Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 66 příspěveků, 1 jméno: Brixenský vězeň.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

30.04.2007 23:15

Dopis anonymního amerického vojáka z Iráku: Oznamujeme jen desetinu svých mrtvých

Pro doplnění....

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Stránka zabývající se koaličními oběťmi Irácké války:
(viz tabulka v levém horním rohu)
http://icasualties.org/oif/

...a její metodologický postup:
http://icasualties.org/oif/Methodology.aspx

134300

02.05.2007 22:27

Zbláznil se Havel?

RE: zbláznil se stwora?

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Jsem proti radaru a zároveň nejsem volič KSČ ani ČSSD - takže váš argument je lichý, i když pomineme varietnost definice pojmu normální.
Vaše první a třetí věta jsou jen osobní urážky - takže váš příspěvek nemá nakonec vůbec žádnou vypovídací hodnotu, pakliže vůbec má smysl..
[cool]

134390

06.05.2007 09:36

Neoblíbenost Karzáího vlády ohrožuje úspěch afghánské války, varuje Holbrooke

ad Jugoslávie

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Každému, kdo by se rád poučil o kořenech krizového vývoje v bývalé Jugoslávii, doporučuji VŠ skripta od Jana Pelikána: Národnostní otázka ve Svazové republice Jugoslávii. Geneze-vývoj-perspektivy, Praha: Karolinum 1997

134738

09.05.2007 21:34

Pád budovy WTC-7

RE: Lidi proboha myslete

Brixenský vězeň 213.?.?.?

A mohu se zeptat, ve které části vašeho příspěvku vyvracíte cokoliv z uvedeného ve prospěch oné "konspirační teorie"? Z jedenadvaceti vět, které jste napsal, je osm vět tázacích, ve dvou prezentujete své osobní pocity, ve třech uvádíte pouze to, že teorie je nesmysl. Nicméně nikde nevidím ani jeden argument, alespoň ne argument čímkoliv podložený. Věta Na záběrech které jsou tu k vidění nepozoruji nic co zcela žádný výbuch nic. je navíc stylisticky chybná.

135023

18.05.2007 09:15

Co sděluje Sarkozy?

RE: satansky pozdrav, ne

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Jste poněkud mimo s těmi zednáři. Nejedná se o rozhodně o židovskou sektu, a už vůbec ne o protikřesťanskou. Široce rozšířený mýtus vyplývající z novověkého chápání zednářských řádů a vzniklý po roce 1775, kdy byly odtajněny první čtyři zednářské lóže v Anglii, vyvrací např. historik John R. Robinson ve své studii Zrozeni v krvi, kde dokazuje poměrně logicky, přesvědčivě a na základě historických souvislostí, že zednářské řády původně fungovaly jako tajná organizace s účelem zajistit prchajícím templářským rytířům ochranu a utajení. Mezi jejich symboly (pokud je řeč o těch anatomicky demonstrovatelných) tehdy patřil např. tzv. Due guard nebo Velké volání v nouzi, přičemž obojí mělo ryze praktický charakter.

135575

18.05.2007 18:23

Co sděluje Sarkozy?

RE: satansky pozdrav, ne

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Tak jsme mimo buď oba nebo máme každý kus pravdy... [smích]
Se staviteli chrámů nemají zednáři nic společného, to jest pravda. Tento mýtus vyvrací i mnou výše uváděná historická studie. Stejně tak tato studie ale dokazuje, že zednářské společenství vzniklo jakožto tajný spolek, kterým si prchající templáři ve/od 14. století zajišťovali anonymitu, vzájemnou pomoc, ochranu i hmotné zajištění. Píšete, že se původně jednalo o protestanty - a víte vůbec proč?

Píšete o francouzské revoluci - pokud vím, ta vypukla roku 1792, já jsem psal, že k odtajnění zednářských lóží došlo poprvé roku 1775. Od tohoto data již zednářství nikdy nebylo jako dřív, vznikaly jeho různé odnože mutace, upravovaly se rituály, pravidla...stejně tak původní funkce zůstala opuštěna. S tím, co se dělo po onom roce 1775 můžete mít klidně pravdu (VFR, jezuité, Protokoly, cokoliv...), o tom se nehádám, zednářství v této podobě není předmětem mého zájmu.

Co tím chci říct? Jednoduše zednářství od 18. století je jiným zednářstvím, než bylo to původní. Pokud chcete téma prodiskutovat více, můžete na e-mail, zde je to již mimo téma.

135635

19.05.2007 11:33

Co sděluje Sarkozy?

RE: satansky pozdrav, ne

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Tak buď jste špatně četl(a), nebo mi nerozumíte... Tak ještě jednou: o zednářství jsem schopen a ochoten diskutovat v intencích období do roku 1775. V tomto ohledu nemá téma nic společného ani s výše uvedeným článkem ani s Ilumináty, a tudíž ani s vámi uvedenými odkazy...

135662

21.05.2007 09:48

9/11 – zinscenovaný mýtus?

RE: Nekdo veri na hejkaly, nekdo na 911 konspirace.

Brixenský vězeň 213.?.?.?

...dnes uz tomu veri opravdu snad jen blazen.

Prosím, doložte své tvrzení nějakými čísly. Kolik lidí věří oficiální verzi, kolik té tzv. konspirační, kolik z těchto je duševně narušených... Nebo jste myslel pojmem blázen něco jiného?

Nemluvě o protichůdnosti lexémů "opravdu" a "snad", které používáte současně v jedné větě.

135738

21.05.2007 10:23

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

RE: Zatratíme vše, co dělal Hitler?

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Kouření je úchylné, nenormální, zdravému rozumu se příčící činnost.
Tak zde byste musela definovat pojmy úchylné, normální a "rozumu se příčící", jinak je ten argument naprosto bezobsažný.

Na výběr máte, můžete si vybrat z množství nekuřáckých hospod, nekuřáckých salonků v hospodách, chodit do cukrárny... Své přátelé můžete požádat, aby nekouřili ve vaší přítomnosti, pokud vám to činí zdravotní obtíže - jestliže jsou to skutečně přátelé, budou vaše přání respektovat, ne?

Vzpomínky vašeho táty jsou irelevantní jakož i další zdravotní komplikace vás a vaší rodiny.

Kuřáky chápat nemusíte, to po vás přece nikdo nechce, nicméně správně píšete, že si "plíce ničí dobrovolně" - ano, dobrovolně, to je to slovo. Tady jde přece o právo výběru. Nemusíte nikoho chápat nebo snažit se pochopit, musíte ale, ano doopravdy musíte, přiznat právo na sobodnou volbu.

