Diskuze k článku

Těžký rok za námi, ještě těžší před námi

Příspěvků 111

31.12.2020 1:01

šanca

Volej77 195.?.?.?

Predsa len je tu jedna sanca na zmenu a tym je Božie Varovanie, Upozornenie a.p. Viem o tom, že Boh zasiahne a chcem veriť, že väcsina ludí, ktorí to prežiju zmenia svoje myslenie. Takze vychodisko je viera, dovera Bohu, ten jediny nikdy ludi nesklamal.

385184

31.12.2020 1:56

RE: šanca

hadrosaurus 2a00:x:x:x:x:x

Reakce na 385184

Souhlasím. Je třeba jíti cestou předků a věřit v Boha, ale toho našeho, křesťanského. Dětem vyprávěti české pohádky, v běžné řeči neužívati sekunda, ale vteřina, ne nad ránem, ale ráno, ne útočná puška, ale samopal, užívati generické maskulinum, tedy třeba ne studenti a studentky, nebo ještě stupidnější patvar studenti/studentky, ale jednoduše studenti (ono to hezčí a často i chytřejší se stejně neutají), atd. Zkrátka nebaštit jim to. Ovšem chce to neustálou pozornost.

385186

31.12.2020 15:14

Ono

Joseph Chlor 89.?.?.?

Reakce na 385186

je snad v monotheismu více Bohů ?
Ach tak, máte na mysli zřejmě toho Trojjediného...
No ale dříve než on byl snad ten Bůh Abrahamův, Izákův, Jakobův...nebo už zase ne ?
Také v islámu dodržují striktně teorii jednoho boha.

Doporučuji údajného neomarxistu Fromma, jeho "Psychoanalýza a náboženství" a pak taky "Budete jako bohové".
Až pak bych přešel k Wilsonovi a jeho "O lidské přirozenosti".

Víte, ono totiž pod hadrem (Tolstoj říkal vlajce " hadr na holi" ) s křížem nebo s jinými symboly " bohů" autoritářských interpretací starověkých bajek se napachála možná ještě větší svinstva než pod vlajkami korporátně-fašistických režimů či pod vlajkou symbolizující rolníky a dělníky...

Hezký nový rok.

385214

3.1.2021 0:31

RE: Ono

sofa 46.?.?.?

Reakce na 385214

Píšete správně "napáchala možná ještě větší svinstva", protože nenapáchala. A ne v tak krátkém údobí. Budeme čekat dva tisíce let... nebo jen dvacet, abychom si ověřili, že korporátně-fašistické režimy vzniklé z demokracií zavraždily třeba 5 miliard lidí?

Ano, my co jsme věřícími a slovanskými Čechy myslíme převážně trojjediného boha. A víte proč? Protože naší vírou není víra v Jehovu ani Alláha. Je to někomu divné? Otázka, který byl dříve dává někomu smysl? Je to nějak relevantní? Ten, který věří v Jehovu má při každé jeho zmínce také zmínit trojjediného? Chceme to na něm?

Proč nám doporučujete autory, kteří bezpochyby, reálně nevěřili v trojjediného? Ale ano, jako studium cizího elementu s nepřátelským postojem k nám to beru a takto to může být přínosné.

385292

31.12.2020 23:55

RE: šanca

vitakappa 82.?.?.?

Reakce na 385186

Nic ve zlém, ale vteřina je jednotka úhlu a sekunda je jednotka času, proč bych je měl zaměňovat, když obě jsou jednotky soustavy SI? A samopal určitě není útočná puška, každé slouží k jinému účelu a mají i rozdílné náboje.

385236

31.12.2020 9:19

RE: šanca

Kalman 85.?.?.?

Reakce na 385184

Boh ľudí nikdy nesklamal. To je fakt. Otázkou je, či ľudia nesklamali Boha.

Netúž, nezáviď. Nekradni, nelúp. Neluhaj, nepodvádzaj. Nesmilni, necudzolož. Nezabíjaj, nevraždi. Ak to dodržíš, bude ti dobre na Zemi. Ak nie, bude ti na Zemi zle. Vyber si.

Boh nezasiahne. Dal ti poučenie, v ktorom je obsiahnutá jeho vôľa. Máš slobodnú vôľu, i právo žiť tak ako sa rozhodneš. Buď budeš rešpektovať Božie poučenie / želanie, alebo nie. Ako sa rozhodneš, tak ti bude. Za to, ako ti bude, nesieš osobnú zodpovednosť.

Ak toleruješ tých, ktorí závidia, túžia, kradnú, lúpia, atď., takí ťa nakoniec ovládnu. Ty budeš ich otrokom.

Keď toleruješ homosexualitu, s homosexualitou súhlasíš.

Pokiaľ dáš volebný hlas kriminálnikovi, staviaš nad seba toho, kto na Boha aj jeho vôľu kašle.

Je to jednoduché. Mal by si o Bohu viac premýšľať, a nešíriť tu kresťansko - židovko - moslimské bludy.

385192

1.1.2021 16:18

RE: šanca

Prodost 2a00:x:x:x:x:x

Reakce na 385192

Peníze jsou žárlivým bohem Izraele, vedle kterého žádný jiný bůh existovat nemůže. Peníze pokořují všechny bohy, které lidstvo má, a mění je ve zboží. Jsou soběstačnou hodnotou všech věcí. Proto obraly celý svět, svět lidí i Přírodu, o jejich vlastní hodnotu. Peníze jsou odcizenou podstatou lidské práce a existence: ta člověku dominuje a on se jí klaní. Židovský bůh byl sekularizován a stal se bohem celého světa.

385254

2.1.2021 5:23

RE: šanca

Jarda z Brna 37.?.?.?

Reakce na 385184

že väcsina ludí, ktorí to prežiju zmenia svoje myslenie..
Bude to trošku jinak protože přežijí pouze Bohem vyvolení lidé. Ti museli udělat velké změny ve svém životě aby vyhovovali Božím požadavkům a mohli být shromážděni jako ,, Velký zástup,, - jako ovečky, naproti tomu kozlové budou na opačné straně. Na smrtelné posteli ani na poslední chvíli nelze činit pokání. V takovou chvíli může člověk jenom otočit Kabát. Ale to nebude stačit. V jednom z Ježíšových podobenství... z deseti panen bylo pouze pět moudrých a ty byly spaseny. Naproti tomu dalších pět panen moudrostí nepřekypovaly, protože neshromažďovaly dostatečné množství oleje (duchovní výzbroj) a tak jim při příchodu Pána olej došel. ,,Dveře se zavřely a venku zůstali jenom psi a všichni kteří konají špatnost,,. Volba politických stran namísto Božího Království je jedna z těch špatností. Nevíra v Boha ačkoli stvořitelské díla jsou jasným důkazem je také velká špatnost. Dále uctívání Boha pomocí falešných pohanských zvyků které jsou po celém světě tradičně udržovány, takové ctitele neochrání od Božího hněvu. Velký zástup lidí ze všech národů a jazyků a ras podle Bible vychází z velkého soužení a mávají ratolestmi a za svou záchranu děkují Bohu a Beránkovi. Protože mají obrazně řečeno bílá roucha, znamená to, že mají spravedlivé postavení před Bohem ač jsou nedokonalí. Ty změny museli ale udělat dříve než došlo k rozdělení na ovce a kozli a ke :''zjevení pána Ježíše s jeho mocnými anděly, který uvede pomstu na ty kteří neposlouchají Dobrou zprávu o našem Pánu Ježíši,, takových taky věřících bude celá planeta, kteří budou tvrdit že patří Ježíšovi... ale přece jim Ježíš řekne: "jděte ode mě všichni kteří konáte nespravedlnost, nikdy jsem vás neznal! Nevím jak hluboko v závěru systému jsme, jak dlouho lze ještě k Bohu přistupovat a dělat změny. Ale podle knihy Zjevení Jana mají křesťané, kteří jsou v zajetí v Babylonu ve falešných církvích křesťanstva - učinit rozhodující krok co nejdříve, :"Jestliže se nechcete podílet na jeho hříších a jestliže nechcete obdržet část z jeho ran. Jeho hříchy se totiž navršily až do nebe a Bůh si připomněl skutky jeho bezpráví,,. Bůh skutečně hledá lidi aby ho uctívali a pomáhá jim svatým duchem lépe ho poznat pomocí Bible. Ale podle proroctví většina lidí půjde po jednoduché cestě, (do zničení) na které hledají učitele, kteří by jim lechtali ucho, čili budou hledat učení které se líbí jim a ne Bohu. Ezoterika, Východní směry které zapřely majitele církve Krista, kmenová náboženství, vúdú, a další hnusárny velebící satana. Proroctví říká že budou sváděni z cesty a budou z cesty svádět. Ježíš přišel dle proroctví mezi své ale nepřijali ho a proto jim otevřeně řekl že jsou sa...Automaticky kráceno

385268

2.1.2021 5:26

RE: šanca

Jarda z Brna 37.?.?.?

Reakce na 385268

pokračování.... satanovou synagogou. Dnes to není lepší a falešné křesťanství si dělá nárok že patří Kristu a Bohu ale míří do pekel spolu se satanem a jeho pohanskými zvyky. Takže všichni kteří věří že na poslední chvíli se budou moci obrátit, ty zklamu. Něco takového Bible neučí. Pokud lidé sledují co se to děje za hrozné věci na zemi, jaké grády to nabírá, měli by se sebou něco udělat, aby se vyprostili ze satanovy léčky neboť do ní byli zaživa chyceni jak říká Bible. Minulý rok při památné slavnosti jeden ze starších sboru pronesl nahlas svou úvahu, že to je asi poslední veřejná památná slavnost. Měl pravdu. Všechny stánky uctívání pravého Boha byly uzavřeny po celé zemi daleko v předstihu před ostatními církvemi křesťanstva. Putin se svou falešnou pravoslavnou církvi začal nenávistně pronásledovat boží lid, zavírat je do kriminálu a to už od roku 2016. Nevím kdy přijde útok na falešný Babylon od deseti králů jak říká Zjevení, ale ten kovid mi připadá jako předehra ke zchudnutí národních států, a následovat bude drancování matky nevěstek Babylonu, ,,který sedí na mnohých vodách,,. Babylon bude oloupen o veškerý majetek který nahromadil za staletí. Čekají nás nepěkné věci. Všichni tito lidé kteří působí bolest nejsou našimi nepřáteli. Bible vysvětluje že nezápasíme proti krvi a proti tělu ale proti ničemným duchovním silám. Nicméně odpovědnost za to jak jednají s prostým lidem z nich nikdo nesejme protože jim bylo dáno hodně a proto po nich bude hodně vyžadováno. Budou se zodpovídat za spiknutí proti lidu a proti Bohu.

385269

3.1.2021 17:48

RE: šanca

AntePortas 188.?.?.?

Reakce na 385269

Existuje len to, co ma nejaky tvar a podobu. Aku podobu a tvar ma Boh?
Problemom ideologov a nabozenskych tvorcov a siritelov je ten, ze nedokazu veci riadne zadefinovat. Prave preto sa na mna doteraz ziadne nabozenstvo ci ideologia nenalepili. Netusim, ci to robia zamerne alebo su slabi na rozume. Asi to bude kombinaciou oboch. Najlepsie, co im ide, je strasenie a vyhrazanie sa. To vsak plati len na im podobnych.

385314

3.1.2021 21:50

RE: šanca

Jarda z Brna 78.?.?.?

Reakce na 385314

Elektřina má také tvar a podobu a přesto není vidět. Můžeme si ji ale zobrazit pomocí moderních přístrojů. Jak chcete zobrazit neviditelného Boha? Nejvyšší říká lidem: "K čemu mě chcete připodobnit,,? Dále se v písmu říká že Bůh je ohromná energie. V zásuvce ho ale nehledejte. "Slabí na rozume" jsou pouze ti kteří tvůrce života popírají. ,, Jeho neviditelné vlastnosti jsou totiž patrné od založení světa, i jeho moc a Božství takže jsou neomluvitelní,,. Bůh se nikomu ,,nevyhráža,, ani nestraší. ,,. . . je k vám trpělivý, protože netouží, aby byl někdo zahuben, ale touží, aby všichni dosáhli pokání,,.2. Petra 3:9 . Pyšní lidé Boha nepřipustí. Myslí si že stojí pevně. Budou velmi zklamáni.

385321

3.1.2021 22:30

RE: šanca

AntePortas 188.?.?.?

Reakce na 385321

Elektrina je odvodena od elektronu. Ten tvar a podobu ma.
Tvrdite, ze Boh je neviditelny. Ako ste na to prisli? Skuste sa oslobodit od citacie textov a k definicii Boha pouzite svoj vlastny rozum. Ak ho neviete riadne zadefinovat, potom zial neviete, v co verite.

385323

4.1.2021 5:18

RE: šanca

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 78.?.?.?

Reakce na 385323

"Tvrdite, ze Boh je neviditelny"
18 Boha nikdy nikdo neviděl.a Jednorozený bůh,b který je po Otcově boku,c nám ho přiblížil. Jan 1:18. Říká Bible takže vidíte že k víře v existenci Boha není třeba ho vidět Mojžíš Boha chtěl vidět ale ten mu řekl že ho nemůže vidět a přesto žít tak mu ukázal jen drobeček své slávy jakoby cíp svého pláště a jak mu zářila hlava až se ho Hebrejci v Táboře báli.

27 ,,Díky své víře opustil Egypt a nebál se králova hněvu.b Zůstal pevný, jako by viděl toho, kdo je neviditelný,,. Hebrejcům 11:27. Nějakou podobu samozřejmě Bůh má protože Ezechiel měl vidění Božího trůnu a různých andělů kteří Bohu sloužili. Dokonce vzhled Boha v podobě různých drahokamů je v Ezechieovi vyobrazen ale stejně si to těžko představíte. Jak vidíte Bible říká že Bůh je neviditelný. to by vás mohlo trknout že démoni kteří se projevují házením nábytku a věcí v bytech také nejsou vidět a přesto existují. Bible učí že Bůh je duch. I démoni jsou duchové. Ničemní duchové. Vím moc dobře čemu věřím. A vám by slušela lépe pokora.
Těm biblickým textům zřejmě pozornost věnovat nebudete a to je právě zásadní ,,Kámen o který stavitelé klopýtli,, jak říká písmo. Lidi nevěří v Boha ani Krista ani v démony ani v satana a už ani v sebe. Už jsou úplně v... Odevzdaní a jenom čekají až jim někdo píchne vakcínu a zamotá hubu rouškou. Tito lidi sami sebe pohřbili a to je jejich odplata za ten nos nahoru.

385332

4.1.2021 11:49

RE: šanca

AntePortas 109.?.?.?

Reakce na 385332

Prinasate len citacie nejakych textov. Na oplatku Vam tiez prinasam text. Ten je z mojej hlavy. Oba su len texty. Jedno maju predsa spolocne. Su z hlavy cloveka.
Pisete o pokore. O pokore ku komu? K inemu cloveku, ktory napisal nejake texty a hra sa v nich na Boha? To by som musel padnut velmi hlboko, az tam, kde by som, uz nebol clovekom.
Pisete o stvoritelovi. Mna stvorili rodicia a Vas tiez. Trosku vela Bohov, ci nie.
Udivuje ma jedna vec.
Podla Vasej viery Boh stvoril cloveka. Lenze, on ho stvoril na to, aby mu cely zivot kafral do zivota a kazal mu, co ma robit.
Je to podla Vas dobre alebo zle?
Je to podobne, ako ked clovek splodi deti, aby ich cely zivot dirigoval.
Je to dobre alebo zle?
A teraz drobnu sondu do krestanstva.
Symbolom krestanstva je kriz, na ktorom je niekto pribity. Zobrazuje niekoho utrpenie. Je to dobre alebo zle?
To vsak nie je vsetko. Ten dotycny je totiz stale nazive, kedze vstal z mrtvych. To znamena, ze si ho ludia uctia tym, ze mu neustale pripominaju jeho utrpenie.
Je to dobre alebo zle?
Pokorny clovek predsa nebude neustale niekomu pripominat jeho utrpenie. Je to nielen neslusne, ale aj necitlive, zhubne.
A takto by som mohol pokracovat dalej.

