Diskuze k článku

Rozmetání buržoazního systému a spravedlivý stát

Příspěvků 88

27.9.2014 22:54

frekvenčná analýza

udo1 udo321123 (zavináč) azet (tečka) sk 85.?.?.?

MT - malá technická:

V rámci naznačovanej frekvenćnej analýzy by som navrhoval používať skôr výraz(termín) "kmitanie", namiesto termínu "vibrácia".

Pre mnohých totiž "vibrácia" "smrdí" trochu ezoterikou,
pričom by sme sa mali asi snažiť zostávať vo vedeckej rovine.
T.j. v snahe(najlepšie metodologickej) o objektivitu.

..isto, dnes je aj vo vede tendencia od
"evidence based science" k
"evidence supported science",
..no aj tak nebýva vždy šťastné
opúšťať zdravý selský um predčasne

toľko ku "kozmetike"(forme) a rámcu
zaujímavejśích aspektov..obsahu článku

318176

28.9.2014 1:44

RE: frekvenčná analýza

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 318176

"vibrace a rázy" - (tj. neharmonické periodické a kvaziperiodické děje) tak se v zavedené terminologii v mechanice nazývá oblast, kde se nejvíce používá frekvenční analýza

318187

28.9.2014 10:18

RE: frekvenčná analýza

udo1 udo321123 (zavináč) azet (tečka) sk 85.?.?.?

Reakce na 318187

Neviem presne, ako je tomu u vás, ale ak ma pamäť nemáta,
sme na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave používali viac výraz kmitanie. Ide v podstate o ekvivalenty.
Na tom sa asi zhodneme.

Zopakujem:
Chcel som len poukázať na to, źe dnes výraz vibrácie hodne používajú rôzne ezoterické a exoterické "prúdenia".

Zároveň by som nechcel týmto odbáčať od jadra témy..

Mali by sme sa asi radśej viac venovať životaschopnosti, základom sociologickej mechaniky, na čo zrejme autor článku naráža.

318196

28.9.2014 12:05

RE: frekvenčná analýza

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 318196

Udo, frekvence patří do slovníku teorií, tedy "obrázků na ploše" - a je fuk, jestli na papíru či obrazovce. S realitou souvisí pouze výraz vibrace, kdy ale nejde opět o teoretickou definici, jak si ji vytvořila matematika, aplikovaná n afyzickou realitu. Vibrace je "prostorová pulzace informací, popř hustších struktur".
Je mi jedno, jestli někomu ten název smrdí, je ale třeba mnohé pojmy z teorie převést na jejich fyzické provedení - což je moje práce. protože matematika, aplikovaná na fyziku končí Gödelovým teorémem. Dál už pokračuje podle Koňase - prostupem tohoto teorému v rámci vyššího celku - etnického jazyka. Matematika zpracovává TEORETICKY (systémem vztahů, platných v jednotném systému matematiky) pouze kategorii velikosti - a z ní vycházejícího "smyslu sdělení", platného pouze v rámci zmíněného systému. http://www.nejsmeovce.cz/clanky/archetypy-fyziky/hodnota-cestiny-a-matematiky-v-prostoru-cloveka.html

...vážím si vašich příspěvků, ale bohužel to, co mám "na triku" v rámci procesů, a struktury jazyků, řídících pohyby ve společnosti, to poněkud přesahuje běžnou úroveň chápání reality úzkým jazykem technik matematiky.

318204

28.9.2014 12:41

RE: frekvenčná analýza

c4mp3r 85.?.?.?

Reakce na 318196

Asi čítaš príliš veľa alternatívnych periodík [smích] Radšej buď rád, že na označenie tolerancie sa už nepoužíva výraz úchylka ale odchylka. Keď som študoval strojarinu, bol to bežný výraz starých profesorov.

318205

28.9.2014 15:19

RE: frekvenčná analýza

udo1 udo321123 (zavináč) azet (tečka) sk 85.?.?.?

Reakce na 318205

He-he, jak by ne, pamätám!
a napred sme na nich kukali ako puci [smích]
Oki, tak do ezošopu páchnem už max.tak na vánoce [velký smích]

re:Janko a "techniky matematiky"
A vieš že existuje aj nepresná matematika(fuzzy matematika), ktorá sa zaoberá aj práve tebou spomínanou oblasťou a prísluśné modely sú dostatoćne presné a funkćné(= reálne)?
resp. tzv. neeuklidovské geometrie(ako základy matematiky), kde sa dve rovnobežky môžu spojiť a pod., včítane praktickej, každodennej práce s mnohorozMernými "priestormi"?

318209

29.9.2014 11:17

RE: frekvenčná analýza

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 318209

..ano Udo, vím o ní. A na "fuzzy logic" (v postupném dvojím rozhodování, poplatném principu Maxwellových rovnic) je postavený i můj projekt vyhodnocovacího nástroje pro optimalizaci diskuze. Ale zřejmě ho nikdo nepotřebuje, všichni jsou už chytřejší...
http://www.nejsmeovce.cz/clanky/karaodyn/filosofie-projektu-karaodyn.html
..tož asi tak...

318251

29.9.2014 12:30

RE: frekvenčná analýza

fohat 194.?.?.?

Reakce na 318251

termín JÁ a MÉ je legrační ztotožnování s chýrou nesmrtelnosti tělesného ega...

318256

28.9.2014 18:31

RE: frekvenčná analýza

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 318196

je to tak všude, v ingliš se tomu oboru říká "shock a vibration"

318216

29.9.2014 11:15

RE: frekvenčná analýza

udo1 udo321123 (zavináč) azet (tečka) sk 85.?.?.?

Reakce na 318216

Teória kmitania
Západočeská univerzita

Nemci tiež používajú občas aj výraz "Vibration",
no väčšinou skôr vyraz "Schwingung"..
čo by tiež zodpovedalo možno viac našemu "kmitanie"

..a nie nadarmo sám náš blízky kanadský kolega spolu s ďalśími z príbuzných katedier oprávnene vravieval, źe Nemecká terminológia je asi najexaktnejšia, akú pozná, čo môžem aj ja po štúdiu v tejto zaujímavej zemi a kontinuálnom kontakte s nimi, len potvrdiť.

318250

29.9.2014 11:54

RE: frekvenčná analýza

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 194.?.?.?

Reakce na 318250

"schwingung" v němčině zahrnuje kmitání (oscilace, oscillation, колебаний) i vibrace, čili tak exaktní to zas zrovna v tomhle Němci nemají - kmitání, to spíš implikuje periodický pohyb, vibrace jsou "všelijaké"

318254

29.9.2014 21:01

RE: frekvenčná analýza

udo1 udo321123 (zavináč) azet (tečka) sk 85.?.?.?

Reakce na 318254

Oscilácia je tiež ekvivalent a колебаниe je predsa kmitanie.
Môže byť azda vibrácia, resp. oscilácia bez kmitania?

Navyše vyzerá byť výraz kmitanie u nás etymologicky asi pôvodnejší, ako vibration, či oscilation, alebo sa podľa Vás mýlim?

318286

28.9.2014 0:06

hm.....

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 93.?.?.?

Řada myšlenek je zajímavá, řada pravdivá, nicméně: připomíná mi to zednářskou ideologii. A nejen u Všehomíra.
Pro zdejší čtenáře má být zřejmě atraktivní zmínka o NWO, o nerovnosti a světovládě.
P.S. víte, kdo ještě používá poučku "jak nahoře, tak i dole"? A jak to souvisí s Bafometem?

318179

29.9.2014 11:30

RE: hm.....

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Reakce na 318179

A jak to souvisí s Bafometem?
Jéžíšmarjá, jak?

318252

28.9.2014 0:23

Malé ale naše...

Lentilka 77.?.?.?

Opravdu velice výživné, jen je škoda, že ve své bohorovné nadřazenosti zapomínáte, že "stát" není - na té úrovni, kterou pro svůj popis sám volíte - existenciální prvek (samostaně existující v čase a prostoru), ve kutečnosti to, co státem nazýváme je jen pouhá forma mechanismů, které skupina jedinců považuje za dost dobré pro ohraničení své osobní existence (jsou s nimi loajální).

Stát je skutečně vytvářen lidmi, kteří svým jednáním vyjadřují souhlas s pravidly, které tyto mechanismy navozují. Pokud tato pravidla postihne změna taková, že se s nimi "občané státu" - de facto množina individuálních jedinců identifikujících se v realitě s těmito pravidly (a tak vytvářející tuto formu koexistence, kterou nazýváme "stát" ) - přestanou ztotožňovat, a nenajde se nikdo, kdo by jim to vysvětlil, anebo ta pravidla změnil tak, aby se s nimi zase byli OCHOTNI identifikovat, pravidla - a tedy i ten "stát" - mizí.

Je však pravdou, že mnohá pravidla byla úmyslně natolik propletena mezi sebou tak, aby aby vytvářela komplexní shluky, které většinou obecný jedinec nedokáže rozkódovat a tedy je nucen volit co s tím. Není v dané chvíli důležité, co volí - důležité je to, ŽE VOLÍ - a to téměř v každém okamžiku svého života - vyjádřit souhlas (podvolit své osobní "něco" těm shlukům provázaných pravidel) anebo nesouhlas (prakticky vždy se jedná o destrukci jednoho či více pravidel a k nim patřících mechanismů - ať už ve form revoluce, anebo změny toků přerozdělování hodnot, což by se možná dalo nazvat evolucí).

Aby nevznikla žádná mýlka - být rozhořčený a při pivě nadávat, "jak že je to strašné v tomto státě, ale co jedinec zmůže, že ano..." - je přímým VYJÁDŘENÍM SOUHLASU s těmito pravidly, ať již jsou jakákoli. Takový jedinec totiž v takové chvíli volí mezi svým osobním pohodlím a možnými problémy při zásahu do těchto shluků pravidel - při nutnosti osobního konkrétního činu se totiž přikloní k těmto pravidlům a mechanismům. (Trošku jinak je to s davem, ale to bychom trošku odběhli od tématu).

Máte pravdu i ve věci té, že sama pravidla a jejich shluky jsou spolu svázána jistými kvanty mentálních energií svých tvůrců, a také v tom, že minimálně stejné kvantum energie je potřeba k rozložení těchto shluků na parciální pravidla a případnému zrušení či změně určitého konkrétního pravidla. Jen tuto myšlenku nedotahujete do prakticky použitelné formy.

Do svého přehledu byste tedy měl vložit minimálně také empirickou zkušenost, že "každý občan má svůj stát takový, jaký si zaslouží"...

318182

28.9.2014 0:24

AD: Malé ale naše...

Lentilka 77.?.?.?

Reakce na 318182

Píši tolik slov jen proto, že si myslím, že prokazujete schopnosti ducha nadprůměrně - avšak zjevně se neubíráte cestou myšlenek o skutečné realitě, ale zbytečn se touláte ve vesmíru ideálních slovních "termínů", které se skutečnsotí mají jen takové platonicky letmé dotyky, což je ale obrovská škoda: vyjdete-li z uvědomění, že každá individuální bytost má SKUTEČNĚ svůj osobní smysl existence, a naplnění tohoto smyslu DETERMINUJE nejen jeho osobní život, ale SPOLUUTVÁŘÍ i prostředí, ve kterém je tento osobní život realizován (sem patří i ten "stát" a td.) dojdete ke skuteřnému prozření, že změnit stát v prvé řadě znamená změnit myšlení (a následně i postoje) jeho občanů. Bez této prvořadé změny, nutně promítnuté do celého spektra různých myslí jedinců vytvářejících konkrétní stát, jsou všechny jinak orientované myšlenky vždy jen pouhou nerealizovatelnou utopií.

Stejným způsobem, který zde se snažím ve zkratce popsat, pracují celé štáby lidí - vytvářejí mechanismy, které formují myšlení jednotlivců v požadované formě a v požadovaném gradientu. Naštěstí je lidská společnost jako celek natolik variantní, že se doposud nikdy nezdařilo dosáhnout unifikované konformity myšlení všech lidí v jednom čase. Vždy se objeví určitá charismatická osobnost, která z toho uměle vytvářeného davu reptajících "souhlasmenů" dokáže nadchnout nějakou skupinku, a toto nadšení z možnosti konkrétní revolty se počne šířit jako tsunami.

Pravda je i ta, že z každého takového tsunami časem vznikne nový mechanismus či shluk, který se snaží téměř všemi prostředky takévé revoltě předejít. A zase - naštěstí - doba již pro lidstvo tak pokročila (urychlila se), že i v rámci těchto "oprav" nutně vznikají nové slabé prvky, které se zčistajasna "vymknou" plánované formě kontroly, a stanou se nebezpečím i pro již "dlouho uleželé" shluky.

Těchto zákonitostí společnosti si v historii povšimlo již mnoho myslitelů, někteří se dokonce i snažili o uvedení svých závěrů do praxe, sem tam se jim i podařilo něco dokázat, ale povětšinou všechny takové pokusy nakonec končí diktaturou a průšvihem - někdy prostě jen proto, že někdo konkrétní dokáže rychle rozkódovat aktuální sestavu pravidel a mechanismů - a začne je přímo, anebo s malými úpravami, využívat k "odklonu" moci ke své vlastní osobě. K tomu se přidává i rozvoj technologií a také schopností většího počtu jedinců, sem tam se objeví jako jasný bolid také i "někdo", kdo rozvine své osobní schopnosti do míry takové, že většina v nich vidí až zázraky - a pokud jsou některé, anebo i všechny tyto "výhody" vhodně použity proti silou udržovaným mechanismům, dostaneme se do situace, kterou máme čest v současnosti prožívat.

318183

28.9.2014 0:29

ADD: Malé ale naše...

Lentilka 77.?.?.?

Reakce na 318183

Celý traktát nyní mohu uzavřít jednoduše - stát jako takový může existovat jen a pouze na podkladě jedinců s tímto státem loajálních. Je jednoduché z těchto jedinců udělat dav, zatím ale vždy platilo, že tento dav se vždy po nějakém čase obrátil proti svým tvůrcům... (... a pak se zase po chvíli rozpadl na jednotlivé jedince, se všemi důsledky z tohoto plynoucími).

Bohužel, nabyl jsem pocitu, že takto zkráceně zapsanému vyjádření byste v důsledku ne zcela porozuměl, a proto tolik (normálně zcela zbytečných) slov...

318184

28.9.2014 5:47

RE: AD: Malé ale naše...

karel4u 201.?.?.?

