Metody Syngenty při umlčování opozice vůči GMO jsou neuvěřitelné

Článek na Zvědavci (https://zvedavec.org)

URL adresa článku:
https://zvedavec.org/komentare/2014/05/5982-metody-syngenty-pri-umlcovani-opozice-vuci-gmo-jsou-neuveritelne.htm

William Engdahl

Německý farmář odhalil šokující taktiky GMO firmy používaných k jeho umlčení, v exkluzivním rozhovoru pro Op-Edge RT.

Německý farmář Gottfried Glöckner řekl Williamu Engdahlovi o pokusech vydírání, atentátu na osobnost a nakonec neoprávněném uvěznění, když odmítl stáhnout svá obvinění, že anglo-švýcarská GMO společnost, Syngenta, mu poskytla vysoce toxická semena GMO kukuřice, která zničila jeho dojnice a jeho půdu.

Po dvou letech strávených ve vězení cestuje Glöckner po světě a vypráví svůj příběh a varuje veřejnost před extrémně nebezpečnými GMO osivy.

William Engdahl: Pane Glöcknere, znali jsme se ještě předtím, než jste byl neoprávněně uvězněn, ale teprve nedávno jste byl právně schopen vyprávět tento skutečný příběh veřejnosti. Prosím poskytněte nám pár informací o pozadí.

Gottfried Glöckner: Od r. 1995, kdy byla geneticky upravená RoundupReady (RR) sója, schválená na základě principu „odůvodněně ekvivalentní“, dovezená do EU, jsem se zajímal o technologii GMO u rostlin. Když v r. 1997 EU schválila komerční prodej GMO kukuřice Syngenta (Syngenta Bt176), rozhodl jsem se, jako farmář zajímající se o lepší technologie, pěstovat Syngentu Bt176 na své půdě.

WE: Jak jste naložil s GMO semeny kukuřice Syngenta?

GG: Navyšoval jsem podíl Bt kukuřice během několika let, až na 100% kukuřice, kterou jsem krmil svůj dobytek, jako siláž a jako zrno.

WE: Popište nám prosím, čeho jste byl svědkem poté, co jste začal krmit své krávy kukuřičnou směsí pouze z GMO kukuřice Syngenta Bt176.

GG: V r. 2000 jsem zaznamenal první výskyt neplodnosti, nemoci a dokonce úmrtí, jakož i závažné vrozené vady u nově narozených telat.

WE: Jak jste reagoval?

GG: Poté, co jsem zorganizoval oficiální test, jehož součástí bylo i prozkoumání mých vzorků půdy a GMO kukuřice, výsledky ukázaly, že fatální efekty byly důsledkem geneticky upravené kukuřice. Zatímco Syngenta nedokázala najít žádné Bt toxiny v testech, které provedla ve své laboratoři v Severní Karolíně, laboratoř v Německu našla 8300 ng/mg Bt toxinů, pomocí stejné metody a ve stejných vzorcích, které byly testovány laboratoří Syngenta v Severní Karolíně.

WE: Ukázal alternativní test v Německu ještě něco jiného?

GG: Německá laboratoř zjistila, že došlo k 24% poklesu váhy u základních aminokyselin, životně důležitých v krmivu pro dobytek, v semenech kukuřice a k 8,8% poklesu u silážní kukuřice. S těmito výsledky byla lež o „odůvodněné ekvivalentnosti“ či rovnosti s konvenčními rostlinami, která byla základem schválení komisí EU, odhalena jako podvod.

WE: Tisk zdůrazňoval fakt, že zjevně respektovaný Institut Roberta Kocha testoval vaše vzorky také. Bylo tomu tak?

GG: Úřad pro schvalování a dohled v Německu v té době, Institut Roberta Kocha, si testování mé GMO kukuřice Syngenta rozhodně nevyžádal. Místo toho chtěli, abych jim přesně řekl, jakou metodou byly dokázány Bt toxiny v krvi mých zvířat.

