George Soros – ekonomicko – politický terorista a sociopat

Článek na Zvědavci (https://zvedavec.org)

URL adresa článku:
https://zvedavec.org/komentare/2021/05/8717-george-soros-ekonomicko-politicky-terorista-a-sociopat.htm

Ivan Štubňa

Odtajnené dokumenty CIA ukazujú, že George Soros sa zameral na rozklad Sovietskeho zväzu a Ruska, aby udržal tzv. „západné záujmy“...

Mimovládne organizácie Georga Sorosa od začiatku svojho založenia mali za úlohu prenikať do bývalých sovietskych štátov. Z odtajnených dokumentov CIA vyplýva, že Soros v spolupráci so CIA dlhodobo mobilizoval a mobilizuje svoje mimovládne organizácie ako fronty (najmä Národnú nadáciu pre demokraciu (NED) pre podvratnú činnosť proti Sovietskemu Zväzu, Rusku a iným štátom, ktoré vznikli po rozpade Sovietskeho Zväzu. Soros úzko spolupracoval s mimovládnou organizáciou prepojenou na CIA, Inštitútom pre bezpečnostné štúdie medzi východom a západom (IEWSS), s cieľom využiť Gorbačovove reformy a preniknúť do sovietskych hospodárskych a politických systémov a destabilizovať ich.

Niet divu, že Putin nedávno zakázal dve Sorosove organizácie (Open Society Foundations a Open Society Institute Assistance Foundation) po tom, čo ich považoval za hrozbu pre ruský štát. Americké ministerstvo zahraničných vecí, ktoré financuje mimovládne organizácie ako NED (a ktovie čo ešte), okamžite spustilo krik na ich obranu, čím verejne preukázalo spojitosť medzi štátom a týmito medzivládnymi organizáciami. Ak by to nebola pravda, prečo by sa toľko rozčuľovali? Rusko im jednoducho zrušilo tieto špionážne organizácie, do ktorých USA a Soros vrazili milióny dolárov. Vláda USA a Sorosove podvratné organizácie sa ani netaja tým, že už desaťročia pracujú spoločne na rozbití Ruska s cieľom ulúpiť jeho nerastné bohatstvo a podriadiť si túto krajinu.

Neokonzervatívny Freedom House má tiež zákaz vstupu do Ruska spolu s Medzinárodným republikánskym inštitútom (jedna z dcérskych spoločností NED, ktorá zastupuje Republikánsku stranu, druhá z nich, Národný demokratický inštitút, zastupuje demokratov). Pekne rozohrané na obe strany. Sorosa voľby v USA jednoducho nemôžu prekvapiť...

Po páde Berlínskeho múru si IEWSS (v New Yorku) zmenila názov na EastWest Institute, ktorý je úzko spätý so CIA.  Nie je to prvýkrát, čo dokumenty CIA preukázali, že George Soros „podniká“ predovšetkým v oblasti zasahovania do volieb v iných krajinách s cieľom dosadiť do nich proamerický bábkový režim. Štátne inštitúcie USA, vrátane amerických prezidentov, boli a aj sú priamo prepojené na ekonomicko-politického teroristu Sorosa.

Príklady:

Obama ešte ako senátor USA nelegálne použil financie daňových poplatníkov na kampaň prezidentského kandidáta Railu Odingu vo voľbách v Keni v roku 2006. Odinga bol predseda kenskej vlády v r. 2008-2013. V roku 2018 sa vyhlásil za samozvaného prezidenta Kene. Po nepokojoch uznal za legálne zvoleného prezidenta Uhuru Kenyatta. Treba poznamenať, že politické boje sú v Keni založené na kmeňovom princípe a ich sile.

Zasahovanie USA do politiky Kene mali za následok tisícky mŕtvych Keňanov, ktorí sa v politických kmeňových nepokojoch navzájom pozabíjali. (Keňa sa vymanila spod anglickej koloniálnej nadvlády až v roku 1964). Ak tušíte prečo sa USA miešajú do politiky Kene a myslíte si, že je to nerastné bohatstvo nemýlite sa!!! Predovšetkým ide o významné náleziská ropy, plynu, nerastnú rudu s obsahom titánu, zásoby nerastných rúd s vyšším obsahom zlata, väčšie ložisko medenej rudy a ďalšie.

Minulý rok sa spoločnosti Judicial Watch podarilo získať dokumenty v súdnom spore, ktorý ukázal, že od roku 2012 „americká vláda v tichosti utratila milióny dolárov daňových poplatníkov na destabilizáciu demokraticky zvolenej vlády v Macedónsku s prispením ekonomicko-politického teroristu Georga Sorosa. “

Obama svojou politikou nijako neoslnil, ale Soros mu „vybavil“ Nobelovu cenu za mier. Obama bol „dobrý“ kandidát a Sorosa poslúchal. Svet ostal prekvapený touto nomináciou pretože ju Obama prakticky získal za „nič“ po cca ôsmich mesiacoch vo funkcii prezidenta USA...Hádajte kto vykonával vtedy v USA funkciu viceprezidenta? Áno Joe Biden, terajší geriatrický prezident USA. Soros ho plne ovláda, lebo mu z veľkej časti platil prezidentskú kampaň. Soros vie, že na Bidenove služby sa dá spoľahnúť, už to má overené z minulosti.

