Diskuze k článku

Kritika sionismu je přípustná, antisemitismus ne

Příspěvků 60

6.2.2020 2:06

Tohle je ještě více tendenční...

R.E. 46.?.?.?

...než ten Novotného článek. A ta největší pitomost je, že "Izrael a sionismus představují nebezpečný nástroj amerických velmocenských zájmů..."
Ono je to totiž přesně naopak, to celé USA a nejen ony slouží sionistickým velmocenským zájmům...[velký smích]

376626

6.2.2020 7:53

Co je to semitismus? Toť základní otázka, a je potřeba sepsat řádnou definici!

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 37.?.?.?

Tady se někdo snaží vnutit gojimům, že antisemitismus je pouhá závist gojimů vůči hospodářským úspěchům Bohem vyvoleného národa? Uvedená definice antisemitismu je zlomyslné ovlivňování názorů.
Je zapotřebí začít pátrat po důvodu pobytu těch nadlidí například v oněch 160 státech světa! Proč musí být svatí rozlezlí po celém světě, především tam, kde je co kořistit? Vážně za to mohou zlí Římané? Co páchají jejich bankovní, lobbyistické a „humanitární“ organizace v mnoha zemích? Proč podporují různé menšiny, úchylnosti, a hlavně migraci islamistů do Evropy? Proč podporují islám v Evropě, ale ve „svaté“ zemi islamisty šíleně nenávidí? Odpovědi na tyto prosté otázky najdeme v jejich svatých textech, v bibli, v talmudu, a v „konspiračních“ Protokolech sionských mudrců (ty nejsou nijak v rozporu se „svatými“ texty, a už vůbec ne se zločinností nedotknutelných).
Po vyhlášení „státu“ byli svatí napadáni zlými Palestinci a Araby, a tak zasáhly svaté zbraně, například odkloněné i z Československa. Bylo by přece nestoudné nevyužít ničivé síly, protože nehet svatého má větší hodnotu než životy tisíce Arabů (jak pravil rabín). Nebyly bojůvky s Araby a s Palestinci důsledkem nestoudných provokací vyvolených? Jako náhodou několik set tisíc svatých bylo následně přesídleno z okolních zemí do té svaté země. Věčná válka za věčný mír.
Chazaři v té Bohem vyvolené zemi vládnou, asi z pověření samotného Hospodina, můžete je přezdívat například Aškenazim, tím se ovšem fyzicky a geneticky Sefardim nepřiblíží. Tvrdit, že všichni nebo většina svatých mají „národní“ DNA je nejspíš úmyslná lež. Vidící, ohlupujícími ideologiemi nezatížený gój by asi stěží zařadil do jednoho náRodu zrzavé nebo světlé Chazary, snědé Sefardim nebo černé Faláše. Z takového guláše dokáže spáchat národ pouze skvěle vyškolený a uvědomělý vyvolenec. Chazaři k Jordánu nepřitáhli přímo z Chazárie, ale vzali to oklikou přes mnohé země Zeměkoule.
Bez „antisemitismu“ by se ani neobešli, co by je bez něj tmelilo?
Vládnoucí „elity“ EU, USA, ČR mají podezřele přátelský vztah právě ke „svatým“. Čímpak to asi je?

376630

7.2.2020 10:20

RE: Co je to semitismus? Toť základní otázka, a je potřeba sepsat řádnou definici!

Salimon 88.?.?.?

Reakce na 376630

Dobrý den,
odpovím Vám alespoň na otázku, co by spojovalo vyznavače judaismu bez antisemitismu. Byla by to jejich víra. Ať už ji vyznávají skutečně nebo jen předstíraně. Víra je silným pojítkem. Pro Čechy s naší kulturní historií je to obtížně pochopitelné.

Právě vyznání a národ se v případě judaismu poněkud propojuje. Srovnejte například možnost stát se muslimem pouhým prohlášením. Naproti tomu židem jste údajně po matce a jinak máte smůlu. Jistě jsou i nějaké náhradní cesty, pro možnost přijetí obzvláště úspěšných/užitečných jinověrců. Ale asi je zřejmé, že vyznavači judaismu nebojují za rozšíření judaismu na jinověrce nebo nevěřící. Ba naopak jsou hrdí na to, že mají něco výlučného. Něco, co nemůže mít každý. Jak odlišné je to u jiných, u nás běžných, věrouk.

A tady je mimochodem i jeden ze stavebních kamenů jejich úspěchu. A tím je skupinová strategie. Spolupráce uvnitř velké skupiny. Upřednostňování členů vlastní skupiny před jinověrci. Není to jediný klíč k úspěchu, ale je to v dnešní rozdrobené společnosti zaměřené na individualismus velmi užitečný návyk.

A antisemitismus? Proč by nemohl mít více účelů? Pomoci stmelit vnitřní skupinu, omezit či znemožnot kritiku a pomoci k prosazování vlastních zájmů a rozšíření vlastní moci.
Sekera přeci také není jen na sekání dřeva. A antisemitismus má rozhodně více podob a variací než sekera.

A jen pro zajímavost, slovník cizích slov definuje semitismus jako "náklonnost k Židům, podporu Židů, židomilství". Možná tedy pojem, který byste chtěl definovat není tak docela semitismus...
A tady se dostáváme k dalšímu pilíři vyznavačů judaismu. Považují schopnost porozumět významu slov a mnohoznačnosti jejich chápání za důležitou. O důsledcích takového přístupu snad někdy jindy.

Salimon

376677

7.2.2020 15:58

RE: Co je to semitismus? Toť základní otázka, a je potřeba sepsat řádnou definici!

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 376677

Skupinová stratégia.
Každý parazit môže mať skupinovú stratégiu, len nositeľ nemôže. To sa mu to potom parazituje.
Určite nie ste naivný, len obdivujete schopnosť oklamať človeka. Ale vedzte, že po čase si aj hostiteľ zas vyvinie skupinovú stratégiu a imunitu takú, že podvodníkov vašeho typu preválcuje aj s vašimi slovíčkami. Dúfam, že dokážete porozumieť významu mojich slov.

376692

8.2.2020 10:57

RE: Co je to semitismus? Toť základní otázka, a je potřeba sepsat řádnou definici!

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 37.?.?.?

Reakce na 376677

Společnost gojimů rozdrobili vyvolenci, rozvrací ji svými úchylnými programy stále víc. Účast na otrokářském řádu v roli obslužné sekty se trochu podobá zaměstnání v propagandistických agenturách CIA, Reuters, AP, AFP. Uznání a odměnu si vyslouží jen oddaní a tupě poslušní sluhové. Jak začnou projevovat mírně odlišný názor ve významném ničivém plánu, vrhnou na ně uvědomělí svatí štvavou propagandu.
Víra je to zločinecká, kořistnická, otrokářská, nenávistná, a genocidní. Z toho vyplývá, že jí nemohou šířit jako islám, který je určen pro otroky. A aby si údajně Bohem vyvolení zločinci uchovali dostatek šílenství a paranoi ke zdůvodnění svých zločinů, potřebují bajky o nebezpečných nepřátelích, a blábol antisemitismus.
Semitismus je tedy podle nějakého svatého nesmyslu láska k vyznavačům svatých zločinů? Podle mě ale semitismus jako opak antisemitismu musí být právě onou zločineckou ideologií, protože nálepka antisemitismus nemůže mít s rasou nic společného. Ti, kdo jsou svatými nazýváni antisemity, se nemůžou vymezovat proti rase, když ta neexistuje (blonďák, zrzavec…běloch, žlutý, černý…všemožní míšenci…nemají se Sémou - jestli vůbec kdy takový existoval - nic společného, nejsou jedna rasa, nejsou původem od Jordánu). Někteří poučení gojimové upozorňují na zločinnou ideologii mafiánského typu, a její vyznavače a pachatele. Provozování lupičství, válečnictví, lidského neštěstí, banksterismu, rozkrádání státních majetků, tunelování podniků, dotací, provozování exekučních, politických a soudních mafií…a masové přemísťování Afričanů, Pakistánců, Afghánců a dalších islamismem postižených žoldnéřů do Evropy za účelem likvidace původního evropského obyvatelstva, to je semitismus a svatá vyvolenost.
Něco takového může podle mě obhajovat zločinec stejného postižení.

376725

6.2.2020 9:29

co to je

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 193.?.?.?

Autor by mohl upresnit, co mysli tim zide.

376631

6.2.2020 10:24

Kdo je tedy vlastně Žid?

Honi soit qui mal y pense 46.?.?.?

Reakce na 376631

To neví nikdo, ani sami Židi a jak říká jeden starý židovský vtip: Když se dva Židi sejdou mají tři názory.


Odpověď na tuto otázku si musíte najít sám a používat tu definici, která se vám bude nejvíc líbit

mě osobně se zaujaly třeba tyhle:

https://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/wer-war-eigentlich-jude/

https://de.metapedia.org/wiki/Juden

376632

6.2.2020 11:16

Autor a následovníci Moseho...

Sugar 84.?.?.?

Jim třeba znáti:
– Jak vznikla ideologie současné židovské víry (Tóra, Talmud).
– Jak byla naroubována na starověký sémitský kmen.
– Kdo byl autorem tohoto projektu.
– Jaké byly cíle tohoto projektu.

A v návaznosti...
– Dějinný proces globalizace a s ním spjatou židovskou víru v co možná nejširší mozaice. Tím rozhodně nemyslím začínat až dvacátým stoletím, kdy již proces gradoval ve své završení.

Neboť, není důsledku bez příčiny! A bez těchto základních kamenů nelze pomoci ani židům, ani ostatním.

Mimochodem, Sémité jsou v dnešní době hlavně Arabové. I ti, kteří konvertovali v minulosti z židovské víry na Islám. Z čehož plyne jasný závěr, kdo je dnes objektivně antisemitou.

376634

7.2.2020 10:50

RE: Autor a následovníci Moseho...

Salimon 88.?.?.?

Reakce na 376634

Dobrý den,
musím Vám závidět Vaši představu, že pravda vychází ze znalostí historie.
Já jsem si naopak mnohokrát v životě ověřil, že pravda je to, co je pravdou obecně zváno.

S Vaší schopností zkoumání jistě dokážete dohledat dlouhodobě se vyvíjející význam jiného prostého slova - cikán.
Jak odlišný byl počátkem dvacátého a počátkem dvacátého prvního století. A který význam je pravdivý?
Já se domnívám, že pravdivý význam by byl jakýmsi průměrem aktuálních chápání daného pojmu v určité oblasti. Neb slova mají pouze popsat skutečnost. To je jejich účel. Používáte-li jiný význam slov než lidé, se kterými hovoříte, nedomluvíte se.

