Diskuze k článku

Únor v českých dějinách

Příspěvků 17

2.2.2018 11:08

Jak je to s tou propagandou?

Jan Hanuš 94.?.?.?

Jednu věc nechápu. U nás se měla propaganda používat jako když se solí, jinak vzbuzovala odpor. Z propagandy USA nemám pocit, že by jí takhle opatrně používali. Dokonce mám pocit, že je to komunistická propaganda na druhou. V čem je vlastně rozdíl? Nějak ho nemůžu objevit.

362274

2.2.2018 17:53

RE: Jak je to s tou propagandou?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 94.?.?.?

Reakce na 362274

Váš příspěvek mne rozesmál. Již doktor Jičín ve své knize Kladivo na dvounohý hmyz z osumdesátých let minulého století mimo jiné píše, že není rozdíl mezi americkými demokraty a ruskými komunisty, protože jejich životní cíle se nedají rozeznat, a proto jedny nazývá americkými komunisty, a druhé ruskými bolševiky. Když dnes přemýšlíme o "lžích bývalých komunistů", zjišťujeme z porozuměním že komunisté nám sice lhali o svých záměrech, ale říkali nám celou dobu trvání režimu naprostou pravdu o Západu. Zdá se mi tragikomické, že taktického důvodu je to dodnes perfektní ideologická technologie. V dnešních čechách obsazených bez jediného výstřelu více než milionovou skupinou různých národnostních menšin a podnikatelským prostředím, složeným mimo jiné s více než dvaceti tisíc soukromých firem ze zemí bývalého sovětského svazu jsme v podstatě druhým protektorátem který se nenazývá již německým názvem protektorát Bohmen and Mahren, ale spíše Ruská Federativní Západoukrajisnká republika "česko.

[velký smích]

362279

2.2.2018 11:12

Kdyby

martin bares 2001:x:x:x:x:x

Kdyby se takto učila historie na základních školách. S odstupem, v klidu a především věcně bez té zasmrádlé současné propagandy.

Děkuji autorovi [smích]

362275

2.2.2018 13:16

Omámený volič - základ demokracie

J_Pitralon 178.?.?.?

Nejúčinnější postup propagandy a vymývání je ten, který není na první pohled vidět, ale je soustavný. Pak může establishment poslat lidi s řádně zmanipulovaným mozkem k volbám a tvrdit, že jde o "demokracii". Bohužel pokud je voliči dlouhé roky předtím zaplácávána hlava konglomerátem lží a vykonstruovaných hovadin, nejde o demokracii, ale o aplikovaný satanismus.

Petrodolar - cesta ke světové válce.. https://www.youtube.com/watch?v=YGOM3SLHijQ

362277

2.2.2018 18:18

Pokiaľ sa stalo bohapusté hanobenie majetku

Clear 176.?.?.?

zmyslom života, tak sme na najlepšej ceste k životom robotov.Bez citu a poznania reality, žijúc vo virtuálnom svete.A môžete to nazývať i superdemokraciou.Už samotný pojem demokracie je popletený a nie je v tom žiadny rozdiel medzi socializmom a tzv.demokraciou. Viď Čína, kde sú desiatky miliardárov a stovky miliónov čo rátajú každý juan. A že si môžem čosi povedať, prepáčte, ale to mi je k h....
A ten, kto za 30 rokov nájde zmyseľ života ľudstvu, by mal dostať stovky nobeloviek.
Robotizácia, IT sektory, tech.pokrok nás vedú k bodu, kedy bude ľudská práca NEPOTREBNÁ! A čo potom, čo s migrantami ???

362280

3.2.2018 11:59

Od války ke kolektivismu

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 37.?.?.?

Západní spojenci nebyli nic jiného než xxdo-bankstery ovládané loutky, těmi samými svatošmejdy, kteří dosadili loutku s přezdívkou Hitler.

>Po zkušenostech s prvorepublikovou realitou, zradou západních spojenců v Mnichově, s nacistickou okupací a s rolí Sovětského svazu za 2. světové války umožnili českoslovenští občané drtivě zvítězit KSČ

Po lidských jatkách s šedesáti milióny mrtvých, zorganizovaných xxdo-fašistickými bankstery (IG Farben, Warburg, Rockefeller a další „pravdoláskařské“ xxdo-chazarské veličiny a jejich souvěrci - poskoci), byl na našem území instalován další xxdo-fašistický vynález, další loupení ve velkém a cesta k větší závislosti otroků na vnuceném xxdovském systému.

