Diskuze k článku

Kočičí vrah

Příspěvků 25

25.10.2012 7:28

A co?

Zbyšek 147.?.?.?

A co jste tím chtěl říct? Že i zákony přírody jsou v nepořádku? Já myslím, že ne. Zákony přírody jsou v pořádku a je na Vás, abyste je pochopil.

277803

25.10.2012 7:59

RE: A co?

Lentilka 37.?.?.?

Reakce na 277803

Zbyšku, zdá se mi, že jste provedl trošku zkratovitý závěr.

Vladimír se snažil popsat spíše individuální projev určité osobnosti, než nějaký zákon přírody. Zkuste si to ještě jednou přečít, třeba to tam, napodruhé, uvidíte...

277804

25.10.2012 9:16

RE: A co?

djb 194.?.?.?

Reakce na 277804

ale to jsou zákony přírody. Dělaly by to všechny kočky, žít přirozeně. Někde jsem kdysi četl něco ve smyslu, že kočka si tímto způsobem cvičí rychlost a pozornost a je to pro ni nezbytné pro přežití. Ale nevím, někdy mi ty vědecké výklady zvířecí psychologie připadají jako vaření z vody.

277807

25.10.2012 15:18

RE: A co?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 277807

bodejť, dyk je na to staré známé rčení:
"hraje s s tím jako kočka s myší"

277823

25.10.2012 8:34

Druhá strana mince

Lentilka 37.?.?.?

Vladimíre, existuje pohled na svět, který říká, že všechny individuální formy jsou si vlastně rovny. Nečiní tedy nějaký předělový rozdíl mezi člověke, zvířetem atd.

V tomto pohledu určuje jakousi "obsahovou" náplň konkrétního života náchylnost té dané individuality k určitým způsobům akcí a reakcí na okolní dění.

To, co bylo ve vašem pocitu vidět, byla jistá forma bezmoci. A máte pravdu v tom,že stejnou bezmoc lze prožívat i ve světě lidí, když vidíte, jak náchylnost jejich povah je nutí činit věci, které by v příčetném stavu sami odmítali.

Maja si prostě hrála, projevovala svou nadřazenost, schopnost ničit, schopnost ubližovat. Jenže to je jen polovina toho příběhu. Ta druhá polovina je svázána s tou myškou. V tom výše naznačeném pohledu je místo i pro tuto roli a její důsledky.

To, co je ale pro vám podobně vnímavého člověka důležité, je nespokojit se jen s pocitem bezmoci. To, že takový pocit sám pociťujete, je jen náznakem toho, že jste zachytil určité vlákno svazující vaši existenci do určité a konkrétní formy. Pokud toto vlákno dokážete sledovat od jeho začátku až po jeho konec, většinou se dopátráte nejen k souvislostem, ale rozmotání takového vlákna často vede i k poznání skutečnému smyslu vaší konkrétní existence. A nepotřebujete k tomu vlastně vůbec nic, jen sledovat to vlákno a jakoby neúčastně sledovat myšlenky a emoce toto sledování provázející.

Můj závěr tedy je asi tento - každá skutečnost, kterou pozorujeme a vnímáme osobně, má i druhou stranu, stranu souvislostí a smyslu. Člověk je trošku výjimečný v tom, že dokáže svým intelektem postihnout obě tyto strany a složit z nich celek. Domnívám se, že takové skládání je ta cesta, která vede ke skutečnému vnitřnímu míru. To, že je vnímána vámi popisovaná bezmoc, je jen upozornění, že ten vnitřní mír ještě není zcela stabilní - - - (p.s. doporučuji k tomuto pohledu pokusit se nalézt i vnitřní vděk, věci pak jdou snadněji a často i příměji).

277805

25.10.2012 19:13

RE: Druhá strana mince

Aleš Krejčí / Brno 94.?.?.?

Reakce na 277805

"Nic není dobré, nebo špatné, to z toho dělá až naše myšlení." Wiliam Shakespeare
Maja samozřejmě jednala v souladu s přírodními zákony. Vzorově. Kéž by tak jednal i člověk!
Spíš mě děsí myšlenka, že podobný algoritmus mohou mít zakódované i osoby, které ovlivňují náš život. Fašismus, socialismus, demokracie, vždy ostatní berou za oběť.
To je mírně zavádějící, že všechny individuální formy jsou si rovny. Jistě všechny zasluhují stejnou úctu, ale člověk je na vyšším stupni vývoje a proto by takové jednání pro něj bylo nepříspustné, nebo poruchou, chcete-li. Proto na člověka nelze použít zákon silnějšího.

