Diskuze k článku

Nástup černého rasismu v USA

Příspěvků 9

15.6.2020 9:26

Paralela.

Jan Hruška 79.?.?.?

Všimněte si, že ten PROTIBĚLOŠSKÝ rasizmus vyhlašují a podporují z velké části BĚLOŠI. Podobně u nás už spoustu let někteří ČEŠI vyhlašují většinou vymyšlené nebo aspoň notně přikrášlené zprávy o tom, jak zlí ČEŠI ubližovali hodným nacistům.

379989

15.6.2020 10:48

RE: Paralela.

Joseph Chlor 89.?.?.?

Reakce na 379989

Někdy však ty zprávy bývají pravdivé. Nemáme pouze hodné Indiány a zlé bledé tváře.

Jde spíše o to, že v každé době převažuje nějaký jiný narativ (proč a proč zrovna ten - to je na desítky knih) . Nebo se to děje aspoň tak, že jeden narativ je potlačován (nebo prostě není tak často masově propagován) a druhý vyzdvihován (někdy způsobem opravdické nalejvárny, brain washing, politické školení mužstva, studium totalitního režimu - jako by byl jediný v historii...atd. apod. ).
Dle mé maličkosti je to dáno strachem (že např. přijdu o místo či přízeň, nebo o nějaká privilegia - když se nebudu držet toho názoru, který je zrovna " in" ) na jedné straně ...a pocitem triumfalismu ( dotyční dospěli ke stanovisku, že nastalo jejich konečné vítězství, že jenom jejich výklad je správný a ideologicky čistý a nezávadný a tedy " katolický" ) na straně stejné. Prostě docela obyčejná strategie přežití (ta je prostě někdy v praxi provozována tak, že přežívá jeden a druhý je potlačen, popř. zničen, PORAŽEN....absurdně morbidním je, když takto jedná někdo, kdo o sobě tvrdí, že je křesťanem - takového by měli vyobcovat).

No a samozřejmě vyplývá z takovéto podivné dialektiky někdy i ten docela zjevný rasismus, vskutku sklouzávající někdy až k takovým svým závěrům, že např. Slované jsou prostě zákeřní a krvelační a zlí a pomstychtiví....a např. Germáni se prostě někdy jen tak trochu zmýlí, pomýlí, nechají se svést apod., jinak to ale vesměs myslí dobře, i s těmi Slovany.

379992

16.6.2020 11:07

RE: Paralela.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?

Reakce na 379989

Ti "někteří Češi" jsou téměř vždy židi. A nyní je zde další židovská "revoluce", a revoluční židi instiktivně stojí v revolučním zástupu. Negři, cikáni atd., to je jen revoluční spotřební materiál.

380010

15.6.2020 18:49

Uvolnění nahromaděného tlaku

Salimon 194.?.?.?

Dobrý den,
podle mého názoru je černý rasismus pouze jednou z variant zviditelnění probíhajícího úpadku ve Spojených Státech Amerických. Stejně jako masivní únik sopečných plynů, který ukazuje na možný blízký výbuch sopky.

Znám mnoho lidí, kteří na otázku zda jsou USA na vzestupné či sestupné křivce odpovídají shodně to druhé. Vzpomínají na doby, kdy se s USA snoubily slova jako pokrok, budoucnost, dynamika.
Dnes jsou to často jiná slova, která se pojí s hovory o USA. Často daleko méně pozitivní. Někteří známí dokonce hovoří o cíleném vybírání průměrných až podprůměrných lidí do státního aparátu v USA (To neumím věrohodně posoudit.) Přesto na celkovém pocitu ztráty tempa v USA a postupném úpadku se shodne absolutní většina.
Někteří jdou dál a říkají, že obnově statusu bude muset předcházet nějaká vnitřní očista. Katarze. A katarze (jak hezký pojem) je důsledek něčeho dramatického. Drama je zde jako eufemismus za průser.