Toky xxdo-bolševických lží a lupičství. Kdo se včas nepoddal nové lupičsko-kolektivistické víře s centrální autoritou, byl xxdo-bolševicky „humanitárně“ přesvědčován.

Xxdovské lsti až do úplné závislosti gojimů i zůstavších vyvolenců. Nejdřív že budou „znárodněny“ jen velké podniky. Pak, podle xxdovské lsti, větší podniky. Nakonec byli oloupeni i řemeslníci a násilnou kolektivizací drobní rolníci. Po generace zažitý způsob života na vesnicích byl násilně zničen, vykořeněn xxdo-bolševismem. Nastalo rozorávání mezí. Hnojení polí chlévskou mrvou bylo nahrazováno jedy, pesticidy.
Vývoj pokračuje. Dnes leckde místo potravin pěstují zemědělci kvůli zrůdným dotacím a jiným podvodům řepku, jejíž olej se přimíchává do nafty (a kromě jiného zvyšuje cenu o 2 kč/litr). Na siláž se pěstuje kukuřice, která devastuje půdu. V potravinách jsou rakovinotvorné látky. Jsme stále závislejší na xxdo-korporacích.

Dalším vynálezem svatošmejdů, jakoby věřících komunistické ideologii -dle díla xxda Mardocheje Levyho-Marxe, bylo v padesátých letech lupičství s názvem měnová reforma. Zase s účastí lsti a klamu!

Továrny na některých místech přetrvaly bez výrazných změn, s původním prvorepublikovým zařízením. Od „znárodnění“ až do nového xxdovského vynálezu „sametové revoluce“(privatizačního lupičství v zájmu světoparchantů, xxdo-chazarských banksterů).

Za komunistů byly také budovány nové továrny, jejichž tvůrci se obvykle účelností a návratností vynaložených zdrojů příliš nezatěžovali.

Výrazný problém v užitečnosti dělání působila zločinecká xxdo-kolektivistická ideologie soustavným potlačováním tvůrčích schopností lidí. Výroba mnoha skvělých věcí byla zakázána, protože nějaký kolektiv uvědomělých soudruhů, v davové debilitě (a to je síla), rozhodl. Do vedoucích funkcí byli totiž často dosazováni uvědomělí soudruzi, kteří by byli mnohem prospěšnější jinde. Kupříkladu jako drážní kopáči nebo dělníci u nádvorních čet „národních“ podniků.

362286

3.2.2018 17:31

Není bolševik, jako bolševik

Croix 94.?.?.?

Reakce na 362286

Je mi jasné po přečtení Vašeho názoru, že nemá smysl Vám ho vymlouvat, i když podle mě vidíte všechno jako stejně černé, ale připojím v reakci na Váš příspěvek jeden odkaz alespoň pro ostatní. Určitě stojí za to si ho nejdřív s vnitřní otevřeností přečíst a následně promyslet. Ať už pak dojdete k jakýmkoliv závěrům. S apriorním odporem je ovšem jeho čtení ztrátou času.. Myslím, že pohled na záležitosti kolem komunismu a bolševismu v níže odkazovaném článku lépe vysvětluje, a celé to dává více smysl, co se tenkrát dělo, jak oproti dnešnímu liberálně-povinnému názoru na éru socialismu, tak oproti druhé variantě, vidící v obou systémech (kapitalismu i socialismu) po celou dobu jejich soupeření jen xxdárnu na obou stranách. https://leva-net.webnode.cz/products/neni-bolsevik-jako-bolsevik-aneb-co-doopravdy-znamena-stalin-zradil-marxistickou-revoluci/

362291

4.2.2018 15:57

RE: Není bolševik, jako bolševik

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

Reakce na 362291

Xxdo-bolševická vrchnost byla školena ve Švýcarsku a podporována bankstery, viz. Klimov, Boží národ.

