Diskuze k článku

Když smyšlenka zvítězí

Příspěvků 31

25.5.2020 5:57

Modrá pilulka

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Lidé - ovčani co si vzali modrou pilulku.

Autor videa přesně vystihl co se nyní děje se současnou společnosti.
Obávám se,že to procento lidí, kteří si uvědomuji, že je námi manipulovano,je velmi nízké.
Proto kráčíme mílovými kroky k zotročení lidstva pouhým jedním procentem populace vyvolených.

https://youtu.be/1K8WF_duUso

379639

25.5.2020 12:57

RE: Modrá pilulka

Miroslava 46.?.?.?

Reakce na 379639

Bohužel máte pravdu. Většina nechápe, že hlavní hodnotou je svoboda, která je realizovatelná JEN v mravní společnosti. Jenže svět mravně upadá a lidstvo se postupně stává snadně manipulovatelnými ovcemi...

379653

25.5.2020 20:02

RE: Modrá pilulka

Lovec idiotů 194.?.?.?

Reakce na 379653

Nejlépe bylo ve středověku, když církev neomezeně vládla a mravnosti všude přebývalo. Jo, to byly časy! Občas někoho upálili, občas někoho natáhli na skřipec, občas spálili celou vesnici... A lidi poslouchali jak hodinky. Je potřeba se do těchto časů mravnosti vrátit, ale k tomu určitě dojde.

Hlavně v oněch dobách nikdo nebyl manipulovatelná ovce, všichni věděli že Země je placka, že na chudáky musí být přísnost, že vzdělání je jen pro někoho. Všichni byli svobodní a ženská nebyla jen kus dobytka, která si musela vzít toho, na koho jí ukázali.

Pak přišlo osvícenectví, Josef II. zakázal chudákům katolíkům poutě a začal bourat kostely, lidem dal vzdělání a od té doby to jde s lidmi z kopce. Jsou nesvobodní a navíc nevědí, komu mají za vše vděčit. Dokud nám církev nezačne opět určovat, jak se máme chovat, co máme dělat, zkrátka nebude řídit každý náš krok a nebude trestat neposlušné, nikdy se ke svobodě nedostaneme.

Co se týká viru, tak můžeme jen doufat, že to byla už druhá vlna, abychom nedopadli jako v časech "španělské chřipky". Tehdy byl šťastný ten, kdo se nakazil během první vlny. Uměle vyrobené viry prý nejsou dostatečně odolné, takže snad samovolně vymizí. Člověk prý získává imunitu i po standardní chřipce, tak snad už celý Covid brzy skončí.

Vložený obrázek

379659

25.5.2020 22:49

RE: Modrá pilulka

Miroslava 46.?.?.?

Reakce na 379659

Na historii nelze koukat tak, že z ní vyrveme kraťoučké období a utvoříme si z něj obecný závěr. Nesporným historickým faktem je, že v období dominance křesťanství v Evropě se stala evropská bílá civilizace lídrem lidstva ve všech aspektech - v ŕízení státu, ve vědě, v technice, vzdělání, zdravotnictví, sociální sféře...Evropa tehdy panovala nad celým světem. TO JE NESPORNÝ FAKT.

Tak tomu bylo do 60. let 20. stol. Poté v západní civilizaci začala dominovat sekulární politika a počaly velmi rychlé procesy degradace ve všech směrech. Dnes už se blížíme k ruinám od bývalé slávy a v mravním aspektu je to už skutečná katastrofa.
Křesťanskou mravnost jsme zaměnili za ideologii LGBT, dominuje všude na Západě a nikdo si dnes veřejně nemůže otevřít hubu proti ní! V mnohých zemích starého Západu už přijali zákony zakazující kritiku této sodomie. Ale aktivistům LGBT to nestačí. Snaží se všemi silami přijat zákony o trestném stíhání rodičů, kteří vystupují proti změně pohlaví vlastních dětí. LGBT se stejně tak snaží zlegalizovat pedofilii...
POSILOVÁNÍ LIBERÁLNÍHO FAŠISMU VIDĚT NECHCEME, zato s radostí opakujeme argumenty časopisové úrovně o hrůzách, které činili katolíci před několika staletími.

379660

26.5.2020 7:17

Boží nebo liberální fašismus, cíl je stejný, teroristické ovládání davů podvody

Gój 46.?.?.?

Reakce na 379660

Robotýři budou... odvážet stříbrnou rudu, sklo, obilí a ryby, item všechny náklady prodávané Jeho Milostí na cizozemských trzích...Naložené vozy pojedou celý den...Za noci se robotýři s koňmi vrátí...a ráno na pole...
"Kdy máme spát?"
Nespi, troupe...sviníhnáte! (regent "Jeho Milosti", vladaře Viléma Rožmberka, Krčín z Jelčan, 1575)

Darebná nevděčnice, hříšná a nešlechetná, proti řádům božím a světským jednáš. Ďábel tě má v osidlech. V temnici se modli a posti, aby tě Bůh osvítil. Sedláky proti vrchnosti pobuřuješ, knihy jim do rukou dáváš...
Vidíte mnišky. Milosrdenství boží hlásají, a vás do úpadu honí na pole. Denně se modlí: Miluj bližního...a vás za bližní nepovažují...

Matko představená, dovolíte mně, hříšné, otázku?...
Mají boží přikázání dvojí výklad? Jeden pro poddané, nabádající je k poslušnosti pánům za slib posmrtného ráje, a druhý pro pány, který stanoví toliko jejich práva, bez povinností zde na onom světě? Tak třeba rozumět slovům: Blahoslavení chudí, neb jejich je království nebeské?
"Hříšná, hříšná, trest boží na tebe!"

