Diskuze k článku

Historie se opakuje? Od „jávského krále“ po egyptského faraona

Příspěvků 9

25.2.2011 7:55

Přesto, že to nese podobné rysy.

Rene Bartosek 75.?.?.?

Nebude to fungovat stejně. Globální situace se liší. Došlo k propadu průmyslového potenciálu západního světa a nastoupila na scénu Čína. Z mrtvých vstalo Rusko a na scéně se objevili Indie a Brazílie. USA fyzicky i morálně opotřebovali armádu v Iráku a Afganistánu. Ekonomika místo expanze do ekonomické sféry západu do bývalého východního bloku se pohybuje na tenké hranici kolapsu.

Dále změna režimu v Indonézii nebyla schopna spustit domino efekt. Lokálně jde izolovat od politické moci radikální směry islámu za předpokladu rozumné politiky. Jak ukazuje Hamás, pokud politika nemá s rozumem nic společného, pak nelze izolovat radikalizaci ani u početně malého národa. Režimy padly v Egyptě, Alžírsku a nepokoje jsou v 16-ti arabských zemích.

Můžeme zapomenout i na analogii s pádem železné opony, jak o ní žvaní Havel. Ve východní Evropě byla silna desiluze k reálsocialismu. Ať so každý zodpoví sám jaké je ideologické postavení západu a USA v muslimském světě? Jediná konsolidována politická opozice je radikální islám. Čína je schopna finacovat cokoliv na mezinárodní úrovni. A chtěl bych vidět jak v tom Pekingu někdo chce zabránit. Holt dvakrát do stejné řeky nevstoupíš.

238597

25.2.2011 19:07

Demokracie a míra centralizace.

Rene Bartosek 75.?.?.?

Ukážu to na analogii s trhem. Do jisté míry koncentrace ekonomických zdrojů trh skutečně funguje "on-line" jako nejefektivnější nástroj na vybalancování ekonomických vztahů. Už Marx správně odhadl, že od jisté velikosti dojde k monopolizaci trhu. V jeho době však neexistoval globální finační trh s obrovskou mobilitou kapitálu a neexistovala de facto jako hlavní platidlo nekrytá měna. Bank of England je sice založen tuším 1692, ale britské globální imperium poskytovala měřeno pohledem té doby zdánlivě nekonečné nepřímé krytí. Současné nadnárodní firmy navíc nedělají jeden specializovaný obor činosti, fungování virtualního kasína s kredity to i vylučuje.

Nevím kolik přesně, ale 100 největších firem kontroluje většinu zdrojů planety. Kolem stovky těchto korporací fungují rodiné a klientské vazby o nějakém volném trhu si může každý nechat jenom zdát. Klany a klientské vazby budou na nejvyšších patrech sociální struktury existovat vždy. Otázka je v jaké kvantitě začínají tyto vazby prorůstat do nižších pater hierachie uspořádaní společnosti. V jistém okamžiku dojde k zlomu, kdy začne prudce klesat výkonost celé ekonomiky, nevyhnutelně musí dojít v nějakém časovém horizontu k rozpadu veřejných rozpočtů a ohrožení samotného skeletu na němž je postavený systém. Jsou z toho dvě východiska kolaps, transformace radikalního charakteru.Jak píše Miloš Pick ČR je ukázkovým praktickým příkladem prorůstání klientských vazeb do politiky a nižších pater ekonomiky. V těch vysokých patrech proběhl boj o místo na slunci během první dekády po VSPR, v ČR existuje pouze formální ( absence občanské společnosti )demokracie dána geopolitckou polohou v Evropě, místní kulturou, historickým vývojem. Klientské vztahy mohou bez problémů fungovat i v rámci brutální diktatury na jakémkoliv základě pro korporace je jedno jaký partner šlape ve vyznačené lajně.

