Diskuze k článku

Kruhy na vodě

Příspěvků 131

12.1.2015 6:03

Dobrý námět k zamyšlení

Pasant 78.?.?.?

Ano, pracoval jsem svého času s mnoha muslimy, byli to Turci a lidé z bývalé Jugoslávie. Turci byli v pohodě, Jugoslávci - někteří pravoslavní, jiní katolíci, si se "svými" muslimy šli místy až po krku. Turci se toho nikdy neúčastnili. Spíš těmi jugoslávskými také-muslimy docela pohrdali, ale tak nějak přátelsky.

No, ať už je to jak chce, naše evropské načálstvo v tom má prsty pěkně hluboko. Způsob, jakým do Středního východu dloubou vládci Severoameričanů, je pochopitelný - střízlivě viděno - oni to ani jinak neumí a je to součást jejich deklarovaných politických snah.

Skutečnost, že se s nimi svezli lidé se směšného poloostrova na západě obrovské Eurasie, který si v 17. století namísto "Křesťanský svět" začal říkat Evropa, je zarážející. Zahodili jsme všechno, co nás dělalo silnými, co stavělo na nohy náš dnešní svět. Následky budou nepěkné.

324902

12.1.2015 7:06

RE: Dobrý námět k zamyšlení

lucifuge 95.?.?.?

Reakce na 324902

Náboženství je škodlivá záležitost. Vymývá mozky pitomostmi. Tvrdím-li něco, musím to doložit fakty. Pokud to nedoložím, nemohu tomu věřit jako pravdě. V náboženství jsou jen tvrzení bez ověřitelných faktů. – Také se věci záměrně či z myšlenkové pohodlnosti pletou. Co je to žid a Žid? Co je to muslim a Muslim (z Bosny). Když se chce, je to národ, když se to hodí, tak náboženství. Jinak s článkem souhlasím.

324905

12.1.2015 7:59

Errata

K.Ch.O. 90.?.?.?

Reakce na 324905

NĚKTERÉ náboženství je škodlivá záležitost.
MŮŽEvymývat mozky pitomostmi.
Tvrdím li něco, NEmusím to doložit fakty.
Pokud to nedoložím, MOHU tomu věřit - jako pravdě.
V náboženství jsou I tvrzení bez ověřitelných faktů.
Také se NĚKTERÉ věci záměrně či z myšlenkové pohodlnosti? pletou.

P.S.: Řekl jste o sobě víc, než si myslíte. [vyplazený jazyk]

S neúctou

K.Ch.O.

324908

12.1.2015 10:14

===Chvilka nenávisti...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 324908

V Orwelově románu "1984"se tomu říkalo "povinná každodenní chvilka nenávisti". Používalo se to při politickém školení zaměstnanců, a nejen v Orwelovi. Taky v severní Koreji, kdo se nedostatečně obdivuje Vůdci, dostetečně neskanduje hesla a nemává v průvodech propůjčeným mávátkem, a nebo dokonce dostatečně nepláče na pohřbech, je mnohdy i zavřen ....

324927

12.1.2015 15:34

RE: ===Chvilka nenávisti...

Botičky od Diora 94.?.?.?

Reakce na 324927

Odkud prosím čerpáte info o tom co se děje v KLDR?

324961

12.1.2015 21:46

===Chvilka nenávisti...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 324961

Okamžitě se zde omlouvám všem obdivovatelům severní Koreje, protože jsem si uvědomil, že můj výrok je absolutně politicky nekorektní. Demokracie v Tzechbabwe již dnes ani legálně nedovoluje třeba nazvat idiota idiotem, i kdyby to bylo použito jen jako termín technický / lékařská diagnoza /a nikoli jako nadávka, protože by to mohlo diskriminovat nařčeného, a zvláště pak ještě, když je to na něm na víc na první pohled vidět...

325018

12.1.2015 11:43

RE: Errata

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 324908

Obávám se, že KAŽDÉ náboženství slouží k odstranění vlastního rozumu a jako takové je škodlivé.

>Tvrdím li něco, NEmusím to doložit fakty.

Pak to také podle toho dneska vypadá. Dneska už může tvrdit kdokoliv cokoliv.

>V náboženství jsou I tvrzení bez ověřitelných faktů.

No, ty hlavní, na kterých to stojí, tak ty ověřit nejdou. Ale chápu, kam směřujete a proč.

Také jste o sobě řekl víc, než si myslíte. [oči v sloup]

324936

12.1.2015 12:46

RE: Errata

jikjik 90.?.?.?

Reakce na 324908

Trochu zjednodušeně řečeno: Je jen jediné náboženství: Atonův kult Boha Slunce. Judaizmus, křesťanství i islám jsou jen jeho reinkarnace a vše je to prakticky stejné. Vše ostatní jsou filozofické systémy, ale ne náboženství, tam pojem 'bůh' znamená něco úplně jiného.
"V jediného Boha věřiti budeš" jsou slova Achnatona a cestou, kterou se filozofický systém proměnil na nástroj zdůvodňující nadvládu jedněch nad druhými. Hodilo se to a tak to mocní propracovali a rozšířili po celém světě, stačí se podívat na křížové války a na křtění pohanů - ve vlastní krvi. Že tomu někde říkají tak a jinde jinak, je nepodstatné.

P.S.: Řekl jste o sobě víc, než si myslíte. [pláč]

324947

19.1.2015 19:46

RE: Errata

AlA777 88.?.?.?

Reakce na 324947

oóó.. přál bych si umět shrnout filozofii, historii, psychologii a religionistiku do jednoho odstavce, jako Vy. [smích]

325522

12.1.2015 13:06

RE: Errata

lucifuge 95.?.?.?

Reakce na 324908

„Dovolím si poznamenat, že všechny ty takzvané důkazy boží existence jsou nic nedokazující konstrukty. Jsou to určité myšlenkové pochody, které za předpokladu, že jsme ochotni přijmout řečovou hru na první příčinu a poslední cíl – tedy ono základní aristotelské schéma aitia a telos, které po staletí Evropě uhranulo – mohou nabídnout určité upozornění, že právě za předpokladu nutnosti první příčiny a posledního cíle, je myšlenka Boha rozumná. Celý tento konstrukt se však zhroutí jako domeček z karet, jestliže řekneme, že schéma první příčina a poslední cíl je bezpředmětné.“

O. A. Funda: z textu Je teologie vědou, str. 6

324951

12.1.2015 16:01

str.199-202, Boží blud, R. Dawkins

výjimečné porušení omerty 109.?.?.?

Reakce na 324908

Moje hypotéza se týká dětí. Přežíváme pomocí nahromaděných zkušeností předchozích generací a zkušenosti je třeba předat dětem v zájmu jejich ochrany a pro jejich blaho. Děti by se teoreticky mohly učit z osobní zkušenosti, např. že nemají jíst nezralé ovoce nebo že nemají plavat ve
vodě plné krokodýlů. Ale dětský mozek, který má schopnost
řídit se podle pravidla „věř bez námitek tomu, co ti říkají
dospělí", má, mírně řečeno, selektivní výhodu. Příkazy jako
„poslouchej své rodiče", „poslouchej své kmenové starší, obzvlášť mluví-li k tobě vážným, výhružným hlasem" nebo „věř
bez debaty dospělým" mají pro dítě obecně nějakou cenu.
Počítače dělají to, co se jim řekne. Otrocky plní každý rozkaz svého programovacího jazyka. Právě proto dělají spoustu užitečných věcí, jako je zpracování dat. Ale nevyhnutelným vedlejším produktem je i to, že stejně poslouchají i rozkazy špatné. Nedokážou rozpoznat, jestli bude mít nějaký pokyn dobré nebo špatné důsledky. Jednoduše plní rozkazy - stejně jako by je měli plnit vojáci. Užitečné jsou právě díky své slepé poslušnosti, a právě proto jsou nevyhnutelně bezbranné před softwarovými viry a červy.
Pokud se mi podařilo vás dobře připravit, můj argument
o dětských mozcích a náboženství už jste si doplnili sami.
Přírodní výběr buduje dětské mozky tak, aby měly sklon věřit
všemu, co jim jejich rodiče a kmenoví starší řeknou. Taková
důvěřivá poslušnost má pro přežití svou hodnotu: je to obdoba
toho, jak se můra orientuje podle měsíčního svitu.
Nevyhnutelným vedlejším produktem je zranitelnost vůči
infikování myšlenkovými viry. Z dobrých důvodů, které souvisejí s darwinovským přežitím, musí dětské mozky věřit
rodičům a dalším starším, které jim rodiče doporučí. Automaticky z toho ale vyplývá to, že ten, kdo věří, nemá jak
rozlišit dobrou radu od špatné. Dítě nemůže vědět, že „nekoupej se v Krokodýlí řece" je dobrá rada, zatímco „při každém úplňku musíš obětovat kozu, jinak přestane pršet", je
přinejlepším plýtvání časem a kozami. Obě výstrahy působí
stejně důvěryhodně. Obě přicházejí od uznávaného zdroje
a jsou vysloveny se stejnou vážností, která vyžaduje respekt
a uposlechnutí. Totéž platí pro sdělení o světě, vesmíru,
morálce a lidské povaze. A je velmi pravděpodobné, že až
dítě vyroste a bude mít vlastní děti, přirozeně to celé předá
i jim - nesmysly stejně jako smysluplné věci - za pomoci téže
nakažlivé vážnosti.
Na základě tohoto modelu bychom měli očekávat, že v různých
geografických oblastech se budou předávat různé libovolné
víry, z nichž žádná nebude založena na faktech, a že budou
vyznávány se stejným zaujetím jako užitečné součásti
tradiční moudrosti, např. že hnůj prospívá plodinám. [mrknutí jedním okem]

324966

12.1.2015 17:03

Dawkins je personifikací ZLA!

JazzBoo 94.?.?.?

Reakce na 324966

To jak „funguje“ dítě neni pravidlo a už vůbec ne schopnost. Je to přirozenost.
„Myslí srdcem.“
Pro dítě (neskažená, nemodifikovaná duše) je důvěra přirozená stejně jako láska, nebo pravda.
Až aplikací zla, což dělají dospělí podvědomě z pouhé závisti k čistotě dětské duše, vznikne „plnohodnotný“ člověk.
Pokud bychom dokázali nezabít své vnitřní dítě, svět by byl rájem.

324974

12.1.2015 17:42

RE: Dawkins je personifikací ZLA!

milboy 85.?.?.?

Reakce na 324974

Absolútny súhlas!
Pohľad do očí dieťaťa je pohľadom do "rajskej záhrady" a vie to každý normálny rodič. Problémom daľšieho vývinu v mnohých prípadoch nie je vlastná rodina, ale okolie, ktoré nás všetkých ovplyvňuje a či chceme alebo nie, tak najväčším pánom tohto sveta je zlo a to nás (de)formuje počas celého života a je len na našej vnútornej sile ako sa mu poddáme. Cesta ku dobru je úzka, hrboľatá a tak si mnohí z nás zľahčujú svoju životnú púť rôznymi barličkami, ktoré nám ju síce uľahčujú, ale zároveň sa občas potkneme o mravné zásady a hľadáme si výhovorky prečo sa to stalo..

324981

12.1.2015 18:39

RE: Dawkins je personifikací ZLA!

výjimečné porušení omerty 109.?.?.?

Reakce na 324974

Nevím jestli je Dawkins personifikací ZLA, ale vy jste personifikací neschopnosti porozumět psanému textu. [chechtot]

324988

12.1.2015 18:56

RE: Dawkins je personifikací ZLA!

JazzBoo 94.?.?.?

Reakce na 324988

Lituji. Opravdu moc lituji.
Lituji Vás.
I kdybych rád, ale nedovedu Vám pomoci.
Ještě jednou promiňte. [pláč]

324995

12.1.2015 21:11

RE: Nezlobte se ...

Kiviss 209.?.?.?

Reakce na 324974

... ale hlásáte bludy.
"Libenter homines id, quod volunt, credunt."
"Přání otcem myšlenky."
Pokoušíte se promítat své vlastní představy do reálného světa.

325012

13.1.2015 5:45

Nezlobím...

JazzBoo 94.?.?.?

Reakce na 325012

…nehlásám a už vůbec ne bludy.
Konstatuju fakta.
Jednou možná budete mít děti...

325042

13.1.2015 18:11

RE: Nestrašte ...

Kiviss 193.?.?.?

Reakce na 325042

ad1
... co se dětí týká, mám "odpracováno".

ad2
Fakta? A zdroj by nebyl?

Protože ty moje říkají:
40% osobnosti je uloženo v genech.
Prostě se s tím narodíme a umřeme.

Zajímavost:
Díky "křížení" (potkávání genů) mohou některé fyzické nebo psychické vlastnosti vyjít opět "na povrch" až po generacích.
Takové to: "Po kom to dítě je?!"

Fakta:
Člověka můžete vychovávat do 13-16 let (podle dispozic a pohlaví)
Pak jej můžete už jen lámat nebo hůř, zlomit.
Dítě reaguje na pohyb, zvuk a barvu. Když jej posadíte před televizi zabíjíte v něm to, co vy nazýváte srdcem.
Pokud se Vám narodí psychopat, lituji Vás i Vaše okolí.
Psychopatie je dědičná! Ne sice za každých okolností, ale JE! S trochou nadsázky je ji možné popsat jako "modrou krev".
U člověka můžete různými způsoby navodit psychopatické chování a stavy. Ale obráceně, tj. z psychopata vytvořit např. krajního altruistu (což je v zásadě také úchylka), to NELZE!
Psychopat se "opravit" NEDÁ!

Paradoxy:
Z člověka můžete vychovat poctivého zloděje, ale také slušně vychovaného grázla.

Psychopat NEMUSÍ být hlupák. A už vůbec neplatí:
"Nejhorší je srážka s blbcem."

Nedovedete si představit, co dokáže erudovaný náboženský fanatik!

Jedním takovým zcela negativním vzorem byl např. Boblig zvaný Edelstadt.

Tolik k filozofickým pojmům DOBRA a ZLA ve výchově.

325082

13.1.2015 2:11

RE: Dawkins je personifikací ZLA!

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 176.?.?.?

Reakce na 324974

hm, nejsem si tim uplne jisty, ale z detsvi jsem nejvic zla rozhodne nezazil od dospelych, ale od jinych deti. Zajimalo by me tedy odkud to tedy tyto "ciste" duse meli?
Mozna ze nekteri "lide" jen jako lide vypadaji, ale lidmi nejsou... a mozna je mezi tim, genetickym misenim dany, pomerne spojity prechod...

325038

12.1.2015 17:31

RE: str.199-202, Boží blud, R. Dawkins

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 77.?.?.?

Reakce na 324966

Ano, taky jsem někde zahlédl mezi jakými-si radami imperátorů - chceš-li ponížit a zničit nepřítele vychovej mu děti. A jaký je stav hospodářství a sociální struktuřa obyvatelstva víme tak se na tom patrně sysifovsky zapracovalo.
http://aeronet.cz/news/zapachajici-realita-25-let-...

324978

12.1.2015 21:03

RE: ... a teď si představte, že ...

Kiviss 209.?.?.?

Reakce na 324966

... rady rodičů, prarodičů, příbuzných, rady starších či přirozeného okolí někdo nahradí jinými zdroji ...

... např.: televizí, tablety, smartphony, Googlem, Facebookem, masmediální propagandou, filmovým brakem ...

Díky statistikám o čase, který tráví nezletilí nad/a s technikou, gameskami a na tzv. "sociálních sítích", lze pochopit, proč mají rodiče i škola jen malou šanci ovlivnit výchovu vlastních potomků a žáků.

A proč pravděpodobně muslimové, prostřednictvím islámského práva Šaria, tlačí z druhé strany vrat.

325011

13.1.2015 14:41

RE: str.199-202, Boží blud, R. Dawkins

Dap z lesa 37.?.?.?

