Diskuze k článku

Jak Věci veřejné kandidují do Evropského parlamentu

Příspěvků 18

27.4.2009 12:04

lidské instikty

insider 78.?.?.?

budou tvrdě kádrovat ty ruzné idiocie při volbách.Dostal jsem tento odkaz http://www.humanistickastrana.cz/ Dnešní mladí jsou velice schopní -NE VŠEHO-,DOUFÁM,takže, jak to ucítím,šimravě ve svém nitru, tak rozhodnu.žádná ideologická diverze s ČESKEM nehne. [chechtot]

189612

27.4.2009 14:39

žhavý kandidat do EP

INSIDER 78.?.?.?

http://www.youtube.com/watch?v=U01xasUtlvw [cool]

189623

27.4.2009 14:42

kandidátky do EP

insider 78.?.?.?

http://www.youtube.com/watch?v=Ygy7UDADXDg [chechtot]

189624

27.4.2009 17:42

RE: kandidátky do EP

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 189624

Příště nebuďte tak netrpělivý, zbytečně to tady tapetujete. Pro všechny, kdo jsou nervózní, že se jim příspěvek hned nezobrazí, znovu a znovu dokola opakuji, že v Kanadě, kde pan Stwora sídlí, je časový posun a když to píšete ráno, tak tam mají ještě noc. Dejte panu Stworovi čas, aby se mohl v klidu vyspat, hned jak vstane, tak vám váš příspěvek uvolní. Zbytečně si vyplácáváte volné příspěvky.

Koneckonců by se mohl pan Stwora již konečně poučit a ke zprávě, že příspěvek bude uveřejněn, až ho editor schválí, připsat i informaci o časovém posunu. Jinak se to tu bude opakovat dokola, pořád si někdo bude stěžovat, že mu editor neuvolnil příspěvek...

Případně pošlete nějaký peníz a příspěvek se vám zobrazí ihned. Ale jistě existuje mnoho jiných věcí, za které pár stokorun utratit a pak brouzdat hodiny na Zvědavci zadarmo... [mrknutí jedním okem]

189634

28.4.2009 8:57

RE: kandidátky do EP

insider 78.?.?.?

Reakce na 189634

Omlouvám se za sklerozu, že jsem spletl odkaz a opakoval jseM ho doufám správně. ČASOVÝ POSUN respektuji, nebot jsem svého času ohnivě diskutoval s jedním výborným čechokanadanem pravě z TORONTA. [zahanbení]

189681

27.4.2009 15:35

Věci veřejné

Věci veřejné 89.?.?.?

Dobrý den,
mrzí nás, že se takto takovýmto způsobem stavíte proti činnosti naší strany Věci veřejné. Je ale možné, že jste některé texty na webu, které určité skutečnosti osvětlují, přehlédla.
Zmiňujete volbu hejtmanů a to, že si strana neuvědomuje, že by byla provázena negativním jevem - financováním kampaně a od toho se odvíjejícího možného výsledku voleb. Na stránkách www.otazniky.cz jsou uváděny argumenty politologů a některých dalších lidí, kteří se problematice věnují. U několika otázek na podobná témata - tedy u přímé volby soudců, policistů atd. je jako negativum nákladnost kampaně zmíněna, dokonce i to, že hrozí politizace těchto funkcí. Domníváme se, že poukazováním na nákladnost kampaně zároveň i sdělujeme informaci o tom, že kapitál v takových volbách bude hrát jistou roli.
V jednom odstavci se pozastavujete nad formulací otázky ohledně pravomocí prezidenta. Strana jasně deklaruje, že je pro přímou volbu hlavy státu. Zároveň víme, že to samé si přeje velká část obyvatel ČR. Podle výzkumů zhruba 80% přímou volbu podporuje, nebylo tedy potřeba ptát se na tuto otázku. Místo toho jsme chtěli vědět, zda by lidé vítali posílení pravomocí v Ústavě, protože odpůrci přímé volby poukazují na fakt, že prezidentovy symbolické pravomoci nejsou pádným argumentem pro případnou volbu.
Argumentujete tím, že prezident si ale stejně dělá co chce. Je možné, že jste nenalezla dokument, který se přímou volbou prezidenta zabývá. Na konci tohoto článku je věta: "Na základě uvedených skutečností se lze přiklánět pro volbu prezidenta lidem, úprava jeho pravomocí však není primární záležitostí. Místo toho by bylo prospěšnější ujasnění pravomocí a pojmů, aby se zamezilo různým výkladům Ústavy, protože ta bývá dnes vykládána účelově."
Uvědomujeme si to, že Ústava dává prostor k různým výkladům a chceme to změnit. To, že si prezident v současnosti přibírá další kompetence ale není argument pro to, abychom rezignovali na Ústavu a nechovali se dle jejího znění.
Rovněž nám není jasné, proč si myslíte, že strana VV si myslí, že „na systému není třeba měnit a opravovat nic, to co selhává, jsou jednotlivé osobnosti.“
Usilujeme totiž o pravý opak, o změnu politického systému. Přímá volba zástupců, i kdyby jimi měli být jen již zmínění starostové, hejtmani a prezident, je změnou systému. Strana usiluje mimo jiné i o právní zakotvení lobbingu, o změnu volebního zákona, které bude předcházet diskuze a další.

