Diskuze k článku

Problémem Evropy je euro

Příspěvků 18

30.8.2016 9:19

"Ale Jean-Claude Juncker, hrdý architekt"

naiva 95.?.?.?

tak toto ma dostalo. Veľmi biedny tendenčný článok...

351608

30.8.2016 9:25

Příliš zúžený pohled

Jaroslav Tichý 88.?.?.?

Autor článku "Problémem Evropy je EURO" má na celou záležitost příliš zúžený pohled. Těch problémů je totiž daleko více. EU je především projektem politickým, o jehož rozsahu a důsledcích nebyli obyvatelé členských zemí včas a hlavně dostatečně informováni. Nebyla jim oficiálně oznámena cílová podoba této organizace, nikdo je neinformoval předem o záměru zavádět do praxe nesmyslná nařízení z Bruselu, o záměru přetvořit obyvatele Evropy v jakousi beztvarou a šedou (či spíše světle hnědou) masu prostřednictvím dovozu milionů migrantů z muslimských zemí, kteří nutně sníží jejich životní úroveň, budou ohrožovat jejich bezpečnost a znemožňovat jejich dosavadní způsob života, zvyky, obyčeje atd. Hlasování v Bruselu, pokud ještě vůbec probíhá, je spíše formálního rázu, menší země se přesvědčily, že neprosadí nic. Staly se prostě obětí bruselského systému, v němž rozhodují nikým nevolení, leč kýmsi v zákulisí vybraní lidé. Tzv. východoevropské státy vč. ČR byly připojeny k EU z důvodů vojensko-politických (jako součást nového Drang nach Osten, což se nyní v plné míře projevuje), jednak z důvodů ekonomické výhodnosti pro západoevropské země, především pak Německo. Aby si zachovalo konkurenceschopnost ve světě, potřebovalo mít rovněž kolonie s levnou (a přitom ještě kvalifikovanou) pracovní sílou. Má ji nyní hned za svými hranicemi, a to bez jakýchkoliv celních a jiných bariér. Ideální stav, ani přes moře k ní nemusí. J. Stiglitz se zabývá čistě stránkou ekonomickou. Pak by ovšem neměl opominout ani organizovaný vývoz části HDP z těchto zemí v cenách výrobků (např. od nás) do zahraničí, což podrývá výši mezd, platů a důchodů u nás a tím i naši životní úroveň. Tato praxe při plánovitě rostoucí inflaci (existující přes všechny údaje a čísla "odborníků" - stačí jen chodit pravidelně do supermarketů a sledovat vývoj cen) není možná do nekonečna. Další masivní úniky či spíše přesuny peněz od nás do zahraničí probíhají v oblasti dividend, praxí dnes již prakticky výlučně zahraničních bank a supermarketů u nás. V zásadě fungují jako vysavače na peníze, které jsou vzápětí odváděny od nás jejich mateřským firmám/bankám v zahraničí, aby tam často "zachraňovaly" jejich hospodářské výsledky. Nelze je tedy např. reinvestovat u nás atd. Často z nich ani daně u nás neplatí. Dále byla v nově připojených zemích vytvořena postupně jejich potravinová a finanční závislost na západní Evropě, aby tyto země "nezlobily". Jak to může fungovat v praxi, nám ukázal Brusel a Německo v případě Řecka. Stačilo, když bankomaty přestaly vydávat lidem v Řecku jejich peníze. /Pokračování[/]

351609

30.8.2016 12:02

RE: Příliš zúžený pohled

E.R. 185.?.?.?

Reakce na 351609

Tenhle komentář vystihuje problémy "Ojra"a pan nositel Nobelovy ceny za ekonomii J.Stiglitz se může jít zahrabat i přestože byl v poslední době vždy velice opatrně nejblíž realitě a jejím příčinám,nikdy nevystoupil ze stínu těch svých soukmenovců,kteří jej zaměstnávají a honorují....[velký smích]

351612

30.8.2016 14:55

RE: Příliš zúžený pohled

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 94.?.?.?