Reakce na 324966

Celý základ je špatně [velký smích]

Dětem dokážeme předat pouze ZNALOSTI, nikoli zkušenosti.
Proč ? - protože zkušenosti obsahují znalosti+emoce, a ty má každý jedinec jiné.
Na zkušenosti si musí přijít každý sám....
Náležitý příklad vidíte na čerstvě vystudovaných vysokoškolácích [smích]

Až budete mít děti, pak to pochopíte
[chechtot]

325071

14.1.2015 7:53

RE: str.199-202, Boží blud, R. Dawkins

výjimečné porušení omerty 109.?.?.?

Reakce na 325071

[cool] Dětí mám dost, takže vím, jak snadné je zkurvit jim život pomateným náboženským bludem a jak těžké je vychovat z nich NEovce, které se řídí rozumem.
Vaše dělení znalosti x zkušenosti není vůbec podstatné, bo každé normální dítě získává své zkušenosti na základě svých i cizích znalostí a své znalosti na základě svých i cizích zkušeností.
Pokud říkáte, že z dítěte můžete vymodelovat různé druhy osobností, souhlasím, od Tarzana přes technika až k bezobsažnému plkalovi ( mnozí čerstvě vystudovaní vysokoškoláci humanitární bombarďáci).

325109

15.1.2015 8:49

RE: str.199-202, Boží blud, R. Dawkins

Dap z lesa 37.?.?.?

Reakce na 325109

Nezlobte se, zdá se, že nad svými slovy nepřemýšlíte... [překvapení]

Jednak nerozlišujete mezi církví(obecně jakákoli a její účelovost) a vírou, proto šmahem zavrhujete děje, které evidentně jsou a jen jim nerozumíme. S církevní představou Boha to nemá nic společného, natož s jeho jménem a rituály.
Svým vysokým Egem vlastní vyjímečnosti člověka popíráme děje, kterým nerozumíme. V celé historii lidstva. Místo zvídavosti.

Máte-li děti, tak už by jste mohl vědět, že 100x můžete říci že kamna pálí (znalost), ale každé se musí přesvědčit osobně. To je zkušenost. A to je podstata - je VŽDY osobní.

Pokud chcete modelovat osobnost-nikdy se Vám to nepodaří, s povahou se člověk narodí a není dědičná.
Narodí-li se někdo ovcí, většinu života jí zůstane, pouze zkušenostmi se postupně posunuje. Někdo se ovšem osobností už narodí a nikdy z něho otroka neuděláte, raději zemře.

To je to, co tu občas píšu - všichni "hledáte svého vedoucího"
(kazatele, učitele,politika - osobnost, která vás povede).
Jste takové DOSPĚLÉ DĚTI - znakem mentální dospělosti je totiž samostatnost. Máme KAŽDÝ hlavu na myšlení, tak to zkuste udělat [smích]

325185

15.1.2015 9:06

RE: str.199-202, Boží blud, R. Dawkins

.lak 77.?.?.?

Reakce na 325185

No to by bylo dydlací, většina uzná přirozeně už útlého věku že nesežrali šalamounovo hovno, no ale vše odkývat a zůstat blbí by tedy neměli což demokradtůra paradoxně množstvím zavádějících a účelových dydlací bezesporu dovede kvalitně, debilizovat. Ale je to kus od kusu u individualistů což je zase krajně nežádoucí pro dydláky. [chechtot]

325187

15.1.2015 16:48

RE: str.199-202, Boží blud, R. Dawkins

Dap z lesa 37.?.?.?

Reakce na 325187

>... většina uzná přirozeně už útlého věku že nesežrali >šalamounovo hovno..

PROČ se tedy každé dítě dřív či později "spálí" ?? [smích] ...a jsme až u vysokoškoláků - absolvování školy neznamená, že něco umí, je to pouhý předpoklad. Proč? Protože převzali ZNALOSTI, nikoli emoce, které ke "spálení se" vedly-zvědavost, vzpurnost autoritě, bolest, pochopení a následně radost z poznání.

Osobnost je vždy individualista, proto se rádobyosobnostem-kazatelům nehodí, nenechá se zotročit a ještě dává příklad druhým [smích] ...ovšem na rozdíl od nich nezneužívá a nedělá kazatele...a že by se jich tu našlo (v různých podobách), jen dostat příležitost a najít "své ovečky" [bliji]

Vidím, že se snažíte odlišit z většiny spisovnou češtinou [smích] ))))

325205

12.1.2015 13:17

RE: Dobrý námět k zamyšlení

opus111 89.?.?.?

Reakce na 324905

Řekl bych že Židovství je současně národ a také náboženství. K pochopení doporučuji přečíst si 1Mojžíšovou a 2Mojžíšovou knihu z Bible.

Je možno se tam dočíst, jak vznikl izraelský národ a jak vzniklo židovské náboženství.

Většina lidí vůbec neví, že Mojžíšský Zákon byl "vychovatelem" ke Kristu a už dopředu bylo stanoveno, že s příchodem Krista "Zákon" přestane platit. Zákon byl dokonalý a nedokonalý člověk jej nemohl naplnit. Proto bylo potřeba něco více, výkupní obět Ježíše Krista a smíření s Bohem skrze víru a Lásku.

Ježíš svou smrtí zrušil povinnost dodržovat Mojžíšský Zákon. List Efezanům 2:14-15 . 14)"On je totiž náš pokoj, on, který učinil ze dvou stran jednu a zničil mezistěnu, jež je oddělovala. 15)Svým tělem zrušil nepřátelství, Zákon přikázání, který se skládal z výnosů.

Tento text je jeden z nejdůležitějších textů v Bibli a je s podivem, že drtivá většina lidí si vůbec neuvědumeje jeho dosah.

Například nedávno jsem na Svobodném vysílači argumentoval , že praktikování "magie" bylo zapovězeno židům, stejně jako Křesťanům v naší době.

Uvedl jsem mnoho Biblických textů a mezi nimi tako jeden ze Starého Zákona: „Kouzelnici nezachováš naživu.“ (2Mo 22:18).

Načež se moderátor Kryštof Koucký doslova duchovně pozvracel, a začal vyčítat, že to by se nějakým "falešným křesťanům líbilo "vraždit" nevinné babky kořenářky.

Přitom vlastně Kryštof Koucký jen ukázal svou duchovní nezralost, když si neuvědomuje, jak taky by mohl, když Bibli nikdy nečetl, že Mojžíský zákon neplatí již 2000 let.

Nový Zákon, cesta víry v Ježíše Krista, lásky k bližnímu, nikoho vraždit nebude, ale je jisté, že člověk provozující magii, nezdědí Boží Královstí.

Proč jsem se rozepsal tímto směrem? Dnes se vyskytuje stejně jako v každé době, spousta lidí, kteří do všeho kafrají, ale ve skutečnosti podstatě nerozumí.

Svobodný vysílač je už zcela v moci démonů a prakticky všechna studia mnoho hodin denně hustí do lidí démonské nauky.

324952

12.1.2015 13:39

RE: Dobrý námět k zamyšlení

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 77.?.?.?

Reakce na 324952

Jediný démon je tam jakýsi pastýř který podsunuje pokoru institucionálním rasizmům skrytých záměrů exploatací což jste vy kádrováním a formátovánim k jakýmsi sebraným spisům nejotřesnějších zhovadilostí a výkladu co ostatní musí pokud do bludiště zrůdností vlezou ač třeba nevědomky a s postoji by to nebylo divné také a vězte že bych přešel případně na druhý chodník před pochodující totalitou minulosti a nemožnosti aktuálních náhledů v zcela jinak vrstvené a strukturované společnosti "laskavý učiteli dobra ničeho aktuálně a hrabání se ve smetišti odpadů zcela toxichazard.

324954

12.1.2015 14:13

RE: Dobrý námět k zamyšlení

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 324952

zda sa mi, e tvoja mysel, opus, je uz tiez v zajati nejakych demonov. to mas z toho, ze prilis dlho dokola citas jedno a to iste a snazis sa v zpleti nezmyslov najst zmysel. toti potom krivi aj pohlad na realitu ostatnych ludi, pricom z tvojich ust vyliezaju perly ako: "clovek praktikujuci magiu nezdedi bozie kralovstvo". Tazko povedat, ci si vobec uvedomujes sirku vyznamu tychto siestich slov. alebo tu len mastis svoje ego a si strasne dolezity...

324956

12.1.2015 15:37

RE: Dobrý námět k zamyšlení

opus111 89.?.?.?

Reakce na 324956

Z Křesťanských řeckých písem se také dozvídáme, že za dnů Ježíše a jeho apoštolů se kouzelníci a mágové vyskytovali po celé Římské říši. Na ostrově Kypr žil kouzelník Bar-Jesus, jehož Pavel veřejně odsoudil jako ‚Ďáblova syna‘, který je „plný kdejakého podvodu a kdejaké podlosti“. (Sk 13:6–11)

Avšak jiní lidé, například Šimon ze Samaří, přestali provozovat magická umění a přijali křesťanství. (Sk 8:5, 9–13)

V Efezu při jedné příležitosti „značný počet těch, kdo provozovali magická umění, snesl své knihy a přede všemi je spálil.

A spočítali jejich cenu a zjistili, že měly hodnotu padesáti tisíc kousků stříbra [pokud se jednalo o denáry, 37 200 dolarů].“

(Sk 19:18, 19)
18 A mnozí z těch, kdo se stali věřícími, přicházeli, vyznávali se a otevřeně podávali zprávu o svých zvyklostech. 19 Vskutku značný počet těch, kdo provozovali magická umění, snesl své knihy a přede všemi je spálil. A spočítali jejich cenu a zjistili, že měly hodnotu padesáti tisíc kousků stříbra. 20 Jehovovo slovo tedy mocně rostlo a získávalo převahu.

Když apoštol Pavel psal Galaťanům, zahrnul „provozování spiritismu“ mezi skutky těla a Galaťany varoval, „že ti, kdo provádějí takové věci, nezdědí Boží království“.

(Ga 5:19–21)
19 Skutky těla jsou zjevné, totiž smilstvo, nečistota, nevázané chování, 20 modlářství, provozování spiritismu, nepřátelství, rozepře, žárlivost, výbuchy hněvu, sváry, rozdělení, sekty, 21 závist, pitky, hýření a podobné věci. Pokud jde o tyto věci, předem vás varuji, stejně jako jsem vás předem varoval, že ti, kdo provádějí takové věci, nezdědí Boží království.

Všichni, kdo nadále provozují takové babylónské zvyky, budou odděleni od tohoto slavného Království Zj 22:15. Budou zničeni společně s Velkým Babylónem, o němž je všeobecně známo, že svými kouzly zavádí národy na scestí.

Zjevení 21kapitola
8) Ale zbabělci a [lidé] bez víry a ti, kdo jsou ohavní ve své špíně, a vrazi a smilníci a ti, kdo provozují spiritismus, a modláři a všichni lháři, ti budou mít podíl v jezeře, které hoří ohněm a sírou. To znamená druhou smrt.

(Zj 18:23)
23 již nikdy v tobě nebude svítit světlo lampy a nikdy již v tobě nebude slyšet hlas ženicha a nevěsty; protože tvoji cestující kupci byli muži vysokého postavení na zemi, neboť tvými spiritistickými zvyklostmi byly zavedeny na scestí všechny národy.

Poznámka:
Texty jsou z překladu Nového Světa Svatých Písem
Jehova = Jahve = JHVH (Boží jméno, jež označuje jediného pravého Boha Stvořitele)

324962

12.1.2015 15:51

RE: Dobrý námět k zamyšlení

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 77.?.?.?

Reakce na 324962

Ano sebrané historky a báje mnohdy poskládané ve vydáních a záměrech jinak (prokazatelně z různých časových období i kultur poskládaných účelově) natož ve výkladech nahrazující divadla, kina thrillerů, trháků, kdy fantazii se žádoucími směry meze nekladli i s žádoucí podporou potrhlých fanoušků klubů vítězství her podle svých či formátovaných pravidel cílených fanatismů, no eliminaci četbou a vzděláním knihoven vědomostí jež se záměrům pastýřů a hlavně vládnoucí šlechtě nehodili. Výsledkem byl tupý program v programu variabilně upravovaný programem zisků se žádoucím nehodící se škrtněte čehož je kniha knih plná s uživateli. [překvapení]

324964

12.1.2015 15:56

RE: Dobrý námět k zamyšlení

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 77.?.?.?

Reakce na 324962

Co se rozumí tím Babylonem? Můžete to přiblížit?

324965

12.1.2015 16:30

RE: Dobrý námět k zamyšlení

opus111 89.?.?.?

Reakce na 324965

Velký Babylon je symbolický popis celosvětové říše všech falešných náboženství, v jejichž učení se zrcadlí praktiky starobylého doslovného Babylóna.

Kniha Zjevení popisuje, že před závěrečnou Armagedonskou bitvou, bude tento Velký Babylón zničen. Bůh dá politikům do mysli myšlenku, aby to provedli. Bybylón je přirovnávám také jako nevěstka, která smilnila s králi země. Můžeme si být tedy jisti, že zničena bude zcela jistě předvším katolická církev. Matka všech ohavností.

Starověký Bybylón bylo centrum pohanských náboženství, kde se provozovala veškerá mystická umění a kde byl démonismus přítomen prakticky všude.

Však také Babylóňané se rozhodli postavit obrovskou věž, jako symbol protiuctívání jednoho pravého Boha Jehovy.

Bůh Jehova to však nepřipustil a zmátl stavitelům jazyky, aby nemohli uskutečnot svůj záměr.

Troufám si tvrdit, že prtiobrazem Babylónské věže v současné době, je snaha vytvořit NWO - New World Order. Jednotné centrum vlády nad lidstvem a především vláda bez Boha a prosazování všeho, co je Bohu odporné.

Podle toho, co popisuje kniha Zjevení se jeví jako velmi pravděpodobné, že nějaká forma NWO bude vytvořena a vládcové NWO prohlásí "Mír a bezpečí".

Bůh Stvořitel však ví, že to není žádný skutečný "mír a bezpečí" pro lidstvo, že se ve skutečnosti jedná o nevyšší formu otroctví a tyranie a povstane Ježíš Kristus a Boží Království vybojuje závěrečnou bitvu a zničí NWO.

Každý by se měl tedy poctivě przkoumat, zdali nějakým způsobem neslouží spiritismu a magii, protože v opačném případě pro takového člověka nebude v Božím Království místo.

Proto je ten Svobodný vysílač tak nebezpečný, protože tam hustí do lidí spiritsmus a démonismus zcela masově.

324970

12.1.2015 17:01

RE: Dobrý námět k zamyšlení

Donifan 178.?.?.?

Reakce na 324970

ono, ačkoliv s Kristem je to nic nepochopitelného, tak mnozí takto vzácnou myšlenku ignorují, nevnímají, nechápou..
zmatek třeba působilo, jak ve filmu Duch doby na začátku jsme byli oblaženi pochyby nepřipouštějícím výkladem o tom, jak jsou biblické postavy fake, vymyšlené a stínem osob v minulosti působících...
Pak 9/11 ok, beru, různé ty hry NWO a pak na konci řečeno, že bezhotovostní svět a čipování. Pak slova REVOLUTION IS NOW...
Ehm, tak pojdme na to chlopi.. včil tak včil, kdy jindy že?

Čili Ježíše jsme odstranili a pak, až přijde bezhotovostní pl.styk a čipování, tak řekneme - no, něco takoveho v bibli jéé, to ano, ale on ten Jošua co pravil, že je tím konečným beránkem, které jinak ti židé tisíc let zabíjeli a krví z nich kropili slitovnici na arše umluvy, na znamení usmíření, omytí vin atd..tak, že ten Ježíš byl blouznivec, jestli vlastně vůbec existoval. Duch doby je fakt duch doby. Pánové bez toho Beránka to fakt asi nepude, ale proti gustu...