A pokud jde o zdravotní záležitosti, spojil bych to s vaší větou "budu ráda, až bude všude zakázáno." V tom případě byste musela požadovat zákaz automobilové dopravy, uhelných elektráren, chemického průmyslu apod. To vše totiž ničí naše/vaše zdraví.

135741

21.05.2007 13:01

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

RE: Zatratíme vše, co dělal Hitler?

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Co se týče nekuřáckých restaurací, hospod, kaváren apod., např. zde si můžete vybrat:

Seznam nekuřáckých podniků a podniků s prostory pro nekuřáky - Praha

135766

21.05.2007 13:07

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

RE: Vy máte ve

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Vše, co jsem napsal, jsem psal o svobodné vůli, a nevím proč by tomu mělo být jinak. Pokud máte k čemukoliv výhrady, použijte argumenty, a tak pomocí nich dokažte, že jsou má tvrzení nesmyslná.

Morfologický rozbor však provádět nemusíte, stačí, když se vyjádříte k jednotlivým větám z hlediska sémantického.

135771

21.05.2007 13:21

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

RE: Zatratíme vše, co dělal Hitler?

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Směšujete více témat dohormady. Pokud jsem psal o respektu přátel pisatelky, možná jsem se nevyjádřil dosti jasně, ale měl jsem na mysli jejich soukromá setkání - při těchto přeci může požádat o to, aby v její společnosti nekouřili (nebo to kategoricky vyžadovat, podmiňovat, nařizovat, cokoliv...).

Co se týče hospod, kouří se v nich od 16. století, čili se jedná o prostor tradičně spjat s kuřáctvím, stejně tak s konzumací alkoholických nápojů a jídel. Pokud toto nekuřákovi vadí, může navštěvovat podniky, kde je tato tradicionalita, právě třeba z důvodů ohledu na nekuřáky, porušena. Jinak řečeno - lidé chodí do hospody dát si pivo, zapálit si, případně pojíst, zabavit se nějakou společenskou hrou. Pokud někomu kouření vadí, může navštívit podniky, kterých je jen v Praze několik set (viz můj jiný příspěvek zde) a tam provozovat jakoukoliv z výše uvedených činností mimo kouření.

135775

21.05.2007 13:29

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

RE: Zatratíme vše, co dělal Hitler?

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Reagoval jsem na vaši větu: "Je problém najít restauraci, kde po půlhodinovém sezení nebudu posléze smrdět kouřem. Takže mi nezbývá než navštěvovat přísně nekuřácké podniky typu KFC, McDonalds, apod.", a tak váš argument vyvrátil.

135777

21.05.2007 16:10

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

RE: Zatratíme vše, co dělal Hitler?

Brixenský vězeň 213.?.?.?

No právě, kuřáci (a nekuřáci, kterým kouření nevadí) se spojují a táhnou již od 16. století do hospod. Ti, kterým kouření vadí, využívají restauračních zařízení nekuřáckých. To je podle mě nanejvýš spravedlivé. Zákon zakazující kouřit ve všech hospodách je tudíž zbytečný a může být i v lecčemž příznakový, jak se snažil naznačit autor článku.

Mimochodem, budete spokojený s existencí nekuřáckého podniku, do kterého budete chodit a vychutnávat pohodlí prostoru bez kouře, nebo ke spokojenosti budete ještě potřebovat, aby zakázali jiný podnik, ve kterém se kouří? Toť otázka!

135814

21.05.2007 19:29

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

...

Brixenský vězeň 213.?.?.?

To už je příliš, pane anonymní diskutére. Větou Závislák si paranoidně dokáže vysvětlit jako spiknutí proti sobě cokoliv. jste dokázal, že věcné argumenty pro vás nehrají roli a spíše demagogie jest vám vlastní. Stejně tak vyjádřením o pedofilii a homosexualitě. Pedofilie není osobní zvyk a rozhodně se pohybuje v jiné rovině než kuřáctví. A dle mého dojmu zde, na Zvědavci, pan Stwora neodsuzoval zvyky homosexuálů, ale to jak se k této menšině staví stát z právně-uředního hlediska.
Já chápu váš odmítavý názor na kouření ve veřejných prostorách, ale summa rea tkví právě v tom, co bylo psáno v článku a co zde pan Stwora připomenul. Mohl bych třeba parafrázovat známý citát M.Niemollera nebo rozvinout téma americké prohibice (a to, kam vedla), ale ve vás to stejně stopy nezanechá, máte svou pravdu a svůj boj, takže debata je z mé strany ukončena.

135841

21.05.2007 19:47

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

RE:

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Poukažte tedy, kde a jakým způsobem vám bráním v argumentaci.
Dokažte, kde píšu, že jedině můj názor je správný a relevantní.
Dokažte, kde píšu, že ostatní musí souhlasit s mým názorem.
Pokud i nadpis vašeho příspěvku má být konotací na můj příspěvek, rád bych vás upozornil na sémantickou odlišnost slov "volba" a "vůle", což je ale, pravda, pouze podružná chyba. Zásadní je skutečnost, že jste hrubě deformoval obsah mé výpovědi.

Nicméně se dostáváme zcela mimo téma této diskuse a výše uvedeného článku, takže pokud ještě hodláte napadat mé argumentační postupy, případně uskutečnit něco z mnou v prvních větách navrhovaného, čiňte tak pomocí e-mailu.

135842

22.05.2007 10:31

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

RE: Zatratíme vše, co dělal Hitler?

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Odpověď máte v e-mailu, který jsem odeslal na vámi uvedenou adresu.

135900

25.05.2007 14:53

V Ženevě hořela synagoga, policie hledá žháře - antisemitu

RE: Ano samozřejmě, jednalo se o

Brixenský vězeň 213.?.?.?

"Ano samozřejmě, jednalo se o antisemitský útok"

Mohu se zeptat, jak víte, že se jednalo o útok? V článku je jasně napsáno, že z předložených informací nevyplývá s jistotou, že se jednalo o úmyslný žhářský útok. Máte snad více informací? Pokud ano, podělte se s ostatními...

136161

25.05.2007 14:55

V Ženevě hořela synagoga, policie hledá žháře - antisemitu

?!

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Napadlo někoho, že by se mohlo jednat např. o pojišťovací podvod?

136162

25.05.2007 21:43

V Ženevě hořela synagoga, policie hledá žháře - antisemitu

RE: rickover

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Které antisemitské stránky máte přesně na mysli? On pan Karel posílal svůj příspěvek ještě jinam, mimo Zvědavce?

Pane, v této diskusi je to váš již druhý příspěvek a opět zcestný, takže pokud chcete navíc provokovat, jděte prosím jinam.

A ještě pro úplnost - Zvědavec není antisemitský webzine!

