Diskuze k článku

Je Izrael psychopatický stát?

Příspěvků 56

15.5.2018 6:42

Je

omar 147.?.?.?

Stačí si prečítať Starý zákon. Je to zbierka rozdrapenosti, návodov na vraždenie, podvádzanie, vykorisťovanie, Je nepochopiteľné, že tieto nehoráznosti, klamstvá a bludy čítame dodnes.

Naviac:

...A tím učením, které před námi skrylo učení Kristovo je učení Pavlovo, vyložené v jeho poselstvích, které se stalo základem církevního učení. Toto učení nejen, že není učením Kristovým, ale je to učení, které je s ním v přímém rozporu» (L. N. Tolstoj – Proč se nyní křesťanské národy obecně a ruský jmenovitě nacházejí v neutěšené situaci, 1907).

"Proč řadíme epizodu, která se stala Saulovi na jeho cestě do Damašku k přeludům a odmítáme tak skutečnost, že by se mu zjevil skutečný Kristus?

— Protože se vzájemné vztahy člověka nazývaného Kristus a Saula-Pavla v této epizodě společně s některými dalšími, o kterých budeme mluvit dále, vyčleňují z množství příhod uváděných v kanonických textech Nového zákona. Člověk nazývaný Kristus se v této epizodě nechová tak, jak se Kristus choval ve všech ostatních svědectvích o jeho jednání, která neznevěrohodňujeme."


Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/premozeni-kres...

364171

15.5.2018 7:33

RE: U Pavla začínají všecky rozpory křesťanství.

gippius 213.?.?.?

Reakce na 364171

Pavel sugeruje smíření se s otroctvím, nerovností pohlaví, s nerovností mezi lidmi. Pavel ohlásil antitezi kristova božího království. Pavlovy listy jsou v rozporu s kristovým učením. Pavel byl první, kdo udělal z křesťanství nástroj moci. Pavel začal cestu, ve které křesťanství vyšlo bludným směrem.

364173

15.5.2018 10:11

RE: U Pavla začínají všecky rozpory křesťanství.

Udo2 1.?.?.?

Reakce na 364173

Pavol bol sefom tajnej sluzby Sinedrionu, zidovskej velrady.
Co sa cudujete?

364176

15.5.2018 9:54

RE: Je

nejsem analfabet 37.?.?.?

Reakce na 364171

Blábol jak celý Leva-net.

A Tolstoj předepisuje Kristu, jak se má chovat....

364174

15.5.2018 10:04

RE: Je

omar 147.?.?.?

Reakce na 364174

To ste si akosi poplietli. Tolstoj nič nepredpisuje. Tolstoj konštatuje, že Pavol-Šavol (rečami, skutkami) popiera Kristovo učenie a jeho posolstvo.

(ПОЧЕМУ ХРИСТИАНСКИЕ НАРОДЫ ВООБЩЕ И В ОСОБЕННОСТИ РУССКИЙ НАХОДЯТСЯ ТЕПЕРЬ В БЕДСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ, 1907.)

364175

15.5.2018 10:49

RE: Je

abc 2a02:x:x:x:x:x

Reakce na 364175

Pavol nič nepopiera, ale vyzýva na jeho nasledovanie, tak ako on nasleduje Krista 1. Korinťanom 11 Staňte sa mojimi napodobňovateľmi, ako som i ja Kristov.

Tolstoj len konštatuje, že pravoslavna cirkev sa nedrží pravdy Božieho slova, ale vyučuje Babylonské náuky, ktoré pre veriaceho nemajú praktický význam. A tak je to dodnes. Keby sa ľudia naozaj zaujímali o Tolstého názory na pravoslávnu cirkev, zvlášť pravoslávnu, nemohli by byť jej členmi. Bližšie v jeho knihe Konec veku.

Základní Tolstého tezí bylo neprotivení se zlu násilím a celkové nenásilí. Tato myšlenka se prolíná celým jeho dílem a výrazně ovlivnila některé pacifisty a odpírače vojenské služby, žijící na přelomu 19. a 20. století.

Vyzdvihol úsilie tzv Badatelov Biblie, ako cirvi budúcnosti.

Vrchol odporu k pokrytectvu pravoslávnej cirvi dosiahol v románe Vzkriesenie.

364177

15.5.2018 14:08

RE: Je

nejsem analfabet 37.?.?.?

Reakce na 364175

Tak si prečítajte, čo ste hore citoval.
Popletený ste sám.

364186

16.5.2018 0:11

RE: Je

kolemjdoucí2 213.?.?.?

Reakce na 364171

Celý Starý zákon jsou příběhy ukazující jak by to vypadalo, kdyby Bůh byl soudícím a trestajícím Bohem místo milujícího a odpouštějícího. To je celé. Každý má možnost volby, každý má možnost pochopit, každý má možnost prosit o odpuštění, každý má možnost být v záři Boha lepším člověkem, rozhodne-li se k tomu.

364196

16.5.2018 20:15

RE: Je, a děkuji za skvělý článek

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Reakce na 364196

kolemjdoucí2, už jste si někdy přečetl ten výplod mocensky chorých psychopatů s názvem Starý zákon/ Tora?
Jen dva verše z té snůšky zrůdností, kterou mají xxdé vymyté mozky, kterou mají zažitou. A jíž jsou dědičně postiženi (důsledek zrůdné ideologie a opakování).

Slyš Izraeli,…přejdeš Jordán, aby sis podrobil pronárody…(Dt 9,1)
Hospodin (JHVH), ti je předá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté…(Dt 7,2)

Stát, jehož podstatou je tato zločinecká, otrokářská a genocidní ideologie, byl v tomto článku podle mě správně pojmenován. Starý zákon (tora) byl rabíny rozvíjen v rozsáhlých soupisech zrůdností, v talmudech. V talmudu (talmudech) pokračují zrůdná nařízení, žvásty o vyvolenosti bohem (podvod), a také pohrdání „pronárody,“ gojimy.
Nexxda, góje, velcí xxdovští myslitelé nazývají dobytkem, černým prasetem, prašivým psem, hovadem, otravným hmyzem. To se to pak panečku pohrdá!


Psychopatický stát se v těchto dnech opět předvádí. Vraždí a ničí v Sýrii. A zase týrá a vraždí Palestince, původní obyvatele území, které okupuje.
Zoufalí Palestinci si totiž dovolují protestovat proti xxdovskému zlu.

Xxdi ale Palestince potřebují, denně přeci musí nejen žvatlat o holokaustu (nedej neviditelný nepoznatelný xxdovský bože pojmenovat původce druhé světové války – xxdo bankstery, a třeba i jen jednu košer firmu, I.G. Farben), ale i prakticky musí denně trénovat paranoiu. Palestinci jsou s praky tak nebezpeční, že jediná možnost u paranoidních xxdovských magorů je košer vraždění, pardon, sebeobrana. Samopalem proti praku, to je panečku „pravda a láska“. Hold vyvolený „národ“, nebo spíš sekta mocensky chorých psychopatů?

Islám a křesťanství, a jejich šíření – záměrné vymývání mozků otroků, jsou také xxdovským vynálezem.
Báječná výzva, skvělá příležitost. Možnost nejen otročit, loupit a vraždit, ale i štvát zotročené proti sobě.
Bůh s námi, s vámi, s nimi? Jeden bůh, a tři debilizace. Promiňte, jeden xxdovský bůh a tři "boží požehnání", tři ismy.

O mocenských psychopatech (ale z opatrnosti to nespojuje s hlavním zlem, s xxdismem) napsal dvě knihy František Koukolík; Vzpoura deprivantů a Život s deprivanty – Zlo na každý den:

»… zlo,«,… »a my nevíme proč. Nechápeme to, a myslím, že to nikdy nepochopíme.«
To je jednoduché, a … opakované vysvětlení. Jestliže je lidé přijmou, možná je utěší. Zároveň však sami sobě zabrání, aby pochopili, proč k takové události mohlo dojít. V zásadě stejným způsobem tato snadno pochopitelná »vysvětlení« celá tisíciletí zabraňují pochopení příčin, jádra i souvislostí čehokoli katastrofálního, otřesného, …
Společnými znaky těchto »vysvětlení« bývají: 1. Nepřímo vyřčená nutnost zříci se vlastního zdravého rozumu…“

364218

19.5.2018 17:47

Chcete-li se dozvědět pravdu o Bibli, Židech, náboženstvích

Ileen 82.?.?.?

Reakce na 364171

Vyhledejte si na YouTube přednášky, (knihy) Mgr. Josefa Kozáka.

364267

15.5.2018 7:28

Larry Silverstein taky něco tušil

J_Pitralon 178.?.?.?

Projevy těch Poláků Mileikowského a Broga po 9/11 jsou památné.

"Ehud Barak - BBC Interview - Date 9/11/2001" https://www.youtube.com/watch?v=TFEgBCrBb1Y

364172

15.5.2018 10:50

Zopár úryvkov, urobte si názor sami:

pozorovateľ 217.?.?.?

Prvý úryvok:

O zajištění bezpečnosti Izraele krasořečnil již James Carter v pozdravném poselství
„k židovskému národu Ameriky, Izraele i k Židům celého světa“ týden před svým zvo-
lením prezidentem USA a poté, co byl v roce 1976 vyznamenán mezinárodním sionis-
ticko-zednářským řádem B’nai B’rith:
„Zajištění životaschopnosti státu Izrael se musí stát klíčovým úkolem americ-
ké zahraniční politiky. Bezpodmínečně musíme uspokojit všechny potřeby Izrae-
le a nabídnout mu takovou ekonomickou i vojenskou pomoc, která mu zajistí mír
z pozice síly tak, aby byl chráněn před každým útokem, jaký si jen lze předsta-
vit.“

Vyd. Alexej Fjodorovič Pavlov; ŽIDOVSKÁ NEVYHLÁŠENÁ VÁLKA LIDSTVU
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/lit...

