se tak pocvičí v ústním projevu (slabším by učitel poradil). Určitý čas by měl být věnován diskusi k probíraným tématům, kdy by učitel mohl zajít do větší hloubky. Jinak je jisté, jak uvedl p. Bartošek, že s pologramotnými lidmi by současná společnost těžko mohla fungovat.

162868

13.06.2008 23:42

Zbigniew Brzezinski: svědecká výpověď v americkém senátu

RE: Tak nevím

rataj 85.?.?.?

No jo, máš pravdu. Taky si říkám, že by to byla pro ty mocný světovládce nepředstavitelná katastrofa, kdyby třeba neměli příští rok na novou jachtu, nebo na nový pozlacený suprbouráky pro svý děcka. Kdesi jsem tu na nějakým českým servru četl v diskusi od kohosi příspěvek, že kdyby mu někdo chtěl zakázat jezdit autem, tak by mu vytrhl páteř.Tož se vlastně nemusíme divit tomu, že se někteří, ba řekl bych dosti mnozí, v obavě vo budoucnost, vo svý teplý flíčky, vo dobro svých dětiček, vo zabezpečení svejch milenek, a s vohledem na mnoho jinejch bohulibejch oumyslů dopouštějí i činů, kteří slušní lidi pokládají spíše za zločiny.

163145

17.06.2008 13:14

Sarkozy pracuje na plánu jak obejít irské referendum

RE: Integrace Evropy, jakym zpusobem a jmenem koho?

rataj 85.?.?.?

Velice dobře napsané. Každá taková smlouva by neměla být příliš obsažná a měla by být naprosto srozumitelná každému členu,tj autorizovaně přeložená do jazyků všech účastníků. Též by její autorizovaný návrh měl být v prvním kroku napřed podroben připomínkovému řízení ze strany všech parlamentů, ve druhém kroku by pak mělo dojít k projednání a posouzení připomínek s rozhodnutím o jejich začlenění nebo vyloučení z definitivní formy návrhu smlouvy. Lisabonská smlouva se mi zatím jeví v předkládané formě nepřiměřeně a obrovsky rozsáhlá, jaksi uspěchaná, neprůhledná, nezaručující stejné podmínky pro všechny členy, čert ví v čím zájmu, proto tolik kontroverzních úvah.(Srovnej s Desaterem,nebo Chamurabbiho zákoníkem, pravda, to problémy tehdy nebyly tak složité.)

163383

17.06.2008 22:37

Sarkozy pracuje na plánu jak obejít irské referendum

RE: Hmm,

rataj 85.?.?.?

Podle http://www.ceskenoviny.cz/prilohy/eu/index_view.php?id=317323
Dle směrnice EU má "nadále platit maximální týdenní pracovní doba 48 hodin, nicméně zaměstnanci se budou moci dobrovolně a za přesně stanovených podmínek rozhodnout, zda jsou ochotni pracovat přesčas. Poté mohou pracovat až 60 hodin, pokud se odbory se zástupci zaměstnavatelů nedohodnou jinak."
Zajímá mě, jak to bude na pracovištích, kde odbory nemají, což zřejmě není moc řídký případ a jak se tu bude pan šéf dívat na lidi, kteří, třeba i z vážných důvodů, mu nebudou chtít vyhovět.
Stejně je obecně už teď známo, že si někteří zaměstnavatelé se zákonnou délkou pracovní doby moc starostí nedělají. Ale teď mají v ruce další eso.Jedná se tu zřejmě o další EU-vý-dobytek ve prospěch pracujících.

163411

25.06.2008 23:01

Německo odmítlo další holocaustové reparace

RE: Prosperující Izrael

rataj 85.?.?.?

Je vidno, že jako u jiných národů není ani žid jako žid a ani ta jejich sounáležitost není na nějaké větší úrovni. Ti mazanější, ,zřejmě lidi s lepšími geny,jak říkává Vojta, většinou zavčas před holokaustem zmizeli, ale teď sbírají peňázky za utrpení svých nešťastných soukmenovců a nějak se jim příčí je z vlastní kapsy znovu vyndávat a předat je těm,kteří by si odškodnění zasloužili.
Bohužel takoví dobrodějové se nevyskytují pouze u nich, nachází se všude.

163927

04.07.2008 19:10

Reálný dotyk Systému

RE: Pan Peter,

rataj 85.?.?.?

Jeden z velkých rozdílů, které vidím mezi našinci a cigány je ten, že my jsme oproti těm velmi těžko přizpůsobivým až příliš přizpůsobiví a poddajní vůči jakémukoliv druhu manipulace a nátlaku. Proto nedokážeme jako celek důsledně obhajovat svá práva a necháváme si někdy téměř s..t na hlavu.Rovněž společenská soudržnost u cigánů je oproti nám podstatně větší, proto se jim daří účinněji prosazovat jejich "nároky". Trochu je vcelku převychovat pro vzájemné slušnější chování by se podle mě mohlo podařit jen lidem,kteří dobře znají jejich mentalitu a prostředí, tj pedagogicky (psychologicky)vzdělaným lidem, vzešlým z vlastních řad. Měla by se proto dát příležitost schopnějším romským mladíkům (pravděpodobně z těch rodin, které se dokázali více asimilovat v naší společnosti)takto vystudovat při úhradě kompletních nákladů na úspěšné studium a se závazkem na určitou dobu pracovat ve školství s rómskými žáky, spolupracovat při návštěvách rodičů rómských žáků sociálními pracovníky, jinými učiteli apod., organizovat mimoškolní aktivity žáků s ohledem na jejich naturel (hudba, zpěv, tanec atd).

164467

09.07.2008 16:58

Panenko Mária, oni to fakt podepsali

RE: Kdyz Riceova jela do Prahy,

rataj 85.?.?.?

Jaká bude reakce Moskvy, jestliže smlouva bude definitivně schválena, lze zčásti pochopit z mého následujícího překladu textu z článku "USA předložily Česku návrh na geopolitickou samovraždu" z ruské Pravdy 8.7.2008:"Mnozí Češi chápou, že slepé následování pokynů z Washingtonu se může změnit v zacílení ruských raket na jejich zemi, v růst cen ruských energetických médií,v nepříznivý dopad na turismus, v růst teroristické hrozby, v dokonce i na možnost vymazání z mapy Evropy."
Originál na:
http://www.pravda.ru/world/europe/european/08-07-2...
Skutečně "perfektní" vyhlídky. Zatím nás snad Rusové pokládali za vcelku přátelský, slovanský národ,který jim pomáhal budovat energetická díla, a i když vzájemné vztahy s ohledem na ruskou okupaci hodně ochladly, přece s námi v poslední době jednali docela slušně. To, jak je zřejmé, se teď může rapidně změnit. Jsem zvědavý, třeba jen na to, kdo bude nám občanům kompenzovat možné značné ztráty, které se mohou projevit zdražením ruské nafty, plynu, atd. (snad politici, kteří smlouvu podepsali?)Osobně pochybuji o tom, že naši mocipáni to vůbec vzali v úvahu.

164970

10.07.2008 19:33

Využívání utrpení světa k zisku

RE: Příliš velké riziko

rataj 85.?.?.?

Teprve násilnou likvidací pozemkového vlastnictví menších majitelů zemědělské půdy vznikly podmínky pro nastolení kapitalistického řádu, kde původně jakžtakž svobodný člověk se stal téměř otrokem v továrně s naprostým minimem práv, tedy zejména v počátečním stadiu vývoje kapitalismu. Můžeme si z toho učinit závěr, co nás asi čeká, jestliže se několik korporací zmocní většiny půdy, semenářsví a pod.

165094

27.07.2008 19:30

Čunek vrací úder

Chudinka pravda

rataj 85.?.?.?

je v Česku tak zapomenutou kategorií, že je nutno po ní velmi pracně slídit elitními detektivy, nebo se spoléhat na to, že ji (možná) objeví nějaký soudní výrok, hodný krále Šalamouna.

