Diskuze k článku

Globalisté využívají finančních těžkostí světa k prosazení jednotné světové měny

Příspěvků 97

21.10.2008 4:19

Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

Nataša 61.?.?.?

Motto, Viz J.D.Rockefeller: "Vše co potřebujeme je všeobsáhlá krize a národy budou ochotni přijmout Novým Světový Pořádek."

Co ,se můžem poučit z dnešního zpravodajství ze světa a domova?
Ponechme stranou zkorumplované banky ,sledujme, reportéry ,expery,odborníky na všechno a na nic.
Expert mluví to TV stanice dvě hodiny o ekonomické krisy a výsledk jeho mluvi,naprosto nic,žadný uzavěr ,vůbec neví, jak to všecno zkončí, žádná představa, co vlastně ten ekonomický pád způsobí ,jaké budou následky, prostě nic.
Prvním bodem,co laik ,dostane je to,že tenhle kolaps ,nemá pravidla a tím pádem se nedá nic předpokladat.
Druhým bodem je, že elektronickým bankovnictvím jsme dali ekonomickou zbran do rukou kriminalní aristokracie, ktera cirkulací dolarů kolem světa ,z jedné banky do druhé, zničí, náš systém bankovnictví k prospěchů pokrevních bratrů a finanční mafie.
Třetím bodem je, že "zkrachovalci" si sami sobě udělí pro normálního člověka astronomické částky, za "zásluhy" i když jejich banka jde na buben.
Za řtvrté ,polici,poplatní příspěvkům těchto zkrachovalců, nemůžou bez nich naprosto nic udělat,nebot jsou na nich závislý v každém směru normálního života.
Otazkou je, jak z toho ven?
Co ,já , žena z domacnosti zmůžu proti internacionálním podvodníkům a celosvětovým příživníkům,pijavic, sající z mozolů a krve lidí tvořící hodnoty?
Je vůbec možné,když už chlapy jsou decimovaní feminismem ,obrátit tuto "zbran", proti jejich tvůrcům v opačném procesu, vrátit se zpět k hodnotám rodiny,společnosti a politice našich dědů ,kde podání ruky platilo víc než dnešní úmluvy.Je možné obětovat své osobní já pro dobro rodiny a budoucnosti dětí,zbavit se manipulátorů a začít od bodu,kdy stát a rodina měla svůj zvuk,což byl ukazatel sociálních jistot,kde,banka byla sluhou zákazníka a né jeho pánem,kde,politik byl odvolán z funkce ,když neplnil volební sliby,což pro mnohé může být v dnešních dnem fantasie,přejít od internacionalismu a globalismu na základnu národní celistvosti a nezávislosti,třeba i žít chudě ,ale, za naše a vyloučit všechny cizé vlivy z našeho života,přežili by naši politici,žít bez úplatků-všimného,demokracie ,by se stala ozdobou státu a jeho občanstva.

173535

21.10.2008 8:43

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

Spytihněv 83.?.?.?

Reakce na 173535

Možné to je.

Pokud předchází pochopení kde jsme a jak jsme se tam dostali. Nekonečné analýzy bez vlastní vůle a cesty však vyznívají jako marné úsilí.

Pokud se však budeme stále vymezovat vůči pejzatým individuím za oponou (či jejich poskokům), budeme přesně tam, kde nás chtějí mít. Tedy v pasti.

173541

21.10.2008 13:01

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 78.?.?.?

Reakce na 173535

K tomu: Co ,se můžem poučit z dnešního zpravodajství ze světa a domova?
V tuto neděli, na ČT2 vysílali od 15:05 Pokušení - Americká komedie. Potom v 17:10 Heroin (La Horse) - francouzko-italský akční film, v hlavní roli Gabin. Obojí bylo vlastně o rodině. Obávám se, že většina populace si vybrala to POKUŠENÍ. Nemyslím to v náboženském smyslu. Napsal bych, že pro takový rodinný život nemáme podmínky. Je málo chlapů a málo žen, které jsou ochotné být dobrými matkami. Ale co já vím ?

173560

21.10.2008 14:05

Kde jsou odpovědi na naše otázky

Spytihněv 83.?.?.?

Reakce na 173560

Asi je to těžké posat, ale tím co společnost trápí nejvíce je mentální problém.
To co známe jako kapitalismus (či západní demokracii) stojí dnes na víře, že hromadění je dobrá věc. Hromadění (akumulace) však vychyluje věci z rovnováhy, nárůst napětí však není možný neustále a následný zkrat provází obvykle utrpení. Pokud se to stane podstatou systému, systém pak zanikne jako celek (vzhledem ke své zakódované nerovnováze).

Dnešní podoba tohoto uspořádání se kdysi zrodila nenápadně jako účetní mezičlánek. Hmotně to nelze uchopit, je to jen účelově vytvořený fiktivní článek, který rozdělil přirozeně se uzavírající kruh hospodaření. Držíteli tento článek uspořádání v moci, pak ovládáte i systém. Tento samoúčelný článek byl postupně přetvořen aby bytněl, tak převelice bytní a táhne celek ke dnu. Tzv. finance jsou podstatným prvkem tohoto článku. Znovu podotýkám, že původní podstata není hmotná (ve smyslu uchopitelná), zasahuje totiž myšlení, a to hluboko do mentality národů. A to nelze udělat za týden. Je to dílo tísíců let. A různé enklávy jsou postiženy různě. Toto postižení bylo komunisty pojmenováno jako uvědomělost, církev uvědomělého nazývala ovečkou, dnes by se to dalo shrnout do pojmu zainteresovanost, stále jde však o totéž – ovládnout myšlení.

Vyvázat se z tohoto myšlení však není (a nebude) jednoduché. Připodobnil bych to k přerodu prasete v divočáka.
Vrátímli se blíže k tématu – tedy finance. Zkuste se bez nich obejít. Děti pláčí, žena křičí, staříci žebrají, co naplat, musím do soukolí smířen s osudem otroka. Osm, deset, dvanáct, čtrnáct hodin denně nakonec nebude stačit, důchod stejně sežere krize, řešením je chlast a smrt…
Zdá se tedy, že peníze mají zázračnou moc a nezměrnou hodnotu. Kdo je má, je vítěz. Peníze jsou řešení. Opavdu? Kulaté reznoucí nic, hnijící papír ve slamníku, zápis v užmoulané knížce, elektronický záznam v mramorovém paláci zaznamenán upachtěnou úřednicí. Účetní položka… Všemocná účetní položka. Stejně jako jsou všemocné všechny ostatní položky zvané účetní. Dělají svůj řád, svůj svět, žerou energii. A odcizují. Oddělují vše, co bylo svázáno s činností, rozdělují vazby co dávaly smysl veškerému konání. Nyní naplňujeme kolonky, kdy motivací je opět naplnění kolonky. Účetní kolonky jsou životodárné pro kolonky úřední. A otesánek roste… Stává se zněj nenažraná bestie živící se energií všeho živého… Již dávno se vymkla kontrole těch co ji živí, vymkla se kontrole hospodáře-živitele. Nyní je zde aby nás zotročila nebo zničila.

pokračování

173561

21.10.2008 14:09

RE:

Spytihněv 83.?.?.?

Reakce na 173560

pokračování

Cesta ven jen jasná - zkrocení bestie. Dostat ji zpět pod svou vůli. Opět spojit kruh. Co to znamená?
Je to prosté.
Ztotožnit se s tím co dělám. S každou činností co mi padne pod ruku, či vyvstane v mysli. Proč to dělám a v čí prospěch to dělám. Vzít veškerou zodpovědnost za své konání. Tedy žít v pravdě. V sobě najdu vždy opovědi na všechny otázky. Musím je ale hledat. Pak se kruh začne uzavírat a věci dostanou smysl. Pak uvidím i cesty ven.

Dnes jsme již odvedeni velice daleko do izolace od vesmírného celku, pokud se však nevrátíme (nebo se nepokusíme), zanikneme jako nekompatibilní omyl přírody...

173562

21.10.2008 16:25

V zásadě dobrá úvaha

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 83.?.?.?

Reakce na 173562

Jen je ještě třeba říci, že k tomu, abych se mohl ztotožnit s tím, co dělám, vědět proč to dělám a v čí prospěch to dělám, nemohu existovat jen sám pro sebe. Já sám sobě nemohu být smyslem, protože sám o sobě nejsem v reálném světě svébytnou a existenčně nezávislou bytostí. V důsledku to platí i pro nejužší bytostné odnože mého fyzického života, jako je má žena a moje děti, které jsou pouhou animální formou mé potřebné existence. Je třeba mít vědomí širšího celku, za který se směňuji a jehož blaho je i mým blahem. Ten celek musí být přirozený, tzn. musím s ním být bytostně srostlý, musím být schopen ho pojmout do integrity mého vědomí. Takovým celkem může být pouze velká rodina, rod či klan, v širším smyslu obec a pouze vzdáleně celý národ. Bez návratu k tradičnímu uspořádání lidské vzájemnosti v ve funkci základního (rodového) patriarchálního společenství minulosti jsme jako odcizení jedinci odsouzeni k otroctví.

173567

21.10.2008 17:12

RE: V zásadě dobrá úvaha

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 173567

A velmi dobré doplnění předchozího příspěvku !!!

173571

21.10.2008 23:46

RE: V zásadě dobrá úvaha

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 173567

...a když už jsme u toho pitvání, tak ten různě široký rámec "rodiny" musí mít také nějaké korekce - míru tolerance k jiným "rodinám.

A tak dále, a tak dále, myšlenka příspěvku byla především o potřebě dělat vše, co musím, mohu nebo chci - dělat vše v tomto uvedeném pořadí a s vědomím adresátů, kteří mojí práci převezmou a budou v ní pokračovat.
A na to stačí každému člověku jeho způsob myšlení.

173623

21.10.2008 23:38

RE:

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 173562

...moc dobrý, Spí ti hněve. Děkuji.

173622

21.10.2008 15:28

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 83.?.?.?

Reakce na 173535

"Je vůbec možné,když už chlapy jsou decimovaní feminismem ,obrátit tuto "zbran", proti jejich tvůrcům v opačném procesu, vrátit se zpět k hodnotám rodiny,společnosti a politice našich dědů..."

Jsem rád, že tato slova zazněla z úst ženy. Je velkou pravdou, že současná moc ovládá lidi jen díky tomu, že z nich udělala osiřelé jedince bez zakotvení v rodině, v rodovém (potažmo národním) společenství a závislé na existenčních podmínkách diktovaných státem a globální ekonomikou. Jediná cesta, jak najít schopnost čelit útlaku a manipulaci, je navrátit mužům jejich sebevědomí, úlohu a odpovědnost jako bojové záštity existenční i duchovní svobody člověka. To lze jedině tak, že se z nich stanou znovu hlavy rodiny respektované svými ženami i dětmi. Největším zlem a nástrojem zotročení je feminismus, všechny ty agendy rovnosti, rovných příležitostí, emancipace, genderového inženýrství a p. Je třeba, aby se muži chopili své moci i ztraceného významu na nejnižší úrovni, začali vytvářet rodové či komunitní celky, v nichž bude platit pevný řád, hierarchie a existenční vzájemnost, v nichž existenční jistoty budou budovány na vzájemné podpoře a mužném vědomí společné hrdosti a nezávislosti na cizí moci. Pouze taková společenství budou schopna získat prestiž, respekt a postavit se státní moci, která se nás snaží zotročit. Pouze taková společenství, v nichž ženy a děti budou vedeny a podřízeny společnému zájmu, budou schopna žít si po svém, dát přednost uměřenosti, kázni a svobodě před chamtivostí, požitkářstvím a otroctvím konzumních hodnot.

173565

24.10.2008 17:41

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

Jarmila 83.?.?.?

Reakce na 173565

Ale no tak pane Lhotáku, nechte už toho, jste už fakt trapnej. Jsem žena, ale do smrti bych radši žila sama, ale jako SVOBODNÁ lidská bytost, než žít v područí jakéhokoliv kreténa, který si myslí, že když má bimbáska mezi nohama, tak automaticky má právo někoho utiskovat. [oči v sloup]

173847

24.10.2008 18:51

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

Saša 74.?.?.?

Reakce na 173847

>kreténa, který si myslí, že když má bimbáska mezi nohama,
>tak automaticky má právo někoho utiskovat. [oči v sloup]


Zde je důkaz, že nám ho nezávidí, jak tvrdil velký Sigmund Freud [velký smích] [zmaten]

Jde spíš o to, že všeho moc škodí, ať již s bimbáskem nebo bez něj neměl by být jeden nebo jedna výrazně zvýhodněn. Problém je, že feministkám se zdá zvýhodněni muži a ti zase tvrdí, že svět se kolem „ní“ jen točí a galantně ženy sami zvýhodňují.

173853

25.10.2008 7:31

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

Jarmila 83.?.?.?

Reakce na 173853

Pouze taková společenství, v nichž ženy a děti budou vedeny a podřízeny společnému zájmu, budou schopna žít si po svém.

Nějaké neviditelné imaginární feministky mě nezajímají, já jen kritizuji ten text toho chlapa, který otravuje na všech fórech a pořád dokola omílá ten svůj nesmysl. Tisíckrát mu bylo vysvětleno, že přirozená autorita je o něčem jiném, než totalitní násilí.

Velký Sigmund Freud mluvil o závisti a vidíte, nakonec se ukázalo, že se mýlil. Pokud tu lež nerozšířil úmyslně, že. Dnes se jen divíme tomu, proč by měla matička závidět šroubečkovi, když se vzájemně doplňují. Šroubeček bez matičky není k užitku, stejně tak jako matička bez šroubečka. Jenom nechápu, proč někteří šroubečci mají pořád tendenci se nad matičky vytahovat a dělat na ně ramena z pozice síly.

Ale obzvláště dneska se to vědci-manipulátory mas jen hemží. Proto si člověk musí na ty rozšiřované lži dávat pozor na každém kroku a snažit se každou propagandu tvářící se za vědu radši vždy kriticky zhodnotit svým vlastním selským rozumem a všechny ty lži odmrštit. Jako třeba propaganda evolucionistů, která lidem již 19 let sugeruje, že člověk je jen naprogramované zvíře, řízené geny.

