Diskuze k článku

Život pod plachtou

Příspěvků 30

12.11.2016 10:59

evoluce konvergence

výjimečné porušení omerty 109.?.?.?

Je to jen logické, že tzv. věda konvergovala k herectví, tedy divadlu. Účastníci obého propagandismu jsou jen najatí šašci pro obveselení Horova oka shlížejícího na globální lososí farmu. Rybky lapající granule a čumící na Svatý Display.

Úmyslně chybná východiska jaksi zákonitě implikují stupidní závěry , proto tzv. společenské vědy již nemají co říci. Kde už nic není ani smrt nebere.

353324

12.11.2016 12:35

Oč jsme přišli?

Censored 84.?.?.?

Autor tohoto textu si trpce stěžuje:

> Zrušení marxisticko-leninského vědeckého paradigma ... vytvořilo vakuum, ...

Pojďme se zamyslet nad tím, co je to vlastně ono "marxisticko-leninské paradigma". Marx s Engelsem ustavili základy komunistické ideologie v díle jménem Komunistický manifest. Každý si v něm může nalézt dva ZÁKLADNÍ PILÍŘE komunismu. Jsou to:

1. Zespolečenštění výrobních prostředků
2. Třídní boj

Co ve skutečnosti znamenají tyto dvě nosné myšlenky komunismu?

Zespolečenštění je eufemismus pro LOUPEŽ. Loupež drtivé většiny společenského bohatství jeho skutečným tvůrcům a správcům. Většina společenského bohatství totiž spočívá ve výrobních prostředcích.

Třídní boj je další eufemismus. Eufemismus pro VRAŽDĚNÍ. Ti vlastníci bohatství, kteří si budou svůj majetek bránit, budou jednoduše vyvražděni. A hotovo.

Co k těmto dvěma základním pilířům komunistické ideologie přidal Lenin? Už před více než sto lety NADEFINOVAL KAPITALISMUS. Prohlásil jej za "parazitický, zahnívající a nad propastí". To je onen "věhlasný" třetí základní pilíř komunismu.
Co tato definice vlastně znamená? No přece odsuzuje SVOBODU A DEMOKRACII.

Autor tohoto textu tedy vlastně naříká nad ztrátou ideologie, postavené na loupeži, vraždění a potlačování svobod. Já to jako ztrátu nevidím. Ba právě naopak. [smích]

353328

12.11.2016 13:01

RE: Oč jsme přišli?

Radim Lhoták radim (tečka) lhotak (zavináč) arsiqa (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 353328

Ale kdepak, autor ztráty marxisticko-leninského paradigmatu nikterak nelituje, pouze konstatuje, že po jeho zavržení vzniklo vakuum, které nebylo nahrazeno ničím smysluplným. Autor dokazuje, že monetární a neoliberální doktríny volného trhu a politické ekonomie dovezené ze Západu žádným smysluplným vědeckým paradigmatem nejsou, že jde o vylhanou krypto-vědu hájící pouze zájmy finančních a buržoazních elit. Je tudíž nutné vytvořit skutečně vědecké pojetí nové společnosti, přičemž samozřejmě po návratu k sovětskému vědeckému materialismu nikterak nevolá.

353330

12.11.2016 23:42

RE: Oč jsme přišli?

hank 91.?.?.?

Reakce na 353328

Hm, a ti "tvůrci" a "správci", 0.1% světové populace, mají z té "tvorby" a "správy" tak unavené hlavy, tolik mozolů na rukách a tak bolavá záda, že si zcela jistě právem zaslouží, aby jim na účty a do vlastnictví teklo víc bohatství než celému zbytku lidstva dohromady... Navíc ta "tvorba" a "správa" už 300 let spočívá a) ve vykrádání přírodního bohatství kolonií a později rozvojových zemí, b) ve ždímání daní z nemajetných, přesunech takto vzniklých veřejných peněz na soukromá konta a přenášení (většinou nezamýšlených) nákladů těchto dějů na nemajetné. A jestli tu někdo vraždí (samozřejmě ne vlastníma rukama, na to mají dostatek poskoků...), tak jsou to zase oni "tvůrci" a "správci". Zatímco třídě nevlastníků je zákonem zakázáno vůbec na třídní boj málem jen pomyslet, třída "tvůrců" a "správců" ho nikdy nepřestala provozovat a po roce 1989 ještě přidala na intenzitě. Oběti třídně motivovaných útoků z třídy vlastníků bych za celý svůj život zřejmě spočítal na prstech, zatímco obětí válek a dalšího násilí z třídy nemajetných byly za tu dobu milióny.