166190

17.08.2008 17:12

Sky News nachytaná při lži

Je to přec

rataj 85.?.?.?

známá věc,
že za vše na světě se platí.
Ten, kdo zlatému teleti se klaní,
zatím vždy dosti peněz má,
by zakoupil si téměř všecko, co si přeje.
I pravdu též, dle obrazu svého,
jen za prodejnou děvku považuje.
Však všeho do času,
i on svůj účet splatí kdys
do posledniho haléře.
……
(Nechť věří tomu ten, kdo chce,
kdesi cosi je v tom smyslu psáno
a snad z akáši mě takto vytanulo.)

168210

17.08.2008 20:54

Sky News nachytaná při lži

RE: Ve jmenu humanity.

rataj 85.?.?.?

Jak pohlížel na některé bolavé problémy západního světa – charakter současné inteligence, otázky svobody, práva, médií – A. Solženicyn, si můžete přečíst v článku ODPOČÍVEJ V POKOJI, MOUDRÝ ALEXANDŘE na http://www.stjoseph.cz/g035.html.

168218

18.08.2008 19:11

Novináři všech zemí se spojili ... na řadě jsme my

RE: Vládci světa

rataj 85.?.?.?

Nic na světě není zcela černé (zlé), ani zcela bílé (dobré), vše je víceméně černobílé nebo bíločerné. Dnes se mi jeví, že ta černá začíná nějak převládat, jak se znovu začínají roztáčet kola šíleného zbrojení. Myslím si, že většina lidí na tomto webu se chce dopídit poznání pravdy, což je věru velice obtížné, když se nás mnozí snaží krmit záplavou zkreslených, jednostranných nebo dokonce zcela falešných informací. Například
v daném případě se v médiích nadhazuje a vy to říkáte též, že nepochybně tam byly i oboustranné provokace. Co si myslíte o tom, jak by se zachovala mainstreamová média, kdyby tam skutečně ze strany Ruska došlo k nějaké závažné provokaci, která by odůvodnila rozbombardování celého města s jistě převážnou většinou nevinných lidí,to by v nich asi o tom nebyl ani jediný řádek? [chechtot]
Jinak bych se rád něco bližšího o údajných provokacích dozvěděl.

168304

Holt to máme v Čechách dnes těžký. Jak se tu konstatuje, cca 50% lidí věří více méně tomu, co se jim k věření předkládá,cca 50% tomu více méně nevěří a přiklání se spíše k opačné straně. O nějaké názorové jednotě v žádné podstatné otázce nelze hovořit, Češi už netáhnou za jeden provaz ve stejném směru,jakékoliv obecné morální hodnoty zpochybňují, výsledná síla národa cca-1+cca+1=cca 0, a tak se nedivme, že se s námi dá vorat libovolným směrem už při malém nátlaku. Kdybychom se dokázali opravdu sjednotit, žádná moc by nás nemohla přimět k tomu, abychom se vydali nějakou pofiderní cestou. Velikáni našich dějin jako Komenský, Palacký, TGM se asi obrací v hrobě nad tím, k čemu jsme dospěli.

169459

04.09.2008 13:48

Hitlerův zákaz kouření

Téměř všechno může být lékem

rataj 85.?.?.?

a téměř všechno může být jedem, jak říkal Paracelsus.
Jed od léku odlišuje podle něho pouze podávané množství. Kromě správné míry záleží na psychosomatickém stavu člověka, jeho genetické výbavě a okolnostech, za kterých se něco užívá. Co je pro někoho lékem, nebo mu to neškodí, může být pro jiného i velmi škodlivé, ba přímo jedovaté.
Známý spící prorok Edgar Cayce, tuším, tvrdil, že 7 cigaret denně neškodí.
Slabost a bída nás kuřáků a lidí, kteří podléhají jiným závislostem, spočívá v tom, že neznáme správnou míru a nedokážeme svou závislost přiměřeně krotit, třeba tak, že dodržíme občasné předsevzetí, např. že dnes vykouřím jen jednu cigaretu, a to i za všech nepříznivých okolností, které mohou vzniknout, a vždy respektovat právo nekuřáků na čistý vzduch. Chtělo by to cvičit vůli, snad autogenním tréninkem?
Indiáni kouřili tabák výlučně a přiměřeně při určitých obřadech, my isme se však naučili hulit denodenně a často jistě v nezdravých dávkách. Snad je to trest bělochům za to, jak se k indiánům chovali. Podle mého názoru je správné nepodléhat této a žádné jiné nezdravé závislosti a hlavně s nimi vůbec nezačínat.

169814

08.09.2008 13:43

Jste připraveni na jadernou válku?

RE: jsme připraveni na jaderný úder?

rataj 85.?.?.?

Nevidím to moc růžově, CO obyvatelstva, pokud je mi známo, neexistuje. Jo, každou první středu v měsíci se zkouší sirény, ale o tom, co jejich houkání znamená, nemají šajn ani mnozí úředníci. A ani to velkoformátové Rudé právo už není k mání, abychom je mohli použít jako atom-pláštěnku. Ale vláda?, ta s tím nabeton počítá, ta je jistě zasichrována.

170120

15.09.2008 19:20

Jára Cimrman ve službách ďábla

Má česká levice dostatečné intelektuální zázemí?

rataj 85.?.?.?

O tom si možno přečíst v Literárkách v síti na
http://www.literarky.cz/?p=clanek&id=5764

170659

25.09.2008 11:50

Chytání se stébla

RE: jak z toho ven?

rataj 85.?.?.?

Kdyby takhle uvažoval každý, byl by náš svět bez vážných problémů.Když se vážně zamyslíme, člověk opravdu ke svému plnohodnotnému životu toho skutečně nepotřebuje příliš a příliš mnoho věcí a majetku ho také spíše zotročuje a nutí ho k další honbě za penězi. Přirozeně jsou u rozdílných profesí a skupin lidí odchylné nároky na potřebné prostředky, např podnikatel se bez aut neobejde, ředitel potřebuje slušně reprezentovat, atd.
Osobně spatřuji podstatu všech našich nejvážnějších potíží, že většinou požadujeme, nebo si přejeme mít stále víc (často nevyužitého haraburdí), než opravdu potřebujeme a zbytečně se proto pachtíme, a hlavní tragédii v tom, že někteří lidé chtějí moc peněz a moc moci za každou cenu. Věřím, že velká krize většině lidí může pomoci pochopit, co má v životě skutečnou cenu a dokáže je zase semknout k větší jednotě a vzájemné solidaritě vůči negativním silám a konečně zlepšit společenský řád. Vždyť i Sarkózy pochopil, že bez změn současného kapitalismu půjde vše do ....
Vizte např http://www.czechfp.cz/site/?p=2003

171580

27.09.2008 18:38

Falešná božstva

RE: proc?

rataj 85.?.?.?

No to je přece jasný jak facka. Chceme-li být s USA nerozluční kámoši na věčný časy a nikdy jinak a za každou cenu, jak si to mnozí naši mocipáni přejí, musíme se naučit šprechtit englicky a je to možný, že se nám časem i podaří dostat se ze spárů EU a začlenit se jako první!!! externí stát do vřelé náruče USej. A protože to není nijak lehká řeč, zejména pro starší lidi, jak vím z vlastní zkušenosti, je třeba začít už od těch maličkých, kterým se líbí hlavně písničky. Mimochodem ta angličtina se mi osobně jeví jako dost "uvalená" řeč: jinak se píše, jinak vyslovuje, jedno slovo může být postatným jménem, slovesem, přídavným jménem atd, a některá slova mají snad i přes 50 různých významů v češtině, často i dost protichůdných. Taky je to řeč poměrně "huhňavá", tuším, že Miloš Kopecký prohlásil, že při jejím učení je vhodné si dát do pusy horký knedlík pro docílení správné artikulace. Myslím, že by pro úpravu potřebovala někoho, jako byl náš Jan Hus.Nedivím se proto, že v USA je poměrně hodně analfabetů, a že např. mezinárodní smlouvy nemusí být zcela jednoznačně pochopeny. Tož učit se, učit, učit, ať nejsme za voly!

171811

28.09.2008 00:01

Falešná božstva

RE: proc?

rataj 85.?.?.?