A ano, je tu rostoucí skupina lidí, kteří za Semity považují především Palestince. Pak je tu mnohem větší skupina, která bojuje za zachování předchozího významu pojmu Semité. Nevím, která skupina zvítězí do budoucna. Chci pouze upozornit na to, že existuje více protichůdných významů u některých pojmů. A že existují zastánci jednoho i druhého významu.
Moje otázka zní, kde chcete být Vy. Jste fanda jednoho tábora nebo skutečně hledáte pravdu. Nikoliv pravdu popsanou slovy, nikoliv pravdu historickou, ale realitu.

Znalost je užitečná. Ale neznamená automaticky pochopení. Stejně jako inteligence nemá přímou souvislost s moudrostí.
Proto by mohlo být zajímavé a pro ostatní pozorovatele užitečné, kdybyste sepsal, nezaujatě, více informací z oblastí které jste uvedl. Málokdo si totiž bude tyto oblasti soukromě studovat.
A serveru, který se jmenuje Zvědavec, by takové souhrnné informace mohli slušet.

Salimon

376680

7.2.2020 15:06

RE: Autor a následovníci Moseho...

Sugar 84.?.?.?

Reakce na 376680

Zdravím,

jelikož je historie na 2. úrovni řídících prostředků, bylo by velmi pošetilé vycházet pouze ze současnosti.

A to z velmi jednoduchého důvodu: existují procesy řízení přesahující i několik generací, které pokud nebudete schopen identifikovat, nemáte možnost, jak jim čelit.

Např. zmiňovaná globalizace, která je objektivním jevem v evoluci lidstva. Právě proto, že ji celá tisíciletí málokdo byl schopen definovat, tak její forma, je taková, jakou je dnes. Vyhovuje vám to?

O židovstvu doporučuji přečíst samozřejmě Bibli i Korán a na základě toho práce autorského kolektivu VP SSSR, např. "Základy sociologie", "Sinajský pochod". Kde je to podrobně rozebráno.

376690

13.2.2020 21:35

RE: Autor a následovníci Moseho...

Nelida 178.?.?.?

Reakce na 376680

Uvádíte: "Používáte-li jiný význam slov než lidé, se kterými hovoříte, nedomluvíte se." Dodal bych, aby to vyjádření bylo kompletení: "Používáte-li stejný význam slov jako lidé, se kterými hovoříte, nedomluvíte se rovněž."
Slova by se měla zákázat, neboť každé slovo je snahou ovládnout, zneužít a vysát svět. A ten chudák již trpí bez tak již beze slov nadmíru dost....

376895

6.2.2020 11:29

Po otci nebo po matce?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 2a00:x:x:x:x:x

Je zajímavé, že ve starých písemnostech /i geneticky/psáno po otci. Od které doby a proč se začalo říkat po matce? Semité jsou i jiní členové různých států a proto antisemitizmus je v tomto případě podvod.

376635

6.2.2020 11:54

Není to tak jednoduché

Jan Hanuš 77.?.?.?

Myslím, že se ten problém se zase řeší systémem "od zdi ke zdi". Kdybych to hodně zjednodušil, tak je to podobné, jako bych chtěl pochopit, jak funguje a kde se tu vzal, nějaký úřad, který vůči mě aplikuje brutální pravidla a okrádá mě. Mám se za to naštvat na úřednici za přepážkou nebo pátrat po vrchním šéfovi, který je na Bahamách a přepočítává zlaťáky. Úplně lidsky se naštvu na úřednici za přepážkou. Ona je ale také malou součástkou v tom aparátu, takže se trochu spolupodílí a profituje z toho. Ale je tu spousta mezičlánků. A všichni typičtí úředníci přišli z nějaké tajemné země? Je to národ?
A není nakonec viník někde úplně jinde? Vždyť zrovna církev křesťanská, která původně trestala za lichvu, povolila výjimku pro židy, kteří jako první mohli legálně používat úrok. Zbohatli na tom a církev z toho taky něco měla.
Teď peníze ovládají svět. Ale kde to začalo a kdo za to může? Příliš to všichni zjednodušují. Nedá se to moc snadno rozparcelovat. Myslím, že se to nějakou analýzou, nebo nenávisti k tomu, či onomu, vyřešit nedá.

376636

6.2.2020 12:41

slabe kafe

rosco 185.?.?.?

"Antisemitismus je výraz sice nesprávný ale všeobecně vžitý a je to především odsouzeníhodná forma rasové nenávisti."
naprosty nesmysl, jednoduse protoze zidi nejsou ani rasa ani narod (viz kniha israelskeho historika Shlomo Sand "Jak byl vymyslen zidovsky narod", nybrz nabozenske seskupeni, postupne nabyvajici charakter mafianskeho spolku.
Puvodni zidovska populace, ktere tam 1880 a tisice let predtim nikdy nebylo vic nez 5-6%, se geneticky nelisi od puvodniho arabskeho obyvatelstva, o nejakem naroku na vlastni stat tedy nemohlo byt reci..
Je tedy naprosto jedno jestli se pozdejsi migracni naplava nazyva Chazary, Sefardy nebo jinak, to vsichni byli zidovsti konvertiti kteri tam nikdy v dejinach nemeli predky, jejich genom se nelisi od populace statu z kterych prisli.
"Ani slůvkem se nezmiňuje o jejich dlouholeté nenávisti a teroru vůči Židům", pouze magori nechapou ze zlodeji uzemi a okupanti nic jineho nez nenavist nezaslouzi. a mohou byt potiranni veskerymi prostredky.
Pouze magori mohou stat, ktery vznikl diky vyvrazdovani arabskych vesnic gangy nelegitimnich migrantu a podpore zkorumpovane politiky OSN povazovat za legitimni.
Nehodlam zde vyvracet veskere nesmysly teto slataniny, bylo by to na roman. Autor taktne vynechava kolaboraci sionistickeho hnuti s Hitlerem (dohoda Haawara 1933) a financovani Hitlera zidovskymi bankami az do 1941.
[bliji][bliji]

376638

8.2.2020 6:32

Dezinformace z dílny PLO a Hamas

Honi soit qui mal y pense 46.?.?.?

Reakce na 376638

Bylo to přesně naopak.S nacisty úspěšně kolaboroval od r.1933 vůdce palestinských Arabů Mohamed Amin el Hussaini velký mufti Jerusalema, příbuzný a duchovní otec Jasira Arafata. Financoval mu v r. 1959 založení Al Fatah a výcvik bývalými naci-oficíry. Hussaini byl válečný zločinec,který založil a vedl muslimské jednotky SS v Bosně. Byl fascinován nenávisti nacistů k Židům a organizoval na ně v Palestině masakry v r. 1920 a od r.1936 do 1939. Což s nadšením telegrafoval 31.3. 1933 do Berlina německý konsul Heinrich Wollf.Rovněž jsou doloženy jeho četné návštěvy v Německu včetně návštěvy koncentračního tábora Auswitz-Monowitz.Hitler a Goebbels jim byli unešeni. V r. 1943 mu Himmler zaslal děkovný telegram. Hussaini je osobně zodpovědný za povraždění tísíců židovských dětí. Ještě několik let po válce vedl tento zločinec palestinské Araby, odmítal židovský stát stejně jako dnes Hamas a je zodpovědný za to, že Palestinci nepřistoupili na plan OSN z r. 1947 a jejich potomci bez státní příslušnosti sedí jako uprchlíci v táborech dodnes. Egyptský vůdce muslimského bratrstva Hasan al Bana ho v r.1946 nadšeně obdivoval slovy: "Mufti je Palestina a Palestina je mufti. Je to hrdina, který s pomocí Hitlerova Německa bojoval proti Sionismu. Německo a Hitler už nejsou ale Amin el Hussaini bude v tomto boji pokračovat dále". Husseini a jeho následovnici PLO a Hamas terorizovali a vraždili odpůrce ve vlastních řadách, aby nikoho nenapadlo někdy přistoupit na dohodu s Izraelem. Proto i Arafat, který se bál o život, odmítl dohodu s Izraelem v Camp David.

376714

8.2.2020 9:42

RE: Dezinformace z dílny PLO a Hamas

rosco 185.?.?.?

Reakce na 376714

naprosto nic neni naopak, skutecnost ze Hussaini kolaboroval s Hitlerem (mel k tomu ostatne duvod kdyz mu zidi kradli uzemi pred nosem, podle hesla nepritel meho nepritele je muj pritel) , nevylucuje podobnou kolaboraci sionistu ktera je dolozena zidovskymi historiky nejen v Israeli a USA ale i jinde. Smlouva sionistu z r 1933 splachla Hitlerovi do kasy zhruba 105 milionu Reichsmark,tehdy pekne prachy. Zidi pozvali Eichmanna do Palestiny kde pak zakladali lokalni bunky NSDAP a Rotschild ve svem videnskem palaci hostil Eichmannuv stab.

zid Edwin Black,USA, The Transfer Agreement nebo zid Tom Segev,Tel Aviv, Sedmy milion (k dostani ostatne i v ceskych knihkupectvich v cestine )
pouze dva priklady z mnohych
Pokud jde o Arafata, naproste blaboly, Arafat a Izak Rabin, israelsky premier, podepsali 1995 v Oslu mirovou dohodu ktera se pejzate mafii nehodila do kramu a proto Rabina za dva mesice nechali odprasknout.
Sionisticti zlocinci si zadnou mirovou dohodu nemohou ani dovolit, vraceni ukradenych uzemi znamena konec Israele, protoze 45% spotrebovane vody pochazi z ukradeneho uzemi. [bliji][bliji][bliji]

376721

9.2.2020 7:56

Zjistěte si nejdřív fakta než začnete špinit a lhát

Honi soit qui mal y pense 46.?.?.?

Reakce na 376721

Haavara-Transfer Abkommen nebyla žádná kolaborace ale nezbytná nutnost a jediná legální možnost jak dostat Židy po uchopení moci nacisty v r.1933 z Německa do Palestiny.
Das Haavara-Transfer-Abkommen
https://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/die-wohnung/195259/das-haavara-transfer-abkommen

Velký Mufti Jerusalema Mohammed Amin el Husseini, vůdce muslimů a Arabů v Palestině, učitel a mentor Jasira Arafata, zavilý nepřítel Židů, nacistický kolaborant, válečný zločinec a vrah, a zakladatel spojenecké osy mezi neonacisty a palestinci, nese z arabské strany hlavní vinu na vznik dodnes trvajícího a dále se prohlubujícího izraelsko-palestinského konfliktu.

K. Gensicke, Der Mufti von Jerusalem und die Nationalsozialisten

Klaus-Michael Mallmann / Martin Cüppers, Halbmond und Hakenkreuz. Das Dritte Reich, die Araber und Palästina

Matthias Küntzel, Djihad und Judenhass. Über den neuen antijüdischen Krieg

Tilman Tarach, Der ewige Sündenbock: Heiliger Krieg, die "Protokolle der Weisen von Zion" und die Verlogenheit der sogenannten Linken im Nahostkonflikt

[velký smích] [velký smích] [velký smích]

376745

9.2.2020 9:57

RE: Zjistěte si nejdřív fakta než začnete špinit a lhát

rosco 185.?.?.?

