Diskuze k článku

Sjednocená Evropa a panevropský fašismus

Příspěvků 29

3.7.2012 3:44

prefasismus,fasismus a post faismus 2

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 177.?.?.?

Samotná sledovací a eradírující technika, která je dnes běžná i v literatuře a filmech ze současnosti, podle všech pravidel spíše předvčerejší, nebo pouhý díl té, která ve skutečnosti existuje, vyvolává nedůvěru v jakoukoliv hierarchizovanou společnost přítomnosti, natož Nadimpérium budoucnosti. “The Real Terrorism is This Occupation". Lidštější možností je předvídaná blízká ekonomická revoluce tzv. Natural capitalism.

Alternativy alternativ

Smutné předpovědi, včetně světového státu blahobytu. Zajímavé je, že katastrofické období mnoho předvídajících vidí v letech 2015-2050.

“Stejně jako Wallerstein, vidí Walter Goldfrank v kapitalizmu fatální rozpory, které jej patrně zničí. Přestože shledává pravděpodobnost nástupu socializmu ve střednědobé budoucnosti, vidí i jiné alternativy vývoje. Jako možné uvádí čtyři scénáře celosvětové budoucnosti: Barbarismus 1, barbarismus 2, socialismus 1 a socialismus 2. Barbarismus 1 je nukleárním holocaustem a jeho největší nebezpečí vidí v období 2015 - 2050. Barbarismus 2 je globálním fašismem, který by byl variantou světového pořádku vybudovaného podle vzoru Hitlerova Německa nebo Stalinova Ruska. Socialismus 1 je celosvětovým státem blahobytu, vystavěným podle vzoru dnešního Švédska. Tento systém by byl dosud převládajících rysech kapitalistickým, ale silně levicově zabarveným vedeným jakousi světovou sociální stranou. Socialismus 2 je světovým státem demokratického socialismu. Moc kapitalistů by byla eliminována kontrolou pracujících nad podnikáním. Ekonomická rozhodnutí by nebyla motivována snahou o profit, ale racionálním hodnocením potřeb člověka. Goldfrank jde dokonce tak daleko, že se pokouší určit, jak pravděpodobný je každý z těchto scénářů. Podle jeho názoru mají jak barbarismus 1 tak barbarismus 2 šanci realizace 15%. Socialismus 1 má šanci 50% a socialismus 2 20%”.
Stanislav Holubec, Několik předpovědí budoucnosti: Fukuyama vs. Wallerstein a další...

Nedávná budoucnost

271417

6.7.2012 1:39

RE: prefasismus,fasismus a post faismus 2

p. 123.?.?.?

Reakce na 271417

..no to si dali na cas /Welerstein a Goldfrank/ s fatalnimi rozpory ??? ..asi tak 150let po Marxovi ...!!!

271570

6.7.2012 13:07

RE: prefasismus,fasismus a post faismus 2

Zen 88.?.?.?

Reakce na 271417

Dobrý den,

máte to moc pěkně napsané, ale dovolil bych si k tomu ještě něco z mojí hlavy. Dle mého názoru by byl ideální stav vytvořit nový styl, který by si vzal to nejlepší ze všech stylů, které existují. To by rozhodně v dnešní době bylo třeba. Je tady ale jedna věc, kterou mi každý uvědomělý člověk musí potvrdit a to je, že situace s imigranty a multikulturismem začíná být silně neudržitelná a deviantní menšiny začínají být silným bezpečnostním i sociálním rizikem a je to věc, která se bohužel bude muset velice brzy řešit. Proto mi z článku běhal až mráz po zádech. Na druhou stranu, kdyby se toto provedlo velice rozumným a humánním způsobem. Ne jako za hittlera, že by se prostě jen (zjednodušeně řečeno) přistavily vlaky a autobusy a každého by zavezli na účet podniku tam kam doopravdy patří, tak dle mého názoru by nás nikdo z ničeho nemohl obvinit a bohužel si i myslím, že je to jediné a i celkem rozumné řešení. Spousta liberálně uvažujících lidí, jak slyší slovo fašismus, tak mají strach, ale ruku na srdce, jestli má lidská společnost nějak fungovat, tak ten režim musí být přísný. Je na světě jen málo národů, které by mohly za natural capitalismu dobře fungovat. Omlouvám se, jestli jsem se někoho dotknul.

271585

6.7.2012 18:19

RE: prefasismus,fasismus a post faismus 2

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 271585

Víte, lidstvo by mohlo žít v míru a spolupráci, avšak to by některé kruhy nesměly záměrně vyvolávat napětí, agrese a války. Jeden (ten viditelnější z nich) je boj o suroviny, alias o "americké národní zájmy", ten druhý je boj o ovládnutí světa (NWO) všemi prostředky, čili nejlépe v chaosu - v míru a spolupráci by nikdo o to neměl zájem. Pak proč dochází k migraci - třetí země jsou Západem desítky let vykořistovány (kolonialismus a neokolonialismus), takže je tam setrvalá bída. Prostě kdyby se v Africe měli stejně dobře jak dříve třeba v Lybii, žádní migranti by nebyli.
Ještě jiný pohled na dění na Zemi, z hlediska vesmírných dějů, třeba to taky hodně napoví..
http://www.pentablue.net/temata/10003.html#civiliz... [cool]

271598

3.7.2012 3:50

proto fasismus, prefasismus, postfasismus

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 177.?.?.?

