Diskuze k článku

Mluvit o vlastnictví médií je antisemitské?

Příspěvků 26

26.5.2014 2:06

Občianska povinnosť

udo1 udo321123 (zavináč) azet (tečka) sk 85.?.?.?

Nechápem..
Ak sa predsa niekto verejne hlási k rasisticko-fašistickému hnutiu, akým je dnešný zvrátený judaizmus, iniciujúci a podporujúci globálny terorizmus, musím predsa ako občan na to upozorniť tak verejne, ako aj príslušné orgány činné v trestnom konaní.

Ak som svedkom tak závažného trestného ćinu všeobecného ohrozenia, som povinný v zmysle ochrany demokratickej spoloCnosti kontaktovať nie len políciu, no v prípade jej laxného prístupu tlačiť všetkým štandardnými i menej štandardnými prostriedkami na prísluśného štátneho zástupcu a prokuratúru. Ak občiansko-štátne orgány nekonajú, bezodkladne zverejniť mená osôb podozrivých zo zneužívania funkcie verejného činiteľa na ochranu organizovaného zločinu a terorizmu svojou nečinnosťou, atď..atď..aby ich rodina, susedia, známi, kolegovia,..vedeli, s kým..čím majú dočinenia a zodpovedne tomu s dotyčnou osobou aj nakladali pri každej príležitosti. Falošná tolerancia, tolerancia evidentných zločinov nemá v angažovanej demokratickej spoloCnosti predsa miesto, či?

Proste..kto dokonca verejne ochraňuje teroristické akcie spomínaných mafióznych skupín, na toho sa v 1.rade vzťahujú dnešné protiteroristické zákony. Nie na nejaké potetované opité hajlujúce decká.

To akoby bezpečnostná služba niekde v TESCU dokola buzerovala nakupujúcich za padnutý rožok a preberanie jahôd, prićom im kaźdý večer niekto vybere pól skladu.
Buď to mnou zakontrahovanej SBS dám ako majiteľ(občan) k náhrade, alebo volám na nich políciu za zločinencké spoločovanie a organizovanú krádež.
Navyše keď sú dôkazy podľa platných zákonov dokonca verejne dostupné.

WTF?

..tají úchylovia bývali mešťanmi, našimi predkami predsa vždy v lepśom prípade vypalicovaní za mesto. Keď sa vrátili a neprestali, nasledovala klietka na námestí, či to drevo hanby..dnes v trochu modernejśej, umeleckejšej forme..

Samozrejme nič proti judaistom, ktorí odmietajú "vyvolenosť" akéhokoľvek národa, či ideológie vládnuť svetu(teror menšiny voči väčšine=fašizmus) a sústreďujú sa na svoju pravdepodobne pôvodnú úlohu zvyšovania globálne gramotnosti. No mali by si urýchlene vo svojich radách poriadok s neposlušným nadrabinátom zrobiť, že by ich ten znova po x-tý krát do horiaceho kossera nenahnal. Veď ktože furt to hniezdo vtáka zapaľuje?
Ma(na)gori tí dobre sú známi..

..jou..a po x+1vý krát:
Etnickí Semiti sú v 1.rade Arabi, včítane dneśných Palestíncov.
Dnešný judaizmus je multietnickou ideológiou(síce s naoko rasistickými prvkami), no Semiti(včítane tzv. Hebrejov) tvoria nejakých ani nie 5% vyznavačov tohto prapôvodne úzko klanového kultu krvilačného boha vojny JHWH skupiny blízkovýchodných horských kmeňov spred cca. 3000 rokov.

310662

26.5.2014 3:46

RE: Občianska povinnosť

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 310662

>... musím predsa ako občan na to upozorniť tak verejne, ako aj príslušné orgány činné v trestnom konaní.
"Orgány činné v trestnom konaní" se zatím nachází v plenkách, a při přílišném naléhání, by mohly občana postihnout za veřejné narušování pokojného stavu tímto upozorňováním (- pobuřování).

310664

26.5.2014 12:23

RE: Občianska povinnosť

udo1 udo321123 (zavináč) azet (tečka) sk 85.?.?.?

Reakce na 310664

Opakujem:
Každý občan(z právneho hľadiska jediný a výlučne kolektívny majiteľ štátu) je z dôvodu nielen svojej, no hlavne spoločnej bezpečnosti povinný zodpovedne a maximálne možne preveriť danú kauzu svojho zamestnaca(úradníka, policajta, vojaka, poslanca, sudcu, prokurátora,..) a po dodržaní eskalačnej procedúry neodkladne zverejniť meno a funkciu dotyčného úradníka/verejnej osoby(u silových zložiek hodnosť) na masovokomunikačných prostriedkoch.

Myslím samozrejme skôr internet a nie býv. tzv. médiá, dnes vo vlastníctve rôznych mafióznych a iných skupín(presadzujúcich, “legalizujúcich” inak v občiansky dnes už prakticky úplne nefunkćnom parlamente tzv. “západného typu” svoje korporátno-oligarchické záujmy..)

re:eskalačná procedúra a bežná prax vedenia občianskeho vyšetrovania:
(Spravidla jednáte logicky z pozície sily, majiteľa.)
1.Na začiatku sa spýtať na meno, funkciu(hodnosť) a

2.Kladietenepriame otázky typu: Ako vás napadlo takto konať, interpretovať zákon?..

