Diskuze k článku

Experiment Haiti

Příspěvků 68

26.9.2020 2:15

Tohle jsem tedy na Zvedavci necekal

outrata 2a02:x:x:x:x:x

Brilantni, vedecky podlozena obhajoba multikulturalismu. Ze by Merkelova mela preci jen pravdu?

382393

26.9.2020 14:32

RE: Tohle jsem tedy na Zvedavci necekal

Boris 84.?.?.?

Reakce na 382393

nepi toľko

382423

26.9.2020 7:34

Konec naší civilizace

Hledající 37.?.?.?

V historii lidstva existovalo mnoho vyspělých civilizací,některé byly možná dál než my dnes.Pořád je,ale v nás ta touha po moci,násilí a zotročování ostatních lidí.Jakmile se civilizace dostane k bodu,kdy ohrožuje celou planetu a zotročuje ostatní země,je zlikvidována.Proto taky ta neochota odhalit náš"božský"původ.Jako otroci jsme byli stvoření,tak musíme poslouchat.

382395

26.9.2020 8:09

článok o Haiti: Katastrophenalarm

Bauer 2003:x:x:x:x:x

Aj uznávaný odborný časopis pre lekárov v Nemecku písal už roku 2011 o beznádejnej situácii na Haiti. Cenné na článku je potvrdenie opisovaných skutočností. Tá situácia je tam stále rovnaká. Nie len teraz teraz ale aj počas tých 200 rokov, ktoré autor preskočil.


https://www.aerzteblatt.de/archiv/98160/Katastroph...

Zaujímavé je a to, že Dominikánska republika na hranici chytá migrantov z Haiti a bez pardónu ich deportuje späť.

382398

26.9.2020 8:44

RE: článok o Haiti: Katastrophenalarm

omar 158.?.?.?

Reakce na 382398

Ďakujem Vám za link na článok v nemčine. To, čo pán Vylíčil vo svojom príspevku nespomína, je pre niekoho (možno) nezaujímavý detail. Veľká časť obyvateľstva sa venuje čarovaniu pomocou čiernej mágie, konkrétne čarám voodoo. Ako sa hovorí, kto čím zachádza, tým schádza.
Možno aj takto je možné z duchovného hľadiska vysvetliť katastrofálny počet obetí zemetrasenia z roku 2010.

382402

26.9.2020 9:21

RE: článok o Haiti: Katastrophenalarm

Bauer 2003:x:x:x:x:x

Reakce na 382402

treba aj pripomenúť pomoc USA v dejinách Haiti.

382403

26.9.2020 12:44

RE: článok o Haiti: Katastrophenalarm

rosco 185.?.?.?

Reakce na 382403

nesmysl, z velkohube slibenych miliard bylo nakonec vyplaceno tak 10%, to je bezna praxe amrdolske humanitarni pomoci. Jejich "pomoc" spocivala predevsim v invazi US army a dosazeni loutkove vlady 1994 a zaslani dalsich desetitisicu GIs po zemetreseni 2010 v prve rade k zajisteni vlivu pri tezbe tehdy nedavno objevenych lozisek plynu a ropy v haitskych vodach.
[bliji]

382419

26.9.2020 13:09

RE: článok o Haiti: Katastrophenalarm

kdrket 2a00:x:x:x:x:x

Reakce na 382402

Ano na Haiti vyznávají voodoo a modlí se k ďáblu.

382420

26.9.2020 9:42

Článek je jednou z možností, jak přiblížit běžnému člověku „výhodnost“ obohacení

Pátá Mojžíšova 7:24 78.?.?.?

>s hnutím Black lives matter…hlavní světová media jedním hlasem. Za veškerou bídu černých obyvatel USA i Evropy, za jejich nízké společenské uplatnění a neodpovídající sociální status můžou...Ti hnusní, bílí, většinoví rasisté, kteří barevným chudákům brání ve vzdělání, sociálním vzestupu

Ale, nyní vstoupím za hranice strachu průměrného občana. Rasistické hnutí BLM je financováno košer zmrdy, třeba xidákem Serešem, poskokem xido-chazaro-banksterů. Stejnou sektou je prosazována „solidarita“ s vnucováním pocitu viny, povinnost pomáhat naprosto cizím lidem, cizího druhu a způsobu života (od stejné xidácké sekty vychází i další rozvratnosti - podpora buzerantů, leseb, úchylů, 69 pohlaví místo dvou přirozených, Zeleného údělu, covid…).


Napoleon Bonaparte – revoluce mají v genech xidáci, ve Francii to režírovali opět banksteři - ne loutky jako Napoleon!

>1. ledna 1804, po vítězné válce s Francií, vyhlásilo Haiti nezávislost. Jeho vládcem se stal černý generál haitských vojsk, Jean-Jacques Dessalines, který…vydal svůj proslulý dekret, nařizující vyvraždění všech bělochů. Zdůvodnění bylo prakticky totožné, s jakým přichází BLM dnes: útlak, nespravedlivé bohatství…
Ale no tak, vážně černoch vyhrál válku náhodou, nebo snad dokonce svými mimořádnými schopnostmi? I kdyby - ty lstivé xidácké žvásty o nespravedlivém bohatství mi napovídají, že černí byli jen nástrojem na likvidaci konkurence xido-banksterstva.

>Možnou příčinu tak rozdílných výsledků…začneme tušit…podle průměrného IQ obyvatelstva.
A k tomu způsob života. Petr Bakalář v Tabu v sociálních vědách vychází z několika vědeckých prací. Nejen z toho lze odvodit, že černoši mají výrazně nižší IQ, ale i zcela jinou životní strategii. Nejsou schopni dlouhodobého uvažování, plánování. Pro snažší pochopení to osvětlím alespoň ve zkratce a potom přiblížím text Bakalářovy knihy. A také plány košer zmrda Kalergiho.

Běloši, například na Šumavě, byli usedlí a museli hospodařit v určitém prostředí a přírodních cyklech (také obvykle měli záchovný vztah k přírodě a k sousedům). Na jaře zaseli nebo zasadili. Chovali dobytek, proto museli myslet i na něj. Jak povyrostla tráva, posekali jí a sušili – na zimu, na období nedostatku, kdy se dobytek nebude moci pást. Běloši byli přírodními podmínkami donuceni si za doby hojnosti pěstovat a shromažďovat zásoby nutné na přežití v zimě, pro sebe i pro dobytek. Černoši v Africe se starali o jídlo jen když měli hlad, ani přístřeší nebo oblečení nebyli nucen příliš řešit – nemuseli se vypořádat se zimou, s mrazy, a zimní obtížnou dostupností potravy. S tím přímo souvisí i nízké IQ – nebylo nutno vymýšlet jak hospodařit.

>O copak tu asi jde, že vyvíjejí takové úsilí, aby je přes odpor natlačili i k nám?
O [...Automaticky kráceno

382404

26.9.2020 9:47

RE: Článek je jednou z možností...pokračování

Pátá Mojžíšova 7:24 78.?.?.?

Reakce na 382404

>O copak tu asi jde, že vyvíjejí takové úsilí, aby je přes odpor natlačili i k nám?
O moc ! Xido-zmrdi nesnáší konkurenci, zato milují korporace, monopoly, závislost poskoků a otroků!

Petr Bakalář, Tabu v sociálních vědách:
Podle Rushton a Bogaert (1987), ROZDÍLY MEZI RASAMI
Výběr partnera
Se zajímavou myšlenkou přišel Masters (1984). Domnívá se, že K-stratégové dávají přednost partnerům, kteří jsou jim geneticky podobní (K-stratégové nejsou tzv. risk takers), na druhé straně r-stratégové nutně nepreferují podobnost, částečně proto, že vyhledávají
novost. Podle Masterse bude podobnost partnerů menší u r-stratégů. Tuto teorii dokládá např. tím, že mezietnické vztahy jsou častější u chudších r-skupin (např. na Havaji) než u bohatších K-skupin.
Rodina
Rozvodovost
Rozvodovost se nejčastěji vyskytuje u negroidů. V roce 1989 připadl v USA u bílých na dva sňatky jeden rozvod, u černých dva rozvody na tři sňatky. U mongoloidů je rozvodovost daleko menší. V zásadě nebyli předmětem výzkumů, jelikož se zdá, že v tomto
ohledu nemají problémy (Jaynes a Williams, 1989).
Nemanželské děti
Nemanželské děti, tj. děti narozené svobodným matkám, se častěji vyskytují u negroidů. Např. v USA je 75 % dětí, které se narodí černým matkám do dvaceti let, nemanželských, v porovnání s 25 % u bílých. Teenageři tvoří věkovou skupinu odpovědnou za
50 % všech prvoporodů (Jaynes a Williams, 1989).
Africký model rodiny
Podobná struktura rodiny jako u Afroameričanů existuje i v Africe, jižně od Sahary. Draper (1989) charakterizuje africký model takto:
• raný začátek sexuální aktivity,
• volná emocionální povita mezi partnery/manžely,
• očekávání mnoha sexuálních partnerů a dětí z těchto vztahů vzešlých,
• nižší primární péče s častou výchovou dětí jinými, aby mohli rodiče zůstat atraktivní pro potenciální budoucí sexuální partnery,
• zvýšená kompetice o ženy společně s nižší péčí o potomky,
• vyšší fertilita.
Např. u kmene Herero v jihozápadní Africe se muži nežení do svých 35-40 let, ale téměř všichni do té doby zplodí děti se svobodnými ženami (takto zplozené děti nejsou nijak sociálně stigmatizovány).
Muži příliš nepracují, hlavní práci spojenou s obživou vykonávají ženy a děti. Mužská práce pro rodinu není tradicí (a to ani ve městech). Pokud oba partneři pracují a vydělávají, každý
má svůj vlastní účet. Muži očekávají, že budou mít „pohodu" (substantial leisure). Jejich energie není usměrňována do výchovy dětí, ale do další reprodukce. V porovnání s jinými v rozvojovém světě ukončují africké matky intenzivní péči o dítě dříve. Jakmile dosáhne
jednoho roku života, předá matka dítě jiným pečovatelům – nejčastěji starším dětem a prarodičům. Obecně se dá říci, že biologičtí rodiče nepředpokládají, že budou hlavními zaopat...Automaticky kráceno

382405

26.9.2020 9:52

RE: Článek je jednou z možností...pokračování 2.