Asi jste mě dost nepochopil, napsal jsem to trochu ironicky s ohledem na to, že třeba na některé rad. stanici není slyšet českou písničku, každý krám má anglický nápis a pod.. Je mi jasné, že když anglicky hovoří, nebo se domluví přes 1/2 světa, je velmi důležité a to zejména pro mladé lidi tento jazyk ovládnout, alespoň v rozsahu pro možnost běžné konversace. A na tom, jestli se mi osobně zdá, že je to jazyk obtížný, nebo pro mně není dost libozvučný, přece vůbec nezáleží, taky mně spousta známých tvrdí, že je mnohem lehčí než němčina, která mi na gymplu docela šla. Přesto se mi, a myslím docela obstojně, daří překlad anglických textů pro osobní zájem, s pomocí programu pro automatický překlad, upřesněného překladu jednotlivých vět a vyhledání nejvhodnějšího významu ze slovníku pro jednotlivá slova, jejichž automatický překlad nedává smysl a s určitou minimální znalostí gramatiky. Takže se sám stále učím. Ale to,co jste napsal o průměrném Holanďanovi,... se mi skutečně nezdá, že by byli tolikrát chytřejší, to zase vy hrubě přeháníte.Je pravda, že třeba Němci, Angličani, atd mají podstatně bohatší a úplnější odbornou literaturu a určitě i propracovanější výukové audiovizuální programy, což je dáno možností a hlavně ochotou státu vynakládat na vzdělání potřebné prostředky. Proto je nutné jazyky znát a vědomosti čerpat z těchto zdrojů, pokud jsou dostupné.

171837

28.09.2008 12:13

Falešná božstva

RE: proc?

rataj 85.?.?.?

Někdo může znát třeba 50 jazyků, ale význam textu nebo mluvy (často poněkud skrytý) přesto nepochopí, prostě proto, že nechce, a že vyznává jen tu svou, kterou má za jedinou, pravdu. Podíval jsem se na všechny vaše příspěvky a je mi trochu jasné, co je vaše pravda. Vše, co neodpovídá vašemu přesvědčení, je podle vás žumpa, důchodci a jézeďáci jsou omezení a tedy blbí, a neměli by tedy hubu vůbec otevírat, český národ je sebranka nedouků, kteří si o sobě myslí, že jsou pupkem světa, Američani jsou jenom dobří, Rusi jsou většinou zákeřní, vyznavači islámu jsou vesměs teroristi a je dobré je všemožně nasírat třeba karikaturami proroka, a kdo s tím nesouhlasí, je komouš, socka, nácek a podplacený rusofil. Jinak dost zevšeobecňujete, na příkladu jedné rodiny Holanďanů si myslíte, že jsou 100* vzdělanější, než Češi. Nemyslíte, že je to tím, že měli, stejně jako Angličané po velmi dlouhou dobu nepřetržitý kontakt téměř s celým světem, na rozdíl od nás, kteří jsme byli v důsledku bývalého režimu od světa téměř odloučeni? A pokud hudrujete na kvalitu výuky cizích jazyků u nás, není to třeba tím, že ještě nebyl dostatek času k tomu, aby byl vychován dostatek skutečně kvalitních pedagogů pro nastalou masovou potřebu, a rovněž tím, že ti nejkvalifikovanější raději odejdou do jiného sektoru, kde jsou nesrovnatelně lépe placeni?

171878

28.09.2008 18:50

Čím krmí americká televize své diváky

Smysl života

rataj 85.?.?.?

Na TV Prima nedávno vymysleli nový slogan pro pravidelné diváky seriálů: "Žijeme pro televizní seriály". Ó, jaký to krásný smysl života celý volný čas čučet na bednu s množstvím programů, kde se vraždí, provozují různé úchylnosti pro větší pobavení diváků, atd, to musel vymyslet opravdický génius!

171893

03.10.2008 19:12

Může záchranný balíček pomoci?

RE: Jak snad zachránit tu naši Ameriku?!

rataj 85.?.?.?

Amerika se stává pozvolna chudým státem (někteří dokonce mluví o banánové republice s nukleární silou) s mizivě malým počtem nesmírně bohatých lidí. Kdyby tito boháči byli skuteční patrioti, neváhali by jistě své vlasti v těžké době pomoci, třeba tak, jak navrhuje Michael Moore. Místo toho se však snaží z krize vytřískat další prachy, prostě někteří lidi jsou furt nenažraný, jak nám odhalil i Tlustý. Myslí si tito lidé, že ti ostatní, kteří na jejich nenažranost a hnusné podvody jenom doplácejí, budou za ně nastavovat pořád krk v nesmyslných válkách a nechají se do nekonečna okrádat (tak blbé geny snad přece jen nemají)? Zdá se, že lidé na celém světě se začínají probouzet z letargie a i některým vlivným a mocným se z toho neřádstva začíná zvedat žaludek a už se na něm nechtějí podílet. Vidím v tom určitou naději, že se lidi nakonec přece vzpamatují a nenechají dojít ke katastrofickým scénářům.
Bůh chraň Ameriku a celý svět před každou zhoubou a špatnými kormidelníky!

172249

03.10.2008 22:38

Já jsem agent, Ty jsi agent...

RE: Animace kolapsu lepsi nez realita

rataj 85.?.?.?

Byl to určitě velkej znalec. Zřejmě vycházel z analogie dokázanýho fyzikálního jevu, že pod velikou kupou hnoja dochází v důsledku stlačení k zahřátí a někdy i k zahoření. Oučinky jsou přímo vodvislý vod vejšky a vobjemu hromady.

172259

04.10.2008 13:49

Může záchranný balíček pomoci?

Geniální objev

rataj 85.?.?.?

Jak známo, lidé jsou tvorové značně vynalézaví a jakmile se vyskytne nějaký závažný, ale opravdu závažný problém, některá geniální hlava objeví efektní, často i velmi prosté řešení. A v této problémové době k tomu skutečně již došlo. Je to tak trochu i mojí zásluhou, že jsem po dlouhém naléhání nakonec přemluvil svého vzácného přítele DrMudrg (kdyby snad někdo neznal význam zkratky – mudrologie) Vincence Wonaska, absolventa tří universit (Yale, Moskva, Peking), hloubavého badatele české pobočky Defense Secret World Mudrology Laboratory, abych mohl jeho jím objevený, neobyčejně významný přírodní zákon tuto ve velice primitivní formě poprvé publikovat. Tento zákon ve vší stručnosti zní:
Čím více sraček, tím větší puch.
Přepsán do matematické rovnice:
F[S(x), V(x), h(x)] = F[P(y), V(y)]*exp(log ^Cw),
v níž jsou použity jistě všem čtenářům důvěrně známé symboly pro příslušné fysikální veličiny. Jen je nutno dodat, že “Cw” je zde právě ta nesmírně důležitá Wonaskova konstanta, jejíž velikost je badateli již přibližně známa, a kterou neustále upřesňuje dalšími podrobnými měřeními jeho speciálně vyvinutým puchometrem, a to často za opravdu velmi drsných podmínek.
Důvěrnému znalci extrémní vyšší matematiky je zřejmě na první pohled jasné obrovské praktické využití Wonaskova zákona ve všech oborech lidské činnosti.
Jednoduchým rozvinutím členů rovnice pomocí eliptické formy Fourrierovy řady v Cauchy- Riemannově úpravě a provedením parciálních derivací dp(F(S))/dp(x) a dp(y) obdržíme soustavu rovnic, které lze poměrně prostě aplikovat na všechny závažné problémy dneška, a jejichž řešení pomůže k hladkému překonání všech současných obtíží.
DrMudrg Wonasko, velmi skromný to člověk, si nečiní žádné nároky, které ( např finančně obrovské) by mu vyplynuly z praktické aplikace jeho zákona a přeje si jen nadále v klidu a míru věnovat základnímu výzkumu, bydle po způsobu Diogénově ve skromném obydlí, připomínajícím sud, a živě se převážně kořínky rostlin.

172282

04.10.2008 18:46

Ozdravný proces započal

RE: ale kdeže!

rataj 85.?.?.?

