České knihovny v drtivém sevření multikulti lobby

Článek na Zvědavci (https://zvedavec.org)

URL adresa článku:
https://zvedavec.org/komentare/2017/12/7459-ceske-knihovny-v-drtivem-sevreni-multikulti-lobby.htm

Dave

České knihovny byly vždy úctyhodné organizace, které se podílely na rozvoji českého jazyka, české kultury a státnosti. Dnes jsou však pod tvrdým tlakem multietnické lobby, protože tvoří centralizovanou hustou celostátní síť, kterou lze využít k formování toho „správného“ multietnického světonázoru v české společnosti.

České knihovny jsou propojeny ve veřejné e-mailové diskuzní skupině. První větší útok na jejich politickou neutralitu přišel v květnu minulého roku mailem v podobě výzvy Martiny Wolné z třinecké knihovny. Výzva byla uvedena ve veřejné knihovnické konferenci, k níž se může automaticky připojit každý, takže jistě nebude vadit, když ji zde uvedu spolu s dalšími maily v plném znění:

Zdravím do knihoven ČR!

Knihovna Třinec se v polovině roku 2015 připojila k iniciativě HATE FREE CULTURE a stala první HATE FREE KNIHOVNOU.

Deklarujeme tím, že jsme místem bez násilí a nenávisti a že ctíme knihovní zákon, tedy rovný přístup ke všem návštěvníkům.

Vyzýváme tímto vás, knihovny v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, PŘIPOJTE SE TAKÉ! Stačí se zaregistrovat na http://www.hatefree.cz.

Případně k vám do knihovny rádi přijedeme zorganizovat motivační a diskuzní workshop pro pracovníky, protože před zapojením do sítě HATE FREE byste všichni měli být ve shodě.

Všem odvážným držíme palce a těšíme se na další HATE FREE KNIOVNY!

Z Třince

Martina Wolna
KNIHOVNA TŘINEC
Mgr. Martina Wolna | ředitelka
pevná na stůl _ 558 999 101 | mobil _ 776 334 278
e-mail _ reditelka@knihovnatrinec.cz
KNIHOVNA ROKU 2015
KNIHOVNA TŘINEC
Lidická 541, 739 61 Třinec

Podotkněme, že Martina Wolna byla tou dobou kandidátkou za stranu Zelených.

České knihovny na tento mail reagovaly velmi rozumně. Z celkem cca 14 reakcí byly 4 bezvýhradně souhlasné, mezi nimi i mail od paní Nekolové (tou dobou na Ústavu informačních studií a knihovnictví), ke které se ještě dostaneme později.

Ostatní knihovníci ve své většině poukázali na to,

Po tomto prvním neúspěšném pokusu ještě zkusili knihovníci z třinecké knihovny propagovat připojení českých knihoven k Hate Free kampani článkem v e-zinu studentů Informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity „Inflow“.

A pak nastalo ticho.

Ale ne na dlouho.

A zde se dostáváme znovu k paní Nekolové.

Ta se náhle vynořila ve vzdělávacím oddělení Knihovnického institutu Národní knihovny (která má vedoucí roli mezi českými knihovnami), aby spolu se Svazem knihovníků a informačních pracovníků SKIP pokračovala v politickém nátlaku na knihovnickou obec.

14. září 2016 dostaly české knihovny mailem následující pozvánku na kurz Mezikulturní kompetence pro knihovníky.

Vážené kolegyně a kolegové,

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR společně s Ministerstvem vnitra ČR si Vás dovolují pozvat na dvoudenní kurz interkulturních kompetencí určený pro zaměstnance knihoven v ČR. Jedná se o pilotní projekt v rámci spolupráce knihoven na naplňování „Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu“, schválené vládou ČR. Kurz bude financován Ministerstvem vnitra a realizován spolupracující organizací Slovo 21.

