Diskuze k článku

Hranice Ukrajiny – historie

Příspěvků 23

22.10.2016 14:30

Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...

pozorovateľ 217.?.?.?

Ukrajina

V dávnoveku bolo územie Ukrajiny obývané najrôznejšími národmi. V antickej dobe tu existovalo kráľovstvo Skýthov, na pobreží Čierneho mora existovali grécke a gótske kolónie. Stredná a severozápadná Ukrajina bola osídlená Slovanmi.

V 9.storočí bolo územie pod čiastočným vplyvom Chazarskej ríše, ktorá vyberala na ovládanom území tribút. V roku 882 novgorodský knieža Oleg ovládol Kyjev, čím vzniká prvý východoslovanský štát, Kyjevská Rus. Následne zjednotené vojská Slovanov vedú vojenskú výpravu proti Chazarskej ríši, ktorá je dobytá a jej územie sa ocitá pod vplyvom Kyjevskej Rusi.

Po rozpade Kyjevskej Rusi vzniká niekoľko samostatných kniežatstiev.

V 13.storočí je veľká časť územia dobytá tatárskymi (mongolskými) nájazdníkmi a dostáva sa pod vplyv tatárskej “Zladej hordy”.

Po úpadku moci tatárov sa veľká časť územia dostáva pod vplyv Litovského kniežatstva, na juhu sa vytvoril tatársky Krymský chanát a východ sa dostal pod vplyv Moskovskej Rusi.

V roku 1569 s uzavretím Lublinskej únie prechádza väčšina Litvou ovládaného územia Ukrajiny pod poľský vplyv.

Na juhu stále vládnu Krymskí tatári, vazali osmanského sultána a podnikajú časté lúpeživé nájazdy a odvádzajú miestne obyvateľstvo do otroctva Osmanskej ríše. Z tohto dôvodu sa na dlhú dobu na danom území nedokázalo vytvoriť žiadne trvalejšie osídlenie.

V rokoch 1648-1651 prebehlo veľké kozácke povstanie, ktorému sa podarilo poraziť poľské vojská a viedlo ku vzniku Kozáckeho hejtmanátu, ktorý býva vnímaný ako predchodca dnešnej Ukrajiny.

V nasledujúcich rokoch prebiehali opakované konflikty medzi kozákmi a poľskými vojskami so striedavými pokusmi o zmierenie či dokonca vytvorenie poľsko-litovsko-kozáckej únie.

V roku 1667 bolo územie Kozáckeho hejtmanátu rozdelené medzi Poľsko-litovskú úniu a Rusko, s deliacou čiarou podľa rieky Dneper. Východná ukrajina požívala po pripojení k Rusku ešte po istú dobu určitú mieru autonómie, ktorá bola postupne okliešťovaná, až bola v roku 1764 úplne zrušená.

O niekoľko desaťročí neskôr pri delení Poľska v rokoch 1793-1795 bola k Rusku pripojená aj stredná a západná Ukrajina, s výnimkou Haliče a Bukoviny, ktoré pripadli Rakúsko-Uhorsku.

Koncom 18.storočia bola zlikvidovaná tatárska a turecká moc na juhu Ukrajiny a toto územie sa tiež dostáva pod vplyv Ruska, pod názvom Nová Rus.

V 19. storočí po celej Európe, vrátane Ukrajiny prebiehajú procesy národného obrodenia s požiadavkami nezávislosti, čo viedlo k represiám zo strany Ruska a zákazu používania ukrajinčiny.

Po bolševickom prevrate v roku 1917 prebehla na území Ukrajiny vojna so snahami o nezávislosť od Ruska.

Prvá Ukrajinská ľudová republika (UNR) existovala v rokoch 1917-1919. Územným rozsahom sa UNR značne podobala hraniciam dnešnej Ukrajiny. Po jej porážke sa sa západná Ukrajina stala súčasťou 2.poľskej republi...Automaticky kráceno

352782

22.10.2016 14:35

RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...

pozorovateľ 217.?.?.?

Reakce na 352782

pokračovanie:

...stala súčasťou 2.poľskej republiky, zatiaľ čo východná časť sa stala súčasťou ZSSR.