Dalším učebnicovým příkladem je Irák. Tam jde o diktátora, který vybočil z lajny. Není problém pro impérium odstranit nějakou mocenskou skupinu na lokální úrovni, problém je nahradit ji někým loajálním, kdo bude schopen v daném regionu držet moc. Sadám držel brutálně a pevně moc v zemi, kdy jsou dezintegrující tendence náboženského a etnického původu. To vyžaduje velmi robustní represivní strukturu nebo velmi vyspělou občanskou společnost např. typu Švýcarska.

Obojí vezme čas, nutno říct že represivní aparát lze vybudovat rychleji, ale legitimitu moci akceptovanou veřejnosti potřebuje i diktátor a to trvá déle. Vznik vyspělé občanské společnosti se počítá v generacích. Kadáfí o tuto mocenskou legitimitu přišel, hovořil o tom dlouhodobě fakt, že byl nucen vytvářet represivní jednotky z řad cizinců a použil je proti domácímu obyvatelstvu.

Po pádu východní Evropy lidé věřili ve východním bloku v demokracii, přesto nedokázali po dvaceti ...Automaticky kráceno

238612

25.2.2011 19:08

RE: Demokracie a míra centralizace.

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 238612

Po pádu východní Evropy lidé věřili ve východním bloku v demokracii, přesto nedokázali po dvaceti letech překročit práh formálních struktur z důvodu neexistence silné občanské společnosti a veřejného mínění. A to s výjimkou Polska východní Evropa měla silně ateistický charakter.

Arabské země mají silně náboženský charakter. Víra v Boha je bezkonkurenčně nejpevnější masová idea. Nepokoje v arabských monarchiích s vysokou životní úrovni naznačuje, že lidé stojí o větší občanské svobody a demokratizaci společnosti, ale nedělám si iluze, že jim jde o zápádní standart.

Současný západní standart s vysokou úrovní konzumu a desintegrací rodiny jako základní jednotky centralizovaného státu je představuje patologický stav dlouhodbě z demografického hlediska naprosto neživotaschopný. Rusko dokázalo po 15-ti letech zvrátit negativní demografický vývoj. Byly k tomu nutné dvě podmínky. Vůle to změnit na úrovni skutečné mocenské elity a zdroje. Zdroje byly byly převzaty dohodou mocenské elity s oligarchy, s tím že majetek, který vznikl dekádou jejich dojení si mohou ponechat. Moskva drží dohodu na obě strany, proto má respekt. Zda biude Gorbačov kritizovat ruské vedení... Na rozdíl od jelcinovské kolapsu a závěrečné fáze reálsocialismu, to v posledních letech v Rusku začíná fungovat. A to, že Putin má sídlo u Černého moře a vládne nedemokraticky... Problém je ometení míry klientských vztahů na střední a nižší úrovni.

Osobně si myslím, že rozumná politka vůči Iránu povede k oslabení moci místních jestřábů a kurz domácí i zahraniční politky budou určovat umírněnnější frakce, což bude mít vliv i na míru svobody místních lidí. Samozřejmě nezávislá vláda korporacím pod vlivem klientských vztahů nejde pod vousy. Ale v Iráku a Afganistánu dostaly tvrdou lekci z pragmatismu.

Lépe je jednat s vládou s jistou mírou nezávislosti než nemít partnera k jednání schoného držet stabilně bez občanské války a přemíry brutality držet moc. V součsnosti Egypt uzavřel tuším plyn do Izralele, je výpadek do Evropy. Saudové garantovali, že jsou to schopni bez problůmů pokrýt. Může nastat situace, že při hloupé politice kyje taková garnce nebude moct přijít. Ať se to libí či nelíbí z důvodu zisku nebo ušlechtilých ideálů, pravděpodbně nejsilnější frakce v arabském světě budou islámské strany. Do jaké míry budou radikální, což bude mít vliv i na život domácích lidí, bude záviset na vnějších podmínkách.

238613

25.2.2011 19:58

Mimořádné zasedání NATO.

Rene Bartosek 75.?.?.?