3.následne poskytnúť svojmu zamestnancovi priestor na vyjadrenie, vysvetlenie motivácie k činu(nečinnosti), obhajobu.

Kládiete ďalej doplňujúce nepriame otázky(na ktoré sa NEodpovedá formou Áno-Nie)

4.Vyšetrujete možné NEpriame, či dokonca priame, ústne, či písomné nariadenie z hierArchicky vyššej inštancie. Mimochodom(btw.): Väčśina rozkazov na vyšších inštanciach pyramídy fašistických foriem fiktívnych demokracii je postavená na hádaní nižších objektov hierarchie. Je vyjadrená asi najlepśie starým českým príslovím: “Uhodnout, vyhovět, přežít”. Okrem iného z dôvodu bezpečnostných procedúr krytia aktuálne vládnucej frakcie spravidla konCepčne jedného a toho istého mafiánskeho združenia.

5.V prípade zistenia pochybenia(zámeru) výššej úrovne vlastnej byrokracie v interpretáci zákona, sa procedúra opakuje s dotyčnou osobou. V prípade dlhodobého nereagovania dotyčného vášho verejného zamestnanca, ide meno, funkcia a strućný popis prípadu na podľa možnosti všetky dostupné verejné fóra. Ak ide o záležitosť, kde by niekoho s priradenou funkciou mohlo potenciálne napadnúť zneužiť svoje občianske postavenie, pôjde osamozrejme o široké zverejnenie anonymné.

6.Zásada: Ako zodpovedný občan idem vždy po najvyššiu možnú zodpovednú inštanciu, či jej tzv. "poradcov", "sekretárov", "asistentov", "klubových dôverníkov", "mienkotvorcov", "kamarátov" a pod.
Ľudovo: ”Iba debil nadáva na pokladníčku v Lídli za pokazené mäso.”..či na pipinu za prepáźkou v banke za neoprávnené polatky, ći malé, nejasné, protiústavné formulácie v zmluve s podvodnou exekúciou. Nasratý si vyhľadám majiteľa, alebo najvyššieho dosiahnuteľného manažéra a po upozornení na opravu si to aź dotyčným riešim osobne, súkromne. T.j., ak zaryto mlčí a nedá adresu na potenciálne ďalśiu inśtanciu organizátora krádeže.

310682

26.5.2014 12:26

RE: Občianska povinnosť

udo1 udo321123 (zavináč) azet (tečka) sk 85.?.?.?

Reakce na 310682

T.j., ak zaryto mlčí a nedá adresu na potenciálne ďalśiu inśtanciu organizátora krádeže. Toľko času by si totiź zodpovedný obćan naozaj nájsť mal. Viď napr. P.Novotný a I.B., ako jedna z obetí tohoto typu mediálnych žoldnierov. Jediné, ćoho sa podobní neľudia niźšie zvierat boja je podľa ich vlastných slov len silné fyzické napadnutie od svojich obetí..V právnej džungli bezprávneho śtátu právnikov majú spravidla len psy adminov dosť strieborných na sprievodcu bludiskom krivých zrkadiel..

7.Cieľom je logicky samoidentifikačný mechanizmus(algoritmus) tzv. osobitne NEdôveryhodných osôb priamo v občiansko-štátnom(zriadeneckom) aparáte a okolo neho. Schéma fungovania byrokracie tzv. štátu v štáte TU. Následný apel, tlak na korekciu ich vlastnej činnosti, alebo najrýchlejšie moźné opustenie im zverenej funkcie a ich zodpovednejšie-gramotnejšia náhrada. Tu sa dostávame na kľúčový bod, od konca znova na začiatok dlhodobej sociologicko-pedagogickej pracovnej procedúry DEdebilizácie populácie, zvyšovania kultúry myslenia a výchovy ku stále gramotnejšej občianskej angažovanosti.

8.Samoregulácia štruktúry. Samotní občania-úradníci si zároveň podobným mechanizmom budú schopní postupne v tichosti identifikovať, masovvejším tlakom skorigovať, alebo odstrániť medzi sebou „škodnú“ zo starých známych i novśích aktualizovaných, zatiaľ menej známych(napr. scientológovia a pod.) mafióznych a iných štruktúr. V prvej línii samozrejme idú spravidla menej vidierateľní bez detí, hypa..a vydierateľní kolegovia im v tichosti poskytujú informácie a krytie na „defenestráciu“, nôž na preseknutie oných spoloCnosť škrtiacich „uzlov“.

9.Bezpečnosť:
Skutkovú podstatu vyšetrovanej situácie, teda objektívne celospoločensky čo najsprávnejšiu interpretáciu konštelácie=VZŤAHOV medzi danými rozpoznanými faktami, je dnes nevyhnutné neustále vylepšovať. Metodicky optimalizovať. Veď ide v podstate zas a znova len o onú prastarú súťaž poskytovania lepśej alternatívy budúCnosti, ako ona „The dark site“(Temno), či menej temná stránka.
Ak niekto totiž paušálne neprávom niekoho obviní po nedostatočnom preverení situácie(skutočné pôvodcu konceptu deformácie), vráti sa mu akcia dnes ako bumerang nie len cez dotyčné fóra, no aj mechanizmami tzv.kolektívno-individuálnej spätnej sociálnej väzby, ktorú sme tu neraz spoloćne dostatočne preskúmali.