V septembri 1939 bolo na základe zmluvy Ribbentrop-Molotov zabraté územie západnej Ukrajiny, ktoré bolo pod kontrolou Poľska.

Počas druhej svetovej vojny v rokoch 1941-1944 bolo územie Ukrajiny okupované Nemeckou ríšou, pričom v dôsledku tohto obdobia zahynulo 7 miliónov jej obyvateľov.

Po nemeckej porážke boli k Ukrajine pripojené najzápadnejšie regióny Volyň a Halič, ktoré predtým patrili Poľsku.

V roku 1945 za kontroverzných okolností bola Československom odstúpená v prospech ZSSR oblasť Podkarpatskej Rusi, ktorá bola pričlenená do územného celku Ukrajiny.

V roku 1954 z rozhodnutia N. Chruščova bolo pod správu Ukrajiny pripojené ruskojazyčné územie Krymu.

Počas politického chaosu v roku 1991 v ZSSR využila Ukrajina podobne ako početné ďalšie sovietske republiky príležitosť a vyhlásila nezávislosť.

Následný prechod na trhovú ekonomiku sa niesol v podobe veľmi silného hospodárskeho prepadu a všeobecného prepadu životnej úrovne.

V súčasnosti je Ukrajina rozpoltenou krajinou, kde medzi sebou súperia dve pomerne početne vyrovnané národnostné skupiny Ukrajincov (v západej Ukrajine) a Rusov (na východnej Ukrajine). Politická situácia je dlhodobo nestabilná a striedajú sa proeurópeske a proruské vlády, často vymieňané po demonštráciach na námestí. Krajinu tiež ničí vysoká korupcia.

zdroj: https://diskuter.wordpress.com/2016/05/08/historia...

Poznámka: článok je výrazne rozsiahlejší a okrem Ukrajiny sa podobným spôsobom venuje histórii hraníc Litvy, Lotyšska, Estónska a Fínska a ich vzťahu k Rusku... Je to poučné čítanie na pochopenie, prečo sú dlhodobo vyhrotené vzťahy medzi pobaltskými republikami a Ruskom a že riešenie tejto situácie nebude vôbec jednoduché.

352783

22.10.2016 20:54

RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Reakce na 352783

Čtení to je zajímavé a ukazuje složitost dějin v tom prostoru - a pakt R-M v tom není výjimkou. Pakt R-M se tudíž nedá jednoznačně hodnotit jen negativně, jak se dnes děje. Mám ty věci okolo Paktu R-M dost nastudované. Vznik Paktu R-M nelze vytrhávat z kontextu dění před ním, což mnozí bohužel dělají. Hlavní otřes světa té doby se udál Mnichovskou zradou. Před Mnichovskou zradou byly síly v Evropě celkem vyváženy a rozloženy takto: ČSR mělo pakt s Francii a ta s Británii, Francie a Británie drželi Německo na uzdě ze Západu. Británie a Francie měla také pakt s Polskem a tímto bylo Polsko, které mělo také pakt s Německem, drženo dál od ČSR, vůči němuž bylo s Německem a Maďarskem nepřátelské. Německo mělo pakt s Maďarskem, Itálii a Polskem. ČSR rovněž mělo pakt s Rumunskem a Jugoslávii - tzv. Malá Dohoda. MD držela na uzdě Maďarsko. V té době, mám za to, i Beneš a hlavně Stalin navrhovali systém kolektivní obrany. Ten Německo a hlavně Polsko odmítali. Před MZ by Německo na ČSR asi samo nešlo! Mnichovskou zradou zanikly zároveň všechna spojenectví ČSR (MD ztratila smysl pro malou hranici s Rumunskem na Podkarpatí) a v podstatě se ČSR ocitla sama vůči Německu, Polsku a Maďarsku s výhledem na obranu cca 3 týdny v případě války se všemi těmi nepřáteli (obrovská přesila) = bez šance! Tudíž Beneš asi proto přijal Mnichovský diktát. Pro SSSR se začaly rýsovat vyhlídky na vojenský střet s Německem spojeným s Polskem i Itálii! Británie a Francie jako spojenci Polska a jako zrádci ČSR nepřipadali jakožto další spojenci SSSR v úvahu! Úmysl Hitlera na velkou válku na východě byl široce znám z Main Kampf. Tudíž SSSR dalo přednost nejasným vyhlídkám a nejistotě, kam to celé bude směřovat, jistotě směřování k válce a přípravy na ní. A vyměnilo dosavadního ministra zahraničí za Molotova, který hrál na nechuť Hitlera, mít v týlu Polskou armádu v případě útoku na SSSR, která měla i vazby na Francii a Británii! Pro Hitlera z toho plynula velká hrozba. SSSR se rozhodl pakt Polsko-Německo rozbít a pakt Ribentrop-Molotov byl z tohoto hlediska završením dané snahy. Stalin i Hitler věděli, že se spolu vojensky střetnou a obě strany si chtěli k tomu uvolnit ruce. Hitler chtěl vidět jak se zachová i Francie s Británii - oba státy v "Podivné válce" ukázali v podstatě nechuť či neschopnost válčit. Stalin zabral "Východní Polsko" - tedy západní Bělorusko a Ukrajinu, Pobaltí, Moldávii a napadl Finsko. Tento krok posunul hranice SSSR o stovky kilometrů dále od Moskvy a důležitých center SSSR. Je zajímavé, že Francie s Británii vyhlásili válku Polsku, ale SSSR již ne! Nicméně SSSR pokládali za svého nepřítele.