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Reakce na 382404

(Černí)... biologičtí rodiče nepředpokládají, že budou hlavními zaopatřovateli svých dětí.
6. Kriminalita
Napadení, vraždy a loupeže
V USA v roce 1985 připadlo na Afroameričany 50 % všech případů napadení a vražd a 66 % zatčených pro loupeže, přestože tvořili 12 % populace. Podle odhadů kriminologů se Afroameričan dopustí trestných činů, jako jsou vražda, znásilnění, vloupání nebo ublížení na zdraví, 10x častěji než bílý Američan. Kriminalita Afroameričanů stoupá s jejich početním zastoupením v té které populaci
(Wilson a Herrnstein, 1985).26
Vězeňská populace
Gilliar a Beck (1995) uvádějí, že více než polovina vězeňské populace v USA je černá. V roce 1994 bylo z Afroameričanů nad 18 let uvězněno 6,75 %, u bílých Američanů to bylo 0,86 %. Taylor a Whitney (1999) uvádějí, že v USA je na 100 000 obyvatel té které
26 Vyšší kriminalita černých není omezena pouze na muže. Např. Gary (1987) uvádí,
že pravděpodobnost, že černá žena zavraždí svého manžela, je v porovnání s bílými Američany 8x vyšší.
Populární názory na viktimizaci černých
Někteří mají tendenci tvrdit, že černí se často stávají útokem bílých.
Ve skutečnosti je to naopak. Levin (1997, s. 293-295) sumarizuje:
• Proporcionálně zabijí černí 22x více bílých než naopak.
• Černý 11x častěji znásilní bílou ženu než bílý černou.
• 3 % kriminality bílých je směřováno proti černým, ale 67 % kriminality
černých je směřováno proti bílým.
Kriminalita ve světě
Někteří lidé mají tendenci vysvětlovat si kriminální chování černých jako důsledek útlaku a ghetta. Pravděpodobnějším vysvětlením se zdá, že hlavním faktorem byla oddělená evoluce…Důkazem toho by mělo být, že kriminalit a černých je
větší než bílých kdekoli na světě, a to včetně jejich domovských
států. Rushton (1997a, s, 157-160) sumarizuje:
• Podobné výsledky jsou např. v Londýně. Přestože je v populaci
13 % černých, odpovídají za 50 % kriminality.

• V Torontu tvoří podle neoficiální statistiky černí 2-5 % populace
a jsou odpovědní za 32-40 % kriminality.
• Africké a karibské země hlásí dvojnásobný počet násilné kriminality
(vražda, znásilnění, vážné ublížení na zdraví) než evropské země…
Realita je taková, že kriminalita černých i v zemích, kde žijí téměř
pouze černí, je srovnatelná s jejich kriminalitou v USA.
Kriminalita a r-strategie
Ellis (1987) uvádí univerzální demografické korelace kriminálního chování a znaků typických pro r-strategii.
1. Větší počet sourozenců (i nevlastních).
2. Rodiče nežijí spolu.
3. Kratší doba těhotenství (kriminální delikventi se častěji narodí
předčasně).
4. Rychlejší nástup sexuality.
5. Méně stabilní vztahy (tzv. bonding).
6. Nižší rodičovské investice.
Testosteron, agresivita a delikvence
Dabbs a Moriss (1990) uvádějí, že nejvyšší h...Automaticky kráceno

382406

26.9.2020 10:04

RE: Článek je jednou z možností...pokračování 3.

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

Reakce na 382404

Testosteron, agresivita a delikvence
Dabbs a Moriss (1990) uvádějí, že nejvyšší hladinu testosteronu mají v průměru negroidé a nejnižší mongoloidé. Europoidé jsou uprostřed. Hladina testosteronu pozitivně koreluje s delikvencí v dětství i dospělosti, požíváním drog a alkoholu, vojenskou neposlušností
a množstvím sexuálních partnerů. Testosteron je facilitátorem agresivity a libida. Nyborg (1994) poukazuje na to, že hladina testosteronu klesá s věkem výrazněji u černých, což by
mohlo vysvětlovat, proč kriminalita bílých a černých po 40. roce
věku konverguje.
Inteligence, morálka a delikvence
Vztah inteligence a morálky sumarizuje Levin (1997, s. 55):
• Průměrné IQ vězňů je 92.
• Chlapci s nízkým IQ mají tendenci být agresivnější.
Zvýšená hladina testosteronu pravděpodobně není důsledkem diskriminace, jelikož
stres a ztráta společenského statusu hladinu testosteronu u primátů a u mužů
redukuje (Kemper, 1990).
• Schopnost morálního uvažování pozitivně koreluje s inteligencí
(především verbální) a s prosociálním chováním (r - 0,28).
• Korelace mezi IQ a čestností/altruismem se pohybuje v rozmezí
r = 0,32-0,62.
Existuje negativní monotonický vztah mezi krutostí/závažností delikvence a IQ (Lynam, D. et al. 1993). Sociální patologie mají inverzní vztah k IQ - v posledním kvartilu (tj. pod IQ 90) je 5x více výskytu než v prvním kvart ilu (tj. nad IQ 110) (Jensen, 1998, s. 271).
Zabíjecí technologie a sebekontrola
Zajímavý názor je, že násilí vzroste, když skupina adoptuje zabíjecí technologie, které sama nevyrobila. Levin (1997, s. 178-181) předpokládá, že sebekontrola před zneužitím jde ruku v ruce s intelektem a jinými vlastnostmi, které vedou k vynálezu a výrobě zabíjecích technologií. U populace, která zabíjecí technologie pouze adoptovala a nevymyslela, se nevyvinuly kontrolní mechanismy před jejich zneužitím.
___
Fašisté se nás snaží zmást zažitou taktikou infikování pravdy lží. EU a OSN prosazuje chov Novoevropanů (fašisté mají již zkušenosti s chovem blonďáků) svým neustálým vybízením k přijímání miliónů připrchlíků zdebilizovaných islámem, aby se „kompenzovala nízká porodnost“ v Evropě. Zpráva divize „Obyvatelstvo“ OSN v New Yorku z ledna 2000 má název „Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace“. (ptám se - xido-fašisté byli gojimy pověřeni k řešení porodnosti Evropě? Kdy se konalo referendum?).

Kalergi prohlásil, že je třeba zrušit právo na sebeurčení národů, a postupně eliminovat národy za použití etnických separatistických hnutí a cizorodé masové imigrace.

„Člověk budoucnosti bude smíšené krve. Mnohost národů bude nahrazena budoucí euroasijsko-negroidní rasou, velmi podobnou starým Egypťanům.“ Kalergi - Panevropský manifest
I když o Kalergim nemluví žádná školní učeb...Automaticky kráceno

382407

26.9.2020 10:10

RE: Článek je jednou z možností...pokračování 4.

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Reakce na 382404

Mnohost národů bude nahrazena budoucí euroasijsko-negroidní rasou, Kalergi - Panevropský manifest
I když o Kalergim nemluví žádná školní učebnice, jeho ideje inspirovaly dnešní Evropskou unii. Jeho přesvědčení, že evropské národy se musí smísit s černochy a Asiaty, aby byla zničena jejich identita a vznikla smíšená rasa, je základem veškeré evropské politiky tváří v tvář integraci a vyvyšování menšin. Při tom všem nejde o humanitární důvody. Tyto direktivy jsou vydávány s nelítostnou rozhodností za účelem realizace největší genocidy v historii.
Tím, že by se zrušil princip rovnosti všech před zákonem a zabránilo by se kritice menšin, které by byly chráněny výjimečnými zákony, by se podařilo ovládnout masy. Vůdci evropské politiky vědí, že právě Kalergi je strůjcem naší Evropy řízené Bruselem a Maastrichtem. Kalergi, neznámý veřejnému mínění, je pokládán za otce Maastrichtu a multikulturalismu.
Revoluční v jeho Plánu je to, že nekáže genocidu jako nástroj získání moci, ale že předpokládá vytvoření „podlidí“, kteří vzhledem ke svým negativním vlastnostem jako neschopnost a nestabilita budou tolerovat a přijímat „vznešenou rasu“, elitu. (Xido- sektu)

382408

26.9.2020 10:30

RE: Článek je jednou z možností, jak přiblížit běžnému člověku „výhodnost“ obohacení

R.E. 37.?.?.?

Reakce na 382404

Na to Vámi i autorem článku popisované "žití a činění ze dne na den a z ruky do huby" tu máme už dost svých obohacovacích indiánů a exotů, kteří se tu motají už alespoň 600 let a nikdo z nich po dobrém ani po zlém nevymlátil ten opovrženíhodný a navýsost parazitický způsob života, který naopak se začal šířit a to nejen jejich prostým se množením, ale i cíleně prosazovaný mainstreamem a pakulturní kejklířskou avantgardou v duchu individualismu a idiotské liberální ideologie rozkladu směrem k jednodušším formám společenství a k jejich postupnému zániku celé "zbytkové" společnosti a národní pospolitosti...

Stejně, jako každá jiná společenství, národy a etnika měli i cigáni možnost už dávno převzít za sebe zodpovědnost, emancipovat se a "udělat se" sami pro sebe a vytvořit si svůj cigánistán, volného místa tu v Evroásii bývalo dost..., ale to je ani za tisíc let nenapadlo a proto nemůžou doložit, že jsou stejný materiál, jako ti haitští černoši a raději kňučí o diskriminaci, vyjebávají s každým a za každého režimu a jedou si to své dál a nyní i s otevřenou podporou všech těch "Sorosovým sluncem osvícených idiotů..."
Kdyby za něco stáli, už dávno by si založili třeba "Matici cigánskou", vybrali si ze svého středu nějakého toho písmáka, který by zapracoval na jejich jazyku a jeho gramatice a namísto šprtání v hernách by si vybrali a postavili svoje národní dívadlo, ale oni na to serou, protože ví, že gój/gádžo jim na to dá a na všechno, co budou chtít a oni s tím naloží po svém a to se bude opakovat až do samého zblbnutí a on ten gádžo to stejně nikdy nepochopí a se stoupající mírou zblblosti bude stoupat i jeho štědrost a klesat pud sebezáchovy a smysl pro spravedlnost a hájení vlastních bytostných zájmů...
A aby se ten proces urychlil, přijdou jim na pomoc ti Haiťané a Spol. a konečně nastanou ty krásní časy o kterých snil Coudehovne-Kalergi...a ve finále se objeví podle foršriftu BLM i nějaký ten diktátůrek z dob haitského osvobození se z pod francouzského jařma a udělá i tady to, o čem už snili rodiče a prarodiče našich dnešních německých už řádně doblblých sousedů...Je to jen na nás, co si tu nachystáme.
Věřit v Babiše a jeho EU jako zachránce národa a státu, rodiny i jednotlivce může jen opravdový mentální invalida vhodný tak k "asimilaci" těmi všemi Haiťany importovanými dnes, nebo těmi přikvačivšími už v minulosti z druhého konce planety...

382410

26.9.2020 12:30

RE: Článek je jednou z možností, jak přiblížit běžnému člověku „výhodnost“ obohacení

Jan Hanuš 193.?.?.?