353339

13.11.2016 16:42

RE: Oč jsme přišli?

výjimečné porušení omerty 109.?.?.?

Reakce na 353339

na to mají dostatek poskoků

a o to jde, kolego, o ty poskoky , bez poskoků má KAŽDÝ prázdné ruce ,
jenže v realitě lidského světa se na pozici poskoka _s t o j í _ f r o n t a _ mnohem delší než stávala před mauzoleem V.I.Lenina , každý proletář je připraven za pozici poskoka prodat svoji matku nebo své děti. A když ne každý, tak 99 ze 100. Zkuste se jich zeptat, jaká je cena jejich lidské duše v korunách/dolarech/eurech/rublech a budete vyděšen.

353347

13.11.2016 9:26

RE: Oč jsme přišli?

t 85.?.?.?

Reakce na 353328

..dovolím si pár otázok: .."společenské bohatství".. je suma osobných bohatstiev (suma výr.prostriedkov)? Ak áno,aký nástroj má k dispozícii každý člen "společnosti" na ich riadenie?
,,ti vlastíci bohatství" ,ktorí budú násilím odporovať (prijatej) norme (zákonu) nemajú byť postihnutí? Neodporuje to predstave právneho štátu?
Ako podmieňuje "parazitický" (99% bohatstva v rukách 1/2, 1% v rukách druhej 1/2),"zahnívajúci" (zákonité cyklické krízy) a "nad propastí" (obmedzené zdroje) kapitalizmus SVOBODU A DEMOKRACII???

353343

13.11.2016 18:08

RE: Oč jsme přišli?

Censored 84.?.?.?

Reakce na 353343

Děkuji všem pánům za reakce. Pane Lhotáku. Věty typu :

> Oficiální humanitní vědy na Západě jsou ve stavu úmyslné stagnace
> Oblast společenských věd, které se nacházejí od zhroucení sovětské společnosti v bídném stavu,
> Západ ... nám ve společenských vědách poskytuje obraz velmi bolestného, zanedbaného, neadekvátního, až zákeřně pokřiveného stavu

mi připadají jako veliké stěžování si. Vám ne?

Pane Hanku.

Tvůrci a správci svého vlastního bohatství si plně zaslouží vše, co jsou schopni si vydělat. A kupodivu? Všude tam, kde jim "zespolečenštění" jejich majetků či "třídní boj" nebrání v práci, tam se CELÉ SPOLEČNOSTI vede líp. I tomu proletariátu. Viz dříve NDR versus NSR, dodnes KLDR versus Jižní Korea či Čína po opuštění výše uvedených základních komunistických idejí. Nebo se mýlím?

Pane T.

Každý člen lidské společnosti má nástroj (svobodu) k řízení toho bohatství, které dokázal sám vytvořit. To je špatně?

Drtivá většina lidí na této planetě souhlasí s Listinou základních práv a svobod. Pokud jakýkoliv stát přijme zákony, které jsou se základními lidskými právy v rozporu (loupí lidem jejich osobní vlastnictví), lidé z něj většinou utíkají pryč. Zejména ti schopní. Stát pak obvykle ekonomicky strádá. Viz např. Kuba. Vám právo vlastnit majetek opravdu vadí?

Leninská téze o kapitalismu se ukázala jako historicky neudržitelná. Tedy jako blud. Kapitalismus přece prosperuje (vzdor Leninovi) dodnes. Všechny ostatní pokusy o jiné ekonomické formace (socialismus, fašismus, komunismus) žalostně ztroskotaly či skomírají (třeba kibucy). Vy to nevidíte? Nebo nechcete vidět?

353349

13.11.2016 19:01

RE: Oč jsme přišli?

el 78.?.?.?

Reakce na 353349

Vždy záleží na úhlu pohledu, životních zkušenostech hodnotícího a tak nějak i na jeho ekonomické situaci. Každý má právo na svůj názor, ohledně různých - ismů. Zatím mám z toho kapitalismu pocit, že v současné podobě mu zvoní umrlčí zvony. Jsou fajn ty makroekonomické ukazatele, ale ty správná čísla umí zařídit především levná pracovní síla v Bangladéši, případně nějaká ta shozená bomba na konkurenci. Když se v tabulkách objeví nějaký lapsus, je třeba pozvedat poplatky občanům, minimální mzdu, aby se nám zvýšily poplatky do kasičky. Je to jen pokus, jako všechny ismy před ním.

Ale třeba Lenin vstane z mrtvých a zatančí si s kapitalismem Tango, však on už se Cash o výsledek postará.