Reakce na 318183

Dotkl jste se neceho zajimaveho, kazdy chce byt filosofem ale jen malo lidi chce byt mechaniky. A pritom mechanika je ta nejdulezitejsi pri uspesnem vladnuti. Jak jiste vite, tak rovnovaha je ta nejdulezitejsi pri uspesnem provozovani statu, to znamena, I kdyz jsme schopni uchopit absolutni moc, vedet kdy ji regulovat a vzdat se ji ve prospech tech slabsich.
Je to proto aby nedochazelo k mocenskym excesum a tim pocitu nespravedlnosti, ktery prinasi touhu po zmene.
Kazdy clovek ma svuj intelektualni stupen uspokojeni, nekomu staci dum a automobile,jiny chce absolutni moc. Jestlize ti kteri chteji absolutni moc se stretnou s temi skromnymi, tak mate recept na revoluci. Tam je prave misto pro ty kteri chapou, jak je dulezite umistit brzdy na ty kteri by byli schopni rozlozit spolecnost svymi excessy.
V cesku je to ilustrovano moci executoru, a take kmotru. Misto aby vlada omezila jejich moc, naopak jim dava volnou ruku, bez toho, ze by si vsimla, ze vytvari vlnu nespokojenosti ktera vola po revoluci. Tedy svou hladovosti zdiskreditovali system. Dav vola o otocce o 180 stupnu misto aby zadal jen o upraveni zakonu. Toto je jen jeden z z prikladu, jak jste spravne rekl, empiricka zkusenost je ta nejdulezitejsi a jiste by jsme mohli uvest tisic prikladu, Jak rekl Tockeville, lide nemaji cas na politizovani, protoze musi zit.

318191

29.9.2014 5:56

RE: AD: Malé ale naše...

lindsay ntqld (zavináč) mail (tečka) com 121.?.?.?

Reakce na 318183

Lentilko,
za prve musite doslova znicit Marxuv a Engelsuv MATERIALISM to je ta hrozna Ebola nasi svetove spolecnosti Nasi nevzdelani intelektualove si s nami hraji vrazedne hry a velmi mala skupina lidi nas okrada o vsechno co zatim mame. Do te doby az se temto lumpum postavime na odpor nebude dobre. bude hur a hur.

318237

29.9.2014 6:28

RE: AD: Malé ale naše...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 77.?.?.?

Reakce na 318237

Island a o něm radši ani nebeknou. [mrknutí jedním okem]

318239

29.9.2014 9:20

RE: AD: Malé ale naše...

Lentilka 194.?.?.?

Reakce na 318239

Ale ano, třeba o probouzejizivších se sopkách...

Ale když o Islandu - dá se nalézt v historické paměti lidstva alespoň jedna společnost, která byla shopna vytvořit fungující stát (-ní útvar) pro několik generací svých občanů i bez toho, aby musela expandovat (zabírat nová území), vyčerpávat neobnovitelné zdroje, žít z práce bezprávných (otroci, nevolníci, nedotknutelní...)? Pokud ano, lze najít nějaký princip, jak taková společnost fungovala/funguje?

318244

29.9.2014 9:21

RE: AD: Malé ale naše...

Lentilka 194.?.?.?

Reakce na 318237

Není potřeba ničit - materialismus nedává člověku to, co pro svou existenci potřebuje ze všeho nejvíce, co v sobě cítí od narození a po čem celý život prahne - smysluplnost. Skutečně stačí ve správný okamžik správnými slovy tuto smysluplnost člověku předat a nějaký ten materialismus si už u něj ani neškrtne...

318245

28.9.2014 1:41

RE: Malé ale naše...

.lak 77.?.?.?

Reakce na 318182

Ano, jdu domů a před chvílí drobeček 150 poudá ze života nic nemá a můžu posoudit nedávno 108, teď 91,7 a fakt jsem hbitej. Kočina povídá že si chce užívat a kromě sexu ji nic nezajímá, no a čumí mi do očí když jdu domů.. Bulik bulik co si to přitáhla za hmmm.(Že by po(i)tomka) Není možný, tak teda se sbíhají, aby si fakt pověděli že si užili. Mají smůlu bez hvězdy a superkategorie prdel vody si užijí, ne steve. Tak tradá nadarmo zadarmo už NE. O tom že se směju po pytlu sraček bych se s reflexem 0,14 prošel, milující čtvrtá chlupatá dcera zevčička mne oblízla a jsem šťastný, včera hnala ze zahrady řeznickýho psa, rotvajlera, kdyby ji skousnul musel by být tedy redy je vejpůl ale loví ve smečce a tak nějak chápou, že bych pak bych vytáhnul arzenál a ukrajina by nepřechodila. Dnes tam byl fakt vběhlý lišák s rolničkou a čuba nezareagovala i když to má být psí šelma. Tahal pyj nebo co to mají i se světly a slechy po zemi. [chechtot] ....CO

318186

28.9.2014 7:06

Úžasné

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 318186

Jako šifra to není špatné, alespoň podle té gramatiky a obsahu...

318192

29.9.2014 14:53

RE: Úžasné

.lak 77.?.?.?

Reakce na 318192

[velký smích] Povznesení pochopí. [chechtot] Ale nesmí být už víc. [mrknutí jedním okem]

318265

28.9.2014 11:09

RE: Malé ale naše...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 95.?.?.?

Reakce na 318186

To je nějaký nový druh afázie? [velký smích]

318199

28.9.2014 4:13

Křesťanství není Judaismus

P.A.Semi 79.?.?.?

Mnoho myslenek v clanku je poucnych (pojmenovani problemu a principu), ale vetsinou z nich vyvozujete nespravne nazory nebo reseni, vychazejici z moderniho a zde dnes zrejme oblibeneho materialistickeho bludu, ze Buh Stvoritel neexistuje, a ze by krestanstvi bylo pro civilizaci zbytecne nebo dokonce skodlive...

Chtel bych ale podotknout, ze je naprosto zasadni rozdil mezi krestanstvim a judaismem. Judaismus je v podstate rasismus, nadrazenost jedne rasy, oko za oko a zub za zub... I kdyz ve sve dobe (ve veku berana) bylo pokrokove...

Krestanstvi (jako dulezity upgrade judaismu pro vek ryb), ktere je v podstate "Miluj blizniho sveho jako sebe sama", vyvedlo tuto civilizaci z temnoty antiky. To dnes radi materialiste prehlizeji, ale pokud byste studoval historii, jak se bavili lide na stadionech lidskymi obetmi nejen gladiatoru (co treba Mayove?!), kral byl boho-kral naprosto nejvyssi a neomezeny, jak lide lezeli pred drevenymi a kovovymi bohy, otroctvi bez tydenniho rytmu odpocinku... Do takhle temne doby prislo krestanstvi jako ohromny impuls... Ze byly krizacke valky? To byli politici schovani v cirkvi, kteri uz dnes jsou nastesti nekde jinde - zadna organizace neni proti nim imunni... Ze byly popravy carodejnic? Jednak jich nebylo tolik, a pak to byli bolsevici, schovani v cirkvi, proti smyslu krestanstvi... (Nezabijes...) Boj proti heretikum byl z casti nutny hlavne v zacatcich, aby se to nerozpliznulo v mnozstvi zmatenych proudu - prectete-li si bludy reckych gnostiku, poznate, ze bylo nutne to uceni ocistit... (Jak vim, co z toho byly bludy a co ne? Vim to, ale zatim a zde to nebudu dokazovat...)

Pro lid bylo dulezite napr. "lituji, ze nejsem tak Dobry, jak bych mohl byt". Pokud si to budete casto opakovat a prat si to zlepsit, polepsi vas to, aspon trochu... Pro vladce bylo dulezite, ze "i ten nejmensi v kralovstvi nebeskem je vyssi nez vy", a ze i mocny cisar Evropy nebyl skoro nic v porovnani s jednou kosti svetce.(I kdyz uctivani kosti v krestanstvi puvodne neni...) Pokud se nejaky vudce odklonil k tyranii, jeho syna nebo vnuka tato Velka Smerovka na ceste vyvoje privedla zpet, a teprve nyni, kdy krestanstvi zacalo zaostavat za vyvojem (ale to se zmeni, uvidite...), dostali se globalne k moci zide a materialiste a opet ztratili vizi toho, ze nejsou tim nejvyssim, coz je jadro dnesnich problemu... Velka Dobra Smerovka na ceste vyvoje je ponekud vybledla, ale zadny vyvoj bez Smerovky k Dobru nemuze skoncit (v dlouhodobe perspektive) dobre...

Tedy krestanstvi nebylo nastroj k neomezene vlade slechty,ale naopak k jejimu omezovani a usmernovani.Vladcove jeste mnohem neomezenejsi tu byli i pred tim..Krestanstvi ani nemelo ty vladce odstranit,na to bylo prilis brzy...

Zakladnim problemem pakomunismu v dvacatem stoleti nebyl socialismus,ale ateismus,se kterym byl aplikovan...(Neucta k inteligenci,neucta k tradicim,mluvkove,bezcitnost v potirani odlisnych nazoru,a i zotroceni pracujicich podobne ale jine nez ted v neoliberalismu, atd).Zrejme zamerne,aby se ta myslenka diskreditovala,temi,kteri vedeli,co ma logicky prijit potom...

318189

28.9.2014 11:12

RE: Křesťanství není Judaismus

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 318189

Pěkná úvaha, ale napadlo Vás ještě to, že křestanství bylo NĚKÝM-NĚKÝMI stvořeno, resp. upraveno z původního Ježíšova kázání tak, aby sloužilo k OVLÁDÁNÍ lidstva???
Nebo jinak - představte si, že se rozhodnete ovládnout CELÝ SVĚT - ZEMI a přitom nemáte dost lidí (vojáků a prostředků), aby jste to mohl FYZICKY udělat.. Takže vymyslíte něco, čím budete lidi ovládát-řídit, směrovat někam, kam potřebudjete, aby lidský vývoj šel (vám ku prospěchu) a sám se přitom těmito zákony nebudete řídit a v pozadí budete V ČELE tohoto vývoje.. To je přece geniální, co říkáte.. [cool]

318200

29.9.2014 12:03

RE: Křesťanství není Judaismus

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Reakce na 318189

Krestanstvi (jako dulezity upgrade judaismu pro vek ryb), ktere je v podstate "Miluj blizniho sveho jako sebe sama", vyvedlo tuto civilizaci z temnoty antiky.
Aha, tak proto křesťanští kněží naváděli dav, aby ničili ta pohanská centra temnoty, včetně akademie v Alexandrii, kde akademiky lynčovali a písemnosti pálili. Totiž nejprve je potřeba pořádně zhasnout, aby bylo koho "vyvádět z temnoty".
pro vaší informaci - samotným a největším bludem je křesťanství samo, včetně jeho judaistického ocasu, který si tak rádo pěstuje a požírá.

318255

29.9.2014 23:23

RE: Křesťanství není Judaismus

P.A.Semi 79.?.?.?

Reakce na 318255

Pokud nevite, co v te knihovne bylo, tezko to muzete soudit. Pokud ale jiz vime, co tam bylo - bludy gnostiku (ktere se zcasti zachovaly a nedavno je - dnes jiz neskodne - vykopali v Nag Hamadi) a dalsi, posoudit to muzeme. (Rekneme, ze "jedu" tam bylo treba par procent, ale siril by se... Zbytku je skoda... Nakonec se ale potvrdilo, ze pred vynalezem knihtisku se zachovala predevsim dila, ktera se aktivne opisovala... Spis mi bylo lito hebrejskych originalu evangelii, ktere znicili krestane pri nejakem pogromu na zidy, mozna i tak pozde jako kolem roku 1000, kdy jeste byl original Matouse v hebrejstine. Nakonec ale vim, ze to bylo dobre, protoze ten recky text je lepsi (presnejsi) a dulezitejsi nez hebrejsky mnohovyznamovy original...) U jinych "pohanskych center" vcetne staro-slovanu nebo Mayu uz to je mnohem jasnejsi, ze to bylo potreba... (Doporucuji napr. film "Osada havranu" nebo tak nejak se jmenoval, aby bylo trochu jasnejsi, co se tu odehravalo predtim, nez sem prislo krestanstvi - a co by tu bylo dodnes, protoze kmenove spolecenstvi nema moc sanci na vyraznejsi pokrok, protoze univerzitu nebo klaster neuzivi maly kmen... Ostatne kdyby krestane te doby v klasterech v Nemecku aspon neco nezapsali o starych slovanech, nic by se o tehdejsich lidech uz nevedelo, krome par strepu a nausnic - zrejme rodove prenasene informace nemaji velkou trvanlivost...)

Kdyz chcete vysazet vinohrad, musite vykacet kus lesa. Je to smutne, ale je to tak - z dejinneho hlediska to zrejme bylo potreba...

Pak je druha vec, ze ze selhani jednotlivcu nemuzete obvinovat system, a obzvlaste ne jeste po skoro 2 tisicich letech...

Dostali jsme Svetlo a Svobodu, jak s nim nalozime (i dalsi svobody), coz sebou nese i moznost delat chyby - zejmena v dobe, kdy chyby nebyly fatalni...

318290

30.9.2014 10:11

RE: Křesťanství není Judaismus

Dobrý den 46.?.?.?

Reakce na 318290

Z podobných příspěvků a názorů na mě dříve chodily mrákoty, před příchodem internetu jsem si dokonce myslel, že snad podobný druh lidí už ani nežije, nicméně snažím se méně divit a více nad tím přemýšlet. Proč lidé stále potřebují mýty a tradice, řád, pravdy atd. a co jim to vlastně přináší? Těžko říct, ale z nějakého důvodu to potřebují, a tak to dostávají.
Starověké knihovny obsahovaly především nějaké svědectví doby. Jestliže to někdo považuje za „jed a bludy“ má na to jistě právo, ale pomůže si nějak tím, když to zničí? V Alexandrijské akademii učenci shromažďovali vědění z celého světa po celá staletí, to se předávalo po generace a rostla na tom moudrost starověké civilizace, kterou křesťanství nebylo schopno pojmout téměř 2000 let. Písemnosti byly ale i v každém významnějším chrámu a nejen písemnosti, cokoliv, co reprezentovalo kulturu „pohanů“ se stalo terčem křesťanských útoků, tedy jakékoliv klasické umění. Ne barbaři, ale křesťanství přivodilo pád antické civilizace a teprve renesance „pohanskou“ antiku začala objevovat, a tím i postupně emancipovala člověka z bezbřehé ubohosti, do které ho právě křesťanství uvrhlo.
Říkáte „gnostické bludy“, jenže cokoliv v křesťanství za něco stojí, vychází právě z oné „pohanské“ gnóze, zbytek je semtistický blábol, který vznikl z pohádek, ze kterých křesťanský klérus vyrobil mýty, které kodifikoval v Bibli.
>Spis mi bylo lito hebrejskych originalu evangelii, ktere znicili krestane pri nejakem pogromu na zidy, mozna i tak pozde jako kolem roku 1000, kdy jeste byl original Matouse v hebrejštině.
To je přesně ono, ve snaze se odříznout od všeho „pohanského“ vtloukala církev všem do hlavy tenhle nesmysl. Nikde nenaleznete nic, co by svědčilo o „hebrejském“ původu čehokoliv. To, co o tom svědčí, je výhradně křesťanského původu (náboženská mytologie), a tedy i ono samotné svědectví je mýtus. I celý „hebrejský“ SZ je opisem z řecké předlohy, až později byl hebraizován, a tak měl být dokázán jakýsi originální a nepohanský původ křesťanství. Řeckořímské křesťanské zněžstvo si židy doslova vypěstovalo pro udržení svého mýtu o originalitě a svým semitismem vykořeňovalo "pohanství". V Jeruzalémě (řecká Hierosolyma) nebylo vyhrabáno NIC, co by svědčilo o autenticitě biblických příběhů. A nic je nic, to něco naopak svědčí o helénské a románské kultuře jak klasické, tak imperiální.