- - -
Druhý úryvok:

Traian Romanescu: Páni a otroci 20. století – Světová židovská konspirace (1956). Kniha o prepojení komunistického hnutia na svetové židovstvo
https://diskuter.wordpress.com/2018/04/24/traian-r...

Kapitola 9 popisuje situáciu v USA.

Popisuje infiltráciu židov do ekonomicko-politických štruktúr v USA a ich kompletné ovládnutie. Sú vymenovávané dlhočizné zoznamy vplyvných židovských osobností v nasledujúcich oblastiach:
– politika (židia v politických stranách republikánov a demokratov, v najrôznejších významných štátnych inštitúciach (najvyšší súd, komisia pre jadrovú energiu (AEC), Národné združenie pre podporu farebného obyvateľstva (NAACP)) atď.
– finančníctvo (všetky najväčšie americké banky patria židom)
– priemysel a obchod
– odbory
– americká aristokracia (najbohatšie americké rodiny sú židovské: rockefeller, warburg, kunh, loeb, a hromada ďalších mien)
– verejná mienka alias tlačové agentúry (prakticky všetky noviny a všetky tlačové agentúry patria židom alebo sú nejak pod ich vplyvom)
– americká komunistická strana je ovládaná židmi
– filmový priemysel, hollywood (režiséri, producenti, herci… Obrovské množstvo mien). Taktiež hudobný priemysel je pod ich kontrolou (napríklad rozbehnutie a ryžovanie na biznise s rockenrollom)

Kapitola 10 popisuje identickú situáciu vo Francúzsku a Nemecku

364178

12.9.2018 21:56

RE: Zopár úryvkov, urobte si názor sami:

korund 92.?.?.?

Reakce na 364178

Filozofia nosatých : nechajte si poslancov, nechajte si politikov, politiku, ... mne nechajte len riadenie monetárnej a bankovej sféry a za čas si vás kúpim (dokonca za vaše peniaze) späť.

Mark Twain napísal: "Jednotlivé národy sa navzájom nenávidia, ale všetky národy nenávidia židov". Prečo asi ?????

366484

15.5.2018 10:54

Židovská mentalita preventívnych vojen

pozorovateľ 217.?.?.?

Z článku:

Purim přivolává zpěť genocidní agendu judaismu
http://www.nwoo.org/2017/03/14/purim-privolava-zpe...

Veľmi stručná pointa článku je takáto.

Židia uctievajú sviatok Purim, ktorý je pripomienkou z čias Perzskej ríše, kedy židovka Ester primäla perzského kráľa k poprave svojho ministra Hamana, ktorého Ester podozrievala zo snahy vyvraždiť Židov v Perzskej ríši. Spolu s Hamanom boli povraždené tisíce ďalších ľudí, ktorí boli podozriví z úkladov proti židom.

Židia tento sviatok dodnes uctievajú a uznávajú aj myšlienku, že majú právo a povinnosť zavraždiť každého, kto pre nich predstavuje hrozbu, reálnu alebo teoretickú.

V modernom ponímaní vnímajú Židia Irán ako pokračovateľa Perzie a Hamana a cítia sa oprávnení žiadať jeho zničenie. V ešte širšom ponímaní vidia každého svojho nepriateľa ako potomka národu Amalekitov (odkiaľ vraj pochádzal Haman) a týchto "anti-semitov" majú vraj právo zabíjať, kde ich stretnú, pretože tak im to prikazuje ich 7 Noemových príkazov. Ako antisemitov, modloslužobníkov a svojich nepriateľov považujú tiež všetkých kresťanov uctievajúcich Krista ako mesiáša.

- - -

A samozrejme nezaškodí pripomenutie, že mnohé rysy židovskej mentality sú silne ovplyvnené Talmudom, ktorý v sebe zhromažďuje tézy o židovskej nadradenosti nad ostatnými národmi a fanatickú nenávisť k nim, predovšetkým proti kresťanom:

Talmud - zdroj nenávisti. Základný prehľad:
https://diskuter.wordpress.com/2018/01/26/talmud-z...

364179

15.5.2018 11:07

O životných podmienkach v Izraeli z prvej ruky...

pozorovateľ 217.?.?.?

Jack Bernstein: Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli (1985)
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/file...

Veľmi stručné poznámky:

kratučká publikácia (24 strán hlavného textu), popisujúca temnú a totalitnú stránku života v Izrali.

Knižka vznikla na základe 7 ročnej skúsenosti života aškenázskeho amerického žida Jacka Bernsteina v izraeli, kde sa kvôli svatbe so sefardskou židovkou dostal do nemilosti úradov a spoločnosti, čelil masívnej diskriminácii a šikane zo strany úradov až napokon krajinu radšej dobrovoľne opustil.

Sú tam v krátkych blokoch spomínané najrôznejšie problematické témy:

- izraelské kibucy, čo sú ovocné plantáže fungujúce na princípe komunizmu, bezplatnej práce a stopercentného zdieľania výsledkov a ziskov

- rasistické napätie medzi aškenázskymi židmi (potomkovia ázijských chazarov) a sefardskými židmi, ktorí sú bližší biblickým židom. Sefardskí židia sú braní ako občania nižšej kategórie, zatiaľ čo chazarskí židia, ktorí vlastne geneticky židmi ani nie sú, sa hrajú na hlavných hovorcov židovských tém.

- policajný štát, kde izraelskí policajti majú právomoc kohokoľvek zastreliť, ak im bude odporovať

- centrálne riadené hospodárstvo so štátnym prideľovaním práce a bytov

- potom sú tam otvorené témy ako násilná politika Izraela voči okolitým štátom a voči palestínčanom, sionizmus, nedemokratickosť politického systému v Izaeli, kriminalita a izraelská mafia, izraelci sú z 95% v skutočnosti ateisti atď...

Kritické poznámky:

Zaujímavé sú hlavne kapitoly, ktoré sa venujú spoločenskej situácii v Izraeli a témam medzižidovského rasizmu.

Naopak kapitoly, v ktorých autor skúša hodnotiť zahraničnú politiku v kontexte studenej vojny (paktovanie Izraela so ZSSR) pôsobia dosť chaoticky, zjednodušujúco a v niektorých prípadoch dosť nezmyselne, hlavne v kontexte súčasných znalostí o roli Židov a Sionistov pri formovaní ZSSR a pri roli USA v rámci budovania svetovej vlády.

Ostatné:

Za zmienku stojí informácia z jednej z posledných kapitol, že sionisti pôvodne požadovali pre založenie štátu Izrael v roku 1947 celé územie medzi Nílom a Eufratom. Taktiež autor spomína, že vrchní sionisti spolupracovali s nacistami a nechali nacistom voľnú ruku pri likvidácii Židov "nižších kategórií".

V kontexte súčasných udalostí je zaujímavá tiež kapitola TERORISMUS A NÁSILÍ IZRAELE (str. 21), kde popisuje vyčíňanie izraelských teroristických kománd bezprostredne po zriadení štátu Izrael v roku 1948, ktoré vyvražďovali palestínske dediny a vyhnali z palestíny pomocou teroru a zastrašovania stovky tisíc Palestínčanov.

Znovu zdôrazním, že sa jedná o knihu z pera židovského autora, ktorého nemožno obviniť klasickým nálepkovaním ako nacistu alebo antisemitu.

364180

15.5.2018 12:38

RE: O životných podmienkach v Izraeli z prvej ruky...

R.E. 46.?.?.?

Reakce na 364180

Ano, skvělý článek a skvělé příspěvky.
Celý ten dnešní a (nejen dnešní) stav hrozící světovou válkou mezi Ruskem a NATO je jen odrazem nevraživosti a nenažranosti dvou znepřátelených židovských-sionistických band, jedné vysávající a držící pod krkem Rusko a tou druhou z USA, která už skoro nemá koho ždímat a se kterou se ta první nechce rozdělit o tu ruskou kasičku, která by jim oběma pomohla k absolutnímu opanování světa a završení "endlózungu" s otravnými gójimy...

Čili, jak autor článku správně zmínil:" Jedinou volbu, kterou jim nabízí jejich kognitivní elita, je: Jeruzalém jako hlavní město světa, nebo cesta zpět k holokaustu..."

364182

15.5.2018 14:01

RE: O životných podmienkach v Izraeli z prvej ruky...

J_Pitralon 178.?.?.?

Reakce na 364180

Jenže, co to byl ten holokaust. To bylo dávno plánované. Však už od nástupu pana Hitlera spolupracovala firma IBM na evidenci německých Židů. Od sčítání lidu až po koncentrační tábory to měli systematicky pořešené na děrných štítcích.

"Děrné štítky a holocaust"
https://www.root.cz/serialy/derne-stitky-a-holocau...

364184

15.5.2018 11:17

Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

Velekněz Ratata 88.?.?.?

Hegel by si na nich pochutnal jak doktor Hannibal. Ale jako je "sebenenávistný Žid", může být i sebenenávistný křesťan. Míním to samozřejmě v nadsázce, protože to první je převážně praktická nadávka pro realisty typu Finkelsteina. Jaký smysl ale má stěžovat si na svatého Pavla ?? To jsou dětinskosti a bezmocná negace, něco jako Macharův "Jed z Judey" (jo, v Athénách bylo všechno cool, ale pak vám, najednou...) Celá naše křesťanská duchovní historie, křesťanská protože evropská, ať se vám líbí, nebo nelíbí, ale naše, jinou skutečně nemáme, všechno to stojí na svatém Pavlovi. Z velké části. Až po toho Hegela i Marxe. A ano, svatý Pavel, byv také jenom člověkem, do ní zanesl své vlastní rozpory, neřešená nebo neohrabaně řešená dilemata a zjevné aporie. Ale současně také snad nejsilnější, nejživější, nejkrásnější stránky celého křesťanského učení. Berte nebo neberte (ale vždycky jako jeden živý celek, žádné "jádro" ani racionální ani mystické, nic exkluzívního nebo "ještě vyššího" z toho efektivně nevyzobete).