Nedávno jsem poslouchal v rozhlase rozhovory s cestovateli o Indiánech. Podle jejich vyprávění žijí dochovalí Indiáni v dokonalém souladu vzájemně se sebou i s okolní přírodou, z níž si berou jen to, co skutečně k živobytí potřebují. Náčelník zde není nějaký absolutní monarcha, který má neomezenou moc, ale pouze významný člen kmene, který jeho jménem vystupuje a řídí se usnesením většiny. Každý tu zná své povinnosti a svou práci svědomitě vykonává, neexistují tu lidé, kteří by byli podceňováni, ani příživníci, kteří by žili z práce ostatních. Neexistuje tu vzájemná nevraživost, sobeckost, touha po majetku je zde neznámá. Lidé jsou milí, přátelští, usměvaví, umí se dobře ve volném čase pobavit, snášejí společně odevzdaně období, kdy se jim nedaří lov, sklizeň. Zdá se, že žijíce v pralese mezi divokými šelmami, moc z jejich mentality nepobrali. Porovnejme to s naší realitou, s našimi hádkami, rozdělením společnosti na všeliké skupiny, víceméně privilegované nebo naopak příšerně podceňované, s naší společností všeobecně spíše nasranou, blbě naladěnou,
se zachmuřenými ksichty, s neustálou obavou o budoucnost, z konkurence, ze ztráty zaměstnání, z kriminality. Nechť si každý udělá vlastní úsudek o tom, které lidské společenství je lepší, kdo by se měl od koho učit. Je mi jasné, že někteří mě budou posílat k indiánům, když o nich tak hezky mluvím. Není to však můj kmen a proto raději zůstávám s vámi, přátelé a soukmenovci, i když se mi slova a hlavně skutky některých vás vůbec, ale vůbec nelíbí. Snad se časem i mnozí z vás po určitých zkušenostech, které nás pro zpupnost a pýchu některých mocných, zdá se, neodvratně čekají, umoudří.
Howgh!

172306

06.10.2008 11:08

Může záchranný balíček pomoci?

RE: Geniální objev

rataj 85.?.?.?

Hluboce zdeptán a zkormoucen, musím vám doznati: Nastíněný geniální objev je bohužel pro praktické aplikace nadlouho ztracen.
Včera mě totiž zaslal DrMudrg Wonasko z Osla, kde dlí na vědecké konferenci Circle-Line’s Aplication Metod of Potemkin’s Grupp, tento telegram: „TOP SECRET. Okamzite otevri krabici c.12, vem balicek c.3 (semtex) a ihned!!! vyhod mou vedeckou budku ozn. WC01 do vzduchu. Jinak by se meho deniku mohli zmocnit cizi agenti,
je jich ted u nas jako much a které ty hovado privedl na stopu. 20 let jsem tajil svuj objev pred KGB a ted by mel padnout do rukou rusaku nebo jinym pro zneuziti? Ses uplny trotl, ale na druhé strane tva blbost, s jakou si imitoval muj zakon, zamezila jeho spravne pochopeni a prakticke vyuziti. Tolik chyb v 1 vzorecku a par vetach sem v zivote nevidel!! Kdybych nebyl tak chorobne zavisly na tvych zemedelskych prebytcich a tvem vinném sklipku, davno bych te poslal do p….e. Ma 30-leta práce je ted v hajzlu, nevim zda budu mit cas ji obnovit. Este si to s tebou chlape vyridim!!!“
Po neodkladném provedení smutného příkazu jsem s hlavou svěšenou hlasně zaplakal, jsa dojat tragickým osudem svého přítele, jehož důvěry jsem tak těžce zneužil.
Kdoví, jestli mně kdy ještě něco poví, třeba o jeho chystaném referátu pro CERN Ženeva o možnosti vychýlení zemské osy do optimální polohy za pomoci …( a už dost, nebo se můj přítel na…e ještě víc a pak se doopravdy nezná).
Je mi stydno toto uveřejňovat, na druhé straně nechci být jako Lysenko, který vědeckými nesmysly dokázal oblbnout i Stálina.
Ještě mám dost velkou naději, že to editor nepustí (nemusí každý vědět o nelichotivých výrazech přítele k mé osobě, byť zde bohužel oprávněných).

172437

08.10.2008 14:12

Může záchranný balíček pomoci?

RE: Geniální objev

rataj 85.?.?.?

Vážení příznivci a stoupenci DrMudrg Wonaska (dále jen W.), musím vám s potěšením oznámit: W. se již vrátil z Osla, řádně odpočatý a s novým nebývalým elánem (který se mimo jiné projevil i tím, že mi skoro pádnou fackou na uvítanou málem urazil hlavu (doufám, že si vzpomínáte, za co)). Pak se při posezení ve vinném sklípku přece jen jakžtakž usmířil a nakonec se nechal přemluviti, zejména po mém nejpádnějším argumentu „ty bys teď chtěl zahodit flintu do žita, když svět se ocitá v takovém svrabu, nevidíš, že je to přímo tvou svatou povinností jako nejgeniálnějšího (alespoň podle mě) současného učence, abys naši civizaci zachránil před nejhorším?“ Tož jsem ho tak horko-těžko dostal tam, kde jsem ho chtěl mít, totiž k intenzivní vědecké práci na tomto problému. Přislíbil mi, že do dvou let zrekonstruuje a přepracuje svou teorii a vydá ji spolu s nejobjemnějším 3. svazkem, který bude obsahovat řešení nejzávažnějších současných problémů (no myslel jsem si, potěš tě Bůh, něco takového ještě nikdo nedokázal!, to ti teda nezávidím). Jedná se dle jeho záměru o díla:
1. Introduction to General Pongology (c. 300 Pages)
2. Practical Pongology (c. 800 Pages)
3. Application research of Pongology (c. 1200 Pages)
Pak mě samého ale W. dorazil ultimativním prohlášením :
„A ty si nemysli, že si tu zatím budeš válet koule. Tak trochu za trest to všechno přeložíš do češtiny, a víš, co by tě čekalo, kdybys to zase zvoral! A aby se ti ta angličtina zalíbila (onehdy jsi kdesi o tomto jazyku velkýho Shakespeara hlásal svý bludy) a abyses v ní zdokonalil, přeložíš do konce roku Homérovu Iliadu, viz http://www.gutenberg.org/browse/scores/top.
No, myslím si, mě by měl pánbůh potěšit aspoň dvojnásobně (a vy se máte též na co těšit).
A to mám ještě vorat, tlačit mošt, atd, atd.
Jo, život je někdy těžkej, ale na druhé straně rozumná, zajímavá práce bývá potěšením.
Doufám, že jsem vás tímto malým exkurzem do někdy dost nezáživného zákulisí vědy ne….l.
Nyní se na delší čas musím odmlčet( viz mé úkoly).

172614

09.10.2008 22:32

Island v centru ekonomické bouře

RE: Inflace

rataj 85.?.?.?

Nějak tomu nerozumím.Kde chtějí vlády, které přebírají záruku na ochranu vkladů vzít na to prostředky? Jedná se přece o ohromné částky, řádově ve stovkách miliard. Přitom třeba u nás je známo, že vláda nemá téměř žádné rezervy v rozpočtu již tak zatíženém státním dluhem, který v důsledku úroků vlastně pořád roste. Občané jsou už tak stále víc deptáni státním debtem, o jehož vznik se většinou vůbec nepřičinili. Státy si na to budou asi muset zase půjčit (OD KOHO?) a tak nás patrně čeká Total Debt a po něm Finally Payoff Statement (KÝM?).

172695

10.10.2008 22:08

Je kapitalismus u konce s dechem?

RE: Myslím????

rataj 85.?.?.?