Termín: 19. - 20. října 2016

Místo konání: Kozojedy, blízko Prahy

Náklady: ubytování, strava a doprava minibusem z Hlavního nádraží budou zajištěny pořadatelem

Počet účastníků: 10 - 12 osob

Obsah kurzu vychází z úspěšných metodik školení pro pracovníky ve státní správě, bude ale přizpůsoben pro prostředí veřejných knihoven. Určen je tedy přednostně knihovníkům ve službách a dalším, kteří přichází do každodenního styku s uživateli. Mezi stěžejní témata patří: komunikace, interkulturní rozdíly, řešení konfliktů nebo možnost navázání spolupráce s migranty. Program školení není zaměřen na teoretické přednášky a strohé informace o cizincích žijících v ČR, ale naopak se soustředí na interaktivní psychosociální aktivity. Díky účasti zástupců cizinců bude možné realizovat také prožitkové části programu, které uvedou účastníka do pozice, ve které se v běžné praxi ocitá cizinec.

Cílem kurzu je rozvíjet interkulturní kompetenci knihovníků, kteří v rámci vykonávání svých pracovních úkolů a povinností vstupují do interakcí s příslušníky odlišných kultur. Dále je cílem osvojení funkčnímu stylu komunikace a spolupráce. Prostřednictvím těchto poznatků budete moci v praxi dosahovat lepší úrovně služeb a zároveň efektivně naplnit požadavky uživatelů různého původu. Skrze výklad, interaktivní hry i diskuze vedené zkušenými lektory bude účastníkům umožněno nahlédnout do obecných pravidel a poznatků o interkulturních rozdílech a jejich vlivu na komunikaci a prohloubit si tak schopnost efektivně pracovat napříč národními i kulturními hranicemi.

Obdobný kurz proběhne v blízkosti Brna 28. - 29. listopadu 2016.

Registrovat se můžete do 5. října 2016 pomocí následujícího registračního formuláře: https://goo.gl/forms/4lluHxN20OhpuZFl1

Případné dotazy Vám ráda zodpoví:

Kateřina Nekolová, M. A.
Knihovnický institut - Oddělení vzdělávání
katerina.nekolova@nkp.cz
Tel: +420 221 663 339

Tomu se za komunismu na vojně říkalo politické školení mužstva.

Uvědomme si:

Abyste si udělali představu o úrovni a zaměření organizace Slovo 21, která realizuje výše uvedený kurz, můžete si přečíst některý z jejích Bulletinů:

Mezi sponzory této organizace najdeme i nechvalně proslulý Sorosův Open society Fond, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Vládu české republiky, Evropskou komisi, Evropskou unii, OSN úřad pro uprchlíky a další:

Kde bere český stát peníze na podobné nesmysly? Kdo protežuje Slovo 21 do vládních projektů? Kdo rozhodl o tom, že knihovníci budou dostávat politická školení? Kdo rozhodl o tom, že se české knihovny stanou propagátory protinárodní multikulti politiky? Kam se to opět vracíme a proč tomu přisluhují knihovničtí úředníci na nejvyšších postech?

Aby toho nebylo dost další „vzdělávací“ mail od paní Nekolové z Národní knihovny dorazil koncem září 2016:

Dobrý den,

pro některé z dětských knihoven by mohlo být inspirující nedávno vydané prohlášení významného mezinárodního sdružení IBBY – International Board on Books for Young People.

Organizace zveřejnila výzvu určenou všem profesionálům, kteří pracují s dětskou literaturou. Doporučuje jim, aby aktivně jednali a hledali řešení v zájmu dětí v krizových situacích, konkrétně jsou zmiňováni dětští uprchlíci. IBBY nabízí několik vlastních projektů – například takzvané tiché knihy nebo knižní balíčky. Zároveň upozorňuje na nutnost ukázat dětem v různých částech světa, jak přivítat nové sousedy a jak je možné žít ve společném souladu. Příběhy a knihovny mají v tomto ohledu velký potenciál.

Text prohlášení najdete na webových stránkách: http://www.ibby.org/fileadmin/user_upload/IBB%E2%80%99S_CALL__Auckland_2016.pdf.

S pozdravem

Kateřina Nekolová, M.A.
Knihovnický institut - Oddělení vzdělávání
Národní knihovna České republiky
Klementinum 190, Praha 1
katerina.nekolova@nkp.cz | www.nkp.cz
Tel: +420 221 663 339

Obrat „nutnost ukázat dětem, jak přivítat nové sousedy a jak žít ve společném souladu“ zní neskutečně ve světle faktů, které jsou již dlouho všeobecně známé:

Že v zemích, které mají dlouhodobou zkušenost s integrací muslimských imigrantů, šikanují jejich děti ve školách děti původních obyvatel i samotné učitele, že skupiny těchto žáků přináší do škol trestné činy zločineckých gangů, že v některých třídách je schopno výuky jen 50 % žáků, že vedení škol zakazuje učitelům o těchto skutečnostech hovořit viz video s anglickými titulky.