Tuto tradici nemůže nikdo beztrestně zapřít, je prostě nutné mít k ní respekt, třeba kritický, a vycházet z ní - obdobně na individuální úrovni sice lze s Woody Allenem litovat "v životě pouze toho, že nejsem někým úplně jiným", ale nakonec bude asi taky lepší vycházet radši z toho, kým jsem doopravdy.

Odtud zpět k předmětu článku a židovství. Mně se ten článek v zásadě hrozně líbí. Mluví k věci, jde na kořen. Je mi jasné, že daný přístup může být a asi i bývá někým interpretován i jako obzvlášť sofistikovaná a o to nebezpečnější forma antisemitismu. A určitě se dá i takhle použít - zvulgarizovat a zneužít se dá všechno. Ale to už pak, jak říkáme mezi námi Slovany, chuj tam s nim. Co mi přijde podstatné a co je takové "b)", které v tom článku nevidím: Prostě si myslím, že ani Židé nemohou - ani kdyby sebevíc a zcela poctivě chtěli - zapřít svou duchovní historii včetně zmíněného problematického univerzalismu. Nemohou si říct, dobře, tak od zítřka se holt stáváme národem mezi národy, jo a Izrael, samo, bude řadovým členem OSN jako třeba Gambie. To je takový osvícenecký ideál, jak by to mělo všechno být pěkné, kdyby ovšem ryby nebyly v rybníce. A kdyby svět - nejen Izrael - nevypadal jak vypadá. (Včetně muslimského světa, například.)

Ten židovský univerzalismus tu zkrátka nadále bude, nemůže být popřen ani zašlapán do země (v neposlední řadě kvůli izraelským jaderným náložím), doufejme, že může být pozitivně překonáván. Jeruzalém může být obojím: faktickým centrem impéria, odkud vzejde všeobecná zkáza, a pořád ještě může být i světovou metropolí míru. Ale nemůže být (dlouhodobě nebo v konečném výsledku) ničím třetím, obávám se.

364181

15.5.2018 14:07

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

vousy13 84.?.?.?

Reakce na 364181

A co jsou tedy těmi "nejsilnějšími, nejživějšími a nejkrásnějšími stránkami křesťanství", které Šavel-Pavel přinesl?

Já vždy selským rozumem myslel, že křesťanství je ideologie odvozená od proroka Krista a ne od Pavla. Potom by se tato ideologie tedy měla jmenovat Pavlismus?

Ať souhlasíte se závěry či ne, alespoň se autoři kolektivu VP SSSR jsou ochotni ptát:
1. Jaké jsou původní myšlenky a kázání Krista?
2. Vyjadřuje Bible a církev tyto myšlenky?
3. Pokud ne, za jaké myšlenky byly ty původní vyměněny?
4. Pokud ne, kdo, jak a proč je vyměnil?
5. Lze to klubko rozmotat a vrátit zpět na světlo myšlenky proroka?

detto analýzy Islámu, Judaismu, Véd, Scientologie...
Není zrovna moudré automaticky přebírat kulturu ve které vyrůstáme, pokud je ta kultura defektní. To platí globálně pro celou civilizaci a biosférická vrcholící krize je toho důkazem.

364185

15.5.2018 16:09

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 84.?.?.?

Reakce na 364185

> ... že křesťanství je ideologie ...

Moc pěkně řečeno, pane Vousy13. Ještě se prosím zkuste zamyslet nad hlavními pilíři takzvaného křesťanství. Tím myslím to, co je v křesťanství tím nejdůležitějším. Já myslím, že jsou to následující téze:

- všichni lidé jsou si rovni ... (naplňuje odvěkou touhu většiny neschopných po rovnosti s menšinou schopných),

- blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské ... (lichotí uším většiny hlupáků),

- snáze projde velbloud uchem jehly ... (ač hrubě popírá první tézi, tiší odvěkou závist většiny nemajetných k menšině bohatých),

- nestarej se o den zítřejší a nech jej ... (zbavuje frustrací tu většinu lidí, kteří se nedokážou správně rozhodovat a v této myšlence nalézají omluvu své neschopnosti),

- atd.

Na závěr ještě vysvětlení výše uvedeného pojmu "takzvaného křesťanství". Proč jej užívám? Křesťanství je pojmenováno po Ježíši z Nazaretu. Co však po Kristovi ve skutečnosti zůstalo? Já tvrdím, že vůbec NIC. Jeho otec (údajně Bůh) si totiž nedal práci s tím, naučit jej číst a psát! A tak údajný Boží syn bloumal po světě a nebyl schopen zaznamenat jedinou svou myšlenku. Většinu Nového zákona napsal pravověrný žid jménem Saul z Tarsu. Je možno takovým textům věřit? Rozhodně ne. Je to podobné, jako kdyby Chartu 77 napsal náčelník STB a vydával ji za dílo antikomunistů. [chechtot]

Přeji pěkné dny
Vojta

364188

15.5.2018 17:34

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

omar 109.?.?.?

Reakce na 364188

Nádherné. Ďakujem.

364190

15.5.2018 19:39

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

vousy13 84.?.?.?

Reakce na 364188

Nevím pane Vojto, zda věříte Bohu?
Pokud ne, težko se vysvětlují religiozní názory na stavbu světa...

Tak tedy: jsou si všichni lidé rovni?
Velmi záleží, jak tázaný na tuto otázku nazírá z pohledu svého světonázoru.

Někdo, řekne, že je to nesmysl. Že trhan nikdy nebude roven boháči, či šereda není rovna krásce, atd... Většinou jedinec není schopen oprostit se od pozlátek svého pohledu.

Z pohledu víry Bohu, kdy věřící chápe, že každý člověk má zde cíl, se již ty rozdíly značně stírají a i ten největší satan zde má své místo např. proto, aby donutil lidi myslet a vyvíjet se v rámci evoluční spirály ke "Království božímu na Zemi". Pak lze s jistým zobecněním tvrdit, že všichni lidé jsou si rovni a každý má zde svůj důvod bytí.

To, který člověk je pro evoluci důležitější?
Dle čeho soudit, když neznáme plný záměr?

364191

16.5.2018 8:48

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

abc 2a02:x:x:x:x:x

Reakce na 364188

Vojta, ...kresťanstvo nie je ideológia vymyslená ľuďmi, To je váš základný omyl. Preto základy kresťanstva ktoré spočívajú na:
- rovnosti pokrvného bratstva, pretože celé ľudstvo pochádza z jedného rodinného zväzku. Boh neuprednostňuje žiadny národ, ale akceptuje každého kto chce chodiť v duchu a pravde, ktorú zjavil ľudstvo v inšpirovanom Božom slove Biblii
-Ježiš použil v jednej zo svojich najznámejších kázní vyjadrenie, ktoré sa často prekladá: „Blahoslavení chudobní v duchu.“ (Matúš 5:3) Ale doslovný preklad tohto vyjadrenia znie v mnohých jazykoch nejasne. V niektorých prípadoch prísne doslovný preklad „chudobní v duchu“ dokonca naznačuje, že ide o duševne nevyrovnaných ľudí alebo o ľudí, ktorým chýba životaschopnosť či odhodlanie. Ježiš tu však chcel odovzdať ľuďom poučenie, že ich šťastie nezávisí od uspokojovania telesných potrieb, ale od toho, či si uvedomujú potrebu Božieho vedenia. (Lukáš 6:20) Význam tohto vyjadrenia presnejšie vystihuje preklad „tí, ktorí si uvedomujú svoje duchovné potreby“, alebo „tí, ktorí vedia, že potrebujú Boha“. — Matúš 5:3; .
-Ježiš Kristus povedal, že pre boháča bude také ťažké vojsť do Kráľovstva, ako pre ťavu prejsť uchom ihly. Tri biblické texty, ktoré obsahujú toto Ježišovo vyhlásenie, sú veľmi podobné. Podľa Matúšovej správy Ježiš povedal: „Ľahšie je prejsť ťave uchom ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ (Matúš 19:24) Podobne sa píše v Markovi 10:25 a v Lukášovi 18:25
Podľa niektorých náučných diel ‚ucho ihly‘ bola malá brána v jednej z veľkých jeruzalemských brán. Ak bola veľká brána cez noc zavretá, mohla sa otvoriť malá brána. Predpokladá sa, že ťava cez ňu mohla prejsť, keď si kľakla a prešla ňou po kolenách. Predtým ale z nej museli sňať náklad "bohatstva" ktoré niesla...V porovnaní s bohatstvom tohto sveta je život viac.Človek ktorý má mnohovecí, len ťažko sa ich vzdá a rozdá ich, ako vyzýval Kristus svojich nasledovníkov. .Nikto kto je duchovne bohatý, nezavidí iným hmotné bohatstvo.
- Nikto z nás nevie, čo prinesie zajtrajší deň, pretože „čas a nepredvídaná udalosť“ postihujú nás všetkých. (Kaz. 9:11) No neistota v súvislosti so zajtrajškom nás nemusí oberať o pokoj mysle,ani o schopnosť sa rohodovať, ako to býva v prípade tých, ktorí nemajú pocit istoty vyplývajúci z blízkeho vzťahu s Bohom. (Mat. 6:34) Apoštol Pavol napísal: „O nič sa úzkostlivo nestarajte, ale nech sa vaše prosebné žiadosti oznamujú Bohu modlitbou a pokornou prosbou spolu s vďakou; a Boží pokoj, ktorý prevyšuje každé myslenie, bude strážiť vaše srdce a vaše myšlienkové sily.“ (Fil. 4:6, 7)

- atď

Ježiš ako spolutvorca celého vesmíru, zeme a ľudí vedel určite písať aj čítať. Tieto vedomosti získal od svojich rodičov. V Nazarete v synagóge na začiatku svojej služby ľudstvu prečítal

364202

16.5.2018 8:54

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

abc 2a02:x:x:x:x:x

Reakce na 364188

z Izaiáša 61 kapitoly1-4, za ktorý ho vyhnali zmanipulovaní náboženskí fanatici z mesta. Keď mu predviedli ženu, aby ju odsúdil pre smilstvo, písal do piesku, a povedal im kto je bez viny, nech prvý hodí do nej kameňom.