324973

12.1.2015 17:15

RE: Dobrý námět k zamyšlení

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 77.?.?.?

Reakce na 324970

Babylonem se myslí konkrétní město, které je po stránce duchovní stejné jako země k ní patřící - v Bibli toto upřesnění ale není.
Jenom jsem chtěl vědět, zda máte možnost získávat informace i odjinud než z Bible. Děkuji za odpověď.

324976

12.1.2015 19:31

RE: Dobrý námět k zamyšlení

Emil Robot 46.?.?.?

Reakce na 324970

To jsou hodně vážné věci,co tu čtu.Co mě asi stihne....,jsem každý den v jakési babylonské věži,cpu tu do lidi špiritus dokud se jim nepletou jazyky....před zavíračkou je to zmatení dost znát,zvlášť u některých....mám se tedy v souvislosti s tím obávat,že mě "nejvyšší autorita" nechá v rozhodující chvíli ve štychu a nebude pro mě v Božím království místo?...Vžyť dělám všem lidem celej život jen dobře a plním jim každé přání,pokud to mám v regále a jim bylo už 18..... [naštvaný]

324999

13.1.2015 8:38

RE: Dobrý námět k zamyšlení

Marten264 93.?.?.?

Reakce na 324970

Pane opus přes všechnu Vaši snahu o teologický výklad to má zásadní trhliny.

Kniha Zjevení byla původně určena jako projev nenávisti vůči tehdejšímu Římu, neporazitelnému lidským materiálem. Prostě vojensky byli nejlepší.

Království Boží je ZDE je od příchodu Člověka je a bylo zde již několik desítek tisíc let. My jsme Jeho zástupci na planetě. Co si tady uděláme to tady budeme mít.

Čas od času se na povrchu planety projeví zákony Přírody ve formě katastrof, lidé si to mylně spojují s jakýmsi vyrovnáním vesmírného Stvořitele. Je to samozřejmě nesmysl.

Ti co tuhle jednoduchou pravdu objevili tak JEDOU. Ti co se patlají v teologických pohádkách hynou.

V dobách kdy Král chudých začal svoji revoltu, došlo ke společenským změnám. Je to jednoduchá a líbivá teorie a v zásadě naplňuje možnosti lidí jak se vypořádat s vzájemným soužitím. Tehdejší klerus starého Říma pochopil její potenciál a vytvořil duplicitu, ovšemže s jiným podtextem. Tak vznikla Římsko-katolická církev. A JAK si žijí preláti, arciBISKUP [smích] [smích]

Není to složité.

325048

13.1.2015 23:16

RE: Dobrý námět k zamyšlení

Roman 178.?.?.?

Reakce na 325048

Pan Marten264 na to prišiel a JEDE. ! lol Toľko pýchy nemala ani Pyšná princezná.
Na budúce poprosím nejakú peknú od Andersena aj keď Vaše stoja za to. [chechtot]

325094

13.1.2015 8:56

===Dobrý námět k zamyšlení

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 324970

Kdysi mi jakýsi vychovatel hluchoněmých řekl, že když chce, aby už šli jeho chovanci spát, musí jim zhasnout...

325050

12.1.2015 17:50

RE: Dobrý námět k zamyšlení

Moiry 77.?.?.?

Reakce na 324962

Schopnost napojení člověka na universum je právě to, čeho se světovládci nejvíc bojí.
A právě proto magii a přirozené chování lidí Bible odsuzuje.
Otázka je, kdo účelově upravil Bibli a proč. [zmaten]

324982

12.1.2015 18:11

RE: Dobrý námět k zamyšlení

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 77.?.?.?

Reakce na 324982

Přirozené chování snad ne. Schopnost "napojit" se na cosi vyššího, ať tomu říkáme jakkoli, je přirozenou součástí každého člověka. Tu nikdo zvenčí potlačit nemůže - leda jednotlivec sám. Naše myšlenky mají ohromný vliv na náš fyzický i duchovní výkon. Záleží jen na každém z nás.

324983

12.1.2015 18:21

RE: Dobrý námět k zamyšlení

Donifan 178.?.?.?

Reakce na 324982

Je magie a magie, přirozené ale nadpřirozené chování..
Přivítat Krista přišli tři mágové. Zasvěcenci doby. Znalí magie, astrologie, alchymie atd...okultisté, znalci skrytých věcí..jak to, že je jejich okultismus vedl ke Kristu a jiné okultismus od Krista odvádí?
Jak to, kura, že jedny karma, reikarnace, nahlížení do vyšších světů ke Kristu přivádí a potvrzuje a druhé vede k popírání Kristovy oběti?
Mám za to, že bibli nebylo třá poupravit. Bible člověka naopak přesvědčuje at se na universum napojí a na přízemní magii, která má sloužit tomu ni moc vysokemu v člověku vykašle. Praví mágové se klaní Kristu, praví zasvěcenci znalí universa, vyšších světů hledají Jeho.
ale tzv křestané napáchali hodně zla, to je fakt. kolik bylinářek, vědem, které viděly co oko hlupce ne bylo pobito..bibli z toho obvinovat ale je přinejmenším škoda

324985

14.1.2015 23:15

RE: Dobrý námět k zamyšlení

Sugar 84.?.?.?

Reakce na 324985

Donifan:

Pokud bůh existuje, žádné oběti nevyhledává a nechce. Dodnes není jisté, že na tom kříži zkončil Issu a lidé se k té okultistické mrtvolce na kříži modlí 2000 let. Ježíš byl normální člověk, žádný bůh. No schopnosti a znalosti měl evidentně vysoké - pravděpodobně uměl pracovat s energiemi biopolí, reiki atd..

Bible maximálně přesvědčuje člověka, aby moc neodporoval, držel hubu a krok a pak možná nepůjde do pekla. Hlavně věčné bu bu bu, aby ovečka náhodou nezačala myslet mimo mantinely. To je její primární účel - vychovat z morálních lidí poslušné otroky pod záštitou "vyšších ideí". A že tam jsou i nosné myšlenky? Samozřejmě... jinak by to nikdo nečetl a nevěřil tomu.

325173

15.1.2015 7:00

RE: Dobrý námět k zamyšlení

Moiry 77.?.?.?

Reakce na 325173

Překlad Bible z hebrejštiny je upravený tak, aby neinformoval ale oblboval.
Během následujících století byla Bible Vatikánem ještě několikrát pozměněna, zejména v kapitolách týkajících se postavení žen.
Donekonečna se probírá ponižování žen islámem.
Jaké postavení má ale katolická žena?
Nástroj hříchu, potencionální kurva, kurva nebo čarodějnice.

325181

12.1.2015 18:45

RE: Dobrý námět k zamyšlení

Satanist 75.?.?.?

Reakce na 324952

Nezlobte se , ale dva a pul tech potomku biblickejch zidu nemuze bejt narodem ani v Israeli. [chechtot]

324991

12.1.2015 16:29

RE: Dobrý námět k zamyšlení

n.z. 99.?.?.?

Reakce na 324905

Nabozenstvi jsou lidske existence neodmyslitelna.

Duvod: neschopnost cloveka pochopit existence byti rozumem. V oblasti etiky jsou nenahraditelna. Tzv. humanismus je viklavy v zakladech. Racionalismus muze byt napovrch pritazlivy, ale uvnitr je suchoparny a sedy.

324969

13.1.2015 5:46

RE: Dobrý námět k zamyšlení

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 324969

Etika? Dnes a v cirkvi? Ja jsem tedy Bibli cetl a dobre, ovsem me videni toho, co rekl kdy Jezis se hodne lisi s ciny cirkve. Potreba je, ale jeji vyklad "vyvolenymi" zastupci cirkvi, jejich doktriny jde primo proti vsemu, co kdy bylo napsano. A to se tyce i Islamu. Pro jednoduche lidi tedy vyznam ma, pokud je cirkev vzorem a vyklad odpovida psanemu slovu. To se nedeje.

Uz fakt nevim, copak nikdo nevidi, jak je to cele trapne?

cim dal vic mi pripada, ze ucast v gangu po zuby ozbrojenych rapujicich dealuru drog, hrajicich PS a hulicich travu mi pripada smysluplnejsi nez jakakoli ucast na pokryteckych demokratickych procesech zapadniho sveta.
Jakakoli mafie v minulosti mela vetsi moralni kredit, nez kdy mel zapadni svet, plny okupantu, kolonizatoru, manipulatoru, lharu, zlodeju, podvodniku a korupcniku.
V tech kriminalnich spolecenstvich si alespon nehraji na svate, kazdy zna sve misto a zrada se rovna kulce. Tady se vlastizrada ocenuje metalem a odmenou, postavenim, trafiky.

Saskovani po utoku na provokatery-kreslire ve Francii pote, co rozbombardovala Lybii, Jemen je totalni trapas. Jednoduchy recept. Rozbombardujte muslimskou zemi, zavedte tam chaos, odpravte letiteho vudce, ktery te zemi prinasel klidne spani a oni uz se za vami dostavi. Pokud se nedostavi, jiz tam nejaci se stejnou virou ziji. Oni byli v te vire vychovani, nezmeni je vase karikatury, pouze kvalitnejsi alternativa. Nasledne, za vyrizovani uctu mezi zidy a islamisty na Evropskych hracich plochach, sezvete vsechny mozne i nemozne vladni kaspary, pozvednete vlajky letiteho okupanta, vraha a sporadickeho psychopaticky genocidniho Izraele a saskujte na tribunach. Ukazte ovcim konecne, kde je ta vase pravda. Ovce, ktere se potrebuji citit IN uz si s vami zabekaji a kdejaky pitomec jeste ziska politicke body.

Tak naokraj:
Nejak posledni dobou nesnasim zapad, prominte, ale nesnasim ho.
Jakoby pretekl ten kybl vsech tech sracek zapadnich hodnot a najednou ho nesnasim....
(prenesena citace, Lucky Luis, nejvetsi odpad americke tvorby, ktery je labelovan od 12 let, pritom kazdemu zdravemu dospelemu cloveku se musi zvedat kufr nad jejich debilitou, kdyz si odmysli ten brilantni vtip).

Ostatne, pokud by gojim netrpel pro vase poteseni, tak k cemu to "vsecko"?

325043

13.1.2015 6:31

RE: Dobrý námět k zamyšlení

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 325043

Pro vysvetleni dalsiho je nutno rozumet predeslemu.

Jiz zde bylo temer vse, co je v castecne krytem fasismu mozne. Evropsky nonstop utok na kuraky (kdyby jich nebylo, zdravotnictvi krachuje je financovane z dani za tabak), buzna i antibuzna kampane, romofobie, rusofobie, isamofobie. V nekterych zemich (a prenese se to i do tlusteho Ceska) se zacina zavadet dan za energeticke potraviny a stihlym obcanum bude vsugerovavano, ze to tlusti prozrali vasi budoucnost, protoze maji velkou spotrebu, velke naroky na zdravotnictvi v souvislosti s obezitou a take tim mozna zapricinuji sklenikovy efekt. [velký smích]
Utoky na starsi generaci, lekova politika za vlad Topolanka a nasledne Necase k odrovnani dlouhodobe nemocnych, totalni ozebracovani pres pravnicko-financni mafie - exekukutori a spol. Celkove za tech par let probehlo 7.5 mil. navrhu na exekuci. Kolik dospelych obyvatel ze ma tento Kurvystat?

Byla zde a je otevrena podpora fasisticke vlade v Kyjeve. Financovano, vyzbrojovana a ideove podporovana zapadem.

Po celou dobu, pet z peti vyvolenych podporovalo vyse uvedene!

Co asi nastane, po precedensech, ktere jste tvrde branily k akceptaci spolecnosti pote, az se ta lziva ekonomika zhrouti?
A ona se zhrouti. S chvilkovym, otevrenym fasismem, nebo bez nej. A v pripade 3. svetove si muzem vykopat hroby vsichni.
Je to vase prace, vase posty, vase majetky, vase idee... A vase volba.

Tupost tech vyvolenych nezna mezi...

325044

14.1.2015 3:48

Voni jsou ty kruhy...

favela 113.?.?.?

Reakce na 325044

..na vode , ale taky ty kruhy co delaj cia-mossadove a dalsi... podvodou !!! A mava se nam pred ksichtama cervenejma hadrama, televiznima a novinovejma a zvanenim politiku aby si nikdo nevsim..
Co si nemame vsimnout je treba napr.,Oswald nezastrelil presidenta a ze valka proti teroru uz vod samyho zacatku byla naplanovana jako valka na podporu a s terorem na vecne casy...Proto se kazdej "terorista" musi nechytit zivej a zastrelit aby sichr nemoh s tema kruhama neco provest..1.5 milionu ovci demonstrovalo ale antiovce se prosly, trochu dal oddelene ,aby je ovce/lidi samou antiteroristickou laskou neuslapali.. Ty kruhy pod vodou byly videt hned v prvni rade kde pochodoval proti teroru vudce bandero-fasistickych teroristu Walzman , kterej prepadl pomoci zbrani a strileni legalne zvolenou Ukrajinskou vladu a teroristickym utokem svrhl a zvolil se za sefa vseho na Ukrajine./vcetne vrazdeni a vezneni novinaru i jinych ,protoze moznost tu je, ze by mohli brat tu svobodu slova nejak vazne !!!/a za kterou tak dulezite demonstruje s celou partou vyvolencu , kteri mu ovsem horlive pomahali a pomahaj aby moh terorisovat dal !!!A ty vostatni nejsou nejak pozadu za nim, tech veci je moc ale ze ho pozvali tak jsou ty kruhy i dobre videt...Hlavni kapo se nezucastnil, nema to zapotrebi a musi planovat ,anzto se prohlasilo ze dalsi utoky budou....Co ja vim policajt s depresema, prepracovanej a jinak mentalne nevyhovujici ma za povinnost nejit do prace , pac my moh neco provest jako kazdej mentalne nahlodanej,rozdil je ze policisti jsou po zuby vozbrojeny i po ty falesny u nekterejch , no a kazde sranda neco stoji....Moh by navic neco vykecat..Boj za svobodu vseho musi bejt a tak se bude vice zabezpecovat proti vsemu co nam skodi, je to mezi jinejma pravda ,prace, internet, penize, dlouhej zivot a zivot vubec, pense, normalni zradlo a predevsim mir a vubec vse normalni..coz kazdej vopravdu verici muslim ma za povinnost pomahat odstranit...

325098

16.1.2015 4:08

Elity, vyvolenci , cancy

favela 113.?.?.?

Reakce na 325044

..a blazni v podlikackach v blazinci podezreli ze se chteji vyhnout valce za cisare pana spolu s protestujicim Svejkem v prvni rade ,byla scena jiste groteskni...V 2009 se v dopravnim letadle objevil "terorista" co si schovaval bomby do podlikacek a prosel kontrolou letiste v Amsterodamu strezenem Izraelskou bezpecnostni firmou..V letadle se na nej vrhli cestujici a bombu mu ukoristili..Dle oficialnich medii byl to test CIA na zjisteni zda nove vybusniny projdou letistni kontrolou. Mala chybicka se vzdycky vloudi. Zmineny "terorista" nejaky cas bydlel s jednim z francouzskych teroristu.!!??

325231

12.1.2015 7:40

RE: Dobrý námět k zamyšlení

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 324902

>"Křesťanský svět" začal říkat Evropa, je zarážející. Zahodili jsme všechno, co nás dělalo silnými, co stavělo na nohy náš dnešní svět. Následky budou nepěkné.

Proboha. Co to je za blábol? To jako že náboženští fanatici se neštítí ničeho a v tom je jejich síla? Nebo že náboženští fanatici mají vymytý mozek a jsou schopni přijímat jakékoliv debilní teorie a příkazy? Nebo co to má jako znamenat?

