Co nás čeká u Windows XP

Vladimír Stwora

29.9.2001 Počítače, komunikace Témata: Počítače 1778 slov

Podotýkám hned v úvodu, že Windows XP nemám a zřejmě ani mít nebudu. Všechny informace zde předkládané jsou tedy pouze vyčtené, tedy z druhé ruky. Vím, že to neposkytuje záruku kvalitního rozboru, ale nemohu si pomoci. Důvody, které mne vedou k rozhodnutí neinstalovat Windows XP, rozeberu v článku.

Windows XP s pracovním názvem Whistler jsou prvním jednotícím dvaatřicetibitovým systémem, ze kterého se budou odvíjet další verze. Od této verze už nebude šestnáctibitového kódu. Až doposud vyvíjel Microsoft dvě různé větve. Ač obě skupiny vykazovaly podobné uživatelské rozhraní, v jejich srdcích tepala dvě fundamentálně různá srdce. Windows 95/98/ME byly šestnáctibitové verze, vlastně jakási nadstavba stařičkého DOSu, Windows NT/2000 byly už čistě dvaatřicetibitové. Windows XP tedy převzal dvaatřicetibitové jádro systému Windows 2000/NT.

Přehled vlastností

Windows XP přijde na trh ve dvou verzích: Home a Professional. Profesionální verze je určena firmám a lidem zkušeným v oboru. Domácí verze je spíše pro běžné uživatele. Hlavním rozdílem je bezpečnost. V domácí (Home) verzi může každý uživatel dělat vše, tedy např. instalaci programů, formátování disku apod. (stejně jako jste zvyklí u verzí 95/98/ME). Ve verzi Professional je každý uživatel přičleněn do určité skupiny. Pouze skupina administrátorů může se systémem manipulovat. Ti ostatní jej smějí jen používat. Existují jakési mezi-skupiny, např. tzv. power-users (zkušení uživatelé). Lidé v této skupině mohou dělat vybrané úlohy, které jinak přísluší pouze administrátorům. Např. zálohování systému. Profesionální verze rovněž umožňuje např. automatické šifrování souborů a adresářů, domácí verze (Home) toto neobsahuje.

Rozdíly mezi šestácti a dvaatřiceti bitovým jádrem op. systému
V čem je rozdíl? Je-li jádro operačního systému (tzv. kernel) napsán a kompilován pro šestnáctibitový procesor, znamená to, že nedokáže sdílet úlohy. Neexistuje možnost uzamknout část paměti. Rovněž nedokáže adresovat paměť nad magickou hranici 640 kB. Obchází se to nadstavbou - přidáním ovládačů, které toto dokáží. Ovšem protože tyto ovládače jsou stále řízeny jádrem systému v šestnáctibitovém módu, celý systém není příliš stabilní. Pokusí-li se úloha přepsat paměť jiné úloze nebo dokonce operačnímu systému, může se jí to podařit celkem snadno. Někdy to ovládač zachytí, častěji ale ne. Proto systémy Windows 95/98/ME tuhnou a havarují.

Dvaatřicetibitové jádro operačního systému je mnohem robustnější. Umožňuje adresovat dalších X megabyte paměti, tuto paměť rozdělit na bloky a v každém bloku rozjet nezávislou úlohu (aplikaci), přičemž jednotlivé úlohy se navzájem nevidí a nemohou si přepsat své paměťové oblasti. Pokusí-li se úloha adresovat paměť mimo svou přidělenou oblast, je zastavena a ukončena, přičemž ostatní úlohy pokračují. Manipulace s pamětí je ve dvaatřicetibitovém režimu rychlejší než v šestnáctibitovém, který musí přepočítávat a mapovat adresy nad 640 kB, aby s nimi mohl pracovat.

XP přicházejí s vlastním softwarem pro ochranu před hackery, tzv. firewall. Nicméně se nedoporučuje příliš na to spoléhat a raději si nainstalovat ověřené firewalls jiných výrobců, např. BlackIce Defender nebo ZoneAlarm Pro.