Welserové a Fuggerové vládnou pokladnám králů...
Bohužel, s náboženskou příslušností se stále víc kupčí a stavové a často i panovníci mění své náboženství jako rukavičky - podle okamžitého prospěchu a konstelace..Je třeba hluboko skrývat své názory...
Kdo je to lid, Petře? Naše vlastní zboží, s nímž můžeme nakládat dle libosti...aby se patrs jezuité ujali záslužného díla mezi lidem...
Je to směr, určený králem Rudolfem, odchovancem španělské inkvizice?...
Vy, robotýři, jste povinni ctít a uznávat Bohem vám danou vrchnost!

Sliby byly chyby a zlato plynulo z pokladnice Rožmberka do kapes alchymistů. Ani jediná ze zázračných věcí, kterým, jak všichni svorně tvrdili, byli na stopě - nebyla vynalezena.
Augustiniáni se pelešili s manželkami měšťanů, plodili pro pohoršení pancharty, pitkami rušili klid městečka, ba dokonce po sobě i stříleli...
císař Rudolf obklopen jezuitskými rádci, je bigotní katolík...nezbude než jezuity urychleně pozvat k usídlení na Krumlov a tisíce kop grošů obětovat na stavbu jezuitského paláce, kolegia a školy. Patres jezuité žádají přepychových obydlí a působišť, jež by se rovnala magnátským zámkům.

379661

26.5.2020 7:54

RE: Boží nebo liberální fašismus, cíl je stejný, teroristické ovládání davů podvody

ping789 91.?.?.?

Reakce na 379661

exkurz do minula vždy děsí konstantou zboží, vše plyne, pouze zboží zůstává věrno biči svého majitele ať je jím kdokoli nebo cokoli, to je pravá podstata zla na které surfují jeho protagonisté

379663

26.5.2020 10:58

RE: Boží nebo liberální fašismus, cíl je stejný, teroristické ovládání davů podvody

Jan Hanuš 77.?.?.?

Reakce na 379661

Zní to hrozně, ale stejně je víra dobrá. To říkám jako ateista. Víra lidi spojuje a žije se jim lépe. Robotovat budou stejně, ale neskončí na šibenici. Dnes nespojuje lidi vůbec nic. Alespoň mě nic nenapadá. Ani ty prachy nespojují a nepřinášejí klid v duši. Vím o jednom miliardáři, který se psychicky hroutil z toho, že mu jiný podobný nechce prodat loď v pořadí 101, po které zrovna nejvíc toužil.
Já už nedokážu začít věřit, ale těm co věří tiše závidím. Co spojuje nás nevěřící?
A která revoluce nebo bouře dopadla pro ty chudé dobře? Možná je to jako droga, cigáro, štamprdle nebo krabicák, co uklidní zoufalce, ale aspoň něco.
A co spojilo Číňany, že toho tolik dokázali? Je to vážně totalita?

379671

26.5.2020 9:49

RE: Modrá pilulka

R.E. 46.?.?.?

Reakce na 379660

A jsme u toho!!!
Ten po dva tisíce let trvající "Biblický koncept ovládání lidí" je zjevně u konce. Neplnil si už dlouho svojí funkci a proto je rušen samotnými svými strůjci k nelibosti hlupáků, kteří bez něj neumí žít...
Ale ti nemusí být smutní, neb je nahrazován ještě více tmářštějším, primitivnějším, agresivnějším systémem duchovního a duševního otroctví a to islámem.
Ten je pro zotročení a manipulace s lidmi ta ideální ideologie a proto nevěšte paní Miroslavo hlavu, můžete celkem lehce přejít od jednoho dogmatu jen k daleko horšímu a určitě si přijdete na své a přitom si i život tím pádem před agresivitou islamizace uchráníte...
Oč hůř jsme na tom my "bezbožníci", kteří jsme drceni vyznavači dogmat ze všech stran a s tolik vysněným islámem budeme jen pouzí nevěřící psi/káfiři k utracení na rozdíl od vás "lidí knihy", kteří poslušně doteď makali a nechali se kopat do zadků a nyní k tomu všemu jen budou mohamrdány s potěšením viděným v celé EU i živit, obsluhovat a nechat se od nich prznit pod vedením toho zmrda z Vatikánu a Halíka a jeho kámošů tady u nás...[velký smích]

379664

26.5.2020 19:59

RE: Modrá pilulka

Miroslava 193.?.?.?

Reakce na 379664

Ještě jednou chci zdůraznit, že bílá civilizace se stala lídrem lidstva, když v ní dominovalo křesťanství. Vše, co bylo před ním odkryto ve vědě a vytvořeno v technice se dnes vyučuje na základní škole včetně toho, co vymysleli v období antiky staří Řekové a Římané. Vše velké v kultuře, technice, vědě, ve státním řízení se zrodilo v bílé civilizaci v epoše křesťanství.