352784

23.10.2016 12:25

RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 202.?.?.?

Reakce na 352784

Kdyz histori,pravdivou,istori,nebot jste zcela opomenul tretiho hrace,ktery,hraje i dnes svou roli,pripravovane treti svetove valky,jen si vzpomente,jak polsky marsal Smigli, vyhrozoval Hitlerovi,ze do tydne, jeho husari pojedou ulicema Berlina ,druhou veci bylo,shromazdeni ruske armady na hranicich s Nemeckem,s tezkymi tanky,jez mohli operovat jen po silnici,jak,priznava rusky historik,ze Hitler predebehl Rusi prekvapivem utoku, coz mel byt, darek pro Hitlera , tak vlastne ,Hitler ,zachranil Evropu od bolsevisace,nebot i po druhe svetove valce, mnozi kalkulovali,ze Rusove meli jit d az k mori.General Pathon se takto nechal slyset, Nemecku, Zidovsky profesor Frankau vyzyval Evropany k valce s Nemeckem , jen proto ,ze Nemecko dostalo z Polska hromady zidovskych pristehovalcu, coz je dnesni problem Evropy s Islamci, jez jsou dle slov rabina organisovany zidovstvem-Israelem, o cemz jsme jiz zminili v minulem case z israelskych novin. Takze,dnesni Evropa si opakuje historii. Hitler ,dle dohody,"Hawardske dohody",zemedelske stroje,s vyucovanim zidovskych studentu na zivot v "kibicel" a zide dodali z Palestiny,ovoce a jine, penize tech zidu, jez chteli emigrovat prevedl do Palestiny ve zbozi. Zioniste videli v Aglii nepritele, nasledovaly terroristicke utoky, King Davit hotel a jine,dokonce nabizeli svoji vojenskou ucas v boji, proti Anglii.Prvni fasisticke jednotky v Italii, cernokosilaci,byli zide. Takze,vse neni tak,jak nam mnozi poplatni historikove chteji ricia, mnozi se chyti za nos,kdyby videli dokument,ze israelska vlajka vlala jak v ulicich Berlina ,tak i v koncentracnim tabor po vitzsvi ve fotbale nas nemeckym tymem, spojenci zjistili zidovskou nemocnici,ackoliv uz zadny zid nemel byt v Nemecku, dobre zasobovanoujidlem a leky, se svymi doktory a nakonec existenci medaile zionisticka z jedne strany,fasisticka ze strany druhe,kde,by dnes ukazali takovou medaili,co myslite ?

352802

25.10.2016 0:47

RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...

sprosťák Vítek 46.?.?.?

