Volební kalkulačka

Článek na Zvědavci (https://zvedavec.org)

URL adresa článku:
https://zvedavec.org/komentare/2021/09/8860-volebni-kalkulacka.htm

Wenzel Lischka

Možná se k vám také dostala volební kalkulačka. Je to jakýsi test volebních preferencí, který můžete podstoupit na internetu. Pochopil jsem, že se týká nějaké činnosti volební, pro voly-lební či lebeční. A jelikož jsem také maloměšťáckým inteligentem, rozhodl jsem, že otestuji svoji volební způsobilost.

Dopadlo to velmi mizerně. Dosáhl jsem jakési shody s nějakými třemi politickými stranami, a pouze na nějakých 20%. O ostatních stranách ani nemluvě. Tam to bylo ještě mnohem horší. Sebekriticky jsem musel uznat, že na základě takových mizerných výsledků jít k volbám rozhodně nemohu. Suma sumárum, podle volební kalkulačky nejsem vhodný volič pro žádnou ze současných volebních stran.

Žádná z politických stran nevyhovuje mým názorům a požadavkům. Trvá to tak již asi 30 let, od jaksi podezřelého rozpuštění Občanského fóra. Můj pokus v devadesátých letech o založení vlastní politické strany vůbec nijak nevyšel. Nenašel jsem sobě podobné případy. Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá, ale bílých vran se to zřejmě netýká. Také si myslíte, že nejste hloupí?

K čemu je mi 22 politických stran, které jdou do voleb, když žádná z nich nevyhovuje takovému řádnému, slušnému, poslušnému, pracovitému a hloupému občanovi, jako jsem já? Někde se stala nějaká chyba. Buď je na mojí straně, nebo celé ty veleslavné parlamentní volby jsou pouze nějakým trapným a nejapným podvodem na hlupáky. Nepředpokládám však, že by ti úžasní a skvělí tvůrci, propagátoři a zastánci demokracie byli padlí na hlavu. Dosvědčuje to jejich majetkové postavení. A tak chyba je určitě ve mně.

Je mi zcela jasné, že když nepůjdu volit, že budu jako vůl volit. A jistě nejlépe, neboť kdo nevolí, volí demokracii, zatímco ti, kteří volí některou z politických stran, upírají svobodu a demokracii stranám ostatním a nechovají se demokraticky. Takové protidemokratické jednání by mělo být přece trestné. Pokud nevolím, dávám svůj hlas všem politických stranám, všem občanům, svobodě a demokracii. Hurá! Stávám se tím skutečným demokratem. Zvláště, když tak činím zadarmo.

Podle počtů nevoličů, kteří se chronicky nezúčastňují demokratických voleb, soudím, že skutečných demokratů není zrovna tak málo. Je to potěšující pro věc svobody a demokracie. Kdo totiž volí, ten ničí svobodu a demokracii. Není divu, že si pak hloupě stěžuje na nedostatek svobody a demokracie, a hlavně peněz. Peněz je vždycky málo, jinak bychom je vůbec nepotřebovali.

Je zcela jasné, že největšími demokraty jsou občané nenarození a zemřelí. Tito se voleb nemohou vůbec nijak zúčastnit. Každý bude jednou skutečným demokratem. Toto je skutečné evangelium demokracie. Toto jsou naše skutečné západní hodnoty a náš způsob života či umírání.

Všechny politické strany, které se hrnou do voleb, mají jednu společnou chybu „národní fronty“. Jsou totiž všechny zoufale pozitivní. Jde jim o světlé zítřky. Kritizují minulost a slibují lepší budoucnost. Vždy to však dopadne naopak, vždy hůře než lépe. Nelze jinak. Oblehat gravitační zákon všeobecné entropie tak prostoduše jako parlamentními volbami není možné. Zákony vesmíru jsou neúprosné. Od vzniku směřuje kosmos k chaosu a k zániku.

Cožpak nějakého smrtelníka čeká nějaká lepší budoucnost? Na každého nového občana čekají jenom útrapy, jako jsou například výchova, vzdělání, starosti, daně, inflace, nemoci, bolesti, stáří, senilita, umírání, smrt a bůhvíco. Podle úzkostného lpění na životě, ono „bůhvíco“ jistě nic pěkného pro většinu není a nebude.

Politickou stranu, která by nelhala, přiznala pravdu, a otevřeně říkala občanům, že bude hůře, jsem mezi současnými 22 volebními stranami nenašel. Svět chce být klamán. Víra hory přenáší. Ekonomický růst přímo závisí na spotřebě a ničení člověka a přírody. Je přímo úměrný růstu občanské hlouposti. Neboť je to člověk, kdo přetváří a ničí přírodu i sebe. Díkybohu za tu hloupost, neboť tlumí utrpení. Aspoň dočasně.

Buďme vděční, že ti naši nadšení hlasatelé svobody, demokracie, ekonomického růstu a blahobytu (aspoň pro sebe) potlačují naši nedůvěru, nebo respektive lžou, klamou a podvádějí. Seznání pravdy je velmi hrůzné a děsivé. A nějaké politické žvásty, tzv. svobodné volby a demokratické zákony vydávané parlamentem to vůbec nijak nezmění…

Článek byl publikován 25.9.2021


© 2021-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.