Možná by se mělo spíše přihlédnout k názoru dánské královny Margrethe II, která je patronkou IBBY:

Je jasné, že pokud naše společnost přijímá mnoho lidí zvenčí, musíme po nich požadovat, aby pochopili, kam vlastně přišli. My jim chceme pomoci, ale oni přišli do naší komunity a tak nemohou očekávat, že jejich starý model společnosti bude v této zemi pokračovat.

Mohou jít do mešity – žádný problém. Ale musí si uvědomit, že pokud začnou dělat věci, které jsou v rozporu se vzory dánské společnosti, nebude to fungovat.

Vedení Národní knihovny, Knihovnického institutu a Svazu knihovníků a informačních pracovníků SKIP ostudně ochotně plní politická zadání současné vlády. V takové míře nebyly knihovny zneužívány k politickým cílům ani za komunismu.

V posledním čísle Bulletinu Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR vyšel článek „Současný rozvoj interkulturního knihovnictví v ČR“ – je pod ním podepsána opět paní Nekolová:

V článku se můžeme dočíst, že „v květnu 2016 proběhlo na Ministerstvu kultury jednání za účasti zástupců SKIP ohledně zapojení veřejných knihoven do naplňování Koncepce integrace cizinců.

Dokument s podtitulem Ve vzájemném respektu se podrobně věnuje státním prioritám pro rok 2016 a je doplněn o návrh postupu pro realizaci předsevzatých cílů. Veřejné knihovny se dlouhodobě prokazují jako instituce s velkým potenciálem v této oblasti - nabízejí velké množství vzdělávacích i kulturních programů pro různé věkové kategorie, širokou škálu informačních zdrojů a literatury, navíc se jedná o místa přístupná a důvěryhodná. Právě z těchto důvodů byla ze strany zástupkyň Ministerstva vnitra a Ministerstva kultury vyjádřena podpora pro plánované rozšíření interkulturních knihovnických služeb v České republice. […]

Dalším plánovaným bodem je pilotní zavedení interkulturních knihovnických služeb v jedné až dvou vybraných knihovnách. […]

Na zmiňovaném červnovém semináři vznikla "Akční skupina pro interkulturní knihovnictví" (ASpIK), která sdružuje knihovnice a knihovníky, kteří o téma projevili zájem, ale i další odborníky z oboru migrace a integrace. […]

Mezi aktivity, které by knihovny mohly nově zahrnout do své činnosti, patří například:

České knihovny vždy dodržovaly zásadu rovnosti u všech svých čtenářů bez ohledu na jejich národnost a nepotřebovaly k tomu politická školení.

Nyní se však mají stát trojským koněm, který by v souladu s politickými cíli multikulti lobby ovlivňoval veřejné mínění.

Nezbývá než konstatovat, že lidé ve vedení Národní knihovny, Knihovnického institutu, a Svazu knihovníků a informačních pracovníků SKIP jsou zoufale nedůstojnými nástupci knihovníků – vlastenců, jakými byli Josef Jungman, František Ladislav Čelakovský, Václav Matěj Kramerius a další.

Vedení Národní knihovny by proto mělo zvážit změnu názvu své instituce v duchu jejího současného směřování.

Čestné pojmenování „NÁRODNÍ“ si již rozhodně nezaslouží, lépe by odpovídal název

„Česká pobočka Evropské multietnické “.

Osobně bych však dal přednost názvu s mnohem vyšší výpovědní hodnotou:

„Česká pobočka Evropské multietnické

No, co říkáte?

Pozn. Všechny výše uvedené kontakty jsou volně dostupné na internetu.

Email s tímto článkem jsem dnes objevil v poště, je datován 5.10.2016, prostě jsem na něj zapomněl. Ale po přečtení si myslím, že ačkoliv je více jak rok starý, neztratil nic na své důležitosti. Kdoví, jak to dnes v knihovnách chodí. Pokud někdo má čerstvé informace, nechť mi dá vědět, můžeme udělat pokračování.

Článek byl publikován 22.12.2017


© 2021-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.