Reakce na 352784

Pakt Ribentropa a Molotova jako:
1) důsledek Mnichova
2) jako řešení vojensko-strategických problémů, hloubka obrany,

s tím lze jen souhlasit. Ale je zde ještě jeden bod, třetí, který jste, Spektátore, neuvedl, ač je krajně důležitý:

3) snaha SSSR vyhnout se boji vedenému na dvou protilehlých frontách.

V létě toho roku 1939, když Hitler tlačil na pilu a v Moskvě probíhaly absolutně neplodné rozhovory tří vojenských delegací (Anglie, Francie, SSSR), bojovala vojska Sovětského svazu s vojsky Japonska na dalekém východě. Pokud by sovětští představitelé jednali nerozvážně a sedli západním mocnostem na lep, mohli si vzápětí vychutnat válku na dvou protilehlých válečných frontách se signatáři Paktu proti kominterně (důležitý blok v té době), přičemž takovou válku si žádná eurasijská mocnost nemůže dovolit.

Němci vycítili příležitost, toho léta, obětovali Pakt proti kominterně okamžitému zisku a učinili Sovětům výhodnou nabídku: získat zpět území odnaté Polskem 1921. Po Paktu Ribentrop-Molotov následoval Sovětsko-Japonský pakt o neútočení, kterým Sovětský svaz vyhrál onen souboj s mocnostmi západní Evropy o to, kdo vstoupí do války později a za výhodnějších podmínek.

352873

22.10.2016 20:54

RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Reakce na 352783

Po porážce Francie v Blitz Kriegu Němcům padly do rukou dokumenty, z nichž plynulo, že Francie s Británii měli v plánu napadnout SSSR z Iráku - chtěli letecky vybombardovat ropná pole v Baku a tím zničit 90% ropného průmyslu SSSR! Nepochybně tato informace také sehrála svou roli při selhání Stalina připravit se na ten útok a při následném pověstném zhroucení Stalina po zahájení útoku na SSSR Hitlerem, kdy týden chlastal na své dače kam utekl... On Británii nevěřil! Asi si myslel, že Británie se nakonec nějak s Německem domluví a společně na SSSR půjdou a ostatní soudruzi jej prvně museli přesvědčit, že to je jinak. Osobně si tedy trvám na tom, že pakt R-M byl důsledkem Mnichovského diktátu a tak jej částečně připisuji i Francii a Británii. Šachista by řekl, že došlo k vynucenému tahu. SSSR nemohl sedět se založenýma rukama a nic nedělat.

352785

23.10.2016 14:04

RE: Spektákore

martin bares 85.?.?.?

Reakce na 352785

Spektákore: ještě je nutné doplnit toto:

SSSR / Stalin věděl po uzavření podobných smluv o neútočení mezi Británií a Francií na straně jedné a Německem na straně druhé a z celkové situace v Evropě, že zůstane proti Německu sám.

Přesto při "dělení" Polska po fingované provokaci v Gliwici, nepřekročil tzv. Curzonovu linii, jednu z čar a zásad stanovenou Brity při malování hranic po 1. sv. válce.

Tak třeba v této polsko-německé válce došlo k na pohled komické či zvláštní situaci: Guderian s tankovou armádou dobyl Brest Litevsk a pak se stáhl a přenechal ho Sovětské Armádě. Curzonova linie byla potvrzena. Alespoň pro danou chvíli, což v tehdejší diplomacii "ze dne na den" hrálo svou roli. Určitě u zákeřných vlád ušlechtilého a demokratického západu - Francie a Británie. Přesně tak, jak se to děje dnes.

To jen maličkost.

Měj se [smích]

352808

22.10.2016 22:22

RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...

Malý a zvedavý 46.?.?.?

Reakce na 352783

Nájdi si tu na Zvedavcovi sériu článkov "Tábor smrti Talerhof" a dozvieš sa, ako Rakúšania a celkovo západniari vymlátili západným Rusom z hláv ruskú identitu a vytvorili z nich "Ukrajincov". Ukrajina nemá meno podľa Ukrajincov, to Ukrajinci majú meno podľa Ukrajiny. Jednozančne umelý politický "národ".

352786

22.10.2016 23:42

RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Reakce na 352786

Ten článek znám. Pro mě jsou Ukrajinci jednoznačně politickou mutací Rusů.