Taky si myslím, že Gdosy nemá pravdu v tom, že by duchovní úroveň obrovské většiny lidí (99%) byla na nulové úrovni. Kdyby tomu tak bylo, lidi by se mezi sebou jenom rvali o větší sousto a na světě by byl jenom totální bordel. Ještě je např. na světě dost lidí, kteří jsou ochotni v nutném případě člověku nezištně pomoci. Pravdou však jistě bude, že duchovní úroveň lidí se poslední dobou rapidně zhoršuje v důsledku cílené „pře-výchovy“pod zástěrkou „neomezené svobody“, zaměřené na propagaci egoismu. Vzpomeňme si např. na situaci u nás před Mnichovem, kdy naprostá většina národa byla připravena přinést pro svobodu národa i oběť nejvyšší a lidi se dokázali sjednotit na společném stanovisku přes rozdílné politické názory i společenské skupiny (jak by to asi dopadlo dnes, kdyby se opakovala stejná situace?). Faktem taky je, že ti „slušní“ lidé vesměs patří do skupiny těch méně vlivných s poměrně nízkou společenskou váhou, a že se do politiky s ohledem na v ní panující poměry a partajnictví nehrnou, i když by se mezi nimi jistě našlo dost odborníků, kteří by mohli stát vést ke spokojenosti většiny a k podstatnému snížení negativních jevů. K tomu by však musela být nekompromisní a jednotná vůle většiny národa, což je s ohledem na rozdělení společnosti do různých názorových skupin zatím těžko představitelné.
Ale já věřím na to, že nic není nemožné. Snad nám pomohou vyšší síly, matka Gaia už nás začíná varovat temným duněním. Myslím, že Bůh (vesmír, nejvyšší inteligence) miluje soulad, harmonii a nebude nadlouho trpět hrubá lidská alotria a porušování zákonů rovnováhy v neprospěch positivních sil.

172778

11.10.2008 21:05

Island v centru ekonomické bouře

RE: Inflace

rataj 85.?.?.?

Už pomalu svým oráčským rozoumkem začínám chápat. Před chvílí jsem si přečet na BL z 10.10.:
"Mezinárodní měnový fond připravil nouzové plány na pomoc vládám, postiženým finanční krizí. Varoval, že žádná země se nevyhne záporným dopadům z úvěrové krize.
Ředitel MMF Dominique Strauss-Kahn konstatoval, že Fond dá k dispozici "stamiliardy dolarů" bohatým zemím Západu i rozvojovým zemím, a to v rámci zrychlených procedur. "Jsme připraveni reagovat na každou žádost ze zemí, které čelí problémům."
Takže tu máme jeden bod jasnej: Půjčovat si naše vlády můžou z "jistě důvěryhodných rukou" MMF, i když někteří rejpalové tvrdí, "že podmínky, které Fond uvaluje na půjčování peněz, jsou stále ještě příliš přísné".
Tož jeden problém máme z krku, máme si kde vypůjčit, takže si můžem ještě vyhodit z kopýtka.
Nemoh by mně ještě někdo znalej vysvětlit,vodkud má ten MMF tolik prachů?

172810

21.10.2008 22:04

Modrý armagedon

Z úvah DrMudrg Wonaska (W.)o politice.

rataj 85.?.?.?

Po vypití cca 1 litru modrého portugalu mi můj dobrý učitel prozradil tato moudra:
„Synu, věz, že každý politik
si tvoří činy svými památník,
nikoliv slovy líbivými,
jimiž získává si přízeň voličů.
Jen opravdu málokterý z nich
by mohl sobě přivlastnit
slova Puškinova:
´Ja pamjatnik sobě vozdvig něrukotvornyj,
K němu nězarasťot narodnaja tropa…‘
Vskutku pouze vyjímečný člověk
může hrdě říci: Toto je má stopa,
která lidem dala mnoho dobrého,
zač ho mnozí budou pamatovat
s vděkem dlouho, předlouho.
Rovněž málokdo by zasloužil si
aspoň ze žuly pomníček vytesat
pro své dobré zásluhy.
Želbohu, mnozí politici
po jejich zvolení (ne)slavném
si pletou službu vlasti
s vlastním prospěchem,
zem naši se svým lénem jen,
s nímž možno kupčit s libovůlí.
Z nich puch se vůkol šíří,
pomníčky sobě tvoří jako štíři
snad pouze ze svých extrementů.
Však lid obecný též není jenom svatý,
mnohý též nestydí se bráti,
co mu po právu nepatří,
bez práce chtěl by koláče.
Řeknu ti, někdy mně z toho do pláče.
Vždy však se znovu z toho vzchopím
a opět naděje mi svítá.
Všeho je jenom dočasu,
po chmurných dnech
zas slunéčko jasné vychází,
lid z blbých snů a nálad probouzí.
Snad jednou bude zas jen dobře.
Tož konec rozjímání,
pití a nicnedělání,
třeba se po tom vínu prospat,
den nový žádá nové činy,
ať neděláme voloviny,
jak četní borci vyvolení.

173611

23.10.2008 15:04

Existuje tajný plán přivést do EU 50 milionů afrických dělníků

RE: Vidím to trochu jinak než editor

rataj 85.?.?.?

Co by se asi mohlo sledovat tímto zrůdným plánem v současné době, kdy krize teprve začíná probíhat a už se rapidně začíná omezovat výroba, kvalifikovaní lidé začínají ztrácet práci, někde už není na jejich řádné výplaty? Vyplývá z toho asi jedno: Pro „světovou élitu“ jsou naši pracovníci příliš drazí a je proto nutné je nahrazovat levnější silou. Zisky „élity“ jsou pro ni stále nedostatečné, ještě nemá všechno skutečné bohatství v hrsti, ještě nevlastní celou zeměkouli. Bude-li nadbytek pracovních sil při vysoké nezaměstnanosti, každý zaměstnanec se bude bát o ztrátu práce a přistoupí na jakékoliv ponižující podmínky a jen málokterý se pokusí proti tomu aspoň ceknout. A obdobně to bude platit i pro malé a střední firmy, jejichž vlastníci, zdá se, většinou podporují „světovou élitu“ v klamném domnění, že k ní rovněž jaksi patří ( viz Dítě z Obsluhoval jsem anglického krále). Ideální stav pro světové loutkáře, ovečky budou konečně pěkně poslušné, důchodového věku se při všudepřítomném požadavku na vysoké pracovní nasazení a snižující se úroveň pro ně dostupné zdravotní péče většinou nedožijí, jejich síla bude využita s účinností dosahující téměř neuvěřitelných 100%. Co taky dělat se "sockami"?
Cizince bude třeba aspoň trochu naučit jazyku, dát jim skromné ubytování atd, vo to se samozřejmě postará stát, vo takový prkotiny se přece „élita“ nebude zajímat a na takový zbytečnosti nemá prachy.Hodnotím V. Klause kladně v tom, že vůči EU zaujímá velmi kritický postoj, kéž by se mu podařilo sjednotit hlavy menších států proti plánům, které nás směřují do .......

173740

23.10.2008 18:45

Existuje tajný plán přivést do EU 50 milionů afrických dělníků

Afrika - Čína

rataj 85.?.?.?

Zatímco „někdo“ by rád stěhoval Afričany do EU, Čína má zájem o stěhování svých občanů
do Afriky. Tak to tam asi s podmínkami pro život pracovitých lidí není vůbec špatné. Afrika je obrovský kontinent a s výjimkou vysloveně nehostinných oblastí jsou tam jistě vhodné podmínky k životu. Cituji z
http://foibos.cz/vsechny/cina/147/:
„V Africe už působí desetitisíce Číňanů, kteří pracují na těchto projektech a také při vývozu levného spotřebního zboží do Afriky, hlavně textilu, elektrospotřebičů, obuvi a podobně. Ceny zboží z Číny jsou daleko nižší než pro podobné produkty z vyspělých západních zemí. Proto tento čínský vývoz do Afriky kupují široké vrstvy Afričanů, zboží ze Západu je většinou přístupné jen bohatším lidem.
Výhodou čínských podnikatelů v Africe je skutečnost, že se nevyvyšují nad místní obyvatelstvo, nezařizují si zvláštní rezidenční čtvrti, jsou skromější než jejich konkurenti ze Západu.“
Čína nám tedy ještě možná ukáže, co lze udělat z Afriky. Někde jsem též četl, že Čína tam chce přestěhovat nějakých pár milionů svých občanů. Zdá se, že Čína už má pod palcem a postupně si získává stále větší kousek světa. Kdysi jsem četl v jednom cestopise, jaká spousta čínských bank existuje na tichomořských ostrovech.