No potěš koště a Bůh nám všem buď milostiv. Pokud půjde pouze o bezletovou zónu a pak jednání s ním, kdo vyjde v Libyi jako vítěz, budiž. Pokus o instalaci prozápádního režimu bez dostatečné podpory zdola.... A žádná neislamská politická frakce nebude mít dostatečnou podporu zdola a ti co se dostanou k moci s vojenskou pomocí západu budou mít velmi obtížný politický i praktický život. De facto se neobejdou bez vojenské podpory zvenčí, po zvěrstev žoldáku v Kadáfího službách dost problemtické i jestliže by nebyli masově použity jednotky typu Blackwater. NATO si koleduje o třetí souběžný konflikt ve stylu Afgánistánu a nemá na to pěchotu. Nemluvím o výbuchu muslimského světa jako geopolitického důsledku.

V Lybii je nízká životní úroveň, takže vybombardování infrastruktury nebude mít účinek jako v Srbsku. A na kočující kmeny bude vliv prakticky nulový. V Afganistánu prakticky neexistuje cíl kromě mobilních jednotek ve větší bojové aktivitě. Nepočítám-li cíle získáné tajnými službami na likvidaci vedení Talibanu, kterou jsou většinou úderem do prázdna masakrující civilisty, což má své dlouhodobé důsledky mezi místními lidmi.

Jestliže případný zásah NATO bude fiasko, což je vysoce pravděpodbné. Povede to k politické explozi v muslimském světě. Rusko bude nuceno zasáhnout vojensky na Kavkaze a v oblasti Kaspického moře. A to bude teprve začátek. Je libo začít poslední válku? Tak kupředu, levá... Já jsem od jisté doby připravený zemřít kdykoliv. Sice mi lecos zevnitř chybí dočistit, ale hodně jsem na tom v poslední době zapracoval.

238618

25.2.2011 22:34

RE: Mimořádné zasedání NATO.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 94.?.?.?

Reakce na 238618

Kupředu... spíš pravá. Ale jinak souhlasím.

238627

26.2.2011 19:45

RE: Mimořádné zasedání NATO.

Lin 85.?.?.?

Reakce na 238618

Neodpověděla jsem vám na "zkratce", napíšu to sem, je tu víc místa. Existuje možnost, že se věci nechají dojít až tak daleko, že do chaosu se dostane i celá Evropa. A až bude v dost velkém srabu, který se dotkne všech evropských národů, může se stát, že pak vystoupí "zachránce - osvoboditel" (nemusí jít o jednu osobu), který bude mít řešení na návrat do pokojného stavu, kde opět budeme mít práci, jídlo, zlaté časy ochrany a demokracie pro všechny. Něco podobného, jako se "v malém" stalo ve třicátých letech v Německu. K čemu to vedlo, víte. A dodnes se někteří diví, jak mohlo tolik lidí najednou zblbnout...

238671

26.2.2011 20:43

RE: Mimořádné zasedání NATO.

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 238671

Fašismus není schopen existovat bez možnosti expanze. Celý ekonomický zázrak fašistického režimu stál na militarizaci Německa a masívní stavbě infrastruktury typu dálnic. Pak to vyústilo ve válku, mimo válku chyběl prostor pro další expanzi.Technologie neumožńuje další velkou válku bez zničení civilizace v globálním měřítku.

Ve Španělsku bez možnosti expanze šel režim postupně do kytek. Zopakovat v rámci Evropy španělský model? V Číně nad propadem Evropy krokodýlí slzi ronit nebudou a vysokou dynamiku rozvoje mimo Čínu vykazují další regiony a mocenská centra toho multipolárníhi světa. Nepůjde to v Británii, anglosaská individuálně laděná společnost vykazuje mimořádnou rezistenci vůči fašismu i jiným ideologiím totalitního charakteru. Švýcarsko, silná dobře ozbrojená občanská společnost. Kdokoliv si rozmyslí vést vysilující konflikt v horském terénu, to za to nestojí a demokracie není nakažlivá. Sice v přihraničních oblastech by se obyvatelstvo ke Švýcarsku rádo přidalo, ale to je tak všechno. Myslím si, že by byl velký problém udržet fašismus ve Francii.