Rozumím tomu, co jste chtěl říct, ale ta nerovnováha ve společnosti je tak obrovská, že je mi líto, ale ani tentokrát to nebude to pravé ořechové.

353351

13.11.2016 19:10

RE: Oč jsme přišli?

t 85.?.?.?

Reakce na 353349

..neviem sa rozhodnúť,či to nevidím,alebo skôr nechcem vidieť..
Na pustom ostrove sa ocitnú dvaja stroskotanci s jednou konzervou.Jeden z nich VLASTNÍ otvarák.Sú obaja rovnako SLOBODNÝ? ..je to podobne zjednodušený príklad,ako ten Váš s Kubou..ten môj však,kedže neobsahuje "rušivé" vplyvy -myslím, vystihuje princíp... ,kdežto ten Váš práve hromadu vplyvov zamlčuje.Proti právu vlastniť majetok (všeobecne) nič nemám,v čom sa asi rozchádzame je miera,resp. obsah pojmu majetok.Napr. v mnohých krajinách vlastníkovi pôdy (pozemku) nepatrí nerastné bohatstvo ležiace "pod" jeho pôdou - a existuje x podobných obmedzení vlastníckeho práva asi vo všetkých štátoch sveta bez toho,že by z nich tí (všetkého)schopný utekali.. Ako je sloboda a demokracia podmienená kapitalizmom som sa od Vás nedozvedel.. ... prežil som časť socializmu a videl som že má chyby.. skúsil som kapitalizmus a vidím,že ich má tiež.. ..prečo by som (logicky) nemohol hľadať iný systém,ktorý by ich mal aspoň menej???

353352

13.11.2016 20:37

RE: Oč jsme přišli?

hank 91.?.?.?

Reakce na 353349

Každý by měl mít právo (spolu)rozhodovat o použití zdrojů a nástrojů své obživy i o použití výsledků své práce.
Nikdo by neměl mít právo komukoli upírat možnost uplatňovat shora uvedená práva.
Nikdo by neměl mít právo využívat cizí práce jako zdrojů svého soukromého zisku ani právo přivlastňovat si výsledky práce jiných bez jejich souhlasu.

353354

14.11.2016 12:47

RE: Oč jsme přišli?

výjimečné porušení omerty 109.?.?.?

Reakce na 353349

Tedy " Kapitalismus přece prosperuje (vzdor Leninovi) dodnes. " pane kolego z debaty, vy jste ještěr ... Kde jste nějaký viděl ?
Prosperuje ?!? Mein Gott !
[chechtot]

353371

14.11.2016 16:28

RE: Oč jsme přišli?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 353371

Kruci, kde jsem psal, že prosperuje? Prosperují ti vyvolení, kteří se dají vystihnout jedním slovem "přizpůsobiví", a to každé nemorální ambivalenci, kterou umějí vyplodit peníze. Nerozhodují schopnosti, ale známosti. Mohl bych psát ještě hodinu, ale vesměs všichni víme, v čem to vlastně žijeme a hlavně, kam to dospělo.

Obyčejní tátové od rodin jsou finančně vycucávaní jako citrón, na což je přebornice v běhu na krátkou trať slovutná Evropská unie. Proč asi, když tato organizace chaosu a zmaru udivuje výkvětem politických lumenů, proti nimž byl Pilát Pónský géniem politické rozhodnosti. Likvidace pracovitosti na úkor ideologie smrdící na sto honů ukazuje, kdo se pokusil ukrást svět pro sebe a proč. Nejvíce odstrašující na tom je, že ještě nějaké to procento věří, že je vše v nejlepším pořádku a svět se točí podle not, které si převzali při narození do této "ospalé díry".

Jsem z těch -ismů tak otrávený, že se mi chce [bliji] Žádný z nich nikam nevedl, vždy přinesl jen ohromení pro nespokojený dav, který se ocitl na konci historické epochy, naprosto vyčerpaný svým nepochopením, že -ismus je jen výmysl, kterým byla zakryta pravda, že celý tenhle slavný systém stojí za naprosté .......pro člověka.

353377

14.11.2016 19:55

RE: Oč jsme přišli?

hank 91.?.?.?

Reakce na 353349

K tématu ještě Janis Varufakis v dnešním A2larmu:

"Běžným mýtem bohatých je představa, že bohatství vzniká individuálně – ještě než je formou daní přivlastněno státem. Ve skutečnosti se bohatství vždy vytvářelo kolektivně a privatizovali jej ti, kteří k tomu měli moc: vrstva majetných. Zemědělská půda a semena, někdejší podoba kapitálu, byly kolektivně rozvíjeny úsilím celých generací sedláků, načež se ho zmocnili vlastníci půdy. V dnešní době obsahuje každý smartphone součástky vyrobené z vládních grantů nebo ze společných nápadů, z nichž společnost nikdy nezískala žádné dividendy."

