Diskuze k článku

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

Příspěvků 38

4.2.2011 10:07

Hra na jednu bránu

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Elity jsou elitami proto, že si vždy mohly najít dost času k přípravě nástrojů, kterými se udržuje moc. Strašení je už ale tak obehraný model, že jej mocní této planety nahradili "zdánlivou svobodou". Slovo "demokracie" platí jen ve verbálním projevu, ve skutečnosti je tento řízený financemi, vlastnictvím nástrojů pro modelování názorů veřejnosti. Media a zpravodajské hry - to je dnešní "zábava" mocných.
Stačí ale sledovat toky peněz. V režimu, kde arogance přesahuje pro elity únosnou hranici, tam si včas zafinancují "opozici" s vhodným bojovným programem, která nabírá nic netušící "ovečky", které netuší, že opozice je vlastně řízená těmi, kdo ví, jak se události dají překlápět vhodným výběrem slov.

Volnost používat slova a názory oveček v sociálních sítích se ale musí mocnými testovat. Jedním testem je dnešní situace v Egyptě. Včetně toho, co se stane v zemi bez průmyslu, když vypnou mobily popř. internet. A jaký možný dopad by tato akce mohla mít pro elity při užití v globálním rozměru.
Clintonová mohla své řeči o "potápění do písku a úloze žen" vyslovit teprve tehdy, když už bylo připravené řešení ve fázi "rozhodnuto".
Co to je "okamžitě byla vytvořena vláda národní jednoty"? Neznáme to třeba z naší minulosti? Občanské Forum, kde klíčové figury jedněmi slovy mluvily jinak k těm, kdo změně uvěřili - a jinak tatáž slova vnímali ti, kdo historicky už přes tisíce let vědí, jak se udržuje moc pomocí opačných významů slov pro znalé (zasvěcené, osvícené) a pro "ovečky" a nižší vrstva "pastýřů" (pasáků)
Pak si stačí znovu přečíst projev našeho lidumila http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=projevy&val=923_projevy.html&typ=HTML - a zjišťovat, že udržení moci je postavené vždy na nové obměně stejného schematu - vytvoření zdánlivého přítele, pomocníka.

Klíčovým hráčem je v dnešní době ČAS. Mocní vždy měli dostatek času, nemuseli chodit do práce. Jejich prací je udržování moci - a to byl v minulosti vždy zábavný "koníček".
A protože dnes málokdo z nás ví, čím je ve skutečnosti fenomén slova ČAS, tak i mocným dochází jeho nadbytek. Spíš jim vzniká nedostatek času k uhlídání mnoha směrů, kterými dříve působili na "ovečky".
Nerovnováhu společenského systému řídí síly přírody, které byly v této poslední civilizační etapě dlouhodobě potlačovány - jde o fakt, že entita s názvem "člověk" má dvě složky, kterými působí na hmotnou přírodu. Známe je pod pojmy "ego" a "duše", jsou to dva rozhodovací systémy člověka, kde ten klíčový, rozhodující sídlí mimo naše tělo, v "informačních polích" vesmíru. My tato informační pole známe jako fyzikální názvosloví, lidé dřív pro ně měli slovník "víl, andělů, a čertů". Jde ale stále jen o naší neoddělitelnou a nehmotnou součást, vázanou do informačních pol

237601

4.2.2011 10:09

RE: Hra na jednu bránu

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 237601

Jde ale stále jen o naší neoddělitelnou a nehmotnou součást, vázanou do informačních polí tím, co známe jako "auru" člověka (energetický obal, přestupní stanice pro změnu emocí na elektrické a magnetické jednotky).

Nerovnováha této přírodní síly (= "duší" všech živých, cyklujících systémů) se do myšlení lidí vkládá vždy pomocí nějakých příběhů. Ten současný mluví o roce 2012, do kdy by měli mocní realizovat svůj "plán řízení Země" - anebo se podaří uskutečnit jiný plán, kvůli kterému byla vytvořena i tato celá galaxie. A tu nestvořil žádný bůh, principem tvoření byla a je vždy dobová "vlna" platnosti zákona akce a reakce, zákona o přitažlivosti podobností až k hranici, kdy se přitažlivá síla soudržnosti překlopí do svého opaku - systém se začne rozpadat.
V té době teď žijeme. A mnozí víme, že s rozpadem SOUČASNĚ vzniká i další systém existence, postavený na opaku předešlého.
Takže když dnes slovo demokracie představuje vlastně skrytou diktaturu financí, můžeme očekávat, že v budoucím systému bude platidlem opět důvěra - jako tomu bylo v dobách, kdy "slovo muže" se ještě nezvrhlo do slova "muž může" - do absolutní nadvlády dvou tisícíletí v etapě tzv. "Křestu". která byla sice nutná, ale už také končí.
..o tom, proč a jak funguje sebeorganizující se "inteligence prostoru" se určitě ještě leccos dozvíme. Průsečíky sil, směrovaných z minulosti do přítomnosti - ty postupně nacházejí své "nosiče". Výměny prolhaných politiků za ty méně prolhané (profláklé) jsou omezené počtem těch, které lze do principů této formy vládnutí zasvětit. Takže nás asi čeká postupné odkrývání další špíny až do doby, kdy se v politice začnou objevovat lidi, upřednostňující "službu druhým" před "službou sobě".
A je celkem fuk, jak dlouho to bude trvat, stať o reinkarnaci se za čas do bible asi vrátí - a lidi se začnou zamýšlet nad tím, co si v dalším životě budou muset "odskákat" za to, co dělají teď.

Přeji hezký den všem, kdo službu druhým považují za svého koníčka. Rovnováha v prostoru si zajistí, aby se v rámci množiny životů udržela stabilita sil v přírodě.

237602

4.2.2011 11:35

RE: Hra na jednu bránu

abc 188.?.?.?

Reakce na 237602

skončí podľa zmluvy uztavorenej FEDom a Vládou USA presne po 99 rokoch trvania tejto zmluvy. Zmluva o vydávaní dolárov bola uzatvorená na 99 rokov. Bola uzatvorená na vianoce roku 1913 a nadobudla platnosť v roku 1914, teda skončí na vianoce roku 2012. Ak sa mýlim opravte ma.

Ostatné veci o "duši" o "zákonoch príčiny a následku" bez Zákonodarcu...o tom, proč a jak funguje sebeorganizující se "inteligence prostoru" se určitě ještě leccos dozvíme... Niektorí to ale už vieme, že fantasmagórie o ktorých rád píšete,pretože je to váš koníček, sa jedného pekného dňa tiež skončia. Prajem pokojný deň všem, kdo službu druhým považují zasvoje poslanie a zmysel života. [chechtot]

237607

5.2.2011 23:15

RE: Hra na jednu bránu

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 237607

abc, dík za upřesnění. Jistě asi víte, jak dopadají smlouvy, které nevyhovují těm, kdo je vytvořili a protlačili - ale to nevadí.
A když malinko sáhnete do vědomostí, zjistíte, že osudy lidí typu Kopernika, Newtona, Darwina a mnoha další jsou si podobné. Jakmile někdo přijde s vědomostí, řádově překračující dobové poznání - je nutně blázen, nejsou totiž nástroje, kterými lze nové pojetí verifikovat. To bylo jak u Kopernika, tak u mě. Je pouze otázkou času, kdy budete vědět to, co o vztazích v prostoru vím já. Nezlobím se na vás, je přirozené, že bráníte své poznání. Bohužel výběr vašich slov vypovídá spíš o nevědomosti v této oblasti.

237683

5.2.2011 12:30

RE: Hra na jednu bránu

udo1 91.?.?.?

Reakce na 237602

Re:Janko..

Časopriestor..Čas a Priestor.. ako 2 zo 4.základných pojmov jedného svetonázoru sú Janko druhoradé vo vzťahu k Miere, ktorá zahrňuje obe.

Priestor je teda iba meranie hmoty v jej rôznych formách(pevnej, tekutej, plynnej, plazme, či vákuu).

Čas je zasa vzájomný vzťah dvoch kmitavých procesov, ktoré vezmeme za etalón.

Napr. náš Astronomický čas je vzťahom oscilácie-kmitania zeme okolo svojej osi a jej rotácie-kmitania okolo slnka. Na Marse je iný Astronomický čas.

Existuje tzv. Biologický čas ľudskej populácie. Je vzťahom medzi Astronomickým časom a frekvenciou obmeny generácii(štat.cca.4 za 100rokov).

Sociálny čas je zasa charakterizovaný pomerom Astronomického času a frekvencie zmeny technológii, ktoré sú kľúčovým faktorom pri zmenách kultúry, ktorá je zasa určujúca pri zmene, vývoji psychiky(vedomia a podvedomia) jednotlivca a kolektívu.

Tak sa dostávame priamo k podstate príčin tendencii vedúcich aj napr. k súčasnej situácii v Egypte, Saudskej Arábii, USA, Izraeli a inde.

Ak si totiž porovnáme grafy Biologického a Sociálneho času, prídeme na zaujímavý fakt, t.j.tzv. Linearizáciu času od 2.pol.20 stor.spojenú s tzv.Zmenou logiky sociálneho správania. Z nej vyplýva motivácia populácie k dnešným obrovským a zrýchľujúcim sa zmenám spojených so stratou predikčných a korekčných schopností elít.
Nabudúce nakreslím [smích]

Ale späť k základným pojmom tzv. západných prírodných a filozofických vied postavených na systéme
Čas, Piestor, Hmota, Energia.
Energia je iba zmenou formy hmoty. Nemožno ich oddeliť. Pridáš teplo(Energiu) pevnému skupenstvu Hmoty(napr.ľad), dostaneš tekuté(napr.vodu), uberieš plynu energiu v jednej z jej foriem a dostaneš kvapalné a ak pokračuješ pevné skupenstvo.
Je to teda zase iba jedna kategória.

Zostanú nám teda 2 základné pojmy:
Miera(Časopriestor), Hmota(Energiu)
Existuje ešte tretia..
Informácia(obraz, predstava)

Hmota(Energia) je inak povedané Mierou(usporiadanosťou) Informácie.
Toť princíp tvorenia, tzv.Svätá trojica.
Vzniká otázka:
"Prečo niekto neustále po tisícročia roznáša infekciu nepochopiteľnosti Trojice = Tvorenia?"

Elity totiž riadia kultúru práve na tomto princípe,
keďže na oficiálne propagovanom to jednoducho nie je možné.
Je vysoko pravdepodobné, že iba ak sa tento poznatok vžije do podvedomie más, bude možná reálna zmena systému.
Dôsledky vyplývajúce z tohto faktoru sú prvoradé vo vzťahu aj k tak dôležitým veciam, ako je napr. postupné zrušenie úročenia, krytie meny a základný plat.

