Diskuze k článku

Svoboda a moc

Příspěvků 111

15.5.2010 8:46

Nepochopení..?

Karel Zvára zvara (zavináč) svobodni (tečka) cz 77.?.?.?

Přečetl jsem si Váš článek a cítím potřebu reagovat. To proto, že o libertariánství tvrdíte, že je jiné, než jej vnímám já. Nebo přinejmenším používáte slova (s emotivním nábojem) v neutrálním smyslu (což není příliš obvyklé). Píšete například o zrušení moci otcovské: "Jejím zrušením se z rodiny stal trh sobeckých zájmů a boj každého s každým stejně jako v celé společnosti."

Nic takového libertariánství neříká, pokud se budeme držet emocemi zatíženého významu slov "boj" a "sobecký" ("boj" evokuje násilí, "sobectví" evokuje bezohlednost). Základním pojmem libertariánství je laissez faire, tedy "nechte nás být" (nekecejte nám do toho co máme dělat). Aplikováno na rodinu to znamená, že ostatním není nic do toho co si jak zařídí rodina, pokud si do toho ta rodina nechce nechat mluvit. Co je svoboda nemluvněte? Rozhodně tam asi patří život a zdraví. Těžko tam bude patřit svoboda pohybu, když tak malé dítě je v pohybu zcela závislé na okolí (obvykle rodičích).

Chápal bych to, co jste napsal, kdyby boj měl skutečně neutrální význam, odpovídal by tedy slovu "snažení", a kdyby "sobecký" mělo význam "to co považuje za správné". S neutrálním významem těchto slov (sobectví, boj) lze totiž bez problému tvrdit, že "řádová sestra se sobecky stará o nemocné, v lazaretu probíhá boj mezi sestrami" (zní to hrozně, že?). Použitím emotivních výrazů dochází k tomu, že čtenář si udělá úsudek i o osobnosti popisovaného, resp. o jeho hodnotové struktuře. (čtenář se subjektivně vůči popisovanému subjektu vymezí)

Navíc laissez faire neusiluje o zrušení moci jako takové. Ve sféře svobody (tj. včetně vlastnictví) požaduje moc úplnou. Požaduje úplnou moc nad činností ve vlastním domě stejně jako ve vlastní provozovně ("zelené s puntíčkama neobsluhuju" ). Dobrovolným propůjčováním moci nad sférou vlastní svobody vznikají vyšší organické celky, o kterých mluvíte.

Navíc je zřejmé, že i absolutní držba prostředků na daném území (Římské území přece patřilo císaři) není na věky daná. V tom smyslu se zdá být skvělé, že lidé jsou různí, pro činnost společnosti nezbytní a vlastně i smrtelní (takže nikdo nedokáže silou vlastních schopností držet mnoho prostředků nekonečně dlouho).

Levicový liberál (tj. nikoliv libertarián) Orwell v 1984 ukázal, že pro držení moci nestačí držet majetek, ale je nutné "zkrotit" lid a to velmi náročným způsobem (držením monopolu na informace). Pokud by některý čtenář neměl jasno v pojmech "liberál", "libertarián" a podobně, doporučuji wikipedii a článek http://www.reformy.cz/zpravy/pravoleve-paradoxy/ (hezky ukazuje, že politické spektrum nemusí být jen pravice a levice, používá dva rozměry). Zároveň je třeba si uvědomit, že v americe má slovo "liberál" význam "levičák". Libertarián levičákem není.

219360

15.5.2010 9:47

RE: Nepochopení..?

quido2 81.?.?.?

Reakce na 219360

Vy patříte do kategorie novodobých filozofů, kteří dovedli svět do této reality. Před vámi jich byla celá řada. Jedním z nich je profesor Jacgues Monod, který získal Nobelovu cenu. Ten prohlašuje, že všechno je náhoda (což je teorie, se kterou před dlouhou dobou přišli ateističtí filozofové Indie jako byl Čarváka) Jiní filozofové jako karma-mímánsá hlásají, že jestliže člověk vykonává dobře svou práci, výsledek přijde automaticky, aniž by bylo potřeba obracet se na Boha. Jako důkaz předkládají argument,že když je někdo postižený nějakou infekcí a užívá léky, postupně se uzdraví. V této souvislosti však můžeme namítnout, že i když člověk užívá ty nejlepší léky stejně může zemřít. Výsledek se nedá vždy předvídat. Existuje proto vyšší autorita, daiva netrena, svrchovaný vládce. Jak jinak by bylo možné, že se ze syna bohatého a zbožného člověka stane hippie na ulici nebo že člověku, který po tvrdé práci zbohatne, řekne lékař: "Nyní nesmíte jíst nic jiného, než odvar z krup."

Teorie karma-mímánsá prohlašuje, že svět se točí bez řízení Boha. Takoví filozofové říkají, že všechno se děje kvůli chtíči. Chtíč působí, že muž je přitahován k ženě a opačně. Touto filozofií se vytváří vhodné podhoubí pro uspokojování smyslů. V této civilizaci jsou smysly burcovány zcela soustavně již od dětského věku a vše nasvědčuje tomu, že je to program. Vyjma přírodních zákonů neexistuje zákon boží, který by materialistická věda nezměnila k obrazu svému. Védská literatura analyticky dokazuje, že civilizace, která příliš zdůrazňuje sex je civilizací čtvrté třídy. Hned za zvířaty. Zvířata nemají minulost, přítomnost a budoucnost života a nejsou ani schopna těmto věcem porozumět. Moudrý člověk jim však porozumět může. Já tedy na rozdíl od vás děkuji panu Radimu Lhotákovi za článek. Ten však může obohatit pouze ty co vidí.

219366

15.5.2010 9:50

RE: Nepochopení..?

Karel Zvára zvara (zavináč) svobodni (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 219366

I já jsem za jeho článek rád. Diskusi považuji za přínosnou v každém případě.

219367

16.5.2010 8:38

RE: Nepochopení..?

lesov 89.?.?.?

Reakce na 219360

"..že řádová sestra se sobecky stará o nemocné..."
Ale ono to tak je, ta starající se sestra TO dělá jen pro uspokojení sebe sama, jako vedlejší produkt toho (uspokojování vlastního ega), je pomoc druhým. [mrknutí jedním okem]

219412

16.5.2010 9:21

RE: Nepochopení..?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 219412

Rozhodujícím kritériem pro posouzení "sobectví" je to, zda předmětné jednání slouží výhradně zájmům jednotlivce a je v rozporu se zájmy celku či naopak. Ostatní je trapné slovíčkaření. Výchozím axiomem je fakt, že jednotlivec a celek jsou je vzájemně provázaný a na sobě závislý organismus.

219413

16.5.2010 10:13

RE: Nepochopení..?

lesov 89.?.?.?

Reakce na 219413

S tím se dá souhlasit jen do jisté míry a to ještě v obecně (ne)chápaných souvislostech a konvencích.
Ego je naprosto samostatná a na ničem nezávislá "jednotka".
Ego je v podstatě Bůh a je jedno, jak to navenek vypadá a jak se chová. Ego je vždy na prvním místě a jestli z jeho chování navenek vyplývá dobro nebo zlo, je naprosto vedlejší. Ego vždy uspokojuje jen svoje potřeby. A ano, je to o sobectví, jen to tak navenek nevypadá a to i když se někdo tak zvaně obětuje. [cool]

219416

16.5.2010 11:05

RE: Nepochopení..?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 219416

Je-li Ego Bůh (celek), pak jsou jednotlivá ega (jednotlivci) jeho soupodstatnou částí, a jejich skutečné potřeby nemohou z definice být v rozporu s potřebami celku - pokud by byly, jejich uspokojování by logicky vyústilo v destrukci celku a tím konečně i v destrukci jednotlivce. Přes to vlak nejede, a i když s tím souhlasíte jen do jisté míry, týká se vás to v míře plné.

Jinak si koušete svůj vlastní ocas - "sobectví", které se obětuje ve prospěch celku, je altruismus. Ony se všechny extrémy nakonec setkají v jednom bodě. Smysl našeho bytí je možno definovat i tak, že ego má tento mechanismus nahlédnout - má pochopit, že je pro ně výhodné, aby uspokojovalo své potřeby tak, aby z toho mělo prospěch nejen ono, ale i celek. Jestli tomu pak i nadále chcete říkat "sobectví", klidně si poslužte, na principu věci to nic nemění.

Nakonec není tak těžké pochopit, že "sobectví" řádové sestry, která ošetřuje raněné, je v principu něco naprosto jiného, než sobectví toho, kdo zavinil, že má koho ošetřovat. I když se to snaží advokáti destrukce zahalovat do rádoby sofistikovaných slovních mlh.

219424

16.5.2010 11:16

PS

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 219416

Ještě to upřesním:

"...Ego vždy uspokojuje jen svoje potřeby..."

Ano, ovšem o co jde je povaha oněch potřeb. A na tu má ego vliv. Na něm je, aby si postupně vypěstovalo takové potřeby, které slouží jeho zájmům tím, že slouží zájmům celku. Samozřejmě, nejprve musí ego tento princip v plné míře pochopit a akceptovat. Ostatně, praktická stránka většiny náboženství vede ego právě k tomuto pochopení (a v logice paradoxu je i to, že tímto pochopením ego samo sebe "zruší" ).

219427

16.5.2010 15:38

RE: Nepochopení..?

Karel Zvára zvara (zavináč) svobodni (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 219412

Ano, přesně jste pochopil, co jsem se snažil vyjádřit. Tedy, že sobectví a boj, oprostěné od negativních emocí, vyjadřují přirozenost člověka. Odtud jen kousek ke Smithovi (Neviditelná ruka trhu) či Bastiatovi.

219434

16.5.2010 17:56

RE: Nepochopení..?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 219434

Sobectví a boj, oproštěné od vědomých emocí, vyjadřují přirozenost zvířete. O přirozenosti člověka a o míře a povaze její rozdílnosti od přirozenosti zvířete vedou už po tisíciletí diskuze větší duchové, než jsem já, vy či Smith, a pokud vím, tak zatím rozhodující slovo nepadlo. Proto je krajně nezodpovědné budovat civilizaci na možná mylném předpokladu.

A kromě toho, vy máte recept, jak oprostit své sobectví a boj od emocí (ať už pozitivních či negativních)? Pokud ano, ven s tím, a Nobelovka bude málo. Rozsáhlý vědecký výzkum ve všech relevantních oborech zatím potvrzuje, že je to nemožné.

219442

16.5.2010 19:13

RE: Nepochopení..?

Karel Zvára zvara (zavináč) svobodni (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 219442

Je to můj názor, tedy že člověk přirozeně prosazuje to, o co usiluje. Stejně jako ostatní, i já prosazuji konkrétní hodnoty a pohled na svět. Pro mne je hlavní hodnotou svoboda, pro jiné třeba "regulace cen energií". Netvrdím, že mám patent na rozum. Mám za to, že každý se nejlépe rozhodne sám pro to, co je mu nejbližší. Jinými slovy - nehodlám budovat civilizaci. Mám za to, že nejlépe se civilizace buduje sama. Pro inspiraci klasický článek: Já, tužka (google rychle najde).

Ten druhý odstavec Vašeho příspěvku zřejmě pramení z nepochopení toho, co jsem psal. Netvrdím, že jsem schopen se oprostit od vlastních emocí. Psal jsem jen o chápání významu dvou konkrétních slov. Nevidím Vám do hlavy, abych mohl tvrdit, že třeba má slova překrucujete schválně.

Také netvrdím, že mám "recept na všechno". Tvrdím, že považuji svobodu za základní hodnotu a ostatní je odvozené. I v důsledku dobrá věc může projít špatnou cestou (třeba pomoc někomu skutečně potřebnému z nuceně přerozdělených peněz). Přerozdělování považuji za loupež ve stylu Juraje Jánošíka. Přitom uznávám, že se ho nemůžeme zbavit okamžitě (společnost si na něj zvykla).

219447

16.5.2010 19:36

RE: Nepochopení..?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 219447

"Regulace cen energií" je přesně definovatelný a definovaný pojem. "Svoboda" je pojem, který definovat nelze, a každý si jej může vysvětlit dle vlastních potřeb - ve vašem případě přiznaně sobeckých. Pokud to zůstává v rovině virtuální diskuze, není problém, jakmile se ale takto nedefinovatelnými a libovolně vysvětlitelnými pojmy zašťiťuje někdo, kdo má moc prosadit je do legislativy a/nebo do (ekonomické) reality, je tu naopak problém velmi ožehavý a momentálně velmi akutní. A to platí i v případě "oproštění se od emocí". Od emocí se oprostit nelze, a přitom vy zde podporujete společenský systém, který na mylném předpokladu, že lidé mohou jednat a bojovat sobecky, ovšem bez negativních emocí, staví.

Toto je hlavní problém libertariánů vašeho typu - odmítají vidět slabiny a reálnou nemožnost převedení svých utopických teorií, založených na vágních proklamacích a velkých avšak bezobsažných frázích (jako je například ta vaše svoboda, která končí by měla končit u svobody druhého) do praxe.

Já se nezastávám státu, protože ten od počátku dodnes slouží hlavně elitám k uspokojování jejich sobeckých zájmů (období úliteb plebsu jsou střídána krizemi a válkami, na které onen plebs vždy doplatí - vždy v zájmu elit). Ovšem regulace (oprostěné od negativních konotací) jsou pro jednotlivce i sociální skupiny nutné - bez nich bychom byli pouze smečka, ve které vítězí ten bezohlednější a silnější.

219450

16.5.2010 20:27

RE: Nepochopení..?

Karel Zvára zvara (zavináč) svobodni (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 219450

Ještě jednou a jasně: emoce jsem vztáhnul výhradně ke vnímání slov "boj" a "sobectví". Nevím, proč mi vkládáte do klávesnice něco co jsem nenapsal. Pokud jde o svobodu, můžeme si bez problému vypomoci citáty. Už jsem uvedl citát Schoollanda v překladu, který říká co už svoboda není: "Někdy dochází k tomu, že lidé používají sílu nebo využijí podvodu, aby ostatním odebrali jejich majetek v rozporu s jejich vůlí a bez jejich dobrovolného souhlasu. Použití síly k odebrání života je vraždou, zbavení člověka svobody se nazývá otroctví a odebrání majetku je krádeží. Není rozdíl mezi tím, jsou-li tyto činnosti vykonávány jedním člověkem, mnoha lidmi, kteří jednají proti menšině, nebo dokonce úředníky v honosných úřadech."

Je to pro Vás bezobsažné? Pro mě má menší obsah proklamovaná "regulace cen energií". Protože regulace ceny na faktuře nemusí znamenat, že cena je nižší než tržní.

Když už píšete o směčkách a bezohledném vítězi, mám za to, že regulace (včetně cenových) jsou tvrdými nástroji, které jedněm pomáhají druhé držet pod krkem a soustavně jim pouštět žilou.

219454

16.5.2010 21:33

RE: Nepochopení..?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 219454

To, co jste řekl o boji a sobectví bez negativních emocí, bylo řečeno v kontextu vašich předchozích příspěvků, navíc s odkazem na Smithovy teorie, takže jsem to pochopitelně vztáhl na sytém, který zde propagujete. Nic vám nepodsouvám, pokud nelze "eliminovat" emoce obecně, nelze je pochopitelně eliminovat ani u sobeckého boje, který je základem vašich libertariánských teorií.

Pokud se týká svobody, i kdybyste uvedl definice, odkazy a citáty ze všech knihoven světa, stále to budou jen subjektivní názory jednotlivých autorů. Pokud chcete ctít svobodu, musíte ctít především svobodu každého jednoho definovat si svobodu po svém - a to nejen v diskuzi, ale i v praxi. Pochopitelně včetně svobody neuznávat soukromý majetek za posvátnou krávu, navíc bez ohledu na to, jak byl nabyt. Citát Schoollanda je dalším z řady výkřiků do tmy - konstatuje zjevná fakta bez návodu, jak se uvedených jevů vyvarovat v uvádění vašich krásných teorií do praxe. V tom vidím jeho bezobsažnost.