189626

27.4.2009 15:36

Věci veřejné

Věci veřejné 89.?.?.?

Uvedení otázky ohledně většinového systému neznamená, že si takový volební systém přejeme. Tento systém navíc automaticky nevede ke vzniku bipartismu, ale spíše jen polarizuje politické spektrum, jako je tomu ve Francii, kde je více stran, ale jsou sdruženy kolem dvou hlavních. Jistým způsobem to připomíná i zdejší politickou realitu. Další alternativou k současnému volebnímu systému by mohl být proporční, ale upravený například tak, aby celá ČR byla jedním volebním obvodem. Ve výsledku by to přineslo mnohem větší proporcionalitu v parlamentu oproti současnému stavu.
K tématu internetového hlasování se Věci veřejné vyjadřují například v tiskové zprávě, kde připomínají, že tento systém se již používá ve všeobecných volbách v Estonsku a byl použit i v jednom volebním obvodě v Moldavsku. Ani v jednom případě nevznikly v souvislosti s elektronickým hlasováním pochybnosti.
Oceňujeme, že jste si dala práci vytvořit takovouto dlouhou analýzu, která je pro nás rozhodně cenná a doufáme, že jsme na Vaše pochybnosti odpověděli dostatečně.

189627

27.4.2009 19:32

RE: Věci veřejné

amiourka kamio (zavináč) centrum (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 189627

Jak promptně odpovídáte na internetové zveřejnění, tak neodpovídáte na maily. Jedna věc jsou báchorky o tom, že elektronické hlasování nevzbudilo u občanů dostatečný odpor (pozor, tomu věřím) a druhá věc je logika. Jedna věc je hovořit o tom, zda vůbec máme nějakou demokracii (copak je nového na poli interpelací? A - máme vůbec v politice lidi, kteří chtějí udělat něco dobrého pro národ?) A druhá věc je zhoršovat šance na to, aby tu vůbec nějaká demokracie vznikla. Totiž pravý - levý - o čem to, prosím Vás, je? Navíc, jak jste si jistě všimli - ani vyrovnaný stav v parlamentu - a ani apel prezidenta, že mají raději řešit, než si uzurpovat moc, nikoho z našich leadrů nepřinutí k tomu, aby se zabýval hlouběji problémy této země.
Poslední zpráva neoficiální šeptandy je, že ač ještě není otevřen prodej půdy, je již polvina prodaná. Tak si, prosím, přeberte, zda jste si nabrali správné úkoly. I kdybych pominula dráždění programovým bodem podpory soukromého vězeňství (jehož hrůzný vliv na společnost již byl také popsán), zavání mi celý Váš program Bushovským extremismem. A chcete-li toto nařčení a podezření ze sebe smýt, prosím, udělejte si analýzu toho, co provedly minulé vlády a k čemu to vedlo nebo povede.
Jak jste si všimli, nekomentovala jsem Vaši komunální pracovitost - je tomu inu proto, že argumentace je nápadně budovatelská, ale nejsem si jista, že do EP kandidují právě oni lidé z komunální politiky - a navíc jsem sledovala několik komunálních kauz, kdy byůa opoziční stranička zavedena k pseudoproblémům, aby neviděla do větších kauz radnice. Vesměs je mi líto, že jste si nepovšimli, že v sociální a kulturní sféře občas existují projekty, na které by bylo vhodné peníze dát, byť se nevejdou do tabulek, čistě proto, že jsou přínosné a originální.
Důvěřovala bych Vašemu entuziazmu - kdyby to ovšem zatím nebylo Public Relation.