Vieme predsa, źe nikdy nejde o dokonalosť, bo tá je mŕtva,
no startočnosť býva práve ..a hlavne v dostatočnosti skrytá.

Opačne k tomu pôsobí napr. dobre známy mechanizmus typu:
„Keď niekomu pomôžeš, nečakaj dobro od neho“..
A po tichu povedané, nevyslovené, či vyslovené „medzi riadkami“:
Dobro sa ti vráti mnohonásobne z inej strany..

310683

26.5.2014 12:27

RE: Občianska povinnosť

udo1 udo321123 (zavináč) azet (tečka) sk 85.?.?.?

Reakce na 310683

„Keď niekomu pomôžeš, nečakaj dobro od neho“..
A po tichu povedané, nevyslovené, či vyslovené „medzi riadkami“:
Dobro sa ti vráti mnohonásobne z inej strany..

..áno viem, mnohí to tupo hlavne deťom v samovraźednom pseudohumore interpretujú, ako:
„Spravodlivosti sa na tomto svete, v živote nedočkáš“,(v pseudonáboźenstvách „po smrti“ = drź hubu a krok a pôjdeś do neba..tam kde NiEt BohA),
či „Dobro v tomto systéme nečakaj“,
Čim sa de-facto stávajú komplicami svojich vrahov a vrahov svojich detí..

T.j.: Nie že nekonaj to, čo nechceš, aby druhí tebe nekonali,
Ale konaj to, čo chceš, aby druhí konali tebe.
Choď príkladom, ako princíp odb.tzv.Pozitívneho atraktora vśetkých dominantných socionaturálnych procesov.
Resp. na ZŠ staré známe:
Čo majú dvaja spisovatelia(politici, vedci,..bla-bla) SPOLOČNÉ a nie čo ich rozdeľuje.
Ergo:
„Hľadanie súvislostí v odliśnostiach, miesto boja protikladov.“

Ide teda znova len o pozitívnu motiváciu pouźívať svoju šedú kôru a nie s prepáčením ju vyštiavať cez krčmové kecy..keby sme sa znova vrátili do pohostinstiev aj mimo denného menu..

Oki, snáď som alterstrímových rýchlo-konzumentov neuspal
a prakticky mysliacim jednoDuchým,
mozaiku príćinno-dôsledkových vzťahov hľadajúcim,
polievočku obedňajšiu poprihral.

310684

26.5.2014 14:25

RE: Občianska povinnosť

fohat 194.?.?.?

Reakce na 310684

Aalee prd,už nějaký bankster Meyer,vulgo Gustav Meyrink napsal,že když chci někomu pomoci,musím být o to požádán,jinak šlapu do zelí jeho osudu...jak rozeznám,že ten trpící tvor potřebuje utrpení,jako výuku pro své nezvedené ego?A když jsem ještě stále uporným pomocníčkem,dostanu osudovou nakládačku,nebot vyžeru od postiženeho část břímě jeho osudu na svuj hřbet.A to si každý seladon z neziskovek musí vychutnat na sobě,aby si to vědecky dokázal.. [oči v sloup]

310688

26.5.2014 23:20

RE: Občianska povinnosť

udo1 udo321123 (zavináč) azet (tečka) sk 85.?.?.?

Reakce na 310688

Isto Fohat..
všetko sa dá prestreliť.
Aj pomáhať druhému držať hlavu pod vodou, ak sa chce utopiť, nebýva asi zrovna konštruktívna pomoc, že? [smích]

Spýtajte sa skôr najprv, v čom by ste so mnou mohol súhlasiť a až potom môžeme prejsť do absurdnej zábavy, ak chcete, chápete.
Vždy predsa nájdete prípady, keď nejaké všeobecné pravidlo neplatí.
Ľudovo:
"Výnimka potvrdzujúca pravidlo"

alebo inak:
"Všetko s mierou"
a ono systematicko-intuitívne hľadanie čo najoptimálnejšej Miery všade a vo všetkom, vyzerá byť práve jednou z úloh druhu Homo sapiens sapiens.

Hej..isto..niektorí múdrejší Mierou nazývajú aj Jeho.
Mierou všetkého, DeFinitorom.
Možno To síce popierať no realite to asi ťažko niečo zmení.
Tak, ako moźno popierať i onen "Nos medzi očami"
a skončiť na Sinai v lágri totých beznosovcov.

310718

26.5.2014 21:15

RE: Občianska povinnosť

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 310662

Etnickí Semiti sú v 1.rade Arabi, - tak to rozhodne nie sú - arabi nepatria medzi semitov -

310709

26.5.2014 23:09

RE: Občianska povinnosť

udo1 udo321123 (zavináč) azet (tečka) sk 85.?.?.?

Reakce na 310709

Tak s takým názorom som sa ešte naozaj nestretol..
Môžete prosím vysvetliť, ako ste priśli na to, že Arabi nie sú semitmi? Možno ide len o nejaké nedorozumenie..