Windows XP nebudou podporovat některé nové technologie, např. USB 2.0, dále bezdrátovou síť podle standardu firmy Bluetooth, namísto toho MS prosazuje standard 820.11, který ovšem má problémy s bezpečností. MS proto přichází s vlastní verzí 820.11X se zlepšenou bezpečností, ale zcela nekompatibilní s čímkoliv jiným.

Součástí Win XP je prohlížeč IE (Internet Explorer) verze 6. Tento prohlížeč nebude obsahovat Java Virtual Machine.

Rovněž nový kontroverzní Windows Media Player (WMP) verze 8 bude prosazovat vlastní MS formát WMA před oblíbeným a rozšířeným MP3. WMP nyní umožní přímé vypalování CD a video playback, na druhé straně nepodporuje streamline formát RM firmy Real Network.

Důvody chybějící podpory pro výše uvedené jsou často licenčního charakteru. MS nerad platí licenční poplatky. Nicméně zákazníci jsou uklidňováni tím, že všechny chybějící komponenty lze stáhnout dodatečně přímo od jednotlivých výrobců. Není vyloučeno, že někteří to budou chtít zaplatit.

Požadavky na instalaci

Podle toho, co uvádí MS, by váš počítač měl být vybaven procesorem o minimální rychlosti 300 MHz, pamětí 128 MB RAM a disková kapacita by měla být alespoň 1,5 GB, přičemž další gigabyte potřebujete pro instalaci samotnou. Zkušenosti s předchozími MS produkty mi říkají, že všechny doporučené hodnoty je vhodné vynásobit dvěma.

Instalace

Je prý velmi jednoduchá a připomíná instalaci Windows ME. Existují opět tři možnosti: (a) předinstalovaný systém na novém počítači (b) povýšení (upgrade) z předchozího systému (c) úplná instalace na čistý disk. Při instalaci se uplatní nová funkce Dynamic Update. Instalační program se prostřednictvím Internetu spojí s MS a automaticky stáhne nové komponenty XP, budou-li nějaké v okamžiku instalace k dispozici. Součástí instalace je aktivizace Windows, při které musíte kontaktovat MS telefonem nebo Internetem a nechat si systém odemknout. Aktivizaci Windows věnuji samostatnou kapitolu na konci článku.

Design

"Když už chybějí nápady, alespoň tomu dáme nový kabát." Tak by se dala do jisté míry charakterizovat strategie MS. Všechna okna dostala novou tvář, je vidět, že grafikové v dílnách MS nezaháleli. Některé funkce, na které jste byli zvyklí, byly přesunuty jinam, jiné byly zcela vypuštěny a přibylo i několik nových. Obecně převládá názor, že po krátké době si lze celkem snadno na nové obrazovky a rozložení prvků u XP zvyknout. Těm, kteří si nezvyknou, je umožněno použít uživatelské rozhraní z Windows 98/ME/2000.

Text by měl být pod XP čitelnější zejména na laptopech díky nové technologii ClearType. Tato technologie byla použita i u MS Reader pro e-books. Údajně závisí na typu displeje, zda se zlepšení projeví. Ne všechny obrazovky zaznamenají vyšší kvalitu textu, u některých (u těch, které nedokážou pracovat s 24- a 32bitovým polem pro barvu) je to naopak horší. Naštěstí lze Clear Type vypnout.

Zvuk a obraz

Jak zvýšit kvalitu MP3 záznamu při vypalování CD pod Win XP

Pozor! Platí jen pro Windows XP. Prodávám jak jsem koupil. Nevyzkoušeno! Nastartujte Registry Editor a nastavte toto:

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE
  MicrosoftMediaPlayerSettingsMP3Encoding]
"LowRate"=dword:0000dac0 "MediumRate"=dword:0001f400 "MediumHighRate"=dword:0003e800 "HighRate"=dword:0004e200

Důležitá část, které MS věnoval zvýšenou pozornost. Centrem zpracování digitálního záznamu zvuku a obrazu je aplikace Windows Media Player verze 8 (dále jen WMP8). Nosným formátem pro všechny digitální záznamy je pak MS formát WMA. Při zachování stejné kvality obrazu a zvuku je prý soubor uložen v tomto formátu o polovinu menší než MP3. WMP8 dokáže číst formát MP3 a dokáže také vypalovat CD v tomto formátu, ale kvalita je nižší vzhledem ke vzorkování pouze 56kbps. Hodnota se dá zvýšit - viz sloupeček na boku.