189641

27.4.2009 19:47

RE: Věci veřejné - a ještě k prezidentovi

amiouka kamio (zavináč) centrum (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 189627

Myslím si, že důstojného prezidenta tneto národ bude mít, až jich bude kandidovat šest a od každého si budeme moci přečíst souhrn jeho názorů na minulost a co by bylo dobré v budoucnosti. Já ale netuším, jak by se k tomu dalo dojít skrze kult celebrit. Zase budou lži prezidenti a nájemní pisálci, co jim budou psát na zakázku proslovy, knihy, zkrátka, připravovat jim umělou osobnost?
A hm. zvýšit pravomoci - pro solidního prezidenta by možná bylo vhodné mít možnost zarazit protiústavní zákon hned a nečekat na Ústavní soud, jenž je mezitím krapet v rozkladu. jinak nevím. Ale jak vidíte, vše je relativní - a názory politologů jsou často kecy v kleci.

189644

28.4.2009 8:23

RE: Věci veřejné - důstojný program pro Věci veřejné

amiourka kamio (zavináč) centrum (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 189644

V závěru minulého týdne zemřel Ing. Josef Hromádko, jenž má 28.4. ve 12:00 pohřeb ve Strsšnickém krematoriu. Pan Arnošt Bednář upozornil na jeho podněty k politice s přáním, zda by se jich někdo ujal. Věci veřejné, čtěte a přemýšlejte, nemyslíte, že by to pro Vás byl důstojný program?
http://podnety.cz/podnet-cislo-20050408051300
http://podnety.cz/podnet-cislo-20050414220000
http://podnety.cz/podnet-cislo-20050502120005
http://podnety.cz/podnet-cislo-20051216144412

Moudří lidé by měli žít déle . . . Arnošt B.

189677

28.4.2009 21:46

RE: Věci veřejné

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 94.?.?.?

Reakce na 189627

Naprosto souhlasím s autorkou článku. Když jsem viděl leták s programem, získal jsem okamžitě dojem, že se jedná o organizaci založenou buď nějakou vládní agenturou s -IS na konci ke kontrole a rozmělnění odporu, a nebo jde o bandu lidí, kteří nemají ani to nejmenší tušení, co se ve světě kolem nich děje.

Požadovat rozhodný boj proti terorizmu, prosazovat Lisabonskou smlouvu atd. v době, kdy slovenská a dánská televize zveřejňuje potvrzený nález super-termitu v budovách dvojčat v New Yorku je opravdu trochu moc!

Žijete vůbec na téhle planetě? Letěli jste v poslední době letadlem? Slyšeli jste někdy o základně Guantanamo a o uzákonění mučení, poprvé od středověku? Nebo snad máte na mysli boj proti státnímu terorizmu, jako byl například útok z 11 září, operace Northwood nebo evropská operace Gladio s pravomocně odsouzenými agenty tajných služeb? Četli jste vůbec Lisabonskou smlouvu, která nám zaručuje jedinné právo, a to právo na život nebo smrt v diktatuře? A co elektronické volby? Slyšeli jste o volebních podvodech s elektronickými volebními automaty, kdy se mnoho států USA vrátilo po této zkušenosti k papírovým volbám?

Ať patříte do kterékoli skupiny, je mi z vás (Věcí veřejných) na zvracení!

189778

28.4.2009 3:45

S ČESKOU KORUPCÍ JDEME DO CELOSVĚTOVÉ KORUPCE.

kozoroh 59.?.?.?

