Diskuze k článku

Proč Rusko nespěchá s uznáním Novoruska

Příspěvků 124

8.7.2014 0:28

Souhlas

Libcin 93.?.?.?

S bodem 3 souhlasím. Já to zkráceně nazývám, že ten režim "musí vyhnít sám". Pokud by Rusko vtrhlo na Ukrajinu, velká část Ukrajiny by se stmelila proti "agresorovi" a stála by po boku Porošenka a spol.. Pokud si Rusko počká na ekonomický a společenský "úspěch" svého souseda, tak se nakonec samotní Ukrajinci obrátí proti novému režimu. Mysleli si, že již nemůže být hůře, ale mýlili se. Ale pozor! Nový režim bude kousat a jeho ochránci již nebudou tak mírumilovní, jako Janukovičův Berkut!

312880

8.7.2014 1:59

Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila

R 88.?.?.?

Reakce na 312880

díky zdrženlivosti přišel o Lybii a kyjevský režim si už ohlídá, aby se hlasy ve volbách sečetly jak mají. Nebo si myslíte, že volby budou poctivé?

312884

8.7.2014 3:23

RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 37.?.?.?

Reakce na 312884

Přesně tak, druhá strana ví to samé a postará se o to, aby Kyjevský režim jen tak brzy nevyhnil. Bestie nakrmená Ukrajinou přežije déle a základny 12 minut letu od Moskvy určitě postaví.

Situace se podobá spíš příběhu, v němž provokující parta dívku už několikrát hromadně znásilnila, půjčuje si ji, a druhá strana si netroufá nic udělat, jen na to kouká, aby nebyly mrtvoly. Jestli je to tak dobře, je otázka... Snad, když je provokující strana výrazně silnější a odnese to za všechny jen ta holka. Koneckonců, možná to stejně byla kurva a škoda jí není, že...

Tohle jsou stále krkolomnější způsoby jak okecat, že Rusko nemá na to něco udělat, ať už je důvod jakýkoli, ale vydávat to za důmyslné, chytré a hlavně morální, je podvod a oblbování. Naopak je vychcané, zbabělé a špinavé ty lidi vyprovokovat k povstání a pak nechat je na holičkách, přestože to možná horším událostem předejde. Ale spíš ne, protože NATO a USA na Rusko stejně zaútočí, až budou připraveni, a Rusko je nechá se připravit, přesně jako vařená žába. Putin je v roli Janukovyče, přestože jim pohrdal, možná si jednou bude rvát vlasy, že měl Ukrajinu obsadit, dokud měl čím, ve snaze vyhnout se zlu dopustí zlo větší.

Krkolomný plán 3. předpokládá, že protivník neudělá nic, to je jako když jste přepaden, vy řeknete útočníkovi, počkejte, postavte se takhle, ruku dejte tamhle, bum-bum a jste vítěz. Je to blbost, fungovat to nebude, jde jen o zachování tváře ruské elity. Bohužel, nejde zvítězit tak, že to nic nestojí nebo že cenu má zaplatit někdo jiný - třeba ta znásilněná holka.

312887

8.7.2014 7:32

RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila

Jacob 193.?.?.?

Reakce na 312887

Dost pochybuji o tom, že by NATO zaútočilo na Rusko. Jednak NATO je USA a pokud se podíváme pár let nazpátek, tak vojska USA sice dobyla země s podstatně menším vojenským potenciálem, ale de facto stav je stejný - vliv má USA minimální. Rusové nejsou mohamedání a disponují kvalitní výzbrojí i zpravodajskou službou narozdíl od arabáčů. Při obsazení vzdušného prostoru na Lybií stačilo tucet bojeschopných letadel aliance, která neměla protivníka a to jim proti Rusům nebude stačit.Rusové můžou kontrolovat vzdušný prostor nad celou západní Evropou - kdo jim bude soupeřem nad Bulharskem, Českem, Polskem, Rumunskem atd. Česko vyšle své dva bojeschopné(?) gripeny a po jejich sestřelení zavládné státní smutek - především na MF. Krom toho stačí vyřadit pár elektráren a celá naše západní civilizace se zhroutí, protože do týdne nebude co žrát.

312893

8.7.2014 10:41

RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila

SAMRA 71.?.?.?

Reakce na 312887

Vynikající ohodnocení ! RF se skutečně domnívá, že hozením Novorussiji přes palubu se zavděčí EU a hlavně USA - nezavděčí; čin bude důkazem slabosti Ruska a povzbuzením Mc Cainům k přímým pronikáním přímo na Ruské území. Zajímavé, že nyní Ruská media již označují Novoruské republiky za “samozvané”. Rozmanitá prohlášení Lavrova, Putina, Šojgu k situaci na UA jsou trapné teplým vzduchem naplněné balónky. Rád bych se mýlil.

312898

8.7.2014 14:32

Kdyby Putin zaútočit dopadl by jako Hitler 1

kyticka 88.?.?.?

Reakce na 312898

Poznámka úvodem. V příspěvku používám pojem žido-bandita, případně žido-bankster. Tímto myslím tu část židosvké společnosti, která zastává krajně xenofobně-egoistické postoje jak k ostatní židovské společnosti jakož i k lidem celého světa. Tento druh lidí se vyskytuje v každé společnosti, kdy v současné době již 100 let takřka celý světový bankovní systém ovládá právě takováto skupina ultraegoistů, která svými nehoráznými činy již nejednou zapříčinila jak zkázu řady národů, tak i zkázu svých vlastních mírumilovných soukmenovců. Vysvětleno zde "Cipollovy zákony lidské stupidity": http://blisty.cz/art/34902.html

a) Výchozí situace
V obou případech zejména Britská koruna a USA v područí žido-banditů (jde pouze o několik rodinných klanů) zkolonizodala celý svět, který bezprizorně vysává.

Německo Před I.SV tvořilo se svým v té době již více méně vazalem Rakouskem-Uherskem silný ekonomický celek střední Evropy, kdy do říše patřilo již několik staletí mimo jiné celé současné Polsko a velká část současné západní Ukrajiny jakož i celé Čechy. Za hlavní dorozumívací jazy byla přijata Němčina.
Rusko - respektive SSSR před pádem železné opony: Tvořilo se svými vazaly silný ekonomický celek východní Evropy a severní Asie, kdy na území SSSR soužili staletí obyvatelé mnoha národností. Za hlavním dorozumívacím jazyk byla přijata Ruština.

b) Příměří po válce
Německo a Rakousko-Uhersko nebylo po vojenské stránce dobyto (frontová linie byla ve Franci, Itálii a na hranicích s carským Ruskem), ale pro neúnosnost vnitřní situace přstoupili v Compiègnském lese na příměří s vírou v dosažení spravedlivé dohody.
SSSR a vazalové nebyly ve studené válce dobyty, ale pro neúnosnost vnitřní situace přistoupili na příměří s vírou v spravedlivou vzájemnou spolupráci.

312914

8.7.2014 14:35

Kdyby Putin zaútočit dopadl by jako Hitler 2

kyticka 88.?.?.?

Reakce na 312898

c) Poroba
Německo sraženo zcela na kolena skrze reparace, odebrání historických území Pruska (cca 700 let) ve prospěch do té doby samostatně neexistujícího Polaka, instalování tak zvané západní demokracie s důsledkem rozkladu společnosti, opanování bankovního systému skrze zahraniční sio-bankstery, který vyvrcholil za hospodářské krize hyperinflací a ekonomickou katastrofou. Rakousko-Uhersko rozbití na řadu pidi-států tak zvaně dle národnostního sebeurčení. Pro území původního německého císařství jakož i Rakouska však platilo, že převážná část obyvatel již za staletí přešla na Němčinu.
Rusko rozpad východního bloku, rozpad SSSR, instalování tak zvané západní demokracie s důsledkem rozkladu společnosti, naprostý rozklad hospodářství, instalování zahraničního sio-banksterského ovládání ruské centrální banky, ekonomická katastrofa, tlak na rozpad zbytků Ruska na další menší státní útvary.

d) Vůdce
Německo - Adolf Hitler s otevřeně hlásanou ideou zvednutí národní hrdosti a rasové jednotnosti plus přímým ukázáním prstem na sio-bandistické původce zničení německého císažství (národa) a s ideou obnovení Svaté říše Římské, ale postavené na principech původní antické říše římské, která byla držena nikoli skrze katolickou církev jako federace katolických království ale skrze vojensky silné legie (3. říše), tedy společenství nacionalisticko-socialistické s fašistickým společenským uspořádáním. S touto ideou sepsanou v jeho knize Mein Kampf legálně vyhrává r. 1933 demokratické volby.
Rusko - Vladimír Putin, právník, špion KGB později její šéf, Starosta Petrohradu, Jelcinem dosazen za premiéra, po jeho abdikaci úřadující president, posléze v roce 2000 zvolen řádným prezidentem. Pro jak svět tak ruský lid neznámá osoba.

312915

27.7.2014 2:08

RE: Kdyby Putin zaútočit dopadl by jako Hitler 2

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 312915

Polsko existovalo jako státní útvar od 10.století kníže Mešek I. a to je vám málo

314121

29.7.2014 0:42

RE: Kdyby Putin zaútočit dopadl by jako Hitler 2

kyticka 88.?.?.?

Reakce na 314121

Psal jsem o době před 1. SV ne o 10. století. Zde máte mapu evropy jak se vyvíjela za posledních 1000 let:
http://vimeo.com/89394659

314237

8.7.2014 14:38

Kdyby Putin zaútočit dopadl by jako Hitler 3

kyticka 88.?.?.?

Reakce na 312898

e) Vzestup

Německo Ihned po nástupu Hitlera k moci odstřihává Deutsche bank od mezinárodních finančních šachů, tiskne nezávislé poukázky na peníze za poctivě vykonanou práci a tu zajišťuje zejména rozvojem stavebnictví (dálnice, atd..), obdobně rozjíždí průmysl, vyhlašuje sociání programy, pracovní tábory pro mladé nezaměstnané, později zavádí povinnou dovolenou, dětské zotavovny a celý výchovný proces mládeže. Za to je již krátce po jeho nástupu kmoci americkými siobandity Německu vyhlášen židovský džihád, mediální štvanice (REUTERS je Rotschilldů od cca r. 1890.) a zejména obchodní blokáda německého zboží. Přes toto všechno Německo prosperuje a bohatne. S židovskou obcí se naopak snaží spolupracovat na uskutečnění jejich snu mít vlastní stát (zprvu Madagaskar, posléze Palestina), kdy v zájmu politiky svůj k svému, mají nacisti zájem německé židy motivovat aby se do své vysněné palestiny vystěhovali). Postupně začíná obnovovat armádu. V Norimberku legálně mění demokratické zřízení na diktaturu jedné strany. Na vrcholu vzestupu pořádá demonstrativně nejdražší olympiádu do té doby.

Rusko Ihned po nástupu Putina velmi opatrně začíná nastolovat politiku národního uvědomění a v principu se hlácí k tradici Pravoslaví (které je de-fakto pokračovatel Východo Římské - Byzancké říše). Jako první si podává k Rusku neloajální oligarchy a postupně ze svého okolí vypuzuje FED-USA loutky. Získává zpět pod státní kontrolu klíčová průmyslová odvětví, zejména zdroje. Postupně začíná obnovovat zhroucený průmysl a podporuje ruské domácí investice. Postupně začíná vždy s využitím nějaké USA provokace budovat moderní ruskou armádu (napadení Osetie ze strany USA-Gruzie v den zahájení Olympiády v Číně). Zde je již tandemu Putin-Medvěděv v principu vyhlášena plnohodnotná válka (radar v ČR atd...). Posléze 2012 likviduje strůjce 5. kolony v Rusku (povinná proklamace nevládních organizací USA působících v Rusku jako "cizí agent". Zakládá BRICS. Jako poslední se mu koncem roku 2013 daří změnit statut Ruské národní banky jakož nezávislé na FEDu. Pořádá demonstrativně nejdražší Zimní olypiádu na světě.

312916

8.7.2014 14:44

Kdyby Putin zaútočit dopadl by jako Hitler 4

kyticka 88.?.?.?

Reakce na 312898

f) Těsně před válkou
Německoko Žido-banditistické celosvětové štvaní proti Německu kulminuje (Zde podotkněme, že tím, že ukázal Hitler na celý židovský národ jako na strůjce zla, nikoli pouze na jeho banditistickou leč krajně nebezpečnou minoritu značně svým soupeřům nahrál. Rovněž jeho teze o nadřazené árijské rase jakož protiklad národa vyvoleného je nepřijatelná). Zejména v uměle vytvořeném Polsku (t.j. včetně po 1. válce administrativně k Polsku přiřazeném Slezku a Prusku dochází k pogromům na německy mluvící Poláky jakož i tam minimálně půl tisíciletí žijící Němce. Zde Hitler zaútočil, II. světová válka na sebe nenechala dlouho čekat.

Rusko V uměle vytvořené Ukrajině, která historicky byla z půli vždy Pravoslavé Rusko (Kyjevská Rus) a z druhé půle střídavě Papeženská Litva, Polsko, Rakousko, Prusko nebo Maďarsko (krátce i Čechy, jakož i Velká Morava) začaly pogromy na rusky mluvící "Ukrajince" jakož i na Rusy tam více než 1500 let žijící. Putin takticky vyčkává, kdy otázka Krimu byla díky námořní základně nutná a díky autonomnímu statutu Krymu v rámci Ukrajiny i legalizovatelná.

g) A jak to bude dále...
Zde by stálo ještě za zmínku, že Putin narozdíl od Hitlera má všechny potřebné triumfy v ruce a to jsou nekonečné zásoby surovin a nezávislého čínské spojence s technologiemi jako dobrého souseda. Podotkněme, že před II. světovou válkou díky absolutní námořní blokádě dalšího konkurenta anglo-sionistů průmyslového císařského Japonska bylo toto k válce rovněž fatálně donuceno. V takové situace ale Putinovo Rusko není. Druhým, ale to významnějším triumfem Putina je skutečnost, že současný sio-bandistický západ je těsně před kolapsem, kdy sio-bandité za 100 let své vlády postupně začaly typicky banditisticky vysávat i lid přímo na svém teritoriu, kdy kolaps západu je za dveřmi. Putin tedy může vklidu vyčkávat. Císařské Japosnko kdysi nemohlo, Hitlerovské Německo možnost vyčkávat mělo, ale je pravdou, že vyčkáváním by se Polsko administrativně okupující Slezsko a Prusko samo za života Hitlera nerozpadlo. U skolabované Ukrajiny je to otázka více-méně jedné dvou zim, jakož pád dolaru je v reálném dohledu, tedy není v silách ani USA ani EU ji jakkoli na truc Rusku uměle držet nad vodou. Tam myslím v těchto dnech Putin zejména cílí. Vyřadit dolar jako světovou rezervní měnu.

Je však otázkou nezaútočí-li USA pod tíhou kolapsu jejich loutkovodičů samy od sebe. V poslední době to již několikrát předvedly.

312918

8.7.2014 15:40

RE: Kdyby Putin zaútočit dopadl by jako Hitler 4

M.P. 194.?.?.?

Reakce na 312918

Škoda, že se jedná o snahu posuzovat vládce států jak přes kopírák. Jenže každý člověk je jiný, smýšlení států je jiná, i každá doba je jiná.

Ty 4 příspěvky jsou plné konfirmačního zkreslení, tedy psychologického jevu, kdy se neobjektivně člověk snaží vybírat pouze události, důkazy a historické věci, které potvrzují jeho tezi, v tomto případě stejnou cestu dvou vůdců. A záměrně jsou přehlíženy indicie a důkazy, které tuto teorii nepotvrzují.

Můžete zkusit jako cvičení srovnat třeba Karla IV. a Adolfa Hitlera, nebo třeba Abrahama Lincolna a Adolfa Hitlera, když máte dojem, že všichni vůdcové jdou na to zcela stejně.

Stejně tak třeba není pravda, že Polsko neexistovalo před válkami, a mnoho dalších nepravd.

Miloslav Ponkrác

312922

8.7.2014 16:39

RE: Kdyby Putin zaútočit dopadl by jako Hitler 4

kyticka 88.?.?.?

Reakce na 312922

Srovnáním jsem chtěl pouze říct, že oba vůdci měli stejného protivníka a že existovala velmi obdobná situace včetně jejího vývoje v době jejich nástupu k moci.

Polsko jako samostatný státní útvar před 1. světovou válkou neexistovalo stejně jako jako samostatný státní útvar neexistovalo království České a už vůbec ne a to již velmi dlouho v rozsahu Saského a Pruského území - cca 700 let. Polsko bylo velmi dlouho vnitro kontinentální útvar. Kdysi dávno ne, ale kdysi dávno bylo území současného Polska domovinou germánských kmenů. Slovani jej obsadili až při stěhování národů. Stačí trochu nahlédnout do učebnic dějepisu.

Příspěvkem jsem chtěl poukázat na to jak velmi obdobnou situaci proti prakticky stejnému protivníkovi řešil tito dva vůdci do bodu Putin současného stavu a Hitler před napadením Polska. Karel IV. ani Lincon podobnou situaci řešit nemuseli.

To kam to po zaútočení Německa na Polsko Hitler nakonec dotáhnul, k jakým všem zvěrstvům, naprosto neobhajuji. Nicméně protivník byl shodný a nespravedlnost, která se udála Německu po I. světové byla rovněž s osudem Ruska plně shodná.