Udivují mě některé komentáře, v nichž je dominance křesťanství připisována dominanci církve. Chtěla bych objasnit, že převládání křesťanství označuje, že tehdy v národech představovali většinu věřící křesťané. A právě tito věřící křesťané rovněž převládali mezi těmi, kdo řídil stát, formoval vědu, vynalézal novou techniku, stavěl města, komponoval velikou hudbu, literaturu, malířství, učil, léčil, soudil,…Díky ohromnému přínosu věřících byly zformovány takové systémové mechanismy, které zabezpečily vůdcovství ve všech sférách.
Křesťanské církve, to není instrument řízení společnosti, to je cesta k Bohu. Ano, byť cesta mnohdy klikatá. Stává se, že i věřící činí nedobré skutky, včetně duchovních, ale to neznamená, že církev je obecně destruktivní. I mezi lékaři lze najít nesvědomité darebáky. Existují dokonce případy, kdy vědomě zabíjeli své pacienty. Znamená to tedy, že medicína je obecně špatná? Samozřejmě, že ne. Dozvídáme se o nemále případů nečestných lidí v policii. Znamená to, že policii zrušíme? No jasně, že je to úplná blbost. V českých věznicích jsou uvězněny desítky tisíc Čechů, z nichž nemálo z nich jsou vrahové. Znamená to tedy, že český národ je špatný? Samozřejmě ne. Stejně tak je to s církví, která sestává z hříšníků, kteří se chtějí spasit, proto přišli do chrámu Božího.
Co se týče pohanství (v jednom z komentářů) bylo předurčeno k zániku, protože už neodpovídalo tehdejší úrovni rozvoje lidstva. V prvních století křesťanství se pohanství snažilo sebe ochránit likvidujíc krutým způsobem křesťany. A nehledě na snahy římských císařů zaštítit pohanství, ztratilo vliv.

Lidé s ateistickým myšlením velmi nesnadně chápou spojení mezi sílou ducha národa a vírou v Boha. Bezbožná společnost v podmínkách demokracie nemůže existovat. Nemůže dokonce obhájit ani své hlavní národní zájmy, nemůže ochránit vlastní zem, kulturu, svébytnost od přistěhovalců. Dnes to vidíme v EU přímo před našimi zraky. Proč? Protože spolu s odchodem křesťanstvím odchází i SÍLA DUCHA NÁRODŮ. Otevřete, prosím, oči! Primitivnější národy pohlcují Evropu. Proč oni mají duch a tam, kde žije 10-15% přistěhovalců, původní obyvatelstvo začíná odcházet, přestože je jich mnohem víc. Ve Francii, v severních zemích Evropy jsou už celá města a oblasti v megapolích, kde dominují přistěhovalci, čtvrti, kde jsou zatím v menšině, ale už se tam snaží ko...Automaticky kráceno

379683

26.5.2020 20:02

RE: Modrá pilulka

Miroslava 193.?.?.?

Reakce na 379664

pokračování:

Existují čtvrti, kde jsou zatím v menšině, ale už se tam snaží komandovat. Odpověď je prostá: přestože jsem méně rozvití, leč mají víru v boha a spolu s ní i sílu ducha. V celé Evropě dnes žije 5-7% muslimů, ale my už se jim přizpůsobujeme a na veřejných místech zakazujeme naše křesťanské symboly, abychom je neurazili.
Všichni ti, kteří veřejně aktivně vystupují proti křesťanství, nebojí se urážet věřící, se naivně domnívají, že tím napomáhají rozšiřovat řady ateistů a likvidují "Biblický koncept ovládání lidí“. Ve skutečnosti ovšem očišťují cestu satanismu, všem zvrácenostem a hnusu, které ubíjí mravnost. A společnost s nízkou úrovní mravnosti buď rychle zdegraduje nebo se transformuje v diktaturu.

Křesťanství a mravnost jsou spojeny nejtěsnější vazbou. Nutnost mravního povznesení je hlavním smyslem života křesťana, neboť do ráje se může dostat jen ta duše člověka, pro niž je touha po rajské společnosti rodná. Ateismus jako učení, víra v nebytí Boha a všeho nadpozemského, nemá ŽÁDNÉ mravní učení. Ateismus nemůže odpovědět, co je DOBRO a co ZLO, co je dobré a co špatné. V ateismu neexistují kritéria rozlišení dobra od zla, dobrého od špatného. Dokonce na nejprostší otázky nezná ateismus odpověď. Proč mám být dobrým, když mám potěšení v konání zla a trestu se mohu vyhnout? Proč bych měl pracovat na společenském zájmu, a ne pouze na tom vlastním? V čem je smysl života člověka a lidstva? Proč by se měl někdo starat o to, jak bude žít další pokolení?...

379684

27.5.2020 9:00

RE: Modrá pilulka

R,E. 46.?.?.?

Reakce na 379684

...to jste si mohla ušetřit práci, paní Miroslavo.
Zkostnatělá a zvětralá křesťanská víra není cesta k mravnosti, je jen to jistý druh "dálkového i blízkého ovládání" stejně, jako i ostatní víry.
"Doba si to žádá" a proto je dnes křesťanství nahrazováno zase jen vírou a to vírou v efektivního a nekompromisního a naprostou poslušnost vyžadujícího Alláha a vírou v ty největší ohavnosti a zvrhlosti vyžadujícího Satana, kteří mají ukázat těm tupým tápajícím a bloudícím křesťanským ovcím tu správnou cestu, aby byly opět schopny plnit zadání v naší poněkud převratné a hektické době...

Po dobu fungujícího křesťanství žádné převratné mravnosti dosaženo nebylo a kradlo se, vraždilo se a smilnilo a to i uvnitř církevních institucí o 106 a válčilo se vždy s božím požehnáním a ve jménu boha.
Čím větší gauner a vrah, tím víc toho vašeho boha měl plnou hubu, to jen Šekelgruberovic Dolfa nemlel nesmysly o předurčení bohem, ale prozřetelností i když toho Vašeho boha měl každý wehrmachťák i eSSesák na sponě opasku a protože byl "moc měkej" a svůj úkol nesplnil, je dnes nahrazován idioty z přesvědčení s džihádistickým zeleným páskem IS na čele ...