277833

25.10.2012 21:52

RE: Druhá strana mince

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 194.?.?.?

Reakce na 277833

Kočka sice jedná v souladu s přírodními zákony, ale přesto se na ni můžeme dívat i jako na personifikované "zlo". Kdo by neznal slavnou Blakeovu

The Tiger

Tyger! Tyger! burning bright
In the forest of the night
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?

In what distant deeps or skies
Burnt the fire of thine eyes?
On what wings dare he aspire?
What the hand dare seize the fire?

And What shoulder, and what art,
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat,
What dread hand? and what dread feet?

What the hammer? what the chain?
In what furnace was thy brain?
What the anvil? what dread grasp
Dare its deadly terrors clasp?

When the stars threw down their spears,
And watered heaven with their tears,
Did he smile his work to see?
Did he who made the lamb make thee?

Tyger! Tyger! burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Dare frame thy fearful symmetry?

A říkat, že dobré nebo špatné z věcí dělá jen naše myšlení je zbytná pravda - ano, ale jinak než myšlením svět vnímat nemůžeme, ani nemůžeme jinak než volit mezi tím, co (subjektivně) považujeme za dobro a zlo (jinak by nemělo smysl psát a vymáhat zákony).

Je samozřejmě nutné si uvědomit, že dobro a zlo jsou dvě strany jedné mince, a jedno bez druhého nemá existenci ani smysl.

A že i "zlo" může být fascinujícím způsobem krásné ví každý, kdo pozoruje kočku nebo tygra - jako básník Blake.

277844

30.10.2012 11:16

RE: Druhá strana mince

micha michaVej (zavináč) seznam (tečka) cz 92.?.?.?

Reakce na 277833

Kočka cítí a vnímá a proto na člověka použijeme morální zákon v jeho plné šíři. [smích]

278135

26.10.2012 13:53

RE: Druhá strana mince

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 151.?.?.?

Reakce na 277805

Sú-hlas.
V každom z nás je kus zvieratka tak, ako mnohí tu v diskusí správne tvrdia.
Človek má však objektívne väčší potenciál, ako isto budú ostatní diskutéri tiež ochotní priznať.

Otázkou potom zostáva, ktorý z možných potenciálov jedinec v spoločnosti a zrovna tak spoločnosť jedincov(kolektívna osobnosť,.. ľudstvo) naplní a či pripustíme možnosť existencie tzv.optimálneho potenciálu. Celkového a momentálneho, čiastkového v rámci definovnej chronologickej orientaćnej osi, symbolického kompasu..

Spoznávanie kamienkov mozaiky cez jej celok, alebo skladanie úzko špecializovaných vedomostí do nekonečných variácii vzájomne nesúvisiacich výsledných obrázkov(foriem hmoty, celospoločenských situácii)
..konvertitom Miguelom popísaný známy boj španielskeho caballero, hidalgo Don Quixote, Quijo(a)te z Lamančskéj úžiny s veternými mlynmi.

"De cuyo nombre no quiero acordarme.."
Ni(e)kto.

U nás na dedine hovoria:
"Kto je zvedavý, (ne)bude skoro starý."
..starý síce bude, no v zmysle múdry, skúsený.

a
"Mnoho znania, mnoho sklamania.., či zdania, ilúzie" ..
pre toho, kto pre množstvo čiastkových informácii nevidí príćinno-dôsledkové interdisciplinárne vzťahy celku,
no
"Blahoslavení chudobní duchom(, lebo ich je kráľovstvo ne-bes-ké.., lebo oni uvidia Boha,..bla-bla)"..

..Mnoho znania je mnoho ra-dosti..
pre tých, čo vidia dielo svojej úzkej profesnej špecializácie v obecnom chode vecí..

"Pre stromy les nevidia"..
a tak, ani cestu..
pánmi osudu svojho
viac nie su.

Kto a ako definuje optimálny potencial druhu Homo sapiens sapiens, ktorý sa mení tak ako objektívna pravda v danom čase a priestore?
Ako sa stať Človekom=kráľom svojho osudu,..zbaviť sa viazanosti zava(á)dzajucich kategórii času a priestoru spôsobujúcich neustále sa meniacu inerciálnu vťažnú sústavu príslušných mier pozorovateľa(z gr.theoretik, ..modelár)?