Napravit nespravedlnost je obhajitelné. Metody jsou již věc druhá.

312925

8.7.2014 15:46

RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 312898

" RF se skutečně domnívá, že hozením Novorussiji přes palubu se zavděčí EU a hlavně USA - nezavděčí;"

Vážený, zapomeňte na to, že se chce Rusko někomu na týhle planetě zavděčit. Dobrý zahradník si počká, až ovoce dozraje.

"čin bude důkazem slabosti Ruska a povzbuzením Mc Cainům k přímým pronikáním přímo na Ruské území."

to si zkusili s Gruzií - a jak pelášili (v rychlosti jim bránil údiv)

" Rád bych se mýlil."

Tak už se radujte.

312923

11.7.2014 21:50

RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila

SAMRA 71.?.?.?

Reakce na 312923

Vážený, dobrý=dobrotivý, důveřivý zahradník se sklizně nedočká, když mu ten strom někdo porazí a navíc mu sebere půdu, na které strom stál (aby tam třeba těžil břidlici tlakovými injekcemi);
Zavděčit / nezavděčit, Lybiji už někdo uvedl, hlavně ale šlo o Irák - když Gazprom jen tak tak realizoval smlouvu se Sadamem o “spolupráci” při těžbě a distribuci nafty/ plynu, vyděšení U.S. olejáři se připojili ke stávajícímu požadavku Izraele, “chaotizovat & dobít” Irák a útok nastal - Rusko jakoby nic! A to nehovoříme o zrušení Varšavské smlouvy, atd.

S Gruzije (trvají aby se jim říkalo Georgije), museli Rusové vyklidit 2 vojenské základny, zatímco Amer. mise tam zůstává a Gruzinci “bojují” v Afgánistánu za slávu Imperija - moc “prohry” Západu v tom nevidím - jiste se s. Džugašvili točí v hrobě;

Vy a pan Ponkrác jste hodní optimisti - bohužel radování se nelze provozovat na základě zbožných přání - jak správně podotýká čtenář Rybar, po ustoupeni jednomu, nastávají požadavky další - po ubití vlastenců na jihovýchodě samo nastane požadavek na Krym, zabalený do jakehosi pozlátka “federace“ s tím,že se Rusům i povolí jejich námořní základnu cca na 3 roky s tím aby to bylo fairové, si tam US. též postaví základnu (plány již stvořeny). Další budou požadavky na umoření “válečných škod” a odpuštění plynového dluhu. Atd. Ostatně co má udělat Saltzman s poslednim Lavrovým “Vážným protestem” proti ostřelování Ruské pohraniční stanice, na to se ani nemusí ptát Bidena.
Po ostreleni U.S. stanice by nastala anilihace cele armady!
>" RF se skutečně domnívá, že hozením Novorussiji přes
>palubu se zavděčí EU a hlavně USA - nezavděčí;"

>
>Vážený, zapomeňte na to, že se chce Rusko někomu na týhle
>planetě zavděčit. Dobrý zahradník si počká, až ovoce
>dozraje.

>
>"čin bude důkazem slabosti Ruska a povzbuzením Mc Cainům k
>přímým pronikáním přímo na Ruské území."

>
>to si zkusili s Gruzií - a jak pelášili (v rychlosti jim
>bránil údiv)

>
> " Rád bych se mýlil."
>
>Tak už se radujte.

313144

12.7.2014 15:45

RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 313144

"Vážený, dobrý=dobrotivý, důveřivý zahradník se sklizně nedočká, když mu ten strom někdo porazí a navíc mu sebere půdu, na které strom stál (aby tam třeba těžil břidlici tlakovými injekcemi);"

Vážený pane udatný bojovníku - Putin "bojuje" ekonomicky - zdá se Vám málo jeho nastavení aktivní ekonomické spolupráce s Čínou a tudíž se sev . Afrikou, s Indií, Brazílií, de facto s celou Latinskou Amerikou - nyní Kuba?

Bohatství má dost, zřejmě ale na dementní uličníky nechce dát ani rublíka - nechtějte, aby RF sáhla k jakémusi útoku - to bychom polkli naposled.

A mimochodem dobrý není dobrotivý - a když ano - dejte si dobrotivou polívku [smích]

313176

8.7.2014 12:29

RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila

M.P. 194.?.?.?

Reakce na 312887

„Přesně tak, druhá strana ví to samé a postará se o to, aby Kyjevský režim jen tak brzy nevyhnil. Bestie nakrmená Ukrajinou přežije déle a základny 12 minut letu od Moskvy určitě postaví.“

To ovšem dost mylně předpokládá, že druhá strana to dokáže postarat se, aby režim nevyhnil.

Možná vás to překvapí, ale ne všechny věci na světě jdou dokázat, a každý člověk, stát, spolek má limity a omezení.

Napsat jednoduše „druhá strana se postará“ předpokládá všemocnost druhé strany, což si myslím, že je chybná úvaha.

---

„Tohle jsou stále krkolomnější způsoby jak okecat, že Rusko nemá na to něco udělat, ať už je důvod jakýkoli, ale vydávat to za důmyslné, chytré a hlavně morální, je podvod a oblbování.“

Ačkoli v hospodě u piva věci vypadají jednoduše a snadno, včetně hodnocení toho, kdo co by měl udělat, v reále je to složitější.

Každá akce vyvolává důsledky, a ty zase další důsledky.

Rusko, i kdyby stokrát chtělo pomoci východní části Ukrajiny, tak to udělat samozřejmě může. Nicméně vzniklé důsledky by nemopomohly ani Rusku, ani Ukrajině, ani mnoha dalších částem světa.

Ať se to zdá jakkoli, nejlepší pro Ukrajinu i pro Rusko je momentálně nezasahovat. Zásah Ruska na východní Ukrajině by rozjel takovou mašinérii na straně USA a NATO a takovou změnu západní světové politiky, že by světově vzniklo krve daleko daleko více a nejenom v Ukrajině. Nehledě na to, že USA a NATO se snaží vyprovokovat Rusko, aby na Ukrajině vojensky zasáhlo, a použít to jako oprávnění k dalším akcím a krvi. K ničemu dobrému by to nevedlo.

USA a NATO nemá na to momentálně napadnout Rusko.

Ale nejrozumnější momentální jednání Ruska je nezasahovat vojensky na Ukrajině. Vznikne tak nejméně ztrát na životech neruských a neamerických lidí, jakkoli to vypadá hrozně.

USA a NATO si nic nepřeje více, než zásah Ruska, aby mělo záminku k rouzpoutání velké krvavé řeži nejen na Ukrajině. USA a NATO je psychopatický organismus, který potřebuje nepřítele a krev. Nic se mu nehodí více jako ospravedlnění rozsáhlých masových vražd ve světě i v budoucnu, než jakýkoli vojenský zásah Ruska. Tolik krveprolidí a mrtvých lidí, co by to jako důsledek v budoucnu a budoucích letech a desetiletích vyvolalo si neumíte představit. Přičemž Rusku by to uškodilo nejméně.

Buďte velmi rádi, že Putin nezasahuje, dělá tím pro mír i pro svět mnohem více.

Ukrajina svůj boj prohrála na dlouhou dobu. To je bohužel její volba a vývoj. Byla rozprášena západem vyprovokovanou barevnou revolucí a vlastním fanatismem.

Miloslav Ponkrác

312904

8.7.2014 14:49

RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila

Tomas Rybar 95.?.?.?

Reakce na 312904

Pesne takto postupoval Stalin v roku 1941. Nereagoval na ziadne provokacie Nemcov a dufal ze sa tak vyhne vojne. Dobre vieme aku cenu za to Rusi zaplatili. Pokial su USA rozhodnute rozputat vojnu, ziadne ustupky im v tom nezabrania. Naopak, kazdy ustupok len zhorsuje poziciu Ruska. Po likvidacii opozicie na Ukrajine, bude zrejme dalsiou poziadavkou navratenie Krymu. Co spravi Putin? Zase sa podriadi aby zabranil stratam na zivotoch? A ked sa podriadi, pridu dlasie poziadavky. Kedy sa Rusko spamata? Ked USA daju poziadavku na rozpustenie ruskej armady a odovzdanie vsetkych zbrani alebo ani potom nie?

312919

8.7.2014 18:20

RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 312919

Ježíš Mariá, další pesimista. Prosím vás, a všechny ostatní pochybovače, Ukrajina je jen jeden pěšák na světové šachovnici, stejně jak Sýrie, Írán, Afgánistán.. Ale není to dáma či dokonce KRÁL !! Hlavní strategický boj je veden NA OSLABENÍ A PÁD dolaru !! Víte o tom něco??? Asi ne, jinak by vám bylo vše jasnější. Jak padne dolar, padne USA i NATO a to (doufejme), bez III. světové.
Prostě vám to připadá, že pokud okamžitě Rusko nevystartuje proti USA, že je slabé. Není, chybí vám strategie, protože za 1-2-3 roky bude USA hospodářsky ještě na tom hůře, Rusko a Čína lépe.
Zatím nemohou proti USA otevřeně bojovat, aniž by nevyvolaly světový konflikt. Vy tu chcete válku?? Opravdu ???
Prostě musíte myslet CELOSVĚTOVĚ, jak pan Putin, ne jen na tu Ukrajina. Ta není opravdu pupek světa, je to jen návnada a zástěrka pro ty, co nevidí za oponu (ekonomický boj v pozadí).
Mějte se a vzpamatujte se vy, není důvod k panice. Pěkný den.. [cool]

312931

8.7.2014 18:45

RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 88.?.?.?

Reakce na 312919

to jsou nesmysly
sověti v roce 1941 vysunuli celou armádu na hranice letadla na letištích přímo u hranic stála jako na přehlídce takže stačilo trefit 1 a shořelo 5 dalších
přitom stačilo se stáhnout o 200-300 km zaumout obranné pozice a němci by nedošli ani ke smolensku
spíš šlo o to umožnit němcům co nejdál do vnitrozemí tak aby to SSSR přežil a v součinnosti rudé a německé armády povraždit co nejvíc lidí v této oblasti

312932

10.7.2014 12:09

RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila

ascharad 85.?.?.?

Reakce na 312932

Také si myslím, že počet co nejvyšších obětí byl hlavním důvodem 2WW a těch "neznámých a neviditelných " v pozadí .

313059

8.7.2014 17:15

RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 37.?.?.?

Reakce na 312904

Myslím, že si protiřečíte. Na jedné straně říkáte, že NATO a USA nemají na to, aby Rusko vojensky napadli, na druhé straně tvrdíte, že vstup Ruska na Ukrajinu by pro ně byl záminka k mnohem krvavější řeži nejen na Ukrajině.

Já si naopak myslím, že válka v Evropě nebo možná světová válka je pro ně poslední naděje, jak odvrátit blížící se kolaps, který vykradení Ukrajiny o pár let odsune. Válčit s Ruskem chtějí, provokují je, aby měli záminku ke zbrojení a válce, ale válku chtějí za pro sebe výhodných podmínek. A kdy to pro ně bude výhodnější, teď a nebo až budou mít na Ukrajině své rakety a předsunuté pozice? Až zlikvidují vzbouřené regiony a instalují tam svá raketová stanoviště. Po porážce Nového Ruska je instalace raket otázkou dní nebo týdnů. Ukrajina samozřejmě souhlas poskytne a kolaps Západu do té doby nenastane. Putin ničemu nezabrání, leda by se úplně vzdal, s každým týdnem má jen horší pozici. Vyjednávání s USA je naprosto o ničem, on ustoupí, oni zatlačí. Jako s Janukovyčem.

Podívejte se třeba sem, jak pan Saker, dříve obhajující Putinovu nečinnost, změnil názor:

http://vineyardsaker.blogspot.de/2014/07/the-fall-...

312927

9.7.2014 10:23

RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 312927

Když už jsme u toho Sakera, tak píše, že pro Rusko je nejlepší vyčkávat a nechat obranu východní Ukrajiny na jejích obyvatelích. Ukrajina se sesype sama, to je tutovka.

Takže Saker rozhodně názor nezměnil.

312988

9.7.2014 22:00

RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 193.?.?.?

Reakce na 312988

To asi neumíte číst, nebo neumíte anglicky. Nebo si jeho výroky překládáte velmi volně.

313028

8.7.2014 13:14

RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila

Dan122 195.?.?.?

Reakce na 312887

No, nerad, ale musím s tímto příspěvkem naprosto souhlasit. Bohužel RF je na Ukrajině v nezáviděníhodné situaci. Je otázka, zda má vůbec nějakou možnost hájit na Ukrajině své zájmy. Osobně mám pocit, že tuto možnost nemá, protože sami Ukrajinci se vůči proběhlým změnám staví velmi pasivně.

Připojení Krymu vnímám jako minimalizaci ztrát po strategické porážce - ztrátě Ukrajiny. Současnou pasivitu Ruska vnímám jako volbu mezi ústupkem a velkým konfliktem se Západem, především s USA. Myslím, že Rusko jednoznačně zvolilo ústupek… a konfliktu se samozřejmě nevyhne….

312910

8.7.2014 11:25

RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila

Fuckusa 195.?.?.?

Reakce na 312884

Naprostý souhlas.Putin projel Lybii i Ukrajinu.Rozpad Ruska se dá očekávat velmi brzy.Supi se slétávají.

312900

8.7.2014 11:46

RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila

hestroy 91.?.?.?

Reakce na 312900

Naprosté nepochopení ruské mentality a jejich strategického uvažování.

312901

8.7.2014 11:52

RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila

hestroy 91.?.?.?

Reakce na 312901

Ještě dodám, že odpověď je a bude asymetrická. Kromě toho Rusko ještě není připraveno na to (pokud by to chtělo udělat) sebrat majetek mezinárodním oligarchům, což by znamenalo v podstatě vypovězení války západu.

312902

8.7.2014 17:46

RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 37.?.?.?

Reakce na 312902

Obávám se, nejpravděpodobnější je, že asymetričnost ruské odpovědi bude spočívat v její absenci. Během Majdanu bylo všem jasné, že domluvit se s chuntou vedenou americkými agenty není možné, jen ne Janukovyčovi. O týmu Putin-Lavrov-Šojgu se dnes dá říct zhruba totéž. Válce,jaderné válce, se dá bohužel vyhnout jen tak, že se Rusko vzdá. Chápu, že v tak chmurné perspektivě se zdá lepší doufat v nemožné než přijmout realitu a tahle naděje je v zájmu našeho přežití. Nicméně Rusko si nečinností jen zhoršuje vyhlídky na pravděpodobnost a výsledek konfliktu.

312928

8.7.2014 22:36

Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila, ovšem poroba hanbou děsivou

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 77.?.?.?

Reakce na 312928

Hluboké nepochopení..., že prostě než otroctví a ruch života?, jestli jde o tom tak hovořit je pro harmonicky rozvinuté volba poměření schopností i umu přínosných na rozdíl od parazitalních devastovačů a nebo klid smrti, než potupa za hrob. [překvapení]

312946

10.7.2014 19:43

RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila

Anellus anellus (zavináč) centrum (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 312928

S názorem o tom, že obětování Novoruska je nesmyslná strategie, musím zcela souhlasit. Rusko se žádnou umírněností nemůže již válce vyhnout. A prakticky je ve skutečnosti mnohem slabší, než jeho protivníci. V okamžiku vzniku konfliktu ztratí Rusko oporu i u těch několika málo zemí, které jej dnes podporují (Bělorusko, Kazachstán, Čína). Ne proto, že by Rusové nebyli v právu ale proto, že každý chce stát na straně očekávaného vítěze. V současnosti musí Rusko hrát vabank, bleskově udeřit na Ukrajinu a zvítězit za každou cenu. A dát na vědomí, že takto utvořený status quo bude bránit doslova jakýmikoli prostředky včetně ZHN. Jen to mu může přinést delší odklad války. Jakýkoli Putinův zdánlivě rozumný ústupek je a i nadále bude chápán Západem jako projev slabosti, kterým ve skutečnosti také je.

313090

12.7.2014 16:57

RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 62.?.?.?

Reakce na 313090

Odkiaľ vôbec väčšina diskutérov berie názor, že "Putin/Rusko obetoval Novorossiu"?

Iste, rusi a proruský bojovníci na Ukrajine sú pod obrovským vojenským tlakom chunty v kijeve, ale úspešne odolávajú - a ešte nejaký čas odolávať vydržia. Podpora im ide z Ruska neoficiálnymi kanálmi, takže Moskvu nemôže nikto otvorene obviniť z podpory "separatistov" - nemá na to žiadne dôkazy.

Medzitým sa ale úspešne rozkladá ukrajinská ekonomika aj ukrajinská armáda - a peniaze na vojnu sa už ukrujincom prakticky minuli, vojsko je stále viac rozhnevané na vedenie štátu atď.

313179

8.7.2014 12:37

RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila

M.P. 194.?.?.?

Reakce na 312900

„Naprostý souhlas.Putin projel Lybii i Ukrajinu.Rozpad Ruska se dá očekávat velmi brzy.Supi se slétávají.“

Putin nic neprojel.

Stejně tak nerozumím, z čeho odvozujete brzký rozpad Ruska.

Jestli někdo něco projel, tak je to Evropa, která je a velmi brzy v háji. Je to Evropa, která bude mít zle z rozpadu Lybie a Ukrajiny a dalších.