A toho všeobecného pokroku v technice vědách i umění nebylo v žádném případě dosaženo zásluhou křesťanství a jeho církví, ale navzdory jemu...
Spousta vynálezců a objevitelů byla označena za ďáblova pomocníka a skončila na popravišti, nebo na hranici, kterou zapálila právě ta Vaše víra a její administrátoři...
Čím víc fanatizmu, bigótnosti a upřenostl pohledu pouze na tu zohavenou mrtvolu přibitou na kusu dřeva, tím míň opravdové tvůrčí pohody a fantazie a tím méně schopností jakéhokoli pokroku technického i vědeckého, což nám dokazují muslimové, kteří jsou už od Mohameda schopni jen krást a v lepších případech jen kopírovat a zobchodovat za Alláhem jim nadělenou ropu...
Vše, co používají je import a to z celého světa, od žrádla, přes hadry, elektroniku, domácí spotřebiče, auty a vším ostatním konče a i k prostému obsluhování většiny nějakých zařízení a výrobě jim asistují miliony gastarbeitů z Asie...

Jedině s čím musím chtě-nechtě s Vámi souhlasit je to, "že víra podporuje sílu ducha národa". To vehementní posilování síly ducha národa tu dělají katolíci reprezentovaní lidovci a to tradičně a vší svojí silou, ale bohužel se nejedná o sílu ducha českého národa, nýbrž toho německého a aktuálně národů a ducha z regionů generujících imigranty, převážně muslimských...

379690

28.5.2020 20:11

RE: Modrá pilulka

Miroslava 95.?.?.?

Reakce na 379690

I Vy jste si mohl ušetřit práci a ne mně tak dlouze opakovat naivní argumenty novinové úrovně.
Dějiny, to je dynamický proces rozvíjející se po staletí a tisíciletí (dějiny lidstva). I na křesťanskou epochu je potřeba se dívat jako na dynamický proces. Jen tak mimochodem připomenu, že nejdříve jsme měli otroctví, a ke konci křesťanské epochy jsme přišli k demokracii. Dříve panovala bída a většina lidstva žila v podmínkách nemálo se odlišujícího od dobytku, ke konci epochy křesťanství jsme přišli k relativnímu masovému materiálnímu dostatku. V počátcích panoval chaos, nekonečné války, nepřítomnost státnosti a pevných zákonů a ke konci epochy křesťanství jsme formovali státnost, zákonodárství a funkční sociální systém. V počátcích byla většina otroky a ke konci epochy křesťanství se stali svobodnými občany. O fantastických tempech rozvoje vědy, techniky, umění jsem se již zmiňovala. Vezměte třeba hudbu 10. -15 stol. a srovnejte ji s hudbou 19. stol., stejně tak i v jiných směrech.
Naivní, neseriozní argument, že tyto kolosální úspěchy byly vytvořeny navzdory křesťanství. Téměř všichni velcí státní činitelé, vojevůdci, géniové vědy, techniky, umění byli věřícími lidmi. A nejen to, někteří z nich se stali i bohoslovy (Newton, Pascal).
V hlavách lidí s ateistickým myšlením bývá zmatek. Víru v Boha zaměňují za víru v duchovenstvo, víru v Boha zaměňují za náboženství. Leč církev, to je lidská instituce, jejiž prvotním cílem je pomoci člověku povznést se k Bohu. Církev je instituce sestávající z lidí, kteří mají nedostatky, činí omyly, špatná rozhodnutí podobně jako lidé v libovolných velkých organizacích. Už jsem psala v minulém komentáři, že např. zdravotnictví je nesporně potřebné a jen hlupák bude tvrdit, že ho nepotřebujeme, protože kvůli lékařským omylům v lidských dějinách zemřelo ohromné množství lidí (dodnes!)
Lidé s ateistickým myšlením velmi obtížné chápou, že v našem světě dominuje ďábel a se zuřivostí hájí vlastní vliv, jenž značně posílil poč. 20. stol., což je i důvodem všech masových hrůz. Hitler si klidně mohl napsat na čelo: GOTT MIT UNS, ale vůbec to nezmění fakt, že byl sluhou samotného ďábla, stejně tak jako všichni tyrani lidských dějin.
Kolosální katastrofa bílé civilizace spočívá v tom, že ďábelským silám se podařilo ve II. pol. 20. stol. zcela blokovat vliv křesťanství na státní mechanismy a rozvoj společenosti. O následcích jsem se již zmiňovala – lidstvo jsme vedli za sebou a dnes přímo vlastníma očima zříme, jak se měníme v nicky.
Ateisté rovněž nemohou pochopit, že víra v Boha není jakási uměle vytvořená propagandistická koncepce, jež je aplikována do lidského vědomí. Víra v Boha je vrozený náboženský cit těsně propojený s vrozenou schopností nazývanou svědomí. Podobně jako svědomí i náboženský cit se může...Automaticky kráceno

379721

28.5.2020 20:15

RE: Modrá pilulka

Miroslava 95.?.?.?

Reakce na 379690

pokr.

