Kult „géniů“

Článek na Zvědavci (https://zvedavec.org)

URL adresa článku:
https://zvedavec.org/komentare/2018/08/7681-kult-geniu.htm

Ve světě „ekonomické vědy“ se objevili někteří „bohové“, kteří jsou uctíváni, ale není možné se s nimi nijak přít, a nelze je dokonce ani podezírat z chyb. Lidé, kteří se zabývají „ekonomickou vědou“, získávají po obdržení titulu laureáta Nobelovy ceny za ekonomii status „génia“, nebo dokonce „boha“. Než k tomu však dojde, lze zpochybňovat jejich názory, lze se s nimi přít a jejich tvrzení mohou být vyvrácena.

[...]

Poté, co obdrží Nobelovu cenu, lze je jen pokorně poslouchat, a je možné - dokonce je to vyžadováno - se na ně odvolávat. Stejně jako v 19. století přijal první vatikánský koncil dogma o „neomylnosti papeže“, tak ve druhé polovině 20. století bylo neformálně přijato dogma o „neomylnosti nositele Nobelovy ceny za ekonomii“. Nevím, jestli existuje takové nepsané dogma o „neomylnosti“ laureátů Nobelovy ceny i za jiné obory, ale rozhodně existuje kult ve sféře „ekonomické vědy“.

Všechny takzvané moderní „ekonomické vědy“ jsou založeny na podvodu. Organizátoři a tvůrci „ekonomických věd“ neodhalují své karty. Konečnými zákazníky „ekonomické vědy“ jsou „majitelé peněz“ - hlavní akcionáři soukromé korporace, nazvané „Federální rezervní systém USA“. Malá skupina poctivých ekonomů psala o skutečných cílech globálního a dlouhodobého projektu s kódovým označením „ekonomické vědy“, avšak to je všechno „napěchováno“ gigabajty falešných informací.

Zákulisí vědomého podvodu

Větší část 20. století pracoval světoznámý americký ekonom John Kenneth Galbraith (1908-2006) na projektu „ekonomická věda“. Tento odborník se po mnoho desetiletí hřál v paprscích slávy a pocty. Vyučoval na univerzitě v Kalifornii, na Harvardu a v Princetonu. Byl prezidentem Americké ekonomické asociace (1972), a laureátem cen Franka Seidmana (1975), Veblena-Commonse (1976), V. Leontieva (2000).

Avšak několik let před koncem svého velmi dlouhého života začal tento americký profesor pociťovat silnou výčitku, měl pocit, že většinu svého života mluvil a psal o něčem jiném. O něčem úplně jiném. Jednoduše řečeno lhal. Takže na začátku roku 2004 vyšla poslední kniha tohoto amerického ekonoma, v níž mnohé osvětlil. Dalo by se říci, že je to kniha doznání. Její název je velmi pozoruhodný: „Ekonomika nevinného podvodu“. V ní odhaluje lži oficiální „ekonomické vědy“. Tato kniha byla přeložena do ruštiny a publikována v ruštině.

Tvrdí se v ní, že pod rouškou „ekonomické vědy“ je vytvářena ideologie, kterou potřebují „páni peněz“, aby mohli účinně ovládat lidstvo a nakonec se stát „pány světa“. Tato pseudověda nemá nic společného s ekonomií, která v řečtině znamená „vést domácnost“. Takzvaná „ekonomická věda“ je naopak zaměřena na destrukci. Na destrukci člověka a ekonomie, kterou vytvořily předchozí generace.

Uměle vytvořená cena

Projekt s názvem „ekonomická věda“ je multidisciplinární a víceúrovňová. Důležitým prvkem této koncepce je výše zmíněný institut Nobelovy ceny za ekonomii. Již samo o sobě je to podvod. Víme, že Nobelovu cenu založil švédský vědec, podnikatel a filantrop Alfred Nobel. To se stalo v roce 1895, kdy Nobel napsal svou závěť. Stanovil v ní, že větší část jeho jmění - asi 31 milionů švédských korun - bude použita na udělování cen v pěti sférách lidské činnosti: fyzice, chemii, medicíně, literatuře a za zásluhy o budování míru. V závěti nebyl ani náznak o ocenění za ekonomii.

Avšak v roce 1968 světem obletěla zpráva: ve Švédsku se zřizuje Nobelova cena za ekonomii. Iniciátorem ocenění byla Centrální banka Švédska. Tímto způsobem se rozhodla oslavit 300. výročí své existence. Toto ocenění v oblasti ekonomických věd se stalo nejprestižnějším na světě. Letos si tedy připomínáme půlstoletí existence Nobelovy ceny za ekonomii. Cena byla poprvé udělena v roce 1969. Prvními vítězi byli norský ekonom Ragnar Frisch a nizozemský ekonom Jan Tinbergen (formulace důvodu pro udělení: „Za vytvoření a aplikaci dynamických modelů pro analýzu ekonomických procesů“). Dnes je již 73 oceněných. Posledním z nich je americký ekonom Richard Teiler (2017). Důvod pro udělení ceny: „Za příspěvek k behaviorální ekonomii“. Pokud nepůjdeme příliš do detailů, většina „produktů“ laureátů Nobelovy ceny může být klasifikována jako scholastika, kabalistika (práce sepsaná v podobě formulí a grafů), talmudská moudrost (řeč ptáků, která je těžko přeložitelná do řeči člověka).