Tvrdé nástroje regulací jsou bohužel jediným prostředkem, jak udržet bezohlednost alespoň částečně na uzdě, dokud nebude každý schopen a ochoten se regulovat sám. Že jsou a budou zneužívány vyplývá ze sobecké a konkurenční povahy těch, co si myslí, že mají na sobectví nárok.

219465

16.5.2010 23:19

RE: Nepochopení..?

Karel Zvára zvara (zavináč) svobodni (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 219465

Regulace jako jediný prostředek.. a kdo má být arbitrem? Havel? Bursík? Barroso? Většinová "vůle lidu"? Vždyť bez svobody je demokracie jen diktaturou většiny (je přece v demokratické když ve společenství tří dva rozhodnou o osudu třetího).

219475

17.5.2010 10:15

RE: Nepochopení..?

f-čelař 216.?.?.?

Reakce na 219475

Člověče, libertariánská „léčba“ (nebo jiné – podobné) mi připomíná současnou medicínu…vymyslíme diagnózu, a pak budeme pacienta léčit, dokud nezemře…
Zaklínadla o svobodě jsou blábol, který nelze naplnit, pokud připouštíme nástroje (ve vašem případě ekonomické), které jsou vyjádřením rozdílného postavení ekonomických subjektů…(například nelze připustit úročené úvěrování, neboť je zdrojem nerovnováhy a tudíž cestou do stále větší závislosti – nesvobody)
Jinými slovy – léčíte něco, co není příčinou choroby, proto se řadíte na stále početnější stranu těch, kteří pacienta udolávají a nakonec stejně jako se často děje i v medicíně, tak i tady, pacient spolupracuje na své likvidaci…

219494

18.5.2010 11:14

Vlastnictví

pje 193.?.?.?

Reakce na 219475

Pane Zváro, zkuste se, prosím, zamyslet nad následujícími dvěma problémy: 1. Z čeho odvozujete legitimitu "práva na nedotknutelné vlastnictví"? 2. Jaký podíl současných vlastníků v ČR (a dále těch třeba z Forbes) považujete za eticky i právně ctihodné vlastníky? Prosím o opravdu neobvykle hluboké a důsledné zamyšlení se s použitím obtížně dostupných informací...

219595

18.5.2010 11:18

RE: Vlastnictví

Karel Zvára zvara (zavináč) svobodni (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 219595

1. axiom, považuji to za přirozené právo
2. etika a estetika jsou podle mne subjektivní pojmy, stejně jako ctihodnost; každý vlastník je dle mého názoru hoden vlastnictví pokud nenabyl věc násilím

219596

18.5.2010 12:36

RE: Vlastnictví

HHBB 78.?.?.?

Reakce na 219596

1. nic jako „přirozené“ právo není, právo je vyjádření schopnosti svůj nárok nějak obhájit (vynutit)
2. slovo subjektivní jste použil nepatřičně - etika je věc společenské dohody, neboli špatných a dobrých mravů, stejně jako čest... např. v našich krajích se podvádění považovalo za nečestné… dle Vás nejspíš „subjektivní“ záležitost, což má být patrně omluva za nabytí věci do vlastnictví podvodem, i když bez násilí… (jaképak mravy, že... [mrknutí jedním okem] )

219600

18.5.2010 16:08

RE: Vlastnictví

Karel Zvára zvara (zavináč) svobodni (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 219600

1. Tak znovu a z druhé strany: svobodu a vlastnictví předpokládám. Pokud mi je budete brát, se zlou se potážete. (stačí?)
2. Možná z Vašeho pohledu. Za věc společenské dohody považuji etiketu, nikoliv etiku. Viz dílo Murray Rothbarda.

219610

18.5.2010 21:12

RE: Vlastnictví

HHBB 85.?.?.?

Reakce na 219610

Ono k tomu není co dodat, myslím, že je to docela výmluvné, mrskáte pojmy, jako by byly seno, skoro jako byste byl politik… [smích]

Zatímco etiketa je záležitostí rituálu a formalit odlišující skupinu od skupiny, tak etika je předpokladem pro vytvoření společenských norem (dohod) umožňujících soužití v plném slova smyslu. Proto, pokud si budete vytvářet nárok bez široké společenské dohody na vlastnictví čehokoliv, a to budete „bránit“ silou, je to z druhého pohledu totéž, jako byste „věc nabyl násilím“, tedy dle vlastních slov již „nejste vlastnictví hoden“.
(...podobné protichůdnosti lze vystopovat i ve vašem pojetí svobody…)

219617

18.5.2010 11:08

RE: Nepochopení..?

pje 193.?.?.?

Reakce na 219442

Pokud byste pečlivě prostudoval Adama Smithe a současně prostudoval jeho epochu (totéž vřele doporučuji panu Zvárovi), zjistil byste, že patřil k mimořádně bystrým, výjimečně bystrým pozorovatelům a syntetickým myslitelům nejen své doby. Podotýkám, že Smith (částečně i Bastiat) se vymezoval vůči tehdejším hegemonům, přesto si však uchoval schopnost vidět kromě neviditelné i tu viditelnou ruku - nikoli trhu, ale nad trhem. O trzích s opiáty, řízeným tržní neviditelnou rukou a blahosklonně tolerovaným viditelnou rukou tržně motivovaných hegemonů, se bohužel nezmínil, zato o daních a jejich optimální koncepci ano. Jinak vám tleskám, emoce provázejí racionalitu (ostatně jde o známé biochemické a biofyzikální procesy v lidském mozku) a člověk na rozdíl od jiných sociálních druhů živých organismů je schopen abstrakce jako tvůrčího prostoru a na místo intuice živočichů pracuje s anticipací a je schopen projekce budoucnosti. Snad se nikoho nedotknu, když sdělím, že každý člověk je schopen svého kousíčku inteligentního designu.

219593

16.5.2010 19:02

RE: Nepochopení..?

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 219412

Něco podobného v poslední době řeším, shrnul jsem to v této teorii:

Motiv činností člověka = podvědomá kompenzace určitého nedostatku.

Dá se to aplikovat na cokoliv. Od koníčků, přes povolání, výběr partnera až po náboženský postoj.

Je to však celá "pravda"? Opravdu vnitřně naplněný člověk nemá potřebu nic dělat? Odpověď nemám. [cool]

219445

16.5.2010 20:28

RE: Nepochopení..?

fist.of.heaven 213.?.?.?

Reakce na 219445

čchanový mnich Lin-ti (zdravím lin [smích]říkal, že buddhové všech věků hledali správnou dharmu [mrknutí jedním okem]

219455

16.5.2010 20:32

RE: Nepochopení..?

Karel Zvára zvara (zavináč) svobodni (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 219445

Spíš bych napsal motiv činnosti člověka = podvědomá REAKCE na určitý vnímaný nedostatek s cílem nedostatek zmírnit či odstranit. Jenomže už to vnímání nedostatku je podmíněné mnoha faktory, a rozhodně je subjektivní. Proto jsem přidal slovo "vnímaný". Váš nápad se mi líbí [smích]

219456

16.5.2010 21:56

RE: Nepochopení..?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 219445

Opravdu vykompenzovaný - tj. vyrovnaný, rovnovážný - člověk hlavně nemá potřebu se narodit. Pobyt ve stvořeném světě není nic jiného než "oscilace", hledání rovnováhy. To, že do něj vstoupíte, znamená automaticky, že onu základní rovnováhu porušíte, a pak už jen kompenzujete a činíte, dokud se vám nezasteskne po Domově a nezačnete pracovat na návratu. [smích]

219466

18.5.2010 10:48

RE: Nepochopení..?

pje 193.?.?.?

Reakce na 219360

Pane Zváro, pojem Laissez faire je pro dnešní populaci historickým termínem, do nějž si s větším či menším ohledem na dobový kontext, autora a uživatele projektujeme vlastní představy o významu tohoto pojmu. Přijmu-li vaše "nechte mne být", pak se ptám: Kdy lze nechat být svobodného jedince, který užívá své svobody, ale více či méně zjevně narušuje svobody jiných? Opravdu jste si jistý, že interpretační koncepce libertariánů není logickým a praktickým nesmyslem? Copak jsou všichni jedinci a společenství jedinců (tj. sociální entity jako rodina...) schopné poznat, zda a jak jejich chování interferuje s chováním jiných? Ono "nestarej se o mne" totiž implikuje "nestarám se o tebe", což v důsledku brání schopnosti poznat, že mohu, byť nevědomky, někomu v okolí škodit. Orwell dobře vystihl to, co se bojí libertariáni říci nahlas - že pouhý institut vlastnictví nedává vlastníkovi o mnoho více než pár pocitů a spoustu starostí, avšak omezený mocenský potenciál. kdyby tomu tak nebylo, neusilovali by libertariáni o majetek stejným způsobem, jakým o něj usilují nelibertariáni (uspokojení či užitek z majetku je totiž bezmezně pestrý subjektivní jev včetně mocenských aspektů). Hluboce oceňuji článek pana Lhotáka, u Vás se obávám, že myslíte jen na půl cesty. Ostatně, i libertariáni dobrovolně a ochotně podléhají koučingu, aniž obvykle tuší jeho cíle...

219591

18.5.2010 11:01

RE: Nepochopení..?

Karel Zvára zvara (zavináč) svobodni (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 219591

Jsem přesvědčený, že koncepce libertariánství není logickým ani praktickým nesmyslem. Jak jsem uvedl, naplnění těchto myšlenek nepovažuji za možné okamžitě, i kdybych měl tu moc. Aby společnost fungovala, musí se svobodou dlouhodobě počítat.

Vaše "nestarej se o mne"(A) a "nestarám se o tebe"(B) si překládám jako "nekecej mi do toho co a jak mám dělat"(A) a "nebudu ti ani pomáhat"(B). Pokud jsem to pochopil správně, potom nesouhlasím s Vaším tvrzením, že A => B (implikace). Pomoc, je-li dobrovolně poskytovaná a dobrovolně přijímaná, je perfektně v souladu s principy svobody. Dobrovolná charita je právě tím co v dnešní společnosti téměř neexistuje (proto si myslím, že by nebylo dobré okamžitě veškeré přerozdělování zrušit). Odvodem daní na přerozdělování si každý kupuje něco jako odpustek. Samozřejmě můžete nesouhlasit, prezentuji jen můj názor.

Poslední dvě věty nekomentuji víc než tvrzením, že i na takto důvtipné pokusy o vyvolání citové reakce obvykle nereaguji [smích]

219592

15.5.2010 10:40

je tohle take svoboda ?

vidlacky 178.?.?.?

http://www.youtube.com/watch?v=SGueBU0pXhM&feature=player_embedded#!
[oči v sloup] [překvapení]
ò ò jak roztomile [zahanbení] jeste ze mame tu svobodu.... [chechtot] [bliji]

219369

15.5.2010 11:34

Demokracie není svoboda.

baki 85.?.?.?

Demokracie je určitý střed mezi anarchií a totalitou. Nazývejme věci pravými jmény. Liberálové se snaží veskrze poposunout režim státu směrem k anarchii, konzervativci zase k totalitě. Ať se již jedná o absolutizmus či komunistický systém. Zcela svobodní lidé - anarchisté smějí učinit cokoliv, třeba i zabít souseda. Člověk v absolustickém systému zase nesmí vůbec nic bez souhlasu nejvyššího pána.
Demokracie, resp. jakýsi střed mezi totalitou a anarchií je v každém státě jiný. Pokud bychom se pokusili "náš model dmokracie" uvést v praxi v kterémkoli africkém státě, většinou by to skončilo krveprolitím. Představa moci je v každém státě natolik odlišná, že projevy nevole z naší strany bývají většinou nespravedlivé.
Uvedu jeden případ: U nás se neustále přetřásá problém TIBET. (Tibet, jako historická země je nesvobodný, okupovaný Čínou a podobně). Nikdo si ale nevšímá, že Tibet má svou autonomii se vším, co k ní patří. Nevšímá si toho, že Číňanů je v Tbetu třikrát více než Tibeťanů, kteří kdykoli ve volbách by tibeťany porazili. Naproti tomu nikdo si nevšímá, že historická země MORAVA s více než tisíciletou historií, ani zdaleka nemá taková práva, jako má Tibet. Taková je představa demokracie u nás. Všímat si, co je v zahraničí a ignorovat skutečnosti u nás.
Z tohoto je vidět, že v naší představě o vládě, moci a svobodě máme ještě hodně, co dohánět.

219371

16.5.2010 10:33

RE: Demokracie není svoboda.

lesov 89.?.?.?

Reakce na 219371

Tak proč se nepřestěhuješ do Tibetu i s celou Moravou?! [velký smích]

Vysvětlivky:
Jednou mi kamarád povídá, byla to taková lapálie, pracovní a já jsem vůbec nechápal, jak někdo může takhle uvažovat, nicméně kamarád povídá: "Co by si chtěl, dyť jsou to Slováci, co nedošli do Čech".
Musel jsem se smát, jak se jen může smát člověk, kterému se vyjevila jedna z mála absolutních pravd, kterou do té chvíle jen tušil.
Tak už se prosím Vás seberte a dojděte sem do Čech, není to tak daleko, jak se zdá (Tibet je dál a to nejen na mapě) a nebo se učte maďarsky... [mrknutí jedním okem]

219419

16.5.2010 17:23

RE: Demokracie není svoboda.

baki 80.?.?.?

Reakce na 219419

Mám lepší návrh. Dejme Moravě taková práva, jako mají jiné historické země ve vyspělejších zemích. Jako na příklad v Německu (Bavorsko, Sasko,...) nebo Rakousku, Švýcarsku, ...
Váš návrh je typický pro totalitní vládní systémy. To Stalin vystěhoval Židy na Sibiř a zřídil jim tam "Židovskou autonomní republiku", rovněž Hitler chtěl Čechy vystěhovat za Ural. Tak to bylo v jeho plánech "konečného řešení".
Nevím, jestli by se podařilo Moravany vystěhovat podle Vašich vzorů Stalina a Hitlera. Ve světě byste asi moc pochopení nedostal.... Vaše vzory, Stalin a Hitler (pro Vaši informaci) již v kurzu nejsou...

219440

16.5.2010 19:29

RE: Demokracie není svoboda.

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 219371

"historická země MORAVA s více než tisíciletou historií, ani zdaleka nemá taková práva, jako má Tibet."

A Vám by se líbilo, aby ČR byla rozdělena v duchu divide et impera?
Nestačí Vám pnutí mezi pravicí a levicí, mladými a starými, bohatými a chudými, našinci a přistěhovalci, křesťany a ateisty, demokracií a skutečným stavem lidských práv, a dalšími? Proč potřebujete zavádět nové ohnisko sporů? Aby Vám pak Liechtenštejn poděkoval za znovunabyté dominium? Aby byl o důvod navíc, aby se náš národ topil v bahně vnitřních konfliktů?

Když tuto hru odmítneme hrát, máme velkou šanci o nápravu poměrů. Do té doby se můžeme třeba uřvat, ale nikdo a nic nám na pomoc nepřijede.


Vložený obrázek
znak rodu Liechtenštejnů


Vložený obrázek
vlajka Moravy

pozn.: Fischerova vláda začíná jim začíná otevírat dveře, a moravští "patrioti" netuší, pro koho že tu Moravu nacionalizují

Politici se bojí uznání Lichtenštejnska. Knížectví žádá majetek na Moravě
Lichtenštejnsko uznalo nezávislost Česka, spor o majetek nechá historikům

219449

16.5.2010 23:03

RE: Demokracie není svoboda.

smoke 89.?.?.?