Podobně jako svědomí i náboženský cit se může u někoho projevovat od narození silněnebo naopak je nerozvitý. A náboženství slouž íjako instrument k rozvití vrozeného náboženského citu. Podobné je to se svědomím, jež je třeba rozvíjet prostřednictvím mravní výchovy. Hluboce věřící lidé Boha skutečně cítí a přijímají prostřednictvím modlitby reálnou pomoc.
Ateisté stejně tak nemohou pochopit, proč lidé po dva tisíce let stavějí Boží chrámy, navštěvují křesťanské kostely, modlí se. Pro věřícího je to pochopitelné, Boha cítí a dostává od Něj pomoc. Každý člověk může úpornou dřinou v sobě rozvinout talent nebo dosáhnout aspoň mistrovství. Stejně tak může každý probudit náboženský cit, reálně pocítit Boží dech a dokonce dostávat pomocnou ruku v těžkostech. Budete-li se jej snažit rozvíjet – a to je dostupné nám všem, tak ateistické naivní argumenty o manipulacích s „tupými, tápajícími a bloudícími křesťanskými ovcemi“ se stanou směšnými.
Co se týče muslimských zemí, migrace a politických „křesťanských“ stran. Sekulární politika je hlavní příčinou degradace v bíle populaci. Sekulární politika vytěsňuje křesťanství jako vlivnou sílu, a zároveň umrtvila i sílu ducha evropských národů. Z tohoto důvodu PŘÍMO PŘED NAŠIMI ZRAKY MÉNĚ ROZVITÉ NÁRODY POHLCUJÍ BÍLOU CIVILIZACI. A sama bílá civilizace DEGRADUJE ve všech aspektech včetně politických stran. Když se naši lidovci místo obhajování duchovně-mravních hodnot našeho národa baví bojem s kůrovcem, přitakávají migraci a fašistům, tak je jasné, že úpadek je už na hraně katastrofy.

379722

26.5.2020 11:01

RE: Modrá pilulka

Lovec idiotů 91.?.?.?

Reakce na 379660

>TO JE NESPORNÝ FAKT.

Opravdu? Vědeckotechnická revoluce se rozběhla až poté, co byla církev odklizena do pozadí. Kroky Josefa II. vedly právě k tomuto cíli (vámi zmiňované řízení státu, ve vědě, v technice, vzdělání, zdravotnictví, sociální sféře...). A všechno ostatní bylo převzato z Římské říše (předkatolické), která to převzala z řecké kultury.

>Tak tomu bylo do 60. let 20. stol.

Tou dobou už byla církev několik set let odstavená od moci.

>Křesťanskou mravnost jsme zaměnili za ideologii LGBT, dominuje všude na Západě a nikdo si dnes veřejně nemůže otevřít hubu proti ní!

Mravnost nesouvisí s křesťanstvím, ale to vám asi nikdy nedojde. Naopak takzvaná křesťanská mravnost stála za genocidou mnoha "pohanů".

379672

25.5.2020 5:58

Je dobré, řídit se dostupnými fakty ...

jjj 46.?.?.?

... jak skutečně netřeba panikařit, tenhle virus má objektivně vysoký smrtící potenciál. Nezávisle na detailech úmrtí (pitvy se nikdy nedělají), epidemiologický server https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/ vykazuje pro Evropu a rok 2020 radikálně (!) vyšší přeúmrtnost než v letech minulých. Takže covid-19 byl objektivně extrémně nebezpečný.

379640

25.5.2020 7:30

RE: Je dobré, řídit se dostupnými fakty ...

Franta Jouda 2a00:x:x:x:x:x

Reakce na 379640

já si raději počkám na skutečná fakta. Dělat jakékoliv závěry z grafů u kterých neznám zdroj a úplnost dat je poněkud předčasné.
Podobných grafů jsem už viděl ... Nejhezčí byl ten co porovnával počet mrtvých S blbonavirem s počtem mrtvých na všechny ostatní choroby. Moc krásnej graf to byl. Zvlášť poté, co si člověk uvědomil, že ti mrtví nezemřeli na blbonavir ale kupříkladu na rakovinu a v tom grafu jsou tedy 2x. To ten počet mrtvých pro hysteriky tak krásně narůstal.

379641

25.5.2020 7:57

RE: Je dobré, řídit se dostupnými fakty ...

ping789 91.?.?.?

Reakce na 379640

fuj vy fašistický vepři ! lžete , v čt1 u moravce ukazovali pravý opak !

nejmasivněji se smrtnost c19 projevila na kvantový šum mezi ušima gójů
duálně pak v natalitě miliard chechtáků na účty vyvolených
běžná komerční akce ovšem tentokrát ve velkém stylu a s výtečným výnosem, proto její herci již připravují publikum na reprízu

379642

25.5.2020 11:07

RE: Je dobré, řídit se dostupnými fakty ...

libertarian 31.?.?.?

Reakce na 379640

>nedělají), epidemiologický server https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/
>vykazuje pro Evropu a rok 2020 radikálně (!) vyšší přeúmrtnost než v
>letech minulých. Takže covid-19 byl objektivně extrémně nebezpečný.

Divný ten server. Ešte v druhej polovici apríla (dubna! ) boli tie ich čísla a grafy zhodné s predošlými rokmi. Až zrazu v polovici mája dodatočne pribudlo spústa mŕtvych. Dodatočne pribudlo spústa mŕtvych v týždňoch, keď hlásili ústup koronavíru!!!

Ja tie PôVODNÉ grafy mám stiahnuté do PC !!!!!!!!

Politici dnes KLAMÚ skoro neustále. Poslať na ten server falošné čísla je pohodlné.
Viď ukážku :
> většina Evropanů a Američanů zapomněla, že to byla propaganda SS,
> která vedla k invazi, že žádné „zbraně hromadného ničení“ neexistovaly
> a že Spojené státy přepadly národ, který na ně nezaútočil,

Nepočul som jediného človeka povedať, že on osobne videl chorého (mŕtveho) na koronavírus ! ! ! ! Divná epidemia [chechtot]

379648

26.5.2020 21:48

RE: Je dobré, řídit se dostupnými fakty ...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 379640

...to sou kecy vycucané z prstu...sbaštils modrou pilulku i s navijákem...na covid nezemřel ANI JEDEN ČLOVĚK...jestli si toho nikdo nevšiml, ve zprávách atd. se uvádí - počet úmrtí V SOUVISLOSTI s koronavirem...takže ne na koronavirus...celé je to jen kampaň, podělávka...k utahování šroubů...