Pán Vojto, čítanie a písanie, tak isto aj biblické poznanie patrilo k základným vedomostiam v Izraeli. To však nemožno povedať o tzv. kresťanstve, Ježiš ako tvorca vesmíru pracoval s Božím svätým duchom a sľúbil svojim učeníkom, že Boží duch im pripomenie všetko čo ich učil a naučí ich aj ďalšie veci. Preto nemusel napísať ani slovo o sebe.

Prajem vám pekné dni, plné premýšľania o tom, čo som vám napísal.

Váš abc

-

364203

16.5.2018 12:50

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 94.?.?.?

Reakce na 364188

Podle mého názoru je hlavním smyslem a přínosem Nového zákona a křesťanství pokus o opravu obrazu Boha jako zlovolné, psychopatické, mstivé a prchlivé bytosti, nenávidějící a ničící své vlastní nepodařené dílo - člověka. Boha, ke kterému se nelze přiblížit a prakticky ani mu vyhovět, natož k němu pociťovat oddanost, vděčnost a lásku, pokud by někdo tento obraz bral opravdu vážně. To se naštěstí děje jen vzácně, lidé, kteří Boha upřímně hledají, většinou se zdravým smyslem pro zachování duševního zdraví tyto partie ignorují, přeskakují a různě omlouvají. Někdy také ne, a pak si způsobují těžko představitelná duševní muka.

Novému zákonu se to podařilo jen do jisté míry, křesťané stále věří, že Ježíšova smrt byla nutná jako oběť, na usmíření Boha Otce, což vlastně jen potvrzuje údajné rysy Boží osobnosti, představené Starým zákonem. Nakolik do textu evangelií zasahoval tzv. sv. Pavel, nedokážu posoudit. Některé pasáže tomu možná nasvědčují, například snad ty, kde se píše o pohanech jako o psech. Pavlovy listy, kde sám sebe dává za vzor nebo píše např. o vydávání těla člověka Satanovi (aby duše byla zachráněna), mi připadají mimořádně odpudivé.

Věci jsou ale málokdy jen černobílé, mnozí křesťané jsou vnitřně čistí, laskaví a obětaví lidé, kteří opravdu dělají svět lepší a stávají se skutečným Božím obrazem. Tento samotný a podle mne nesporný fakt usvědčuje falešný biblický obraz Boha z omylu, nepravdy a možná i úmyslné lži, jejímž cílem může být naopak zabránění přístupu člověka k Bohu.

Tato lež představuje Boha jako vnější, pro člověka nedosažitelnou a nepochopitelnou entitu - jedině snad přes různé prostředníky, kněze, církve... Podle mého názoru není nic vzdálenějšího skutečnosti a lepší je se dát vnitřní cestou, například sledováním svého vlastního nitra a analýzou své životní zkušenosti, ale o tom jsem psal už mnohokrát. Je to možné proto, že Bůh je podstatou všeho existujícího, takže dobereme-li se své vlastní podstaty a přirozenosti, nemůžeme přijít jinam, než k Bohu. Pak je možné lépe porozumět i smyslu některých textů.

Například ta blahoslavenství, na která narážíte, se podle mne vztahují k tomu, co buddhismus nazývá nepřipoutaností. Chudý v duchu neznamená být imbecil, znamená to nemít "ducha" připoutaného k věcem a majetku - hmotnému i nehmotnému, k penězům, poctám, společenskému postavení, atd... Závislost vám zabrání rozeznání své vnitřní podstaty, tedy "přístupu do Božího království".

364208

16.5.2018 13:19

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 94.?.?.?

Reakce na 364188

(pokračování)

Mnohokrát kritizovaná pasáž o "nestarání se, co budeme jíst a pít", je stejného druhu. Nejde o dobrovolnou smrt hladem nebo o úplné puštění otěží svého života. Jde o to, že stoprocentně se zabezpečit proti všem nepříznivým událostem v životě je nemožné. Je-li někdo příliš připoutaný k zabezpečení svého života, neuvědomí si, že není jen své vlastní tělo. Zapomene na svou Cestu, svůj vlastní rozvoj, možná ani neví, že něco takového existuje.

Jenom jsou ta blahoslavenství formulována a vykládána značně radikálně, extrémně. Kdoví proč. Možná, že šlo o samotný Ježíšův styl. Nechuť k vlažnosti, polovičatosti, šizení a podvádění sebe sama. A nebo také, že průměrný člověk je, ehm, poněkud méně vnímavý. To, co není naléhavé, nebere vážně (což je přirozený, biologický přístup k životu). I proto kněží hřímají z kazatelny a někteří se chovají hrubě např. u zpovědi. Organizované náboženství je nastavené na průměrného člověka - hrubších a méně citlivých jedinců se vůbec nedotkne, těm citlivějším naopak spíš ublíží.

Styl vykreslení Boha ve Starém zákoně by možná částečně šlo vysvětlit i tímto způsobem - psali to úplně jiní lidé pro úplně jiné lidi, kulturou, svými zvyklostmi a chápáním světa velmi odlišné. Hrubým rastrem jemný obraz zachytit prostě nelze.

364209

16.5.2018 14:29

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

Mirec666 193.?.?.?

Reakce na 364188

Vysledok biblickeho snazenia: Americký pastor dělal z dívek sexuální otrokyně: linka

364210

16.5.2018 8:00

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

abc 2a02:x:x:x:x:x

Reakce na 364185

1/ Pôvodné myšlienky a kázanie Krista je zachytené v evanjeliach. Ich základ je možné zhrnúť do Otčenáša. Väčšina ľudí nerozumie tomu, čo dennodenne odriekajú v tejto modlitbe.
2/ Väčšinou cirkev nevyjadruje myšlienky Biblie. V základných náukach si tak protirečia s Bibliou.
3/ Pôvodná náuka o jedinom Bohu, bola vymenená za trojice bohov, náuka o smrti a vzkriesení bola vymenená za posmrtný život nesmrteľnej duše, ktorá neguje náuku o výkupnom, Budúcnosť ľudstva na zemi, bola vymenená za budúcnosť života v nebi, hoci nebo sa týka len obmedzenému počtu vládcom s Kristom aj to len na 1000 rokov. Božie kráľovstvo, nebeská vláda nad ľudstvom bola vymenená za pozemské kráľovstvo, čiže vládu kléru a ich bohapustý život v prepychu a kolaboráciu s politickými vládcami sveta. To je len ukážka podvodov inšpirovaných démonmi a ich vlády nad ľudstvom. K zmätkom prispeli aj samoľúby filozofi a ľudia bažiaci po moci a ovládaní iných, ktorí využili náboženskú nevedomosť ľudí na svoje ciele. Takisto zákazy čítania Biblie a prenasledovanie tých, ktorí ju čítali a hlásali jej náuky.
4/ Základné biblické pravdy boli vymenené špiritistickými médiami pod vplyvom démonov a ich šéfa satan diabla, čiže odporcu a ohovárača Bohu, ktorý vediac že nemôže ovládnuť ľudstvo ho chce zničiť falošnosťou náboženských klamstiev.
5/ Myšlienky proroka a pravdy Biblie je možné rozmotať len analitickým a syntetickým štúdiom Biblie. Jediný spôsob je tématické štúdium základných pojmov Biblie ako je Božie kráľovstvo, duša, peklo, Boží zámer so Zemou a ľudstvom,ako vznikla sporná otázka Božej vlády a ako ju Boh rieši počas ľudských dejín, atď.K všetkému sa dá dopátrať ak človek chce poznať Boha a jeho zámer a takisto je možné odkryť kde a ako vznikli v dejinách prapodivné názory a náuky odporujúce skutočnosti.Rozhodujúci odklon nastal už v Babylone a ich zbožtených vládcov, ďalej v gréckej filozofii a nepochopenom židovstve.

364200

16.5.2018 12:35

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

vousy13 84.?.?.?

Reakce na 364200

5. "Myšlienky proroka a pravdy Biblie je možné rozmotať len analitickým a syntetickým štúdiom Biblie."
Problém je ten, že objektivní obraz přiřazujete Bibli, která je pouze jednou z částí celkové mozaiky. Bible ≠ pouze myšlenky proroka Krista.

364207

16.5.2018 15:43

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

abc 2a02:x:x:x:x:x

Reakce na 364207

Kto okrem Boha Stvoriteľa pozná objektívny obraz? Všetci proroci Biblie, len zdieľali Boží názor, ktorým boli inšpirovaní. Tak doplňali mozaiku poznania o Bohu a jeho zámeru, ktorý uskutočňoval postupne. Dnes je Biblia úplná a postačujúca k pochopeniu záchrany ľudstva.

364213

16.5.2018 23:46

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 84.?.?.?

Reakce na 364213

Děkuji všem za reakce, pánové. V zaznamenané lidské historii lidé věřili v různé ideologie opřené o množství různých Bohů. Možná Vám to bude připadat neuvěřitelné, ale podle doktora Koukolíka bylo těch "jediných pravých věr a jim odpovídajících nejsvětějších božstev" více než 35 000 (slovy pětatřicet tisíc). A vy se mne snažíte přesvědčit o tom, že jedině ten váš "Bůh" je ten pravý? Jak mám poznat, že je tomu skutečně tak? Co když ten jediný pravý je Kuan Jü, Alláh, Re, Perun, Quetzalcoatl, Baal, ... ?