Neofeudalismus- demokratický fašismus - svět rovných

Až příliš střízlivě vidí možnosti zítřka Immanuel Wallerstein. Ve své Capitalist Civilization očekává tři možné formy budoucí společnosti.
Tou první je neofeudalismus, ve kterém bezkonečná a samoúčelná akumulace kapitálu byla zastavena a ukončena, ale současně nastolena rigidní sociální hierarchie zajištující politickou stabilitu.
Druhou možností je “demokratický fašismus” ve kterém svět je rozdělen mezi elitu čítající zhruba 20_ a 80% zbytek.
Třetím scénářem je decentralizovaný svět rovných, o jehož dosažitelnosti nás Wallerstein nepřesvědčuje a nezabývá se ani otázkou realizace. Možnostmi vědy a techniky se příliš nezabývá. Jako zlehčující ukázku doporučuji toto. .
První a druhý systém se rozhodně nevylučují, mohou existovat vedle sebe i jeden v druhém. Nedůslední futurologově mohou vidět svět, nejen v meziobdobí, složený s paralelních systémů. Stoupenci věčnosti globálního kapitalismu vidí možnosti tohoto systému ve vyšších stupních Megakorporativismu, nebo v rozvinutí do Hyperkapitalismu planetárního Impéria v první vlně.
Poté skrze nevyhnutelnou a nezbytnou planetární válku budeme druhou vlnou vrženi a uvrženi do planetární demokracie, to jest hyperdemokracie, která je třetí vlnou. A čtvrtá nebude. Nevylučuje se nenahraditelná planetární diktatura do doby, nežli budou vytvářeni “noví lidé” odpovídající požadavkům a potřebám hyperdemokracie a tržního hyperkapitalismu, který odstraní dosavadní nedostatky systému a učiní irelevantním úsilí nynější, dosud embryonální levice.
Transhumanismus, nanotechnologie, klonování atd. v tom sehrají podstatnou roli. Pokud jsou nám známy i pouhopouhé nynější možnosti manipulace a kontroly, dokonce i ty zcela netechnické, pak je proč se bát a děsit údělu a míry zodpovědnosti, ke které jsme byli odsouzeni . Samotná sledovací a eradírující technika, která je dnes běžná i v literatuře a filmech ze současnosti, podle všech pravidel spíše předvčerejší, nebo pouhý díl té, která ve skutečnosti existuje, vyvolává nedůvěru v jakoukoliv hierarchizovanou společnost přítomnosti, natož Nadimpérium budoucnosti. “The Real Terrorism is This Occupation". Lidštější možností je předvídaná blízká ekonomická revoluce tzv. Natural capitalism. [naštvaný]

271418

3.7.2012 3:53

2

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 177.?.?.?

Alternativy alternativ

Smutné předpovědi, včetně světového státu blahobytu. Zajímavé je, že katastrofické období mnoho předvídajících vidí v letech 2015-2050.

“Stejně jako Wallerstein, vidí Walter Goldfrank v kapitalizmu fatální rozpory, které jej patrně zničí. Přestože shledává pravděpodobnost nástupu socializmu ve střednědobé budoucnosti, vidí i jiné alternativy vývoje. Jako možné uvádí čtyři scénáře celosvětové budoucnosti: Barbarismus 1, barbarismus 2, socialismus 1 a socialismus 2. Barbarismus 1 je nukleárním holocaustem a jeho největší nebezpečí vidí v období 2015 - 2050. Barbarismus 2 je globálním fašismem, který by byl variantou světového pořádku vybudovaného podle vzoru Hitlerova Německa nebo Stalinova Ruska. Socialismus 1 je celosvětovým státem blahobytu, vystavěným podle vzoru dnešního Švédska. Tento systém by byl dosud převládajících rysech kapitalistickým, ale silně levicově zabarveným vedeným jakousi světovou sociální stranou. Socialismus 2 je světovým státem demokratického socialismu. Moc kapitalistů by byla eliminována kontrolou pracujících nad podnikáním. Ekonomická rozhodnutí by nebyla motivována snahou o profit, ale racionálním hodnocením potřeb člověka. Goldfrank jde dokonce tak daleko, že se pokouší určit, jak pravděpodobný je každý z těchto scénářů. Podle jeho názoru mají jak barbarismus 1 tak barbarismus 2 šanci realizace 15%. Socialismus 1 má šanci 50% a socialismus 2 20%”.
Stanislav Holubec, Několik předpovědí budoucnosti: Fukuyama vs. Wallerstein a další..
Nedávná budoucnost
Ani světový reáldemosoc. stát nadšení nevyvolá. Supergulášový hybrid by měl nedostatků více, nežli je uvedeno. Není tedy zapotřebí čekat na jeho pád.“Ve scénáři světového demokraticko-socialistického státu vidí Warren Wagar mnohé problémy. Především je to velká byrokracie, homogenizace a růst moci státu. Vlastní váha a neefektivnost superstátu vedla podle Wagara v jeho poloprognostické-polofantasktní Krátké historii budoucnosti (Short history of the future) k jeho sebezničení a vystřídání globální societou tvořenou mnoha tisíci obcí s různými variantami uspořádání, především s formami přímé demokracie. Ideologicky by se takový svět přesunul od globální racionality a realismu spíše k formám ekomystiky a new age. Jestliže Sanderson nazývá tento Wagarův scénář společností new age, podle mého názoru je spíše Marxovým komunismem. Podle Wagara byl totiž globální socialistický stát se svým vytvořením nového člověka se změněnými hodnotami nutným předpokladem k tomuto kroku. Navíc nedošlo k obnovování kapitalistick