>Globální prediktor (globální zákulisí, kurátoři biblického projektu) se snaží zlikvidovat Rusko mnoho staletí, jako hlavní překážku realizace plánu nastolení globálního kryptootrokářského systému, a je jim zcela jedno, jakou vnější podobu bude tento systém mít – zda marxistickou nebo „demokratickou“. GP si nejpozději na počátku 19. století uvědomil nutnost likvidace buržoazně-liberálního projektu, na němž „jel“ Západ, kvůli hrozbě vyčerpání biosféry a nesmyslného plýtvání zdroji v závodech ve spotřebě.

Vládnou banksteři xxdo-fašistického vyznání, nyní převážně chazarské rasy. Biblický xxdovský projekt je shrnut v Páté knize Mojžíšově – podmaníš si pronárody, pak je vyhubíš.
Xxdo-Chazaři banksteři dospěli zřejmě k názoru, že se nabyté moci a zdrojů ve prospěch Vyvoleného národa vzdát nechtějí. Nakonec, jak by také mohli, podle bible jsou takéž jedním z pronárodů určeného k vaporizaci, vyhubení.
Kolektivní vlastnictví světa nějakou samovyvolenou sektou je samo o sobě debilita. Snad by to mohlo fungovat jako nějaká forma tyranie.

Xxdo-chazarští banksteři Oceánie spustili v devatenáctém století projekt rozeštvávání lidí, národního uvědomění, uvolnění xxdů z otroctví přikázaných míst k pobytu a familiantského „zákona“. Pak banksteři spustili krize, revoluce a světové války. Bylo to úsilí o ovládnutí zdrojů a moci několika desítkami banksterských svatošmejdů na vrcholu pyramidy. Likvidace konkurence!

Myšlenka, že svatošmejdi chorobně slintajících po růstu moci a zdrojů chtějí být ohleduplní k životnímu prostředí je působivá. Už jenom při vzpomínce jak ohleduplně působily jejich továrnami vyrobené zbraně ve stovkách válek. Xxdo-chazarští banksteři totiž neustále válčí. Obvykle pod různými falešnými vlajkami. I o soustavném válčení Oceánie psal Orwell v předpovědi 1984, a ten„pravdoláskaře" znal.

Revoluce v různých státech Evropy i v Euroasijském Rusku byly způsobeny xxdo-chazarskými bankstery s vydatnou pomocí xxdo-souvěrců, poskoků. Můžeme té smečce šmejdů, kolaborantů se zlem, říkat i pátá kolona. Tvoření lidského neštěstí a lupičství v tak obrovském rozsahu je možné právě proto, že je to xxdovina - páchaná ve zločinném spolčení. Zažitém způsobu záškodnictví, ničivosti, pohrdání gojimy a množství talmudistických po celém světě. Jak v korporátním fašismu, tak lupičské ideologii komunistické. K čemu v korporátním fašismu slouží burzy, krize, pogromy, holokausty a války? Aby korporace rostly! K čemu ve hře na komunismus, bolševismus slouží zespolečenštění výrobních prostředků? K okradení všech vlastníků!
Některé banksterské loutky, když postupně poznávají, jaké zrůdnosti napomáhají, občas začnou vzdorovat.

362297

4.2.2018 16:03

RE: Není bolševik, jako bolševik

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Reakce na 362291

Banksteři posečkali čtyřicet let (neradi více), po vzoru tažení z Egypta do země zaslíbené, než většina původních majetníků vymřela. V mezičase neustále štvali a škodili. Pak xxdo-chazarští banksteři (Sörös, Rothschildů poskok) spustili „demokratizaci“ východního bloku, „zlého" komunismu. U kormidla a zdrojů totiž bylo jen několik lidí. Někteří se nechali ovlivnit, pro jiné se uspořádali slavnostní pohřby. Až se ke kormidlu dostal perestrojkový Gorbačov.

Byla připravena „privatizace“ těch „bezcenných“ podniků a infrastruktur, které, jak kázal Vašík Nacipán, mají sotva cenu jedné koruny. Zajímavé je, že xxdo-fašisti o ty bezcenné podniky tak vehementně usilovali. Neštítili se ani nechávat vraždit drzouny, kteří se nějak mylně domnívali, že by mohli zprivatizovat strategický podnik pro sebe (nebýti loutkami banksterů). Ovládnutím infrastruktury, zdrojů a moci si totiž banksteři učinili na své zvůli závislé obyvatelstvo. Mohli počít s lichvářstvím a soustavným loupením.