352787

23.10.2016 11:24

RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...

pozorovateľ 217.?.?.?

Reakce na 352787

Súdiac podľa článku, čo som dal vyššie, aj podľa iných indícií, zrejme Ukrajinci už nie sú čistá verzia ruských génov.

Východná Ukrajina, ktorá bola dlhú dobu pripojená k Rusku, bola do značnej miery uchránená tatárskeho vplyvu.

Naopak západná Ukrajina sa podchvíľou s niekým nedobrovoľne mixovala. Najprv s tatármi (Krymský chanát), potom s Poliakmi. Pravdepodobne práve táto prímes poľských a tatárskych génov z nich robí tie povahovo problematické osoby, akými ukrajinci dnes sú. Ľahko manipulovateľní propagandou a zároveň s vyšším sklonom k násiliu.

Neviem posúdiť, ako veľmi sa líši ukrajinčina od ruštiny, pretože zrejme aj tento faktor v krajine budí silné emócie. Pokiaľ by si bola ukrajinčina a ruština natoľko podobná ako čeština a slovenčina, zrejme by tam príliš veľa konfliktov nevznikalo - obe strany by si automaticky rozumeli bez trápenia sa s cudzím jazykom. Ak sú ale oba jazyky vzdialenejšie a vyžadujú prístup štýlom výučby cudzieho jazyka, viem si predstaviť, že to mnohých stresuje a irituje.

Koniec koncov, to je hlavný dôvod konfliktov napríklad aj v Lotyšsku a Estónsku. Lotyština je jazyk vzdialene podobný nemčine a nemá s ruštinou nič spoločné. O to viac, že majú aj odlišné písma (azbuka vs latinka). Podobné je to s estónčinou - to je pre zmenu ugrofínsky jazyk podobný fínštine a tiež nemá s ruštinou nič spoločné. Výuka takto rozdielnych jazykov zaberá človeku obrovské množstvo životnej energie (rádovo 5-10 rokov štúdia jazyka), čo samozrejme každého strašne irituje, ak je k tomu tlačený nasilu. Práve o tom je väčšina národnostných konflikov v krajinách.

352800

23.10.2016 14:10

RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...

Malý a zvedavý 46.?.?.?

Reakce na 352800

Ale ale, mladý muž, taký vzdelaný a rozhľadený pozorovateľ a nevieš si nájsť na Wikipédii niečo o lotyštine a ukrajinčine? [překvapení]

https://sk.wikipedia.org/wiki/Loty%C5%A1tina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ukrajin%C4%8Dina

Ak rozumieš ruštine a poľštine a zvykneš si na to, že tam, kde my máme O, majú Ukrajnci veľmi často I, tak jej ľahko porozumieš a budeš môcť porovnať rozdiely a zhody medzi týmito jazykmi.

352809

23.10.2016 23:39

RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 213.?.?.?

Reakce na 352809

Potvrzuji, jeden čas jsme v jednom (už bývalém) zaměstnání měli kolegu z RF a na toto jsme se ho také ptali... odpověd byla přesně tato, tedy že si rozumí bez problémů.

352824

23.10.2016 13:43

RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 176.?.?.?

Reakce na 352783

Článek který postujete je zavádějící v části pojednávající o Tatarech a Zlaté hordě. Skutečné dějiny jsou zde: Zadejte do vyhledávače: Velká Tartárie! Budete překvapen.

352807

23.10.2016 16:36

akademická debata

výjimečné porušení omerty 109.?.?.?

Pro jisté skupiny nebudou žádné hranice nikdy ty správné.

352810

23.10.2016 17:21

RE: akademická debata

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 176.?.?.?

Reakce na 352810

Ve spekulativní filozofické rovině nebudou jakékoli hranice pro mnohé správné. To ano. Ale naštěstí máme artefakty a ty se nedají vysvětlovat spekulativně. A také máne poměrně přesné metody měření času. Takže,lze s jistotou dokázat mnohé.

352813

23.10.2016 19:23

RE: akademická debata

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 176.?.?.?