WE: Pak došlo k vyhodnocení škod na vašich zvířatech a polích, která jste osel Syngentou. Jaké byly výsledky?

GG: Spolu s generálním ředitelem Syngenta pro Německo, Hansem Theo Jachmanem, byla v dubnu 2002 vypracována zpráva o škodách. Mimo ztrát na zvířatech byly součástí i náhradní potřebné krmné zrniny, analýzy a veterinární náklady, jakož i náklady související se ztrátou v produkci mléka. Syngenta zaplatila s celkových škod odhadnutých na 500,000 euro pouze 43,000. Zbytek mi dodnes proplacen nebyl.

WE: Jak by řekl německý bankéř Hilmar Kopper, aby to ukončili, hodili vám „drobné“, ale byl to konec pro vás?

GG: Samotná Syngenta napsala „doporučení“ k likvidaci mé GMO silážní kukuřice Bt176, „ale ne na zelené orné půdě“. Přišli s lákavými sliby různých dárků pro mě, jako nový kombajn, nový dům, novou práci a dovolenou. Odmítl jsem. Nebylo to správné.

WE: Vedl jste během těch let pozoruhodnou bitvu proti velkému koncernu Syngenta a GMO lobby. Proč?

GG: Chtěl jsem konečně slyšet od Syngenty připuštění, že s jejich GMO technologií existuje skutečný problém a že odstranili problém s toxinem ve svých následných GMO produktech. Místo toho přišli s právním útokem, poté co jsem byl pozván vládními představiteli, regionálními představiteli, jakož i soukromými skupinami, abych přednášel po celé Evropě o svých zkušenostech se Syngentou Bt176.

WE: Jak Syngenta reagovala?

GG: Poté, co naše konečné jednání o vyřešení problému selhalo, a poté, co mi představitel Syngenty navrhl, že „si celkové škody rozdělíme 50-50“, mi pak, když jsem odmítl, následně zavolal a řekl: „Co se děje s vaším manželstvím?“. Odsekl jsem: „Nejsem ženatý se Syngentou!“

WE: To zní bizarně. Proč se vás Syngenta ptala na váš soukromý život?

GG: Uprostřed rozvodu byla náhle má bývalá žena, poté, co opustila náš společný domov (děti, kterým bylo 17, 15 a 13 žily se mnou), zastupována novým právníkem, poskytnutým ji lobbistou. Přišli s novým obviněním, a to že jsem ji během manželství znásilnil. Nepředložili žádnou lékařskou zprávu, ani psychologické hodnocení, ani důvěryhodná prohlášení třetích osob, jen její obvinění; toto obvinění mě „ve jménu lidu“ přivedlo rovnou do vězení. Byl jsem propuštěn o něco dříve, poté, co státní návladní zjistil skutečné okolnosti mého uvěznění.

WE: Chtěli z vás udělat odstrašující příklad pro ostatní farmáře, nebo šlo podle vašeho názoru o něco jiného?

GG: Musím říct, jako bývalý zákazník a poškozená strana Novartis/Syngentou, že metody, které tato společnost používá, považuji za neuvěřitelné. V době, kdy jsem byl ve vězení, byl soudní příkaz mé bývalé ženy u vypořádání rozvodu proveden dvakrát. Zaplatil jsem částku jednou, a pak byla tatáž částka uvedena v mém pozemkovém registru opět. Advokát protistrany dostal vykonatelnou kopii, přičemž věc již byla vypořádána, prostřednictvím mého právníka.

Také vytvořili novou společnost z mého zemědělského holdingu, kde jsem neměl žádná právní práva; do mé kanceláře a mého domu se někdo opakovaně vloupal a byly ukradeny soubory, stroje a elektronická zařízení.

Navíc jsem musel bojovat pět dlouhých let s německými celními úřady.