173878

25.10.2008 17:56

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 173878

Teorii, kterou paní Jarmilo považujete za propagandu, publikoval pan Dawkins již v roce 1976. Je tomu tedy již 32 a nikoliv 19 let.

Tuto teorii považuje současná věda za stejně prokázanou, jako teorii gravitace. Je vyučována na všech přírodovědeckých univerzitách světa jako základ mnoha vědních oborů. Včetně lékařství! Že by doktory učili propagandě? [chechtot]

173894

25.10.2008 19:40

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

google 84.?.?.?

Reakce na 173894

>Teorii, kterou paní Jarmilo považujete za propagandu,
>publikoval pan Dawkins již v roce 1976. Je tomu tedy již 32 a
>nikoliv 19 let.

o akej teorii tu hovorite, pan holoVojtos, ak sa smiem spytat?
staci strucne a zhruba v dvoch-troch vetach, ako by ste to vysvetloval decku,
aby som tomu mohol porozumiet aj ja. vdaka dopredu.

>Tuto teorii považuje současná věda za stejně prokázanou, jako teorii gravitace.

mohli by ste mi tiez napisat nieco o teorii gravitacie, ktora je "prokazana"?
co presne je na nej "prokazane" a preco to je potom teoria, ked uz je "prokazana"?
dufam, ze sa nebudeme hadat o vyzname slova teoria, ale vidi sa mi,
ze zaobchadzate so slovami ako sa vasej rozharanej mysli zapaci.

doslo uz niekedy do vasej zavitnice nieco take,
ze ked je nieco dokazane, tak uz to nemoze byt teoria?

>Je vyučována na všech přírodovědeckých univerzitách světa jako základ
>mnoha vědních oborů. Včetně lékařství! Že by doktory učili propagandě? [chechtot]

vy ste nejak informovany, pan holoVojtos o tom, co sa uci
na vsetkych prirodovedeckych univerzitach sveta a u lekarov.
no v kazdom pripade, uz sa tesim na vasu odpoved. skutocne.

173903

26.10.2008 4:21

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 173903

>ste nejak informovany, pan holoVojtos o tom, co sa uci na vsetkych prirodovedeckych univerzitach sveta a u lekarov. no v kazdom pripade, uz sa tesim na vasu odpoved. skutocne.
----
Já jsem to tady už jednou napsal. "On" sem plácá naučené fráze, aniž by jim rozuměl. Dostal jste ho, pane google...blahopřeji. Možná se ještě ozve, až najde objasnění gravitačního zákona v naučném slovníku? [mrknutí jedním okem]

173926

26.10.2008 9:38

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 173903

Teorii, o níž s paní Jarmilou hovoříme, publikoval Richard Dawkins pod titulem Selfish Gene (česky Sobecký gen). NELZE ji (podobně jako třeba teorii obecné relativity) shrnout do dvou vět. Je mi líto pane Google.

Velmi doporučuji tuto knihu přečíst. Všem. Skvěle vysvětluje, jak jsme my lidé přišli k vlastnostem, jimiž se dnes pyšníme. [smích]

173931

26.10.2008 17:33

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

google 84.?.?.?

Reakce na 173931

panko Vojto, tolko som pochopil uz aj z predchodzich prispevkov,
ale mudrejsi veru nie som. ale o to mi v principe vobec neslo.

ide mi hlavne o vase pletenie dve na tri, lubovolne pouzivanie,
vo vasom pripade je vhodnejsie slovo zneuzivanie vyrazov,
ako sa vam zapaci. chovate sa ako rozmaznane decko, ktore
sa prave naucilo pouzivat pastelky a kazdemu nadsene ukazuje
svoje machlanice, ako keby to bol Picasso.
lenze my sme tu väcsinou dospele osoby, preto sa tak k nam aj tak chovajte.

toto napriklad ste tvrdili vo vasom predchadzajucom prispevku:
"Tuto teorii považuje současná věda za stejně prokázanou, jako teorii gravitace"

za prve, argumentujete sposobom "současná věda považuje",
aby ste urobil svoje pojasene prispevky neprestrielne na kritiku,
namiesto, aby ste podal logicky a jasne vlastnymi slovami o co vam ide
a potom si to v diskusii aj obhajil.
ste vy snad hovorca/mluvci sucasnej vedy? [zmaten]

dalej pouzivate slovne spojenia, ako "prokazana teorie gravitace"
a prznite tym logiku, aj zakony reci ako sa vam zachce.
nerozumiete ani tolko, ze spojenie prokazana teorie v tejto vasej vete je nezmysel?
teoria je navrh, pokus o pochopenie, kostrukt, vyklad.
v ziadnom pripade nemoze byt prokazana, pretoze vtedy,
prestava byt teoriou a stava sa faktom.

odhliadnuc od toho, ze dodnes nikto este poriadne nevysvetlil,
co to ta gravitacia vlastne je a preco je. nanajvys ju vieme popisat a zmerat
vo svojom posobeni, ale nemame ani sajnu ako a preco. capisci Vojto?

skusaju ju vysvetlit na zaklade vseobecnej teorie relativity ako geometricku
vlastnost casopriestoru, lenze podla tejto teorie, by potom museli existovat
gravitacne vlny a tie sa dodnes nenasli.
kvantova fyzika sa az na par teorii (napr. so spinom 2, strunova teoria...),
tiez nejak daleko nedostala. takze tolko k tej vasej prokazanosti.

uvedomujete si, clovece nestastny, ze sa vas potom vobec neda brat vazne,
a ze to nesuvisi odo mna, ako s vami zaobchadzam, ale je to len a vylucne
zavisle od urovne vasich prispevkov.

mne sa potom nukaju len dve moznosti:

a) budem vas povazovat, na zaklade vami vyprodukovaneho, za totalneho
hlupaka a nezaoberat sa vami popisanymi hlupostami, ani vasou malickostou.
totalna ignoracia.

b) preukazem lasku a vieru v kazdeho clena ludskej spolocnosti a pokusim
sa vas dokopat k tomu, aby ste sa dostali aspon do blizkosti toho,
co mudri ludia nazvali poznanie a budem dufat ze ma boh za to
posmrtne bohato odmeni. aspon 4 panny, ked uz nie 72. [chechtot]

este stale vaham. [oči v sloup]

173955

26.10.2008 17:56

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 173955

Pán Google, prosím, pomáhejte dál nevědomým, churavým a jinak propagandou postiženým lidem, neboť je to nejen k jejich neskonalému užitku, ale hlavně je to prospěšné pro ostatní, kteří se velmi rádi zasmějí. Také doufám, že budou alespoň 4 a že to s nimi pořádně roztočíte!


[chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot]

173957

27.10.2008 4:09

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 173957

Jindřichu, i já se obdivuji citlivé úrovni reakcí pana googla a jeho profesionálního přístupu zkušeného psychologa při jednání s psychicky narušenými jedinci. Jak jinak si vysvětlit chápání člověka, který si dá ke svému jménu i rok narození(49))? Asi nás chce Vojta všechny v diskuzi dojmout svým stářím a současně tím vzbudit i respekt, ale na druhou stranu, ty jeho naučené fráze odpovídající věku "pastelkáře" s bryndáčkem pod bradou napovídají o silném stádiu pokročilé schizofrenie. Ale je docela možné, že Vojta je jenom takový holobrádek a že nám sem Vojtu do diskuze propašovala jeho matka, abychom jí tady kluka vycepovali?

Chápu, měli bychom se společně postarat o psychicky slabé členy naší společnosti, ale až kam zajít? Kolik času věnovat na převýchovu? Předpokládejme, že je to skutečně Vojtův rok narození, potom se nabízí otázka: "Je taková převýchova vůbec ještě možná u někoho, kdo bude mít příští rok šedesát let" (1949)? Jindro, máš pravdu, je to kolikrát k smíchu, ale jak vidíš, tak někteří diskutující ty jeho bláboly berou vážně a začnou na Vojtu ze soucitu reagovat. Potom se ti tady objeví množství nic-neříkajících příspěvků, jenom proto, že si Vojta potřebuje pozvednout sebevědomí a nikoliv proto, aby ses něco zajímavého dozvěděl. Takhle nás tady Vojta zbytečně tahá za rukávy a za nohavice a spíše otravuje a zdržuje, ale žádný přínos do diskuzí to nemá. Myslím si, že lepší řešení bude nereagovat a ať si Vojtova maminka najde pro kluka jiné diskuzní fórum(!) [velký smích]

173982

27.10.2008 4:44

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

Petr Gru 216.?.?.?

Reakce na 173982

Mirdo Vojta je typicky pepek vyskoc. Vy tu spIsujete a zabyvate se idiotama ale neyucite lidi jak poroti tem smradum bojovat.

173983

28.10.2008 17:36

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 173955

> mohli by ste mi tiez napisat nieco o teorii gravitacie, ktora je "prokazana"?

> odhliadnuc od toho, ze dodnes nikto este poriadne nevysvetlil, co to ta gravitacia vlastne je a preco je ...

Víte pane Google, nechtěl jsem Vás zbytečně uvádět do rozpaků. Proto jsem Vám ve své předchozí odpovědi souvislost gravitační teorie s obecnou relativitou naznačil. Vy jste však místo logické úvahy zplodil opět jen několik odstavců zbytečných invektiv a hulvátství. Tedy cituji jen pro Vás:

> Obecná relativita nebo obecná teorie relativity je základní fyzikální teorie gravitace formulovaná Albertem Einsteinem, která opravila a rozšířila ... (zdroj Wikipedie)

Celý (vzdělaný) svět považuje, pane Google, teorii obecné relativity za základ moderní fyziky. Jinými slovy za něco obecně uznávaného, platného, prokázaného. Vy ne. A tak máte jen dvě možnosti. Buďto prohlásíte obecnou relativitu za jakousi nevěrohodnou (hloupou, neprokázanou) teorii a budete všem pro smích nebo přesvědčíte vědecký svět, že se jí pro příště má říkat obecná NETEORIE relativity. Zkuste to. [chechtot]

174148

29.10.2008 0:48

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

google 84.?.?.?

Reakce na 174148

pan holoVojtos,
neviem presne co chcete svojim prispevkom povedat,
ani naco presne reagujete. ale kedze ste ho nalepil
pod moj prispevok, tak mi moja vrodena slusnost
prikazuje vam na neho odpovedat. [velký smích] [velký smích] [velký smích]

najprv sa vam musim zrejme ospravedlnit.
ja som si z vas robil prdel, ze vy ste tak trochu plem-plem,
a ono to je pravda. [zmaten]
myslel som si, ze vas hlavny problem je pochopit logiku
zlozenych suveti, ale ked citam ten vas prispevok, tak zistujem,
ze vy mate zrejme problemy pochopit logiku skladania pismenok
do slov. a to sa pritom jedna o prirodny instinkt, na ktory nie je treba
ziadny intelektualny vykon. normalni ludia sa to ucia spolu
s nasavanim materskeho mlieka.

ale ako väcny optimista to skusim s vami este raz,
vy neobruseny, intelektualny diamant.
reagoval som vylucne na tuto vasu vetu
alebo lepsie povedane, na tento vas nezmysel:

"Tuto teorii považuje současná věda za stejně prokázanou, JAKO TEORII GRAVITACE."

174181

29.10.2008 15:24

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 174181

Vy jste pane Google opravdu nepochopil, že TEORIE GRAVITACE je identická s OBECNOU TEORIÍ RELATIVITY? Opravdu věříte, že obecná relativita je jen jakousi "neprokázanou teorií"?

Pokud ano, jakáž pomoc? Nebo je Váš poslední příspěvek jen chabým pokusem o to, mít POSLEDNÍ SLOVO v diskusi?[velký smích]

174241

29.10.2008 16:12

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

google 84.?.?.?

Reakce na 174241

>Vy jste pane Google opravdu nepochopil, že Opravdu věříte, že
>obecná relativita je jen jakousi "neprokázanou teorií"?

>
>Pokud ano, jakáž pomoc? Nebo je Váš poslední příspěvek
>jen chabým pokusem o to, mít POSLEDNÍ SLOVO v diskusi?[velký smích]

omyl, to vasa neschopnost mysliet, vas navadza mat posledne slovo.
a vysledok je, ze prekonavate aj vami skor postovane nezmysly,
o ktorych som sa domnieval, ze su neprekonatelne.


este raz a posledny.
vami postovany nezmysel znel:

"Tuto teorii považuje současná věda za stejně prokázanou, JAKO TEORII GRAVITACE."

nebudem este raz rozoberat vase pravo urcovat, co povazuje sucasna
veda za prokazane, lebo v principe je chudobnym duchom povolene vsetko,
ale:

neexistuje ziadna prokazana teorie gravitacie. existuje len
Einsteinov vyklad (teoria) gravitacie, ktory prokazany nie je.

jedine co je prokazane, je vasa neschopnost citat, pochopit, odpovedat.

174248

29.10.2008 17:57

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 174248

Pane Google, myslíte, že má smysl vysvětlovat něco člověku, který podporuje GMO a eugeniku? [zmaten]

174254

29.10.2008 18:18

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

mtk 80.?.?.?

Reakce na 174248

To je síla, že Google vydrží pořád dokola vysvětlovat význam slova "teorie", a ono nic. Jelito vojtačtyařicetdevět není sto pochopit, jakým způsobem funguje věda, nemá o tom ani páru. Teorie není nic jiného než "současný stav poznání v rámci platného (zpravidla dočasného) paradigmatu". Teorie se mění v čase, paradigma se mění v čase. Einsteinovy teorie dokázaly mnohé vysvětlit, min. však na mikrostruktury nejsou moc dobře aplikovatelné. Nejsem odborník, ale mám za to, že kvantová mechanika doplňuje obecnou teorii relativity, ale vzájemná slučitelnost jaksi pokulhává. Proto se jedná o "teorie", čili něco, kde jaksi ještě něco chybí, neštimuje, nedává celkový obraz, eventuelně čeká na na nový výklad, případně novou teorii. Fyziku jsem nikdy nestudoval (krom populárně vědeckých publikací), ale tvrdit o jakékoliv teorii, že je naprosto prokázaná a nevyvratitelná, může jen ARCIBLB anebo Vojta, Semtex, Medvedev, Koubek, Satai, Van Guld, Vanguard .... uf, už si je všechny nepamatuju, ale je jich jak sraček: asi tak 10 na jednu skutečnou osobu ..... [chechtot]

174260

4.11.2008 12:56

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 174260

[chechtot] [chechtot] [chechtot]

174866

25.10.2008 20:17

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

Jarmila 83.?.?.?