385345

4.1.2021 15:16

RE: šanca

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Reakce na 385323

Prečo by sa to nemohlo skúsiť opačne, ak chcete dôkazy – nie definíciou cez rozum, ale napr. meditáciou, čo je tiež reálna forma poznávania a nachádzania odpovedí, cez duchovno? Skúste sa odosobniť, odpútať od matérie, čo je iste v ľudských silách, len je na to potrebná dobrá vôla a úprimný záujem a možno budete prekvapený, kam až sa Vám podarí zájsť.
Odkiaľ beriete, že Vaša je jediná správna cesta na pochopenie, alebo napr. teda zistenie podoby Boha? Pokiaľ o inej Vy neviete, alebo inú odmietate, alebo je pre Vás neadekvátna,…, neznamená, že neexistuje a že nevie podať dôkazy.

385356

4.1.2021 17:24

RE: šanca

AntePortas 188.?.?.?

Reakce na 385356

Toto nijako nemeni fakt, ze hmota a energia su neustale spolu. Je to dane zakonom akcie a reakcie, kde vzdy proti sebe stoja dve protisily. Znamena to, ze vzdy musia v jednom okamihu existovat dve rozne formy. Navyse, aby existovali dve protisily, musi ich nieco od seba oddelovat. Pokojne sa to da nazvat ignoraciou.
Ked sa pozriete na chemicku tabulku prvkov, na lavej strane su prvky, ktore sa musia viazat a na pravej tie, ktore sa viazat nemusia. V strede su zasa prvky s najstabilhejsimi vazbami. To je dokaz intervalu a v nom kmitania castic. Stred je najstabilnejsi, lebo cezen prechadza castica 2x castejsie.
Takyto interval plati pre vsetko. Preto existuju formy s minimom hmoty aj maximom energie. Vdaka tomu mozu ludia dosahovat mimotelove zazitky. Dusa sa moze z tela odpojit, ale potrebuje k tomu hmotu s nizkou hustotou a vysokou energickou absorpciou. Vdaja tomuto mozu existovat aj energicke bytosti, zenske su v bielom a muzske v ciernom, a tiez velmi hmotne bytosti.
Dalsou vecou je to, ze buducnost uz existuje. Je to dane svetmi vo svetoch. Ked clovek vezme do ruky pohar a vedome ho premiestni na urcite miesto, o ceste pohara je uz vopred rozhodnute. Avsak ziadna z castic toho pohara to netusi. Toto sa da pokojne nazvat Bozim planom, kde aj my sme neustale na ceste z bodu A do bodu B. Preto mozu existovat vestice, ktore skutocne vidia buducnost. Vidia ju tak, ako svoju tvar v zrkadle. Su to v drvivej vacsine zeny. Muzi len velmi zriedkavo, ak vobec. K tomuto patri aj dilatacia casu, kde cas v roznych svetoch musi bezat inak. Preniest pohar Vam moze zabrat par sekund, ale skutocny cas je suctom casov vsetkych svetov v pohari, lebo kazda castice potrebuje soravodlivy cas na svoju sebarealizaciu.
Este stale si myslite, ze svet potrebuje biblickeho Boha? Pre peniaze a moc urcite.
V skutocnosti je Bohom zivot, vsetky jeho formy sucasne, teda vsetko co tu je, bez vynimky. Nie je tu len to, co je mrtve.

385365

4.1.2021 7:44

RE: šanca

Mirčo miroslav (tečka) orolim (zavináč) gmail (tečka) com 80.?.?.?

Reakce na 385314

AntePortas: no chceš zadefinovať veci materialisticky... lenže Boh je duchovná bytosť... ako chceš zadefinovať napr. myšlienku, lásku?

385335

4.1.2021 11:34

RE: šanca

AntePortas 109.?.?.?

Reakce na 385335

To, ze je nieco duchovne, neznamena, ze to nepotrebuje hmotu, teda nosic alebo zdroj. Biblia je predsa hmotna. Je to kniha. V pripade, ze by existoval len jeden exemplar a vlastnik ju strci do suflika, nikto sa o nej nedozvie. Cize ziadne duchovno ale materialna podstata. Bez zdroja ci nosica nie je duchovno.
Ak prirovnavas Boha k myslienke ci laske, prirovnavas ho k pocitom. Boh sa tak stava len jednym z pocitov a taka je aj jeho dolezitost. Clovek ho moze citit ale aj nemusi. Nie je to podmienka zivota a nie je to ani jeho neoddelitelna sucast. Je to len pocit.

385343

4.1.2021 14:17

RE: šanca

Vousy 84.?.?.?

Reakce na 385343

K Bohu snad jen toto:

Pokud souhlasíte... My jako lidstvo nechápeme vše ve vesmíru. Ale víme, že vše vykazuje kmitavé charakteristiky a má definované parametry. Tedy kdo (co) zadefinovalo tyto parametry? Těžko můžeme říci, že celý vesmír funguje náhodou. Neboť náhoda neexistuje...

Osobně Boha vnímám jako celostní míru (tvůrce), kterého ani plně nemůžeme pochopit, neboť se jedná o hierarchicky vyšší řízení, než je člověk. Až následně se snažit vnímat, jaké jsou jeho cíle a úloha člověka zde, ale to je daleko širší otázka...

385352

4.1.2021 16:22

RE: šanca

AntePortas 188.?.?.?

Reakce na 385352

Je to len nazor a podla mna chybny.
Svet je obycajna skladacka, kde na seba nadvazuju alebo sa prelinaju rozne svety. Preto platia prirodne zakony. Tazko mozno menit svety, o ktorych nielenze nic poriadne nevieme, ale nechceme si pripustit ani ich existenciu. Prvym pravidlom sveta je, ze vstupenkou sem je zivot. Vsetko je teda zive a zije to v sukoli inych zivych foriem,ktore ho formuju. To vsak ludia popieraju tvrdenim o nezivej hmote. Kamen je naoko nezivy, pokial ho clovek nezvacsi. Az potom uvidi zivot vnutri. Svet vo svete. To vsak neznamena, ze kamen je jeden organizmus. Moze byt a nemusi. Pokojne to moze byt len kopa nezavislych organizmov.
Je najlahsie povedat, ze Bohu nikto nerozumie. Vtedy sa da Bohu prisudit akakolvek podoba a k nej hned natiahnut ruku s prazdnym mescom. Nabozenstva su formy podnikania. Su to cinnosti za ucelom zisku, ci uz v podobe majetku alebo moci.
Boh a stvoritel? A kde je Boh nicitel? Vzdy nieco zanikne, aby nove dostalo priestor. Uz to napoveda, ze Bohovia musia byt najmenej dvaja. Monoteizmus je blud, ale je lacnejsi, je len jeden mesec. Je teda financne aj mocensky vyhodnejsi.
Tento svet nepotrebuje stvoritela. Jeho motorom je obrovske mnozstvo svetov uzavretych v kruhu, kde jeden pohana dalsie. Popravde, nikto nevidel ako tento svet vznikol a nikto neuvidi ani jeho zanik. A navyse, kazdy sem prisiel holy a bosy a tak odtialto aj odide.

385361

4.1.2021 19:57

RE: šanca

Vousy 84.?.?.?

Reakce na 385361

Souhlasím s vámi v tom, že platí přírodní zákony a vše je živé, viz. moje poznámka o kmitavých charakteristikách. Ani vákuum není prázdné.

To, že toto existuje, víme...
Ale základní otázkou je, jak to celé vzniklo a jaký to má cíl.

Nebo také věříte v teorii velkého třesku? Jak poznamenal jeden filosof: tuto teorii lze připodobnit situaci, kdy do tiskárny pošlu náhodně generované noty, založím papír a ona mi vytiskne symfonii.

385373

4.1.2021 22:08

RE: šanca

AntePortas 188.?.?.?

Reakce na 385373

Ked sa pocne clovek, je k tomu potrebna elektromagneticka sila. V plodovej vode dochadza k zablesku, teda usmernemu toku elektronov. Tie maju schopnost vytvarat ci nicit vazby medzi atomami. Po zablesku nastupuje lithium so schopnostou uvolnovat vodik a tak davat k dispozicii kyslik pre tvorbu stabilnych zlucenin. Odkial sa vzal tento proces? Jednoducho, od vesmiru. Takto nejako vznikol aj vesmir, zableskom, cize aj on to uz odniekial prevzal. Ekektromagneticka sila dala pocatie nasmu vesmiru. Narodil sa tak, ako sa narodi clovek. Boli k tomu potrebne najmenej 4 substancie. Hmota, antihmota, energia a antienergia, temna energia. Mozno prave tieto dve energie su podhubim elektromagnetickej sily. Hmota a antihmota zasa spolu vytvaraju stabilitu, kedze zabezpecuju pravidelny spin castic.
Takze ano vesmir vznikol velkym treskom, narodil sa. Je to zivy organizmus a rastie, tak ako plod v ludskom tele a aj po jeho opusteni, mozno preto sa stale rychlejsie rozpina.

385375

4.1.2021 23:03

RE: šanca

wes 81.?.?.?

Reakce na 385375

K vytvoreni zablesku nepotrebujes zadny tok elektronu.
Elektrony jeste poradne nevime, ani jak vypadaji, ani co vsechno predstavuji. Zatim se uspokojujeme s tvarem orbitalu apod.
A do elektromagnetismu takhle radsi nefusuj. Tam jsi opravdu velmi v zacatcich. Fyzika na vysoke skole toho dnes stale prilis moc nepovi, vcetne Macwellovych rovnic.
Energie je lidsky vymysl, pomucka, makrovelicina. Priroda ji nezna a nepotrebuje. Nac to po kom takhle opakujes, kdyz tomu na tehle urovni prilis nerozumis.
Energie takhle nesouvisi se silou, to ses dost mimo fyziku. Drz se alespon definic. Kdyz mluvis o sile, potrebujes znat objekt, na ktery pusobi, a nektere dalsi veci. Jake tez lithium. Vodik uvolnuji z vody vsechny kovy od sodiku v Beketove rade az zhruba po mangan, podle pH. A ze jich tam je.

385377

4.1.2021 23:59

RE: šanca

AntePortas 188.?.?.?

Reakce na 385377

Sila potrebuje v prvom rade zdroj. V plodovej vode je oxid litny a urcite tam nie je nahodou. Lithium je treti prvok v tabulke a asi jeho hlavnym ucelom je uvolnovat vodik. Energia mozno je ludsky vymysel, ale prameni z pohybu a ten uz akosi ludskym vymyslom nie je a ten pohyb nieco sposobuje. Elektron je podla mna organizmus a je nosicom informacii ako kazda castica hmoty. Fyzika vsak doteraz nepotvrdila, ze by sa z niecoho skladal. Zato dokazala jeho previazanost, co je velmi zaujimava informacia najma v tom, ze na dvoch a mozno aj viacery roznych miestach sa sucasne mozu odohrat podobne javy. Podstatu spinu dokazal jeden Ir. Trvalo mu to sice roky, ale podarilo sa. Bolo to od pociatku jasne, ze za spinom musia stat dve rovnake sily, len to bolo tazke dokazat. Nechcem fusovat do fyziky. Naopak, sledujem jej zistenia a snazim sa hodnotit javy, ktore uz veda popisala, tak ako popisala pocatie v podobe zabkesku. Rovnako blesky v atmosfere zeme maju blahodarny uzitok na zivot. Stiepia vzduch na nitridy a tie potom hnoja zelen a mozno sposobuju svoji dopadom v mikrosvete aj ine javy. Takisto ludsky mozog koordinuje telo cez vzruchy v nervovej sustave.

385382

5.1.2021 0:47

RE: šanca

wes 81.?.?.?

Reakce na 385382

Oxid lithny tam urcite neni, mozna jeste nepatrne mnozstvi hydroxidu. Jak by ho tam nekdo pres tolik vody dostal. A urcite neuvolnuje vodik, to by skoncilo jako balon. Zeptejte se treba jineho chemika, co vam rekne.

Do tech spinu bych takhle ani sam nesel. Je to spise svet tech, co se tvari, ze tomu rozumi. A s tou kvantovou provazanosti je to asi podobne. To jsou tezko uchopitelne a overitelne veci, ktere byly vytvoreny casto jen proto, aby nejaky ustav vubec dostal nejake penize. Neexistuji vetsinou znalci schopni posoudit vysledek.
Spis oxidy dusiku, posleze nitraty. Ale tech doprava umi asi vic.

Bourek podle mne ubyva a to je spatne, protoze umi lokalne vyrovnavat teplotni extremy a udrzovat zasoby vody. Je mozne, ze jsme natolik vysusili krajinu, ze odpar nestaci na vytvoreni bourkoveho mraku a navrat vody zpet do kopcu.

385385

6.1.2021 10:59

RE: šanca

kutra vainova (tečka) 937 (zavináč) seznam (tečka) cz 31.?.?.?

Reakce na 385184

Je něco jiného věřit v boha a věřit bohu. Otřepaná fráze věřím v boha je nesmysl, protože, když vím, že je, nemůžu na něj věřit. To je jako by někdo řekl, že věří, že má manželku. Něco jiného je věřit mu. A na to nepotřebuji žádného zprostředkovatele. Naši dávní předkové měli spojení s bohem, jenže to se nehodilo do krámu globálnímu prediktoru a tak vytvořil svoje nástroje, jako křesťanství, islám, judaismus, hinduismus, zoroastrismus a sikhismus, protože jimi se ovečkám lépe vládne.

385426

6.1.2021 11:52

RE: šanca

AntePortas 188.?.?.?

Reakce na 385426

Ucenie a viera su dve rozlicne veci. Nabozenstva su ucenia, teda vzisli z hlavy niekoho ineho. Viera vychadza priamo z cloveka sameho. Kazdy, kto prisiel na tento svet, prisiel na hotove. Svet tu uz bol a tak je prirodzenou reakciou, ze ho niekto ci nieco vytvorilo. Avsak casom sa clovek sam stava tvorcom a tak zakonite musi svoj povodny nazor o stvoritelovi korigovat. Zisti totiz, se tvorcom je vsetko naokolo vratane neho sameho. Jeho viera sa tak prirodzene musi zmenit v sulade s racionalitou a empiriou. Bohom je aj on aj vsetko naokolo. Preto svoju vieru nasmeruje na seba a na okolie. On sam je ten, kto si moze riadit svoj zivot, ale musi pri tom respektovat vplyv okolia, lebo to je v rovnakej aj nerovnakej pozicii ako on. Stava sa tak sam Bohom medzi Bohmi. Elom medzi Elohim, s vedomim vsak, ze su aj vplyvnejsi Elohim ako on sam. Z toho plynie ucta k zivotu, k vsetkym jeho formam. Ziadne neciste formy neexistuju, len necista mysel. Kto veri v neciste formy, jeho mysel sa stala necistou a tak prestava byt Bohom. Je uz len otrokom necistej mysle. Tie nabozenstva, ktore ucia ludi o necistych tvoroch, splodila necista mysel. Ak sa stane clovek ich stupencom, vzda sa moznosti byt Bohom. Stane sa a zostane otrokom.

385427

31.12.2020 1:29

Těžký rok za námi, ještě těžší před námi

Petr Šolc 185.?.?.?

Náčelníku, neklesej na mysli.
Nic se neděje náhodou.
Lidi si poradí.
Přeji Všem, krásný nový rok.

385185

31.12.2020 6:07

Není divu zmatkům ani zbabělosti

Bedřich 2a00:x:x:x:x:x

Nevím jaký bude svět, ale když se dívám kolem sebe, tak třeba vidím část našich dětí, jak kašlou na nějaké zákazy a hrají si venku spolu dohromady. Aniž to vědí, dělají tyto děti to jediné, co má smysl.
Když probíhal "sametový satanistický zlom", většina co jej z normálních lidí podporovala a co jsem znal, hledala v podstatě především uspokojení svých maloměšťáckých potřeb. Stejné je to i dnes. Mnozí se soustředili jen na sebeuspokojení svých ryze materiálních potřeb a tužeb. Takových lidí bylo, je a bude vždy hodně. Pokud je donutíte myslet doopravdy, budou sice myslet, ale právě oni budou vždy mezi těmi, co nyní vidíme jako projev "covidalarmismu", vidíme je jako aktivní Svědky Covidova svatého náboženství a Rouškaře, protože oni se bojí jenom a pouze výlučně o sebe! Jim je fuk, co se stane ostatním, bez ohledu na to, co mluví. Na nich je vystavěno i dnešní - proč si lhát - schizofrenické šílenství moci Bůh ví proč jakoby vyvolenými.
Dalo by se psát hodně dlouho, ale zkrátím to a poznamenám, co jsem pochopil zase já během svého života a co mi způsobilo ve své době nejen šok, ale i pár zlých nocí. Nakonec jsem ale poznal, že i já jsem součástí toho a že to je vlastně štěstí.