318305

30.9.2014 14:55

RE: Křesťanství není Judaismus

P.A.Semi 79.?.?.?

Reakce na 318305

Kolik reckych a hebrejskych textu jste analyzoval,ze muzete tvrdit,ze by bible byla prelozena z rectiny do hebrejstiny? Kolik lingvistickych analyz evangelii,srovnavajicich domnele neforemnou rectinu (preklad podle slovniku LXX) s hebrejskym slovosledem?Da se naopak dokazat,ze LXX(Septuaginta) je preklad z hebrejstiny (a treba srovnanim LXX a Vulg.lze zjistit nektere drobne manipulace s textem kolem prelomu letopoctu)...U noveho zakona je to jenom mala cast,ktera dava smysl teprve tehdy,kdyz zjistite,co to puvodne znamenalo v originale,ovsem u te stare casti to je dokonce vetsina,protoze vsechny ty preklady jsou ponekud zavadejici.Proc sebou krestane vlaci svuj judaisticky koren jeste poznate a mile vas to prekvapi,tomu verim..Nicmene ve starem i v novem zakone jsou urcite pasaze,u kterych se da exaktne dokazat, ze nepochazeji z lidskeho zdroje,ale z Duchovniho sveta,protoze informace tam ulozene jsou vysoce nad ramec fyzikalnich schopnosti tehdejsich lidi(treba betlemska hvezda,ta se da jeste dnes ukazat a da se dokazat,ze lide o tom vedet nemohli,ale andele nebo "neco" duchovniho ano),a nektere i mirne nad ramec dnesnich znalosti vedcu..(Az doresite Einsteina,zjistite,co znamena uvod v Gn1.Velky tresk je vedecky podvod a E.vam to rikal..) Ohledne autenticity-ale vzdyt to jsou vsechno podobenstvi..Ostatne i ten uschly strom,ktery nenesl dobre ovoce a uschnul slovem Jezise,je prave treba i anticka filosofie..

U knihovny v Alexandrii,ta by mela dnes nesmirnou historickou hodnotu, ktere je skoda.Tehdy to ale nemelo jen ani prevazne historickou hodnotu,ale politickou a aktivne filosoficky utvarejici,a tu bylo potreba zmenit,asi to tehdy neslo civilizovaneji..? (Trochu mi to pripomelo kresleny vtip s husity:"Jake niceni kulturnich pamatek?Vzdyt jsou to novostavby.." )A myslim,ze jediny,koho tam bylo opravdu skoda,byl Pythagoras,jestli tam z jeho filosofie(ne matematiky)jeste neco bylo?

Kolik v te recke filosofii bylo Lasky k Bliznimu,kolik Soucitu a schopnosti odpoustet? Dokazete extrapolovat,jaky svet by tu dnes byl,kdyby lidstvo nedostalo krestanstvi?(Jen na okraj,italsky fasismus jako jadro tech dalsich byl prave zalozen na antickych tradicich,kdezto treba bolsevicky pakomunismus byl pokus o vytvoreni spravedliveho radu nespravedlivou cestou a bez viry a soucitu..A podivejte se na Cinu,kam nedostatek krestanstvi a soucitu vede planovanou spolecnost...) Myslim,ze se potlaceni antiky da prirovnat k tomu,kdyz vam kvuli zanetu amputuji celou nohu,i kdyz jeji cast jeste byla dobra..

Psal jste "nejdriv zhasnout"..Asi bylo potreba zhasnout premiru nespravnych Svetel u slepych cest,aby se pak dalo lidstvo vyvest tim spravnym smerem..Ze je spravny je uz z casti videt,kdyz umite "hledet"a srovnavat historii s moznostmi,ale spis to jeste pujde poznat,az a jestli se naplni i ten zbytek..A netvrdim,ze by veskera aplikace krestanstvi byla spravna,ale je potreba videt sirsi souvislosti a _dusledky_trendu_..Az budete mit na starost jinou planetu,muzete vyzkouset,kam to povede,kdyz nedostanou "Lasku k bliznimu" v obalu,ktery jsou schopni stravit.

318315

30.9.2014 17:27

RE: Křesťanství není Judaismus

Dobrý den 46.?.?.?

Reakce na 318315

>Kolik reckych a hebrejskych textu jste analyzoval,ze muzete tvrdit,ze by bible byla prelozena z rectiny do hebrejstiny?
Na to není potřeba analýz, ale prostý fakt, že LXX je nejstarší předloha Bible a je řecky. Vše ostatní z ní vychází přímo nebo nepřímo. Ty domněle archaické hebrejské opisy z něčeho ještě „neobjeveného“, jsou jen nepřesné překlady LXX, pokud přinesete empirický důkaz o opaku, budete první na světě, totiž ty původy spadlé z nebe jsou jen součástí problému.
Semitský původ evropské kultury představuje skutečný problém křesťanského vykořeňování, který přerostl do první a druhé světové války. Pokud v tomto bludu budete stále setrvávat, koledujete si o recidivu. Na to, že křesťanství má skutečný původ v antické klasice, přišly katolické špičky už před staletími (viz. Rafaelův sál ve Vatikánu http://en.wikipedia.org/wiki/Raphael_Rooms#mediavi...), Vy byste se také mohl začít pomalu obrozovat, bylo by už na čase. [smích]
Krátce k bolševikům (tzv ateistům). Lenin byl z devótně křesťanské rodiny, jeho otec byl dokonce povýšen carem za svou službu impériu. Abyste pochopil, imperiální Rusko se pokládá za třetí Řím, což je křesťanské dědictví Byzance. Vy si opravdu myslíte, že ti lidé se přes noc mohli stát skutečně něčím jiným? Lenin byl dokonce zdatný latiník, taktéž Stalin, který dokonce studoval na kněze, to neodhodíte jako ponožky, zrovna Vy byste to mohl vědět. Vždyť i „ateista“ Černyševskij byl vystudovaný kněz, z něhož se stal utopický anarchista. Právě jeho román inspiroval celou generaci ruských revolucionářů, kteří se doslova vžívali do rolí jeho hlavních hrdinů (Uljanova nevyjímaje). Žádný marxismus (ostatně Marx byl vychován rovněž jako křesťan), ale samotné křesťanství se dopracovalo ke svému dalšímu schizmatu v podobě bolševického ateismu. A Feurbach? Vždyť to byl opět vystudovaný teolog.
Mám se tu opravdu zmiňovat a spojení fašismu s křesťanstvím? Nic nebude snazšího, než právě toto, to mi můžete věřit. Mussolini byl vychován jako katolík, stejně jako Franco, nebo Hitler, inspirace Římem je tu zcela pochopitelná. Byl mimochodem i obdivovatelem Husa, kterého můžeme pokládat sice za národovce, ale především za křesťanského fundamentalistu, který celý život byl katolík a nikdy se ani za nic jiného nepokládal.
Pokud mi tu však stále chcete dokladovat semitský původ křesťanství, seznamte se nejdříve s novoplatoniky http://cs.wikipedia.org/wiki/Novoplatonismus. Až to uděláte, snad pochopíte, že skazky o Semitech jsou jen pohádky pro důvěřivý plebs, vždyť nemusíte věřit zase úplně všemu, co vám pan farář napovídá, i když to třeba myslí úplně dobře. [mrknutí jedním okem]

318320

1.10.2014 23:36

RE: Křesťanství není Judaismus

P.A.Semi 79.?.?.?

Reakce na 318320

Asi me utrolujete...

Vidim, ze encyklopedickymi znalostmi jste vyzbrojen, ale texty jste osobne nesrovnaval - myslel jsem, ze vytahnete jinou predlohu, nez evidentni preklad a castecnou transliteraci v LXX. Jak ty reky napadlo pojmenovat spasitele Spasitel (hebrejsky)? Jak je napadly tituly (ne jmena) jako Mošeh nebo Dávid, a jak tam vpravili ty stovky slovnich hricek, ktere davaji smysl jen v originale? (A ovsem puvodni text se castecne rymuje, to jiz preklady nedokazaly... Zkuste si neco prelozit, abyste pokud mozno zachoval vyznam kazdeho slova, ale aby se to rymovalo... Jenze oni smysl tech slov zachovali jen zcasti, a u mnoha slov s vice vyznamy nepouzili v rectine ten spravny, ktery tam patril, ale jiny, ktery se pise (v hebr.) stejne...) Nemylte se, ze by nejstarsi byla LXX, Qumranske svitky jsou priblizne z te same doby, Novoplatonici jsou podle datumu mnohem novejsi nez evangelia, a nebyl by to ιησου ale λογος (takhle ale maji mnohem blize k tem gnostickym bludum), a co treba Juda VlastnictviVzyvajici ιουδας ισκαριωτης (Jidáš)? (I kdyz asi meli Novoplatonici vliv na to, jak se krestanstvi vyvinulo nad ramec evangelii a epistol - zejmena v nekterych detailech, jako "jednorozeny", "filioque" a dalsi omyly...) Jestli a jak to chapal Rafael ve stredoveku je uplne irelevantni, ani tech sedmdesat farizeu (LXX) leccemu nerozumeli, kdyz to prekladali do rectiny...

S tim fasismem a bolseviky je to ale zavaznejsi bod pro ty, kdo se chteji zabyvat globalnim prediktorem. Pakomunismus v rusku nastartovali nekteri zide (jako treba Lenin, presneji tedy zidovsti odpadlici), a teprve Stalin je dost vycistil, cimz ovsem zmizela i ta posledni duchovni napln, ktera v tom predtim byla... Doporucuji Solzenicyn "150 let spolu". Srp a kladivo a hvezdu jako symbol vymyslel jisty Eliphas Levi o padesat let drive ve Francii (vsiml jste si, ze srp a kladivo je kriz a pulmesic, a k tomu hvezda, co nebyla puvodne peticipa magicka, ale sesticipa davidova-betlemska?). Ostatne pravoslavne krestanstvi se prave nejvice snazili bolsevici potlacit... Marx byl zid, a nebyl puvodni autor kapitalu, dostal to zadano, pravdepodobne od zednaru, nedavno tu o tom psali... To, ze katolici kolaborovali s fasismem (mohli se mu vzeprit? tezko...) neznamena, ze by fasismus pochazel od krestanu, ten evidentne pochazel z rimske antiky. I prvni svetova valka se vedla jinak a o jine cile, nez byly krestanske valky predtim... (Jinak ale Jan Hus a Jan Amos byli velmi dobri krestane, ti predbehli svou dobu o dost, skoda ze takovych bylo malo... Ze si jich nekdo vazil se neni co divit...)

Dnesni neoliberalisticky upadek mravnosti a viry je jiz evidentne protikrestansky, a opet ze zname dilny...

K osade havranu - to jsem mel na mysli jako celkem realistickou ukazku pro vytvoreni dobre predstavy... Myslite, ze byli stari slovane o mnoho vyvinutejsi, nez v tehle celkem realisticke fikci? Myslite, ze by byli dnes, kdyby...?

318349

2.10.2014 9:12

RE: Křesťanství není Judaismus

Dobrý den 46.?.?.?

Reakce na 318349

Ještě než se pustíte do dalšího, seznamte se i s tím, co je „trolování“
K diskutovanému problému už jen krátce, protože studium vyžaduje kritický přístup a Vy si svůj semitský původ prostě nehodláte nechat vzít (aspoň pro tentokrát tedy ne). Navíc už tu pletete moc věcí dohromady a na rozpletení by nám chyběl brzy prostor. Tak jen krátce.
-Stáří svitků je určeno s rozptylem až 400 let, nejsou ale nejspíš starší, než z 1st. a většinou reprodukují LXX
-V hebrejštině se nerýmuje nic a všechno, první psané památky (opět ty podivně nalezené svitky) neznají samohlásky, je to primitivní skript kde nerozeznáte PRD od PaRáDy.
-Evangelia rozvádí zcela evidentně latinského Marka a evidentně vznikly v latinském prostředí.
-Slovo Jidáš je z latinského Iunius Decimus (Jidáš Desátý) - řecký přepis je Iunas
-Novoplatonici nemají datum vzniku, je to myšlení, které se z něčeho vyvíjelo a prodělalo svůj vývoj také.
-slovo žid používáte nepatřičně jak u Lenina, tak u Marxe, papouškujete pouze něco, co vychází z rasových hypotéz a předpokládající, že žid je rasa, což je prokazatelný blábol, ovšem na tomto blábolu je postaveno nespočet vývodů, které sami sebe pak prohlašují za pravdivé, z nesmyslu však nic takového neuvaříte, pouze oblbujete druhé i sebe.
Ale pokud byste chtěl přeci jen zapochybovat, mám pro Vás (nebo pro kohokoliv, komu semitismus připadá na hlavu) přesně to, co byste mohl hledat.
https://archive.org/details/Hebrew.is.Greek
Jedná se o naskenovanou studii, tedy to není žádná beletrie o spiknutí, ale velice nezáživné lingvistické porovnávání, z něhož jednoznačně vychází, že nejen hebrejština, ale i arabština byla vyvozena právě z řečtiny. Pro biblisty je to samozřejmě nepřijatelné, neboť to všechno spadlo z nebe, ale mě to naopak nepřekvapuje, protože helénská kultura byla v celé oblasti velice dlouho natolik dominantní, že by naopak cokoliv jiného bylo více než divné a zdůvodnitelné nakonec opravdu jen tak, že to spadlo z nebe.

318372

2.10.2014 20:59

RE: Křesťanství není Judaismus

P.A.Semi 79.?.?.?