Reakce na 376745

"nebyla žádná kolaborace ale nezbytná nutnost a jediná legální možnost jak dostat Židy po uchopení moci nacisty v r.1933 z Německa do Palestiny. "

presne tak, jelikoz naprosta vetsina evropskych zidu nejevila chut se stehovat do pouste a statu ktery neexistoval , bylo nutno je prinutit, pouze osoby mdleho rozumu to nechapou, jasna kolaborace. Pozvani Eichmanna do Palestiny a zakladani lokalnich bunek NSDAP sionisty a financovani Hitlerova zbrojeni zidovskymi bankami v USA az do 1941 byla zrejme tez humanitarni cinnost. Pokud kradu uzemi na kterem mi predci nikdy v minulosti nezili, coz je jasne pripad Askenasi, nemuzu se divit ze sklizim nenavist, pouze amputovani bezmozci to nechapou. Vyjmenovavani vypotku sionistickych prestitutu na tom nic nezmeni. Co tomu rika vas doktor? Neusmikl rabin vic nez mel?
[chechtot][chechtot][chechtot][bliji]

376747

9.2.2020 11:01

Samé lži a kecy bez udání pramenů

Honi soit qui mal y pense 46.?.?.?

Reakce na 376747

Z které žumpy čerpáte "ANTISIÓNE" ?

[chechtot] [chechtot] [chechtot]

376749

9.2.2020 18:49

RE: Samé lži a kecy bez udání pramenů

rosco 185.?.?.?

Reakce na 376749

zasadne jenom z te kosher.
Veskere udaje ktere jsem uvedl jsou z pera zidovskych historiku, pridam knihy Normana Finkelsteina jehoz matka prezila koncentrak , "Konflikt mezi Israelem a Palestinci a Holocaust Industry", Za ty se mohla sionisticka mafie vzteky posrat kdyz odhalil jeji podvody a nechala jeho profesuru na Uni ukoncit. Pokud me prameny nebyly dost videt, kup si nove bryle, i kdyz bryle tezko neco napravi co hlava nezpracuje.
Dalsi nablble otazky na sklade?
[chechtot][chechtot][bliji]

376754

10.2.2020 11:36

Přečti si znovu první půlku článku a můj komentář dole!

Honi soit qui mal y pense 46.?.?.?

Reakce na 376754

Vůbec jsi nepochopil o co v článku šlo, protože sis slepou nenávisti k Židův zatemnil mozek.
US Imperium vede stínové války aby mohlo pod různými záminkami utahovat šrouby, tzn. zbavovat blbé gojimy jako jsi ty a já zbytků občanských práv, svobod a nastolit novou diktaturu zvanou korporátní fašismus jako v Rusku a v Číně. Na každém kroku nás špehují, cenzurují, oblbují propagandou, omezují nám soukromí a řízení převádějí na nevolené struktury. Jitří nenávist a rozeštvávájí , aby nás mohli lépe ovládat dle hesla divede et impera.
Nenávidíš Židy, protože jsou schopnější než ty. Závidíš jim prachy a moc. Umějí si to zařídit. Mají proti nám tři tisíce let náskok. Vědí, že odjakžive platí, kdo má zlato a otroky, ten vládne. Přece víš, co řekl Rothschild, ne? Tak to bylo odjakživa a bude i nadále.
Pamatuj, že tuhle hru nevyhraješ, nedosáhneš remízy a dokud žiješ nemůžeš ji opustit.
Platí zde právo silnějšího:
1. Sionisti mají vždycky pravdu
2. Nemají-li někdy pravdu, platí článek číslo 1.
Je to beznadějné a nám nezbývá, stejně jako při nevyléčitelné chorobě, pokorně se podřídit, jinak se z toho zblázníme.

Elisabeth Kübler-Ross říká, že si každý postupně projde 5 stádii
1. Ignorování, bagatelizace
2. Hněv, agrese
3. Smlouvání
4. Deprese
5. Rezignace, akceptance, pokora

Já už jsem procesem poznání prošel a pokorně přijímám osud. Ty bojuješ proti větrným mlýnům a protose nacházíš ve 2.stadiu: hněv,agrese

376761

10.2.2020 16:03

RE: Přečti si znovu první půlku článku a můj komentář dole!

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 108.?.?.?

Reakce na 376761

Můžu vás ubezpečit, že naprosto jistě nepatřím do kolonky každý, dle definice té Kýblerové, nevím jak napsat tu správnou diakritiky a nechce se mi s tím zdržovat přes nějaké blbé fonty, ta paní to určitě přežije a vy taky. Vypadá to, že tahle paní ví o chlapech jako já úplný hovno a to konstatuji k oboustranné spokojenosti. Paradoxně jsem se narodil v reálněm socialismu jako svobodný člověk, žil jsem do převratu i po něm jako svobodný člověk a míním raději i zemřít jako svobodný člověk. Paradoxně, protože dnes má západ blíže k Orwelovi než za studené války. Byl jsem na všelijakých černých listinách a co vás nezabije, to vás posílí. Podle toho jak se nám časy hekticky mění budu muset dříve nebo později odložit tu lopatu a ...

[velký smích][velký smích]
Na tom vrcholu civilizace bohužel "dnešním západě" jsou teď strategie úspěchu založeny na lízání řiti prachatých bezpateřních lumpů jestli to je Soros nebo Trump jako pohůnci mocných, toť pouze volba ideologie. Dále prázdných frazí, tvrdých loktů na rádoby morálním imperativu ty chcípni dneska a já zítra. Většina vidititelných "elit" i těch ve stínu není schopna ani pochopit a identifikovat na jakém základě morálky vůbec konají a žijí. Opice není schopna rozpoznat v zrcadle šklebící se opici. Pokud jde o tu "nutnost " pokorně se podřídit, tak talibanci, a desítky ozbrojených milic a taky odpor neozbrojených "bezmocných" lidí s páteří na netu i ulicích ve celém světe nepochybně ukazují za posledních 25 let, že imperium se naprosto vyčerpalo při snaze vynutit si tuto "nutnost se podřídit" ekonomicky, vojensky a konečně i politicky totální ztrátou elementární důvěryhodnosti. Nefungovala ani globální karta, nelze prosadit militantní nacionalismus, protože to znamená nukleární smetiště.

To musím i muslimům skutečně vzdát čest, že nemíní být otroky a žádný strach když muslimovi skutečně dokážete, že jste svobodný člověk, tak oni s tím volky-nevolky i u nevěřících psů musí smířit. Já jsem křesťan vírou a kulturou, která mě spojuje s těmi, co na základě své osobní svobody mají naprosté právo věřit, čemu uznají za vhodné. Takže preferuju dobře vyzbrojené američany, švýcary, rakušany.... v odmítnutí novodobého otroctví. Teď se pět minut po dvanácté možná probrali britové a když si to zvolí češi a jiné národy, tak budu ze srdce rád. Jak řekl Thomas Jefferson "...strom svobody je někdy třeba zalít i krví".. A až padnou fiat money, tak strategie vohnouta , což je lidový název pro tu nutnost - nebude zrovna tou nejlepší na přežití !!

376771

10.2.2020 20:15

RE: Přečti si znovu první půlku článku a můj komentář dole!

rosco 185.?.?.?

Reakce na 376761

"a nastolit novou diktaturu zvanou korporátní fašismus "

jsi cim dal zabavnejsi, zrejme sis zapomel nastavit budika a zaspal, korporatni fasismus existuje v zemich NATO, Japonsku a zbytku britskych gubernii nejmene od 80 let, spise dele.

"Nenávidíš Židy, protože jsou schopnější než ty. Závidíš jim prachy ",
zrejme sis poslintal tvou jasnovideckou kouli, za prve prachu mam davno vic nez potrebuji za 42 let ve Svycarsku se leccos seslo,a za druhe na rozdil od tebe jsem pochopil jak funguje kreditni a bankovni system pri fiat money, proto jsou bachorky o tech ach tak schopnych zidech primo k popukani, videl jsem v Tel Avivu tu hordu neschopnych nemakacenku,prave na bankovnim systemu je videt ze jsou to magori protoze diky sve nenazranosti se vmanevrovali do kouta z ktereho neni uniku, blizici se kolaps systemu je smete do kanalu, i vetsinu tech nejvetsich majetku. Pouze magori veri ze je mozne prodluzit se k prosperite a ze je mozne kontrolovat moc nad celym svetem a udrzet ji. Tomu veri akorat pubertaci kteri cumi cely den do bedny kde bezi 24 hodin denne sionisticke bachorky.
Pravo silnejsiho sice plati ovsem bez jejich amrdolskeho Golema jsou kompletni suchari a i tu atomovku si mohou dat za klobouk, tou se ekonomicke problemy nevyresi a Golem a jeho evropske gubernie zcela jasne proleti kominem, staci mrknout na bilance US koncernu a bank, ty jsi ty ovsem jeste v zivote nevidel. Silnejsi je totiz sila ekonomickych zakonitosti ktere desitky let sabotovali, az se 2007 ucho utrhlo a ted predstiraji ze se za vlastni pacesy mohou vytahnout z bahna, uz se na to tesim, o nejakem hnevu u mne nemuze byt reci, neni nic zabavnejsiho nez sledovat jak jim to hnije po prdeli. Nenavidet je nepotrebuji, choleru take nemuzes nenavidet.
[chechtot][chechtot][chechtot][chechtot]

376776

6.2.2020 13:45

A kde je odkaz na ten "M.Novotného článek"?

JuuHele 2001:x:x:x:x:x

Nikde v článku jsem nenašel odkaz na článek, jež se zde kritizuje...[oči v sloup]

376640

6.2.2020 15:15

RE: A kde je odkaz na ten

Vladimír Stwora editor (zavináč) zvedavec (tečka) org 185.?.?.?

Reakce na 376640

Přidal jsem to tam.

376649

6.2.2020 14:32

Bludy pana Convidado

MZV státu Bohemie 84.?.?.?

Dokonce i v dnešních MSM je vzácností vidět tolik bludů pohromadě v jednom článku:

1) Pan Convidado trpí přetrvávajícím bludem. V článku p. Novotného není nikde ani zmínka o tom, že by se obyvatelstvo v Izraeli skládalo jenom z Chazarů.