136182

25.05.2007 22:44

V Ženevě hořela synagoga, policie hledá žháře - antisemitu

RE: stein55

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Děkuji za odpověď, a ačkoliv nevím, co znamená výraz "naše forum", předpokládám, že se nebude jednak o nějaký antisemitský počin - takže argument p. rickovera je tedy definitivně vyvrácen. Mám pravdu?

B.v.

136184

29.05.2007 22:49

Český premiér označil palestinský odboj za barbarství

RE: Připomínky:

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Z jakých zdrojů vycházíte, když píšete, že palestinský odboj se zakládá na "odpalování bomb a raket na tržištích, pizzeriích a dětských diskotékách"? Prosím, podložte své tvrzení nějakými fakty.

K tomu samému vás vyzývám v případě vašeho tvrzení, že chování Palestinců v Jordánsku, Libanonu, Iránu, Kuvajtu a Iráku je barbarské a že jsou Palestinci, paušálně míněno, suroví vrazi.

Také jsem toho názoru, že to, co by vám osobně udělalo radost, není v kontextu výše uvedeného článku a tématu jako takového ani trochu směrodatné a podstatné.

PS: Gramaticky správně je Blízký východ, nikoliv Blízký Východ

136404

29.05.2007 23:31

Český premiér označil palestinský odboj za barbarství

RE: Žertéři!

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Ale no tak, tohle přece není argument... Existují i jiná videa, jiné záznamy. Ale o tom to není. Aniž bych zpochybňoval cokoliv v tom snímku, musím poznamenat, že je nutno si uvědomit, co je následek a co příčina. Zneužívání dětí pro ozbrojený boj je samozřejmě špatné, ale zkuste se zamyslet nad tím, proč "se na krev nezapomíná". Je tak těžké pochopit, že na záležitosti jako Dár al-Jásin či Sabra a Šatíla se zapomenout nedá?

136406

01.06.2007 12:18

Reakce na výhrůžku „buď radar nebo povinná vojna“

RE: neodpovi

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Pokud jsem dobře četl, jádrem dopisu nebylo vyhrožování či urážky. A náhodou parafráze části biblického evangelia byla dosti trefná a na místě. A pokud je pan Vondra bez viny, měl by se alespoň pokusit se obhájit, nemyslíte?

136636

13.06.2007 00:16

Přímá demokracie ve světě - aktuality

RE: Naši demokracii si obhájíme!

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Mě ani na chvíli nenapadlo, že by to bylo myšleno vážně. Jedná se zřejmě o povedenou a trefnou satiru. [smích]

137437

23.06.2007 20:05

Hysterie vyvražďování ptáků vesele pokračuje

Nejsem žádný velký milovník zvířat, ale...

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Jeden by řekl, že stejně jako v případě opakovaného vtipu, který přestává být tímto humorný, i opakovaná, na vratkých základech postavená fáma přestane vyvolávat hysterii. Opak je zřejmě pravdou.

Jak jsem poznamenal v titulku, nejsem žádným velkým milovníkem zvířat, na těch slepicích mi vpodstatě nesejde, ale v rozčilení mě uvádí to, jak jsou lidé vystrašeni jakousi náhle se vynořivší zvířecí nemocí bez valných obětí, přičemž je nechávájí v klidu takové věci, jako je postupující, nebál bych se říct, soumrak demokracie, všeobecné monitorování lidských životů, hrozba mezinárodního konfliktu, lži politiků a podobně.

Pokud ovšem by zemřely ony v první vlně "ornitochřipkové" hysterie vypočítané miliony občanů naší republiky, jsem ochoten tento výrok přehodnotit a uznat svou chybu...

(Tak mě napadlo, že bych si šel do oné obce dát do restaurace kuřecí řízek, pokud by byl vůbec k mání - mohla by to třeba ještě natočit některá ze soukromých televizí a nějaký cz.aktuální internetový zpravodajský server by ze mě nakonec udělal sebevraha.)

138197

24.06.2007 09:54

Hysterie vyvražďování ptáků vesele pokračuje

RE: Nejsem žádný velký milovník zvířat, ale...

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Já jsem ale nepsal o doktorech - hygienicích. Psal jsem o všeobecné a zbytečné hysterii, potažmo o lidech, kteří jí propadají. Jak jste prokázala již před časem v jiné debatě, opět nereflektujete skutečný obsah příspěvku. Svědčí o tom i věta "...jen když nevydělá ten, o kom si to myslíme..." (Když už pominu, že je stylisticky neobratná a syntakticky chybná.)

A co se týče pojmu "čecháček", zde bych si dovolil citovat Pavla Eisnera: Nenávidím to slovo, tu lotrovskou zdrobnělinu Čecháček, a bylo by dobře, kdybyste je nenáviděli se mnou; neboť kdekoli zazní, bude pravděpodobnost 99:1, že zazněla z úst skutečného Čecháčka, tedy tvora, jehož každé dechnutí by mělo být políčkem pro každého Čecha.

Nejsem Čecháček, vy ano? Jsem Čech, hrdý a užívající rozumu!
Mimochodem mi, tuším, stále dlužíte odpověď na e-mail, který jsem vám psal stran debaty o kouření. To také o něčem svědčí...

138243

25.06.2007 13:03

Krize v Gaze - made in Izrael

RE: Dotaz pro autora článku:

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Právě proto, že jste křesťan, měl byste soucítit s obětmi bezpráví, jemuž je palestinský lid vystavován již od sklonku 19. století. Smutnou skutečností se ale jeví to, že vzhledem k vašemu tmářství, sklonu k překrucování historických faktů a téměř fanatické zaslepenosti, představujete spíše archetyp křesťana období křížových výprav.


(Opět máte ve svém příspěvku prohřešek proti české syntaxi: nějaký logický důvod je slovní spojení v jednotném čísle, nemůže se tedy pojit se slovesem vyjmenovat.)

138370

25.06.2007 22:20

Krize v Gaze - made in Izrael

RE: Delaji si z nas blazny

Brixenský vězeň 213.?.?.?

A co?
Můžete mi říct, jak tenhle "výkřik" souvisí s tématem článku? Diskutovat k věci je asi nad vaše síly, že ano? To je lepší vložit nějaké video a napsat "no comment"..

Ano, hromadný lynč bezbranné osoby je nehumánní, odporný a odstrašující, ale ruku na srdce - ve vyspělé "západní" společnosti se toto neděje? Pokud děje, jaký má tento záznam hodnotu pro tuto diskusi? [oči v sloup]

138420

25.06.2007 23:13

Hysterie vyvražďování ptáků vesele pokračuje

RE: Brouci pytlíci zde jsou

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Teď jste si nasadil laťku poměrně vysoko - budete muset totiž své tvrzení dokázat, a to zřejmě pomocí zevrubné analýzy všech diskusních příspěvků. Ale to vy dělat nebudete, že ne? Jednodušší je přece zobecnit a zpaušalizovat. Váš argument vyvrátím jednou větou: Pokud si přečtete celou diskusi, zjistíte, že předkládané názory nejsou stejné, a tedy není pravdou, že, jak píšete, všichni tady hlásají jeden názor.