Reakce na 351609

A to nás při tom ještě Luxemboursko peskuje (ústy tamního ministra financí?), že přispíváme do EU velmi málo....POKRYTECTVÍ

351620

30.8.2016 9:33

Problémem Evropy je EURO - dokončení

Jaroslav Tichý 88.?.?.?

Dokončení příspěvku
Byla tak v tzv. východoevropských zemích vytvořena cíleně situace, kdy zde nemohou vznikat nové menší a střední firmy, neboť nemají dostatečný přístup k bankovním úvěrům, příp. bankami nastavené podmínky jsou takové, aby na ně tyto nové firmy nedosáhly. Západ si tak současně odboural konkurenci svým firmám, kterou "si přece nebude financovat". Přitom právě střední a menší firmy tvořily např. u nás základ ekonomického potenciálu země, vytvářely pracovní příležitosti pro své obyvatele. Nikoliv tedy státem nově zainvestované pozemky za příkopem hned vedle dálnice pro zahr. investory, jak se stát mylně domnívá a kterým ještě dává (na rozdíl od českých firem) daňové prázdniny. (Po jejich uplynutí tito zahraniční "investoři" pak vesměs odcházejí za účelem neplacení daní jinam (do stejného Kocourkova, jako jsme my). A tak lze dále pokračovat. Tento systém jako celek je (záměrně) chybně nastavený (sleduje prospěch pouze některých západoevropských zemí na úkor těch ostatních (východ a jih Evropy) a nemůže tudíž dlouhodobě fungovat. A připočteme-li k tomu dnes obecně existující trendy vedoucí k bohatnutí onoho 1 % obyvatel této planety na úkor zbytku, je zřejmé, že jde o krizi systémovou, nikoliv "pouze" cyklickou, která (jako chřipka) zase sama odejde, jak tvrdil svého času V. Klaus. Příp. která nás "obejde" jak později tvrdil M. Kalousek. Bez provedení zásadní systémové změny ke zlepšení nedojde. Nikoliv náhodou se tedy Evropa potýká s krizí již od r. 2008, jak autor článku správně podotýká. Nevidí však (či nechce vidět) související problémy Evropy, které byly vesměs uměle vytvořeny v souvislosti s "budováním" EU. A pokud jde o zavedení EURO ve většině členských zemí EU, tak každému rozumně myslícímu člověku muselo být od počátku jasné, že v jednotlivých členských zemí předtím existující někde "silnější" a jinde "slabší" měny v nich nebyly náhodou. Odrážely totiž reálný stav úrovně jejich ekonomiky a hospodaření. Kursy svých měn tedy mohly jednotlivé členské země podle vývoje korigovat. Tuto možnost po přijetí EURO ztratily. Následky již poznali lidé např. v Řecku. To, že aplikovat jednotnou měnu jako platidlo ve svazku zemí s různou úrovní ekonomiky je nesmysl, věděli již odborníci v RVHP. Používal se proto tzv. clearingový rubl, a to jen pro zúčtování přebytků (špiček +/-) ve vzájemné obchodní výměně mezi jednotlivými členskými státy. Nikoliv jako platidlo, kdy v členských zemích nadále zůstávaly jejich lokální měny. V současnosti ale v EU převládá trend "poručíme větru, dešti" a výsledky toho se nemohly nedostavit. A čekat na to, až se úrovně ekonomik členských zemí EU vyrovnají, aby bylo možné zavést EURO do všech těchto zemí jako platidlo, je již vůbec nereálné. Předpokládalo by to totiž, že nejprve musí skončit dosavadní praxe...Automaticky kráceno

351610

30.8.2016 12:17

Euro není hlavním problémem EU.

hc 90.?.?.?

Hlavním problémem Evropské unie je právě to, že je unií - konfederací. Konfederativní uspořádání států se neosvědčilo snad nikdy nikde a takový útvar má na výběr ze dvou možností: buď se federalizovat nebo rozpadnout. V Bruselu si to zřejmě velmi dobře uvědomují, proto se pokoušejí EU federalizovat. Jenomže čas pro federální Evropu očividně ještě nenastal, takže federalizace probíhá nuceně. EU se tedy v zásadě pokouší o to samé, o co se v 19. století pokoušela habsburská monarchie, když chtěla z personální unie tradičních a starobylých států vytvořit proti jejich vůli centralizovanou říši. Habsburskou monarchii to přivedlo na smetiště dějin, kam to přivede Evropskou unii?