353378

15.11.2016 12:53

RE: Oč jsme přišli?

výjimečné porušení omerty 109.?.?.?

Reakce na 353378

Janis Varufakis se trochu nebo někdy i zásadně mýlí, nejprve to důležité, kolektiv nikdy nemá nápad , nikdy, nápad má vždy individuum , kolektiv umí jen papouškovat nápady resp. myšlenky jedince, nebo dělat/tvořit kolektivně to, co je mu přikázáno případně o co je požádán. A nechoďte sem s tvrzením o tvůrčích poradách, které nikdy nejsou o nápadu, ale o jeho provedení.

353384

15.11.2016 14:34

RE: Oč jsme přišli?

Lev Komar 147.?.?.?

Reakce na 353384

Zisky se privatizují, ztráty socializují. Myslím, že tohle byla podstata myšlenky. A s tím souhlasit, bohužel, lze.

353386

15.11.2016 14:37

RE: Oč jsme přišli?

hank 91.?.?.?

Reakce na 353384

Kdo aspoň chvíli dělal ve výzkumu nebo v nějaké technické funkci ve fabrice, nemohl by takovou hovadinu nikdy napsat.

Doba velkých vynálezců - jednotlivců skončila nejpozději v roce 1948 kolektivním (sic!) vynálezem tranzistoru. (Nehledě na to, že se původní tým z Bellových laboratoří nakonec k smrti rozhádal. Právě kvůli snaze Shockleye přivlastnit si všechny zásluhy.) Kde by byly všechny vynálezy technické doby a zisk z jejich výroby a prodeje bez zástupů anonymních realizátorů - techniků a dělníků?

353387

16.11.2016 9:32

RE: Oč jsme přišli?

Sugar 94.?.?.?

Reakce na 353328

1. Zespolečenštění výrobních prostředků
A jak by to mělo reálně fungovat? Tak jak dnes, kdy 5% lidí díky pyramidovému systému vykořisťování vlastní 80% výrobních prostředků? Připadá vám to spravedlivé, že boháči si kupují jachty a jejich zaměstnanci nemají na hypotéku?

2. Třídní boj
Ano v návaznosti na bod 1 proti vykořisťovatelům, jejichž primárním motorem pro vykořisťování je antisociální doktrína lichvy přisouzená židům, která zapřičiňuje vysávání volného kapitálu z ekonomiky. Tím je vykořisťovatel v neustálém stresu.

Toto ovšem není v Marxismu rozvedeno, protože Marx (Mordechaj) byl vnukem dvou Rabínů a tak byl jistě ideologicky již v mládí veden správným směrem.

Takže jako ve všech ideologiích se ptejte:
a. S čím se dá souhlasit?
b. S čím se nedá souhlasit?
A na základě toho stavět budoucnost...

353394

16.11.2016 14:05

RE: Oč jsme přišli?

Leonn 193.?.?.?

Reakce na 353328

Ano ano, a otazka je, proc takove veci bankeri sponzorovali. - Protoze Trockeho a jeho 300 Brooklinskych hrdlorezu vybavenych na cestu do Ruska milionama dolaru sponzorovali banksteri, o je proflakly a zdokumentovany, je toho plnej net.

Celej komunismus byl projekt bankeru z Wall Street.

Proc americti banksteri tuhle prasecinu v Rusku podporovali. Jejich deti jsou porad banksteri v USA, napiste jim.

353396

12.11.2016 14:11

typický příklad

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 192.?.?.?

Tady je exemplární příklad absolventky sociálních věd ve státní správě - Oľga Pietruchová riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

"...lenže práve tí Trumpovi voliči sú hrdí na americký kapitalizmus a individualizmus, oni sú tí, čo protestovali proti Obamacare ako zavádzaniu socializmu. Nemyslím si, že na realitu amerického bieleho nevzdelaného muža môžeš používať túto optiku, oni sú tí prví, čo kričia proti konceptu rovnosti príležitostí”.

Podľa Pietruchovej je za všetko zodpovedný rasizmus a sexizmus :
“Tam hral podľa všetkého oveľa väčšiu úlohu rasizmus a sexizmus, od Trumpa počuli nahlas to, čo si rozprávajú s kamošmi v krčmách.”
Následne odkazuje na článok , v ktorom sa bližšie rozoberá fenomén s kontroverzným až rasistickým názvom :
“Tu si môžete prečítať dobrý článok, vychádzajúci z analýz fenoménu “bielej lúzy” – teda akémusi “odpadu” spomedzi bielych ľudí.