To, co se nyní děje je jen jedna z variant začátku proměny společnosti v USA, která byla tak jako tak na spadnutí. Úpadek vytváří obrovské pnutí uvnitř společnosti. To, co se nyní v USA děje není hezký pohled. A pokud jsou aktuální události autentické (nikoliv uměle přiživované), tak si myslím, že jsme stále teprve na začátku. Tzn, bude to mnohem horší. Jestli nakonec dojde ke katarzi nebo pouze monstróznímu zhroucení jednoho impéria si netroufám odhadnout.
Podle mě není dokonce ani jisté, jestli toto je již ten spouštěč celkové změny (hlavní sopouch) nebo jen epizoda, která vyšumí (varovné upouštění sopečných plynů) a na tu zásadní proměnu (a s ní spojený výbuch nahromaděné energie) si ještě budeme muset počkat.

Zapomeňme na USA 70-tých let. Na USA hrdé a zdánlinvě neotřesitelné. Zapomeňme i na USA 90-tých let. Na USA jako vítěze studené války s bezbřehou chutí a možnostmi říkat komukoliv, co má dělat. Dnes jsou USA jiné. Plné dlouho neřešených problémů, které vyvěrají na povrch. Hegemon ztrácející pozici.

Jen, prosím, nejásejte nad úpadkem jedné velmoci. Ani nespěchejte s hledáním nového vzoru na věčné časy. Zkusme mít oči otevřené a využít tuto příležitost k poučení a rozšíření vlastního poznání. Třeba tak pomůžeme tomu, abychom se u nás dokázali některých chyb vyvarovat.

Salimon

379998

15.6.2020 23:27

Ten Floyd dle mě je americký student Šmíd z roku 1989 u nás.

Falk Novák 2a00:x:x:x:x:x

Myslím si, že to není jeho pravé jméno a že někde žije. Dovozuji to z tohoto: https://www.arfa.cz/bojovnik-proti-terorismu-pavel...

380001

15.6.2020 23:28

Toto stálé omýlání vraždy

Popelka Josef 2a00:x:x:x:x:x

Toto stálé omýlaní vraždy mi připomíní 11. září, kdy jsme desetkrát, i více, viděli stále stejné záběry a až později se někteří začali dívat dovnitř, ne co se stalo, ale jak se to stalo. Pro podezdření v obchodě kvůli placení falešnými dolary /pak šekem, pak další verze, snad poukázkami na potraviny, následně návrat k penězům/ byla na podezdřelého nasměrováni čtyři policisté, z nichž ho jeden při zatýkání zavraždil.
Za celou dobu od události jsem nikde nezaslechl, zda ty dolary byly skutečně falešné. Těžko si dokážu představit alkoholika, feťáka a bývalého trestance, který si "po nocích" tiskne prostředky na šňaps a fet. Spíš /pokud falešné byly/ bych předpokládal, že je získal od někoho jiného. A pak bác ho, policie ho zavraždí, místo aby z něho vydyndala odkud je má. Vidím dvě možné varianty. Buď berou v USA k policii dementní sadisty, nebo to byla úmyslná vražda, aby se nenašel původ falešných peněz. Možná obojí trochu dohromady. Každý, kdo si pamatuje na "kauzu" Todašev, ví, že USA jsou za podobných okolností zemí neomezených možností.

380002

16.6.2020 1:01

"Můj šéf mi nařídil, abych vás přiměl pokleknout"

Gój 46.?.?.?

Rozděl a panuj
aneb černoši jsou bankstery a jejich aktivisty lstivě pasováni za vyvolené,
kvůli údajné kompenzaci za zotročování bílými.

Černoši byli vskutku jako spoutaní otroci dopravováni na otrockou práci do Ameriky. Pro pochopení je nutné si položit základní otázku: Kterými byli takto násilně a s pohrdáním zavlečeni z Afriky do Ameriky?
Co je špatného na rasismu? Podle nařízení banksterů je rasismus zlo, ale jejich otrokářství je co? Čistě rasisticky, rozdíly mezi rasami jsou, už proto, že se po deseti tisíce let vyvíjely v různém prostředí. Černoši v Africe se nemuseli starat, co budou jíst v zimě. Takové úkoly, na jejichž zvládnutí záviselo přežití, nutně rozvíjelo určité schopnosti a IQ.
"Útlakem a rasismem trpí především nevinní černí chlapci," proto jsou jich plné kriminály. Takový "nevinný černý chlapec" se spoustou nevyužité síly a IQ nižším než cikán má sklon k násilí. Příliš rodičovské péče se mu nedostalo, vychovávala ho ulice podobně postižených "nevinných". Místům, kde se tito zdržují, je výhodné se obloukem vyhnout.
Kdyby progresivní aktivisté měli za úkol skutečně černým pomoci, museli by jednat zcela jinak. Směřovat sílu černých mládenců k obecně užitečným činnostem. Nejlépe k takovým, kterými by byli dostatečně zaměstnáni a kterými by se i bavili. Jenže o to šmejdům nejde, oni nepotřebují klidnou a spokojenou společnost. Banksterům vyhovuje boj mezi jinými, mezi černými a bílými gojimy, aby na jejich vyvolené zlo nebylo příliš vidět.