Reakce na 382410

Když si něco neumím představit ve velkém, udělám to v malém, třeba právě na příkladu Babiše. Je to člověk, který má určitou moc a mohl by přispět k řešení problémů, o kterých se tu píše. Kdo jiný by to sakra měl už dělat? Zvolili jsme si ho proto.
A co dělá Babiš? Přemýšlí, jak zvětšit svůj kapitál a moc. Cikáni i černoši ho budou zajímat jen v případě, že pomůžou posílit jeho moc. Je mu totálně ukradený, jak se množíme, vraždíme, vzájemně se okrádáme.., jak vlastně žijeme. Hlavně aby se prodalo víc rohlíků Penam a sraček z Kosteleckých uzenin. K tomu něco řepky a chemikálií a spokojenost je tu. A když tomu napomůžou jakékoli jiné rasy za jakýchkoli podmínek, jenom dobře. My si o tom můžeme hezky pokecat, ale Babiš se nezakecá. Vydělává.
Vyřešit to ale stejně neumíme. Ani v malém.
A opět se utěším, jako ten co padal z desátého patra: "Zatím dobrý."

382417

26.9.2020 11:36

RE: Článek je jednou z možností, jak přiblížit běžnému člověku „výhodnost“ obohacení

Jiruna Pupajzovi (zavináč) seznam (tečka) cz 109.?.?.?

Reakce na 382404

Díky, Díky,díky a ještě jednou díky za odvahu nazývat věci pravými jmény. Bez bílých vynálezů,postupů a objevů neměla černá rasa v našich a vyšších zeměpisných šířkách žádnou šanci přežít první zimu. Až teď. A až tu všechno zničí a vyžerou,bílé vybíjí či vyženou tak zase vychcípaj hlady a zimou. A Evropa bude volná pro vyvolený národ. Dost možná že tohle je ten plán. Geniálně jednoduché. Přesně jak to maj zkriplený pejzatci rádi

382413

26.9.2020 10:13

Žvást, dopředu utvořený hodnotící soud.

Joseph Chlor 89.?.?.?

...A pak už jen " pečlivě" vybraná fakta, aby ten soud " jasně" prokázala, jeho hodnotu.
Obecně samozřejmě do hry vstupuje celá řada dalších faktorů, než jen ty, které si autor " pečlivě" vyselektoval. Natož v průběhu cca 7 generací.

No a co např. homogenita jiných etnik, jinde na zemi ?

Ty bílé, které údajně vyvraždili...ti bílí byli asi vesměs moc hodní pánové, náramně krásných charakterů a úžasného přístupu k těm černým, že ?
A kdo ty černé tam přivezl...a proč ?

Propaganda se dá dělat různě, z různých úhlů pohledů, s různým záměrem. Ale je to stále a jen propaganda. Tedy poměrně tuctová záležitost, pro lidi rozumné (dejme tomu nad IQ 90) postrádá jakéhokoliv přínosu.

382409

26.9.2020 12:24

RE: Žvást, dopředu utvořený hodnotící soud.

Jiruna Pupajzovi (zavináč) seznam (tečka) cz 109.?.?.?

Reakce na 382409

Žvást? FAKTA, která vidí dnes a denně každý kdo má oči a mozek. Bydlel jsem přes 20 let v Jirkově. O soužití s cikány něco vím,to mi věř a moje OSOBNÍ,ne převzatá zkušenost jak si toto etnikum představuje soužití. Podveden,okraden,přepaden a pobodán. Kolik si toho musím nechat líbit aby to dementní sluníčka považovala za dostatečné multikulti? A perlička na závěr,cca 3 týdny po změně bydliště do středních Čech mi cikán ukradl okapy. A Tvá zkušenost? Akademická viď. Tak nemudruj o věcech o kterých nic netušíš.

382416

26.9.2020 13:10

RE: Žvást, dopředu utvořený hodnotící soud.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 176.?.?.?

Reakce na 382409

A kdo ty černé tam přivezl a proč? To je námět na další analýzu. A také, které to jsou národy,které praktikují otrokářské metody doposud. Existují však i jiné koncepce, které jsou skytější a účinnější. Na příklad:
Bývalý předseda vlády Ukrajiny Nikolaj Azarov prohlásil: Během nezávislosti ztratila Ukrajina kolem 20 milionů obyvatel. A nyní Bělorusko. Moc nechybělo a dopadlo to stejně . Podobně Líbye, Sýrie, Irák atd. To v žádném případě není propaganda. Jsou to fakta.

382421

27.9.2020 16:15

RE: Žvást, dopředu utvořený hodnotící soud.

ROMAN1 2a00:x:x:x:x:x

Reakce na 382421

Kdo je tam přivezl a proč? I to je známá historie, i když se o ní dnes mlčí.
Základní motivací byl ZISK. Finanční zisk. Nikoliv však zisk v Karibiku usazených kolonistů (i když těm ta velmi levná pracovní síla z Afriky rovněž vyhovovala), nýbrž přímý zisk dobře organizovaných obchodníků - otrokářů. A v této branži dominovalo už od středověku jedno jediné etnikum. Sice na pohled bílé, ovšem samo sebe pokládajíce za extra vyvolenou rasu.
Měli to dobře vymyšlené:
Jejich lodě naložily na karibských ostrovech melasu z cukrové třtiny, která se tam ve velkém pěstovala za využití černé pracovní síly.
Potom tyto lodě odpluly na sever do Evropy (především do Británie), kde se melasa vyložila a prodala. Z melasy se vyráběly především kvalitní lihoviny (rum). I v tom pálení alkoholu (pro góje) hrálo vyvolené etnikum všude prim.
Do prázdných plachetnic se naložily sudy s kořalkou a lodě zamířily na jih do Afriky. Za kořalku se v pobřežních "obchodních" stanicích nakoupily od místních otrokářů (kteří byli buďto přímo černí, anebo od černých otrokářů překupovali) masy otroků, nákladní podpalubí plachetnic byla rozdělena na tři provizorní patra o výšce cca 1,2 metru, a lodě zamířily na západ do Karibiku. Tam byly otroci prodáni, provizorní podpalubní patra se zrušila, a do uprázdněných prostor se naložila melasa. Trojúhelníkový obchod se tak uzavřel.
I když do cílové destinace dorazila při plavbě přes Atlantický oceán často jen menší část lidského nákladu, zisky mazaných a bezohledných obchodníků byly takové, že se celý obchod velmi vyplácel. To obyčejný Goj nevymyslí...

382440

28.9.2020 9:12

RE: Žvást, dopředu utvořený hodnotící soud.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 176.?.?.?

Reakce na 382440

Proto píšu,že je nutná analýza. Pouhé dojmy a zmatenost předřečníka, svědčí o tom,že nezná souvislosti,zato přispívá k hysterii nevědomého davu,na kterou vždy doplatí slušní lidé. Historie lidstva je nejen zmatená. Je lživá, v mnoha nejdůležitějších částech vývoje této planety. Je potřeba mír. A pak se podaří toto nebezpečí odstaranit. Což si osobně přeju.

382457

26.9.2020 20:40

RE: Žvást, dopředu utvořený hodnotící soud.

Václav Morávek 37.?.?.?

Reakce na 382409

Další příklad je např. Libérie, stát osvobozených otroků. Občanské války na etnickém základě, potravinová nesoběstačnost, průměrná délka života 41,13 let.

382427

26.9.2020 11:25

Ještě k jedné lži. A sice že , cituji :

Joseph Chlor 89.?.?.?

" ...Východní, španělská část ostrova Hispaniola, byla podobných radovánek ušetřena...."

Viz biblický pojem " šibolet"....a události r. 1937, tkzv. Petrželový masakr.

No, snad aspoň toto cenzor pustí dál, na tomto svobodném nepropagandistickém diskusním serveru.
[velký smích])))

382412

26.9.2020 12:34

snuska slabomyslnosti

rosco 185.?.?.?

autor pouziva stejne primitivni a rasistickou argumentaci jak magori z BLM, aniz by chapal duvody zaostalosti v byvalych koloniich. Udajne vyhlaseni nezavislosti neznamenalo u vetsiny kolonii skutecne osamostatneni nybrz pokracovani zavislosti jinou metodou, predevsim francouzske kolonie zustaly dodnes ovladanymi mopsliky svych mocipanu, okradani pokracuje dal. O tom ze v koloniich byla populace umele drzena v nevzdelanosti nelze vubec pochybovat.Pokud jde o IQ, podstatna cast jakekoli populace, tedy i te bile jsou tupi bezmozci, ostatne IQ testy jsou vsechno jine jenom ne racionalni mereni intelektu. Haiti bylo opakovane postizeno tezkym zemetresenim, r 2010 tam prislo o zivot skoro 300000 lidi a 90% budov bylo zniceno. Nasledovaly sliby zapadnich statu o miliardovych darech a pujckach z kterych bylo nakonec vyplaceno mozna 15% a to co prislo, zadrelo se vetsinove za nehty tisicium "humanitarnich " NGOs. Jedna z nejvetsich Kosher Nostrou kontrolovana NGO Oxfam si tam z penez darcu financovala prostitutky.Pokud jde o Zimbabwe, zruinovali to tam v prve rade komousi, na tom nic nemeni fakt ze byli cerni.Pomerovani zivotni urovne J.Afriky za apartheidu a nyni je stupidni, je jasne ze tehdejsi otrokarsky system byl velice vynosny, tamni zlodejsky rezim byl plne v rukach pejzate mafie jako byli Rhodes, Oppenheimer, Rotschild, J.P Morgan a dalsi svoloc. To ze nasledny chaoticky prechod podporoval korupci je jasne, ovsem pri pohledu na korupci v Amrdolstanu to jsou uplni zabari, tam zmizely jine sumy.
[naštvaný]

382418

27.9.2020 10:40

RE: snuska slabomyslnosti

uzivatellll 2001:x:x:x:x:x

Reakce na 382418

Pokud nemůžete demonstrovat, že je Haiti stále pod koloniální nadvládou, která tam uměle vytváří nevzdělanost, což je její příčinou, tak to není argument, ale jen irelevantní výlet do minulosti, který už dávno neplatí. V tomhle kontextu byste se mohl zamylet nad tím, proč ti bílí kolonizátoři v černých zemích nenašli sobě rovné vyspělé civilizace, jejichž bídnou úroveň nemůžete klást za vinu nějakému umělému zásahu bělochů, protože tam do té doby nebyli. Ano, podstatná část jsou tupí bezmozci, i bílí, ale číselně vyjádřeno, na Haiti jsou více tupí než jinde. Pokud netvrdíte, že zemětřesení způsobilo stav v jakém tato země od své samostatnosti byla a je, což by byl dost problém vzhledem k datu 2010, pak je to irelevantní, navíc jiné země si zažily také své katastrofy a dokázaly si pomoci.

Pořád nám to vychází celkem jasně, čim více černé nebo postupně tmavé barvy, tim více problémů a pokles úrovně, to jsou fakta a společný ukazatel, který můžete pozorovat ve světě.