Reakce na 173894

No to je právě ta tragédie pane Vojto, že lži se učí jako vědecká pravda. Mě absolutně nezajímá co publikoval pan Dawkins již v roce 1976. Já vím ale naprosto přesně, kdy se začaly evoluční lži rozšiřovat u nás. Četla jsem si po pseuderevoluci Mladý svět, když v tom jsem narazila na článek sexuologa Weisse. Jeho názory o promiskuitních rozsévačích a ženách, které hledají živitele mě tak pobouřily, že jsem napsala do Mladého světa dopis, který mi zveřejnili. Od té doby uplynulo 19 let a přesto, že si mnozí muži myslí, že reklamě mohou podléhat jen děti a ženy, tak jsou to právě oni, kteří TOTÁLNĚ a rádi podlehli Weissově propagandě. Mě už je tohle všechno jedno, já mám svého muže, který se mnou žije rád. Ale mé dcery se setkávají na každém kroku s týpky, kteří papouškují, že muži jsou promiskuitní genoví rozsévači a ženy hledají živitele, a že je to genová záležitost a nedá se s tím nic dělat. Koneckonců tenhle názor můžeme číst i kdekoliv v internetových diskusích.

Tuhle jsem zahazovala papír do ekologické popelnice, když jsem tam uviděla drahý časopis určený pro muže- Maxim, nebo jak se jmenoval (už jsem ho zase znechuceně zahodila). Tam byl dopis měsíce, že nějaká bioložka jim tam psala, že ta teorie o promiskuitních mužích a spíš monogamních ženách je již dvacet let překonaná, že hlásají bludy, protože je dokázáno, že obě pohlaví se chovala v minulosti stejně. A co ji na to ti vykukové odpověděli? Šklebili se jí panové v podstatě do ksichtu. Odpověděli ji v tom smyslu, že je jedno že má pravdu, protože důležité je, že oni vlastní mainstream.

173904

26.10.2008 9:53

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 173904

Lži se obvykle jako vědecká pravda neprosadí, paní Jarmilo. Zkuste si najít čas, a toho Dawkinse (Sobecký gen) si přečíst. Věřte, stojí za to.

Nádherně (objasněním rozmnožovacích strategií "idol" a "rodinný krb" ) Vám vysvětlí, jak ve skutečnosti fungují vztahy mezi pohlavími. [mrknutí jedním okem]

173932

26.10.2008 15:20

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

djb 193.?.?.?

Reakce na 173932

Pane Vojto, nenchte se vysmat, by skoro jeden napsal. Vy obvykle, ac nazorove jinde, pisete vcelku rozume.
32 let vedecke pravdy? Je snad zbytecne pripominat jine "vedecke pravdy", prezivsi podstatne delsi dobu beze zmeny(co treba placata Zeme, kulata Zeme ve stredu Vesmiru, svetelny ether, klasicka mechanika).
A notabene v sociobiologii. Vednim oboru tak mladem, nejistem, stojicim v zakladech na psychologii(to je ten obor, kde ani nejvetsi kapacity nedokazi nalezt shodu v zakladnich pojmech) a genetice(tech genu je fakt hodne a mnozi vedci, nez by si priznali, ze nic nevi, moc radi shodnosti 3% podkladaji shodnost u libovolnych dalsich aspektu organizmu - jako priklad snad Weiss a opicaci).
No a ze nelze shrnout do dvou vet neco cemu rozumime? Vase analogie s fyzikou? Klasicka mechanika - 3 zakony. STR - 2 postulaty, OTR - jeden! postulat (jiste + STR)
tech dalsich 300-600 stran to uz jsou jen aplikace.
Byt hodne drzy, shrnu Vam ty teorie do jednoho vzorecku.

A teorie sobeckeho genu? Tu zas neznam ja, ale uz z nazvu to je asi neco jakoze gen prosazuje sam sebe, chce se zachovat a protezuje se pri reprodukci a interakci s okolim.

On kdyby mel zivy organizmus sebevrazende tendence, tak by asi nebyl zivot, takze budiz. Ale ze by to byl takovy objev? Ony moderni pseudo-vedy rady stavi na banalitach, neb nic podstatneho prinest nedokazou.

Jelikoz na pocatku diskuze byla veta:

[1]"Pouze taková společenství, v nichž ženy a děti budou vedeny a podřízeny společnému zájmu, budou schopna žít si po svém."

Dovolim si tvrdit, ze takova teorie ji nemuze obhajit, geny maji muzi i zeny, neni duvodu proc by jedny mely snahu protezovat se vice nez druhe.
Dalo by se "ad hoc" placnout, ze ty zenske maj sakra vetsi potrebu se sirit, neb maj sanci cca 12x do roka a kdyz se zdari tak az zas o rok pozdeji.
Zatimco muzske se muzou sirit "nekolikrat denne", dokonce po milionech[smích].
Schvalne, dokazete se chytit meho priznani "ad hoc" anebo to fundovane vyvratit?

Co se tyce vety [1] ta neni spravne, v tom ma Jarmila pravdu, ale neni to tak, ze by byla uplne mimo misu takova spolecnost by stabilni byla. Chyba je, ze Lhotak pouziva slovo "pouze" takova spolecnost.
Opacne by to logicky muselo taky fungovat, je preci symetricke(po ukonceni kojeni), zda doma sedi muz a potravu shani zena ci opacne. Dokonce by fungovalo i kdyby si kazda cas spolecnosti vybrala jednu nebo druhou cestu. Prusvih, proc to dnes nefunguje, je, ze jsme ve stavu, kdy o deti se nechce starat nikdo a kariery si pestovat je prani kazdeho.

173943

26.10.2008 16:19

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

Jarmila 83.?.?.?

Reakce na 173932

Lží tvářících se vědeckou pravdu zde již bylo nepočítaně a než ty lži byly vyvráceny, trvalo to kolikrát třeba i sto let. Dawkinse si číst již nebudu, a to z jednoduchého důvodu: ty jeho lži jsou již dávno překonané. Dnes již je naprosto a definitivně dokázáno, že obě pohlaví se v dávné minulosti chovala v sexualitě stejně: muži i ženy byli stejně promiskuitní. To co muži v tlupě nasouložili s ženami, to ženy v tlupě nasouložily s muži. Nic nebylo mezi tím. Co se týče lži, která tvrdí, že ženy mají v genech zákódováno, že si hledají živitele svých mláďat, tak to je přímo óbrlež. Pokud něco ženy mají v genech, tak je to schopnost uživit svá mláďata samy. Jak známo tuto schopnost mají všechny samice světa a lidské samice nebyly žádnou výjimkou. Nebo jste snad viděl někde samce lidoopů, jak shánějí potravu a jak ji skládají k nohám samic a jejich mláďat? Čili lež rozšířená o tom, že muži jsou promiskuitní rozsévači byla záměrně rozšířená lež, aby podpořila rozklad rodiny a světový sexbyznys. A největší svinstvo je tvrzení, že si ženy najdou hloupého živitele-ňoumu, ale pak si hledají lepší geny u milenců- nadsamců. Kdyby tohle byla pravda, tak by 80 procent dětí v rodinách bylo dětí těch milenců. Ale že je to přesně naopak, že ty ženy mají děti z 90 procent s muži které si vzaly, svědčí o tom, že chtěly mít děti právě jen a jen se svými manžely.

A vůbec, co tady furt remcáte o nějakých sobeckých genech, když chování člověka je z 80 procent určeno kulturní evolucí, nikoliv tou biologickou? Dnešní psychiku člověka se lze představit jako počítač. Narodí se do světa s určitým vrozeným softwarem. Jsou to ale jen základní mechanismy, něco jako windows vista. Jenže pak ten počítač do sebe začne nasávat v průběhu života různé další programy, které však již vrozené nejsou, ale jsou to kulturní vzorce. Počítač se stále učí a natáhne do sebe spoustu návodů na život a nic z z toho není biologického původu, ale vše je uměle stvořeno specifickou lidskou kulturou. Rozumíte mi? Vrozené instinkty=20% Naučené kulturní memy=80%.

Takže vykládat něco o genech za situace, kdy je člověk z většiny stvořen kulturní evolucí je BLBOST na entou.

173948

27.10.2008 9:00

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 173948

>...Dawkinse si číst již nebudu, a to z jednoduchého důvodu: ty jeho lži jsou již dávno překonané...
-----
S tímto se dá jedině souhlasit, paní Jarmilo. S celým vaším příspěvkem...s každým slovem. Vojta buď lže úmyslně (zákeřná povaha) a nebo mu to v mládí vtloukala maminka do palice a on tomu sám věří. "Průkopníkem" psychoanalýzy byl Sikmund Freud, ze kterého Richard Dawkins čerpal své bludy. Freud tvrdil, že se člověk psychopatem už narodí. Tedy většina psychopatů to má geneticky vrozeno. Vojta nám zase tvrdí, že dnešní lékařská věda čerpá z Dawkinse (university, fakulty a jiné...no je to hňup), přitom dnešní lékařská věda stále ještě bádá, zda-li se člověk kriminálníkem narodí a nebo je jím vytvořen prostředím.

Viděl jsem dokumentární pořad současného bádání v oboru psychologie, kde se právě tímto tématem vědci zabývali a doposud tahle otázka nebyla zodpovězena a to z jednoho jediného důvodu, jak chcete předem určit, kdo se stane kriminálníkem a začít s bádáním jeho mozku? Pozorovat rozdíly a změny v mozku při vývoji člověka, tedy před masovou vraždou a po ní?

Uvedený program (vědecké bádání) zašel až tak daleko, že byly provedeny mozkové MRI (Magnetic Resonance Imaging) vrahů čekajících na trest smrti a porovnávány s nálezy "normálních" lidí. Určité rozdíly v mozku byly rozpoznány, ale zase nebylo možné zjistit, zda-li právě tyto rozdíly byly příčinou kriminálního chování dotyčného člověka, jelikož ne všichni masoví vrazi měli totožné nálezy na mozku. Genetická závislost nebyla (a nemohla být) potvrzena a lze tedy jednoznačně napsat, že lékařská věda stále ještě bádá a Vojta jistě taky a zkouší to na nás tady v diskuzích na Zvědavci. A na závěr k vaší větě:

>A vůbec, co tady furt remcáte o nějakých sobeckých genech...
--------
Já si myslím, že tohle Vojtovi utkvělo v palici, když Vojtova matka, místo toho, aby si kluka pořádně vychovala, tak tímto omlouvala jeho chování u učitelky v pomocné škole. Sváděla to na geny a přitom psychopati jsou vypěstováni a "vyšlechtěni" výchovou a prostředím. Místo toho mu měla neustále opakovat: "Vojto, raději mlč a vzbuzuj dojem hlupáka, než abys promluvil a vyvrátil veškeré pochybnosti" (Benjamin Franklin).
[chechtot] [chechtot] [chechtot]

173994

28.10.2008 16:40

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 173948

Je to škoda, paní Jarmilo. Z Vašich příspěvků je patrné, že jste schopna číst a logicky uvažovat o přečteném. Ovšem NEČÍST je Vaše svaté právo.

Namísto znalostí jste zvolila cestu víry. Bohužel. Těch Vašich 20% vrozeného a 80% naučeného je naprostý nesmysl. Můžete uvést, kde jste jej vyčetla? Kdyby tomu tak bylo, tak lze v jediné!!! generaci převychovat 80% nepřizpůsobivých občanů na lékaře, učitele, programátory, ... Že se to v případě Romů nedaří ani v páté generaci? A ani 10%? Statistika je paní Jarmilo neúprosná, i kdybyste svou víru 20/80 opakovala třeba tisíckrát.

A ještě jedna otázka. Když jsou všechny samice schopné postarat se o svá mláďata samy, proč samice některých ryb (třeba rájovců) po vytření od svých jiker zdrhnou? Proč přenechají veškerou další péči o ně samcům?

174140

29.10.2008 18:06

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 66.?.?.?

Reakce na 173904

Zdravim letusaku Jarmilo ,je fakt ovsem ze v USA jsou VSECHNY reklamy na TV zamereny na deti a zeny ,tudiz to o necem svedci. ONI neradi plytvaji penezi na reklamu neneseli to ovoce . ONI vedi co delat za kroky k dalsimu lichvareni a ziskavani penez a obeziva v jakekoli forme. Takze na kazdem sprochu pravdy trochu. [oči v sloup]

174258

22.10.2008 2:51

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

Nataša 61.?.?.?