Víceméně chaos by nejprve vedl k totálnímu rozpadu EU, a pak by lokálně mohla totalita, především ale ve východní Evropě, kde neexistuje silná občanská společnost. Rusko a států typu Ukrajina, Bělorusko se to týkat příliš nebude. Moskva má zdroje a robustní státní a politckou strukturu jestli je demokratická podle západních měřítek? Především je funkční, protože dokázala stabilizovat Rusko po kolapsu z 90-tých let. A Kreml bude stabilizovat své sousedy, jetsliže se začne projevovat ve velkém desintegrace, bude jistě cenné mít stabilní sousedy na své hranici.

Fašismus má ideologicky sílu převzít moc, ale není životaschopný s neexpanzivní existenci civilizace a už vůbec by měl problém žít ve světě kryté měny. Nevím sice jak transformovaný svět bude vypadat, ale bez jednoho se to neobejde bez radikálního odklonu od finačního systému fraktalních rezerv. V USA je instalace fašismu nemožná bez vysilující občanské války.

Sice "demokraté", pacifisté, levice vystupují proti individualnímu držení zbraní, jistě to má negativní jevy, ale ty jsou proti pozitivům naprosto marginální. Za prvé i při kolapsu moci jsou místní komunity schopny zajitit svou bezpečnost, ale především znemožňují nástup diktatury. Cena za takový pokus převzetí moci a riziko jsou prostě příliš velké. USA mají 300 miliónů obyvatel. Švýcary by nějaký vnější brutální diktátor možná dokázal zmasakrovat, i kdyzž i o tom mám značné pochybnosti. V případě USA to nepřichází v úvahu. Nepochybně se v rámci současné elity najdou frakce preferující riskantní postup, ale odhaduju že většina mocných bude zásadně proti. Transformace systému sama o sobě představuje obrovská rizika i bez přilévání oleje do ohně. A mimo kolaps není další výběr.

238675

26.2.2011 21:45

RE: Mimořádné zasedání NATO.

Lin 85.?.?.?

Reakce na 238675

No... asi jste nepochopil. Já narážela na plány uskutečňování NWO. Kdy jindy byste radostně přijal a ještě za něj děkoval? Kdy jindy se dá zcela nenápadně přeměnit svobodného na otroka, když by měl být vděčný za záchranu? [smích]

238681

26.2.2011 22:06

RE: Mimořádné zasedání NATO.

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 238681

Ale ano. Jenomže ten chaos, z kterého lidi vděčně vylezou, znamená rozbití centralní moci. A to je ošemetná věc, protože není zdaleka jisté, kdo bude tu moc nanovo urve. Současná skrytá moc stojí na nekryté měně s tím je ámen, prostě to není schopno fungovat do budoucna. Už teď probíhá desintegrace moci finační oligrachie a moc se stává lokálně více vázáná, čimž vzniká vzájemná vazba mezi elitou a místními lidičkami, prostě druh moci, který se jenom tak navypaří. Nějaké nastrčené OSN s globální mocí a měnou.... [velký smích] [mrknutí jedním okem] Spojené státy nejsou schopny uplatňovat moc globálně se světovou měnou v unipolárním světě po pádu východního bloku. A USA představují velmi pevnou rozlehlou strukturu, která se vytvářela hezky v klidu mezi oceány minimálně 100 let a nějaký pátek oligrachii trvalo, než dokázala převít kontrolu nad touto strukturou. Co myslíte vynoří se z chaosu nějáká globlální mocenská struktura schopná držet globální moc? Já nemyslím. Z chaosu se tak možná za několik stovek let bude hrabat na světlo značně jednodušší forma civilizace.