382433

27.9.2020 14:23

RE: snuska slabomyslnosti

rosco 185.?.?.?

Reakce na 382433

zrejme jste jeste neslysel co je to google, jinak byste tyhle nesmysly nepsal, uz od 1915 kdy na Haiti byl davem lyncovan prezident Haiti, loutka USA a v dusledku toho doslo k okupaci US army (1915-1934), melo Haiti nepretrzite loutkovou vladu a vzdycky kdyz loutka padla prisly dobrotive amrdolske hordy (opet 1994-2000) nebo agenti CIA zachranovat "demokracii" a dosadily loutku novou.
2004-2017 tam bylo tech dobrodeju jeste vic, krome USA i Chile, Francie, Kanady atd pro zmenu pod plastikem OSN tajtrliku. Podobne to funguje v pripade vetsiny francouzskych kolonii, kdykoli se loutky dostanou do problemu, nakluse fr.armada a zajisti demokraturu a sice po celou dobu od udajneho vyhlaseni nezavislosti. Nektere kolonie jsou udrzovany pod kontrolou otrockymi smlouvami na poli monetarni vazby jinde staci nejake to cukrle, skutecne nezavisla neni zadna. A o tom ze svetove Multis lokalni potentaty korumpuji a nadale tyto zeme okradaji uz cvrlikaji vrabci na strese. Zkuste si precist knihu Johna Perkinse: Economic hit man, treba se vam rozsviti v myslivne a pochopite jak to funguje. Samozrejme ze zaplava Evropy nevzdelanym barevnym stadem neni nahoda, Kosher Nostra vi co chce. To ale neni duvod k tomu aby si zakomplexovani radoby Einsteini ohrivali svou rasistickou polivcicku, kdyz nechapou proc tomu tak je.
[bliji]

382437

28.9.2020 0:40

RE: snuska slabomyslnosti

uzivatellll 2a04:x:x:x:x:x

Reakce na 382437

Zřejmě jste to pořádně nečetl, pořád jste nedemonstroval, že je Haiti pod koloniální nadvládou, která uměle udržuje v zemi nevzdělanost, jen jste udělal exkurz do historie. Loutkové vlády, nastrčené figurky atd. atd. najdete v průběhu historie všude možně. O skutečné nezávislosti nemůžeme mluvit ani v případě mnohých bílých nebo orientálních zemích, přesto nejsou jako Haiti, přesto jsou problémy o kterých mluvíme spojené s tmavnutím populace. Vaše argumentace je asi tak silná jako tvrzení, že za vyšší IQ orientálců stojí nějaká nadvláda nad bílými, která uměle udržuje IQ bílých pod úrovní orientálců. Takže opakuju, společným faktorem problémů těch zemí je tmavé/černé obyvatelstvo, problém je v nich, to je logické vysvětlení podpořené pozorováním, teorie o jakémsi spiknutí proti každé takové zemi na světě je dost nevěrohodná.

Celkem očekávatelně jste přeskočil to zamyšlení se nad tím, proč běloši v těch budoucích koloniích nenašli sobě rovné vyspělé lidi a kulturu, kdo jim bránil se rozvíjet, když bělochy ještě neznali? Na koho to svedete, když ne na bělocha?

Jaká rasistická polívčička, to jsou fakta, empiricky ověřená.

382452

28.9.2020 14:17

RE: snuska slabomyslnosti

rosco 185.?.?.?

Reakce na 382452

"Celkem očekávatelně jste přeskočil to zamyšlení se nad tím, proč běloši v těch budoucích koloniích nenašli sobě rovné vyspělé lidi a kulturu,"
blaboly, patrne se k vam ve vasi Dolni Horni jeste nedoneslo ze pocatky matematiky, algebry, astronomie atd. nevzesly z bilych hlav a za vyspelou kulturu povazujete ten amrdolsky hnuj.
Kolonizaci umoznil v prve rade vynalez strelneho prachu a ten nebyl tez vynalezen bilymi.
Vase infantilni empirika je samozrejme prima priohnuta, zavarte si ji na zimu do sklenice.
[chechtot][chechtot][chechtot][chechtot][chechtot]

382465

28.9.2020 17:04

RE: snuska slabomyslnosti

uzivatellll 185.?.?.?

Reakce na 382465

Znovu máte problém s chápáním textu, nebavíme se o tom, kdo má jaké zásluhy na vynálezech a který byl tím nejdůležitějším. Vzhledem k tomu, že se bavíme o černoších, tak nevim proč sem taháte matematiku atd., to je pokud vim přínos europoidní a mongoloidní rasy, nikoli negroidní, já sám jsem ani nikde netvrdil že běloch vynalezl všechno. Mluvte k tomu co je psáno a nebo vůbec.

Takže se znova ptám, proč tam ti černoši nevytvořili obdobnou vyspělou civilizaci jako ti bílí kolonizátoři, když do té doby nemůžete nic svádět na špatný vliv bílého muže tak jak je z toho obviňován dnes?

Z toho co jsem skutečně napsal v reakci na vaše tvrzení, jste nezodpověděl nic, to hovoří za vše.

382468

28.9.2020 23:11

RE: snuska slabomyslnosti

rosco 185.?.?.?

Reakce na 382468

"proč tam ti černoši nevytvořili obdobnou vyspělou civilizaci jako ti bílí kolonizátoři,"
ve svem primitivnim zaniceni zakomplexovaneho nadcloveka vas zrejme nenapadlo ze pojem civilzace v te dobe v Africe neexistoval protoze Afrika jeste nebyla prelidnena a predstava o tom jak pohodlne zit se zcela urcite neshodoval s tou vasi, nepotrebovali k zivotu spoustu zbytecnych kramu protoze vsechno co k zivotu potrebovali jim dala priroda, nepotrebovali stehovak k tomu aby se premistili z mista na misto,nemeli tedy vubec motivaci vymyslet pitomosti ktere k zivotu nebyly potreba,zili v souladu s prirodou a v zadnem pripade to nebylo kvuli slabemu intelektu. Pri pohledu na nasi "vyspelou" civilzaci je jasne ze kazde dalsi generaci se budou mozky zmensovat (to uz ostatne antropologove predpovidaji dele) protoze hordy hlupaku nebudou umet nic jineho nez klikat na mobilu a hnat se v konzumistanu bezhlave za nesmysly ktere k zivotu nepotrebuji a ktere si vetsinove mohou koupit pouze na dluh, ktereho se pak stanou otroky. Mozky ktere se nemusi namahat postupem casu zakrni, vy uz jste na nejlepsi ceste.Pokud se ovsem drive neotravime vselijakym chemickym sajrajtem. Ostatne pokud vam to nahodou uslo, osidleni Evropy a dalsich kontinentu zacalo v Africe a bylo rozborem DNA potvrzeno, takze jste vlastne cernoch a nevite o tom.
[chechtot][chechtot][chechtot][chechtot][chechtot][velký smích]

382476

29.9.2020 12:14

RE: snuska slabomyslnosti

uzivatellll 192.?.?.?

Reakce na 382476

Neptal jsem se na to, jestli jim byl tehdy znám pojem civilizace. Co to mělo být za argument s tím přelidněním, vždyť z Afriky se člověk šířil dál do světa, byla to tak právě Afrika, která byla nejlidnatější. V souladu s přírodou můžete žít všude, kde máte zdroje, takže jste toho moc neobjasnil.

Teď k tomu, co vyplývá z vašeho sdělení ohledně otázky proč tam kolonialisté nenašli sobě rovnou kulturu, civilizaci, lidi, etc. nazývejte si to jak chcete. Takže, černoši jsou podle vás zaostalí a můžou si za to sami, protože žili v souladu s přírodou a o nic se nesnažili, zajímavé, teď abyste se začal mrskat bičem po vlastních zádech. Budoucí běloši jsou pak podle vás vinní tim, že se opovážili jinde vyvíjet, místo toho, aby žili zase v souladu s přírodou a nestarali se o nic jiného než o potravu, množení a vyměšování jako jejich příbuzní.

To vaše odvolávání se na soužití s přírodou je zajímavé, v přírodě totiž přežívají nejsilnější, nejschopnější, takže podle vás by porobení člověka silnějším člověkem mělo být v pořádku, tak je to přece v souladu s přírodou, to jste nám chtěl říct?

Ty vaše ad hominem nebo nadávání na zbytečnosti zatímco bušíte do klávesnice počítače nebo mobilního telefonu s internetovým přípojením, to je velmi úsměvné, neměl byste být někde v Africe a žít v souladu s přírodou, aby se vám nezmenšoval mozek? Ale pozor, z vašich jiných bludů zase vyplývá, že soužití s přírodou mozek zrovna moc nerozvíjí.

382498

29.9.2020 14:45

RE: snuska slabomyslnosti

uzivatellll 2a07.?.?.?

Reakce na 382498

oprava, mělo to být samozřejmě "proč tam kolonisté nenašli"

382503

1.10.2020 6:21

RE: snuska slabomyslnosti

rosco 185.?.?.?

Reakce na 382498

"Takže, černoši jsou podle vás zaostalí a můžou si za to sami, protože žili v souladu s přírodou a o nic se nesnažili,"

"z vašich jiných bludů zase vyplývá, že soužití s přírodou mozek zrovna moc nerozvíjí."

Podsouvate mi vyroky ktere jsem nenapsal a ktere jste si nasledkem vasich mentalnich deficitu chybne vydedukoval, tomu se rika demagogie. Nemam v umyslu ty vase hovadiny jednotlive probirat. Pokud si nutne potrebujete lecit vase komplexy menecennosti, muzete se klidne na africke populaci vydovadet, urcite se to pozitivne projevi na vasem vymesovani.
[chechtot][chechtot][bliji]

382540

1.10.2020 16:55

RE: snuska slabomyslnosti

uzivatellll 198.?.?.?

Reakce na 382540

Jaké podsouvání, to plyne z vašich tvrzení, pro vás to mohu ještě zopakovat:

Otázka: Proč tam kolonisté nenašli sobě rovnou civilizaci, lidi, kulturu...do té doby nemůžete vinit kolonisty z útlaku, tak poč?

Odpověď: "nepotrebovali k zivotu spoustu zbytecnych kramu protoze vsechno co k zivotu potrebovali jim dala priroda, nepotrebovali stehovak k tomu aby se premistili z mista na misto,nemeli tedy vubec motivaci vymyslet pitomosti ktere k zivotu nebyly potreba,zili v souladu s prirodou a v zadnem pripade to nebylo kvuli slabemu intelektu"

Jasně odpovídáte, že nebyli na té úrovni, protože všechno jim dala příroda, nic nepotřebovali, nic nevymýšleli, žádná motivace, žili v souladu s příodou. Za svou zaostalost si tudíž mohou sami svým způsobem života a tím u nich k rozvoji nedošlo, a nutno dodat, že s tím souhlasím, o co vám tady vlasně jde je tak záhada. Argument, který to vaše soužití s přírodou aplikoval v praxi na porobení člověka člověkem jste taky přeskočil, když vidíte jak se to obrátlo proti vám a vychází vám z toho otroctví jako něco co je podle vás v souladu s přírodou.