Jestli se někde supi brzy dočkají, budou mít bohaté žně po celé Evropě. A všichni uvidíme Evropu na kolenou. Protože Evropa se chová jak totální idiot a jedná proti svým vlastním zájmůj tak urputně a okatě, že se toho do 10 let dočká. Hned v době rozpadu EU kolem 2022-23.

Rusko je silnější jako už dlouho ne. A bude to Rusko, které bude v budoucnu tahat ze štychu většinu Západu, ačkoli si lidé představují, že je to nemožné.

Miloslav Ponkrác

312906

8.7.2014 19:23

RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 312906

A bude to Rusko, které bude v budoucnu tahat ze štychu většinu Západu, ačkoli si lidé představují, že je to nemožné.

Rusko s Čínou.

312935

8.7.2014 2:12

RE: Souhlas

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 62.?.?.?

Reakce na 312880

> Ale pozor! Nový režim bude kousat a jeho ochránci již nebudou tak mírumilovní, jako Janukovičův Berkut!
Tým lepšie. Odnesie to síce dosť veľa dobrých, ale hlúpych ľudí - a ten zvyšok si túto lekciu lepšie zapamätá. História je učiteľkou života - a školné sa platí hlavami...

Čo môže Rusko urobiť? Napríklad pomaličky a rozvážne prilietať olej do ohňa občianskej vojny, napríklad vracať ukrajinskú techniku z Krymu na ukrajinu - ale do rúk opolčencov, a podporovať ich cez rôzne ruské nevládne organizácie vybavením, liekmi, potravinami...
Rozhodne by nemalo nechať opolčencov vykrvácať, to by sa mu nemuselo vyplatiť, ale zatiaľ ani nejak veľmi otvorene podporovať (pretože opolčenci ešte sami poriadne nevedia - nemajú medzi sebou vyjasnené - čo chcú). Opolčenci zatiaľ nie sú nejak úspešný, ale nie sú ani celkom neschopný - držia sa, takže ich trochu podporiť, aby sa držali lepšie. Čím lepšie a dlhšie sa budú držať, tým viac majdančikov zlikvidujú - a tým menej ich prípadne ostane na rusov.

Poučiť sa z metód Turecka v Sýrii a presne zopakovať jeho postupy - zaletí granát na ruskú stranu hranice? Vyorať zo zeme/zaorať do zeme celú jednotku, ktorá sa takej chyby dopustila. Vybavenie na to rusi majú viac než dostatočné...

Vo vnútornej politike Ruska - sebemenšia proukrajinská / banderovská / protivládna / protiruská propaganda v Rusku zo strany občanov ukrajiny - vyexpedovať najbližším lietadlom či vlakom "dopreč" s trvalým zákazom vstupu na územie RF a jej subjektov - prípadných navrátilcov riešiť hneď po prekročení hranice ako diverzantov.

312885

11.7.2014 20:33

RE: Souhlas

novapalo 195.?.?.?

Reakce na 312880

Žiaľ, nepoteším vás, pretože je to všetko podstatne zložitejšie. Nechcem písať 10,alebo 100 strán argumenotov. Princípy demokracie sú totálna degenerácia ducha - to podľa p. Kysuckého. A ja s tým súhlasím. Žiadny významný európsky filozof sa nepasoval do roly, že je rovnocenný a teda rovnoprávny s tou lúzou a chamraďou nízkou, ktorá ich obklopovala. Chcete byť schopní? Tak musíte tvrdo duševne pracovať!! Nestačí manuálne. Ste toho schopní?! Ste ochotní trpieť za skutočnú pravdu a nie ilúzie socialistické, demokratické, liberálne, tržnej ekonomiky, dokonca globalizácie?? (to už je veľká degenerácia zdravého sedliackého rozumu). Však nás na Slovensku západ okráda a smeje sa z nás, akí sme somári. Najschopnejší ľudia odchádzajú na západ a Slovensko nedostane za nich nič.....
Uznanie Novoruska ešte nie je (ale už skoro bude veľký) problém aj pre Rusko - čítajte knihy p. Kysuckého na www.negativa.sk. Určite budete "vy, už skoro pripravení" získanými informáciami veľmi prekvapaní, ako sa vám všetko "rozjasní".

313143

8.7.2014 0:36

Mesiac Alabamy v splne

borovickovy joe 66.?.?.?

Citajte diskusiu

http://www.moonofalabama.org/2014/07/ukraine-retre...

312881

9.7.2014 18:38

RE: Mesiac Alabamy v splne

ghm 89.?.?.?

Reakce na 312881

Kua...tam diskutuju podobni geniovia ako tu. Tiez boli v riti a hovno videli. Ze vas to ludia bavi.....

313015

8.7.2014 2:52

At si svobodu vybojuji sami

Trihlav 68.?.?.?

Proc ? by Rusko melo na Ukrajinu vstupovat ? Ukrajinska armada byla schopna dat dohromady 7000 bojeschpnych vojaku a na vychodni ukrajine ziji statisice (mozna miliony ) bojeschopnych muzu a jestlize se jim nechce za svobodu bojovat tak si ji ani nezaslouzi.
I ten ceskej ucitel Stejskal co tam sel bojovat se jich ptal "proc nebojujete ?"

312886

8.7.2014 12:33

RE: At si svobodu vybojuji sami

co na tom záleží 24.?.?.?

Reakce na 312886

To je sice pravda, ale neměli jim taky nic slibovat. Kde jsou ty sliby Ruska, že nenechají svou menšinu utopit v krvi? Tady by mělo jít především o zájem Ruska, Ukrajinu neztratit. Především kvůli území, kdy "vstoupením" UA do NATO jej má RU přímo před prahem...
Tím, že nechají své bratry vykrvácet pod fašistickou juntou Kyjeva jedině posílí své protivníky (EU/US). Tak jak to popisuje ten článek to fungovat nebude. Pokud UA schlamstne US/NATO, tak si ohlídá své pořádky.

312905

9.7.2014 5:32

RE: At si svobodu vybojuji sami

Trihlav 68.?.?.?

Reakce na 312905

Putin nemel na vyber, vstup na ukrajinu by byla nejhorsi volba. Jen at zapadu zustane ukrajina "na krku" a jestli se ukrajincum nezlepsi zivotni uroven tak to nemuzou davat za vinu rusku.
V soucasne dobe odebira ukrajina plyn pres madarsko a slovensko uvidime jak se budou mit se splacenim. [smích]

312962

9.7.2014 23:54

RE: At si svobodu vybojuji sami

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 193.?.?.?

Reakce na 312962

Je zajímavé, jak někteří vidíte jen ekonomický a politický dopad intervence, ale bezpečnostní rizika neintervenovat ignorujete. Přitom posun protiraketové obrany a útočných raket blíž k Moskvě je pro USA to hlavní.

Pořád kritizujete (ruské nebo rusky mluvící) Ukrajince, že nechtějí za svoje zájmy přinášet oběti a přitom Rusko samotné je ten samý problém. Od dobrovolného vzdání se vlivu (zrušení SSSR), přes fascinaci Západem a kapitalismem, až po bohorovné podcenění a ignorování bezpečnostních rizik (protože zisk a "chalava" je mnohem příjemnější záležitost). Na Ukrajině by Rusko hájilo především samo sebe a rusky mluvící obyvatele až v druhé řadě, ale ruská politika tohoto strategického myšlení po celá léta nebyla schopná. Kdo jiný by se měl zasazovat o Rusko a jeho zájmy, než sami Rusové, ale dělají to? Spíš to tak vypadá, že pár českých a slovenských "kecálků" z internetu osud Ruska zajímá víc, než naprostou většinu Rusů (výjimkám čest). V Novorusku je to jen úplně stejné, tak k čemu ta kritika?

Samozřejmě, pro nás Rusko představuje jistou naději, že by jako velký slovanský národ mohlo zvrátit rozkradení, vyvlastnění a postupnou asimilaci a zánik našich malých národů, ale je takové očekávání reálné, když ani Rusko a Rusové sami sebe nemají dostatečnou vůli hájit své zájmy, stejně jako ti kritizovaní východní Ukrajinci? Nebo snad vidíte nějaký podstatný rozdíl mezi průměrnými Rusy a obyvateli Novoruska ve vůli a schopnosti bojovat a přinášet oběti za svoje zájmy?

313032

10.7.2014 5:12

RE: At si svobodu vybojuji sami

Trihlav 68.?.?.?

Reakce na 313032

Ukrajinskej puc je velice peclive a perfektne provedena akce. Take to stalo 5 milliard $(jen co se vi ) Zapad se diva stejne na ukrajince jako na rusy ba dokonce vsichni vychodoevropane (vcetne nas) sou pro ne jen rusaci. A o co jde je zabit dve mouchy jednou ranou. Jen at se vrazdi rusaci mezi sebou. Putin je vyborny strateg a vi dobre ze intervence na ukrajine je pro nej past. Pro zapad bude ukrajina dalsi Afganistan . Take tam podporovali mudzahedyny proti rusku a dnes je vrazdej temi zbranemi co jim tam dodali . A jeste vsechno neskoncilo myslim si ze letosni Zima bude v evrope dost chladna a az rusko dostavi plynovod do ciny tak bude jeste chladnejc. A velke pocty ukrajincu se vyda smer zapad za praci(v lepsim pripade)sprijemnit nam a nasim sousedum zivot.
Pomoz si sam a panbuh ti pomuze - vychod ukrajiny si musi pomoct sam a rusko mu pomuze.

313039

8.7.2014 4:19

Autor zcela pomíjí fakt, že přes dvacet let řádění sionmédií (a moc jiných na UA není) stvořilo pěknou verbež

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

jakési "naše" čírovce a jednodenní hladovkáře, ovšem na steroidech - a ti Rusy nikdy milovat nebudou. Proto už před konfliktem mnozí inteligentnější Ukrajinci radili k rozdělení země dle kulturně-etnického klíče - tzv. ukrajinská národnost je záležitost zcela umělá a šířená spíše byrokratickým tlakem, nepřesně srovnatelná s naší "národností moravskou" a většinou hrdých Moraváků národnosti české, např. na Donbase jsou údajně Rusové v menšině, ovšem rusky mluví přes 90 % populace ...
Bohužel židovští oligarchové coby organizátoři majdanského krveprolití (pod patronací Chazarů ze zahraničí) se stihli připravit, posilnit své zabijácké tlupy, zkorumpovat ruskojazyčné fízly a předáky ještě víc, než je na UA zvykem, po převratu pak přešli k otevřenému zastrašování a vraždění "před (zavřenýma) očima Západu".
A tak se Rusku podařilo jen povinné minimum strategického Krymu (kde předtím okřikovali separatisty za "narušování suverenity UA"[mrknutí jedním okem], což ovšem může být kdykoli využito proti němu jako záminka k válce, neboť západní společnost je zcela pod sionistickým dezinformačním tlakem (který má za cíl mj. nastolení masivní ignorance, která je pro manipulaci davů přínosnější než sofistikované budování obrazu nepřítele).
Uznáním Novoruska by nemuselo dojít k válce ("občanské" ani světové) a i mírná oficiální pomoc by vrátila juntu do patřičných mezí a zcela jistě by neupevnila její postavení mezi hoholy, ale jak jsou v něčem jidi a jejich majetky (dle Talmudu celý svět) - a dokonce lidová rep...Automaticky kráceno

312889

8.7.2014 4:21

Obkliceni je jedna vec..

favela 113.?.?.?

...Obkliceni Ruska je tady s pomoci raketovych a jinych zakladen to je jedna vec...Ale vcera byl Krym tamhle a dnes je ruskej..Zmeny chci rict jsou nahle a nenadale...A neni nikde psano ze specialni jednotky ,partyzani atd. budou vzdy jen na strane US-Nato,Euro ktere jsou dnes velmi labilni/prekvapeni v Iraku napr./ a blizke zakladny jsou tak zranitelne proti nahlym utokum "ovlivnenym" z prave blizkeho Ruska!!!,nebo jineho statu v oblasti..Tedy zmocnit se zakladny s raketami donutit posadku otocit je 180 stupnu /nez prijde posila / neni tak nepredstavitelne nebo nemozne v dnesni asymetricke valecne situaci...

312890

8.7.2014 9:02

RE: Obkliceni je jedna vec..

timur 85.?.?.?

Reakce na 312890

polovica pravdy - alebo inak - vzadu v sále niekto vykrikuje - uvidíte všetci dostanete po papuli, nič z toho - mám dojem, že všetci už vedia, že Rusko sa pohlo, a ako povedal Bismark, rusi si po svoje prídu, a vaše papiere podpísané jezuitmi ich nebudú zaujímať ....

312896

9.7.2014 6:12

RE: Obkliceni je jedna vec..

favela 113.?.?.?

Reakce na 312896

..a co napr. NATO hrdine "vitezici" uz 13 let v Afganistanu...za velkeho mlceni..

312963

8.7.2014 8:28

Co článku/komentáři chybí coby lakmusový papírek a důležitý pohled?!

MoUdrostrak 78.?.?.?

Článek/komentář opět opomíjí Podněstří a Gagauzii.
Obě oblasti jsou lakmusovým papírkem síly či slabosti ruského vlivu v regionu - viz. konflikt ruského vice-premiéra Dmitryie Olegoviche Rogozina při návratu z Poněstří s ukrajinskou juntou i rumunskými proemerickými poskoky stran přeletu jeho vládního speciálu.
Obě oblasti Podněstří i Gagauzie jasně deklarovaly nechuť začlenit se do EU - byť coby součást kandidátské země Moldávie.

Vložený obrázek

Podněstří chrání před Moldávií desetitisíce ruských mírotvorců. Dokud však byla na Ukrajině "normální" vláda, neměli jak Podněsterci, tak ruští mírotvorci problémy s tranzitem přes Ukrajinu do Ruské federace a vice versa. Jakmile však byla v Kyjevě pučem nainstalována fašistická junta, začaly problémy s přejezdem Ukrajiny pro držitele podněsterských pasů a ty držitele ruských pasů, kteří mají registraci/domicile v Podněstří.
Prozatím nemají ruští mírotvorci konflikty během zásobovacích konvojů. Jakmile k tomu dojde, dá se očekávat vývoj situace a'la WEST BERLIN 50's a 60's (jen s opačným znaménkem) a prudká eskalace světového konfliktu. Naštěstí přes Podněstří vedou strategické produktovody z Ruska na Balkán či do EU. Takže pokud by je Podněsterci vyhodili do vzduchu, budou mít desítky milionů oVčanů EU ihned energetický problém. Včetně na nich závislých rafinerií.
Velice citlivým lakmusovým papírkem je Gagauzie, která rozhodně nestojí o vstup do EU. A chce si zachovat vyjímečnost v postavení uvnitř Moldávie. Navíc Gagauzové hlasovali v referendu za vstup do EuroAsijské Unie.
Je proto důležité a dobré sledovat OBĚ oblasti a vývoj uvnitř a okolo nich. A teprve na základě toho dělat závěry o tom, ZDA existují nějaké zákulisní posuny a dohody mezi hodným Západem a zlým širokolícím a šikmookým Vladimirem Vladimirovichem [smích]

Na závěr bych chtěl povzbudit klesající na duchu mezi námi: Rusko je schopno velice bolestivě bránit svoji suverenitu i geopolitické zájmy:
Five Russian Weapons of War NATO Should Fear
http://nationalinterest.org/feature/five-russian-w...

A Západ i všemožní nasazení Shabes/GOJ/im a další Jidáši a Jidáškové to dobře vědí. A proto "věci" jdou tak ztuha jak je vidno [velký smích]
Bůh ochraňuj bratry Rusy a Vladimira Vladimiroviche nadále [smích]

312894

8.7.2014 21:37

RE: Co článku/komentáři chybí coby lakmusový papírek a důležitý pohled?!

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 312894

Proto ten JIH Ukrajiny, z velke casti. Ale, proc se vykecavat vice nez je zdravo[smích].

Rekneme pouze to, co obe strany vedi. Rekneme, ze nejspise jde o dny, dejme tomu max. dvojciferne cislo. Jedina moznost (jina neexistuje) je znicit ekonomiku (velky cerny patek) toho druheho. A to takovym zpusobem, ze nebude mit zadnou sanci na nejake rozpoutani 3ww. Tak, ze to zahrne vsechny jeho spojence.

A to obe strany taky vedi... Dnes prakticky zalezi pouze na tom, jak rychle dokazi Nemci vylozene vykopat Merkelovou z politiky.

312939

8.7.2014 8:53

preco ??????

nezalezi 193.?.?.?

Mozno by sa naslo aj vysvetlenie nielen geopoliticke, ale aj ciste pragmaticke...

Povstalci neboli dosial jednotni a prave Donbas bol cimsi zvlastny

http://novorus.info/news/analytics/24841-o-politic...

tento clanok vysvetluje vela a hlavne aj prestrelku v Donbase pred par dnami, ked chlapci z praporu Vostok spolocne s Berkutom vycistili budovu miestnej policie v Donbase od prislusnikov ukrajinskych specialnych jednodtiek Falcon

Co robila ukrajinska specialna jednotka Falcon v sidle "vzbureneckej" Doneckej republiky ?????

Clanok vysvetluje aj ine veci...hlavny problem sa zrejme vola Achmetov

312895

8.7.2014 9:26

no já nevím ..

omega13 46.?.?.?

Dle mne Putin vnitřně zuří nad tím, co Nacisti provádějí na východě Ukrajiny, ale bude muset tohoto pěšce obětovat. Jeho cílem je Evropa, ne Ukrajina.