380003

16.6.2020 10:22

RE:

Salimon 194.?.?.?

Reakce na 380003

Dobrý den,
nejsem si jist,jestli byste uměl konkretizovat tu svou červenou větu. Jak přesně byste tuto sílu směřoval.
Nicméně podle mých informací se i v USA reálně snaží o integraci. Naneštěstí to není tak jednoduché.
První příklad.
Pokud chcete, aby se část obyvatelstva s obecně nižším vztahem ke studiu integrovala, pak ji potřebujete nějak ke studiu pobídnout. Jednou z takových pobídek je zvýhodnění při přijímacích řízeních na školy. Což by vypadalo dobře. Kdyby to obloukem nezavánělo právě rasismem. Prostě rozdílný přístup podle rasy. Navíc toto zvýhodnění je pak často překrouceno a vnímáno jako urážlivé i černou populací. Neboť údajně naznačuje, že černoch na studium jinak nemá.

Druhý příklad.
Pokud chcete využít sílu mladých mužů a přidat i v jejich komunitě hrdost na zemi, ve které žijí, rozšíříte nábor do armády. Nicméně i toto reálné opatření se nesetkává pouze s pochopením. Je vykládáno jako signál, že umírat v cizích zemích můžeme, ale privilegia si zase nechají bílí.

Zkuste se reálně zamyslet, jak by měla být ta síla černých mládenců využita. Pak si zkuste zjistit, jestli to někdo již nezkusil. A nakonec si ověřte jak na to reagovala ona komunita. Zkrátka ten samý čin je možno vysvětlit mnoha způsoby, podle zájmu a cíle toho, kdo vysvětlení předkládá.

I tento můj příspěvek budou někteří chápat jako plácání, jiní to mohou vnímat jako podnětné vysvětlení a někteří zase za urážlivé nadřazené poučování.
Záleží zkrátka na povaze, pocitu a aktuální náladě hodnotitele. A v neposlední řadě i na vztahu k autorovi jednání.

Vy píšete banksteři. Váš vztah a mustr, který použijete na hodnocení, je tím obecně jasně dán. A možná máte dokonce pravdu. Já osobně budu doufat, že Váš přístup bude více lidí odrazovat a nebudou ho napodobovat v předbíhání se, kdo bude negativnější. Což však neznamená být za každou cenu sluníčkový. Prostě studujme, hledejme informace, diskutujme, buďme zvědaví. Odsudky nechme těm, které to baví.

Salimon

380009

16.6.2020 12:53

Kteří těží z rasových potyček?

Gój 46.?.?.?

Reakce na 380009

U nás byly zvláštní školy, kde byla cikánů většina. Možná mohly být lepší, ale v těch školách pracovali specializovaní pedagogové, kteří se snažili učit žáky to, co bylo možno vzhledem k jejich schopnostem a omezením. Alespoň se mohli naučit trochu číst, psát a počítat. Jsou podle mě úchylné činy sluníčkářů, kteří cpou děti s IQ70 a s nedostatečnou podporou rodiny do normálních škol.
Červenou větu mého předchozího příspěvku mohu zdůvodnit na příkladu s cikány u nás. Jsou různé vyloučené lokality, ve kterých přebívají nepřizpůsobiví. (ty lidi sem šmejdi kdysi dotáhli, tak jako teď se sem snaží dodat islamisty. Pochází často z jiného prostředí a jiného způsobu života, např. přežívání ze dne na den.) Moudré hlavy si vymysleli, že cikány zaměstnají na zvelebení prostředí, ve kterém cikáni žijí (a které zdevastovali). Vytvořili tím vztah.
Řešení není nutit málovzdělatelné lidi navštěvovat pro ně nevhodnou školu, protože pak nemají šanci se ani přiblíži svému potenciálu. Řešením je skutečná pomoc. Nedávat jim ryby, ale naučit je chytat ryby v rámci pravidel.