Jestli se vám něco nezdá, tak argumentujte, zatím jen trousíte ad hominem.

382555

28.9.2020 17:17

RE: snuska slabomyslnosti

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 84.?.?.?

Reakce na 382465

> ze pocatky matematiky, algebry, astronomie atd. nevzesly z bilych hlav

Cha, cha. A z jakých? Kolik umíte uvést černošských nositelů Nobelovy ceny?

Když bílé hlavy klučily v Evropě divočinu a vytvářely z ní kulturní krajinu, černé hlavy křepčily kolem svých ohňů.
Když bílé hlavy objevily kovy, kolo, písmo, peníze, ... černé hlavy křepčily ...
Když bílé hlavy budovaly svá města, černé hlavy křepčily ...
Když bílé hlavy hloubily studny, a stavěly vodovody černé hlavy křepčily ...
Když bílé hlavy budovaly moderní infrastruktury svých zemí, černé hlavy ještě stále křepčily kolem svých ohňů.

A když si dnes bílé hlavy ve svých zemích užívají výsledků pilné práce generací svých předků, černé hlavy v Africe si nic podobného užívat nemohou. Jejich předkové jim nic nevybudovali. Obvykle mají jen to, co jim v jejich zemích vybudovali bílí kolonisté. A TO JE HLAVNÍ DŮVOD, PROČ TAK TOUŽÍ PODÍLET SE NA NAŠEM BLAHOBYTU a snaží se dostat do Evropy.

Nebo snad umíte pane Rosco vyjmenovat, co významného vybudovaly černošské kmeny v dobách, kdy budovali své říše Egypťané, Peršané, Mínojci, Řekové, Římané, Makedonci, Číňané, ... Nebo snad těm černým hlavám už v dobách Alexandra velkého někdo bránil v rozvoji? [chechtot]

382469

28.9.2020 23:16

RE: snuska slabomyslnosti

rosco 185.?.?.?

Reakce na 382469

soude dle tvych vylevu, budes zrejme primo inteligencni bestie, vsadim se ze uz si sam dokazes i opravit tveho houpaciho kone a dreveneho kacera.


[chechtot][chechtot][chechtot][chechtot][chechtot][velký smích][velký smích][velký smích][velký smích][vyplazený jazyk]

382477

29.9.2020 11:11

RE: snuska slabomyslnosti

Václav M 37.?.?.?

Reakce na 382477

Takže vyjmenovat neumíte? Nadávky = prohra v argumentaci.

382493

29.9.2020 12:09

RE: snuska slabomyslnosti

rosco 185.?.?.?

Reakce na 382493

uklidni se Bobsi, slabomyslnosti neni treba vyvracet, ty se vyvraci samy. krome toho jsem to nahore uz vysvetlil, nemohu za to ze to nekteri "geniove" potrebuji po lopate, na to tady neni vubec prostor.
[velký smích]

382497

29.9.2020 14:39

RE: snuska slabomyslnosti

Václav M 37.?.?.?

Reakce na 382497

Rosko, neklidně tu působíš jen ty. Polopatě (sic) stačí uvést ty černé civilizace v historii a jejich přínos pro lidstvo. Prostor tu máš. O přírodním životě ti už odpověděl kolega.

382502

1.10.2020 6:55

RE: snuska slabomyslnosti

rosco 185.?.?.?

Reakce na 382502

Prestan tady saskovat, pripominas mi dychavicneho paprdu s metrovym panderem na hokeji ktery po 3 pivech hyka "Vyhrali jsme. MY!!!"
Pokud nekteri belosi neco vykonali pro lidstvo, ty mezi ne definitivne nepatris, ovsem pochopit ze jsi tudiz s temi cernochy ve stejne kategorii jsou pro tvou mentalni kapacitu o 3 cisla vetsi boty.
Kde je napsano ze kazdy musi neco pro lidstvo vykonat? Pri pohledu na tech 80% tupcu si to rozhodne nezaslouzi a ten zbytek si uz poradi sam.I kdybych tu moznost mel, ani ve snu by mne to nenapadlo.
Krome toho jestlize my preferujeme zit v tom cemu rikame civilizace, neexistuje duvod abychom totez ocekavali od nich, je to proste jejich vec. Do Evropy se hrnou jenom proto ze zlocinci a prevadeci Kosher Nostry a jejich NGOs jim nakukali ze hned po prijezdu kazdy dostane Mercedesa a protoze politika EU,USA a Ciny jim likviduje bazi jejich existence, vyvoz subvencovaneho zmrazeneho odpadu drubeziho masa z EU (stehna a prsa sezere Evropa) zlikvidoval kompletne lokalni vyrobce centralni Afriky, podobne subvencovana bavlna z USA, Cina skupuje zemedelskou pudu z ktere pak domorodce vyzenou. To samozrejme neznamena ze zaplavu Evropy hordou nevzdelancu schvaluji, je ovsem treba videt fakta ktera k tomu vedou.
A pokud jde o jejich prinos, staleti vykradani surovinovych zdroju Afriky zapadnimi koncerny neni malo, bez tech surovin by nase civilizace daleko nedoskakala.
Lecite si tady oba komplexy menecennosti patrne protoze jste v zivote prisli zkratka a mozna tu Afriku videli akorat na mape v rodne Horni Dolni.
[chechtot][bliji]

382541

1.10.2020 9:52

RE: snuska slabomyslnosti

Václav M 37.?.?.?

Reakce na 382541

Moc se mi nechce pokračovat na této pokleslé urovni, ale jde o veřejnou diskusi, takže reakci považuji za vhodnou.
Rodiče tě zjevně nenaučili, ze okřikovat jiné je neslušné. Nadto, když o nich nic nevíš. Čím méně víš, tím více si představuješ. Bohužel mylně.
Škola ti zase zamlčela logické chyby/fauly, jednímž z nich je 'red herring', čili odvádění pozornosti, u tebe opakované. Děje se, když diskutér nemá argumenty. Bavíme se totiž o přínosu ras a civilizací, ne jedinců.

"jsi tudiz s temi cernochy ve stejne kategorii": Kromě ad hominem tímto oficiálně potvrzuješ svou neschopnost předložit argumenty ve svůj prospěch.

"Krome toho jestlize my preferujeme zit v tom cemu rikame civilizace, neexistuje duvod abychom totez ocekavali od nich, je to proste jejich vec.":

Jistěže, je to volba, ale zde je výsledkem daností. Protože v celosvětové historii najdeme všude nějaké civilizace, s výjimkou Afriky a Austrálie (když pomineme Antarktidu). Na těchto místech se dochoval tvůj preferovaný (?) styl života domorodé populace. (O tom, že byla od koloniálních dob - nikoli předtím - terčem vykořisťování všeho druhu, není sporu. To jsou známé věci, které zde nemusíš rozvádět, každý zájemce si je může najít.)

"Lecite si tady oba komplexy menecennosti patrne protoze jste v zivote prisli zkratka a mozna tu Afriku videli akorat na mape v rodne Horni Dolni.":
Tvé ad hominem je úsměvné. Soudit někoho, koho neznáš, o tobě dost vypovídá. Ale internetová anonymita je na tvé straně. Tak si jí užívej.

Závěr je, že každá rasa má své přednosti a nedostatky. To není rasismus, ale fakt. Naopak marná snaha to politicko-korektně popírat je jedním z příznaků dnešního stavu světa, který stále rychleji řízeně směřuje k nepěkným koncům.

382545

1.10.2020 17:00

RE: snuska slabomyslnosti

rosco 185.?.?.?

Reakce na 382545

"Bavíme se totiž o přínosu ras a civilizací, ne jedinců."
Nebavime, zadna rasa nebo civilizace nema mozek a nemohla tedy nic vymyslet, vzdy to byli a jsou jedinci, rasa nemohla vymyslet ani radio, ani telefon nebo zarovku, naprosta vetsina kazde rasy jsou tupci s mdlym rozumem,proto je tak jednoduche vymyt jim mozecky,to ukazuje jak infantilni jsou tve vyvody, potrebujes si to priohnout aby ses k tem "chytrym" mohl pocitat, usmevne, odpovida presne tomu vzoru z hokeje ktery jsem nahore uvedl.
Nemam ale v umyslu tve blaboly dale komentovat, muzete si tady s tvym "kolegou" dale pochrochtavat a poplacavat se po rameni.

[chechtot][chechtot]

382556

2.10.2020 13:20

RE: snuska slabomyslnosti

Václav M 37.?.?.?

Reakce na 382556

Tohle je na úrovni ZŠ. Na střední škole by ses totiž dozvěděl např.
https://www.studyblue.com/notes/note/n/prinos-star...

https://www.materialy-do-skoly.cz/maturitni-otazky...

Je to marný, je to marný, je to marný.

382592

28.9.2020 22:16

RE: snuska slabomyslnosti

loz 185.?.?.?

Reakce na 382418

no a zrovna to velké zemětřesení je důkazem - nezasáhlo jen Haiti, ale celé okolí a od té doby jich bylo ještě několik. Všude okolo to nikdo nepozná, jen v černém Haiti sedí a skřepčí do dneška na ruinách s tlejícími mrtvolami s nataženou prackou a myslí si, že jim to tam bílí přijedou uklidit..... lenivej dobytek.[zahanbení]

382472

29.9.2020 8:48

RE: snuska slabomyslnosti

rosco 185.?.?.?

Reakce na 382472

"myslí si, že jim to tam bílí přijedou uklidit..... lenivej dobytek"

takze vlastne vyvstava otazka kdo je vlastne chytrejsi , ten "lenivy dobytek" nebo ten blbec, v prubehu tisicileti vybledly cernoch z Evropy, pardon beloch, ktery mu to tam prijde uklidit a ktery boucha od vidim do nevidim aby splatil dluhy a dane a mohl financovat socialku pro dalsi hordy "leniveho dobytka",ktere mu Kosher Nostra denne privazi a organizuje, a ktery si presto osobuje pravo byt inteligencne na vyssim stupni vyvoje. Tomu rikam vytribeny humor.
[chechtot][chechtot][chechtot][velký smích][velký smích][velký smích][chechtot][chechtot][chechtot][vyplazený jazyk]

382488

30.9.2020 13:21

RE: snuska slabomyslnosti

loz 185.?.?.?