Příroda vždy kašle na jednotlivce jakéhokoliv druhu, jí zajímá pouze celý druh, jestli má šanci přežít. A současný člověk je pro přírodu v podstatě jen obtížný parazit. Ale příroda potřebuje mozek. Tak si holt vytvoří nakonec třeba jiný ... lepší.

Příroda nás možná ještě volá zpátky:
http://s.ekabu.ru/localStorage/post/f4/19/46/04/f4...

385188

31.12.2020 7:58

Pan Stwora nabídl zdánlivě šílenou konspirační teorii.

Qwe 37.?.?.?

Nicméně, proč ne. Věda šílené teorie připouští, ale musejí vysvětlovat všechno. A tady podle mě tato teorie selhává.

385189

31.12.2020 9:32

RE: Pan Stwora nabídl zdánlivě šílenou konspirační teorii.

omar 46.?.?.?

Reakce na 385189

Neponúkol. Veci sú ešte horšie ako vyzerajú. Slovensko - ako laboratórium síl zla:

https://zemavek.sk/vsetkym-obyvatelom-slovenska/

https://zsi-korene.sk/slovensko-a-vianoce/

385194

1.1.2021 6:22

RE: Pan Stwora nabídl zdánlivě šílenou konspirační teorii.

Jiruna pupajzovi (zavináč) seznam (tečka) cz 109.?.?.?

Reakce na 385189

Kde selhává? KDE?

385243

1.1.2021 11:52

RE: Pan Stwora nabídl zdánlivě šílenou konspirační teorii.

qwe 94.?.?.?

Reakce na 385243

Teorie neobjasňuje, kdo je v pozadí, pouze naznačuje, že je tu nějaká skupina, které to vyhovuje, aniž by ji byla schopna specifikovat (jmenovitě, státní příslušností, etnicky…). Popisovaný stav odpovídá poměrům v USA a západní Evropě. Naprosto ne v Asii a ani ne v Rusku, Australii a Novém Zélandu. Cui prodest? Komu může vyhovovat oslabená, nevzdělaná Evropa a USA? Jedině Asii (nejspíš Číně, Australie neaspiruje na vedení světa) snad spojené s Ruskem. Ale zde jsou potíže. Musíme přijmout předpoklad, že západní státníci jsou pod vlivem Číny. Ale zavádět předpoklady do nové teorie je špatně. A to není jediné. Bylo by toho daleko víc, kdyby mě bavilo o tom psát.

385248

1.1.2021 16:28

RE: Pan Stwora nabídl zdánlivě šílenou konspirační teorii.

Baduan 82.?.?.?

Reakce na 385248

Tuto skupinu nelze specifikovat národností, jmenovitě, etnicky. Jde o specifickou společenskou vrstvu, někteří by je označili pojmem "globalisté". Tito lidé sledují stejné cíle, zájmy a není tak překvapující, že tyto zájmy mnohdy i společně prosazují. Mnozí za vším hledají příliš mnoho konspirací, tajné spolky atd. ale ono je to daleko jednodušší.
Tato globální elita, která ovládá a řídí nadnárodní korporace, média, banky, instituce a organizace atd., prostě sdílí velmi podobný pohled na svět. Její zástupce najdeme napříč celým světem, neomezují se na určitou národnost, náboženství nebo etnický původ. To, že se nejvíce zástupců této elity rekrutuje ze západního světa je logické, neboť západní svět posledních 500 let dominoval. To se ale mění. Dnes se i tato globální elita začíná měnit a centrum moci je přesouváno směrem do Asie, která bude hlavním hráčem 21.století.
Popravdě Čína je pro mne stále záhada. Ale vůbec bych se nedivil, pokud by čínské národní elity s touto globální elitou vytvořili jakýsi pakt, díky kterému se Čína stane novou supervelmocí a nahradí tak Spojené Státy. Není ani žádným překvapením, že pro globální elitu, je čínský model řízení společnosti velmi impozantní a snaží se něco podobného implementovat i zde v Evropě a časem i v USA. Proto je potřeba nejprve zničit naši prosperitu. Posléze sebrat i zbytky svobod a práv, které západní civilizace svým obyvatelům dokázala poskytnout.
Popravdě nikdy jsem nechápal to sebemrskačství zde na Zvědavci, jak všichni plivali na západní civilizaci a adorovali třeba komunistickou Čínu. Západní civilizace i přes všechny svá negativa dokázala za posledních 500 let něco, co se prakticky žádné civilizaci předtím nepovedlo. Přinesla nám nebývalou míru prosperity a svobody.
Teď sledujeme pád Západu v přímém přenosu. Politici už dávno nehájí zájmy svých občanů, ale hájí zájmy této nadnárodní elity. Jsou příliš zkorumpovaní, aby si dokázali uvědomit skutečnost, že likvidují veškeré základy civilizace, kterou mají zastupovat.
Pokud se nestane zázrak, tak tento trend bude pokračovat a Evropa, společně s USA budou v 21.století chřadnout jak ekonomicky, tak společensky a nakonec lidé v kdysi svobodném světě, o všechny svá práva a svobody přijdou.

385255

1.1.2021 18:38

RE: Pan Stwora nabídl souhrn událostí

Gój 46.?.?.?

Reakce na 385248

Podle propagandy Číňanovi utekl vir z mokrého trhu netopýrů, což je savec, malá létající myška. Ale proč na něho Velký bratr neuvalil sankce, svou oblíbenou metodu teroru? Proč deBill Gates s Rockefellery představoval pandemické hry Event 201 ještě před rozšířením čínského (ve skutečnosti banksterského, genově manipulovaného) koronaviru?
Autor článku nazval ty kazisvěty satanisty, jen absolvent inkluzivního vzdělávání nebo uvědomělý spolupracovník nechápe, koho tím myslel.

385256

1.1.2021 19:59

RE: Pan Stwora nabídl souhrn událostí

Qwe 37.?.?.?

Reakce na 385256

To je na mě moc složité. Výsledkem nicméně bude celosvětová převaha Číny. Mě to nevadí, ale jako program euroamerické civilizace mi to přijde divné. Kde virus vznikl je nejasné, ale jasné je, že se objevil několik týdnů po začátku obchodní války USA-ČLR. A pamatujeme jásání US administrativy, že to Čínu oslabí. No dopadlo to jinak, v Číně (ale i jinde v Asii) je svoboda pohybu, tady ne. Sankce za virus jsou zcela nereálné. Na virus jednoznačně doplatila Evropa a USA.

385257

31.12.2020 9:19

Je tu ještě jedna věc, které nerozumím.

Qwe 37.?.?.?

Pane Stworo, proč mermomocí prosazujete vládu tzv. demokratické opozice nebo Pirátů?
Já v tom tedy žádný přínos nevidím, skutečně. Ale možná tomu nerozumím.

385191

31.12.2020 10:36

RE: Je tu ještě jedna věc, které nerozumím.

Zorro 85.?.?.?

Reakce na 385191

To snad je v tom skvělém článku? Kde?

385198

31.12.2020 10:37

RE: Je tu ještě jedna věc, které nerozumím.

Pacholík 80.?.?.?

Reakce na 385191

Qwe...taky místo vás mohli nasadit někoho chytřejšího , nejsou lidi nebo co ?

385199

1.1.2021 13:27

RE: Je tu ještě jedna věc, které nerozumím.

qwe 94.?.?.?

Reakce na 385199

Vyplývá to z toho. Nechme stranou geopolitiku a výsledky testů. Tam skutečně může být nepřesnost. Kdo v ČR má zájem na tom, aby tu byl chaos, počty nemocných rostly a lidi v důsledku toho nevěřili vládě? A že ty počty nemocných rostou ( resp. sledují přitvrzování a uvolňování opatření) je fakt a dokazují to počty hospitalizovaných. Předpoklad, že jde o podvod a že je uplacen veškerý personál nemocnic i pacienti je neudržitelný. Komu tedy tento stav nahrává? Jedině Pirátům a demoopozici, neboť mohou tvrdit, že to Babiš a vláda epidemii nezvládli. Připomeňte si chování opozice od začátku epidemie. Prostě vláda dělá všechno špatně, to je nutné dostat do hlav prostoduchých voličů. A proto článek pana Stvory dělá propagaci opozici.

385251

31.12.2020 10:29

Věřit v boha znamená nevěřit sám sobě

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 2a00:x:x:x:x:x

Věřit v boha znamená, že jsem rezignoval a spoléhám na to, že problémy a těžkosti mého života vyřeší někdo jiný (nehmotný bůh) nebo mi alespoň pomůže nějak přežít. Lidé ale zdaleka nejsou tak bezmocní, jak se často cítí. Pravdou je, že z velké části zločinecké "elity" světa vlastní či ovládají obrovské bohatství a tím i mají nad otroky v současném materiálním světě obrovskou moc. Ale: 1. oproti miliardám otroků je jich zanedbatelně málo (zlomeček promile), 2. nemají skutečné přátele, ale jen bohatství, obchodní partnery a koupené loutky a slouhy ( i když vesměs v důležitých funkcích) 3. jsou rovněž smrtelní, nemocní, nešťastní, že nemají skutečné přátele, nepoznají nezištnou lásku a mnozí z nich pochopili, že jenom peníze a moc neznamenají štěstí v jejich životech 4. i dokonale vymyšlené plány nikdy nevyjdou podle záměrů tvůrců, protože lidský život obsahuje nekonečné množství proměnných veličin s nedefinovatelným definičním oborem 5. dobře fungující mozky mohou mít i otroci, kteří se jimi nedají koupit, vydírat či zastrašit a na rozdíl od většiny "elit" mají a ctí morální kvality 6. vše, co je postavené na lžích, podvodech a intrikách, se dříve či později zhroutí jako domeček z karet ( to je stará a životem mnohokrát ověřená pravda).

385197

31.12.2020 12:17

RE: Věřit v boha znamená nevěřit sám sobě

Kalman 85.?.?.?

Reakce na 385197

Globálne ľudské zlo od generácie ku generácií mocnie okrem iného aj preto, lebo ľudstvo sa množí, pričom nikto z ľudí nepozná identitu Boha čo znamená, že ľudstvo si vytvára o Bohu aj jeho dispozíciách i moci, vlastnú / falošnú predstavu.

Tí ľudia, ktorí skúmajú dôvody / príčiny pre ktoré jestvuje dobro a zlo, o dobre i zle okrem mnohého iného vedia.

- Poslaním dobra je život budovať a tým udržiavať.
- Poslaním zla je likvidovať ten život, skrze ktorý sa prílišné zlo realizuje príliš dlho.
- Prílišné, príliš dlho trvajúce dobro sa zvrhne na zlo.

Nikdy pred tým nebolo ľudstvu tak dobre, ako teraz. Nikdy pred tým nebolo ľudstvo tak ľahostajné k dobru i zlu, k Bohu, životu i k pravde, ako teraz. Nikdy predtým nebola globálna ľudská amorálnosť i nemravnosť tak vystupňovaná, ako teraz. // Je to dané okrem iného aj množstvom ľudí //

Nikdy predtým nebolo ľudstvo vyzbrojené takými zbraňami hromadného ničenia v takom množstve, ako v tomto čase. Moderné zbraňové systémy ovláda prevažne výpočtová technika a umelá inteligencia.

Zničujúca vojna musí byť, lebo nie je v moci nikoho prílišné, príliš dlho trvajúce globálne ľudské zlo zastaviť. Je len otázka času kto, kde, a kedy zničujúcu zbraň použije ako prvý. Potom to pôjde samé od seba.

Položím otázku. Prečo by mal Boh pomáhať niekomu / v našom prípade amorálnemu ľudstvu, ktoré ani len netuší kto Bohom je, ktoré síce verí v Boha ale žije amorálne i nemravne a teda tak, že nenávidí pravdu aj život, čiže voči pravde aj životu a tým i Bohu vinne?

// poškodzovanie životného prostredia, rabovanie zeme, lživá politika, ekonomika, veda, filozofia, lživé náboženstvo, zákonodarstvo, právo, a ďalšie, tolerancia LGBTI, a podobne. //

Veriť ako tak, alebo až nezlomne v Boha je jedna vec, a ctiť Boha naozaj, je vec druhá.

Spoliehať sa na Božiu pomoc, alebo dúfať že Boh mi pomôže je jedna vec, a žiť tak aby som sa pomoci od Boha skutočne dočkal, eventuálne vedieť že Boh mi kvôli môjmu dlhodobému morálnemu, mravnému a nevinnému spôsobu existencie naozaj pomôže, je vec druhá.

385205

31.12.2020 10:37

Naprosto výstižné a přesné.

Zorro 85.?.?.?

Zarámovat - a hlavně předávat, snad se ovce probudí,

385200

31.12.2020 11:06

...a bude hůř ...

Zdezek 91.?.?.?

Rok 2020 ,zdá se,byl závěrečné mene,tekel úparsin Evropské křesťanské civilizace.Pan Stwora erudovaně sumarizoval dění uplynulého roku,definoval pohnutky hybatelů i víceméně zanedbatelné možnosti manipulovanyce ale nemohu se zbavit dojmu,že humbuk kolem neexistující pandemie je,alespoň v Evropě,cílen na bílé etnikum.Nejsem s to dohledat jak na zakazy,regulace, doporučení a hlavně nucenou vakcinaci reagují v zemích jako Francie,Holandsko,Německo nebo Švedsko muslimské komunity tradičně v opozici vůči sekulární,potažmo postkresťanské, moci. Je zde někdo schopen věc objasnit nebo mne nasměrovat na korektní zdroje informací? Děkuji.

385202

31.12.2020 11:15

I ty mrtvoly budou.

Jan Hanuš 193.?.?.?

Ale ne na kovid, ale kvůli kovidu. Omezuje se provoz nemocnic, kamarádovi odložili operaci srdce, termín je v nedohlednu. Strašně se bojí, a o to jde. Oni nás vraždí už teď a evidentně přitvrdí.
Mrzí mě, že se nedokážu stát tím odvážným, co je tahounem. Celý život jsem byl "dvojka", i ve volejbale. Jsem na to malý. V životě zas málo sebevědomý. Neumím to změnit a pořád hledám tu svojí "jedničku". Ale jedničky nějak nejsou. Nikde. A v politice už vůbec ne. Kam se ztratili vůdci? Zařadit se správně bych už zvládl.

385203

31.12.2020 13:33

RE: I ty mrtvoly budou.

Vladimír Stwora editor (zavináč) zvedavec (tečka) org 185.?.?.?

Reakce na 385203

>Mrzí mě, že se nedokážu stát tím odvážným, co je tahounem. Celý
>život jsem byl "dvojka", i ve volejbale. Jsem na to malý. V životě zas málo
>sebevědomý. Neumím to změnit a pořád hledám tu svojí "jedničku". Ale
>jedničky nějak nejsou. Nikde. A v politice už vůbec ne. Kam se ztratili
>vůdci? Zařadit se správně bych už zvládl.

Nesmysl! Vy jste statečný, ani si to neuvědomujete. Jste statečnější, než 99 % zdejších diskutujících. Vy se podepisujete. Tedy předpokládám, že to je vaše skutečné jméno. I k podpisu je dnes třeba odvahy.

To, že o sobě pochybujete, je normální. To je vlastnost všech moudrých lidí. Ale věřím, že až přijde ten okamžik, poznáte, kde se máte zařadit a co dělat. Podívejte se někdy na film Stará puška. Ten muž si také nemyslel, co dokáže.

385206

31.12.2020 15:00

RE: I ty mrtvoly budou.

ping789 31.?.?.?

Reakce na 385206

děkuji Vám pane Stworo, napsal jste podle mne nejvýstižnější slova za dvacet let,
přeji Vám osobně vše nej a sílu do života nesehnutých.

385211

31.12.2020 15:07

RE: I ty mrtvoly budou.

Jan Hanuš 193.?.?.?

Reakce na 385206

Děkuji Vám. To jméno je pravé, za nic se nekrývám.

385213

1.1.2021 0:54

RE: I ty mrtvoly budou.

siky 190.?.?.?

Reakce na 385213

Jednoho dne vás osud povolá do služby, nebo spíš do jistého boje a tam se vše ukáže. Nebude pro zbabělce a požitkáře, jež si myslí, že 'žijeme jenom jednou...'

385240

3.1.2021 11:42

RE: I ty mrtvoly budou.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 176.?.?.?

Reakce na 385206

Pane Stwora. Jsme úmyslně mateni. Mně vadí,že někteří diskutující vydávají svoje spekulace za fakta. Především ve spojení se slovem komunizmus a jeho ideologie.
Slovo komunizmus není nové slovo. Bylo známé tisíce let PŘNL-cituji:
Podle Šrímad-Bhágavatamu se ideály duchovního komunizmu více méně zakládají na jednotě celé lidské společnosti a nejen jí,ale na jednotě veškeré energie živých bytostí.