271419

3.7.2012 3:59

3

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 177.?.?.?

ým, ale silně levicově zabarveným vedeným jakousi světovou sociální stranou. Socialismus 2 je světovým státem demokratického socialismu. Moc kapitalistů by byla eliminována kontrolou pracujících nad podnikáním. Ekonomická rozhodnutí by nebyla motivována snahou o profit, ale racionálním hodnocením potřeb člověka. Goldfrank jde dokonce tak daleko, že se pokouší určit, jak pravděpodobný je každý z těchto scénářů. Podle jeho názoru mají jak barbarismus 1 tak barbarismus 2 šanci realizace 15%. Socialismus 1 má šanci 50% a socialismus 2 20%”.
Stanislav Holubec, Několik předpovědí budoucnosti: Fukuyama vs. Wallerstein a další...Nedávná budoucnost
Ani světový reáldemosoc. stát nadšení nevyvolá. Supergulášový hybrid by měl nedostatků více, nežli je uvedeno. Není tedy zapotřebí čekat na jeho pád.
“Ve scénáři světového demokraticko-socialistického státu vidí Warren Wagar mnohé problémy. Především je to velká byrokracie, homogenizace a růst moci státu. Vlastní váha a neefektivnost superstátu vedla podle Wagara v jeho poloprognostické-polofantasktní Krátké historii budoucnosti (Short history of the future) k jeho sebezničení a vystřídání globální societou tvořenou mnoha tisíci obcí s různými variantami uspořádání, především s formami přímé demokracie. Ideologicky by se takový svět přesunul od globální racionality a realismu spíše k formám ekomystiky a new age. Jestliže Sanderson nazývá tento Wagarův scénář společností new age, podle mého názoru je spíše Marxovým komunismem. Podle Wagara byl totiž globální socialistický stát se svým vytvořením nového člověka se změněnými hodnotami nutným předpokladem k tomuto kroku. Navíc nedošlo k obnovování kapitalistických státečků, ale spíše k vytváření netržních duchovně zaměřených lokálních ekonomik.”
Stanislav Holubec, Několik předpovědí budoucnosti: Fukuyama vs. Wallerstein a další...
Krotkost uvedeného Goldfrankova “socialismu” 1 a 2 může laskat nepřátele socialismu skutečného. Globální společnost tvořená “mnoha tisíci obcí s různými variantami uspořádání, především s formami přímé demokracie” by skutečně spíše odpovídala Marxovu komunismu nežli světový neosocdem velestát. V článku S. Holubce jsou rovněž úvahy o roli, jakou by hrál případný kontakt s inteligentními bytostmi z jiné planety. Toho si v této souvislosti u nás málokdo chtěl všimnout, ačkoliv to je i axiolologicky významné. Mimo sci-fi něco nepřímého se najde u Bondyho. To hlavně právě ve smyslu axiologické nezbytnosti. Pokud jde o sci-fi easterny, máme je v češtině dokonce i v podobě soudružských návštěv odjinud, z nedohledna, jakož i z minulosti. Dnes už to má pouze kouzlo nechtěného a ilustrace Zdeňka Buriana vyvolávají palčivou nostalgii. To už dnes nikdo tak pěkně pro pionýry, mládež a pracující lid nenapíse
Věcně i esteticky zmíněného Warrena Wagara a jeho ...Automaticky kráceno

271420

3.7.2012 4:01

pokracovani

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 177.?.?.?