238686

Příspěvků: 9

25.02. 07:55 Rene Bartosek  Přesto, že to nese podobné rysy.
25.02. 19:07 Rene Bartosek  Demokracie a míra centralizace.
25.02. 19:08 Rene Bartosek  RE: Demokracie a míra centralizace.
25.02. 19:58 Rene Bartosek  Mimořádné zasedání NATO.
25.02. 22:34  RE: Mimořádné zasedání NATO.
26.02. 19:45 Lin  RE: Mimořádné zasedání NATO.
26.02. 20:43 Rene Bartosek  RE: Mimořádné zasedání NATO.
26.02. 21:45 Lin  RE: Mimořádné zasedání NATO.
26.02. 22:06 Rene Bartosek  RE: Mimořádné zasedání NATO.

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

103

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 117 čtenářů částkou 36 210 korun, což je 103 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Nakažení očkovaní jsou podle Tečky bezinfekční25.10.21 17:51 Česká republika 2

Nová nařízení vlády? Máme pro vás právní návody pro důstojný a svobodný život 25.10.21 17:13 Česká republika 1

Ameriku zaplavila vlna lítosti těch, co se nechali naočkovat24.10.21 17:07 USA 3

Měnit pohlaví dětí je zločin proti lidskosti24.10.21 09:58 Rusko 1

Hliník se odstěhoval do Humpolce......24.10.21 09:53 Evropská unie 0

Po celé Itálii vyrazili lidé i přes zákaz do ulic, podpořili je i Francouzi (VIDEA)24.10.21 09:44 Itálie 2

Zákon, který omezuje základní svobody 67 milionů Francouzů, schválilo 23 % poslanců!22.10.21 17:54 Francie 2

Policie pokračuje ve stíhání exposlanců Volného a Roznera, souhlas sněmovny už nepotřebuje 22.10.21 17:34 Česká republika 4

Soud zrušil další nezánonný paskvil - příjezdový formulář21.10.21 19:50 Česká republika 0

Nesvítí, nefouká... Data z Německa kříží plány EU21.10.21 17:38 Německo 5

Už na nás "vláda" zase chystá další šikanu a buzeraci20.10.21 20:19 Česká republika 6

Majitelé lesů raději zakáží cyklistům vjezd do lesa úplně19.10.21 20:20 Česká republika 5

Americké vojenské biologické laboratoře v Kazachstánu19.10.21 18:59 Kazakhstan 0

Evropská agentura pro léčiva zahájila hodnocení vakcíny společnosti Pfizer pro děti ve věku 5-11 let19.10.21 09:23 Evropská unie 2

Krize toaletního papíru!19.10.21 08:31 Česká republika 5

USA jsou připraveny posílit obranné schopnosti Gruzie - šéf Pentagonu přijel do Tbilisi18.10.21 09:21 Gruzie 3

Fauciho jedy18.10.21 09:16 USA 2

Kanadská provincie vydala nová pravidla COVID, která umožňují vládě zabavit soukromý majetek17.10.21 18:30 Kanada 2

„Tak to ne!“ Povinné vakcíny narazily na vážný odpor. Hnízdil spustil kanonádu17.10.21 17:46 Česká republika 1

Volby, AfD naletělo šmejdům17.10.21 04:52 Německo 1

Měnové kurzy

USD
22,16 Kč
Euro
25,73 Kč
Libra
30,52 Kč
Kanadský dolar
17,91 Kč
Australský dolar
16,61 Kč
Švýcarský frank
24,11 Kč
100 japonských jenů
19,49 Kč
Čínský juan
3,47 Kč
Polský zloty
5,57 Kč
100 maď. forintů
7,03 Kč
Ukrajinská hřivna
0,84 Kč
100 rublů
31,77 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 062,55 Kč
1 unce stříbra
532,05 Kč
Bitcoin
1 408 631,46 Kč

Poslední aktualizace: 25.10.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 3 953