351613

30.8.2016 14:01

RE: Euro není hlavním problémem EU.

výjimečné porušení omerty 109.?.?.?

Reakce na 351613

Šmarja , habsburské R-U přivedl do hrobu úplně někdo jiný vašnosti, to se ráčejí obeznámit . Měna euro je primárně určena k totální ekonomické devastaci neněmeckých eu_koloniií v EU, samozřejmě za nadšeného vzdychání diletantů .
Dodatek : kdo vládne (v) Německu neřeším.

351616

30.8.2016 14:35

RE: Euro není hlavním problémem EU.

hc 90.?.?.?

Reakce na 351616

Račte mě obeznámit vy, vašnosti. Ale jestli hodláte začít někde kolem roku 1900, tak to se ani nenamáhejte.

351618

30.8.2016 17:59

RE: Euro není hlavním problémem EU.

Spektátor Čumilovič Puk 89.?.?.?

Reakce na 351618

R-U monarchie byla celkem funkčním státem i když pravda s určitými vnitřními rozpory. Osobně si myslím, že zánik toho státu byl škoda. Plánované reformy zavražděného Ferdinanda to soustátí mohlo dostat do nové úrovně spolupráce. Třeba my Češi jsme mohli v tom státě mít velkou hospodářskou váhu. Když v roce 1916 nastoupil na trůn císař Karel, již se mu to sypalo - příčina byla válka, kterou R-U nemělo Srbsku vyhlašovat a které byla nespravedlivá ze strany R-U.

351622

30.8.2016 20:11

RE: Euro není hlavním problémem EU.

hc 90.?.?.?

Reakce na 351622

Nepřipadají vám samotnému takové povídačky až dětinsky prostoduché? Ferdinand byl zavražděn nejspíš právě proto, že šel proti systému, Karel byl bezmocná figurka, kterou nikdo nebral vážně, Rakousko-Uhersko válčilo na straně Německa, ačkoliv i blbovi muselo být jasné, že pro dvě velmoci není ve střední Evropě místo, habsburská monarchie dokonce nesvedla ani včas kapitulovat nebo přeběhnout, aby si zachránila krk... Co s říkankami o nějaké fantasmagorické středoevropské federaci? Vždyť jí ani nikdo nechtěl, Vídeň tuplem ne. A to jsem ještě (zbytečně) upozorňoval, aby se nezačínalo až ve dvacátém století.

351625

30.8.2016 14:54

Pokud operuji se lží jako s faktem, jakou to má hodnotu?

hestroy 77.?.?.?

Článek je plný nesmyslů. Počínaje tím, že autor bere za fakt tvrzení, že v USA je nezaměstnanost 5 %, konče tím, že ekonomika USA rostla o 1,2 %.

V prvním případě jde o naprostou hovadinu, protože bez stálé práce na plný úvazek je zhruba polovina obyvatel USA, v druhém případě je zapomenuto na to, že ekonomika USA rostla jen kvůli tištění peněz, ne proto, že by se víc vyrábělo, neb propad výroby neustále pokračuje.

351619

30.8.2016 15:48

Jeden zajímavý výrok Karla Marxe, který byl sám židem, dokonce synem rabína.

Léčitel 195.?.?.?

Peníze jsou žárlivým Bohem Izraele.Vedle něj nemůže žádný jiný
bůh existovat.Peníze pokořují všechny bohy lidstva a mění je na
komodity.Peníze jsou soběstačnou HODNOTOU všech věcí.Zbavily proto lidský svět i přírodu jejich vlastní a pravé hodnoty.
Peníze jsou odcizenou podstatou lidské práce a existence -
- tato podstata dominuje člověku a ten ji uctívá.
Bůh Židů se sekularizoval a stal se bohem tohoto světa.
[velký smích][velký smích][velký smích]

351621

30.8.2016 18:54

RE: Jeden zajímavý výrok Karla Marxe, který byl sám židem, dokonce synem rabína.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 351621

K. Marx: K židovské otázce (1843)
https://ulozto.cz/!Sx9Qt21i/marx-1843-k-zidovske-o...
https://ulozto.cz/!36kaaKUB/marx-1843-k-zidovske-o...