Běžnou praxí v médiích je nevyjmenovávat všech 163 uznaných národností v Ruské federaci, když někde "Rusáci" něco vymamlasí. Je to tak? Když "Rusáci" prohráli v Afghánu, MSM snad vyjmenovávala všech 163 národností v RF plus další, které byly v Sojuzu? Ne, všichni zjednodušeně psali: Rusové ustupují domů.
Žádné MSM nepsaly: a Tataři také a Turkmeni také a Čerkasové atd. také ustupují.
Kde byl tehdy pan Convidado se svou briskní reakcí, že se Sojuz nebo RF neskládá pouze a jen z "Rusáků"?

Jestliže Chazaři a jejich potomci tvoří v Izraeli cca 91 až 94% z okupantů/invaderů a jejich potomků, potom pro zjednodušení stačí uvádět Chazaři.

Každý samozřejmě chápe, že v Izraeli žije také asi milion opravdových semitských občanů a to jsou: Palestinci a Sefardi. Článek p. Novotného toto nepopírá.

Takže pro pana Convidado, až uvidíte článek, že Američané napadli Grenadu, prosím neomdlívejte vzteky. My všichni si domyslíme, že se na Grenadě vylodili nejenom Američané, ale i Hispano, a Vietnamci ve službách US Marines a další.


2) Když se Conquistadoři vylodili na plážích poblíž džungle ve Střední a Jižní Americe, prohlásili sami sebe za indiány? NE! Když se Francouzi vylodili v Mozambiku, prohlásili sami sebe za "negry"? NE!

Když se však Chazaři vylodili v Haifě, neváhali sami sebe prohlásit za "Semity", dokonce to o sobě prohlašovali ještě před vyloděním. Tato opravdová anomálie ve světových dějinách, kdy invadeři si přivlastní identitu svých obětí je natolik vzácná, že je potřeba ji věnovat zaslouženou pozornost.

Nejspíš půjde o staletí prováděnou propagandu a vymývání mozků v celé chazarské populaci. Důkazem může být, že před časem někde poblíž Itilu vykopali z bahna zachovalé malé kanoe s vyrytým nápisem "Israel". Je snad jasné, že toto kanou nedoplulo z Haify přes Bospor a přes celé Černé moře až do Itilu. Naznačuje to, že již kolem roku 1250 někteří Chazaři trpěli sebeklamem a domnívali se, že jsou "Izraelci".

3) Dokážete si představit Zimbabwany, poté co se v alegorickém příběhu vylodili v Praze, jak by sami sebe prohlásili za "Slovany" a každou kritiku jejich vraždění Čechů by ihned označili za "Anti-Slovanismus"? Pro jistotu by skoupili pár vydavatelství, aby se v co nejvíce slovnících objevila tato definice pojmu: Pokud kritizujete vyvražďování Čechů a Moravanů Zimbabwany - těmi jedinými pravými Čechy a Slovany, ptom jde o jasný projev Anti-Slovanismu a musí být potrestán.

Takže je potřeba se přestat ohánět slovníky, jejichž autoři nikdy neznali historii Chazarské říše a je potřeba střízlivě definovat pojmy. Krit...Automaticky kráceno

376642

6.2.2020 14:34

Židé?

Popelkja Josef 2a00:x:x:x:x:x

Správná otázka. Kdo to jsou židé? I žid Uve Avneri o nich napsal knihu "Vymyšlený národ". Z počátku byli "židé" pouze jedním z Arabských kmenů. A jak se píše v Bibli, opili ze závisti svého bratra Josefa a prodali ho do otroctví do Egypta. Ale i tam se dokázal svými schopnostmi etablovat až na faraonova ministra. Potom, když začala nouze o potraviny, jeli obchodovat do Egypta a Josef se k nim přihlásil. A tak se tam postupně rozšířili jako lues po veřejném domě. Tam zřejmě, dle Achnatona, přjali jednobožství. Ovšem ze své nezřízené touhy po majetku a moci nakonec v Egyptě škodili, vykradli Egypt a utekli přes Rudé moře do dnešní Saudské Arábie, kde se jak sociálně, tak nábožensky sjednotili. Co následovalo je známo, na pokyn Mojžíše překročil Jošua Jordán s armádou i ostatními lidmi a vyvraždili celý Kanán.
Až tam se plně rozvinula jejich velmocenská politika a skončilo to tzv, Babylónským zajetím. Je dost prvděpodobné, že i tu vnitřně rozvraceli, a jak dnes tvrdí "židovští" biologová a historici, dva tam ztracené kmeny jsou dnešní cikáni, kteří se přes Indii také rozšířili přes Asii do Evropy. Je jisté, že při své migraci do světa trpěli a někdy bezdůvodně, ovšem jejich přístup k Palestině a Arabským státům obecně, se dá klidně nazvat "holokaustem", jaký vůči nim vedl Německý nacismus. Musím ovšem podotknout, že výraz "holokaust je nesprávný a zavádějící. Je to jejich termín, kterým se chtějí v očích světa zvýraznit, ačkoli jiní něli podobné i větší ztráta a stejné utrpení. Správný výraz je genocida. Chci ještě upozornit na to, jejich "vyvolenost" je v podstatě totožná s nacistickou "nadřazeností".

376644

6.2.2020 19:49

RE: Židé?

rosco 185.?.?.?

Reakce na 376644

ono to asi nakonec vsechno bylo uplne jinak. Nejlepsi na tom je, ze pracne sestavene babovicky dejin sionisticke mafie rozkopali dva mezinarodne renomovani archeologove zidovskeho puvodu. Podle nich se zadny prichod z Egypta nekonal,ani dobyti Kanaanu, Jerusalem za krale Davida nebyla zadna rise nybrz pouze vetsi vesnice a Salamounuv templ byla pouze fikce po ktere se dodnes nenasel ani sutr.
Take o antickych zidovskych mestech neexistuji temer zadne archeologicke dukazy, naopak naprosta vetsina tehdejsich vykopavek je reckeho puvodu.

https://www.amazon.de/Keine-Posaunen-vor-Jericho-a...

https://www.amazon.de/gp/product/3406546765/ref=db...

http://www.preearth.net/phpBB3/viewtopic.php?f=23&...
[chechtot][chechtot][chechtot]

376657

7.2.2020 6:35

RE: Židé?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Reakce na 376657

Josef Flavius bol prítomný pri dobývaní Jeruzalemu v r. 70, aj pri tom keď Šalamúnov chrám vtedy zhorel. Všeobecne uznávaný židovský historik, súčasník tej doby, nájdete o ňom ľahko zdroje.
Nie zrovna zo Šalamúnovho chrámu, ale nejaký iný šuter vás iste kdesi zasiahol.

376665

7.2.2020 9:02

RE: Židé?

rosco 185.?.?.?

Reakce na 376665

"Všeobecne uznávaný židovský historik, súčasník tej doby, "
No jasne v r.70 , pocitam ze dukazy o tom mate jiste schovane pod posteli. Pouze lidi mdleho rozumu jeste nechapou ze kazdy dobyvatel te doby potreboval sve vitezstvi patricne glorifikovat a mel k tomu ucelu patricne poskoky kteri to opevovali, kam by chudak Flavius doskakal kdyby rekl ze Rim dobyl pouze vetsi vesnici. Vas zadny sutr trefit ani nemusel, ten uraz se zrejme stal uz pri porodu.
[velký smích][velký smích][chechtot][chechtot][chechtot][chechtot][chechtot][chechtot]

376673

7.2.2020 19:46

RE: Židé?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Reakce na 376673

Pointou tých troch riadkov mojej reakcie bola existencia samotného chrámu. Starý Zákon: 1 Kr 1 – 11. Flavius vo svojom diele Židovská vojna jeho existenciu potvrdil, navyše v tej dobe žil. Vy máte „dva mezinarodne renomovani archeologove zidovskeho puvodu“ a „Podle nich“, pre mňa je smerodatný minimálne Starý Zákon a tiež ma zaujímajú info napr. z knihy Flavia.

376705

8.2.2020 1:02

RE: Židé?

Sugar 84.?.?.?

Reakce na 376673

Pokud by Joseph Flavius nebyl židem, mělo by smysl se vaším primitivním příspěvkem vůbec zabývat.

Jakou máte vy Rosco metodologii poznání?

Zatím jsem slyšel od vás jen kritiku k ostatním. Jste nihilista, nebo posíláte ovečky záměrně do inferna pro pár shekels?

Pojďte s barvou ven, rukavice byla hozena...

376710

8.2.2020 9:09

RE: Židé?

rosco 185.?.?.?

Reakce na 376710

zatim jsem zadnou rukavici nevidel, pouze oslintane opakovani sionistickych pohadek. Osoby mdleho rozumu zrejme nejsou stavu pochopit, ze prave protoze Flavius byl zid a zaroven prebehlik ktery kolaboroval s Rimem, coz mu zachranilo kejhak, byl nucen zpivat pisnicku svych novych panu. Ze si sionisticka propaganda vybira zdroje ktere se ji hodi do kramu neni nic noveho. Faktem je, ze veskere blaboly oduvodnujici jejich kradez uzemi jsou dolozeny pouze bibli a o tom ze na sepsani bible meli pejzati podstatny podil zpivaji vrabci na strese. Archeologicke dukazy neexistuji zadne. Nepochybuji ovsem ze na jejich vyrobe uz se pilne pracuje, podobne jak byla vyrobena cast svitku spisu nalezena v jeskynich Qumran u Mrtveho more, samozrejme zrovna ta cast ktera podpori kradez uzemi. Jaka smula ze dnesni technologie umoznuje podobny svindl odhalit, to se pejzati kamenici pri vyrobe "starych" vykopavek asi poradne zapoti.
[chechtot][chechtot][chechtot][chechtot][bliji]

376719

7.2.2020 17:41

RE: Židé?

Lovec idiotů 194.?.?.?

Reakce na 376665

[chechtot][chechtot][chechtot]

To je něco jako s tou "židovskou" vzpourou. Vzpoura nebyla "židovská", ale judeánská a judeánci nebyli "židé", ale římští veteráni. Chrám byl římský. Ostatní jsou pohádky pro děti.

Kolega rosco správně píše o zveličování hrozeb Římu, je to naprosto běžné. Když Římani vytáhli do "Germánie", bylo to proto, že někdo ji charakterizoval jako organizovanou říši, která je smrtelným nebezpečím Říma. Ve skutečnosti roztroušené slovanské kmeny nepředstavovaly pro Řím žádné nebezpečí, ale za nějakou dobu "barbaři", ve skutečnosti opět římští veteráni a jejich potomci,dobyli Řím.

376696

8.2.2020 1:15

RE: Židé?

Sugar 84.?.?.?

Reakce na 376696

Někdo identifikoval... Kdo, proč, jak?

Např. vzhledem k Střední Evropě... židovské války.
Jaký byl cíl v objemnějších procesech řízení globalizace?
Řím bly jen zdrojem koncentrace řízení – nic víc pro ty jenž reálně vládnou.