Chce-li se Vám, napište ze svého pohledu samostatné články na Únor 1948, v létě pak na Srpen 1968.

362298

4.2.2018 16:08

RE: Od války ke kolektivismu

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

Reakce na 362286

Doplňuji předchozí příspěvek

Značný přínos socialismu spatřuji v dobré zdravotní péči, v dokončení elektrifikace, ve vybudování zpevněných cest namísto cest blátivých, polních. Ve výstavbě bytových domů – rozhodně lépe vynaložené zdroje než na debilizační zařízení zvané kostely. Místo komunistických chrámů ale mohly stát užitečnější stavby. Socialistické školství, až na debilizaci občanské nauky a některých částí dějepisu, si dovoluji považovat za dobré.

Zadrátování hranic z dnešního poznání považuji za užitečné. Škoda, že ploty byly na přání söröso-havloidní galérky zničeny. Proti současným žoldákům kazisvětů by mohly posloužit za předpokladu, že by byly také obnoveny hraniční kontroly.

Po několika letech socialismu chudí, jako v Klostermannově románu Vypovězen, nebyli. Každý sice musel pracovat, kromě nejvykutálenějších ze světoobčanů, ale snad každý měl základní materiální podmínky života (a neviditelný xxdovský bůh to fakt nezařídil). Nebylo statisíců lidí na hranici chudoby, statisíců lidí v exekuci, ba ani sedmdesát tisíc bezdomovců jako nyní. Zdroje se totiž téměř nepřesouvaly k banksterům - šmejdům chorobě lačným po růstu zdrojů a moci, kteří nikdy nebudou mít dost.

362299

3.2.2018 16:23

Únor 2018

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?

Byt v králíkárně pro mladé manžele čekající rodinu dnes vyjde na cca 3 až 5 mega, zatímco za zlých komunistů se dal dekret na stejný byt sehnat v hospodě i pod sto tisíc, včetně Prahy. Pokud se jeden z nich upsal na deset let pracovat tam, kde neměli příslušné pracovníky, byt dostali zcela grátis. Voda, distribuovaná např. v Praze frantíky, nám zdražila stokrát, polostátní (mě to zní jako skoro ku.va) ČEZ nám energie zvednul cca 15 x, k zubaři musíte jít s naditou šrajtoflí, nájemné se zvedlo 10x až 50x (podle lokality),Sunar pro kojence šel z deseti na cca tři stovky, v autoservisu platíte desetitisíce i statisíce,lístek MHD je cca 20x až 30x dražší. Pravda, ceny mobilů, PC, TV a nejrůznějších elektrických nesmyslů padají skoro stejně jako jejich životnost, můžete se jet podívat kamkoliv, včetně nejodlehlejších tramtárií (tedy pokud na to máte), sledovat desítky TV programů, které však nabízejí jen dekadentní formu kultury pro nemyslící a unavené idioty (výjímky stále existují), kupovat v nespočetných obchodech, které však vydávají nekvalitní šunty za jedinečnou příležitost, nechat studovat nepříliš snaživé a nadané potomky za patřičný obolus a sponzorské dary na privátních školách, kupovat nablýskaný šrot i nové vozy věhlasných značek, které však ztrácejí na hodnotě rychleji než meteorit na svítivosti atd. Tomu, kdo ovládá přímou úměrnost, je už dávno jasné, že tento tzv. pokrok je v podstatě návrat k otrokářství. Ti, kdo si po listopadu 89 hodně nakradli a hodně pomohli díky restitucím a ochcávání daní to zcela jistě vidí jinak. Někteří však od té doby nesnášejí denní světlo,berňák a především pravdu.

362290

3.2.2018 19:40

RE: Únor 2018

J_Pitralon 178.?.?.?

Reakce na 362290

To je pravda, jenže co kdyby nám tu naší vodu neprodávali Frantíci (vlastně Rothschildové), ale třeba Čínani nebo Rusové. To by bylo řevu v pražských krafárnách.[oči v sloup]

362292

6.2.2018 10:17

RE: Únor 2018

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 78.?.?.?

Reakce na 362290

Vidím, že Ti ten socialistický ráj chybí. Já moc nechápu, když to tak všechno šlapalo, proč to krachlo, soudruhu?

362323

6.2.2018 16:16

RE: Únor 2018

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?