Na Pietruchovú zareagoval ďalší diskutujúci, ktorému sa jej neúctivé pomenovanie bielych ľudí vôbec nepáčilo:
"Určite existuje niečo, ako biela lúza. Rovnako ako čierna lúza, ženská lúza, či mexická lúza. Ale polka USA? To po prvé. Po druhé, toto ideme do debaty vnášať? Biela lúza? White trash?" , spýtal sa rozhorčene.
Feministka a "bojovníčka proti rasizmu" sa ale bránila :
"Treba si prečítať ten článok, sú k tomu rôzne analýzy, je to jednoducho zaužívaný pojem, ja som si ho nevymyslela." odpovedala Pietruchová.

Iný diskutujúci zas vyvrátil Pietruchovej výmysly o rasistoch voliacich Trumpa:
"Ono predovšetkým ak by boli motivovaní rasizmom, dosť ťažko by sa potom vysvetľovalo, prečo černocha Obamu volilo o vyše 1,5 milióna bielych mužov viac, ako Hillary Clintonovú. A než sa dočkáme vysvetlenia, že majú väčšie predsudky voči ženám ako černochom (čo je v kontexte USA dosť uletené, ale to nechám bokom), tak by som ešte poukázal, že Hillary rovnako volilo aj menej bielych žien, ako Obamu - aj keď rozdiel ani zďaleka nebol taký dramatický - a vlastne vo všeobecnosti menej žien ako takých."

Pietruchová si však stála za svojím a v odpovedi použila aj vulgárny výraz :
" Čo sú to - s prepáčením - za chujoviny? Je predsa faktom, že Trump vyhral hlavne vďaka podpore bielych nevzdelaných mužov (72%) a sčasti ich žien (62%)… nie sme predsa v politickej diskusii, bavíme sa na FB."

Dokážete si představit, co by se stalo s člověkem na ministerstvu, který by veřejně v diskuzi zmínil něco o "černé lůze" a "nevzdělaných negrech" ?

353332

12.11.2016 14:12

typiský příklad

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 192.?.?.?

...pokračování

Typicky židovský dvojí metr. Nikoho asi nepřekvapí, že její manžel pracuje v USA ve Světové bance, stejně jako to, že na vysoký post na ministerstvu nemá patřičné vzdělání, vystudovala VŠ chemického směru a nedávno pak jakýsi multikulti VUML:
"Tému rodových štúdií som vyštudovala na Rose Mayreder College vo Viedni. Témou mojej master thesis bol Gender Mainstreaming v dôchodkovej reforme. Štúdiom som získala titul M.A. (Master of Art in Women Studies and Gender Research)."

A její fotka vše nejasné vysvětlí:
http://www.hlavnespravy.sk/olga-pietruchova-za-vit...

353333

15.11.2016 20:42

její fotka toho příliš neobjasňuje

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Reakce na 353333

Rasistická zrůdička s vymytým mozkem - talmudistickými zvrácenostmi, Židovkou už nebude a do židoChazarky má podobou také daleko. O to pilněji se snaží sloužit židovstvu. Ale ty emoce! Šiřitelce idejí židofašismu ve vášni uniká, že opovrhování jinými má, podle talmudu, lépe skrývat.

Potřebuje další židoVUML…

353391

12.11.2016 16:37

Lstí a klamem

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

je důležité pochopit...
je důležité proniknout do základů a příčin tohoto jevu...
je důležité alespoň trochu potlačit zábranu závadného myšlení...

Celý svět trpí lichvářstvím a lupičstvím židů/židochazarů, jejich proradností.
Uvrhli mnoho lidí do stavu bídy, zoufalství.

Starý židovský princip:

dělat zlo a obviňovat ty, proti kterým toto zlo bylo namířeno.

353334

13.11.2016 20:18

RE: Lstí a klamem

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 93.?.?.?

Reakce na 353334

"Celý svět trpí lichvářstvím a lupičstvím židů/židochazarů, jejich proradností.
Uvrhli mnoho lidí do stavu bídy, zoufalství."

Nejen židů ale všech zlých lidí ! ... Všech těch , kteří jsou falešní , podlí , prodejní , lstiví , proradní atpd... Týká se to všech národů , všech ras .

Tedy ; "Celý svět trpí lichvářstvím a lupičstvím všech zlých lidí" ... Miliardáři v Číně , v Česku , v Rusku a v .............................................................