Epizoda dějin detto: Egypt, Judea, Helenia, Roma, Helvetia...
Kdo nezná minulost, nemá budoucnost!!!

376711

8.2.2020 7:16

Popelkja Josef byl zřejmě na regionální konferenci v Teheránu(Irán)

Honi soit qui mal y pense 46.?.?.?

Reakce na 376644

která byla přípravou na světovou konferenci OSN proti rasismu 2001 v jihoafrickém Durbanu, vydala prohlášení, ve kterém byl Izrael obviněn, že páchá Holocaust. Ani jediná z tam přítomných NGO proti tomuto nařčení neprotestovala.

376716

8.2.2020 15:09

RE: Popelkja Josef byl zřejmě na regionální konferenci v Teheránu(Irán)

Josef Popelka 2a00:x:x:x:x:x

Reakce na 376716

Buďte si jist, pane Honi-míre, že jsem v tom Teheránu nebyl. To co zde občas přispěji je na základě toho, co jsem si o tom z více zdrojů během života přečetl a toho, jak to na základě svých zkušeností posoudím. Nebo si snad myslíte, že poválečné přidělení území židům, na základě diktátu koloniálních mocností je v pořádku? Ti kteří by jim vlastní území nadarovali? A i z toho po váce "přiděleného" území asi 75% židé sami ukradli, Jenom proto, že mají větší "klacek" a starší "kamarády"? Třeba jste ani nepostřehl, jak jim ti kámoši pomáhají i v pokusu ukrást si Golanské výšikny/voda/, má s nimi problém Jordánsko a Libanon a i další okolní státy, snad kromě Saudské Arábie, na jejímž území se jako pseudonárod vylíhli? Rád bych na závěr přidal omluvu, že jsem v prvním příspěvku dal autorství knihy " jak byl vymyšlen židovský národ" panu Uve Avnerimu. Od něho jsem o ní poprvé četl, a buď skutečného autora nezmínil, nebo jsem to přehlédl.

376728

6.2.2020 14:34

Bludy pana Convidado 2. část

MZV státu Bohemie 84.?.?.?

Takže je potřeba se přestat ohánět slovníky, jejichž autoři nikdy neznali historii Chazarské říše a je potřeba střízlivě definovat pojmy. Kritika etnických čistek namířených proti semitskému obyvatelstvu nemůže být logicky nikdy chápána jako Váš pokroucený "Anti-Semitismus".

4) Pravými potomky biblických Židů jsou: Palestinci (cca 15 mil osob včetně násilně vyhnaných z Palestiny) a Sefardi (cca 400 tisíc plus mínus osob).
Palestinci a Sefardi mají totožnou DNA. Ano, víme, 2 osoby nemají zcela totožnou DNA, je stejná v tom smyslu, že se jedná o stejné etnikum.

5) Chazaři a jejich potomci tvoří 91 až 94% ze všech invaderů/okupantů v Izraeli. Zbytek jsou Sefardi, Falaši a další. Je snad jasné, že Falaši nikdy nechodili po Svaté zemi. Je snad jasné, že několik Číňanů, kteří se prohlásili za Židy, také nikdy předtím nechodili po Svaté zemi.

Pro obzvlášť nechápavé: Chazaři změnili svou víru - konvertovali. V minulosti uctívali falus jako Boha. Vyslanci jiných zemí se na královském dvoře v Itilu váleli smíchy a chazarský vládce se velmi styděl. Proto vyhlásil výběrové řízení na dodávku nového náboženství. Zvítězil judaismus a poté většina obyvatelstva Chazarské říše konvertovala na judaismus. Perští kupci projíždějící Chazarskou říší tuto skutečnost zaznamenali v kronikách: "Všichni v Chazarské říši nyní vyznávají judaismus". Tzn. Chazaři vyměnili své náboženství, nikoliv však DNA.

A podobně i Palestinci: Během staletí konvertovali z judaismu na islám. Tzn. Palestinci změnili své náboženství, nikoliv však DNA. Sefardi, kteří po staletí obchodovali po celém Středomořském pobřeží, si judaismus ponechali. Neměli žádný důvod jej měnit. Prostě byli všude respektování a nikdo jim nikde neubližoval.

Pro extra moc nechápavé: Jak poznáte Chazara? Má evropské vzezření, evropskou tvář (asi čtvrtina Chazarů má mongolské horní víčka). Velmi bledou pleť (v Chazarii slunce moc nesvítilo). Když se Chazar vylodil v Haifě, obvykle neuměl hebrejsky a psát zprava doleva. 99,99997% Chazarů POPÍRÁ, že jsou Chazaři nebo chazarského původu. Tzn. 99,99997% zcela vážně tvrdí, že jsou Hebrejci nebo Židé. Při nejasnostech můžete analyzovat DNA.

Jak poznáte opravdového potomka opravdových Židů? Jednoduše: Vypadá jako Palestinec nebo Sefard, má snědou pleť, nemá šedomodré oči, nemá blond vlasy. Kdo chce soudní důkaz, DNA je odpovědí.

Tzn. Pokud se Zimbabwan nebo Eskymák naučí Staré pověsti české, nedává mu to právo vraždit Čechy a krást českou půdu. Stejně tak platí pro Chazary: Že se naučili Talmud, ještě neznamé, že mohou vraždit opravdové semitské obyvatelstvo v Palestině.

Pro legitimitu nového státu je potřeba, aby byl uznán Radou bezpečnosti OSN, což se v případě Izraele nikdy nestalo. Tzn. technicky vzato nelze zpochybňovat legitimitu Izraele, protože legitimitu zatím...Automaticky kráceno

376645

6.2.2020 14:35

Bludy pana Convidado 3. část

MZV státu Bohemie 84.?.?.?

Pro legitimitu nového státu je potřeba, aby byl uznán Radou bezpečnosti OSN, což se v případě Izraele nikdy nestalo. Tzn. technicky vzato nelze zpochybňovat legitimitu Izraele, protože legitimitu zatím nikdy neměl.

A mimochodem, zkuste hádat, proč Izrael nikdy neměl ústavu? Protože by měl pouze 2 možnosti a obě by skončily hroznu mezinárodní ostudou. Pan Convidado nám je zde jistě vyjmenuje.

376646

7.2.2020 11:08

RE: Bludy pana Convidado 3. část

Honi soit qui mal y pense 46.?.?.?

Reakce na 376646

Znovu vás upozorňuji na to, že delegitimizace Státu Izrael dle Sharanského „D testu“ znamená antisemitismus:
https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/antisemitismus-a-jeho-definice.aspx

Izrael zatím nemá definitivní kodifikovanou ústavu stejně jako ji nemá ani Spojené království Velké Britanie a Severního Irska nebo Nový Zéland. Za to má provizorní soubor ústavních základních zákonů ostatně jako ho má Německo:
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/verfassung/staatliche-ordnung/unsere-verfassung/unsere-verfassung-artikel.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalstaatsgesetz_(Israel)

376682

6.2.2020 15:00

Co pan Concovado není schopen vysvětlit

MZV státu Bohemie 84.?.?.?

Co nedokážou vysvětlit apologeti etnických čistek namířených proti semitskému obyvatelstvu v Palestině a nedokáže to ani pan Concovado:

Výše jmenovaní tvrdí, že v Izraeli žádní Chazaři ani jejich potomci nejsou.

Takže zde máme jednu z největších světových záhad:

Kde a kdy přesně zmizeli / se vypařili / sublimovali miliony Chazarů mezi rokem 1250 a současností?

A ještě větší záhada: Jak je možné, že přesně na územích, kde žilo několik milionů Chazarů vyznávajících po konverzi judaismus, bylo několik milionů Chazarů vyměněno za několik milionů "opravdových Židů" nebo Aškenazi?

A jak je možné, že výměna tolika milonů osob proběhla během lomku sekundy, protože nikdo z jejich sousedů, manželů a spolupracovníků si nikdy nepovšimnul, že by třeba měsíc Chazaři chyběli v práci a poté by byli nahrazení "opravdovými Židy"? Vše by muselo proběhnout ve zlomku sekundy a najednou.

Apologeti vraždění a pan Concovado NIKDY nebyli schopni tyto fantastické záhady vysvětlit a dokonce se ani nepokusili o tomto polemizovat. Jejich propagandistické manuály totiž neobsahují pokyny pro tuto diskuzní situaci, na kterou dosud nebyli zvyklí. Vymazání historie Chazarské říše ze všech učebnic totiž provedli jejich sayani (pomocní neplacení agenti) velmi kvalitně.

Pozn. Wikipedia není učebnice, Wikipedia je přesná pokud popisuje technická data nějakého bombardéru, avšak tragicky prolhaná, když jde o cokoliv spojeného se sionismem.

Pane Concovado, nastudujte si prosím 13th Tribe - Arthur Koestler na webu zdarma v pdf zde: http://www.reformation.org/13th-tribe-index.html

376648

6.2.2020 17:07

editorovi patří dík za zveřejnění té blbiny

ping789 91.?.?.?

alespoň je veselá diskuze, a nejeden goj zaváhá ohledně loajality [mrknutí jedním okem]

376650

7.2.2020 5:06

RE: editorovi patří dík za zveřejnění té blbiny

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 108.?.?.?

Reakce na 376650

Mám tady, ale jeden trochu jiný úhel pohledu. V historii z různých důvodý docházelo k pohybům kmenů, kultur... Většinou byli hybatelem "stěhování národů" průšvihy přírodního nebo lidského původu, často obojí. Chaotické období vytvořilo díru v historických i archeologických zaznámech. Pokud jde o selhání člověka, tak 90% se jedná o závist, nenávist a chamtivost. Nic se za posledních 10 000 let nezměnilo. Vznik Izraele úzce souvisí s průserem WWII a s přímým rozpadem britskě kolonialní říše. V USA i UK byla neochota přijmout ve velkém množství evropské židy jako uprchlíky. V OSN ustabovili dva státy, arabové to natvrdo odmítli. Byli si příliš jisti, že Izrael smetou. A Egypt, Jordánsko, i palestinský muftí, muslimské bratrstvo... měli každý i své zájmy a priority.Jistě před tím světové sionistické kongresy, Balfourova deklerace, Pellova zpráva, Sternův gang, Irgun, Deir Jasín, Bernadotte.... a arabové se taky nenechali zahanbit. Bylo to 1000 let jejich země. Překvapivě Izrael v první válce dokázal uhájit nezávislost. Židé považovali svůj nový domov, kde byl daleko obtížnější život než v zemích odkud emigrovali, za vlast. Ben Gurion je dokázal sjednotit. Po vraždě Bernadotteho rozprášil Sternův gang, rozpustil Irgun a nepřipustil žádně nezávislé polovojenské složky. Z Hagany vznikla nakonec izraelská armáda.