Reakce na 318372

Zabyvam se preklady (a historii, astrofyzikou, alch... a dalsimi) a s lingvistickym srovnanim jsem si uzil dost. (Ze se tam nic nerymuje mate z vlastni zkusenosti, nebo jste si to nekde precetl? Nerymuje se to cele, jen nektere slovni hricky, kterych tam je ale dost...)
Rozhodne nepochazi hebrejstina z rectiny, ani velmi vzdalene ne. Pochazi zrejme z Babylonu (שְׁאַלְתִּיאֵל זְרֻבָּבֶל), vcetne judaismu (A na archive.org lze nahrat leccos, i o tom neco vim...). Myslim, ze ani na vliv Perskeho Zoroastrianismu by se nemelo zapominat... Je to uplne jina jazykova vetev... Jidas ani jina jmena nepochazeji z zadneho evropskeho jazyka (latiny nebo rectiny, a Ioudas neni Iunas... nechtel byste nakonec tvrdit, ze to pochazi z nazvu ceskeho pečiva stejneho jmena? treba byl pekar...?), protoze davaji velmi jasny smysl v originale (nebo v aramejstine) - v LXX je nekolik tisic slov, ktera nejsou prelozena, ale pouze transliterovana... To, ze puvodni text neobsahuje samohlasky byl genialni zpusob, jak utajit nektere vyznamy (resp. jak napsat text, ktery ma zaroven vice ruznych vyznamu. S tou LXX to je asi tak, jako byste tvrdil, ze skutecna je plocha fotografie Eifelovky, a to, co v Parizi vidite z okna, podle ni nekdo namaloval na obzor. Ovsem kdyz prijdete bliz, kde se tam bere ten treti rozmer, co na ploche fotografii udelane z jedne strany neni?! Ovsem dokud sedite v kresle a hledite z okna z dalky, nekdo by tomu mohl verit... Zrovna odtud jdu, je ztama pekny vyhled, tak me plochou kopii nedojmete...). I kdyz je Marek nejstrucnejsi, neni puvodni, v tomto spis verim disidentovi C.Tresmontantovi, ktery to analyzoval - a castecne jsem si to i overil - nejstarsi jsou jadro Jana (i kdyz ten ma asi Novoplatonicky uvod) a Matous... A lzi, snazici se znicit krestanstvi, siri pouze nenavisti zalknuti zaslepenci...

Ohledne bolseviku - je jedno, kdo jim nakonec udelal uzitecneho idiota, dulezite je, kdo a proc to 50 let predtim naplanoval, a kdo tahal provazy loutek. Jako sachy, kdyz souper obetuje figuru, musite pochopit proc, nez udelate protitah...

Kdyz se vratim:

Krestanstvi je velmi dobra cesta, po ktere se ne vzdy dobre slo. Bez ni by se slo ovsem velmi spatne a na zcesti, v minulosti i v budoucnosti... (To, ze nekdo kulha na ceste, neni duvod, abyste mu amputoval obe nohy, kdyz jsou kulhave, ze to pry na voziku pujde lepe... Ze by tu byl technicky pokrok bez krestanstvi o nekolik staleti drive? Ale s jakymi nasledky, bez lasky a soucitu?! Kdyz se na historii podivate z perspektivy aspon platonskych mesicu, nejake stoleti sem nebo tam nehraje roli...)

(Judaismus byl kdysi davno pokrokovy, ale od prichodu Krista jiz neni, ale neco tam v te stare casti jeste je, co teprve bude pokrokove, az se z toho skrtne rasismus a neopravnena povysenost a dalsi "vata", a az k tomu lidstvo dozraje - uz skoro... To je taky obecne rozsirena povera, ze by platonske mesice byly vsechny stejne dlouhe, nebo ze by u nich zalezelo na hranicicich, ktere si dohodli mezi sebou v IAU..)

318412

30.9.2014 10:16

RE: Křesťanství není Judaismus

Dobrý den 46.?.?.?

Reakce na 318290

O tom, jak je křesťanské myšlení ve své jadrné podobě prosáklé ignorantstvím svědčí i Váš výrok: „Kdyz chcete vysazet vinohrad, musite vykacet kus lesa. “ K tomu jen to, že „kácení lesů“ se každému jednou vrátí, i křesťanům.
Ostatně na starověkých troskách „pohanské" klasiky vyrůstalo jak křesťanství, tak později i jeho afroasijská verze - islám, který si počíná zrovna tak ignorantsky, když se chlubí se svou původností tak mocně, jak mocně popírá antický původ všeho, co v tom ještě za něco stojí, když naštěstí ani nestačil všechno vědění použít jako palivo a něco přece jen zachoval i do středověku. Shrnul bych to slovy jednoho středověkého islámského filosofa – co jsme to jen za kulturu, když ani nedokážeme zničit to, co jiní před námi dokázali vytvořit.
>ze selhani jednotlivcu nemuzete obvinovat system, a obzvlaste ne jeste po skoro 2 tisicich letech...
Jednotlivců? O čem to píšete? Vždyť je to krize myšlení celé éry lidstva, infekce, co zasáhla rozum ve své podstatě a na sklonku své „zlaté éry“ může lidi klidně ještě přivést k totální záhubě, když se to nepovedlo ani v poslední světové válce, která byla jen jednou z celé nekončící šňůry za tu již nesnesitelně dlouhou dobu, kdy se můžeme „těšit“ z tohoto kultu smrti a šílenosti .

318306

1.10.2014 22:15

RE: Křesťanství není Judaismus

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Reakce na 318290

Osada havranu jakozto dokument o zivote starych Slovanu... pane vy jste uplny <CENSORED>.

318347

2.10.2014 10:25

RE: Křesťanství není Judaismus

cifix 93.?.?.?

Reakce na 318290

Človíčku, otevřete už oči. Soudíte o naši předcích Staroslovanech dle "Osady Havranů... " a tak podle vás bylo třeba zničit naši slovanskou kulturu? A Křesťanství nám přineslo "Svetlo a Svobodu" ?? Tak se podívejme co nám přinesli Cyril a Metod (TM) . Nepřinesli nám písmo, to jsme měli. Přinesli nám ZÁKONÍK. A v prvním odstavci bylo:... kdo uctívá po staru, ten propadne i s majetkem církvi a ta jej může prodat a výtěžek použít na ..." Takže to je ta Svoboda co nám přineslo křesťanství!! Otroctví a zničení naší kultury, kterou vy pohrdáte. MY jsme měli písmo - staroslověnská bukvice měla 49 písmen. Cyril s Metodem jich 9 vyškrtli nebo změnili. A třeba její zbytek v Rusku - azbuka jich má dnes už jen 33. V průběhu staletí byli křesťanskými feudály písmena ubírány. Toto má být vzestup kultury? A poslední vyškrtnutí provedli bolševici (Lunačarskij) hned po uzurpování moci - i z toho je vidět že bolševismus jede podle stejných not.

318376

28.9.2014 8:53

Moc hezky a dlouze sepsano

MoUdrostrak 90.?.?.?

Jádro pjůdla je ale V TOM, že všichni Zápaďané jsou SPOLUPACHATELI non-stop loupeže Vrchnosti (určené nám KNIHOU) a vrchnostenské vrstvy Shabes/GOY/im na zbylém světě - v poměru cca 1:10 (Zápaďané versus zbytek (BRICS+zbytek světa). [smích]

Zkuste nezaměstnaného západoEUropana, letícího si v zimě vykoupat kotníky na TY Kanáry (nebo do TOHO Ýdžiptu), požádat, aby se o svoji podporu v nezaměstnanosti rozdělil s deseti pozemšťany mimo EU a NATO. Zajistíte si nasměrování k Prof. Chocholoušku.

VŠICKNI jsme SPOLUPACHATELI - a naše Vrchnost i její Shabes/GOY/im dovedli naše spolupachatelství K DOKONALOSTI.

Nikdo, opravdu nikdo, nemá ve skutečnosti zájem měnit Status Quo. I tady na Zvědavci se původní návštěvníci kdysi re/krůt/ovali zejm. z xenofobů a rassistů. Tedy z těch, kterým nepřipadalo divný, že bílá nezaměstnaná huba pracuje na černo, lítá při tom 3x ročně do Ýdžiptu, neplatí daně - ale vadilo jim, že zlý Zikán "bere dáfky".

Můžete milionkrát psát sáhodlouhé litánie o "Rozmetání buržoazního systému a spravedlivém státu". Jádro pjůdla je ale ve skutečnosti v "dokonalém" spolupachatelství mlčící, lídlující, majority - Vrchnost i Shabes/GOY/im jen virtuózně dokázali pro sebe - I PRO NÁS - vytvořit Ráj na zemi - na účet ostatního světa.

Proto držíme ve skutečnosti s Vrchností (Predátory, bankstery, humanitárními bombardéry i Pravdo&Láskou) jeden jediný NEROZBORNÝ ŠIK - jen si to nejsme schopni a ochotni nad mrazáky s argentinskými jahodami v Líííídlu, Lídilllínku, tom milovaném Líííídlíííčku, autocensurně přiznat.

Otevřme brány Jevrópy a strhněme Mexico–United States barrier - rázem bude po Vrchnosti, Shabes/GOY/im - i PO NÁS [pláč]

V reálu tedy VŠICKNI unissono: Pravicujme, toonnelujme, jumanitárně bombardujme - dokud je KOHO, KDE a CO!

Jen když neteče Z NAŠEHO [smích]

318194

28.9.2014 10:42

RE: Moc hezky a dlouze sepsano

Emil Robot 46.?.?.?

Reakce na 318194

Přesně tak,k tomu není co dodat.....odpovědnost za stav tohoto veskrze zhovadilého světa má právě ta naše tzv.euroatlantická-židokřesťanská "civilízace"....

318198

30.9.2014 14:45

RE: Moc hezky a dlouze sepsano

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Reakce na 318198

Tak tak, Emile, dej k tomu čuchnout i Číňanovi a soudruh Moudrostrak přijde i o svůj investorský levicující největší ráj na zemi.
http://www.theguardian.com/world/2014/sep/29/-sp-h...

[velký smích]

318314

30.9.2014 17:08

RE: Moc hezky a dlouze sepsano

Emil Robot 46.?.?.?

Reakce na 318314

...nevidím důvod,proč by ten exportní mejdan s příslušenstvím(kromě válek,poslední dobou jediný významný exportní artikl USA&Comp.)neměl být vnucován i Číně...už několik pokusů bylo a protože není zájem,musí se to zkoušet dál....a právě v Hong Kongu a to ze scela pochopitelných důvodů...

318319

28.9.2014 14:56

RE: Moc hezky a dlouze sepsano

P.A.Semi 79.?.?.?

Reakce na 318194

Loupez vrchnosti lidu, to ano... Ale muzete mi rict, kde to v te Knize, kterou jste mel na mysli, je recene, ze mate byt vykoristovani?! Povim vam, je tam receno: "Co je cisarovo, dejte cisari", ve smyslu placeni dani... (Coz si i sam casto rikam, kdyz jsa panem sveho casu, presto musim prerusit to, co bych delat chtel, abych pracoval pro sveho zamestnavatele, a kdyz posilam dane a platim poplatky... A myslim, ze dokud budou penize (a verejne sluzby), budou i dane... Az nebudou penize, budou mit dane jinou formu, protoze verejne sluzby (skolstvi,zdravotnictvi,kultura,infrastruktura,atd.) jsou potreba...) Dale to, ze stary zakon dokumentuje ruzne krale - to ale byla realita te doby... (A byla i doba, kdy to "oko za oko" byl velky posun smerem ke Spravedlnosti...) Nikde tam ale neni "Prijdete do zeme zaslibene, aby vam tam vladli (kralove)" ... (Zeme zaslibena ani isr. neni uzemi, ale stav, a jeste jsme tam nedosli...)

To, ze bylo krestanstvi ZNEUZIVANO vladnouci tridou k ospravedlneni vykoristovani je ukazka neceho jineho - at date lidem jakkoli idealistickou viru v Dobro a Lasku, stejne ji zneuziji tak, jak k tomu jako lidstvo dorostli, resp. jak k tomu v prubehu uzivani dorostou... Princip Smerovky k absolutnimu Dobru je mimo jine v tom, ze to absolutni Dobro je v dalce, a nejde tam dojit a rict, ted tam jsme, ted je tady absolutni Dobro. Je ale neustale potreba jit tim smerem, a kdyz se jednou za cas uhnete nekam na stranu, zase narazite na pevnou smerovku: "Absolutni Dobro je Tam...", miluj blizniho sveho...!

Dale jsem si vzpomel - kdyby nebylo muslimum narizeno prisne abstraktni uvazovani, nemeli byste algebru, matematiku, a dalsi abstraktni vedy, pres al-chemii i chemii a potazmo i teorii mediciny zdokonalili na svou dobu vyznamne... (Ten pokrok v abstraktnich vedach, ktery prinesli muslimove nad ramec reku a indu, byl dost podstatny, a nakonec odstartoval i vedeckou revoluci v Evrope...)

Rekl bych, ze hlupaku jako hitler a bolsevici, kteri si mysleli, ze s vanickou vyleji i dite a pujde to i bez toho, bylo uz dost, a kam to vedlo jsme videli... BezDuchý rezim se brzy zvrtne k bezlitostnemu...

318208

29.9.2014 9:06

RE: Moc hezky a dlouze sepsano

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 318194

Ne. Zaměňujete příčinu a důsledek. Lídlující majorita, jak to nazýváte, je důsledkem a ano, lze to hezky po havlovsku nazvat spolupachatelstvím, kdyby tito, jak je nazýváte, pravicující Jeníčkové a lídlující Mařenky měli k dispozici všechny informace (dlouhodobě a koncepčně, tedy jako všem dostupné vzdělání), které by jim zajišťovaly objektivní pohled na realitu. Což nemají. Já tady v tom traktátu nesouhlasím se vším. Koncepci sociální bezpečnosti (KSB) znám už nějakou dobu a některé věci mi v ní nesedí, zejména onen přerozdělovací mechanismus, který zkrátka v lidské společnosti nemůže fungovat (nebo si neumím představit, jak to bez korupce zajistit a na tzv. uvědomělost nevěřím, žil jsem 25 let v reálném socialismu), stejně tak jako nevím, jakým mechanismem by se nominovali oni zasloužilí (meritokracie) do vlády (navíc o meritokracii v jednom kuse mluví i Fulford, takže je to odněkud tlačené) a dále zde nezmiňovaná nevyhnutelnost globalizace (i Fulford píše o globální vládě meritokracie). Tyto tři prvky mi v tom celém konceptu smrdí, jelikož mi připadají jen jako další kolo vysoce sofistikovaného oblbování těch přemýšlivějších a tedy často oponujících, aby nakonec přijali jejich globální NWO, jen se to pak bude jmenovat jinak a bude řečeno, že NWO byl poražen.
A to říkám s plným vědomím toho že demokracie jako systém prakticky neexistuje resp. je nefunkční. Ta může existovat opravdu jen na úrovni oné malé platónské "polis", tedy tam, kde si lidi vidí do talíře i do obecní kasy.
To, co je na KSB zajímavé je, že pravděpodobně rozkrývá značnou část doposud zakrytých principů vládnutí (možná že i základních zákonů vesmíru), ovšem podle priincipu 95% pravdy 5% dezinformace na klíčových uzlech poznání, aby ten konečný princip (úhelný kámen) stejně zůstal zamlžen a lidé byli opět jen nasměrováni žádoucím směrem. Ale možná, že už je skryt jen ten poslední dílek skládačky.
Co tady nebylo zmíněno je například to, že lidé ve skutečnosti disponují 7 smysly. Kromě 5ti tradičních se mezi ně počítá i svědomí a intuice (té se koneckonců odedávna říká 6. smysl). Odkaz na svědomí jako orientace v tom, co je správné a co ne se objevuje v některých dílech a já jsem přesvědčen, že ta elita nakonec vždy vše řekne (cíle, principy), jen je to velice roztroušené v malých zmínkách, aby se to nedalo poskládat. Myslím, že se nám tím vysmívají a možná, že (připustímme-li existenci metafyzických kategorií jako je např. ďábel) tím i pomocí masového vysílání těchto děl (filmy, koncerty, tv vysílání, olympiáda) vytvářejí mohutnou negativní energii (ti kdož to sledují se nevědomky modlí jejich modlitbu - vysílání negativní duchovní energie jako podporu pro vítězství zla )

318242

28.9.2014 11:41

STOP FED/USA

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 78.?.?.?