Reakce na 219449

Jen doplním informaci, že lichtenštejnský kníže Hans Adam II. je formální hlavou SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ NÁRODA NĚMECKÉHO - už jen ten název skýtá předpoklad úžasné ochrany moravských zájmů...
[chechtot]

Já jsem sice pro decentralizaci, ale nikoliv na úroveň zemí, ale obcí a městských obvodů. Kompetence vyšším celkům by se musely speciálně delegovat, a tom jen v té nejnutnější míře. Vycházím z předpokladu, že v lokálních podmínkách si lidé daleko lépe ohlídají škodnou. K tomu je samozřejmě nezbytný spravedlivý volební systém s jednoduchou možností odvolání zástupců (ochrana výkonu mandátu podle svého svědomí je jednoznačný výsměch voličům).

219472

17.5.2010 13:08

RE: Demokracie není svoboda.

baki 80.?.?.?

Reakce na 219472

Nerozumím argumentu. Vznikem zemského zřízení by takováto decentralizace nebyla možná???? Co by tomu bránilo??? To za první republiky byla situace řízení státu tak špatná?? Komunisté zrušením zemského zřízení dospěli k lepšímu rozdělení státu??
Hlava "Římské říše" bude do našeho úzenmího rozdělení zasahovat???

219513

21.5.2010 10:59

RE: Demokracie není svoboda.

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 219513

Je rozděleno např. Slovensko? Tam to jde i bez toho. Dříve to byly Horní a Dolní Uhry. Dnes je to celistvý stát, který dokáže bít na poplach kdykoliv Maďar vystrčí růžky. Jen u nás platí staré dobré rozděl a panuj. Dokonce už se dává sluch i landmanšaftu.

219820

17.5.2010 12:56

RE: Demokracie není svoboda.

baki 80.?.?.?

Reakce na 219449

Pnutí, mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva bylo, je a bude. Ještě jste nezmínil pnutí mezi muži a ženami, mezi azijci a ostatním obyvatelstvem atd.
Těmito argumenty operují především představitelé Číny, operoval Hitler i Stalin. Jsou to argumenty, které já neuznávám. Pnutí, mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva existuje od od doby vzniku lidstva. ("Politická situace u nás je napjatá od dob svatého Václava..."[mrknutí jedním okem]. Opět příklad, kdy bylo toto "pnutí" odstraněno, - je hitlerovské Německo, či Stalinův Sovětský svaz. Ovšem za cenu přestěhování "pnutí" do gulagů či koncentráků. Já nejsem přívržencem odstranění pnutí Vámi navrhovaným způsobem. Ba naopak se domnívám, že takovéto pnutí je ve společnosti normální, neboli zdravé. Zabývá se jím sociologie.
O Lichtenštejny nemějte starost, jak to s nimi bude, o tom se rozhodne v Bruselu. Vaše představa o naší samostatnosti či suverenitě je více než optimistická. Bez nás se rozhodlo o vzniku naší republiky v roce 1918, bez nás se rozhodlo i o nás v Mnichově v roce 1938 že budeme dáni Hitlerovi, bez nás se rozhodlo, že budeme po válce dáni Stalinovi atd., - bez nás se rozhodne i o tom, co dostanou zpět Lichtenštejnové.
Vznikem zemského zřízení u nás vznikne pnutí asi takové, jako je v Německu mezi Bavorskem, Saskem, Wirtnberskem a ostatními spolkovými zeměmi. Či čekáte mezi Čechy a Moravany nějakou válku????

219510

17.5.2010 14:57

RE: Demokracie není svoboda.

f-čelař 217.?.?.?

Reakce na 219510

Drtivé většině obyvatel Čech by to bylo nejspíš šumafuk, a pokud by měli pocit, že by tím obyvatelstvo Moravy něco získalo za současného rozložení sil v Evropě, tak by určitě nikdo ničemu násilím nebránil. Mě osobně by bylo i jedno, kdyby se Česko změnilo třeba na Moravsko…
Ale mnoho lidí cítí, že naše potíže teď vězí úplně jinde a pokud by došlo k politizaci „moravského“ problému, tak to budou především Moravané a hned za nimi obyvatelstvo Čech, kdo bude při nějakém urovnání tratit.
Pokud by chtěl někdo budovat impérium, tak první, co bude v jeho zájmu je to, aby se tu objevily „poškozené národy“, co potřebují ochranu vůči jejich „zlým bratrům“. Proto je nanejvýš důležité si ověřit, za jakých okolností své zájmy chci uspořádat.
Když Moravané stěhovali své sídlo do Prahy a na Hradě se usadil Svatoplukův bratranec Bořivoj jako hlavní dědic spojených území (velice pravděpodobně syn vladaře Rostislava), bylo jasné, že ještě sňatky podpořené vazby na slovanské kmeny v Polabí (dnes Německo) znamenají přímou hrozbu Svaté říši v její „drang nach osten“.
Vzhledem k tomu, co se dnes dovídáme z latinsky a prořímsky orientovaných kronik je pustá propaganda vydávaná za historii, lze se domnívat s vysokou pravděpodobností, že patrně opak toho co je nám servírováno, bude skutečnosti blíže. Václav a Ludmila (jakož i mnoho jiných) bylo odstraněno především v zájmu Říma. Boleslav byl mocný odpůrce sv. říše (podle arabských kupců nejmocnější panovník severu), a její latinští politruci se zmohli pouze na jeho špinění, ale nutno uznat, že úspěšně, přestože právě václavský kult vzešel z Boleslavova popudu. Jenže „křesťanské“ metody při budování impérií jsou velmi osvědčené a tak muselo dojít i na kouskování území vzdorovitých sousedů, a tak Barbarossa přesně podle římských metodik začal území dělit udělováním říšských titulů, proto vzniklo i moravské markrabství a nutno dodat, že to byla skutečná rána pod žebra východním „rebelům“. Země upadly do vleklých potyček, které se podařilo urovnat až silným panovníkům z řad posledních přemyslovců a území udržet pohromadě i s notnou dávkou svéprávnosti a svébytnosti v rámci koruny.
Proto bych byl velmi opatrný při nějakých emancipačních pokusech, abych tím neposloužil někomu jinému daleko více, než sobě…

219523

17.5.2010 19:03

RE: Demokracie není svoboda.

baki 85.?.?.?

Reakce na 219523

Není třeba, aby vzniklo Moravsko, Morava je pro Moravu dosti hezký název. Vaše inpterpretace je jistě zajímavá, ale nejedná se zde přeci o národnostní problém, i když kde kdo chce z toho národnostní problém udělat. Skutečností je to, že veškerá místa v Čechách mají geografický spád do středu Čech, Morava pak do středu Moravy. Geograficky jsou to různé celky. A vždy od počátků čtvrtohor byly. V Čechách krom toho sídlili keltští Bójové, na Moravě zase Trákové (dodnes se zachovaly trácké názvy, jako Bezkid, Karpaty a pod.). To je hlavní příčina, proč je Morava jiná zem než Čechy.
K opatrnosti abychom někomu "neposloužili" neopatrný byl tedy Masaryk, když za jeho prezidentování a s jeho souhlasem vzniklo zemské zřízení.
Emancipace v tomto případě je pouze "zástěrka" nacionalistů, kteří celou věc vidí svýma očima.

219534

11.3.2011 17:06

Thrákové na Moravě?!

Iaara 94.?.?.?

Reakce na 219534

Asi jsi na hodinách dějepisu a zeměpisu chrápal, jináč si takovýto blud nedovedu vysvětlit. Thrákové sídlili na území dnešního Řecka, evropské části Turecka a především Bulharska.

A krom toho, nechápu, jak někdo může pobytem etnik před 2000 lety zdůvodňovat odlišnost jedné země od druhé. Zvlášť, když tu ta etnika dávno nežijí.

239316

21.5.2010 14:38

RE: Demokracie není svoboda.

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 219523

"Barbarossa přesně podle římských metodik začal území dělit udělováním říšských titulů, proto vzniklo i moravské markrabství a nutno dodat, že to byla skutečná rána pod žebra východním „rebelům“"


Tisíc bodů!!! V tom je přesně jádro pudla!!! [překvapení] [překvapení] [překvapení]

219837

15.5.2010 11:36

Moc otcovská?

Lin 85.?.?.?

Tak tedy nevím, jestli dobře chápu. A jestli jo, pak s autorem nesouhlasím. Myslím si totiž, že ta "moc v rodině" (jestli se dá vůbec o nějaké moci mluvit), o které autor píše, patřila vždycky ženám. Muž byl orientovaný na vnějšek - na uplatňování a uhájení "moci rodiny" před vnějším světem. Ale vnitřní "moc" rodinných vazeb obstarávala žena.
Teprve církev všechno převrátila na hlavu a snažila se o "vyzvednutí" muže coby pána tvorstva. Což se jí podařilo a s následky se potýkáme dodnes. Ženy i muži ztratili pojem o "svém místě" a jakýchsi "kompetencích" (neumím to říct líp).
Naše civilizace stojí na křesťanském učení a to napáchalo prostřednictvím svých "pasáčků" nedozírné škody v rodinných vztazích. Ještě tak ti první křesťané neviděli důvod, proč by žena nemohla být i apoštolem nebo kazatelem. Pak začal jančit sv. Augustýn se svým "dědičným hříchem", který "poskvrňuje každého, kdo vykoná pohlavní akt se ženou" , vykreslí ženu jako nástroj ďábla. Později se přidá "učitel církve" T.Akvinský, který tvrdí, že žena nemá duši, stejně jako zvíře a je jen podřadným, nedovyvinutým mužem. Podle něj se má žena používat pouze jako pracovní síla v hospodářství a na zachování lidského rodu v podobě rození synů (dcery jsou jen "nutné zlo", vhodné a) pro práci, b) pro rozšiřování mocí a statků muže). Žena stála na "žebříčku hodnot" muže až daleko za polnostmi a dobytkem. Někde od 11.století zatrhla církev kněžím sňatky a zakázala jim rodinný život (Řehoř VII.). Manželky kněžích byly v té době upalované jako čarodějnice a děti z těchto svazků (do té doby "bohem posvěcených" ) byly dány církvi, aby sloužily jako otroci.
Takže po tisíciletí prosazovaný "pohled" na ženu nemohl vyústit v nic jiného, než ve feministické hnutí. Když si přečtete něco o jeho začátcích a proč vůbec vzniklo, dojde vám, o co šlo a "rozvrat rodiny" to teda nebyl. Šlo o snahu navrátit věci tam, kde mají být. Teprve až dekadence minulého století z něj udělala to, co je dneska.
Autore... jste stejně, jako nejmíň polovina současných mužů, ovlivněn učením Akvinského a pravděpodobně si to neuvědomujete.
Nepokládám feminismus za příčinu krize v rodinách. Podle mě vězí zakopaný pes v chaosu "kompetencí". Muž dneska netuší, co znamená být mužem a žena netuší, co to je být ženou.

219372

15.5.2010 12:49

RE: Moc otcovská?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 81.?.?.?

Reakce na 219372

Paní Lin,srdečně vás zdravím.Chápu,že inteligentní žena se západním vzděláním nemůže reagovat jinak. Jsme všichni dlouhodobě a systémově mateni. Pokud se jedná o duchovní nauky je současná situace přímo katastrofální. Mimo pěti velkých náboženství, existuje přes 20 000 sekt a sektiček. Která nauka je tedy původní? Na to analyticky, uceleně odpovídá védská literatura. Není možné vycházet pouze z křesťanské bible.

Západní náboženská tradice a védská dharma, jak uznávají učenci, má dávné spojení. V jednom bodě Západ přijal něco,co Indie odmítla,což poukazuje na hlavní rozdíly mezi západní a védskou teologií. Toto spojení je vidět v zoroastrizmu, který propojuje západní náboženské dědictví a védskou dharmu (náboženství, povinost) Zoroastrizmus je dávná doktrína "teologického dualizmu" propagovaná v Perzii, přesně neznámo kdy, prorokem Zarathuštrou. Teologický dualizmus je doktrína, ve které Bůh soupeří s anti Bohem, Satanem. Jako víra je tento dualizmus již vyhaslý, ale najdeme ho v židovství, křesťanství a islámu. Zarathušthrovo učení nebylo ve starověké Indii neznámé. V několika částech Rig Védy se hovoří o Džaruthovi.Tyto odkazy ale nejsou lichotivé. A tak bychom mohli pokračovat stále dál. Kupř. k potopám, neboť původní story o potopě je ve Vedách. Tam loď přistála na horách Himalájí.

K naší současnosti. Nikdo neučí nastupující generace praktickým věcem. Kupř.,že páry mají tvořit osoby se stejnou povahou, což je analyticky rozebráno ve védské literatuře, to je velmi významné. Takový pár má předpoklady k harmonickému soužití. Dále je tam analýzována věda o početí. Dávno před moderními sexuology bylo známé odpovědné těhotenství a především popsány praktické pokyny jak rodit zdravé děti. Byli vedeni k tomu, aby v sexuálním životě dodržovali předepsaná pravidla pro plození dětí, aby se rodilo zdravé a dobré potomstvo. Zde byla také uplatněna astralogie, která není žádnou pavědou. Srovnejte to se současností, kde v každé vesnici jsou vídea a nedospělé děti sledují porno.

Západní civilizace učí děti již od mateřské školky rozvíjet smyslový požitek. V Bhagavad-gítě je řečeno,že člověk posedlý touhou po smyslovém požitku je jako slepý a zbavený všeho zdravého rozumu. Zapomíná na všechno. Když člověka příliš přitahuje smyslový požitek, ztrácí veškerou inteligenci a zapomíná, že také ponese následky. Ateistické pojetí života zabíjí lidskou civilizaci, protože v něm chybí poznání o pokračování věčného života.

219375

15.5.2010 14:41

RE: Moc otcovská?

quido2 81.?.?.?

Reakce na 219372

Zapomněl jsem se přihlásit,příspěvek se neobjevuje, tak odpovídám znovu. Paní Lin, opírat se pouze o křesťanskou nauku nestačí. Mimo pěti velkých náboženství existuje přes 20 000 sekt a sektiček, a vznikají stále nové. To co se děje, není žádná duchovní svoboda ale pouze hnusná a nebezpečná anarchie. Lidé jsou úmyslně mateni. Qui bono?

Mezi západní náboženskou tradicí a védskou dharmou (náboženství, povinost) existuje, jak uznávají učenci, dávné spojení. V jednom bodě Západ přijal něco, co Indie odmítla,což poukazuje na hlavní rozdíly mezi západní a védskou dharmou. Zoroastrismus je dávná doktrína "teologického dualismu" propagovaná v Persii, přesně neznámo kdy, prorokem Zarathuštrou. Teologický dualismus je doktrína, ve které Bůh soupeří s anti-Bohem, Satanem. Jako víra je tento dualismus již vyhaslý, ale najdeme ho v židovství, křesťanství i islámu. Zarathuštrovo učení nebylo ve starověké Indii neznámé. V několika částech Rig Védy se hovoří o Džaruthovi. Tyto odkazy ale nejsou lichotivé. Mimoto mágové této nauky následovali písma, která jsou v určitém smyslu opačná k Vedám. Tedy další odklon od původní nauky. Ku př. zoroastrijské písmo (Koršed Jašt 4) předepisuje uctívání slunce. A podobně i ve starém Egyptě byl uctíván bůh slunce.

Také story o potopě světa má védský původ. Zde loď přistála na úpatí Himalájí. Mimoto ve Vedách jsou popisovány potopy různé intenzity. Potopa nebyla pouze jedna jediná. Západní věda postupně zjišťuje, že její chápání historie je z velké části pouhá spekulace. Již dříve jsem se zmínil o řece Sarasvatí, jejíž existence byla západní vědou popírána. Satelitní snímkování však její existenci potvrdilo a současná archeologie nachází stovky sídlišt kolem jejího původního toku.