Ako sa nenadarmo na dedine oddávna hovorí:
"Všetko s Mierou" [velký smích]

237649

5.2.2011 16:22

RE: Hra na jednu bránu

quido2 81.?.?.?

Reakce na 237649

Materialisté oslněni úspěchy kterých dosáhla materialistická věda ,nejsou schopni pochopit existenci Nejvyššího zákonodárce, neboť jim schází skutečné poznání o které přišli vlivem iluzorní energie. Skutečné poznání znamená nalést existenci Nejvyššího.

V současné době, kostely chrámy a mešity nikoho nepřitahují, protože i pošetilí kněží nedokáží své stoupence povznést na úroveň poznání. Existuje koloběh rození a smrti a všechny živé bytosti se rodí do světa klamu. Jsou zmateny dualitami, které vznikají z touhy a nenávisti. Čím více si člověk v srdci přeje žít degradovaným životem, tím hlouběji klesá do různých odporných životních podob, a to je základ převtělování a evoluce.

Podle Darwinovy teorie zastávané antropology nežil před 40 000 lety na Zemi Homo Sapiens, protože PRÝ evoluce nedosáhla na takovou úroveň. Védské historické knihy Purány a Mahábhárata však popisují dějiny lidstva miliony let do minulosti. Darwin se snažil zkoumat změny hrubého těla, ale nevěděl nic o jemném těle (mysl, inteligence a ego), ani o duši. Proto nemohl jasně vysvětlit, jak probíhá evoluce.

Živá bytost může měnit hrubé tělo, ale jedná v jemném těle. Lidé nechápou činnosti jemného těla a tím pádem jsou zmateni, jak může jedno hrubé tělo ovlivňovat druhé. Činnosti jemného těla řídí Nadduše, jak uvádí Bhagavad-gíta (15.15):
Sídlím v srdci každého a ode Mne pocházejí vzpomínky, poznání i zapomnění. [překvapení]

237655

5.2.2011 19:39

RE: Hra na jednu bránu

udo1 udo321123zavinacazet (tečka) sk 91.?.?.?

Reakce na 237655

re:Quido2
Boh je Miera, všeobecná Miera, Miera všetkého, pravdepodobný tvorca Cieľov a Pravidiel k nim smerujúcich, tvoriacich mozaiku jednotlivých čiastkových Mier, či inak foriem usporiadanosti informácii.. ..fyzikálne(matematické) a základné sociálnopsychologické zákony.

Materialistické ideológie, či idealistické "náboženstvá" sú obe súčasťou spektra ateistického hierarchického Konceptu riadenia más simulujúceho jednotlivé aspekty Boha.

Za kňazov boli elitami často vyberaní najtalentovanejší a najmorálnejší jednotlivci z danej kultúry. Predstavovali totiž potenciálne nebezpečenstvo vymanenia sa kultúry z lokálneho, či globálneho tlupo-elitárneho pyramídového zriadenia. Rôzne formy tejto tradičnej operácie slúžili eliminácii tohto z pohľadu elít nebezpečného potenciálu a preškolením tejto créme de la créme spoločnosti, jeho elegantné využitie v ich vlastný prospech a škodu bežnej populácie. Dve-tri muchy jednou ranou..

Miera brzdenia rozvoja populácie je proporcionálna miere kontroly, informačného náskoku skutočnej elity.
Ďalšou je mierou kontroly je napr. aj napríklad miera zaúverovanosti obyvateľstva.
Preto sa tak úzkostlivo sleduje a všetkými dostupnými prostriedkami propaguje..
A čo hovorili na túto tému naši starí rodičia a prarodičia?:
"Úver? Radšej hladovať!!!"
a z mnohogeneračných skúseností vedeli prečo..
Keď dieťa bude chcieť ochutnať jed na potkany, dovolím mu to iba preto, že to chce?

V moslimských krajinách je akýkoľvek čo i len náznak úroku trestaný ako jeden z najťažších zločinov. Veľký Kombinátor tam aj preto nemá pevnú pôdu pod nohami. Ďalším problémom z jeho pohľadu je korán, ako filozofická príručka k udržateľnej sociálnej štruktúre, osobnému a spoločnému rozvoju. Podstata islámskej filozofie, jej fundament. Preto vymysleli a stále viac propagujú výraz "islámsky fundamentalizmus". Je to tzv. preventívne očkovanie podvedomia más. Demagogická absurdná konštrukcia nalepená na uhoľný kameň možného budúceho globálneho konsenzu(nie koncenzu). Presný opak nimi tak milovaných eufemizmov. Ešte aj eufemizmus dokážu zvrátiť [velký smích]

Vždy jedno deklarujú a druhé konajú. To je jednou z hlavných charakteristík "Veľkého Kombinátora". Sú tým doslovne posadnutí.

Je veľmi dôležité rozlišovať podstatu životnej filozofie popísanej v Koráne, proti ktorej nie je moc čo namietať a tzv.h-is-tórický ateistický hierarchický islam kontrolovaný elitami cez mufti, imámov, procedúry a ceremónie. Detto platí pre vzťah pôvodného kresťanstva a h-is-tórických cirkví. S Bibliou je to trochu komplikovanejšie ako s Koránom, pričom aj z nej je mnohé použiteľné. Ak sa to cirkvám nepodarí poopraviť, možno si tu poniektorí naozaj časom prirodzene budeme čitať korán a filozofovať nad ním namiesto biblie [smích]
Byť súčasťou "elitky", moc by sa mi táto alternatíva nepozdávala..

Preto by som chcel varov...Automaticky kráceno

237671

5.2.2011 19:43

RE: Hra na jednu bránu

udo1 udo321123zavinacazet (tečka) sk 91.?.?.?

Reakce na 237655

pokračovanie re:Quido..

Je veľmi dôležité rozlišovať podstatu životnej filozofie popísanej v Koráne, proti ktorej nie je moc čo namietať a tzv.h-is-tórický ateistický hierarchický islam kontrolovaný elitami cez mufti, imámov, procedúry a ceremónie. Detto platí pre vzťah pôvodného kresťanstva a h-is-tórických cirkví. S Bibliou je to trochu komplikovanejšie ako s Koránom, pričom aj z nej je mnohé použiteľné. Ak sa to cirkvám nepodarí poopraviť, možno si tu poniektorí naozaj časom prirodzene budeme čitať korán a filozofovať nad ním namiesto biblie [smích]

Byť súčasťou "elitky", moc by sa mi táto alternatíva nepozdávala..

Preto by som chcel varovať čitateľov a prispievateľov pred momentálne každý týždeň intenzívnejšou a obsahovo vycibrovanejšou antiislámskou propagandou.

Qui bono?

Nebuďme teda "elitke" naposmech pre našu hlúposť a nechyťme
sa do mucholapky vzájomného konfliktu. Nenechalme sa proti sebe poštvať. Musíme sa snažiť navzájom pochopiť, pomôcť si, zachovať dobré v jednej aj druhej kultúre a rozvíjať ich. Máme spoločného priateľa a aj nepriateľa.

Podobné vzorce sa nachádzajú krížom cez všetky kultúry, aj Vami spomínanej indickej, védickej, kde bol sociálny systém lokálnou elitou dovedený bohužial dokonca až k istej forme na prvý pohľad dlhodobo udržateľného fašizmu. Spolu s elitárnym fiktívnorasistickým judaistickým fašizmom patria najstarším známym protoformám tohto typu otrokárskeho sociálneho zriadenia.
Ak sami zástanci judaistickej ideológie pri pokuse vytvoriť národ nepochopia svoju rolu v globálnom dejinnom procese, bude im územie, kde sa posledné desaťročia snažia koncentrovať s najväčšou pravdepodobnosťou "Veľkým Kombinátorom" odňaté. Zrejme použije moslimov(t.j. paradoxne aj pôvodných Hebrejov=dnešných Palestíncov). Kruh by sa uzavrel.

Ak ľudia nepochopia tento proces, hra môže pokračovať a koniec nemusí byť pre nás a našich potomkov šťastný. Osobne mám problém dôverovať dnešným Mocným tohoto sveta. Ak ovčanov nebude zaujímať ich osud, vždy sa nájde niekto, koho zaujímať bude a záujmy tohoto subjektu nemusia nutne osvietene korešpondovať so záujmom väčšiny. Ľud vždy bude mať takú vládu(koordinačné centrum), akú si zaslúži, ktorá zodpovedá miere jeho chápania vecí obecných(osobnej a kolektívnej intuícii=6.zmyslu) a ich postoju(svedomiu=7.zmyslu).

237672

6.2.2011 0:33

RE: Hra na jednu bránu

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 237672

Udo, ten šestý a sedmý smysl - to je velmi trefné, děkuji za nápad.
Obávám se, že příběh, jak Chazaři ukradli v Egyptě tamním kněžím "program pro 2000 let" v podobě skrytého spojení mezi matematikou a latinou, čitelné "zasvěcenými" pomocí hebrejštiny - ten příběh už existuje - a jen čas ukáže, nakolik odpovídá tehdejší realitě.
Stále realizujeme nějaké příběhy, i věda vytváří jen takové nástroje, které jejich "výmysly" (teorie, hypotézy) potvrdí. Vše musíme vymyslet. A pak teprve udělat.

Ale pomocníci v podobě intuice a svědomí nás vedou přesně tam, kde sídlí "program ČLO/věk", kvůli kterému tato galaxie vznikla. Dynamická rovnováha prostoru si po určité době vždy vyžádá "protipohyb", proto každý větší program pro lidstvo počítá roky znovu od jedničky - ale navazuje se na informační pole (poznatky) letopočtů předchozích.

A protože každé dobré skutečnosti předchází ta, kterou vnímáme jako zlou (to máme ještě z doby, kdy jsme měli místo rukou přední nohy) - nutně s rozšířením sdělovacích prostředků roste i hladina obecného povědomí. A s rostoucí devastací přírody praskají i špíny těch, kdo se na devastaci podílí.

Svět muslimů se musel od křesťanství oddělit proto, že část (pravověrná týmu okolo Ježíše) nesouhlasila s principem zisku (hon za zlatým teletem je to obrazně), tak došlo k extrému na druhou stranu. Mnohoženství také patří do této skupiny (viz Milujte se a množte se). Bohužel naše media informují o postavení žen v arabském světě účelově.

Naštěstí si mocní neuvědomili možnosti internetu včas, díky jemu se s velkou pravděpodobností dočkáme i lepších časů.