Budoucnost přibližného fašismu

Rozhodně budoucnost fašismu v přibližné, nebo vědecko-technické podobě hyper - fašismu, kyber- fašismu, transhumanistického fašismu neboli overhumanismu a “Transcendental Fascist society and utopia” není nikterak zahrazena, naopak. Technopolní mesianismus i kalkulace kapitalismu jej předurčuje ke kvalitativní transformaci z pouhe romantizující politické podoby zaměřené nostalgicky i pragmaticky do poměřující, inspirující a stimulující minulosti, k technizující a chladně vědecké podobě konvergentní budoucnosti. Původnější, historický však reformovaný fašismus, vedle “utopického” technopolního hyperfašismu může plnit svou doplňující, vyvažující, iracionální, estetizující a průvodní “kritickou” roli. Jeho dalšími úkoly je vytvářet potřebné náhradní i náhražkové komunity nabízející i stylový “heroismus a spiritualitu” nadlidství(?) ve shlucích atomizovaných jedinců. Dále má vytvářet druhotné neskryté elity, exaltaci, působivě formující mythopoesis, přístupnou aristokratičnost a grandeurství, militantní politická komanda, kamaraderie a vitalizující kamarily pro nasazení a selekci. A být intelektuálním a estetickým majákem pro ty, kteří jsou jinak nežli pouze konzumentsky a pracovně zužitkovatelní. Jak je bez tajností předpokládáno. A pochopitelně být svodidlem pro zdokonalené brutální primitivy, agresivní psychopaty a ty, kteří touží po sebeztrátě ve značkovém davu, budou-li v “transhumanistické a transhumánní” společnosti tací potřební a možní. Samozřejmě fašismus bude i nadále také plnit funkci přizpůsobenou, ale v podstatě stejnou jako v minulosti. Částečně jinou funkci může plnit tzv. “metapolitical fascism“, pro který lze i přiměřeně vydestilovat, dochutit a obarvit, zčásti dokonce také ideové základy euroasianismu, je-li patřičný úmysl.
Permanentní fašismus v záloze
Optimistům je třeba připomenout, že nejsme pouze v krizi hospodářské; šance fašismů a jejich případná potřeba mohou být tedy větší nežli v minulosti.

271421

3.7.2012 4:05

Pod praporem marxismu-verneism

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 177.?.?.?

Permanentní fašismus v záloze

Optimistům je třeba připomenout, že nejsme pouze v krizi hospodářské; šance fašismů a jejich případná potřeba mohou být tedy větší nežli v minulosti.

The Future of Fascism
“Fascists of any denomination are not alone in believing that deep structural problems threaten the sustainability of the present "hegemonic system" in the West, notably escalating ecological and resources crises, and the demographic explosion in the "two-thirds world" (often called the "third world," even though in terms of population it is far bigger than the first world). Nor can it be denied that mass immigration and globalization pose threats to established national and cultural identities. There will thus be no shortage of empirical data to convince those with a fascist mind-set that we live in an age of decadence and that "our" only hope lies, sooner or later, in a total palingenesis capable of pioneering a new type of modernity while preserving ethnic roots, cultural identity, and belonging. Given the unusual capacity of fascism for eclecticism and adaptation, it seems likely that, at least in its metapoliticized, internationalized, and groupuscularized permutations, it will continue to thrive as a permanent, though marginalized and ineffectual, part of the political and social subculture of civic society throughout an increasingly Europeanized (or Americanized) world. It will thus continue to generate a steady flow of fresh ideological specimens to occupy political scientists and historians of ideas for the foreseeable future”.

Závěr postrádá předvídavost.
Nové vzorky k vyzkoušení

...It would be easy to simply brand the main overhumanist writers as fascists (or neofascists, or neonazis), but that would not give the full picture, even if that seems to be their personal, cultural and political background, and even if some have gone as far as to publicly label themselves as fascists, or to describe the "much despised" Waffen SS as "a model for the future, a European army of political soldiers". Italian author Giorgio Locchi is a much quoted source of inspiration for the overhumanists. In his "Political Expression and Repression of the Overhumanist Principle" he explains that "one cannot understand fascism without realising, or refusing to admit, that the so-called 'fascist phenomenon' is nothing but the first political manifestation of a larger spiritual and cultural phenomenon, which we can call 'overhumanism'"?
Taková nesmrtelnost je nanic, aneb Už ani ta Budoucnost není, co bývala
čili Pod praporem marxismu-verneism http://www.blisty.cz/art/50787.html

271422

3.7.2012 11:52

Jenom ne nějaké nové modely

Bagoun 89.?.?.?

Jsou to zase jen experimenty, ne v laboratoři, ale na lidech, a na to může zase doplatit několik generací. Jedině návrat ke kapitalismu národohospodářského typu, každý státní útvar bude mít svoji soběstačnou ekonomiku, export odpovídající možnostem, a importovat pouze to, co sám nemůže vyprodukovat.

271431

3.7.2012 20:44

RE: Jenom ne nějaké nové modely

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 177.?.?.?

Reakce na 271431

ktery stat dnes muze mit sobestacnpu ekonomiku? rada statu je zavisla na vyvozu a dovozu. take nadnarodni korporace se nenechaji jen tak snadno vymazat.

271444

5.7.2012 1:35

RE: Jenom ne nějaké nové modely

p. 123.?.?.?