Jaký to má vztah k naší současnosti? Nastupující generace se neučí praktickým věcem Kupř.:že páry mají tvořit osoby se stejnou povahou, což je velmi významné. Ve staré Indii byli oddáváni chlapci a dívky se stejným založením, aby byli spolu štastni. Ve Vedách je analyticky popsáno uvědomělé rodičovství a proces těhotenství. Budoucím rodičům je podrobně vysvětleno jak se rodí zdravé a dobré děti. Tomu však předcházela ranná výchova od pěti let, kde se utvářel dobrý charakter dítěte a pubescenta. Srovnejte se současností, kde jsou naše děti učeny rozvíjet smyslový požitek již od mateřské školky. Naši puberťáci nejraději sledují porno. Právě takto vzniká varna sankara, to jest nekvalitní populace. V Bhagavad-gítě je řečeno, že člověk posedlý touhou po smyslovém požitku je jako slepý a zbavený všeho zdravého rozumu. Když člověka příliš přitahuje smyslový požitek, ztrácí veškerou inteligenci a zapomíná, že také ponese následky. Opět Qui bono?

Ateistické pojetí života zabíjí lidskou civilizaci, protože v něm chybí poznání o pokračová...Automaticky kráceno

219379

15.5.2010 14:45

RE: Moc otcovská?

quido2 81.?.?.?

Reakce na 219379

dokončení:
Ateistické pojetí života zabíjí lidskou civilizaci, protože v něm chybí poznání o pokračování věčného života.

Mohl bych pokračovat vědeckým důkazem, že materialistická věda nemá žádný důkaz, že život vznikl z roztavené protoplazmy, pouhou vzájemnou reakcí prvků.

219380

15.5.2010 18:18

RE: Moc otcovská?

Stan 91.?.?.?

Reakce na 219380

hezka sbirka nabozenske magoriny, mam pro tebe male tajemstvi, lidska inteligence je vrozena, pouze urcite navyky jsou pozdeji ovlivneny okolim. Jinymi slovy, ano dedicni idioti jsou manipulovani ten zbytek tech stastnejsich se manipulovat nenecha, je to tak rozhodne lepsi nez kdyby tomu bylo opacne. Pokud se tedy citis manipulovan, asi to bude mit duvod. [chechtot] [chechtot] [velký smích]

219386

15.5.2010 19:25

RE: Moc otcovská?

quido2 81.?.?.?

Reakce na 219386

Ach jó, opět osvícenec. Náboženská magorina. Proč se tak schazuješ inteligente. V roce 1997 se sešli v Kalkatě přední vědci a učenci. Byl to již druhý světový kongres zabývající se vědou a náboženstvím. O tom je vydána kniha:"THOUGHTS ON SYNTHESIS OF SCIENCE AND RELIGION". Kdo je tedy idiot se dozvíš po prostudování této knihy. Po případě jim můžeš sdělit, já to již vím, že jsou dědiční idioti. Tak do toho, ty slušný inteligente.

219395

15.5.2010 20:36

RE: Moc otcovská?

Stan 91.?.?.?

Reakce na 219395

ale jdi detino, nekteri lide pouzivaji vlastni rozum, jini na to potrebuji cizi knihu, podloz si s ni kredenc, "vedce". [chechtot] [chechtot] [chechtot]

219396

15.5.2010 21:46

RE: Moc otcovská?

quido2 81.?.?.?

Reakce na 219396

Člověče,ty bys mohl rozdávat záštiplnost a zlomyslnost. Pouze ubohý hlupák a darebák může nazývat duchovní nauku Véd magořinou. Tvoje vlastní slova tě odhalují, není třeba cokoli dodávat.

219400

15.5.2010 21:54

RE: Moc otcovská?

Stan 91.?.?.?

Reakce na 219400

uklidni se drobecku, jak vidim pro pravdu se lidi zlobi, zda se ze bez te knihy si ani neumis zavazat tkanicku, tak uz to byva u tech chudaku manipulovanych. Nemam ale v umyslu te dale postuchovat asi bys to nerozdychal [chechtot] [velký smích] [chechtot]

219401

15.5.2010 23:20

RE: Moc otcovská?

quido2 81.?.?.?

Reakce na 219401

Nemůžeme si vybírat. Patříš ke skupině diskutérů jako blahé paměti Texasčízek, Ros Hedviček a další chudí duchem, avšak oplývající sprostotou. Podívej se, tebe rozdýchám úplně lehce, právě proto, že nemáš žádné parametry, žádné argumenty, nic co stojí za uznání.
Odpovídal jsem ti s ohledem na další diskutující, kterých vážím.
Přesto ti udělám radost. Nebudu na tvoje další ubohosti již dále reagovat.

219405

16.5.2010 22:30

RE: Moc otcovská?

steve 70.?.?.?

Reakce na 219405

Quido2 - nereagovat je velice moudre rozhodnuti !!, .. uz zase prilezaji ... [mrknutí jedním okem]. navedl jste me na tu "vedstinu" a mirne se v tom hrabu. Dekuji !! nedejte se zviklat !! [mrknutí jedním okem]

219468

16.5.2010 23:14

RE: Moc otcovská?

quido2 81.?.?.?

Reakce na 219468

Pane Steve 70. Nebudete zklamán. Nečetl a nestudoval jsem v životě nic krásnějšího, než Bhagavad-gítu takovou, jaká je, a překrásnou puránu Šrímad-Bhágavatam. Věřte mi, že vás tato literatura uchvátí a bude vás provázet až do konce života, nadčasovou moudrostí a praktickými radami. Mimoto, védská literatura obsahuje vědomosti všech vědních oborů, proto takový zájem významných vědců a učenců. Budete překvapen!

Pokud bych mohl poradit, tak vám doporučuji kupovat tuto literaturu pouze od ISKCON. Informace obdržíte na adrese BBT,P.O. Box 101, 152 00 Praha 8, nebo Centrum pro védská studia ISKCON, Jílová 290, 155 21 Praha 5-Zličín Mimoto, jestliže žijete mimo Prahu, tak v každém velkém městě má ISKCON prodejny této literatury.

Snad nejdůležitější ale je, že tato literatura je původní a nezkreslená. Vychází z původních sanskritských textů bez pozdějších příměsí a změn.

Zdraví Quido2

219474

16.5.2010 23:20

RE: Moc otcovská?

steve 70.?.?.?

Reakce na 219474

!! VELICE DEKUJI !! za informace !!!

219476

16.5.2010 23:39

RE: Moc otcovská?

quido2 81.?.?.?

Reakce na 219476

Za málo, rádo se stalo.

219481

20.5.2010 22:34

RE: Moc otcovská?

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 219474

"Snad nejdůležitější ale je, že tato literatura je původní a nezkreslená."

S tímto bohužel nesouhlasím. Je tendenčně překládaná, a dokonce dochází ke korupcím textu vkládáním nových pasáží. Nedávno jsem viděl příklad krišňácké modifikace původního textu Mahábháraty(mohu doložit fotokopií).

Navíc, v centru pro védská studia nikdo nikdy žádnou védu (myslím zde 4 hlavní) nečetl (sám název je značnou dávkou klamu pro nepoučené), ani nestudoval, protože za Védy se zde vydává kanonizovaný korpus Bhagávátamu(což je třeba oproti RgVédě rozdíl několika staletí), Bhágavadgíty a několika schválených upanišad (pouze 14 z existujících 108, jak ostatně hlásá sama stránka www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie) a soudobými autoritami napsaných komentářů, které se omílají stále dokola, a říká se tomu poznání (včetně vsouvání Krišny naprosto do všeho, aby člověk přestal bezpečně rozlišovat a přemýšlet).

Sanskrtské slovníky a védské texty nepodléhající kanonizaci zakladatelem ISKCONU Šrílou Prabhupádou a jeho následovníky se naopak oddaným zabavují, aby nedošlo k interpretačním odchylkám od sektářského výkladu.

Ještě štěstí, že vaišnavové nejsou jen ISKCON, jak se tato tradice snaží prezentovat. Spolu s misionářským úsilím, tak hluboce vzdáleným původnímu duchu védských nauk a jejich systému předávání dharmy, se mi jeví nevěrohodnou již od samého počátku, kdy jsem se s ní setkal poprvé. Následující bádání na toto téma a diskuse s nesektářskými vaišnavy mi daly plně za pravdu.

Není všechno zlato co se třpytí. Jídlo mají dobré, ale do knih bych jim nenahlížel, existují mnohem lepší zdroje k poznání Sanátanadharmy. Pravda, méně na očích, bez vnější pompy, lesku a obcházejících obchodníčků s knihami, ale existují. [cool]

219789

21.5.2010 15:06

RE: Moc otcovská?

quido2 81.?.?.?

Reakce na 219789

Zdravím vás.
Já osobně si vás vážím, protože hodnoty člověka se poznájí podle toho jak mluví, respektive co píše.

Vy,jak jsem poznal, máte vynikající západní vzdělání. Pro posuzování védské literatury to však nestačí. Je třeba začít s jejím studiem.

Posuďte. Před Kalijugou existovala pouze jedna Véda. Lidé (rišiové) té doby, byli schopni si pamatovat celé učení bezchybně. V každé juze upadá kvalita člověka, jeho hodnoty a inteligence, proto došlo na začátku Kalijugy (více jak před pěti tisíci lety) k rozdělení Vedy na čtyři. Mimoto byla napsána Máhábhárata pro méně inteligentní populaci. Zbytky této schopnosti pamatovat si, jsem zaznamenal když jsem byl chlapec. Tehdy nám přednášel jeded pán z patra knihu: Nikola šuhaj loupežník. Trvalo to několik hodin.

Mimoto, další významní rišiové jako: Gautama, Kánada, Jaimini, Kapila, Aštavakra, předložili svoje filozofické směry, které se liší od původní verze. Kála=čas vykonal své. I učenci považují zoroastrismus za původní vzor západního náboženství, i přestože jeho písma nejsou přímo semitská. Ve skutečnosti jsou psána jazykem blízkým sanskritu. Jméno Irán se pojí se sanskritským Arja.Jima připomíná Jamu,byl vládce podsvětního nebe. Jako je Jama ve Vedách synem Vivasvána, Jima je synem Vivanghanta. V jednom bodě Západ přijal něco, co Indie odmítla, což poukazuje na hlavní rozdíly mezi západní a védskou teologií. Toto spojení je vidět v Zoroastrismu, který propojuje západní náboženské dědictví a védskou dharmu.Zoroastrismus je dávná doktrína "teologockého dualizmu" propagovaná v Persii, přesně neznámo kdy, prorokem Zarathuštrou. Jako víra je tento dualismus již vyhaslý, ale najdeme ho v židovství, křestanství a islámu.

V současné době je mnoho tak zvaných mystiků a odborníků duchovní nauky. Ve skutečnosti nemají žádnou cenu. Pouze matou laickou veřejnost. Příkladem je sánkhjová filozofie Sří Kapiladeva.. Musíme vědět, že existují dva Kapilové. Mnohem později přišel se svou ateistickou sánkhjou podvodník, který se jmenoval také Kapila. Tato jeho filozofie, přestože je bezcenná, je rozšířena na Západě a je studována v akademických kruzích, zatímco původní filozofie pravého Kapily je téměř neznámá.

Sánkhjová filozofie pravého Kapily analyticky popisuje a vysvětluje vše co souvisí s transmigrací duše. V současném věku, i vysoce postavení profesoři a vzdělaní lidé věří, že příští život neexistuje a že všechno v tomto životě skončí. Šríla Prabhupáda říká: Jaké rady mohou takoví hlupáci a darebáci dávat? Přesto se vydávají za učence a profesory.

Jsem přesvědčen, že pouze nezaujatý postoj nás osvobodí. Je tedy třeba začít studovat Vedy. Má se začít od Bhagavd-gíty, takové jaká je, a pokračovat Šrímad-Bhágavatamem. Takže zde bych chybu neviděl.

219841

21.5.2010 16:30

RE: Moc otcovská?

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 219841

Vy jste asi vůbec nepřečetl, co jsem napsal.

A zkuste napsat něco ze SEBE. To je pro mě podstatnější, než naučené fráze od Šríly Prabhupády.

[mrknutí jedním okem]


Před Kalijugou existovala pouze jedna Véda.

zdroj?

Musíme vědět, že existují dva Kapilové.

zdroj?

Pozn.:Jsem přesvědčen, že pouze nezaujatý postoj nás osvobodí.

Má se začít od Bhagavad-gíty...

Šríla Prabhupáda říká: Jaké rady mohou takoví hlupáci a darebáci dávat? Přesto se vydávají za učence a profesory.
Koukám na tu nezaujatost jako puk.

[cool]


"Je tedy třeba začít studovat Vedy."

Určitě už byste měl začít, máte nejvyšší čas.


tady se dá leccos najít, jednou ročně obrovský knižní trh v Kalkatě
---

zde pohodlně online nákup:

RgVéda Samhita
SámaVéda Samhita
ShuklaJadžurvéda(bílá verze)
ÁtharvaVéda Samhita

One Hundred Eight Vedic Upanisads (Vol. 1)
One Hundred Eight Vedic Upanisads (Vol. 2, Pt. 1)
The thirteen principal Upanishads

Ideál je samozřejmě číst texty v originále ( Védy psané védštinou, na rozdíl od ostatních textů psaných kodifikovaným sanskrtem), ale tato schopnost se dostaví až časem, po velké píli.

Astadhyayi of Panini
Devavanipravesika /An introduction to the Sanskrit Language

Sanskrtských gramatiků je však více

Další si jistě najdete sám. Eposy, purány a jógovou Bhágavadgítu které se tu snažíte protlačovat, si nechte na chvíle oddechu [cool] Za pět, deset let se ozvěte, jak se daří a uvidíme [cool]

219847

21.5.2010 19:26

RE: Moc otcovská?

quido2 81.?.?.?

Reakce na 219847

ad 1) Zdroj informace je ze Šrímad-Bhágavatamu
ad 2) Musíme vědět,že existují dva Kapilové
Zdroj:Učení Šrí Kapily syna Devahúti
Vytiskla severografie Most (1994)

Védská duchovní filozofie je tak rozsáhlá a sofistická, že začátečník snadno zabloudí. Pak jsou zde personalisté a impersonalisté. Máyávadíni jsou zastánci neosobní filozofie, kteří si myslí, že Absolutní nemá v konečném smyslu žádnou podobu a že živá bytost je jako Bůh. Máyavádský filozof též nerozlišuje mezi Nejvyšší Duší a individuální duší. Máme se proto vyvarovat jakémukoli výkladu Vedánty od máyavádínů.
Máyavádští filozofové sice říkají,že hmotné stvoření je iluzorní, ale ve skutečnosti tomu tak není- je skutečné, pouze představa, že vše patří lidem je klamná. Zásadním omylem máyávádínů je meditace o prázdnu, která není ničím jiným než moderním výmyslem vynalézavého mozku spekulanta. Bhakti-rasámrita-sidhu (1.2.256)

Tato naše planeta,tento hmotný svět je skutečný, ale je pomíjivý, jako vše hmotné. Máyávadíni též chtějí,aby vše bylo neosobní či prázdnota. Živá bytost nemůže být charakterizována prázdnotou, vždy musí něco vlastnit.Máyávádští filozofové se chtějí zbavit osobní existence, nemít smysly ani mysl, ale to není možné. Živá bytost musí žít, mít touhy ambice atd. Ty však musí být očištěny, aby mohla toužit duchovně a mít duchovní ambice, prosté hmotného znečištění.

Oddaný, tedy opak máyávadínů, chce dosáhnout duchovní úrovně seberealizace dle učení pravého Kapily- to je původní duchovní nauka v systému parampary.

Je proto doporučeno začít Bhagavad-gítou a pokračovat Šrímad-Bhágavatamem, který má dvanáct zpěvů a je postgraduálním studiem pro pochopení Bhagavad-gíty, v překladu Šríly Prabhupády. A nedivím se,že je u máyávadínů v nemilosti.Je totiž personalista.
Já jsem také personalista. Je pochopitelné, že Prabhupáda je pro mne hluboce respektovaným autorem. Také si nemyslím , že mám na to, abych v duchovní nauce přispěl něčím novým. To je utopie mnohých. O tom svědčí přes 20 000 sekt a sektiček. Všechny jsou zbytečné! Nemohu tedy něco svého přidat. Držím se autoritativní metody, ověřené tisíciletími. Na druhé straně nikoho nenutím, aby se mnou souhlasil. Ať se každý drží své víry ve které vyrostl a byl vychováván, pokud se řídí zákony Boha žije dobře.