Reakce na 352813

Oprava :jakékoly hranice

352817

24.10.2016 9:03

RE: akademická debata

výjimečné porušení omerty 109.?.?.?

Reakce na 352817

Měl jste to správně ( jakékoli) , ale asi jsme si nerozuměli, i kdyby byly libovolné hranice správně na milimetr už od třetihor a podle nespočetných referend existoval tedy náhodou pokojný stav , tak existuje zadání jistých skupin tento stav zničit a nahradit ho třenicemi , na kterých budou oni profitovat. A jde jim to výborně, protože se vždy mohou opřít o 2 pilíře : ignoraci jedněch a deviaci druhých.

352838

24.10.2016 17:10

RE: akademická debata

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 176.?.?.?

Reakce na 352838

Děkuju, zapomínám i na jiné věci než je pravopis. I na matematiku. Holt roky jsou zde a lepší to nebude. Nicméně, mateřského jazyka si máme vážit. Mimoto si myslím,že právě slovanské jazyky jsou dokonalejší a jemnější než anglosaské. Na příklad slovo cinká. To v angličtině tak nevyzní.
Zadání jistých skupin je skutečně takové jak píšete , s velkou dávkou sofistikované manipulace a matení.

352863

25.10.2016 12:55

Je vždy nádherné mluvit o jazyku

Janecek 173.?.?.?

Reakce na 352863

Je vždy nádherné mluvit o jazyku, obzvláště tom českém. Nedávno jsem říkal Američanovi jak se řekne v češtině "lily of the valley", tedy konvalinka. To české slovo, jeho zvuk, mu okamžitě způsobilo pocit, že slyší houpající se malý zvonek, jemně znějící, avšak s poněkud nižšími tóny.
Sám jsem si to nikdy neuvědomil, až při této příležitosti. Dává mi to tedy dojem, že zvuk jazyka je alespoň částečně universální alespoň mezi Evropany a také, že svůj jazyk považujeme za samozřejmost a mnohdy nedoceníme jeho klady. Dokonce si ho nekteří vůbec neváží.

352886

26.10.2016 18:05

RE: akademická debata

tomserv 213.?.?.?

Reakce na 352817

Když už oprava, tak "jakékoli".

352903

23.10.2016 18:48

Historie

Krtek007 159.?.?.?

„Historie,“ usmál se zaklínač, „je popis, většinou lživý, událostí, většinou bezvýznamných, podsouvaný nám historiky, většinou hlupáky.“
Andrzej Sapkowski

352815

24.10.2016 7:48

Pro třísku nevidíte les@

MoUdrostrak 5.?.?.?

Ukrajina je jen jednou z pernamentnich bitev války o Pivot Areu.
Od "britského" premiéra Khazara d' Israeli se nehraje jiná válka.
Stalin pokazil dobytí Ruska (a EurAsie), když vymetl Khazarům z CCCP Leninysty a NEP.
Proto byl Khazary vybràn a nadopován Hitler a vyslàn k Drang nach Osten.
Bohužel/bohudík, německý business nesnesl poručníkování Khazarských bankéřů a oslabil Třetí Říši bitvou o City a o Londýn.
Osud Stalina závisel po celou WWII na vyvažování vlivu Japonska (viz.dr. Sorge).
Dr. Sorge ne náhodou pocházel z Baku, kolébky uhlovodíkového mejdanu, o který se v reálu hraje Velká Hra a d' Israeli jen mávl shabesgoyim a kanonenfutteru "start" :v [velký smích]

352835

25.10.2016 0:59

RE: Pro třísku nevidíte les@

sprosťák Vítek 46.?.?.?

Reakce na 352835

mouchytráku: Stalin byl leninista a NEP byl od počátku provizoriem, které prostě nemohlo vydržet věčně. Stalin nezrušil ani leninisty ani NEP. Nemohl to udělat už proto, že systém vládnutí v SSSR byl založen na kolektivní moci, nikoli na moci osobní. Stalin opravdu nebyl absolutní vladař.

Chápu, proč pravičák jako jste vy, przní minulost. Nebojte. My, komunisti, vás z toho otroctví osvobodíme.