324906

12.1.2015 8:09

RE: Dobrý námět k zamyšlení

ROMAN1 85.?.?.?

Reakce na 324906

Ano, v tom je jejich síla. Protože ať už jsou jací jsou, jedno se jim upřít nedá. NEJSOU TO POSLUŠNÉ OVCE. Přesněji řečeno, ovčané. Ovčané co na všechno kašlou, případně si jednou za cca 4 roky opakovaně zvolí nějaké rádoby demokraty - a pak jen tupě přihlížejí, jak tito politikáři jednají v rozporu se svými předvolebními sliby a v zájmu někoho úplně jiného než svých voličů. Násilí není řešení, ale ta lhostejnost a odevzdanost původního domorodého obyvatelstva Evropy také ne. A na to Evropané "dojedou", ani k tomu nebude zapotřebí samopalů nějakých fanatiků. [pláč]

324910

12.1.2015 9:00

RE: Dobrý námět k zamyšlení

Saša 24.?.?.?

Reakce na 324902

Je zajímavý ten náš všeobecný úděs. V USA každoročně policie zastřelí přes tisíc osob a většinu zbytečně. Článek má pravdu, že naše západní zděšení je pokrytecké a přehnané. Ve stejné zemi jistě umírá na silnicích nebo nedbalostí a z krkavosti lékařů podobný počet nešťastníků a nesrovnatelně víc „naší“ vydatnou podporou pučů a revolucí. Problém je ten, že s náboženskými šílenci se jen tak nevyrovnáme, bylo by nutné získat jejich „srdce a duši“, což je nemožné. Je jedno jakého směru, ale čím více hluboce věřící, tím větší idiot a zlosyn, přinejmenším zneužitý „náboženským“ státem. Se skutečnými blbci mohou trpět i neviní, ale nebyl bych proti poslání všech mohamedánů do jejich původních domovů, tak jak to Francie udělala s cikány. Za tisíce let společnost nevyspěla s technickým pokrokem. Zlo vítězí.

324914

12.1.2015 6:47

presne tak -

timur 85.?.?.?

ale našim problémom je, že sa začínajú báť naši politici tých, čo dokážu vzniesť za akúkoľvek vlastnú myšlienku, za postoj iný než správny a vopred vytýčený len hnev a hrozby, keďže pamätáme podobný systém, tak sa s údivom pozastavujeme nad tým, že toto vonku za oknami je tu opäť a vo forme ďaleko horšej, bohužiaľ - je to tak - až teraz my došli slová Pavla Kohouta, kto vie ten vie kto to je, že najslobodnejšie sa cítil doma za komunistov, nechápal som o čom to hovorí, teraz už viem, ale najhoršie je, že mladá generácia tak tá to má za správnu vec, jednoducho, ak sa kôň osedla za mlada, zvykne si rýchlo na sedlo, a bez neho je mu nepríjemne a čaká na bičík ktorý mu ukáže kam pobeží, niet vlastného postoja ... popozeral som si tie videá a aj ich okomentované časti, z danej akcie, je to čudné, je to spochybniteľné, je to zarážajúce, ale pozadie sa pripravovalo dávnejšie, lenže kam spejeme ???? - lebo doteraz hlavne v Poľsku bol sveta raj, Lotyšsko náš vzor, neviem, sme znova v dobe Rádia Jerevan - kagda budet lučše ? - uže bylo ...a v Poľsku práve najviac začínajú kričať že im vo VB zaberajú pracovné miesta práve moslimovia - mám to od tých, čo sa z tade vrátili,poliaci pracujú už hlboko pod cenou práce, a teraz dúfajú ukrajinci že pôjdu do EÚ bez víz, lenže naopak, Schengen sa ide rušiť, takže bude na Ukrajine konflikt ? - rusíni sa búria, etnický poliaci sa sťahujú do Poľska, ešteže rusíni trvali na tom že nie sú slováci, pýtam sa magyarov, ako je to u vás - odpoveď pomáhame, a sme v strehu .... len tak ďalej ...

324904

12.1.2015 8:02

Demonstrace prý za svobodu, (totalitu)?

jh111 94.?.?.?

Tam, kde mysli lidí ovládá strach z velkého a hrozného zla, tam je tento strach žene do stáda semknutého kolem svých vůdců. Takto vyděšení lidé se nezajímají o nic jiného, než o to, aby byli ochráněni -- zachráněni, a to za každou cenu. Čím větší strach, tím intenzivnější potřeba záchrany. V takovém světě se hroutí demokracie jako domeček z karet a z trosek se rodí totalita.
http://blisty.cz/art/20425.html

324909

12.1.2015 8:21

nabozenstvo

ltokar.sk 78.?.?.?

Dobry clanok na zamyslenie .. aj bez cohokolvek, co by som cital, musi byt jasne, ze zrazu vznikla ohromna hysteria ohladne moslimov, aj ked indicie naznacuju, ze ludia , ktori vrazdili (vratane Islamskho statu) su zrejme specialne cviceni najmoni vrahovia, zoldnieri a nemaju s islamom ako takym nic. Koniec koncov, ako funguje islam v Irane by vedel povedat kde to, kto tam cestoval. Maju sice svoje obmedzenia, ale inak je to demokraticky stat a nie su pokrytecki demokraticki ako vela zapadnych krajin.
Ovsem preco som sa rozhodol okomentovat clanok su 2 veci.
1) to, ze sa ludia modlia k Bohu a pritom sa vrazdia. To bolo pekne vidiet aj za svetovej vojny, kedy sa k Bohu modlili Nemci a zaroven aj Anglicania. A pritom sa strielali a vrazdili. Ku ktoremu Bohu sa modlili ? No urcite nie k tomu krestanskemu, kedze krestansky boh JHVH, ktory poslal svojho syna skrze neho jasne povedal, milovat budes blizneho svojho ako sameho seba. A nikomu na zemi nedal mandat na zabijanie. Jediny Boh, ku ktoremu sa mohli vojaci modlit, bol boh tohto sveta presne podla toho, ako je to popisovane v apostolskych listoch. Naviac, ako bolo napisane, "podla toho poznaju, ze ste moji nasledovnici, ze mate lasku medzi sebou" .. lasku, tu skutocnu, uprimnu a nesebecku agape.
2) odkaz pre toho diskutera, ktory nepozna ziadneho krestana ako popisuje. No, zrejme spal na hodinach dejepisu, lebo takych krestanov boli a su doslova miliony. Staci zacat kriziackymi vypravami a kolonizaciou Ameriky. A z dnesnych casov staci spomenut spanielsku ETA a Irsku IRA. IRA to bol krvavy teroristicky boj protestantov proti anglickym katolikom. Takze novodobi "krestania" nie su o nic lepsi ako "moslimovia".
Co z toho plynie ? Ze neexistuje Boh, ak to vsetko pripusta ? Nie ..to by sme nemali ziadnu nadej, zivot by nemal velky zmysel. Naopak, Boh existuje, len vlada nad svetom bola ponechana jeho odporcovi preto, aby sa preukazalo, ci si clovek dokaze vladnut sam nad sebou bez Boha a taktiez, aby sa preukazalo, ci existuju ludia, ktori Boha miluju nezistne.

324911

12.1.2015 11:24

RE: nabozenstvo

Emil Robot 46.?.?.?

Reakce na 324911

...krapet jste to popletl,je to zcela naopak:IRA nebyl krvavý teroristický boj irských protestantů proti anglickým katolíkům....IRA byl krvavý teroristický (jako každý jiný proti přesile) boj převážně IRŮ-KATOLÍKŮ proti koloniálnímu angl.pánovi,kterému napomáhali místní protestantští irští kolaboranti.... [velký smích]

324933

12.1.2015 14:26

RE: nabozenstvo

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 324911

vidim, ze dalsi veriaci sa snazi zamysliet sa nad udalostami, pricom vychadza z biblie...
skus sa zamysliet nad tym bohom JHVH.
znamena to: Jod He Vau He.
anglicky preklad mi je srdcu najblizsi: I am that I am.
potom si pozri trebars video od pana Langdona: Biocentricism.
a uz tu chalani prestante sirit prosim vas tie cirkevne kydy. prekrocte sami seba. viera, to je len myslienkovy konstrukt odvadzajuci vas od skutocnych Vas.

324959

12.1.2015 8:35

Karikatura

Moiry 77.?.?.?

Když se zamyslím nad smyslem, účelem a hodnotou "umění" zvaného karikatura, objevuji jen samá negativa. Je to výsměch autoritám z pozic diletantů, kteří se zmůžou jen na cynické prznění.
Karikaturista NIKDY nevytvoří hodnotu. Jen vylévá vlastní nenávist a neschopnost, je živ z kapes podobných bezcenných individuí a ještě si myslí, kdovíjak není vtipný.

324912

12.1.2015 9:00

RE: Karikatura

Sibolet 194.?.?.?

Reakce na 324912

ovšem takový PAN LIDÁK alias HADÁK a jeho karikatury v časopisu REPORTÉR...Nebo JIRÁNEK, DUŠAN PÁLKA... [chechtot] [cool]

324915

12.1.2015 9:49

RE: Karikatura

vj66 82.?.?.?

Reakce na 324915

Terorismus je plánované, promyšlené a politicky motivované násilí, zaměřené proti nezúčastněným osobám, sloužící k dosažení vytčených cílů
http://www.mvcr.cz/dokumenty/teror/ter_def.html

324923

12.1.2015 17:04

RE: Karikatura

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 324912

"Karikaturista NIKDY nevytvoří hodnotu. Jen vylévá vlastní nenávist a neschopnost, je živ z kapes podobných bezcenných individuí a ještě si myslí, kdovíjak není vtipný."

Karikatura může urazit pouze zamindrákované individuum. Co takhle Kantorek (nevadí Vám ta "zneužitá" zvířátka???)

A co takhle Renčín nebo Jiránek (ďáblík hovoří k upocenému úředníčkovi) sleduji Váš boj se zlem s upřímným zájmem [smích] - to Vás taky uráží???

324975

12.1.2015 19:05

RE: Karikatura

Moiry 77.?.?.?

Reakce na 324975

Vytrženo z kontextu.
Měla jsem na mysli prznění náboženských a morálních hodnot a znevažování konkrétních osobností.
Nechápu tedy, proč jsem pletete anonymní úředníčky, zlo a dokonce zvířata.

324997

13.1.2015 1:42

RE: Karikatura

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 78.?.?.?

Reakce na 324997

Karikatura je zrcadlo. Jenze neni zrcadlo jako zrcadlo. Zajdete se podivat na Petrin.

325033

14.1.2015 14:50

RE: Karikatura

Honza999 86.?.?.?

Reakce na 324975

Kantorek a Renčín, ti dělali humor, nic nekarikovali.

325132

12.1.2015 18:50

RE: Karikatura

nazdar 178.?.?.?

Reakce na 324912

"Když se zamyslím nad smyslem, účelem a hodnotou "umění" zvaného karikatura, objevuji jen samá negativa. Je to výsměch autoritám z pozic diletantů, kteří se zmůžou jen na cynické prznění."
Podle mého, karikatura se vysmívá negativním vlastnostem mocných. Jako je povýšenost, neomalenost, krutost, atd., atd. V této odvaze, ukázat na chyby mocných, kteří jsou jinak nekritizovatelní, je síla a význam karikatury. Takže největší význam má karikatura v totalitních režimech. V demokratických zemích, kde je mnoho možností, jak mocné kritizovat, se karikatura mění ve svou vlastní karikaturu, jestli to dává smysl. [zmaten]

324994

12.1.2015 8:57

vývojový stupen.

Sibolet 194.?.?.?

mám osobně prožité určité zkušenosti při pátrání po smyslu života a ta náboženství jsou pomucky z bezradnosti,co si se sebou počít a jaký směr života použít.Posun osobních zkušeností během života samozřejmě ta náboženství opustí a zpusobuje postoje SOUCITNĚ TOLERANTNÍ k těmto vývojovým pomuckám.Takový člověk je seznámen s tím,že jeho energie vytváří ty bohy,kterým se ti nevědomí klaní.Ostatně portréty Ježíše s planoucím duchovním srdcem ukazují jasně božský element v každém člověku ale díky svobodné vuli a momentálnímu vývojovému stupni ta božská energie je zneužita k netoleranci a k násilí...A to ještě nezminuji NEVĚDOMOST náboženských fanatiku k reinkarnaci a karmě,čili příčině na následku.. [oči v sloup] https://www.youtube.com/watch?v=1DgPaoObetE&li...

324913

12.1.2015 9:17

Cela ta komedie s manifestaci mela mnoho duvodu

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 88.?.?.?

Duvod, ktery prevladal byl ten, aby stado lidi zacalo nenavidet vse co je muslimske a jak obvykle stado jde tam, kam ho ten hlidaci pes tlaci.Zapomneli, ze ne kazdy muslim bude nenavidet sve bratry a zustane u nich nenavist vuci ostatnim nabozenstvim.
Dalsim duvodem bylo pro mnohe politiky, predevsim pro Hollande ziskat popularitu, ktera byla temer na nule a chtel se ukazat jako bojovnik za prava.Zda byl tim take upevnen cil, ze Evropa je a musi byt jednotna ve vsech zalezitostech je otazkou. Ocekavaji, ze tim se potvrdi, ze i ta jednota musi byt proti Rusku
K tomu mu take pomohla jeho verejne ukazana vazba na Merkelovou, kdyz ji vzal do stredu a drzel se s ni za ruce.Zajimave, ze ten Kameron byl dal od Hollande az za izraelskym sefem, ktery neustale maval na divaky v oknech, nebot prochazeli zidovskou ctvrti a tim tak se projevil jako ochrance svych lidi i v cizine.
To, ze tam pozvali i sefa Palestiny bylo nutne pro rovnovahu v politice stred.Vychodu, ovsem stal tam jako kul v plote.

324918

12.1.2015 14:44

RE: Cela ta komedie s manifestaci mela mnoho duvodu

karel4u 76.?.?.?

Reakce na 324918

V roce 20003 kdyz zacala valka s Irakem, jestli si pamatujete, byly po celem svete velke demonstrace, tedy proti valce. Po techto ukazkach solidarity s vladou, nemyslim, ze by nekdo byl proti vetsi angazovanosti Francie v jakemkoliv konfliktu.

324960

12.1.2015 9:43

JE DOBRÉ SI OPĚT PŘIPOMENOUT !!!

vj66 82.?.?.?

Lidé by se neměli bát svých vlád, vlády by se měly bát svých lidí
Vlády používají strach, ne jako ´nejzazší řešení´, ale jako to první, druhé i poslední. Vše, co dělají, je založeno na strachu.
Bojíme se minulosti, současnosti i budoucnosti. Bojíme se neznámého, bojíme se, že nebudeme mít dostatek, ztratíme co máme, nebudeme mít to, co chceme. Bojíme se, co se stane s námi a s našimi blízkými. Bojíme se, co si o nás ostatní myslí a co si o nás nemyslí. Bojíme se, bojíme, stále jen bojíme a proto jsme ovládatelní prostřednictvím manipulace vším, čeho se bojíme. Současná Válka proti terorismu není ničím jiným, než Válkou Strachu. Nebude-li strach, nebude kontrola.