Jakýkoliv silový krok podnikne na Ukrajině, přijde o srdce evropanů, Evropa se přimkne k Usraeli, a vše bude v prhdeli.

V současné době již má Evropu na své straně (netvrdím, že jistou), a v případě problému snad zůstane alespoň neutrální. Přijít o toto za cenu ( fiktivního získání ) Luhanska by bylo bláznovství.

Jediné, co hrozí, je zase nějaký false flag, který by satanisti svedli na Vladimíra.

312897

8.7.2014 13:14

RE: no já nevím ..

M.P. 194.?.?.?

Reakce na 312897

Cílem Putina není ani Ukrajina, ani Evropa.

Se zbytkem souhlasím.

Jestliže si Evropa a Ukrajina a další včetně Česka dobrovolně zvolili nějaký směr vývoje a přiknutí se k nějaké ideologii – od západní ekonomiky, finančního systému, neoliberalismu, a nadvlády nadnárodních korporací, stejně jako na straně morálky k doktríně, že největší etalon morálky je ziskovost, – pak není úlohou nikoho jiného, ani Ruska, ani jiného státu, násilím měnit zvolené společenské společenské zřízení. Evropa si své společenské zřízení zvolila dobrovolně a evidetně v něm stále chce pokračovat. Jen agresivní diktátor by násilím zavíděl v cizí zemi něco jiného, než si země zvolila.

Pokud by Putin zasáhl vojensky na Ukrajině či jinde, pak by to byl důkaz že nerespektuje volbu daného státu na své společenské zřízení. „Zavádění demokracie“ násilně proti vůli občanů státu je podpisem jiného diktátora.

Evropa i státy musí dospěle dojít k tomu, co chtějí a nechtějí. Proti jejich vůli nikdo zasahovat nesmí, protože pak by ten někdo byl obviněn ze všeho zlého a Evropa (i USA i NATO) by veškeré své chyby svrhli na Rusko.

Miloslav Ponkrác

312909

8.7.2014 17:47

RE: no já nevím ..

omega13 217.?.?.?

Reakce na 312909

Tím "Cílem Putina je Evropa" jsem nemyslel samozřejmě zotročení, ale jak je psáno v dalším odstavci - srdce Evropy. Přiklonit si Evropu na svou stranu, a nechat ameriku padnout bez třetí světové

312929

8.7.2014 23:02

RE: no já nevím ..

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 77.?.?.?

Reakce na 312909

Euálka je logicky pouhá poslušná chcípající herka bankstersko-feudalizující kliky a bojovat s zápřahem, když zlotřilí šílení vozkové vyštěkávají povely zpoza buku jako stínová vláda NWO bažící s choutkami na nevydevastované by byla střelba mimo terč a padne štvaná idioty i tak, pokud se nechytí zdejší (neodtrupelí od mamona neviditelné paže zaškubávajícího trhu polochcíplém a vyšilujícím hlady "jůroku, který po jejich grupách sežere i je) politici v pudu sebezáchovy za "nos. [mrknutí jedním okem] [oči v sloup]

312948

8.7.2014 11:15

Nejpravděpodobnější scénář

Nikdo 212.?.?.?

EUSArael získá nestabilní území Ukrajiny, které ještě více zplundruje.
Rusko dozbrojí, posílí a tak za 50 let ho dostane zpátky, protože nárazníková zóna a obilnice se vždy hodí. Ovšem nezíská ho pro sebe, ale pro parazitující loutkovodiče, kteří postupně opustí chátrající EUSArael, přesunou aktiva do zemí BRICS a usadí se tam pod novou identitou.
Dělají to tak po celé dějiny, není důvod si myslet, že se teď něco změní. [bliji]

312899

8.7.2014 13:19

RE: Nejpravděpodobnější scénář

M.P. 194.?.?.?

Reakce na 312899

Ano, toho je třeba se obávat.

Stejně tak, jako je nejreálnější, že mocným šedým eminencím, které vyvolávají destrukce, války a zmar, nebude vadit ani pár dolaru. Jednoduše přejdou u sebe na jinou měnu, a co se stane zbytku světa jim je u zadnice.

Těmto strůjcům nebude vadit vůbec nic, vždy se přizpůsobí. Jediné čeho se mohou obávat je božích mlýnů. Ničeho jiného.

Miloslav Ponkrác

312911

8.7.2014 13:04

xaverius

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 78.?.?.?

No, situaci může dokreslit tato zpráva http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/592469-obse-krym-otoshel-k-rossii-v-poryadke-restitucii.html

312908

8.7.2014 14:08

Letos uplyne smutné 3. výročí

R 88.?.?.?

kdy nás opustil státník, myslitel, velký člověk
http://img.ct24.cz/cache/616x411/article/32/3128/312738.jpg

Poznámka editora: Ta fotka je nic neříkající. Já bych spíše doporučil tuto:
Vložený obrázek

312912

8.7.2014 19:58

Hezkééé :-)

Kiviss 31.?.?.?

Reakce na 312912

To jsou "moji" ňuňánci [mrknutí jedním okem]

312937

9.7.2014 13:04

RE: Letos uplyne smutné 3. výročí

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 312912

"Já jsem tak šťastný..." - tento projev výronu lásky užitečného idiota, tetelícího se blahem v objetí slouhy jejich boha Satana, by měl být pro gojímy výstrahou - lidé bděte!...

313000

9.7.2014 13:27

RE: Letos uplyne smutné 3. výročí

ROMAN1 85.?.?.?

Reakce na 312912

Ta fotka by měla mít název "PŘEDE NAHLAS", tak jako v mém archivu. [chechtot]

313003

8.7.2014 14:31

Novorusko by bylo pro Rusko nyní přítěží...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 95.?.?.?

...to je myslím evidentní, analýza na toto téma je už tady: http://aeronet.cz/news/putinuv-sachovy-gambit-povs...

Co je však zásadní, to je účast zahraničních žoldáků na Ukrajině, a to na obou stranách barikády. Podle jejich počtů se může situace měnit bez ohledu na vůli a přání v Kyjevě nebo i Moskvě. I když, pokud někdo někde funguje jako žoldák, může skončit jako ti 4 Češi, co dnes zabili v Afghánistánu: http://aeronet.cz/news/ctyri-cesti-okupacni-vojaci...

312913

8.7.2014 15:55

Ve hře není nic menšího než jaderný konflikt

Mrky 194.?.?.?

Diskuze o slabosti Ruska jsou mimo mísu. Jaderné zbraně má jak Rusko tak USA-NATO. Čemu zde nerozumíte? USA opakují model před 2. světovou válkou, kdy jejich ekonomickou krizy vyřešila válečná krize v Evropě. Tentokrát to však bude jaderná válka, sice sofistikovanějšíma jadernýma zbraněma, ale s obrovským decimujícím účinkem. USA nemusí na území Evropy a Ruska ihned vstoupit, obklíčí spálenou zemi a za rok či dva až to bude bezpečné, jej obsadí i fyzicky a začne těžba přírodních zdrojů, pokud se USA vše podaří. Mimo obvyklé diskuze jsou jaderné zbraně na atomových ponorkách Ruska. Co na to Pentagon? Mají pod kontrolou i tyto zbraně, které mohou vyletět z pobřeží Kuby či jiného pobřeží u amerického kontinentu? Co speciální tajná letadla RF (mimochodem stejná má i USA), která jsou neustále ve vzduchu ve strategických výškách a prostorech mimo dosahy pozemních systémů, připravené kdykoliv zaútočit na USA a to ze vzduchu? Myslím si, že je zde obrovská propagandistická mediální válka a celé to má za cíl udržet dolar, ale zřejmě je již pro USA pozdě. Proto nakupují US firmy rubl i juan. Nakonec se zřejmě dohodnou USA s Ruskem na nějakém kompromisu, ale zřejmě bude ještě nějaký čas Ukrajina krvácet. [pláč]

312924

9.7.2014 6:33

RE: Ve hře není nic menšího než jaderný konflikt

favela 113.?.?.?

Reakce na 312924

...mne se nejvic libila pred nedavnem "neuveritelna" obrana USA,pred a behem napadeni 4/CTYRMI/ civilnimi dopravnimi letadly s nekolika nepratelskymi figurkami ozbrojenymi /po zuby/noziky na rezani lepicich pasku....A hrdiny "pohotovy"odpor kladenym vsemi ozbrojenymi slozkami v cele s presidentem!!!!

312965

8.7.2014 18:05

Hraje se o všechno

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?

Rozhodující je čas. Buď dolar jako rezervní měna skončí a s ním i nesplatitelně zadlužený Západ žijící již dlouho na dluh zkrachuje nebo se Rusko stane jeho další kořistí. Pokud Amerika obklíčí Rusko a to spolu s jinými zeměmi jim do té doby nevypne tiskárny zelených papírků a nevyvine další odstrašující zbraně, Rusko končí, stává se surovinovou kolonii Ameriky a agónie kapitalismu se opět odkládá. Pak bude na řadě Čína a nastává Nový světový řád s jednou vládou nad všemi.Novodobá otrokářská společnost. Nejvíce pravděpodobná je ale globální krize nebo válka s jadernými zbraněmi, po níž se i původci všeho zla změní na radioaktivní prach.

312930

8.7.2014 19:22

Putin je ruská verzia Obamu

S300 109.?.?.?

Strašný bezmysel ten článok. Nech si autor zájde na východ Ukrajiny a nechá sa bombardovať, potom ho tie kraviny prejdú. Putin je prezident oligarchov, je to ruská verzia Obamu.

312934

8.7.2014 22:25

??

Kiviss 188.?.?.?

Reakce na 312934

... a to má ospravedlnit agresi a rozvracení zemí ?!!

312945

8.7.2014 19:56

Kambodža vs. Rudí Khmérové

Kiviss 146.?.?.?

Plán "A"
Na začátku '70 let USA bombardovali a zároveň sponzorovali válečný konflikt v Kambodži.
Tato agrese "stála" STATISÍCE lidských obětí v Kambodži.
Agrese vyvolala nevoli proti Velkému Bratru. Do popředí se tehdy tedy dostali Rudí Khmerové.
Tamní lidé jsou jiného založení. Nejsou, jako západní civilizace, zdegenerovaní a zbabělí. A tak si začali vyřizovat účty s místní Chartou 77, která měla, stejně jako v ČSSR nebo na Majdanu (i jinde), "namazáno ze západu" od odborníků na chaos a rozvracení.
Ve chvíli, kdy Rudí Khmerové měli na rukou krev prvních stovek až tisíců odpůrců, nastoupil plán "B".

Plán "B"
Do té doby "mlčící" sdělovací prostředky, kterým nevadily STOVKY TISÍC obětí, o které se zasloužily jejich vlastní řady a chlebodárci, si začali všímat "nových" stovek až tisíců obětí na účtu protivníka, a rozpoutali propagandistickou kampaň, typu Afghánistán popřípadě Irák, která posloužila líným a "vědomě nevědomým" voličům jako postačující fakt a argument pro plán "C".

Plán "C"
Další agrese.
Samozřejmě agrese "ospravedlňující" a zastírající agresi původní!

---

1)
Všichni jak jsme tu, si musíme uvědomit, že i postáváním "za záclonou" s myšlenkou: "on to za mě někdo vyřeší", se stáváme spoluviníky na věcech budoucích.

2)
Je možné, dokonce pravděpodobné, že do 3 - 5 let může postihnout osud Ukrajiny i ČR.
Přitom jeden ze zásadních prvků směru pohybu je pasivita nebo aktivita.

BTW
Amerika (a ne jen ona) dokáže vyvolat ozbrojené konflikty i pod tak průhlednými a malichernými záminkami, jako je např. zinscenovaná urážka důstojníka nebo vlajky.

312936

9.7.2014 0:11

RE: Kambodža vs. Rudí Khmérové

kyticka 81.?.?.?

Reakce na 312936

Absolutní souhlas do puntíku ve všech uvedených faktech.

312952

8.7.2014 21:20

Presne tak.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Tam neni co dodat a Rusi to chapou temer od pocatku. Temer proto, ze jim bylo treba nektere veci vysvetlit. Proc by melo byt Rusko agresorem, kdyz je opak pravdou? Kdyby zasahlo, tak tim agresorem "je" a zapadni media by se div neroztrhli. Jiz by Reuters a ostatni agentury nemuseli vyrabet kulisy a hledat herce k reportazim.

Je tam i vice duvodu, no primarne, nejdrive svet musi poznat skutecneho agresora. Bylo tomu tak v pripade Osetie, Syrie i rady jinych konfliktu.

K te parte, no ono to je malinko jinak. Minimalne vetsi cast party mela v planu vyprovokovat tu druhou partu. To nebyl pouze ojedinely tanecnik a udalosti se daly do pohybu. Vuuubec ne. A ta parta se pod pokryteckymi usmevy na ten tanecni maraton pripravovala leta.

312938

8.7.2014 22:08

RE: Presne tak.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 178.?.?.?

Reakce na 312938

Presne tak, pravdu píšete, Rusko by muselo zabrať polovicu Ukrajiny a dostalo by zato sankcie ktoré USA chce a potrebuje na svoje prežitie a Rusko by muselo niekoľko stoviek miliárd investovať do Ukrajiny s tým že by kludne za 10-20 rokov sa tento útvar(Novorusko a lavobrežná Ukrajina) mohol spojiť so zbytkom Ukrajiny a peniaze investované by boli fuč, dobre to ten Putin robí, predsa doma v Rusku treba peniaze pre svojich a Rusom na Ukrajine pošle cez pašerákov z GRU kalachy, RPG, Igly, ..., majú to vo svojich rukách svoju budúcnosť a Putin využije len vzniknutú situáciu, po a- Luhansko a Donecko o rok dva pripojí k Rusku(po tom ako úspešné odolajú ATO), po b- Novorusko uzná za samostatní štát(potom čo sa prebudia Rusi na Ukrajine a hromadne sa pripoja k opolčencom), po c- podporí federalizáciu Ukrajiny(potom čo sa prebudia Ukrajinci a povstanú proti USA/CIA a zradcom národa Ukrajinského)

312941

8.7.2014 22:20

Souhlas

Kiviss 188.?.?.?

Reakce na 312938

Ta parta už do toho sálu "vlezla" s úmyslem vyvolat spor.
Jenže je již "profláknutá" svou zbabělou zákeřností ve vyvolávání sporů.
Sporů, u kterých mnozí předem vědí kam tyto provokace směřují.
Provokace a postupy, které mají na svém kontě již miliony mrtvých.

Otázkou je, jak jí to má ještě dlouho procházet?

312943

8.7.2014 22:04

Rusko robí veľa chýb

Slovan 178.?.?.?

Rusko už od čias Gorbačova robí veľa chýb, jednym slovom by sa to dalo nazvať až neuveriteľná dôvera v západ (chyby každý z nás pozná, netreba sa k ním vraciať).
Aj v prípade Ukrajiny urobil Putin zásadnu chybu, že neobsadil Ukrajinu hneď na začiatku pokiaľ nebol na to západ pripravený, bol by síce skákal ale len do výšky ruských zbraní. Čím neskôr Putin odkladá zásach tým bude drahší a krvavejší a Rusko bude stejne zlé ako keby bol zasiahol hneď keď Ukrajina a západ neboli ešte pripravení.
To isté čo sa snažil pisateľ analyzovať vie aj západ a verím tomu že urobí všetko tak, aby to nešlo podľa predstáv Ruska a sme opäť na začiatku, čím dlhšie bude Putin otáľať tým bude zásah drahší a krvavejší. V prípade že Rusko nezasiahne Rusko strtí rešpekt a Putina to bude stáť politický pád doma.

312940

8.7.2014 22:23

RE: Rusko robí veľa chýb

dub 89.?.?.?

Reakce na 312940

a k čemu by mu byla země, kterou by musel živit a kde by ho všichni nenáviděli a kde by banderovci a pohrobci odessy rozpoutaly teroristickou partyzánskou válku?

podívejte se, kolik lidí v bývalém čssr ještě dnes nenávidí rusy za 68, a to je už skoro 50 let...

ukrajina mu dozraje, jako hruška máslovka, a ukrajinci sami přilezou po kolenou. ale nejdřív jim to musí dojít. a k tomu bohužel budou muset rejt držkou v zemi a protéct spousta krve.
je jich 45 milionů a zatim na to serou, protože si říkaj, že ta svinstva se dějou jinde a jen nepatrnému zlomku populace. atd.

rusko z krátkodobého hlediska na ukrajinu sere, naopak stávající situace hraje v jeho prospěch. problémy má západ, jeho kecy mu žere čím dál míň ovcí, bude muset ukrajinu živit, protože ja bankrot a bez výrobní základny (to jejich zboží v evropě nikdo nechce a rusko ho k sobě nepustí).
ušetřený čas je pak mnohem lepší věnovat dedolarizaci a mobilizaci vojenských kapacit na velkou válku, a zde je každý den dobrý. rusové nejsou blbý, aby nevěděli, že jsou na řadě jako další.

a v každé válce, i té horké, vždy platí pravidlo, že je lepší mít při útoku iniciativu a na své straně moment překvapení, nikoliv pouze reagovat. a pokud by se rusko nechalo nyní zatáhnout do oné připravené pasti zvané ukrajinská oranžáda 2, hrálo by podle not západu a tudíž by bylo v neustálé defenzivě. a pro aktivní postup je třeba nejdřív připravit situaci.

němci šli ruskem bez větších problémů, dokud nedostali přes hubu u kurska. a tam dostali přes papulu jen proto, že tam stalin vybudoval silné obranné pozice, měl k dispozici produkci fabrik, které musel přesunout za ural, a konsolidoval vojenské jednotky, a že tam nechal němce dojít.

nemluvě o tom, že jde i o opotřebovávací válku, kde je to západ, komu dochází zdroje. atp.
zkrátka zahoďte mapu evropy a vezměte si globus a začněte uvažovat ve strategickém, nikoliv taktickém, časovém horizontu.