Reakce na 362323

Nemám ve zvyku reagovat na posměšky, ale tentokrát udělám výjímku.Soudruh opravdu nejsem, pouze něco pamatuju, přemýšlím a srovnávám. Fakt, že moc nechápete, jsem rychle pochopil. Nemesíte být ale smutný, takových je v této zemi mnoho. Za zlých komunistů a tureckého hospodářství byl ale stát bez dluhů přestože lidé přikrádali po stovkách i tisících, naopak měl pohledávky v několika zemích. Stavělo se o stošest, zdravotnictví grátis, doprava za hubičky, základní potraviny, elektřina, voda rovněž. Bylo to tu sice šedé a zaprášené, ale naše. Dnes jsou nejlepší firmy v cizím vlastnictví, stejně jako největší banky, mnohé firmy jsou zničené (Poldovka,ČKD atd.) nebo v úpadku, protože byly a jsou nežádoucí konkurence západních otrokářů. Stát má dluhy blížící se 2 biliónům, více než 1,3 biliónu mají dluhy občané, o firmách ani nemluvě. Smějí se a mlaskají pouze ti, kteří po listopadu rychle zahodili své rudé knížky a privatizovali to, co zbylo po západních kobylkách a to, co za socíku jen správcovali, restituenti a dobře placení poskoci západních bank a korporací. Dnes jsme jen kolonie Západu, jeho montovna,skladiště a smetiště, která drží hubu a krok více než za vysmívaného RVHP. Socialismus jsme jako přežitek a zlo minulé doby vyhodili na Východ a dnes se nám vrací ze Západu v podobě laviny směrnic, příkazů, zákazů, uprchlíků atd. Pár rodinných klanů Západu (Rothschildové, Rockefellerové Warburkové, Lazardi Morganové, Vanderbiltové ad.) už od roku 1913 mělo a dosud má bianco šek na tištění jen virtuálních dolarů a nyní i eur, protože dosud je mezinárodní obchod realizován v těchto měnách. Globální parazitismus a vysoká životní úroveň Západu stojí a padá s dolarem a americkou hegemonií ve světě. Západ pokrytecky šířil údajnou svobodu, tzv. zastupitelskou, korumpovatelnou a vydíratelnou demokracii všude tam, kde ještě bylo co ukrást.A v bývalých zemích východního bloku toho bylo opravdu hodně, pouze to zdejším hlupákům obdivujícím nablýskané pozlátko Západu nedocházelo. Pád nesplatitelně zadluženého a přežraného Západu doslova na držku a dominanci Asie (hladového tygra, který loví nejlépe ) lze očekávat v horizontu několika málo let. Pak snad i Vy pochopíte, proč ten socík musel koncem 80. let padnout.

362329

6.2.2018 11:50

RE: Únor 2018

F&T 212.?.?.?

Reakce na 362290

Nebylo všechno za socialismu skvělé. Moje máma vystudovala pedagogiku a dostala UMÍSTĚNKU v tuším Podbořanech. Takže se musela odstěhovat od rodičů a začít pracovat v neznámé vesnické díře. To by jste v dnešní době nevydýchal.

Nebo, když jste měl větší dům, tak jste automaticky dostal přidělené nájemníky, kteří vám ani nezaplatili provozní náklady vzhledem k centrálně stanovenému nájmu.

Spousta věcí byla lepších, jiné horší. Není možné toto období ani vychvalovat ani ho naopak kriticky odmítat.

362324

6.2.2018 22:53

13. 2.

Martin Večerka 217.?.?.?

Já bych měl spíše připomínku k datu 13. 2. kníže Vratislav II. byl prvním českým králem ovšem ne dědičným [smích], který byl synem knížete Břetislava a Jitky .... určitě jste myslel knížete Vratislava syna knížete Bořivoje a Ludmily ..... jen malá připomínka pro pořádek [smích]

362334

7.2.2018 19:16

RE: 13. 2.

Croix 94.?.?.?

Reakce na 362334

Pouze chyba v číslovce, z důvodu ukliknutí, podle uvedených souvislostí k datumu a roku 921 jsem připomnal samozřejmě Vratislava I. a přehlédl to ukliknutí, díky za upozornění.