Být ovládán znamená být sledován, prověřován, špehován, řízen, donucován zákonem, číslován, regulován, zapisován, poučován, kontrolován, zjišťován, oceňován, hodnocen, censorován, komandován stvořeními, která k tomu nemají ani právo, ani schopnosti. Být ovládán znamená, že při každé činnosti, při každé transakci jsem zaznamenán, zaregistrován, započítán, zdaněn, orazítkován, změřen, očíslován, odhadnut, autorizován, povolen, varován, zabezpečen, zakázán, zreformován, opraven a potrestán. Znamená to, a to ve jménu veřejného blaha a obecného zájmu, že musím přispívat, jsem podroben výcviku, obrán o peníze, vykořisťován, ovládnut monopolem, vydírán, vycucán, napálen a okraden. Jakmile však projevím sebemenší odpor, jediným slovem si postěžuji, nastávají okamžitě represe, pokuty, ponížení, obtěžování, pronásledování, zneužívání, bití, odzbrojení, spoutání, přidušení, uvěznění, odsouzení, zatracení, zastřelení, deportace, obětování, prodání a zrada. A aby toho nebylo málo, jsem ještě zesměšněn, znemožněn, ztrapněn, potupen, hrubě uražen a zneuctěn. To je vláda, to je spravedlnost, to je morálka [chechtot]

324921

12.1.2015 9:48

manipulují nás do konfliktu

JirkaM 89.?.?.?

Krásný článek!

Není to zvlášntí, jak do EU tahají proti naší vůli tolik uprchlíků a to přednostně těch, u kterých lze očekávat problémy? A že nás proti nim ze všech sil štvou? Také si myslím, že nás úmyslně manipulují do konfliktu.

http://osina.cz/mam-rad-muslimy/

324922

12.1.2015 9:56

To sedí

lesov 46.?.?.?

"Představte si, že se budete posmívat mrzákovi za to, že má hrb nebo kulhá." [mrknutí jedním okem]

324924

12.1.2015 10:30

RE: To sedí

stefan usdoc (zavináč) post (tečka) cz 78.?.?.?

Reakce na 324924

anebo co by na rekli vyvoleni?
http://cerny-humor.cz/vy-jste-zid-ne-ja-jsem-serif-kurva/

324930

12.1.2015 10:02

Staré přísloví

WAZARI Milan (tečka) Javurek (zavináč) upce (tečka) cz 78.?.?.?

Říká se: "Když se dva perou, třetí se směje". Není v tomto případě také někdo třetí, kdo z toho profituje? Napadá mne jedno náboženství, horší než předchozí dohromady.

324925

12.1.2015 10:52

RE: Staré přísloví

.lak 77.?.?.?

Reakce na 324925

Lumináti a popis určenými slovy toho jak se dere na slunce a to co ostatní dusí jak GMO s analogickou podporou roundapu vírou zaměření podstaty prostě oscvícené či lustrované zření havarijní situace je tímto pofidérní morálky a výchovy které bezkrupulózním ve svých cílech dává do rukou všechny trumfy a potroublí dojdou na slušnost které je programově idiotská, nazdar bazar a rozsáhlé kruté skriptum kontinuum se buď ve virtuálním prostoru ztratilo nebo to pan Vladimír neskousl coby editor aby nezarmoutil své věrné na kterých mu tedy ve skutečnosti záleží a možná to byla obrana abych se projevil jako hulvát což je zbytečné protože když jsem dojat jsem jím docela ready. [chechtot] Tady je střelba názorů zkopírovaných kdy by se lidi měli zamyslet a začít koukat co kde lítá protože už to není situace na havajské klimbání. Odkaz

Tady je inženýring pindostanu, s pozadím fed, možná jezuiti Vatikán který chtějí radikální odbouchnout atomovkou 4:52:23
Nalodit a odvést muslimy z evropy vrahům až 400 miliónů indiánů.....poudala ...Z NWOO, c napsal: 11.1.2015 (20.16) Vy nevíte proč tu falešnou vlajku Francouzi udělali. Právě dnes nám USA vyhlásily válku a většina lidí nic netuší. ignác napsal: 11.1.2015 (21.13) USA daly Evropě na výběr. Jednu ze dvou válek. Buď Rusko nebo džihád. Evropa si vybrala, tu kterou se dalo čekat. Francouzský ministr obrany na Nový rok mluvil o mezinárodní vojenské intervenci v Severní Africe. K tomu je potřeba falešná vlajka pro přípravu veřejného mínění a prakticky je to vzkaz USA, že jsme si vybrali. Na to konto USA skrze NSA vyhlašuje válku EU s tím, že je to začátek teroru ISIS vůči Evropě. ISIS řídí američtí agenti. USA v rámci toho stahují části některých vojsk z Evropy. Falešnou vlaku neprovedli ilumináti ale sami Francouzi. Viděli jste někoho z administrativy USA na pochodu v Paříži? Ani ambasadorka tam nebyla a přitom taková příležitost jít v čele boje za svobodu projevu. Jindy si nenechá ujít průvod homosexuálů a toto ano? Vážení dnes nám USA vyhlásily třetí světovou válku, kterou za ně proti nám povedou jejich džihádističtí žoldáci. Je to historický den. Odpovědět ignác napsal: 11.1.2015 (21.16) Hollande má ale pravdu. Bojovat tak touto válkou budeme prakticky s ilumináty.

324931

12.1.2015 11:34

RE: Staré přísloví

Moiry 77.?.?.?

Reakce na 324925

Jo, jo. Už si vydupali sedm policajtů na ochranu každé ze židovských škol ve Francii. A o tom je celý ten tyátr.

324934

12.1.2015 12:56

RE: Staré přísloví

jora 90.?.?.?

Reakce na 324925

však taky to , které máte na mysli je předchůdcem oněch dvou !Starý zákon je xenofobní , rasistický a fašistický jak starý zákon káže .

324950

12.1.2015 10:12

Rozděl a panuj

Korutan 80.?.?.?

Rozděl a panuj. Pomocí víry se dělí a panuje nejlépe. Jak je snadné poštvat proti sobě lidi různých vír, to lze sledovat v přímém přenosu dnes a denně. Nasazení osvědčené šablony hodnocení činů, o kterých víme jen a pouze to, co nám sdělovací prostředky „sdělí“ nese plody. Všichni víme, jakým způsobem jsme oficiálními médii informováni, a přesto je mnoho z nás ochotno tento fakt v určitém momentě opomenout. Zapomenout na základní mystifikační program médií a jejich informaci považovat za pravdivou.
V době války je dezinformace a štvaní obyvatelstva proti „nepříteli“ považováno za legitimní způsob boje. Z historie známe řadu příkladů takového konání. Usekávání rukou malým belgickým dětem za I. světové války, pořádání honů na albánské děti Srby koncem 20. století, vyhazování dětí z inkubátorů v Libyi nedávno. Pár příkladů namátkou.
A my, ať si to připouštíme nebo nikoliv, ve válce jsme. Ne proti muslimům, ne proti nějakým cizákům, teroristům, ale ve válce s našimi vlastními ganspolitiky a bankstery, s jejich přisluhovači z řad policie a justiční mafie. Lidí, kteří za své náboženství mají Moc a Peníze
To všechno, co se dnes děje, a jak se o tom informuje, je projevem této války. I ta demonstrační mašírovka v Paříži. Tam byla demonstrována jednota jelit proti nám! Ukázali, že jsou „semknuti v jeden šik“, připravený omezit osobní svobody a práva nejen jednotlivce, ale celé společnosti. Samozřejmě v zájmu její bezpečnosti a ochrany proti, v tomto případě „krvežíznivým muslimům“. Je nutné si uvědomit, že tento scénář mohou uplatňovat pouze a jen díky své dlouholeté agresivní, militantní a vykořisťovací politice vůči této části světové populace. Nebýt kolonií, nemají Francie a Anglie 20% muslimské populace. Nebýt nesmyslné multi-kulty politiky, nemělo by s přistěhovalci problém ani Německo a další státy Evropy. Nebýt imperiální agrese, které jsou ti v šiku v Paříži představiteli, nebylo by ani utečenců, ani „nasratých“ muslimů, které je možné „logicky“ označit za původce a pachatele.

324926

12.1.2015 10:18

ano, nekdo chce vyvolat konflikt

JirkaM 89.?.?.?

Také mi připadá, že se tu někdo snaží vyvolat konflikt. Ti samí lidé, kteří přistěhovalce proti naší vůli tahají, nás proti nim štvou.

Najednou už zase není problém nenávidět celé národy, nebo příslušníky určitého vyznání. Je smutné jak jsou lidé manipulovatelní. Chtějí nenávidět, i kdyby je to mělo samotné poškodit.

http://osina.cz/mam-rad-muslimy/

324928

12.1.2015 11:40

Wikipedie

WAZARI Milan (tečka) Javurek (zavináč) upce (tečka) cz 195.?.?.?

Když se podíváte do Wikipedie na heslo W. Churchill, je tam věta:
Při debatě 15. prosince 1944 v dolní sněmovně Parlamentu vysvětloval: "Vyhoštění je metoda, která, jak jsme až doposud mohli vidět, bude nejvíce uspokojivá a trvalá. Odstraní promíchání etnik, které způsobuje nekonečné problémy... Bude proveden čistý řez. Nejsem znepokojen těmito přesuny, které jsou snadněji realizovatelné v moderní podmínkách."
Winston nebyl blb a toto bylo poučení z války. Přesto je nám to neustále vnucováno jako to největší blaho. "Protokoly" stále platí.

324935

12.1.2015 12:41

RE: Wikipedie a nejen ta

Marten264 93.?.?.?

Reakce na 324935

Někdy kolem roku 1928 uveřejnil někdo pod jménem Eli Ravage tento článek
http://afinabul.blog.cz/1406/rabin-eli-ravage-o-kr...

četl jsme to více jak třikrát a dával dohromady se souvislostmi nedávné historie. Dává to smysl.

Hodně mi pomohl pan Adolf Hitler se svojí knihou http://www.zelee.info/dokumenty/mein-kampf.pdf
stačí přečíst do strany 60.

Domnívám se, že jsme právě v době kdy narazila kosa na kámen. To jejich falešné svatouškovství, věčný tah na vnitřní rozbíjení států a řádů, narazil na konečné důsledky takovéto filosofie. Teď přišla chvíle kdy se ukazuje pravá podoba.
Stát Izrael se ke svým sousedům chová s agresivní přezíravostí a brutalitou si nárokuje další území. Taková je realita.

Pro místní obyvatele nedotčené poznáním, věžte a na to se můžete spolehnout, Ti kteří vás tady roky obelhávali nakonec utečou a vy se budete koupat v krvi.

Pamatujete - Žid vždycky nakonec uhne - EXpremiér Topolánek - a jak skončil ?

324946

12.1.2015 11:45

Alber Pike.

khul 89.?.?.?

Možná stojí za to si připomenout známý dopis Alberta Pikea /vysoce postavený zednář/Mazzinimu z 15.8.1871:
"Pustíme z řetězu nihilisty a ateisty a vyprovokujeme strašnou sociální katastrofu, která v celé své hrůze ukáže národům účinky absolutního ateismu, původ divošství a nejkrvavější vřavy. Potom se občané budou všude bránit proti menšině revolucionářů, vyhladí tyto ničitele civilizace a většina, zbavená iluzí o křesťanství, bude v ten moment bez duchovního vedení, avšak prahnoucí po nějakém ideálu, ale bez znalosti, kde získat předmět uctívání, přijme čisté světlo, prostřednictvím univerzální manifestace, která bude výsledkem všeobecného reakčního hnutí, jež vyplyne z destrukce křesťanství a ateismu, obě ideologie poraženy a vyhlazeny současně."Albert Pike ve svém dopise údajně předpověděl 3. světové války.Krátkou dobu byl dopis vystaven v knihovně Britského muzea.

324937

12.1.2015 11:49

....

lol 37.?.?.?

Zda se, ze jste dostal na stary kolena rozum [smích]
Tim nemyslim obsah, ale formu.

324938

12.1.2015 12:04

Nihil novum sub sole

Karl Marx 109.?.?.?

"Náboženství je opium lidstva!" [cool]

324942

12.1.2015 12:30

Kam se vyhostí vyhoštěný, když má občanství dané země?

Ahura Mazda 91.?.?.?

Docela by mě to zajímalo. První krok zbaví ho občanství a co pak?

324943

12.1.2015 12:48

Hezky napsané

JazzBoo 94.?.?.?

Napsal jste to hezky srozumitelně…
Ale co s těmi božími hovádky?
[oči v sloup]
"My si svůj MATRIX vzít nedáme!"

324948

12.1.2015 13:21

Šťastná hvězda

frikfrak 81.?.?.?

Děkuji za pěkný souhrn informací nejen o té obří pařížské taškařici. Zmíněné knize od Waltariho, kde spisovatel projevuje velké pochopení pro islám (opravdu nelze než doporučit všem, kteří chtějí vědět a rozumět víc) předchází první díl "Krvavá lázeň" vsazený do křesťanských zemí a putování Mikaela a Anttiho je neméně zajímavý pohled na dějiny evropské. Faktografická spolehlivost Waltariho románu a jeho zevrubná znalost dějin mi velmi zpřehlednila důležité události 16.století.

324953

12.1.2015 14:23

Jezuité

Jarek* 194.?.?.?

Jejich heslem mimo požitého v závěru článku je " Účel světí prostředky". V tomto případě je toto heslo dle mého soudu výstižnější a lépe vypovídající o dané situaci.

324958

12.1.2015 16:17

Kvalitni clanek....

n.z. 99.?.?.?

souhlasim v plne mire. Vubec se mi zda, ze Zvedavec uzral jako (stare) vino. Vse nejlepsi do budoucna; snad to nebude to predpovezene otroctvi tela a duse. Musime byt vzpurni, jinak to nejde.

324967

12.1.2015 16:41

Zeman

RomanTička 37.?.?.?

Já bych tentokrát neměl Zemanovi za zlé, že se zachoval očekávaně servilně. Dovedete si představit, co by se rozpoutalo za mediální peklo, kdyby si dovolil projevit vlastní názor? A to si pište, že ho má a že moc korektní asi nebude. V listopadu pouze nazval správnými názvy partičku bezvýznamných ruských kurev z bordelu: "Řvoucí kundy"..... [chechtot]

324971

12.1.2015 16:50

Souhlasím s článkem

Pepan 178.?.?.?

Je mi na zvracení když na čt24 pomazané hlavy sdělují veřejnosti abychom si nenechali ukrást svobodu a např. svobodné psaní a karikování... Nejsem nakloněn Islámu, ale proč ho různí kreténi mohou urážet společně s jeho věřícími. Cožpak v televizi nebo novinách mohou zesměšňovat beztrestně holokaust, židy, propagovat fašizmus a jeho symboly?? Proč je tedy jako výdobytek moderní doby a svobody slova urážky a zesměšňování jiného náboženství?

Proč bombama vnucujeme naši hodně prohnilou demokracii těm kteří o ní nestojí. Jsou to jiní lidé, uznávající jiné hodnoty, které jsou pro "západní svět" nepochopitelné. Chtějí žít jinak tak jim tu možnost musíme ponechat. Ptejme se proč byl vytvořen IS a kdo ho financoval! Sklízíme co jsme (U.S.A)zasili [bliji]

324972

12.1.2015 17:17

Zklamal jste mne pane Stwora

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Nevím, proč bych měl být xenofob, že si hájím svou kulturu, své tradice, svůj názor na svět, podle kterého žiju. Když ostatní dělají to samé, nevidím žádný důvod k tomu abych ustupoval . Každý o své místo na slunci se musí umět postarat sám. Snaž se člověče a pomůže Ti i bůh. Nebudu brát hračky svým dětem a dávat je sousedovým, aby o mně náhodou soused nemyslel, že jsem rasista. Nikoho neobtěžuju, nežádám o žádné sociální dávky, pracuju a platím daně. Nevím co je na tom špatného, když chci aby ostatní dělali to samé. Kolik si kdo vydělá poctivou prací, nebo podnikáním, mne nezajímá. Proč se do našeho sociálního systému zařazují lidé, kteří pro tuhle společnost nikdy nic nepřinesli? S Vašima názory naprosto nesouhlasím! Nemůžu se ohýbat před lidmi, kteří mnou pohrdají a ještě se mi tady říka, že si za to můžu sám. Tak to ani náhodou!