Na utajování klíčových informací je založený celý obchodní svět (nákupní cena), utajením vztahu mezi matikou a latinou bylo pokrouceno celé učení o vstupu do rozvinutější mimozemnské komunity.
Proces sebeorganizace složitějších forem života je postavený na faktu, že hmotná součást (tělo) je stále a v čase souběžně propojeno s tak velkým objemem "prázdného prostoru", který odpovídá naší "škole životů", kdy v novém těle přijímáme nové vlohy i defekty, pokud jsme kdysi cosi nezvládli. Průsečíky toho, co děláme, nás bezpečně vedou k tomu, co nás čeká.
..jen to nesmíme očekávat všechno v tomto těle. Proces, kterým vznikala šestiprvková myslící struktura s názvem člověk (trup + 5 "výčnělků"[mrknutí jedním okem] - ten trval velmi dlouho, na Zem jsme byli postupně vysazeni a modifikováni, naše sluneční soustava je laboratoří, jednou z mnoha. Ale dokázat to nemohu.
Každý si někdy musí počkat na okamžik, kdy mu přestane vyhovovat stávající paradigma vědy nebo náboženství - pak ze o "Koninu" (jiný výklad fyziky) začne zajímat. Není kam spěchat, každý si musíme užít to, co nám průse(r)číky naše a z okolí nabídnou.

237687

6.2.2011 11:47

RE: Hra na jednu bránu

quido2 81.?.?.?

Reakce na 237672

Qui bono?

Pokud se jedná o islám je to jak píšete. Mimoto, islám je nejmladší duchovní nauka z pěti velkých náboženství. Já však upozorňuji na nepochopení poselství Vedánty, které je stále mylně interpretováno a to i z nejvyšších akademických postů. Původní védská duchovní nauka a společenský systém varnašráma-dharma jsou dokonalé. Ke zkreslení a nepochopení této dokonalé životní filozofie došlo později, když lidská bytost zasáhla do interpretace zjevených božích pravd a zákonů.

Vemte si třeba převtělování. Přesto, že je nepopíratelnou skutečností, neexistuje univerzita která by vědu o převtělování učila. Nebudu zabíhat do podrobností, ale ujišťuji vás, že i v současné době existují lidé, kteří vlastní schopnost zření dějů, které jsou hmotnými smysly neuchopitelné a neviditelné. A nepotřebují k tomu mikroskop ani univerzitní vzdělání. Bohužel, debat na internetu či jinde se straní a ví proč. Pro ilustraci uvedu verš který převtělování popisuje- Š.B. (4.29.59):

Zkušení znalci závěrů Ved tvrdí,že živá bytost si užívá nebo trpí za své minulé činnosti. V praxi ale vidíme, že tělo, které v minulém životě vykonávalo danou činnost, již zaniklo. Jak je tedy možné zakoušet příjemné či nepříjemné reakce za tuto činnost v jiném těle?

Význam: Ateisté chtějí důkaz pro výsledky svých minulých činností. Ptají se:"Co dokazuje,že mé utrpení a požitek jsou výsledky mé minulé karmy?" Nemají ani ponětí o tom, jak jemnohmotné tělo přenáší výsledky činů jejich současného těla do dalšího hrubohmotného těla, které získají. Hrubá podoba současného těla může zaniknout, ale jemné tělo nezaniká- přenáší duši do dalšího hrubého těla. Hrubé tělo závisí na jemném těle, a proto příští hrubé tělo prožívá utrpení a požitek podle stavu jemného těla. Jemné tělo přenáší duši až do té doby, dokud se duše neosvobodí z hrubohmotného otroctví. [smích]

237698

6.2.2011 16:24

RE: Hra na jednu bránu

udo1 udo321123zavinacazet (tečka) sk 91.?.?.?

Reakce na 237698

re:Quido..Védy..

Áno, Islam sa javý byť mladším, modernejším systémom, vnuknutím. Dá sa v istom zmysle chápať ako zjednodušená aplikácia oveľa obsiahlejších Véd, kde nie sú na prvý pohľad tak zjavné cielené deformácie, ako v časovo a obsahovo porovnateľných egyptských kultoch, neskôr zjednotených do Amonovho, symbolicky neustále bojujúceho s Atonovým.

V tzv. Védickej kultúre totiž neprebehla jej transformácia miestnou elitou pre potreby jej aplikácie na širšie subjektívne ciele v rámci objektívnej tendencie globálneho dejinného procesu koncentrácie moci. Tento proces pravdepodobne nebol védickou elitou rozpoznaný, resp. nebola evidentná snaha o jeho kontrolu.

V Egypte k tejto situácii podľa vonkajších príznakov a záznamov prišlo. Ašpirácia lokálnej elity na svetovládu na absolútnu globalnu moc.. Tak bola "porodená" západná biblická kultúra a jej produkt - dnešná technosféra, ako určujúci faktor vývoja kultúry a zrýchľovania sociálneho času. Všetky ostatné kultúry používajú výdobytky tzv. Biblického(Amónovho) konceptu riadenia kultúry zdrojovo postavené na krátkej, jasnej a tým mocnej sociologickej doktríne o úročení, obsiahnutej v tzv. 2.Izaiášovom zákone(skr. "Svojim nedáš na úrok a ostatným áno a budeš vládnuť nad národmi.." ). Jej benefity, ale aj neudržateľnosť a katastrofálne sociálne, ekologické, ekonomické a politické dôsledky poznáme.

Z Véd sa môžeme mnohému naučiť, no tak, ako aj v Biblii, Koráne, Tóre, či u Konfúcia musíme opatrne rozlišovat, čo je pre obecné dobro použiteľné a čo nie. Vo všetkých týchto dielach je bez pochýb mnoho statí, veršov, ktoré majú svoj pôvod v mnohogeneračných skúsenostich našich predkov a v ozajstných vnuknutiach od HNR(ako sa v modernej soc.psychológii zvykne hovoriť-Hierarchicky Najvyššieho Riadenia).

Treba mať však na pamäti, že komplexnejšie impulzy od HNR štatisticky a morálne podmienene veľmi zriedka chodili k lokálnym elitám, ktoré mali po tisícročia ako jediné monopol na gramotnosť-zapísanie a interpretáciu takých impulzov.

V pochopení tejto skutočnosti je aj odpoved na známu otázku:
"A prečo Ježiš, Mohamed, Budha & co. nenechali po sebe vlastné záznamy?"

Klasické potenciálne záujmy elít poznáme..
Preto žiadne "náboženstvo", či inú ideológiu nemôžeme brať ako nedeliteľný celok, ako ich interpretujú kňazi starého typu v stýle: "Buď to ber celé bez výnimky, alebo si zatratený ateista a budeš najneskôr po smrti horieť v pekle!" [smích]
Resp. knazi nového typu virtuálne legitimizovaní množstvom akademických titulov a medzinárodných ocenení.

Teda až po prehodnotení informácii, podvedomých stereotypov vyplývajúcich z "filozofii a náboženstiev" z pohľadu záujmov elitiek, môžeme začat skladat mozaiku metód k priblíženiu sa vnímaniu reality takej, ako ju vníma náš Otec. Nasleduje spolupráca. Cestou k Ľuďom a ich úlohám.

237707

6.2.2011 21:17

RE: Hra na jednu bránu

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 237707

Udo, už se nechci opakovat, vaše HNR (také trojice) naplňuje i archetyp trojice, kterou v sobě zahrnuje samotný pojem POHYB. Jeho složek je víc, vždy záleží, které do trojice vyberete.
Vašeho "Otce" to nezajímá, zajímá to jen vás a spoustu dalších lidí - jak funguje vesmír a lidská komunita.
Jsem sice v postavení blázna nebo pitomce, ale to je přirozená reakce těch, kdo místo myšlení pouze "aplikují naučené poznatky".
Quido je jedním z nich, vy už ne tolik.
A jakmile nahradíte pozici "Otce" sám sebou a začnete se rozhodovat s "jeho" zodpovědností, posílenou lidskostí - přijdete na to, na co jsem přišel i já, po nějakých dvaceti letech přemýšlení a šedesáti letech života v tomhle těle.

Přemýšlením o mezeře v jazycích - kdy nám nikdo u písmen nesdělil jejich základní význam - jako to víme u číslic - jsem tuto mezeru vyplnil.
"Abecedu lidštiny" zatím nikdo nevyučuje, je to samostudium, jde o opravování našich asociačních řad, které vedou člověka k jeho předchozím vědomostem a zkušenostem.
Už jsem to nejen zde popisoval vícekrát, kdo chce, najde si výklad a používání "symetrického čtení slov" sám.
Spolupráce lidí může začít tehdy, když dojde k dohodě alespoň ve slovní hladině. Proto ale potřebujeme nástroje na takové "dohadování". A na ty čekám.
Mé prostředky jsou omezené, vývoj dokonalejší (verifikovatelné) slovní komunikace se neobejde bez grafického záznamu "hodnoty osobního vzdělání" v rovině vyřčených slov. Jistě víte, že někdo mnoha slovy poví méně než někdo jiný vhodnějším výběrem slov. Na tom a na hodnocení polemiky dvou řečníků skupinou dalších (s možností osobní volby míry "lobování"[mrknutí jedním okem] - je jeden z těch nástrojů postavený.

237718

6.2.2011 16:38

RE: Hra na jednu bránu

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 237698

Quido, mýlíte se patrně v užití pojmu "hrubohmotné otroctví". Je dost lidí, kteří dovedou své vědomí přepínat z časového do bezčasového prostředí, ale ani oni si asi neuvědomují souběžnost života těla a jeho nehmotného (informačního) objemu v prostoru. Tělo jako silnější nástroj v hmotném prostředí se používáním dostává do stavu, kdy se informační objem z minulých a tohoto života vyčerpá a člověk odevzdá to, co načerpal, do prostoru k užití dalším, podobným typům lidí. A někdy i opačným - to v případě, že stávající objem je naplněný a překlopí se do svého opaku.
Vše toto známe z chápání jazyků, které kopírují to, co se děje v těle i mimo něj. Pomocí různých, stále dokonalejších "slovníků".

Obě těla jsou teprve celkem, žádné nemá prioritu - to je podstata vašeho omylu. Prioritu vnímáme pouze díky průběhu času. Současně se vznikem "energetické formy dítěte" (z emocí těch, kdo po dítěti touží) - zrovna v té době se i energie toho dítěte ukládá ve formě "stárnutí" do těl rodičů. Váš slovník i chápání souvislostí je příliš poplatné učením, která už také doznala úprav.

237709

6.2.2011 18:28

RE: Hra na jednu bránu

quido2 81.?.?.?

Reakce na 237709

Nemluvím o "hrubohmotném otroctví", nýbrž o hrubém těle, tak, jak je definováno v původní neznečištěné literatuře Vedánty, která není lidským výtvorem. Je zjevená.

Lidské tělo lze rozdělit do 24 prvků hmotné podstaty. Pět hrubohmotných prvků: země, voda ,oheň, vzduch a éter,
tři jemnohmotné: mysl,inteligence a ego.