173757

29.10.2008 13:52

Sama po volbách

RE: Democracy

rataj 85.?.?.?

Plavu, plaveš, plaveme,
všude kol divé vlny
snaží se zmítat námi
hned doleva, hned doprava,
či dopředu neb dozadu.
Ze všech stran v uši nám zaléhá
vábivé volání Sirén,
jejich čarokrásný zpěv,
jenž mnohého zláká
falešným kouzlem
nádherných slibů
zářivé budoucnosti.
Ten pak většinou
ztrácí svou duši nebohou
na zrádných útesech,
neb samotný se utopí
v děsivém příboji.
Jediným kompasem,
jenž může nás vést k cíli,
k přístavu pokojné mysli,
jak zdá se mi, je čisté svědomí.
Tedy to abstractum,
co dnes pro mnohého
je pouze prázdné slovo
bez reálného významu.

174234

02.11.2008 18:58

Přichází nadvláda Romů?

RE: Na Zvedavci jsou semtam videa na excsesy americkych policajtu.

rataj 85.?.?.?

Zde bychom si měli vzít příklad z USA, tedy z postupu policie proti kriminálním živlům. Tam by si opravdu nedovolil nikdo něco podobného, myslím, že by byl zavřen po sečítání všech trestů za jednotlivé přestupky tak na 100 let, a že by dostal párkrát obuškem už na místě. Zdá se, že Janov ( a nejen Janov,ale i jiná městečka) už nespadá pod český stát, protože jeho zákony tam zřejmě neplatí, ale pod nějakou autonomní mafiánskou správu. Čeho je moc, toho už je příliš. Atˇ každý uváží, jak by mu bylo, kdyby někdo takovými slovy napadl jeho dceru nebo dobrou známou. Nemám nic proti Romům, pokud se chovají slušně. Ale pokud někde začíná vládnout násilí a kriminalita, stát by měl zasáhnout velice tvrdě proti mafiánským kápům, jinak nás v nedaleké budoucnosti může čekat vláda teroru. Rovněž by měl stát urychleně řešit určitou pracovní povinnost pro všechny zdravé lidi na podpoře. Zahálka je opravdu matkou vší neplechy a někteří lidé bohužel neumí trávit volný čas jinak, než vymýšlením lumpáren. A přiznejme si, koho z poctivě pracujících baví stále přispívat na zdravé lidi, kterým řádná práce nevoní? Rovněž si myslím, že i spoustě příslušníků naší policie
naprosto nezdravý postoj státních orgánů vůči nepřizpůsobivým Romům silně leze krkem. Takové případy nedokáží projednat naši zástupci v EU, abychom věděli, jak na to tam budou reagovat? Budou i nadále tvrdit, že Romové jsou u nás jenom diskriminováni?

174585

02.11.2008 22:41

Přichází nadvláda Romů?

RE: Cikánům chybí vzdělání

rataj 85.?.?.?

"Multiculturalism has no place in Israel. "
Dobrý židovský nápad pro aplikací pro Česko. Denně vidíme, jaké problémy multiculti přináší např. pro řadu manželství, které se s ohledem na zcela jiné tradice velmi často rozvádí a jak tím trpí děti. Každého, kdo v dobrém přichází, v dobrém přivítat jako hosta, ale natrvalo do země přijmout jen toho, kdo bude plně respektovat zákony země, nebude pro sebe žádat žádné výjimky, tedy jen sporadicky a lidi, kteří budou pro stát skutečným přínosem.

174607

03.11.2008 10:47

Přichází nadvláda Romů?

RE: Klidně a bez emocí

rataj 85.?.?.?

Když je dnes tak v módě zvyšování adrenalinu, je možné, že by se našlo dost zájemců o vzdělávací týdenní pobyt v cikánském kolektivu třeba v Janově, snad by je tam za mírný bakšiš místní přijali.Doufám, že by se trochu blíže seznámili s jejich kulturou.Zejména přínosný by jistě takový pobyt byl pro některé politiky, kde bych nic neměl proti hrazení ze státního rozpočtu.Jinak osobně já samotný nemám s Romy špatné zkušenosti, akorát nám zmlátili synka asi před 10 lety a přerazili mu 1 přední zub a cca před 2 roky snaše strhli s krku náhrdelník v přítomnosti její malé dcerky. Sám jsem je poznal jako zdatné kopáče a žena znala v zaměstnání několik velmi slušných Romek. Do jednoho pytle se rozhodně dávat nedají, zrovna včera ve zprávách TV bylo, jak kdesi si renovují domy, velmi dobré soužití je údajně s nimi v Čes. Krumlově.

174660

03.11.2008 18:53

Přichází nadvláda Romů?

RE: Na Zvedavci jsou semtam videa na excsesy americkych policajtu.

rataj 85.?.?.?

Práce pro ně by bylo u nás dost, myslím, že tak zlé jak na Slovensku (fotky nahých romských dětí ve sněhu jsou skutečně drastické, přitom chlapi tu údajně nemohou sehnat práci) to zde není, stačilo by to zorganizovat (dohody úřadů s firmami). Z mého fochu mně napadá: Spousta mostů je v dezolátním stavu vzhledem k špatné údržbě, často by někde stačilo provést očištění obnažené výztuže a otorkretování, vysekání vadných míst a vydusání betonem. Ocelové konstrukce mostů, nádražních nástupišť, zábradlí jsou mnohde ve velmi špatném stavu, protože není včas obnovován jejich nátěr. Některá místa okresních silnic jsou plná výmolů, některé tratě jsou nebezpečně zarostlé
stromy a křovinami, bránícími v rozhledu. Demolice menších zchátralých staveb, které hyzdí krajinu.To je jen několik námětů a z jednoho oboru, kde by bylo možno Romy, přirozeně za odborného dohledu efektivně zaměstnat, a tyto udržovací práce jsou přitom nutné.

174719

26.11.2008 19:06

Kudy ven ze začarovaného kruhu?

RE: Kudy ven? A otázka, jsme vůbec připraveni slyšet pravdu?

rataj 85.?.?.?

Zajímavou studii „DOBRO A ZLO A JEJICH ASPEKTY V DÍLE F.M. DOSTOJEVSKÉHO „ vypracoval Robert Kutek. Lze ji nalézt na http://www.multiweb.cz/titan/
Z ní uvádím:
„V moderním světě v němž dochází k přehodnocování všech hodnot, tedy i dobra a zla, nelze postihnout tyto kategorie jakoukoliv jednoznačnou definicí. Lze se jen přiblížit k pravdě o dobru a zlu skrze jednotlivé příklady, z nichž každý postihuje jednu stránku dobra a zla.“
Theodore Dalrymple, vězeňský lékař, v deníku Daily Telegraph řekl:
„Zkoumání vlastní mysli i zkoumání druhých mě vede k závěru, že je zlo v nás všech a že civilizace je velmi tenký nátěr, který nás odděluje od barbarství. Nezapomínejme na dědičný hřích a všechny jeho následky.“
Viz http://blisty.cz/art/18129.html
Osobně si myslím, že hlavním zdrojem zla v nás je nadměrná pýcha, přeceňování vlastní důležitosti a vlastních, často z hlediska druhých velice sporných „zásluh“ ( a proto „oprávněné“ požadování co největší odměny / někdo tomu také říká nenažranost), naopak hrubé podceňování druhých, přebujelý egoismus, nedostatek empatie vůči jiným, nedostatečný pocit společenské integrity. Sám bez druhých by člověk těžko mohl existovat, každý člověk, který dobře vykonává pro společnost i tu nejnižší nutnou práci, je pro společnost důležitý a neměl by být nijak podceňován, nebo dokonce zesměšňován. V tom spatřuji hlavní příčiny zla, kterým je bohužel dnes velká část společnosti jaksi fascinována (divácká obliba seriálů o mordech a všemožných zločinech).

176864

30.11.2008 18:59

Temný týden

RE: Souhrou historickych okolnosti

rataj 85.?.?.?