Niečo čo na USA/Sionistických sračkometoch(STV,JOJ, Markýza, Nova, ČT, ...) nenájdete(neuvidíte)!!! [chechtot] [mrknutí jedním okem]

Okupační rubl - Jevgenij Fjodorov - Vzdělávací TV - z roku 2012 titulky CZ https://www.youtube.com/watch?v=5cXMA_zwTxo

Jevgenij Fjodorov ze dne 17.09.2014, konec okupačního rubla - Vzdělávací TV titulky CZ https://www.youtube.com/watch?v=EInBDiJsOfs

V. V. Putin - Konference v Jaltě ze dne 14.08.2014 CZ Titulky
https://www.youtube.com/watch?v=52E4lVOHTCQ

318202

28.9.2014 11:51

je tam jinak co k počtení

ppppp ur (zavináč) stonline (tečka) sk 178.?.?.?

"Nutnost rozmetání kapitalistických forem vlastnictví a (ne)kulturních pilířů"

To bych takhle nerekl. Motivem pro organizační pohnutky človeka není kapitalismus, ale filosofie. Postup, jak pristupuje k ostatním lidem, zda je má za pracanty, konkurenty, nebo společníky. Od toho závisí organizace a volba společenské struktury.

Nejsme tak prumerne bohatí a sobestační, aby jsme mohli "rozmetávat" bez rizika zhroucení. Reálný život je složitý sám osobe, a další rizika to jenom zhoršují. Mnozí filozofové tyhle pohledy reší príliš "od stolu".

Platón, Ježíš, američtí Indiáni, i mnozí z nás jsme netušili o možné koncentraci lidské populace, a podmínkách mírového soužití. Na pomer koncentrace vuči zdrojum, a na efektivitu jejich využití "dojeli" mnozí filosofové, co činí jejich výroky použitelé jen zčásti, nebo vubec. "Láska k bližnímu" coby zachování druhu je sice vysoce pokroková, ale nereší ekologii množení versus zdroje.

Demokracie je pojem, který pusobí jako oxymoron. Demokracie "3.p.komu-čemu-lidu" je v podstate totéž, co feudální vláda v ružovém zastoupena mluvčíma v parlamentu, kdežto demokracie "4.p.koho-čeho-lidu" je nám podsouvána coby model, kde lid vládne sám sobe, co je protimluv. Sám sobe vládnout v plurálu nejde, lze vládnout pouze nekomu a nečemu.

"Stvořitel není součástí vesmíru", težko ríct. Nejde vyvrátit ani opak, že vesmír je součást bytosti "Stvoritele".

Pojem "rezonance" byl použitý technicky nesprávne. Na test oblasti shody vzorku je vhodnejší pojem "konvoluce". Je méne zažitý a také méne deformovaný. Na test délky periody zase "oscilace". Rezonance nastává pri možnosti postupného navyšování veličiny za stejné frekvence.

Relativizační kampaň s dosahem do filosofie je teorie relativity (TR).
Je založena na neschopnosti neco merit, a tím podsouvá lidem neexistenci éteru. Anuluje otázku, co je to éter, a odkud se vzal. Hmota bez éteru by nemela jak existovat. TR je logicky nekonzistentní.

Princip "mezigenerační konflikt", "zhmotnení myšlenky" a "míry" kvituju. Použil bych "osvojení", místo zhmotnení, ať se nedává zelená obchodníkum s pojmama.
"Jednota v mnohosti" je politický oxymoron, nesouhlasím. Nejaké "vibrace na ruzných vlnových délkách" pramení spíš z deformace náhledu na deje. Nahradil bych zákonem rovnováhy vlivu. To co se píše dále o "zákonu reciprocity/rovnováhy" spíš vede na synergii. Velký počet zákonu škodí [smích] Dnes máme proto složité zákony, aby prodloužené ruky anonymní moci nemuseli používat rozum a nenesli odpovednost. Anonymvládce je lépe krytý pred reakcí zločincu, ale také pred oprávneným sesazením, pokud príliš ujel mimo realitu, nebo si zvykl príliš plýtvat a zneužívat privilegia. Vládce ví, že má spolupachatele, jak napsala straka. Každý vládce byl jednou človek, a vznikl výberem z lidu. Stejne tak výberem muže zaniknout, dá-li nečím osvícený nebo potemnelý ...Automaticky kráceno

318203

29.9.2014 12:33

RE: je tam jinak co k počtení

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 318203

Souhlasím s vámi, jen v otázce zacházení se zdroji vs ekologie bych zmínil, že všechny systémy (nejen stroje, ale i např. mechnismus výroby potravin a jejich doprava ke konzumentům), co lidstvo zatím vymyslelo pracuje s účinností řekněme 5-30% neboli zvyšováním účinnosti využití zdrojů je tato planeta schopna uživit stávající populaci a možná i více. Těžko říci jestli stávající systémy jsou to nejlepší, co jsme schopni vymyslet a nebo jsou takto zafixovány (už přes 100 let), aby sloužily sobeckým zájmům elity (ekonomická a zdrojová závislost populace na nich)

318257

28.9.2014 14:12

Dvě připomínky.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 141.?.?.?

Dvě připomínky k zamyšlení:

1. Proč pisatel nesdělil, odkud konkrétně čerpal? Vždyť prakticky vše co napsal není původní, ale převzaté. Škoda (zejména pisatelova).

2. Proč se v celém textu pouze na jednom místě vyskytuje zmínka o morálce ? Byl pisatelem vůbec pochopen tento pojem a jeho význam k myšlenkám předloženým v kompilaci?

Tyto připomínky nejsou myšleny jako kritika vlastního textu.

318206

28.9.2014 14:17

Ano kosmickým zákonům a společnosti vycházejících z nich

Antitroll 78.?.?.?

Velmi dobrý článek i s dobře popsanými algoritmy, které mají fungovat v budoucím světě.

Socialismus, fašismus, Konzervatismus, apod. jsou ideoologie starého světa.
Kapitalismus jako produkt insdustrializace a předchozí feudalistické oligarchie bohužel není projevem jak píše autor přirozeného řádu Univerza.
Přirozeným kosmickým zákonem je harmonie, jinak funguje chaos. Chaos je nejen anarchie, ale také období něčeho se rodícího, a krátce po něčem zanikajícím...

Pokud budeme brát ve fakt, že je lidská společnost PŘIROZENĚ ŘÍZENÁ JEDNOTNÝM NEVIDITELNÝM VĚDOMÍM JAKO MRAVENCI, NEBO ŽIVOT V PŘÍRODĚ, tak nejlépe nám k tomu pomůže přizpůsobit náš život, tzv.rodinným a kmenovým skupinám, které tvoří společenství, které si vzájemně prospívá.

SPOLEČNOST VZÁJEMNĚ PROSPÍVAJÍCÍ, A TRVALE UDRŽITELNÁ, pokud možno SAMOŘÍDÍCÍ je potom tím směrem, kterým by se lidstvo mělo vydat.
Zapomeňme na -ismy, a náboženství!!!
TO JE STARÝ PROKLETÝ SVĚT!'

318207

28.9.2014 15:27

Stručný komentář

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 93.?.?.?

My, lidé, máte tendenci nahlížet na sebe bez odstupu se zátěží individuální determinace a momentálního stavu. To se týká každého autora, jakkoli se snaží o "objektivitu". Ostré oddělení kosmu a taxu je typickým projevem analytického myšlení, jemuž v danou chvíli chybí systéza. Předně, kosmos nás ovlivňuje jako živočišný druh v rozsahu biologické determinace a míry otupění přirozených reflexů vlivem socioekonomické autonomizace. Proto nelze striktně oba "světy" od sebe oddělovat a naopak je nezbytné hledat, identifikovat a poznávat ony propojující vazby.

Zhoubný je individualismus odmítající určující prvky obsažené v jednotlivcově okolí. Výroky lidských individuí jako "je to přece moje banka a tak si s ní mohu dělat co chci" jsou výtečnou ilustrací. Pak je i lex jako jednotlivcův produkt zmetek ignorující nekompatibilní podmínky, v nichž má působit.

Kardinální problém spočívá v tom, že bezprostřední socioekonomické motivace (např. osobní ekonomický prospěch) jsou silnější než motivace přenášené jemným předivem kolektivního vědomí napojeného na kosmos. Proto je nezbytné systematicky působit na oslabování těchto bezprostředních motivací a posilovat ty, jež se váží ke kosmu jako přirozenému řádu. Odtud plyne odsouzení všech vládních systémů známých v historii k neúspěchu předem, neb nemají nástroje na eliminaci bezprostředně přemotivovaných jedinců z exekutivní a zákonodárné sféry vlády.

Takže je to jen na naší kuráži mluvit pravdu, konat pravdu a každému tuto, nikoli individuální, pravdu dopřávat. Je to nepohodlné, krátkodobě nezřídka útrpné a nikoli bez rizik pro nejbližší. Jiné cesty však není, nemáme-li k naší zkáze ignorovat kosmos, jehož jsme součástí...

318210

28.9.2014 16:33

Osobně si myslím

Pepan 178.?.?.?

že se svět v prdel obrací. Stačí se podívat jenom jak se změnili povahy lidí od "sametu". Podívejte se jaké hodnoty zastávají. Ti se nikdy dohromady nedají a toho současný režim využívá. Západu se podařilo za dvě desetiletí zničit republiku a hlavně rozeštvat lidi. Bohužel je to podle mě nevratné. Mě již to opravdu může být jedno, ale lituji malých dětí a jejich životů bez budoucnosti [pláč]

318211

28.9.2014 19:39

Jak to je?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 146.?.?.?

PROČ jsou lidé očkováni (těmi 2000 vrchními zparazitovatělými, kteří jsou nejvíce ovládáni) ? Když je známo,že vakcíny pro novorozence jsou podvod a skládají se z 98% z neurotoxinů smíchaných s "hadími" sračkami. Tak jak to je??!! Mají být lidé jen debilní pro funkční otroctví a nebo je v tom JEŠTĚ NĚCO VÍC, třeba aplikace funkce množícího se KOKONU, tzn. na úkor lidí množení se "těch sraček"?? Je možné, že společnost a celý Svět je tak plný zla a v nerovnováze jenom proto, že jsou lidé ovládáni mutujícím druhem viru??

318218

28.9.2014 21:02

RE: Jak to je?

Rudy 1 213.?.?.?

Reakce na 318218

>PROČ jsou lidé očkováni (těmi 2000 vrchními
>zparazitovatělými, kteří jsou nejvíce ovládáni) ? Když je
>známo,že vakcíny pro novorozence jsou podvod a skládají se z
>98% z neurotoxinů smíchaných s "hadími" sračkami. Tak jak to
>je??!! Mají být lidé jen debilní pro funkční otroctví a
>nebo je v tom JEŠTĚ NĚCO VÍC, třeba aplikace funkce
>množícího se KOKONU, tzn. na úkor lidí množení se "těch
>sraček"?? Je možné, že společnost a celý Svět je tak plný
>zla a v nerovnováze jenom proto, že jsou lidé ovládáni
>mutujícím druhem viru??

No milý anonyme,snad by jsi měl doložit alespoň odkazem svá
tvrzení,jinak se dá říct,že je to šíření poplašné zprávy,v jejímž
důsledku mohou mít někteří nevyzrálí jedinci na svědomí invaliditu,nebo i úmrtí svých dětí.
Pokud nasloucháš svému faráři při kázání,je to tvůj problém a
nevytvářej paniku.
Tvá anonymita je mi lhostejná ale dovol abych tě upozornil,že v dnešní době již každý školák tě umí najít včetně č.p.objektu.
Nejsi anonym,jsi IP 146..... [velký smích]

318222

29.9.2014 0:48

RE: Jak to je?

Člověk 107.?.?.?

Reakce na 318222

rudy,ty pojmenovaný anonyme s NEMĚNNOU ip adresou,málem jsem se počůral z tvé neschopnosti a neznalosti tohoto světa! HAHAHA!

Že ty nejsi schopen si vyjádřená FAKTA ověřit je jen tvůj problém,čímž zvyšuješ riziko úmrtí či invalidity mnohých dětí stejně neschopných osob,jako jsi ty. Ale...né každý měl k dispozici zde předkládaná fakta a proto-dej si pozor na dobu a rychle přehoď placku, až vypukne NAPLNO OPRÁVNĚNÁ panika u všech rodičů dětí a to nejen TĚCH VÝRAZNĚ A VIDITELNĚ POŠKOZENÝCH očkováním! Protože pak nestačíš "utíkat" ani na Mars! Zde jsou odkazy O PRAVDĚ, neboť vím, že ty jako i mnozí za svou neschopnost nemůžeš, a tuším a proto chci vědět větší detaily FAKTŮ o tom,proč jsou lidé DEBILIZOVÁNI očkováním, od narození NEUROTOXICKÝMI LÁTKAMI A SRAČKAMI!! Nepište tu žádní vypláchlí zoufalci neschopní (či přímo parazitičtí doktoři,blábolící svou lživou mantru= ze strachu!!), jenž proto nemají co říct. Napište ti,kteří se chtějí s lidmi podělit o větší DETAILY pravdy. Neb víte... že toto je ta PRIORITA SVĚTA! Již pravda značně prosakuje, ale potřebujeme skutečně vědět více. Tak kdokoliv znáte NĚCO VÍC,napište to=pro Štěstí lidstva! Díky!!!
https://www.youtube.com/watch?v=F4Oy3TsfqPo
http://jpavol.sweb.cz/bakterie_a_viry_nejsou_iniciatory.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ycpTHgQSjsk
http://www.knihy-a.cz/22405/farmaceuticky-prumysl-jako-organizovany-podvod

318230

29.9.2014 1:15

RE: Jak to je?

Jemeljan 178.?.?.?

Reakce na 318222

Pročpak napadáš předchozího přispěvatele, nazývaje ho anonymen, když jsi totéž? A jako anonym mu tady vyhrožuješ, že je šiřitelem poplašné zprávy jen proto, že jsi líný najít si potřebné informace.
Co jsi vlastně zač a co si to vůbec dovoluješ?
Jsi drzý, jako žid.