324977

12.1.2015 17:42

RE: Zklamal jste mne pane Stwora

Vladimír Stwora editor (zavináč) zvedavec (tečka) org 198.?.?.?

Reakce na 324977

>Nevím, proč bych měl být xenofob, že si hájím svou
>kulturu, své tradice, svůj názor na svět, podle kterého
>žiju.

Ale to je v pořádku. Já přeci také hájím svou kulturu a a své tradice. Slovo "xenofob" se v článku vůbec nevyskytuje, použil jste ho vy.

Já jenom říkám, že konflikt je umělý a muslimové jsou v něm oběti tak, jako my. Jsme manipulování do vzájemného konfliktu (tak, jako u genderových konfliktů a konfliktů mezi hetero- a homo-), ptejme se, kdo je za tím a tím směrem obraťme svou nenávist.

324980

12.1.2015 18:39

RE: Zklamal jste mne pane Stwora

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 324980

Nechce se mi nikoho nenávidět. Cítím se duševně a fyzický v pořádku, mám práci a holky se mi líbí [smích]. Co víc si může člověk přát? Měl jsem vždy optimistický přístup k životu a chci si ho ještě užívat. Ať jsou v tom muslimové nevinní, nebo vinní, nerad bych čekal, až se nachomýtnu k nějakému atentátu. Prostě se zde řeší západní problém na náš účet a schyluje se k velkému průserů. A od toho bych se tvrdě distancoval. Nevím jak vy? Ale já od muslima nic pozitivního nečekám. A nevím proč čekat až...? Nepodporují ani holé vymaštěné lepky, stejně jako muslimské kozy bradky. Ale čím dřív se teror potlačí tím lépe. Ono se to stejně bude muset v budoucnu řešit, ale na mírové řešení už bude pozdě. A tak jako tak nakonec se to bude řešit silou. A vidím to víc negativně, že to západoevropská demokracie neustojí. Pak přijde na řadu vyřizování účtu. Nevím, proč bych se měl nechat jen tak podřezat? Protože si to přeje nějaký imám? Nevěřím v mírové soužití s muslimem!

324989

12.1.2015 18:56

RE: Zklamal jste mne pane Stwora

Vladimír Stwora editor (zavináč) zvedavec (tečka) org 198.?.?.?

Reakce na 324989

>Nechce se mi nikoho nenávidět.

Ale už to děláte. [smích]

>Nevěřím v mírové soužití s muslimem!

Mírové soužití s muslimy víceméně fungovalo několik set posledních let. Dokud oni byli tam a my tady. Ale když jsme jim pod falešnými záminkami vybombardovali jejich státy a oni přišli sem (protože doma už není jejich domov), pobili mnoho jejich rodin, lživě je obvinili ze strašných zločinů, mučili je, a neustále se jim posmíváme, urážíme jejich víru, a když jsme navíc v rámci politické korektnosti nuceni jim dovolovat, aby sem přicházeli, naštvaní (právem) na nejvyšší míru, tak se nedivme, že sklízíme plody našeho úsilí. A to ani nemluvím o tom, že i poslední útok je zřejmě útokem pod falešnou vlajkou. Že to vůbec nebyli muslimové, kdo to udělal. Kdo seje vítr sklízí bouři.

To nemá nic společného s islámem. Takhle by byl naštvaný každý, komu jste to provedli.

324996

12.1.2015 20:06

RE: Tak jste mne zas tolik nezklamal...:-).

Nikdo1 89.?.?.?

Reakce na 324996

Myslím, že je tady několik paralelních problému. Jedno je špatné svědomí otrokářských koloniálních států především Anglie a Francie a dovolili svým otrokům se nastěhovat do země zaslíbené, kde se pomnožili a už zde vyrůstá 3. a 4. generace muslimů, která se velice rychle radikalizuje. A pak to mírové soužití, mezi křesťany a muslimy, bylo dáno především porážkou Osmanů a dalších muslimských zemí v Evropě a v bývalém SSSR a mír jim byl, řekl bych, vnucen. Jinak bychom bojovali dodnes. Takže na jedné straně množství přistěhovalců a na druhé straně jejích víra, která nevím proč, je v jejich životě tak důležitá. Ale to je jejich věc. A ta víra způsobuje, nenávist vůči všemu nemuslimskému, netolerantnosti a nakonec rasismus s prvky fašizmu, kde se v písmu svatém, Koránu, popisuje, jak zabít bezvěrce. To takový Jehovista nikdy nikomu neublížil. A ten satirik je pouhý zástupní problém. Jenom se čekalo na něco příhodného. Kdyby se dokázali duchovně povznést a měli smysl pro humor, tak se nad tím zasmáli, život šel dál a nejvíc by byli naštvaní satirici, že se minuli účinkem. Ale to muslim neumí. A nevím, podle jakého práva, vnucuje svůj styl života celé Evropě?
No a to jsem ještě velice slušnej. Člověk nikdy neví?

325002

12.1.2015 20:38

RE: Tak jste mne zas tolik nezklamal...:-).

Lin 88.?.?.?

Reakce na 325002

No...nevím, jestli to přistěhovalectví je důsledkem "špatného svědomí Anglie a Francie". Spíš bych řekla, že je důsledkem "ekonomickým" = velmi levná pracovní síla. Nezdá se mi, že by evropští politici byli tak kajícní a svědomití, že by ty přistěhovalce tlačili do Evropy i navzdory protestům občanů svých zemí jen kvůli špatnému svědomí.

325007

12.1.2015 20:44

RE: Tak jste mne zas tolik nezklamal...:-).

dub 109.?.?.?

Reakce na 325007

poblitici je tlačí do evropy proto, že jsou loutky svých sionistických páníčků, který to potřebujou pro svý plány.

bez konfliktů střet civilizací nevyvolají a bez rozmrdané společnosti v chaosu nebude chtít nikdo do války.

jen hladoví a nasraní jsou ochotni vraždit.

325009

12.1.2015 20:58

RE: Tak jste mne zas tolik nezklamal...:-).

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 86.?.?.?

Reakce na 325002

>A ta víra způsobuje,
>nenávist vůči všemu nemuslimskému, netolerantnosti a nakonec
>rasismus s prvky fašizmu, kde se v písmu svatém, Koránu,
>popisuje, jak zabít bezvěrce. To takový Jehovista nikdy nikomu
>neublížil.

Az na to, ze:
1)vetsina obeti islamistu jsou sami muslimove
2)z 1.6 miliardy muslimu je islamistu jen hrstka

Jak si vysvetlit, ze stamiliony a stamiliony muslimu, udajne nenavidicich vse nemuslimske, jeste neprevalcovalo svet?

Kolik jste tech muslimu vlastne potkal? Ja s jednim z Libye bydlel 3/4 roku a krome toho, ze si obcas vybalil u sebe koberecek a nechtel moc jist veprove, to byl normalni mladej kluk. Ve skutecnosti byl v sedmem nebi a porad lital po hospodach nebo balil holky. O nabozenstvi nepadla rec. Doufam, ze on i jeho matka v Benghazi a zbytek rodiny v Tripolisu jsou v poradku... [pláč]

325010

12.1.2015 22:31

RE: Tak jste mne zas tolik nezklamal...:-).

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 325010

A to zas já jsem žil v zemi, kde probíhali osmanské - křesťanské války. Já je samozřejmě nezažil, ani moji rodiče je nezažili a ani děda z babi, ale legendy po nich se vyprávěli velice barvitě. Velice bych doporučoval odtučňovací kurz, pro dámy, které by chtěli zhubnout, absolvováním pochodu se svázanými rukami a lasem připoutanému ke koňskému sedlu z Prešporku do Cařihradu za občasného popohánění bičem. Na den jedno jablko a 2 litry vody. To by z nich byli krasavice. A to byli ještě lidumilové, protože ty otrokyně chtěli dobře prodat. A když poslouchám dnešní realitu, tak mně to tak nějak ty pověstí připomíná. Bohužel, mně otrokyni neprodají. [zmaten].
Jinak mám i osobní zkušenost s muslimy v našem prostředí jsou velice slušní, neměl jsem z nimi žádné problémy, akorát moc kouří. Ale pokud chceme žít v míru, tak islám, NE! Nelze bourat kostely a stavět mešity. Nakonec k čemu? Vždyť to neví ani bojovník ISIL. Nás už to nezajímá a oni neví co chtějí a tak se vrací někam do 13. století. Nevím proč bych své děti a vnuky měl nahnat někam do 14. století? Ale vše už probíhá setrvačnosti a už se nepřemýšlí proč.

325022

12.1.2015 19:24

RE: Zklamal jste mne pane Stwora

Korutan 80.?.?.?

Reakce na 324989

promiňte, že vstupuji, ale myslím, že otázka právě zní: Kdo je tím teroristou. Kdo ty atentáty páchá? Jsou to opravdu ti, kteří nám jsou, jako teroristé prezentováni? Nebo jsou to ti, kteří nám je prezentují? V čí prospšch bylo konáno? Kdo na konec profituje? Zatím mám silný dojem, že jsou to právě naše nejdražší jelita, kterým tento odporný čin přišel nejvíce vhod. Mohou přitvrdit v boji proti terorismu a to především na domácí půdě. Zpřísnění a dosud nezdařený jednotný postup proti teroru, který se zatím nedařilo prosadit, bude mít nyní zelenou. KDU již vyzvalo své členy k špiclování spoluobčanů. Sice to nazvali „více věnovat pozornost dění ve svém okolí“. Protiteroristická komise EU opráší staré návrhy „proti terorismu“, vsadil bych se že nyní projdou. Každý, kdo by byl nyní proti, se automaticky zařadí k teroristům. Známe přeci to staré, dobré heslo, kdo není s námi, jde proti nám!? A v „civilizovaném“ světě západu konečně bude moci být nastolen teror jelit, zajišťující bezpečí mas. Jak strašně podobné padesátým letům minulého století v luzích a hájích východního bloku.

324998

12.1.2015 18:43

RE: Zklamal jste mne pane Stwora

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 324977

Nevěř lidem, kteří nemají smysl pro humor.

324990

14.1.2015 15:09

RE: Zklamal jste mne pane Stwora

Honza999 86.?.?.?

Reakce na 324977

>Nevím, proč bych měl být xenofob, že si hájím svou
>kulturu, své tradice, svůj názor na svět, podle kterého
>žiju. Když ostatní dělají to samé, nevidím žádný důvod
>k tomu abych ustupoval . Každý o své místo na slunci se musí
>umět postarat sám. Snaž se člověče a pomůže Ti i bůh.
>Nebudu brát hračky svým dětem a dávat je sousedovým, aby o
>mně náhodou soused nemyslel, že jsem rasista. Nikoho
>neobtěžuju, nežádám o žádné sociální dávky, pracuju a
>platím daně. Nevím co je na tom špatného, když chci aby
>ostatní dělali to samé. Kolik si kdo vydělá poctivou prací,
>nebo podnikáním, mne nezajímá. Proč se do našeho
>sociálního systému zařazují lidé, kteří pro tuhle
>společnost nikdy nic nepřinesli? S Vašima názory naprosto
>nesouhlasím! Nemůžu se ohýbat před lidmi, kteří mnou
>pohrdají a ještě se mi tady říka, že si za to můžu sám.
>Tak to ani náhodou!

Vy jste přesvědčen, že ti lidé pro tuto společnost nikdy nic nepřinesli?

Hm... No, když to vezmu doslova, tak máte pravdu. My Evropané jsme si to nakradené v jejich zemích přinesli domů sami... A bez toho nakradeného by "průmyslová revoluce" začala o nějaké to desetiletí či století později a kdoví, jestli by u nás nejnovějším hitem dnes nebyla Raketa (ta Stephensonova)...

325133

14.1.2015 15:32

RE: Zklamal jste mne pane Stwora

Emil Robot 46.?.?.?

Reakce na 325133

...máte pravdu oba a "vedoucí zájezdu" to vystihl dobře..věc je složitější...,nazrál čas "chytit se za nos" a začít společně hledat východiska s respektem k zájmům obou stran a nepřipustit ani na jedné straně do toho kecat extremisty (tím myslím i ty kosmopolitní multikulty kultur-sociální liberální Frankensteiny především)...
My (s)prostí obyvatelé tradičních evr.národních států(i koloniálních mocností) sklízíme plody staletých koloniálních zločinů,které nám na rozdíl od jejich pachatelů přinesly jen malý zisk a fatální problémy... [oči v sloup] a k tomu nám dopomáhej všichni bohové co jich tu je.... [velký smích]

325135

14.1.2015 18:34

RE: Zklamal jste mne pane Stwora, naopak

.lak 77.?.?.?

Reakce na 325133

Tak ta průmyslová revoluce zaměstnancům vynesla práci od vidim do nevidím a dětskou práci a titanic nýtovaly kladivy rozžhavené železo do běla kladivy děti, Vyšly laciněji a koloniální mlsání mělo opět jen horních deset tisíc a opěvovaný tržíček bez přívlastků je zpátečka v dějinách a TTIP forzáž do naprostého znehodnocení ocenění práce pokud si tam neudělají jako všude mafie výpalníků vývary. A odbory které dávali všanc jakousi takousi kulturu práce a spravedlnost obtížnosti zátěže pracovníků dostavájí již nyní odchod bez pocty a vlna sebevražednosti mladých v japonsku kde mají slovo na upracování začne být patrně běžnou součástí výtěžností zisků paradoxně za cenu obřích ztrát likvidacemi konkurencí jak to systém vyšilovačů dovede i s plánovaným zastaráváním výrobků kdy už s čipostí třeba i mixérů vám to šlusnou na vteřinu přesně po záruce pokud bude ctěná libost. [cool]

325152

17.1.2015 3:55

RE: Zklamal jste mne pane Stwora

favela 113.?.?.?

Reakce na 325133

Jestli jste nekde pobihal za ucelem neco ukrast tak to jdete vratit . Nebo se prihlaste na nejblizsi policejni stanici. Jestlize vy kradete tak my ostatni obycejni lide z Evropy ne. ! Mluvte take sam za sebe. Vy nejste my.
A kde se podle vas da ukrast a co za ucelem poridit tu vasi prumyslovou revoluci ? V pralesich Ugandy ? A ty kultury co jsme si tam udajne nakradli ? Nekolik imperialistickych zlocincu u moci /a vas jestli jste taky krad/ ztotoznovat se vsemi lidi Evropy je masochisticky ubohe..

325342

17.1.2015 10:54

RE: Zklamal jste mne pane Stwora

Emil Robot 46.?.?.?

Reakce na 325342

Nebuďte pokrytec...Nikdo z bílejch se nikam nesral,aby tam pomohl (až na pár jedinců,které lze spočítak na prstech jedné ruky),ale aby si tam nakrad a děje se to pořát dokola pod stále trapnějšíma záminkama.... [naštvaný]

325359

12.1.2015 18:34

Podstata problému je úplně někde jinde

Nikdo (original) 212.?.?.?

Bílé obyvatelstvo je úplně zparchantělé a tak vyvolenci už zcela opanovali EU i USA a s otroky si dělají, co se jim zlíbí. Byla nám tím monoteistickým svinstvem zaseta do myslí veskrze falešná dobrota a mírumilovnost. Pohoršování se nad násilím, které jediné chránilo naše zájmy celá staletí, se stalo normou. Dnes je normální hřát si hady na prsou a ještě se chlubit svou tolerancí, což ale není nic jiného transformovaná neschopnost přiznat si svou zbabělost a nemohoucnost. To babské tlachání, jestli náhodou někomu nebyl nebo nebude zkřiven jediný vlas, je vrcholem ubohosti a vede k sebedestrukci. Zdegenerovaných národů Evropy nebude škoda, ať tedy skončí na smetišti dějin.
[bliji]

324987

12.1.2015 20:00

RE: Podstata problému je úplně někde jinde

.lak 77.?.?.?