Reakce na 271444

,,,vono to strasidlo komunismu bude furt a furt obchazet kolem . ponevadz ma v mnoha vecech nepotlacitelnou pravdu.....jenom zatim prevedeni do praxe selhava...

271519

5.7.2012 2:19

RE: Jenom ne nějaké nové modely

steve 174.?.?.?

Reakce na 271519

.. komunisti byli zrudy a zvirata ! Predstavte si, ze oni donutili lidi dozit se duchodu a v tom duchodu chodili na houby, ucili vnuka plivat do dalky, lepit modely hradu, strykovat kamaradce zaclony zadarmo a mnoho jinych komunistickych svinstev ...
Nejhorsi na tom vsem je, ze penzista nemohl deemogradydzky zdechnout po celozivotni poctive praci - na ulici !!
Jeste ze mame nas svobodny rad !! Dneska muzeme chciple penzisty hrnout buldozerama ..., co ..? [oči v sloup]

271524

6.7.2012 13:13

RE: Jenom ne nějaké nové modely

Zen 88.?.?.?

Reakce na 271519

to už tak bohužel dopadá, když mají něco doprezentovat rusové

271587

3.7.2012 14:27

Vyzva !!!

ludy 78.?.?.?

Protoze uz posledni dobou postradam reseni a jen pozoruji system, ktery jede podle presnych scenaru.

Mam tu jedno reseni.

Prezidentske volby 2013 v CR.

Pozoruji jeden fakt, volby v USA se zdaji jako presne ten system o kterem mluvim. Stale dokola lide potrebuji zmenu ktera se nedostava. Zvolili si Obamu, po nake dobe zjistuji ze je to ohrana pisnicka. Mam pocit ze americani a vlastne tak nejak i svet ocekava velke zmeny.

Vidim to na akciovych trzich, viz Recko. Nekteri vyznamni acionari jiste cekaji na situaci ve svete, ale proc kdyz uz Recko tu levici nedosadilo, neskusit tu velkou zmenu neudelat u nas.

Prezidentske volby 2013


Jsem osobne nestastny z kandidatu, vsichni do jednoho maji jasny osobni cil sahajici maximalne za dvere sve kancelare. To je psatne ze. Viz. Karel ten za temi dvermi ani nebude vedet kdo je protoze vsechno prospi. Ekonomici jen kibicuji ale skutek utek.

Podme si najit toho sveho Prezidenta.

Omlouvam se za gramatiku ale ta tady asi hlavni roli nehraji myslim.

271433

3.7.2012 14:31

RE: Vyzva !!!

ludy 78.?.?.?

Reakce na 271433

Nezlobte se ale uz me to sere, je leto celej svet v krizi, ale vsichni spokojene lezi si u vody. Cumi na hokej, fotbal, OH a podobne.

Mame tady problem a to se sportem taky uzce souvisi, vcetne pocasi a leta.

Takze prestante bejt lenosi.

271434

4.7.2012 16:11

RE: Vyzva !!!

leicester196 86.?.?.?

Reakce na 271434

ne lenosi, rika se tomu chleb a hry...dokud bude co jist a bude nejaka ta zabava, tak nikdy nepresvedcite masy aby se pokusily neco (jakkoliv) zmenit, nebo alespon o stavajicim systemu premyslet!

271503

3.7.2012 14:45

RE: Vyzva !!!

dvjv 46.?.?.?

Reakce na 271433

a mohli bysme mu říkat prezident-spasitel...

271435

3.7.2012 21:44

RE: Vyzva !!!

Kyros 78.?.?.?

Reakce na 271433

Jen malá poznámka. V ČR není prezidentský systém a prezident je pouze reprezentativní figurka s minimem pravomocí. Neplést si prezidenta ČR s prezidentem USA.

271445

4.7.2012 8:48

RE: Vyzva !!!

ludy 78.?.?.?

Reakce na 271445

Me je uprdele jakej je tady system, schopnej prezident si na svou stranu ziska lidi (vcetne ozbrojenych slozek, lekaru) a to budete cumet jaka figurka to je. Tady uz si zapadni svet nedovoli resit nas nasilim. My uz jsme jina kava.

271469

4.7.2012 8:54

RE: Vyzva !!!

ludy 78.?.?.?

Reakce na 271469

Jak sami pisi pujde o historicky primou volbu, takze si myslim ze za 6 mesicu muzeme si dosadit na hrad svyho cloveka, ktery se aspon pokusi neco zmenit. Nebude prave tou figurkou, co ma jen prazdna slova, ale pohne kontinentem. Proste osobnost. Nebude se bat prastit do stolu a prosadit si cokoly.

271470

4.7.2012 20:28

RE: Vyzva !!!

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 271470

Je dost neobvyklé reagovat sám na sebe. Chce to zmírnit tempo psaní, aby bylo víc času k přemýšlení. Jak nabádal Komenský: "Všeliké kvaltování toliko pro hovada boží dobré jest".