310716

26.5.2014 7:36

Kritika.

uzub 193.?.?.?

Sú dobrí ľudia a sú aj zlí, v každej spoločnosti. Dobrých chválime, zlých kritizujeme. Ale ako vidno z článku neplatí to asi o každom národe. Ak sa kritizuje nejaký zlý Rus, všetko v poriadku. Ak sa kritizuje zlý Maďar, všetko v poriadku. Ak zlý Francúz takisto všetko v poriadku. Ale ak sa kritizuje zlý žid? No tak moment, to v národe židovskom sú len dobrí a neomylní ľudia? To ak dôjde ku kritike žida, tak ten čo kritizuje je hneď označený ako antisemita? Veľmi, veľmi čudné. Tu si jeden národ vybudoval čosi ako ochranný mechanizmus. Vy môžete byť dobrí aj zlí, ale my židia môžeme byť len dobrí a kto by kritizoval čo i len jedného z nás je antisemita! Ako tak po sebe čítam napísané, tak ja vlaste asi tiež osočujem jeden národ čo má len a len dobrých ľudí a tým pádom je nekritizovateľný a ja som ten zlý, lebo uvažujem v rovine že v židovskom národe môže byť niekto zlý. A to uvažovanie je zlé, opovrhnutiahodné a možno aj trestné.

310668

26.5.2014 9:09

RE: Konštruktívna kritika?

udo1 udo321123 (zavináč) azet (tečka) sk 85.?.?.?

Reakce na 310668

Súhlas, no asi jedno nedorozumenie.

Tzv. židovský národ neexistuje.
Či niekedy existovali nejakí Hebreji, o tom by sa isto polemizovať dalo, no u judaizmu ide o jednu z najstarších fašistických ideológii.
Ľudovo s prepáčením: zjednotiť sa a ostatných poj..bať- princíp rozvinutého otrokárskeho, antihumánneho, zverského myslenia, zobrazený v prastarom, snáď ešte šamanskom symbole
spojených prútov a sekery.
Maskuje sa spravidla za nejaký konkrétny kult. Ide teda o jedno z mnohých pseudonáboženstiev. Mnohé, aj temné stránky z neho preprali i rôzne tzv. kresťanstvá, dnešné formy islamu, marxizmus, tzv. "sciento"lógia a ďalšie a ďalšie moderné i uź "vyhynuté"(funkćne-cieľovo vyčerpané) otrokárske pseudofilozofie.

Všetky tieto protiľudské myšlienkové prúdy spája, ich základom je:
1.Umelá HIERARCHIA nejakých "zasvätených" autoritiek, vodcov a
2.Ateizmus..presnejšie Adeizmus

T.j. vo svojej podstate sú všetky náboźenstvá ateistické.
To je veľmi dôležité si uvedomiť pre každého človeka.
Podprahovo to samozrejme väčšina ľudí dnes uź dávno vie
a zároveň to logicky nevylućuje existenciu nejakého Boha, alebo ako by sme ten "Vyšší princíp", "Najvyššiu Moc", "Supersystém", "General Admin",..a pod. nazvali..mimo MoneyTooa [smích]

To by bolo asi ale na dlhšiu debatu o fundamentálny otrázkach psychohiegieny každého jedinca. T.j. čo by To mohlo byť, aké sú pravdepodobné ciele Toho vo vzťahu k Človeku a Ľudstvu ako celku, atď, atď..

Isto, jedno je fakt.. Je logicky vysoko nepravdepodobné, že tu nič Také nie je a vśetko sa to "Samosato".

T.j.že objektívne socio-naturálne pravidlá, včítane prírodných zákonov sú tu len samy pre seba, bez cieľa a keď aj evidentne ciele(odb. procesné gradienty) tohto vzájomne previazaného systému procesov univerza existujú, tak sú samy osebe a nemajú nejakého definítora.
Teda.. každý triezvo uvažujúci zdravý i sedliak vidí, źe v tomto momente by sme v modelovaní reality išli asi skôr do absurda, či?

Keďže vieme, že podobné veci napádali našim predkom hlavne pod miliardami hviezd nočnej oblohy(Kant) uź od vekov a teda, źe isté prirodzené relígie(hľadanie vzťahu s Ním) tu vznikali v zásade analogických formách po tisícročia, vyvstávala by logicky otázka, prečo sa nám s prepáćením vždy tak dok..rvia?
Áno, vždy tu budú štatisticky v populácii nie len sprosté, no aj šikovné hovadá. To asi to dopustenie od Neho, žeby sa dav rozvíjal a na vavrínoch evolúciu kultúry neprespal..

Pôvodné relígie, či už islamu, budhizmu, judaizmu, kresťanstva, Atonizmu a pod..boli teda asi naozaj tak v pohode, aź si ovce nedali bacha a niekomu zištnejśiemu(s oným prstienkom moci=inFormačným záskokom) medzi nimi napadlo ich trochu stále viac "salámovo" a čo najviac potichu, nenápadne strihať a rezať. ..a vytvoriť predchodcov, či lepśie povedané ošéfovať svojimi znevychovanými deckami vtedajśie TV Narkózy

310671

26.5.2014 9:10

RE: Konštruktívna kritika?

udo1 udo321123 (zavináč) azet (tečka) sk 85.?.?.?