Za pět dest let budu milý pane Médo už na druhé straně. Takže se určitě neozvu.

219856

21.5.2010 19:34

RE: Moc otcovská?

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 219856

"Držím se autoritativní metody, ověřené tisíciletími."

Pokud vím, Šríla Prabhupáda nežil před tisíciletími, ale několika desítkami let. Jeho metoda tradicím neodpovídá, zavádí nové přístupy, jak jsem již uváděl (modifikace textu, kanonizace jen určitých písem, misionářský přístup, tendenční překlady).

"Za pět dest let budu milý pane Médo už na druhé straně."

Za pět deset let budete stále zde, možná rozčarován, možná šťastný, ale určitě ne na druhé straně. Bude Vás sem poutat právě ona autorita, kterou zhusta citujete a nedokážete odhodit. [cool]

219859

21.5.2010 19:37

RE: Moc otcovská?

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 219856

"Také si nemyslím , že mám na to, abych v duchovní nauce přispěl něčím novým. To je utopie mnohých."

Právě proto zůstanete dásou, otrokem. Dokud si neuvědomíte, že ten potenciál ve Vás je.

Je pak marné bojovat proti jakémusi NWO, když jedno prabhupádovské NWO už stavíte.

219860

16.5.2010 10:57

RE: Moc otcovská?

lesov 89.?.?.?

Reakce na 219386

"...hezka sbirka nabozenske magoriny..."
Nebudu se divit, že nezvládáš "hackycarky" ale asi toho nezvládáš víc. Můžeš mi prosítebe říct, kde se ti v hlavě vyrojila ta citovaná věta?! Já jsem v tom článku zaznamenal jen tvrzení, že náboženství existuje a že je ho víc druhů.
Asi umíš číst i mezi řádky, to je dobře, jen to musí být zase z toho samého textu a ne z nějakého jiného, který jsi četl dřív a někde jinde. [mrknutí jedním okem]

219422

16.5.2010 18:31

RE: Moc otcovská?

Stan 91.?.?.?

Reakce na 219422

je hezke ze zde mame alespon nekoho kdo zvlada hacky a carky, asi na ne budes specialista, pocitam ze si je zavarujes na zimu. Tim ale zrejme tve rozpoznavaci schopnosti konci, nejak ti totiz uslo, ze muj vyrok se nevztahuje na obsah clanku, nybrz na prispevky vytecnika s nickem quido2. Nenech se ale vyrusovat ve tvem "intelektualnim" rozletu, nikdo jiste neocekava abys pochopil, ze existuje spoustu lidi kteri ziji v cizine a jsou proste zvykli na jiny keyboard, prepnout na cesky layout neni nejmensi problem, je to pouze otazka zvyku. Pokud ovsem tva mentalni kapacita na rozlusteni textu bez diakritiky nestaci, dej mi vedet, udelam pro tebe extra vyjimku. Mas-li vazne starosti o to co ja zvladam, uvolni se, nerad bych aby to s tebou seklo. [chechtot] [chechtot]

219443

15.5.2010 22:35

RE: Moc otcovská?

Jones 67.?.?.?

Reakce na 219380

Védy, nevédy... copak náhodný vznik života z vzájemné reakce prvků v roztavené protoplazmě se nějak vylučuje s existencí Boha?

Je snad náhodný vznik rakoviny v rozporu s existencí lidského těla? [mrknutí jedním okem]

219403

15.5.2010 23:57

RE: Moc otcovská?

quido2 81.?.?.?

Reakce na 219403

Buňka má velice komplikovanou strukturu.Například bakterie,když se na ni budeme dívat jako na stroj,je mnohem komplikovanější než to,co lidé kdy sestrojili. Ani nemůžeme zcela porozumět tomu,jak je buňka komplikovaná.Když si vezmeme za příklad ten nejdokonalejší počítač moderní doby, v porovnání s jednoduchou bakterií je ničím.Když se podíváme na buněčnou stěnu,spatříme komplikovanou strukturu i na úrovni molekul.Navíc bunka roste, takže i buněčná stěna se tomu musí přispůsobovat. Navíc specifické molekuly uvnitř buňky plní důležité životní funkce. Dále buˇka pomocí určitého enzymu seká malé části původní DNA (nikdo ve skutečnosti přesně neví,jak k tomu dochází),zároveň si hlídá,aby se konce odseknuté části neotočily,a postupně vytváří nový řetězec. Lidé by nebyli schopni zkonstruovat takový stroj.
To je pouze úvod do tajemství evoluce. Abych to zkrátil,věda nedokáže vysvětlit jak buňka vznikla. Abychom porozuměli životu,musíme uznat existenci nefyzikální inteligence. Musíme se podívat za hranice hmoty. Bohu neporozumíme pouze studiem hmotných elementů.

Prostě život vznikl ze života a né z roztavené protoplazmy. Materialisté nakonec dalším vývojem dojdou k tomuto poznání a budou muset uznat existenci nefyzikální existence, neboli Boha.

219407

16.5.2010 8:03

RE: Moc otcovská?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 219403

A jak to proboha víte, že rakovina vzniká "náhodou" ? [překvapení]

219411

16.5.2010 11:08

RE: Moc otcovská?

lesov 89.?.?.?

Reakce na 219411

To by bylo něco, co...?!
"Pane doktore, já kouřit nepřestanu, vždyť rakovina vzniká náhodou, jak už teď všichni víme". [velký smích]

219425

16.5.2010 11:20

RE: Moc otcovská?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 219425

Ono i to kouření (pokud je závislostí) je jen somatický projev psychické poruchy. Ta psychická a následně somatická porucha ale není náhoda, je důsledkem porušení rovnováhy organismu. A je v možnostech každého, aby onu rovnováhu hledal a postupně nacházel.

219428

16.5.2010 11:04

RE: Moc otcovská?

lesov 89.?.?.?

Reakce na 219403

"Je snad náhodný vznik rakoviny v rozporu s existencí lidského těla?"

Pokud budeme uvažovat, že vše se odehrává jen v naší mysli a i ta je potom virtuální (něco víc než Matrix), pak je dost divné, že existuje nějaké tělo, potažmo rakovina...! [smích]
Myslím, že nic z toho neexistuje, všechno je jen sen. [cool]
(Ale hodně vošklivej) [velký smích]

219423

16.5.2010 22:57

RE: Moc otcovská?

Lin 85.?.?.?

Reakce na 219379

Zdravím vás a díky [smích] Vůbec vaše povídání nevidím jako "náboženskou magořinu" (viz pan Stan, co si tu pod námi postavil stan a krom sdělení o magořině nesdělil nic víc).
Neopírám se o žádnou nauku, jen jsem nesouhlasila s autorem, který přisuzuje neutěšené rodinné vztahy současnosti feminismu. Podle mého jsou kořeny jinde a dost to souvisí s vaším posledním odstavcem. A protože jsme v Evropě nejvíc ovlivněni křesťanstvím (tedy přesněji řečeno katolickou církví), uvedla jsem, jak moc se na chaosu mezi mužem a ženou podílela.

Píšete jednu moc závažnou informaci - a to - že páry mají mít stejnou povahu. Upřesnila bych: ne povahu, ale mají být stejnorodí. Ona se tahle informace objevuje i v křesťanském učení, ale byla překroucená. Viz "manželství uzavřené před Bohem" a "co Bůh spojil, člověk nerozlučuj". Spojené může být jen to, co k sobě patří, tj. stejné, na stejné úrovni. I v současnosti najdete "rady" psychologů, že by partneři měli mít stejné zájmy. Vůbec to není o zájmech, to jen páni psychologové špatně interpretují. Je to zas o stejnorodosti, laicky by se dalo říct - o stejné životní filosofii a hodnotách. Můžu mít klidně partnera, který bude mít naprosto odlišné zájmy, koníčky - a přesto vytvoříme spokojený pár. Pokud se ale bude lišit náš "pohled na svět", bude odlišný náš hodnotový žebříček a životní priority, je to v háji a nedomluvíme se nikdy, protože toho nebudeme schopní.
Na světě je moc lidí (v mém případě tedy mužů [smích] ), kteří mi budou sympatičtí. Míň je těch, kteří mě budou fyzicky přitahovat. Ještě míň je těch, se kterými si k té fyzické přitažlivosti budu ještě i rozumět. A málo těch, se kterými můžu vytvořit spokojený pár, protože k sobě budeme pasovat jak hodinový strojek.
Nakousl jste pro mě moc zajímavé téma, ale prostoru je tu k němu málo. Omlouvám se za neucelené myšlenky, chtěla jsem toho napsat hodně a pak zjistila, že se to sem nevejde, takže jsem zkracovala.

219471

16.5.2010 23:36

RE: Moc otcovská?

quido2 81.?.?.?

Reakce na 219471

Paní Lin, i já děkuji. Psal jsem to pro všechny inteligentní zvědavce, ne proto abych na sebe upozornil, ale proto, že jedeme s kopce. Tak aspoň my Češi a Moraváci, abych někoho neurazil. Já sám jsem Moravák a vím, jak třeba Brňáci jsou často frňáci. Nemám rád takové rozmíšky. Je nás málo a nemůžem svět změnit, avšak nesmíme se nechat oblbovat. Korporátní masmédia na tomto zadání tvrdě pracují dnem i nocí.

Vaše myšlenky mě těší, cítím z nich upřímnost. A jenom pro zajímavost. Mám přítele podnikatele, který se psychicky složil. Psychiatři mu nepomohli. Pomoc přišla od senzibilky, takové drobné subtilní ženy. Popsal toto léčení následovně. Stál jsem proti ni a viděl jsem ji jako v bílé mlze. V zápětí přišlo velké uvolnění. Dodnes je v pořádku.

Zdraví Quido2

219480

16.5.2010 23:50

RE: Moc otcovská?

Lin 85.?.?.?

Reakce na 219480

Já děkuju vám, pane Quido a jsem moc ráda, že jste tady. Vaše povídání jsou mi hodně blízká, rozumím jim a tak vím, že i "myslíme podobně", což mě moc těší.
Vámi popsaná příhoda je přesně o tom, co jsem chtěla taky napsat a nevešlo se mi to. To, že ženy (myslím tím skutečné ženy) dobře vědí, v čem je mužova síla a v čem jejich vlastní. A nikdy by je ani na okamžik nenapadlo se "hrabat" do oblastí, které jim "nesluší". Díky moc ještě jednou [smích]

219484

15.5.2010 21:07

RE: Moc otcovská?

fist.of.heaven 213.?.?.?

Reakce na 219372

ve skutečnosti problémy dnešního světa souvisí s tím,že žijeme ve skrytém matriarchátu...což je pochopitelné, ženy mají velký vliv již na děti a jejich formování.dříve se chodilo do světa, později na vojnu.dneska se každý drží máminy sukně i po svatbě.žena nemůže nikdy vychovat muže.v zásadě ani muž.to musí udělat život a on sám, vlastním přičiněním.to že dneska všichni jenom stojí v koutě a čekají co se bude dít a nemají vůli, odvahu a rozhodnost k činům to je právě jeden z příznaků skrytého matriarchátu.s tím, jak se drolí morálka postavená na tisíciletých křesťanských základech se vynořují z minulosti různé pohanské kulty, které jsou z 99% matriarchální...přístup žen ke světu je naprosto odlišný od mužů.ženský element je tu k udržování setrvačnosti a mužský je hlavní silou pokroku.všechny matriarcháty dopadli stejně.na začátku přinesly rozvoj tím, že zablokovali určité sváry vycházející ze soupeření a uvolnili tuto promrhávanou energii.jenomže hned poté se všichni vzdali úsilí a jenom se snažili doslova urvat co mohli z toho, co nashromáždili generace před nimi mocí oběti.to je klíčové.žena se brání oběti.není schopna akceptovat, že pokud chce něco získat, musí i něco objetovat.v matriarchátu bylo na začátku dobře.jako když si půjčíte peníze a kupujete si co chcete.ale když došlo na placení účtů, tak se začalo vše hroutit.a přes naprostý chaos, který byl důsledkem většinou nastoupil patriarchát ve svém krajním působení a doslova převálcoval vše staré.většinou i s pálením knih a čarodějnic, bořením chrámů apd. ženám je velmi proti mysli (míním proti jejich pravé přirozenosti)pořádek, systém a osobní zodpovědnost...ženy a děti jsou obrazem doby.jsou velmi vnímavé a prakticky nemají žádnou takovou možnost jako muži oprostit se od prostředí. prostředí a doba na ně má naprosto dominantní vliv.jaká doba, takové ženy a mládež.v dobách, kdy se na určité věci dbalo, byli ženy příkladné. protože si lidé byli dobře vědomi jejich temmného prazákladu.který je třeba zušlechtit a doslova "infikovat pozitivně". jestliže se však tato pozititivní indoktrinace zanedbá, začínají se v ženách, zvláště davově, proubouzet jejich temné stránky. vzívání matky živitelky, kálí apd. to je ženský kult.vzývání čiré energie. která je temná, nevědomá a ve své podstatě destruktivní. proto je třeba ji štípit, stejně jako mladý stromek.pokud se to nedělá, je těžké ji osedlat.protože se velmi brání zodpovědnosti, systému a jakémukoliv omezování (obraz dnešní doby), které je ovšem nutné pro fungování jakékoliv společnosti.matriarchát proto nutně vede k nerovnostem a jakési sektě nadlidí, kteří se ničím neomezují, natož morálkou, ale za cenu toho, že zbytek populace je bezcenná lůza...ale toto je na dlouho.jestliže vás opravdu tato věc zajímá, zkuste o tom přemýšlet...Automaticky kráceno

219397

15.5.2010 21:10

RE: Moc otcovská?

fist.of.heaven 213.?.?.?

Reakce na 219397

tohle bylo na slečnu nebo paní s poetickým nickem lin [smích]

219398

19.5.2010 3:13

RE: Moc otcovská?

p. 125.?.?.?

Reakce na 219398

...bez tolerance neni zvance...paNESTVORA dejte si kafe a nedrete se tak s tou cenzurou / ve skole me ucitele,reditele,profesori a inspektori stale osobne a i fyzicky i jinak napadali a taky netolerovali a vubec jsem obeti systemu /muzete mi poslat muj posledni prispevek zpet??/Dekan

219633

16.5.2010 10:01

RE: Moc otcovská?

lesov 89.?.?.?

Reakce na 219397

Zajímavé postřehy, nebyl by nějaký odkaz na článek-studii, zabývající se v širších souvislostech těmito, Vámi zmiňovanými aspekty?
To, že jsou ženy jiné než muži jsem si všiml [smích] a to, že jejich názory, postoje a potřeby mohou mít destruktivní vliv na rodinu, potažmo společnost jsem viděl na vlastní bulvy, ale chtělo by to nějaký hlubší a ucelenější vhled do problematiky. Obecně se tvrdí v poslední době, že matriarchát byl lepší, stručně řečeno. No, lepší, jak můžeme vůbec říct, že je něco lepší nebo horší. Záleží kdo to říká a z jakého úhlu se na věc dívá. Obecně a z principu duality bude vždycky nic lepší než něco... [smích]
Já bych to s tím "temným prazákladem" (navzdory všem špatným zkušenostem) neviděl tak černě. Prostě je třeba tu "anarchii" včas zpacifikovat (pár přes držku či na zadek by to mělo spravit) bez ohledu na konvence. Musí to být pravda neb mi bylo "vyčteno před závorku", že jsem tak nekonal a to samotnou "hříšnou to nádobou a zdrojem temné síly". Tak kde bychom se dozvěděli více? Děkuji.