Reakce na 382488

no řek bych, že záleží na úhlu pohledu...... neomarxisti rozpoutali multikulti-peklo a může to skončit jen skutečným rasismem až apartheidem, není k tomu daleko.[smích]

382531

26.9.2020 14:56

Osobní zkušenost s Haiti

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 77.?.?.?

Mám osobní zkušenost s distanční komunikací s Haiťankou (23 let, studentka VŠ). Hypertrofované sebevědomí, namyšlenost, panovačnost, black superiority (vy bílí nám musíte...), mstivost, lenost, vypočítavost. Dobrá zkušenost.

382424

27.9.2020 0:53

Perfektni Clanek

coinageboy 172.?.?.?

Chtel jsem tam prirazit tu Liberii - raj otroku, ale i to uz tu nekdo zminil.
Prihoda ze zivota: Mam 2 znamy, takovy trouby, co si chteli udelat lacinou dovolenou a tak jeli na Haiti.
Ti hosi z toho "Ostrova Svobody" za 3 dny zdrhli - okradeni, zbiti a malem zabiti.
Navic si negri v Haiti vypalili vsechny lesy a kdyz se podivate na Google maps, zniceni pulky Hispanioly je velmi viditelne i z vesmiru.

382429

27.9.2020 1:24

Kdo a proč rozbíjí bílou civilizaci, rasu a kulturu?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 193.?.?.?

“Proč politické elity Západu tak tvrdě a umanutě trvají na dovozu co největšího počtu Afričanů a na jejich rozmístění ve všech „bílých” státech? Přestože už dávno musí vědět, že k ekonomickému pozvednutí země jsou naprosto nepoužitelní. Ba naopak, že tu platí nepřímá úměra – čím více „jich” ve státě je, tím větší má potíže. O copak tu asi jde, že vyvíjejí takové úsilí, aby je přes odpor natlačili i k nám?“
Vše ukazuje na vedoucí špičky jednoho bílého a po staletí nejlépe organizovaného etnika, které přitom samo pro sebe takovou multikulturu naprosto odmítá. Politické elity Západu jsou pro tyto skutečné vládce světa jen pouhými užitečnými idioty, byť dobře placenými.
Žádná jiná civilizace tuto rasovou multikulturu nepěstuje ani nepropaguje, protože ta nepracuje a nikdy nepracovala. Zatím tedy žijeme v počáteční době ničení bílé historie a invaze barbarismu s falešným důrazem na tzv. lidská práva. Hrůzostrašné a neodvratné následky šíleného projektu multi-kulti budou časem následovat.

382430

27.9.2020 13:19

na Haiti zjevně málo diskutovali o ekonomice

ping789 31.?.?.?

škoda, že jim neradil pan Chlor, pan Losos a pan Rosco, tedy pokud by přežili cestu z dopravního terminálu do ubytovny, velká škoda , bohužel se tak nestalo a tamní hrdinové dali průchod vlastním schopnostem, můžeme se i my nyní těšit na tuto ekologickou budoucnost , kterou nám plánuje košer eurosebranka, není nad dobrodružství Robinsona Crusoe cestou po masaříkově ulici, app. už máte každý svého Pátka ?

382436

27.9.2020 16:36

RE: na Haiti zjevně málo diskutovali o ekonomice

ROMAN1 2a00:x:x:x:x:x

Reakce na 382436

Domorodec Pátek byl v RC indián z kmene Karibu. O negrech a muslimácích toho v knížce mnoho není. O kozom*dech z Afghanistanu vůbec nic...

382441

27.9.2020 19:49

RE: na Haiti zjevně málo diskutovali o ekonomice

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 108.?.?.?

Reakce na 382436

Dejte uz s tim masarikem pokoj. Tedka jako mravni vzor misto TGM cpou mykimauze kolaboranta a naivniho pablba Vencu-Lahvace. Jestli tohle ma byt novy patron ceskeho statu, tak ... CT utoci hovadskym zpusobem na symbol zverstev nacku Lidice, tlak na zruseni Benesovych dekretu, krome Koneva, premalovali i Benese a Churchilla, protoze je treba preorat Postupim. Levice pred valkou mela aspon tolik zdraveho rozumu, ze nez by nechala vyhrat Henleina, podporila Benese. A Churchill mel vselike proti SSSR a Stalinovi, ale nikdy s nim do valky nakonec nesel a chapal, ze Hitler je mnohem vetsi pruser. Nedelam si iluze o Dubcekovi, ale mozna by stalo za otazku, proc Soros a aspol. vybrali mnohem radeji Havla? Pjakin je brilantni analytik, ale nezapomitejte, ze nam dava rusky pohled na vec, presneji receno casti ruske elity. Kdekoliv jsou treci plochy v historii mezi Ruskem a nekym jinym, tak je to treba mit na pameti !

Tabu v socialnich vedach jsem cetl. Genetika neni jediny faktor, ktery ovlivnuje IQ, diky Bohu mechanismy v genetice jsou komlexni s efektem mavnuti motyliho kridla. Jinak by nas moralni prasata uz davno pestovala jako kraliky, vyhody tohoto nemravneho kseftu by byli takove, ze ta cast elit co ma kantovsky mravni zaklad by to neustala. Pri narozeni jedince plati ciste gausova krivka rozdeleni IQ determinovana genetikou. Jenomze otazka zni jake vsechny podstatne podminky jsou vhodne pro preziti inteligentnich jedincu? Prirodni podminky jsou pouze jeden typ podminek, dalsi jsou spolecenske usporadani. V otrokarstvi, nevolnictvi apod. je sance, ze se uplatni vysoke IQ jako vyhoda statisticky miziva. Jiste ve staroveku byli jako dospeli ceneni vysoko vzdelani otroci, ale nikdo nestal o vzdelanou hrubou pracovni silu, protoze riziko vzpoury. Dale genocida bilych i misencu na Haity likvidovala cast populace s vyssim IQ, a pres loutkove diktatury to pokracovalo az do dnes. Diktator-reznik necha na zivu pouze inteligentni lidi, kteri jsou naprosto oddani. Ekonomicke faktory, zdravotni pece, kde fyzicky silny jedinec ma vetsi sanci na preziti. Kultura, nabozenstvi, vzdelavaci system. Mravni uroven spolecnosti, ktera omezuje nasili. Vyssi civilizacni uroven potrebuje vice inteligentnich lidi pro svuj chod a vyvoj. Faktoru bude mnohem vice, a protoze je IQ dedicne prenosne, tak ubytek intelegentnich lidi ma fatalni nasledky pro prumernou inteligenci cele populace do budoucna. Existuji fyzicke rozdily mezi rasami treba to ukazuje atletika, tak */- 10%, ocekavam, ze u mozku to bude mene, protoze selekcni tlak pusobi vice fyzicky. A jedna vec je IQ jako skryty potencial a druha vec je prakticke uplatneni. Vynalez pisma ma pro eskymaky nulovy uzitek, ale pro Sumery to byla revolucni myslenka.

382443

28.9.2020 1:00

RE: na Haiti zjevně málo diskutovali o ekonomice

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 2001:x:x:x:x:x

Reakce na 382443

Cit: Jinak by nas moralni prasata uz davno pestovala jako kraliky...

A jste si jist že už to tak není?

Tady jste totiž velmi pěkně udeřil hřebíček na hlavičku... A blížíte se zásadním způsobem pravdě...
Kromě vás si tuto nevšední otázku položil doposud jen jediný - a to buď pan Hampl, nebo Konvička, nějak se mi pletou...

Elita je šlechtěna v univerzitách a Erasmech, kde dochází k tomu že správné děti správných rodičů se "náhodně" seznámí při studiu v zahraničí, nebo na elitní škole a tak nějak samovolně se spáří, aniž by si toho byli vědomi a něčeho všimli.
Tím je postaráno o řídící třídu, která je pak jako nadřazená dosazována do rozhodujících funkcí.

Čímž ovšem unikají (Geneticky a IQ) zbytku populace a nůžky se rozvírají.

Bavíme se tu nejen o událostech dneška, ale i starých i třeba sto, sto čtyřicet let zpátky.
Doporučuji vám zjistit si za jakých zábavných a podivných událostí se třeba seznámili se svými manželkami Masaryk a Beneš. Oba na studiích v zahraničí...
V

Tomáš se Charlotou v Lipsku, Eda s Annou Vlčkovou ve Francii. Speciálně v případě Masa se jednalo o zinscenované setkání, ona tam totiž slečna z Ameriky neměla být...

V zásadě se dá říct že jim byly podstrčeny...

A v druhé fázi, pak se musíte ptát, co se dělo s některými jejich potomky, nebo i s nimi samotnými, když byli třeba náhodou na pár týdnů zavření v ústavu pro psychicky labilní - jako třeba náš během svého pobytu ve Vinelandu v New Jersey (hezky kreativně ukázané je to ve filmu Masaryk, jen to není dotažené k reálu a do konce).

V době pobytu Masa mladšího tomu šéfoval doktor - propagátor "zdravých jedinců a zdravé krve" a běžely tam sterilizace o sto šest. Ono to to ostatně do Německa dorazilo do ze spojených států i z Británie.

https://www.thevintagenews.com/2016/06/30/abandone...

Ty příznaky toho že se tak dělo a děje, ovšem velmi sofistikovanými, pouze intuicí a těžko zachytitelnými metodami tu jsou...

Kdyby jste si udělal v elitě testy DNA dost by jste se podivil i řaou těch testovaných...

No jak šoustá a s kým se množí těch spodních deset miliónů lze pomocí populačního Driftu a Draftu také celkem ovlivnit...

Ty lidi kteří tyhle děje organizují rozhodně nejsou vůbec blbí...

382453

28.9.2020 13:40

RE: na Haiti zjevně málo diskutovali o ekonomice

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 108.?.?.?

Reakce na 382453

Profesor Keller mel o tematu, jak se potkavaji ti spravni lidi prednasku tak 10 let zpatky a mozna o tom napsal i knizku. A nastesti geneticky je pestovani "cloveka na miru", tak komlikovane, ze se musi uchylovat k primitivnejsim metodam pokus omyl. Vim z prvni ruky, ze po jednom geniovi chteli tady v USA, co se na chvili v penzi vratil, kdyz nemohli zvladnout technicky komlikovany problem, ponevadz expert, co ucil i jeho zemrel starim. Tak se ho natvrdo zeptali, kdyz jim mizel zpet na odpocinek, zda by jim nebyl ochoten darovat sperma. Ponevadz je hluboce verici clovek jako ja, tak ty uchylaky poslal do .... Co by s tim asi delali, co myslite? Soupli vzorek 100 cekatelum od spermobanky? Udelali by nekolik desitek klonu? To jsou pouze fyzicke prekazky pro ateisty. Ja jako verici clovek jsem presvedcen, ze biologicke telo je pouze dopravni prostredek, pro neznicitelnou substanci s individualnim vedomim, ktera se musi ocistit od chyb, kterych se dopustila. Lidove receno jsme tady v base, ktera se vetsine z nas libi, takze misto 20 let trestu si chceme "odsedet" 150, ale dokud nezaplatime do posledniho halere, tak... Zapomeli jsme kdo skutecne Jsme, a ze mame byt jak nejlepe umime k obrazu Jednomu. Pravda Haity je peklo v pekle na Zemi, ktere je odpudive na prvni pohled pro vetsinu lidicek. Vodoo jako zneuziti energie mimo fyzicky vesmir? Karmicke nasledky jsou straslive stejne tak pro pestovani lidi jako zvirat s modernimi biotechnologiemi. Mentalni nemoce, silenstvi, smrt a desintegrace individualniho charakteru energie. Ale neminim se poustet do esotericke diskuze. Kazdy sveho stesti strujcem.