Reakce na 324987

Málokdo si povšimne že dělat plastelínu z dalších a dalších generací je hobby budulínků a když se přestávají vyplácet protože radši místo tvorby hlídají hlídače bude právě touto jimi nezaviněnou strukturou zameteno těmi kteří to způsobili. Fízlaci nepřínosných okolí i sobě a původní nezdegerovanci jsou těmito likvidováni jako původní obyvatelstvo ameriky bílými osadníky kde podle některých byli oprávněně nazývaní pindusové nad kterými z nevzdělanosti hokynářství nedostatku kultury a hochštaplerství v domovině evropy ohrnovali patrně z dobrých důvodů ohrnovali nos a nyní to evropě vrací přičemž podle zlých jazyků vybili v průběhu let až 400 miliónů původních obyvatel indiánů. Ovšem i nad těmito výbojníky podivuhodně odporné historie se vznáší mraky postupným pohlcením hispánci kteří byli mezi prvními osadníky a konqiskadory ameriky. Hlupáci podle mne zde kteří přerušili styky s patrně s výsostně mravnou kulturou slovanů mezi něž patří i obluzená kotlinka cetkami západu před tím než začal darebný kapitalismus zase periodicky lavírovat bez kulturního rámce tam kde vždy končí vybičován zájmy oligarchů a tržíčku bez přívlastků. [překvapení] [cool] Navíc nyní s oblažující dávkou nekompatibilní kultury kterou sem zavlekli dobrodruzi zisků trhu a národy s tím mají společného leda jako voda s ohněm a už jen z technologických důvodů fungování musí být tyto formy odděleny pokud tedy není zjevným zájmem "dobráků depopulace což jak víme NWO půl miliardy podle nějaké skulptury idiotského betonového sajrajtu je přáním oligofreniků. [mrknutí jedním okem]

325001

12.1.2015 19:42

Vse vypada na predem naplanovany postup

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 88.?.?.?

Vytvorit mezi staty obdobi neklidu a pripravovat se na utok.
Ani za doby SSSR nebylo tolik neklidu a tolik risik, ze vypukne valka jako je tomu nyni.
Obdobi neklidu a strachu je zivnou pudou pro ty, co pripravuji valku. Jelikoz Evropa je v ramci EU vazana vzajemnymi pratelskymi vztahy, musel se najit narusitel jinde a to mezi mohamedany.Samozrejme i k nim patri Rusko, na ktere dojde pozdeji, az se zlikviduje nebezpeci od mohamedanu.
Plan jiste pocita s tim, ze jakykoliv utok na jine zeme mimo EU nebude kritizovan a vyslani evropskych vojaku jako pozemni sily
bude vysvetlovan jak chranit Evropu.
Zda se, ze bude pozadovano, aby ty muslimy kontrolovaly evropska vojska, nebot mistni policii nelze duverovat.
Tim bude uz cast sveta ovladana jinymi lidmi nez temi, co v tech zemich Blizkeho vychodu ziji a tim se take zaruci budoucnost Izraele.Hlavne ale take surovinove zdroje v teto oblasti.

325000

12.1.2015 20:14

Tomu říkám síla.

Josef II. 90.?.?.?

Papaláši v prázdné ulici natočí "Jednotu v boji proti islamistům" a potom je střihnou do čela průvodu. Normálně nepoužívám těchto výrazů, ale je mi z nich na blití ..... http://www.ctusi.info/zpravodajstvi/zpravy/458/k_c...

325004

12.1.2015 22:36

RE: Tomu říkám síla.

abc 89.?.?.?

Reakce na 325004

Kráľ je nahý.... Prosím vás, odvážil sa už niekto spýtať , prečo nám agentúry masovej manipulácie neukázali dôkazy o zabití 12 ľudí v redakcii u Karola? Prečo nám neukázali ich identitu alebo aspoň ich rozstrieľanú kanceláriu z vnútra?

Navážate sa tu do viery, ale k viere sú nutné dôkazy...nielen nájdené OP teroristov.Aj pas Agču, ktorý sa našiel vypadnutý z lietadla pod dvojičkami bol použitý ako dôkaz... Zinscenovať sa dajú akékoľvek rozprávky aj pre dospelých. Tvrdenie , že dôkazy nie sú potrebné je fatálny omyl. A vyšetrovateľ, ktorý spáchal samovraždu, nám už chýbajúce dôkazy neprezradí. Na to musíme použiť vlastnú hlavu. A to vo všetkom. Idem si prečítať rozprávku, lebo tam zvíťazí vždy dobro nad zlom.

325025

12.1.2015 20:16

Nevím, že by měl Okamura něco proti muslimům.

Kiviss 77.?.?.?

Vím, že se vyslovil proti imigraci. A zcela jej chápu.
V současné době omezit imigraci na minimum, ve chvíli, kdy je pro říši zla a chaosu imigrace jednou z hlavních zbraní, je velice rozumné řešení i z mého pohledu.

Čím menší příliv imigrantů, tím méně možností poštvat přistěhovalce proti starousedlíkům, a samozřejmě naopak.
Tím je i menší pravděpodobnost přijetí extrémistů ať placených nebo z přesvědčení.
"Spících" extrémistů je tu i tak dost.

Fanatická taktika "pravdoláskařů": "Všichni jsme bratři", je jen přilévání oleje do ohně.
Nejdříve je potřeba situaci stabilizovat, pak se rozhlédnout, zhodnotit situaci a pak se rozhodnout co dál.

325005

12.1.2015 20:17

Útok na občanské svobody

Honi soit qui mal y pense 46.?.?.?

Máte zcela pravdu pane Stworo. Je to tak. Právě nedávno jsem viděl na Arte dokument o whistleblowerech NSA a jeden z nich řekl přesně to co Vy. Ten útok(myslel tím 9/11) je pro NSA dar z nebes, protože dostanou od Kongresu tolik peněz kolik jen budou chtít.
V této diskuzi Vaši obavu z dalšího oklešťování svobod nikdo moc nesdílí(zvrhla se díky obratné manipulaci v teologickou) ale na německých webech, jako je např. http://www.heise.de/tp/default.html
nebo https://propagandaschau.wordpress.com/
se tento fakt diskutuje velice intenzívně.
Loutkaři se vždy snažili rozeštvat podanné proti sobě. Mladé proti starým, chudé proti bohatým, bílé proti barevným. Aby je pak mohli snadněji ovládat.
Nyní když se Evropa zmítá ve všemožných neřešených krizích a narůstajících problémech(Euro, TTIP, imigrace, energetika,nezaměstnanost,chudoba a možná i válka s Ruskem) není nic snažšího než odvrátit pozornost jinam.A potichu přitom utahovat šrouby.

325006

12.1.2015 21:17

Velmi dobre pojednanie

Slovenka 78.?.?.?

pan Stwora, plne s Vami suhlaim ohladom muslimskej viery ako aj s obavami z chovania v EU a zaroven aj so sklamanim z vyhladeni politikov k trjto problematike, napr. Okamury, ktoreho som z ceskych politikov doteraz velmi pozitivne hodnotila...

325014

12.1.2015 23:00

To bych rad vedel

franta 194.?.?.?

co se ted stane kdyz nekdo rekne ze je antisemita?
a Taky bych rad vedel jestli by ti byvali vtipalkove dokazali udelat nejaky vtip na Netenyahuaejea? copa by se asi stalo?

325028

13.1.2015 1:56

RE: To bych rad vedel

pes garyk 188.?.?.?

Reakce na 325028

Pokud byste takový vtip publikoval někde na svém webu, tak byste se moh ocitnout v palbě obvinění z tzv. antisemitizmu, z kterého by Vás udali, obvinili a možná i odsoudili Vaši vlastní soukmenovci - gojimové (v tomto případě elitní složky gojimského blbství - šábesgojimové). Upřímně, Židům jste ukradený. Co je to "antisemitismus" se zeptejte nějakého gojima (ideálně šábesgojima), Židům je to fuk. Je zajímají akorát moc a prachy, a jsou to, bohužel/bohudík*(nehodící se škrtněte,vyjde to nastejno), mistři svého oboru. Opravdu pravdivé články o nich (tady) léta letoucí publikuje akorát pan Nohejl z Austrálie, a i na tak alternativní server jako Zvědavec, zůstává z většiny ze strany gojimů nepochopen (z necelé poloviny že na to mentálně nemají, a z necelé poloviny že to mentálně mají, ale vnitřně to odmítají, protože jim to narušuje a hroutí jejich světy postavené na pseudo-pravdě). Jedinou obranou proti Židům je být dobrý křesťan, a to, není vůbec paradoxem, že oni zároveň od gojimů očekávají. Maucta a pokud jsem někoho nasral je mi ctí.

325037

13.1.2015 8:20

RE: To bych rad vedel

JazzBoo 94.?.?.?

Reakce na 325037

Dovolím si mírně oponovat.
Některým židům to fuk neni.
Zajímavý podhled "pod pokličku antisemitizmu" nabízí dílo izraelského dokumentaristy Yoava Shamira:
http://youtu.be/MCxvyeCkcho

325046

13.1.2015 9:45

RE: To bych rad vedel

Nikdo (original) 212.?.?.?

Reakce na 325037

Máte to také pěkně popletené. Křesťanství má židovský původ a je naordinováno právě pro otrocké duše z řad gojím. Nemluvě o tom, že ty hlavní proudy křesťanství a jeho organizačních struktur od počátku až do současnosti řídí přímo Židé/židé. Křesťanství je pošpiněním všeho zdravého a životaschopného. V každém případě není obranou proti ničemu, je to cesta odevzdání se "Židům" pomocí jejich boha. To samé platí i o islámu, který je rovněž odnoží judaismu a slouží zrovna tak dobře židovské věci. To je právě to, že gojím vůbec nechápou židovskou povahu a způsob myšlení, jelikož je jim od dětsví předkládán falešný obraz světa a vyšinuté ideély.

325055

13.1.2015 11:09

RE: To bych rad vedel

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 325037

"Jedinou obranou proti Židům je být dobrý křesťan, a to, není vůbec paradoxem, že oni zároveň od gojimů očekávají. Maucta a pokud jsem někoho nasral je mi ctí."

Milý pejsku, jedinou obranou proti Židům je mít mozek nezatížený jakýmkoliv náboženstvím - být tolerantní, inteligentní - vzdělání též neškodí.

PS Nejenom proti Židům - nýbrž proti všem, kteří svá uskupení používají k psychické otravě zdravé populace.

325062

13.1.2015 1:12

Přije doba

R 88.?.?.?

kdy lidé budou plakat po stabilitě plné chatiček a nudy bez existenčního stresu po pracovní době za normalizace, ze které tak strašně chtěli pryč do vysněné kapitalistické společnosti a dychtivě nahrnuli během měsíce do klína havloidům moc i celé národní bohatství. Vzpomínáte, jak se ženské dělily na různé -ovky celé uchrčené vzrušením z nových vůdců?

325031

13.1.2015 3:45

Terrorismus tu byl uz drive, ale, bez humbuku medii.

Robert Nohejl emunest (zavináč) cyberinternet (tečka) com (tečka) au 203.?.?.?

Paris shootings: investigation launched into where gunmen got GoPro cameras
Paris attacks: 10,000 troops deployed as France hunts for accomplices
Paris shootings: Jewish school ‘likely target’ of gunman Coulibaly*
Analysis Mentor of Charlie Hebdo gunmen has been UK-based
Mentor of Charlie Hebdo gunmen has been UK-based
Paris gunman Amedy Coulibaly declared allegiance to Isis
Paris unity rally: France on the march for fraternity and for freedom
Natalie Nougayrède in Paris
Je suis Charlie: in this great gathering the people have reclaimed the streets
For Cameron and Miliband, Paris is act one of the UK general election
Matthew d'Ancona
-----------
Par,nazvu z tisku,uz dava trochu prehled,ale,take,jeste vic otazek,kdyz si precteme vyrok pana Murdocha o potrestani islamcu,od cloveka znaleho zurnalismu mne to prekvapuje,nebot,Terror vzdy byl v zapadnich zemich,v Anglii,za bileho dne zastrelil do obliceje,kartonistu Naji at-Ali,neznamy-znamy Ismail Sowan,mossad-PLO agentem,ktery si dovolil svou praci upozornit na problemy Palestincu k Israelu a divte se,zadna demonstrace nebyla,rovnez v Mexiku,kdyz do parlamentu vnikli dva muzi s granaty a pistolema a byli zadrzeni v posledni chvili,nakonec,vzpomenme,kdo udelal prvni unos letadla,stoji to za osvezeni pameti,take z dob britskeho radu v Palestine,kdyz vojaci byli umuceni a jejich tela byla smrtelna nastraha-zaminovani,dale, do povetri vyhozeny,King David hotel, coz stalo dalsi lidske zivoty.Takze,otazka posledni,komu to slouzi,komu to pomuze?
Padesat tisic policistu a 10 tisic vojaku nemuze zmenit ucinek,partizanske valky,z historie vime,kolik zivotu a materialu to stalo Nemecko v dobe druhe svetove valky v tech stretech partizanu a radove armady,takze,partizani,jsou dnes terroriste,drive nas ucili,ze partizani,jsou vlastenci za svobodu naroda,hrdinove a jine.Tri miliony lidi v ulici demonstruji proti terrorismu,jestlipak by demonstrovali za zastaveni vsech valek na Strednim Vychode a domaci politici zarazili priliv provokateru,jakozto tech,tak zvanych terroristu,jez byli velmi dobre vybaveni.Co,takhle protest,aby zidovsti kartonisti prestali provokovat a tim delat nasilne ciny,jako odpoved na jejich provokaci,kolik lidi by se dostavilo na pochod ulici?
Jedno, porekadlo rika: Nedelej lidem to,co sam nemas rad!
Potom by nikdo nemusel zvysovat policejni ochranu pred synagogou a zidovskou skolou v krestanske zemi.
Bylo by vubec dobre vedet,kolik skol a krestanskych kostelu je v Israelu-okupovanem uzemi a zemich s islamem.
Rusky premier-Putin to dobre rika:Vsichni cizi obcane,jez chteji zit v Rusku,se musi naucit rusky a prijmnout zvyky,histori a kulturu ruskeho naroda!Oni,potrebuji nas,ale ,MY,nepotrebujem je,tak se musi prispusobyt,kdo ne,at jde tam,kam patri.
Islam a zide nikdy neprijali,zadnou jinou kulturu ani ne za tisice roku v jakekoliv krestanske zemi,synagoga a minarety to jen dosvedcuji.Nakonec byvala australska premierka, rekla to same na adresu militantniho islamu, o druhe strane,se ovsem nezminila,to da rozum...Automaticky kráceno

325039

13.1.2015 13:50

Kde slovo perverse ma pravy smysl...

n.z. 99.?.?.?

http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/i...
(vsimnete si, jak jsou panaci sestaveni - proc se Nezatahnus nechyti Abbase?)

325069

13.1.2015 20:25

Všichni nalítli podvodníkům.

Ali 89.?.?.?

Největší podvodníci jaký po světě chodili se jmenovali: Mojžíš, Ježíš a Mohamed.

325088

13.1.2015 22:27

Francie plánuje svůj Patriot Act!

Honi soit qui mal y pense 46.?.?.?

Francie čekala na příležitost, jak omezit občanské svobody. Zdá se, že nyní se naskytla ta pravá. Je jasné kam to povede, stačí se podívat za oceán.
Tato akce byla naplánovaná stejně jako 9/11 a mnoho dalších pod "falešnou vlajkou" za účelem okleštit svobodu občanů a nastolit nový světový řád.
Bravo,terorizmus zvítězil.[velký smích]

325091

13.1.2015 22:43

Francie plánuje svůj Patriot Act!