A bezohledu na to, jaký názor kdo vyjadřuje, přispěvatelé ve výše uvedené diskusi alespoň diskutují - předkládají nějaký názor. Vy jste jen vykřikl, zbytečně, bezobsažně. Pokud máte výhrady k článku nebo nějakému konkrétnímu názoru v diskusi, vyjádřete se, prostor máte. Pokud k tématu nemáte co říci, raději mlčte.

138429

25.06.2007 23:30

Krize v Gaze - made in Izrael

RE: Dotaz pro autora článku:

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Aha, zřejmě jste chtěl říct, že pojem "palestinský lid" je uměle, ve druhé pol. 20. století, vytvořený název, že ano? Dobrá tedy - obyvatelé Palestiny (pojem Palestina doufám zpochybňovat nehodláte, zmínil jej již Herodotos). Loupeživé beduíny a krvelačné bandy komentovat nebudu, klidně si je takto představujte, neboť vyvracet vám nějaké předsudky a historické zkreslenosti by byla jistě sisyfovská práce.

138432

26.06.2007 09:18

Krize v Gaze - made in Izrael

RE: Dotaz pro autora článku:

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Vaše slova jsou podobná slovům Herzlovým, který označil Palestinu za zamořený a zruinovaný kout Orientu (in The Complete Diaries of Theodor Herzl, Herzl Press and Thomas Yoseloff, New York 1960, sv. I)

Jinak doporučuji, co se týče podoby obyvatelstva Palestiny: Oliphant, L.: Haifa or Life in Modern Palestine, Edinburgh 1887 nebo Newton, F. E.: Fifty Years in Palestine, Wrotham 1948

Dále, problematika odprodeje majetku židovským osadníkům není tak jednoduchá, jak ji zde prezentujete, proto bych vám doporučil třeba Hirst,D.: Puška a olivová ratolest - kořeny násilí na Blízkém východě, Praha 2003

A podívejte se, v čem spočíval můj první příspěvek (ten, na který jste reagoval)- psal jsem snad něco o Hamás a o tom, že bych já chtěl někde nějaký politický systém? (Narážím na vaše poslední dvě věty.) Nepsal, bavili jsme se o něčem jiném, pokud dobře čtu.

138463

26.06.2007 16:21

Nové zprávy z Afghánistánu

RE: Nebrať zajatcov

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Omyl, Taliban, a tím jej nechci obhajovat, byl jakousi hrází proti tunám opiátu, který začal po americkém zásahu vesele proudit do Evropy. Ale to je asi i dobře, neboť alespoň různí protidrogoví odborníci v jednotlivých vládách uvidí, jak je současná represivní politika neúčinná.

138496

26.06.2007 16:26

Krize v Gaze - made in Izrael

RE: Dotaz pro autora článku:

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Nesouhlasím s tím, že byly nutností, ale zároveň je samozřejmě beru jako součást historie. Napsal jsem snad, že se za ně stydím nebo se za ně omlouvám? Pokud dobře vidím, tak nenapsal, takže skutečně nechápu význam vašeho sdělení.

138498

26.06.2007 18:39

Krize v Gaze - made in Izrael

RE: Dotaz pro autora článku:

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Tak napřed chcete uvést historické dokumenty nebo alespoň něco a po jejich uvedení vás literatura nezajímá. No, tím je myslím řečeno vše.

Co se týče obyvatel palestinského území před příchodem osadníků, máte zřejmě dojem, že pod správou Osmanské říše byla holá země s několika krvežíznivými beduíny. V tom případě bych doporučil doplnit si středoškolské vzdělání.

Skutečně jste mě pobavil a zároveň i zklamal. Měl jsem totiž zprvu pocit, že s vámi by se dalo diskutovat na úrovni. Jak vidím, nedá se..

138512

28.06.2007 13:37

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

Ad "proč eliminují opeřence"

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Já jsem to pochopil tak, že jde o jakési "zažití si", resp. cestu k obecnému zautomatizování, modelu infekce - karanténa - vybití (Zjednodušeně řečeno - Podívejte, občané, takhle se efektivně postupuje v případě ohrožení nákazou u zvířat, takže to bude fungovat i u lidí.). Souvisí to zřejmě s onou domněnkou, že vir není tak nebezpečný (v krajním případě neexistuje), jak se prohlásí, takže by hromadné úmrtí nezpůsoboval. A onen model by tak mohl sloužit i k selektivní likvidaci.

(Ještě pro jistotu poznamenám, že tímto neobhajuji článek ani se nesnažím na vás útočit, pouze vysvětluji, jak jsem autorovu hypotézu v tomto bodě pochopil.)

138626

28.06.2007 13:49

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

RE: been there, done that

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Mohl byste mi, prosím, napovědět ohledně těch amerických a ruských zbraní ovládajících počasí? A proč předpokládáte, že letošní sklizeň bude díky nim katastrofální?
V souvislosti s rokem 1974 a smlouvami mezi USA a SSSR vím tedy o Smlouvě o omezení podzemních zkoušek jaderných zbraní, ale co se tehdy dělo s počasím v kontextu OSN?
Můžete psát i na e-mail, díky.

138629

02.07.2007 23:05

Holocaust a jeho čtyřmilionová varianta

...

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Článek je slabý - argumentovat proti wikipedii, kam si každý může napsat, co chce, je střelbou na poměrně jednoduchý terč. A zmínka o "tornádu", které se přehnalo přes vyhledávače má očividně také trhliny. Chce to podložená fakta, prameny apod. Ačkoliv pravda, výsledek by byl vzhledem k dnešní době asi stejný...

139065

04.07.2007 08:26

Holocaust a jeho čtyřmilionová varianta

RE: Jak je vše se zkresluje …

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Děláte si legraci, že? A nebo si tohle myslíte doopravdy? Sovětskému svazu máme děkovat za ukončení 2. sv. války a záchranu? (Laické zaměňování fašismu a nacizmu raději pomíjím.) Sovětskému svazu, resp. Stalinovi, který válku hodlal rozpoutat sám a Hitler mu posloužil jako účinná figurka. Doporučuji Suvorov, V.: Všechno bylo jinak, Praha 2006.


Čelit železné oponě? To Sovětský svaz snad chtěl? A "spustil" ji jen západ, ano?