Reakce na 310671

Pôvodné relígie, či už islamu, budhizmu, judaizmu, kresťanstva, Atonizmu a pod..
boli teda asi naozaj tak v pohode, aź si ovce nedali bacha a niekomu zištnejśiemu(s oným prstienkom moci = inFormačným záskokom) medzi nimi napadlo ich trochu stále viac "salámovo" a čo najviac potichu, nenápadne strihať a rezať. ..a vytvoriť predchodcov, či lepśie povedané ošéfovať svojimi znevychovanými deckami vtedajśie TV Narkózy, znetvoriť vzťah ostatných svojich obetí s Ním do absurda.

..hoc už len nebadaným zapoćatím deklarácie viery v Neho, miesto viery Jemu. I tak Dietky znovu na stromy vyviesť(odfírerovať), od pomoci tvorcu-sTrojcu odpíliť, že by z konáru furt na gebulku padali a tekvicu svoju užívať prestali.
..no to by už bol ďalśí príbeh(proces) z aktuálnej reality.
Tej snáď poslednej z 1000 a jedna nocí.

310672

26.5.2014 8:20

Vzteklý až zuřivý antislavismus se zintenzivňuje a rozšiřuje

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 86.?.?.?

-

310669

26.5.2014 9:57

Elitní degeneráti se vždy sami zničí svým chorobně velkým Q.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 310669

/ Q to je tzv. činitel jakosti. Laděný obvod, který má příliš velké Q prohoří svým vlastním na sobě naindukovaným napětím. Mechanický obvod se zdeformuje tím, že síly v něm již nedokáže zvládnout pevností svého materiálu. Tím, že někdo v politice zuří / třeba antisemitizmem /, prokazuje, že z vinutí "jeho obvodu s příliš velkým Q/ se už kouří.../.

310676

26.5.2014 10:32

RE: Elitní degeneráti se vždy sami zničí svým chorobně velkým Q.

Vladimír Stwora editor (zavináč) zvedavec (tečka) org 81.?.?.?

Reakce na 310676

>Tím, že někdo v politice zuří / třeba
>antisemitizmem /, prokazuje, že z vinutí "jeho obvodu s
>příliš velkým Q/ se už kouří.../.

Ale ne. Oni ten antisemitismus potřebují jako prase drbání. Sami si ho pěstují. Přečtěte si, co říkal Theodor Herzl: http://afinabul.blog.cz/0905/nasili-holokaustu

310677

26.5.2014 11:55

Zkušené ženy říkávají o ovládání svých manželů a milenců:

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 310677

Pěstovat a regulovat. Ta regulace je klíčová. Pokud se nereguluje, je to fatální omyl. Zejména v něčem takovém, jako je třeba politika. Zkuste si spočítat podmínku kmitů u nějakého oscilátoru. Je to pár řádků, a leccos to napoví. To co existuje dnes, je fatální omyl. Počkejte několik měsíců, uvidíte...

310679

26.5.2014 17:42

RE: Elitní degeneráti se vždy sami zničí svým chorobně velkým Q.

Satanist 75.?.?.?

Reakce na 310677

Tak to je! Zase mate pravdu. Vono vopravdu bez udrzby antisimitismu v celym svete by se Holocaust Israelitu nemoh stat dojnou kravou .

310695

26.5.2014 14:54

...židovský sociológovia...

sxg 95.?.?.?

"Někteří sociologové se proto obávají studia židovského ekonomického úspěchu, aby neprobudili antisemitské nálady, anebo nepřispěli ke konspiračním teoriím o židovské ekonomické nadvládě. Není pochyb, že paranoidní mozky najdou v této tématice dostatek materiálu pro svá pokřivená vysvětlení,"
http://zpravy.idnes.cz/kavarna.asp?c=A100430_113547_kavarna_chu

310689

27.5.2014 5:19

RE: ...židovský sociológovia...

Robert Nohejl emunest (zavináč) cyberinternet (tečka) com (tečka) au 203.?.?.?

Reakce na 310689

Staci se podivat na nekolik hlavnich zprav:"Neocon (zide a jejich prisluhovaci)WaPo Editors Urge War on Iran",pred tim,holali po valce se Saddam Hussejnem,valka v Afganistanu,chteji valku se Syrii a ted je na poradu postup k Rusku,valka,treb ai obcanska na Ukrajine.Polsko ma 2500 vojaku v Afganistanu,aby se zavdacilo a zakladna pro Americany je na ceste ,zrovna tak,jak v Rumunsku,takze,cteme vetu;"Occupation began by Judeo-Satanists in Polend and going to by a long periodof enslavement of Poles:
Jiny clanek rika:US secretly seling nukes worldwide via Israel.K tomu vsemu pohled do Urajiny:"Ukraine Presidential Frontrunner Petro Poroshenko and His Secret Jewish Roots." vystrida zida Victor Yanukovych,zatimco dalsi kandidati zmizeli v pozadi,jako Vadim Rabinovich a jini,proste,Ukrajinci vzdy zvli toho praveho "UKRAJINCE".Isrealsky tisk nic nezamlcuje,oproti "krestanskym novinam-mediim:"Ynet pise:Jewish-Ukrainian oligarch to run for Ukrainian presidenci",proste ,tak zvani zide nic nenechavaji nahode.
Abychom vedeli,koho Ukrajinci voli,staci precist "americky tisk"Zionist in US are traitors to America:Fetzer,zde je na mista,zda ukrajinsky president bud ezradce ukrajinskeho lidu.Jak se to spravne dela ,ze strany Israelcu-zionistu,chazaru <vyberte si>,israelsky parlament rekl doslova:"Israel Belongs Only to the Jews!!!!!
Zkuste "zvolit< nejakeho Ukrajince do parlamentu v Israelu,abycte dostali zkusenost,jak je tento svet rizen,nez zmizi v atomovem hribu,nebot USA maji"pravo predbezneho uderu".