312944

8.7.2014 23:39

RE: Rusko robí veľa chýb

Emil Robot 46.?.?.?

Reakce na 312944

Přesně tak,PutinBáči se musí dívat dál...,vtrhnout na UA teď by byla kardinální chyba,která by Rusku zadělala na celý řetězec problémů,z nichž by byl každý sám obtížně řešitelný.Takhle i přes ta svinstva,která se tam odehrála a odehrávají,bude nejlepší řešení až mu zbídačení a nasraní Ukrajinci svojí zem s prosíkem podají sami,neboť pochopí záhy ten velký podvod na nich zosnovaný EU/NATO/USA,který přinese jen krátkodobý užitek USA a neskutečné ekonom.problémy Evropě,topící se ve svých vlastních neřešitených sračkách.
Tenhle vynucený od USA tlak Evropy na asociaci UA k EU bude hrob unie....neboť ji ukáže jako neschopný,nesvéprávný,neautonomní na USA zcela závislý celek,vnitřně rozháraný,v podstatě na výhodné spolupráci s Ruskem závislý celek,který se zákonitě musí rozpadnout až se přesvědčí a uvědomí si,že USA nelze donekonečna sebedestrukčně "dělat vola"....Co ten rozpad přinese je další neznámá,která bude z velké míry ovlivněná ochabujícím vlivem USA a narůstajícím BRICSu....následujících pět let nadlouho zas určí osud tohohle veskrze zhovadilého světa.Doufám jen,že při tom někomu "nerupnou nervy...." [mrknutí jedním okem]

312950

9.7.2014 2:40

RE: Rusko robí veľa chýb

Jaro27 176.?.?.?

Reakce na 312950

Celá táto vaša taktika "počkať kým to spadne samo od seba" nikdy nefungovala a fungovať ani nikdy nebude. ZSSR sa nerozpadlo samo od seba, ani 1989 by sa nekonal bez spolupráce CIA + ŠTB + "disidenti". V roku 2008 som čítal analýzy, že celý finančný systém postavený na USD spadne do pár mesiacov... a stále stojí! Ak Rusko, Čína a ostatní BRICS nezrušia USD, samo od seba sa nezruší! To platí aj o fašistických zvieratách vraždiacich Rusov na Ukrajine. Nielen, že ich za to židovskí oligarchovia a vláda platia, ale oni z toho MAJÚ RADOSŤ a vnímajú to ako oslobodzovanie/ očisťovanie ich Ukrajiny od Moskalov. Neprestanú, kým ich všetkých nevyvraždia, alebo nevyženú, alebo kým tam nenapochoduje ruská armáda. Navyše, juhovýchodná Ukrajina bola priemyselne rozvinutá, inú ako vojenskú a politickú podporu od Ruska ani nepotrebovala. Putin urobil chybu a vie to, tak by mal teraz urobiť, čo je potrebné (aj keď to bude teraz už krvavejšie a nákladnejšie, ale je nutné to urobiť).

312957

9.7.2014 11:59

RE: Rusko robí veľa chýb

Slovan 178.?.?.?

Reakce na 312957

Súhlasím s tebou, samo od seba sa nič nestane a Putin zaváhal, už to bude len horšie, drahšie a krvavejšie. Pokiaľ Ukrajinu neoslobodí Rusko tak to s radosťou urobí západ a už aj pomaly začal. Čím dlhšie bude Putin a Rusko otálať tým skôr bude mať NATO na východe, dobrým príkladom je predsa stredná Európa, aj tam NATO nikdy nemalo byť a o pobaltí ani nehovoriac.

312993

9.7.2014 21:55

RE: Rusko robí veľa chýb, ne to nikoliv

>lak 77.?.?.?

Reakce na 312993

Proč by měl sanovat problémejkerštiny neofeudálního banksterského projektu euálka do kterého se hrnuli s vidinou pečených kuřat rovnou do huby. Ať si projekt úžer zažijí a zjistí si kde je tlačenice u korýtka nenažraných kteří ve vidině mamona zisku teď likvidují architektury hospodářství a samozřejmě se jim to bez intervence zvenčí vrátí i s tím že to nebude na koho svést zasahováním a budou v obřích číslech ale červených a budou vidět rudě i když ty momenty potrhlostí pokročilé oligofrenie ze zištných důvodů mají dnes i patrně na pořadu výhledů veletočově, jestli se jim nepodlomí kelky pod náložemi rozvinutého kapitalismu v poslední neřešitelné fázi sebedestrukcí i toho možného okolo, na což jsou beze sporu výtečně připravení a nejen že je to nezaskočí, ale i možná pozvedne koutky. [chechtot] [mrknutí jedním okem] Hru my chlebem, oni kamenem logicky opustili. [překvapení]

313027

10.7.2014 23:05

Související, předznamenávající systémově vliv a dřív než rychle,

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 77.?.?.?

Reakce na 313027

http://aeronet.cz/news/70-milionu-americanu-na-pot...

313100

8.7.2014 23:13

RE: Rusko robí veľa chýb

Vicky222 94.?.?.?

Reakce na 312940

Černěnko,Andropov,Gorbačov=sionistická židovská klika,určená k rozvratu společenství SSSR=vlastizrádci.Vše řídí Talmudistický parazitický žid,parazit národů a potkan mezi lidmi.
Nebo snad znáte farmáře,který krmí na svém pozemku krysy a současně rozšiřuje hospodářství??
Rusko,Putin,musí okamžitě zaútočit,pokud ne,je osud Ruska zpečetěn.Putin má v Dumě velikou podporu,stejně jak mezi lidmi a stejně se o tom hovoří.
Jenže,pokud Putin opustí a nechá beztrestně vyvraždit obyvatele nejen Novoruska,tak přirozeně podporu ztratí,nebude znovuzvolen,bude odvolán a ne-li,podle talmudského chazarského "hrdinství",zavražděn a dosadí místo něj loutku,i s polovinou cirkusu přejmenovaných židovských parazitů,a ti se už postarají o dokonalou genocidu nejen Ruského národa,tak,jak ji známe od tzv. VŘSR = 85% všech vykonavatelů vražd rusů byli židé,komisaři,velitelé gulagů.Vrazi,stejně jak dnes,úloha parazita se nezměnila.
Rusko,Putin,musí zaútočit,jak jsem psal výše,jinak padne a s ním padne i Krym a jeho obyvatelstvo bude podle talmudsko-chazarských tradic vyvražděno,nejen to.
Teroristický USrael a zločinecká organizace NATO na Rusko NIKDY nezaútočí.Ruská federace je světová jaderná mocnost,rovnocenná,ne-li silnější tomuhle paktu zločinců.
Ta zločinná sionistická verbež nikdy v historii ani současnosti nenapadla ani neútočila na rovnocenného a silnějšího protivníka.
Vietnamci vyhnali SAMI ty americké kurvy ze své země,za cenu obravských ztrát na životech vlastního lidu.RF není stát pologramotných arabášů nebo negrů,je to velmoc,velmoc,na kterou tato rádoby světová krysa nemá ani v nejmenším.Každý parazit,krysa,potkan,pijavice se bojí především vlastního zániku.A zánik nejzkurvenějšího teroristického pseudostátu je sám zástupným důvodem parazita,tím je nedopustit jej okamžitě,a když tak co nejvíce oddálit.A to je destrukce současné Ruské Ukrajiny.A nebojte se lidi,v případném i jaderném konfliktu i klíšťata a tasemnice,které v hegemonovém parazitu sídlí a jsou s ním spjaty,prchají,tudíž,USrael nikdo z jeho vazalských států tzv JewroEU nepodpoří.Prostý pud sebezáchovy.
RF prostě musí zaútočit,jinak je minimálně v otázce podpory svého lidu a Slovanů ztracena.

312949

9.7.2014 9:53

RE: Rusko robí veľa chýb

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 176.?.?.?

Reakce na 312949

Vy mi připadáte jako Klaus (Pružinskyj). Ukrajina byla obětí a vítr foukal ze Západu, řekl Klaus v debatě. (Včera 8.7.014 článek na novinkách.) Evropským Chazarům je jasné, že tupá a zcela jednostranná strategie USA je chybná. Proto dojde ze strany evropských Chazarů k opravě této strategie. Rusko by udělalo velkou chybu, kdyby v současné době, a už vůbec ne na začátku této umělé ukrajinské krize, tuto zemi anektovalo.

Stovky nevládních organizací v Rusku právě čekají na takovou strategickou chybu Putina a jeho lidí. Společně s demokratikým, svobodným a pravdomluvným korporátním masmédiálním strojem, čekají právě na tu stejnou chybu ruského vedení. Každý den, kdy je demaskována skutečná příčina ukrajinské krize, je ve prospěch RF i Evropy.

312986

9.7.2014 11:54

RE: Rusko robí veľa chýb

Slovan 178.?.?.?

Reakce na 312986

Nesúhlasím, prečo používaš slovo anektovalo a nie oslobodilo od fašistov? Je najvyšší čas (už aj neskoro, pretože to už bude nákladnejšie a krvavejšie ako na začiatku)Ukrajinu oslobodiť a prinavrátiť k rodnej vlasti. Ukrajina je umelý štátny útvar, vždy bola súčasťou Ruska (viď Kyjevská Rus, Podkarpatská Rus atď.). Pokiaľ Ukrajinu neoslobodí Rusko tak tam svoju slobodu, k vlastnému obrazu? prinesie západ. Samo sa nič nestane ani nevyrieši ako tu niekorí naznačujú, predsa od toho sa tam už nasáčkovali poradcovia zo západu aby sa nič samé nestalo.

312991

9.7.2014 13:22

RE: Rusko robí veľa chýb

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 176.?.?.?

Reakce na 312991

Nesouhlasit můžete. Je to vaše právo. Ale uvědomte si, že proti vašemu názoru stojí analýzy profi odborníků a generálů, kteří mají podrobné znalosti a informace, o kterých se laická veřejnost dozví až za 50 let a nebo vůbec nikdy. K takovému posouzení je třeba vidět do kuchyně velmocí. Z vašeho názoru je zřejmé, že je emotivní a do kuchyně velmocí nevidí.

313002

9.7.2014 20:44

RE: Rusko robí veľa chýb

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 178.?.?.?

Reakce na 313002

Hm, hlavne som prekvapený, že ako potom vy viete posudzovať celú vec, alebo ste súčasťou tajných informácií?
Niekedy na posúdenie veci stačí sedliacky rozum a práve ten som použil. Jednoducho mi môj rozum hovorí, že keď Ukrajinu neobsadí Rusko tak ju obsadí NATO a je úplne jedno pod akou zámienkou. Ďalej mi môj rozum hovorí, že územie Ukrajiny vždy patrilo v histórii Rusom a nie západu (teraj nejde o nejaké malé lokality o ktoré sa občas Rusi bili s Poliakmi alebo s Rumunmi). Ďalej mi môj rozum vraví, že najideálnejší čas pre Rusov bolo hneď po prevrate a vyhnaní legitímne zvoleného prezidenta keď takmer nefungovala armáda ani národna garda a hlavne armáda Ukrajiny nemala velenie a bola dezorientovaná. Dnes už má pevné velenie a poradcov z NATO, takže čím neskôr Rusko zasiahne tým to bude zložitejšie a krvavejšie a nákladnejšie. Keď Rusko nezasiahne tak NATO bude mať až v Luhansku a Donecku a bude mať problém s Podnesterskom dokonca aj s Krymom.

313021

9.7.2014 21:41

RE: Rusko robí veľa chýb

co na tom záleží 24.?.?.?

Reakce na 313021

Jsem přesvědčen o tomtéž. Ano, nejideálnější čas pro zásah byl ihned po kyjevském převratu, maximálně pár týdnů po připojení Krymu. Ten moment překvapení Rusko prošvihlo.

313025

9.7.2014 23:18

RE: Rusko robí veľa chýb

kyticka 88.?.?.?

Reakce na 313025

Jenomže to by se dostal Putin přesně na úroveň Hitlera jak jsem psal výše. Ukrajinu by sice svým Blizkriegem hravě převálcoval během několika týdnů, ale významná část její obyvatel by jej, jakož všechny Rusy nesmiřitelně nenáviděla, plus by byl takto vnímán převážnou částí západního světa (Uvědomte si přátelé, že my tady na svobodném webu máme více méně jasno, jak se věci mají ale zkuste si promluvit s běžnými občany. Zjistíte, že mainstream stále plně ovlivňuje minimálně 80% populace).

Důsledkem toho všeho by byla absolutní mediální kampaň, po které by následovala regulerní válka NATO-USA proti Rusku, tedy regurelní III. světová, kterou chtějí sio-bandyté stůj co stůj vyprovokovat. Oni musí, jinak dolar není možné zachránit (Nehledě k řadě sice trochu konspirativních, přesto však ne zcela nereálných indicií o bandito-elitami plánovaném snížení populace Země na 500.000 obyvatel!)!

Putin, ať je tragédie Novorusie sebe smutnější jim pomoci nemůže (pouze skrytě, ale to musí zejména sami Novorusové, chtít masově pozvednout zbraň). Jediné co může je svou zdrženlivostí přesvědčit EU, že bychom zde na evropském kontinentu měli spolupracovat jakožto přirození sousedé a zároveň postupně všem Evropanům, jakož Severoameričanům otevřít oči, aby sami obyvatelé těchto zemí, zejména USA měli zájem ze svých vlád vykopat pijavice, které rozsévají již minimálně 200 let po celém světě bídu a smrt.

Ukrajinu a Ukrajince musí nechat vyhnít, aby sami přišli na to kde je zlo a kde bratrství.

313030

10.7.2014 0:41

RE: Rusko robí veľa chýb

kyticka 88.?.?.?

Reakce na 313030

Ještě upřesním: Nyní je nutné pouze vyčkat aby zejména Majdanovci měli prostor sami dojít k tomu, že byly "bandity" zneužity jakož "užiteční blbci" ve hře, kde vůbec nešlo o Ukrajinu a Ukrajince. Podrobnosti viz. "Cipollovy zákony lidské stupidity" zde:
http://blisty.cz/art/34902.html

313034

8.7.2014 22:11

Preco Rusko neuzna novorosiu?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 91.?.?.?

Pretoze to posledne co Rusko zaujima su nejaky ukrajinci alebo rusi ... Ta krajina vzdy kaslala na ludi a robi to aj teraz.

- Ukrajina zaplatila cast svojich dlhov a vyzera to, ze sa dohodnu aj na zvysku (to je hlavny dovod stiahnutia ruskych vojakov).
- Ukrajina sa bude zmietat v konfliktoch a platit to bude EU (a nie Rusko ako keby tam mali Janukovica)
- Rusko ziskalo Krym ma vojensku zakladnu a moznost skratit si podmorsku cast south streamu.
- nemcov a rusov bude south stream stat menej ... vsetci su stastny
- Dokonca aj USA su stastny lebo po tom, co sa gasprom zase vyhrazal zastavenim dodavok sa EU coraz viac bude orientovat na plyn z americkych firiem co je sice hudba buducnosti ale LNG stanice sa v EU urcite budu rozrastat.

312942

9.7.2014 12:03

RE: Preco Rusko neuzna novorosiu?

Slovan 178.?.?.?

Reakce na 312942

Si úplne mimo, mimochodom dlh sa stále zväčšuje aj keď Ukrajina malú časť zaplatila, ale tu teraz vôbec ale vôbec nejde o dlh Rusku ale o niečo celkom iné. Tu je vidieť že si celkom mimo.

312994

8.7.2014 22:41

Kroky Ruska

Montgomery 88.?.?.?

Vzhledem k nedávné zprávě o odpuštění 90% dluhů Kubě, je celkem očividné, jaké má Rusko záložní plány na případné námluvy Ukrajiny a NATO [smích]

312947

9.7.2014 5:31

RE: Kroky Ruska

oijkio 91.?.?.?

Reakce na 312947

Ano, druhá Karibská v chodu. Je fascinující, jak dlouho se svět dovede zabavit záležitostmi podružnými. Režie vskutku mistrovská. I naši politici v tom až po uši.

312961

9.7.2014 0:35

Genocida sa už koná, neni na čo čakať!

Jaro27 176.?.?.?