Reakce na 173535

"I`m driven with a mission from God would tell me,'George,go and fight those terrorist in Afganistan.'And I did,and then God would tell me, 'George go and the tyrranny in Iraq,'and I did." "Now again.I feel God`s worlds coming to me........George W Bush,June 2003
Tak,co jsme si jako křestané v celku vysloužili pod korouhví Ameriky,kam se domů žoldnéři vrátí s plnou kapsou dolarů,ale, bezcených,tak,jak i zmizí i jejich úspory,zatímco vraždili, kdesi za mořem i se svými goyimskými "mameluky" z Evropy a odjinad.NATO pod vedením žid.generála Benjamina Nemenovského alias Wesley Clark se přicčinili k rozbití Jugoslavie a rozbití mnoha křestnských kostelů a památek.V dnešních dnech pod "patronací" na oko vypadající křestanské Ameriky utíkají křestané z Mosul,-Iraku a stávají se z nich utečenci, v utečeneckých táborech a to vše za křestanské peníze,takže na 2270 ještě živých,odečteme-li 12 obětí, vinou, křestanské hlouposti našich vládců. Co si myslí vojáci z Čech,Slovenska, Španělska,Italové,Francouzi,Angličané,Kanadané,Bulhaři,Rumuni,Němci,Australani. a jiní,když musí křestané opustit svůj domov po více, jak1600,utíkat o svůj život a stát se vlivem "Americké" politiky bezdomovci.
http://www.npr.org/templates/story.php?storyId-95876316
Neptám se ,co si myslí naši politici, ti nemyslí, ti natahují ruku k tomu ,kdo víc dá,těch osud jiných lidí nezajímá, za to vědí kam mají udělat svoji první cestu a kde se mají poklonit obětem jiného klanu.
Takže, v celku vzato,zatímco se svět finančně boří, už od dob presidenta Woodrow Wilsona-Wolhson, jež pod nátlakem prozrazení tajné lásky podepsal vyděračům ortel nad celým americkým lidem a také toho trpce litoval.Nit jeho činnosti se táhne ,až k vytvoření státu Israel, kde ,opět došlo k zabíjení křestanů a vyhánění je z jejich domovů.
Uvažuje se ,že "americká vláda se položí před létem 2009 a dojde k devalvaci starého dolaru na 90% a dojde k vyhlášení nové měny, AMERO,měny tří států,USA,Mexika a Kanady.Kdo má pravdu a kdo ne ,nám ukaže čas,ale ,hlavní věcí bude , co se stane s námi,mnozí z nás to vědí, až se nastolí nový,ovšem , židovský pořádek,: podle slov rabbína :,každý z židů obdrží 2000 křestanských otroků ,kteří na něj budou dělat -Talmud.Každý z židů jež zjeví tajemství talmud před křestany, je odsouzen k smrti.(najděte Talmud ve svých knihovnách v originálu )
Naklepejte si: London stock trader urgesmove to "amero"
US President Franklin D. Roosevelt, 1933
"The real truth of the matter is that a financial element in the large centers has owned the government since the days of Andrew Jackson"
Louis T. McFadden/"Mr. Chairman, we have in this country one of the most corrupt institutions the world has ever known. I refer to the Federal Reserve Board and the Federal Reserve Banks

173629

26.10.2008 17:52

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 173629

Ale Natašo, všichni přeci vědí, že Talmud je stejně jako PSM pěkný podvrh. Žijeme přeci v moderní společnosti a židé by nikdy, opakuji NIKDY nemohli napsat něco v tom smyslu, že jsou nadřazenou rasou, že i ten nejlepší goj má být zabit, že okrást goje je vlastně dobrý skutek atd. Tím by se přeci chudáci židé, kteří tolik trpěli, tolikrát byli vyhnáni a tolikrát byly vyhlazeni, úplně znemožnili...

Co já vím, tak pro žida je nejdůležitější to, že je s gojem bratr. Že s gojem obchoduje férově a že je pro rovnost mezi lidmi. Tak jako to např. tvrdí Yaakov Perin nebo Menachem Begin. Je také jisté, že židé se nikdy nepodíleli na žádných masakrech, dokonce i tento "člověk" byl světec, podobně jako Goldstein, který má na hrobě tento nápis: To the holy Baruch Goldstein, who gave his life for the Jewish people, the Torah and the nation of Israel. - Svatému Baruch Goldsteinovi, který položil svůj život židovskému lidu, Tóře a národu Izraele. Ano, jen postřílel 29 modlících se muslimů a 150 jich zranil.

A to už vůbec nemluvím o bohulibých masakrech Stern a Irgun, ale to je zase jiný příběh. Proto já kategoricky protestuji proti tomu, že se židé chovají jako prasata a dobytek, neboť jejich krutost, zlodějina a jiné prasárny jsou jen výrazem antisemitismu, zejména vůči chazarskému etniku, které jak víme je semitského původu.

[chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot]

173956

21.10.2008 4:36

No comment

Dudo 89.?.?.?

Realita v podstate vyzera, alebo bude vyzerat tak ako je to opisane v tomto clanku. Teda osobne suhlasim s obsahom. Chcel by som ale dodat to, ze nez sa to vsetko uskutocni, ludia si budu musiet este poriadne vychutnat tuto krizu. Urcite sa vyhrotia mnohe uz existujuce konflikty vo svete, popripade sa objavia nejake nove. Teraz sa bude musiet preliat vela ludskej krvi. Rodiace sa dieta noveho systemu ju bude totiz potrebovat. Populacia je momentalne premnozena, co samo o sebe by ani nebol az taky problem. Problem, je ze ludia budu prichadzat o svoje istoty, budu citit, ze ich blahobyt je ohrozeny. Z tohto faktu budu plynut dalsie hrozby. Podotykam este jednu vec. Ak sa seriozne hovori o svetovej mene, znamena to, ze rozvojove krajiny sa budu musiet nejako priblizit tym vyspelym. A tie vyspele budu postupne znizovat svoju uz aj tak enormnu uroven. Vsetko bude musiet pokracovat az dovtedy, kym sa nenajde nejaky stred. Ake dosledky z toho mozu plynut, to sa moze kazdy dovtipit. Vsimnime si ale aj jednu paralelu medzi druhou svetovou vojnou a sucasnostou. Velka hospodarska kriza a po jej skonceni az priam zazracne financne narocne zbrojenie v Nemecku. A zvysok uz nema zmysel dalej omielat. Historia sa jednoducho opakuje. Vojna bude a musi byt. 6 miliard ludi nie je az taky problem, problemom je ale system, v ktorom ziju. Zmena systemu a hodnot je mozna az po kompletnom vycerpani ludstva vojnami. Potom sa zdvihne opona a ludia budu priam cakat na tych samozvanych mesiasov. Vojny sa opakuju. Male ale aj tie velke. A ak si niekto mysli, ze s technologickym pokrokom dosiahlo ludstvo inu formu zmyslania, velmi sa myli. Staci si len pozriet to dnesne velke zbrojenie. Kolko penazi sa do toho vrazilo...

173536

21.10.2008 8:22

Hmm,

Rene Bartosek 68.?.?.?

Az naprsi a nebude blato. [velký smích] [velký smích] Jizni Amerika je dost mimo vliv MMF nebo Svetovou banku. Jak budou chtit k tehle mene dotahnout Cinu, Indii nebo Rusko tot otazka. Prinutit asi tezko a co mi jim mohli slibit, aby vsichni byli happy? Tak kulove. Valka? Ale v tom pripade posledni a tentokrat bez teplych bezpecnych mist pro "elitu". S ruznymi "cenymi bezcenymi papiry" si za chvili budeme moct vytirat prdel a tim pujde do haje jejich moc. To se pravdepodbne stane. Zeme se silnymi realnymi ekonomikami radeji polozi system na dno, nez by si nechali vnutit nejakou svetovou menu, ktera by jim omezovala jejich domaci mocenske elity a odvadela realne produkty realne ekonomiky mimo regiony, kde tyto ekonomiky funguji.

To by museli byt lidi jako Putin nebo Lula uplne padli na hlavu, aby se nechali odstrihnout od realneho zdroje jejich moci a umoznili jeji centralizaci pres svetove virtualni kredity. Ale vse nasvedcuje tomu, ze na hlavu padli nejsou a pali jim to vic nez dobre. Silne pochybuju, ze multipolarni svet, ktery je realitou, pristoupi na menu, na kterou ruzna centra moci nebudou moct uplatnovat castecny vliv a kontrolu. Spise bude duveryhodny nejaky mix men, drahych kovu, a komodit nez dalsi virtualni kredity.

173540

21.10.2008 9:39

RE: Hmm,

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 173540

vcelku souhlasím. Možná se také zapomíná na to, že stávající systém vždy těžil z nepřipravenosti ostatních na příchod dobže připravených "náhod".

Tím, že se jejich plány diskutují, tím se možnost jejich realizace snižuje. Je jen otázkou času a taktiky zdržování, kdy se internetové informace dostanou do medií, blogů, různých sešlostí apod.

V říši globálního podvědomí existuje silná naděje o možnosti přechodu do jiné životní hierarchie bez globálního konfliktu s užitím zbraní. Což nevylučuje "demonstraci síly" (zbraní) v různých tu a tam vyvolaných místních konfliktech.
Zatím známe kvality utajených zbraňových systémů jen z "konspiračních teorií". Bez jejich faktického užití se asi ani jedna strana svých cílů nevzdá.

Naší zbraní je pouze vstřícnost k tomu, co nám přímo neškodí. A rozeznat, co nám vlastně škodí - to jde nejlíp, když si ve svém okruhu informací a možností vytvoříme fungující jednotku. Od rodiny přes firmu/zaměstnání směrem k věcem veřejným.
Není až tak pokleslé, když i politik změní svůj přístup . vždy je důležitější, kterým směrem.
Přichází doba, kdy se budeme zřejmě muset naučit VČAS vyhodnotit změněnou situaci a k ní si vytvořit odpovídající reflexi ve změně svého postoje.
Někdy je "názorová pevnost/stálost" také znakem trouchnivění mysli. Patrně se budou často překlápět dost veliké informační celky, je třeba si budovat "příběh", do kterého události zapadají - a umět jej zdůvodnit.

173547

21.10.2008 9:55

RE: Hmm,

voyta 85.?.?.?

Reakce na 173540

Pane Bartošek opravdu si myslíte, že pan Putin v tom nejede s nima?
Bohužel kdokoliv kdo má dnes ve světě nějakou moc a vliv patří k nim(včetně Chaveze, Ahmedinejada a jim podobných). A když budou chtít jednoutnou měnu( a zatím to tak vypadá) tak ji mít budou. Pokud je nezastavíme my.

173549

21.10.2008 20:19

RE: Hmm,

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 200.?.?.?

Reakce na 173549

>Pane Bartošek opravdu si myslíte, že pan Putin v tom nejede s
>nima?
LOGICKY-NEJEDE>

>Bohužel kdokoliv kdo má dnes ve světě nějakou moc a vliv
>patří k nim(včetně Chaveze, [chechtot]Ahmedinejada a jim podobných). A
>když budou chtít jednoutnou měnu( a zatím to tak vypadá) tak
>ji mít budou. Pokud je nezastavíme my.
CHAVEZ ?
[velký smích] [zmaten] [chechtot]
DOKONCE AHMADINEJAD [naštvaný] [zmaten] [chechtot] [překvapení] [velký smích] [velký smích] [velký smích]
NEPREHANEJTE

173599

22.10.2008 17:34

RE: Hmm,

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 173599

Je vidět, že jste ještě nepochopil, jak tenhle svět funguje... Vy jste ještě neviděl Ahmedinajada ukazovat znamení bestie? Víte, kdo se tímhle znamením nejvíce ohání? [chechtot] [chechtot] [chechtot]

173672

22.10.2008 18:45

RE: Hmm,

djb 193.?.?.?

Reakce na 173672

Ja bych byl s tema parohacema opatrnej. Takovy znameni muzete taky zamavat jen nahodou, v mikrosekunde, kdy vas zrovna vyfoti.
Videl jsem nejakou stranku, "dokazujici" pres tato znameni konspiraci a to jsem se nedivil. Napr. tam byl nejaky cinan, nadzvedavajici bryle nad nos, coz je vec, kterou kvuli prelezeni bryli na nose delam desetkrat denne a sakra - ono to je zednarske tajne znameni.
A kdyz uz to je znameni, je nejak jasne, ze tajna zednarska loze v cine chce totez co ta americka?

Neni mi jasna jedna vec. Co to je vlada - figurky anebo "muzi za oponou". Vy jiste odpovite "muzi za oponou". Dale rikate, ze jsou vsichni domluveni. (Put, Ahm, Chav, Bush, etc.)

Z toho plyne nutne jedine. Jedina svetova vlada davno existuje, vladnouci jsou domluveni a diverzifikace je jen zdani diky mnoha nastrcenym figurkam, ktere lokalne vladnou.
Takove subjekty jsou samozrejme nutne i pri svetovlade, podobne jako mate starosty, hejtmany, guvernery. Nemuze jeden clovek na vladu celeho sveta.

reknete mi k cemu by tedy bylo to cele divadlo? Copak je potreba mit i pred nosem jednu nastrcenou figurku, anglickeho krale a rimsko-cinskeho cisare, kdyz z pohledu vladnouciho centra se po te vubec nic nemeni? Lokalni vlady zustanou prejmenovany a prikazy pujdou verejne, ne skryte.
To je asi tak cele.

Zkratka, nezda se mi, ze by byli vsichni domluveni, bylo by totiz cele divadlo zbytecne a snad i vyhodnejsi nechat setrvat stavajici stav. Vest nekolik valek a fabulovat fiancni krizi aby zkrachovaly smenarny a jeden samolibec mohl nasednout na falesny trun? Ale prosimvas...

173673

22.10.2008 19:47

RE: Hmm,

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 173673

Inu, jde také o to, jaké vztahy mají např. Izrael a Írán a nakolik se navzájem potřebují.

Tenhle typ vládnutí se táhne již minimálně od Babylonu. Proč myslíte, že existuje více politických stran? Protože lidé se pak hlídají navzájem a není potřeba tolik represivních složek? Vytvořením možnosti "výběru" se nechá lidem iluze svobody a je to...

Vést válku? A proč ne? Je to skvělý a přímo úžasný stroj na peníze. Není žádný lepší kšeft, jak už se koneckonců bez jakýchholiv skrupulí zmínil jeden z nechvalně proslulých bankéřů.

Finanční krize? Super nápad, jak ožebračit drobné akcionáře a celkově vycucnout ze střední třídy jejich poslední majetek. Hypotéky jsou vůbec skvělé nástroje k zotročení lidí. A to už vůbec nemluvím o těch nestydatých reklamách na lichvu.

Nesmíte zapomínat na jednu věc. Tito lidé jsou si bližší mezi sebou než s obyčejnými smrtelníky, kteří je živí. Oni jeden druhého podrží v případě, že by se snad někdo mohl začít ptát, jak to vlastně s celou tou krizí je. Život jejich otroka pro ně nemá žádnou cenu. I když mu před volbami tvrdí pravý opak! [chechtot] [pláč]

Takže se občas vzájemně obírají, ale co... Vždyť to stejně nakonec zaplatí ti dole. Jen se jim trochu utáhnou opasky, zdraží benzín, elektřina, voda, za chvíli se bude platit za vzduch. A změní se něco u nich nahoře? Snídani dostanou stejnou, auto už je taky nebaví měnit. Takže si hrají dál. Prostě si hrají...