Ty zkonfiskovaly všechny mé bankovní účty a požadovaly zaplacení za mléko čtyři roky zpátky, na základě argumentu, že již nejsem certifikovaným producentem mléka ve významu Pravidel pro garantované platby za množství mléka. K tomu všemu došlo v době, kdy jsem veřejně předložil důkaz o přítomnosti GMO v jistých surovinách, které byly označeny jako „neobsahují žádné GMO“.

WE: Jaký byl výsledek vašeho právního případu s německými celníky?

GG: 11. září 2011 jsem vyhrál případ u zvláštního Finančního soudu v Kasselu, kde jsem se zastupoval sám. Výše odškodnění činila 625,128 euro.

WE: Přesto mnoho německých politiků je dodnes pro GMO plodiny. Je to zodpovědné?

GG: Poté, co sama Syngenta v r. 2004 prohlásila, že u svých GMO záležitostí neuspěla, jsem skutečně udiven, že konzervativní kancléřka Merkel je silnou stoupenkyní povolení GMO plodin v Německu! O to udivenější, když jsem zjistil, že studie GMO kukuřice provedená Technickou univerzitou v Mnichově byla zmanipulována (aby ukázala naprosto podvodné pozitivní výsledky). V důsledku tohoto veřejného odhalení byla v dubnu 2009 GMO kukuřice Monsanto 180 německou ministryní pro ochranu spotřebitelů, Inge Aigner, zakázána.

WE: Co vám po tom všem řekla německá vláda?

GG: Byl vytvořen zvláštní právní subjekt, který nikdy neexistoval, a tento fakt byl dokonce potvrzen německým Nejvyšším soudem, BGH. Avšak vláda stále říkala: „Pane Glöcknere, to vše, co se vám stalo, je velmi strašné, ale vláda tuto novou technologii podporuje.“

Všemožná fakta a procedury byly převráceny na hlavu, zákony porušovány, jen aby se neumožnilo právní požadování náhrady škod.

WE: To vše je proti německým zákonům o zodpovědnosti u genetické technologie, ne?

GG: Ano. Zákon, GenTG § 32 Zodpovědnost, výslovně stanovuje zodpovědnost výrobce GMO osiv. Uvádí se tam: „Pokud se stane, že na látku organismu, který byl geneticky zmanipulován, někdo zemře, jeho tělo nebo zdraví je poškozeno, nebo je poškozeno něco jiného, je zodpovědný výrobce a musí napravit jakékoliv škody.“ Tolik o právním řádu státu!

WE: A nyní cestujete po celém světě, abyste řekl pravdu o nebezpečích GMO a o vašich hrůzostrašných osobních zkušenostech. To je opravdová občanská odvaha, které je dnes na světě příliš málo.

GG: Ano, cestuji po zahraničí a promlouvám na konferencích, a z každého úspěchu, který vidíme, jsem šťasten. Od lidového referenda o Švýcarsku bez genetických technologií v r. 2005 nedošlo k žádnému významnému osívání GMO v Evropě!. Rusko všechny dovozy GMO surovin zakázalo. Čína nařídila navrácení lodí s neschválenými GMO produkty do USA nebo jejich spálení… atd.

WE: A co uspořádat veřejnou debatu o GMO se Syngentou, aby dostali příležitost říct svoji stránku příběhu?

GG: Rád bych pozval generálního ředitele Syngenty do debaty na pódiu. Obzvláště poté, co Syngenta zrušila svoji plánovanou účast na mezinárodní konferenci v říjnu 2013, kde jsem měl rovněž promluvit… Byla by to opravdu zajímavá konference, pokud by se tam objevili.

WE: Jak mohou čtenáři sledovat poslední vývoj tohoto klíčového příběhu života a smrti týkajícího se nebezpečí GMO pro naše zvířata a pro nás samotné?

GG: Existují nepřetržitě aktualizované informace, především v němčině, na mé internetové stránce.

WE: Děkuji, pane Glöcknere!

Syngenta methods of silencing GMO opposition are unbelievable vyšel 15. května 2014 na rt.com. Překlad v ceně 601 Kč Zvědavec.

Článek byl publikován 19.5.2014


© 2021-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.