379687

25.5.2020 9:41

Fantazie je jistě užitečná vlastnost

Qwe 37.?.?.?

Ale někdy je lepší držet se dostupných faktů. A jestliže ve své teorii vycházím z jiných faktů, než dostupných, pak musím přesně uvést zdroje.

379644

25.5.2020 10:00

Strach a ...

martin bareš 2001:x:x:x:x:x

Strach z odmítnutí skupinou / strach z vypuzení ze skupiny a touha po přijetí ostatními / okolím, partou, stádem, jsou nejpodstatnější "pohánědla" v lidském chování veliké většiny lidské populace, možná všech lidí.[cool]

Co s tím?

379645

25.5.2020 11:03

Ale také se šíří pravda o tomto největším podvodu

janmax 86.?.?.?

Lidé se probouzejí a začínají chápat tuto psychologickou operaci, která povede k největšímu zadlužení států, k prosazení zákonů, které by jinak neprošly a hlavně k plošné vakcinaci, která způsobí depopulaci jak o tom elity sní, lidí je jak sraček, jak říkají Gates a jemu podobní. Politici, kteří tuto situaci dopustili by mohli mít co do činění s vlastzradou. Jak říkávala Tereza Spencerová : jsou blbí, navedení, nebo zaplacení ? Zřejmě od všeho kus. Ve společnosti roste nasranost a lidé jim to spočítají.

379647

25.5.2020 11:16

Článok fakt výborný, ale .....

libertarian 31.?.?.?

Článok fakt výborný, ale chýba mi v ňom aspoň čiastočná odpoveď na to - PREČO tak vysoké percento ovčanov dokáže veriť takej extremnej (a navyše ozaj HLÚPEJ ) propagande.
Ja som na Zvedavcovi už kedysi v marci (březnu ) písal, že je to všetko humbug a demagogia.

Tie "argumenty" o úmrtnost na koronavírus boli a sú TRÁPNE, naivné, odborníkmi VYVRÁTENÉ, ..... ale ovčania doslova MAJÚ RADOSŤ z toho, že sa môžu báť toho vírusu. Je to - ako keď si ľudia kúpia lístok do kina NA HOROR - aby sa mohli báť, ešte si zaplatia.[chechtot]

379649

26.5.2020 11:43

RE: Článok fakt výborný, ale .....

PavelSam 85.?.?.?

Reakce na 379649

No, tohle je naprosto kruciální otázka, o odpověď se snažilo mnoho lidí, nejen za posledních 100let .-) .

Pročítal jsem si nyní knihy US profesorů, mimo jiné prof. Suttona o bolšán revoluci, první a druhé výlce, o podvodném vzniku Fed, o Trilaterální komisi a podobných spolcích.

V knize o Fed (Fed Reserve Conspiracy) přesně o tomto píše:
"Prochází jim to a procházet bude, dokud masy lidí osobně nepocítí nějakou újmu. Dokud mají dostatek, tak se prostě většinově nezajímají o tyto věci."

Tato volná parafráze jeho vyjádření koresponduje se závěry mnoha lidí, takže se to jeví nikoliv jako chyba (inteligence, školství, atd.), ale jako vlastnost (lidí, nikoliv neomylných Bohů).

Poslední lidé, kteří s v moderní éře nenechali koupit (během své aktivní vrcholné funkce, mnoho jich později trochu lituje...), byli A. Jackson (1832-35 vrchol, US prezident, zrušil předchůdce Fed, privátní The Second Bank of America) a A. Lincoln (vrchol 1852-56, US prezident, vydal vlastní US měnu "greenbacks", odmítnul plány bankéřů na vytvoření privátního finančního monopolu, ovládajícího tvorbu peněz v USA).

Od r.1913 to jde dolů, od r.1970 a dál prudce dolů. Nyní ovládají tito lidé "z pozadí" (nevolení veřejností) hlavní média, tvorbu peněz, farmaceutické firmy, podporují války, nakupují si politiky, vydírají obchodní konkurenci, jsou tvůrci krizí.

Veřejnost o nich neví, v bohatých zemích se lidem navíc dařilo dobře. Holt člověk není založený tak, aby sám vyhledával problémy, a ti lidé nahoře mají prostě lepší vzdělání. Ale má smysl bojovat, vzdát se to nesmí, oni také nejsou "Bozi", dělají chyby.

379674

26.5.2020 18:23

RE: Článok fakt výborný, ale .....

JanN 2a02:x:x:x:x:x

Reakce na 379674

Procházet bude, dokud masy lidí osobně nepocítí nějakou újmu. Dokud mají dostatek, tak se prostě většinově nezajímají o tyto věci.

Zamyslel jste se někdy nad tímto výrokem? Máte pocit, že obě světové války byly dobou blahobytu a rajského pohodlí? Nenapadlo vás, že ten vámi citovaný výrok je jen neustále opakovaným nesmyslem? Jeho autoři šíří lež osvícenců 18. století. A sice, že masa lidí (We, the People) řídí svět a že elity jsou pouze jejími poslušnými loutkami.

Na základě této schizoidní smyšlenky (SS, dle pana Vítka) davy hysterických, zmanipulovaných Zvědavců (opět, terminologie pana Vítka) plivou na masu obyčejných lidí a vyčítají jí, že špatně tahá za špagátky svých údajných loutek - elit. Aniž by si připouštěli, že oni sami (včetně vás) jsou součástí té lidské masy. Místo toho se neustále snaží tvářit jako elity. [oči v sloup] Další zdejší rozšířená schizoidní smyšlenka.

PS: Pro editora - V dnešním článku o Trumpovi má být místo trilionu bilion.