Ten návrh by pak doznal dost podstatných změn, kdy místo funkce prezident se tomu říká osvícený panovník. Takových však už v galaxii nazývané "Mléčná dráha", nebejt. Takže nezbývá, než vyčkat příchodu toho krále nebeského... "Tak já to teda beru šéfe"! [cool]

271511

7.7.2012 15:39

RE: Vyzva !!!

Kyros 78.?.?.?

Reakce na 271469

Pro méně gramotné znova opakuji. Pokud nový prezident neuskuteční státní převrat, tak to bude jen další prezident, který se může cukat jak chce, ale sněmovna a senát ho vždy přehlasují. Chce si to přečíst ústavu, jaké že to má prezident vlastně pravomoci.

271638

7.7.2012 17:11

RE: Vyzva !!!

dub 89.?.?.?

Reakce na 271638

mno vzhledem k tomu, že vláda i parlament odhlasovali lisabonskou smlouvu, esm a další pakty, tak to nebude těžké - všichni patří na popraviště za vlastizradu.
netřeba puče, jen aplikace ústavy, a všechny vlády až do dnešní a všechny parlamenty a senáty mají na krku sabotáž a vlastizradu.

stačí jen tu ústavu aplikovat.

271642

4.7.2012 9:42

Německý, italský a český "národní socializmus"

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Jakmile se začneme zabývat vlivem jazyků na "zanechávání stop", tak zjistíme nenáhodné souvislosti s událostmi dříve a dnes.
Sdílení komunikačního nástroje (jazyka) vždy vedlo ke zvětšení fyzického území, které takovým jazykem bylo získáno. Zároveň každý nastupující jazyk zanechal v historii vedle území i svou mentální stopu. Z řečtiny nám zůstalo pojmenování "společných jmenovatelů" k číslicím (koeficienty apod..). Do latiny byly přepsány veškeré poznatky o člověku - latina nám zůstala v lékařském názvosloví a italština v hudbě.

Angličtina tvarovala svůj jazyk pro obchodování (komunikaci, výměnu zboží) tím, že spojovala více původních zvuků hlásek do jediného, součtového významu, přijatelného pro komunikaci při kolonizaci světa jinak mluvících etnik. Spolu s esencí matematiky vytvořili anglicky myslící lidé jazyk počítačů, který nám nabídl pohledy do jiných, vzdálených světů "scifi", do prostoru, kde všude existuje komunikace pomocí vibrace "zvuku". Že neznáme převodník "teploty prostou" na slyšitelný zvuk? Vyčkejme času, musíme dozrát.

A proč to píšu? Protože v češtině se povedlo to, co začal Hus a Komenský, existuje důkaz o spojení dvou jazyků, které stály na počátku našeho letopočtu. Latina a matematika desítkové soustavy jsou dvě složky hebrejštiny.
Etapy vývoje civilizací postupují v cyklech, kdy pomocí jazyka formujeme své myšlení do "slangů", z nichž pak filtrujeme odborné jazyky. Národní jazyky "infikované" latinou a matikou během dvou tisíc let došly do aplikací - do globální "číslicově" (penězi) řízené ekonomiky a do potřeby SJEDNOTIT MYŠLENÍ lidstva. O tom je dnešní stav extrémů a disfunkce morálky ve světě "velkých cílů".

271471

4.7.2012 9:43

RE: Německý, italský a český

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 271471

Domnívám se, že nové poznatky o fyzice, která nepodléhá jazyku matematiky, ale jen selskému rozumu - poněkud srovnají současné napětí. Šok z nutnosti "přepsat fyziku" (obdobný zrcadlově šoku z pádu dvoj/trojčat) potlačí snahu dožívajícího systému o ovládnutí světa "jednotným tlakem". Právě tlaková síla (nejen slov) je zodpovědná za vznik první samoŘiditelné síly v prostoru = vznik a funkci TEPLA. (pro vtipálky: místo "Ř" dosaďte "Ž" a nechte plynout své asociace....,opravy řad asociací jsou vstupem i do jiného pohledu na fyziku).

Očekávané "znásilnění" populace některou formou fašizmu (pyramida jedné moci) se patrně konat nebude. Fraktální forma vesmíru (Harramein a spol) dovoluje lidstvu nastavit vzájemné tlakové síly tak, aby nedocházelo k destrukci víc než je pro nadkritickou množinu zúčastněných lidí únosné. Rekonstrukce starého domu i rekonstrukce schemat myšlení má společného jmenovatele - nutnost leccos zbourat pro nefunkčnost.

Princip "Nádech a výdech" funguje v neživé hmotě opačně než v živém člověku. Myšlenky, které vedly mocné tehdejšího světa k nutnosti počítat roky znovu od prvního kvůli nastavení dvojice nových jazyků (pro zkoumání toho, čím je člověk a jeho okolí) - tyto myšlenky se obohacené o zkušenosti vrací zpět k jejich zdroji. Hebrejština i národ, který si ji přisvojil - už svou úlohu dokončila.
Jedním z mezníků je i dnešní zpráva o hledání Higgsova bosonu, rvačka v jednání o Syrii a spousta dalších událostí, které nastavují nutnost změnit komunikační strukturu ve společnosti.