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 325091

Stále se ptám: Kde debužíruje ten šéf toho slavnýho vystřílenýho časopisu? Před tejdnem to prej vycházelo s obtížema asi v 60 tisícovým vydání, a teď prej to jede v několikamilionovým nákladu. Kšeft musí běžet, kdyby fotra věšeli, a pan Silverštajn taky neseděl od rána 9.11 ve WTC, a nečekal, až mu roletama přilítne do kanclu leteckej motor. No, a pak už si jen vybral pojistku...Nebylo to tady taky nachlup stejný, a ostatní se pak už jen nabalili, a přihřáli si svoji polívčičku? Ví někdo, kdo, a kde je teď ten majitel toho časopisu ?

325092

13.1.2015 23:17

Lügenpresse (Prolhaný tisk)

Honi soit qui mal y pense 46.?.?.?

Lügenpresse je hlavní heslo hnutí PEGIDA v Německu proti islamizaci Evropy. A toto heslo je ostře kritizováno, hrubě napadáno a zesměšňováno všemi medii unizono stejně jako Pegida sama.
Jak se ale tvoří demagogie a propaganda, to vědí Němci už dávno.
Zářný příklad o tom jak se dají manipulovat zprávy nám poskytli ARD,ZDF, když referovali o nedělní demonstraci milionu Pařížanů mezi nimiž prý pochodovali v první řadě četní státníci z celého světa.Myslím, že to bylo i v CT.
Tyto záběry potentátů vznikly ve skutečnosti v boční zcela uzavřené a zajištěné ulici,kde tito papaláši 15min pózovali pro kamery, z různých úhlů tak aby se záběry pak mohly přidat do zpravodajství včetně zvuku(ulice byla naprosto tichá).
To co tyto stanice divákům poskytly včetně nehorázně drzých lživých komentářů je propaganda, dezinformace a lež v té nejhorší podobě. V Německu jsou občané, kteří se z historických důvodů stydí označovat tyto media přívlastkem Lügenpresse.Kdo takhle ale uvažuje, ten si nalhává něco sám sobě.
Zde je článek, obrázky a video, vše je tak výmluvné, že není třeba ani znát německy:
https://propagandaschau.wordpress.com/2015/01/13/lugenpresse-ard-und-zdf-tauschen-und-belugen-die-zuschauer-uber-massendemo-in-paris/
[bliji]

325095

14.1.2015 17:02

Rabín požaduje,

Aja 82.?.?.?

aby židé ve Francii byli ozbrojení a dostali specielní výcvik.

http://www.lidovky.cz/rabin-evropsti-zide-jsou-ohr...

325144

14.1.2015 17:33

RE: Rabín požaduje,

Emil Robot 46.?.?.?

Reakce na 325144

Tak právě tohohle jsem se bál...,že se Židům a sionistům povede udělat Palestinu i z celé Evropy a už je to tady.... [oči v sloup]

325146

14.1.2015 21:46

hlad po laciné pracovní síle zatím zničil každou říši

r.m. 80.?.?.?

a v rámci toho i příslušný kus civilizace
je to podraz na vlastní národ dovézt si laciné otroky a nestarat se o následky, vědí, že zisk je hned a následky až ua dvě generace, šmejdi

325170

15.1.2015 22:25

JXD vyzývá k izraelizaci evropy

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 23.?.?.?

Tak sionistická novinářská žumpa Reflex klesla na samotné dno. Mě to ale moc nepřekvapuje, protože tam mířila už dlouho. Divím se, že to ještě někdo kupuje. Nehorázné lži za nehorázné peníze.

http://www.reflex.cz/clanek/komentare/61556/jiri-x...

325217

Příspěvků: 131

12.01. 06:03 Pasant  Dobrý námět k zamyšlení
12.01. 07:06 lucifuge  RE: Dobrý námět k zamyšlení
12.01. 07:59 K.Ch.O.  Errata
12.01. 10:14  ===Chvilka nenávisti...
12.01. 15:34 Botičky od Diora  RE: ===Chvilka nenávisti...
12.01. 21:46  ===Chvilka nenávisti...
12.01. 11:43 hestroy  RE: Errata
12.01. 12:46 jikjik  RE: Errata
19.01. 19:46 AlA777  RE: Errata
12.01. 13:06 lucifuge  RE: Errata
12.01. 16:01 výjimečné porušení omerty  str.199-202, Boží blud, R. Dawkins
12.01. 17:03 JazzBoo  Dawkins je personifikací ZLA!
12.01. 17:42 milboy  RE: Dawkins je personifikací ZLA!
12.01. 18:39 výjimečné porušení omerty  RE: Dawkins je personifikací ZLA!
12.01. 18:56 JazzBoo  RE: Dawkins je personifikací ZLA!
12.01. 21:11 Kiviss  RE: Nezlobte se ...
13.01. 05:45 JazzBoo  Nezlobím...
13.01. 18:11 Kiviss  RE: Nestrašte ...
13.01. 02:11  RE: Dawkins je personifikací ZLA!
12.01. 17:31  RE: str.199-202, Boží blud, R. Dawkins
12.01. 21:03 Kiviss  RE: ... a teď si představte, že ...
13.01. 14:41 Dap z lesa  RE: str.199-202, Boží blud, R. Dawkins
14.01. 07:53 výjimečné porušení omerty  RE: str.199-202, Boží blud, R. Dawkins
15.01. 08:49 Dap z lesa  RE: str.199-202, Boží blud, R. Dawkins
15.01. 09:06 .lak  RE: str.199-202, Boží blud, R. Dawkins
15.01. 16:48 Dap z lesa  RE: str.199-202, Boží blud, R. Dawkins
12.01. 13:17 opus111  RE: Dobrý námět k zamyšlení
12.01. 13:39  RE: Dobrý námět k zamyšlení
12.01. 14:13  RE: Dobrý námět k zamyšlení
12.01. 15:37 opus111  RE: Dobrý námět k zamyšlení
12.01. 15:51  RE: Dobrý námět k zamyšlení
12.01. 15:56  RE: Dobrý námět k zamyšlení
12.01. 16:30 opus111  RE: Dobrý námět k zamyšlení
12.01. 17:01 Donifan  RE: Dobrý námět k zamyšlení
12.01. 17:15  RE: Dobrý námět k zamyšlení
12.01. 19:31 Emil Robot  RE: Dobrý námět k zamyšlení
13.01. 08:38 Marten264  RE: Dobrý námět k zamyšlení
13.01. 23:16 Roman  RE: Dobrý námět k zamyšlení
13.01. 08:56  ===Dobrý námět k zamyšlení
12.01. 17:50 Moiry  RE: Dobrý námět k zamyšlení
12.01. 18:11  RE: Dobrý námět k zamyšlení
12.01. 18:21 Donifan  RE: Dobrý námět k zamyšlení
14.01. 23:15 Sugar  RE: Dobrý námět k zamyšlení
15.01. 07:00 Moiry  RE: Dobrý námět k zamyšlení
12.01. 18:45 Satanist  RE: Dobrý námět k zamyšlení
12.01. 16:29 n.z.  RE: Dobrý námět k zamyšlení
13.01. 05:46  RE: Dobrý námět k zamyšlení
13.01. 06:31  RE: Dobrý námět k zamyšlení
14.01. 03:48 favela  Voni jsou ty kruhy...
16.01. 04:08 favela  Elity, vyvolenci , cancy
12.01. 07:40 hestroy  RE: Dobrý námět k zamyšlení
12.01. 08:09 ROMAN1  RE: Dobrý námět k zamyšlení
12.01. 09:00 Saša  RE: Dobrý námět k zamyšlení
12.01. 06:47 timur  presne tak -
12.01. 08:02 jh111  Demonstrace prý za svobodu, (totalitu)?
12.01. 08:21 ltokar.sk  nabozenstvo
12.01. 11:24 Emil Robot  RE: nabozenstvo
12.01. 14:26  RE: nabozenstvo
12.01. 08:35 Moiry  Karikatura
12.01. 09:00 Sibolet  RE: Karikatura
12.01. 09:49 vj66  RE: Karikatura
12.01. 17:04  RE: Karikatura
12.01. 19:05 Moiry  RE: Karikatura
13.01. 01:42  RE: Karikatura
14.01. 14:50 Honza999  RE: Karikatura
12.01. 18:50 nazdar  RE: Karikatura
12.01. 08:57 Sibolet  vývojový stupen.
12.01. 09:17  Cela ta komedie s manifestaci mela mnoho duvodu
12.01. 14:44 karel4u  RE: Cela ta komedie s manifestaci mela mnoho duvodu
12.01. 09:43 vj66  JE DOBRÉ SI OPĚT PŘIPOMENOUT !!!
12.01. 09:48 JirkaM  manipulují nás do konfliktu
12.01. 09:56 lesov  To sedí
12.01. 10:30 stefan  RE: To sedí
12.01. 10:02 WAZARI  Staré přísloví
12.01. 10:52 .lak  RE: Staré přísloví
12.01. 11:34 Moiry  RE: Staré přísloví
12.01. 12:56 jora  RE: Staré přísloví
12.01. 10:12 Korutan  Rozděl a panuj
12.01. 10:18 JirkaM  ano, nekdo chce vyvolat konflikt
12.01. 11:40 WAZARI  Wikipedie
12.01. 12:41 Marten264  RE: Wikipedie a nejen ta
12.01. 11:45 khul  Alber Pike.
12.01. 11:49 lol  ....
12.01. 12:04 Karl Marx  Nihil novum sub sole
12.01. 12:30 Ahura Mazda  Kam se vyhostí vyhoštěný, když má občanství dané země?
12.01. 12:48 JazzBoo  Hezky napsané
12.01. 13:21 frikfrak  Šťastná hvězda
12.01. 14:23 Jarek*  Jezuité
12.01. 16:17 n.z.  Kvalitni clanek....
12.01. 16:41 RomanTička  Zeman
12.01. 16:50 Pepan  Souhlasím s článkem
12.01. 17:17  Zklamal jste mne pane Stwora
12.01. 17:42 Vladimír Stwora  RE: Zklamal jste mne pane Stwora
12.01. 18:39  RE: Zklamal jste mne pane Stwora
12.01. 18:56 Vladimír Stwora  RE: Zklamal jste mne pane Stwora
12.01. 20:06 Nikdo1  RE: Tak jste mne zas tolik nezklamal...:-).
12.01. 20:38 Lin  RE: Tak jste mne zas tolik nezklamal...:-).
12.01. 20:44 dub  RE: Tak jste mne zas tolik nezklamal...:-).
12.01. 20:58  RE: Tak jste mne zas tolik nezklamal...:-).
12.01. 22:31  RE: Tak jste mne zas tolik nezklamal...:-).
12.01. 19:24 Korutan  RE: Zklamal jste mne pane Stwora
12.01. 18:43  RE: Zklamal jste mne pane Stwora
14.01. 15:09 Honza999  RE: Zklamal jste mne pane Stwora
14.01. 15:32 Emil Robot  RE: Zklamal jste mne pane Stwora
14.01. 18:34 .lak  RE: Zklamal jste mne pane Stwora, naopak
17.01. 03:55 favela  RE: Zklamal jste mne pane Stwora
17.01. 10:54 Emil Robot  RE: Zklamal jste mne pane Stwora
12.01. 18:34 Nikdo (original)  Podstata problému je úplně někde jinde
12.01. 20:00 .lak  RE: Podstata problému je úplně někde jinde
12.01. 19:42  Vse vypada na predem naplanovany postup
12.01. 20:14 Josef II.  Tomu říkám síla.
12.01. 22:36 abc  RE: Tomu říkám síla.
12.01. 20:16 Kiviss  Nevím, že by měl Okamura něco proti muslimům.
12.01. 20:17 Honi soit qui mal y pense  Útok na občanské svobody
12.01. 21:17 Slovenka  Velmi dobre pojednanie
12.01. 23:00 franta  To bych rad vedel
13.01. 01:56 pes garyk  RE: To bych rad vedel
13.01. 08:20 JazzBoo  RE: To bych rad vedel
13.01. 09:45 Nikdo (original)  RE: To bych rad vedel
13.01. 11:09  RE: To bych rad vedel
13.01. 01:12 R  Přije doba
13.01. 03:45 Robert Nohejl  Terrorismus tu byl uz drive, ale, bez humbuku medii.
13.01. 13:50 n.z.  Kde slovo perverse ma pravy smysl...
13.01. 20:25 Ali  Všichni nalítli podvodníkům.
13.01. 22:27 Honi soit qui mal y pense  Francie plánuje svůj Patriot Act!
13.01. 22:43  Francie plánuje svůj Patriot Act!
13.01. 23:17 Honi soit qui mal y pense  Lügenpresse (Prolhaný tisk)
14.01. 17:02 Aja  Rabín požaduje,
14.01. 17:33 Emil Robot  RE: Rabín požaduje,
14.01. 21:46 r.m.  hlad po laciné pracovní síle zatím zničil každou říši
15.01. 22:25  JXD vyzývá k izraelizaci evropy

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

50

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 101 čtenářů částkou 17 396 korun, což je 50 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Následky rozhodnutí EU dopadne na občany tvrdě již tuto zimu. A tím to bohužel neskončí26.09.21 08:07 Evropská unie 1

Pre tých, ktorí ešte veria na tzv. demo - voľby 25.09.21 22:17 Německo 0

Lékař ze záchranky kandiduje za Volný blok25.09.21 22:00 Česká republika 0

Více než 90% nových případů COVID-19 v Izraeli pochází z řad plně očkovaných osob25.09.21 14:13 Izrael 4

Očkovací teror pro zahraniční studenty25.09.21 10:42 Česká republika 1

Takhle se říká ne tyranii! Australané se postavili proti policejnímu státu24.09.21 18:44 Austrálie 1

35 000 neočkovaných řidičů kamionů bude blokovat od 27. září Itálii24.09.21 18:40 Itálie 1

Klimatičti alarmisté demonstrují v Praze24.09.21 15:45 Česká republika 3

Svědectví lidí po vakcinaci24.09.21 15:00 Izrael 9

Nový návrh zákona by omezil podporu v nezaměstnanosti pro ty, kteří byli propuštěni kvůli odmítnutí očkování24.09.21 11:40 Izrael 0

Patnáctiletý "hoch" ubodal v Sasku o rok starší dívku24.09.21 11:26 Německo 0

Až na konci roku Němci odstaví tři tisíce megawattů v jaderkách24.09.21 09:12 Německo 2

I obhájci obviněných ze zločinů nenávisti půjdou za katr23.09.21 12:55 Česká republika 2

Jak reagovali američtí astronauti, když měli přísahat na bibli, že se skutečně procházeli po měsíci23.09.21 08:31 USA 3

Vyšetřování dvou mnichů kvůli zapálení antén 5G21.09.21 16:34 Francie 17

Izraelský lidový výbor – Ještě žádná vakcína nikdy nezpůsobila tolik zranění. Zpráva o nežádoucích účincích vakcín.21.09.21 15:49 Izrael 2

Výzva lékařů a odborníků zabývajících se problematikou nemoci Covid-1921.09.21 15:45 Česká republika 1

Šest válek, které Rusko ostudně prohrává20.09.21 21:43 Rusko 7

Zaočkovaný arcibiskup Babjak sa počas návštevy pápeža nakazil covidom-19. Hovorí sa aj o ďalších menách20.09.21 15:24 Slovensko 1

Jak vypadá elektromobilita v praxi :-)20.09.21 15:21 Česká republika 8

Měnové kurzy

USD
21,71 Kč
Euro
25,44 Kč
Libra
29,71 Kč
Kanadský dolar
17,16 Kč
Australský dolar
15,76 Kč
Švýcarský frank
23,51 Kč
100 japonských jenů
19,60 Kč
Čínský juan
3,36 Kč
Polský zloty
5,52 Kč
100 maď. forintů
7,13 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,94 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 005,01 Kč
1 unce stříbra
486,95 Kč
Bitcoin
942 519,86 Kč

Poslední aktualizace: 26.9.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 10 472