Jinými slovy, se Český národ našel a to takovým způsobem, že i Švejkovi by se chtělo zvracet atak se vkrádá otazka, není lepší, když nám někdo vladne a karabáč nám skače po zádech, to, potom jsme hodní a dá se s námi mluvit. Ti, jež nadávali na komusnismus, ted v demokracii, jen lžou a podvádějí a kradou ve velkém, u komunistů se nic nezměnilo, těm prospěchářství zůstalo beze změn, at jsou pod komunismem a nebo kapitalismem, přijít Hitler, tak, všichni mají černé uniformi a hajlovali by až do nebe. A, tak přichází další otazka, je vůbec na světě politický systém, který by Čechům vyhovoval,tedy i v tom EU, aby nemohli krást a podvádět a všichni by měli stejná práva? Pomyslete, to by byla hrůza vest takový spravedlný život, bez protekce, podlézání a na víc poctivě pracovat, jako celek pro blaho všech a starat se jen a jen o své věci a nedělat světovou politiku, přitom všem, že žijem, v pohledu na celý svět, na "malém hnojišti". Nelést do zadku velkým, super velmocím, v mlácení malých, to by mělo být na vlajce ,místo, PRAVDA ZVÍTEZÍ, nedělat ze sebe otroka.
Náš národ má nadměrné množství politiků, ale nemá ani jednoho státníka. Máme plno politických stran, ale, ani jedna z nich není národní, všechny, jakmile jsou zvoleny zapomenou své voliče a celá volební kašpařina se změní v honbu za penězi a získání všelijakých výhod, které stejně nemají konce v rámci lidské závisti, jež nás mnohé vede až ke kriminalitě.
Touto cestou "vychováváme" i naše příští nástupce, Pán Bůh s námi a zlý pryč!
Jediná radost, těch mála poctivých a všude ušlápnutých, bude, "štastně" v klidu umřít, s vědomím," konečně mám od takového ksindlu pokoj!"Tam je ta jediná spravedlnost, jež není zkorumplovaná a funguje bez politické příslušnosti.

189658

28.4.2009 6:36

RE: S ČESKOU KORUPCÍ JDEME DO CELOSVĚTOVÉ KORUPCE.

steve 70.?.?.?

Reakce na 189658

Kozorohu a pouze dodam: "AMEN". ... a Dekuji.

189667

28.4.2009 18:36

RE: S ČESKOU KORUPCÍ JDEME DO CELOSVĚTOVÉ KORUPCE.

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 189658

Tak, tak, velmi výstižné!

189752

28.4.2009 21:41

RE: S ČESKOU KORUPCÍ JDEME DO CELOSVĚTOVÉ KORUPCE.

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 78.?.?.?

Reakce na 189658

Nielen v Česku.
Amen. [velký smích]

189777

3.5.2009 15:17

http://adler.blog.cz

Ivo Adler 90.?.?.?

Dostalo se mi do ruky 2. číslo časopisu této pidistrany. Titulní strana této tiskoviny hlásá: Pryč s politickými pleticháři. Jako pleticháři jsou na obrázku představeni (zleva): Paroubek, Filip, Tlustý, Zubová. Tady to začíná skřípat. Copak jsou politickými pleticháři jen výše jmenovaní a strany jimi vedené? Nějaká přílišná šetrnost k vůdcům pravicových stran. Z toho plyne jeden závěr. Strana Věci veřejné je jen další z plejády pravicových stran, která se snaží ukrojit si kousek z pravicového elektorátu. Není jediná. ODS, lidovci a Zelení jsou jistě štěstím bez sebe. To naznačuje i její volební vyhlídky. Neříkám, že je absolutně vyloučené, aby se dostaly do Evropského parlamentu. Politických analfabetů je pořád dost. Ale na jejich politickou budoucnost bych si nevsadil.

190224

24.12.2009 21:40

Výsledky konference

Petr Provazník 188.?.?.?

Že Věci veřejné neseznámili veřejnost s výsledkem konference ohledně krize? Oni by velmi rádi seznámili, ale média je úmyslně ignorují!