Jádro pudla je asi v tom, alespoň jak se mi zdá, že většina lidí je dnes zaměřena víceméně egoisticky, nebo takto směřována svým prostředím a příbuznými, a to v podstatně větší míře, než tomu bylo tak do r. 1950. Toto myšlení odpovídá spíše kapitalistické mentalitě, než socialistickým ideím, které byly u nás téměř devastovány praktikami „reálného socialismu“, uskutečňovaného podle direktiv Velkého bratra. Změnit myšlení lidí tak, aby odpovídalo celospolečenským zájmům, které jsou mnohdy i protichůdné zájmům některých lidí i skupin, v nějakém krátkém období je nemožné a vyžadovalo by to cílenou výchovu postupnými kroky v řadě generací, vedenou příkladem vůdčích osobností, což se teď jeví jako vyložený idealismus.
Místo jakési socialistické cesty s určitými osvědčenými prvky kapitalismu (např. plná zodpovědnost jednotlivce za svěřený úsek s náležitým platovým oceněním, plné využívání pracovní doby apod.) s maximálním šetřením přírodních zdrojů a rozumnou výrobou všech životních potřeb se udržuje dosavadní cesta sílící kapitalistické expanze s nerozumným plýtváním stále omezenějšími přírodními zdroji a naprosto zbytečnou nadvýrobou, často jen pro uměle vytvářené „potřeby“. Je zřejmé, že tato cesta za daných podmínek může vést jedině ke stále rostoucímu společenskému napětí, k nesvárům, vážným společenským nepokojům a válkám o pitnou vodu, ropu a jiné suroviny. Zatím si tyto důsledky většina lidí bohužel dostatečně neuvědomuje a mnozí přes počínající velkou krizi stále věří ve spásný kapitalismus. Podle mě ale naše civilizace nemá času nazbyt ke změně kurzu, někteří dokonce tvrdí, že nám zbývá jen několik let před všeobecnou katastrofou (roztání polárních ledovců a následné zamoření atmosféry metanem z obrovských mořských ložisek). Zajisté si přejeme, aby k ničemu takovému nedošlo, ale je možné, že jedině určitý velký zásah tzv vyšších sil může lidstvo nakonec přivést ještě včas k rozumu a vzájemné spolupráci.

177191

04.12.2008 19:49

Připravte se: Vstupujeme do vážné deprese bez alternativního plánu na záchranu

Rotschild to chce vážně řešit

rataj 85.?.?.?

Podle článku, uveřejněného dnes na
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7754768.stm,
nazvaném Sir Evelyn de Rothschild calls for action , vyzývá R. k urychlené akci, jinak se krize potáhne řadu let. Ze článku ve volném překladu vyjímám pozoruhodné myšlenky tohoto muže:
"My všichni - země, společnosti i spotřebitelé - jsme zanedbali základní principy.
Etika - my jsme ztratili z očí poctivou denní práci za poctivý denní plat.
Přílišné sebevědomí nahradilo společenskou zodpovědnost jako požadavek pro správní postavení.
Američtí automobiloví manažéři a britští bankéři nebyli schopni sformovat své rty pro omluvu.
Kde je stud těch, kteří jen o měsíce dříve chválili stále rostoucí zisky, stále víc chytrých produktů, stále snadnější půjčky?
Proč by daňoví poplatníci měli pomáhat těm, kteří tak často odmítali přijmout sami svou zodpovědnost?
Jestli US vláda spotřebuje svůj zbývající kredit na pomoc automobilovému průmyslu k běžnému provozu, kdo půjčí zemi peníze na opravu jejích mostù, na budování jejích elektráren, čištění jejích vod, na palivo pro její loďstvo?
Je proto základní, že management se musí dívat na firmu tak, že tu jsou problémy, přijmout své chyby a odčinit je."
Dobrý, ne?
Abychom se nakonec ještě nedočkali toho, že v čase předvánočního měknutí srdcí se největší magnáti rozhodnou věnovat tak 10% svých poctivých úspor na vyřešení krize.

177512

10.12.2008 20:50

Bravo, pane prezidente!

RE: Aspoň jeden statočný

rataj 85.?.?.?

Že prosadit nějaký totalitní systém dnes by nebylo nijak snadné, nám ukazují třeba současné události v Řecku (snad vyvolané jen nešťastnou náhodou?), i v Maďarsku. Mladí se zdají tak trochu chrápat, ale když se probudí z letargie a poznají, že systém jim nedává žádné pozitivní vyhlídky do budoucnosti v důsledku stále větší mocichtivosti a nenažranosti vyzvolených, tak se mohou začít dít věci, které si jako starší a zkušenější vůbec nepřejem, ale které mohou být nevyhnutelné (a rozhodně by to nebyl žádný samet). Přeji si proto, aby naši politici též zavčas prozřeli v palčivých otázkách dneška, jako VK v otázce LS, a abychom se nedočkali něčeho velmi, ale velmi nemilého.

177955

16.01.2009 13:44

Jak na sionisty

RE: Nejlepší postoj ze všech

rataj 85.?.?.?

by představovalo sjednocení všech světových sil, které jsou pro zachování míru a které by si vynutily řešení vyvstalých obrovských celosvětových problémů pokojnou cestou jednání a dohod. Téměř každý člověk si přeje pro sebe a své blízké žít v pohodě a bezpečí, ale problém spočívá v tom,že mnozí si to přejí jen a pouze pro sebe a na ostatních jim více méně nezáleží.Tito lidé se nezajímají o věci veřejné, pokud se jich přímo netýkají, nebo pokud se nejedná o jejich osobní prospěch.Takový postoj k celospolečenským otázkám se mi zdá typický zejména pro naši dnešní západní společnost, která stále více upouští od mravních ideálů jako čest, pravda, poctivé jednání,atd, které bývají často hanebně zprofanovány, a kde chybí jasná, většinově akceptovatelná idea pro možnost sjednocení.A zřejmě na tom má kdosi záměr, tak názorově rozdělený lid se pak dá dobře ovládat. Jinak je tomu u židů, muslimů, ba i rómů, kde nějaká taková sjednocovací idea, která směřuje k upevnění a zesílení pozice komunity, přece jen zjevně a ve větší míře existuje.
Na nesvornost lidé a zvláště Češi už mnohokrát tvrdě doplatili a je zřejmé, že si z toho nevzali žádné poučení.Jak se potom mohou dohodnout mezi sebou národy, když se nedokážeme dohodnout v základních otázkách ani Čech s Čechem?
Snad někdy v budoucnu nastane situace, kdy naše přežití, včetně těch vyvolených a mocipánů, bude záležet na schopnosti sjednoceného úsilí čelit všemi prostředky skutečné hrozbě totální likvidace, ale pak by již na nápravu bylo asi pozdě.

181199

28.01.2009 18:16

Návod na zničení naší civilizace

RE: Jako by Lhoták změnil jméno....

rataj 85.?.?.?

Je zřejmě faktem, že nastává konec věku plýtvání, a to dosti rychlým tempem. Lidstvo za takových 150 posledních let, a zejména ve 2. polovině minulého století „prošustrovalo“ většinu surovinových zdrojů a vlastně nikdo (alespoň mně není o někom známo) z odpovědných lidí, tj především politiků a národohospodářů nevyvodil včasné závěry z varovných předpovědí, které někteří vědci předkládali už asi před 50 lety. Snad jenom komunisti trochu o tom přemýšleli, když brzdili za vlády jedné strany rozvoj automobilismu a protěžovali hromadnou dopravu. Dnes před ropným zlomem, u nás a na Slovensku vkládali politici naděje na prosperitu do rozvoje automobilového průmyslu, pro který se vybudovaly stavby obrovských rozměrů na prvotřídní zemědělské půdě, zabírají se obrovské plochy úrodné půdy pro výstavbu dálnic a rozsáhlých průmyslových hal, energeticky velmi náročných a rozlehlých aquaparků a pod. Nemluvě o tom, kolik energie se promarní nehospodárnou výrobou věcí dlouhodobější potřeby, u nichž by výrobci byli rádi, aby jejich životnost byla co nejmenší, nebo naprosto nehospodárných, předimenzovaných obalů u spotřebního zboží, atd.
Líto je mi zejména mladých, kteří nejsou většinou na nastávající šoky připraveni, protože nikdy špatné časy nepoznali, a ještě si stále myslí, že vše půjde po kratší době ve starých kolejích neustálého „pokroku“, a také většinou neumějí šetřit. Je ale zřejmé, že bez poznání tvrdší skutečnosti se lidé ze svých iluzí neprobudí a zatím si asi o takových, jako já, třeba myslí, že jsme zastánci návratu na stromy.