318232

28.9.2014 21:22

Kapitalismus

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?

oslavovaný těmi, kteří se v něm napakovali z cizí práce a ze ždímání, obelhávání a podvádění naivních občanů je parazitický systém, který opakovaně vede ke krizím, válkám, státním převratům a dalším hrůzám. Doplácejí na ně stamiliony nevinných svým utrpením, živořením i vlastními životy a vyvolávají je a silně z nich profitují především boháči, aristokrati a jejich poradci ukrytí ve svých rezidencích s cílem posílit své již tak obrovské bohatství a moc. Něco zbyde i na servilní poskoky v manažerských a politických funkcích. Vyniká ždímáním lidí, proto je navenek docela efektivní.Neoliberální kapitalistický stát, nazývaný demokracie (slovo kapitalismus je dost profláknuté, a proto nepoužívané) je už ryze privátní podnik horního procenta obyvatelstva, který dokonale stříhá i likviduje poslušné ovce.Tím ale požírá i sám sebe. Změnit či lépe odstranit jej navždy na smetiště dějin vyžaduje především potlačit vypočítavost, chamtivost a zbabělost jednotlivců. Změnit systém je těžké, ale změnit sám sebe ještě daleko těžší.

318223

30.9.2014 21:36

RE: Kapitalismus

novapalo 212.?.?.?

Reakce na 318223

Je to tak. Kapitalizmus je len pre koristenie obyvateľov západu na ostatných častiach tejto planéty. Demokracia je z hľadiska filozofie aj psychológie absolútne degeneratívny systém.
Ja som hlboko duchovne presvedčený, že demokrat, ktorý je presvedčený, že Cigán, ktorý nepracuje posledných 10 rokov, je aj tak rovný mne, ktorý píšem tento komentár - je určite duševne chorý.
Preto sa my všetci musíme pozrieť na týchto demokratických duševne chorých a treba všetkým prisťahovať do susedstva minimálne 2-4 takéto Cigánske neprispôsobivé rodiny.
Možno sa títo duševne chorí jedinci vyliečia...... ha, ha.
A teda - určite na Pražský hrad minimálne 50 Cigánských rodín - však predsa demokraticky sú rovnoprávni........
Tak prečo ich nechcete na Pražskom hrade??!!
Nie ste demokrati.
Musíte Cigánom sprístupniť váš český Pražský hrad...... ha, ha.
Ak nie, tak Vás všetci demokrati zažalujeme na EU súd a budeme Vás súdiť ako Srbov....... ha, ha. Ak neprijmete na Pražskom hrade aspoň 50 Cigánov, tak Vám EU tam pošle 500 moslimských Kosovcov (asi aj s hašišom?).......... ha, ha.
Ste ale vy demokrati slovenskí aj českí somári....

318324

28.9.2014 23:03

Vývoj lidské společnosti.

Maxmilián 212.?.?.?

Nové myšlenky uspořádání lidské společnosti přinášeli vždy filozofové. Nevím již který z nich vymyslel tézi, že lidská společnost se neustále vyvíjí a uspořádání, které vyhovuje pouze úzké vrstvě lidí je nahrazeno jiným, spravedlivějším a povýšil tuto tézi na zákonitost rozvoje lidské společnosti, která se uplatňuje automaticky bez vědomého řízení lidmi. Zdá se, že se právě nacházíme v době, kdy současné uspořádání společnosti přestává vyhovovat většině lidí a naopak malá část začíná nabývat přesvědčení, že jejich majetek je opravňuje k rozhodování jak se má společnost dále rozvíjet, nebo také nerozvíjet a společnost redukovat a uspořádat tak, aby se dala snadno ovládat. Přináší to sebou vznik nových myslitelů navrhujících jak by měla budoucí společnost vypadat. Jsme teď svědky utváření nových myšlenek a předkládaných k široké diskusi. Pozoruhodné na tom je to, že se této diskuze v žádném smyslu nezúčastňuje současná politická špička ani pravicová, ani levicová. Je správné, že se snažíme si nejdříve ujasnit jak by měla ta lepší společnost vypadat a zatím neuvažujeme o tom, jak toho dosáhnout. Teprve až budeme mít aspoň v hrubých rysech jasno, tak teprve může uvažovat o tom jakou cestu zvolíme, abychom cíle dosáhli. Je však jisté, že současná situace začíná nazrávat k tomu, abychom o radikální změně začali opravdově uvažovat. Výše uvedený článek bych proto zařadil mezi ty, které vyvolávají v lidech nutnost přemýšlet a tvořit si vlastní závěry, hledat nedostatky předkládaných myšlenek a navrhovat vlastní řešení. Proto tento článek řadím mezi ostatními vysoko před obvyklými, které jen popisují současné dění.

318226

29.9.2014 1:55

RE: Vývoj lidské společnosti.

jh111 94.?.?.?

Reakce na 318226

Pro řízení společnosti je nejdůležitější zpětná vazba od občanů společnosti na řízení státu. Na tohle se takticky zapomíná při všech revolucích a nechávají se tak oétevřená vrátka degeneraci dobrých myšlenek z počátků revolucí.
Tedy žádní geniální vůdci, ale nastavení způsobu vlády, aby to nešlo tzv. lidově ojebat.
Takže vláda by měla být kontrolována stínovou vládou a to celé úřadem ombudsmana s dostatečnými pravomocemi pro ovlivnění vlád.
Na tento úřad by se obraceli prostí občané s připomínkami, které by se musely řešit a ne schazovat stěžovatele jako potížisty. Zákony by měly vstupovat v platnost online všechny a ne pouze vyvolené.
http://harmonie111.webnode.cz/

318234

29.9.2014 0:21

Plagiat

ami 209.?.?.?

Nechce sa mi veriť vlastným očiam aky plagiát vytvoril Radim Lhoták. Cela myšlienka vychádza z ruských prác o Koncepte socialnej bezpecnost ktore pravidelne prekladajú z ruštiny ľudia na

http://leva-net.webnode.cz/

kde si do čerta môže každý stiahnuť materálov na autorom bohapusto ukradnuté téma koľko chce a na inej úrovni. Ale to autor asi nepotrebuje uvázať aby sa nespochybnila jeho genialita. Tak to som sa naozaj už nasral na autora, ináč grafomana.
Dokonca tu pletie piate cez deviate aj nejaký "udo1". ("Udo" je na spomínanom webe ako doma len netrepe o vibraciách). Že by sa okrem myšlienok kradli už aj nicky? S prílepením číslovky ked už sa na "strojarine v Blave" (udo1) naučil o počítačoch veľké hovno a nevie Java script aby sa tu prezentoval pod nickom Udo. Radšej "vibruj" chlape...
A ešte ma udivuje že ľudia čo si sem pravidelne chodia "dvíhať" zrejme pošramotené ego, čumia na článok ako báger na tvrdú hlinu. Zrejme je Zvedavec jedine čo na nete poznajú. A tak mi nedá nepripomenúť biblicke Blahoslavenstvá....

318229

29.9.2014 9:50

RE: Plagiat

Lentilka 194.?.?.?

Reakce na 318229

..ale na druhou stranu, nějaký ten přínos v tom je - minimálně ukázal, že tato "cesta" je jen teoretizující a v dusledcích i zcela slepá, a chybami se přeci člověk "učí" (anebo by alespoň mohl, někdy, možná?)...

Malým, ale o to významnějším bonusem pro mne je i to, že se projevili i lidé, kteří mají své prakticky použitelné názory, kterými jsou sami pro sebe s to určit kvalitu (zda je "slepá, anebo někam i vede - a dokonce i KAM vede...) u té či oné, na oko téměř světoborné (i.e. pojednání nejvyššího významu), idey.

A tohle si v dnešní době zasluhuje mou vděčnost. Díky.

318248

29.9.2014 15:19

RE: Plagiat

Radim Lhoták radim (tečka) lhotak (zavináč) arsiqa (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 318229

Aby bylo jasno, v poslední části čerpám a částečně i cituji z "Dostatečně všeobecné teorie řízení", kterou v textu jako zdroj uvádím. Jde o vědeckou teorii vyvinutou v Rusku, která není chráněna autorským či patentovým právem. V žádném případě nejde o autorské články z nějakého internetového zdroje, vč. leva-net, kde lze nalézt slovenský překlad DVTR z ruštiny.

318267

30.9.2014 0:23

RE: Plagiat

ami 77.?.?.?

Reakce na 318267

Ospravedňujem sa autorovi za ostrý tón mojej reakcie. Ale nepokladám za dostatočné: "Není cílem ani v možnostech tohoto pojednání vysvětlit dostatečně všeobecnou teorii řízení. Laskavý čtenář si ji může vyhledat například na internetu v překladu z ruského originálu (heslo DVTR)." Pri ri citácii skratkou býva dobrým zvykom písať začiatočné písmená plného názvu veľké. Ináč neinformovanému čitateľovi nedôjde.
Asi nie som láskavý čitatel keď najdôležitejší produkt sociologického výzkumu posledných rokov ktorý je predmetom "u čertech" vážneho záujmu nie len usákov ale HLAVNE štátov kde socialpsychopati nie sú ešte totálne pri moci ako je to v naších banánových republikách a autor pôvodný zdroj spomenie len tak mimochodom na konci...
Pre menej chápavých si dovoľujem odbočku z hlavnej témy. Mám na globálnych prediktorov jasne identifikovateľných v pôvodných zdrojoch. A akokoľvek sa to zdá (ovčanom a iným strážcom toho správneho názorového prúdu) tendenčné, nemienim o tom polemizovať či je správnejšie pomenovanie ŽID. Prípadní abonenti o polemiku mi môžu byť u riti...historických faktov tohoto schválne zjednošeného tvrdenia je toľko že 'Zvedavec' nemá na to reálnu diskovú kapacitu aby ich archivoval. Neberiem alibizmus "nie všetci Židia sú sionisti". Ani SSesáci neboli všetci vrahovia. Ide o spôsoby uplatňovania asociálneho konania dotyčnej skupiny - lebo o národe nemôže byť reč ani náhodou - v praxi. A to je každámu triezvo uvažujúcemu človeku úplne jasné - raz je to židovský štát, inokedy židovské náboženstvo. Podľa toho ako sa to kedy hodí. Ale vždy sú konečným produktom 'megaoblbovačky a megamrtvoly'. Jediná skalárna veličina je slovo ŽID a s tým súvisiace potoky krvi ktoré v konečnom dôsledku najdete za každým svinstvom čo sa udialo v histórii ľudstva. Je to o hovne či sa jedná o najkrvavejšiu "historickú" knihu ľudských dejín zvanú Biblia alebo Solženicinových "200 rokov spolu".
BTW, voči tej kresťanskej je aj jej Satanská verzia čo sa týka morálky slabý odvar...dôsledky tejto (náboženskej, štátnej, alebo inej - nech si čitateľ vyberie) filozofie sa dajú verifikovať na každom kroku. Kto to nevidí ale hlavne nechce vidieť je buď novinár, umelec, právnik alebo iný druh parazita. Najskôr však platený troll. Pardon, emócie...

Predmetnému článku sa okrem už spomenutého nedá vytknúť nič. Je napísaný tak aby aj ľudia ktorý nechodia inde ako na Zvedavec porozumeli. Zdá sa ale že väčšinu to neoslovilo čo je normálný zjav v Absurdistane (použité konštatovanie nemieni narušovať autorské práva scenáru k filmu Idiokracia - Absurdistan) v ktorom žijeme a kde sa napĺňajú Orwellové najčernejšie predpovede. A nie len jeho, bohužiaľ...

318294

30.9.2014 1:20

RE: Plagiat

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 86.?.?.?

Reakce na 318294

"Kto to nevidí ale hlavne nechce vidieť je buď novinár, umelec, právnik alebo iný druh parazita." Doplnil by som, alebo sprostý somár. [chechtot]

318295

29.9.2014 5:27

nechci mít pěnu u huby..

fohat 194.?.?.?

od neustáleho proudu slovních výpotku intelektuálního balastu..Tak se omezím na pár právěkých citátu a jeden dialog.Lidé ve světě nepochybujte,právě učení je počátkem pochyb..Pracujete-li na své mysli svou myslí,jak se chcete vyhnout zmatení? https://www.youtube.com/watch?v=1DgPaoObetE

318235

29.9.2014 9:12

o ničom

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 95.?.?.?

Kým tu nebude konkrétna aplikácia a teréne a nie v hlave autora, tak celé je to ukážka, ako napísať aj dlhší text o ničom.

318243

29.9.2014 13:31

Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?

lubosmat 195.?.?.?

1) Aby pojem štát mohol byť zovšeobecnením musia byť minimálne dva!
2) A sú štáty minimálne dva musia mať hranice!
3) Ak má štát hranice musí mať funkcie správne a mocenské!
4) Ak chceme mať štátnu správu potrebujeme riadenie!
5) Ak chceme mať štátnu moc potrebujeme armádu!
6) Ak chceme aby štát bol spravodlivý musíme mať spoločenské normy - zákony!
7) Spravodlivý štát = spravodlivé zákony!
8) Čo je vlastne spravodlivé?
Mravec, včela, termit, osa svoje spoločenské určenie neriešia, podriadia svoj život celku účelne a bez reptania.
Organická spoločnosť = uvedomelý a štruktúre podriadený jedinec!
9) Kde sa ocitla sloboda? Máme možnosť voľby? A čo moja modrá krv?
Ja chcem viac ako je medián! Ja chcem svoje drahé hračky! Viete kto som ja!
10) Riadenie a samoregulačný mechanizmus?
Riadenie vedie k utláčaniu individualít a samoregulácia k utláčaniu individualitami.

318258

29.9.2014 20:29

RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?

jh111 94.?.?.?

Reakce na 318258

Reaguji na 10) Riadenie a samoregulačný mechanizmus?
Riadenie vedie k utláčaniu individualít a samoregulácia k utláčaniu individualitami.

10) Riadenie a samoregulačný mechanizmus?
Riadenie vedie k utláčaniu individualít . A to je dobře, nebo špatně? Např. potlačení individualit typu Hitlera, Stalina?

samoregulácia k utláčaniu individualitami. Tak to je něco jako držet hubu a krok z éry reálného socialismu?
A co jako pan navrhuje? V oblasti řízení státu?

318284

30.9.2014 4:32

rad bych pogratuloval...

favela 113.?.?.?

Reakce na 318284

... vsem diskutujicim za opravdu kvalitni prispevky...Bohuzel se nam demokracie nevyvijela tak jak by mela...Propasoval se do ni kapitalismus-imperialismus a fasismus..A tyranie vseho druhu...Vyrabi se denne zakazy, pomoci represivnich zakonu a narizeni /vsecko lidske deni je zaminka/ a neni si mozne nepovsimnout ze jsou ty zakazy hlavne proti tem co maji vlastne vladnout a vyrabeny temi , kteri jsou v demokraciich vlastne zamestnanci vetsiny !! Ale vse je povolenou vladnoucim elitam vcetne lzi , zlocinu a i casto nepotrestane porusovani jejich vlastnich zakonu,a nekdy navic i s odmenou!! Vetsina aktivit demovlad jsou obusky kterymi nas biji nas po hlavach za ucelem udrzeni se u moci a zachovani vnuceneho politickeho systemu, ktery uz davno nevyhovuje lidem , ale pouze nadrazenym a represivnim elitam..

318300

30.9.2014 15:27

RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?

lubosmat 195.?.?.?