Bez pevného bodu nemožno skutočne riadiť osud.
Maximálne jeho ilúziu.
Tak, ako si ľudia kedysi mysleli, že zem je plochá 2D
a dokonca, že je stredom vesmíru.
geo- resp. ego-centrizmus sa preto logicky nejaví byť atribútom optimálneho potenciálu druhu HSS.

Každý jedinec druhu a tak aj spoločnosť Homo sapiens-sapiens prechádza zo známych dôvodov v každej generáci jednotlivými štádiami vývoja od

1.zvieratka
(pudy, okliešteným BIOSom obmedzená inteligencia= napr.narkoman),

2.zombíka
(konzument, automat otpracúvavajúci kulturologoické stereotypy bez ich rozpoznania)
"..a tak on svoj nešťastný vek,
žil ne zver ne človek,
nie živý sveta
nie prízrak mŕtvych,.."

3.daémon z gr.(u nás ľudovo upír, vampír.. osoba schopná rozpoznať, hodnotiť a riadiť sociálne stereotypy vo svoj, resp. klanový prospech)

4.Človek(osoba priznajúca vysokú pravdepodobnosť existencie Vis Maior, snažiaca sa o metodologické rozpoznanie Jeho cieľov-obecne prospešných a bezpečných konrétnych obrazov

277877

26.10.2012 14:06

RE: Druhá strana mince

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 151.?.?.?

Reakce na 277805

Človek(osoba priznajúca vysokú pravdepodobnosť existencie Vis Maior, snažiaca sa o metodologické rozpoznanie Jeho cieľov-obecne prospešných a bezpečných konrétnych obrazov, z lat.foriem 3D sveta=3-jediného procesu
1.formy(konkrétnych rozpoznaných mier),
2.in-formácie(nekonečného prenosu mier, pohybu, keďže statiky vo svete niet),
3.existencie..stvorenia, strojenia,
rozpoznaných zákonitostí objektívnych procesov a aktívnej kooperácie na ich dosahovaní) = def.EH Ecce Homo ..

Niekto sa zastaví v živote na úrovni mačiatka a niekto ide kúsok ďalej, no každému je ponúknuté stať sa Človekom.
Kto však dar vedome, alebo nevedome odmietne..
..áno nevedome, v dobrej viere..mierne poľahčujúca okolnosť nesúceho si svoj nie Bohom udelený kríž, ale kríž tých, ktorým človeku podobná opica "v dobrej viere" z-verila svoj osud.

..sťa Diogénés(postava Járu Stolára bez autodeštruktívneho nihilizmu?) ležiaci a spiaci vo svojom sude, cez deň úporne hľadajúci s lampáčom na agore Človeka..

Rozum(schopnosť rozlíšenia)a slobodná vôľa(konať a niesť nevyhnutné následky príčinno-dôsledkových vzťahov harmónie, gr.symmetrie s-trojenia).
Buď v rámci procesu zlaďovania emočno-racionálneho stroja svojej psychiky intuitívno-svedomite budujem, alebo narúšam súlad (lat.harmóniu) nekonečného večného vesmíru bez začiatku a konca(cit.STAR-TREK [velký smích] ).

277880

26.10.2012 16:15

RE: Druhá strana mince

Alena Vrbová a (tečka) anna (tečka) vrbova (zavináč) email (tečka) cz 90.?.?.?

Reakce na 277880

Zdravím, Udo,

je radost Vás číst a nejenom to. O to větší a skutečnější radost mám, když bez sebemenšího úsilí, celodenního hledání a bez lampy, Konečně můžu a musím zcela otevřeně a veřejně napsat s jasným vědomím; Ecce, Homo

Učit lidi vidět víc umí skutečně pouze nemnozí.
Díky.

S přátelským pozdravem Alena Vrbová

277892

30.10.2012 18:06

RE: Druhá strana mince

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 31.?.?.?

Reakce na 277892

Ak to mala byť z Vašej strany Alena pochvala, tak dík [smích]
Tešte sa tiež z Ľudí vo svojom okolí
a pomôžte spolu s nimi ostatným stať sa Človekom.