V roku 1987 Joseph Nye a Whitney MacMillan vydali osobitnú správu s názvom Ako by mala Amerika reagovať na Gorbačovovu výzvu o mierovom usporiadaní sveta.

Pracovná skupina IEWSS, ktorá pripravila správu, bola financovaná priamo Georgom Sorosom a Fordovou nadáciou spojenou so CIA. Správa dospela k záveru, že akékoľvek prehodnocovanie západných vzťahov s otvorenejším Sovietskym zväzom sa musí robiť z pozície sily ako z hľadiska dosiahnutia rovnakej rovnováhy síl. Správa IEWSS z roku 1987 vopred uvádza, že „vyváženie sovietskej moci a udržanie silného západného spojenectva zostávajú ústredné pre národné záujmy USA“. Táto doktrína politiky je dôvodom, prečo sa Severoatlantická aliancia (NATO) nerozpustila po zrušení Varšavskej zmluvy. Jednoducho má slúžiť ako nátlakový prostriedok na Rusko a na jeho postupný rozklad.

Správa IEWSS naliehala na Západ, aby využil výhody sovietskeho obmedzenia operácií v treťom svete a sovietskej „flexibility“ pre východoeurópske štáty pri presadzovaní svojich „národných záujmov“. V skutočnosti táto Sorosom financovaná správa think tanku požadovala nahradenie východoeurópskych „národných záujmov“ „záujmami NATO“. 

(Čiže americkými zločincami, ktorí riadia NATO z pozadia – pozn. autora).

Správa IEWSS bola navrhnutá s cieľom načrtnúť „cestovnú mapu“ toho, ako by západné mocenské centrá - spravodajské agentúry, banky, nadnárodné korporácie a armáda mohli využívať výhody „perestrojky“ a „glasnosti“, pre projekciu západných, teda amerických, záujmov do strednej a východnej Európy.

IEWSS zahrnula do svojej rady také Sorosove skupiny ako Lawrence Eagleburger z Kissinger Associates a Helmut Sonnenfeldt z Brookings Institution.

Soros bol členom delegácie v Rusku, kde od 80 - tych rokov spolupracoval s Raissou Gorbačovou, aby založil ďalšiu Sorosovu nadáciu „: Foundation of Cultural Initiative“. 

Neskôr počas vlády Jeľcina predstavil svoju „šokovú terapiu“, jeho kumpána Jeffery Sachsa.

Od januára 1992 Sachsova „šoková terapia“ priniesla do Ruska nevídaný chaos a predvídateľnú hyperinfláciu. Podľa Sorosovho plánu Igor Gajdar a Jeľcinova vláda drasticky skrátila dotácie do priemyslu a poľnohospodárstva. Neexistovali žiadne pôžičky pre priemysel, v spoločnostiach sa hromadili astronomické dlhy a inflácia rubľa sa vymkla spod kontroly.

Soros a jeho priatelia okamžite profitovali zo situácie. Marc Rich, najväčší obchodník s hliníkom na svete, začal skupovať množstvo ruského hliníka za neuveriteľne nízke ceny, ktorým v roku 1993 zaplavil trh v priemyselných krajinách, čím spôsobil pokles ceny hliníka o 30%. Toto je iba jeden príklad Sorosovho vykorisťovania.

Sorosove operácie v Rusku sa snažili podporovať hnutia za nezávislosť v oblasti Kuzbass na Sibíri, Kaliningrade s využitím nemeckých pravicových revanšistov, ktorí chcú obnoviť Konigsberg a východné Prusko, ako aj litovských nacionalistov,  Tatarstan, Severné Osetsko, Ingušsko, Čečensko atď. 

Soros dnes zbavený svojich kancelárií mimovládnych organizácií v Rusku sa dnes spolieha v utajenom boji proti Rusku na svoje operačné základne medzi ktoré patria Ukrajina, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Fínsko, Švédsko, Moldavsko, Gruzínsko, Azerbajdžan, Turecko, Rumunsko, Mongolsko, Kirgizsko, Kazachstan, Tadžikistan a Uzbekistan. Proti Rusku sú postavené sily rozvíjajúcej sa koalície ukrajinských fašistov a neonacistov, ukrajinských a moldavských sionistov. Ďalej gerila tzv. Islamského štátu v Sýrii a Iraku, nacionalisti tureckých sivých vlkov a džihádisti.

Spojenia medzi touto rozrastajúcou sa koalíciou a Sorosovými operáciami, CIA a NATO by nemali byť alarmujúce iba pre Rusko, ale aj pre Bielorusko, Arménsko, Irán, Sýriu, Irak, Libanon...