Je vůbec možné vybudovat globální vládu? A co vlasně znamená, taková globální vláda? Kdo z toho bude těžit nejvíce? Američan? Rus? Nebo kdo? Určitě ne obyčejný človíček, co se potácí z práce... [bliji]

173676

23.10.2008 11:41

RE: Hmm,

voyta 85.?.?.?

Reakce na 173599

A o co si myslíte že se stará Chavez v Jižní Americe? Jde mu o Jihoamerickou Unii. O to samé(samozřejmě ne o JAUnii ale Asijskou Unii) se snaží Putin spolu s Čínou? Africká Unie už je na papíře hotová a ta Severoamerická už je taky jasně dohodnutá.A co si myslíte že se stane pak. Otevřete oči. Je to jasné jako facka. V obyváku nám sedí slon ale nikdo ho nevidí.

173717

23.10.2008 12:53

RE: Hmm,

Robocrep 217.?.?.?

Reakce na 173717

>A co si myslíte že se stane pak. Otevřete
>oči. Je to jasné jako facka.

Vůbec to není jasné!
Co se stane?

1) Nestane se nic
2) Celé se to sjednotí pod NWO
3) Celé se to rozsype (tentokrát už ne na národní státy, ale na regiony)

173725

22.10.2008 0:17

RE: Hmm,

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 173549

Ne pes je zakopany v podstate moci, kterou proste nelze silou globalne zkoncetrovat do jednoho centra. Casti celku budou vzdy disponovat tak velkou moci, ze budou vytvaret odstredive tendence vuci centru. Ono to funguje od nejnizsiho mocenskeho levlu, ale projevovat se to zacne az kdyz jista velikost moci, dava jejim drzitelum nezavislost na vysisch mocenskych urovnich. A multipolarnim svete jsou jista centra moci zatracene nezavisla a sobestacna a zivotaschopna, a zcela jiste nebudou koukat necine, jak tomu nekdo chce zatrhnout tipec. Moc nejde zkoncetrovat absolutne z principelnich duvodu, primo v podstate moci je zakodovana neochota mocnych se nechat nekym ovladat.

173625

22.10.2008 0:41

RE: Hmm,

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?

Reakce na 173625

Zrejme je to dané tým, že od istej úrovne v hierarchii moci je nutnou podmienkou úspešnej činnosti a akcieschopnosti moci samostatnosť v rozhodovaní a konaní. Tomu potom zodpovedá aj samostatnosť v myslení. A jednotiacim prvkom hierarchie moci už nemôže byť len sila centrálnej moci, ale niečo iné - ideológia, spoločný záujem, ....
Z hierarchie moci sa tak stáva skôr kooperujúca skupina viacmenej rovnakých (rovnako vplyvných a mocných) nezávyslých vládcov. Pokiaľ na tejto úrovni dochádza k tomu, že jedna z častí je oproti iným častiam akokoľvek znevýhodnená, na kooperáciu proste nepristúpi a jedná samostatne, takže k centralizácii moci vôbec nedôjde.

173627

24.10.2008 5:24

RE: Hmm,

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 173625

Vaše úvahy platí jen v otevřené multipolární společnosti. Redukcí pólů na menší a ještě menší počet lze dospět k číslu 1. To je postupný přechod k totalitě. Totalita je schopna ujednotit vnitřní procesy obdobným způsobem, jak to ještě před pár roky bylo na 1/6 světa. Kdyby to bylo na celém, tak jsme v tom dodnes. Centrum by se příliš nestaralo o víc, než o udržení moci. Jen zjevné "zaostávání" vůči zbytku světa způsobilo bezkoncepční pokus (perestrojka) o reformu systému, který nutně skončil rozkladem totality a následným rozpadem mocenských struktur. Redukce pólů vojensky se nedaří (Afganistán, Irák), tak nastupují "ekonomické nástroje"...

173790

24.10.2008 17:37

RE: Hmm,

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 173790

Jenomze ja prece nemluvim o decentralizaci moci ad absurdum, jak jste to pojal. Nevolam po zruseni centralni vlady, ale pozaduju posileni zpetne odpovednosti. Hejtmani ODS ted lamentuji, ze jsou biti za vladni politiku. Kdyz teda autoregulacni mechansimy nefunguji v CR ani ve strane, ktera se nazyva pravicova, tak kde maji fungovat?

O omezeni centralni moci federalni vlady USA, nez doslo k vyzmnamnemu preneseni pravomoci na legislativu v ramci tzv. boje proti terorismu, tak o takovem omezeni centralni moci si Evropane az na vyjimky typu Svycarska muzou nechat, tak akorat zdat. I po Patriot Act a jinych neustavnich srackach, jsou moznosti federalni vlady USA silne omezene ve srovnani s lisabonskou smlouvou. S prijetim lisabonske smlouvy, to jedno centrum se svymi direktivami a sankcemi vznikne daleko rychleji, ale na rozdil od auotregulacnich mechanismu pres regiony, nebudou mit lidi moznost hledat a nastavit optimalni pomer mezi regiony a centrakni vladou a zabranit totalizaci spolecnosti.

200 let fungovani anglosaskeho systemu nebo stovky let ve Svycarsku, kde pomoci zavaznych referend a jinych mechanismu lze korigovat centralni moc jasne ukazuji, ze totalita touto cestou nevznika nejak jednoduse, prave naopak tyto zeme ukazuji silnou rezistenci vuci fasizaci nebo bolsevizaci. A to ve Svycarsku existuje multinarodni stat, ktery prezil uspesne nastup fasismu v 30-tych letech bez toho, ze by podlehl teto ideologii.

173846

25.10.2008 5:15

RE: Hmm,

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 173846

Nic ve zlém, ale je to skoro jako v tom rčení: ja o koze, ty o voze. Jedna věc je beletrie, druhá analýza.
Zkusíme selský rozum, a začneme jím třídit podle kritérií. Snad se dobereme nějakého společného závěru.
V dalším píšu jen za sebe, ale možná i za Vás.
Co chceme a co nechceme?
Globální centrální správu? Může být. Samo o sobě je to neutrální.
Jak má taková taková správa (a nejen centrální ) fungovat jaká kritéria má splňovat, abychom si ji mohli přát?
Bez dlouhého přemýšlení, lze napsat že pitvat to od tohoto konce je příliš složité - jako napsat ústavu světa ...
Zkusíme tedy problém vymezit negativně. - Jak taková správa vypadat nemá, neboli jakou by jsme nechtěli. Možná to negativní by šlo zhrnout pod jeden pojem - totalita.
Moje kritéria totalitního systému -
1. Správa sytému nepracuje pro člověka dole, pracuje obvykle pro "vznešené ideje", za nimiž se schovává to co občan dole nemá vidět.
2. Správa systému se řídí hlavně potřebami správy, a pokud ji zbydou síly, tak se zabývá hlavně systémem samotným, člověk dole je chápán jako kolečko stroje. Občas trochu promazat, nechat mírné vůle aby se nezadřelo.
3. Chybí zpětná vazba. Člověk dole nemá vliv ani jako jednotlivec ani ve skupině na směřování celku.Iniciativa jednotlivce zdola není žádoucí mimo vymezené mantinely ve všech směrech (např.držet hubu a krok, svoboda projevu mezi hluchými je jen trochu rafinovanější ).

Existuje globální systém, nebo ne? Má centrum, nebo nemá? Je jedno jestli skryté nebo zjevně viditelné.
Zatím dost věcí mluví proti této představě, hlavní argument pro tento názor spočívá v tom, že ten kdo by tu moc měl, by se nemusel schovávat ve stínu, to je přece jeden z atributů moci: být všem na očích, konat veřejně v záři reflektorů. S tím souvisí, že držitel moci, nemusí komplikovaně manipulovat scénu, ale činí tak přímými příkazy.
Takže svět je zatím multipolární s jednotlivými lokálními centry provázanými jenom částečně.

Existují ovšem důležité globální sítě - finanční, kapitálová a mediální, které postupně bují a omotávají svojí pavučinou jednotlivá lokální centra z nichž mnohé nemají dost sil k udržení plné samostatnosti a jsou jimi částečně řízeny. Tyto sítě jsou řízeny soukromými subjekty stojícími mimo moc jednotlivých lokálních center ...to je možná zárodek onoho globálního...

Podíváme-li se na místní hnojiště, zjistíme, že jsme ještě neopustili totalitu. Snad se to chvilku mohlo zdát. Tady jste správně vypíchnul chybějící autoregulační mechanizmy.

Anglosaský systém je dnes totalitní, pionýrské doby které formovaly první generace, jsou nenávratně pryč. Jak to dobře spravovali a autoregulovali, je vidět v krizových dobách. Jak se ty státy starají o své občany, když nechají jejich penze, úspory a dokonce celé hospodářství aktivitá...Automaticky kráceno

173872

25.10.2008 5:56

RE: Hmm,

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 173872

Jak se ty státy starají o své občany, když nechají jejich penze, úspory a dokonce celé hospodářství aktivitám hráčů v kasínech trhů. Jak já tomu rozumím, jde o kriminální činnost ve velkém stylu, se souhlasem správy subsystému (státu). Pořád nějaké kecy o důchodových pilířích a když jim pilíř ukradnou, tak "experti" vymyslí, že si ho lidé mají zaplatit znova. A kdyby jen to, ale mají ho opět svěřit do péče stejným grázlům!!

Svobody, které byly jako hlavní atribut po léta vystaveny ve výloze těchto systémů, jsou dnes minulostí, a je skoro jisté, že ten dnešní stav je také důsledkem neomezenosti některých z těchto svobod. Za jednu z hlavních svobod bývá mnohými považována svoboda podnikání. Není tomu tak. Podnikatel v daném systému je mnohdy jen prodlouženou rukou bankovních parazitů. Jeho odměna je jen větší svoboda odírat své zaměstnance a dostávat za to neúměrně větší podíl na výsledcích společné práce. Nemusí tomu tak být vždy a všude, a pořád se to ještě nechá pojmenovat jako kapitalizmus.

Jen Švýcarsko můžeme označit za netotalitní, které těží z tradice zdravého rozumu, z potřebné obezřetnosti. Ovšem je otázka, jak dlouho to v tom moři svrabu vydrží bez nákazy.

Na tyto úvahy nemám žádné statistiky, čerpám z toho co jsem porůznu přečetl, čemu jsem ochoten věřit. Je to spíše moje víra.
Mám také víru, že jiná světová centra a jejich správy, byť médii označovaná za podezřelá z totality, zejména proto, že tam nemají dlouholetou tradici volebních cirkusů, konají více v zájmu svých lidí dole (Rusko, latinskoamerický jih...). To jsou pro mne naděje...

Konstrukt KAPITÁLu, který po staletí vkládal do systému nepřekonatelné sociální bariéry, se chvěje v základech. Nové teorie na bázi spoluvlastnictví zaměstnanců - družstevnictví, již dnes podložené ověřenou praxí klepou na dveře...

Ale mám i jednu jistotu, že každý totalitní systém určitě vyhnije zevnitř, jen to může někdy trvat i několik generací.

173873

25.10.2008 7:48

RE: Hmm,

Datel 216.?.?.?

Reakce na 173873

85ko . Co mate proti podnikatelum . Vetsi svoboda odirat sve zamestnance ? Jak ? Co znam v Kanade - moc sve zamestnance neodrete. Berte zamestnance automobilek v Ontariu . Velke procento jich bralo pres 30$ na hodinu . Pily tady u nas v B.C.platily minimalne 17$ na hodinu zacatecnikum. Ucen na elektrikare prvnim rokem vam nepujde pod 15$ - treti rok 25$ . Lide jsou rozezrani. Plus soc . vyhody. Min vydelek ktery plati M. Donald -part time 8.50 . Full time 9.50 $ . Problem neni v podnikatelich . Problem je v systemu . Neni kapitalisticky , ale sionisticky . Ojebat kde muzes . Zkuste prodavat pres sto vajec denne , zkuste prodavat mleko , zkuste palit alkohol , zkuste chovat pres sto kusu drubeze. Na to maji kvotu jen ti vyvoleni. Neobvinujte podnikatele , ale ojebavaky . Prominte za cestinu.

173879

26.10.2008 2:29

RE: Hmm,

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 173879

Pane Datel,
z Vaší strany došlo k opomenutí částí mého textu, který dokládá, že jsem si byl dopředu vědom toho, že můj text může vzbudit vášně.
Jsou tam tyto tři věty :
Podnikatel v daném systému je mnohdy jen prodlouženou rukou bankovních parazitů. Jeho odměnou je jen větší svoboda odírat své zaměstnance a dostávat za to neúměrně větší podíl na výsledcích společné práce. Nemusí tomu tak být vždy a všude, a pořád se to ještě nechá pojmenovat jako kapitalizmus.

Ta místa jsem nyní zvýraznil tlustým písmem. Byl jsem si vědom dosti značného počtu výjimek, kdy tento, podle mne jinak potřebný kritický pohled neodpovídá realitě. Neboli kde je, z tohoto hlediska, vše vpořádku...
Mohu za sebe říci, že podnikatelé reprezentují potřebnou soukromou iniciativu, která má pozitivní a nezastupitelné místo ve společnosti, významný podíl na celkovém technickém pokroku, při tvorbě pracovních míst a pod.

Bojím se tam napsat, že má podíl na celkovém společenském pokroku. Neboť významná část podnikatelů má již od prvopočátku průmyslové éry tendenci, vidět ve svých bližných pouze vhodné rozmnožovatele svého bohatství. Ideologové liberálnětržního kapitalizmu, jim k tomu dokonce vybudovali teoretická zdůvodnění přirozenosti takového chápání. Člověka redukují na pracovní sílu a jakýsi druh zboží, který se sám dokonce nabízí k prodeji na trhu. Nepřipomíná Vám to něco?
Obdobně na straně druhé zaměstnanecké, ale spíše jako reakci na výše popsané postoje podnikatelů - zaměstnavatelů dochází k obrácené levicové ideologizaci problému. Na obou stranách jsou tendence k nesmiřitelnosti, a politická scéna je prostoupena hecováním obou táborů do vzájemných konfliktů (Známé: Rozděl a panuj!). Opět existují významné výjimky snažící se o spolupráci a vzájemnou otevřenost obou stran. Existují alternativní teorie podložené praxí - zaměstnanecké spoluvlastnictví a družstevnictví.