382463

28.9.2020 15:35

RE: na Haiti zjevně málo diskutovali o ekonomice

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 2001:x:x:x:x:x

Reakce na 382463

Zajímavé doplnění a sdělení s tím odborníkem a Kellerem. Díky

382466

28.9.2020 16:13

RE: na Haiti zjevně málo diskutovali o ekonomice

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 2001:x:x:x:x:x

Reakce na 382453

Ještě to doplním o část historie, na níž jsem si při původním psaní komentáře nevzpomněl.

Ve státech s tím experimentovali poměrně záhy, Daleko před Němci. V době výstavby států a nedostatku lidí, fungoval ten transatlantický trojúhelník, kdy jedna jeho část byl dovoz kvalifikované pracovní síly z Afriky.
Ano - kvalifikované z pohledu tehdejších potřeb. Šlo o plantážníky a podmínky v horkých jižních státech nebyly pro každého, někdo odmítal pracovat (indiáni), někdo padal jak mouchy (bílí), ale lidé z Afriky to vydrželi - a měli kvalifikaci v oboru o nějž šlo. Pěstitelství a zemědělství, v tropických podmínkách, tomu rozuměli, měli s tím zkušenosti a věděli jak na to.

Čili ta volba nebyla rozhodně nahodilá ani náhodná, ale celkem velmi pečlivě promyšlená.

A teď k věci k těm králíkům. Transatlantický obchod s otroky byl v pozdější fázi mezinárodní smlouvou postaven mimo zákon a dovoz přes Atlantik byl zrušen. (kromě pašeráků).

Ale jen ten obchod. Vlastnictví otroků jako takových zakázáno nebylo! Tedy, kdo si co nakoupil před embargem, to bylo a zůstalo jeho.

A tu začíná období "pěstitelství" a "šlechtění" pracovní síly pro domácí trh.
Plantážníci, začali kalkulovat a operovat s tím, že se jim budou jejich negři "množit" a pochopitelně to dělali už taky na vědeckém základě podle poznatků tehdejší doby. Bylo třeba fyzicky zdatných a odolných mužů a žen do zemědělství. A co se narodilo u mě na farmě, nebo plantáži patří nadále mě...
"Zrozen v otroctví" se tomu říkalo.
Snažili se už tehdá spojovat vhodné lidi na svých farmách navzájem a motivovat je různě k početí a rozmnožení.

Čili ono to sahá už poměrně daleko. A ty kořeny můžeme hledat dvěstě, třista let zpátky. Později se zdá se, přišlo na to, že je třeba množit ne zemědělce, ale třeba jaderné fyziky, nebo poslušné politky - místodržící, abych použil jakousi metaforu... (viz ten Beneš a Masa starší a mladší) a to pochopitelně v určitém poměru a množství v populaci.

Doporučuji Brita Huxleho. Překrásný Nový svět.Aby člověk pochopil jak přemýšlí ostatní. "Bokanizace". "Personál celého výrobního závodu 96 lidí, z jediného vajíčka"

382467

28.9.2020 20:37

RE: na Haiti zjevně málo diskutovali o ekonomice

ping789 31.?.?.?

Reakce na 382467

Na planetě je evidentně minimálně 90% tzv.přirozených delt, alfy nedosahují ani 1% , kde Huxley bral inspiraci ? Zkuste najít logickou odpověď na tuto otázku a neděste se jí. Inspektor pokroku v letech od 1850 do 1950 budiž vaším průvodcem v tomto falešném potěmkinovském světě.

382470

28.9.2020 12:09

RE: na Haiti zjevně málo diskutovali o ekonomice

Jan Hanuš 193.?.?.?

Reakce na 382443

Pěkně jste to vystihl. Já na univerzální inteligenci nevěřím a už vůbec se to nedá měřit nějakými testy. Někdo je dost chytrý na to, aby vydělal peníze a ovládl tím jiné lidi, kteří se hodí zase na jinou práci, v jiné době by zase vyhrál ten "inteligentní", který chápe, že nejlepší nápad je dobře ovládat meč.
Co se týče dědičnosti, tak to bude spíš ta Gaussova křivka. Dřív se říkalo, že nejlepší je, když se kombinují geny z hodně vzdálených oblastí a ne pořád v jedné vesnici. Ale ani to nemusí být pravda. V Rusku jsou určitě hodně inteligentní a velice sečtělí lidé a ačkoli Pjakin věří, že nejvíc lidem pomůže, když budou číst tlusté knihy, až tak moc to k prosperitě nevede. Asi těch faktorů bude víc.
Zajímavě to vyjádřil agent CIA v seriálu "Spící". Řekl zhruba toto (o Rusech): "Vy jste chytřejší než my a tvoříte lepší věci, ale neumíte zachovat hodnoty. Měli byste být spíš protestanti. My, když něco vytvoříme, tak to po sobě neničíme." Je to jen přibližně, přesně si to nepamatuju, seriál se ale určitě dá stáhnout, je zajímavý.
A to, že vládnou pořád stejní lidé, není dáno inteligencí, ale dědictvím majetku a moci.

382461

28.9.2020 13:47

RE: na Haiti zjevně málo diskutovali o ekonomice

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 108.?.?.?

Reakce na 382461

Mne prijde, ze Rusove maji hluboko v kostech mysleni o nasledcich v delsim casovem horizontu, proto si davaji nekdy na cas s realizaci zakladniho vyzkumu a i jsou vynikajici sachiste. Kdyz Americani neco predcasne pusti ven, tak Moskve nezbyva nez reagovat. Projekt Poseidon, hypersonicke zbrane... jsou pouze tahy, ktere maji predejit fatalni chybe, ktera konci posledni globalni valkou. Jsou to tahy, aby souper nebyl tak hloupy a nerozbil sachovnici. To, ze se hrouti fiat money velmi dobre vedi, a jsou vedomi o jak nebezpecny proces pro civilizaci se jedna.

382464

29.9.2020 9:05

RE: na Haiti zjevně málo diskutovali o ekonomice

rosco 185.?.?.?

Reakce na 382436

pokud sis toho nahodou nevsiml, uz davno zde kritizuji Kosher Nostrou organizovanou zaplavu Evropy hordama nevzdelancu a muslimskych magoru.
Zaroven ovsem kritizuji predstavy zakomplexovanych hlupaku o tom ze africka populace je inteligencne na nizsim vyvojovem stupni. Jejich nevzdelanost je nasledkem stalete cinnosti zapadnich mocnosti. Intelekt a vzdelani jsou dva ruzne pary bot. Z toho duvodu pobihaji po svete hordy vysoce specializovanych akademiku, kteri mimo svuj obor maji naprosto vylizane makovice. O tom se lze denne presvedcit.
[velký smích]

382489

30.9.2020 8:55

RE: na Haiti zjevně málo diskutovali o ekonomice

ping789 31.?.?.?

Reakce na 382489

všiml, jistě jsem si všiml, že jste v mnoha oblastech reality zcela zorientovaný s jasným názorem na věc jdoucím k podstatě, proto mne překvapuje, že v některých tematech davate přednost košer propagandě, a ani kdybyste měl v rodokmenu negroidní rasu vás to neomlouvá před takovou chybou, věci je třeba vidět jasně : stav afrických poměrů plyne z rozdílu schopností ras, nemusí se vám to líbit ale je to tak, mi se to taky nelíbí ale jak by řekli vyznavači všech 4 abrahámovských náboženství " je to vůle boží" , tento stav není napravitelný jelikož je svět kulatý a zprivatizován , jediný problém je problém segregace afrických problémů vně teritoria ČR

382521

30.9.2020 8:58

RE: na Haiti zjevně málo diskutovali o ekonomice

ping789 31.?.?.?

Reakce na 382489

všiml, jistě jsem si všiml, že jste v mnoha oblastech reality zcela zorientovaný s jasným názorem na věc jdoucím k podstatě, proto mne překvapuje, že v některých tematech davate přednost košer propagandě, a ani kdybyste měl v rodokmenu negroidní rasu vás to neomlouvá před takovou chybou, věci je třeba vidět jasně : stav afrických poměrů plyne z rozdílu schopností ras, nemusí se vám to líbit ale je to tak, mi se to taky nelíbí ale jak by řekli vyznavači všech 4 abrahámovských náboženství " je to vůle boží" , tento stav není napravitelný jelikož je svět kulatý a zprivatizován , jediný problém je problém segregace afrických problémů vně teritoria ČR, a tento problem lze jen odkládat neb není řešitelný ze stejných důvodů - svět je kulatý a lid na něm je zprivatizován

382522

27.9.2020 15:27

Čriepok.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Čriepok zo života na spestrenie: onehdá na letisku, Rím, v rade som stála medzi dvoma staršími Slovenkami a černochom. Tie dve trúsili nemiestne reči na farbu jeho pleti, extrémne tmavú; černoch pri tých rečiach len nebadane naznačil pohyb hlavou, akoby rozumel, ale sa neotočil. Zdalo sa mi krajne nepravdepodobné, že by rozumel slovensky, ale keď tie dve neprestávali upozornila som ich, že mimo toho, že ich prejav je nevhodný, či ich aspoň napadlo, že im môže rozumieť. To ich ešte viac rozveselilo. V tej chvíli sa černoch ku mne otočil s miernym úklonom a s úsmevom a kultivovaným tónom, gramaticky správnou slovenčinou, mi povedal: „Rozumiem veľmi dobre, máte pravdu, slovenčinu ovládam. Ďakujem, madam“.

382438

27.9.2020 23:30

RE: Čriepok.

coinageboy 172.?.?.?

Reakce na 382438

A co jste tim chtela rici pani?
Rasisticky kecy cernejch vudci bilym posloucham denne.
Samotna fraze "BLM" je rasisticka a kdyz nekdo pipne ze vsechny zivoty "matter" tak dostanou to dsky a hure..
Ty pani zreme mely s cernochy spatny zkusenosti, jako ostatne mnoho bilych lidi.