Čím viac jedincov v kolektíve používajúcom stále väčšiu časť neokortexu pod symbolickým ČELO-m k obecne objektívne pozitívnejšej interpretácii vnímaných javov, tým bezpečnejšie a k-raj-šie je naše z-istenie(ex-istencia=istota=pravda=stálosť=jednota minulosti, budú-cnosti a prítomnosti).
Kto sa stane pozitívnym atraktorom, dostane dar života stáleho, večného.
Prestane byť len tu a teraz.
To je asi pôvodná podstata pojmu "znovuzrodenia", kr(a)stu..

Hra života..prebúdzanie sôch zo zlého sna podobne ako v hodnotnejšej časti tu spomínaného filmu "La belle verte"..

Vidieť a chápať sú dva navzájom úzko súvisiace pojmy, no nie sú totožné. Ako sa hovorí v jednom krátkom príbehu:
Na zhromaždenie prerokúvajúcom na námestí obecné záležitosti príde staršia dáma za dedinskou radou a povie:
"Ja som jasnovidka a musím sa s vami rýchlo porozprávať"
rada:
"A my sme zasa jasno chápaví. Ako sa budeme rozprávať?"

Správne po-menovanie(na prenos a spracovanie určené nakódovanie, in-formatizáciu pozorovaných javov) znamená nadelenie chápavej subjektívnej formy(z lat.obrazu) v-nímaným(t.j. aj videným) mieram. Až to umožňuje na základe neegoistického morálneho štandardu dostatočne bezpečne rozvíjať harmóniu sveta vo svojom okolí. Nebyť viazaný subjektívnym časom vzťahu nepochopených dominantných procesov a s-trojiť, in-formovať pochopené formy do reality(aktívne v najväčšej možnej miere uskutočňovať osobne z najvyššia predurčené celkové a momentálne o-sudie).

Ide o princíp neurolingvistickývh technológii tzv."cestovania v čase", ći spontánnych, pre menej chápavého "zázraćných" uzdravení.
Teória mier neurčitosti(pravdepodobnosti) je totiž osobnostne predurčená, ak chápete.

Pr.
Pravdepodobnosť, že budúcnosť bude, sa rovná jednej, no aká bude, závisí od vyššie spomínaného osobnostného psychologického profilu realizátora. Jeho schopnosti rozlíšenia(objektívnych procesov, ich zhodnotenia) a vôle konať.
Pravdepodobnosť je teda osobnostne podmienená.

Objektívnej realite(VM štandardom) neadekvátne spracovanie vnemov do podvedomia(emočných modulov=extrémne nahustených in-formácii, uchovaných obrazov) spôsobuje okrem
A.klasického "stack, či buffer overload, či overflow-u"(pretečenia podvedomia do vedomia=odb.opak tzv.swapovania s podobným následným zamrznutím-kolaps systému)

B.následné nevyhnutné hygienické(psychosomatické) poruchy z dôvodu narastania disharmónie systému až po jeho úplnú psychicko-fyzikú=informačno-existenčnú (auto)elimináciu pri nepoužití antivírusu, prípadne nepreinštalovaní operačného systému(na západe ide o bugy, vírusy v celkove robustnom, no apokalypticky naprogramovanom tzv.biblickom koncepte samo?riadenia spoločnosti a jeho derivátoch)

278159

25.10.2012 10:15

infographic

svata 213.?.?.?

http://theoatmeal.com/comics/cats_actually_kill

277811

25.10.2012 10:52

kočičí lovec a hračíčka,není vyjímkou že utečou,utečou?

slak 77.?.?.?

Micka dělá co umí a nakonec si hrála i s vámi,a tu myš by jste nedostal kdyby nechtěla.Mne se stalo když jsem měl štěně jezevčíka Sabinu tak mi nosila odkudsi zajoučata či králíčky mohlo to být z lesa i pole,nebyl jsem schopný ji to vysvětlit že tohle ne a co bylo nejhorší-že mi je zahryzla před očima,ale to měla být asi pocta že mi nenosí žádné mršiny.Lovec byla úžasný,přinesla i veverku,vyštěkávala ptáky na stromech a kdyby měla drápky tak by je snad honila v korunách,paradoxně se ji parkrát málem podařilo na strom vylézt a o trpělovosti u číhání na myš jsem byl témeř fascinován jak dlouho vydržela ve střehu u dírky,když tedy nedělala jámy že by si člověk zlámal nohy kdyby nedával pozor a jednou ročně jsem strávil celý den zasypáváním děr její urputné činnosti.Nakonec k zabíjení,nedávno jsem četl že nikdo nedovedl vychválit víc člověka než kanibal,který věřil že schopnosti sežraného do něj přejdou,Mimochodem organická hmota a jejich prvky se tolikrát sežraly že o vegetariánství nehodlám uvažovat.