V souvislosti se současnou krizí, mne napadá možnost vytvoření alternativních nízkonákladových bankovních systémů na způsob (neziskových) kampeliček, který dříve byl budován na důvěře mezi příbuznými, známými či sousedy. Myslím, že by i firmy měly začít vytvářet rezervy a prejít na systém hospodaření, pokud možno, bez dluhů. Firmy by podobně mohly vytvořit alternativní neziskové banky pro běžné platby a případné úvěrování svých členů - vzájemnou úvěrovou výpomoc atd...Nemusí přece odvádět nemalou část zisků stávajícím bankovním institucím, kde nemají ani záruky, že jejich vklady bankéři neutratí v nějakém důmyslném kasínu.

173919

27.10.2008 23:14

RE: Hmm,

datel 216.?.?.?

Reakce na 173919

Jezis maria z takyma clankama na mne nechodte . Ja su clovek ktery s odrenyma usima udelal prumyslovku. A vy na MNE JAK NA INTELIGENTA.Podivejte 50% zamestnacu nevi ze jsem majitel firmy . Dalsich 50% je rodina.Ale znam problemy zamestnacu , diky tomu ze si mysli ze firmu vlastni idiot z Vacoveru tak jsou uprimni. Ja vyrizuji jejich problemy vetsinou finacni a nebo sezenu pod pultem Viagru . Ale jsem s nima.Velke podniky muzou platit po urcity cas vice nez ja.Ale zamestnaci jsou cisla.Nizko nakladne bankovni systemy - neexistuje . Chcete pomoci - dejte mu praci. Neplate hodinove ,dejte mu podil ze zisku. Vzdyt si uvedomne ten bordel co tu je za to jsme zopovedni my. Napriklad Vas clanek ja vyvalil oci a malem se posral.Proc tak omlikovane?

174073

25.10.2008 14:09

RE: Hmm,

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 173872

Skoda, ze chybi ten zaver, zajimave cteni. Jiste, kdyby volby mohli neco podstatneho zmenit, tak byly davmo demokraticky zruseny. Neexistuje nejake jedno globalni centrum, ale mocenska elita nechce byt na ocich. Je to asi tak, jako kdyz nekdo plati trenera sportovniho tymu a dela jeho praci a pokud to nevyjde, tak ma otloukanka pro verejnost. Revoluce dokonce pod gilotinu strcili hlavy pomazane, takze... Ti na vrchu co jsou na rane delaji taky vsechno mozne, aby nebyli postihnutelni zpetnou vazbou zdola. Za 20 let ceske demokracie neni uzakonena takovy demokraticky mechanismus jako institut zavazneho referenda. Madari ho treba maji a zablokovali si "pareformu" zdravotnictvi ala Julinek sami.

Jenomze system se slabou zpetnou vazbou zacne hromadit velke mnozstvi chybnych rozhodnuti. To je duvod pro nizkou efektevitu totalitnich systemu. Silne centralizovane sprava je taky neefektivni. Pokud jsem dosli jako civilizace na limity zdroju a ja se domnivam, ze ano. Pak stojime pred otazkou zasadni transformace usporadani lidske spolecnosti. Zadne kosmeticke upravy stavajici systemu nic nezachrani. Jednoduse reseno na hranici limitu si malo efektivni a navic destruktivni ( ekologie, vycerpani nekterych zdroju )system proste nemuzeme dovolit! Bud tedy valka, ktera zdecimuje populaci anebo prechod od expanzivniho chovani na nejakou dynamickou rovnovahu v cyklu. Tragicke dopady na lidskou populaci budou i u te nevalecne varianty. Na druhou stranu populaci po velke valce si myslim, ze nebude vcelku problem zaevidovat i bez pocitacu.

173885

23.10.2008 3:55

RE: Hmm,

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 173549

Podivejte tady mate hezky priklad jaka je ta moc devka prodejna. Zajimavy je posledni odstavec o bankovni izolaci Iranu. A virtualni kredity ty zatim znamenaji moc. Co clovek to nazor, kdyz se deset lidi bude muset na necem, co se jich osobne tyka dohodnout?, tak... I ti nahore jsou lidi, a jak spravne nekdo napsal lidi s ambicemi.

Dokonaly vladce je ten, ktery dokaze vytvorit fungujici system, kdy odstraneni vlady prinasi tolik komplikaci a negativniho, ze nikdo s ambicemi na pozici cislo jedna na to nezapomina. Jenomze takovy system ma specialni vlastnosti, tou podstanou je ze balancovana krehka dynamicka mocenska rovnovaha, at uz vnitrni nebo vnejsi. Ten nas system zacina mit zatracene problemy s funkcnosti, protoze nekdo pro centralizaci moci pouzil nevhodny nastroj a tim je vytvareni velekeho mnozstvi nicim nekrytych kreditu, a to muze fungovat pouze omezenou dobu.

Vite o moci pisou ruzne knizky a tenhle autor je zajimavy. Terry Pratchtett: Paty elefant strana 413
".... A pak clovek, ze to, po cem vlastne doopravdy touzi je moc a existovalo mnoho jemnych zpusobu, jak ji ziskat. Nakonec si clovek uvedomil, ze moc je jen bublina. Moc mel kazdy lump. Skutecnym cilem a odmenou byla kontrola. To vedel dobre Lord Vetinari. Kdyz se na vahach vyrovnavali obrovske hmoty, cely vtip spocival v tom vedet, kam nenapadne prisunout palec. A veskera kontrola zacinala u vlastniho Ja..."

Spousta hlupaku si mysli, ze kontrola skrze technologii, vytvori stabilni mocensky system usporadani spolecnosti. Jsou to primitivove, kteri nedokazi usmernovat mnohem vetsi sily, ktere proudi spolecnosti. Moderni mocenska elita bude muset umet vladnout v multipolarnim svete. Svete rozrunenem v komunitach a spolecnostech fungujicich na mistnich urovnich, kterou si vynuti udrzitelne uzivani omezenych zdroju planety. A tento svet bude velmi decentralizovany a velmi nezavisly a s ucinejsimi aurtoregulacnimi mechanismy v pyramide moci smerem nahoru. Paradoxne tento svet muze prejit casem v globalitu bez ostnatych dratu. Takovemu svetu vsak nelze vladnout pomoci velkeho klacku a ni pomoci primitivni kontroly, ktera znici vnitrni svobodu volby.

http://www.blisty.cz/2008/10/23/art43407.html

173684

23.10.2008 4:26

RE: Hmm,

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 173684

Tady je jedna z alterantiv jaky by ten svet mohl byt. Svet regionu se zpetnou vazbou na lidove vrstvy. Ti kdo pochopi, ze konecnost zdroju na Zemi si vynuti vetsi duraz na mistni regiony, musi chapat, ze i moc bude decentralizovana a vice odpovedna na mistni urovni. Nebude to rozredeny poddajny system bantustanu, jak by se nekomu libilo. Naopak to bude system se silnejsimi autoregulacnimi mocenskymi mechanismy nahoru. Jedina dlouhodobe stabilni globalizace lidstva je ta zdola, ale to je beh na dlouho trat. A ze bude mocenska elita, ktera bude vladnout? Jiste bude, akorat bude muset skladat vice uctu, nez ty drivejsi elity a prokazovat casteji, ze na to skutecne ma vladnout lidem, ze za sva privelegia je spolecnosti prospesna a uzitecna.
http://www.blisty.cz/2008/10/23/art43395.html
Jestli to pochopi v oranzovych nebo modrych dresech? Nevim, ale pozadavky doby si vynuti elitu, ktera bude schopna nalezat reseni a vychodiska.

173686

21.10.2008 17:38

RE: Hmm,

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 173540

Pokud by k tomu mělo dojít, pak to bude asi na etapy. Zatím opravdu nehrozí konečná jednota, ještě zbývá čas. Válka je k tomu účelu nepoužitelná. Rozbombardovat - ano, ale obsadit a vládnout - v žádném případě. Jejich nejlepší metoda používaná po staletí je rozklad moci zevnitř, to je též model (skoro dokončený) pro připojení Evropy. Velká naděje na měkčí přistání je též v tom, že i v těch nejodpornějších strukturách se najdou samostatně myslící LIDÉ, ne Roboti. Lecos je špatně, lecos směřuje ke dnu ale konec, to si ještě budeme muset,aspoň doufám, počkat.

173578

21.10.2008 20:23

RE: Hmm,

jm 200.?.?.?

Reakce na 173540

presne tak pane bartosku, velice presne

173600

22.10.2008 12:59

RE: Hmm,

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 200.?.?.?

Reakce na 173540

http://www.venezuelanalysis.com/newsbrief/3865
povede to k protiakci.rusko bude hrat vetsi roli v jizni americe a jizni amerika ve svete.

173653

22.10.2008 13:06

RE: Hmm, http://www.venezuelanalysis.com/analysis/3863

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 200.?.?.?

Reakce na 173540

.... Jizni Amerika je dost mimo vliv MMF nebo Svetovou banku. Jak budou chtit k tehle mene dotahnout Cinu, Indii nebo Rusko tot otazka....
...
To by museli byt lidi jako Putin nebo Lula uplne padli na hlavu, aby se nechali odstrihnout od realneho zdroje jejich moci a umoznili jeji centralizaci pres svetove virtualni kredity. Ale vse nasvedcuje tomu, ze na hlavu padli nejsou a pali jim to vic nez dobre. Silne pochybuju, ze multipolarni svet, ktery je realitou, pristoupi na menu, na kterou ruzna centra moci nebudou moct uplatnovat castecny vliv a kontrolu... http://www.venezuelanalysis.com/analysis/3863

173654

24.10.2008 14:37

RE: Hmm, http://www.venezuelanalysis.com/analysis/3863

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 200.?.?.?

Reakce na 173654

Česká republika jako skanzen kasínového kapitalismu?
Karel Dolejší
http://www.blisty.cz/art/43412.html
berlinska zed kapitalismu
http://www.blisty.cz/2008/10/24/art43423.html

173837

21.10.2008 8:50

No fuj

Sam Ting Wong 213.?.?.?

"...centrálně koordinované politiky mezinárodních regulací." To zní jako nějaká nadávka, ble.
Národní státy se holt postupně propadávají propadlištěm dějin a za čásek již budou pouhou historií (možná, než ji Smith Winston vhodí do paměťové díry).
Je skutečně s podivem, že dnes existuje tolik vlád, které jsou ochotné zaprodat svůj národ a nebránit ho před destruktivními vlivy globalizátorů. Naproti tomu lidé, kteří chtějí národ bránit, dostávají okamžitě nálepku "extremista, neonacista" a podobné, které automaticky způsobují, že veřejnost přestává vnímat jejich názory a myšlenky. Trochu to připomíná církevní praxi neblahé paměti, kdy byli nepohodlní lidé označeni za kacíře, což jim zajistilo velmi trpký život. Nicméně řadu těchto tzv. kacířů a jejich přínos hodnotí dnešní společnost velmi pozitivně, přestože tehdy měli poměrně vysokou "úmrtnost".

173542

21.10.2008 9:01

OT: Čo si mám myslieť??

sxg 78.?.?.?

Ruskí špióni idú aj po našich politikoch!
Skr, už existuje aj Osetínska lož! O: PS: Tak ako to v tom Osetsku vlastne bolo? Ono to je už aj vyvrátené? po vyvrátení tejto dezinformácie zo strany HRW, OBSE či samotnou ruskou prokuratúrou
http://www.zvedavec.org/zajmadr.htm

173543

21.10.2008 9:14

Oprava

Korutan 81.?.?.?

Obsah článku perfektní! Jen jsem přesvědčený, že globalisté nevyužívají finanční těžkosti světa, ale plánovitě vytvářejí. Nenechávají věci náhodě a nečekají na příležitost, progamují ji! Je nutné pracovat na obraně a nikoliv polemizovat nad přicházejícími zprávami o dalších prohrách demokracie v tom původním slava smyslu. Jinak jednoho dne budeme diskutovat nad jejich výhrou a uprostřed diskuze nám bude vypnut internet.

173545

21.10.2008 15:54

RE: Oprava

jjjjjj 200.?.?.?

Reakce na 173545

z casopisu jetotak
A poučení z krizového vývoje? Trh se stará o zisky, daňový poplatník o ztráty – a stát sice nemá co kecat do kšeftu, musí ale zaskočit, když se všechno podělá: to aby se to nepodělalo totálně. A ze všeho nejtrhovější je zjištění, že se podělají banky, celá průmyslová odvětví a třeba i stát samotný, nikoliv ale bankéři, kteří to všechno způsobili.

Poznatek poslední je politického charakteru. Kapitalismus je flexibilní a bez ideologických předsudků – k jeho záchraně se hodí i socialismus. Pouze na otázku, proč by se měl řadový občan stát dvojnásobnou obětí „trhu“ (poprvé při privatizaci všeho, co mu má sloužit a co dosud financoval svými daněmi, podruhé tehdy, když má zprivatizované opět z vlastních peněz zachraňovat před zánikem), zatím nikdo z politiků neodpověděl.

A tak „vážné a důsledné reformy“, požadované levostředopravými trhovci, připomínají onen vtip, ve kterém vyloveného trosečníka osloví zachraňující kapitán těmito slovy: „Člověče, vy máte ale štěstí, vítejte na palubě Titaniku!“.

mate stesti, vitejte na palube titanicu
Autor: http://www.zvedavec.org/komentare_2820.htm

21.10.2008, 15:40 Link | Reaguj | skryť/zobraziť

uryvek je z clanku v sok
--saga italske kevice....
...Klasik marxismu by řekl, že jsme opět v období, kdy „starý svět je schopen plodit barbarství, ale nový svět, který by ho překonal, se dosud nezrodil“.