V celkové hmotné energii působí tři hmotné kvality (sattva-guna,rajo-guna a tamo-guna). Ty nenáleží naší duši, nýbrž celkové hmotné energii, která je řízena Nejvyšším Pánem. Živá bytost je pánem daného těla a podle svých činností je vystavena různým druhům bolesti a radosti.

Celková hmotná energie se dále dělí na 24 prvků. 11 smyslů včetně mysli, 5 smyslových předmětů, 5 hmotných prvků, potom vědomí, inteligence a falešné ego.

Mysl je nazývána smyslem uvnitř. Nad myslí stojí inteligence a nejvýše stojí individuální duše. Ta však není svrchovaným pánem. Tím je Nadduše, která je svědkem všech činností ve všech tělech.

Individuální duše vlastní tělo a sídlí v něm. To je skutečná analýza. Tato duše se nikdy nemísí s prvky těla. Přestože se nachází v těle je od něho oddělena a trvale čistá. Individuální duše je pánem individuální kombinace hmotné energie, zatímco Nejvyšší Pán ovládá celkovou hmotnou energii.

Tělo tedy tvoří 24 hmotných prvků. Souhrn těchto 24 hmotných prvků se nazývá pole působnosti.

Prostudujeme-li analyticky těchto 24 kategorií, můžeme velmi dobře porozumět poli působnosti. Žádost, nenávist, štěstí a bolest povstávají z pěti prvků hrubohmotného těla a jejich příčinou je vzájemné působení. Životní příznaky, které reprezentuje vědomí a přesvědčení jsou projevy jemnohmotného těla- mysli, falešného ega a inteligence. I tyto jemnohmotné prvky patří do pole působnosti. atd.

Mysl je základna, na kterou přichází a z níž odchází veškeré touhy. Znečištěná mysl nám může dát i tělo prasete nebo psa. Pane Janko, je nebezpečné a také velmi hloupé tuto duchovní nauku zpochybňovat.

237711

6.2.2011 20:59

RE: Hra na jednu bránu

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 237711

Quido, samozřejmě si můžete ponechat vaše - mnohými dalšími lidmi podložené poznatky - a případně si je doložíte zkušenostmi, nahrazujícími logickou řadu na sebe navazujících vztahů mezi silami v prostoru Poznat, jak člověk opravdu funguje, je něco jiného než to, jak dovede vytvořit a uvěřit nějakému příběhu. Opakujícího se v čase.
Asi nemá smysl vám nabízet zcela jinou strukturu rozhodovacích mechanizmů, kterými vládneme a které zas ovládají v jiné oblasti nás.
Poznání světa prochází tak hlubokou přeměnu, že vaše dělení přehodnotíte také - budete-li chtít. Obzor, ve kterém se pohybuje vaše sdělení sice zahrnuje člověka jako toho, koho tyto vztahy v prostoru zajímají. Vašeho "boha" ale nezajímají, to mi věřte.

Základna, ze které život v téhle galaxii vzešel, je podstatně širší a v čase vzdálenější. Museli bychom strávit spoustu hodin, než bych vysvětlil, jak na základě návaznosti obecných pojmů dojde za čas každý ke zcela snadnému pochopení svého místa v hierarchii sebeorganizujících se jevů. Průsečíky směrů, které vytvořily nás nakonec najdou adresáty, kteří posouvají poznání ne po krůčcích, ale po skocích.

Pokud chcete vážněji uvažovat - místo papouškování naučených a přežitých informací (byť funkčních v okruhu příslušných "věřících"[mrknutí jedním okem], tak se zamyslete, co nutně muselo být na počátku všeho. A pak si odvodíte, co nutně muselo následovat, pokud na počátku všeho bylo NIC. A to si vemte jed, že bůh mohl VZNIKNOUT až potom, co vznikl a existuje POHYB. Nevím, jak a proč Pohyb vznikl, ale vím jistě, že bůh vznikl až pomocí pohybu. Klid má totiž tu vlastnost, že není schopen nic změnit, natož vytvořit.
Proto je Pohyb tím bohem, který nahradí pohádky duchovní a vědecké komunity. Trochu té sedlácké logiky by asi prospělo nejen vám.
Možná na to přijdete sám, jak FUNGUJE tenhle bůh v pdobě pohybu, který je zodpovědný za pohyb v atomech a buňkách, ale i v myslích a emocích lidí - možná vám pomohou jiní zjistit, že emoce jsou tou největší silou ve vesmíru.
...ale z vaší poslední věty cítím, že si ještě chcete své poznání užít, nemohu vám v tom bránit.

237716

7.2.2011 4:00

RE: Hra na jednu bránu

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 237716

Papouškování přežitých informací? Kdyby někteří moderní fyzikové, kteří věří, že studiem mikrosvěta dojdou k maximálně poznatelnému tajemství vesmíru, tak kdyby tito znali znali vyprávění o gunách, tak by z toho byli pěkně hotoví. Já o tom moc nevím, takže ve zkratce prakrti se skládá z trojice gun, a kombinací gun je vytvořená hmotná materie. Kombinací poměru je nekonečno, ale pan Quido, který o tom ví více naznačuje, že to nekonečno je svázáno s pravidly a projevuje se to pro trojkombinace gun v nějakých povolených stavech. Jinak řečeno jedná se o diskrétní teorii existence skutečnosti, kde ten náš vesmír není spojitý. Z tohodle musí některým teoretickým fyzikům vyschnout v dutině ústní. Problém je, že tahle koncepce je ve védách "papouškována" nějaký ten tisíc let. Naši předkové indoevropslých národů prej byli primitivové. Pche, to určitě.

Ale tady svátost láma nepapouškuje. Došlo k jisté změně významu slova ÓM, AUM, taky Amen, Amin... Přesněji řečeno jeho chápání je blízká mladší koncepce stará 2 500 let, kde došlo ke změně, ale budhismus se nedokázal od používání AUM odtrhnout. Logicky by to bylo jednodušší zaměnit terminologii, ale není slovo jako slovo. Slovo AUM je ze sanskritu je tedy mnohem, mnohem starší než budhismus.

Ve posvátném slově AUM je obsažena triáda akt stvoření trváni a ukončení, taky třeba minulost, přítomnost a budoucnost a vše co překračuje naše vnímaní času nebo třeba existence vesmíru, nebo taky bdění, snění a hluboký spánek bez snů a dalo by se v hledání parciálních triád pokračovat. Taky prvotní vibrace, která iniciovala vznik vesmíru, na počátku bylo slovo, že ano? Jinak řečeno nemluvíme o ničem jiném než projevu toho, kdo je alfou a omegou zároveň a AUM má i tento význam. Jenomže budhismus neuznává koncepci Absolutna jako jediného zdroje všeho, ale i tak používá prasterého slova AUM významově svázáného s Bohem ve starší i v jiných maldších koncepcích.

Akorát jak vidno dle chování lámy, tak víra v tuto koncepci musí být nezlomná. Takových lidí je více počítají se v miliardách, ono rozdíly vychází z toho, že fyzické tělo a fyzická mysl má problém zprostředkovat zkušenost s něčím, co přesahuje právě ty tři fyzické rozměry, na které jsem silně během výchovy fixováni. Pouze čistý omyl je omluvou pro duši v takovém případě, o kohokoliv kdo se mýlí a jeho úmysl je čistý si tedy není nutné dělat přehnané starosti. Takže kdo se mýlí a kdo přínáší tu pravdu o tom, co přesahuje to naše fyzické tělo, mysl a ego? Já bych na to svoji duši nevsadil ani náhodou, nezbývá než poctivě hledat individuálně tu cestu k Bohu.

V každém případě rozjímání, meditace určitě nikomu nemohou uškodit. Aby moje fyzické skutky byly v primární rovině dobré, tak musí vycházet z myšlení o dobru. Když přemýšlím tím dobrým způsobem ú...Automaticky kráceno

237729

7.2.2011 4:01

RE: Hra na jednu bránu

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 237729

V každém případě rozjímání, meditace, spiritualita... určitě nikomu nemohou uškodit. Aby moje fyzické skutky byly v primární rovině dobré, tak musí vycházet z myšlení o dobru. Když přemýšlím tím dobrým způsobem úpřímně a nezištně, tak se nemusím bát, ani když se zmýlím a udělám chybu. Dětem taky tolerujeme omyly, z nedostatku zkušenosti. Samozřejmě lze sledovat primárně jiné cíle a použít k tomu líbívou fásadu. Co si kdo navaří, to si ale i karmicky zbaští. Fyzické tělo se může mít jako prase v žitě nebo v bavlnce, ale to neznámená, že se jedná o životní výhru. Nebrat osobně. [smích] [mrknutí jedním okem]
http://aryasamaj.sweb.cz/aum.html
http://www.blisty.cz/art/57141.html

237730

7.2.2011 9:40

RE: Hra na jednu bránu

quido2 81.?.?.?

Reakce na 237730

Souhlasím s vámi a zároveň se usmívám nad skutečností, jak zdařile a s klidem dokážete vzdorovat ,a to po dlouhé roky, neustávající verbální masáži ateistů. V tom vás obdivuju. Přesto je velmi důležité, jakou duchovní literaturu máme k dispozici. Zvláště v této době se množí falešní guruové, jako houby po dešti. Pro vás pane René mám jeden pěkný verš ze Šrímad-Bhágavatamu (8.24.50):

Tak jako slepec přijme jiného slepce za svého vůdce, tak i lidé, kteří neznají cíl života, přijmou za svého gurua nějakého pošetilého darebáka. My však máme zájem o seberealizaci. Proto přijímáme za svého duchovního mistra Tebe, Nejvyšší Osobnost Božství, neboť Ty vidíš na všechny strany a jsi vševědoucí jako slunce.

Zdravím a přeju vám pevné zdraví, Quido.

237738

7.2.2011 11:51

RE: Hra na jednu bránu

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 237729

René, těší mě, že jste se zapojil do diskuze. Ano, naši předci v Atlantidě, jejichž několik skupin přežilo - nám přenechali poznatky, ke kterým se dnes dostávají lidé víceméně exotickými způsoby. To, že naše civilizace poznává vztahy v prostoru skrze poznání podstaty hmoty - to je jen druhá polovina "dvopjprogramu" pro tuto etapu životů na planetě Zemi.
Klíčem k uchopení komplexu našeho vzniku a existence vesmíru bylo pro mě osobní rozhodnutí o tom, zda existuje anebo neexistuje NÁHODA. Důkazy její neexistence se rodí pomalu, protože je nutné nejdříve projít mnoha informačními vrstvami, kterými své poznatky sdílíme a ověřujeme.
Nástrojem sdílení jsou na začátku i na konci vždy pohyby v jazycích, v chápání jejich symboliky. Pro mnohé z nás je zcela mimo logiku hledat vztah mezi upálením Husa a kvalitou češtiny jako adepta na světový jazyk pro příští období.
Ale ti, kdo umí sdílet informace přímo, skrze propojení informačních polí - ti už v době Husa věděli, čím je Hus pro jejich "program pro nejméně 2000 let" nebezpečný.
Ale protože i samotný výklad symbolů "dvojky a tří nul" (= lidského páru a tří rozměrů prostoru) by zaplnil dost místa, budu reagovat jen na symboliku AUM.