310721

27.5.2014 6:30

Pro upresneni !.Asi nepovsimnuto !

favela 113.?.?.?

Reakce na 310689

Kdyz za A/ neodevzate vsechen majetek a za B/ neotrocite a nedrzite hubu a nepracujete pro vyvolene tak ve vsech pripadech jste antisemita. Antisemitismus je vsude a porad ,ale zminit se o pricinach je trestne v kazdem pripade.Antisemitismus je preventivni valka proti vsem ostatnim narodum,jejich kulturam,zvyklostem ,jejich tradicim i zakonum,vyvoji a spolecenskym projevum i hospodarstvi. Iran je dobry priklad.Zde na Z. uz davno vyresene.

310723

26.5.2014 16:54

Je Antisemitizmus vo svojej podstate ekvivalent rasizmu?

lubosmat 195.?.?.?

Predpokladajme, že každý si nosí svoje obmedzenia sám so sebou.

Prečo bolo také jednoduchá vybudovať v modernom Americkom štáte prosperujúcu otrokársku spoločnosť, ktorú v čase potreby voľných pracovných síl jednoducho hodili cez palubu?

Je fakt, že otrokárstvo v Afrike veselo fungovalo už pred príchodom obchodníkov s otrokmi. Neskôr, keď obchodníci zistili, ako to vlastne s otrokmi a ich predajom medzi africkými kmeňmi chodí, začali si otrokov chytať sami. Každý chytený príslušník znepriateleného kmeňa v Afrike veľmi dobre vedel, čo ho čaká! Mal totiž len dve možnosti, stať sa zajatcom, alebo sa vrátiť domov. V prípade že sa stal zajatcom jeho osud bol neistý, v plnom zdraví otroctvo, v opačnom prípade guláš. Ak sa vrátil domov, bol kmeňom ako nehodný odsúdený a rovno putoval do guláša. Afričania si tento guláš v hlave nosia dodnes a pokiaľ sa oháňajú rasizmom, je to len dôkaz ich vlastného strachu so zlyhania, ktoré v 66% končilo v minulosti gulášom.

Ako je to vlastne so židmi a ANTISEMITIZMOM, čoho sa židia historicky boja?

Ak si urobíme celkom primitívnu analýzu založenú na tom, v akom strachu sa tisícročia ocitali Židia, nájdeme zmienky o akýchsi tradíciách upaľovania židov. Židia sa vraj nemohli z princípu „keďže zradili Krista“, živiť „poctivou“ prácou, zostal im len kšeft a peniaze, v čom naozaj dosiahli majstrovstvo. Ale pokiaľ vidíme, a aj troška vnímame súčasný vývoj „neokapitalistických“ vzťahov je nám jasné, že silní sa snažia zbaviť slabších, resp. adeptov, ktorí by ich mohli na piedestáli moci ohroziť! Z tohto uhla oné pogromy nemusíme vnímať ako nejaké „vzplanutie vášní ľudu, resp antisemitizmu“, ale premyslenú a cielenú likvidáciu vznikajúcej konkurencie. Takže ak si židia v sebe nesú nejakých bubákov, tak sú to „koktaily Molotova“, ktorých prípravu napríklad celkom nedávno financoval na Ukrajine p. Kolomoisky.

310692

26.5.2014 19:17

jdeš pozdě,Rosenbaume...VO FOUS.

fohat 194.?.?.?

Přemýšlejte studenti,pročpak statečný žák jménem ROSENBAUM chodí pozdě? Intelektem vyspělý žák,který se nejmenuje Dvořák,Tvaružek,Gál,ale nechal si SVÉ pravé jméno, nastavuje zrcadlo všem mentálně opožděním gojjim tím,že i když lajdácky fláká docházku,učivo zvládne levou zadní.Autor scénáře pan Svěrák vlastně neštastně volí svévoli antisemity HNÍZDA,který Rosenbauma TÝRÁ a vyvolává u jeho rodiču,kteří si po válce HRDĚ osvojili své pravé jméno velmi ROZPORUPLNÉ pocity..A co na to Liga proti antisemitismu? [chechtot] [chechtot]

310698

26.5.2014 19:49

Magnáti

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?