182360

31.01.2009 19:40

Výrobky, výrobci, prodejci..a kam to povede

RE: To nejsou jen vyrobky, je to system jako celek

rataj 85.?.?.?

Jedná se zde o velmi závažné problémy, které se dotýkají celé lidské společnosti. Vztahy mezi výrobou ( její materiální, mzdovou a energetickou náročností), spotřebou (jejími požadavky na dobré fungování, optimální hodnotu a životnost výrobků), sociálními požadavky (mzda je často jediným prostředkem mnoha lidí k zajištění životních potřeb) a životním prostředím (zejména čistota ovzduší, problém odpadů, úbytek zemědělské půdy) jsou značně komplikované a jak vidíme, současným systémem zřejmě neřešitelné.
Kapitalismus se zakládá na předpokladu stálého růstu výroby s maximalizací zisku zejména pro majitele výrobních prostředků, manažery a banky (tj minimální procento populace), na stále větší exploataci přírodních zdrojů (voda, suroviny), spojenou s vysokým znečišťováním a devastací (např. obrovské lomy a skládky) postižených oblastí, zabíráním kvalitní zemědělské půdy, na maximální úspoře mzdových nákladů a přesunu výroby do zemí s mizerně placenými pracovníky,dokonce i na válkách o zajištění surovinových zdrojů, což začíná přinášet v současné době nebývalé problémy.
Kolik zdrojů a energie by asi bylo možno ušetřit, kdyby dnešní výroba produkovala pouze hodnotné výrobky s optimální dobou životnosti a možností jejich renovace a v optimálním množství dle skutečných potřeb obyvatelstva?
Jak se na tom kolosálním plýtvání podílejí současné války se svými superzbraněmi, ničivou municí, zabíjením nevinných, obrovskou devastací přírody a ovzduší?
Možná, že se k tomu vyjádří někdo s ekonomickým vzděláním.

182646

16.02.2009 12:20

Finanční expert Michail Chazin: „Ekonomika padne na dno v dubnu! Kdy se zvedne?“

Jak lze též čelit krizi

rataj 85.?.?.?

Přeložil jsem (zkráceně)z:
http://english.pravda.ru/science/tech/7594-1/

Autotrophs: new kind of humans appears who neither drink nor eat
Autotrofní: nový druh lidí, kteří ani nepijí ani nejí

Není vyloučeno, že nás tito vymění v novém evolučním stupni.
Lidi vesměs berou útokem supermarkety a potravinářství o Vánocích a na Silvestra. Existuje ale malá skupina lidí, kteří nepřemýšleli o jezení čehokoli ani k Vánocům. Ve skutečnosti oni nepřemýšlejí o jídle vůbec. Takoví lidi si říkají autothrophs – nejedí vůbec. Termín označuje organismus, který si sám produkuje vlastní potravu. Autotrophs může hladovět léta a dokonce desítky let.

Irina Novozhilova, prezidentka střediska pro ochranu práv zvířat, vyjádřila svůj názor o fenomenálních jedincích, kteří mohou žít bez jídla a vody:

"Idea o omezení potravy je dávná. Ruští filozofové, zvláště Vernadsky, přemýšleli o možnosti žití lidské bytosti pouze z něčeho nemateriálního. Vernadsky byl jistý, že člověk je energetické stvoření, které se může živit samo z energie prostoru. Někteří lidé mohou už dnes prokázat, že je možné žít normální život bez hmotného jídla.

"Všechny živé bytosti na naší planetě mohou být rozděleny do dvou kategorií – autotrofní a heterotrofní. Většina rostlin představuje první kategorii – přijímají energii z neorganických substancí – slunečního svitu nebo vzduchu – proces fotosyntézy. Lidé a zvířata tvoří druhou kategorii: živí se ostatními živoucími bytostmi. Proto lidé, kteří mohou žít ze slunečné a vesmírné síly, jsou blíže k rostlinám než jako ostatní lidé. Tu v Moskvě máme autotrofní skupinu . Oni se shromažďují v Konstantin- Vasilievském muzeu, kde si vyměňují zkušenosti. Například, jestliže žena kojí své dítě do sedmi let, dítě bude schopné stát se autotrofním již pd osmi let– jednoduše a bezbolestně. Matka ani nepije ani nejí, ale má dost mléka k nakrmení dítěte. Tu jsou takové ženy v Moskvě. Já často jednám s lidmi, kteří odmítají jídlo úplně. Zpočátku se stávají vegány - vyloučí všechny produkty živočišného původu. Po tom postupně omezují i rostlinnou stravu. Když pak přestanou jíst, přestanou i konzumovat jakoukoliv kapalinu. Oni nepijí nic. Nelze říct, že by skrovná výživa měla záporný vliv na jejich zdravotní stav.
Oni jsou spíš energičtí a veselí lidi. Jakkoli, musím varoval každého člověka: je nemožné nepít vodu a nejíst za nějakou krátkou dobu. To se musí dělat velmi pomalu, krok za krokem, s krátkodobými dočasnými hladovkami. Jinak by byl smrtící výsledek nevyhnutelný . Člověk by zahynul buď smrtí hladem nebo z nevyloučení toxických látek. 70-letý indický jogín Pralad Djani je jedním z nejproslulejších současných autotrofů. Tento muž nejedl ani nepil cokoli po 62 let, od šesti roků.

183863

16.02.2009 12:24

Finanční expert Michail Chazin: „Ekonomika padne na dno v dubnu! Kdy se zvedne?“

Jak lze též čelit krizi (dok.)

rataj 85.?.?.?

"Ruské nejslavnější autotrofní jméno je Zinaida Baranova. Stará dáma z města Krasnodar je 67 let stará. Ona se přibližovala k novému způsobu své existence velmi pomalu. Zpočátku se vzdala masa, pak omezovala i zeleninu. Žije bez jídla a vody již 4.5 roku. Vědci z Bauman- institutu zkoumali její organismus a byli velmi překvapeni zjištěním, že její biologický věk odpovídal 20 letům. Profesor Spiridonov přišel závěru, že důchodkyně byla perfektně zdravá dáma; všechny její systémy a orgány, s vyjímkou žaludku, fungovaly normálně. Vskutku je velmi aktivní a živá osoba. Zbavila se všech nemocí, dokonce i jedné chronické . Ona přesto řekla,že to bylo pro ni dost tvrdé, zvyknout si na nový životní styl. Trpěla křečemi, vyčerpáním, suchými ústy, atd Byly tam i momenty, kdy si myslela, že umře. Zdraví se jí zlepšilo za 1.5 měsíce.
Bohužel tato metoda asi není vhodná pro všechny, pozor zejména na anorexii!!!
Na druhé straně střídmost a omezení živočišné stravy jsou věci vhodné, akceptovatelné a všeobecně zdravé pro každého.

183864

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

40

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 84 čtenářů částkou 13 857 korun, což je 40 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Fínsky parlament 9/06/21- Vakcína Covid je maskovany toxín, pokus na ľuďoch18.06.21 19:21 Finsko 0

Matka dvou dětí zemřela den po vakcinaci, u nás už 82 oficiálních úmrtí po vakcíně17.06.21 22:57 Slovensko 7

Ovce v řadě. Je discount nakupování smyslem našich životů?17.06.21 19:30 Česká republika 1

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 1

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Policista byl potrestán za bití člověka bez náhubku16.06.21 07:52 Česká republika 1

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 1

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 3

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Měnové kurzy

USD
21,55 Kč
Euro
25,59 Kč
Libra
29,77 Kč
Kanadský dolar
17,33 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
23,39 Kč
100 japonských jenů
19,55 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,79 Kč
100 rublů
29,62 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 233,15 Kč
1 unce stříbra
560,71 Kč
Bitcoin
784 853,54 Kč

Poslední aktualizace: 18.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?