Jakmile si uvědomíme, že ve vesmíru existuje "symetrie opaku", tak je dobré hledat symetrii i v tom, co jsme naučeni chápat jen jako "řadu", abecedu. Symboly AUM představují proces nekonečné variability cílového symbolu pro dynamickou rovnováhu - písmeno "U" představuje houpavý, nekonfliktní pohyb mezi hmotnou a nehmotnou složkou vesmíru. V současné době procházíme přeměnou modelu vnímání a myšlení, kterou souběžně v čase!! nastavuje a provádí naše kolektivní nehmotná součást (dříve duše + duch).
A protože jsme každý v jiné "třídě školy životů", je přirozené, že vesmír má pro každou skupinu populace jiný charakter, daný mírou poznatků o propojování informačních vrstev.
Asi pro dost lidi nebude jednoduché připustit, že abeceda z "čárek a obloučků" (značek směrování a rotace, tedy opakování) je mnohem starší než celá sluneční soustava, kam abeceda "latinky" spolu s desítkovou soustavou byla přenesena z hvězdných soustav, které už svou kapacitu "vybydlely" (viz práce kněží/vědců/ v egyptských chrámech).

Je nezbytné se ve volných chvílích postavit do role "programátora", kdy si své poznatky seřadíme do časové osy -. a najdeme počátek všeho jiný, než ten, co se opakováním neosvědčil jako funkční - entitu nepopsatelného "boha".
K tomu musíme nejdřív vrátit do života princip "opakování životů" a úlohu vrstev, které řídíme my - a které řídí nás. Vytvořit si jejich portfolio a svou pozici v něm.

Pohádky o svobodné vůli vypouští vždy jen ti, co řídí nás - většinou do průšvihu s okolím. A být v klidu těla a courat po vesmíru svým vědomím - to také už tak neuspokoj...Automaticky kráceno

237743

7.2.2011 11:52

RE: Hra na jednu bránu

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 237743

Pohádky o svobodné vůli vypouští vždy jen ti, co řídí nás - většinou do průšvihu s okolím. A být v klidu těla a courat po vesmíru svým vědomím - to také už tak neuspokojuje..., ale meditace neškodí, v tom máte pravdu. A meditace hlavně nabízí hledání jiného paradigmatu o existenci.
..a to paradigma se rodí zde, na internetu. Tím, jak lidé sdílí podobnosti a jak se dovedou vyrovnat s opačností = změnou do protisměru (+ řízení emocí, takovou změnu směru doprovázejících).

Lidé si nemusí zvykat na více rozměrů fyzického prostoru, ty jsou stabilní. Mění se pouze jejich vnitřní náplň, počet a kvalita hmotných celků, vybavených různou mírou samořiditelnosti (sebeorganizace). Klíčový je objev kvalit toho, co známe jako "ČAS". On je "taktovacím kmitočtem" pro vnímání a realizace různých FOREM v těchto třech rozměrech fyzického prostoru.
Jiný "formát času" (daný vztahem pohybu všech planet v jedné sluneční soustavě) umožní žít tamní přírodě a lidem v jiné realitě, s jinou formou hvězdné oblohy. My se k nim zatím dostáváme jen svým vědomím, jako pozorovatelé. Mentálně lze vytvořit nekonečno podobných fyzických vesmírů, kde ve své mentální = nehmotné existenci (vymístěním osobního vědomí ze svého těla) v nich lze žít zrovna jako žijeme my v tomto hmotném světě.

Průsečíky směrů, které formovaly a stále formují tuto NEJHUSTŠÍ FORMU REALITY, ty jsou zodpovědné za její stav. Bude těžké přijmout osobní zodpovědnost za tento stav pro lidi, kteří si ještě nesáhli do "mentálních vesmírů", kteří jsou vychováni jen školními poznatky a svou životní zkušeností s aplikováním těchto poznatků.
Proto považuji za optimální nabízet jiný pohled na realitu zde, na serverech, které navštěvují lidé, jimž není lhostejné, kam se naše civilizace ubírá.

..a že někteří to vědí a "mlží" jen proto, aby si zachovali moc - to vyžaduje podobnou reakci i od těch "anonymů", kteří dostávají střípky poznání jiné, neodpovídající propagované verzi.
Každý z nás si cení svého vzdělání a nechce je opustit "bez boje" o jeho kvalitu. Každý si musíme jeho efekty užít. V dobrém i ve zlém.
...a jakmile si své vzdělání promítneme do svých minulých životů, bude nám jasnější i to, co nás zdánlivě bez příčiny (náhodně?) potkává. V dobrém i zlém.
Pozávodit náhodu - to je cíl, pro který jsem už dost udělal, jeho efekty (následky) budou užitečné i pro hodně dalších lidí. Někdy, až je začnou zajímat souvislosti v širším než jen osobním měřítku.

237744

7.2.2011 9:08

RE: Hra na jednu bránu

quido2 81.?.?.?

Reakce na 237716

Poslyšte pane Janko, vy jste právě jeden z těch moudrých spekulantů, kteří si myslí, že jsou moudřejší než Nejvyšší Osobnost Božství.

Mám rozsáhlou duchovní literaturu. Mimo islám prakticky od každého duchovního směru něco. Dnes mohu spolehlivě konstatovat, že studium těchto nauk mě pouze zdrželo od skutečného duchovního vývoje. Podobně vaše blouznění a dokonce nejapná tvrzení jako: Pokud chcete vážněji uvažovat-místo papouškování naučených a přežitých informací (byť funkčních v okruhu příslušných "věřících", tak se zamyslete, co nutně muselo být na počátku všeho.

Fajn. Držte se vašeho počátku a já se i nadále budu držet učení Vedánty, které je dokonalé a konečné.

237737

7.2.2011 12:13

RE: Hra na jednu bránu

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 237737

Quido, právě tón (výběr slov) vás zařazuje k těm, koho se moje poznatky nemile dotkly.
Asi si neuvědomujete, že bez studia vašich nauk by se váš život ubíral patrně jinam, každý poznatek nás někam směruje, to přeci víte. A samozřejmě vám přeju, abyste si své poznání užil.
A že je moje poznání pro vás zatím nestravitelné, to mi nevadí. A budu rád, kdyby nevadilo ani vám.

Znám sílu slov a vy sám si nabíháte "na vidle" tí, že to, co příčí vašemu zaměření, ještě zvýrazníte tučně + hodnocením "nejapné".
Mimochodem - znáte význam slova "japné"?
Lze jej vysvětlit pomocí "abecedy lidštiny" (viz jinde a jindy):
písmeno uprostřed slova "P" vymezuje po stranách dvojice "já" a "né". Když pak z těchto tří komponent složíme větu, vyjde nám :
"já pravdu né". Což lze chápat jako že nemám pravdu. proto se toto slovo neužívá a užívá se jen slovo "nejapné", značící nepřipravenost uživatele k chápání jiného než jemu známého výkladu příslušné oblasti zájmu. Zkusil jste knihu A. Horáka: O Slovanech úplně jinak? Začíná nová etapa dějin, navazující nejen na Vedántu či jak se to vaše učení jmenuje.

Samozřejmě si každý držíme to, co považujeme za užitečné, jen se někdy někomu nepodaří včas opustit to, co už svůj potenciál ztrácí. Podotýkám, že ztrácí v globální působnosti, což neznamená, že mnoho lidí učení Vedánty dostane do jiné, lepší hladiny života.

..aby samořiditelnost dějů v prostoru fungovala, musíme se každý rodit přesně do té informační vrstvy, která je pro další vývoj potřebná. To by v tom vašem učení mělo být také.

237746

7.2.2011 13:00

RE: Hra na jednu bránu

quido2 81.?.?.?

Reakce na 237746

Začíná nová etapa dějin,navazující nejen na Vedántu či jak se to vaše učení jmenuje.

Pane Janko, napsal jsem to již v minulém příspěvku. Držte se vašeho počátku a já se i nadále budu držet učení Vedánty, které je dokonalé a konečné. Vaše poznámka či jak se to vaše učení jmenuje svědčí o tom, že o této dokonalé duchovní filozofii nic nevíte. Vedánta je určena celému lidstvu. A nebudu to dále rozebírat. Tím končím naši debatu a na vaše další příspěvky nebudu odpovídat. A jak to říká JanSmith: Peace s vámi.

237748

7.2.2011 14:22

RE: Hra na jednu bránu

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 204.?.?.?

Reakce na 237748

"Vaše poznámka či jak se to vaše učení jmenuje svědčí o tom, že o této dokonalé duchovní filozofii nic nevíte."
quido2 07.02.11 13:00

"Vaše naléhání,abych konečně sdělil něco z Véd, pochopitelně nevyslyším. Takové laické studium totiž zastavuje duchovní vývoj a jsme před takovýmto přístupem varováni."
quido2 09.09.10 10:39

ROFL [velký smích]

237751

5.2.2011 23:48

RE: Hra na jednu bránu

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 237649

Udo, díky za reakci. Užíváte sice jiný pojmový aparát, ale v lecčem si snad rozumíme.
Uspořádanost informace pomocí času a prostoru ale vyžaduje jednu entitu, která je tím prapůvodním archetypem, od kterého se vše odvíjí. Asi víte, že touhle mnohem základnějěí trojicí je POHYB. Je více než trojjediný, musí obsahovat SMĚR a RYCHLOST. A samozřejmě nepřebernou množinu "potence" (potenciál tlaku, potenciál setrvačnosti, potenciál "tíhového zrychlení" neboli hmotnosti, potenciál "odpadu", kterým jsou časové značky, vyznačující DRÁHU pohybu, a má asi mnohé další "potence"[mrknutí jedním okem].

Vím, že chvíli potrvá, než populace přijme ze jediného boha POHYB - ale nic jiného nám nezbývá. Díky poznatkům vědy a poznatkům z duchovní oblasti se už rýsuje velmi dokonalý(=logický) model existence člověka a jeho prostoru. Bohužel dva tisíce let vázaných pohádkou o "křestu" ještě nevyčerpaly svůj na strachu postavený potenciál.