V šestidenní válce byl už náčelníkem generálního štábu J. Rabbin ( 1948 velel v předních liniích budoucím speciálním jednotkám ) , schválil radikální verzi operace, i když byl předtím obhájce omezené války. Tvrdé časy vyžadují tvrdá rozhodnutí, a přesto to byl muž, který skutečně hledal nějaké řešeni izraelsko-palestinského konfliktu později jako premiér. Ti co na něj po i před atentátem házeli v Izraeli špínu, mu nesahali ani po kotníky. Na Sinaji byla i ČSLA a to ve slušném počtu vyzbrojeni po zuby, ale měli jsme průšvih. Rúfá nepřiletěl jako první s Mig-21 do Izraele, vystřídali nás Sověti k našemu štěstí. Egypt byl v té době příliš lukrativní klient. Faktem je, že i s vtipnou diverzí Mossadu, je vyprášili neuvěřitelným způsobem, kde se na IDF hrabou náckové s blitzkriegem. S průzkumem jim pomohli britové. Jakmile ještě získali nuklearní zbraně, tak status quo ohledně izraelsko-palestinského konfliktu je daný. Nikdo z muslimských potentátů mimo své dílčí spory s Izraelem, nehne pro palestince prstem. Pošlou jim peníze, humanitarní pomoc..., a tím to končí. Sadám zmizel po pár letech, Kadáfí..., proč ne palestinci? Problém je mešita al-Aksá či Šalomounův chrám. Pokud v Izraeli a muslimském světě převáží radikalismus, tak si všichni naposledy zaválčíme! Končí fiat money, hegemonie západu, který prochází hlubokou morální krizí, technologický vývoj a aplikace předbíhají mravní úroveň lidstva a zřejmě běží dlouhodobější klimatický cyklus...

376664

7.2.2020 18:12

RE: editorovi patří dík za zveřejnění té blbiny

ping789 91.?.?.?

Reakce na 376664

volně upravím jeden výrok, člověk má svůj úhel pohledu na úrovni svého poznáni (vědomí) a cizí úhel pohledu na úrovni svého nevědomí (nepoznání) , což geniálně potvrzují slétnuvši se zástupci jewstice se svými výhrůžkami,
ale s vaším úhlem pohledu nelze polemizovat protože nemá věroučnou složku, faktograficky konvenuje s tím, co si ja pamatuji z dob šestidenní války , nicméně zaznamenal jsem zde v debatě vskutku pregnantní definici : antisemita je ten, koho nenávidí žid - což je zatím nepřesnější klasifikace , co lze číst , přeji hezký večer

376700

8.2.2020 16:06

RE: editorovi patří dík za zveřejnění té blbiny

rosco 185.?.?.?

Reakce na 376664

celkem souhlas, ovsem status quo je dany v blizke budoucnosti, v dlouhodbem pohledu bude Israel porazen fertilitou palestinskych zen, leda ze by si pejzati tu atomovku hodili primo nad sebe. Druhy rozhodujici faktor je nadchazejici konec subvencovani parazita ze strany USA, ktery je v podstate zarucen nevyhnutelnym kolapsem kreditni bubliny a s tim spojeneho konce penezokazectvi. Bez teto podpory bude izraelska bajka o prosperujicim Zidovstanu brzo koncit. Uroven israelske ekonomiky je vseobecne nadhodnocena a take nasledky debilni tvorby zelenych zahrad z pouste jsou z hydrologickeho pohledu katastrofalni.
Byl jsem v 80 letech instalovat IT system v Tel Avivu jednom z nejvetsich koncernu, pripadal jsem si jak nekde v rumunskem kombinate. Produktivita a moralka katastrofalni, naprosty chaos a horda nemakacenku.
[chechtot][chechtot][chechtot]

376730

9.2.2020 5:27

RE: editorovi patří dík za zveřejnění té blbiny

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 108.?.?.?

Reakce na 376730

No, až praskne dluhová bublina, tak nás přejde humor úplně všecky. Už jsem strávil, že proti tomu nejde udělat nic, co by to mohlo zmírnit. Tak nezbývá než se připravit na co nejeefektivnější a nejrychlejší zavedení systému postavenímu na kryté měně, jestli vůbec jde na centrální úrovni něco udělat. Co se bude v těch časech dít bude pěkné svinstvo. Doneslo se mi, že švýcaři každoročně vojensky trenují, proti masovým vpádům početných ozbrojených skupin ze zahraničí. De facto tím naznačují možnost pádu některé z centrálních vlád sousedních zemích v budoucnu. Izraelci jsou vyzbrojeni po zuby, takže i bez atomovek se to může zvrhnout v etnické čistky a nuklearní klacek jenom odstraší případnou zahraniční intervenci. Co budou dělat češi bez armády?.... Tuhle otázku by si měli položit ti co skutečně drží v zákulisí moc v ČR, jinak o tu moc přijdou. Když toto svoji blbostí připustí, škoda jich nebude. Ale český národ bude znovu bojovat o holé přežití. [naštvaný]

376744

9.2.2020 19:12

RE: editorovi patří dík za zveřejnění té blbiny

rosco 185.?.?.?

Reakce na 376744

"Už jsem strávil, že proti tomu nejde udělat nic"
ano to je fakt, uz jsem zde o tom nekde psal, az to rupne je iluzorni verit, ze nejaky kontrolovany pad zustane pod kontrolou dosavadnich korupcniku, zadna armada neudrzi pod kontrolou rozzurene milionove davy, za prve nebude ji cim financovat a za druhe i clenove armady budou naprosto stejne potrefeni, to jim urcite zvedne moralku. Je spise pravdepodobne, ze hlavni starosti politickych tajtrliku bude neviset na nejblizsi lampe. Svycarska armada ma tu vyhodu ze vsichni maji zbrane doma, to se v takove situaci hodi,ovsem jeji vedeni jsou stejni magori jako ti v NATO.
Ostatne neni podstatne zda nejake vlady proleti kominem, jine kafe bude az jim proleti bankovni system a to je jen otazka casu.[chechtot][velký smích]

376755

6.2.2020 17:22

Fascinující blábol

Lovec idiotů 194.?.?.?

Tak to je fakt síla. Ať už jdou všichni s tím antisemitismem do prdele, většina lidí ani neví kdo je žid, je to pro ně pohádková postava. Je "antisemitismus" více nenávistný, než například toto?

"Gójové se narodili jedině proto, aby sloužili nám. Jiné poslání kromě služby národu Izraele na světě nemají. K čemu jsou pohani potřební? Budou pracovat, orat a žnout. My budeme sedět jako páni a jíst. Pohani jsou jako ostatní - musí zemřít, ale Bůh jim dal dlouhověkost. Proč? Představte si osla. Když uhyne, přijde člověk o peníze. Je to jeho sluha, a proto je mu dán dlouhý život, aby pro Žida mohl dlouho pracovat." - hodný pan rabín, Jozef Ovádia, kterému přišlo na pohřeb 600.000 obětí "antisemitismu".

Pane autore, jestlipak tato citace z Talmudu byla vyřčena před začátkem 2.000 let trvajícího útisku? A popravdě, co si myslíte vy? Jo vy to vlastně nesmíte říkat nahlas, ale myslíte si to také, že?

Nebo když hodný pan rabín Dov Lior vysvětluje, že přikázání "Nezabiješ" se netýká případu, kdy žid zabije nežida. S tím se pane autore také ztotožňujete? No, já vím, nahlas se to přiznat nesmí, ale...

Dokonce i autor této roztomilé patetické propagandy už v úvodu jasně naznačuje, že antisemitismus je docela obyčejná závist neschopných gójů ke schopným židům. Nic víc. To je ale samozřejmě naprosto v pořádku, to není rasismus.

Takže zřejmě správnější definice antisemity je tato. Antisemita je ten, koho nenávidí žid.

376652

6.2.2020 17:54

Dozvuky Chazarské říše

Dozvuky pádu Chazarské ří 37.?.?.?

Pečlivě jsem analyzoval článek pana Juana i pana Novotného.

Článek pana Novotného je postaven na prohlášení, že "Chazaři nemají právo vyvražďovat opravdové semitské obyvatelstvo a nemají ani právo krást zemi a vodní zdroje".

Já se ztotožňuji s tímto prohlášením. Stanovisko p. Juana jaksi chybí.

Teď k článku pana Juana:

Pan Juan tvrdí, že sionismus je špatný a chyba. Následuje však text, který mohl napsat pouze zanícený sionista. Celý článek p. Juana působí dojmem, jako kdyby jej napsal fanatický sionista, který pouze předstírá, že sionismus je špatný.

Pan Juan neuvedl ani jeden konkrétní příklad, proč je sionismus špatný, naopak nenápadně vychvaluje zločiny sionismu.

Jedná se o typickou podvratnou činnost vyškolených sionistických specialistů na propagandu. Ne ze známých mládežnických Hasbara brigád. Tam pracují vypatlaní 20 letí studenti za 2000 dolarů a poue vkopírovávají do diskuzních fór texty, kterým ani sami nerozumí.

Pan Juan bude vyškolený specialista. Hádal bych, že bude ideologickým lektorem pana Hoini cosi z diskuzních příspěvků u článku p. Novotného. Pan Juan může také být lektorem u nějaké maoistické/bolševické organizace - něco jako Antifa nebo jiné vzniklé za peníze ze Sorosových fondů.

Takové organizace jsou úplným magnetem pro borce kalibru pana Juana. Nedouky, kteří nepochopili, že bez znalostí všech Holocaustů, které sionističtí vůdci zveřejnili ve světovém tisku mezi roky 1905 až 1938 a bez znalostí historie Chazarské říše vůbec nelze pochopit dějiny 20. století a pohnutky a cíle sionistických špiček. Ano, několik Holocaustů mezi r. 1905 až 1938, které dali do tisku sionističtí vůdcové má dokonce správný, soudními dvory požadovaný počet obětí. Bez jejich pochopení a bez pochopení proč je dnes sionistická propaganda zatvrzele ZAMLČUJE (pozn.: zamlčování genocidia je v ČR trestným činem) nelze pochopit nic.

Doporučuji panu Juanovi nastudovat tyto Holocausty a aby se dotázal ve své sionistické centrále nebo u Soroše, proč jsou tyto Holocausty zamlčovány v ZioMédiích, proč o nich nebyl natočen ani jeden film. Připomínat si zločiny proti lidskosti je důležité. Jjak jinak chcete odsoudit vrahy, co střílejí po zdravotních sestrách ošetřujících zraněné na protestech v Gaze a ještě se u toho chechtají?

Ale o tom všem pan Juan neznámo proč zarytě mlčí. Tak v čem je sionismus tedy špatný, pane Juane? Napsal jste, že je špatný, Tak to prosím rozveďte.