379682

25.5.2020 11:27

Je to tak.

Jan Hanuš 77.?.?.?

Autor to přesně vystihl, ale bude to k ničemu. Někdo čeká, že se to později vyjasní, že budou data, nové grafy a nakonec to všichni pochopí. Nepochopí. Na Irák je taky pořád stejný názor a na ta "dvojčata" taky. Pořád jsou dvě skupiny, které stojí proti sobě a každý si mele to svoje. O to právě jde - rozdělit, rozhádat, a na furt. Když to trochu vyčichne, tak se něco přidá.

379650

25.5.2020 13:09

RE: Je to tak.

libertarian 31.?.?.?

Reakce na 379650

> Někdo čeká, že se to později vyjasní, že budou data, nové grafy
> a nakonec to všichni pochopí. Nepochopí.

- Ovčania ochotne uveria najabsurdnejšej LŽI , a pravda, ktorá vyjde na svetlo po pol roku, už NIKOHO NEZAUJÍMA. Všetky veľké a absurdné lži zostali v hlavách ľudí, aj keď mnohé boli vyvrátené. PRAVDA je tovar, ktorý nik nekupuje.

379655

28.5.2020 7:27

RE: Je to tak.

ping789 91.?.?.?

Reakce na 379655

https://popelky.cz/spolecnost/andrej-babis-je-bezc...

principy sekty hezky odhalují kvalitu druhu [bliji]

379708

26.5.2020 14:27

RE: Je to tak.

kolokol 185.?.?.?

Reakce na 379650

Pochopí nebo nepochopí ?! A nevyjde to nastejno? Chápu, že koronavirus je především globální politická agenda. A kromě toho i ten nebezpečný virus (pro mou kategorii). A plním nařízení, co jiného? I když vím, že ta agenda má zlotřilé cíle.
Tady už věci prostě zašly hodně daleko. Co s tím bezvýznamný penzista jako já asi tak nadělá? Dnes už se ani tím čipováním nikdo netají. Naopak to p(r)odávají jako velmi užitečnou věc.
Ale musím se přece jen opravit. Na tom pochopení snad přece jen záleží, i když se navenek v jednání člověka vlastně ani moc neprojeví. To je to formování potřebného informačního pole. Vždyť všichni ti šmejdi dělají totéž. Potřebné informační pole - ovšem pro zlotřilé cíle!
A ještě konkrétně k příspěvku nahoře o tom, že snad máme druhou vlnu za sebou. Nemáme! Zdaleka ještě ne.

379678

25.5.2020 16:56

Momentalne si vychutnavam to...

Joseph Chlor 89.?.?.?

...jak se ruzni pokrytci stavi k izraelske anexi uzemi na zapadnim brehu Jordanu.. Zejmena ti, kteri by nejradeji s Ruskem zatocili tak, jak kdysi zatocili s Vymarsskou republikou, kvuli ruske anexi Krymu.
Treba Pavel a Petr, ti me zajimaji....nejen exkomoussky komediant Svoboda.
Paradni prehlidka pokrytectvi, false, zbabelosti , stadnosti v podstate az fasounske ci bolsevicke atd. apod. Vynikajici kabaret - v primem prenosu.
Kupodivu napr. obcan Schwarzenberg drzi lajnu, no aspon ze v tomto.

379658

26.5.2020 13:36

Prečo bola za socializmu nízka kriminalita?

lubosmat 212.?.?.?

Lanárili sa mladí ľudia do zborov tzv. PSVB (pomocnej stráže verejnej bezpečnosti), bezpečnosť a poriadok sa stávali vecou verejnou a nie vecou vybraných profesionálnych zamestnancov v službách štátu.

K tomu sa pridalo sformátovanie majoritnej časti mužskej populácie na prezenčnej vojenskej službe a nakoniec faktor obmedzenia súkromného vlastníctva, ako zdroja rozporov od Romulusa a Rémusa.

Vedľajší efekt súčasnej "pandémie ktorá nebola" je faktor prístupu k sebakontrole podľa Orwella, keď pod vplyvom podvedomej sugescie cez masmédiá, nakoniec kontrolujeme a udávame vo vyššom štádiu niežeby seba navzájom, ale sami seba a ani si to neuvedomujeme.

Na pravde už vyšiel druhý článok od ďalšieho „renomovaného“ vojenského historika „+45“, ktorí zborovo tvrdia, že Hitlerov fanatizmus sám dokázal financovať celé nacistické šialenstvo. Mám plné zuby reálnych historikov, ktorí neuznávajú kauzalitu a poukazujú len na tzv. nevyvrátiteľné fakty.

Darmo by hocijaký ospravedlňujem sa „Mudžahíd“ hádzal kozie bobky na ruské tanky, či „vojak Vietkongu“ sypal ryžu na americké vrtuľníky, aby mohli dosiahnuť v nerovnom boji aký taký úspech, bez moderných a hlavne drahých technológií sa zaobísť nemohli, to bez podpory zvonka možné jednoducho nemohlo byť, na to fanatizmus jednoducho nestačí.

Naším jednotiacim prvkom už dávno nemala byť socialistická chudoba, ale demokratická sloboda a blahobyt z bez-štrukturálneho pôsobenia voľného trhu.

Prešlo už viac rokov v "novej ére", ako po poslednej veľkej vojne a súčasná doba normalizácie veľmi pripomína pre chudobnejúcu väčšinu tú ideovú socialistickú, obmedzujeme sa predsa pre blaho všetkých, zdravie je tá najcennejšia vec ktorú máme, a nech sa bohatstvom zaoberajú len profesionáli, my sa im do toho pliesť predsa nebudeme.