Inkubátor géniů

Mezi laureáty a jejich díly existují výjimky - ty však potvrzují obecné pravidlo. Po obdržení „certifikátu kvality“ od Nobelovského výboru se produkty „ekonomických géniů“ automaticky dostávají do učebnic, které svým obsahem každý rok zanesou hlavy milionů a milionů mladých lidí na univerzitách a v jiných typech institucí vyššího vzdělávání v různých zemích.

Nabízí se zajímavá otázka: jak jsou vybíráni profesionální ekonomové pro titul laureáta Nobelovy ceny? V rámci této otázky je třeba uvést, že byli pečlivě připravováni na tento „start“. Byli připravováni morálně, duchovně, psychologicky, intelektuálně. Samozřejmě až po předběžném výběru. Výběr začíná už ve studentské lavici.

Oficiální název jednoho z těchto „inkubátorů“ je společnost Mont Pelerin, mezinárodní organizace, kterou podle oficiálních webových stránek založilo 36 vědců na konferenci pod vedením slavného ekonoma rakouské školy Friedricha von Hayeka, a to10. dubna 1947. Společnost byla pojmenována podle města Mont-Pelerin ve Švýcarsku, kde se konference konala. Mezi zakladatele patří Maurice Alles, Aaron Director, Walter Oaken, Milton Friedman, Henry Hazlitt, Bertrand de Jouvenel, Ludwig von Mises, Frank Knight, Michael Polanyi, Karl Popper, Lionel Robbins, George Stigler.

Organizace vyhlásila za svůj cíl podporu hospodářské politiky volného trhu a hodnot otevřené společnosti. Aby tato propaganda byla co nejefektivnější, společnost využívala a nadále využívá všechny příležitosti k posílení vědeckého, společenského a politického postavení svých členů. Samozřejmě si nemohli nechat ujít příležitost nominovat své členy na vítěze Nobelovy ceny za ekonomii. Činnost společnosti v této oblasti se ukázala jako velmi účinná: osm členů společnosti se stalo laureátem Nobelovy ceny. Především to byl právě zakladatel společnosti Friedrich A. von Hayek (1974). Dalšími vítězi byli: Milton Friedman, George Stigler, Maurice Allais, James M. Buchanan, Ronald Coase, Gary S. Becker a Vernon Smith. Takže každou devátou Nobelovku za „ekonomii“ získal člen společnosti Mont Pelerin.

Zednářská ekonomie

Destruktivní myšlenky debutantů, kteří obdrželi Nobelovku, ještě opakovaně zesilují světová média, řízená „pány peněz“. Že existuje jeden Milton Friedman, který se stal zakladatelem moderní školy monetarismu. Friedmanovy myšlenky byly velmi užitečné při ospravedlnění transformace reálné ekonomie na finanční (přesněji řečeno, za účelem zničení byla skutečná ekonomie nahrazena virtuálními finančními „bublinami“).

Společnost „Mont Pelerin“ je zednářská lóže, která je uzavřená. Od samého počátku ji podporovala a financovala britská zpravodajská služba. Také je pozoruhodné, kdy byla společnost vytvořena - v roce 1947, na začátku „studené války“ Západu proti SSSR. „Mont Pelerin“ byla pověřena úkolem podílet se na ekonomické válce proti Sovětskému svazu a lidovým demokraciím tím, že ideologicky uvolní sovětský ekonomický systém. To se lze dočíst v řadě zahraničních a domácích publikací. Například John Coleman (bývalý britský důstojník zpravodajské služby) napsal ve své knize „Výbor 300“, že společnost Mont Pelerin „je ekonomickou nadací, určenou k šíření falešných ekonomických teorií a ovlivnění ekonomů západního světa, aby následovali modely, které tento fond čas od času publikuje. Vynikajícími příklady jsou Von Hayek a Milton Friedman.“

K dnešnímu dni má „Mont Pelerin“ asi 500 členů. Setkání se konají každé dva roky, pokaždé v jiné zemi. A - v tajném prostředí, tajemnějším, než probíhají dokonce setkání klubu Bilderberg.

Od doby založení společnosti se ve vedení vystřídalo třicet prezidentů. Od roku 2016 společnost „Mont Pelerin“ řídí Američan Peter Bettke (Peter Boettke). Byl zvolen na tento post na posledním setkání společnosti, které proběhlo v Miami (Florida). Letos se uskuteční další volba prezidenta (nic není známo o místě, ani době příštího setkání společnosti).

Někteří členové Mont Pelerin opustí organizaci poté, co se dozví o skutečných cílech. A ne všichni o tom mlčí. Jedním z těchto „disidentů“ je známý americký ekonom Paul Roberts, který kdysi působil jako asistent ministra financí USA, a je jedním z autorů hospodářské politiky, nazvané „reaganomie“. V roce 2008 vystoupil Paul Roberts ze společnosti. Došel k závěru, že společnost Mont Pelerin už není obráncem svobody, ale místo toho se stala dalším nástrojem americké hegemonie.

* * *

Je evidentní, že společnost Mont Pelerin je špatný strom. V důsledku toho jsou laureáti Nobelovy ceny za ekonomii, kteří vycházejí z tohoto inkubátoru, jako „nezralé ovoce“. Podobají se jedovatému ovoci, které první lidé utrhli ze stromu poznání dobra a zla, a otrávili sami sebe.

The Cult of "Geniuses" vyšel na katehon.com 15. srpna 2018. Překlad v ceně 590 Kč Zvědavec.

Článek byl publikován 23.8.2018


© 2021-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.