271473

4.7.2012 9:44

RE: Německý, italský a český

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 271473

Že se nová EU bude patrně stavět podle návrhu toho národa, který fašismu dal tu nejhorší podobu - to je zcela zákonité. Projekt "Základní příjem" je německý, oni mají v "národním podvědomí" pocit studu - přesně to, co v nich vybudilo nutnost vytvořit opačně působící = vyrovnávající systém komunikace skrze "hmotu", vytvořili způsob, jak ubrzdit nadprodukci výrobků jinak než "zbouráním domu".

A protože asi víte, že "máma" (Francie) a "táta" (Německo) v budově "Baraku(?)" Evropy mají nejšikovnější "dítě" v obyvatelstvu českého ďolíku - tak si asi uvědomíte, že každý systém roste od svého přirozeného středu, zasazeného do "připraveného prostředí" (semínko je počátkem růstu rostliny, nápad je počátkem růstu firmy - a "součtový jazyk" dvou jazyků, které formovaly končící etapu lidstva, je počátkem doby, kdy se pojem "věčnost" může dostat i do velice příjemné formy.

....tedy pokud to sami nepokadíme (nezdržíme) zas nějakou válkou. Tlak slov byl na počátku každé války, slova jsou také jedinou zbraní "Blablarytířů" (rytířů, válčících jen slovem a láskou). Obě tyto zbraně mají i svou negativní polaritu, takže čtyři základní síly, určující vývoj lidstva ve vesmíru už známe, že? [smích] ¨
...a zbytek "kostry" (kostiček) jiného pohledu na fyziku člověka v prostoru si někdy najděte na www.nejsmeovce.cz

271475

4.7.2012 21:29

RE: Německý, italský a český

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 271475

A co by se stalo, kdyby si vtipálci dosadili místo "Ř", či "Ž", raději "Š"? [vyplazený jazyk]

Tedy oni ti rodičové stojí spíš před rozchodem z rozumu, než že by se konečně vzdali toho dosavatního života na hromádce. To pak to "nejšikovnější dítě" v obyvatelstvu českého ďolíku může taky skončit kdesi v zapadlém dětském domově.

Jinak ale o té místní genialitě to je docela odvážná myšlenka. Jen není-li ta myšlenka otcem přání a nebo jestli se ta genialita neprojevuje více genitálně... Kde pak jsou ty zástupy poznáníchtivých cizinců, toužících to dítě - před kterým závistivá cizina uctivě v obchodech žádá aby nekradli - poznat na vlastní oči? Tedy kromě těch, kteří tudy profrčí za volanty kamionů převážejících cokoliv za účelem kšeftu... A kdepak jsou v cizině k vidění ty zástupy děcek nejšikovnějších z šikovných - které sice plynně čtou i v cizích řečech, ale nechápou vocogo?Tedy kromě těch po nichž jde policie celého světa, neb je jim v šikovnosti vzorem sama hlava státu!

Takže shrnuto, pojem "věčnost" je pojmem dvousečným. Na jedné straně může mít formu příjemnou, ale ta už byla. V Ráji. Druhá strana této mince je a jak už to v dualitě bývá, jejím opakem. V zatracení. No a protože i čas má svoje dvě strany přítomností pouze oddělené, tak tohle vbrzku přijde. "Mnoho štěstí". Dá-li se o nějakém vůbec zvažovat tak, aby to neznělo sarkasticky, když Česko je prý mostem na všechny strany, ale po mostě se jak známo šlape.

271514

5.7.2012 10:30

RE: Německý, italský a český

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 271514

...jo anonyme, "Š" je taky dobré. Typické pro národ, co nejraději "maká" s rukama v kapsách. ...o to rychleji ale musí myslet, v tom je ten háček nad "S".

Po mostě se nejen "šlape" ale také "přechází". Výběr slov určuje směrování myšlení i následných "pohybů těla a sil v okolí".

Podobně jako sedlák odhadne, kdy bude obilí zralé, tak i "blázni a snílkové" vnímají potenciál populace, která používá některý z jazyků.
A protože uskutečňování snů a českých pohádek je vlastnost těch, kdo ty pohádky a sny vytvořili - je už jen na "ANOnymech", kdy se připojí, kdy přidají své ANO.

ČÍM HŮŘ, TÍM LÍP - takhle funguje "překlápění" systémů, když dojdou (po řadě opakování "čím dál tím hůř"[mrknutí jedním okem] k vyčerpání systému řízení, postaveného na úroku.
...kdo ví/tuší, že "zrní" (globální válka) letos asi nebude, ten už připravuje setbu a opravuje nářadí. Mým nářadím je znalost významů jednotlivých písmen - a ta nabízí vrstvu vědění "pod slovy", ze základny, která slova a systémy STAVÍ.