Stačí se podívat, kdo vlastní většinu médií západního světa a není co řešit. To, že svět řídí elitářské spolky (Bilderberg Group, CFR,Trilaterální komise, předtím Římský klub) je rovněž jasné. Politici jsou jen jejich poslušné loutky a kdo není, ten je rychle odinstalován. Koho si elitáři pozvou, s tím mají své plány a pomocí médií jej rychle instalují do funkcí. Sami jsou v pozadí, ale de facto vše podstatné ovlivňují a rozhodují.Celý ten humbuk s volbami je jen divadlo pro naivní.Co ostatně čekat v systému, kde o všem rozhodují peníze a ti, co je mají.Problém je pouze v tom, že ty peníze jsou kryté už jenom strachem z následků krachu a pak ještě zbraněmi hromadného ničení. To je ovšem krytí účinnější než zlato.

310702

26.5.2014 21:06

RE: Magnáti

fohat 194.?.?.?

Reakce na 310702

no právě,zajímavý sociologický výsledek voleb ZEJMÉNA v menších obcích a městech,kde zvítězila TOP9...Pan kniže a ZEJMÉNA duchovní otec Nového občanského zákoníku JIŘÍ POSPÍŠIL.Když pokročilý pátrač po smyslu života vzhlédne na portréty těchto kandidátu,vycítí to,co říkávali naši prapředci..že tváře zrcadlí stav duše...a je mu tudíž při tom pohledu špatně od žaludku.Nastává tudíž otázečka,jestli OPRAVDU ze satelitu lze ovládat lidskou mysl natolik,že i když u piva volič se prsí,že TOP9 NEVOLÍ,jde a stejně jim to VHODÍ. [oči v sloup] [oči v sloup] [bliji]

310708

26.5.2014 22:33

Hovorme fakty, pravdu.

Definitíva 95.?.?.?

Niekto si vymyslel -izmy. Najväčší myslitelia sú židia, Marx teoreticky vyrobil komunizmus a socializmus, Adam Weishaupt-ideológ Rothschilda založil iluminátsky spolok a zaoberal sa socializmom.
Keď myslitelia stratia argumenty a strácajú moc a vplyv nad svojimi ovečkami, ktoré pasú tisícročia podľa Biblického projektu, tak vtedy začnú používať -izmy na zablokovanie a rozklad mysle svojich súperov.
Hovoriť pravdu a poznať nefalšované dejiny, toto vzdelaný a Slovanské Zdravomyslie používajúci jedinec nikdy neuzná za antisemitizmus, prípadne iný -izmus.
Pre chazara, konvertitu na židovstvo, je klamstvo a podvod pracovná metóda na pasenie oviec. Sionizmus je najmilitantnejšia a najagresívnejšia ideológia sveta a žiaľ ovládla politiku v USA, to je realita.

Holokaust židov - chazarov za 2sv. vojny je dejinný fakt.

Žido - chazaro boľševická VOSR v Rusku, ktorá nastolila socialistickú diktatúru na Rusov a Slovanov, zničila ruskú inteligenciu, poľnohospodárstvo a priemyselnú výrobu, zastavila technický rozvoj Slovanov na sto rokov, až do nástupu Putina.

To neplatí o východnej EÚ, kde Slovania od diktatúry socializmu plynule prešli pod feudálnu koloniálnu politiku EÚ, ktorá u Slovanov zničila poľnohospodárstvo a domáci priemysel, podobnosť so Židoboľševikmi čiste náhodná, technický pokrok dovážame, doma sa pestovať nesmie.

Anglosaso židdovská genocída Slovanov, ktorá trvá už takmer tisíc rokov a dnes beží ako nenásilná genocída, je fakt.

O dejinách musíme hovoriť pravdu, aby ju poznali aj židia - chazari, rovnako aj mladí Nemci a Slovania a to preto, aby sa tieto zlé dejiny už nikdy neopakovali.

Ak si niekto myslí, že som rasita, antisemita..., tak mi môže fúkať do ri.. Názor, myslenie Slovana žiadny -izmus nemôže zmeniť, Slovana môžete iba zabiť. Zabitých bolo vyše sto miliónov Slovanov, sú zabíjaní aj dnes, a vždy sú základom bielej rasy. Lebo tu niekto pracuje na zotročení bielej rasy a vymyslel si na to Biblický projekt:
vyvolený židovský národ /aj keď to nie je národ/, vyvolený americký národ-Obama /je to národ?/,
kresťan musí židovi pomáhať vždy a všade, naopak to neplatí, Izrael má exkluzívnu zmluvu s EÚ=ako plnoprávny člen EÚ, naopak to zase neplatí,
kresťanská duša bude otrokom, alebo musí zomrieť
kresťan sa rodí hriešny, celý život sa musí modliť
kresťan musí poslúchať Pána svojho, ktorému je teda otrokom.

Už aby sa narodil nejaký velikán, napr. ako Arthur Koestler, Trinásty kmeň, aby napísal o tom, ako sa lož už tisíce rokov používa ako pracovná metóda na ovládnutie a zotročenie ľudí a náboženstvá slúžia ako ideológia vlády lži a podvodu. Pravdu o židoch píšu aj židia, jedinci, ale nemajú v moci masmédiá a ich hlas zaniká.

Poznajte pravdu o Slovanoch a hlásajte pravdu proti lži, tak ako to robí Putin. -izmy a ich autorov pošlite na smetisko ľudstva.

310714

27.5.2014 2:14

RE: Hovorme fakty, pravdu.

fohat 46.?.?.?