Článok "zaspal dobu", alebo sa snaží vysvetliť, čo Rusko urobí v nasledujúch 2-5 dňoch. Správne to malo byť tak, že Rusko malo zabrať 2/3 Ukrajiny, až po hranice so Slovenskom. Kiev a banderovský Lvov mali ostať "Ukrajinské". Mala byť uznaná Novorussia, vojensky ochraňovaná Ruskom, obchod a priemyselná spolupráca sa mala začať rozvíjať. Čína tam už má investície v poľnohospodárstve - malo sa to ešte viac zintenzívniť. Kiev a Ľvov mali byť ponechané svojmu osudu - či už členstvo v EU a v NATO alebo vojna s Novorussiou a Ruskom... TERAZ sa ale deje to, že pro-ruské obyvateľstvo Juhovýchodu (a možno aj centrálnej časti) Ukrajiny je systematicky vyvražďované a vyháňané do Ruska, že sa ničí infraštruktúra, prebieha ne-ekologická ťažby bridlicového plynu atď. Nech sa na toto akokoľvek pozriete, pre Rusko to nič dobré neznamená. Je chybou čakať, že si banderovský fašisti uvedomia, že bolo chybou, neľuským činom, vyvražďovať pro-ruských ľudí na juhovýchode krajiny! Oni to nikdy takto vnímať nebudú. Rusko iba stráca čas, ľudí, infraštruktúru a národnú hrdosť. Treba zasiahnuť vojensky, čím skôr tým lepšie. Ak chce EÚ sankcie, tak treba kompletne prerušiť obchodné styky s EÚ a počkať, kým sa EÚ a NATO zosype!

312953

9.7.2014 2:30

RE: Genocida sa už koná, neni na čo čakať!

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 312953

No, to by byl styl USA. A 3ww je na svete. Vetsina, vcetne me, ma podobne pocity jako Ty, ale nejdrive je si treba predstavit scenare, ktere by se pote mohly objevit.

A co na tom, ze se obyvatele Jihovychodu mrknou na cas do Ruska?
Preziji a maji sanci se vratit do svych domovu. Tento rezim je (a jednou to ten zapadny pokrytec bude muset priznat) nelegitimni. A s nim jsou nelegitimni vsechny kroky, ktere podnika.
Fasismus je vzdy a vsude dosazovan ucelove. Trochu nasi historie, nebo ne az tak davne historie Latinske Ameriky by Ti to objasnilo. Nikdy nema dlouheho trvani, ovsem zanecha krvacejici rany na hodne dlouha leta.

Ono se dalo vse ukocirovat, kdyby nebylo prave tech mrtvych. Ted se obavam, ze skutecne diplomaticke reseni nebude existovat. A jednoduse jednou Rusko do toho konfliktu vtahnou. To uz muze byt ovsem vse trochu jinak...
Po Syrii proste vytahli dalsi, leta udrzovanou cestu.

312956

9.7.2014 12:50

RE: Genocida sa už koná, neni na čo čakať!

Jaro27 176.?.?.?

Reakce na 312956

Vždy je dôležité si dať otázku, komu to vyhovuje, kto tým čo získa. Súčasná situácia na Ukraine vyhovuje fašistom v USA a v EU, lebo im o ľudí na Ukrajine nešlo. Čím viac Rusov a Ukrajincov tam zomrie a čím viac bude zničené územie, tým lepšie. Myslíš si, že pre sionistov a fašistov z USA a EÚ sa v tomto niečo zmení príchodom jesene/zimy? NIE. Naďalej budú podporovať vojnu, vyvražďovanie a ničenie krajiny. Osobne si myslím, že tie vojenské cvičenia NATO a hrozba WW3 boli a sú len na odstašenie Ruska, aby nezasiahlo včas. A Rusi im na to naleteli. Mimochodom, ak má byť WW3 s použitím jadrových zbraní teraz alebo o 2 roky, tak pre Rusko je asi výhodnejšie teraz...

312999

9.7.2014 16:10

RE: Genocida sa už koná, neni na čo čakať!

co na tom záleží 24.?.?.?

Reakce na 312956

Díky tomu jejich "stylu" jsou USA od pádu SSSR téměř páni světa. Pravda, Rusko se v poslední době probudilo, však právě to může být záminka USA ho vtáhnout do války právě teď, kdy ještě nemá takovou moc, nemá tolik spojenců a hlavně takové množství zbrojního arzenálu jako USA a jejich zcela oddaný Západ.
Je docela možné, že je rozumnější z posice Ruska nevstupovat nyní do konfliktu, to chápu. Na druhou stranu je to zcela určitě vnímáno USA jako projev slabosti a o to víc budou RU tlačit do války za každou cenu. Jinak i jim "ujede vlak".
Nehledě na to, jak ta nečinnost Ru musí působit na samotné Rusy a ruskou menšinu. Každopádně ne všichni utečou do Ruska. A nechat jen tak přihlížejíc vyvražďovat své bratry v sousední zemi, to vedení Ruska nepřinese nic pozitivního u vlastních občanů, pokud Ru nezasáhne. Ti kyjevští fašisté dostali od svých sponzorů zelenou, je klidně vyvraždit všechny. Po každé návštěvě nějakého potentáta z US vždy přitvrdili.
Zcela zjevně je to znát i z reakcí všech tzv. záp. lidskoprávních organizací. Všude ticho o zločinech jak v hrobě. Dovedu si představit, jak by vyřvávali, kdyby při připojení Krymu zahynula jen setina těch, co povraždili fašisti dosud na JV Ukrajiny. Opravdu těžké soudit co je výhodnější.

313007

9.7.2014 17:30

RE: Genocida sa už koná, neni na čo čakať!

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 312953

No dívejte se na to takto - Ak chce EÚ sankcie, tak treba kompletne prerušiť obchodné styky s EÚ a počkať, kým sa EÚ a NATO zosype! - TO PRÁVĚ CHCE USA !!! Aby se EU a Rusko mezi sebou hádalo (když už ne mírně válčilo), a tím se posílí USA. USA vyhlásí sankce, EU poslušně poslechne a celá Evropa a Rusko jsme v prdeli. A USA se za mořem bude smát, že ano. Když se dva perou, třetí se směje !! To vážně chcete??
Pokud ano, pak asi žijete v USA, potom by to pro vás bylo výhodné, ale pro nás tady ne..
Nebo když ne sankce, stačí Rusko odříznout od systému SWIFT jak Írán a co potom. Opravdu mi připadá, že píšete na objednávku USA, jinak si to nedokážu vysvětlit.. Mám pravdu ?? [cool] [chechtot] [chechtot]

313012

9.7.2014 20:21

RE: Genocida sa už koná, neni na čo čakať!

Jaro27 176.?.?.?

Reakce na 313012

Nemáte pravdu. Nemecko a Francúzsko uvaľujú sankcie, ale nie také, ktoré by poškodili aj ich ekonomiku! Ja na strane Ruska by som si rád vyskúšal tak 3-6 mesiacov obchodnej blokády medzi EÚ a Ruskom, aby bolo každému jasné, komu to prospieva a komu škodí. Následne by som sa opýtal GER a FRA, či im to stálo za to... a dohodol spoločný postup pri riešení Ukrajiny, NATO a rekonštrukcii EÚ. Rusko necháva skákať fašistov na vlastných hraniciach, ostreľovať vlastné územie, stráca rešpekt a môže sa začať chystať na nové podrazy zo strany USA a EÚ.

313018

10.7.2014 20:33

RE: Genocida sa už koná, neni na čo čakať!

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 313018

Pořád se točíte jen rovině EU - Rusko a to je špatně!! Chybí Vám tam to hlavní - USA, ten třetí za rohem, co čeká, až se tu začneme mlátit. Přečtěte si můj příspěvek pozorněji.
Prostě NESMÍTE ZAPOMÍNAT NA USA !! Už si rozumíme??
Mějte se..

[cool]

313093

10.7.2014 22:05

RE: Genocida sa už koná, neni na čo čakať!

Emil Robot 46.?.?.?

Reakce na 313093

Přesně tak,USA x RUSKO jsou hlavní aktéři,EU + zbytek Evropy jsou jen ti tolik oblíbení "užiteční idioti" pro špinavou práci a jako otloukánek,nic víc...

313096

11.7.2014 16:53

RE: Genocida sa už koná, neni na čo čakať!

Jaro27 176.?.?.?

Reakce na 313093

Ale ja vás mladý pane rozumiem, len vy ste si ešte stále nevšimli, že od priameho "útoku" zo strany USA na Rusko sa vedome neobávam, vedome ho nepovažujem za pravdepodobnú hrozbu. Uvedomte si, že aj keď za celou Ukrajinskou krízou stojí USA, priamo sa podieľa iba minimálne. Áno, financovali to tam cez mimovládky, Marshalov fond, cez pobaltské štáty, fašistov trénovali v Poľsku a Estónsku a žoldnierov tam poslali súkromných z USA a Poľska. USA sa spôsobuje najväčšiu škodu na Ukrajine PROSTREDNÍCTVOM nemecký, francúzskych a poľských politikov, ako aj menej dôležitých politikov v pobaltských krajinách, ... ČR, SR atď. NEMÁ ZMYSEL sa snažiť akokoľvek pôsobiť na USA, treba im iba odstaviť USD, čo Rusi a Čínania už začali robiť. MÁ ZMYSEL pôsobiť na Nemecko, Francúzsko a ostatné krajiny EÚ cez ekonomické problémy. Toto Rusko nerobí (aj keď pravdepodobne iba čakajú na jeseň/zimu) a toto považujem za chybu ja. Obvinil by som Merkelovú s Hollandom, že nabádajú Ukrajinu nezaplatiť za plyn. Odstavil by som dodávky plynu do EÚ (aj North Stream). Obvinil by som Merkelovú s Holladom z podpory fašizmu v Európe a z vyvolania vojny na hraniciach s Ruskom, zastavil by som obchod s krajinami EÚ a NATO do vyriešenia situácie na Ukrajine. Do konca roka by bol Lvov zrovnaný so zemou a v Európe by bol pokoj.

313138

9.7.2014 21:27

RE: Genocida sa už koná, neni na čo čakať!

ghm 89.?.?.?

Reakce na 312953

Ty to mas fakt v tej hlave popletene. To mas kolko rokov, uz mas obcianku?

313024

9.7.2014 3:46

Clanek neni prilis dobry

n.z. 99.?.?.?

tak jak se to jiz stava na Zvedavci zvykem. Rekl bych, ze je nejapne omlouvavy. Neni to asi o versi jedna ani dve natoz tri.

Rusko si proste kupuje cas! Dale pak, skutecna 'moc' zeme neni jen vojenska (cast se ji degraduje jiz v prvnich hodinach boje) ale hlavne ekonomicka; na ni stoji vse. Soucasna ekonomicka moc Ruska je omezena (samostatnost jeho bankovnictvi je stale jeste nevyjasnenou otazkou) a navic je na pokraji recese. Takze, nic nedava Putinovi a spol duvodu k zelene provest "moralne ospravedlnitelnou akci" v tzv. "novorosii" (termin sam se mi jevi jako nesmysl).

A proto opet, uvedomme si, ze toto NENI ani tolik o Ukraine (ta byla hozena lvum protoze neni stato-tvorna a jako stat stoji za vyliz) jako o Rusku. Rusko je konecnym cilem zapadni aggrese, ktera zacala Prvni svetovou valkou. Kdo vypali salvu jako prvni v teto "posledni bitve", ztraci podstanou taktickou (a moralni) vyhodu. Proto odpoved je cekani a dukladna priprava.

V opacnem pripade se Rusko snadno muze dostat do pruseru a bude nuceno zadat o posilu Cinu. To si asi nikdo z nas nepreje. Bude-li Rusko nuceno bojovat, musi to provest samo za sebe a s presvedcujicim uspechem - v case vlastniho rozhodnuti. Zatim hraje beranka a to je fajn.

312958

9.7.2014 8:50

Myslim

nezalezi 193.?.?.?

Reakce na 312958

ze toto je najhodnotnejsi prispevok v diskusii.

312977

10.7.2014 3:14

No to tedy rozhodně není - a nejen proto, že se autorovi zdá nesmyslným

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 312977

historický název Novorusko. Miloševič také jednal, moudře opouštěl národovce, a kam to nakonec dojednal ... Naposledy bych ocitoval smáznutého Colonela Asaada, který zřejmě zveřejňoval pro Kreml nemilé otevřené informace, a starou diplomatickou moudrost - "Rusko není nikdy tak silné, jak vypadá a nikdy tak slabé, jak se zdá ..."
- Dnes je mezi provládními politology módní svádět všechno na špatné obyvatelstvo, že prý “co tě nepálí” a “hlavně aby nebyla válka”. Proto je všechno tak špatné a proč by tedy měl Putin bojovat, když všichni ostatní sedí doma? To je pravda, ale je to pouze část pravdy, kterou se tito autoři snaží zamaskovat celou řadu neúspěchů ruské politiky na Ukrajině, včetně neúspěchů samotného Putina a Lavrova jako ministra zahraničních věcí. Jde o to, že organizování lidí Jihovýchodu zdola bylo celá léta potlačováno jak ukrajinskou vládou, tak “Stranou regionů”, na kterou sázelo Rusko a která pří likvidaci proruských organizací dosáhla dokonce větších úspěchů než Juščenkova vláda. Což Kreml sledoval se stoickým klidem. Například konzul RF v Krymu Andrejev nazýval místní separatisty (v mnohém jen díky nim se podařilo “Krym je náš!”) provokatéry podrývajícími územní celistvost Ukrajiny. Kromě KPU a vitrenkovců prakticky nikdo nechodil pošťuchovat se s banderovci v Kyjevských ulicích. Žádné organizace k řešení těchto úkolů vytvořeny nebyly.

V Kremlu měli za to, že k realizaci svých zájmů na Ukrajině mají politických a ekonomických pák více než dost, ovšem státní převrat 20.února odhalil bezmoc této politiky. Symptomatické přiznání Puškova nejlépe popisuje příčiny katastrofy...Rusko vložilo v průběhu 20.let 200 miliard do ukrajinské ekonomiky, kdežto USA – 5 miliard do “rozvoje demokracie”. Zřejmě jsme je vložili ne tam, kam bylo třeba. Důležitá lekce.

Takovéto lekce jsou obyčejně zaplaceny krví.

Ruský kapitál dlouho choval iluze o tom, že je pomocí vyděračských smluv (které se takovými staly díky “oranžovým” – pokud to někdo zapomněl, přehodnocení cen vyvolali právě “oranžoví”) možné řešit otázku základny ČF, ovládnout strategické podniky a mít vliv na politický systém. Ovšem fakticky se s pomocí laciného plynu, zavírání očí na jeho reexport, různých ekonomických preferencí, laciných úvěrů a podobných věcí budovaly základy čistě antiruského a rusofobního státního útvaru. Neboť zatímco se v Moskvě bavili primitivními Čubajsovými výmysly o “liberálním impériu” a řízení bývalých republik SSSR pomocí ekonomických nástrojů, Američané celá léta vychovávali antiruskou elitu a mládež. ...Automaticky kráceno

313036

10.7.2014 7:13

nuz ano

nezalezi 193.?.?.?

Reakce na 313036

USA zrejme pokracovali tam, kde Rusi prestali - v ideologickom posobeni..

Ano vsimol som si, ze ruska oficialita sa k narodnej ruskej linii stavia uplne vlazne, zrejme su to relikty bolsevickeho internacionalizmu.

Ale ruska oligarchia, zrejme aj preto, ze nie je celkom ruska, potlacala narodny rusky prvok zrejme v jednotnej celosvetovej lini multikulturalizmu a zrejme aj v obave, ze sa prebudeny rusky nacionalizmus /narodna idea, nie sovinizmus/ obrati proti nej...kolko tam bolo pozostatkov proletarskeho internacionalizmu pevne zakoreneho v bolsevickych mozgoch starych sudruhov tazko povedat....

Nuz a USA uplne bez zabran nabudili polsky sovinizmus na uzemiach zapadnej Ukrajiny /ktore su Ukrajinou od roku 1945, dovtedy boli bud polske alebo rakuske/ a hlavne protirusku nenavist, ktora je tam starocia pritomna.....Chochli /de facto zmes Rusinov, Poliakov a Litovcov/ a Poliaci maju spolocne jedno - zivocisnu nenavist voci "moskalom", cize ruskemu obyvatelstvu Ukrajiny a Rusom ako takym....

A toto Rusi nikdy by neprekonali.... preto mozno najvhodnejsie riesenie este v marci bolo vojensky obsadit nielen Krym, ale aj vychodnu Ukrajinu, tym padom Ukrajinu rozdelit a bolo by vymalovane...

313044

12.7.2014 0:51

RE: nuz ano

Jaro27 176.?.?.?

Reakce na 313044

Presne tak. Súhlasím s oboma príspevkami nadomnou. Dodám ešte, že Ruská diplomacia sa diví, že málokto s ňou oficiálne súhlasí, aj keď pravda je evidentne na ich strane. Bodaj by nie! Veď tý, čo na Ukrajine vystúpili proti Majdanu a fašistickému prevratu sú už buď mŕtvi, nezvestní, vyhnaní z Ukrajiny, alebo bojujú o holé prežitie v Donecku a Lugansku. Ľudia protestujú v Charkove proti fašizmu, aj keď im hrozia tvrdé tresty, ale nikto od nich nemôže čakať, že urobia podobné povstanie ako v Donecku - bolo by zbytočné sa nechať povraždiť. Čakať na jeseň/zimu nemá zmysel - pre Rusko to nič dobré neprinesie. Ľudí, infraštruktúru, priemysel stráca od konania referend v Donecku každým dňom a fašisti podporovaní USA sa bez vojny aj tak nevzdajú. Teraz to ale bude drahšie a krvavejšie, než by to bolo v Máji. Ak USA a Banderovci chcú bojovať, bojovať sa malo od Kijeva na západ.

313151

12.7.2014 1:58

RE: nuz ano

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 77.?.?.?