277816

25.10.2012 13:06

Příběh je dojemný,ale nevím,zda jde "lidské" hodnoty přenášet do říše zvířat!

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 88.?.?.?

V "Přírodě", s velkým P, platí, že větší a mocnější sežere toho slabšího a někdy si ho i "pomučí",i když je otázkou zda jde o mučení v pravém slova smyslu.Kočka přeci není vybavena empatickou složkou ve svém chování.Spíše jde o "hru", i když v našem lidském pojetí světa je podobné chování divné a zbuzuje pohoršení,že je slabší tvor "mučen"! Má být zabit a sežrán, takový je běh světa.
Právě člověk je vybaven rozumem a empatií,aby se odlišil od zvířat a nemučil a neusmrcoval příslušníky stejného druhu!!!
Které státy nejčastěji rozněcují války a zabíjení,pod vylhanými důvody,vraždí a mají schválené mučení a také trest smrti?
Ano tito představitelé států,které provádějí podobné praktiky, nejsou lidé,řadí se mezi zvířata!!!Třeba předchozí prezident USA se zjevně choval jako zvířátko!Ale není zdaleka sám!
Moc je veliká droga a často zavede i jinak slušné lidi na scestí!
[oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup]

277822

25.10.2012 20:41

Dobrá práce

s@ul kbenny (zavináč) seznam (tečka) cz 78.?.?.?

OK hochu, rozumím Ti velmi dobře, jsem úplně stejný. Ať je nás víc a bude tu fajn [mrknutí jedním okem]

277838

25.10.2012 21:09

ano, obstarávat si potravu je kruté

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 86.?.?.?

ale ta kočka jistě nežene myši řvoucí hrůzou do pachu krve, kde často ještě skrytí sadisti je mučí, lámou končetiny, vypichují oči... nemají prostě na myši jatka

277840

25.10.2012 21:13

Člověk a jeho předchůdci...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Jak blízko k nim máme?
Sice trochu z jiného soudku

277841

25.10.2012 23:18

Kazdej to vidi jinak ....

Satanist 75.?.?.?

I kdyz kocoura vlastnim tak by me vadilo ze chyta ptaky a vubec bych se nerozmejslel neci kocku u mejch krmitek pro ptaky na my zahrade zlikvidovat. A ne ze si to zase nekdo bude spatne vykladat! Vono jinejm lidem napriklad vadi, ze kocky nezodpovednejch majitelu chodej srat jejich ,, rozcapenejm ,, detickam do pisku...... [chechtot]

277849

25.10.2012 23:21

Vzkaz lidem dobré vůle

Ioan Joachym 217.?.?.?

Dobrý den,
příběh s "Mikešem" mě velmi zaujal. Dnes je to dobrý příměr pro lidi co "myslí jinak, jednají jinak a mluví jinak" a okolí se je snaží totálně předělat. S tím "Mikešem" jsou popsány určité brutální zákonitosti, jak to v té společnosti, která se nazývá lidskou, velice často chodí, jsou to možná dokonce i negativní prehistorické vzorce chování......, ale kdož ví....Je to příběh lidí, kteří jsou jakoby "uvázáni za nohu ke stolu" někde doma a když už mají pocit, že je "světlo na konci tunelu", tak bum a někdo je srazí zpátky do předchozích podmínek a nevyhovujícího společenství lidí. Různé komentáře k "pochopení článku" na mne působí jako někde vyčtené teorie, respektive nevane z nich "Duch". V současnosti je taková doba (bohužel), že mnoho lidí nežije svůj životní plán, s kterým přišli na svět a je to vlivem cizího zásahu (klidně i v raném dětství...měl jsem klinickou smrt, kde mi bylo zhruba toto řečeno), takže bych se nespoléhal na dobrou karmu, protože svět je naruby...a je to problém mnoha lidí...ne jejich karmy, že by snad byla špatná, přesto se jim daří hodně zle. A bude to ještě horší, než se věci obrátí k lepšímu....Je to doba pustošení, jaké nikdy nebylo a už nikdy nebude.
Nebudu raději komentovat současný svět a vysvětlovat proč, co a jak, ať si na to každý odpoví sám V SOBĚ...bude to tak lepší...i pro mě. Srdečně zdravím všechny lidi dobré vůle...a VZHŮRU SRDCE!!!
[smích]