Máte pravdu s tou přiměřeností, já ještě přidávám :
"Všeho do času". Protože "čas" je naším dávkovačem informací - a nemáme šanci měnit tento "taktovací kmitočet" Země. Ještě chvilku asi potrvá, než se připojíme k hvězdnému času, platnému pro galaxii.
Kupodivu ve Star Treku už funguje, proč asi? Jakpak je možné, že scénáristé sci-fi mohou z "říše fantazie" (z informačních polí prostoru) tahat užitečné informace? Není to náhodou dobová obměna toho, co dříve dělali šašci u králů, kteří jako jediní mohli mluvit pravdu, byť zabalenou do "šaškáren"....
Bohužel setrvačnost lidského myšlení je tou silou, která buď umožní anebo znemožní hladší přechod k jinému typu uvažování a skládání souvislostí.
Můj popis fyziky ("Konina"[mrknutí jedním okem] vychází z definice "Informačního Bodu Prostoru", který je nepatrným objemem (zápisem) "času v prázdném prostoru".
Jde vlastně o popis pohybu z bodu ven a dovnitř, vyplněného právě "časovými značkami" (v mysli člověka, protože nikoho jiného tyhle blbosti nezajímají). Tyto "časové značky" jsou nehmotné, ale obsahují energii myšlení (v podobě tepla anebo potenciálu tepla) - a samozřejmě vyplňují určitý nepatrný objem "prázdného" prostoru. A to už lze navázat na příběhy o informačních polích - zkrátka jen najít trochu času a poskládat to na papír.

No, důchod mám "za pár", tak se snad k důkladnějšímu popisu dokopu...

237685

6.2.2011 12:48

RE: Hra na jednu bránu

udo1 udo321123zavinacazet (tečka) sk 91.?.?.?

Reakce na 237685

Tak prajem príjemný a naplnený dôchodok Janko.[smích]
Naša generácia žiaden dôchodok pri zachovaní tendecii dnešného systému(režimu) s určitosťou mať nebude. Dobré na tom je to, že nás situácia nevyhnutne motivuje pracovať na zmene systému k objektívne lepšiemu.

Pohyb, jeho smer, dráha, potenciál, čas, zrýchlenie sú kategórie druhoradé vo vzťahu k Miere. Sú v nej zahrnuté.
Môžeme ich vyjadriť aj ako pravidlá nastavené na nejaké ciele. Tendencia k cieľu je potenciál. Všetko toto je obsiahnuté pojmom Miera.
Korán v časti ekvivalentnej biblickej Genezis:
"Boh stvoril rôzne veci nadeliac ich Mierou"
Mierou čiastkovou. On je Miera vše-obecná, vše-vesť-mirna.

Čas je subjektívny. Ak by nebol začiatok, nebude koniec, t.j.objektívny čas neexistuje.
Spýtajte sa 10 fyzikov, čo si myslia o teórii tzv.Big Bangu, príčinách jej dlhodobej cielenej propagácie a alternatívnych, či doplňujúcich teóriách.

Model MIM(Matéria, Informácia, Miera)
umožňuje tvoriť, napĺňať náš potenciál ako božie deti, Jeho námestníci na zemi. Nepoznám lepší. Ak vy áno, von s ním! Som samé ucho [smích]
Je na nás, či model tvorenia využijeme egoisticky, alebo sa budeme snažiť hľadať, chápať a kooperovať s Jeho cieľmi. Dôverovať. Veriť Jemu(Bohu) a nie ateisticky v neho.

Že niečo nechápeme, ešte neznamená, že to je nepochopiteľné.
Znamená to iba, že je to zatiaľ mimo okruhu našeho poznania.
To,čo nepoznáme sa nám javí, je nám Ni(e)kym predkladané ako mystické.
Krátky výlet do sveta etymológie:
Mystika z Gréckeho
myó, myeó-tajím, zatváram,
tikos - názor, pohľad, informácia.

Ak sa následne zamyslíme nad základným algoritmom informačnej pyramídy dnešného staroegyptského otrokárskeho systému:
"Mierou svojho chápania obecného chodu vecí pracuješ na seba a mierou svojho nechápania pracuješ na toho kto chápe viac",
dostávame sa bližšie k tomu kto asi tak vymyslel a po tisícročia propaguje tzv."fenomén mystiky", t.j.fiktívnu nemožnosť poznania niektorých vecí.

Nevyzerá, že by to svinstvo chudáci starí kočovní Hebreji vtedy už tisícročia skúseným Egyptanom ujebabrali. Skôr im to na sinaji 40rokov vtlkali do hlavy a starú generáaciu kočovníikov nechali cielene vymriet, aby prerušili generačnú kontinuitu. Mladí zombikovia riadení grázlikmi z egypta tak začali vytvárat nový, dnes už asi 3000 rokov trvajúci (odb.)komplex agregátneho pod-vedomia. Projektíkov bolo viac, no tento bol z pohľadu globálnych protofašistov jeden z tých úspešnejších. V krajnej miere do teraz, nastania linearizácie sociálneho času ako objektívneho procesu, pri ktorom je starý model nefunkčný.
Pre nich je to samozrejme apokalypsa, pre Ľudí=Č(e)lo-vek-ov príležitosť.
Ak dnešní judaisti(nepliesť so starými hebrejmi) nepochopia zákon času a tak isto ovčania, majú jedni aj druhí fakt problém..

Zlo je iba niečo mimo všeobecnej Miery, za jej okrajom, jej defomácia, brzd...Automaticky kráceno

237702

6.2.2011 23:22

RE: Hra na jednu bránu

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 237702

Udo, moje znalost slovenštiny mi napovídá, že "miera" je cosi jako rovnováha, nebo se mýlím? Pak si sice rozumíme v tom, že rovnováha (ale dynamická, posouvaná v čase!!) je cílem existence. Ale i ta se musela nějak vytvořit. ¨
A bez P+O+H+Y+B+u "se" zkrátka neudělá ani ten slavný všehobůh. I on musel vzniknout pomocí nějakého pohybu. Ano, pohybu myšlení těch mocných, kteří potřebují zodpovědnost za svá rozhodnutí přesunout na entitu, na kterou si nikdo nemůže sáhnout, nikdo ji nemůže verifikovat.
Na rozdíl od pojmu POHYB, o kterém toho ví i malé dítě dost.

Takže je to obráceně, pohyb stojí totiž na počátku všeho jak u fyzikální tak i mentální síly. Jen bude asi chvilku trvat, než to lidem dojde, že jsme si sami zodpovědní za to, co se děje, že všechno jsou jen SMĚRY, směrování našich potřeb, potřeb přírody a potřeb samotných sil - i ty vznikaly jako následek potřeby něco změnit, vyrovnat - už v době, kdy síla tlaku ještě nebyla myšlenkou, ale jen setrvačností předchozího děje.
A setrvačnost lidského myšlení - tu si můžete každý trénovat nebo omezovat na sobě, ona je klíčovým hráčem v přestavbě vnímání a myšlení, kterou procházíme.

237721

7.2.2011 1:08

RE: Hra na jednu bránu

udo1 udo321123zavinacazet (tečka) sk 91.?.?.?

Reakce na 237721

re:Janko..

Miera(česky asi Míra) je samozrejme, ako hovoríte dynamická, vyvýja sa. Miera je optimum nejakej tendencie, pohybu.

Pohyb..
Vo vesmíre predsa neexistuje nič iné okrem pohybu. Alebo podľa Vás Janko existuje niečo statické. Nič také nepoznám a ani si taký stav neviem predstaviť. Existujú len kmitavé procesy a ich vzťahy charakterizované rôznymi formami Miery.
Preto, ak chceme tvoriť, je dobré naštudovať si teóriu kmitania. Platí v prírodných a aj sociálnych procesoch, pričom je nerozumné ich oddelovať.
Z nej vychádza aj mnou používaný pojmový aparat.
Ako sa hovorí:
"Nie je nič praktickejšie, ako dobrá teória."
Keď zistíme v nej nefunkčné prvky(nezodpovedajúce realite), treba ju poopraviť. Tento algoritmus nemusí mať koniec. Boh je aj matematik [smích]

Ak máte ciele a má ich každý, treba ich dosahovať. Načo by inak boli. Ak ich chcete dosiahnuť, treba vedieť analyzovať situáciu, prebiehajúce objektívne a subjektívne procesy a vedieť ich koncepčne upraviť vzhľadon na svoje ciele. Vypracovať ich modely, samo-riadiace algoritmy a kontrolovať ich, prípadne po dosiahnutí cieľov eliminovať, alebo upraviť vzhľadom na nové ciele. Aj naša kultúra je riadená presne takto.

Elitky majú tzv. vektory cieľov a nasledne sú vypracovávané operačné matrice. Všetko má svoje pravidlá. Je to hra s Mierou, v ktorej sa hrá a o život. Môžete kultúry vytvoriť a zničiť, môžete pomôcť životu a napĺňaniu jeho potenciálu a môžete spraviť komplikovaný atentát bez tzv. priameho zásahu a klasických stôp.

Je to umenie práce s matricami, žiadna mystika.
Metodológia práce s matricami, naprojektovanie ich parametrov, nabitie energiou (emóciami más, cieľových skupín, príp.jednotlivca) načasovanie a spustenie pomocou symbolov. Veľkú rolu pri tomto procese hrajú hlavne umelci a novinári napr. s karikaturistami, aj keď o tom v 99% sami nevedia. Ich to však v žiadnom prípade nezbavuje zodpovednosti a následkov aj pre ich rodiny a blízke okolie.

Uvedené technológie, metodológie sa inak učia na špeciálnych kurzoch a v niektorých krajinách od pol.90.rokov min.stor. aj v štátnom školstve. Cieľom mnohých ludí je urobiť ich dostupnými širokej verejnosti. Hlavne bezpečnostné pravidlá tejto 6.najvyššej formy vedenia informačnej konceptuálnej vojny(alebo ak chcete komunikácie).

Pýtate sa Janko:"Ako vznikol Boh?"
Myslím, že vždy bol, tak ako asi aj vesmír.
Nie je dobré zbožšťovať jeho dielo, no my sme jeho deti so všetkým, čo k tomu patrí.
Smery vývoja sú napĺňaním potenciálov do ktorých zasahuje Otec(Boh). Človek môže samozrejme tiež. Má predsa slobodnú vôľu.
Ako sa hovorí:
"Je vôľa, je človek. Niet vôle, niet človeka"
Koná pre Otca a seba, nás..,alebo pre svoje ego.
1.Človek, 2.démon, 3.zombi=biorobot=konzument, 4.zviera=alkoholik=narkoman..
Môžeme si vybrať, čím chceme byť.

Tiež si myslím Janko, že máme podobný pohľad na veci, len...Automaticky kráceno

237725

7.2.2011 10:10

RE: Hra na jednu bránu

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 237725

Udo, je fajn, že tu můžeme rozebírat temata, která mě zaměstnávají. Děkuji i Vladimírovi, za tento prostor.