Hlavu hore, kráčajte so vztýčenou hlavou do nového bezpečnejšieho a šťastnejšieho sveta, s rúškom na hube a ihlou v zadku vychutnajte si nové obzory slobody.

379677

Příspěvků: 31

25.05. 05:57  Modrá pilulka
25.05. 12:57 Miroslava  RE: Modrá pilulka
25.05. 20:02 Lovec idiotů  RE: Modrá pilulka
25.05. 22:49 Miroslava  RE: Modrá pilulka
26.05. 07:17 Gój  Boží nebo liberální fašismus, cíl je stejný, teroristické ovládání davů podvody
26.05. 07:54 ping789  RE: Boží nebo liberální fašismus, cíl je stejný, teroristické ovládání davů podvody
26.05. 10:58 Jan Hanuš  RE: Boží nebo liberální fašismus, cíl je stejný, teroristické ovládání davů podvody
26.05. 09:49 R.E.  RE: Modrá pilulka
26.05. 19:59 Miroslava  RE: Modrá pilulka
26.05. 20:02 Miroslava  RE: Modrá pilulka
27.05. 09:00 R,E.  RE: Modrá pilulka
28.05. 20:11 Miroslava  RE: Modrá pilulka
28.05. 20:15 Miroslava  RE: Modrá pilulka
26.05. 11:01 Lovec idiotů  RE: Modrá pilulka
25.05. 05:58 jjj  Je dobré, řídit se dostupnými fakty ...
25.05. 07:30 Franta Jouda  RE: Je dobré, řídit se dostupnými fakty ...
25.05. 07:57 ping789  RE: Je dobré, řídit se dostupnými fakty ...
25.05. 11:07 libertarian  RE: Je dobré, řídit se dostupnými fakty ...
26.05. 21:48  RE: Je dobré, řídit se dostupnými fakty ...
25.05. 09:41 Qwe  Fantazie je jistě užitečná vlastnost
25.05. 10:00 martin bareš  Strach a ...
25.05. 11:03 janmax  Ale také se šíří pravda o tomto největším podvodu
25.05. 11:16 libertarian  Článok fakt výborný, ale .....
26.05. 11:43 PavelSam  RE: Článok fakt výborný, ale .....
26.05. 18:23 JanN  RE: Článok fakt výborný, ale .....
25.05. 11:27 Jan Hanuš  Je to tak.
25.05. 13:09 libertarian  RE: Je to tak.
28.05. 07:27 ping789  RE: Je to tak.
26.05. 14:27 kolokol  RE: Je to tak.
25.05. 16:56 Joseph Chlor  Momentalne si vychutnavam to...
26.05. 13:36 lubosmat  Prečo bola za socializmu nízka kriminalita?

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

21

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 30 čtenářů částkou 7 430 korun, což je 21 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Přestaňte se podílet na testování dětí, vzkazuje učitelka na gymnáziu svým kolegům08.05.21 22:03 Česká republika 2

Vrbětice 2014, po sérii explozí07.05.21 15:46 Česká republika 0

Arenberger07.05.21 13:25 Česká republika 1

Skutečná pandemie vypukne PO očkování06.05.21 16:56 Rakousko 4

Pozvánka na 9.květen05.05.21 23:13 Česká republika 3

Nemyslete si, že základním nezdaněným příjmem od Pirátů něco dostanete05.05.21 19:59 Česká republika 4

Lehmann skončil ve vedení Herthy Berlín kvůli rasistickému vzkazu05.05.21 17:30 Německo 0

Francúzski odborníci bijú na poplach: Je potrebné zastaviť všetky očkovania proti korone!05.05.21 17:20 Francie 1

Další dobrá zpráva: CIA pro diversitu04.05.21 10:41 USA 1

Podvodné okrádání lidí televizí Barandov falešným teleshoppingem04.05.21 00:17 Česká republika 1

Prof. Žaloudík: Covidový bizár pokračuje. Není důležité jaká opatření se dělají, o medicínu tu nejde29.04.21 12:57 Česká republika 3

Zajímavá diplomová práce: Aktéři selhání integrovaného záchranného systému: muniční sklad ve Vrběticích27.04.21 23:03 Česká republika 0

Ruské společnosti se bojí dodávat ropu do Běloruska kvůli sankcím USA27.04.21 21:59 Rusko 1

Aliance národních sil nabízí záruku za tři obviněné bojující za Donbas26.04.21 23:02 Česká republika 1

Lubomír Volný 20.4. ve sněmovně k Vrběticím26.04.21 17:13 Česká republika 2

Největší smrtnost má vakcína od Pfizeru24.04.21 10:02 Neurčeno 15

Lidé už pochopili, že si z nich vláda dělá srandu a na náhubky kašlou23.04.21 19:40 Česká republika 6

České karikatury politiků vyhostí další 60 pracovníků ruské ambasády22.04.21 17:53 Česká republika 5

My z vás tu chuť bojovat proti banderovcům a ukronacistům vytlučeme22.04.21 15:04 Česká republika 1

Ruská FSB zveřejnila video z tajného rozhovoru agentů CIA připravujících puč v Bělorusku21.04.21 20:39 Rusko 3

Měnové kurzy

USD
21,08 Kč
Euro
25,64 Kč
Libra
29,45 Kč
Kanadský dolar
17,37 Kč
Australský dolar
16,53 Kč
Švýcarský frank
23,39 Kč
100 japonských jenů
19,41 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,63 Kč
100 maď. forintů
7,15 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,59 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 599,78 Kč
1 unce stříbra
578,54 Kč
Bitcoin
1 210 741,07 Kč

Poslední aktualizace: 9.5.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 1 752