277850

26.10.2012 11:28

Pane Stworo,

seweeiks 217.?.?.?

co bych za to dal! Bydlím na vesnici a mám kočky tři, jednu kočku a dva kocoury, její syny. Vyoadá to, že letos bude velmi tuhá zima, protože se mi začínají do domu stěhovat myši a to v nebývalém množství. A moje tři kočky? Když v podvečer krmím psy, řvou hlady, že chtějí taky, a myši se jim zvesela prohánějí nad hlavou po parapetě..., takže Vám mohu jenom závidět. A kté kočičí hře? To je normální, takhle kočky nocí živé myši svým koťatům, aby se naučila lovit, ale ta naše se na to asi vybodla.

277872

26.10.2012 23:48

RE: Pane Stworo,

Vladimír Stwora editor (zavináč) zvedavec (tečka) org 205.?.?.?

Reakce na 277872

Mockrát jsem myslel na to, že by Maja byla výborná někde na vesnici, kde by mohla pracovat ve stodole. Její lovecké schopnosti a nadšení jsou mimořádné. Za jediný den je schopná přinést do domu i pět myší, některé mrtvé, některé ještě živé. Někdy mám pocit, že je má někde uložené v krabičce a jen co jí vezmu jednu, jde ven a v pěti minutách přinese další.

A ano, i mně se zdá, že bude tuhá zima. Poznám to podle toho, že úplně zmizeli drozdi stěhovaví - robini. Jednak odletěli brzy, jednak odletěli všichni. Loni odlétali mnohem později a par jich tady zůstalo přes celou zimu.

277927

3.4.2014 3:04

RE: Pane Stworo,

lama.cz 217.?.?.?

Reakce na 277927

V knize o kočkách,kdysi dávno,když jsem se chystal koupit peršana,jsem četl,že dospělá Kočka domácí potřebuje denně sežrat 12 myší.Taková je její spotřeba.

Byla tam i krátká kapitola o týrání kořisti s dosti drsnými fotografiemi-vyhazování myši vysoko do vzduchu,například.Jde o přirozené chování vlastní každé zdravé kočce.Nejde jenom o výchovu mladých,ale taky o prosté vypuštění napětí a agrese,které se u koček domácích běžně projevují.Je lepší,když kočka likviduje zvířátka na zahradě a nechává na pokoji nábytek v domě,nebo talířky na poličkách.Naopak hrozí,u koček žijících v bytě,že neodvedené napětí/agrese se projeví negativně na psychice zvířete a na jeho chování.

Když Maji v týrání myší zabráníte,najde si jinou myš a naloží s ní stejně nebo hůř, protože to prostě potřebuje.Nechat volný průběh moudřejší.

Na vesnicích se hodně mluví o kocourech (to nemám vyčtené) jako o lenoších.Stává se prý dost často,že se kocour nechá vydržovat kočkou.To znamená,pokud je to pravda a ne fáma,že taková kočka musí ulovit 24 myši denně,aby nakrmila sebe i frajera.

Co se týče lovu zvířat větších než myš,dospělá kočkam zvyklá žít venku,měla by vcelku spolehlivě ulovit krysu.Zkušená kočka, opatrně a zdlouhavě,protože s rizikem smrti - potkana.

307802

26.10.2012 19:44

Na Kocky je Dobra .22

coinageboy 98.?.?.?

Od te doby co jsem odpraskl par zdivocelych kocek kolem sveho domu malorazkou a asi 50 veverek silnou vzduchovkou, zpevne ptactvo se navratilo.

aSousedi co si posilali svoje kocky ke mne na pozemek na lov holt maji smulu..