Po roce 1948 byl vybudován průmysl i v odlehlých oblastech a dal obživu a práci všem? Průmysl byl v mnoha oblastech více než světový? (Co je to za slovní obrat - více než světový?)
A co recese snižující životní úroveň až do roku 1954? A proč přídělový systém fungoval, resp. musel fungovat, až do roku 1953, kdy díky "velké krádeži" byl vytvořen jednotný trh? Víte, že zcela naplnit se povedlo pouze tzv. dvouletku? Že první pětiletý plán byl potichu zrušen, neboť jeho splnění bylo vzhledem k podmínkám ekonomiky a nastaveným cílům naprosto nereálné?

Vzdělání pro všechny? Co je to za pohádku? Ano, počet vysokoškoláků se po roce 1953 zvyšoval, ale pojem "pro všechny" je hrubá lež.
Nutno říci, že systém pojištění dosahoval světové úrovně, ale to je asi tak vše. Turbíny do Číny, vlnolamy a Tamara - to je ten pozitivní výsledek socialistického ráje?

A na závěr:
- ministr financí ČSSR: 1.1.1969 - 27.9.1969 --> Bohumil Sucharda
- ministr financí ČSSR: 27.9.1969 - 9.12.1971 --> Rudolf Rohlíček

--> Leopold Lér: 14. 12. 1973 - 4.10.1985 (29.11.1985 vystřídán Jaromírem Žákem)

Doplňte si základní vědomosti o této době a potom zkuste znovu něco napsat. Tohle je snůška nesmyslů, lží, polopravd a zdeformovaných historických faktů. Navíc to do téhle diskuse nepatří, takže odpovídejte raději e-mailem.

139161

04.07.2007 12:16

Holocaust a jeho čtyřmilionová varianta

RE: Jak je vše se zkresluje …

Brixenský vězeň 213.?.?.?

No, máte vpodstatě pravdu, děkuji za tuto poznámku. Je fakt, že Suvorov nepracoval s archivními prameny, ale vycházel z dobových záznamů, literatury a svých zkušeností, což staví jeho práci na poměrně nejisté základy. Je tam také spousta nepodložených a lehce napadnutelných argumentů, vývodů a teorií. I přesto myslím (a tuším, že ne sám), že hypotéza Stalinova plánu na ovládnutí Evropy pomocí "Hitlerovy války" a/nebo vlastní vojenské intervence není daleko od pravdy. V tom bych viděl přínos knihy.

139174

04.07.2007 17:35

Holocaust a jeho čtyřmilionová varianta

Leopold Lér

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Nevím, kde si svá fakta ověřujete, ale třeba já mám při ruce mimojiné Slovník k politickým dějinám Československa 1918 - 1992 (Tomeš, J., Praha 1994). Pokud jde o internet, stačí se podívat sem nebo sem, případně sem.

A pokud jsou i vaše další fakta takto kvalitně ověřená, nemá cenu se jimi ani zabývat...

139210

04.07.2007 21:31

Když terorismus, tak pouze islámský

RE: Vůbec ne

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Souhlasím s tím, že příklad v článku je vybrán poněkud chybně pro ilustraci toho, co se snažil autor předestřít.

Nicméně nad vaším bodem 1 jsem se musel pozastavit a přečíst si jej několikrát, abych se ujistil, že dobře vidím. Hezký příklad presumpce viny, jen co je pravda. Pokud bychom toto aplikovali třeba na cikány, o kterých se obecně ve společnosti traduje (třebas i na základě předsudků), že kradou, měli by tedy mít všichni tito povinnost před vstupem do obchodu jednoznačně a hodnověrně prokázat, že nejsou zloději? Ale to je přece rasismus, pane. Nebo další příklad: Nevím, jestli je tomu tak stále, ale před léty se mluvilo o tom, jak v Německu či Rakousku se na Čechy (české turisty) pohlíží jako na zloděje. Takže by měli všichni čeští turisté dokazovat, že nekradou?

Bod 2 je příkladem dogmatického až totalitního myšlení. Axiomatická teze, paušálně odsuzující, nezaložená na žádném důkazu a nepřipouštějící jiné než nabízené možnosti.

Bod 3 je opět totalitou čpící řešení. Vy vpodstatě voláte po omezení náboženské svobody. Proč by si kdokoliv nemohl žít dle zákazů a příkazů islámu, pokud by tím neohrožoval druhé? Řešením odstranění terorismu je potlačení nějakého náboženství? Historie má spousty příkladů pokusů o potlačení nějakého vyznání - nikdy to nedopadlo dobře...

139226

04.07.2007 22:22

Holocaust a jeho čtyřmilionová varianta

RE: Leopold Lér

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Hm, někde musí být chyba... Zkusím to podrobněji prozkoumat, ale moc se mi ty údaje na stránkách ministerstva nezdají... Díval jsem se tam i na Životopisy ministrů a jsou tam nepřesnosti a chyby, třeba konkrétně v odstavci věnovaném Lérovi.
Ale tohle bychom měli doopravdy již řešit jen e-mailem, sem to nepatří.

139229

16.07.2007 23:22

Neokonzervativec Bill Kristol očekává Bushův útok na Pákistán

RE: Musharaf je náš

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Zase ten Taliban.. Jak já se jich bojím..asi tak, jako že mě přejede auto při přecházení polní cesty. [zahanbení]

139885

19.07.2007 13:54

Tonkinský záliv II a srpnové výstřely?

RE: Príliš optimistické

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Bolo by dosť šikovné útočiť v čase, keď budú demokrati odstavení od rozhodovania...

Aha, takže takhle by podle vás měl fungovat demokratický systém? Rozhodnout ve chvíli, kdy politický oponent není schopen reagovat... Hm, teď jste se prozradil jako totalitně smýšlející válečný štváč, blahopřeji.

140052

19.07.2007 15:53

Tonkinský záliv II a srpnové výstřely?

RE: Príliš optimistické

Brixenský vězeň 213.?.?.?

A např. léta 1946 - 48 ukázala kam vede právě takováto "nefér", obecně řečeno nedemokratická, politika. Takhle bychom se mohli dohadovat nekonečně dlouho.
A proč by měl padat nějaký režim v cizí zemi? A koneckonců ulehčilo se snad lidem v Afghánistánu, Iráku, neřkuli Koreji či Vietnamu poté, co tam vtrhly armády cizých mocností? Pokud jde o svobodu a demokracii, proč nechtějí zjednávat pořádek třeba v Severní Koreji, Africe či některých jihoamerických státech? Vy asi pořád nechápete, že jde o mocenské zisky a nerostné suroviny, že? Zkuste nahlédnout do dějin kolonialismu a možná vám dojde, že to, co se děje teď, tu už několikrát předtím bylo. Je to sice klišé, ale historie se skutečně opakuje - proto ji studujeme a hlavním úkolem je se z ní poučit (To jsem si nevymyslel, to jsou základní teze historiografie.). Toto však poněkud pokulhává, neboť spousta lidí zase věří, že jde vlastně o mír, svobodu a demokracii, tak jak to mocnosti předkládají a předstírají.