Pro černochy platí to samé. Pokud vyrůstají v nefunkčních rodinách a na ulici, práce je pro ně zapovězená činnost, ale na (a)sociální dávky mají nárok, drogy a násilí jsou v nadbytku, tak se z toho "žalostného údělu" nevyhrabou. Řešením při vytváření pomoci je vycházet z jejich možností a zájmů (v rámci přijatelnosti), přičemž musí být něco za něco.
Ve studování můžete hledat, kde "černý" rasismus nabírá sílu. Vážně to organizují černoši? Jsou tak mocní, nebo jak bylo napsáno "vždy jsou jiní, kdo těží z rasových potyček"?

380017

Příspěvků: 9

15.06. 09:26 Jan Hruška  Paralela.
15.06. 10:48 Joseph Chlor  RE: Paralela.
16.06. 11:07  RE: Paralela.
15.06. 18:49 Salimon  Uvolnění nahromaděného tlaku
15.06. 23:27 Falk Novák  Ten Floyd dle mě je americký student Šmíd z roku 1989 u nás.
15.06. 23:28 Popelka Josef  Toto stálé omýlání vraždy
16.06. 01:01 Gój  "Můj šéf mi nařídil, abych vás přiměl pokleknout"
16.06. 10:22 Salimon  RE:
16.06. 12:53 Gój  Kteří těží z rasových potyček?

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

33

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 47 čtenářů částkou 11 385 korun, což je 33 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Nový otvorený list - tentoraz aktívnych francúzskych vojakov11.05.21 09:10 Francie 0

Klaus Schwab požaduje globální zdravotní průkaz založený na implantovatelném mikročipu10.05.21 19:57 Neurčeno 1

Oficiální apartheid v Česku vyhlášen!10.05.21 17:46 Česká republika 3

Školy s rouškami zaznamenaly o 37% více infekcí než školy bez roušek!10.05.21 07:54 Slovensko 0

Přestaňte se podílet na testování dětí, vzkazuje učitelka na gymnáziu svým kolegům08.05.21 22:03 Česká republika 2

Vrbětice 2014, po sérii explozí07.05.21 15:46 Česká republika 0

Arenberger07.05.21 13:25 Česká republika 1

Skutečná pandemie vypukne PO očkování06.05.21 16:56 Rakousko 4

Pozvánka na 9.květen05.05.21 23:13 Česká republika 3

Nemyslete si, že základním nezdaněným příjmem od Pirátů něco dostanete05.05.21 19:59 Česká republika 4

Lehmann skončil ve vedení Herthy Berlín kvůli rasistickému vzkazu05.05.21 17:30 Německo 0

Francúzski odborníci bijú na poplach: Je potrebné zastaviť všetky očkovania proti korone!05.05.21 17:20 Francie 1

Další dobrá zpráva: CIA pro diversitu04.05.21 10:41 USA 1

Podvodné okrádání lidí televizí Barandov falešným teleshoppingem04.05.21 00:17 Česká republika 1

Prof. Žaloudík: Covidový bizár pokračuje. Není důležité jaká opatření se dělají, o medicínu tu nejde29.04.21 12:57 Česká republika 3

Zajímavá diplomová práce: Aktéři selhání integrovaného záchranného systému: muniční sklad ve Vrběticích27.04.21 23:03 Česká republika 0

Ruské společnosti se bojí dodávat ropu do Běloruska kvůli sankcím USA27.04.21 21:59 Rusko 1

Aliance národních sil nabízí záruku za tři obviněné bojující za Donbas26.04.21 23:02 Česká republika 1

Lubomír Volný 20.4. ve sněmovně k Vrběticím26.04.21 17:13 Česká republika 2

Největší smrtnost má vakcína od Pfizeru24.04.21 10:02 Neurčeno 15

Měnové kurzy

USD
21,18 Kč
Euro
25,57 Kč
Libra
29,82 Kč
Kanadský dolar
17,50 Kč
Australský dolar
16,38 Kč
Švýcarský frank
23,30 Kč
100 japonských jenů
19,34 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
7,15 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,44 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 631,55 Kč
1 unce stříbra
556,33 Kč
Bitcoin
1 198 398,59 Kč

Poslední aktualizace: 12.5.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 854