V roce 2007 vyšel na http://www.matrix-2001.cz (10.6.2007) článek:
ILUMINÁTI A RADA PRO ZAHRANIČNÍ VZTAHY Myron C.FAGAN (přepis přednášky)
Na 25 strákách textu je podrobně popsána koncepce NWO, slova komunizmus a jeho ideologie.

Záznam přednášky Myrona Fagana byl pořízen někdy v šedesátých letech. Věnujte ,prosím, čas na ověření tvrzení zde uvedených.Nepředpokládáme totiž,že budete slovům pana Fagana přikládat patřičnou váhu. Navrhujeme vám navštívit archívy a knihovny,které jsou umístěny ve vašem státě. Zde uvedená čísla a adresy jsou velmi zastaralé a pan Fagan již také není mezi námi.

385300

31.12.2020 17:53

RE: I ty mrtvoly budou.

Miroslava 46.?.?.?

Reakce na 385203

Pane Hanuši, "komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více."
Ale - naprostý souhlas - těch jedniček, těch vůdců je skutečně málo a bude jich ještě míň a míň, protože národy EU odmítají křesťanství, tudíž - jak už jsem několikrát psala - u národů se vytrácí síla ducha. Co může očekávat náš národ je dobře vidět na Británii, Francii, skandinávských národech. Postupné pohlcování příchozími z Afriky a Asie. Ztráta svébytnosti, ekonomického potenciálu a přechod do podřízené pozice. Vyzývat národ, aby pevně zaštítil svoji vlast, svou kulturu, svou svébytnost,... to nepomůže. Nejprve je třeba navrátit v každodenní život lidí Boha a křesťansví. Až tehdy se objeví pouhá šance na to, že zůstane země naše a my zůstaneme Čechy.

385223

31.12.2020 20:11

RE: I ty mrtvoly budou.

PavelSam 2a00:x:x:x:x:x

Reakce na 385223

Vybírat si mezi Německem a Ruskem, je jako vybírat si mezi Polákem a Turkem .-) .

Na druhou stranu, pokud Němci, Italové a částečně Francouzi chtějí vyvážit vliv britských a US pracháčů, pak bez Ruska to rozhodně nepůjde.

Je třeba rozstřelit EU, pak třeba Itálie a Němci pochopí, že je nikdo nezachrání, nejméně Britové, toužící je od 1. války nahnat proti Rusku, aby pak Němce dorazili a vládnuli půlce světa (no dnes třetině).

Jenže čekat od Němců kreativní myšlení je jako čekat od dvakrát poraženého a později dvakrát nakoupeného otroka, že změní myšlení. Pustíte Němce k vlivu a začnou všem rozkazovat, taky šach mat (eurozónu podělali oni, jediní na ní vydělávají).

Tak KDE vidí někdo šanci - s kým se spojit, aby svět odolal britsko-usáckým pracháčům [smích] ? Přesto má smysl bojovat, každý moře je tvořený z kapek.

385230

1.1.2021 9:11

RE: I ty mrtvoly budou.

bukman 2a00:x:x:x:x:x

Reakce na 385203

Pane Hanuši, ať Váš známý zkusí čaj z hlohu - viz knihy od marie treben;
nějaké další informace se dají naít zde http://www.zenazdravotne.cz/?s=srdc

Kdo nyní jde do nemocnice musí podstoupit test na COVID a novinkou je, že mu nabídnou i očkování proti COVIDu od firmy Pfizer, jehož vakcína má být v této republice schválena až v roce 2023 - takže jsou přímé pokusy na lidech.

385245

6.1.2021 12:57

RE: I ty mrtvoly budou.

kutra vainova (tečka) 937 (zavináč) seznam (tečka) cz 31.?.?.?

Reakce na 385203

Proč jste přijal teorii o soutěžení? Soutěžení lidi rozděluje a komu asi rozdělení vyhovuje? Kdyby lidi místo soutěžení spolupracovali, tak by byli silní a nedalo by se jimi manipulovat. Lidstvo jako celek, to je vůdce. Potřebujeme se vymanit z hlubokého otroctví, když se spojíme, nikdo na nás nemá.

385429

6.1.2021 15:44

RE: I ty mrtvoly budou.

Erwin 194.?.?.?

Reakce na 385429

Možná, že tím není míněno soutěžení. Ne každý dokáže "svítit". Mnozí jsou "pouze" vodičem (zcela nezbytným pro světlo).

385437

6.1.2021 16:21

RE: I ty mrtvoly budou.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 385429

Všechny živé organismy na této planetě se vyvinuly EVOLUCÍ. Tedy SOUTĚŽÍ. Nebo jste snad paní Kutro už někde viděla, kterak všichni živí tvorové usilují o ty nejlepší sexuální partnery vzájemnou dohodou?

Nebo to, že užíváte různé podpůrné prádlo, elegantně se oblékáte i obouváte, češete se, holíte si některé tělesné partie, necháváte do sebe napichovat piercing, malujete se, necháváte se tetovat, parfemujete se, ... nejsou náhodou TYPICKÉ ZNAKY SOUTĚŽE s ostatními ženami? Proč Vy osobně soutěžíte? Proč místo soutěžení s ostatními ženami nespolupracujete? Třeba tak, že budete chodit nemytá, nečesaná, páchnoucí a oblečená v pytli?

To by mě opravdu zajímalo. Odpověď, že výše popsané aktivity drtivé většiny žen nejsou projevy soutěže, prosím ani nepište. Předem děkuji za odpověď. V. [smích]

385440

6.1.2021 20:05

RE: I ty mrtvoly budou.

kutra vainova (tečka) 937 (zavináč) seznam (tečka) cz 31.?.?.?

Reakce na 385440

To je právě ta technika po staletí a možná tisíciletí zdokonalovaná, jak lidi odvést od přirozeného způsobu myšlení a jednání. Celé naše školství je postavené na soutěžení, mainstream nás přesvědčuje, jak je soutěžení dobré, vědci nám namlouvají, že člověk se vyvinul evolucí, od malička nám vtloukají do hlav, že soutěžení je přirozené. Výsledkem jsou lidé, kteří si nechají zmrzačit svou kůži pro NEJkrásnější tetování, sportovci si ničí zdraví pro NEJvyšší výkony, ženy si vybírají ty NEJbohatší muže, muži si vybírají ty NEJkrásnější ženy. Vnitřní hodnoty hrají roli jen u menšiny. Samozřejmě, že předstírání něčeho, co není pravda, jak o tom píšete, se široce odehrává a je to považováno většinou, hlavně diváky TV a filmů, za normální. Záleží na každém, zda tuto filozofii přijme za své a nebo ne.

385453

7.1.2021 18:00

RE: I ty mrtvoly budou.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 385453

Děkuji Vám za odpověď, slečno Kutro. Proč říkám slečno? Protože Vaše názory shledávám poněkud infantilními. Které?

- ...po tisíciletí zdokonalovaná technika... Kým? Už jste někdy viděla tříleté chlapečky, jak čůrají na ohradu, kdo výš? Čtyřleté holčičky, kterak se zdobí pentličkami a malují maminčinými šminkami? Šestileté prvňáčky, jak hází kamínky, kdo dál? Výrostky, kteří se nesmyslně otloukají na kolečkových prkénkách? Puberťačky, zmalované jako plakát? Puberťáky s cigárem v koutku, i když je zřejmé, že je jim z toho na zvracení? Výrostky, kteří se předhánějí, komu bude víc řvát vykuchaný výfuk jeho motorky? Tak tohle všechno a ještě stokrát víc KDOSI už po tisíciletí učí naše děti? Myslíte třeba při kázání v kostele? [chechtot]

- ... jak lidi odvést od přirozeného způsobu myšlení a jednání.
Pokud my lidé myslíme a jednáme nepřirozeně, poučte nás, jak je to správně, přirozeně. A kdo určil, co je správné a přirozené? Třeba to, co učí své věřící Korán? Tedy vraždit a zotročovat nás, nevěřící psy? [mrknutí jedním okem]

- vědci nám namlouvají, že člověk se vyvinul evolucí, ... Jestliže se veškeré organismy nevyvinuly evolucí, vysvětlete nám, jak tedy vznikly? A za jakým účelem? Proč se stvořitel tolik namáhal, když mu 98,5% všech organismů, žijících dosud na Zemi, do dnes vychcípalo?

Uměla byste vysvětlit, proč mají pávi ty ohromné barevné ocasy? Jeleni těžké paroží? Kachny jsou nenápadně šedohnědé zatímco kačeři hýří barvami? Lidské ženy mají útlý pas tam, kde budou potřebovat v těhotenství výkonnou trávicí soustavu a spoustu místa pro budoucí plod? A proč tentýž útlý pas nemají lidoopky?

Je toto všechno z Boží vůle a nebo výsledek evoluce?

385474

8.1.2021 18:04

RE: I ty mrtvoly budou.

kutra vainova (tečka) 937 (zavináč) seznam (tečka) cz 31.?.?.?

Reakce na 385474

Je roztomilé, když mi říkáte slečno. Poučovat Vás nebudu, raději se zamyslete sám. Ještě nedávno, před nějakými čtyřmi, pěti generacemi bylo velkým problémem, když žena otěhotněla aniž by byla vdaná, muž byl povinen zachránit její čest tím, že si ji vzal a pokud to neudělal, koukalo se na ní skrz prsty a dítě bylo po celý živit považované za bastarda, celá společnost to akceptovala, při uzavírání obchodu bylo potřesení rukou zákon a dneska se křivák považuje za šikovného a celá společnost to akceptuje, při dnešní propagaci sexu je považováno za normální, že kdekdo se páří s kdekým a celá společnost to akceptuje, kdysi se lidé veřejně upalovali a celá společnost to akceptovala, v Anglii se potulka trestala tretem smrti, takže pokud někdo ztratil práci a tím i bydlení měl smůlu a společnost to akceptovala a co dneska, jsou dostupné informace o to, že viry jsou tak malé, že projdou náhubkem a zůstanou v něm jen bakterie, které dotyčný vdechuje zpět, přesto celá společnost náhubky akceptuje, nepřipadá Vám možné, že si někdo pohrává s myšlením lidí a modeluje si ho podle toho jak se mu to hodí, jako modelínu? Možná si takto modeluje i to, jak lidé vnímají soutěžení nebo evoluci? Píšete kostely, ano považuji to za jeden z nástrojů, nejen křesťanské kostely, ale všechna náboženství, další jsou televize, filmy, hudba, psané slovo, viditelné i podprahové informace. Tím, jak zmiňujete rozdílnost živočišných druhů spíše popíráte evoluci. Jak vznikly veškeré organismy? Že by to bylo tak, že bůh stvořil první den to, druhý den ono atd. a sedmý den odpočíval? Nebo, že by to bylo evolucí? Podle mého vnímání světa a mých zkušeností to nebylo ani jedno, ani druhé. Nejspíš v blízké době budou uveřejněny nové informace a pak záleží na Vás, jak si na svou otázku odpovíte

385525

31.12.2020 12:02

hm

wes 81.?.?.?

No vidite. A kdyz jsem pred par lety v te valce zacinal skoro sam, tak jste se mi smali a dosud se mi smejete. Jeste jste si do mne i kopali.

Pritom jste mnozi nepochopili, ze zakladni zbrani v teto valce je samopal AK znacky LEŽ. Kvalitni lež.

Dalsi zbrani, ktera kazi vztahy je HYSTERIE. Jeji sestrou je DOMÝŠLIVOST.
Tahle sestra je obzvlast zakerna, protoze je casto pouzivana i ve zcela korektnich situacich. Je dobra sluzka, ale spatna pani.

Urcite najdete i dalsi pouzivane zbrane, o kterych nepritel vi a casto je pouziva.
Jako treba KLÍN, schopnost si najit jinak bezvyznamny problem, na kterem lze lidi POLARIZOVAT proti sobe....

Jak na tohle vyzrat. Poctivosti. Duslednosti. Profesi. Velkorysosti. Schopnosti se lepe a vice ptat. Vsak pridejte take sve metody a postrehy.

Castou zbrani je STATISTIKA, ktera podsouva, ze "ulice" dovede demokraticky rozhodovat. Neni to pravda. Ne ulice opravi auto, jenom zkuseny automechanik, co si necim prosel. Ne ulice stavi dum, ale zkuseny zednik. Ne ulice pece cukrovi, ale zkuseny cukrar. Ne ulice postavi znicehonic prezidenta, ale musi se vypracovat zkuseny clovek na statnika.

Za tim vsim stoji (dnes ochotne bourane) skolstvi a kvalifikace. System postupneho staveni techto profilu. Zadny hura system, nebo dovezene smetiste v tomto poradek neudela.

Je potrebne se vratit k tomu, cim sme a k tomu, co delame. K duvere svym, ktere zname a neduvere povalecum, manipulatorum a anonymum, o kterych nikdo nic poradne nevi. Schopnost pochopit souseda, ze kdyz se ma lepe, je to casty predpoklad, ze i ja se mohu mit lepe. Zadna panika nepomuze, tu nechme treba jako ukazku do estrady. Je to az teorie. Prestanme tez obdivovat neco, o cem vime, ze neni dobre, presto to ale tomu sousedovi zavidime.
Pripojil bych neco, o cem vim, ze editor jednou vysmal. Takze to neudelam.
Je nas moc, a nemuzeme byt vsichni idealni. Ale doprejme si alespon neco, nedelejme ze sebe levnou korist.

385204

31.12.2020 13:54

Dôležitý doplnok

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Chýba mi tu jedno malé, ale myslím si, že dôležité doplnenie: TERAZ. Odhodlať sa ku kroku TERAZ. Nie zajtra, o mesiac.... Predsavzatia sú pekná vec do nového roku, ale obvykle sa zabúda na ich napĺňanie. Dobrý úmysel je iste chvályhodný, ale je len začiatkom.

Prajem všetkým čitateľom, ktorí majú úprimný záujem niečo meniť k lepšiemu, čokoľvek, veci okolo, seba..., aj keby len drobné zmeny ( ktoré obvykle vedú k veľkým zmenám)… , aby sa odhodlali TERAZ a nečakali na lepší čas. Nikdy nie je lepší ako práve v tejto chvíli.

385207

31.12.2020 14:38

pane Stworo, shrnul jste to velmi výstižně, díky

vl.vašek 185.?.?.?

protože základním předpokladem úspěšného řešení je vždy správně definovat problém.

Jen dodávám, že všechno jednou skončí.
Tak, jako se střídají roční období, tak se střídají lidské věky.

Věk kalijugy, věk nejhoršího úpadku, kdy se pravda prohlašuje za zlo a bezpráví se vydává za právo, postupně slábne, i když ještě bude hodně kopat !

Na to vše je třeba dobře se připravit . A jak říkaji klasici :
...Kde je vůle, tam je cesta.."

385209

31.12.2020 14:45

nebude to jen jeden tezky rok

rosco 185.?.?.?

ekonomicka pologramotnost politickych tajtrliku a jejich Kosher Nostra loutkovodicu nebere v uvahu setrvacnost a vliv ekonomickych nasledku ktere zpusobi paralelni tlaky dosavadni stale narustajici giganticke celosvetove kreditni bubliny a nasledku slabomyslnych opatreni proti viru. Uz od sameho pocatku tato zlocinecka mafie se diky temto deficitum vzdelani a vlastni aroganci dostala prave do situace z ktere neni uniku. Naivne se domnivaji ze presunuti viny za vznik teto giganticke kreditni bubliny a nasledneho kolpasu na corona virus jim neco vyresi, to je ten duvod proc mame "pandemii". Kdo nechape jak funguje soucasny monetarni system, nemuze pochopit odkud se bere moc ktera jim umoznuje terorizovat cely globus. Diky jejich nenazranosti se jim ale tento zdroj moci vymkl z ruky a diky ekonomickym zakonitostem se cely proces osamostatnil a jediny mozny vysledek je kolaps celeho systemu.Neexistuje zadny prostredek jak bublinu vypustit pozvolna a kontrolovane. Jediny nejasny faktor je cas.Co s tim, byt pesimistou nebo optimistou, byt optimistou znamena i to ze vim ze se to polozi,se vsemi nasledky,ale jsem si vedom ze to je naprosto pozitivni,politicky se totiz tato zlocinecka havet neda porazit. Krome toho konzumistanem zblbe tupe stado potrebuje zase jednou dostat za usi, jinak se neprobere.Kdo to chce urychlit nemel by drzet zadne penize na bankovnich kontech, pouzivat kreditni karty a delat nejake dluhy,mel by naopak konzumovat pouze to nejnutnejsi a drzet penize v hotovosti nebo ve zlate.V ramci moznosti tez sploecensky diskreditovat vsechny kolaboranty systemu a jejich rodin. Vse ostatni obstara sila trhu ktera nezmizela pouze byla pres 100 let sabotovana, to nelze delat vecne, kazda financni pyramida pohori na matematicke hranici daneho systemu.