Reakce na 313151

Jakže to říkala viktorka od splavu [chechtot]
Ať jde evropa do pí..
Zkopírováno: Hledání pravdy
Blog.cz » Hledání pravdy
PUTINOVO ULTIMÁTUM
Včera v 18:46
Včera prezident Ruska Vladimir Putin uskutečnil veřejnou poradu s členy vlády. Taková setkání za přítomnosti televizních kamer za účasti novinářů se dělají nikoli za účelem projednání nějakých otázek, ale pro veřejné oznámení důležitých rozhodnutí. Tentokrát bylo ohlášeno faktické ultimátum pro vlády Ukrajiny a Evropské unie. Mnohá fakta a čísla, zveřejněná ve čtvrtek 10.4. na veřejné poradě jsou všem dávno již známa. Ale tentokrát byla zopakována se zcela určitým cílem a jako potvrzení požadavků vz nesených Ruskem.CO ŘEKL PUTIN:1. EvropěSmlouva o přidružení Ukrajiny k EU vytvořila hrozby nejen pro ekonomiku Ukrajiny, ale též pro ekonomiku Ruska. Po podpisu dokumentu by nutně započalo nekontrolovatelné zahlcení ruského trhu bezcelními výrobky z Evropy a dalších zemí, což by bolestivě dopadlo na ruské výrobce. Navíc by Ukrajina byla nucena zpřetrhat s Ruskem desítky a stovky smluv, které by byly v rozporu s podmínkami asociační dohody s EU. V důsledku toho předkládaná varianta asociační dohody představuje hrozbu pro Rusko - v po dstatě by zničila dvoustranné vzájemně výhodné tržně-průmyslové svazky Ruska a Ukrajiny a vedl a by k vytlačení výrobků ruského původu výrobky z jiných zemí. Cht ěli jsme tyto otázky řešit po dobrém, lidsky. Pokoušeli jsme se dohodnout. Ale všechny kompromisy, které jsme předkládali, a naše konstruktivní návrhy byly Evropskou unií odmítnuty. Bohužel. Nyní to tedy bude po zlém.2. UkrajiněNehledě na všechny problémy ve vzájemných vztazích, nehledě na protiruskou a otevřeně fašistickou rétoriku nových kyjevských mocných, jsme plnili všechny závazky a udržovali všechny svazky, čímž jsme živými penězi zajišťovali pro průmysl Ukrajiny zakázky za 15 miliard dolarů. Všechny pohledávky byly placeny včas a v plném objemu.Nechcete-li po dobrém, nedostanete nic. Rusko je připraveno se zcela vzdát ukrajinského zboží a ukrajinské výroby.3. Evropě a trochu i UkrajiněPlyn Ukrajina nemá a už mít nebude. Od této chvíle budeme pouštět přesně tolik plynu, kolik ho Kyjev zaplatí měsíc dopředu. Pro zajištění tranzitu do Evropy na sezónu podzim - zima 2014-2015 do podzemních nádrží plynu Ukrajiny je nutno načerpat plyn za 4 až 5 miliard dolarů. Jestliže Ukrajina nenajde tyto miliardy, bude na podzim Evropa bez plynu.4. Ukrajině a trochu i EvropěCelková suma ukrajinských dluhů, jejichž navrácení může Rusko požadovat okamžitě, činí 16,6 miliard dolarů. A my je požadovat budeme.Shrnuto[vyplazený jazyk]rezident (zvláštní, šotek vrazil smajla,...o:p-velké)Ruska připomněl: "Ekonomika Ukrajiny prudce klesá. Prohlubuje se propad průmyslu i stavebnictví. Vzrůstá rozpočtový deficit. Prudce se zhoršuje stav valutové oblasti, k zápornému obchodnímu saldu přibyl

313152

12.7.2014 2:00

RE: nuz ano

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 77.?.?.?

Reakce na 313151

Zbývající část -
Vzrůstá rozpočtový deficit. Prudce se zhoršuje stav valutové oblasti, k zápornému obchodnímu saldu přibyl útěk kapitálu ze země. Ukrajina se blíží k bankrotu, k zastavení výroby a k explozi nezaměstnanosti"."Dočasní představitelé různých úrovní", jak zdvořile Putin nazval kyjevské mocné, dovedli zemi na hranici, za kterou už nebude možná náprava.Putin varuje:Buďto:EU, USA a Ukrajina okamžitě přijme podmínky artikulované ministerstvem zahraničí a neprodleně je začne uplatňovat v praxi…nebo:Rusko zruší veškeré průmyslové zakázky na Ukrajině. Nevratné ztráty Ukrajiny budou každoročně činit 15 miliard dolarů.Rusko zavírá své hranice pro ukrajinské zboží a zboží přicházející tranzitem přes Ukrajinu.Rusko zavírá Ukrajině plynový kohout.Rusko uplatní vůči Ukrajině pohledávky na pokrytí dluhů v částce 16,6 miliard dolarů.Rusko nebude Evropě garantovat dodávky plynu na nadcházející podzim a zimu, jestliže Ukrajina neodkoupí a nenačerpá do podzemních nádrží objemy paliva nutné k zajištění těchto dodávek v částce 5 miliard dolarů.Jestliže Evropa začne mrznout, nechť veškeré výhrady směruje na své přátele v Kyjevě.V podstatě se jedná o ultimátum, byť je Vladimir Putin formuloval v korektní podobě: "Doufám, že iniciativy ruského Ministerstva zahraničních věcí ohledně uklidnění a zlepšení situace budou mít nějaký efekt a výsledek bude kladný... Tam i v originále.

313153

12.7.2014 13:29

RE: nuz ano

Jaro27 176.?.?.?

Reakce na 313153

Áno, pamätám si túto správu, lenže... (1) Rusko by malo častejšie zdôrazňovať, že z dôvodu zastavenia primyselnej spolupráce rozpočtový deficit na tento rok rastie + do budúcich rokov to bude ešte horšie, lebo EÚ nepotrebuje Ukrajinské výrobky. (2) Rusko stále dodáva plyn pre EÚ aj cez Ukrajinu, pričom Ukrajina časť kradne pre seba. Cez Noth Stream ide plyn do EÚ a EÚ ho následne posiela na Ukrajinu. (3) Putin bol na oslave vylodenia v Normandii - ja na jeho mieste by som sa opýtal novinárov, či sa spýtali ich prezidenta Hollanda, aké dôvody ho vedú pri podpore fašistických Banderovcov na Ukrajine. Rusi sa správajú až príliž priateľsky, galantne, diplomaticky. Z času na čas by si mali otvoriť hubu poriadne a povedať polopatisticky, ako sa veci majú. Väčšina ľudí to musí počuť a čitať jednoducho a jasne, aby sa im otvorili oči, aby pochopili. Obama nazval v televíznom prejave fašistickú chuntu v Kijeve dosadenú z USA, za zvolených legitímnych zástupcov ľudu... toto sú klamstvá, ktoré by som im obíjal o hlavu každý deň!

313173

9.7.2014 8:35

řešení

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 81.?.?.?

jednou z variant je přesunout bojiště za oceán . . . [velký smích]

312975

9.7.2014 9:09

Prečo, prečo...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 62.?.?.?

Prečo Putin nezasahuje?
Nuž najskôr preto, že aj keď je Donbass v stave občianskej vojne, podpora opolčencov asi nie nejak vysoká.
Inak len veľmi ťažko vysvetliť, prečo z cca 3-4 milionov obyvateľov dokázali postaviť sotva desatíc bojovníkov.

Za oveľa kratší čas (asi týždeň) sa na Kryme z dvojtretinového počtu obyvateľov vytvorili miličné oddiely, ktorí mali podľa rôznych odhadov zmobilizovaných 15-35 tisíc bojovníkov, potom ich ďalšie vytváranie zastavili a väčšia časť pripravených bojovníkov zbrane nikdy nedostala - zvládli to prevažne dobrovoľnícke oddiely sformované z rôznych jednotiek milície (polície).
To je ďalší významný rozdiel - na Kryme prešla významná časť ozbrojených zložiek, milície a pohraničnej stráže, na juhovýchode nie.

312981

9.7.2014 11:34

RE: Prečo, prečo...

Emil Robot 46.?.?.?

Reakce na 312981

Ano,tohle je velice důležitý rozdíl mezi Krymem a kontinentálním územím JugoVastoku UA.
Další,neméně důležitý je i fakt neporovnatelně lepší hájitelnosti Krymu,díky napojení na UA úzkým krčkem a defakto paralyzováním hlavních sil UA-krágsmaríne ruskou blokádou.

Včera vydal Strelkov nařízení,že k navýšení počtu opolčenců se bude nabírat na "konktrakt"za 4000-8000 Hř.cca do 500Euro,neboť spousta zájemců o vstup do domobrany má na krku rodiny a ty nechce a nemůže nechat bez prostředků....
bude-li jejich obživa zajištěna,narukují.
Doufám,že alespoň tímto způsobem Putin hefne těm,kteří do toho půjdou nejen za sebe,ale havně za matičku Rus,jako takovou....

Pro mě bylo nablití,dívat se na některé z report.klipů na kterých je vidět odholání místních i přespolních (jako ten brněnský učitel,nebo holka z Běloruska)v kontrastu s částí místní omladiny,která vysedává na dohled a s placatými,chytrými telefony si dělá záznamy za spokojeného popíjení chcanek s názvem Coca-cola....jako kdyby šlo jen o nějakou pitomou realityšou....kdyby jim aspoň cpali pytle s pískem,nebo kopali zákopy.....

Opolčenci by se teď neměli nechat sevřít v obklíčení,ale ze zajištěných pozic naopak taktikou menších,rychlých mobilních jednotek napadat fašistickou brannou moc při přesunech,ze zálohy a tříštit její omezené síly.V tom prostředky nerovném boji je to velice účinné,což dokazuje už několik let situace v Sýrii,kde není ani zdaleka tak vhodný terén ani značná podpora obyvatelstva....Konec konců,Strelkov je veterán z Afghánistánu i Čečny a tuhle taktiku musí znát,je to jediné,co může zabránit totálnímu zničení sil opolčenců i civilů,koncentrovných okolo Doněcka....A udrží-li koridor k Ruské hranici,tak to může dělat donekonečna....čas je na jeho straně a veřejné mínění bude čím dál tím víc také.

312990

9.7.2014 12:14

RE: Prečo, prečo...

Slovan 178.?.?.?

Reakce na 312990

BINGO a samozrejme chýba otvorená podpora Ruska ktorú Krym tiež dostal aj s celo ruskou armádou dislokovanou na Kryme.
Jednoznačne treba udržať koridor cez hranice do Ruska a v krajnom prípade vyhlásiť aj mobilizáciu (vojna je vojna aj mládež si musí uvedomiť že vo vojne sa v prvom rade ukladajú rozkazy o ktorých sa nediskutujer ale sa plnia). S tou partizánskou vojnou sa čudujem že už dávno nezačali a nie len v Donecku a Luhansku, ale aj v iných častiach Ukrajiny, chýba väčšia podpora Ruska, minimálne taká akú má Kyjev z USA a EU.

312995

9.7.2014 13:09

RE: Prečo, prečo...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 176.?.?.?

Reakce na 312981

Prečo sa ľudia húfne nehlásia do vojny na Juhovýchode UA? No hlasne preto, že Donbas je banícky a priemyselný región, ľudia sú od malička vychovávaní istým spôsobom. Proste nie je im vlastné chytiť do ruky samopal a ísť sa dať zabiť tankami, delami, raketami, bombami a pod. Celé je to riadna blbosť. Rusko malo vyrovnať sily v Donbase hneď na začiatku, keď sa rozhodlo Ukrajinu vojensky neobsadiť. Z toho celého konfliktu ma najviac vytáča to, že už tretí mesiac sa ničí to, čo je na Juhovýchode UA cenné - ľudia, priemysel, infraštruktúra. V Charkove dokonca vyrábajú obrnené vozidlá pre západoukrajinských fašistov, aby mohli zabíjať ľudí na juhovýchode... Celé je to úple zle! Vojna mala byť v okolí Kyjeva a Lvova. USA a EÚ by vrieskali na plné hrdlá, ale inak by sa zmohli iba na sankcie, na ktoré by som odpovedal totálnym zastavením obchodnej spolupráce zo strany Ruska a nechal by som ľudí, businessmanov a politikov v EÚ vytriezvieť...

313001

9.7.2014 12:49

Řešení ?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?

Někde by se mělo začít, a to dost rychle.Nejdříve je třeba vypnout TV (to může každý, kdo ji vlastní) a pak tu tiskárnu FED (to už bude trochu těžší, protože bankéřským klanům, které ho vlastní, se vypnutí takového báječného stroje na ovládnutí celého lidstva hodně nebude líbit a budou iniciovat revoluce, vraždy a války jako na běžícím pásu. Války a krize byly pro ně vždy nejlepším kšeftem. Je to o lidech a jejich hodnotovém systému. Krizi jako řemen se ale lidstvo stejně už nevyhne, na to se moc dlouho státy i ovčani dívali na televizi,naivně věřili lžím, kupovali na úvěry od bankéřů i úplně zbytečné krámy a hlavně zvyšovali dluhy vytvořené ted už jen z namalovaných číslic. Vydávání a půjčování peněz na úvěr udělal z dlužníků dokonalé otroky a z bank nikým neomezené otrokáře. Ale furt lepší krize než světla jasnější než tisíc sluncí. To by na pár milionů let byla konečná asi pro všechny.

312998

9.7.2014 14:29

Buducnost Ukrajiny stoji na Rusku

borovickovy joe 66.?.?.?

Poté, co byla podepsána asociace dohoda mezi EU a Ukrajinou, německá kancléřka Angela Merkelová řekla ekonomická část dokumentu se projeví až po jednání s účastí Ruska. Pouze v tomto případě, politik řekl, bude zóna volného obchodu mezi Ukrajinou a EU vstoupí v platnost.Ekonomové radí Kyjev se snaží udržet pozice Ukrajiny na trzích SNS na maximum, jako na Ukrajině poté, co sdružení dohoda podepsána, se nepodaří výrazně zvýšit svůj vývoz, protože dohoda o volném obchodu s EU je určen pro postupné zavádění více než 10 let.

Kromě toho, Ukrajina dosud nepodařilo zavést evropské normy a technické předpisy, aby její výrobky nebudou v souladu s požadavky EU, a proto nebudou exportovány do Evropy.

V této souvislosti, experti říkají, že ukrajinská vláda musí analyzovat situaci pozorně a snaží se tlačit na některé další ústupky ze strany Evropské unie při zachování hospodářské styky se SNS a Ruska v první řadě.

http://en.itar-tass.com/world/739569

313005

9.7.2014 17:24

Botičky od Diora

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Vše k tématu "Vstoupit, nevstoupit a proč" je řečeno velice dobře zde:

http://voicesevas.ru/news/yugo-vostok/2622-putin-i-krysinyy-korol-ili-operaciya-myshelovka.html

Velice zajímavé myšlenky a zprávy.

313011

10.7.2014 0:01

varianta 4

kardashev 217.?.?.?

UA se vzda svych vychodnich oblasti vymenou za odpusteni dluhu za plyn vuci Gaspromu

313033

10.7.2014 1:54

politika a ekonomika

popolvar 84.?.?.?

mozno si este mnohí pamätáte, co nás niekedy ucili v skole: "Politika je koncentrovaný výraz ekonomiky." Z toho je potrebné vychádzat, a v súlade s tým si klást otázky - gramotná otázka je min. 50% správnej odpovede.
1. Cia ekonomika potrebuje vojnu, bude pre nu výhodou, ziskom? Ekonomika USA, alebo ekonomika EÚ, ci Ruska? Pre koho katastrofou?
2. Ako sa zachovajú podvýzivené ekonomiky EÚ, ak budú musiet Gazpromu platit kradnutý plyn Ukrajinou urcený pre EÚ zo svojho vrecka? (North stream celú potrebu ruského plynu pre krajiny EÚ prepravit nedokáze, velká cast preto este stále musí tiect tranzitom cez Ukrajinu, tej sú dodávky pre neplatenie stopnuté, Gazprom pustí len tolko plynu, kolko má EÚ dojednané a Ukrajina pocíta, ze z toho si bude pre seba odoberat podla potreby.) No ako to asi dopadne?
3. Je mozné v dnesnej dobe najmodernejsích sledovacích techník nepozorovane postavit nielen na území UA "12 minút do Moskvy" raketové základne? Je ich mozné postavit za dobu kratsiu ako 12 minút? (Lebo aj rakety z Moskvy poletia len 12 minút...) Ak sa reálne zacnú tieto základne budovat, ako zareaguje Rusko? (Krym bol dalej ako 12 minút do Moskvy a uz je pod kontrolou Rusov.)
4. Co sleduje Rusko svojim (ne)konaním na Ukrajine? Aké sú jeho prioritné ciele a v akom vztahu s nimi je dianie, a s tým súvisiaca (ne)aktivita Ruska na Ukrajine?
5. Je mozné vyriesit situáciu (nielen) na Ukrajine za pomoci a spolupráce EÚ (rozumej aj na jej úcet) podla predstáv Ruska? Je mozné k tomu EÚ presvedcit, dotlacit?
To je len pár základných otázok v rýchlosti...
Je potrebné si uvedomit, ze cielom RF je aj vzájomne vyvázená spolupráca so suverennými krajinami Európy, a tak polozit pevný základ euroázijskemu spolocnému priestoru nielen ekonomickej spolupráce, oslobodeného zpod nadvlády a vplyvu nielen USA... Takto sa najlepsie zabezpecí územná celistvost RF a bezpecnost obyvatelstva.
Ak to bude pasé, vzdy je dostatok casu v prípade nevyhnutnosti obsadit Ukrajinu vojensky... A EÚ nechat vyhnit, vykapat v pozícii kolónie USA.