140064

20.08.2007 00:42

Jak mě kontaktovali z Prague Post

RE: Mňa už začína hnevať ten Váš NewSpeak

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Uveďte příklad, důkaz, argument...nebo mlčte!

142062

31.12.2007 01:31

Policie opustila svá stanoviště předtím, než zabili Bhuttovou

Opět atentát s otazníky

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Kdo má nebo mohl mít prospěch ze smrti Bhuttové? Proč tam nebyla ta policie, případně na čí pokyn zmizela? Proč neudělali pitvu?! Třeba kvůli ověření možnosti otravy, získání stop pro vyšetřování apod. Jaké jsou důkazy, že pachatelem je Al-Káida?

Takových atentátů už pár bylo.. a v dnešní době mě to vůbec nepřekvapuje - míním ty podivné okolnosti.

150196

03.04.2008 19:15

7.-11.4.2008 Parlament nás neobejde, obejdeme parlament

RE: Hnutí Ne základnám je směsicí groteskních figur...

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Můžete nějak dokázat, že členové hnutí Ne základnám sympatizují s terorizmem, jsou bolševiky nebo levicovými fanatiky? Můžete vysvětlit, jak jste došel ke srovnání kampaně proti výstavbě vojenského objektu cizí mocnosti na území suverenního státu s propagandou socialistického tisku? Nebo jste jen další z řady provokatérů či těch, kteří svými bezobsažnými a urážlivými výkřiky zakrývají svoji zlobu či neschopnost rozumné debaty? Mimochodem, zkusíte vysvětlit, v čem se shoduje požadavek respektování názoru občanů státu s nástupem vámi uvedených totalitních režimů?
A teď buď rozumně a konstruktivně odpovězte na výše uvedené otázky, nebo už nepiště vůbec.

158079

05.04.2008 19:35

Vzpoura generálů

OT

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Pokud ty příspěvky byly minimálně stejně mimo téma jako tento, tak nechápu, čemu se divíte.. Pokud máte nějaké výhrady vůči chodu webzinu či otázky ohledně fungování, navštivte tiráž nebo kontaktujte e-mailem vydavatele. Tento prostor je vyhrazen pro diskusi o článku, snad to není až tak nepochopitelné..

158319

05.04.2008 22:10

Křižák s husitským chorálem

Pekař a husitství

Brixenský vězeň 213.?.?.?

J. Pekař byl především žák Gollovy pozitivistické školy, tzn. Žižku jako lapku rozhodně označil, protože to je historický fakt. Na druhou stranu jej nijak neglorifikoval (hodnotil jej jako vynikajícího válečníka a náboženského fanatika), stejně jako celou epochu husitství (přiznává velikost husitství jakožto duchovní bouře, avšak prost jakýchkoliv anachronismů zdůrazňuje jeho středověký charakter, případně destruktivní radikalismus táborů). Mistra Jana Husa si ale velice vážil. Nebudu zde podrobně rozepisovat Pekařovo pojetí husitství, je to konec konců mimo téma, nicméně bych doporučil mnohým zde přítomným diskutujícím si Pekařovu čtyřdílnou monografii (Žižka a jeho doba) přečíst místo vypisování laicky zcestných a faktů prostých, zato však o to více horlivých a absolutních výroků.
Tím nemyslím Vás, pane Kolínský. Jen jsem už nemohl vydržet číst tu ty bláboly...
(mimochodem sympatická přezdívka [mrknutí jedním okem] )

158335

06.04.2008 16:01

Rabbi Shmuel Eliyahu: „Pověste děti teroristů na stromy!“

RE: Rozděleně postupují, společně udeří

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Můžete tyto své výkřiky nějak vysvětlit? Já třeba rozdíl mezi judaismem jakožto náboženstvím a sionismem jakožto politicko-ideologickým směrem vidím zcela jasně. Judaismus je náboženství, stejně tak islám a křesťanství, nic víc nic míň. Ujasněte si pojmy. Názory, které zde prezentujete jen podporují fanatické obviňování všech kritiků sionismu či izraelské politky z antisemitismu. (Mimochodem, Finkelstein, Chomsky apod. - taky podporují ten váš "finální cíl světového panství"?)

158378

06.04.2008 23:18

Křižák s husitským chorálem

RE: Pekař a husitství

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Máte v podstatě pravdu, nicméně zobecňujete. U čistého pozitivismu, nemluvě o vyhroceném anikvářském pozitivismu, právě vynechání fakt "nehodících se do krámu" neexistovalo, cílem bylo postihnout vše, co je v pramenech, mravní stránka události byla zásadně opomíjena (nezáleží na tom, zda událost byla etická, či ne, hlavní je, že se odehrála => historický fakt - musí být prezentován), protože zkreslovala čirou skutečnost, stejně jako by činilo historikovo hodnocení.
J. Pekař, ačkoliv pozitivismus do jisté míry v některých ohledech překonal (Kniha o Kosti, O periodizaci českých dějin), stále byl nejbliže původnímu pojetí školy Jaroslava Golla, zejména co se metodologie (kritická analýza pramenů) a objektivity týče. Tím chci říct, že pokud jde o tzv. nestranný a čistě historický pohled na husitství, je Pekařovo dílo nejobjektivnějším zdrojem.

158415

07.04.2008 11:13

Křižák s husitským chorálem

RE: Pekař a husitství

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Ano, zobecňujete, dobře, že jste to přiznal. Už můj první příspěvek se však týkal konkrétní záležitosti, tzn. Pekařova pojetí husitství. V dalším svém příspěvku jsem vám dokázal, že existuje dějepisectví vynechávající hodnotící stanoviska. Vy nyní jen opakujete to, co jsem již vyvrátil. Skutečně nemáte pravdu, když píšete "nejde jen najít a vyjmenovat fakta (úplně bez jakýchkoliv komentářů nebo uvození)" - pozitivisté to takhle skutečně dělali. Nestravitelnost a nečtivost je věc druhá - a byla právě pozitvismu často vyčítána, ačkoliv právě J. Goll, který českou historickou vědu úspěšně reprezentoval i v zahraničí, dokázal, že čistá objektivita a čtivost (jež je však záležitostí vytříbené stylistiky, ne hodnotících stanovisek) jdou skloubit dohromady.
Upřímně, vy o historiografii jako vědě nějaký větší přehled nemáte, že ne? Neříkám to proto, abych na vás útočil, ale proto, abyste, ve vší úctě, upustil od laických tvrzení typu toho posledního.