351623

30.8.2016 18:57

Zločinecké "elity" Západu

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?

si udělaly z jižní a především z východní Evropy další výnosné kolonie, které znovu oddálily krach jejich impéria. Po ovládnutí a vycucání hrdých a současně velmi naivních ovcí Spojených států si drzá chazarská svoloč vytvořila z hodně naivní jižní a převším východní Evropy další kolonie,což mělo vést k ovládnutí zbytku světa pod chazarskou dominancí.Jejich světovládné ambice ohrožuje především vojensky neslabé a soustavně podceňované Rusko (mírně řečeno) a ekonomicky, finančně i vojensky opravdu silná Čína, které už tyto věčné pachatele "dobra" a šiřitele své demokratúry prokoukly a rychle činí potřebné kroky k jejich definitivnímu zastavení a následnému zničení. Největším nepřítelem těchto intrikánských zrůd ovládajících Západ je ale odhalená a zveřejněná pravda přístupná všem myslícím a gramotným lidem. na internetu, protože tisk, rozhlas, televize a většina politiků jsou rovněž vlastnictvím Chazarů a slouží jen k mystifikaci a k oblbování naivních ovčanů. EU je projekt zločineckých "elit" Západu a jen strachem kryté dolar a euro prostředky k dosažení světovlády a k nastolení novodobého otroctví. Nebožtík Áda by jim určitě zatleskal.

351624

31.8.2016 0:48

RE: Zločinecké

solium 31.?.?.?

Reakce na 351624

Aby sa im nezopakovali 39+ roky, aj vtedy sa v D nevedeli krotit...!!

351630

31.8.2016 10:30

=== Zločinecké ..........................

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 78.?.?.?

Reakce na 351624

Domnívám se, že internet jako medium, kde se rozšiřují skutečně pravdivé informace se stal dnes zcela naopak jen daleko drastičtější prostředek masového oblbování, protože ho může každý na rozdíl třeba od televize nosit v kapse v mobilu. Mark Zuckerberg se třeba s úsměvem chlubí svému strýci Rotšildovi, ale hlavně svým inzerentům, že 87 procent mladých dnes zapíná jeho facebook těsně po otevření očí, a vypíná ho krátce před s usnutím. Šíření opravdu pravdivých informací se dnes zabývá na pozadí internetu jen pár starých bláznů, kteří to dělají z naivity, s něčím experimentují, a z nichž naprosté většině to ani nepokryje měsíční poplatky. Internet budí dojem svobody a nezávislosti, přitom je to ale zároveň nejdokonalejší šmírovací prostředek na světě. Nikdy bych před třiceti lety neřekl, že si každý jednou sám za svoje prachy koupí svého elektronického fízla, bude za něj platit poplatky, a ještě do něj bude celý den naivně vykládat své rozumy...

351637

30.8.2016 20:20

Kdyz se mrknete na historii Europy

Satanist 154.?.?.?

tak zjistite ze problem Europy je chazarstvo .

351626

31.8.2016 0:30

RE: Kdyz se mrknete na historii Europy

E.R. 185.?.?.?

Reakce na 351626

K tomu,jak to bylo s chazarstvem a R-U monarchií a vznikem ČSR je zajímavé tohle:


http://www.nwoo.org/2016/08/16/skryte-dejiny-eu-1-cast-medzivojnova-csr/#more-55802