313035

11.7.2014 13:51

Varianta číslo 3 nebere v potaz různou etnicitu na území Ukrajiny

Karel Mácha 212.?.?.?

Zůstává varianta č. 3 – juntu musí svrhnout samotná Ukrajina a vyhlásit věčné přátelství s Ruskem, a Rusko ji bude pomáhat, jak to činilo již dříve. Proto musí na samotné Ukrajině začít národně-osvobozenecká válka. Proto se musí samotní Ukrajinci chopit zbraní a říct hlasité „ne!“

Varianta č. 3 v podstatě ignoruje různou etnicitu na západě a východě Ukrajiny, různou kulturu a historii. Stěží může jít o nějaký jednotný národně-osvobozenceký boj, naopak tady jsou dva národně-osvobozenecké boje a v tom je ten problém. Je to země nas zip. Mezi západem a východem jsou větší rozdíly než mezi ČR a SR.

313126

11.7.2014 15:53

RE: Varianta číslo 3 nebere v potaz různou etnicitu na území Ukrajiny

dub 89.?.?.?

Reakce na 313126

hlad a zima dokážou mnoho[mrknutí jedním okem]

313134

11.7.2014 14:34

možno to je celkom ináč

atto1 atto1 (zavináč) inmail (tečka) sk 95.?.?.?

Putin zrejme láka Porošenka do pasce. Nechá ho vyhrať na východe Ukrajiny, tomu narastú krídla a v ošiali "víťazstva" zaútočí na Krym - na územie ktoré je už súčasťou Ruska. Potom sa ruské vojska zastavia až v Užhorode .... a zrejme aj legálne.

313131

14.7.2014 23:14

komentář

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 94.?.?.?

Ano to jsou různé varianty, velice pravděpodobné. Jsou řečeny čistou sterilní logikou. Realita v Novorusku se však dá komentovat i jinak. Např. Rusko (Putin) čeká až vykrvácí ruský lid na Ukrajině a dojde to tak daleko že se sama Ukrajina zlepší tak jak je v zájmu Ruska nebo světového míru jak si ho Rusko představuje. Tím však nemůžeme s jistotou říkat, že s toho má Putin radost, zřejmě nemá. Nepomůžeme vám protože teď je lepší když umíráte v Novorusku a nekrvácíme přímo teď a tady my v Rusku. Je lepší tolerovat oběti v Novorusku a čekat co se stane než vyprovokovat světovou válku nebo jiné záminky nepřítele. Nebo je lepší nechat ukrajinskou armádu kropit města raketami, a nebránit adekvátní silou ruský lid, protože potom v očích mnoha lidí světa bude ukrajinská armáda a tím i vláda Ukrajiny neustále pod palbou silné kritiky i samotných Ukrajinců a časem se vše obrátí k lepšímu pro Rusko...

313268

16.7.2014 3:44

RE: komentář

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 62.?.?.?

Reakce na 313268

Muži a oceľ sa kalia v ohni.

Rusko Novorossiu podporuje celkom dosť, napríklad len tak náhodou na Novorossiu do Donecka prišiel - a hneď bol ustanovený do funkcie ministra-vicepremiera pre štátnu bezpečnosť - nejaký Vladimir Jurjevič Anťufejev. Chlapík, čo len mimochodom 20 rokov robil ministra štátnej bezpečnosti v Podnesterskej moldavskej republike. A donecký starosta okamžite utiekol do Kijeva. Iste to nemá žiadnu spojitosť...
Len tak náhodou vlak Doneck-Moskva začal premávať po "sovietskej trase" - z Donecka na východ do Rostova na Done a potom na sever na Moskvu.
A je asi len ukrajinskou propagandou hlásenie ukrajinských jednotiek, že len za noc 13-14.7. stihli po železničnej trati v priestore ruského priechodu "Doneck" prejsť tri súpravy z východu a nôckou temnou prešlo cez prechod okolo 120 nákladných vozidiel v oboch smeroch (cez deň je premávka nákladných vozidiel cez úprechod takmer nulová, lifrujú cezeň hlavne civilov na východ)...

Rusi nemajú žadny záujem, aby boli povstalci porazený ukrajinskými fašistami a banderovcami.
Ale nemajú ani záujem o priamy vojenský konflikt - ten naopak extrémne potrebuje amerika.
Takže povstalcov podporujú tak, aby to mohli kedykoľvek poprieť.

A ukrujina veselo krváca, fašisti dochnú a nasratosť chochlov rastie v oboch smeroch - na rusov, i na vlastnú vládu. Zatiaľ sa s tým nedá mnoho robiť - ukrujinský fašisti a banderovci sú zatiaľ dosť silný a bežný ukrajinci príliš vyplašený a príliš zmagorený demokratickou propagandou - a tiež málo hladný. Ale z toho budú do jari vyliečený.
Pre rusov je totiž žiadúce, aby sa ukrajinci vyliečili sami. Aby sa poriadne spálili na demokraci, aby sami zlikvidovali vlastných majdančikov, fašistov a banderovcov, aby sa sami postavili na nohy a poriadne si uvedomili, kto sú a kam patria. A aby sa znovu naučili vážiš si rusov a ich spojenectvo.

A kým sa tak nestane, budú pomejdanovskú ukrujinu ničiť ekonomicky a skrytou vojenskou a otvorenou politickou a ekonomickou podporou proruských povstalcov. Na to nepotrebujú vojenský zásah.

A zrejme čoskoro príde rovnaký scenár tvrdej ekonomickej vojny aj na pobaltské štáty. Náznaky tu už sú - stojí tam niekoľko celkom veľkých rafinérií, pretože ropu im z Ruska nikto nepredá - a voziť ju odinakiaľ je neekonomické. Takže na ruskú ropu bežia v pobaltí len rafinérie patriace zväčša ruským firmám.

313312

Příspěvků: 124

08.07. 00:28 Libcin  Souhlas
08.07. 01:59 R  Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila
08.07. 03:23  RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila
08.07. 07:32 Jacob  RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila
08.07. 10:41 SAMRA  RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila
08.07. 14:32 kyticka  Kdyby Putin zaútočit dopadl by jako Hitler 1
08.07. 14:35 kyticka  Kdyby Putin zaútočit dopadl by jako Hitler 2
27.07. 02:08  RE: Kdyby Putin zaútočit dopadl by jako Hitler 2
29.07. 00:42 kyticka  RE: Kdyby Putin zaútočit dopadl by jako Hitler 2
08.07. 14:38 kyticka  Kdyby Putin zaútočit dopadl by jako Hitler 3
08.07. 14:44 kyticka  Kdyby Putin zaútočit dopadl by jako Hitler 4
08.07. 15:40 M.P.  RE: Kdyby Putin zaútočit dopadl by jako Hitler 4
08.07. 16:39 kyticka  RE: Kdyby Putin zaútočit dopadl by jako Hitler 4
08.07. 15:46  RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila
11.07. 21:50 SAMRA  RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila
12.07. 15:45  RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila
08.07. 12:29 M.P.  RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila
08.07. 14:49 Tomas Rybar  RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila
08.07. 18:20  RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila
08.07. 18:45  RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila
10.07. 12:09 ascharad  RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila
08.07. 17:15  RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila
09.07. 10:23 hestroy  RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila
09.07. 22:00  RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila
08.07. 13:14 Dan122  RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila
08.07. 11:25 Fuckusa  RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila
08.07. 11:46 hestroy  RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila
08.07. 11:52 hestroy  RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila
08.07. 17:46  RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila
08.07. 22:36  Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila, ovšem poroba hanbou děsivou
10.07. 19:43 Anellus  RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila
12.07. 16:57  RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila
08.07. 12:37 M.P.  RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila
08.07. 19:23  RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila
08.07. 02:12  RE: Souhlas
11.07. 20:33 novapalo  RE: Souhlas
08.07. 00:36 borovickovy joe  Mesiac Alabamy v splne
09.07. 18:38 ghm  RE: Mesiac Alabamy v splne
08.07. 02:52 Trihlav  At si svobodu vybojuji sami
08.07. 12:33 co na tom záleží  RE: At si svobodu vybojuji sami
09.07. 05:32 Trihlav  RE: At si svobodu vybojuji sami
09.07. 23:54  RE: At si svobodu vybojuji sami
10.07. 05:12 Trihlav  RE: At si svobodu vybojuji sami
08.07. 04:19  Autor zcela pomíjí fakt, že přes dvacet let řádění sionmédií (a moc jiných na UA není) stvořilo pěknou verbež
08.07. 04:21 favela  Obkliceni je jedna vec..
08.07. 09:02 timur  RE: Obkliceni je jedna vec..
09.07. 06:12 favela  RE: Obkliceni je jedna vec..
08.07. 08:28 MoUdrostrak  Co článku/komentáři chybí coby lakmusový papírek a důležitý pohled?!
08.07. 21:37  RE: Co článku/komentáři chybí coby lakmusový papírek a důležitý pohled?!
08.07. 08:53 nezalezi  preco ??????
08.07. 09:26 omega13  no já nevím ..
08.07. 13:14 M.P.  RE: no já nevím ..
08.07. 17:47 omega13  RE: no já nevím ..
08.07. 23:02  RE: no já nevím ..
08.07. 11:15 Nikdo  Nejpravděpodobnější scénář
08.07. 13:19 M.P.  RE: Nejpravděpodobnější scénář
08.07. 13:04  xaverius
08.07. 14:08 R  Letos uplyne smutné 3. výročí
08.07. 19:58 Kiviss  Hezkééé :-)
09.07. 13:04  RE: Letos uplyne smutné 3. výročí
09.07. 13:27 ROMAN1  RE: Letos uplyne smutné 3. výročí
08.07. 14:31  Novorusko by bylo pro Rusko nyní přítěží...
08.07. 15:55 Mrky  Ve hře není nic menšího než jaderný konflikt
09.07. 06:33 favela  RE: Ve hře není nic menšího než jaderný konflikt
08.07. 18:05  Hraje se o všechno
08.07. 19:22 S300  Putin je ruská verzia Obamu
08.07. 22:25 Kiviss  ??
08.07. 19:56 Kiviss  Kambodža vs. Rudí Khmérové
09.07. 00:11 kyticka  RE: Kambodža vs. Rudí Khmérové
08.07. 21:20  Presne tak.
08.07. 22:08  RE: Presne tak.
08.07. 22:20 Kiviss  Souhlas
08.07. 22:04 Slovan  Rusko robí veľa chýb
08.07. 22:23 dub  RE: Rusko robí veľa chýb
08.07. 23:39 Emil Robot  RE: Rusko robí veľa chýb
09.07. 02:40 Jaro27  RE: Rusko robí veľa chýb
09.07. 11:59 Slovan  RE: Rusko robí veľa chýb
09.07. 21:55 >lak  RE: Rusko robí veľa chýb, ne to nikoliv
10.07. 23:05  Související, předznamenávající systémově vliv a dřív než rychle,
08.07. 23:13 Vicky222  RE: Rusko robí veľa chýb
09.07. 09:53  RE: Rusko robí veľa chýb
09.07. 11:54 Slovan  RE: Rusko robí veľa chýb
09.07. 13:22  RE: Rusko robí veľa chýb
09.07. 20:44  RE: Rusko robí veľa chýb
09.07. 21:41 co na tom záleží  RE: Rusko robí veľa chýb
09.07. 23:18 kyticka  RE: Rusko robí veľa chýb
10.07. 00:41 kyticka  RE: Rusko robí veľa chýb
08.07. 22:11  Preco Rusko neuzna novorosiu?
09.07. 12:03 Slovan  RE: Preco Rusko neuzna novorosiu?
08.07. 22:41 Montgomery  Kroky Ruska
09.07. 05:31 oijkio  RE: Kroky Ruska
09.07. 00:35 Jaro27  Genocida sa už koná, neni na čo čakať!
09.07. 02:30  RE: Genocida sa už koná, neni na čo čakať!
09.07. 12:50 Jaro27  RE: Genocida sa už koná, neni na čo čakať!
09.07. 16:10 co na tom záleží  RE: Genocida sa už koná, neni na čo čakať!
09.07. 17:30  RE: Genocida sa už koná, neni na čo čakať!
09.07. 20:21 Jaro27  RE: Genocida sa už koná, neni na čo čakať!
10.07. 20:33  RE: Genocida sa už koná, neni na čo čakať!
10.07. 22:05 Emil Robot  RE: Genocida sa už koná, neni na čo čakať!
11.07. 16:53 Jaro27  RE: Genocida sa už koná, neni na čo čakať!
09.07. 21:27 ghm  RE: Genocida sa už koná, neni na čo čakať!
09.07. 03:46 n.z.  Clanek neni prilis dobry
09.07. 08:50 nezalezi  Myslim
10.07. 03:14  No to tedy rozhodně není - a nejen proto, že se autorovi zdá nesmyslným
10.07. 07:13 nezalezi  nuz ano
12.07. 00:51 Jaro27  RE: nuz ano
12.07. 01:58  RE: nuz ano
12.07. 02:00  RE: nuz ano
12.07. 13:29 Jaro27  RE: nuz ano
09.07. 08:35  řešení
09.07. 09:09  Prečo, prečo...
09.07. 11:34 Emil Robot  RE: Prečo, prečo...
09.07. 12:14 Slovan  RE: Prečo, prečo...
09.07. 13:09  RE: Prečo, prečo...
09.07. 12:49  Řešení ?
09.07. 14:29 borovickovy joe  Buducnost Ukrajiny stoji na Rusku
09.07. 17:24  Botičky od Diora
10.07. 00:01 kardashev  varianta 4
10.07. 01:54 popolvar  politika a ekonomika
11.07. 13:51 Karel Mácha  Varianta číslo 3 nebere v potaz různou etnicitu na území Ukrajiny
11.07. 15:53 dub  RE: Varianta číslo 3 nebere v potaz různou etnicitu na území Ukrajiny
11.07. 14:34 atto1  možno to je celkom ináč
14.07. 23:14  komentář
16.07. 03:44  RE: komentář

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

103

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 117 čtenářů částkou 36 210 korun, což je 103 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Nakažení očkovaní jsou podle Tečky bezinfekční25.10.21 17:51 Česká republika 0

Nová nařízení vlády? Máme pro vás právní návody pro důstojný a svobodný život 25.10.21 17:13 Česká republika 1

Ameriku zaplavila vlna lítosti těch, co se nechali naočkovat24.10.21 17:07 USA 3

Měnit pohlaví dětí je zločin proti lidskosti24.10.21 09:58 Rusko 1

Hliník se odstěhoval do Humpolce......24.10.21 09:53 Evropská unie 0

Po celé Itálii vyrazili lidé i přes zákaz do ulic, podpořili je i Francouzi (VIDEA)24.10.21 09:44 Itálie 2

Zákon, který omezuje základní svobody 67 milionů Francouzů, schválilo 23 % poslanců!22.10.21 17:54 Francie 2

Policie pokračuje ve stíhání exposlanců Volného a Roznera, souhlas sněmovny už nepotřebuje 22.10.21 17:34 Česká republika 4

Soud zrušil další nezánonný paskvil - příjezdový formulář21.10.21 19:50 Česká republika 0

Nesvítí, nefouká... Data z Německa kříží plány EU21.10.21 17:38 Německo 5

Už na nás "vláda" zase chystá další šikanu a buzeraci20.10.21 20:19 Česká republika 6

Majitelé lesů raději zakáží cyklistům vjezd do lesa úplně19.10.21 20:20 Česká republika 5

Americké vojenské biologické laboratoře v Kazachstánu19.10.21 18:59 Kazakhstan 0

Evropská agentura pro léčiva zahájila hodnocení vakcíny společnosti Pfizer pro děti ve věku 5-11 let19.10.21 09:23 Evropská unie 2

Krize toaletního papíru!19.10.21 08:31 Česká republika 5

USA jsou připraveny posílit obranné schopnosti Gruzie - šéf Pentagonu přijel do Tbilisi18.10.21 09:21 Gruzie 3

Fauciho jedy18.10.21 09:16 USA 2

Kanadská provincie vydala nová pravidla COVID, která umožňují vládě zabavit soukromý majetek17.10.21 18:30 Kanada 2

„Tak to ne!“ Povinné vakcíny narazily na vážný odpor. Hnízdil spustil kanonádu17.10.21 17:46 Česká republika 1

Volby, AfD naletělo šmejdům17.10.21 04:52 Německo 1

Měnové kurzy

USD
22,16 Kč
Euro
25,73 Kč
Libra
30,52 Kč
Kanadský dolar
17,91 Kč
Australský dolar
16,61 Kč
Švýcarský frank
24,11 Kč
100 japonských jenů
19,49 Kč
Čínský juan
3,47 Kč
Polský zloty
5,57 Kč
100 maď. forintů
7,03 Kč
Ukrajinská hřivna
0,84 Kč
100 rublů
31,77 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 062,55 Kč
1 unce stříbra
532,05 Kč
Bitcoin
1 408 631,46 Kč

Poslední aktualizace: 25.10.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 12 183