Jsou Spojené státy na pokraji smrti?

Článek na Zvědavci (https://zvedavec.org)

URL adresa článku:
https://zvedavec.org/komentare/2021/09/8851-jsou-spojene-staty-na-pokraji-smrti.htm

Paul Craig Roberts

Vážení čtenáři,

V Bidenově režimu a v celém západním světě se děje něco velmi neamerického.

V rozhovoru s Věrou Šaravovou, který jsem zveřejnil včera - poukázala známá aktivistka za lidská práva na mimořádnou skutečnost, že zvolení prezidenti západních vlád vydávají Covidovy dekrety, jako by byli diktátory.

Jinými slovy, zvolení představitelé v demokraciích přestávají chápat své ústavní role a jsou ochotni pokoušet se využívat pravomoc, kterou podle zákona nebo ústavy nemají. Z této skutečnosti vyplývá, že obyvatelstvo obecně, včetně advokátních komor a právnických fakult, je s myšlenkou vůdce srozuměno. Klaus Schwab, ředitel globalistického Světového ekonomického fóra a zastánce „Velkého resetu“, využívá zinscenovanou „Covid Pandemic“ ke změně vztahu mezi lidmi a vládou na vztah nadvlády elity. Schwab má mnoho spojenců, včetně Demokratické strany v USA a v Evropské komisi.

Nacista v Oválné pracovně se vyjadřuje tímto způsobem:

Mnozí z nás jsou frustrováni tím, že téměř 80 milionů Američanů stále není očkováno, přestože je vakcína bezpečná, účinná a bezplatná.“ Jelikož je prokázáno, že vakcína není ani účinná, ani bezpečná, proč Biden lže? Jaká je jeho skutečná agenda?

Mezi „mnohé z nás“ nepatří miliony Američanů, kteří odmítají nebezpečnou injekci, která není vakcínou. Vakcíny s mRNA jsou experimentální technologií, jejíž důsledky nejsou známy. Podle značně podhodnocených oficiálních databází nežádoucích účinků vakcín v USA, Velké Británii a EU byly těmito vakcínami poškozeny miliony lidí, někteří vážně a trvale, a desítky tisíc lidí zemřely. Mnozí odborníci očekávají, že počet úmrtí bude časem narůstat na následky injekčního uvolnění bílkoviny bodavého hrotu do lidského těla, kde napadá životně důležité orgány.

Mezi „mnohé z nás“ nepatří důvěřivé duše, které uvěřily vyprávění a nechaly si píchnout injekce, jako například jeden z mých přátel, který přišel o nohu. Očkovaní poškození nyní vědí, že byli oklamáni.

Mezi „mnohé z nás“ nepatří očkovaní, kteří byli ujišťováni, že jsou chráněni, a nyní se dozvídají, že tomu tak není a že musí každých 8 měsíců dostávat posilovací injekce. I oni nyní vědí, že byli oklamáni. I oni se dozvědí, že byli oklamáni ohledně posilovacích injekcí.

Kdo jsou tedy ti „mnozí z nás“, o nichž Biden mluví? Myslí tím Billa Gatese, Klause Schwaba, Tonyho Fauciho? Co mají za lubem?

Nad touto otázkou se musíte vážně zamyslet. Je docela možné, jak říká Vera Šaravová, že se západní elity rozhodly odstranit myšlenku, že vláda je odpovědná někomu jinému než jim. Ve skutečnosti se máme my, lidé, zodpovídat elitě.

Věci se tímto směrem ubírají již delší dobu a nyní mají elity k dispozici Covid a orchestraci strachu, která jim poskytuje prostor pro transformaci formy západní vlády.

O tom, zda bude vláda na Západě i nadále, alespoň teoreticky, odpovědná lidu, nebo zda bude lid ve skutečnosti odpovědný vládě (tedy elitě), rozhodují soudy.

Je těžké uvěřit, že by se elita chopila moci, aniž by do toho nejdříve zapojila soudy, ale jsme svědky toho, že soudy, alespoň zpočátku, omezují uchopení moci.

Jsme také svědky vzdoru ze strany guvernérů jednotlivých států a žalob na Bidenův režim ze strany generálních prokurátorů Bidenův režim tvrdí, že vzpurné státy rozbije.

Co by nás mělo znepokojovat v souvislosti s Bidenovým očkovacím mandátem, je nejen jeho protiústavnost, ale také to, že v právním poradenství Bílého domu ani na Bidenově ministerstvu spravedlnosti (sic) nebyl jediný člověk, který by pochopil nebo se obtěžoval upozornit Bidena na to, že prezident a výkonné orgány netvoří zákony. Zákony tvoří Kongres, a to bez ohledu na to, zda tvoří zákony pro zvláštní zájmy nebo pro lidi. Biden může požádat Kongres, aby přijal zákony nařizující nucené očkování, ale Biden je nemůže vyhlásit dekretem.

Biden se pokouší o totéž, co se stalo ve starém Římě, když se římský senát vzdal svých zákonodárných pravomocí ve prospěch císaře.

Zruší Kongres Spojených států sám sebe tím, že umožní výkonné moci, aby se zmocnila svých zákonodárných pravomocí?

Budou soudy přihlížet a umožní nástup diktatury?

Tyto závažné otázky budou brzy vyřešeny, zřejmě bez jakéhokoli přispění amerického lidu.

V Evropě a v Anglii jsou lidé v ulicích a protestují proti snahám o upevnění tyranie.

Ale ne v Americe obývané nesebevědomými, vymytými mozky, indoktrinovanými ovcemi.

Is the United States in Her Death Throes? vyšel 15.9.2021 na paulcraigroberts.org. Překlad v ceně 352 Kč Zvědavec.

Článek byl publikován 17.9.2021


© 2021-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.