353353

13.11.2016 22:55

RE: Lstí a klamem

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Reakce na 353353

joo, vzdyt prece staci jeden zid co neni uplne zlej a hned jsou vsichni uplne stejni jako ostatni takze vuubec nema smysl na ne nijak upozornovat [vyplazený jazyk]

353357

15.11.2016 15:03

vidím

martin bares 85.?.?.?

Vidím jak se většina a hlavně censored Lenina bojí.

Jak ho nenávidí, jak mluví o loupeži a nihilismu Sovětského Ruska postaveného na marxismu - leninismu.

Censored se nesnaží poznat sověrskou minulost, hodně by pochopil. Mluví ale jako obyčejný pravičácký primitiv bez jakýchkoliv znalostí, ale s řečmi silnými jak silnice.
Takové vstupy a výstupy censorede známe z denní popřevratové praxe a zkušenosti. Osobní i celospolečenské. Pokud nejsme na hlavu padlí či úplně slepí, nebo předprogramovaní / zaujatí - čímkoli. To je medii, výchovou, osobní špatnou zkušeností s minulostí, postavením v práci a tím zařazením, zařazením mezi kamarády v hospodě či baseballovém družstvu, členstvím v kulturní frontě prostitutek, atd., atd..

Autor, milý censorede / Watsone popisuje daný stav. Nehodnotí minulost, tedy po Vašem, neplive na ni. Já ji také nehodnotím, protože ji málo znám na to, abych hodnotil.

Autor ukazuje, že západ není schopen nic nabídnout. To je důležité. Zase stačí odhlédnout od zlatého telete zabaleného v mediálním světě a rozhlédnout se kolem sebe. A zastavit se a popřemýšlet.

Jsem zvědavý, zdali se někdo ne z nadhledu(!), ale s pohledem do minulosti dokáže trochu vyrovnat a psát o něm pokud možno s pokorou a odvahou zároveň. Zatím jsem na neoliberálních "nezávislých" serverech na nikoho nenarazil.

Autor v podstatě nic jiného nedělá, i když obchází historii SSSR - a to samozřejmě nebylo záměrem článku.

Někdy je mi z té impotence některých zdejších diskutérů smutno.
,
Taktně se to dá nazvat i nedostatkem odvahy.

Hezký den. [naštvaný][naštvaný]

353388

15.11.2016 23:56

RE: vidím

Censored 84.?.?.?

Reakce na 353388

Vidíte bídně, pane Bareši. Jediné, čeho se opravdu bojím, je LIDSKÁ STUPIDITA. Stupidita není hloupost, ani neinformovanost. Stupiditou není ani nízké IQ. Stupidita je zoufalý stav, kdy stupidní jedinec je za své činy či víru opakovaně přírodou trestán. A on přesto není schopen se ze svých chyb poučit. A do zhloupnutí je opakuje.

Důkaz? Marxisticko-leninská ideologie má na svědomí víc povražděných lidí, než kolik jich padlo v obou světových válkách dohromady. A ani takové hrůzy některým lidem nestačí, že pane Bareši? A snaží se vyvolávat strašidlo jménem Lenin z hrobu a strašit jím slušné lidi. Bohužel pro Vás je nás už dnes drtivá většina. Nás, kteří se "strašidla komunismu" nelekáme.

Pěkný den [smích]
Vojta

353392

16.11.2016 6:52

RE: vidím

t 85.?.?.?

Reakce na 353392

..k transferu výhod (bohatstva) jednoducho ZÁKONITE (..a môžte ten zákon kľudne tiež nazvať prírodným ..) príde.. a je úplne jedno akým -izmom ten dej nazvete tentokrát ..jediné v čom môžme v tomto prípade prírode vzdorovať,je to,čím sme ľudmi - teda slobodnou voľbou - voľbou medzi dobrovoľnosťou a poriadkom,alebo násilím a chaosom.. ja vidím stupiditu na rozdiel od Vás v tom,že istý druh ľudí práve túto voľbu opakovane nezvláda.. proti prírode [smích]

353393

16.11.2016 13:20

RE: vidím

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 353392

Pěkně jste zhodnotil svůj stav, pane Vojto49. Musím uznat, že pokud máte takovou sebereflexi, možná se z toho nakonec dostanete.

Důkaz? Vůbec nechápete, kdo byl za tzv. marxisticko-leninskou ideologií. A pokud mluvíte o zabitých lidech... V USA povražděno státní genocidou minimálně 50 miliónů. Za skalp Indiána platil stát půl dolaru. Vy si ale jistě pořád myslíte, že skalpování byl výmysl Indiánů, že?