362345

Příspěvků: 17

02.02. 11:08 Jan Hanuš  Jak je to s tou propagandou?
02.02. 17:53  RE: Jak je to s tou propagandou?
02.02. 11:12 martin bares  Kdyby
02.02. 13:16 J_Pitralon  Omámený volič - základ demokracie
02.02. 18:18 Clear  Pokiaľ sa stalo bohapusté hanobenie majetku
03.02. 11:59  Od války ke kolektivismu
03.02. 17:31 Croix  Není bolševik, jako bolševik
04.02. 15:57 Pátá Mojžíšova 7:24  RE: Není bolševik, jako bolševik
04.02. 16:03 Pátá Mojžíšova 7:24  RE: Není bolševik, jako bolševik
04.02. 16:08 Pátá Mojžíšova 7:24  RE: Od války ke kolektivismu
03.02. 16:23  Únor 2018
03.02. 19:40 J_Pitralon  RE: Únor 2018
06.02. 10:17  RE: Únor 2018
06.02. 16:16  RE: Únor 2018
06.02. 11:50 F&T  RE: Únor 2018
06.02. 22:53 Martin Večerka  13. 2.
07.02. 19:16 Croix  RE: 13. 2.

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

103

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 117 čtenářů částkou 36 210 korun, což je 103 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Už je to tady: Covid se stal epidemií neočkovaných, tvrdí vladní loutky26.10.21 11:07 Česká republika 0

Nakažení očkovaní jsou podle Tečky bezinfekční25.10.21 17:51 Česká republika 12

Nová nařízení vlády? Máme pro vás právní návody pro důstojný a svobodný život 25.10.21 17:13 Česká republika 2

Ameriku zaplavila vlna lítosti těch, co se nechali naočkovat24.10.21 17:07 USA 3

Měnit pohlaví dětí je zločin proti lidskosti24.10.21 09:58 Rusko 1

Hliník se odstěhoval do Humpolce......24.10.21 09:53 Evropská unie 0

Po celé Itálii vyrazili lidé i přes zákaz do ulic, podpořili je i Francouzi (VIDEA)24.10.21 09:44 Itálie 2

Zákon, který omezuje základní svobody 67 milionů Francouzů, schválilo 23 % poslanců!22.10.21 17:54 Francie 2

Policie pokračuje ve stíhání exposlanců Volného a Roznera, souhlas sněmovny už nepotřebuje 22.10.21 17:34 Česká republika 4

Soud zrušil další nezánonný paskvil - příjezdový formulář21.10.21 19:50 Česká republika 0

Nesvítí, nefouká... Data z Německa kříží plány EU21.10.21 17:38 Německo 5

Už na nás "vláda" zase chystá další šikanu a buzeraci20.10.21 20:19 Česká republika 6

Majitelé lesů raději zakáží cyklistům vjezd do lesa úplně19.10.21 20:20 Česká republika 5

Americké vojenské biologické laboratoře v Kazachstánu19.10.21 18:59 Kazakhstan 0

Evropská agentura pro léčiva zahájila hodnocení vakcíny společnosti Pfizer pro děti ve věku 5-11 let19.10.21 09:23 Evropská unie 2

Krize toaletního papíru!19.10.21 08:31 Česká republika 5

USA jsou připraveny posílit obranné schopnosti Gruzie - šéf Pentagonu přijel do Tbilisi18.10.21 09:21 Gruzie 3

Fauciho jedy18.10.21 09:16 USA 2

Kanadská provincie vydala nová pravidla COVID, která umožňují vládě zabavit soukromý majetek17.10.21 18:30 Kanada 2

„Tak to ne!“ Povinné vakcíny narazily na vážný odpor. Hnízdil spustil kanonádu17.10.21 17:46 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
22,18 Kč
Euro
25,73 Kč
Libra
30,53 Kč
Kanadský dolar
17,93 Kč
Australský dolar
16,67 Kč
Švýcarský frank
24,09 Kč
100 japonských jenů
19,47 Kč
Čínský juan
3,47 Kč
Polský zloty
5,58 Kč
100 maď. forintů
7,04 Kč
Ukrajinská hřivna
0,84 Kč
100 rublů
31,78 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 002,52 Kč
1 unce stříbra
541,44 Kč
Bitcoin
1 393 304,63 Kč

Poslední aktualizace: 26.10.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 2 076