219415

16.5.2010 20:24

RE: Moc otcovská?

fist.of.heaven 213.?.?.?

Reakce na 219415

měl jsem včera problém s připojením.takže jsem se hned odpojil a i s s výše uvedenou reakcí jsem měl velké problémy.a taky jsem se do toho nechtěl pouštět.je to téma rozsáhlé a závažné a formát diskuse rozhodně nemůže ani zčásti naplnit potřebu se mu seriózně věnovat.i tak rozhodně vím,že můj příspěvek může být vnímán jako jednostranný.to v zásadě je.jednak měl být reakcí na lin a vůbec podobné ohlasy ohledně prosazování určitých stereotypů.a vždy každá diskuse o jakémkoliv problému je jednostranná.védy říkají neti-neti.ani tak ani tak.takže ať řekne kdokoliv cokoliv, dá se to uchopit a zkritizovat.pravda je před slovy, řekl někdo. k vaší žádosti: nemyslím,že by se tím někdo seriózně zabýval.a pokud ano, ne ve veřejné studii.takže nezbývá než sbírat střípky a syntetizovat a hlavně použít oči a rozum.to se pak dějí věci...ať tak či onak, myslím,že se vezeme z kopce a to na všech frontách.a už se to jentak nedá zastavit.už zbývá opravdu jen to, být připraven [smích]

219452

16.5.2010 22:01

RE: Moc otcovská?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 173.?.?.?

Reakce na 219415

Problematika moderního feministického ženství se (dost svérázným způsobem) řeší na tomto blogu:

http://alien.bloguje.cz

Pokud se nenecháte odradit jeho formou a prostudujete zejména starší příspěvky, tak vás to určitě obohatí.

219467

16.5.2010 23:28

RE: Moc otcovská?

Lin 85.?.?.?

Reakce na 219397

Čchanová mniška Lin-ti zdraví [smích] A není z toho vašeho povídání zrovna moc moudrá... Nějak jsem z toho pochopila, že ženu je třeba jako "temný prazáklad zušlechtit". Už vůbec nerozumím tomu "je těžké ji osedlat, protože se velmi brání...". Není vaše občanské jméno sv.Augustýn? [oči v sloup]
Tak předně - nevidím ten "skrytý matriarchát". Ženy mají vždycky na děti velký vliv a to, že jsou na ně dost často patologicky vázané, je důsledkem mužova počínání. Nedostatek lásky ze strany muže, víte? Takže žena pak veškerý svůj cit "investuje" do dětí, protože muž o něj nestojí.
Diskutabilní je i muž coby nositel pokroku. Chce se mi napsat jiné slovo, dost podobné, bylo by příhodnější, ovšem...asi bych to schytala. Takže - pokud vím, muž dosahuje svých "světských" úspěchů také díky své ženě, která mu tvoří "odpočinkové" podmínky, tj.zázemí. Ženy takové ambice nemají. Dnešní muž je ochablý a slabý a o to, aby vůbec fungoval, se stará žena. Ženy jsou fixované na vztah a o muže vlastně pečují. V tomto bezpečí, které si muž dokáže vynutit, se pak může věnovat budování konkurenčních systémů, bojovat o prestiž a o moc.
A jasně, jsem si vědomá, že není žena jako žena. Stejně tak není muž jako muž. Váš popis "nezodpovědnosti žen" nesdílím, ale asi máte takové zkušenosti. Já ne. [smích]

219478

16.5.2010 23:47

RE: Moc otcovská?

steve 70.?.?.?

Reakce na 219478

Lin - jak napsal jeden pisatel zde, - ve smyslu nazorovych rozdilu na Zvedavci: souzni=genius, nesouzni=idiot ...
.. Vas pohled mi souzni, jste genius. A ja taky. Na potvrzeni teto pravdy uvedu jeden fakt:
.. muj deda - 9.kveten 1945: .. armada bez fyhrera je na nic. A chlap bez hodne zenske je na tom jeste hure .., tak pujdeme domu, Marenko ..

219483

16.5.2010 23:59

RE: Moc otcovská?

Lin 85.?.?.?

Reakce na 219483

Asi tak, Stýví... váš děda byl moudrý muž a babička moudrá žena.
Pár má být o spolupráci a vzájemném respektu. O nic víc nejde. Jakmile je to o šulení a "kdo z koho" - nebo dokonce o "osedlání", pak je z toho vždycky průšvih.
Dobrou noc [smích]

219485

19.5.2010 6:49

RE: Moc otcovská?

abc 89.?.?.?

Reakce na 219372

Lin, čo by ste povedali na nižšie uvedenú hierarchiu usporiadania vzťahov a kompetencií medzi mužom a ženou, tak ako ich dal napísať náš Stvoriteľ v Biblii:
"Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou muža je Kristus, hlavou ženy je zase muž, a hlavou Krista je zase Boh." - 1. Korinťanom 11:3
Inými slovami je tu opísané vedenie prostredníctvom hlavy, alebo kto má ku komu vzhliadať o vedenie. Tak si to prial náš Stvoriteľ. To že muž uplatňuje svoje postavenie často neadekvátne vyplýva z toho, že sme sa ako ľudstvo vybrali zlým smerom od Boha k nezávislosti. Tá predstavuje slepú uličku, bezvýchodiskový stav, plný takých názorov, aké sa tu prezentujú.

Ďalej žena bola stvorená ako doplnok muža a tak sa stali jedným telom. Aby mohli spolu ako rovnocenní partneri fungovať aj v nedokonalom stave, určil im zákon lásky. Láska totiž nikomu neubližuje a keď ju niekto uplatňuje vzniká harmonický vzťah, napriek rozdielnosti v určení muža a ženy.

"Podriaďujte sa jeden druhému v bázni pred Kristom. Manželky nesch sa podriaďujú svojim manželom ako Pánovi, lebo manžel je hlavou svojej manželky, ako je aj Kristus hlavou zboru, on, ktorý je záchrancom tohto tela. Ale ako je zbor podriadený Kristovi, nech sú aj manželky svojim manželom vo všetkom.
Manželia, stále milujte svoje manželky, podobne ako aj Kristus miloval zbor a vydal sa zaň...Takisto majú manželia milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba, lebo nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živý ho a starostlivo opatruje, podobne ako Kristus zbor...nech každý jeden z vás miluje svoju manželku, ako sám seba, ale aj manželka nech má hlbokú úctu k svojmu manželovi." - Efezanom 5:25-33

Čo poviete na to, keby všetci muži a ženy dokázali uplatňovať takto svoje role v manželstve? Asi poviete, že im chýba motivácia a okolnosti to nedovoľujú, lebo život je o úplne inom. Ale nie je to naša duševná krátkozrakosť, ktorá nám nedovoľuje veci vidieť Božím pohľadom? Veď s istotou kráčame len na cintorín a aj tak nemáme pokoru, aby sme prijali Božiu pomoc a obrátili sa na svojej ceste k večnému životu, pre ktorý sme stvorení. Na svoju škodu si to väčšina ľudí neuvedomuje.

Ďakujem autorovi článku za jasný výklad blúdnej cesty, z ktorej sa poniektorí opäť vraciame späť k Bohu a jeho určeniu. Bez zákona nie je sloboda. Tam kde je láska, nie sú potrebné žiadne zákony. Zneužitie moci muža nad ženou a ženy nad mužom vzniklo, až po odmietnutí vedenia , ktoré dal ľuďom v raji. Tam nebol žiaden zákon, okrem jedného. Nesiahneš na právo Stvoriteľa, určiť nám prečo nás stvoril.

A na záver ešte jedna myšlienka Stvoriteľa, ktorej pochopenie prináša radosť zo života.

"Podobne vy, manželia , bývajte s nimi naďalej podľa poznania a preukazujte im česť ako slabšej, ženskej nádobe, lebo s nimi ste tiež dedičmi nezaslúženej priazne života... - 1. Petra 3:7

219639

20.5.2010 23:55

RE: nesmysly o krestanstvi

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 187.?.?.?

Reakce na 219372

no myslim , ze historie a theologie nejsou vasi silnou strankou. tak tedy apostolove byli pouze muzi a jejich pocet se nezvetsoval. dedicny hrich neni augustinova zalezitost, a kazdy clovek dle krestanstvi jej ma od pocatku sve existence.plete si ryzne veci.ale augustinova sexualni nenormalnost je jista. tomas akvinsky netvrdil nic takoveho jak uvadite, to bylo vylouceno uz pro velky pocet svetic a ucta k marii- matce bozi.
vetsina toho co jste napsal je nesmysl.

219793

26.5.2010 21:39

RE: nesmysly o krestanstvi

Lin 85.?.?.?

Reakce na 219793

Tak... přečtěte si o tom něco sám (sama), ano? Netvrdila bych nic, co bych neměla ověřené (přečtené). Četl/a jste něco od Akvinského?
Doporučuju si přečíst i něco z učení sv.Augustýna, když už píšete cosi o mých "nesmyslech".
Našla jsem vám cosi, čemu snad věřit budete. Katolický deník je pro vás dostatečnou autoritou?
TADY si klikněte a najdete tam něco málo, co Akvinský řekl.
A moc se pletete, že v počátcích křesťanství nebyly ženy - apoštolky. První z nich byla přímo učednicí JK - byla to Marie Magdalská. O další, apoštolce Júvii píše mj. i Pavel.

220240

15.5.2010 14:12

Zasadni problem

Kadlik 90.?.?.?

Zasadni problem vidim vtom ze se nas autor snazi presvedcit ze vymenou jednoho piramidalniho vladniho systemu za jiny piramidalni system vladnuti si nak pomuzeme nebo nas dokonce cekaji stastne zitrky neni tomu tak. Dokud jak bych to rekl neprozreme a nezmenime piramidalni system moci ale ne jenom system ale i svoje vlasti vnimani a jednani na holograficky system tak se kupredu k lepsim zitrkum nepohnem. Muzete otom vest spory muzete stim nesouhlasit ale to je tak vsecho co proti tomu muzete delat, teda krom toho se se probudite a zacnete hologracicky citit, myslet, jednat a vychovavat svoje deti.

219377

15.5.2010 18:07

Svoboda = Zodpovednost

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 93.?.?.?

Svoboda = Zodpovednost

219384

16.5.2010 10:16

RE: Svoboda = Zodpovednost

lesov 89.?.?.?

Reakce na 219384

A nebo:
Svoboda = Iluze [smích]

219417

16.5.2010 15:03

RE: Svoboda = Zodpovednost

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 219384

Na individualni urovni versus nejaka struktura? Individualni odpovednost je vynucovana dvema mocnymi mechanismy jednim je materialni restriktivni sila ve forme zakonu. A tim druhym je duchovni sila ve forme moralnich hodnot. A tak to funguje od "nejposlednejsiho" bezdomovce az po vrchol pyramidy. Ciste teoreticky, protoze jsou rovni a rovnejsi pred zakonem, ale presto i v nejvyssich levlech omezujici sila zakonu zesiluje predevsim tlak od ostatnich clenu mocenske elity, na ty co to uz "prehaneji". Mocenska elita z dlouhodobeho hlediska musi ctit zasadu, ze veskera kontrola zacina u sebe sama. Od tud pokud to ma fungovat zacina odpovednost moci. Moc a odpovednost musi byt jedno!!

Jestlize se prosadi tendence ve spolecnosti, ktere maji masovy vliv na upadek mravu nezadrzitelne se tento upadek siri i na vrchol pyramidy. Pokud dochazi k pronikani upadku shora, pak to muze skoncit padem Rima i treba francouzskou revoluci. Prijde na to, zda jsou vhodne podminky pro dekadenci v masovem meritku. A vhodne podminky pro dekadenci v masovem meritku dokaze vytvorit pouze vladnouci elita.

Jakykoliv sebeuslechtilejsi jedinec v tom zjednoduseni "svoboda=zodpovednost" bude pouhou malou kapkou v zasvinenem oceanu. Jinak receno spustit masovy upadek se vrati komukoliv zpatky na hlavu jako bumerang ve forme vlastniho moralniho upadku a de facto se jedna o proces sebevrazdy spolecenske struktury. System bud takove casti sve struktury semele na prach a nahradi je necim mene dekadentnim, ale hlavne zivotaschopnejsim pro fungopvani systemu jako celku. Pokud je zasazena prilis velka cast, tak dojde ke kolapsu systemu a neco noveho jetslize civilizace neni prilis technologicky pokrocila se zrodi z agonie chaosu vyvolaneho systemovym kolapsem. Muze to trvat i stovky let.

219431

16.5.2010 15:33

RE: Svoboda = Zodpovednost

Laskavý 88.?.?.?

Reakce na 219431

Je to správný názor, ale jaká je skutečná realizace.
Vždyť to krásně známe z doby minulé, kdy měla KSČ vedoucí úlohu ve společnosti, ale jak byl nějaký prů.er, tak se k tomu neznala!!! Stejné jako dnes - ODS u moci, ale za megazlodějny a levárny všeho druhu a na všech úrovních nenese žádnou, ani politickou odpovědnost!!!!

JENOM NÁS ZVOLTE A MY SI PO VOLBÁCH BUDEME STEJNĚ DĚLAT CO CHCEME A NA KAŽDÉHO BLBÍNKA, KTERÝ NÁS VOLIL, SE ZVYSOKA VYKAŠLEME!!!!
VOLIT JE V ČESKU OD SLOVA VŮL !!!!!! [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích]

Nejlepší případ je věčně ožralý Kalousek!!! Ten lže tak přesvědčivě, že už si věří sám!!!! To je opravdu česká politická jednička!!!! Kde je potom svoboda , zodpovědnost, demokracie?
Myslím ,že v zadeli!!!!

MUSÍ PŘIJÍT NĚJAKÁ NOVÁ FORMA REVOLUCE, JINAK TO NEPŮJDE!!!
SAMI OD KORYT NEODTÁHNOU!!! [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup]

219433

15.5.2010 23:57

Ach jo...

Mirko D. 82.?.?.?

Přečetl jsem toto pojednání celé, ale už od samého začátku to bylo velmi těžké. Hned první věta - Dějiny posledních staletí se vyznačují liberálním bojem za svobodu člověka - poslední dvě slova je třeba dát do uvozovek. Svoboda jedince -zase do uvozovek, a cílem liberálního hnutí NENÍ demontáž jakékoliv moci, rozhodně ne té, která toto liberální hnutí stvořila. V pozadí liberální destrukce moci se NEotevřel zcela neomezený prostor pro plíživou moc oligarchie, ale tato oligarchie naopak byla původcem liberální destrukce moci. V tomto duchu to pokračuje dále např. -Po výtce nutno poznamenat, že cílem liberalismu jako takového samozřejmě nebylo zotročení populace oligarchií, pouze zrušení moci jedinců zděděné jejich původem či příslušností k té či oné společenské vrstvě. Anonymní diktát oligarchie a otroctví námezdních sil je pouhým nutným důsledkem stavu, který jeho přičiněním vznikl- cílem liberalismu samozřejmě toto všechno bylo, tady prostě někdo zaměňuje proklamace a cíle. A nakonec ještě něco z konce -Zatímco démos západní civilizace se rozpadá do atomizované masy mocensky i kulturně bezprizorních jedinců, jediná vrstva společnosti, která si zachovala stavovské sebevědomí a tvoří organické a hierarchicky (patriarchálně) organizované společenství, získává postupně všechny materiální zdroje a mocenské páky k tomu, aby ovládla svět a ze zbytku populace učinila otroky- s tímto měl autor začít, tato vrstva stvořila liberalismus s jehož pomocí zničila vůdce tehdy i dnes bezmocných jedinců, jimž byla tehdy i dnes jakákoliv moc upírána a podléhali obludné moci státu. Ovšem s tím rozdílem, že i přezevšechno to tehdy byli jejich vůdci a jejich stát.
Celkově ovšem hodnotím kladně, hnilobu liberalismu nám autor zvěstvuje správně. Jen liberalismus není viníkem, ale nástrojem, který nikdy neměl za cíl přivést lidstvo do lepší a spravedlivější společnosti.