Reakce na 310714

Voltaire sdelil noticku,ze nabozenstvi vzniklo,kdyz se hlupak sesel s podvodnikem.Nedavno jsem videl film Hranice...aneb kratochvile na indicko-pakistanske hranici...Narez idiotismu.

310720

Příspěvků: 26

26.05. 02:06 udo1  Občianska povinnosť
26.05. 03:46  RE: Občianska povinnosť
26.05. 12:23 udo1  RE: Občianska povinnosť
26.05. 12:26 udo1  RE: Občianska povinnosť
26.05. 12:27 udo1  RE: Občianska povinnosť
26.05. 14:25 fohat  RE: Občianska povinnosť
26.05. 23:20 udo1  RE: Občianska povinnosť
26.05. 21:15  RE: Občianska povinnosť
26.05. 23:09 udo1  RE: Občianska povinnosť
26.05. 07:36 uzub  Kritika.
26.05. 09:09 udo1  RE: Konštruktívna kritika?
26.05. 09:10 udo1  RE: Konštruktívna kritika?
26.05. 08:20  Vzteklý až zuřivý antislavismus se zintenzivňuje a rozšiřuje
26.05. 09:57  Elitní degeneráti se vždy sami zničí svým chorobně velkým Q.
26.05. 10:32 Vladimír Stwora  RE: Elitní degeneráti se vždy sami zničí svým chorobně velkým Q.
26.05. 11:55  Zkušené ženy říkávají o ovládání svých manželů a milenců:
26.05. 17:42 Satanist  RE: Elitní degeneráti se vždy sami zničí svým chorobně velkým Q.
26.05. 14:54 sxg  ...židovský sociológovia...
27.05. 05:19 Robert Nohejl  RE: ...židovský sociológovia...
27.05. 06:30 favela  Pro upresneni !.Asi nepovsimnuto !
26.05. 16:54 lubosmat  Je Antisemitizmus vo svojej podstate ekvivalent rasizmu?
26.05. 19:17 fohat  jdeš pozdě,Rosenbaume...VO FOUS.
26.05. 19:49  Magnáti
26.05. 21:06 fohat  RE: Magnáti
26.05. 22:33 Definitíva  Hovorme fakty, pravdu.
27.05. 02:14 fohat  RE: Hovorme fakty, pravdu.

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

8

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc srpen přispělo 19 čtenářů částkou 2 971 korun, což je 8 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Premiér Scott Morrison: Lockdown je v NSW nezbytný, přibylo 199 případů05.08.21 00:17 Austrálie 1

Rezoluce Rady Evropy 2361 (2021)04.08.21 15:53 Česká republika 1

Bude ministerstvo konečné soudu prokazovat, zda tu máme epidemii?04.08.21 14:13 Česká republika 0

Přinesl nám pandemii VIR anebo LIDÉ a politici z ASPEN INSTITUTU?04.08.21 13:56 Neurčeno 0

Cvičení při Covid-1904.08.21 09:51 Neurčeno 1

Na Bruntálsku jsou ještě lidé normální a nenechali si vymýt mozek04.08.21 09:30 Česká republika 4

Sydney: Násilná vakcinace04.08.21 09:10 Austrálie 5

Připojte se k žalobám proti diskriminaci osob neočkovaných proti c-1904.08.21 07:24 Česká republika 0

Izrael zavádí karanténu pro příchozí cestující - ale i pro očkované!03.08.21 21:01 Izrael 1

Německo si došláplo na kritika covid teroru03.08.21 09:54 Německo 0

Na webech píšicích pravdu neinzerujeme, zní z firem po výzvě pražské rady02.08.21 22:37 Česká republika 2

Už i česká pošta se připojila k oslavě úchylnosti02.08.21 20:47 Česká republika 0

Prague Pride pro děti02.08.21 19:45 Česká republika 1

Von der Leyen: Nový milník Evropské vakcinační strategie02.08.21 19:13 Evropská unie 2

Evropská komise a Bill Gates oznámili své partnerství v oblasti Green Dealu02.08.21 18:12 Evropská unie 1

Petice VOLNÉHO bloku za obnovení školní výuky bez povinnosti roušek, testování a očkování02.08.21 16:13 Česká republika 0

Pozvánka na Letnou 28. srpna 2021 na akci „Zachraňme republiku“02.08.21 15:41 Česká republika 0

Vláda počítá s tím, že po očkování umřou děti02.08.21 15:31 Česká republika 1

Mimochodem věděli jste, že Rusové nesmějí na olympiádě prezentovat svou vlast?01.08.21 22:11 Rusko 2

Kdo chce bít psa Lukašenka, hůl si najde01.08.21 21:57 Belorusko 3

Měnové kurzy

USD
21,47 Kč
Euro
25,43 Kč
Libra
29,87 Kč
Kanadský dolar
17,11 Kč
Australský dolar
15,85 Kč
Švýcarský frank
23,70 Kč
100 japonských jenů
19,62 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,59 Kč
100 maď. forintů
7,17 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
29,32 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 893,70 Kč
1 unce stříbra
545,97 Kč
Bitcoin
843 496,67 Kč

Poslední aktualizace: 4.8.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 5 269