Reakce na 318284

Dobrá reakcia.
Mám problém s tým, či vôbec môžeme hovoriť o štáte, ktorý si svoje povinnosti voči občanom – individualitám absolútne neplní.
1) Riadi nás EU,
2) „Armáda“ je podriadená veleniu NATO,
3) Politici sú individuality podvádzajúce sústavne svojich voličov.

Čo môžeme navrhnúť, keď máme týchto päť možností, dohromady sú to tieto tri: Buď – Alebo?

Nie som obhajca rovnostárstva, to kopanie do naozaj šikovných ľudí z obdobia socializmu ma fakt štvalo, taktiež čudné a nezmyselné vyzdvihovanie manuálnej práce. Napriek všetkému si myslím, že to bol systém, ktorý bolo možné reformovať a rozvíjať bez vojen, elity konajúce v svojom úzkom súkromnom záujme boli postihnuteľné a vymeniteľné.

Zabetónované nahromadené súkromné zdroje, keď väčšina ľudí, (pracujúcich, zamestnancov, živnostníkov, drobných podnikateľov a poľnohospodárov) je prinútená akceptovať zákony podporujúce bohatnutie najbohatších, keď sa „ohlodaná kostra štátu“ používala len na to, aby sa použila na prehlbujúce zadlžovanie ľudí voči cudzím záujmom, a tiež na nepochopiteľné arbitráže z nekompetentnosti, toto nie je riadenie, to je tá samoregulácia.

Vrátili sme sa k zriadeniu, kde sa prejavujú všetky negatíva imperiálneho a korporátneho kapitalizmu, s veľkým nebezpečenstvom globálnych vojen a sociálnych nepokojov podnecovaných pre vlastné záujmy práve spomenutými hegemónmi.

Nemôžeme sa hrdiť štátom, ktorý sa vzdal samostatnej hospodárskej politiky, bez toho, aby si najskôr dohodol podmienky pre svoj rozvoj a budúcnosť.

Zvrátiť vývoj, alebo ho posunúť na správnu cestu je za 25 rokov kotúľania dole kopcom prakticky nemožné, ale ak ste lyžiar viete, že je to možné aspoň zastaviť, stačí sa narovnať a roztiahnuť ruky.

PS: Nohy radšej nie, lebo podnikavci zo západu to do teba narvú bez ohľadu na pohlavie.

318316

30.9.2014 22:08

RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?

jh111 94.?.?.?

Reakce na 318316

Svůj názor na změnu řízení státu jsem popsal v příspěvku výše viz.
Pro řízení společnosti je nejdůležitější zpětná vazba od občanů společnosti na řízení státu. Na tohle se takticky zapomíná při všech revolucích a nechávají se tak oétevřená vrátka degeneraci dobrých myšlenek z počátků revolucí.
Tedy žádní geniální vůdci, ale nastavení způsobu vlády, aby to nešlo tzv. lidově ojebat.
Takže vláda by měla být kontrolována stínovou vládou a to celé úřadem ombudsmana s dostatečnými pravomocemi pro ovlivnění vlád.
Na tento úřad by se obraceli prostí občané s připomínkami, které by se musely řešit a ne schazovat stěžovatele jako potížisty. Zákony by měly vstupovat v platnost online všechny a ne pouze vyvolené.
http://harmonie111.webnode.cz/

318325

1.10.2014 13:36

RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 318325

...máte i na svých stránkách (viz odkaz?) chyby, dualita bez POZOROVATELE by neměla smysl. Svět se řídí archetypem trojice. Ne ale trojice, kterou nám vsugerovalo křesťanství, ale trojice, která je v samotném počátku všeho, co vzniká.
Bez POHYBU by náš ani jiné světy nevznikly. A Pohyb by bez Směru a Rychlosti také nevznikl.

Takže se račte podívat na jiné stránky, kde se dozvíte víc o fyzice, která spojuje síly v prostoru tak, až vytvořili přírodu a člověka. A jeho jazyky, protože ty vytvářejí základnu pro to, v co občas uvěříme, čemu dáme svou důvěru. Tam se třeba dozvíte něco o přírodních zákonech, které pomohly vytvořit člověka a jeho styl uvažování.

318333

1.10.2014 17:29

RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?

Danielle 82.?.?.?

Reakce na 318333

A teraz si predstavte, ze cas je len bod a my sme jeho projekcia do priestoru...

318336

1.10.2014 20:33

RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 318336

pokud si uvědomíte, že každý ten bod je jeden vedle dalšího v řadě za sebou a současně i ve sloupci nad sebou - pak máte aspoň trochu vědomosti o povaze času, přesněji o povaze informačních bodů, jejich komplexem je i každý člověk.
Jinak ale platí, že je to pouze dohodnutý nástroj k organizování našich i cizích pohybů. Jinak by totiž např. časová pásma postrádala smysl i logiku,....

318343

1.10.2014 17:57

RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 318333

"Bez POHYBU by náš ani jiné světy nevznikly. A Pohyb by bez Směru a Rychlosti také nevznikl."

Nejdřív byl pohyb - poté směr a rychlost - a další atributy pohybu - zrychlení...

Ovšem na samém počátku všeho živého byly CHEMICKÉ procesy - např. vznik mlhoviny.

318338

1.10.2014 21:01

RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 318338

nikoliv. Zkus vytvořit pohyb bez jeho směrování, každý pohyb má také SOUČASNĚ i rychlost. Nebo znáš nějaký pohyb, který nemá rychlost?
Pohyb je prvním "archetypem trojice", od něj se odvíjí jiný pohled na fyziku, nezatížený matematickými konstrukcemi. Černá díra nevědomosti existuje v celku, tedy v singularitě člověka a jeho nevědomosti.
Fyziku budu asi muset vyučovat, takovéhle neznalosti o SLOŽKÁCH pohybu - TO JE VOSTUDA....
Chemie je až pokračování (překabátění) alchymie, Začít musíš od začátku začátků - z prázdnoty ve slovu NIC - která nutně musela někdy existovat,...
..no, nebudu tu Stworovi plýtvat místem, na mých stránkách je toho dost, co by mělo být v učebnicích....

318344

2.10.2014 11:57

RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 318344

"nikoliv. Zkus vytvořit pohyb bez jeho směrování, každý pohyb má také SOUČASNĚ i rychlost. Nebo znáš nějaký pohyb, který nemá rychlost?"

Jakou roli hraje v pohybu hmota? Je pohyb časově invariantní?

" Fyziku budu asi muset vyučovat, takovéhle neznalosti o SLOŽKÁCH pohybu - TO JE VOSTUDA....
Chemie je až pokračování (překabátění) alchymie, Začít musíš od začátku začátků - z prázdnoty ve slovu NIC - která nutně musela někdy existovat,..."

Přeji Vám, abyste přednášel na ČVUT FEL technická kybernetika -
garantuji Vám 100% účast - fakulta Jaderné fyziky by taky neopovrhla - to "překabátění" alchymie na chemii je originální.

Těšíme se
[smích] [cool] [chechtot]

318386

2.10.2014 15:10

RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 318386

..dík za srandičky, ale takovou ctižádost nemám. Popral jsem se s Gödelem, a to donesu matikářům možná "nafstek"..., ale raději pro radost.:
http://www.nejsmeovce.cz/clanky/archetypy-fyziky/hodnota-cestiny-a-matematiky-v-prostoru-cloveka.html
..omlouvám se p. Stworovi, už mizímmmm......

318393

2.10.2014 17:51

RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 318393

"..dík za srandičky, ale takovou ctižádost nemám. Popral jsem se s Gödelem, a to donesu matikářům možná "nafstek"..., ale raději pro radost.:
http://www.nejsmeovce.cz/clanky/archetypy-fyziky/hodnota-cestiny-a-matematiky-v-prostoru-cloveka.html"


Fyzika jinak = konina?

Pana Kurta jste měl uvést úvodem a bylo by jasno.

318403

1.10.2014 20:08

RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?

.lak 77.?.?.?

Reakce na 318333

Styl uvažování, ano. Má dáti dal zjevně neplatí v rovnovážném stavu tak je to systémově s touto filozofií přenesené do všech sfér konání odsouzeno k zániku. Nikoliv přínosy ale bariéry sankce a ekonomické blamáže zisků jedněm a ztrát druhým evidentně vždy končí totálním krachem a válkou. Nicméně potroublí jsou zvyklí že jako nakeťasení začnou znovu panovat na zbytku zbídačelých protože se dají množstevně lépe ovládat a namlouvají si že konečně budou bohy, kteří budou obdivování pro moc. Nebudou a kdo ví jestli mají vůbec šanci na specializovaně zaměřené na ně a jimi dotčené. Zase chtějí uplácet jízdou první třídou ale v požářišti nebudou ani koleje a hlavně kam. Furt si bambulové myslí že jsou daleko, hluboko, za bukem a ztratili tedy již z blahobytnosti a neznajíce kritiku protože mají svůj komfortní skleníček nablblostí aniž by to možná tušili soudnost. [chechtot] [překvapení] [oči v sloup]

318340

1.10.2014 20:27

RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?

jh111 94.?.?.?

Reakce na 318333

Vypustil jste jako chobotnice kouřovou clonu a nic nedokázal.
Takže elektrický náboj plus a minus potřebuje pozorovatele?
Např. bouřka a blesky bez pozorovatele neexistují?
Muž a žena potřebují někoho třetího ke zplození potomka?
Samozřejmě souhlasím s Herakleitem že je vše v pohybu a vše plyne.
Jinak se v toku Vašich myšlenek ztrácím, ale nemám patent na všechno a rád se nechám poučit.
Pravda je jako krychle a každý ze svého úhlu pohledu vidí jinou stranu, takže možná vidí i jinou barvu.
Ale objektivní pravdě se přiblíží ten, který prozkoumá všechny strany a zjistí zda se krychle nepohybuje. Např. když by se krychle otáčela podel všech svých os, tak se změní v kouli. A jestliže se pohybuje od pozorovatele, tak může začít mizet.

318342

2.10.2014 9:39

RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?

lubosmat 195.?.?.?

Reakce na 318342

Ja súhlasím.

Guľa je v prírode úplne prirodzený tvar.

Keď v počiatkoch vývoja našej planéty narazil do zemegule obrovský asteroid alebo malá planéta, či čo to vlastne bolo. Spôsobilo to, že zo zeme sa stal „zemiakoid“ a navyše vznikol mesiac. Kondenzujúca atmosféra na chladnúcom zemiaku sa začala miešať v prvotných oceánoch vďaka slapovým silám mesiaca na chemický koktail, ktorý bol zrejme čímsi z vesmíru nainfikovaný, a z toho máme také „hrboľaté“ hlavy.

Poučky z filozofie trocha poznám. Je dávno preukázané, že počet výskytov pozorovaného javu v prírode je priamo úmerný počtu jeho pozorovaní.

Nedávno pretriasané dielo, tzv. „Okno Overtona“ je v podstate využitie alebo aplikácia tohto poznania v praxi. Opakovanie omieľania podsunutého problému v cieľovej skupine pozorovateľov je priamo úmerné veľkosti skupiny pozorovateľov.

Takže nakoniec aj na najvyššej úrovni často riešime neexistujúce problémy a prijímame nezmyselné opatrenia na reguláciu neexistujúcich problémov.

318374

1.10.2014 15:45

Reformovanie „kapitalistického štátu“ na „štát spravodlivý“ je utópia.

lubosmat 195.?.?.?

Doteraz sa v histórii ľudstva žiadny kapitalistický štát nereformoval tak, aby začal slúžiť celoplošne záujmom svojich občanov (pravdaže ak za občanov nepočítame tú hŕstku bohatých).

Pokiaľ aj došlo k akýmsi reformám, tak vždy len za účelom uvoľnenia ľudských zdrojov k podnikaniu, nie ľudí ako takých.

Všetky ostatné zmeny boli vždy vyprovokované a financované odniekiaľ spoza opony, takže revolúcie alebo pohyby más neboli nikdy zneužívané, boli len obyčajným nástrojom realizácie predstáv manipulátorov, s občas málinko neočakávaným výsledkom.

Dnes sa najbohatšie štáty snažia získať akýmkoľvek dostupným spôsobom a prostriedkami kontrolu nad energetickými zdrojmi všade vo svete, hoci je to na úžitok väčšiny populácie v týchto „bohatých“ štátoch, tento výsledok nie je prvoplánovým zámerom bohatej vrstvy.

Ináč sýty zamestnanec sa dá ľahko rekvalifikovať na sýteho vojačika, ktorému vraj začína tlačiť na otlak niekto kdesi v Tramtárii, čo chce za svoje suroviny adekvátnu odmenu, alebo sa zrazu chce mať tak dobre, ako to videl v nejakej mydlovej opere z LA.

V tomto svete si nedokážeme spravodlivo, alebo aspoň recipročne podeliť ani zdroje, na spravodlivosť sme ešte nedorástli, keďže mrháme prostriedkami na vojnové harašenie, namiesto zamerania sa na spravodlivé riadenie, rozvoj slobodného ducha a skutočných osobností.

318335

1.10.2014 22:33

víte jak vzniká stát?

antiKokon 192.?.?.?

vaší lobotomizací! Pomocí očkování a to hned po narození!! Parazit potřebuje mít své otroky,kokony, své (špinavé) prostředí k vegetování! Což jde skvěle u lidí, jenž své VLASTNÍ pravidla= nejlepší, mají ROZEŽRÁNY! To se to parazituje! A hadí (parazitní) "kameny" vám nastrkat do kebule, aby jste s každým soustem a nádechem polykali hadí jed!!!! A vše zrelativizovat, aby jste měli tak v kouli řádné "rozleželé rizoto" a byli tak vydáni napospas=množení parazitů. H.O.V.N.O!
https://www.youtube.com/watch?v=hG-IkyHhKYI
https://www.youtube.com/watch?v=4qvNf4NVZvI
https://www.youtube.com/watch?v=hqIdGwAMxxs
http://www4.dr-rath-foundation.org/pdf-files/complaint/czech-complaint.pdf

318348

2.10.2014 0:36

a to není všechno!

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 23.?.?.?

paraziti nevynechají jedinou možnost, jak z vás, prostřednictvím státu(již zotročených!), udělat co největší IDIOTY! Abyste byli jejich kokony a museli OTROČIT! Věčně! Takhle se jim pak nad váma LEHCE VLÁDNE!!!! Nejenže vás očkují těmi nejhoršími "dvouhadími" (medicínskými) sračkami= jedy, neurotoxiny-Pro vás!, (pod záminkou nikdy! nefungujícího očkování!), a to rtutí!!!!!!!!, ethylenglykolem!! (Fridexem), formaldehydem, hliníkem a vše smícháno s jejich vlastníma Počůranýma Sračkama, ale ke všemu ještě (což se zesiluje účinkem již přítomných těžkých kovů) vám rovnou účinně VYSMAŽUJÍ MOZEK MIKROVLNNOU TROUBOU z každé střechy. Jde vždy hlavně o poškození vám nervů všemi prostředky= pomaloučku, polehoučku, nenápadně a co nejvíc!! Jen se hezky podívejte, co z vás a z vašich děcek chtějí ti paraziti udělat! TOXICKÉ A OPEČENÉ MUTANTY, navzájem se toxikující a smažící. (aby bylo "někde ve vás" místečko pro... nu pro parazity...). Jsou velcí? Jsou malí? Kdoví... Co však víme jistě je to, že to jsou Odporní Hnusní paraziti! FUJ! HNUS! FUJ! HNUS! FUUUUUUUUUUUJ!! Svět se jich musí ABSOLUTNĚ ZBAVIT!!

https://www.youtube.com/watch?v=T6N40k87lug

318351

2.10.2014 17:10

máte doma stát nebo rodinu?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 199.?.?.?