219406

16.5.2010 7:01

Svoboda a moc ?

Satanist 75.?.?.?

Poucnej clanek! Jen jsem chtel pripomenout ze na http://www.gentilealiance.org/ aby kaftanovy na s-eretz srali magy v kostkach si muzete doplnit jisty detaily i s fakty! [velký smích]

219410

16.5.2010 11:15

Autor ma v mnohem pravdu

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 204.?.?.?

Liberalismus je vytvareni falesneho pocitu svobody pro jedince, kteri svoje bohatnuti prisuzuji svym vyjimecnym individualnym schopnostem.Mimochodem, bolsevicti hrdlorezove byli cviceni a financovani v liberalnich zemich, ne v Rusku[pláč].

219426

16.5.2010 17:56

Pán Lhoták ma udivuje.

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 95.?.?.?

Kľud, nie v príliš pozitívnom zmysle.
Neustále plače za Rimanmi tí pod pojmom civilizovať mysleli, zaberať národom pôdu, ožobračovať ich, uvaliť na nich otroctvo, zničiť miestnu kultúru a vypľundrovať prírodné zdroje. [oči v sloup]

Zaujímavé že niečo podobné predstavujú elity USA pod pojmom priniesť demokraciu. Prakticky nič sa nezmenilo. [bliji]
(Keď niekto my začne tvrdiť, že je to náhoda tak je hlupák.)

Chcem ešte upozorniť na zaujímavosť Rímskeho práva, otcovia mali možnosť predať svoje deti (mysleno chlapcov, ženy sa nerátajú) do otroctva či ich zabiť pokiaľ nie sú podľa ich predstáv.

Naproti tomu starí Kelti, Egypťania a Japonci boli vrcholom civilizácie v mnohých smeroch, ukazujú to záznamy a obyčaje.

Stredovek voči ženám ako celku nebol o nič viac šetrný, pretože žena bola "dobytkom", nástrojom na rodenie detí a zväčšenie majetku muža.

Záverom:
Pán Lhoták chce svoje problémy, problémy spoločnosti a dekadenciu riešiť tými najhoršími možnými nástrojmi ktoré história pozná.

219441

16.5.2010 23:43

RE: Pán Lhoták ma udivuje.

Lin 85.?.?.?

Reakce na 219441

Díky, potěšil jste mě. Návrat do "starých struktur" se mi vůbec nelíbí, protože v řeči muže to je pro ženu vždycky jen bismarckovské motto : kuchyň, děti, hřbitov.
Autoritu si nikdo nevykřičí ani neuzákoní - není to nic, co by člověku spadlo jen tak do klína. Autorita je o tvrdé práci na sobě samém a má ji ten, kdo se o ní sám zaslouží. Celým svým životem.

219482

17.5.2010 13:07

RE: Pán Lhoták ma udivuje.

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 95.?.?.?

Reakce na 219482

>Díky, potěšil jste mě. Návrat do "starých struktur" se mi
>vůbec nelíbí, protože v řeči muže to je pro ženu vždycky
>jen bismarckovské motto : kuchyň, děti, hřbitov.

Mňa napadla Hitlerovská myšlienka na ženu: Kinder, Küche, Kirche (dieťa, kuchyňa, kostol) berúc ohľad na stav súčasnej spoločnosti a s jeho skúsenosťami so ženami(sám to potvrdil v jednej diskusií) by s takýmto systémom aj súhlasil, pozor netvrdím že pán Lhoták nacista alebo niečo na tento spôsob.

Bohužiaľ súčasnú dekadenciu nespôsobilo post-moderný feminizmus (ani jej predstaviteľky feminacistky a v tomto pán Lhoták mýli), ako každý iný jav z okruhu multi-kulti je to len symptóm a nástroj cieleného rozkladu spoločnosti. Nehovoriac o tom že mocný tam hore to prestrelili, dôsledky cieleného rozkladu nižších vrstiev čoskoro vrátia k nim ako bumerang, to i napriek tomu že sú dobre organizovaný v patriarcháte.

Môžeme urobiť to že budeme proti elitám bojovať všetkými legálnymi a ľudskými možnosťami.

219512

16.5.2010 20:26

autor

mazz 82.?.?.?

děkuji vám za článek, hezky jste to rozvedl. akorát ten konec, nevim nevim. asi jste mne nepochopil... nebo se bojite myslenky, ze by se lide ridili sami... uscm.cz
PS:myslite si, ze by si lide schvalili, ze treba vrazda je ok?

219453

16.5.2010 20:45

pekný článok

petars 95.?.?.?

diskusia pripomenula kontinuitu ludského poznania a dejinnú skúsenosť ludctva, ktorá priniesla mnoho funkčných riešení organizovania spoločnosti a profily ideálneho človeka. Ak použijeme dialektícký prístup, nesmieme opomenúť žiadnu skúsenosť predchádzajúcich generácii všetkých kultúr. Súčasná degradácia človeka v jeho všetkých rozmeroch, len na slasti orientovanú bytosť, je sebapoškodzujúcou deformáciou, silne presadzovanou potrebami súčastnej organizácie spoločnosti.
Môj ateistický, materialistický náhľad na svet aj tak nevie vysvetliť mnohé skutočnosti, napríklad, - na Sibíri, pred dopadom Tunguského meteoritu, miestny, nevzdelaný, šamani, rozhodli o opustení teritória dopadu. Pripisovať im niečo iné ako intuíciu je blud. Napriek dejinej skúsenosti, v podstate, málo spracovanou, často deformovane vyhodnotenou, budeme asi aj v budúcnosti odkázaný na nových "šamanov" schopných uchrániť nás pred naším vlastným zlom, tak silno sa ženúcim nás ovládnuť.

219457

17.5.2010 4:04

Vedoucí role muže či ženy

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Apriorní "ideologie" (i cizokrajné) jsou základem většiny diskusních příspěvků k danému tématu. Nic proti těmto obohacujícím úhlům pohledu. Myslím ale, že by bylo vhodnější na problém nahlížet jako na nutnou dělbu práce, respektovat potřebné vlohy pro určité činnosti a podřídit se celkové funkčnosti rodiny. Důležité je neopomíjet vnější podmínky historického období destrukce rodiny. Tak se ukáže důležitá role existenčního zázemí, které více než ideje, umožnilo destrukci tradiční rodiny. Toto bude také klíčem pro pokusy o obnovu rodiny při měnících se vnějších podmínkách. Dá se očekávat že zhoršující se životní podmínky nás budou stmelovat.
Programová rovnoprávnost, nebo na druhé straně dovolávání se tradic, nejsou zrovna nejlepší argumenty pro sblížení a dohodu v tak důležitém tématu jako obnova rodiny. Výchovné vlivy špatnými vzory bude v přechodovém období nutno vytěsnit nejspíš zvýšeným komunikačním úsilím se společnou vírou ve výsledek. Konflikty a případné nezdary jsou víc než jisté...
Nadekretovat vedoucí roli nejde, záleží na dispozicích a dohodě.

219488

17.5.2010 12:40

RE: Vedoucí role muže či ženy

Radim Lhoták rlhotak (zavináč) zvedavec (tečka) info 83.?.?.?

Reakce na 219488

Tady nejde o to, že má být něco dekretováno, či nařízeno shora. Ve své podstatě nelze účinně nadekretovat nic, pokud to není obsaženo ve společenském vědomí jako něco, co slouží dobru. Dnes je ovšem nadekretována rovnoprávnost a vší silou a mocí je to vnucováno lidem za halasného souhlasu feministicky laděné ženské části populace. Vzpomeňte jen spory o antidiskriminační zákony. Jde o to, aby se společnost oprostila od masově egalitářské masáže a začala nezaujatě přemýšlet o tom, co jí prospívá a co jí škodí. Vedoucí úloha otce v rodině má svoje přirozené opodstatnění a historie to ověřila, včetně té novodobé, která prokázala, nakolik rozkladný je imperativ rovnoprávnosti, stačí jen nezavírat oči.

Jediná žena tady apelovala na pochopení rolí muže a ženy v rodině. S tím nelze, než souhlasit, pokud by tento argument nebyl nesen opět v duchu rovnoprávnosti, tedy odporu k moci otce, coby přirozené autority v rodině. Je to vnitřní rozpor většiny žen. Na jedné straně podvědomě, či ze svého genetického založení, hledají a touží milovat muže, který by pro ně takovou autoritu znamenal a zasloužil si jejich úctu (muž silný, spravedlivý, inteligentní, zajištěný atd.), na druhou stranu s tou autoritou chtějí soupeřit a stavět se jí naroveň.

Společensky pokřivené klima útočící na autoritu muže v rodině vytváří stav, kdy dochází ke genocidě mužnosti. Nikdo dnes pravé muže nevychovává. A není žádný paradox, že násilí v rodinách je stále větší problém. Naopak, je to logický důsledek nedostatku mužnosti a výchovy mužů k odpovědné funkci hlavy rodiny. Ženy sice vnitřně touží po pravém muži, postupně ho ale ve společnosti již nenacházejí. Tady je přece něco špatně.

Ve společnosti, kde převládá ženský prvek tím, že se učinila obecná norma z jeho mentality slabšího článku hledajícího ochranu a egoistické uspokojení silou své sexuální funkce tak, jak se to po generace naučil v podřízenosti, nuže v takové společnosti, v zženštilé společnosti, je cesta do otroctví neodvratná. Nemohu než znovu připomenout moudrý citát z knihy taoismu: „Ženský element vítězí nad mužským svým klidem, který mu dává poloha dole“. (Lao C’).

219507

17.5.2010 22:33

RE: Vedoucí role muže či ženy

Lin 85.?.?.?

Reakce na 219507

Áááá - pan Lhoták...[smích] To jsem moc ráda, že jste k článku přidal ještě svoje upřesnění. No... a tápu, jestli souhlasit, protože pod slovy si můžeme představovat každý něco jiného.
Pořád tu čtu "moc otce". Ale o té to vůbec přeci není! Copak rodina je o nějaké moci? Proč z ní zase děláte bojiště "nadřazený x podřazený"? Autorita podle mého souvisí s respektem a nikoliv s nějakou mocí.
Kdo na mě uplatňuje svou moc, toho se bojím a poslouchám ho ze strachu. Kdo na mě uplatní svou autoritu, tomu se podřídím dobrovolně, protože má v tu chvíli lepší řešení, než já. Morální i argumentační převahu, tak nějak bych to nazvala - prostě uznám, že má pravdu. Ale neklepu se před ním jako "představitelem moci", který je schopný si tu svou "moc" vydobýt i násilím.
A tu "vedoucí úlohu" mohu přiznat jen tomu, kdo splňuje atributy autority. NE mocnáři.
Píšete, že pravé muže nikdo nevychovává. Souhlasím a důvod vidím mj. také v nedostatku otcovských (mužských) vzorů. Copak žena sama může vychovat skutečného muže? Kde jsou otcové, kteří by byli příkladem a vychovatelem pro své syny, aby se z nich mohli stát opravdu muži?
Než mi začnete spílat do feministek, chci vám říct, že rozumím tomu, co jste chtěl říct a jen vás tímhle psaním jemně upozorňuju, že "tohle" je mnohem barevnější, než si myslíte. Chybějí totiž pravé ženy i praví muži. Žena totiž vůbec není tím "slabším článkem". Ta, která si na "slabé pohlaví" hraje, není žena a běda muži, který na to skočí. Má stejnou sílu jako muž, jen to není síla fyzická. A pravda, že ženy vnitřně touží po pravém muži a nenacházejí ho, ale zapomněl jste dodat, že to platí i naopak.
Je to na dlouhou debatu...nedá se postihnout všechno. Tak na závěr "něco" od pana Žáčka (mého oblíbence):

Svět redukovaný mužskou logikou potřebuje trochu ženské nevypočitatelnosti a tajemství. Ale také - svět decimovaný mužskou agresivitou potřebuje ženskou něhu. Co si však počít s chudinkami, které si nechaly vsugerovat, že něha je přežitek, že muž je vlastně soupeř nebo dokonce nepřítel, kterého je třeba deklasovat, a nejlépe mužskými metodami? Svět je sice zařízen spíš pro muže než pro ženy, ale sotva se zlepší tím, že místo mužů a žen budou jen muži různého pohlaví.

219550

17.5.2010 22:45

RE: Vedoucí role muže či ženy

steve 97.?.?.?

Reakce na 219550

.. souzni .., = ?? [smích]

219552

17.5.2010 23:01

RE: Vedoucí role muže či ženy

Lin 85.?.?.?

Reakce na 219552

...takže jste opět génius ... [smích]

219553

17.5.2010 23:08

RE: Vedoucí role muže či ženy

steve 97.?.?.?

Reakce na 219553

.. vy vice !!, spokojim se se "stribrem", touhu po "zlate" ze mne vysal tridni boj s feminizmem .. [smích]

219554

17.5.2010 23:21

RE: Vedoucí role muže či ženy

Lin 85.?.?.?

Reakce na 219554

Ale já to zlato nechci!! [pláč]
Na mou dušu, na psí kušu, na kočičí svědomí - lepší než zlatá je přítomnost souznícího génia, kterému zlatá právem náleží už jen z principu uznání. [smích]

219557

17.5.2010 23:37

RE: Vedoucí role muže či ženy

steve 97.?.?.?

Reakce na 219557

.. no vidite - a uz to zacina .. ja to zlato nechci, vy ho taky nechcete. A nez se dohodneme, Kalousek ho vytuneluje. A mame do zacatku zase ......
.. udelame to 50/50, Kalousek utre hubu a my si budeme pujcovat na procenta ..., rodina bude zachranena a stat taky. Svetovy Terorismus uciti nasi jednotu a zahanbene bude lamentovat u Zdi Narku ... [cool]
.. a pan Lhotak, se mi taky libi, ono to je slozite/ stejne jako lide/, tak se moc nehadejte - aby jste na sebe mohli byt v zaveru hodni a "neskaredili" si zivot. S krasnyma lidma je tenhle svet jeste krasnejsi ...

219558

17.5.2010 23:20

RE: Vedoucí role muže či ženy

Radim Lhoták rlhotak (zavináč) zvedavec (tečka) info 83.?.?.?

Reakce na 219550

Paní Lin, myslím, že nejsme v rozporu. Soulasím s tím, že ženství je dnes zanedbané stejně, jako mužství. Věřím, že mě nepodezíráte z černobílého vidění. Já "moc" nechápu jako zlo, jako něco, co by mělo nahánět strach, spíše naopak, moc nám poskytuje jistotu a bezpečí, jako žena to jistě cítíte ještě lépe. Muž, násilník, který nahání rodině strach, je muž bez moci. Kdo má autoritu, má také moc, kdo má skutečnou moc, nemusí používat násilí, když tak jen v zájmu spravedlnosti. Vůle k moci je základní atribut zdravého a sebevědomého člověka. A vůdčí úloha muže v rodině (podtrhuji v rodině, ne pouze ve vztahu k ženě) je vyjádřením moci, jejíž komplementární protiváhou je moc ženy, její ženskost a síla působící v přirozené polaritě k síle mužově. Duchovní směřování rodiny, řád a výchova k řádnosti je ovšem především úlohou otce, který zde musí působit jako záštita, správce majetku a spravedlivý soudce. Odtud pojem otcovská moc, kterou žena nemůže a nesmí podrývat. Bojiště je naopak tam, kde vládne rovnostářský chaos, v němž si každý nárokuje svoje chtění bez toho, aby se podvolil řádu a vyšší autoritě. Pokud žena s mužem chtějí žít bez řádu a ve volném svazku rovného s rovným, ať spolu nezakládají rodinu, protože potom většinou nejsou schopni zajistit její základná funkci, tzn. výchovu dětí k řádnosti, zdatnosti, morální síle a k moci.