....CO S UFŇUKANÝM ANONYMEM, když leží na tom mostě? Buď se mu vyhnout anebo na něj šlápnout. .....doufám, že to moc nebolelo.

271533

Příspěvků: 29

03.07. 03:44  prefasismus,fasismus a post faismus 2
06.07. 01:39 p.  RE: prefasismus,fasismus a post faismus 2
06.07. 13:07 Zen  RE: prefasismus,fasismus a post faismus 2
06.07. 18:19  RE: prefasismus,fasismus a post faismus 2
03.07. 03:50  proto fasismus, prefasismus, postfasismus
03.07. 03:53  2
03.07. 03:59  3
03.07. 04:01  pokracovani
03.07. 04:05  Pod praporem marxismu-verneism
03.07. 11:52 Bagoun  Jenom ne nějaké nové modely
03.07. 20:44  RE: Jenom ne nějaké nové modely
05.07. 01:35 p.  RE: Jenom ne nějaké nové modely
05.07. 02:19 steve  RE: Jenom ne nějaké nové modely
06.07. 13:13 Zen  RE: Jenom ne nějaké nové modely
03.07. 14:27 ludy  Vyzva !!!
03.07. 14:31 ludy  RE: Vyzva !!!
04.07. 16:11 leicester196  RE: Vyzva !!!
03.07. 14:45 dvjv  RE: Vyzva !!!
03.07. 21:44 Kyros  RE: Vyzva !!!
04.07. 08:48 ludy  RE: Vyzva !!!
04.07. 08:54 ludy  RE: Vyzva !!!
04.07. 20:28  RE: Vyzva !!!
07.07. 15:39 Kyros  RE: Vyzva !!!
07.07. 17:11 dub  RE: Vyzva !!!
04.07. 09:42 janko  Německý, italský a český "národní socializmus"
04.07. 09:43 janko  RE: Německý, italský a český
04.07. 09:44 janko  RE: Německý, italský a český
04.07. 21:29  RE: Německý, italský a český
05.07. 10:30 janko  RE: Německý, italský a český

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

37

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 58 čtenářů částkou 13 108 korun, což je 37 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Kódy do covidpasu začneme vydávat od 1. června, řekl Babiš. Dezinformace! tvrdilo MZ před rokem16.05.21 18:42 Česká republika 0

V Británii se objevil první nepohlavní starosta města16.05.21 18:30 Británie 0

Školy s rúškami zaznamenali o 37% viac infekcií než školy bez rúšok16.05.21 11:29 USA 9

Agenti GRU stihli kromě Vrbětic a Skripala i ozařovat americké diplomaty16.05.21 09:55 Rusko 2

V zemi s největší mírou proočkovanosti vypukla nová epidemie koronaviru14.05.21 19:40 Seychelles 4

Tisíce Čechů hlásí zdravotní problémy po očkování, 65 úmrtí a jede se dál13.05.21 20:49 Česká republika 11

Otevřený dopis lékařů VLÁDĚ A PARLAMENTU ČR. Rozhodujme pro SVOBODU! (20. 3. 2021)13.05.21 18:36 Česká republika 1

Chcete se zařadit mezi inteligenty a zvýšit si socioekonomický status ? Nechejte se očkovat 13.05.21 10:59 Česká republika 15

Nový otvorený list - tentoraz aktívnych francúzskych vojakov11.05.21 09:10 Francie 0

Klaus Schwab požaduje globální zdravotní průkaz založený na implantovatelném mikročipu10.05.21 19:57 Neurčeno 1

Oficiální apartheid v Česku vyhlášen!10.05.21 17:46 Česká republika 3

Přestaňte se podílet na testování dětí, vzkazuje učitelka na gymnáziu svým kolegům08.05.21 22:03 Česká republika 2

Vrbětice 2014, po sérii explozí07.05.21 15:46 Česká republika 0

Arenberger07.05.21 13:25 Česká republika 1

Skutečná pandemie vypukne PO očkování06.05.21 16:56 Rakousko 4

Pozvánka na 9.květen05.05.21 23:13 Česká republika 3

Nemyslete si, že základním nezdaněným příjmem od Pirátů něco dostanete05.05.21 19:59 Česká republika 4

Lehmann skončil ve vedení Herthy Berlín kvůli rasistickému vzkazu05.05.21 17:30 Německo 0

Francúzski odborníci bijú na poplach: Je potrebné zastaviť všetky očkovania proti korone!05.05.21 17:20 Francie 1

Další dobrá zpráva: CIA pro diversitu04.05.21 10:41 USA 1

Měnové kurzy

USD
20,96 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,56 Kč
Kanadský dolar
17,31 Kč
Australský dolar
16,30 Kč
Švýcarský frank
23,25 Kč
100 japonských jenů
19,17 Kč
Čínský juan
3,26 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
7,17 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,33 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 655,52 Kč
1 unce stříbra
574,88 Kč
Bitcoin
1 003 875,72 Kč

Poslední aktualizace: 16.5.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 4 122