385210

31.12.2020 15:38

RE: nebude to jen jeden tezky rok

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 385210

Mám k Vám zdvořilý dotaz, pane Rosco. Čínští politici jsou rovněž ovládáni

> Kosher Nostra loutkovodici ?

A co Severokorejští, Ruští, Indičtí, Kubánští, Afghánští, Izraelští, ...?

Děkuji předem za odpověď a přeji vše nejlepší do nového roku. Nejen Vám osobně, ale také všem diskutujícím zde na Zvědavci. [smích]

385216

31.12.2020 23:52

RE: nebude to jen jeden tezky rok

rosco 185.?.?.?

Reakce na 385216

Israel drzi pod krkem sve amrdolske Golemy a nemuze tedy byt ovladan, Asie vcetne Ciny je ovladana neprimo. K tomu je treba chapat, ze boom v Asii nevznikl nejakou zazracnou pili nebo schopnosti Asiatu nybrz to byl nasledek exportu prumyslovych kapacit predevsim z USA a byl urychlen predevsim urokovou politikou Fed, pro Fedem vytvorenou kreditni bublinu se stala USA mala a prelila se tedy do Asie a samozrejme tez do Evropy. Pro Cinu to znamenalo narust zivotni urovne ale zaroven zavislost na exportnim trhu. Krome toho adaptovala naprosto stejne penezokazectvi jako na Zapade a relativne k velikosti ekonomiky vytvorila jeste vetsi kreditni bublinu nez Amrdol, jejich bankovni system je stejne prohnily jako ten zapadni, nehraje tedy ani roli jak dalece jsou zavisli primo na Zapade, nybrz jak rychle se jejich system polozi az se zapadni domino da do pohybu,jejich devizove rezervy si mohou dat za ramecek protoze je nemohou doma pouzit. Podobne Indie, Japonsko je zadluzene nejvice a technicky bankrot uz leta.Rozdil pro Cinu a Japonsko je ten, ze maji solidni prumyslovou bazi a nasledne po kolapsu to mohou pomerne rychle postavit na nohy, zatimco ekonomika USA sestava tak ze 70% jen z presupovani dluznich smenek, sem a tam. Rusko na tom bude pravdepodobne nejlepe, i kdyz je to postihne tez,jsou temer ve vsech agrarnich produktech sobestacni, nejvetsi vyvozci psenice na svete, maji zanedbatelne dluhy a obrovske nerostne bohatstvi. Ten zbytek jako Sev.Korea jsou z pohledu svetove ekonomiky irrelevantni a tedy nezajimavi.

385235

31.12.2020 16:46

RE: nebude to jen jeden tezky rok

ROMAN1 2a00:x:x:x:x:x

Reakce na 385210

Jistě, tady to snad všichni chápeme, že současná "plandemie" vychází od stejného zdroje co kreditní bublina. Od totožných původců. Jenomže oni jsou vždy o krok dál, neboť plánují na desítky, případně stovky let dopředu. Současný krachující systém chtějí resetovat opět ve svůj prospěch (tzv Great Reset), zaváděním tzv digitální ekonomiky. Tudíž držet peníze pouze v hotovosti nepomůže - hotovost bude zrušena. Ve Švédsku k tomu již před časem přikročili.
Zlato, stříbro?? Sice hezká věc, ale ne každý se v tom vyzná - čili velké možnosti falšování. Nehledě na to, že drtivou většinu těchto komodit "vyvolení" vlastní či kontrolují. Nelze vzdorovat protivníkovi stylem, kde protivník ve hře drží většinu trumfů. (Proto jsme se spolu před časem hádali.)
Nějaká paralelní (polo)ilegální měna a´la rakouský Wörgl za velké hosp. krize min. století? Systém ji zadupe hrubou silou, stejně jako tehdy.
Barter? Velmi nepraktické a zdlouhavé. Snad s výjimkou energetických jednotek (elektrické KWh či jejich ekvivalenty z fosilních zdrojů). Spotřebovávat energii musí každý, kdo v systému žije. Jenom si momentálně nedovedu představit, jak by to v reálu fungovalo...?
Jasně že současný finanční systém spěje do konečného krachu. Koneckonců ONI už to ani příliš nezastírají - tím že nyní hladce zasekávají ony gigantické státní dluhy. Nesplatitelné dluhy. Splácet se bude už leda krví. A o ni půjde v příštích letech především.
Systém fiat-money v současné podobě končí. Obávám se pouze, že to co přijde po něm, bude ještě mnohem horší.

385220

1.1.2021 0:32

RE: nebude to jen jeden tezky rok

rosco 185.?.?.?

Reakce na 385220

omyl, hotovost zrusena nebude, pouze vlhke sny banksteru, uz i ve Svedsku zacli couvat a naridili vsem bankam poskytovat hotovostni service, to pred tim zrusili.
Podstatna cast svetove populace nema vubec konto a krome toho podobny pokus okamzite nazhavi tvorbu cerneho pracovniho trhu (ochromeni danovych prijmu), vymenny obchod a unik kapitalu jinam, neni mozne to zavest naraz a celosvetove. Krome toho ma digitalni mena stejnou chybu jako ta soucasna a nemuze tedy fungovat, pod kontrolou statu neni jeji mnozstvi omezene a exponencialne poroste. Neplest s Bitcoinem ktery neni pod kontrolou statu je ale rovnez nepouzitelny protoze politika muze ekonomickym subjektum zakazat prijem plateb., to je dobre pouze na spelulaci.
Zadna paralelni mena nemuze fungovat ve velkem, Wörgl byl pouze pisecek pro hobby ekonomy.Podobne SDR Menoveho fondu je nepouzitelny prcek.
Jedina mena ktera muze a musi fungovat bez kontroly statu je zlaty standard, rozhodne ale ne takovy jako v 1913 v USA, to byl podfuk.
To co prijde nebude zadna prochazka, pokud ovcan opet podlehne marxistickym blabolum tak to dorazi, jinak to muze jit pomerne rychle. Nejake sny banksteru o Big Reset jsou smesne, nehraje roli zda mena je padelana digitalne nebo analog, ani jedno nemuze fungovat, az dojde na lamani chleba zadna armada to pod kontrolou neudrzi, I ta corona saskarna prestane fungovat. Je treba prestat verit na ten nesmysl ze tahle Kosher Nostra sebranka ma neomezenou moc, to mel bolsevik v SSSR tez a uz je na hnojisti dejin.

385237

31.12.2020 15:32

No jo, no.

PavelSam 2a00:x:x:x:x:x

Cestovat nemusím. A pokud lidem zakážou chodit bez očkování do práce a do sámošky, tak bude mazec v mnoha zemích.

Jinak Evropa je různorodá a já stále doufám, že po brexitu právě Itálie zničí eurozónu, nebudou schopni splácet ty prachy. A to je první krok k nápravě, omezení moci EU loutek a byrokratů.

Neházel bych flintou, i když vynález genetických nůžek může vést k podobné celosvětové katastrofě, jako vynález atomové bomby a mezikontinentální rakety, tehdy to svět dal jen prakticky náhodou. Snad přežijeme i tuhle technologicky-genetickou pohromu.

385215

1.1.2021 23:10

RE: No jo, no.

zdeněk412 2a00:x:x:x:x:x

Reakce na 385215

Jak řekl kdysi Paroubek (a jak se na něho sesypali, pravda je to nejhorší) státní "dluhy" se opravdu nesplácí. Kdysi se jim říkalo státní obligace, ne dluhopisy. Je to obchodovatelný cenný papír, jako každý jiný. Stát taky pouze platí úroky, ne jistinu. Do státních "dluhopisů" jsou odkládány volné peníze a ony vydělávají. Stát krachuje když není schopen platit úroky, ne "dluhy". Jenže, čím víc je stát "zadlužen" tím víc ztrácí suverenitu a musí plnit zájmy věřitelů. Proto jsou státům vnucovány půjčky, Řecko např. muselo vše z Německa kupovat na úvěry, které německé banky ochotně poskytovali. No a dnes musí Řecko skákat, jak věřitelé pískají. Jinde na západě je to stejné. No a česká republika byla zadlužená málo, ale to už je po roce 2020 minulost.

385263

31.12.2020 15:56

Jsou tu dvě řešení

Vymytej mozek 2a00:x:x:x:x:x

buďto se někde v koutku odprásknout, nebo se zase trochu vrátit do reality. Weby tohoto typu nadávají, že média vymývají mozky, ale samy to dělají naprosto stejně. Jsou lidé, kteří věří, že je země placatá. Nikdo jim to nevymluví. Bylo by dobře se na věc dívat i z jiné strany. Tento web sklouzl na úroveň Aeronetu, kde věří, že planety stvořili židi a vlastní a ovládají celou sluneční soustavu a polovinu vesmíru kolem a žijí 700 let. Přitom polovina lidstva neovládne pořádně ani svoji vlastní stolici. A až začnou místní géniové kvičet, jak jsem vymytý od propagandy, tak ať vyhodí kámen do vzduchu. Pokud kámen spadne, v lepším případě na jejich dutou palici, tak pořád fungují fyzikální zákony a pořád se mohu na některé věci spolehnout. Fantasmagorie si strčte i s éronetem kam chcete. To vám doporučuji do dalšího strašlivého roku 2021.

385218

31.12.2020 17:51

RE: Jsou tu dvě řešení

R.E 78.?.?.?

Reakce na 385218

...ano, zvolil jste si ten správnej nick a moc pozadu za Vámi nezůstává ani ten rohatej, rozebírat to tu nemá smysl, neb o tom a sobě víte své...[velký smích]

385222

1.1.2021 23:16

RE: Jsou tu dvě řešení

zdeněk412 2a00:x:x:x:x:x

Reakce na 385218

Pane Vymytej, tak sem prosím nechoďte, bude tu líp. A navíc nepíšete k věci, ale píšete svoje hodnocení . Ale k tomu tady tento web není.

385264

31.12.2020 16:53

Bohužel.......

Rohador 90.?.?.?

.....opět jen konspirace bez konkrétních důkazů --- a pokud je pro vás těžké dodržovat pár omezení, která nás mají alespoň trochu chránit, pak jste velmi neodolný jedinec, protože když pomyslím na to, co museli zažívat lidé např. za druhé sv. války, pak to co nyní zažíváme my, není zhola nic.[smích]

385221

31.12.2020 17:59

Zda se ze Pan Rohador Nerozumi Vyznamu Slova "Konspirace"

coinageboy 198.?.?.?

Reakce na 385221

Konspirace existavaly vsdycky:

Julia Caesara zavrazdili konspiratori.
Konspiratori, v 1917 v Rusku, v cele s Leninem uchvatili moc.
Koneckoncu Havel na Hrade skoncil diky konspiraci.
Etc.., Etc..., Etc..

Mozna jste mel na mysli vyraz "Konspiracni Teorie"

385224

1.1.2021 1:34

RE: Zda se ze Pan Rohador Nerozumi Vyznamu Slova

Rohador 90.?.?.?

Reakce na 385224

Uhádnul.[smích]

385242

1.1.2021 23:20

RE: Bohužel.......

zdeněk412 2a00:x:x:x:x:x

Reakce na 385221

Těch omezení není pár a stále přibývají. A před ničím nás nechrání, naopak škodí ve všech směrech. A když něco neuděláme, budou tady napořád.

385265

31.12.2020 18:13

Poděkování

Tschert 178.?.?.?

Chtěl bych upřímně za všechny čtenáře Zvědavce, i za milé i nemilé příspěvkáře, dokonce i za infiltrovaný a za peníze všeho schopný mediální ksindl, poděkovat panu Stworovi za jeho dosavadní obětavou dvacetiletou práci, a popřát mu, aby vydržel i nadále.
Nemusíme se vším souhlasit, co je na Zvědavci nebo jinde publikováno, ale měli bychom trvat na tom, aby všechno, vyjma vulgárních a obscénních projevů, mohlo být publikováno. K tomu nám dopomáhej bůh, který neexistuje!

385225

31.12.2020 19:22

Falešně pozitivní test

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 2a02:x:x:x:x:x

Po 9 měsících jsem se překvapivě dověděl, že positivní test bez příznaků se jmenuje "falešně positivní test"- viz polští skokani v Obersdorfu:
https://sport.sky.de/artikel/falsch-positiv-polens...

385228

31.12.2020 20:01

někdo za tím stojí

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 2a00:x:x:x:x:x

Smutek se do duše vkrádá co s námi provádějí a provádějí vejménu čeho a koho

385229

31.12.2020 21:09

Po dobré přípravě

Erwin 194.?.?.?

dle mého názoru dost kvalitní článek. Většinu věcí vnímám stejně, kromě snad dvou myšlenek. Autor píše ohledně naší vlády, že si nemyslí, že dostává instrukce. Mé životní přesvědčení, ne bezdůvodné, je, že naopak existuje skrytá, temná a nesmírně silná moc, která nepřeje a nepřinese lidem nic dobrého.
Krásným příkladem je tento podvod s virem. Vlády civilizovaných zemí přece nejsou idioti a moc dobře chápou celý tento podvod. Přesto poslušně plní. Monohdy i nad rámec.
Druhá je k článku č.23 LZPS - já osobně bych naopak nabídl pomocnou ruku každému, kdo by chtěl odstranit tento zlodějský a zrádcovský systém - tedy demokracii.
Pro všechno tohle sem rád chodím.

385231

31.12.2020 22:27

Věřit v boha znamená nevěřit sám sobě

frankie 2a00:x:x:x:x:x

tady nekdo napsal, a ja mam jen obavu z toho, az ten pisatel co si veri vic sam sobe, bude delat az opravdu slapne do lejna.
ne ze bych ho kritizoval za viru ci neviru v Boha, muze si verit cemu chce, ale....
verit sam sobe, ac to zni strasne masochisticky, a mimo toho to ma sve meze, jako pararelu uvadim pripad ozraleho, kteremu rikate ze je nalitej.
vic o vire uz nereknu,

ale vratim se ke Stworove hodnoceni letosniho vlastne za par hodin lonskeho roku. Osobne v mem veku je kazdy "posledni" rok cim dal tim horsi, ale skutecne nejhorsi rok pro mne byl rok 1969, kdyz jsme v lednu pristali v me "nove vlasti" a zjistili, ze nam tenkrat ve Vidni ti hajzlove z Imigracniho departmentu lhali jak Ircani. tenhle rok bych v zivote uz nechtel zazit znova,,,,,,

a to mne privadi zpet k Bohu....byl jsem cely zivot pruserar, a jel jsem v kazdem pruseru moznem....ale vzdy jsem se z toho tak nejak vymotal se zdravou (no nekdy dost posramocenou) kuzi, takze mam ted ve svem starem veku opravdu dojem, no spise ci urcite presvedceni ze nejaka vyssi sila - rikejte ji jak chcete, ja ji rikam Buh existuje...ale osobne si verte ci neverte mne je to u ........

takze kdyz jsem se jako malej kluk za valky modlil k Andelickovi Straznickovi na vanoce u malinkeho stromecku s betlemem (stale ho mame) tak se i ted k Andelickovi Straznickovi pomodlim, vim ze je to ostuda, starej dedek a modli se k Andelickovi, ale kdo vi????? ja osobne mam jisto

385232

1.1.2021 0:59

RE: Věřit v boha znamená nevěřit sám sobě

siky 190.?.?.?

Reakce na 385232

Dovolte mi otázku, o čem vám lhali na migračním ve Vídni? Ano. je známá věc, že tam StB měla skoro všechny pod palcem.

Jinak, skutečně existují vyšší síly, ale nejedná se o všemohoucího boha - to zdaleka ne. Taková věc ani neexistuje.

385241

1.1.2021 10:52

RE: Věřit v boha znamená nevěřit sám sobě

Lao Ce 178.?.?.?