219556

18.5.2010 11:49

RE: Vedoucí role muže či ženy

Lin 85.?.?.?

Reakce na 219556

Aha [smích] Tohle už je lepší, tomu rozumím líp. Nepodezírám vás z toho černobíla, jinak byste nemohl napsat tenhle článek. Jen mě vyděsila ta "moc". Používáte jiná slova (a vypadá to, že pro totéž), takže mě to mate a potřebuju vysvětlení. Teď zrovna jsem zmatená ze slov "záštita, správce majetku, spravedlivý soudce". Zní to dobře, jenže - tohle jde jen za předpokladu, že si partneři věří a jsou jeden tým. Abych se zas do toho nezamotala... [oči v sloup] Prostě jde mi o to, že rodina má být jeden tým a všechno, co dělá, je týmová práce ve prospěch celku. Je to o podpoře, důvěře, spolehnutí, té záštitě, o které píšete. Všichni členové týmu musí cítit, že jsou právoplatné "součásti" . Jakmile se stane, že místo opory ten druhý prostě "ucukne", že se nemůže spolehnout, že druhý prosazuje svůj zájem a nebere ohled na ostatní členy týmu - pak je zle. Nemůžu se podřídit nejen moci, ale ani autoritě, která mě chce dostat tam, kde být prostě nechci. Nemůžu přeci prožít svůj život podle představ někoho jiného. Abyste rozuměl - myslím tím závažné věci, které se týkají mé vlastní "člověčí" podstaty.
Slova "vůdčí úloha muže" mě děsí, přiznávám. Nechám se vést tam, kde cítím, že sama "nemám jasno". Ale pokud jasno mám a vidím, že druhý tápe nebo sleduje svůj vlastní cíl (prospěšný jen jemu) a přesto vyžaduje vést, nenechám se vést slepcem ani sobcem.
Každopádně vám děkuju za reakce. Nějak jsme si to "objasnili", ale... stejně to "necinká" (tj. nepřijímám tak zcela). Každý tým si do svého čela vybírá nejsilnější svůj článek po vzájemné dohodě, článek, kterému nejvíc věří a který má svou přirozenou autoritu společně se schopností vést. A kéž by byli dnešní muži takovými silnými články... [oči v sloup]
PS: Podrývat autoritu v týmu se rovná sabotáži, takže všichni, kteří se o to pokoušejí, jdou sami proti sobě. To je snad jasné každému myslícímu.

219597

19.5.2010 6:17

RE: Vedoucí role muže či ženy

Datel 75.?.?.?

Reakce na 219597

No to mate tak pani Lin. Muz musi byt hlava rodiny (chcete muze, nebo babu), a funkce zeny je byt krkem rodiny (krk toci hlavou). A proto ponechme na muzi starost o zasobovani a na zene rizeni domactnosti, vychovu deti, s tim ze si budou navzajem pomahat. Ja Vam to reknu nazorne- moc, moc let tomu jsem pracoval v lese(rodina byla vzdy se mnou). Prisel jsem domu z lesa navarene , uklizene, vsichni vysmati. Jednou jsem se vratil a zena mi rekla at si prihreji obed. Toz jsem ji dal neprurezne kalhoty , neprurezne boty, motorovou pilu a rek Ji at jde vydelat penize na ten obed, a ja ho uvarim. Behem hodiny dorazila spatky, skocila za plotnu, no a od te doby ani necekla. A pak to slo po staru, ja rozhodoval a ona se mnou toci jak chce , ale do urcite miry. Jsme spolu skoro petadvacet let, jeste jsme nespali v pyzamu (kromne navstev), nedame jeden na druheho dopustit. A staci malo - respektovat toho druheho.

219637

19.5.2010 17:31

RE: Vedoucí role muže či ženy

steve 97.?.?.?

Reakce na 219637

Pane Datel, Vas prispevek zcela jasne vysvetluje roli muze a zeny. Zbaven vsech "vedeckych", cizich, nesrozumitelnych (sprostych ?) slov. Kdyby takto fungovaly vsechna datli hnizda (s drobnymi nuancemi) - nebyl by tento svet moralnim hnojistem, ale barevnym, vonavym datlovym lesem plnym krasnych datlovniku a datlovnic !!
.. preji i nadale pevne datlovani a verim, ze se Lin bude vase datli propaganda alespon trochu zamlouvat ....
.. - s pozdravem "SouDatel steve !! [smích]

219683

20.5.2010 1:48

RE: Vedoucí role muže či ženy

Lin 85.?.?.?

Reakce na 219637

To máte pravdu - babu nebrat!! [smích]
A za vámi popsaných podmínek jsem všema deseti pro tu hlavu... rodiny. [smích]

219711

21.5.2010 1:27

RE: Vedoucí role muže či ženy

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 219507

Měl bych jen jednu připomínku. Vanička byla dávno vylita s celým obsahem, a podle mne se tak stalo v době, kdy se ženy staly potřebnou pracovní silou pro rozvíjející se průmysl. Vzdělání je také jednou z příčin faktické emancipace. Rovnoprávnost a feministická hnutí se prosazují až jako následek faktické emancipace, která znamená ještě větší zatížení ženy.
Mnoho vztahů se ustaví v praxi i proti zdravému rozumu -viz ekonomika. Klasická rodina může být proto obnovena i "na přání", ale stane se tak asi až pod "ekonomickým" tlakem, a přirozený výběr rozliší funkční od nefunkčního s konečnou platností.
Protože platí, že připravenému i štěstí přeje, vítám tuto tematiku v diskusi, a Vám přeji, aby jste při propagaci klasické rodiny měl potřebný cit pro úspěch tohoto snažení. Protože se blíží těžké časy, bylo by dobře, aby se neztrácel (vzácný)čas v rodině kompetenčními spory.

219797

Příspěvků: 111

15.05. 08:46 Karel Zvára  Nepochopení..?
15.05. 09:47 quido2  RE: Nepochopení..?
15.05. 09:50 Karel Zvára  RE: Nepochopení..?
16.05. 08:38 lesov  RE: Nepochopení..?
16.05. 09:21  RE: Nepochopení..?
16.05. 10:13 lesov  RE: Nepochopení..?
16.05. 11:05  RE: Nepochopení..?
16.05. 11:16  PS
16.05. 15:38 Karel Zvára  RE: Nepochopení..?
16.05. 17:56  RE: Nepochopení..?
16.05. 19:13 Karel Zvára  RE: Nepochopení..?
16.05. 19:36  RE: Nepochopení..?
16.05. 20:27 Karel Zvára  RE: Nepochopení..?
16.05. 21:33  RE: Nepochopení..?
16.05. 23:19 Karel Zvára  RE: Nepochopení..?
17.05. 10:15 f-čelař  RE: Nepochopení..?
18.05. 11:14 pje  Vlastnictví
18.05. 11:18 Karel Zvára  RE: Vlastnictví
18.05. 12:36 HHBB  RE: Vlastnictví
18.05. 16:08 Karel Zvára  RE: Vlastnictví
18.05. 21:12 HHBB  RE: Vlastnictví
18.05. 11:08 pje  RE: Nepochopení..?
16.05. 19:02 MedaBeda  RE: Nepochopení..?
16.05. 20:28 fist.of.heaven  RE: Nepochopení..?
16.05. 20:32 Karel Zvára  RE: Nepochopení..?
16.05. 21:56  RE: Nepochopení..?
18.05. 10:48 pje  RE: Nepochopení..?
18.05. 11:01 Karel Zvára  RE: Nepochopení..?
15.05. 10:40 vidlacky  je tohle take svoboda ?
15.05. 11:34 baki  Demokracie není svoboda.
16.05. 10:33 lesov  RE: Demokracie není svoboda.
16.05. 17:23 baki  RE: Demokracie není svoboda.
16.05. 19:29 MedaBeda  RE: Demokracie není svoboda.
16.05. 23:03 smoke  RE: Demokracie není svoboda.
17.05. 13:08 baki  RE: Demokracie není svoboda.
21.05. 10:59 MedaBeda  RE: Demokracie není svoboda.
17.05. 12:56 baki  RE: Demokracie není svoboda.
17.05. 14:57 f-čelař  RE: Demokracie není svoboda.
17.05. 19:03 baki  RE: Demokracie není svoboda.
11.03. 17:06 Iaara  Thrákové na Moravě?!
21.05. 14:38 MedaBeda  RE: Demokracie není svoboda.
15.05. 11:36 Lin  Moc otcovská?
15.05. 12:49  RE: Moc otcovská?
15.05. 14:41 quido2  RE: Moc otcovská?
15.05. 14:45 quido2  RE: Moc otcovská?
15.05. 18:18 Stan  RE: Moc otcovská?
15.05. 19:25 quido2  RE: Moc otcovská?
15.05. 20:36 Stan  RE: Moc otcovská?
15.05. 21:46 quido2  RE: Moc otcovská?
15.05. 21:54 Stan  RE: Moc otcovská?
15.05. 23:20 quido2  RE: Moc otcovská?
16.05. 22:30 steve  RE: Moc otcovská?
16.05. 23:14 quido2  RE: Moc otcovská?
16.05. 23:20 steve  RE: Moc otcovská?
16.05. 23:39 quido2  RE: Moc otcovská?
20.05. 22:34 MedaBeda  RE: Moc otcovská?
21.05. 15:06 quido2  RE: Moc otcovská?
21.05. 16:30 MedaBeda  RE: Moc otcovská?
21.05. 19:26 quido2  RE: Moc otcovská?
21.05. 19:34 MedaBeda  RE: Moc otcovská?
21.05. 19:37 MedaBeda  RE: Moc otcovská?
16.05. 10:57 lesov  RE: Moc otcovská?
16.05. 18:31 Stan  RE: Moc otcovská?
15.05. 22:35 Jones  RE: Moc otcovská?
15.05. 23:57 quido2  RE: Moc otcovská?
16.05. 08:03  RE: Moc otcovská?
16.05. 11:08 lesov  RE: Moc otcovská?
16.05. 11:20  RE: Moc otcovská?
16.05. 11:04 lesov  RE: Moc otcovská?
16.05. 22:57 Lin  RE: Moc otcovská?
16.05. 23:36 quido2  RE: Moc otcovská?
16.05. 23:50 Lin  RE: Moc otcovská?
15.05. 21:07 fist.of.heaven  RE: Moc otcovská?
15.05. 21:10 fist.of.heaven  RE: Moc otcovská?
19.05. 03:13 p.  RE: Moc otcovská?
16.05. 10:01 lesov  RE: Moc otcovská?
16.05. 20:24 fist.of.heaven  RE: Moc otcovská?
16.05. 22:01  RE: Moc otcovská?
16.05. 23:28 Lin  RE: Moc otcovská?
16.05. 23:47 steve  RE: Moc otcovská?
16.05. 23:59 Lin  RE: Moc otcovská?
19.05. 06:49 abc  RE: Moc otcovská?
20.05. 23:55 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj  RE: nesmysly o krestanstvi
26.05. 21:39 Lin  RE: nesmysly o krestanstvi
15.05. 14:12 Kadlik  Zasadni problem
15.05. 18:07  Svoboda = Zodpovednost
16.05. 10:16 lesov  RE: Svoboda = Zodpovednost
16.05. 15:03 Rene Bartosek  RE: Svoboda = Zodpovednost
16.05. 15:33 Laskavý  RE: Svoboda = Zodpovednost
15.05. 23:57 Mirko D.  Ach jo...
16.05. 07:01 Satanist  Svoboda a moc ?
16.05. 11:15  Autor ma v mnohem pravdu
16.05. 17:56 Oracle  Pán Lhoták ma udivuje.
16.05. 23:43 Lin  RE: Pán Lhoták ma udivuje.
17.05. 13:07 Oracle  RE: Pán Lhoták ma udivuje.
16.05. 20:26 mazz  autor
16.05. 20:45 petars  pekný článok
17.05. 04:04  Vedoucí role muže či ženy
17.05. 12:40 Radim Lhoták  RE: Vedoucí role muže či ženy
17.05. 22:33 Lin  RE: Vedoucí role muže či ženy
17.05. 22:45 steve  RE: Vedoucí role muže či ženy
17.05. 23:01 Lin  RE: Vedoucí role muže či ženy
17.05. 23:08 steve  RE: Vedoucí role muže či ženy
17.05. 23:21 Lin  RE: Vedoucí role muže či ženy
17.05. 23:37 steve  RE: Vedoucí role muže či ženy
17.05. 23:20 Radim Lhoták  RE: Vedoucí role muže či ženy
18.05. 11:49 Lin  RE: Vedoucí role muže či ženy
19.05. 06:17 Datel  RE: Vedoucí role muže či ženy
19.05. 17:31 steve  RE: Vedoucí role muže či ženy
20.05. 01:48 Lin  RE: Vedoucí role muže či ženy
21.05. 01:27  RE: Vedoucí role muže či ženy

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

103

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 117 čtenářů částkou 36 210 korun, což je 103 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Nakažení očkovaní jsou podle Tečky bezinfekční25.10.21 17:51 Česká republika 2

Nová nařízení vlády? Máme pro vás právní návody pro důstojný a svobodný život 25.10.21 17:13 Česká republika 1

Ameriku zaplavila vlna lítosti těch, co se nechali naočkovat24.10.21 17:07 USA 3

Měnit pohlaví dětí je zločin proti lidskosti24.10.21 09:58 Rusko 1

Hliník se odstěhoval do Humpolce......24.10.21 09:53 Evropská unie 0

Po celé Itálii vyrazili lidé i přes zákaz do ulic, podpořili je i Francouzi (VIDEA)24.10.21 09:44 Itálie 2

Zákon, který omezuje základní svobody 67 milionů Francouzů, schválilo 23 % poslanců!22.10.21 17:54 Francie 2

Policie pokračuje ve stíhání exposlanců Volného a Roznera, souhlas sněmovny už nepotřebuje 22.10.21 17:34 Česká republika 4

Soud zrušil další nezánonný paskvil - příjezdový formulář21.10.21 19:50 Česká republika 0

Nesvítí, nefouká... Data z Německa kříží plány EU21.10.21 17:38 Německo 5

Už na nás "vláda" zase chystá další šikanu a buzeraci20.10.21 20:19 Česká republika 6

Majitelé lesů raději zakáží cyklistům vjezd do lesa úplně19.10.21 20:20 Česká republika 5

Americké vojenské biologické laboratoře v Kazachstánu19.10.21 18:59 Kazakhstan 0

Evropská agentura pro léčiva zahájila hodnocení vakcíny společnosti Pfizer pro děti ve věku 5-11 let19.10.21 09:23 Evropská unie 2

Krize toaletního papíru!19.10.21 08:31 Česká republika 5

USA jsou připraveny posílit obranné schopnosti Gruzie - šéf Pentagonu přijel do Tbilisi18.10.21 09:21 Gruzie 3

Fauciho jedy18.10.21 09:16 USA 2

Kanadská provincie vydala nová pravidla COVID, která umožňují vládě zabavit soukromý majetek17.10.21 18:30 Kanada 2

„Tak to ne!“ Povinné vakcíny narazily na vážný odpor. Hnízdil spustil kanonádu17.10.21 17:46 Česká republika 1

Volby, AfD naletělo šmejdům17.10.21 04:52 Německo 1

Měnové kurzy

USD
22,16 Kč
Euro
25,73 Kč
Libra
30,52 Kč
Kanadský dolar
17,91 Kč
Australský dolar
16,61 Kč
Švýcarský frank
24,11 Kč
100 japonských jenů
19,49 Kč
Čínský juan
3,47 Kč
Polský zloty
5,57 Kč
100 maď. forintů
7,03 Kč
Ukrajinská hřivna
0,84 Kč
100 rublů
31,77 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 062,55 Kč
1 unce stříbra
532,05 Kč
Bitcoin
1 408 631,46 Kč

Poslední aktualizace: 25.10.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 7 175