Záver:

Politici sa boja poukázať na ekonomicko – politický terorizmus G. Sorosa globálnych rozmerov. Je to predovšetkým preto, lebo Soros je úzko spätý s vládnymi predstaviteľmi USA, CIA a MOSSADU, pomocou ktorých ovplyvňuje dianie vo svete nelegálnymi metódami. Tvári sa ako ľudomil, ide však o sociopata, ktorý má na svedomí tisícky mŕtvych po celom svete- Zorganizoval v tzv. „záujmových“ oblastiach sveta rozsiahlu sieť mimovládnych špionážnych organizácií, ktorí pod rúškom ľudomilstva páchajú trestnú podvratnú činnosť v štátoch svojho pôsobenia. Rozbíjajú štáty, regióny, spôsobujú ekonomický chaos, z ktorého potom profitujú...

Uplatňuje v praxi teóriu nenásilného odporu Geneho Sharpa. Kľúčovou témou Sharpa je, že moc nie je monolitická, čo znamená, že nevyplýva z nejakej vnútornej kvality tých, ktorí sú pri moci. Podľa Sharpa je politická moc odvodená od subjektov štátu. Jeho základné presvedčenie je, že akákoľvek mocenská štruktúra sa spolieha na poslušnosť subjektov voči príkazom vládcu. Ak poddaní neposlúchnu, vládcovia nemajú moc.

G. Soros zneužil túto teóriu na presadzovanie si svojich záujmov a záujmov USA vo svete. V spolupráci s tajnými službami Západu v mnohých častiach sveta sa podieľal na organizácii prevratov a destabilizácii celých politických systémov.

Pre ovládnutie más používa jednoduchý kľúč. V štáte, v ktorom plánuje uskutočniť prevrat, vyhľadá ľudí ochotných a vhodných na podvratnú činnosť. Pomocou mimovládnych organizácií alebo západných špiónov pôsobiacich v štáte vytvorí sieť pre organizáciu prevratu.

(Na Slovensku možno za takú považovať Iniciatívu za slušné Slovensko).

Nezabudne na povinnú „bižutériu“, ktorou sú pripravené heslá, symboly v podobe vlajok, píšťaliek a pod. Následný krok je manipulácia ulice a príprava na verejné protesty do ulíc. Samozrejme to všetko prebieha za pomoci podplatených politikov pôsobiacich v danom štáte.

Soros si je vedomý toho, že médiá ovplyvňujú verejnú mienku v štáte pôsobenia jeho podvratných mimovládnych organizácií. S obľubou investuje obrovské peniaze do vybranej novinárskej obce, financuje ich činnosť a priamo zadáva obsah tém o čom majú písať. Vie, že v prípade úspechu sa mu tieto investované peniaze vrátia.

Príklady:

Srbské hnutie OTPOR v Juhoslávii viedlo k strate moci S. Miloševiča, tzv. farebné revolúcie či už dokonané alebo nie boli sponzorované Sorosom a Ústrednou spravodajskou agentúrou na Ukrajine (oranžová) a Kirgizsko (ružová) a pokúsili sa o farebné revolúcie v Iráne (zelená), Kuvajte (modrá) a Barme (šafran).

Symboly použité v tematických revolúciách Arabskej jari v Tunisku (Jasmína) a Egypte (Lotus) a pri pokusoch o revolúcie v Gruzínsku (Rose) v Libanone (Céder), Uzbekistan (bavlna) a Moldavsko (hrozno).

V Líbyi povstalci, ktorí povstali proti líbyjskému vodcovi Muammarovi Kaddáfímu v roku 2011 sa oháňali čerstvou, stále pokrčenou červeno-čierno-zelenou horizontálnou trikolórou s bielym polmesiacom a hviezdou, ktorú používa stará líbyjská monarchia, režim, ktorý zvrhol Kaddáfí v roku 1969...

Sýrski povstalci, ktorí sa postavili proti prezidentovi Bašárovi Asadovi, takmer súčasne vyrazili do ulíc veľkých sýrskych miest s čerstvými zeleno-bielo-čiernymi horizontálnymi trikolórami s tromi červenými hviezdami, ktoré používala Sýria počas mandátu Francúzskej ligy národov a Sýrska republika v roku 1961.

Dôkaz, že Soros sa nezastaví pred ničím, je organizácia prevratu v Bielorusku a pokus o atentát na prezidenta Lukašenka...

Slovensko nie je žiadnou výnimkou. Aj na Slovensku pôsobia podvratné Sorosove mimovládne organizácie pod rôznym krytím. Takisto sú zaplatené médiá a novinári poskytujúci mediálny servis Sorosovi. Zasahuje do najvyšších poschodí slovenskej politiky a ovplyvňuje tak politické dianie na Slovensku.

Je veľkou chybou niektorých slovenských politikov, novinárov a iných občanov SR na rôznych pozíciách, že sa nechajú Sorosom korumpovať a zneužívať v neprospech záujmov SR. Soros svojim konaním priamo ohrozuje nielen demokratické princípy na Slovensku, ale aj priamo ohrozuje suverenitu a nezávislosť SR. Dokedy to budeme trpieť?

Viac na:

Článek byl publikován 17.5.2021


© 2021-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.