Tato slepá ulička vzniká ze schopnosti kapitalismu hluboce a trvale se měnit, jak o tom svědčí neoliberalismus a unilateralismus, jež původní poslání světového kapitalistického systému dovedl do extrému. Jeho rysy jsou:


nadvláda ekonomiky nad každým aspektem individuálního a kolektivního života,

nadvláda globalizovaného trhu uvnitř ekonomiky,

nadvláda a koncentrace financí nad produkcí uvnitř trhu,

nadvláda služeb nad průmyslem,

produkce materiálního zboží pro spotřebu, jež byla spíše uměle vyvolána, než spojena se skutečnou potřebou.Existuje unifikace světa pod praporem specifické hierarchie s rozhodující mocí na vrcholu. Tento systém zdánlivě funguje decentralizovaně, ale kritická rozhodnutí jsou přijímaná centralizovaně těmi, kteří mají rozhodující monopoly v tomto pořadí:


-technologie,

-komunikace,

-finance,

-vojenská moc.


Překonat takový systém vyžaduje:


-koherentní systémovou alternativu

-moc jí prosadit a schopnost jí provádět

-sociální blok, který by jí udržoval, a kroky a aliance odpovídající tomuto cíli.

Klasik marxismu by řekl, že jsme opět v období, kdy „starý svět je schopen plodit barbarství, ale nový svět, který by ho překonal, se dosud nezrodil“.


Tato slepá ulička vzniká ze schopnosti kapitalismu hluboce a trvale se měnit, jak o tom svědčí neoliberalismus a unilateralismus, jež původní poslání světového kapita...Automaticky kráceno

173566

21.10.2008 20:26

RE: Oprava

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 200.?.?.?

Reakce na 173566

Překonat takový systém vyžaduje:

-koherentní systémovou alternativu
-moc jí prosadit a schopnost jí provádět
-sociální blok, který by jí udržoval, a kroky a aliance odpovídající tomuto

cíli....

http://www.sok.bz/index.php?option=com_content&...
http://uk.youtube.com/watch?v=GyR6E6Pvyes

173602

21.10.2008 16:34

RE mate stesti , vitejte na palube titanicu

jjjj 200.?.?.?

Reakce na 173545

z JETOTAK....A poučení z krizového vývoje? Trh se stará o zisky, daňový poplatník o ztráty – a stát sice nemá co kecat do kšeftu, musí ale zaskočit, když se všechno podělá: to aby se to nepodělalo totálně. A ze všeho nejtrhovější je zjištění, že se podělají banky, celá průmyslová odvětví a třeba i stát samotný, nikoliv ale bankéři, kteří to všechno způsobili.

Poznatek poslední je politického charakteru. Kapitalismus je flexibilní a bez ideologických předsudků – k jeho záchraně se hodí i socialismus. Pouze na otázku, proč by se měl řadový občan stát dvojnásobnou obětí „trhu“ (poprvé při privatizaci všeho, co mu má sloužit a co dosud financoval svými daněmi, podruhé tehdy, když má zprivatizované opět z vlastních peněz zachraňovat před zánikem), zatím nikdo z politiků neodpověděl.

A tak „vážné a důsledné reformy“, požadované levostředopravými trhovci, připomínají onen vtip, ve kterém vyloveného trosečníka osloví zachraňující kapitán těmito slovy: „Člověče, vy máte ale štěstí, vítejte na palubě Titaniku!“.

mate stesti, vitejte na palube titanicu


21.10.2008, 15:40 Link | Reaguj | skryť/zobraziť
========================================================
tento uryvek je z clanku v sok

--saga italske levice....
...Klasik marxismu by řekl, že jsme opět v období, kdy „starý svět je schopen plodit barbarství, ale nový svět, který by ho překonal, se dosud nezrodil“.


Tato slepá ulička vzniká ze schopnosti kapitalismu hluboce a trvale se měnit, jak o tom svědčí neoliberalismus a unilateralismus, jež původní poslání světového kapitalistického systému dovedl do extrému. Jeho rysy jsou:


nadvláda ekonomiky nad každým aspektem individuálního a kolektivního života,

nadvláda globalizovaného trhu uvnitř ekonomiky,

nadvláda a koncentrace financí nad produkcí uvnitř trhu,

nadvláda služeb nad průmyslem,

produkce materiálního zboží pro spotřebu, jež byla spíše uměle vyvolána, než spojena se skutečnou potřebou.Existuje unifikace světa pod praporem specifické hierarchie s rozhodující mocí na vrcholu. Tento systém zdánlivě funguje decentralizovaně, ale kritická rozhodnutí jsou přijímaná centralizovaně těmi, kteří mají rozhodující monopoly v tomto pořadí:


-technologie,

-komunikace,

-finance,

-vojenská moc.


Překonat takový systém vyžaduje:


-koherentní systémovou alternativu

-moc jí prosadit a schopnost jí provádět

-sociální blok, který by jí udržoval, a kroky a aliance odpovídající tomuto cíli.

Klasik marxismu by řekl, že jsme opět v období, kdy „starý svět je schopen plodit barbarství, ale nový svět, který by ho překonal, se dosud nezrodil“.


Tato slepá ulička vzniká ze schopnosti kapitalismu hluboce a trvale se měnit, jak o tom svědčí neoliberalismus a unilateralismus, jež původní poslání světového kapital...Automaticky kráceno

173568

21.10.2008 18:18

Nový systém?

panchimp 77.?.?.?

Neexistuje nějaký finanční a pracovní systém, někde zapadlý v prachu před lety vymyšlený malým filozofem, který by mohl nahradit ten dnešní? (zanedbejme odpor elit, a jakýchkoli jiných lidí.)

173589

21.10.2008 18:50

RE: Nový systém?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 83.?.?.?

Reakce na 173589

Současný zvrácený "finanční a pracovní systém" je vymyšlený malými filosofy. Normální systém svobodné lidské existence a reprodukce zapadl v prach teprve vlivem moderních liberálních ideologií (včetně buržoazní a komunistické) a jejich násilným (revolučním) uvedením do praxe. Jinak fungoval po tisíciletí jako přirozený řád vytvořený praxí a udržovaný tradicí. Velcí filosofové byli vždy konzervativního smýšlení. V tom prachu minulosti lze nalézt nepřeberné množství moudrosti, která má jeden společný základ: Pojetí člověka jako součásti vyššího kosmického řádu, který lze pouze poznat, nikoliv vymyslet.

173592

21.10.2008 20:05

RE: Nový systém?

pietroo 194.?.?.?

Reakce na 173592

Vidím to tak: Velcí filozofové (Platon, Hegel, Heidegger) byli opravdu konzervativci, jednotlivec pro ně vlastně nic neznamenal. Myslím, že to není cesta, která má smysl. Myslím, že tím vyšším kosmickým řádem, který je třeba poznat je právě to, že se člověk vymaňuje od těchto neosobních kolektivních sil, které nakonec vedou jen a jen k diktatuře a k zabití (a zotročení) člověka - i když si to bude říkat třeba "ideální společnost předků" nebo "demokracie" atd. Platonova ideální společnost, tak jak ji konstruuje, je normální katastrofální diktatura, ve které bych osobně nechtěl žít ani hodinu. Ale už to, že Platon a další museli neustále vymýšlet takové fikce znamená, že tehdy byla situace principelně stejná jako dnes, měli představu, že žijí v době neuvěřitelného úpadku a rozvratu. Nejde se někam vrátit, člověk prostě musí použít rozum a přijít na jednoduchou podstatu věcí, nikam nevede jen prázdný apel na idealizovanou minulost, která stejně neexistovala. Lidé se pořád chtějí kamsi vracet a jaksi se rozplynout, dát hlavu do písku a třeba i jako guru se tvářit, že problémy tím neexistují, že žijeme v ráji, ale to nejde, vytvoří se maximálně jen opravdové peklo, takže lidem nezbývá než se vydat opačnou cestou: s použitím rozumu opravdu odhalit podstatu vesmíru a sebe sama. Stejně se tomu nedá vyhnout, ten vývoj a příroda, nebo "evoluce" je k tomu stejně dokope. Žádná "ideální" Platonova nebo konfuciánská společnost není hodna skutečné podstaty člověka. Je to jen otroctví. Velcí filozofové byli ve svém životě a charakteru někdy až moc malí. Nakonec končí v pseudoelitářství a je to stejná ubohost a sebeklam jako dnes Kocáb a všichni ti novináři atd. A obyčejným lidem neprospějou ničím. Prostě i ty velké myšlenky jednou přijdou zdola, a zjeví se tam, kde by je nikdo nečekal. Určitě nepřijdou od "elit", ať už si je představíme jakkoliv, ti pracují vždy jen pro sebe, chtějí se cítit, že jsou něco víc, a v tom je psychologicky podstata celé jejich ideologie, a to je blokuje v tom uvidět podstatu věcí. (Nebo budou konstruovat modely a vnucovat je nakonec násilím lidem. Vše ale musí vyjít zdola a já mám důvěru a jistotu, že to opravdu přijde a že žijeme na úplném počátku takové doby pomalého probouzení se.)
Koneckonců, kdyby ten tradiční systém byl tak fajn, nikdy by žádné revoluce nemohly vzniknout.

173597

21.10.2008 20:34

RE: Nový systém?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 83.?.?.?

Reakce na 173597

No tedy, dávat Platóna, Hegela a Heideggera do jednoho pytle a přitom tvrdit, že jim nešlo o člověka (o jednotlivce) a viděli jen kolektivní masu, ukazuje, že tady prezentujete skutečně svůj subjektivní názor a dojem o jejich touze po nadřazenosti, nikoliv střízlivou či podloženou kritiku. Podstatné ovšem je, že moderní doba je výplodem konstruktivistických spekulací, které nastolují selhávající "ideální" organizaci společnosti, kdežto tradice vycházejí z objektivní zkušenosti, co lidem prospívá (dobro) a co škodí (zlo), a ideály jsou zde jen morálním vzorem právě pro jednotlivce, nikoliv politickým konceptem společenské organizace. Žádný společenský systém není ideální, ten tradiční pouze ctí objektivní realitu, ty revoluce vzplály jako fanatické hnutí za Utópii, pokrok a absolutní vládu rozumu pod totalitou ideologických vůdců, rozhodně nevyšly zdola. K tomu, abychom zhlédly pravdu a mohli začít vládnout, je třeba vystoupit na horu, nic ušlechtilého nepřichází zdola. Celá předmoderní doba proto preferovala jako nejlepší vládu aristokracii. Demokracii považovala jako nejhorší hned za tyranií, protože každá demokracie tyranií končí.

173604

22.10.2008 21:34

RE: Nový systém?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 173604

>abychom zhlédly pravdu a mohli začít vládnout, je třeba vystoupit na horu, nic ušlechtilého nepřichází zdola. Celá předmoderní doba proto preferovala jako nejlepší vládu aristokracii.
Obě dvě věty jsou OK, ale jen tehdy, když zohledníme, že až v dnešní době mají možnost špičky plebejců být (duchovní) aristokracií. A mají čas i prostředky k tomu, aby mohli vystoupit nahoru. Zdola - nahoru. Poprvé v celé historii mají k tomu masové podmínky - čas k vzdělání, a já od nich čekám, že vrátí poměry z hlavy na nohy. Současné mravně degenerované vládnoucí špičky dostávají ještě poslední dějinné příležitosti se znemožnit natolik, aby budoucí vládcové s čistýma rukama, bez násilí, je mohli s naprostou mravní převahou vykázat na smetiště dějin. Nový řád vznikne zdola, nepochybujte!

173678

21.10.2008 22:09

RE: Nový systém?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 173597

Pane pietroo, dnes naprostý souhlas. S tím dodatkem, že i volání po patriarchální, hierarchické společnosti je jen zbožné přání některých mužů (a bojím se, že mužů, kteří mají se svým mužstvím problémy). Pokud by se pro takovouto společnost nerozhodly ženy zcela dobrovolně, nelze ji vytvořit. Veškerá její síla by se vyčerpala na snaze mužů udržet neposlušné ženy v područí. A obávám se, že dobrovolně se pro ni ženy nerozhodnou.

173613

21.10.2008 23:15

RE: Nový systém?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 83.?.?.?

Reakce na 173613

Ha, hlas ženy, hlas lidu, a státe postarej se o její bahobyt a bezpečí: Více konzumu, více neřesti, více dávek, více přerozdělování, více mužů v otroctví vyživovací povinnosti. Tohle žádná moc nemůže ustát. Myslím, že je stále více žen, které volají po mužné ochraně a dominantním mužství, které postrádají. Nakonec možná už brzy i Vy pochopíte, vážená femino, že je lepší být v područí muže než cizí otrokářské moci. Za vlastní svobodu Vy ruku do ohně nedáte. Jinak opravdu nevím, odkud berete dojem, že k nápravě společenských poměrů se musejí rozhodnout ženy. Ty nikdy o ničem nerohodovaly, nerozhodují a rozhodovat nebudou.

173617

22.10.2008 9:33

RE: Nový systém?

Spytihněv 83.?.?.?

Reakce na 173617

V zásadě ano, jen bych myšlenku „prodloužil“.
>Ty nikdy o ničem nerohodovaly, nerozhodují a rozhodovat nebudou,
neboť rozhodují skrze muže.

To je vlastně možné jen tehdy, kdy muži mají vůbec nějakou moc. Jinak se to celé zhroutí a postrádá to vůbec smysl. V podstatě se jedná o aristokratické pojetí, kde rytířům vládne kult ženy… (velice staré a přirozené)

Libuše vládla mužům skrze Přemysla (aby necítili hanbu). A za vším hledej ženu. [mrknutí jedním okem]

173641

22.10.2008 10:25

RE: Nový systém?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 173617

Jste tak ovlivněn svými vytěsněnými emocemi, že ani nejste schopen pořádně přečíst, co píšu, a reagujete tím, že se jak lidoop bijete v prsa a dodáváte si sílu zbytečnými slovy. Nenapsal jsem, že o nápravě společenských poměrů musí rozhodnout ženy. Napsal jsem, že aby fungovaly fantasmagorie o "spravedlivé" patriarchální společnosti, musely by se pro takovéto uspořádání rozhodnout ženy dobrovolně, tj. musely by se dobrovolně vzdát těch svých práv, které si v průběhu historie vydobyly (s pomocí rozumných mužů). Já nepochybuji o tom, že to dobrovolně neudělají, a všechny formy nátlaku v tomto směru vedou přirozeně jen k protireakci - k přehnaným feministickým výstřelkům. A protože to neudělají dobrovolně, musely by k tomu být nuceny násilím. To by ale znamenalo, že takovéto uspořádání by jednak nebylo spravedlivé, druhak haromonické, a tím pádem by ani nemohlo být trvalé. Ve vývoji člověka (muže i ženy) cesta zpět, do vysněného idylického ráje, bohužel nevede. Ráj nastane až tehdy, kdy se obě strany - jak muži, tak ženy - DOBROVOLNĚ, informovaně a svobodně dohodnou na uspořádání, které bude vyhovovat oběma stranám. Jaké uspořádání to bude si netroufám odhadovat.