Reakce na 385232

Možná, že obava z toho, co někdo napsal o bohu, a nejde některým nějak v jejich nábožném rozčilení pod fousy, jest zbytečná, a pramení ze subjektivní víry čili osobní vymezenosti, která třeba nedovoluje pochopit, jak to ten někdo možná mínil?
Bacha na prostoduchou nalejvárnu, byť dobře míněnou. Bůh ji nemá rád. Víra v boha je nevírou, jinak by věřícímu nebylo potřeba v boha věřit. Bůh je ateista.
Není zajímavé, jak všichni všude po všech požadují víru, čili klam vedoucí buď z klamu (mimo klam), nebo obvykle z klamu do klamu nebo do nějakého klanu duševně omezených věřících. Víra je pouze silou (cestou), a silou obvykle hlavně ekonomickou a ekonomicky využitelnou. Ježíš říká: "Já je cesta!"
Pochopení výroku, že "věřit v boha znamená nevěřit sám sobě", je tedy možná i otázkou IQ. Bůh v nejstarších písmech svatých (Upanišádách) říká: "Tat Tvam Asi!"

Ach, bože, ať ta příšerná pitomost, co nás v šerém dávnověku postihla, již skončí! (Nic lepšího nám všem přát do Nového roku nelze.)

385247

1.1.2021 12:32

RE: Věřit v boha znamená nevěřit sám sobě

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 213.?.?.?

Reakce na 385232

A vy jste jeli z Traiskirchenu přímo do Států? Hnedka vás vzali a dali na seznam? Na imigrační vízum se čekávalo dost dlouho,byly různé katogorie každého nevzali hned, ne?
Řada lidí jela oklikou, než se dostala do konečné cílové země, protože se jim nechtělo čekat v Rakousku ještě rok, dva než na ně dojde řada. Znám lidi co vzali zavděk nejdřív Jihoafrickou, než se přesunuli v jejich případě do Austrálie. A jiný co byli nejdřív v Německu (ale měli tam nějaký příbuzný), než zakotvili ve Státech. A Kanda šla taky rychleji než státy, co vím.

Můžu se zeptat v kterém městečku jste skončil, jako v první destinaci po Vídni?
Díky. Pamětník

385249

1.1.2021 22:59

RE: Věřit v boha znamená nevěřit sám sobě

frankie 2a00:x:x:x:x:x

Reakce na 385249

Helevole, (To je po Zizkovsku)

nastesti jsem byl jeden z "disssidentu" tedy smelinaru, dokonce jsem to dotahl na vyslech v Ruzyni, ale mel jsem stesti po 60 roce uz nesmeli fackovat


v Trajskichenu jsem jako vetsina uteceneckeho povlu nebyl, ci nebyli, bydleli jsme v privatu, pak v hotelu a pak v YMCA C=Viden jelikoz jsem byl po valce clenem YMCA Praha,,, tolik o tom kde jsme bydleli s manzelkou a dvema dcerami. protoze mi asi nebudes verit, tak ti jeste prozradim, ze jsem do Vidne odltel legalne s CSA, a manzelka s detmi priletela 23 prosince za mnou,,,

Puvodne jsme meli jet do Jizni Afriky, kde tenkrat skutecne stacilo bejb blbej ale bilej, a ja jsem mel mimo toho odborne vzdelani..........


ale dojdeme k tem kurvam z Imigration Dept,, ze zamori... umel jsem trosku ale skutecne jen trosku koktat po Enklicku, a tak mne jeden spoluutecnec pozadal abych s nim sel na zamorske imigracni oddeleni neco najit v zahranovinach... A tam se to stalo,,,,,,, postavali tam takovi panove meho veku v tmavych oblecich, kteri kdyz videli ze drzim anglonoviny spravnym smerem, tak se s nami zacli bavit . no hlavne kvuliva me Marjance (Marjanka tam byla s detmi se mnou)

kdyz jsem jim vysvetlil ze do zamori nechceme, ze mame prakticky vyrizenou Jizni Afriku, tak se mne jen tak zeptali jake mam povolani. Kdyz jsem jim rekl co jsem, tak zacali,,, ze ta zeme ze ktere jsou prave potrebuje lidi - dokonce odborniky jako ja, a ze v Jizni Africe dojde k barevne revoluci (no doslo ale za 20 let) a ze me deti a hlavne ma Marjanka tam nebudou v bezpeci,,,, no tak dlouho do nas huzeli (a hlavne hajzlove cumeli po Marjance) tak Marku zlomili, a ze tedy si to rozmyslime do zejtrka, ale na to rekli ze kdyz to s nima podepiseme hned, ze nas dopravi do ..........dy, a ze nam na cestu pujci, a tam ze dostanu nejdriv doucovaci kurs angliny a pak hned DZOB

hELEVOLE, vic o tech svinich psat nechci, ti chla;pi lhali, a v ........ to bylo vsecko jinak, dokonce jsme pozadali o vraceni zpet do Rakouska.... proste kamo nebud naivka, byli to skutecne lhari nejhorsiho druhu....

nenadavam jim k vuli tomu ze jsem tam dopad spatne, diky zrejme Andelickovi se nam od roku 1970 zacalo darit dobre, coz nasralo mistni ceskou uprchlickou komnitu,,, Pro zajimavost dodavam ze se nam zacalo vest dobre diky jednomu mistnimu zidovi, ktery mi veril a dal mi sanci. Jmenoval se Samuel Goodman, vypadal jak vecnej Zid Ahasver, ale mel srdce ze zlata.... mel jsem asi za 12 let tu smutnou prilezitost nest jeho rakev, Kdybych si mohl vybrat tatu, tak bych si vybral pana Goodmana

takze to je asi tak v Globalu vse co bys mel vedet, ty pablbe,,, laskave si uvedom ze to co vam dneska servirujou media a bejvali dissidenti jsou vetsinou pohadky pro poloblbce tveho typu, Takze je mi u prde.. jestli mi budes verit nebo na, ja jsem sice starej a mam to za par ale jsem skutecne "za vodou" a ty muzes v klidu premejslet kde jsem

jeste dodam, ze bych ti poslal fotku Marjanky z te doby abys videl jak vypada krasna zencka --- neber to ze se na tebe zlobim, vim ze proti mne budes mladej a blbej, ...Automaticky kráceno

385261

2.1.2021 12:13

RE: Věřit v boha znamená nevěřit sám sobě

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 213.?.?.?

Reakce na 385261

Díky za obsáhlou odpověď [mrknutí jedním okem], jen si dovolím podotknout, že jste si asi nesprávně spojil dva přispěvatele, kteří reagovali na váš post a spojil si je vadně do jedné osoby. Možná jste si myslel, že člověk který na vás reagoval příspěvkem 385241, je ten samý který vám položil dotaz 385249, tak jste na mě spustil s tím super žižkovským dialekt. Ale to je zbytečné...

Já to totiž vidím stejně jako vy a ze stejného úhlu... O těch chlápkách na ambasádě a v zámoří nemám iluzi, a už vůbec ne o podmínkách exilu a "kvalitě" české emigrace... Sám jsemsi to ověřil na místě... Ale v jiným čase než vy, se svěžím pohledem, bez růžových brýlí, se zpáteční letenkou, a otevřenými hranicemi -- čili o dost komfortněji než vy... A stejně jsem nakonec nabyl úplně stejného dojmu jako vy ... [mrknutí jedním okem]

Promiňte: A vás nikdy nenapadlo, že to nebyla náhoda a ten váš "spoluutečenec" si tu cover story s tím najít něco v novinách evidentně vymyslel, jako záminku, aby vás záměrně a schválně zatáhnul na to místo? (spolupracovník, ale ne z východu).

Ani vás po těch letech nikdy napadlo, že jste byl už natypovanej předem, jako předválečný člem YMCA? Na seznamu lidí který byl k dispozice nejen u nás ale i v zahraničí? Dokonce dost možná natypovenej, ne ve Vídni, ale už řadu týdnů a měsíců před tím vaším odletem s ČSA...

Vy to možná víte, ale většina lidí, netuší kdo byl předválečným předsedou YMCA ve třicátých letech v ČSR - je to příliš okrajová záležitost. Předsedou byl přece otec bratrů Havlových - a tím se stal po té co se vrátil ve dvacátých letech ze mnaohaměsíčního studentského exchange pobytu pobytu ve státech, kde tůroval a debatoval o tom jak změnit svět na navazoval tam friendship s holkam z YMCA a YWCA a pak se vrátil a byl kandidován na funcki ve svazu (YMCA).
Zároveň je podivuhodné jak se váš osud podivuhodně kopíruje s osudy Havlovými. Protože i starej starej havel (dědeček), chudák na tom byl nuzně, a to dokonce tak, že neměl ani na pohřeb přibuznejch. Ale ujal se ho nějakej chlapek, jako ten vas, a ten mu dohodil zakazku... Na vydlazdeni namesti. A pak uz rok od roku se mu darilo dobre.
A ani vám po všech těch letech nepřišlo divný, že jste bydlel s Olinou Šplíchalovou v jednom baráku...?

Dovolte abych vás ocitoval: "protoze mi asi nebudes verit...., ... proste kamo nebud naivka".

Ne, ne, pletete se..
Já vám to věřím úplně všecho do puntíku...
Ve skutečnosti to vidím ještě daleko černěji než vy...

Jo, a když sem se vás ptal na to město, tak mě zajímalo jestli vás šoupli někam do horoucích pekel do Farga, nebo Sleepy Hollow v Oklahomě, kde jsou nízký platy, a práce v jedný fabrice - odkud se dá těžko utýct, nebo jste měl štěstí a byli zrovna ve velkým městě, kde je to lehčí. Dostat se z Prahy, či Vídně, do Kansasu je poměrmně šok...

385273

2.1.2021 15:58

RE: Věřit v boha znamená nevěřit sám sobě

frankie 2a00:x:x:x:x:x

Reakce na 385273

....."Zároveň je podivuhodné jak se váš osud podivuhodně kopíruje s osudy Havlovými. Protože i starej starej havel (dědeček), chudák na tom byl nuzně"

fuj todle od Vas/tebe nebylo vubec hezke, - Havla, tedy Vencu Havlu co chodil s Olinou Splichalovou ktera bydlela o patro vejs nad Marjancinou rodinou jsem znal, jako hajzlika, kterej nejen ze mi cumel po Marjance ktera vesivala plenky po ranu na ballkonu v nocni kosili- taky to ze kdyz tahal chlast ke Splichalum mi jendnou malem sestrelil malou Hanicku kterou jsem nesl na ramene dolu.. meli jsme dve holky a ja tehdy tahal Cinky a tak jsem nosil obe holky na ramenou najednou tolik o Vencovi, no ono je toho jeste vic, co jsem s nim zazil ale tomu bys asli neveril takze

ohledne zamori... nebylo to velke mesto, ale takovy Cesky Brod proste derevna pro mne Prazaka, ale to bylo to prave ono co mne fakt zachranilo.... Zpet k imigration Dept v zamori...ac byvalej "dissident" preci jsem byl naivni ba pitomej, ze jsem tenktat tem hajzlum nalitl, a mistni "pracak" ktery se mel o nas starat by se nejradsi staral o Marjanku a na mne kalel.. proste daleko vetsi svine nez zde krvavi komousi

myslim ze jsem to psal, ale to vyhrozovani, nadavani do komunistickych spionu (slaboproudar v miste kde byla tovarna na radary a druzice-- ake pak jsem tam delal jako technik 35 let, kdyz jsem tam sel v 73 primo do osobaku) kde se pak divili proc jsem nenastoupil jako technik hned po prijezdu- a ze to co mi rekli na pracaku ze jsem byl "security risk" jako z komunisticke zeme

proste ta ma druha vlast se projevila jako macecha ci kurva svinska, diky necemu shora, (perenoidni Andelicek Straznicek) se o nas postaral takze od 73 kdy jsme si tam koupili pastousku, jsem nechal Marjanku doma, (byla sikanovana, protoze nechtela soulozit se sefem) a az do penze v 65 letech se mi tam vedlo skutecne ale fakt skutecne dobre, diky tomu jsem za vodou nekde jinde a na svou byvalou vlast jen nerad vzpominam, ac mne velmi dobre financne zajistila,,,,ale byly to kurvy jinak se to rici neda, a take ja jsem byl jeden z mala starsich uprchliku (bylo mi tenkrat 36 let kterym se vedlo skutecne dobre a i kdyz manzelka nepracovala

takze bych odbocil od zamorskych kurev k vire v Boha... mozna ze ted naseho Pana trosku namichnu, kdyz reknu ze vira v Boho je zadara, nic nestoji, do kostela chodit nemusim pomodlim se kazdy den bud v posteli (nic jineho po operaci prostaty Bohuzel uz delat nemohu) ale verim tomu ze Buh a hlavne Andelicek Straznicek existuje takze

zrejme jste/jsi mezi temi nekterymi hovady ktere zde Stwora trpi, vzacna vyjimka, takze mozna nekdy se muzeme sejit a znate li "Enklicky" vam muzu dat no slo by to i poslat to co jsem napsal v 69 mistni vlade v utajenem dopise,,, kteri ti smejdi okamzite poslali na mistni pracak

musime nakoupit, takze Statstnej a Zdravej Novej rok... jeste bych vam z ciste nafoukanosti poslal fotku Marky z te doby, ale neumim to. Stwora ma nejakej figl na kterej nemuzu prijit

ft

385280

2.1.2021 21:45

RE: Věřit v boha znamená nevěřit sám sobě

Bauer 2003:x:x:x:x:x

Reakce na 385273

Milý Frankie. Ďakujem Vám za príspevok napísaný od srdca. Naše cesty emigrantov sú si veľmi podobné. Asi to bude podobnými pohnútkami pre emigráciu. Aj ja poznám Traiskirchen, ale o necelé dve dekády neskôr. Prešiel som vtedy okolo hlavnej brány, ale nevkročil… Už doma som bol varovaný pred ľudmi a úradníkmi v Traiskirchene. Nakoniec som nikde o azyl nepožiadal. Tiež som v Rakúsku veľmi slušne býval. Aj v menovanom zariadení, vtedy pod trocha iným menom som s manželkou na pozvanie strávil jednu noc, ale trocha neskôr, keď som to už nepotreboval. Tiež sa nás snažili zlanáriť. Tesne pred odchodom z Československa som osobne vystrojil pohreb jednému farárovi. Aj ja som mal vybavené papiere do Južnej Afriky a nakoniec som sa tam nevysťahoval. Aj ja som ešte pred emigráciou bol nasmerovaný na zavedených emigrantov. O reálnych pomeroch medzi emigrantami a to na najvyšších miestach sa mi ani nechce písať. K môjmu pôvodu len toľko: v rodine sa bežne spomínali historky okolo mien ako Tonda, Gusto ale aj Jiří (Dienstbier), Anastáz (Opasek) a aj Rudolf (Schuster)

Tiež si myslím, že nič nie je náhoda a realita je ešte čiernejšia ako si vôbec vieme predstaviť.

385289

1.1.2021 0:36

Poděkování

Lenka Krebsová 185.?.?.?

Děkuji za krásný článek o smutných věcech a životě.
Vaše stylistika mě pohladila na duši. Krásně napsané, sdílela jsem do skupin.

385238

1.1.2021 8:36

Prve kroky do buducnosti

eli 58.?.?.?

Tu nie je toho vela, cim by sa dalo celu tuto situaciu lepsie objasnit. Pohnutky globalizacnej
moci za touto tragickou pandemiou, su svetovej verejnosti uz dobre zname. Snad len velmi malo
ludi pochybuje o tom, ze ide o pokus vyriesit populacny problem, ktory sa uz v tejto dobe
vojnovym konfliktom riesit neda. Nemam v umysle nic obhajovat ani zavrhovat, chcem ciste
len poukazat na problemy a devastajuce nasledky, ktore ekologickemu systemu nasej
planety tento neustale rastuci populacny problem sposobuje. Zdravy vyvoj ludskej populacie
bezpodmienecne zavisi na ochrane tohoto ekologickeho systemu. V tomto usili, musi prilozit
ruku k dielu kazda generacia, tu sa nemozno spoliehat na tie buduce. Lahostajny pristup
"Po nas potopa," zdravy vyvoj buducich generacii nezarucuje. Svet musi prijat urcite pravidla
a zakonitosti, ktorymi sa budu musiet buduce generacie riadit. Bude nutne ustanovit pravidla
na kontrolu populacie, prijat taky socialny, ideologicky a politicko-hospodarsky program,
ktory bude zarucovat dostojny zivot kazdemu. Prijat opatrenia na ochranu zivotneho prostredia
a vytvorit
dostatocne zdroje v potravinarskom, ako aj v inych priemyselnych odvetviach. Cina, bude hrat
v tomto usili prve husle, podla ruskeho politologa Pjakina, ma byt sidlom centralneho riadenia
globalnej moci. Napokon, je socialisticky orientovana a podnikla uz aj urcite kroky
v kontrole populacie. Bohuzial, tento experiment sa im moc nevydaril, produkoval vo vacsine
len muzske pohlavie. Bude sa musiet vulepsit prijatim dokonalejsieho socialneho programu,
ktory bude zarucovat aj dostojny zivot v starobe.