V následných válkách po celém světě jen USA povraždily desítky miliónů, zcela ve jménu demokracie.

V Indii Britové vyvraždili za těch 250-300 let minimálně 100 milónů lidí (většinou hladem), ale je možné že to číslo je řádově vyšší. Jen v roce 1943 to bylo 7 miliónů, neboť soudruzi demokrati potřebovali jídlo, že?

Na malinkém Novém Zélandu britové zredukovali populaci Maorů za 20 let z 700 000 na 70 000.

Ale to je naprosto v pořádku, že? Zatratil někdo tu ideologii, jejímž jménem byly decimováni všichni obyvatelé západních kolonií?

A vy tu vytáhnete ten blábol o 100 miliónech zavražděných ve jménu Marxisticko-leninské ideologie? A nefigurují tam zcela náhodou také oběti obou světových válek? Započítal jste obětí sankcí, které byly západem neustále uvaleny na Rusko? A odkud že ta idelogie do Ruska přišla? To také nevíte, že? No, zkrátka, bláboly jako obvykle.

Raději tu napište, že VW nebyl nikdy nikým tunelován. Jo vy vlastně ani nevíte, co tunelování je. V tom případě je vše v naprostém pořádku a vy se opravdu bojte, neboť LIDSKÁ STUPIDITA je opravdové svinstvo a velmi bych vám přál, abyste se toho neštěstí zbavil.

353395

16.11.2016 15:17

RE: vidím

Censored 84.?.?.?

Reakce na 353395

Pane T.

> ..k transferu výhod (bohatstva)

dochází po celou lidskou historii jen třemi základními metodami:

1. Protekcí - tak jste dostával svůj podíl na bohatství v dětství od rodičů
2. Násilím - to jsou veškeré způsoby, jimiž lidé odnímají bohatství přírodě či sobě navzájem
3. Směnou - zcela typicky "peníze za práci, zboží a služby za peníze".

Do doby, než lidé vynalezli směnu, fungovaly v praxi jen prvé dvě metody. Lidský život byl tehdy velmi krátký a bolestný.

Nutkavá touha, přilepšit si NÁSILÍM na úkor druhých je jeden z nejhorších projevů stupidity. Je mi líto.

Pane Hestroy.

Na rozdíl od Vás používám v diskuzích FAKTA. Zkuste si laskavě vygooglovat slovní spojení "Nejkrutější diktátoři 20. století". Tam naleznete konkrétní počty "třídních nepřátel", které nechali V DOBĚ MÍRU!!! povraždit ve jménu své ideologie pánové Stalin a Mao ce-tung. Půjdete-li trochu do hloubky, zjistíte, že obětmi byli povětšinou příslušníci tehdejší inteligence. Strašné.

Docela jsem si Vás vážil jako diskuzního partnera. V této otázce jste mě hodně zklamal.

353398

16.11.2016 15:41

RE: vidím

E.R. 185.?.?.?

Reakce na 353395

Podle jakéhosi "Švédského institutu pro výzkum míru" jen Velká Britanie pozabíjela za svých cca 500 let koloniálních expanzí a vládnutí,po celém světě okolo 500.000.000 lidí .....(ano,okolo pětseti milionů).....

a je naprosto nezpochybnitelné,že tam vládli v tom Fuckingamesském paláci vždycky jen samí kovaní komunisti,stejně zažraní,jako je ta dnešní "Perchta II"....

..a pokud k tomu přidáme ještě oběti Francouzů,Španělů,Portugalců,Holanďanů,Němců,Japonců a kdovíkoho ještě včetně těch dnešních tzv.levičáků,vládnoucích v EU,tak se to ani nespočítá...[oči v sloup]


..jen jsem na rozpacích komu,nebo spíš jakým těm "komunistům" připsat na účet ty dnešní oběti koloniálních válek,které nařizují a zařizují takoví "levičáci" a "komunisti",jako je např.moaista-socialista Barosso,jeho kámoš Solana-NATO tajemník v době JugoAgrese a taky ta dobračka "mladá komunistka" měkkosrdcatá Morgherini....[zmaten]

S tím si jistě poradí jen Vojta a to s lehkostí sobě vlastní......