Takže ještě jednou díky za obsáhlá kázání. Která mají jediný cíl. Přivést mne k té "jediné správné víře". Předpokládejme na chvíli, že jsem na vahách. A poctivě se snažím uvěřit ve Vámi adorovaného Boha. Který údajně stvořil Adama k obrazu svému. Pak ovšem prosím o vysvětlení, k čemu jsou Bohu rozmnožovací orgány? Nebo on je snad nemá a Adamovi je stvořil z pouhého plezíru? A ještě ke všemu v okamžiku, kdy Adamova varlata byla zcela k ničemu, protože ještě neexistovala ta samička, s níž by se mohl množit? A ještě jedna drobnost. Pán Bůh stvořil Adama i s prsními bradavkami. K čemu jsou Bohu prsní bradavky? [mrknutí jedním okem]

Předem děkuji za všechny uvěřitelné odpovědi.
Vojta

364220

17.5.2018 13:30

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

abc 188.?.?.?

Reakce na 364220

Boh nepotrebuje rozmnožovacie orgány. On je úplný sám v sebe. Stvoril miriady anjelov, každého s vlastnou osobnosťou a úlohou vo vesmíre a v Božej organizácii. Rozmnožovacie orgány ale potrebovali ľudia, ak sa mohli plodiť. Božím zámerom bolo najprv stvoriť Adama a potom Evu. Mal byť autoritou žene vo veci vedenia k Bohu aj v rodinnom usporiadaní pri výchove detí. Adam najprv niekoľko desaťročí pozoroval zvieratá, aby ich mohol pomenovať. Pozorovaním zistil, že k rozmnožovaniu potrebuje ženu. A hoci mužské bradavky nemajú takú biologickú funkciu ako ženské, slúžia ako erotický stimulátor aj u muža.
Byť stvorený na Boží obraz neznamená fyzickú podobu ale duchovnú dispozíciu spoznať Boha ako svojho Otca, mať k nemu vzťah, rozvíjť vlastnosti lásky, múdrosti, spravodlivosti a moci napodobňovaním Boha, mať slobodnú vôľu v rozhodovaní, myslieť a konať tak, aby mohol žiť večne, na rozdiel od zvierat, ktoré tak Boh nestvoril.

Vojta, stačí vám toto vysvetlenie?

364229

17.5.2018 15:35

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 84.?.?.?

Reakce na 364229

Pravíte "duchovní dispozici ... napodobováním Boha ..."? Myslíte tím třeba boží činy konané Bohem v Egyptě a popsané v Exodu?

Dobrá. V té době určitě v Egyptě žila rodina prostého rolníka se čtyřmi dětmi. Shodou okolností byli jak matka tak otec nejstaršími dětmi ze svých původních rodin (tedy prvorození). Onen moudrý a milující Bůh oba popisované rodiče i s nejstarším děckem nemilosrdně zavraždil. Proč? Vždyť ti lidé neměli ani tušení (natožpak vinu za to), co se děje tisíc kilometrů od nich v deltě Nilu. Můžete odhadnout, co se asi stalo s těmi třemi zbývajícími dětmi, které na štěstí nebyly prvorozené? Ony nebyly Bohem přímo zavražděny, jen tiše pomřely hladem? Předpokládáme-li egyptskou natalitu té doby cca 4 (průměrně čtyři potomci na jednu ženu), byl tedy každý 4. Egypťan prvorozený. A proto Bohem zavražděný? Proč?

Ještě maličkost. Co komu udělali příslušníci armády, kterou Faraon vyslal, aby vrátila do Egypta prchající Židy? Každý z těch vojáků měl bezpochyby matku a otce. Pravděpodobně také bratry a sestry. Mnozí z nich měli jistě i manželky a děti. V kauze exodu nikomu nezkřivili ani vlas. A přesto byli tím Vaším milujícím Bohem vyvražděni (utopeni jako koťata) do jednoho. Dovedete si představit to utrpení, které museli prožívat skrze jejich zbytečnou smrt všichni jejich blízcí?

Opravdu soudíte, že bych měl tuto vraždící, ukrutnou až sadistickou bestii milovat? Proč? Uměl byste uvést tři nejdůležitější činy, jimiž toto monstrum nějak prospělo lidstvu? O tom, že "Boží" ideologie ohromně prospěla té nejstarší, největší a nejbohatší korporaci (církvi) na této planetě vůbec nepochybuji.

Vojta

364231

17.5.2018 20:08

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

abc 2a02:x:x:x:x:x

Reakce na 364231

Vojta, pochybujem o vašom vážnom záujme dopátrať sa pravdy, ako má človek duchovne napodobňovať Boha. Váš príklad s Božími skutkami je scestný. V Bohom stanovenom čase, poslal Boh Mojžiša k faraónovi so žiadosťou, aby prepustil Izrael z otroctva. Faraon to odmietol. Preto Boh zasiahol desiatimi ranami, aby ukázal faraónovi , že spoliehať sa na egyptských bohov je pošetilé. Tak ako sú pošetilé aj vaše otázky k desiatej rane.Ozaj si myslíte, že faraón by dobrovoľne prepustil otrokov? K vašim záverom sa nemá cenu vyjadrovať, lebo sú scestné.
Ale pre vaše uspokojenie vám prezradím tri najdôležitejšie činy, ktorým toto "monstrum" prospelo ľudstvu.
1. Tým že Boh vytvoril ľudstvo na svoj obraz, aby ho ľudstvo mohlo spoznať ako Boha lásky a slobodnej vôle, ako svojho milujúceho tvorcu, ktorý mu dal výhliadku žiľ v obdivuhodnom pozemskom raji navždy
2. Tým, že napriek vzbure satana a démonov, ktorí si získali na svoju stranu prvých ľudí klamstvom,ktoré viedlo k ich smrti , sa postaral o ich potomkov , nevinné deti, aby ich zbavil defektu dedičného hriechu, na základe vykúpenia z otroctva hriechu, dokonalou Ježišovou obeťou, čím sa stal adoptívnym otcom ľudstva namiesto Adama
3. Tým, že Boh za 2000 rokov hlásania evanjelia pripravil nebeskú vládu pre ľudstvo na čele s Kristom, ktorá vráti za tisíc rokov zem aj ľudí do rajského stavu, života v dokonalosti, bez smrti, násilia,vojen, bolestí z chorôb a útlaku človeka nad človekom.

Stačí vám to Vojto? To vás nenaučí žiadna cirkev na zemi, ale Boh v Biblii. Predpokladám že tieto informácie presiahnu všetky vaše predstavy o dobre, láske a spravodlivosti Boha Biblie, ktorého vy nazývate monštrum. Čo s tým urobíte? Potrebujete len pokoru, ochotu poučiť sa od neho a prejaviť mu vďaku za tri skutky, ktoré urobil aj pre vás. Dokážete to?

364236

17.5.2018 20:30

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

Vladimír Stwora editor (zavináč) zvedavec (tečka) org 185.?.?.?

Reakce na 364236

Poslyšte, nerad vidím, když používáte tento prostor k propagaci Svědků Jehovových nebo jaké to jste vlastně sekty. Dejte si pauzu.

364237

21.5.2018 7:35

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

LuboDubo 84.?.?.?

Reakce na 364229

Pane abc, podle bible měl Adam s Evou syny Kaina a Ábela. Kain Ábela zabil. Potom měli později Adam s Evou dalšího syna Seta. A teď otázka: kde se vzala nějaká další ženská, aby se lidstvo mohlo rozmnožit?

364283

17.5.2018 14:41

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 94.?.?.?

Reakce na 364220

Milý pane Vojto, podle mne si děláte legraci. Zaměňujete zcela schválně různé úrovně významu, doslovné i obrazné, takže nevím, nevím, jestli si zasloužíte vážnou odpověď. Má odpověď proto úplně vážná nebude.

Celé to Adamovo mužské vybavení je Bohu přesně na to samé, k čemu Adamovi samotnému, ba dokonce víc, než doslova. Bůh jako podstata a počátek celého Vesmíru a přitom s tělem, užívající si sexu - to zní a vypadá opravdu legračně [smích].

Ale tak pitomé to není, Bůh v těle je bůh s malým b, jinak také člověk (a možná nejenom). Ten jediný a opravdu existující Bůh (proto se tak jmenuje - tedy ne "Bůh", ale JSEM, nebo JÁ JSEM, což není jenom význam hebrejského JHVH, ale také sanskrtského SO HAM), existující na kvalitativně jiné úrovni existence než všechno ostatní. V mnoha instancích všech stvořených bytostí prožívající nejrůznější formy života a existence, více či méně probuzený a vědomý si sebe sama. Někdy - bohužel - spíše méně [smích] .

A to je právě (podle mého názoru) smyslem života, na který ve svých příspěvcích narážíte. Umožnit božské bytosti ve vás, aby si uvědomila kým je.

Když narážíte na lidskou reprodukci, ta má přece i jiné, jemnější úrovně, než pouhé rozmnožování. Všechny ty příjemné aspekty vzájemné přitažlivosti mezi mužem a ženou vycházejí z jednoho a téhož Zdroje, stejně jako všechny ostatní existující věci.

Pro někoho je poněkud perverzní představou, že u lidské lásky by měl být přítomen ještě i Bůh jako nějaká třetí entita. Ta pociťovaná perverznost je však zapřičiněna jinou, mnohem více perverzní představou o samotném Bohu, jakožto o jakési maskulinní postavě gerontického typu, jejímž největším potěšením je trestat především sexuálně hřešící lidstvo. Také kvůli této představě slovo "Bůh" nemám příliš v lásce, ale co naplat, když ho ostatní používají. Takže není tam žádná třetí entita, dokonce ani ne dvě entity, ale jen jedna jediná, prožívající úplně všechno právě tím, že to prožíváme my. To je také podstatou jednoho z možných způsobů zasvěcení se Bohu, kdy takový člověk už žádný svůj protějšek nehledá.