385244

1.1.2021 10:36

RE: Prve kroky do buducnosti

rosco 185.?.?.?

Reakce na 385244

"Bude nutne ustanovit pravidla na kontrolu populacie, prijat taky socialny, ideologicky a politicko-hospodarsky program,ktory bude zarucovat dostojny zivot kazdemu"
Jasne, soudruh Pjakin uz na tom doma v garazi pracuje, vzdycky kdyz si vzpomene na rodnou stranu, zvlhne mu pradlo. Musi ovsem system jeste vypilovat, peceni holubi maji jeste stale problem pri startu a po pristani z nich jsou uz jen ohlodane kosti, zatim jeste nezjistil ktery neuvedomely soudruh to behem letu ohlodal. A cinsti soudruzi trenuji ve vane jak nafouknout mydlovou bublinu na 2 m prumer.
Nevim sice co kouris ale musi to by pekne silny matros.
Nebo jeste z nostalgie Partyzanky?
[chechtot][chechtot][velký smích][velký smích]

385246

1.1.2021 22:27

RE: Prve kroky do buducnosti

vvv 84.?.?.?

Reakce na 385244

Eli, Eli. Zarucovat dustojny zivot kazdemu? Zase socialisticke pohadky? No, aspon nekteri bolsevici opravdu verili. Ale vsadim se, ze globalisti zadne takove iluze nemaji. Proto delaji vse pro to, aby predali praci robotum, a lidi skripli. Na co jsou jim lidi, kdyz pobiraji davky a praci uz nenajdou? Totalita jak remen.

Kontrola populace se nepodarila, a prichazi dystopie. Kdyz bydou lidi isolovani a zlomeni, tak jakapak reprodukce? Kdyz se jim to podarilo u mysi, ted prichazi na radu lide. Reprodukce jen pro lepsi pany. Taky slusne jidlo, cestovani, a pod.

Dustojny zivot v starobe? Umiraji ted starici na celem svete opusteni od svych tzv pribuznych, ktere zlomila propaganda strachu. To je jen takovy predfilm.

Mate pravdu, "po nas potopa" je cesta do pekel, ale nebojte, oni uz to maji vyresene. Vzhuru k dystopickym zitrkum! [oči v sloup]

385258

2.1.2021 6:58

RE: Prve kroky do buducnosti

eli 58.?.?.?

Reakce na 385258

Vsetky velke tragedie, ktore kedy postihli ludsku spolocnost a boli sposobene ludskou aktivitou, po nejakej dobe pominuli.
Samozrejme, ze prichadzaju nove, ale tie tiez netrvaju vecne. Odchadzaju spolu
s tymi, ktori ich sposobili, alebo sa do urcitej miery menia tymi, ktori prichadzaju. Jednu ideologiu vystrieda ina alebo sa ciastocne meni, ale nikdy nie k horsiemu. Tomu sa jednoducho hovori vyvoj ludskej spolocnosti. Otrokarsky system za feudalizmu, bol iny ako ten sucastny za kapitalizmu. Svet presiel velkymi industrialnymi zmenami, ale ten ludsky faktor stale dominuje a bude i nadalej. Starsie generacie sa brania moznosti poznavat, menit svet, preto dochadza k velkym krizam tak na konci ich zivota ako aj na konci systemu, ktory je spojeny s ich vekom a hodnotami. Tieto generacne zmeny sme zazili pri prichode dvoch Vaclavov, pred 30 rokmi a sme svedkami dalsich zmien pri ich odchode. Jeden sa uchlastal k smrti a ten druhy este blaboli, ale ti ktori mu tlieskaju, uz tiez natahuju brka.
Virus, ktorym v sucastnosti redukuju populaciu, zabija hlavne tych starsich.
Tento vrazedny nastroj im nepomoze zachranit imperium, len urychli generacnu obmenu, teda aj ich koniec. Svet je na prahu novych zmien, ktore opat prinesu vela tazkosti a stradania, ale nove generacie si s tym poradia, vzdy tomu tak bolo.

385270

4.1.2021 3:44

RE: Prve kroky do buducnosti

vvv 45.?.?.?

Reakce na 385270

"Jednu ideologiu vystrieda ina alebo sa ciastocne meni, ale nikdy nie k horsiemu. Tomu sa jednoducho hovori vyvoj ludskej spolocnosti."

Jo tak, vy jste vyznavac profesora Panglosa! No to jste mel rict rovnou. Je to soudim velmi pohodlne, ze ano,

I oni ti dinousauri si asi medili, jak jim to porad jde lepe.

Za pokrok a mir a pohodlne kecy. Kupredu leva.

385331

6.1.2021 2:11

RE: Prve kroky do buducnosti

eli 58.?.?.?

Reakce na 385331

Ja som vyznavacom zakonov prirody, ktorymi sa aj vyvoj ludskej spolocnosti na tejto
planete riadi. Taki, ako vy mozu tuto spolocnost totalne znicit, ale nikdy nemozu
ovplyvnit jej vyvoj.

385421

1.1.2021 12:50

hvězda

uzivatellll 2a0b.?.?.?

Víte proč byla zavedena žlutá hvězda když to používáte jako přirovnání?

385250

3.1.2021 16:54

RE: hvězda

maršal.Žukov 195.?.?.?

Reakce na 385250

Teraz je to naopak: gojovia nosia jarmulky na xychtoch.

385311

1.1.2021 22:43

Kokotavirus.

zdeněk412 2a00:x:x:x:x:x

S každým slovem pane Stwora souhlasím a to se mi nestává často, jsem dost kverulant . Letos mi bude 73 let a nechci aby mě někdo chránil tak, že zničí milionům lidí život. Chci aby moje vnučka neseděla doma, kde je nešťastná a blbne, ale aby chodila do školy, sportovala, cestovala, randila a pařila ! Tak jako my v mládí. Zničit život 10,5 milionům lidí kvůli chřipce je zločin. V minulosti byly daleko horší chřipky (jsem pamětník) a nikdo se neodvážil zavřít miliony lidí doma a dětem ukrást mládí ! A do kdy ? To nikdo neví. Jsem starý ale chránit se umím a kdo ne je to jeho osud, nemůže za to trestat miliony jiných ! Společnost není povinna za každou cenu chránit ty, co se nedokáží v dostupné míře chránit samy ! Ty opravdu bezmocné má chránit stát a ne 10,5 mil. spoluobčanů !

385259

1.1.2021 22:45

Kokotavirus.

zdeněk412 2a00:x:x:x:x:x

PCR je v současné době považována za zlatý standard pro diagnostiku SARS-CoV-2. Je nutné ale poznamenat, že jde stále pouze o prokázání přítomnosti částic (RNA) viru ve vzorku. Nevypovídá o vážnosti onemocnění ani o infekčnosti pacienta. Některý pacient může být pozitivní i 3 týdny a stále se u něj nemusí projevit žádné příznaky a nemusí být tedy ani infekční.

Proto je nutné rozlišovat mezi osobou pozitivní (pozitivní test na přítomnost části RNA viru) a nemocnou (má klinické příznaky onemocnění, tedy např. teplotu, kašel, ztrátu čichu a chuti apod.). Klinicky nemocná osoba je zpravidla i infekční, u bezpříznakové pozitivity to tak být nemusí.

385260

1.1.2021 23:29

Modlete se prosím se mnou :

zdeněk412 2a00:x:x:x:x:x

Otče náš jež jsi na nebesích modlíme se k Tobě zoufale a pokorně, abys dal prohlédnout nám lidem hříšným a z vůle Tvé zdraví lidé nechodili na testy lidí nehodných a zlých zaslepených mamonem. Tak prosíme Bože .

Dokud budou zdraví lidé chodit na testy , tak se toho Božího dopuštění nezbavíme. Vždy na podzim a na jaře bude cca 30 % testů pozitivních .

Ta vakcína je tak bezpečná a účinná, že vám musí vyhrožovat a strašit aby vás donutili si ji nechat aplikovat proti nemoci tak smrtelné ze vás musí testovat, aby jste vůbec zjistili, ze ji máte...

385266

2.1.2021 13:54

Nabídnu vám jinou teorii.

qwe 94.?.?.?

Je jednodušší, elegantnější a zavádí méně předpokladů, než vaše, čili Albert Einstein by jí dal přednost.
Virus vznikl v laboratořích USA a počítalo se s ním jako s prostředkem pro zahraniční politiku USA, pro ovlivňování situace ve světě. Proto také nemá až tak dramatickou úmrtnost. Bakteriologická válka je sice krok do tmy, neboť kde začínáme, víme, kde skončíme, nevíme, ale přesto je pravděpodobný tento vývoj. V současných problémech USA a nastartování obchodní války Čínou bylo rozhodnuto toho použít (možná bez vědomí a souhlasu Trumpa, mohl to být i určitý krok jeho nepřátel k jeho diskreditaci). Podle zdrojů, nikoli nevěrohodných, se s tímto virem setkali v USA již v létě a ve Španělsku v listopadu 2019. Jak ho ale dostat do Číny? Ve Wuchanu byly nějaké hry, jichž se zúčastnili i američané, čili tato cesta je teoreticky možná a další je přes Španělsko. Tam údajně pracovali číňané právě z Wuchanu a jistě na nový rok se vraceli domů. Mohli být záměrně nakaženi a nákazu přinést do Číny. Časově by to souhlasilo. Předpokládalo se, že virus se rozšíří po Číně a zabrzdí její ekonomický vzestup. Tomu by odpovídala nadšená reakce US administrativy při prvních zprávách o epidemii. Zřejmě rovněž počítali s tím, že si ohlídají, aby se virus nedostal k mim. Možná že vakcínu již měli ve vývoji. Dopadlo to úplně jinak. Čína rozhodným postupem epidemii likvidovala (a nejen čína, i jiné země v asii, i Austrálie). Naopak Evropu i Ameriku epidemie zcela zaskočila a tak s ní bojovala pokus-omyl protože skutečně účinná opatření přece ničí naši těžce vybojovanou svobodu!!!! Takže „díky“ svobodomyslným jedincům se v tom patláme doteď a počty hospitalizovaných a bohužel i mrtvých utěšeně rostou.
Druhá, protitrumpovská varianta by byla ta, že by se počítalo s přenesením infekce do USA s tím, že následující epidemie Trumpa ve volbách poškodí. To mi ale přijde trochu přitažené za vlasy, i když to nevylučuji.
Tato teorie jasně ukazuje, že jakési „řídící centrum“ je nadbyteční entita. A dále. U té vaší teorie je podmínka sine qua non, že politbyro KS Číny je ovládáno Sorošem (nebo tím centrem). To je ovšem předpoklad zcela absurdní.

385277

2.1.2021 18:28

A ještě jednu teorii závěrem.

qwe 94.?.?.?

Asi před pěti lety jsem napsal scifi mikropovídku, a teď jsem si uvědomil, že je vlastně velmi aktuální.
===================

Scifi mikropovídka na téma ID (Inteligentní design)

Dialog doma – kdesi v galaxii.
„Cos to zase přinesl ze školy?“
„To je z biologie – mám se o to starat.“
Nějakou dobu byl klid.
Až po čase.
„Přemnožili se ti trilobiti – leze ti to už ven a máma se na tom div nezabila, jak to na podlaze klouže. Koukej s tím něco udělat!“
Nějakou dobu byl klid.
Až po čase.
„Přemnožili se ti dinosauři. Včera máma zašlápla tyranosaura až koutě a dnes jí vletěli do polévky tři pterodaktylové a jeden archeopteryx. Koukej s tím něco udělat!“
Nějakou dobu byl klid.
Až po čase.
„Přemnožili se ti mamuti. Koukej s tím něco udělat!“
Byl zase klid.
A po krátkém čase.
„Přemnožili se ti lidi –“
„Nojo, něco s tím udělám…“

385284

2.1.2021 22:19

Nic moc v tom nehledejte, rétorické cvičení. To není 100% záběr

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 178.?.?.?

Reakce na 385284

Zní to dobře, Jo. Scifi je dobrá paleta barvitostí ale v základu jsme vtělení do nosiče, lidí, psů, mnoha jiných vědomých forem a tedy primitivnější sklouzávají k řešení svých pocitů k blahobytu omezením okolí a je to dost o tom tam kde jsme a kam to lamy sunou. Zřejmě je to tady dost o škole kde se může každý individualizovaně projevit podle mne v dost primitivním a chybovém matrixu. A předpokládám že mnozí dostanou vejbuch a to bude ram že budou vzpomínat jak se tady blaze váleli v posteli. [chechtot] Včetně a každý tu dostane naloženo tolik co snese či má být praktikábl výcviku a jeho pochopení zvládnutím ale pozor i nezvzládnutím. (jestli jsme sem nevlezli dobrovolně a z nudy já blbec do hry věčnosti i strádání "bohatých, tedy jak čím a to bude asi můj případ) Není vše určeno pílí a odhodláním a vzhledem k záměrně omezeným schopnostem není účelem i dost bolavé hry a pochopení smyslu a ten věru spočívá no ano i ve skromnosti a zní to dost blbě ale asi v pokoře. Že mi tu neštimují materiálové, prostorové, časové a energetická projevy je jenom asi tím že mne asi sem nedostatečně neočesali od čidel ale mým rysem bylo odjakživa si vše sychrovat a zálohovat a něco jsem si asi nějak protáhl v tomhle dost podivném panoptiku dost nesmyslných blbostí [velký smích] a mi nevychytali. Dokonve některé scény ze scifi považuji za samozřejmost dění ale scénaristé to dost neuměle projetkly. Ale radši nestraším po mnoha udivených mými postoji a vidím i třeba "elektrony, mnozí jiní aury a kdoví co a taky se tím nechlubí. Rád sedám na místech kde vylétavají ze země a ostatní nevidí ty blesky, či to jsou jiné xy než elektrony, asi jo bez akustického projevu zahřátí plazmatu. Nicméně si odjakživa pamatují blbosti kdo ví proč a na to jsem expert tak si pamatují porod i předtím že sem nechtěl ven a povědomí o pekle i celoživotního fyzického handicapu jsem měl a dokone pamatuji konec minulého života/děs a lekci jsem jistě nesplnil a tak mytologicky zas za ukradení ohně (přeneseně kdesi cosi) mi bude klovat orel játra zas. Možná že by byl i lepší rodičovský nářez než se tady v tom nudném násilném primitivismu motat zas. [překvapení] I když si docela zase lebedím a zdaleka se mnou už nezmítají choutky a v okolí se divím i jinak docela bystrým a schopným co je pudí k výkonům. Sebedestrukcí, I když to částečně tuším a je to výchova posedlými a poslušnost. Takhle nedospějete v svébytnost a možná se sami ponižujete i uvádíte v opovržení těch z nadhledu. A jsou. Předpokládám že s tou vlastností pokud neztratím rozum bych zrovna před boha nelezl vyjma toho /telepatie/ že by byl zrovna v mimořádně dobrém rozmaru a rozhodl by se absurditě chechtat. [mrknutí jedním okem]

385290

2.1.2021 18:41

optimizmus JE na místě

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 2a0b.?.?.?

Vsichni si přáli zhroucení starého prohnilého systému. A teď když se hroutí, tak kvílí a naříkají. To jsou ale paradoxy [smích]
Nastávající doba bude náročná. Ale především je to OBROVSKÁ ŠANCE jak svět přetvořit v to co chceme. Bude to trvat par generací, ale tempo změn oproti tisíciletím stagnace a nesvobody, bude velké. Něco co jsme ještě nezažili.

Lidé se probouzí ve velkém. Šílenství mocných bylo cíleně vybičováno do absurdity tak, aby prohnilost systému uviděl i ten největší zabedněnec.

LIDÉ SE PROBOUZÍ VE VELKÉM !!!
A proto tohle "šílenství" musí pokračovat i v roce dalším, aby se jich probudilo co nejvíc. Proto vše musí jít (dočasně) do naprostého extrému.

Myslete si o tom co chcete, ale dle zprav na alternativní scéně zasedá Galaktická rada 2x do měsíce a konzultuje situaci Země a koriguje současné procesy tak, aby se probudilo a vzpamatovalo co nejvíc lidí a přitom to stálo co nejmíň životů a škod.