352875

Příspěvků: 23

22.10. 14:30 pozorovateľ  Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...
22.10. 14:35 pozorovateľ  RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...
22.10. 20:54 Spektátor Čumilovič Puk  RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...
23.10. 12:25  RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...
25.10. 00:47 sprosťák Vítek  RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...
22.10. 20:54 Spektátor Čumilovič Puk  RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...
23.10. 14:04 martin bares  RE: Spektákore
22.10. 22:22 Malý a zvedavý  RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...
22.10. 23:42 Spektátor Čumilovič Puk  RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...
23.10. 11:24 pozorovateľ  RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...
23.10. 14:10 Malý a zvedavý  RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...
23.10. 23:39  RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...
23.10. 13:43  RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...
23.10. 16:36 výjimečné porušení omerty  akademická debata
23.10. 17:21  RE: akademická debata
23.10. 19:23  RE: akademická debata
24.10. 09:03 výjimečné porušení omerty  RE: akademická debata
24.10. 17:10  RE: akademická debata
25.10. 12:55 Janecek  Je vždy nádherné mluvit o jazyku
26.10. 18:05 tomserv  RE: akademická debata
23.10. 18:48 Krtek007  Historie
24.10. 07:48 MoUdrostrak  Pro třísku nevidíte les@
25.10. 00:59 sprosťák Vítek  RE: Pro třísku nevidíte les@

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

21

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 30 čtenářů částkou 7 430 korun, což je 21 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Vrbětice 2014, po sérii explozí07.05.21 15:46 Česká republika 0

Arenberger07.05.21 13:25 Česká republika 0

Skutečná pandemie vypukne PO očkování06.05.21 16:56 Rakousko 4

Pozvánka na 9.květen05.05.21 23:13 Česká republika 3

Nemyslete si, že základním nezdaněným příjmem od Pirátů něco dostanete05.05.21 19:59 Česká republika 4

Lehmann skončil ve vedení Herthy Berlín kvůli rasistickému vzkazu05.05.21 17:30 Německo 0

Francúzski odborníci bijú na poplach: Je potrebné zastaviť všetky očkovania proti korone!05.05.21 17:20 Francie 1

Další dobrá zpráva: CIA pro diversitu04.05.21 10:41 USA 1

Podvodné okrádání lidí televizí Barandov falešným teleshoppingem04.05.21 00:17 Česká republika 1

Prof. Žaloudík: Covidový bizár pokračuje. Není důležité jaká opatření se dělají, o medicínu tu nejde29.04.21 12:57 Česká republika 2

Zajímavá diplomová práce: Aktéři selhání integrovaného záchranného systému: muniční sklad ve Vrběticích27.04.21 23:03 Česká republika 0

Ruské společnosti se bojí dodávat ropu do Běloruska kvůli sankcím USA27.04.21 21:59 Rusko 1

Aliance národních sil nabízí záruku za tři obviněné bojující za Donbas26.04.21 23:02 Česká republika 1

Lubomír Volný 20.4. ve sněmovně k Vrběticím26.04.21 17:13 Česká republika 2

Největší smrtnost má vakcína od Pfizeru24.04.21 10:02 Neurčeno 15

Lidé už pochopili, že si z nich vláda dělá srandu a na náhubky kašlou23.04.21 19:40 Česká republika 6

České karikatury politiků vyhostí další 60 pracovníků ruské ambasády22.04.21 17:53 Česká republika 5

My z vás tu chuť bojovat proti banderovcům a ukronacistům vytlučeme22.04.21 15:04 Česká republika 1

Ruská FSB zveřejnila video z tajného rozhovoru agentů CIA připravujících puč v Bělorusku21.04.21 20:39 Rusko 3

Život vašich dětí a život dětí vrchnosti21.04.21 20:03 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
21,08 Kč
Euro
25,64 Kč
Libra
29,48 Kč
Kanadský dolar
17,37 Kč
Australský dolar
16,53 Kč
Švýcarský frank
23,38 Kč
100 japonských jenů
19,41 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,63 Kč
100 maď. forintů
7,15 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,59 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 603,07 Kč
1 unce stříbra
578,59 Kč
Bitcoin
1 225 850,53 Kč

Poslední aktualizace: 8.5.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 3 662