Když přijdete domů, myslíte na to jak vylepšit stát aby se vám a ženě dobře večeřelo?? Ne! Kdyby jste přišli domů a něco by vás ještě donutilo myslet na stát, tak byste se rovnou poblili! A nebo co si řeknete když přijdete na úřad a je zrovna čas k obědu? (neplatí pro úředníky=placené otroky parazitů). Přece: FŮŮŮŮJ!! Vzpomínáte na ty divné vzteklouny, co vám neustále odevšad tlačili "rodina je základ státu", vzpomínáte? A přitom (když se moc dobře vědělo jak jsou důležité první hodiny po narození k budování rodinných vztahů) vás hned po narození šoupli rovnou do klece!!! Samotné!! Tak co? Moc dobře to věděli!!!, např. pro adopci zakazovali i ukázat matce dítě, jinak by ho už nechtěla k adopci dát! A vás (ty svině!) šoupli co nejdříve "na samotku"! Tak co?? Už víte jak se buduje stát? A proč vás tak obelhávají? Jednoduché: typicky standardní parazitní maskování. Je to jako když dnes německý pohrobek s hákem na ruce v Kyjevě křičí "sláva Ukrajině". A nebo když vám politik říká: "miluji vás,chci pracovat pro VÁS, VAŠE bohatství,štěstí a libido"! Takže: nejen že vám rozesírají=lobotomizujou MOZEK očkováním, a MIKROVLNNOU TROUBOU, ale ke všemu ještě potřebujou mít a "budujou" OTROKY bez rodinných vazeb. Jak je tedy již moc dobře patrné: kde končí rodina začíná stát! Jen se trochu pozorujte. A inženýr,prodavačka, dělník,nikdo z nich přece nepotřebuje něco jako stát,ty zloděje, a že mají lidé takto vedení? Blablabla, i ten politik má ke své činnosti deset poradců Z NÁS. Ano tak je to, MY jsme ti co všechnu práci dělají, i její řízení! A to nemluvě o financování! Schválně, kolikpak sypete nejen penízků (i času atd.) pro sebe, pro opravu vesnice a pro CIZÍ TUČNÉ KAPSÁŘE ve Švýcarsku???!! Chachááá, To se jim to PARAZITUJE na vás, rozesíráním vám mozku, rodin, účtů a budováním tak státu! Pro sebe! A nemyslete si že to změníte! Schody se totiž MUSEJÍ mýt odvrchu. K tomu ale byste museli nejdříve ten vrch poznat, a politik? Je pořád jen otrok-PARAZITŮ, ti v politice co nejsou otroci-hahááá, maskování, aby vás uchlácholili, protože: ti nemají zase dostatečnou moc. Tak je to zařízeno! Už dlouho...mnoho a mnoho generací. A proč? Protože lidé ani nevědí KDO nebo CO jsou ti paraziti! Až to poznáme, pak se osvobodíme. A proto: BÁDEJME A NAJDĚME TU PRAVDU,POPISUJÍCÍ JEDINÉ-PŘÍČINNÉ-ZLO NA SVĚTĚ= CELOSVĚTOVĚ ROZLEZLÍ PARAZITI!!

318401

5.10.2014 4:12

Odehravaji se zde...

favela 113.?.?.?

Reakce na 318401

..pred ocima nas ctenaru diskuse o vsem moznem i nemoznem s pouziti pramenu ze vsech svetovych stran ,casto tazenych z ../nechci byt vulgarni/ a primo nas zaplavujicicch, duely motivovane navic i jesitnosti ,ukazat sve znalosti , snaha nekdy utlouct jine diskutujici kladivem argumentu../cim tezsi kalibr tim se povazuje za lepsi a padnejsi/..Zakladni pravidlo diskuze je se dobrat co nejblize pravde ale s respektem pro nazory jinych...Ignorace se prenasi pomoci zlaz a emoci do oblasti pri a hadek, kdo s koho a vyznacuje se take nedostakem originalnich vlastni hlavou stvorenych myslenek a napadu. Prinasi tak konvencni quasi vysvetlovani, harmonie jak vidno neni zakladem prirody ani nasi spolecnosti a neni ani prospesna pro stimulaci vseho druhu tak dulezitou k nejakemu /jakemu vlastne/ pokroku..Obecna klise casto vytrzena z kontextu pak dostavaji korab protiargumentu na melcinu nebo do pohyblivych pisku, kdy kazdym hnutim se diskutujici zaboruji hloubeji do povrchnosti....Argumenatace toho druhu pak vzbuzuje podezreni o skutecne hodnote a pravdivosti dalsich citaci,faktu diskutujicich o jejich vyznamu. Otrepana opakujici se pravdy nemusi pak byt 100% kdyz zabarvene iracionalnimi snahami vyhrat...Vystizna je veta o zapricineni tmy za ucelem prinest svetlo"...O trolovani naopak to nesedi..,
Pouzivat Kristovo /doufejme ze existoval/vysvetleni o rimskych cisarich je pri nejlepsim nesmyslne i kdyz hojne pouzivane a tedy zminovane!
Ptali se Krista na cisare v Rime a Kristus pozadal tazajicicho se o minci, poukazal na podobiznu cisare a pronesl to sve:.."dejme cisari co je cisarovo !! Malokdy slysite takovou nehoraznou pitomost...
Tedy: -Co vlastne patri a nepatri cisari ? A musi se mu dat ci nedat !
-Patri mu mince s jeho pdobiznou a vlastnici minci musi okamzite bezet a vratit je cisari /nebo co ?/.
-Remeslnik kdyz obdrzi minci za svoji praci vsak nejde za cisarem ale k pekari pro chleba ! Misto cisare dostane minci tedy zrejme pekar!!! Mince jsou tedy platidlem a take znakem a symbolem moci zobrazenych a nikdy jsme zadny uprk s mincemi k cisarum nezazili. Ani se nepobiha za jinym osobami dnes vyobrazenymi na bankovkach. Mnozi cisarove byli zavrazdeni i jinak sprovozeni ze sveta. Dostali tedy co si zaslouzili,co bylo jejich ? Bylo jim tak dano co jim patrilo !!!?>Otazek a odpovedi je mnoho a vsechny pokulhavaji do nesmyslna, absurdna...

318560

Příspěvků: 88

27.09. 22:54 udo1  frekvenčná analýza
28.09. 01:44  RE: frekvenčná analýza
28.09. 10:18 udo1  RE: frekvenčná analýza
28.09. 12:05 janko  RE: frekvenčná analýza
28.09. 12:41 c4mp3r  RE: frekvenčná analýza
28.09. 15:19 udo1  RE: frekvenčná analýza
29.09. 11:17 janko  RE: frekvenčná analýza
29.09. 12:30 fohat  RE: frekvenčná analýza
28.09. 18:31  RE: frekvenčná analýza
29.09. 11:15 udo1  RE: frekvenčná analýza
29.09. 11:54  RE: frekvenčná analýza
29.09. 21:01 udo1  RE: frekvenčná analýza
28.09. 00:06  hm.....
29.09. 11:30  RE: hm.....
28.09. 00:23 Lentilka  Malé ale naše...
28.09. 00:24 Lentilka  AD: Malé ale naše...
28.09. 00:29 Lentilka  ADD: Malé ale naše...
28.09. 05:47 karel4u  RE: AD: Malé ale naše...
29.09. 05:56 lindsay  RE: AD: Malé ale naše...
29.09. 06:28  RE: AD: Malé ale naše...
29.09. 09:20 Lentilka  RE: AD: Malé ale naše...
29.09. 09:21 Lentilka  RE: AD: Malé ale naše...
28.09. 01:41 .lak  RE: Malé ale naše...
28.09. 07:06  Úžasné
29.09. 14:53 .lak  RE: Úžasné
28.09. 11:09  RE: Malé ale naše...
28.09. 04:13 P.A.Semi  Křesťanství není Judaismus
28.09. 11:12  RE: Křesťanství není Judaismus
29.09. 12:03  RE: Křesťanství není Judaismus
29.09. 23:23 P.A.Semi  RE: Křesťanství není Judaismus
30.09. 10:11 Dobrý den  RE: Křesťanství není Judaismus
30.09. 14:55 P.A.Semi  RE: Křesťanství není Judaismus
30.09. 17:27 Dobrý den  RE: Křesťanství není Judaismus
01.10. 23:36 P.A.Semi  RE: Křesťanství není Judaismus
02.10. 09:12 Dobrý den  RE: Křesťanství není Judaismus
02.10. 20:59 P.A.Semi  RE: Křesťanství není Judaismus
30.09. 10:16 Dobrý den  RE: Křesťanství není Judaismus
01.10. 22:15  RE: Křesťanství není Judaismus
02.10. 10:25 cifix  RE: Křesťanství není Judaismus
28.09. 08:53 MoUdrostrak  Moc hezky a dlouze sepsano
28.09. 10:42 Emil Robot  RE: Moc hezky a dlouze sepsano
30.09. 14:45  RE: Moc hezky a dlouze sepsano
30.09. 17:08 Emil Robot  RE: Moc hezky a dlouze sepsano
28.09. 14:56 P.A.Semi  RE: Moc hezky a dlouze sepsano
29.09. 09:06  RE: Moc hezky a dlouze sepsano
28.09. 11:41  STOP FED/USA
28.09. 11:51 ppppp  je tam jinak co k počtení
29.09. 12:33  RE: je tam jinak co k počtení
28.09. 14:12  Dvě připomínky.
28.09. 14:17 Antitroll  Ano kosmickým zákonům a společnosti vycházejících z nich
28.09. 15:27  Stručný komentář
28.09. 16:33 Pepan  Osobně si myslím
28.09. 19:39  Jak to je?
28.09. 21:02 Rudy 1  RE: Jak to je?
29.09. 00:48 Člověk  RE: Jak to je?
29.09. 01:15 Jemeljan  RE: Jak to je?
28.09. 21:22  Kapitalismus
30.09. 21:36 novapalo  RE: Kapitalismus
28.09. 23:03 Maxmilián  Vývoj lidské společnosti.
29.09. 01:55 jh111  RE: Vývoj lidské společnosti.
29.09. 00:21 ami  Plagiat
29.09. 09:50 Lentilka  RE: Plagiat
29.09. 15:19 Radim Lhoták  RE: Plagiat
30.09. 00:23 ami  RE: Plagiat
30.09. 01:20  RE: Plagiat
29.09. 05:27 fohat  nechci mít pěnu u huby..
29.09. 09:12  o ničom
29.09. 13:31 lubosmat  Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?
29.09. 20:29 jh111  RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?
30.09. 04:32 favela  rad bych pogratuloval...
30.09. 15:27 lubosmat  RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?
30.09. 22:08 jh111  RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?
01.10. 13:36 janko  RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?
01.10. 17:29 Danielle  RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?
01.10. 20:33 janko  RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?
01.10. 17:57  RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?
01.10. 21:01 janko  RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?
02.10. 11:57  RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?
02.10. 15:10 janko  RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?
02.10. 17:51  RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?
01.10. 20:08 .lak  RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?
01.10. 20:27 jh111  RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?
02.10. 09:39 lubosmat  RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?
01.10. 15:45 lubosmat  Reformovanie „kapitalistického štátu“ na „štát spravodlivý“ je utópia.
01.10. 22:33 antiKokon  víte jak vzniká stát?
02.10. 00:36  a to není všechno!
02.10. 17:10  máte doma stát nebo rodinu?
05.10. 04:12 favela  Odehravaji se zde...

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

29

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 38 čtenářů částkou 10 202 korun, což je 29 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Nový otvorený list - tentoraz aktívnych francúzskych vojakov11.05.21 09:10 Francie 0

Klaus Schwab požaduje globální zdravotní průkaz založený na implantovatelném mikročipu10.05.21 19:57 Neurčeno 1

Oficiální apartheid v Česku vyhlášen!10.05.21 17:46 Česká republika 1

Školy s rouškami zaznamenaly o 37% více infekcí než školy bez roušek!10.05.21 07:54 Slovensko 0

Přestaňte se podílet na testování dětí, vzkazuje učitelka na gymnáziu svým kolegům08.05.21 22:03 Česká republika 2

Vrbětice 2014, po sérii explozí07.05.21 15:46 Česká republika 0

Arenberger07.05.21 13:25 Česká republika 1

Skutečná pandemie vypukne PO očkování06.05.21 16:56 Rakousko 4

Pozvánka na 9.květen05.05.21 23:13 Česká republika 3

Nemyslete si, že základním nezdaněným příjmem od Pirátů něco dostanete05.05.21 19:59 Česká republika 4

Lehmann skončil ve vedení Herthy Berlín kvůli rasistickému vzkazu05.05.21 17:30 Německo 0

Francúzski odborníci bijú na poplach: Je potrebné zastaviť všetky očkovania proti korone!05.05.21 17:20 Francie 1

Další dobrá zpráva: CIA pro diversitu04.05.21 10:41 USA 1

Podvodné okrádání lidí televizí Barandov falešným teleshoppingem04.05.21 00:17 Česká republika 1

Prof. Žaloudík: Covidový bizár pokračuje. Není důležité jaká opatření se dělají, o medicínu tu nejde29.04.21 12:57 Česká republika 3

Zajímavá diplomová práce: Aktéři selhání integrovaného záchranného systému: muniční sklad ve Vrběticích27.04.21 23:03 Česká republika 0

Ruské společnosti se bojí dodávat ropu do Běloruska kvůli sankcím USA27.04.21 21:59 Rusko 1

Aliance národních sil nabízí záruku za tři obviněné bojující za Donbas26.04.21 23:02 Česká republika 1

Lubomír Volný 20.4. ve sněmovně k Vrběticím26.04.21 17:13 Česká republika 2

Největší smrtnost má vakcína od Pfizeru24.04.21 10:02 Neurčeno 15

Měnové kurzy

USD
21,09 Kč
Euro
25,60 Kč
Libra
29,78 Kč
Kanadský dolar
17,43 Kč
Australský dolar
16,52 Kč
Švýcarský frank
23,41 Kč
100 japonských jenů
19,37 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,61 Kč
100 maď. forintů
7,15 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,38 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 690,48 Kč
1 unce stříbra
576,13 Kč
Bitcoin
1 161 631,66 Kč

Poslední aktualizace: 11.5.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 6 962