Uvědomte si že šmejdské elity měly v plánu 3.světovou jadernou válku! Ve srovnání s tím je těch pár desítek tisíc zemřelých (v důsledku stresu) naprosté nic!
Tak přestaňme už skuhrat!

Období Kalijugy bezpochyby končí a my jsme jedna z posledních planet co se pořád plácá v temnotě. Jenže vesmírnému řádu nelze vzdorovat a my se z toho otroctví osvobodit musíme.
Kdo se bude držet starého řádu a starého systému (a starých postojů, zvyků a hodnot!!), ten dopadne jako člověk co se křečovitě drží paluby potápějícího se Titanicu.

385285

2.1.2021 20:09

RE: optimizmus JE na místě ??

ping789 31.?.?.?

Reakce na 385285

ok, tak kolik kretenismu je treba podle galaktické rady na probuzení prumerneho idiota ? rada asi zasedá na lampárně u Vegy - bo jinak je malinko neduvěryhodná s totálním nechápáním logiky pozemského problému společenské evoluce zmrdů
[překvapení]

385287

3.1.2021 17:42

RE: optimizmus JE na místě ??

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 2620:x:x:x:x:x

Reakce na 385287

Potíž je asi v tom, že ty záměry kolidují se základním zákonem který ctí každá pozitivní bytost ve vesmíru.
A to je zákon svobodné volby.
Jestliže někomu vyhovuje být kreténem, tak ho do moudrosti násilím tahat nebudou. Asi to berou tak, že varovných signálů lidé dostali mraky a nevidět o co jde, může jen úplný idiot. I tak je to jeho svobodná volba.

Co se stane s takovými lidmi, to není úplně známo.
Já třeba bych preferoval aby byli odsunuti na nějakou pouštní písečnou planetu a mohli by se tam navzájem mordovat dosytosti, jako pejzatí a ručníkáři na středním východě.
Až by je to přestalo bavit, tak by mohli začít tu poušť pomalu v potu tváře a za obrovské dřiny měnit v obyvatelnou krajinu s nějakou zelení.
Pak teprv by si vážili toho co mají a začali by se chovat slušně.

Ale co bude doopravdy, to nikdo neví. Proto se zřejmě schází tak často. Protože šílenci u moci se to tu snaží stále zničit a pořád ovládají masmédia a hypnotizují davy. Takže situace se mění z měsíce na měsíc a co bylo původně v plánu se musí operativně měnit za pochodu.

Tolik k tomu říkají ty serioznější zdroje.

385313

4.1.2021 19:41

RE: optimizmus JE na místě ??

ping789 31.?.?.?

Reakce na 385313

ok, s vaším upřesňujícím textem nejsem ve sporu, v pohodě, svobodná volba je u inteligentních druhů jistě ceněna vysoko, tipuji že u bytostí pojídajících široké spektrum elmag záření bude svobodná volba možná na samém vrcholu hodnot, jen bych poukázal na determinaci některých druhů potřebami nutnými pro existenci: velmi úzké teplotní rozmezí prostředí, nutnost biologické potravy, správná vlhkost, koncentrace a tlak správných plynů, odpočinek po aktivitě atd. - schopnost dělit se o tyto potřeby a ne o ně nelítostně soutěžit se musí druh učit, což má další škálu nutných předpokladů, aby k tomu vůbec mohlo dojít v kritickém množství a takový přístup k existenci se stal vrozeným a odolným vůči trvale přítomné patologii genetických úchylek, jistě je toto vše v dostatečném množství a parciální váze vzato do úvahy rozumějšími entitami, jen mi do toho vůbec ale vůbec nezapadají skutečně doložení ti tzv. anunaki a jejich "úžasný" otisk do psyché druhu homo ( to je muj dojem z četby a muzeí )

385372

3.1.2021 15:27

stále tá istá otazka

maršal.Žukov 87.?.?.?

dialo by sa niečo takéto keby vojnu v 1945 vyhralo Nemecko a jeho spojenci?

385307

3.1.2021 16:16

vítajme vakcínu

maršal Žukov 87.?.?.?

očkovaním zredukujú populáciu tých, ktorí sú najviac zodpovední za devastáciu planéty svojim bezhranicnym konzumom. Nebude to trvať rok ani 5, ale viac. Kto sa dá zaočkovať? Ten, kto nebude ochotný vzdať sa výhod konzumného života. A s certifikátom bude hrdo konzumovať ďalej kým ho nedostane rakovina, alebo niečo iné, vďaka vakcínou oslabenej imunite. Ti, ktorí sa výhod ponúkaných kovid-pasom vzdajú, zostanú. Aspoň ja by som to na ich mieste takto nejako naplánoval.
Takže osral pes tých, čo sa dajú zaočkovať. Mne sa za nich nechce bojovať.

385310

4.1.2021 17:10

Článek je sice přesným...

Zdenýny 212.?.?.?

... popisem plánů židuchů, ale vyděsí ještě více, než se zatím děje. Je třeba zůstat v klidu a vědět, že do důsledku tyto plány neklapnou, nenaplní se. Je zde Vyšší moc, která je stornuje...a začne to ještě v letošním roce.

385363

5.1.2021 0:28

RE: Článek je sice přesným...

R.E. 37.?.?.?

Reakce na 385363

...a můžete nám ještě říct, která Vyšší moc to je, ta co to všechno stornuje??!!
Abych to věděl předem a nedopatřením na ní nezačal střílet...oni totiž i nějaké vyšší moci melou vždycky všichni a na všech stranách...a vždycky to dopadne stejně, vyhraje ten, kdo má větší zdroje, víc a lepší zbraně a odhodlanější a lépe vycvičené vojáky...[zmaten]

385383

Příspěvků: 111

31.12. 01:01 Volej77  šanca
31.12. 01:56 hadrosaurus  RE: šanca
31.12. 15:14 Joseph Chlor  Ono
03.01. 00:31 sofa  RE: Ono
31.12. 23:55 vitakappa  RE: šanca
31.12. 09:19 Kalman  RE: šanca
01.01. 16:18 Prodost  RE: šanca
02.01. 05:23 Jarda z Brna  RE: šanca
02.01. 05:26 Jarda z Brna  RE: šanca
03.01. 17:48 AntePortas  RE: šanca
03.01. 21:50 Jarda z Brna  RE: šanca
03.01. 22:30 AntePortas  RE: šanca
04.01. 05:18  RE: šanca
04.01. 11:49 AntePortas  RE: šanca
04.01. 15:16  RE: šanca
04.01. 17:24 AntePortas  RE: šanca
04.01. 07:44 Mirčo  RE: šanca
04.01. 11:34 AntePortas  RE: šanca
04.01. 14:17 Vousy  RE: šanca
04.01. 16:22 AntePortas  RE: šanca
04.01. 19:57 Vousy  RE: šanca
04.01. 22:08 AntePortas  RE: šanca
04.01. 23:03 wes  RE: šanca
04.01. 23:59 AntePortas  RE: šanca
05.01. 00:47 wes  RE: šanca
06.01. 10:59 kutra  RE: šanca
06.01. 11:52 AntePortas  RE: šanca
31.12. 01:29 Petr Šolc  Těžký rok za námi, ještě těžší před námi
31.12. 06:07 Bedřich  Není divu zmatkům ani zbabělosti
31.12. 07:58 Qwe  Pan Stwora nabídl zdánlivě šílenou konspirační teorii.
31.12. 09:32 omar  RE: Pan Stwora nabídl zdánlivě šílenou konspirační teorii.
01.01. 06:22 Jiruna  RE: Pan Stwora nabídl zdánlivě šílenou konspirační teorii.
01.01. 11:52 qwe  RE: Pan Stwora nabídl zdánlivě šílenou konspirační teorii.
01.01. 16:28 Baduan  RE: Pan Stwora nabídl zdánlivě šílenou konspirační teorii.
01.01. 18:38 Gój  RE: Pan Stwora nabídl souhrn událostí
01.01. 19:59 Qwe  RE: Pan Stwora nabídl souhrn událostí
31.12. 09:19 Qwe  Je tu ještě jedna věc, které nerozumím.
31.12. 10:36 Zorro  RE: Je tu ještě jedna věc, které nerozumím.
31.12. 10:37 Pacholík  RE: Je tu ještě jedna věc, které nerozumím.
01.01. 13:27 qwe  RE: Je tu ještě jedna věc, které nerozumím.
31.12. 10:29  Věřit v boha znamená nevěřit sám sobě
31.12. 12:17 Kalman  RE: Věřit v boha znamená nevěřit sám sobě
31.12. 10:37 Zorro  Naprosto výstižné a přesné.
31.12. 11:06 Zdezek  ...a bude hůř ...
31.12. 11:15 Jan Hanuš  I ty mrtvoly budou.
31.12. 13:33 Vladimír Stwora  RE: I ty mrtvoly budou.
31.12. 15:00 ping789  RE: I ty mrtvoly budou.
31.12. 15:07 Jan Hanuš  RE: I ty mrtvoly budou.
01.01. 00:54 siky  RE: I ty mrtvoly budou.
03.01. 11:42  RE: I ty mrtvoly budou.
31.12. 17:53 Miroslava  RE: I ty mrtvoly budou.
31.12. 20:11 PavelSam  RE: I ty mrtvoly budou.
01.01. 09:11 bukman  RE: I ty mrtvoly budou.
06.01. 12:57 kutra  RE: I ty mrtvoly budou.
06.01. 15:44 Erwin  RE: I ty mrtvoly budou.
06.01. 16:21  RE: I ty mrtvoly budou.
06.01. 20:05 kutra  RE: I ty mrtvoly budou.
07.01. 18:00  RE: I ty mrtvoly budou.
08.01. 18:04 kutra  RE: I ty mrtvoly budou.
31.12. 12:02 wes  hm
31.12. 13:54  Dôležitý doplnok
31.12. 14:38 vl.vašek  pane Stworo, shrnul jste to velmi výstižně, díky
31.12. 14:45 rosco  nebude to jen jeden tezky rok
31.12. 15:38  RE: nebude to jen jeden tezky rok
31.12. 23:52 rosco  RE: nebude to jen jeden tezky rok
31.12. 16:46 ROMAN1  RE: nebude to jen jeden tezky rok
01.01. 00:32 rosco  RE: nebude to jen jeden tezky rok
31.12. 15:32 PavelSam  No jo, no.
01.01. 23:10 zdeněk412  RE: No jo, no.
31.12. 15:56 Vymytej mozek  Jsou tu dvě řešení
31.12. 17:51 R.E  RE: Jsou tu dvě řešení
01.01. 23:16 zdeněk412  RE: Jsou tu dvě řešení
31.12. 16:53 Rohador  Bohužel.......
31.12. 17:59 coinageboy  Zda se ze Pan Rohador Nerozumi Vyznamu Slova "Konspirace"
01.01. 01:34 Rohador  RE: Zda se ze Pan Rohador Nerozumi Vyznamu Slova
01.01. 23:20 zdeněk412  RE: Bohužel.......
31.12. 18:13 Tschert  Poděkování
31.12. 19:22  Falešně pozitivní test
31.12. 20:01  někdo za tím stojí
31.12. 21:09 Erwin  Po dobré přípravě
31.12. 22:27 frankie  Věřit v boha znamená nevěřit sám sobě
01.01. 00:59 siky  RE: Věřit v boha znamená nevěřit sám sobě
01.01. 10:52 Lao Ce  RE: Věřit v boha znamená nevěřit sám sobě
01.01. 12:32  RE: Věřit v boha znamená nevěřit sám sobě
01.01. 22:59 frankie  RE: Věřit v boha znamená nevěřit sám sobě
02.01. 12:13  RE: Věřit v boha znamená nevěřit sám sobě
02.01. 15:58 frankie  RE: Věřit v boha znamená nevěřit sám sobě
02.01. 21:45 Bauer  RE: Věřit v boha znamená nevěřit sám sobě
01.01. 00:36 Lenka Krebsová  Poděkování
01.01. 08:36 eli  Prve kroky do buducnosti
01.01. 10:36 rosco  RE: Prve kroky do buducnosti
01.01. 22:27 vvv  RE: Prve kroky do buducnosti
02.01. 06:58 eli  RE: Prve kroky do buducnosti
04.01. 03:44 vvv  RE: Prve kroky do buducnosti
06.01. 02:11 eli  RE: Prve kroky do buducnosti
01.01. 12:50 uzivatellll  hvězda
03.01. 16:54 maršal.Žukov  RE: hvězda
01.01. 22:43 zdeněk412  Kokotavirus.
01.01. 22:45 zdeněk412  Kokotavirus.
01.01. 23:29 zdeněk412  Modlete se prosím se mnou :
02.01. 13:54 qwe  Nabídnu vám jinou teorii.
02.01. 18:28 qwe  A ještě jednu teorii závěrem.
02.01. 22:19  Nic moc v tom nehledejte, rétorické cvičení. To není 100% záběr
02.01. 18:41  optimizmus JE na místě
02.01. 20:09 ping789  RE: optimizmus JE na místě ??
03.01. 17:42  RE: optimizmus JE na místě ??
04.01. 19:41 ping789  RE: optimizmus JE na místě ??
03.01. 15:27 maršal.Žukov  stále tá istá otazka
03.01. 16:16 maršal Žukov  vítajme vakcínu
04.01. 17:10 Zdenýny  Článek je sice přesným...
05.01. 00:28 R.E.  RE: Článek je sice přesným...

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

60

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 101 čtenářů částkou 21 109 korun, což je 60 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Ministerstvo nehodlá respektovat rozhodnutí soudu ohledně uznávání protilátek22.07.21 18:33 Česká republika 3

V Malajsii zavřeli očkovací centrum, nakazilo se 200 už očkovaných zaměstnanců21.07.21 18:44 Malajsie 0

Afektované slečny ve službách státu dělají tečku21.07.21 18:31 Česká republika 0

Saúdská Arábie zakáže od začátku srpna neočkovaným lidem vstup na veřejná místa21.07.21 15:29 Saudská Arábie 1

Lékařka Křížová obviněna protiextremistickým oddělením Policie za šíření poplašné zprávy o COVID-1921.07.21 12:12 Česká republika 4

Ubodal ve Würzburgu tři ženy a křičel Alláhu akbar. A verdikt? Měl psychické problémy20.07.21 23:19 Německo 1

Paříž: Prefektura Seine-Saint-Denis povolila instalaci dočasných jatek u příležitosti muslimského svátku Aïd-el-Kébir20.07.21 15:40 Francie 3

Tak prý nebudou proplácet testy20.07.21 15:21 Česká republika 1

Červený kříž bude pašovat migranty na lodi Ocean Viking19.07.21 17:09 Evropská unie 1

Plně očkovaná americká gymnastka Kara Eaker je pozitivní na Covid-1919.07.21 16:49 Japonsko 0

Globalistická Británie: politika cukru a biče a nikoli svoboda19.07.21 16:17 Británie 0

Byznys zuří kvůli buzeračnímu trasování, do izolace musí i premiér Johnson :-)19.07.21 11:58 Británie 2

Očkovaný Ondřej Perušič přijel na Olympiádu a bum ho. Má to.19.07.21 11:27 Japonsko 2

Lejnová přiváží do Prahy nabídku, kterou nelze odmítnout19.07.21 11:12 Česká republika 1

Británie zažila hororový víkend - 5 lidí náhle zemřelo19.07.21 10:46 Británie 0

Zomrel Milan Lasica (†81): Odpadol na koncerte, oživiť sa ho už nepodarilo!19.07.21 07:48 Slovensko 3

Festival v Cannes se snažil dohnat Ameriku...18.07.21 13:13 Francie 1

Rusko zablokovalo článek o Palachovi na webu Českého rozhlasu.18.07.21 12:50 Rusko 5

Exministr kultury Herman převzal nejvyšší vyznamenání sudetských Němců17.07.21 18:58 Německo 1

Policejní bezmoc, stát na feťáky, žebráky, dealery drog v Praze kašle17.07.21 13:47 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,78 Kč
Euro
25,64 Kč
Libra
29,98 Kč
Kanadský dolar
17,33 Kč
Australský dolar
16,07 Kč
Švýcarský frank
23,68 Kč
100 japonských jenů
19,76 Kč
Čínský juan
3,37 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
7,17 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
29,56 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 278,22 Kč
1 unce stříbra
552,27 Kč
Bitcoin
709 404,47 Kč

Poslední aktualizace: 23.7.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 4 945