Mýlíte se v pojetí duality či "jednoty". Pohyb bez existence klidu by neměl možnost se realizovat, to je snad jasné. Tím třetím do "svaté trojice" je aktivní přítomnost POZOROVATELE.
A jediná klidová entita v prostoru je IN/FORMACE. Tedy "zformovaný", zastavený pohyb do statického projevu. My jej známe také pro slovem MEM/BRÁNA. Membrána jako klidové prostředí mezi dvěma pohybovými silami - to zkrátka existuje.
V hmotném světě ji představuje například obraz vaší tváře na hladině vody. Jakmile mi umíte odpovedět, z jakého materiálu !! je ten obraz vytvořený - pak vám nemusím nic vysvětlovat. Ale vy to nevíte, nemůžete vědět. Nebo víte, čím je "hladina" (zrcadlová plocha) pro zobrazení tváře nebo čehokoliv jiného? z jakého MATERIÁLU se skládá POVRCH?
...těším se na odpověď...

Zrovna jako před Mendělejevem nikdo nevěděl, jak sestavit tabulku prvků, zrovna tak dnes lidi nevědí, jak vznikala náplň pojmu Bůh, jak funguje spojení nehmotné a hmotné složky člověka ve volném prostoru, jak a které rozhodovací systémy řídí náš život ve hmotném těle a jak v prostoru - a mám mnoho dalších poznatků, které mi "naskákaly do hlavy". Zkrátka vím jak a proč bůh FUNGUJE. A proč musí fungovat i nadále. Ale v jiném příběhu o vesmíru a člověku....
Potíž je jen v tom, že lidé neradi opouštějí svůj příběh o tom, jak svět a člověk v něm fungují.

I pro matrici potřebujete základnu, z níž je nutné vyjít. A ta je ve slovech. I samotná historie slova CELEK nutně předpokládá spojení více částí. Proto vaše východisko (kmitání/pohyb) je nedostatečné. I uzly kmitu musí na něco "narazit", aby mohl SMĚR najít své "zrcadlo" - opačný směr.

237740

7.2.2011 22:51

RE: Hra na jednu bránu

udo1 udo321123zavinacazet (tečka) sk 91.?.?.?

Reakce na 237740

Kľud je optimálna tendencia k cieľu, vektor kolmý na potenciálové roviny. Keďže skúsenosť sa javí byť jedným z cieľov, je uhol o 90. stupňoch len prechodný v rámci sínusoidy prebiehajúcej okolo optimálneho smerového vektora. Škoda že momentálne nemôžem kresliť.. Skúste si predstaviť ten obraz. Ľudský mozog pracuje v obrazoch. Ak ma pamäť neklame, niečo ako rotačný operátor..

Pozorovateľ je človek vedome, či podvedome operujúci na báze MIM.
Podvedome tak pracuje každý. Ak to dokáže vedome, dokáže riadiť podvedomie svoje a aj druhých a operuje z vonku systému s možnosťami, ktoré z tohto stavu vyplývajú.

Membrána je prechodný stav. Keď chcete, vo vašom ponímaní je prítomnosť membrána. Holá informácia je v istom zmysle statická, keď sa nerealizuje Mierou.

obraz tváre vo vode..
Raz jeden filozof povedal žiakovi:
"Niet veci bez obrazu"
žiak povedal:
"Dajte mi obraz Boha"
filozof:
"Boh nie je vec" [smích]

Môj obraz vo vode je subjektívne tou istou informáciu nadelenou odlišnou mierou. Forma hmoty je teda odlišná. Ide o fyzikálny obraz a ten by nebol bez svetla. Čo je podľa Vás svetlo?

Čo chápete pod výrazom nehmotný? Myšlienka operuje v torznom, vírovom poli. Viď objektívne telepatické javy. V týchto subatomárnych poliach platia podobné pravidlá ako v elektromagnetických. Ak máte hlbšie chápanie miery, môžete myšlienkou nie len vytvoriť obraz, ale ho aj priamo zhmotniť. Mimo klasických činností ako napr. reč(slovo), pohyb(tlak, tah, krútenie), ktorými nadeľujete každodenne svojim predstavám-obrazom mieru, keď tvoríte. Po smrti vaše myšlienky, Vy sám pravdepodobne zostanete v tom poli, ku ktorému máte afinitu, alebo naberiete inú formu, mieru.

Popíšte teda, ako a prečo Boh funguje, ak hovoríte, že to viete.

Áno, miera sú aj slová.
"Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo od Boha a to slovo bolo Boh"
Matrica je séria vzájomne prepojených symbolov, ktoré sa rozvinú do obrazov, ktorým je pridelená príslušná lexika podľa osobnej kultúry a morálky adresáta a interpreta. Egyptské a grécke báje a povesti, biblické príbehy, národné príbehy a rozprávky, ságy, filmy, seriály..
Symboly znázorňujú, na rozdiel od napr. prirovnaní, dynamické časom sa vyvíjajúce procesy: meč, lano, zrkadlo, štít, kríž, puška, rôzne zvieratá, postavy,..
Stereotypy, ktoré chcem implantovat do podvedomia cieľovej skupiny, akcentujem hlavne hudbou, pomocou ktorej vlastne nabíjam matricu. Dodávam projektovaným spoločenským stereotypom emócie=energiu matrice. Keďže sa hmota=energii, je matrica hmotný objekt.

Ako bolo vo filme Matrix správne povedané:
"Matrica je všade, no rukou ju nechytíš"
Niektoré iné vyjadrenia a sprostredkované obrazy v tomto filme sú však až fatálne demagogické.

..k dejinám slova.. Čítal som zhodou okolností Vami spomínanú publikáciu od Horáka "O Slovanech úplne jinak"..
Súhlasím, že abreviatúra znakových píse...Automaticky kráceno

237763

7.2.2011 22:56

RE: Hra na jednu bránu

udo1 udo321123zavinacazet (tečka) sk 91.?.?.?

Reakce na 237740

pokracovanie..

Ako bolo vo filme Matrix správne povedané:
"Matrica je všade, no rukou ju nechytíš"
Niektoré iné vyjadrenia a sprostredkované obrazy v tomto filme sú však až fatálne demagogické.

..k dejinám slova.. Čítal som zhodou okolností Vami spomínanú publikáciu od Horáka "O Slovanech úplne jinak"..
Súhlasím, že abreviatúra znakových písem je zaujímavá téma. Bez pochýb jedna z kľúčových. Obraz dejín vývoja myslenia. Publikácii na tú tému, najmä cudzojazyčných je mnoho, je búm.

Uzly kmitu sú prechodom cez prítomný stav optimálnej miery. Nie je to zrkadlenie. To by sme museli mať mŕtve stojaté vlnenie bez tendencie vývoja a skúsenosti. To nie je cieľ. Zrkadlovým obrazom optimálneho smeru vývoja nemôže byť jeho protiklad, to je ilúzia.

Späť k článku..
Čo sa moslimského sveta týka, javia sa momentálne 3 základné varianty. Keď sa u nás začne viditeľnejšie presadzovať alternatíva starého pyramídového biblického konceptu,

1.buď nás moslimovia podporia tak, že signifikantnejšie pribrzdia ťažbu ropy, čím dostanú správcu západného inflačného systému pod tlak

2.dokážu postupne masovo rozlíšiť pôvodný koránický islám od h-is-tórického hierarchicko-dogmatického

3.necháme sa proti sebe poštvať.

Pričom reálna pravdepodobnosť tretej varianty smeruje limitne k nule.

Vyzerá, že starý výkonný aparát Globálneho prediktora, postavený na judaistickej ideológii, stráca pre správcu z neraz spomínaných objektívnych príčin opodstatnenie. Pokiaľ to sám nepochopí, bude z najväčšou pravdepodobnosťou správcom rukami moslimov zlikvidovaný v snahe vyvolať tú 3.variantu.

Keď sa dá, zodpovedaj mi prosím ťa Janko prípadne tie otázky aj z predchádzajúcej komunikácie na mail, aby sme tu nespemovali. Niekto by to tak mohol vnímať, aj keď ja si to nemyslím.

brú
u.

237764

7.2.2011 1:15

RE: Hra na jednu bránu

udo1 udo321123zavinacazet (tečka) sk 91.?.?.?

Reakce na 237721

Pokračovanie..
Tiež si myslím Janko, že máme podobný pohľad na veci, len trochu odlišné vyjadrovanie. Ono je vždy otázkou kultúry, etymológie a typu psychiky. Možno by ste mi vedeli to moje pomôcť poopraviť, aby bolo pre ostatních ľahšie stráviteľné[smích]

Inak súhlasím, že etendencia by mala byť "Konať z pozície Otca", no nezabúdať, že nie sme Otcom.

..navrhnúť komunikačné nástroje?
a čo tak klasickú dialektiku..
V čom má oponent pravdu a prečo? S následnou analýzou jemu vlastných stereotypov a prehodnotením ich konceptu. To isté spraví oponent s mojim návrhom riešenia. Je to klasický tisícročiami preverený autokorekčný mechanizmus dialógovéeho tandemného režimu riešenia problémov. Jeho upgradom je aj napr. dnes stále častejšie spomínané tzv.Tandemné riadenie typu prediktor-korektor.

Môžete inak prosím uviest spomínaný link na "symetrické čtení slov"?

ďakujem

inak končím, bo dostanem zasa od V. stopku [smích]

pa

u.

237726

7.2.2011 22:01

RE: Hra na jednu bránu

Kysučan 89.?.?.?

Reakce na 237649

Áno, zatiaľ sa stále hrá len na jednu bránku...

Čo myslíte udo, kedy dôjde k zmene , kedy im galaktický čas odzvoní ???
Samozrejme som si vedomý, čo nás učili starí predátori na vojenčine....že myslieť, znamená hovno vedieť...Ono i v dnešnej internetovej diaľnici to platí úplne presne...

Vlastne my všetci, ktorí sa tu snažíme prispievať...vlastne HOVNO vieme...Alebo sa tu nájde niekto zasvätený, čo nám to všetko vysvetlí, ako to majú vyjavené zasvätenci 33 grálu ???

Hmmm...nemyslím...

Možno udo patríte k ním, asi na nižšom leveli, možno nie...Kto vie ? V dnešnej dobe, môže byť zmena veľmi prudká a zachytí aj tých, čo majú mieru nastavenú na základné faktory energetického usporiadania Vyššieho JA.
Hmota ,energia a časopriestor sú nezlúčiteľné s učením bradatých
súdruhov, ktorí nám chcú vnútiť ich dialektické učenie Davidovho hviezdoletu, s mnohými ostrými hranami judaistickej filozófie....

Menej filozofovania udo...viacej akčnosti, lebo tí bradatí z "vyvolenej rasy", nám všetkým spôsobia obrovské problémy, ktoré aj my mierumilovní Slovania, budeme ťažko predýchavať...