382449

27.9.2020 21:28

Pochopitelně

Vlastimil 2a00:x:x:x:x:x

Subsaharské populace, tedy lidé negroidního typu, představují geografický poddruh člověka, který se vyvíjel po dlouhou dobu v relativní izolaci od ostatních populací v naprosto odlišných přírodních i společenských podmínkách. Předkové lidí nyní žijících mimo Afriku se po opuštění tohoto kontinentu navíc křížili s jinými lidskými druhy, například Neandertálci nebo Denisovany. Není proto překvapivé, že se tyto africké populace od té evropské (i těch asijských) v mnoha ohledech, fyzických i psychických, zjevně odlišují, což samozřejmě velmi komplikuje vzájemné soužití. Proto jsou běžným selským rozumem naprosto nepochopitelné snahy některých zájmových skupin násilím nacpat masy těchto nekompatibilních jedinců do evropských národních států, jedině snad, že jejich hlavním cílem je zmíněné státy rozložit a domácí obyvatelstvo učinit menšinou ve vlastní zemi. Každopádně přinejmenším jedno vyvolené etnikum na tom může mít eminentní zájem, hádejte které.

382448

28.9.2020 9:05

RE: Pochopitelně

kolokol 217.?.?.?

Reakce na 382448

No prostě jsme jiní, to uzná každý rozumně smýšlející člověk a odsoudí podobné multikulturní sociální experimenty.
Není třeba pomáhat s objasněním uváděním překonaných evolučních pohledů, jako je ten o původu lidstva nebo o Africe jako jeho kolébce. A s tím křížením rodu homo sapiens s Neandrtálci nebo Denisovany. To bude asi něco podobného v té míře jako když se bílí osadníci Ameriky křížili s indiány nebo černochy. Nakonec to s Neandrtálcema dopadlo ještě hůř než s oněmi indiány. Ti v malém přežili aspoň v rezervacích.

382456

28.9.2020 23:07

a co Mali ?

wes 81.?.?.?

Tam take zuri lokalni valky podporovane Francii. Vzdyt tam ted jedou vojaci z CR i SR.
Lepe zakryt, ze tam Francie v podstate krade ropu a zlato, nebo nevim co jeste.
Tady najednou neni treba zadne BLM. Ani BLM o tom nemuvi. Divne, ne?

382475

Příspěvků: 68

26.09. 02:15 outrata  Tohle jsem tedy na Zvedavci necekal
26.09. 14:32 Boris  RE: Tohle jsem tedy na Zvedavci necekal
26.09. 07:34 Hledající  Konec naší civilizace
26.09. 08:09 Bauer  článok o Haiti: Katastrophenalarm
26.09. 08:44 omar  RE: článok o Haiti: Katastrophenalarm
26.09. 09:21 Bauer  RE: článok o Haiti: Katastrophenalarm
26.09. 12:44 rosco  RE: článok o Haiti: Katastrophenalarm
26.09. 13:09 kdrket  RE: článok o Haiti: Katastrophenalarm
26.09. 09:42 Pátá Mojžíšova 7:24  Článek je jednou z možností, jak přiblížit běžnému člověku „výhodnost“ obohacení
26.09. 09:47 Pátá Mojžíšova 7:24  RE: Článek je jednou z možností...pokračování
26.09. 09:52 Pátá Mojžíšova 7:24  RE: Článek je jednou z možností...pokračování 2.
26.09. 10:04 Pátá Mojžíšova 7:24  RE: Článek je jednou z možností...pokračování 3.
26.09. 10:10 Pátá Mojžíšova 7:24  RE: Článek je jednou z možností...pokračování 4.
26.09. 10:30 R.E.  RE: Článek je jednou z možností, jak přiblížit běžnému člověku „výhodnost“ obohacení
26.09. 12:30 Jan Hanuš  RE: Článek je jednou z možností, jak přiblížit běžnému člověku „výhodnost“ obohacení
26.09. 11:36 Jiruna  RE: Článek je jednou z možností, jak přiblížit běžnému člověku „výhodnost“ obohacení
26.09. 10:13 Joseph Chlor  Žvást, dopředu utvořený hodnotící soud.
26.09. 12:24 Jiruna  RE: Žvást, dopředu utvořený hodnotící soud.
26.09. 13:10  RE: Žvást, dopředu utvořený hodnotící soud.
27.09. 16:15 ROMAN1  RE: Žvást, dopředu utvořený hodnotící soud.
28.09. 09:12  RE: Žvást, dopředu utvořený hodnotící soud.
26.09. 20:40 Václav Morávek  RE: Žvást, dopředu utvořený hodnotící soud.
26.09. 11:25 Joseph Chlor  Ještě k jedné lži. A sice že , cituji :
26.09. 12:34 rosco  snuska slabomyslnosti
27.09. 10:40 uzivatellll  RE: snuska slabomyslnosti
27.09. 14:23 rosco  RE: snuska slabomyslnosti
28.09. 00:40 uzivatellll  RE: snuska slabomyslnosti
28.09. 14:17 rosco  RE: snuska slabomyslnosti
28.09. 17:04 uzivatellll  RE: snuska slabomyslnosti
28.09. 23:11 rosco  RE: snuska slabomyslnosti
29.09. 12:14 uzivatellll  RE: snuska slabomyslnosti
29.09. 14:45 uzivatellll  RE: snuska slabomyslnosti
01.10. 06:21 rosco  RE: snuska slabomyslnosti
01.10. 16:55 uzivatellll  RE: snuska slabomyslnosti
28.09. 17:17  RE: snuska slabomyslnosti
28.09. 23:16 rosco  RE: snuska slabomyslnosti
29.09. 11:11 Václav M  RE: snuska slabomyslnosti
29.09. 12:09 rosco  RE: snuska slabomyslnosti
29.09. 14:39 Václav M  RE: snuska slabomyslnosti
01.10. 06:55 rosco  RE: snuska slabomyslnosti
01.10. 09:52 Václav M  RE: snuska slabomyslnosti
01.10. 17:00 rosco  RE: snuska slabomyslnosti
02.10. 13:20 Václav M  RE: snuska slabomyslnosti
28.09. 22:16 loz  RE: snuska slabomyslnosti
29.09. 08:48 rosco  RE: snuska slabomyslnosti
30.09. 13:21 loz  RE: snuska slabomyslnosti
26.09. 14:56  Osobní zkušenost s Haiti
27.09. 00:53 coinageboy  Perfektni Clanek
27.09. 01:24  Kdo a proč rozbíjí bílou civilizaci, rasu a kulturu?
27.09. 13:19 ping789  na Haiti zjevně málo diskutovali o ekonomice
27.09. 16:36 ROMAN1  RE: na Haiti zjevně málo diskutovali o ekonomice
27.09. 19:49  RE: na Haiti zjevně málo diskutovali o ekonomice
28.09. 01:00  RE: na Haiti zjevně málo diskutovali o ekonomice
28.09. 13:40  RE: na Haiti zjevně málo diskutovali o ekonomice
28.09. 15:35  RE: na Haiti zjevně málo diskutovali o ekonomice
28.09. 16:13  RE: na Haiti zjevně málo diskutovali o ekonomice
28.09. 20:37 ping789  RE: na Haiti zjevně málo diskutovali o ekonomice
28.09. 12:09 Jan Hanuš  RE: na Haiti zjevně málo diskutovali o ekonomice
28.09. 13:47  RE: na Haiti zjevně málo diskutovali o ekonomice
29.09. 09:05 rosco  RE: na Haiti zjevně málo diskutovali o ekonomice
30.09. 08:55 ping789  RE: na Haiti zjevně málo diskutovali o ekonomice
30.09. 08:58 ping789  RE: na Haiti zjevně málo diskutovali o ekonomice
27.09. 15:27  Čriepok.
27.09. 23:30 coinageboy  RE: Čriepok.
27.09. 21:28 Vlastimil  Pochopitelně
28.09. 09:05 kolokol  RE: Pochopitelně
28.09. 23:07 wes  a co Mali ?
29.09. 07:53 Václav M  RE: a co Mali ?

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

30

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 40 čtenářů částkou 10 502 korun, což je 30 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Nový otvorený list - tentoraz aktívnych francúzskych vojakov11.05.21 09:10 Francie 0

Klaus Schwab požaduje globální zdravotní průkaz založený na implantovatelném mikročipu10.05.21 19:57 Neurčeno 1

Oficiální apartheid v Česku vyhlášen!10.05.21 17:46 Česká republika 1

Školy s rouškami zaznamenaly o 37% více infekcí než školy bez roušek!10.05.21 07:54 Slovensko 0

Přestaňte se podílet na testování dětí, vzkazuje učitelka na gymnáziu svým kolegům08.05.21 22:03 Česká republika 2

Vrbětice 2014, po sérii explozí07.05.21 15:46 Česká republika 0

Arenberger07.05.21 13:25 Česká republika 1

Skutečná pandemie vypukne PO očkování06.05.21 16:56 Rakousko 4

Pozvánka na 9.květen05.05.21 23:13 Česká republika 3

Nemyslete si, že základním nezdaněným příjmem od Pirátů něco dostanete05.05.21 19:59 Česká republika 4

Lehmann skončil ve vedení Herthy Berlín kvůli rasistickému vzkazu05.05.21 17:30 Německo 0

Francúzski odborníci bijú na poplach: Je potrebné zastaviť všetky očkovania proti korone!05.05.21 17:20 Francie 1

Další dobrá zpráva: CIA pro diversitu04.05.21 10:41 USA 1

Podvodné okrádání lidí televizí Barandov falešným teleshoppingem04.05.21 00:17 Česká republika 1

Prof. Žaloudík: Covidový bizár pokračuje. Není důležité jaká opatření se dělají, o medicínu tu nejde29.04.21 12:57 Česká republika 3

Zajímavá diplomová práce: Aktéři selhání integrovaného záchranného systému: muniční sklad ve Vrběticích27.04.21 23:03 Česká republika 0

Ruské společnosti se bojí dodávat ropu do Běloruska kvůli sankcím USA27.04.21 21:59 Rusko 1

Aliance národních sil nabízí záruku za tři obviněné bojující za Donbas26.04.21 23:02 Česká republika 1

Lubomír Volný 20.4. ve sněmovně k Vrběticím26.04.21 17:13 Česká republika 2

Největší smrtnost má vakcína od Pfizeru24.04.21 10:02 Neurčeno 15

Měnové kurzy

USD
21,00 Kč
Euro
25,55 Kč
Libra
29,71 Kč
Kanadský dolar
17,36 Kč
Australský dolar
16,47 Kč
Švýcarský frank
23,28 Kč
100 japonských jenů
19,35 Kč
Čínský juan
3,27 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
7,12 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,35 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 498,43 Kč
1 unce stříbra
577,66 Kč
Bitcoin
1 179 230,96 Kč

Poslední aktualizace: 11.5.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 4 500