376653

7.2.2020 11:32

RE: Dozvuky Chazarské říše

Honi soit qui mal y pense 46.?.?.?

Reakce na 376653

Dávejte si bacha na hubu, jak napsal pan Covidado. Tutíž nesrovnávejte zločiny sionistů se zločiny nacistů a vynechte z toho laskavě holocaust.
Buďte rád, že jste v Česku a ne v Německu. Tam byste šel za tohle už do basy.

376683

7.2.2020 12:47

RE: Dozvuky Chazarské říše

Salimon 88.?.?.?

Reakce na 376653

Dobrý den,
podle mého názoru pan Juan upozorňuje na nebezpečný rozdíl mezi kritikou sionismu a kritikou Židů jako celku. Nebezpečí tkví právě v možnosti právního postihu, kterému se kritik potenciálně vystavuje.
Podle mě je to hlavní důvod proč se na tomto místě nevyjadřuje k jednotlivým zločinům páchaným ve jménu sionismu. Zkrátka jím zvolené téma nebylo zločiny sionismu, ale rozlišování mezi sionismem a judaismem, s ohledem na riziko právních postihů.
Překvapuje mě, že se snažíte dělat si nepřítele z člověka, který při rozvíjení jiné myšlenky neuvádí zároveň Vám milé téma.

A ohledně trestného činu zamlčování genocidia, soudím, že vědomě zavádíte čtenáře. Podle použitého slova "genocidium" hovoříte o paragrafu 405 trestního zákoníku. Jehož aktuální znění je podle mých informací toto:
"Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta."

Za prvé tam není nic o zamlčování. Navíc i při popírání a schvalování je problém, s jiným než zmíněným nacistickým nebo komunistickým genocidiem, právě v tom, jestli je ten akt z právního hlediska za genocidium v naší republice uznáván. Takže trestné je pouze popírání či schvalování oficiálně akceptovaných genocidií. A jakékoliv zločiny, jakkoliv zavrženíhodné, páchané na Palestincích podle mých informací zatím za genocidium v České republice uznány nebyly. Tedy popírání či schvalování těchto zločinů paradoxně v ČR vůbec trestné být nemusí.
Opravte mě, prosím, pokud máte informace, že Česká republika považuje zločiny páchané na Palestincích za genocidium, potažmo je oficálně řadí mezi válečné zločiny či zločiny proti lidskosti. Velmi rád si svoje informace doplním.
V žádném případě však není trestné zamlčování genocidia. Mimojiné protože by bylo těžké definovat jak často musíte dané genocidium zmínit, abyste se zločinu zamlčování nedopustil.

Pozn.: Omlouvám se za užívání slova "genocidium". Podle mě se jedná o genocidu, ale bohužel zákonodárce používá právě pojem genocidium.

A ještě než mě zařadíte mezi placené kádry, zvažte zda nemohu být jen člověk, kterému vadí bezmyšlenkovité fandění jednomu týmu. A který neuznává úmyslné a vědomé zavádění, za účelem vylepšení své pozice v diskusi.

Salimon

376687

7.2.2020 19:05

RE: Dozvuky Chazarské říše

Lovec idiotů 194.?.?.?

Reakce na 376687

Koukám, že sem nasadili více sajánů... Jeden "zlý" sionista tzv. "Juan Convidado" (Don Juan - O Convidado De Pedra od Moliéra), druhý "hodný" judaista Salimon. Hasbara team jak vyšitý.

Jeden tvrdí, že nežidé jsou zakomplexovaní závistivci, kteří nenávidí židy pro jejich bohatství. Druhý krotí situaci a snaží se svého soukmenovce "mírnit".

Je ale velmi vtipné, když pan Salimon mluví o Don Juanovi jako o člověku, který není nepřítelem. Přičemž Don Juan předkládá klasické dílo z pera sajána propagandisty, které obsahuje veškerá základní "fakta" z hasbara příručky.

> tento plán palestinští Arabi a Arabská Liga bohužel odmítli

"Kdybych já byl arabským vůdcem, nikdy bych nepřistoupil na dohodu s Izraelem… Je to přirozené, zabrali jsme jejich zemi." David Ben-Gurion, 1973

> 900.000 Židů, kteří byli vyhnáni z okolních arabských zemích

Ale ale, kdepak na to Don Juan přišel? [chechtot]

> prý vytvořili režim apartheidu II, provádí etnické čistky,vraždí palestinské Araby, kradou jim půdu a snaží se je vyhubit

"… přišli jsme dobýt zemi od lidí, kteří ji obývají." Moshe Sharett, 2. izraelský prezident, 1914

"Musíme vyhnat Araby a zabrat jejich místo." David Ben-Gurion, 1937

"Mezi námi musí být jasné, že není žádný prostor pro soužití obou národů pohromadě v této zemi. Nedosáhneme našeho cíle, dokud jsou Arabové v této malé zemi. Není jiné cesty než odsun Arabů odtud do sousedních zemí - všech Arabů. Ani jedna vesnice, ani jeden kmen tu nesmí zůstat." Joseph Weitz, 1940

Vložený obrázek

> o jejich dlouholeté nenávisti a teroru vůči Židům

"Palestinci vcelku dlouho nespatřovali v židovských emigrantech z Evropy žádnou hrozbu hlavně z toho důvodu, že se na židy dívali historickýma očima jako na malou menšinu, vyskytující se v této oblasti pod zvláštní ochranou muslimských vládců." Alfréd M. Lilienthal

> šiitské islamistické straně a teroristické organizaci Hisbollah

No jistě, jak jinak... Když někdo napadne Libanon a domorodci se brání, jsou to islamističtí teroristé. [chechtot]

Co si tomto blábolu asi myslí návštěvníci koncertu křesťanské libanonské zpěvačky Julie Boutros, věnovanému právě Hizballáhu?

V roce 2006 izrahellské bomby zabily 900 libanonských civilistů.

Jsem si jistý, že kdyby Don Juanovi někdo zavraždil těhotnou manželku (Dajr Jásín), vyhnal ho z jeho domu, spálil jeho olivový sad a jeho vyhnal do pouště, miloval by tyto teroristy až do smrti.

A ano, jsou židé, kteří dobře vědí, co za neuvěřitelné prasárny dělají jejich "soukmenovci" v Palestině. "Don Juan" k nim nepatří.

376702

6.2.2020 19:31

Fakta jsou neúprosná

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 193.?.?.?

Finance, nadnárodní korporace, investiční fondy, média, politiky a vysoké manažery západního světa ovládá či řídí chazarská mafie. Převážně na její vrub jdou světové obě světové války, četné státní převraty, úspěšné atentáty na nepohodlné politiky, bankéře a žurnalisty, záměrně vyvolané lokální či globální krize, goebbelsovské lži v jimi ovládaných a kontrolovaných médiích tzv. mainstreamu a další nekončící hrůzy současného světa. To není žádný antisionismus, to je smutná pravda. Bohužel. Jak dlouho se ještě necháme těmito odpornými psychopaty a zločinci ždímat, vykrádat, podvádět,vraždit a obelhávat ?

376656

6.2.2020 21:01

RE: Fakta jsou neúprosná

Universal humanist 91.?.?.?

Reakce na 376656

Já rozhodně nepodcenuji vliv toho co nazýváte chazarskou mafií nicméně přijde mi dost přehnané vidět je za vším. Válku v Koreji nebo ve Vietnamu rozhodn nerozpoutala židovská lobby stejně tak nesčetné invaze v Latinské Americe (Grenada 1983, Panama 1989) ano proizraelská lobby má velký rozhodující vliv na US zahraniční politiku na Středním Východě a ano existují židé- chazaři (Gilad Atzmon, Israel Shahak) kteří kritizují nejen sionismus ale i judaismus jako rasistické náboženství. Islám a katolická církev zasluhují ostaně kritiku taky i když ne kvůli rasismu ale protože jejich konečné cíle jsou totalitní absolutní nadvláda nad celou plantou kde budou všichni muslimové respektive katolíci.

376658

8.2.2020 7:01

Kdo financuje palestinské neziskovky a BDS kampaň?

Honi soit qui mal y pense 46.?.?.?

Reakce na 376656

s oblíbeným heslem:"from the river to the sea, Palestine will be free"

Palestinské NGO s úzkým vztahem k Hamas a jejich antisemitistickou kampaň BDS financují křesťanské nadace z USA, jako jsou Rockefeller Foundation, Rockefeller Brothers Fund, MacArthur Foundation, Charles Steward Mott Foundation a především Ford Foundation.

376715

7.2.2020 10:23

Bludy antisemity a rasisty „MZV státu Bohemia“

Honi soit qui mal y pense 46.?.?.?

Vy pořád melete něco o Chazarech a přitom ignorujete zásadní tezi článku a tou je rozlišit, co je v civilizované diskuzi o sionismu a jeho kritice přípustné, co ne a proč.
Pan Convidado přesně definuje sionismus, zná jeho historii ze seriozních pramenů a odsuzuje ho se všemi jeho důsledky.
Dále seznamuje čtenáře s pracovní definicí antisemitismu IHRA, která byla, ač chceme nebo nechceme, oficiálně přijata a je bohužel používána i jako zbraň proti oprávněné kritice šovinistické, sionistické a rasistické politiky Izraele.
https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/antisemitismus-a-j...
Na základě příkladů uvedené v této definici dochází Convidado k závěru, že článek pana Novotného je antisemitistická tiráda stejně i jako vaše komentáře navíc plné rasistických narážek. Zbytečně se tím vystavujete útokům sionistické lobby.
Convidadův článek se vám samozřejmě líbit nemusí a chápu, abyste mohl popřít legitimitu státu Izrael, proč tvrdošíjně nálepkujete východní Židy(Ostjuden)neboli Aškenasim označením Chazaři. Původ a historie těchto Židů je dost složitá, jak ji popisuje např. Heiko Haumann, Joseph Roth, Šlomo Sand a nelze ji redukovat pouze na „Chazary“ jak tvrdíte vy vycházejíc zřejmě z kontraverzní knihy salonního komunisty A. Koestlera. Jakou DNA obsahují jejich geny je irrelevantní a nedotýká se práva Izraele na existenci, jak ostatně i on sám uvádí.
Odmítáte stejně jako nacisti, jakkoliv nešťastný ale přitom všeobecně přijatý výraz antisemitismus pro nenávist vůči Židům a proto záměrně užíváte pojem „původní semitské obyvatelstvo“ pro palestinské Araby.
https://www.ns-archiv.de/verfolgung/antisemitismus...

376679

7.2.2020 19:16

RE: Bludy antisemity a rasisty „MZV státu Bohemia“

Lovec idiotů 194.?.?.?