Ve skutečnosti je Bůh samotná tvůrčí síla Vesmíru, lásky a našich životů. Ke zjištění, že existuje, není nutná ani nějaká zvláštní víra nebo přesvědčení. Úplně stačí opustit nesprávnou definici, otevřít oči a dívat se, bez úsilí, kolem sebe a do svého nitra. Víra, spolu s odvahou, slouží k něčemu jinému - aby člověk této síle beze strachu důvěřoval.

364230

17.5.2018 18:37

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

vousy13 84.?.?.?

Reakce na 364220

Ale já přeci nevěřím žádné ideologii či konfesi.

Bůh komunikuje s jedincem pomocí svědomí (ladička) a jazykem životních okolností, které by si člověk měl uvědomovat (příčina-důsledek) a dle toho formovat své budoucí konání.

To, že jakákoliv konfese tento jednoduchý princip zakabalila do rozmělněného textu "svaté knihy" je samozřejmě záměr, aby člověk byl od Boha odtrhnut.

Více o deformaci Kristových myšlenek:
http://leva-net.webnode.cz/products/premozeni-kres...

To samé se podařilo elitám s Islámem, Judaismem, Budhismem, Atonismem...

364233

17.5.2018 19:10

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

abc 2a02:x:x:x:x:x

Reakce na 364233

To že Boh nás chce viesť svedomím, je nespochybniteľné. Veď na čo iné by nám dal slobodnú vôľu? Dokonalé vedenie svedomím, však platí len pre dokonalého človeka. Preto Boh považoval za nutné, dať ľuďom poznať zákony a nariadenia /Desatoro a Mojžišom spísané zákony/, ktoré usvedčili hriešneho človeka z neschopnosti, aby ho deformované svedomie hriechom správne viedlo. Bibliou školené svedomie opravuje naše vedomie , aby nás viedlo v súlade so školeným svedomím , ale bez odstránenia hriechu Ježišovou výkupnou obeťou a vládou jeho kráľovstva to nepôjde.A tak hoci vládou Krista sme pod Božou milosťou a nie zákonom, tvrdiť že napísanie svätého Písma je Božím zámerom, aby bol človek od Boha odtrhnutý je blud, nezakladajúci sa na pravde ale na vymyslenej fabulácii leva -netu.

364234

17.5.2018 23:44

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

vousy13 84.?.?.?

Reakce na 364234

Začínáte být značně únavný, holt nejlepší otrok (duševní) je ten, který si neuvědomuje, že je otrokem asi jako dnešní presstitutky...

Deuteronomium, 23:19:
Svému bratru nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok ani za stříbro, ani za pokrm, ani za cokoli, co se půjčuje na úrok. Cizinci na úrok dávej, aby ti hospodin, bůh tvůj požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku svou na zemi, do které jdeš, abys ji ovládl.

Deuteronomium, 28:12:
A budeš vládnout nad mnohými národy, a oni nad tebou vládnout nebudou.

Izajáš, 60:10:
Potom synové cizinců budou stavět hradby tvoje a jejich králové ti budou k službám.

Máte Boha za idiota, nebo opravdu věříte, že toto jsou slova boží? Myslíte, že Bůh je rasista a přál si zavést fašistický systém na planetě Zemi?

Je bezesporu pravdou, že nevěřící je blíže Bohu, než ten, jenž věří v jeho falešný obraz a vy jste toho naprostým důkazem.

364238

18.5.2018 6:15

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 108.?.?.?

Reakce na 364238

V jakem kontextu jsou verse z Tory? Egypt byl v Mojzisove dobe imperium v moralnim upadku. V egyptske armade zas tak cisty stit nemeli, mimoto farao porusil svoje slovo a Zide byli v otroctvi. Symbolicky Egypt znamena tvrde pripoutani cloveka k fyzickemu svetu, at otrok nebo farao k duchovni prazdnote, nabozensky formalismus nebo cirkev jako cesta k moci nemaji s Bohem nic spolecneho.

Zaslibene zeme napr. nechali sveho syna dceru projit ohnem, ve vyznamu lidske obeti na oltari, coz mel Hospodin za ohavnost. Cirkev u Azteku vytrhavala na vrcholku pyramidy srdce, aby vyslo slunce. Pizzaro, Cortez byli reznici, ale matka Tereza by tam zrejme neuspela, aby tato praxe skoncila. Buh stvoril cloveka k obrazu svemu. Co muslite ze to jsou dve rucicky, dve nozicky a makovice? Neco takoveho tvori Transcedentno, ktera stvorilo cely vesmir?

Krestanske cirkve se perou, ktera z nich je ta jedina cirkev Kristova. Maha Atma Gandhi rekl: "Miluju Krista, ale nemam rad krestany, prijdou mi totiz navzajem velmi odlisni." Kristova cirkev jsou ti, co se rozhodli doprovolne nasledovat a jit cestou milosrdenstvi a lasky at o nem vedi nebo ne, vcetne ateistu. Nejsou hodnoceny zazraky, ale na kolik se kdo snazi. Obet na krizi byla nutna, aby byla zachovana spravedlnost, protoze Buh je zaroven Absolutni pravda. Lidove receno jako bych prejel v aute male dite, a potom toho uprimne a hluboce litoval a sekal latinu. Podle desatera oko za oko, cekam v base na smrt, ale primluvce s velkou autoritou muze poukazat, ze jsem se snazil nasledovat cestu Bozi lasky a stoji se mnou, potom Absolutni pravda rekne dobre je tvuj.

Jsme tady skoro vsichni, aby jsme vycistili nejaky flastr. Ale kdybych pachal dobro 24 hodin denne, tomu prejetymu klukovi to nepomuze, ale Bozi laska to muze vymazat, z hlediska te karmy ma nekonecno, a z nekonecna pres jakoukoliv platbu a neubude. Musime zaplatit do posledniho halere, matematicky nula. Dobre skutky me budou priblizovat k te nule, ale nikdy ji nedosahnou. Jenom Buh to muze vynulovat. Co myslite jaky nejhorsi trest je pro multidimezionalni bytost, ktere rikame treba duse ? Byt vazany na fyzicke telo.

Kdyz skutky me nezachrani a pak pouze vira v primluvce to muze udelat. V tom je ten Buh milujici, poslal na svet Bozi lasku, ktera se za nas obetovala, aby nas ospravedlnila pred Bozi spravedlnosti. Jinak receno protoze Syn, Duch i Otec jsou jedno, tak Buh obetoval sam sebe za nas padle bytosti, tak nas miluje. Byl celemu lidstvu nabidnut naprosto nezaslouzeny dar zachrany, ale kazdy si musi pro nej prijit sam osobne. Kristus jako darce zachrany, o nem rozhoduje a zadna cirkev!

Izrael byl vybrany Bohem aby byl svetlem pro narody, pokud misto svetla nese tmu, tak se vyclenuje z Boziho lidu, protoze poctiva sluzba Bohu, dela ze sluzebniku Bozi lid. Dostali soudce, chteli krale. Vybrali si Saula, dostali Davida. Prisel Jezis a vetsina ho nepoznala, chteli imperatora tak vybrali si Bar Kochbu a byli rozpraseni do vsech koncin Zeme. Stale maji jako cele lidstvo sanci, jestlize uslechtila oliva byla vytata, at se ji plana neposmiva.

364240

18.5.2018 10:20

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

Reakce na 364234

>… Boh … nám dal slobodnú vôľu?

Jestliže mě nebudete poslouchat a nebudete plnit všechny tyto příkazy, jestliže zavrhnete má nařízení a zprotivíte si mé řády…., pak já učiním toto: Navštívím vás hrůzou
(následuje snůška zrůdných stupňujících se psychopatických výhrůžek až po-) …budete jíst maso svých synů a budete jíst maso svých dcer…(Lv 26,14)

Vždyť Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů, Pán pánů, Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň…(Dt 10,17)

Opakování (úvodu) desatera
…na Chorébu…Hospodin (JHVH, Alláh) na hoře zprostředku ohně.
Já (Mojžíš - čili jeden psychopat údajně zprostředkoval celou „boží“ vůli) jsem stál v oné době mezi Hospodinem (JHVH, Alláh) a vámi, abych vám oznámil Hospodinovo slovo, protože jste se báli ohně a nevystoupili jste na horu.
Řekl:
„Já jsem Hospodin (JHVH, Alláh), tvůj Bůh…
Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
Nezobrazíš si boha zpodobením ničeho…
Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin (Alláh), tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení…(Dt 5,1…)

Důvěřuj Hospodinu (JHVH, Alláh) celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. (Př 3,5)


abc, kdepak v těch výplodech mocensky chorých farizejů, pardon – v Boží vůli a moudrosti, spatřujete „slobodnú vôľu“???

Jedno z hesel Strany Orwellovy předpovědi vrcholného xxdo-chazarismu; svoboda je otroctví!

Další Orwellovo heslo; nevědomost je síla.
Ve vašem případě; debilizace je síla!

K čemu by člověku byla svoboda, paměť, rozum a vůle, když se může zcela oddat debilizaci, pardon - boží vůli, že?

364245

18.5.2018 12:54

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

výjimečné porušení omerty 2a00:x:x:x:x:x

Reakce na 364245

většinou má boží vůle jméno Toxoplasma gondii [mrknutí jedním okem]

364248

15.5.2018 12:56

obě strany mince

výjimečné porušení omerty 2a00:x:x:x:x:x

Univerzalismus vyvolenců a jeho trojjedinost ( každému to , co si zaslouží - židům, křesťanům i mohamedánům) je vskutku hodný pozoru svou rychlou expanzí z jednoho prostoru na celý povrch planety. Druhá strana mince je "kvalita" příjemců tohoto "dobra" - raději nehodnotím, svádí to k hanobení příjemců. Snad jen maličkou paralelu : co si asi tak myslí podvodník a lump o své oběti ? Hádejte 3x milí dobráci ( Slovani atd.) ... [mrknutí jedním okem]

364183

15.5.2018 16:23

Židovská nevyhlášená válka lidstvu

Lesher 89.?.?.?