Ale, zatiaľ to vyzerá, že uspokojujeme GP, pani Radičova je totiž ich plemä, preto si môže dovoliť vystupovať aj proti Merkel,proti nejakému posratému EURO válovu, a iným srandám ...
Samozrejme to treba vnímať, že jej mentálne vybavenie je permanentne ovplyvňované vyšším JA...
Podľa Vašej teórie je to notificus GP, ale ja tam stále cítim súdruha Sorosa ( asi je poverený dohľadom nad Slovienmi...)...Veď preto sme sa stali s Maďarmi naraz kamaráti...Hoci bežní ľudia žijúci v tých oblastiach ,to vôbec nevnímajú...
I keď pán nasadený 31. level Slota úr sa to snaží sabotovať...☺
Ale my vieme, že ten permanentne opitý chudák je len slaboduchou hračkou tých, čo sa hrajkajú na BOHA...

Dúfam, že tí hajzlíci to majú spočítané...

237762

8.2.2011 9:42

RE: Hra na jednu bránu

quido2 81.?.?.?

Reakce na 237762

Myslím, že jste ve svém hodnocení velmi blízko.

237776

8.2.2011 22:19

RE: Hra na jednu bránu

udo1 udo321123zavinacazet (tečka) sk 91.?.?.?

Reakce na 237762

Re:Kysučan..

1.Kedy príde čas, závisí predovšetkým od nás všetkých.

2.Keď nie je myslenie, nie je pochopenie a teda nie je sloboda názoru a ani vôle.

3.Myslíte Kysučan, že "zasvätenci" 33., 66., alebo 99."grálu"by Vám to vedeli vysvetliť?

4.Čo chápete pod vyšším ja? Človeka? a ako vnímate základné faktory?

5.To máte pravdu, že vnímanie v kategóriách Hmota, Energia, Čas, Priestor je pre plebs a veľkú časť výkonného aparátu.
Riadiaci súdruhovia Obersturmbandgruppenführeri fungujú, ako vravíte, na princípe MIM - Matéria Informácia, Miera

6.Fórum nie je akčnosť? Tak potom už fakt neviem..[smích]

7.Všetko dobré, čo Radičová urobí, treba podporiť, to isté platí o Sorošovi, Slotovi, či Glob.Prediktorovi. Maďari, či moslimovia sú tiež naši ľudia.
Ale hej, Slota by mal prestať chlastať, no na druhej strane by to mohlo byť pre neho nebezpečné..

8.Či to kombinátori majú spočítané?
Keď čas pre nás nič neznamená, pracuje pre nás a ak ho máme ešte aj pod kontrolou, môžeme im ho spočítať [smích]

237811

5.2.2011 2:52

Kdepak.

Rene Bartosek 75.?.?.?

Příliš vysoká životní úroveň. V SA nežije 70% lidí se za 2 baki na den a jistě se ví, že na ulicích v Egyptě je 300 mrtvých. Člověk musí padné důvody, aby šel do tvrdého střetu s režimem. A ten v SA bude daleko stabilnější má na to potřebné finance a slušná část těch financí proteče k řadovým členům společnosti.

237640

5.2.2011 16:25

RE: Kdepak.

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 237640

Zcela jistě u věřících lidí může masakrování a šlapaní po civilním obyvatelstvu i v blízké cizině, vyvolat nálady, kde i relativně vysoká životní úroveň nemusí stačit jako dostačující brzda proti iniciaci nepokojů. Internet nese informace s nízkým cenurním zásahem a FB v zemích, kde existují velůké funční rodiny funguje jistě jiným nečekaným způsobem. A jak jednou v zemi, kde je krevní msta začne téct krev, pak je problém.

Ministryně zahraničí pozapoměla ve svém prohlášení na hrůzy jako Faludža, s tím se nedá nic moc dělat. Lidé tam budou umírat na rakovinu dlouhodobě, stejně tak se budou rodit znetvořené děti. Ale dá se dělat něco s tzv. kolateral damage. A pak se situací Palestinců. Toto je plně v možnostech zahraniční politiky USA, alespoň z hlediska potenciálu. Samozřejmě jestliže nějaká zahraničně politická linie je tabuizována, pak nezbývá než nést důsledky.
http://www.blisty.cz/art/57121.html

237656

6.2.2011 9:58

Holy Bible v. Quaran

MoUdrostrak 90.?.?.?

"V současné době, kostely chrámy a mešity nikoho nepřitahují, protože i pošetilí kněží nedokáží své stoupence povznést na úroveň poznání..." uvadi o neco vyse Quido

S rustem poznani mizi krestane, ale pribyva muslimu...

Emigraci na Zapad se muslim jen vzacne stava bezvercem. Naopak, pohled na "dualisovane" krestany, co ziji v rozporu s virou, o kterou by se radi opreli, cini z vlazneho muslima jeste horlivejsiho stoupence Prorokova.

Stejne tak belosky cim dal casteji hledaji a voli za zploditele potomku muslimy. Misto "informatika" nebo financniho poradce ze stejneho "EUropskeho" kulturniho okruhu, dostane prednost ke zkrizeni genu cisnik, rovnac lehatek nebo umyvac nadobi...

Proto Saudove neopousteji ani v Rolls Roycech Quaran a namisto toho sponsoruji stavby obrich mesit po cele planete... a samozrejme i wahhabisticke (teroristicke?) bunky.

Proto islamu nezvoni hrana a krestanstvi vyklizi jeden kostel za druhym. Prirodu (a informacni pole okolo nas neochcijes) nicim, ani omegama, ani villou s bazehem, ani platinovou creditkou[smích]

237693

Příspěvků: 38

04.02. 10:07 janko  Hra na jednu bránu
04.02. 10:09 janko  RE: Hra na jednu bránu
04.02. 11:35 abc  RE: Hra na jednu bránu
05.02. 23:15 janko  RE: Hra na jednu bránu
05.02. 12:30 udo1  RE: Hra na jednu bránu
05.02. 16:22 quido2  RE: Hra na jednu bránu
05.02. 19:39 udo1  RE: Hra na jednu bránu
05.02. 19:43 udo1  RE: Hra na jednu bránu
06.02. 00:33 janko  RE: Hra na jednu bránu
06.02. 11:47 quido2  RE: Hra na jednu bránu
06.02. 16:24 udo1  RE: Hra na jednu bránu
06.02. 21:17 janko  RE: Hra na jednu bránu
06.02. 16:38 janko  RE: Hra na jednu bránu
06.02. 18:28 quido2  RE: Hra na jednu bránu
06.02. 20:59 janko  RE: Hra na jednu bránu
07.02. 04:00 Rene Bartosek  RE: Hra na jednu bránu
07.02. 04:01 Rene Bartosek  RE: Hra na jednu bránu
07.02. 09:40 quido2  RE: Hra na jednu bránu
07.02. 11:51 janko  RE: Hra na jednu bránu
07.02. 11:52 janko  RE: Hra na jednu bránu
07.02. 09:08 quido2  RE: Hra na jednu bránu
07.02. 12:13 janko  RE: Hra na jednu bránu
07.02. 13:00 quido2  RE: Hra na jednu bránu
07.02. 14:22  RE: Hra na jednu bránu
05.02. 23:48 janko  RE: Hra na jednu bránu
06.02. 12:48 udo1  RE: Hra na jednu bránu
06.02. 23:22 janko  RE: Hra na jednu bránu
07.02. 01:08 udo1  RE: Hra na jednu bránu
07.02. 10:10 janko  RE: Hra na jednu bránu
07.02. 22:51 udo1  RE: Hra na jednu bránu
07.02. 22:56 udo1  RE: Hra na jednu bránu
07.02. 01:15 udo1  RE: Hra na jednu bránu
07.02. 22:01 Kysučan  RE: Hra na jednu bránu
08.02. 09:42 quido2  RE: Hra na jednu bránu
08.02. 22:19 udo1  RE: Hra na jednu bránu
05.02. 02:52 Rene Bartosek  Kdepak.
05.02. 16:25 Rene Bartosek  RE: Kdepak.
06.02. 09:58 MoUdrostrak  Holy Bible v. Quaran

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Mimochodem věděli jste, že Rusové nesmějí na olympiádě prezentovat svou vlast?01.08.21 22:11 Rusko 1

Kdo chce bít psa Lukašenka, hůl si najde01.08.21 21:57 Belorusko 0

Očkované ženy hlásí zvětšení prsou01.08.21 18:46 Neurčeno 2

Očkovaných a neočkovaných triedia na kúpalisku farebnými náramkami01.08.21 17:43 Slovensko 2

Masivní protesty v Paříži proti covid pasům a omezením. Policie se připojila k demonstrujícím01.08.21 12:56 Francie 1

Vakcinovaní lidé tvoří 75% nedávných případů COVID-19 v Singapuru, ale jen málo jich onemocní01.08.21 12:49 Singapur 0

Povinost testování bude platit i pro očkované osoby31.07.21 11:42 Česká republika 0

Útok mačetami tři na jednoho a za článkem chybí diskuze. Je to jasné31.07.21 10:55 Česká republika 3

Absolutní zrůdnost: učitelka nabízí jedničky za očkování31.07.21 10:46 Česká republika 3

Léčba ivermektinem už jen pro vyvolené, lék nedostane výjimku ministerstva30.07.21 21:23 Česká republika 1

Vláda: My vám sem ty afghánské islamisty dopravíme i za cenu lží a podvodu30.07.21 09:54 Česká republika 1

Babišův bonus za očkování v podobě dvou dní volna připraví českou ekonomiku o 21 miliard29.07.21 21:29 Česká republika 3

CDC říká, plně očkováni lidé šíří variantu delta a měli by nosit náhubky29.07.21 21:19 USA 0

Máme se nejlépe za 20 let, hlásí Češi29.07.21 18:16 Česká republika 3

Poslanec Milan Mazurek hovoří ve slovenském parlamentu29.07.21 10:09 Slovensko 1

Antigenní testy nefungují dobře28.07.21 02:58 Česká republika 2

Soud zrušil povinost nošení náhubků v dopravě a obchodech27.07.21 13:14 Česká republika 4

Kandidátka Zelených na německou kancléřku Baerbocková vyslovila slovo negr a má problém27.07.21 10:47 Německo 2

Co visí na autobusovém nádraží v německém Lübz27.07.21 10:36 Německo 2

Lékaří se konečně shodli v poznání, že Ivermectin je bezpečný a účinný lék proti Covidu-1926.07.21 21:03 Neurčeno 1

Měnové kurzy

USD
21,48 Kč
Euro
25,49 Kč
Libra
29,87 Kč
Kanadský dolar
17,22 Kč
Australský dolar
15,78 Kč
Švýcarský frank
23,73 Kč
100 japonských jenů
19,58 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,58 Kč
100 maď. forintů
7,12 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
29,37 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 963,78 Kč
1 unce stříbra
547,80 Kč
Bitcoin
886 290,82 Kč

Poslední aktualizace: 1.8.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 5 639