207955

Příspěvků: 18

27.04. 12:04 insider  lidské instikty
27.04. 14:27 insider  žhavý kandidát do EP
27.04. 14:39 INSIDER  žhavý kandidat do EP
27.04. 14:42 insider  kandidátky do EP
27.04. 17:42 hestroy  RE: kandidátky do EP
28.04. 08:57 insider  RE: kandidátky do EP
27.04. 15:35 Věci veřejné  Věci veřejné
27.04. 15:36 Věci veřejné  Věci veřejné
27.04. 19:32 amiourka  RE: Věci veřejné
27.04. 19:47 amiouka  RE: Věci veřejné - a ještě k prezidentovi
28.04. 08:23 amiourka  RE: Věci veřejné - důstojný program pro Věci veřejné
28.04. 21:46  RE: Věci veřejné
28.04. 03:45 kozoroh  S ČESKOU KORUPCÍ JDEME DO CELOSVĚTOVÉ KORUPCE.
28.04. 06:36 steve  RE: S ČESKOU KORUPCÍ JDEME DO CELOSVĚTOVÉ KORUPCE.
28.04. 18:36 hestroy  RE: S ČESKOU KORUPCÍ JDEME DO CELOSVĚTOVÉ KORUPCE.
28.04. 21:41 Oracle  RE: S ČESKOU KORUPCÍ JDEME DO CELOSVĚTOVÉ KORUPCE.
03.05. 15:17 Ivo Adler  http://adler.blog.cz
24.12. 21:40 Petr Provazník  Výsledky konference

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

51

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 100 čtenářů částkou 17 935 korun, což je 51 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Zákon, který omezuje základní svobody 67 milionů Francouzů, schválilo 23 % poslanců!22.10.21 17:54 Francie 0

Policie pokračuje ve stíhání exposlanců Volného a Roznera, souhlas sněmovny už nepotřebuje 22.10.21 17:34 Česká republika 2

Soud zrušil další nezánonný paskvil - příjezdový formulář21.10.21 19:50 Česká republika 0

Nesvítí, nefouká... Data z Německa kříží plány EU21.10.21 17:38 Německo 4

Už na nás "vláda" zase chystá další šikanu a buzeraci20.10.21 20:19 Česká republika 6

Majitelé lesů raději zakáží cyklistům vjezd do lesa úplně19.10.21 20:20 Česká republika 5

Americké vojenské biologické laboratoře v Kazachstánu19.10.21 18:59 Kazakhstan 0

Evropská agentura pro léčiva zahájila hodnocení vakcíny společnosti Pfizer pro děti ve věku 5-11 let19.10.21 09:23 Evropská unie 2

Krize toaletního papíru!19.10.21 08:31 Česká republika 5

USA jsou připraveny posílit obranné schopnosti Gruzie - šéf Pentagonu přijel do Tbilisi18.10.21 09:21 Gruzie 3

Fauciho jedy18.10.21 09:16 USA 2

Kanadská provincie vydala nová pravidla COVID, která umožňují vládě zabavit soukromý majetek17.10.21 18:30 Kanada 2

„Tak to ne!“ Povinné vakcíny narazily na vážný odpor. Hnízdil spustil kanonádu17.10.21 17:46 Česká republika 1

Volby, AfD naletělo šmejdům17.10.21 04:52 Německo 1

Od severu k jihu je Itálie zablokovaná16.10.21 19:43 Itálie 2

Slovinský premiér označil poslance Evropského parlamentu za "Sorosovy loutky"15.10.21 19:07 Slovinsko 4

Do Tatier už len elektromobilom?15.10.21 19:04 Slovensko 6

Izrael zaútočil na Sýrii pod krytím dopravních letadel15.10.21 18:55 Sýrie 0

Hlavní vražedný nástroj v britských nemocnicích15.10.21 18:39 Británie 0

Pilot zemřel při letu několik dní po očkování15.10.21 10:38 USA 3

Měnové kurzy

USD
22,07 Kč
Euro
25,67 Kč
Libra
30,33 Kč
Kanadský dolar
17,82 Kč
Australský dolar
16,47 Kč
Švýcarský frank
24,08 Kč
100 japonských jenů
19,43 Kč
Čínský juan
3,46 Kč
Polský zloty
5,57 Kč
100 maď. forintů
7,04 Kč
Ukrajinská hřivna
0,84 Kč
100 rublů
31,36 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 418,26 Kč
1 unce stříbra
535,24 Kč
Bitcoin
1 340 717,16 Kč

Poslední aktualizace: 22.10.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 4 659