353399

Příspěvků: 30

12.11. 10:59 výjimečné porušení omerty  evoluce konvergence
12.11. 12:35 Censored  Oč jsme přišli?
12.11. 13:01 Radim Lhoták  RE: Oč jsme přišli?
12.11. 23:42 hank  RE: Oč jsme přišli?
13.11. 16:42 výjimečné porušení omerty  RE: Oč jsme přišli?
13.11. 09:26 t  RE: Oč jsme přišli?
13.11. 18:08 Censored  RE: Oč jsme přišli?
13.11. 19:01 el  RE: Oč jsme přišli?
13.11. 19:10 t  RE: Oč jsme přišli?
13.11. 20:37 hank  RE: Oč jsme přišli?
14.11. 12:47 výjimečné porušení omerty  RE: Oč jsme přišli?
14.11. 16:28  RE: Oč jsme přišli?
14.11. 19:55 hank  RE: Oč jsme přišli?
15.11. 12:53 výjimečné porušení omerty  RE: Oč jsme přišli?
15.11. 14:34 Lev Komar  RE: Oč jsme přišli?
15.11. 14:37 hank  RE: Oč jsme přišli?
16.11. 09:32 Sugar  RE: Oč jsme přišli?
16.11. 14:05 Leonn  RE: Oč jsme přišli?
12.11. 14:11  typický příklad
12.11. 14:12  typiský příklad
15.11. 20:42 Pátá Mojžíšova 7:24  její fotka toho příliš neobjasňuje
12.11. 16:37 Pátá Mojžíšova 7:24  Lstí a klamem
13.11. 20:18  RE: Lstí a klamem
13.11. 22:55  RE: Lstí a klamem
15.11. 15:03 martin bares  vidím
15.11. 23:56 Censored  RE: vidím
16.11. 06:52 t  RE: vidím
16.11. 13:20 hestroy  RE: vidím
16.11. 15:17 Censored  RE: vidím
16.11. 15:41 E.R.  RE: vidím

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

37

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 58 čtenářů částkou 13 108 korun, což je 37 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Kódy do covidpasu začneme vydávat od 1. června, řekl Babiš. Dezinformace! tvrdilo MZ před rokem16.05.21 18:42 Česká republika 6

V Británii se objevil první nepohlavní starosta města16.05.21 18:30 Británie 3

Školy s rúškami zaznamenali o 37% viac infekcií než školy bez rúšok16.05.21 11:29 USA 11

Agenti GRU stihli kromě Vrbětic a Skripala i ozařovat americké diplomaty16.05.21 09:55 Rusko 2

V zemi s největší mírou proočkovanosti vypukla nová epidemie koronaviru14.05.21 19:40 Seychelles 4

Tisíce Čechů hlásí zdravotní problémy po očkování, 65 úmrtí a jede se dál13.05.21 20:49 Česká republika 13

Otevřený dopis lékařů VLÁDĚ A PARLAMENTU ČR. Rozhodujme pro SVOBODU! (20. 3. 2021)13.05.21 18:36 Česká republika 1

Chcete se zařadit mezi inteligenty a zvýšit si socioekonomický status ? Nechejte se očkovat 13.05.21 10:59 Česká republika 15

Nový otvorený list - tentoraz aktívnych francúzskych vojakov11.05.21 09:10 Francie 0

Klaus Schwab požaduje globální zdravotní průkaz založený na implantovatelném mikročipu10.05.21 19:57 Neurčeno 1

Oficiální apartheid v Česku vyhlášen!10.05.21 17:46 Česká republika 3

Přestaňte se podílet na testování dětí, vzkazuje učitelka na gymnáziu svým kolegům08.05.21 22:03 Česká republika 2

Vrbětice 2014, po sérii explozí07.05.21 15:46 Česká republika 0

Arenberger07.05.21 13:25 Česká republika 1

Skutečná pandemie vypukne PO očkování06.05.21 16:56 Rakousko 4

Pozvánka na 9.květen05.05.21 23:13 Česká republika 3

Nemyslete si, že základním nezdaněným příjmem od Pirátů něco dostanete05.05.21 19:59 Česká republika 4

Lehmann skončil ve vedení Herthy Berlín kvůli rasistickému vzkazu05.05.21 17:30 Německo 0

Francúzski odborníci bijú na poplach: Je potrebné zastaviť všetky očkovania proti korone!05.05.21 17:20 Francie 1

Další dobrá zpráva: CIA pro diversitu04.05.21 10:41 USA 1

Měnové kurzy

USD
20,98 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,56 Kč
Kanadský dolar
17,30 Kč
Australský dolar
16,27 Kč
Švýcarský frank
23,26 Kč
100 japonských jenů
19,19 Kč
Čínský juan
3,26 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
7,17 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,34 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 850,97 Kč
1 unce stříbra
579,66 Kč
Bitcoin
906 676,78 Kč

Poslední aktualizace: 17.5.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 2 187