Problém s WMA spočívá v tom, že tento formát už podporuje ověřování a autorizaci zvukové nebo video nahrávky v souladu s novými americkými autorskými zákony DMCA a SSSCA. Jinými slovy, může se vám stát, že písně, které máte v tomto formátu uloženy, najednou přestanou hrát, dokud nezaplatíte. Proto bych byl zatím opatrný v konvertování starého dobrého MP3 do WMA. Možná, že jednoho dne nám nic jiného nezbude, ale zatím doporučuji počkat, stejně tak jako doporučuji počkat s instalací WMP8, jakkoliv je to jinak zřejmě dobře napsaná aplikace umožňující mnohem více, než předchozí verze.

Dalším problémem je to, že WMA je propriety formát z dílny MS, tedy opět je zde zřejmá snaha protlačit něco vlastního a udělat spotřebitele závislým na svých službách. Zda se svět přizpůsobí, jako už tolikrát v minulosti, je otázkou, ale pravdou je, že zatím tento formát není uznáván ostatními výrobci. WMP8 je prý ale otevřen původním formátům formou plug-in, tedy přidaných ovládačů jiných výrobců. Je ovšem pravděpodobné, že tito výrobci budou chtít za svá plug-in zaplatit. Hovoří se o částce kolem deseti US dolarů za plug-in MP3.

WMP8 tedy dokáže nejen přehrávat, ale vytvářet (vypalovat) CD. Toto je pokrok, v dřívějších verzích bylo nutno vlastnit pro vypalování jiný komerční software, např. Adaptec CD Creator.

Další novou funkcí WPM8 je možnost přehrávat DVD.

Product Activation

Dostáváme se k nejkontroverznějšímu vybavení nových Windows: k aktivizaci neboli odemknutí systému. Product Activation (dále jen PA) byly implementovány poprvé v poslední verzi MS Office.

Po instalaci máte 30 dnů na to, abyste produkt aktivizovali. PA spočívá ve vytvoření padesátimístného čísla složeného z blíže neurčených charakteristik vašeho systému. Zahrnují se identifikační čísla komponentů vašeho hardware a několik dalších údajů, které jsou unikátní vašemu počítači. Toto číslo se odešle MS spolu s klíčovým číslem Windows XP buďto prostřednictvím Internetu nebo telefonem. MS pak produkt odemkne. Pokusíte-li se tytéž Windows instalovat na jiném počítači, dostane se vám hlášky, že jde o ilegální kopii a instalace neproběhne. MS si tak pojistilo, že každý počítač bude mít svůj vlastní znovu koupený systém. Velkým firmám MS poskytuje slevy na jednotlivé kopie XP, nebo od PA úplně upouští. Drobným spotřebitelům neodpouští nic (nebo skoro nic) a vyžaduje tvrdě, aby za každou novou instalaci platili plnou cenu. Uvažuje se o slevě 8-10 dolarů za druhou a každou další kopii Windows XP. To je zhruba 5 procent z ceny.

Novou aktivizaci ovšem musíte provést i tehdy, jestliže jste obměnili váš hardware. Například jestliže jste přidali novou kartu nebo (nedej bože) vyměnili celou základní desku či procesor. Máte povoleno pět hardwarových úprav každých 120 dnů. Překročíte-li tento počet, musíte volat MS a žádat o novou aktivizaci.

Jestliže jste po aktivizaci Windows XP museli naformátovat disk a provést novou instalaci, nezbude než opět zavolat MS, být na ně slušný a hezky je poprosit, aby vám dovolili novou PA. Dovolí vám to, ale v tom okamžiku přestane platit stará.

Budiž řečeno, že PA se dá obejít, ale vyžaduje to dosti specifický zásah (stažení určitých upravených souborů, vymazání jiných a přejmenování dalších, k tomu práce s registrem), který ne každý zvládne.