Vyd. A. F. Pavlov; Židovská nevyhlášená válka lidstvu
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Zidovska_nevyhlasena_valka_lidstvu.pdf

364189

15.5.2018 21:45

Plan Satanovy Synagogy

co na tom zalezi 173.?.?.?

Zidovstvi, judaismus, zide, sionismus, komunismus, NWO.

ZIDOVSTVI je socialne-politicko-ekonomicky organismus, parasitni spolecenska strategie nadnarodniho charakteru, jez svou pritomnosti, ci jen pouhym vlivem je zhoubna vsem tradicnim narodum a spolecenstvim mezi nimiz se vyskytuje, a nebo je jakkoliv ovlivnuje.

JUDAISMUS je okultni, amoralni, sovinisticka a vuci druhym tyranska ideologie maskovana rouskou “nabozenstvi”. Skutecny program judaismu, tj. oddanost dablu, je vytycen a zaznamenan v babylonskem Talmudu.
Talmud je nezbytnym predpokladem jak vzniku tak az dodnes pretrvani jak zidovstvi, tak i jeho exekutoru, zidu, spravne receno JUDAISTU.
Vyznamny US rabin Michael Levi Rodkinson (puvodni prijmeni Frumkin – hasidicky chazar s koreny z Ruska) v predmluve sve knihy Babylonsky Talmud definoval: “Moderni zide jsou produktem Talmudu”.
Rabini jsou ideologickymi udrzbari judaismu a politruky samotneho dabla.
Rabini jsou z generace na generaci zodpovedni za plneni osnov Talmudu exekutory zidovstvi, tj. zidy a vybranymi gojimskymi prostituty, poskoky a zradci Krista a vlastnich narodu.

SIONISMUS a KOMUNISMUS jsou produkty zidovstvi. Zatimco militantni SIONISMUS je zidy otevrene praktivovan, sve autorstvi a zasluhy za zla napachanych ateistickym KOMUNISMEM se zide snazi utajit a svest na druhe.

Jak SIONISMUS, tak KOMUNISMUS, tak i prapodivny mix obou, dnes znamy coby globalni NWO (Nove Usporadani Sveta), mely a stale maji stejne cile:
Likvidace tradicnich narodu. Likvidace bile rasy. Likvidace rodin. Likvidace viry v Jezise Krista. Likvidace zakladnich moralnich hodnot spocivajicich na Desateru. Likvidace zapadni krestanske civilizace.
A na konec techto zlocinu nemajicich historicke obdoby, pro sebe samou vyhlasene za “vyvolene” (tj. pouze pro judaisty), uloupit cely Svet.

364192

16.5.2018 0:08

RE: Plan Satanovy Synagogy

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 2001:x:x:x:x:x

Reakce na 364192

Jde to shrnout pod hanebnění, urážení, trápení a ponižování a tam se dá říci že státy rádi likvidují rádi své živitele tvůrčí z kterých tyjí kromě svých ochlokratickýckých násilných špiček. Talmudem? Dá se říci že doba je v područí státních služeb falze flag. A ti pod nato což je armáda soukromého vlastníka promuslinského záběru kultury 6. století bezpráví a ZRŮD. To že editor ná intelektový problém si přiznat hlouposti kopnout do prdele sluhy scény úžeru tedy politiky už jsem si všiml. A tedy apeluji, udělelelelelej si puky na tesilkách jak nože brusle. Moc jsem se neuklidnil, ale směji se i tak primitivům, hudba bedřichu.

364195

15.5.2018 22:17

V čom vlastne žijeme my

lubosmat 178.?.?.?

Za socializmu fungovalo množstvo folklórnych súborov, ľudových rozprávačov a humoristov, a títo udržiavali aj cez verejnoprívne médiá akú takú atmosféru národného povedomia.

Za súčsneho "korporátneho fašizmu" sa dozvieme o nejakom folklórnom vystúpení len náhodou, a z "verejnoprávnych" médií sa len náhodou v prestávkach medzi "anglo-americkou" produkciou dozvedám, že som na Slovensku.

Mne to tak vychádza, že to je presne ten sionisticko-komunistický neomarxizmus, keďže sa účastníme s tichým súhlasom v rámci NATO dokonca aj agresívnych výbojov a nevyhlásených okupačných vojen.

364193

15.5.2018 23:51

Dějiny a vývoj

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Jaksi se bez našeho přičinění v 21.století stalo, že se dějinný vývoj v předchozích staletích ubíral častěji po cestách nenávisti a následných válek a krveprolití, než na základě smluv...a tyto byly porušovány více-méně ihned po jejich uzavření. A proto je moderní kumulování nenávistných vztahů nebezpečné stejně jako v minulosti, protože pro tzv. "vůdce" není nic lehčího, než se postavit do čela vln nenávisti subjektů xyz proti jejich oponentům yzx a na základě společné "nenávisti" bohatnout na zbrojení, vysávání ekonomik a psychopatické logice zla.
A jako v dávnověku i teď jsou v první řade vystavovány na obdiv globálnemu prediktorovi (po staru "satanovi" - neviditelnému vládci světa lidí) krvavé lidské oběti. Ti co tuto metodu rozvášňování takto "legalizovaných" krvelačných počinů mocenských skupin používali a používají je v historii dávné a současné nespočetné množství. V prostředí izraelských politických zájmů tohleto barbarství využívají podobně jako v prostředí ne-izraelském. Jednoduše je to tak, že politická mocenská seskupení v boji o moc používají dinosauří běsnění ke svému prospěchu a tváří se přitom "skvěle", i když kolem sebe vytváří Jurský Park s následným velikým množstvím zavražděných lidských obětí. Stejně barbarskou metodu předvedla kupř.britská syčící Medúza s novičokem.
Takže vzniká otázka pro vedoucí vůdce Jurského Parku: Nebylo už dost krve a bolesti a nenávisti a zloby??? Není načase opustit cesty globálneho prediktora tj. "satana" a začít konat a myslet bez generování dalších válek a nenávisti a vraždění??? K čemu je sparchantělá a zdegenerovaná OSN, která se stala služkou zdivočené morbidní vlády USA establishmentu a jejich nohsledů??? Vždyť tato zločinná organizace původně měla sloužit m í r u.
K vyvolání válek je samozřejmě možné použít jakoukoliv záminku, pokud dinosauří vůdci tzv. "západu" začnou být opět globálně nenažraní. A také je možné generovat války rozdmýchávaním nenávisti vůči Izraeli, Rusku, Číně a proti komukoliv, kto má zdroje k nasycení barbarské nenažranosti tzv. západu.
A namísto sparchantělé OSN je možné opět začít používat mírně inovovanou barbarskou příručku pro vyhledávání čarodejnic, která byla známá pod názvem Maleus maleficarum tj. Kladivo na čarodejnice...
Takže budeme lidmi anebo půjdeme jako lidstvo po cestě vyhledávání lidských obětí a čarodejnic??? Vždyť již i ten chudák globální prediktor "satan" musí být unaven z té ne-lidské šíleně šílené neschopnosti politických vůdců žít bez násilí! Tak co, vy dinosauří vůdcové, kdy začnete myslet a kdy si uvědomíte, že "satan" je z vás unaven???

364194

16.5.2018 11:54

RE: Dějiny a vývoj

R.E. 46.?.?.?

Reakce na 364194

Ne, Satan z nich není unaven, on je z nich zděšen, neboť mu přerostli přes hlavu, tak dlouho si je pěstoval a cvičil v běsnění, až se mu utrhli za řetězu...a teď se jich bojí a neví co s nimi...a oni ho teď nejspíš sežerou...[chechtot]

364205

16.5.2018 16:04

RE: Dějiny a vývoj

abc 2a02:x:x:x:x:x

Reakce na 364194

Zmyslom dejín je hľadanie spravodlivej vlády pre ľudstvo. Bez Boha a lásky to ale nie je možné. Najväčší podvod demokracie je jej obraz OSN. Možno vás poteši, že je to posledný podvod prediktora na ľudstve. Smutne ale je, že satan nie je unavený z ľudských obetí, lebo sám bude zničený. Preto jeho posledné klamstvo ktorým oklame väčšinu ľudstva bude celosvetové prevolanie o svetovom mieri a bezpečí ústami falošného proroka, ktorým je spojená svetová veľmoc Anglo Amerika, ktorá dala postaviť OSN ako obraz politickému usporiadaniu sveta. Trump sa už dal počuť, že on vytvorí celosvetový mier...

364214

16.5.2018 5:20

Ziti ve strachu.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 108.?.?.?

Pravda pokud bude ten strach cas od casu ziveny jako ohen, pak se na necem takovem da vydrzet velmi dlouho. Da se na tom dokonce vybudovat moralni zakon, byt pokriveny silenstvim a paranoiou ale dlouhodobe udrzitelny na rozdil od Marxe, Smitha nebo medvidka Pu. Nikdy by me takto nenapadlo uvazovat, protoze takhle bych zit nechtel, a ze by takhle byl ochoten zit cely narod, vymenit Boha za strach, kdyz o tom premyslim a divam se na to z perspektivy zivotnich zkusenosti, tak mi nektere veci davaji smysl. Nekterych pratel , kteri jsou pripoutani k traumaticke minulosti je mi opravdu lito. Vypada to, ze nejvice racionalni a odpoutany od tohodle budou v Izraeli Mosad a armada, maji prilis vysokou klasu aby mohli byt odtrzeni od reality a zit pouze v minulosti.