351629

Příspěvků: 18

30.08. 09:19 naiva  "Ale Jean-Claude Juncker, hrdý architekt"
30.08. 09:25 Jaroslav Tichý  Příliš zúžený pohled
30.08. 12:02 E.R.  RE: Příliš zúžený pohled
30.08. 14:55  RE: Příliš zúžený pohled
30.08. 09:33 Jaroslav Tichý  Problémem Evropy je EURO - dokončení
30.08. 12:17 hc  Euro není hlavním problémem EU.
30.08. 14:01 výjimečné porušení omerty  RE: Euro není hlavním problémem EU.
30.08. 14:35 hc  RE: Euro není hlavním problémem EU.
30.08. 17:59 Spektátor Čumilovič Puk  RE: Euro není hlavním problémem EU.
30.08. 20:11 hc  RE: Euro není hlavním problémem EU.
30.08. 14:54 hestroy  Pokud operuji se lží jako s faktem, jakou to má hodnotu?
30.08. 15:48 Léčitel  Jeden zajímavý výrok Karla Marxe, který byl sám židem, dokonce synem rabína.
30.08. 18:54  RE: Jeden zajímavý výrok Karla Marxe, který byl sám židem, dokonce synem rabína.
30.08. 18:57  Zločinecké "elity" Západu
31.08. 00:48 solium  RE: Zločinecké
31.08. 10:30  === Zločinecké ..........................
30.08. 20:20 Satanist  Kdyz se mrknete na historii Europy
31.08. 00:30 E.R.  RE: Kdyz se mrknete na historii Europy

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

37

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 70 čtenářů částkou 13 017 korun, což je 37 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Slovinský premiér označil poslance Evropského parlamentu za "Sorosovy loutky"15.10.21 19:07 Slovinsko 2

Do Tatier už len elektromobilom?15.10.21 19:04 Slovensko 1

Izrael zaútočil na Sýrii pod krytím dopravních letadel15.10.21 18:55 Sýrie 0

Hlavní vražedný nástroj v britských nemocnicích15.10.21 18:39 Británie 0

Pilot zemřel při letu několik dní po očkování15.10.21 10:38 USA 3

Roušky všude a restaurace jen pro očkované. Vláda po volbách zvažuje zpřísnit opatření14.10.21 17:03 Česká republika 2

Osoby s vagínami14.10.21 13:29 Neurčeno 3

Plyn čerpaný do evropských zásobníků klesl na minimum13.10.21 17:33 Evropská unie 2

Policie Feriho stále nevyslechla13.10.21 12:48 Česká republika 1

Analýza českého MZ : Nejvíc příznaků covidu a úmrtí tento rok na covid je u lidí po první dávce očkování!13.10.21 12:09 Česká republika 6

Námořní přeprava zboží kolabuje!13.10.21 08:19 Neurčeno 0

Češi žádají stovky milionů jako odškodné za očkování13.10.21 08:15 Česká republika 1

Brusel věří, že se jednota Visegrádu drolí12.10.21 14:54 Evropská unie 1

WHO chce být nejvyšší autoritou v oblasti veřejného zdraví!11.10.21 17:32 Neurčeno 3

Úmrtnost v Rusku je nejvyšší od rozpadu SSSR: země přišla za rok o více než 2 miliony lidí!11.10.21 09:24 Rusko 4

Za koho kope Ondřej Neff?10.10.21 21:03 Česká republika 7

Syndrom vodnatosti jater, kterým trpí pan prezident, je jeden z vedlejších účinků Pfizeru10.10.21 09:53 Česká republika 4

Společnost Pfizer vyzývá vládu USA, aby předala k očkování 28 milionů dětí ve věku od 5 do 11 let!09.10.21 15:43 USA 5

Australskému poslanci Craig Kellyovi zakázali v parlamentu zmínit Ivermectin09.10.21 12:29 Austrálie 2

Kanadský premiér: Do konce října musí být každý cestující vlakem nebo letadlem plně očkován09.10.21 12:21 Kanada 2

Měnové kurzy

USD
21,88 Kč
Euro
25,38 Kč
Libra
30,08 Kč
Kanadský dolar
17,69 Kč
Australský dolar
16,23 Kč
Švýcarský frank
23,70 Kč
100 japonských jenů
19,13 Kč
Čínský juan
3,40 Kč
Polský zloty
5,56 Kč
100 maď. forintů
7,05 Kč
Ukrajinská hřivna
0,83 Kč
100 rublů
30,83 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 678,96 Kč
1 unce stříbra
510,20 Kč
Bitcoin
1 335 483,88 Kč

Poslední aktualizace: 16.10.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 2 824