158443

07.04.2008 12:21

Křižák s husitským chorálem

RE: Pekař a husitství

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Ano, je to skutečně zbytečná debata. Bavit se s vámi o pojetí historie je totiž (bez urážky) jako diskutovat o pečení s někým, kdo nezná droždí. Obzvlášť vaše vyjádření o "národně přibarveném přežvýkání Pekařově" prozrazuje, že vůbec nevíte, o čem je řeč (Pekař byl právě historikem, který husitsví národně nepřibarvoval, proto vznikl i spor o smysl českých dějin, kdy Pekař odmítl Masarykovo národní pojetí husitské revoluce). A o tzv. "protihusitském" pojetí dějin a dějepiseckých dílech toto hnutí odsuzujících bych se mohl rovněž sáhodlouze rozvyprávět.
Problém je v tom, že ačkoliv (dle vašeho názoru) uvažujete "logicky a obecně správně(?)", nemáte faktické povědomí o diskutované problematice.

158461

08.04.2008 18:11

Křižák s husitským chorálem

RE: Pekař a husitství

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Ehm..nevšiml jsem si, že bychom si tykali, ale dobře. Podívej se znovu na můj první příspěvek v tomto vláknu. Psal jsem o pojetí husitství v díle J. Pekaře jakožto nejobjektivnější reflexi tohoto fenoménu v rámci celé české vědy. Ty jsi to začal zpochyňovat, přičemž, jak se v pozdějších příspěvcích ukázalo, nemáš o dějepisectví jakožto vědě naprosto žádné povědomí, Pekařovo dílo je ti neznámé, jakož i samotný pojem pozitivismu. Nechápu tedy, proč jsi vůbec na můj příspěvek reagoval. Diskusi jsi pak začal směrovat k tomu, zda je či není možno objektivně poznat historii a zakončuješ tím, že já nejsem něco schopen uznat a pochopit. V mém posledním příspěvku jsem se ti snažil naznačit, že v rámci toho, o čem jsem začal psát, jsi vzhledem k nedostatku vědomostí mimo, tzn. diskutuješ o něčem, čemu nerozumíš, a v důsledku toho svádíš debatu k vágním a zobecňujícím tvrzením. Skutečně už skončeme tuto nesmyslnou při, a ty zkus příště o pojetí dějinných událostí diskutovat, až si nastuduješ alespoň základy historické vědy.

158590

16.06.2008 03:27

Vězeňský průmysl v USA: velký byznys nebo nový druh otroctví?

rock cocaine

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Rock cocaine je synonymum pro crack. Tepelná úprava za pomoci jedlé sody a éteru vytváří z kokainu nažloutlé krystaly. Crack je levnější, proto se mu také říká kokain chudých, a mnohem více nebezpečný. Mimojiné je také produktem tzv. substituce drog v čase (Benson, B. L., Rasmussen, D. W.: The American Drug War: Anatomy of a Futile and Costly Police Action, The Independent Institut Research Article, 7/2000.), kdy drogová prohibice v boji proti jednomu druhu drogy (způsobující růst její ceny) vede ke zvýšení poptávky po jiných druzích (levnějších). Podle Miltona Friedmana by crack nebýt drogové prohibice nikdy neexistoval.

163276

16.06.2008 23:21

Vězeňský průmysl v USA: velký byznys nebo nový druh otroctví?

RE: Správně

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Ano, všechna děcka kouřící trávu, zástupy právníků, makléřů, podnikatelů, hudebních a filmových protagonistů nebo třeba umělců šňupajících víkendově koks zavřít do kriminálů a ať je tam rozhodně potká to nejhorší, co člověka může potkat. Společnosti to skutečně prospěje..jste geniální. Které že je století?

163334

17.06.2008 12:20

Štěkající Neff

RE: Upalme Neff (ovy) knihy

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Pálení knih bylo, je a bude barbarstvím, ať už je Neff svými současnými pseudožurnalistickými výplody jakkoliv ubohý.. A Tma se četla dobře, i když sci-fi, až na výjimky jako je Stopařův průvodce po galaxii, nemusím.

163374

03.08.2008 15:43

O lepivých melodiích

RE: Děláte si legraci?

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Pane Přikryle, to, že se Vám něco nelíbí, musí hned nutně znamenat, že člověk s opačným vkusem je senilní? Váš "výkřik" mi připomněl paní Parkanovou, která v reakci na průzkum veřejného mínění ohledně její radarové písně osočila z nedostatku vkusu a smyslu pro humor více než dvě třetiny národa.
A co se týče Vratných lahví - já osobně jsem fanoušek Svěrákovy filmové tvorby a můj pohled může být subjektivní, ale řekl bych, že ani objektivně nejde o špatný snímek, ba naopak, viz Československá filmová databáze.

166724

04.08.2008 23:06

O lepivých melodiích

(RE:) bulvární filosof

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Tak tenhle argument, či co to mělo být, jsem nepochopil. Vidíte snad jako paralelu bulvární tisk a písně dvojice Svěrák-Uhlíř? Nebo vidíte paralelu mezi hudebním a literárním nevkusem (lépe řečeno nevkusem týkajícím se žurnalistického stylu)?

Pokud kladete písně Uhlíře a Svěráka na stejnou úroveň v hudební oblasti s produkcí bulvárních médií v žurnalistické (literární) oblasti, proč tak soudíte? Chci důvod, pokud možno objektivní. V opačném případě je to jen Váš názor, Váš pohled na věc. A pokud na základě tohoto názoru odsoudíte filosofa nebo jiného intelektuála, no..dle mého je to Vaše škoda. Dle Vašeho asi správné.

Mimochodem, význam slova bulvár je jakýmsi společenským axiomem, asociací, jasným výkladem, kdy si každý dovede představit konkrétní věc. Silná lexikálně-sémantická vazba. I vás teď napadl konkrétní případ. Naopak nesouhlasím s tvrzením, že by si česká společnost spojovala se Svěrákem a Uhlířem pojem hudební kýč nebo umělecký odpad. Prostě to společností není vnímáno na stejné úrovni. Vám osobně to tak možná připadá.. Budiž, Váš názor, jen odsuzujte.

166872

19.11.2008 10:36

Stanovisko Iniciativy Ne základnám k policejnímu zásahu u památníku na Národní třídě

RE: Hruba chyba organizace Ne zakladnam

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Pokud máte na mysli tzv. Sametovou revoluci, tak ta měla doopravdy blíže k frašce než ke "svrzeni diktatury"..bohužel.