Četl jsem hororový příběh redaktora, který psal článek na svém laptopu v letadle. Najednou, z ničeho nic a bez varování, mu vyskočila na obrazovce hláška, že používá neautorizovaný produkt a Windows odmítla dále pracovat, dokud nebude provedena aktivizace. Zmíněný redaktor měl při tom legálně koupenou a správně aktivizovanou verzi.

Právě tato PA funkce nového systému (spolu s protlačováním digitálního formátu WMA) mě odradila od instalace Windows XP. Je jasné, že dříve nebo později nám stejně nic jiného nezbude, ale pokusím se oddálit instalaci Windows XP jak nejdále to půjde. Konec konců Windows XP jsou jen převlečená Windows 2000. Která jsou převlečená Windows NT. Která jsou převlečným OS/2 ukradeným firmě IBM spolu s uživatelským rozhraním ukradeným firmě Apple. Když se to tak vezme, jediné, co je nové a co skutečně přišlo z dílny MS, je výpotek Product Activation. Trošku málo na to, aby stálo za to kvůli němu Windows XP instalovat.

Známka 2.1 (hodnotilo 8)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

37

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 58 čtenářů částkou 13 108 korun, což je 37 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Kódy do covidpasu začneme vydávat od 1. června, řekl Babiš. Dezinformace! tvrdilo MZ před rokem16.05.21 18:42 Česká republika 4

V Británii se objevil první nepohlavní starosta města16.05.21 18:30 Británie 3

Školy s rúškami zaznamenali o 37% viac infekcií než školy bez rúšok16.05.21 11:29 USA 9

Agenti GRU stihli kromě Vrbětic a Skripala i ozařovat americké diplomaty16.05.21 09:55 Rusko 2

V zemi s největší mírou proočkovanosti vypukla nová epidemie koronaviru14.05.21 19:40 Seychelles 4

Tisíce Čechů hlásí zdravotní problémy po očkování, 65 úmrtí a jede se dál13.05.21 20:49 Česká republika 12

Otevřený dopis lékařů VLÁDĚ A PARLAMENTU ČR. Rozhodujme pro SVOBODU! (20. 3. 2021)13.05.21 18:36 Česká republika 1

Chcete se zařadit mezi inteligenty a zvýšit si socioekonomický status ? Nechejte se očkovat 13.05.21 10:59 Česká republika 15

Nový otvorený list - tentoraz aktívnych francúzskych vojakov11.05.21 09:10 Francie 0

Klaus Schwab požaduje globální zdravotní průkaz založený na implantovatelném mikročipu10.05.21 19:57 Neurčeno 1

Oficiální apartheid v Česku vyhlášen!10.05.21 17:46 Česká republika 3

Přestaňte se podílet na testování dětí, vzkazuje učitelka na gymnáziu svým kolegům08.05.21 22:03 Česká republika 2

Vrbětice 2014, po sérii explozí07.05.21 15:46 Česká republika 0

Arenberger07.05.21 13:25 Česká republika 1

Skutečná pandemie vypukne PO očkování06.05.21 16:56 Rakousko 4

Pozvánka na 9.květen05.05.21 23:13 Česká republika 3

Nemyslete si, že základním nezdaněným příjmem od Pirátů něco dostanete05.05.21 19:59 Česká republika 4

Lehmann skončil ve vedení Herthy Berlín kvůli rasistickému vzkazu05.05.21 17:30 Německo 0

Francúzski odborníci bijú na poplach: Je potrebné zastaviť všetky očkovania proti korone!05.05.21 17:20 Francie 1

Další dobrá zpráva: CIA pro diversitu04.05.21 10:41 USA 1

Měnové kurzy

USD
20,96 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,56 Kč
Kanadský dolar
17,31 Kč
Australský dolar
16,30 Kč
Švýcarský frank
23,25 Kč
100 japonských jenů
19,17 Kč
Čínský juan
3,26 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
7,17 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,33 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 655,52 Kč
1 unce stříbra
574,88 Kč
Bitcoin
1 003 875,72 Kč

Poslední aktualizace: 16.5.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 20 344