Reakce na 376679

Pokud to říká někdo, kdo tvrdí, že

>A za normalizace bylo úplně "nejlíp". Kdo nedržel hubu a krok, ten ryl drškou v zemi. Statisíce neprověřených vyhozených ze strany a z práce živořilo pak v bídě. Jejich děti se dostali tak leda do dolů.

tak to bude určitě pravda. [chechtot][chechtot][chechtot]

Ale nebyly to statisíce, ale miliony!!! A všichni do jednoho v uranových dolech!

>Měli jste armádu, policii, lidové milice a na co jste se zmohli? Jen zmlátit pár studentů a potupně odejít od válu.

Jo, taky jsem je mlátil. Všichni jsme je mlátili!!! Do jednoho! A bylo to tvrdé, ne že ne! Skoro jak když v USA jich pár postříleli. Hlavně jsem mlátil studenta Šmída! [chechtot][chechtot][chechtot]

Vložený obrázek

376703

8.2.2020 7:45

rabulistická polemika

Honi soit qui mal y pense 46.?.?.?

Reakce na 376703

Argumentum ad hominem

nic lepšího na skladě nemáte lovče?

376717

7.2.2020 12:07

Hidden History The Khazar Empire

xerox641 37.?.?.?

Hidden History The Khazar Empire
https://www.youtube.com/watch?v=TsS54zGOu6o

376684

10.2.2020 11:22

Psi štěkají a karavana táhne dál

Honi soit qui mal y pense 46.?.?.?

Sionistický stát Izrael má obrovskou převahu díky tlaku své všemocné lobby, jak doma tak i v diaspoře. US imperium a jeho vazalové v EU jen poslušně plní rozkazy z Tel Avivu. Bez materiální a finanční pomoci by Izrael okamžitě zkolaboval.
Rovněž tak i Arabové přežívají, jestli se to tak vůbec dá nazvat, jen díky pomoci ze zahraničí.
Izraelsko-palestinský konflikt nemá řešení. Nejrozumnější by bylo přestat válčit a dohodnout se. To ale fundamentalisti a dogmatici v obou táborech nikdy nepřipustí.Již od samého začátku obě strany z války úspěšně těží a budou v ní pokračovat dokud jim nevyschnou penězovody a podpora.
Francis Fukuyama napsal:Jestliže nemá problém řešení v rámci existujícího systému, přestává být problémem, stává se systémovou vadou a pod jeho váhou se celý systém zhroutí.
Náš globální systém, založený na vykořisťování, válkách, drancování zdrojů a zdečišťování rychle upadá, brzy zkolabuje a lidstvo vyhyne.
1.Joseph Tainter: „The Collapse of Complex Societies“(vyšlo i česky)
2.Norman Pagett: „The End of More“ (E-Book za 1€)
3.There's No Tomorrow (limits to growth & the future)
https://www.youtube.com/watch?v=VOMWzjrRiBg (s českými titulky)

376760

Příspěvků: 60

06.02. 02:06 R.E.  Tohle je ještě více tendenční...
06.02. 07:53  Co je to semitismus? Toť základní otázka, a je potřeba sepsat řádnou definici!
07.02. 10:20 Salimon  RE: Co je to semitismus? Toť základní otázka, a je potřeba sepsat řádnou definici!
07.02. 15:58  RE: Co je to semitismus? Toť základní otázka, a je potřeba sepsat řádnou definici!
08.02. 10:57  RE: Co je to semitismus? Toť základní otázka, a je potřeba sepsat řádnou definici!
06.02. 09:29  co to je
06.02. 10:24 Honi soit qui mal y pense  Kdo je tedy vlastně Žid?
06.02. 11:16 Sugar  Autor a následovníci Moseho...
07.02. 10:50 Salimon  RE: Autor a následovníci Moseho...
07.02. 15:06 Sugar  RE: Autor a následovníci Moseho...
13.02. 21:35 Nelida  RE: Autor a následovníci Moseho...
06.02. 11:29  Po otci nebo po matce?
06.02. 11:54 Jan Hanuš  Není to tak jednoduché
06.02. 12:41 rosco  slabe kafe
08.02. 06:32 Honi soit qui mal y pense  Dezinformace z dílny PLO a Hamas
08.02. 09:42 rosco  RE: Dezinformace z dílny PLO a Hamas
09.02. 07:56 Honi soit qui mal y pense  Zjistěte si nejdřív fakta než začnete špinit a lhát
09.02. 09:57 rosco  RE: Zjistěte si nejdřív fakta než začnete špinit a lhát
09.02. 11:01 Honi soit qui mal y pense  Samé lži a kecy bez udání pramenů
09.02. 18:49 rosco  RE: Samé lži a kecy bez udání pramenů
10.02. 11:36 Honi soit qui mal y pense  Přečti si znovu první půlku článku a můj komentář dole!
10.02. 16:03  RE: Přečti si znovu první půlku článku a můj komentář dole!
10.02. 20:15 rosco  RE: Přečti si znovu první půlku článku a můj komentář dole!
06.02. 13:45 JuuHele  A kde je odkaz na ten "M.Novotného článek"?
06.02. 15:15 Vladimír Stwora  RE: A kde je odkaz na ten
06.02. 14:32 MZV státu Bohemie  Bludy pana Convidado
06.02. 14:34 Popelkja Josef  Židé?
06.02. 19:49 rosco  RE: Židé?
07.02. 06:35  RE: Židé?
07.02. 09:02 rosco  RE: Židé?
07.02. 19:46  RE: Židé?
08.02. 01:02 Sugar  RE: Židé?
08.02. 09:09 rosco  RE: Židé?
07.02. 17:41 Lovec idiotů  RE: Židé?
08.02. 01:15 Sugar  RE: Židé?
08.02. 07:16 Honi soit qui mal y pense  Popelkja Josef byl zřejmě na regionální konferenci v Teheránu(Irán)
08.02. 15:09 Josef Popelka  RE: Popelkja Josef byl zřejmě na regionální konferenci v Teheránu(Irán)
06.02. 14:34 MZV státu Bohemie  Bludy pana Convidado 2. část
06.02. 14:35 MZV státu Bohemie  Bludy pana Convidado 3. část
07.02. 11:08 Honi soit qui mal y pense  RE: Bludy pana Convidado 3. část
06.02. 15:00 MZV státu Bohemie  Co pan Concovado není schopen vysvětlit
06.02. 17:07 ping789  editorovi patří dík za zveřejnění té blbiny
07.02. 05:06  RE: editorovi patří dík za zveřejnění té blbiny
07.02. 18:12 ping789  RE: editorovi patří dík za zveřejnění té blbiny
08.02. 16:06 rosco  RE: editorovi patří dík za zveřejnění té blbiny
09.02. 05:27  RE: editorovi patří dík za zveřejnění té blbiny
09.02. 19:12 rosco  RE: editorovi patří dík za zveřejnění té blbiny
06.02. 17:22 Lovec idiotů  Fascinující blábol
06.02. 17:54 Dozvuky pádu Chazarské ří  Dozvuky Chazarské říše
07.02. 11:32 Honi soit qui mal y pense  RE: Dozvuky Chazarské říše
07.02. 12:47 Salimon  RE: Dozvuky Chazarské říše
07.02. 19:05 Lovec idiotů  RE: Dozvuky Chazarské říše
06.02. 19:31  Fakta jsou neúprosná
06.02. 21:01 Universal humanist  RE: Fakta jsou neúprosná
08.02. 07:01 Honi soit qui mal y pense  Kdo financuje palestinské neziskovky a BDS kampaň?
07.02. 10:23 Honi soit qui mal y pense  Bludy antisemity a rasisty „MZV státu Bohemia“
07.02. 19:16 Lovec idiotů  RE: Bludy antisemity a rasisty „MZV státu Bohemia“
08.02. 07:45 Honi soit qui mal y pense  rabulistická polemika
07.02. 12:07 xerox641  Hidden History The Khazar Empire
10.02. 11:22 Honi soit qui mal y pense  Psi štěkají a karavana táhne dál

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

29

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 38 čtenářů částkou 10 202 korun, což je 29 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Klaus Schwab požaduje globální zdravotní průkaz založený na implantovatelném mikročipu10.05.21 19:57 Neurčeno 0

Oficiální apartheid v Česku vyhlášen!10.05.21 17:46 Česká republika 1

Školy s rouškami zaznamenaly o 37% více infekcí než školy bez roušek!10.05.21 07:54 Slovensko 0

Přestaňte se podílet na testování dětí, vzkazuje učitelka na gymnáziu svým kolegům08.05.21 22:03 Česká republika 2

Vrbětice 2014, po sérii explozí07.05.21 15:46 Česká republika 0

Arenberger07.05.21 13:25 Česká republika 1

Skutečná pandemie vypukne PO očkování06.05.21 16:56 Rakousko 4

Pozvánka na 9.květen05.05.21 23:13 Česká republika 3

Nemyslete si, že základním nezdaněným příjmem od Pirátů něco dostanete05.05.21 19:59 Česká republika 4

Lehmann skončil ve vedení Herthy Berlín kvůli rasistickému vzkazu05.05.21 17:30 Německo 0

Francúzski odborníci bijú na poplach: Je potrebné zastaviť všetky očkovania proti korone!05.05.21 17:20 Francie 1

Další dobrá zpráva: CIA pro diversitu04.05.21 10:41 USA 1

Podvodné okrádání lidí televizí Barandov falešným teleshoppingem04.05.21 00:17 Česká republika 1

Prof. Žaloudík: Covidový bizár pokračuje. Není důležité jaká opatření se dělají, o medicínu tu nejde29.04.21 12:57 Česká republika 3

Zajímavá diplomová práce: Aktéři selhání integrovaného záchranného systému: muniční sklad ve Vrběticích27.04.21 23:03 Česká republika 0

Ruské společnosti se bojí dodávat ropu do Běloruska kvůli sankcím USA27.04.21 21:59 Rusko 1

Aliance národních sil nabízí záruku za tři obviněné bojující za Donbas26.04.21 23:02 Česká republika 1

Lubomír Volný 20.4. ve sněmovně k Vrběticím26.04.21 17:13 Česká republika 2

Největší smrtnost má vakcína od Pfizeru24.04.21 10:02 Neurčeno 15

Lidé už pochopili, že si z nich vláda dělá srandu a na náhubky kašlou23.04.21 19:40 Česká republika 6

Měnové kurzy

USD
21,00 Kč
Euro
25,56 Kč
Libra
29,72 Kč
Kanadský dolar
17,38 Kč
Australský dolar
16,54 Kč
Švýcarský frank
23,37 Kč
100 japonských jenů
19,32 Kč
Čínský juan
3,27 Kč
Polský zloty
5,61 Kč
100 maď. forintů
7,15 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,35 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 686,02 Kč
1 unce stříbra
578,13 Kč
Bitcoin
1 220 968,99 Kč

Poslední aktualizace: 10.5.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 1 367