176211

23.12.2008 01:01

Odborníci a experti

Slovo odborníka...:-)

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Slovo odborník je skutečně (také) překladem cizího slova expert. Lexikálně jsou to vpodstatě synonyma. Sémanticky se ale mohou lišit a samotná jejich definice může být pojímána šíře či úžeji. Toto pojetí tak poté ovlivňuje vzájemný strukturně-sémantický vztah obou slov.

Např.: Historik s akademickým titulem je (státem uznaným, oficiálním) odborníkem na dějiny. Vyzná se v nich na velmi dobré úrovni. Středem jeho zájmu je ale období konce 19. století - ví o něm mnohem více, než o čemkoliv jiném, zná všechnu dostupnou literaturu, sám vydal dvě monografie. Je odborníkem na dějiny a v oblasti dějin 19. století je považován za experta.

Nebo: Studie Romana Šavaříčka Životní historie učitele experta uvádí: "V tomto výzkumu je expert pojímán úžeji, neboť je zkoumán s ohledem na pedagogiku. Expertem je míněn zkušený, kvalifikovaný a kvalitní učitel." Tzn. za experta je zde považován odborník (státem uznaný pedagog s titulem), který však celou svou odbornost zvládá na vysoké úrovni.

Nebo: "Slovo expert vešlo v užívání až v polovině 19. století. Teprve tehdy totiž existovala větší skupina lidí, která se živila poskytováním rad, nikoli obchodem a výrobou." Nico Stehr: Knowledge Societies. London: Sage, 1994.

178742

11.02.2009 20:04

USA jsou připraveny v Afghánistánu ztratit kvůli opiu více mužů

RE: Kde je ale pravda?

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Argumentem pro setrvání kokain určitě nebude, protože ten se produkuje zejména v jižní Americe, nikoliv v Afghanistánu.

183552

03.09.2009 19:10

Jsem extrémista

RE: Vas clanek je svedectvim,ze lide stale nemaji svobodu slova.

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Ja myslím, že autorovi nešlo ani tak o zamyšlení nad jednotlivými názory, ale o zamyšlení nad tím, že má právo je zastávat, dělá to a nemá z toho výčitky..

199491

05.11.2009 11:34

Přemýšlejte o svém tweetování: Systém CIA pro šmírování sociální sítě

RE: Kdepat Twitter

Brixenský vězeň 213.?.?.?

Program ICQ byl vyvinut izraelskou firmou Mirabilis a vydán v roce 1996. Nynější vlastníkem je firma AOL, která v roce 1998 koupila firmu Mirabilis za 407 milionů dolarů. V ČR zajišťuje podporu, oficiální překlad a prezentaci klienta ICQ firma a portál Atlas.cz a Centrum.cz patřící do skupiny Centrum Holdings.

Výtah z licenčního ujednání (při instalaci ICQ klienta):

# Jakýkoli obsah odeslaný v síti ICQ nepatří vám, ale společnosti AOL.
# Souhlasíte s tím, že v případě jakéhokoli sporu se společností AOL se dostavíte k soudu v americké Virginii.
# Souhlasíte s tím, že vaše osobní data budou zpracovávána ve Spojených státech.
# Souhlasíte s tím, že nebudete blokovat, vypínat nebo jinak ovlivňovat reklamu, okno s reklamním pruhem, odkazy na jiné stránky a služby nebo jiné funkce, které představují nedílnou součást softwaru a služeb ICQ.
# Licenční podmínky se mohou kdykoli změnit. Jste povinni je číst každých 30 dní.

204207

Káva pro Zvědavce

61

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 105 čtenářů částkou 21 389 korun, což je 61 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Ministerstvo nehodlá respektovat rozhodnutí soudu ohledně uznávání protilátek22.07.21 18:33 Česká republika 3

V Malajsii zavřeli očkovací centrum, nakazilo se 200 už očkovaných zaměstnanců21.07.21 18:44 Malajsie 0

Afektované slečny ve službách státu dělají tečku21.07.21 18:31 Česká republika 0

Saúdská Arábie zakáže od začátku srpna neočkovaným lidem vstup na veřejná místa21.07.21 15:29 Saudská Arábie 1

Lékařka Křížová obviněna protiextremistickým oddělením Policie za šíření poplašné zprávy o COVID-1921.07.21 12:12 Česká republika 4

Ubodal ve Würzburgu tři ženy a křičel Alláhu akbar. A verdikt? Měl psychické problémy20.07.21 23:19 Německo 1

Paříž: Prefektura Seine-Saint-Denis povolila instalaci dočasných jatek u příležitosti muslimského svátku Aïd-el-Kébir20.07.21 15:40 Francie 3

Tak prý nebudou proplácet testy20.07.21 15:21 Česká republika 1

Červený kříž bude pašovat migranty na lodi Ocean Viking19.07.21 17:09 Evropská unie 1

Plně očkovaná americká gymnastka Kara Eaker je pozitivní na Covid-1919.07.21 16:49 Japonsko 0

Globalistická Británie: politika cukru a biče a nikoli svoboda19.07.21 16:17 Británie 0

Byznys zuří kvůli buzeračnímu trasování, do izolace musí i premiér Johnson :-)19.07.21 11:58 Británie 2

Očkovaný Ondřej Perušič přijel na Olympiádu a bum ho. Má to.19.07.21 11:27 Japonsko 2

Lejnová přiváží do Prahy nabídku, kterou nelze odmítnout19.07.21 11:12 Česká republika 1

Británie zažila hororový víkend - 5 lidí náhle zemřelo19.07.21 10:46 Británie 0

Zomrel Milan Lasica (†81): Odpadol na koncerte, oživiť sa ho už nepodarilo!19.07.21 07:48 Slovensko 3

Festival v Cannes se snažil dohnat Ameriku...18.07.21 13:13 Francie 1

Rusko zablokovalo článek o Palachovi na webu Českého rozhlasu.18.07.21 12:50 Rusko 5

Exministr kultury Herman převzal nejvyšší vyznamenání sudetských Němců17.07.21 18:58 Německo 1

Policejní bezmoc, stát na feťáky, žebráky, dealery drog v Praze kašle17.07.21 13:47 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,79 Kč
Euro
25,65 Kč
Libra
29,97 Kč
Kanadský dolar
17,35 Kč
Australský dolar
16,05 Kč
Švýcarský frank
23,69 Kč
100 japonských jenů
19,71 Kč
Čínský juan
3,36 Kč
Polský zloty
5,61 Kč
100 maď. forintů
7,12 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
29,50 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 272,33 Kč
1 unce stříbra
548,46 Kč
Bitcoin
733 204,41 Kč

Poslední aktualizace: 24.7.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?