Pavel pro Krista zemrel a jako znalec Tory, Pana Jezise predevsim ortodoxnim Zidum ukazal v tom Starem zakone. V apostolska cirkvi meli do 2. stol. pocetni prevahu Zide mezi krestany. Jeden muj pritel rikal, kdo nepozna Krista ve Starem zakone nenajde ho ani v Novem. Kristovo kazani Na hore by dneska nezcenzurovali pouze v Bruselu, coz me neprekvapuje ale i ve Spojenych statech, ktere se nechali take castecne zastrasit a to Zpravou z zelezne hory. Velmi depresivni cteni a bez viry v Boha a Krista jsem tomu pred lety taky veril, Dnes vim, ze to je snuska obratnych manipulaci radoby podlozenymi na zaklade empirickych ved vedouci k valecne ekonomice. Prechod na penize kryte drahymi kovy posle tuhle expanzivni ekonomiku devastujici lidstvo ke vsem certum.

Neco bych tady mel panove , kdyz nekdo vzpomenul zas tu evoluci, z ktere se stalo po 150 letech dogma. Takove male myslenkove cvicenicko. Druhy termodynamicky zakon lze take intererpretovat jako zakon entropie - mira neusporadanosti neustale v uzavrenem systemu roste. Lidove se tomu taky rika niciva sila casu. Zijeme proste ve vesmiru, kde se rozbije talir na rekneme 10 kusu a nepozorujeme, ze by se tenhle talir sam od sebe poskladal dohromady. Ty kusy by se totiz musely pohybovat spravnymi rychlostmi a presne spravnymi smery a pritom maji de facto neomezene moznosti pohybu. Neni treba se zatezovat uvolnenymi chemickymi vazbami, kde energie byla vyzarena ve forme tepla je proste zpetne nepouzitelna atd. I kdyz mechanicke pohybove zakony dovoluji casove obraceni kazdeho pohybu, tak se nam jevi, ze vesmir ma casovou sipku jednosmernou od koncentrovanejsich forem energie k tem rozptylenym lidove receno vesmir "chladne rozpina se a ridne". Jestlize strepy se nam neskladaji zpatky na talire, jak se muze sama od sebe poskladat DNA nebo ziva bunka?

364197

16.5.2018 16:42

Je to především trojský kůň chazarů,

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?

tedy konvertovaných sionistů, v 11. století vyhnaných pro svoji krutost a chamtivost z území mezi Černým a Kaspickým mořem, a to určený k ovládnutí přírodního bohatství Blízkého a Středního Východu (ropa a zemní plyn) a celé Asie (celá soustava prvků). S touto hlavní ideou byl také v roce 1947 založen pomocí Rothschildů na území strategicky významném i přes odpor okolních států obývaných převážně muslimy. Ostatní je víceméně sbírka mýtů a pověstí pro ty, co rádi probírají dějepis starověku a náboženství při sklence vína. Nesporným faktem současnosti je to, že Izrael má v současném světě daleko větší význam a také podporu mocných Západu než kterákoliv jiná země světa a než odpovídá počtu jeho obyvatel a rozloze. Nikoliv však poloze. Když pochopíte proč tomu tak je, pochopíte i další fakta a souvislosti překotně se vyvíjejícího světa.

364215

17.5.2018 4:09

Svedectvi jednoho co “tam” byl..

co na tom zalezi 174.?.?.?

Lituji, nenasel jsem preklad do cestiny.
Pochvalen bud Pan Jezis Kristus. Amen.
https://www.henrymakow.com/2017/12/chabad-trump-family-cult.html

364223

1.6.2018 22:29

tahle věta z článku mne opakovaně rozesmívá

r.m. 31.?.?.?

Neokonzervativci, naprosto dominantní síla v „deep state“ USA od roku 2001, jsou tajnými přívrženci sionistů.
[velký smích][velký smích][velký smích]

364471

12.9.2018 21:51

Nedá mi ...

korund 92.?.?.?

prečo ten otáznik v nadpise ?

366483

Příspěvků: 56

15.05. 06:42 omar  Je
15.05. 07:33 gippius  RE: U Pavla začínají všecky rozpory křesťanství.
15.05. 10:11 Udo2  RE: U Pavla začínají všecky rozpory křesťanství.
15.05. 09:54 nejsem analfabet  RE: Je
15.05. 10:04 omar  RE: Je
15.05. 10:49 abc  RE: Je
15.05. 14:08 nejsem analfabet  RE: Je
16.05. 00:11 kolemjdoucí2  RE: Je
16.05. 20:15 Pátá Mojžíšova 7:24  RE: Je, a děkuji za skvělý článek
19.05. 17:47 Ileen  Chcete-li se dozvědět pravdu o Bibli, Židech, náboženstvích
15.05. 07:28 J_Pitralon  Larry Silverstein taky něco tušil
15.05. 10:50 pozorovateľ  Zopár úryvkov, urobte si názor sami:
12.09. 21:56 korund  RE: Zopár úryvkov, urobte si názor sami:
15.05. 10:54 pozorovateľ  Židovská mentalita preventívnych vojen
15.05. 11:07 pozorovateľ  O životných podmienkach v Izraeli z prvej ruky...
15.05. 12:38 R.E.  RE: O životných podmienkach v Izraeli z prvej ruky...
15.05. 14:01 J_Pitralon  RE: O životných podmienkach v Izraeli z prvej ruky...
15.05. 11:17 Velekněz Ratata  Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.
15.05. 14:07 vousy13  RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.
15.05. 16:09  RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.
15.05. 17:34 omar  RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.
15.05. 19:39 vousy13  RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.
16.05. 08:48 abc  RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.
16.05. 08:54 abc  RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.
16.05. 12:50  RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.
16.05. 13:19  RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.
16.05. 14:29 Mirec666  RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.
16.05. 08:00 abc  RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.
16.05. 12:35 vousy13  RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.
16.05. 15:43 abc  RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.
16.05. 23:46  RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.
17.05. 13:30 abc  RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.
17.05. 15:35  RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.
17.05. 20:08 abc  RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.
17.05. 20:30 Vladimír Stwora  RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.
21.05. 07:35 LuboDubo  RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.
17.05. 14:41  RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.
17.05. 18:37 vousy13  RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.
17.05. 19:10 abc  RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.
17.05. 23:44 vousy13  RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.
18.05. 06:15  RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.
18.05. 10:20 Pátá Mojžíšova 7:24  RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.
18.05. 12:54 výjimečné porušení omerty  RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.
15.05. 12:56 výjimečné porušení omerty  obě strany mince
15.05. 16:23 Lesher  Židovská nevyhlášená válka lidstvu
15.05. 21:45 co na tom zalezi  Plan Satanovy Synagogy
16.05. 00:08  RE: Plan Satanovy Synagogy
15.05. 22:17 lubosmat  V čom vlastne žijeme my
15.05. 23:51 Svatoslav Butora  Dějiny a vývoj
16.05. 11:54 R.E.  RE: Dějiny a vývoj
16.05. 16:04 abc  RE: Dějiny a vývoj
16.05. 05:20  Ziti ve strachu.
16.05. 16:42  Je to především trojský kůň chazarů,
17.05. 04:09 co na tom zalezi  Svedectvi jednoho co “tam” byl..
01.06. 22:29 r.m.  tahle věta z článku mne opakovaně rozesmívá
12.09. 21:51 korund  Nedá mi ...

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Německo si došláplo na kritika covid teroru03.08.21 09:54 Německo 0

Na webech píšicích pravdu neinzerujeme, zní z firem po výzvě pražské rady02.08.21 22:37 Česká republika 2

Už i česká pošta se připojila k oslavě úchylnosti02.08.21 20:47 Česká republika 0

Prague Pride pro děti02.08.21 19:45 Česká republika 1

Von der Leyen: Nový milník Evropské vakcinační strategie02.08.21 19:13 Evropská unie 2

Evropská komise a Bill Gates oznámili své partnerství v oblasti Green Dealu02.08.21 18:12 Evropská unie 1

Petice VOLNÉHO bloku za obnovení školní výuky bez povinnosti roušek, testování a očkování02.08.21 16:13 Česká republika 0

Pozvánka na Letnou 28. srpna 2021 na akci „Zachraňme republiku“02.08.21 15:41 Česká republika 0

Vláda počítá s tím, že po očkování umřou děti02.08.21 15:31 Česká republika 1

Mimochodem věděli jste, že Rusové nesmějí na olympiádě prezentovat svou vlast?01.08.21 22:11 Rusko 2

Kdo chce bít psa Lukašenka, hůl si najde01.08.21 21:57 Belorusko 3

Očkované ženy hlásí zvětšení prsou01.08.21 18:46 Neurčeno 5

Očkovaných a neočkovaných triedia na kúpalisku farebnými náramkami01.08.21 17:43 Slovensko 3

Masivní protesty v Paříži proti covid pasům a omezením. Policie se připojila k demonstrujícím01.08.21 12:56 Francie 1

Vakcinovaní lidé tvoří 75% nedávných případů COVID-19 v Singapuru, ale jen málo jich onemocní01.08.21 12:49 Singapur 0

Povinost testování bude platit i pro očkované osoby31.07.21 11:42 Česká republika 1

Útok mačetami tři na jednoho a za článkem chybí diskuze. Je to jasné31.07.21 10:55 Česká republika 3

Absolutní zrůdnost: učitelka nabízí jedničky za očkování31.07.21 10:46 Česká republika 3

Léčba ivermektinem už jen pro vyvolené, lék nedostane výjimku ministerstva30.07.21 21:23 Česká republika 1

Vláda: My vám sem ty afghánské islamisty dopravíme i za cenu lží a podvodu30.07.21 09:54 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,46 Kč
Euro
25,48 Kč
Libra
29,81 Kč
Kanadský dolar
17,15 Kč
Australský dolar
15,81 Kč
Švýcarský frank
23,70 Kč
100 japonských jenů
19,64 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,59 Kč
100 maď. forintů
7,15 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
29,39 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 861,34 Kč
1 unce stříbra
543,32 Kč
Bitcoin
828 556,31 Kč

Poslední aktualizace: 3.8.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 2 766