277908

28.10.2012 5:28

Kocka, mile to zvire

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 99.?.?.?

je druhy nejvetsi predator na svete. Prvni jsou udajne mravenci ata nekde v jizni Americe. [vyplazený jazyk]

277978

Příspěvků: 25

25.10. 07:28 Zbyšek  A co?
25.10. 07:59 Lentilka  RE: A co?
25.10. 09:16 djb  RE: A co?
25.10. 15:18  RE: A co?
25.10. 08:34 Lentilka  Druhá strana mince
25.10. 19:13 Aleš Krejčí / Brno  RE: Druhá strana mince
25.10. 21:52  RE: Druhá strana mince
30.10. 11:16 micha  RE: Druhá strana mince
26.10. 13:53 udo1  RE: Druhá strana mince
26.10. 14:06 udo1  RE: Druhá strana mince
26.10. 16:15 Alena Vrbová  RE: Druhá strana mince
30.10. 18:06 udo1  RE: Druhá strana mince
25.10. 10:15 svata  infographic
25.10. 10:52 slak  kočičí lovec a hračíčka,není vyjímkou že utečou,utečou?
25.10. 13:06  Příběh je dojemný,ale nevím,zda jde "lidské" hodnoty přenášet do říše zvířat!
25.10. 20:41 s@ul  Dobrá práce
25.10. 21:09  ano, obstarávat si potravu je kruté
25.10. 21:13  Člověk a jeho předchůdci...
25.10. 23:18 Satanist  Kazdej to vidi jinak ....
25.10. 23:21 Ioan Joachym  Vzkaz lidem dobré vůle
26.10. 11:28 seweeiks  Pane Stworo,
26.10. 23:48 Vladimír Stwora  RE: Pane Stworo,
03.04. 03:04 lama.cz  RE: Pane Stworo,
26.10. 19:44 coinageboy  Na Kocky je Dobra .22
28.10. 05:28  Kocka, mile to zvire

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

30

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 40 čtenářů částkou 10 502 korun, což je 30 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Nový otvorený list - tentoraz aktívnych francúzskych vojakov11.05.21 09:10 Francie 0

Klaus Schwab požaduje globální zdravotní průkaz založený na implantovatelném mikročipu10.05.21 19:57 Neurčeno 1

Oficiální apartheid v Česku vyhlášen!10.05.21 17:46 Česká republika 3

Školy s rouškami zaznamenaly o 37% více infekcí než školy bez roušek!10.05.21 07:54 Slovensko 0

Přestaňte se podílet na testování dětí, vzkazuje učitelka na gymnáziu svým kolegům08.05.21 22:03 Česká republika 2

Vrbětice 2014, po sérii explozí07.05.21 15:46 Česká republika 0

Arenberger07.05.21 13:25 Česká republika 1

Skutečná pandemie vypukne PO očkování06.05.21 16:56 Rakousko 4

Pozvánka na 9.květen05.05.21 23:13 Česká republika 3

Nemyslete si, že základním nezdaněným příjmem od Pirátů něco dostanete05.05.21 19:59 Česká republika 4

Lehmann skončil ve vedení Herthy Berlín kvůli rasistickému vzkazu05.05.21 17:30 Německo 0

Francúzski odborníci bijú na poplach: Je potrebné zastaviť všetky očkovania proti korone!05.05.21 17:20 Francie 1

Další dobrá zpráva: CIA pro diversitu04.05.21 10:41 USA 1

Podvodné okrádání lidí televizí Barandov falešným teleshoppingem04.05.21 00:17 Česká republika 1

Prof. Žaloudík: Covidový bizár pokračuje. Není důležité jaká opatření se dělají, o medicínu tu nejde29.04.21 12:57 Česká republika 3

Zajímavá diplomová práce: Aktéři selhání integrovaného záchranného systému: muniční sklad ve Vrběticích27.04.21 23:03 Česká republika 0

Ruské společnosti se bojí dodávat ropu do Běloruska kvůli sankcím USA27.04.21 21:59 Rusko 1

Aliance národních sil nabízí záruku za tři obviněné bojující za Donbas26.04.21 23:02 Česká republika 1

Lubomír Volný 20.4. ve sněmovně k Vrběticím26.04.21 17:13 Česká republika 2

Největší smrtnost má vakcína od Pfizeru24.04.21 10:02 Neurčeno 15

Měnové kurzy

USD
21,05 Kč
Euro
25,51 Kč
Libra
29,70 Kč
Kanadský dolar
17,35 Kč
Australský dolar
16,39 Kč
Švýcarský frank
23,24 Kč
100 japonských jenů
19,34 Kč
Čínský juan
3,27 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
7,12 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,34 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 465,93 Kč
1 unce stříbra
575,12 Kč
Bitcoin
1 218 273,45 Kč

Poslední aktualizace: 12.5.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 4 064