173647

21.10.2008 20:25

RE: Nový systém?

pietroo 194.?.?.?

Reakce na 173589

Zkuste třeba toto. Je to dost originální. Zajímavá je myslím diskuze, i když z časových důvodů ji v poslední době už nesleduji. Možná, že jsem tady odkaz už někdy dával, jsou to moji známí, tak budou mít radost, že jsou i na Zvědavci. Někdy s nimi i polemizuji. Myslím ale, že nějakým takovým směrem se bude muset asi začít uvažovat a hledat řešení, učit se rozplétat problémy a nacházet jejich jednoduchou podstatu.

173601

21.10.2008 20:35

RE: Nový systém?

jjj 200.?.?.?

Reakce na 173601

http://trojclennost.wz.cz/ [zmaten]

173605

21.10.2008 22:07

RE: Nový systém?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 83.?.?.?

Reakce na 173601

To bych opravdu nebral vážně: Sociální trojčlennost aneb nově intepretované heslo osvícenců, liberalismu a francouzské revoluce:

Rovnost=základ politiky a práva, všem měřeno rovným dílem shora a direktivně, všichni mají rovný podíl na moci, rovnost je zákon, který musí být vynucován bez ohledu na argument svobody.

Volnost=zásada kultury a duchovnosti, každý ať si myslí co chce, vyznává hodnoty jaké chce, rodina je kulturní statek a budiž proto prototypem volnosti, pouze v rodině, ve škole a ve výchovném procesu má být svoboda, jinými slovy: každý za sebe, jak se mu zlíbí, nikomu nic nevnucujme, nikoho nic neučme, ať si každý najde sám sebe podle vlastní přirozenosti.

Bratrství=princip ekonomické spolupráce, pracuj pro druhé a těž z jejich výplodů práce, nesnaž se soutěžit a nebojuj o vlastní prospěch.

No potěž, Steiner, kde jste na to přišli? [oči v sloup] Reálný svět naruby, převrácení všech hodnot, utopický socialismus hadr.

173612

22.10.2008 16:36

RE: Nový systém?

hc 194.?.?.?

Reakce na 173612

> Reálný svět naruby, převrácení všech hodnot

Podle sebe soudím tebe, že. Nikdy jsi na př. neslyšel rčení, že "géniové nejraději pracují zadarmo" ?

173668

23.10.2008 23:19

Bretton woodsky system

Aja 74.?.?.?

Tento systém zkrachoval, byl po právu opuštěn a zanechal po sobě dvě instituce – Mezinárodní měnový fond a Světovou banku – s nimiž si nikdo neví rady. Jejich existence určitě není dokladem toho, že Bretton-woodský systém stále ještě trvá. Tyto instituce je třeba jako přežilé zrušit, ne pro ně hledat nějakou novou pochybnou úlohu.

Ze stranek prezidenta Klause.

173775

24.10.2008 1:36

RE: Bretton woodsky system

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 173775

Pricina je v obrovske nerovnovaze a vzniku dvou "ekonomik". A ta je umoznena v silnem potlaceni trhu na nejvyssim levlu, ale ne statem jak se domniva president Klaus, ale malym poctem hracu s vysokym podilem vlivu. Jakmile odtrzeni virtualni ekonomiky prejde pres jistou hranici, kdy je zastaven virtualni rust, tak virtualni pyramida se zakonite zacne hroutit a zkolabuje. Tento kolaps smete i realnou ekonomiku. Stav ceske ekonomiky, i kdyby byl prikladny a idealni neni smerodatny a nemuze odolat kolapsu globalniho finncniho systemu. Nejlepe budou snaset dusledky izolovane ekonomiky treba z duvodu sankci jako Iran, a ty ktere budou moct vyuzit potencial vitality domaciho trhu, treba Cina. Ale nikdo neni izolovan od mezinarodniho obchodu a finacnictvi, takze dusledky se projevi vsude.

Jak principielne zabranit deformacim trhu na vysokem levlu ekonomiky? Vytvorit on-line funkcni autoregulecni mechanismy transparentniho charakteru. Nikdy se nepodari pri nizkem poctu ucastniku s vysokym vlivem na trh vytvorit trzni prostredi, a z toho duvodu je umozneno hromadit deformace, ktere se projevi plnou silou ve forme krize, kdyz jejich celkovy soucet uz velci hraci nejsou schopni dale presouvat do budoucnosti. A vybuch techto sil smete vse, vcetne segmentu trhu stojicich na zdravem zaklade. Kdyz se zene velka voda smete prohnile stromy, kdyz se riti tsunmi, smete vsechno.

173778

24.10.2008 20:05

RE: Bretton woodsky system

Aja 74.?.?.?

Reakce na 173778

Ja vim, on je pan prezident v ekonomii liberal, liberal, liberal....

Ovsem s nefunkcnosti Bretton-Woodskeho systemu ma pravdu. Zda se, ze nedlouho po jeho zavedeni zacal svet financi zit svym vlastnim zivotem, odvisle od vseho.

Zruseni MMF i Svetove banky, zadne "statni dotace" do toho bordelu, at to "vyhnije" i za cenu zlych nasledku. V globalnim svete to stejne nejde zastavit.

Nejsem pres ekonomii, ale nerika se v makroekonomice, ze nejlepe odolavaji narodni menove systemy?

Nerozumim, Rene, autoregulacnim mechanismum transparentniho charakteru, respektive, jak je nastavit.

173858

24.10.2008 20:58

RE: Bretton woodsky system

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 173858

Jo, to se budou hlavouni muset na necem dohodnout, co bode duveryhodne, a neumozni to skryte vytvaret virtualni kredity bez kryti. Pravdepodobne mix nejakych men, drahych kovu, komodit a taky pravidla, co bude dovoleno delat pri emisi nejakeho ekvivalentu menu a taky sankce, kdyz nekdo nepojede podle pravidel. Pripadneni zdaneni transakci na spekulativnich trzich, mechanismy, ktere neumozni svindly ohledne ratingu, jak se delo se SIV derivaty, rozbiti provazanosti mediii, politiky a financniho sektoru.... Nemyslim, ze existuje nejaky universalni recept, ale system jak je nastaven dnes nemuze fungovat bez moznosti trvaleho rustu a tim moznosti expanze. Z toho duvodu uzral cas na zmenu, ktera si timto stava principielni nutnosti.

Ja taky nejsem ekonom, takze bude i hromada jinych vecicek a ruznych zpusobu, jak umoznit trhu na urovnich, kde prirozene funguje aby fungoval. A na makrourovni kde proste neexistuji principielni predpoklady pro spontani neustale fungovani trhu. Takze minimalizovat deformace, kterych se ti z velkym vlivem budou snazit vzdy uzivat ke svemu prospechu. Lidskou prirozenost lze zmenit jenom pouze velmi pomalu.

Experti budou muset analyzovat priciny tehle krize a vytvorit mechanismy, aby nektere priciny nemohli nastat. Pokud k tomu bude vule mocenske elity. To je alternativa optimisticka, ze dojde k transformaci nasi civilizace a byt s obrovskymi obtizemi dokazeme vytvorit dostatecne setrnou rovnovahu a nejaky cyklus byti nasi civilizace v planete, ktera neni na fukovaci.

V prirode je obdobi rychleho rustu populaci behem expanze v ekosysytemu vzdy casem nahrazeneno dynamickym vyvazenym stavem, jakmile neni dalsi prostor pro expanzi. Jenom tak mohou existovat slozite prirodni systemy tisice let, na zaklade energeticke vyvazenosti. Nestabilni system neschopen vytvorit takovy dynamicky cyklicky rovnovazny stav se zhrouti. Co se pri tom deje s populacemi tvorici takovy nestabilni system, neni myslim potreba dale rozvadet.

I nase civilizace je soucasti ekosytemu teto planety a nemuze se z techto zakonitosti vyvazat. Bud tedy dokazeme sve potreby vyjadrene ekonomickymi vztahy sladit s realnymi moznostmi planety a vytvorit dlouhodobe stabilni system i bez moznosti dalsi expanze, a nebo to nedokazeme. Prirode je velikost lidske populace ukradena. My si muzeme vybrat zda budeme zit skromneji jako lidi nebo jako konzumistanci se vsemi z toho plynoucimi dusledky. Jedno vim jiste konzumistanec je neperspektivni evolucni vetev, a to prave v teto dobe, kdy jsme narazili na limity zdroju.

173862

25.10.2008 14:33

RE: Bretton woodsky system

Aja 74.?.?.?

Reakce na 173862

Na cem se muzou, za stavajici situace, hlavouni dohodnout? Budou flikovat, ani ryba, ani rak.
Priklad ze zivota: V duchodove kase zamestnancu mesta Quebec vznikla za sousasne financni vichrice dira, kasa je v "cervene", starosta ma reseni, zvysi mestske dane obcanum o asi 9%.

Budeme-li zit skromeji, pada samotny zaklad tehle spolecnosti KONZUMACE.
Kvadratura kruhu.....

173889

25.10.2008 14:54

RE: Bretton woodsky system

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 173889

To nebude fungovat, system je zalozeny na expanzivni strategii. A pokud neni moznost expanze, system se zhrouti nebo dojde k valce, ktera v minulosti slouzila "nabiti baterek". Zabito mnoho lidi, zniceno spousta veci. A kola vyroby se mohla tocit dal. Musi dojit k zasadni zmene systemu, aby jsem bolestne dosli k svetlu na konci tunelu.

Ano konzumistanec je do budoucna neperspektivni druh, ale to prece neznamena ze dojde ke snizeni stavajicicho potencialu nebo zdroju planety, ty zustanou stejne. "Pouze" se bude muset zmenit pristup a "strategie" nasi civilizace. Konzum a expanze konci, nejsou na to proste dalsi zdroje, a tyto zdroje jsou zakladni podminkou aby tenhle cirkus nekonecneho rustu v uzavrenem systemu mohl pokracovat.

Pokud jde o solidaritu se seniory a vsemi potrebnymi? Vite solidaritu taky nejde krajet jako kolecka salamu, kdyz nebude tak prevazi jine lidske vlastnosti a serveme se o tencici zdroje jako psi o kost se vsemi z toho plynoucimi dusledky. Seniori za svuj zivot maji solidaritu davno predplacenou svou praci, a pokud toto nebude pochopeno mladsimi generacemi, po pravu skoncime na smetisti civilizaci.

173890

25.10.2008 16:33

RE: Bretton woodsky system

Aja 74.?.?.?

Reakce na 173890

Zdroje zustanou, nevypari se, to dozajista, ale pokud, jak rikate, nedojde ke zmene systemu (nejsem schopna vize, nemam predstavivost a nejspis ani schopnost byt i jen tusit jak a v co), mnoho to neovlivni.

Solidarita, hmmm. S tou se clovek nerodi, do ni bud doroste, nebo ne. Jeste tak solidarita v dobe krize, prusvihu, katastrofy...horsi je to uz v dennim, beznem zivote. Vyzaduje empatii, odlozeni predsudku. Vsiml jste si, jak se tu nekteri vyjadruji o duchodcich, "sockach", arabech...doplnte dle uvazeni. Rekla bych, ze solidarita uz na kolecka nakrajena je, na hodne tenky kolecka.

173891

25.10.2008 19:02

RE: Bretton woodsky system

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 173890

>To nebude fungovat, system je zalozeny na expanzivni strategii.
------
Ano, ale předvším na splácení úroků z úroků a tohle se už nedá dohonit jelikož se nedají zaplatit ani ty úroky a úroků.
Jediné řešení, které by navrátilo systém do normálních kolejí - jak to vidím já - je zrušit FED a navrátit finanční kontrolu do rukou státu - tedy "vládě lidu" a nikoliv "vládě lidem". A jak píšeš Reně - zavést transparentní kontrolu vlády. Dr.Ron Paul tohle má ve volebním programu. Současně zrušit daně z příjmu a omezit pravomoci vlády. Zrušit nepotřebné a zbytečné vládní instituce, které zavedl Franklin Delano Roosevelt v jeho tzv.: "New Deal" za účelm rozkladu společnosti. Jen tak naokraj.

Před rokem 1913 (založení FED-u) jediný zdroj příjmů vlády Spojených států a Kanady byla prodejní daň. Daně z příjmů byly zavedeny až na příkaz FED-u v roce 1914 a to dočasně jako "výpomoc" občanů vládě s náklady spojenými s válkou. Tohle se zavedlo i v Kanadě. Náklady spojené s válkou byly už dávno splaceny, ale daň z příjmů zůstala. Vláda si vytvořila díru v zákoně, aby mohla nadále daně z příjmů vymáhat. Je to trochu složité na objasnění, ale je to tak uděláno právě proto, aby se v tom nikdo nevrtal. Jinými slovy - vybírání daní z příjmu je nelegální (na souši), ale součaně neplacení daní je trestné. Byly vytvořeny dva zákony. Zákon moře (law of the sea), podle kterého se řídí vláda a zákon souše (law of the land), kam spadá každý jednotlivý občan. Vláda eviduje každého občana jako korporaci a proto je také registrován velkými pismeny. Uvedu příklad.:

RENÉ BARTOŠEK je korporace povinna platit státu daně (podle zákonů "moře"...) a René Bartošek je občan, ale současně majitel korporace registrován (podle zákonů "souše"...), ale ten samý René je současně zodpovědný za korporaci "RENÉ BARTOŠEK", registrovanou (podle zákonů "moře"...). Někde je to také objasněno, jako kombinace francouzského a britského zákona. Čili daně jsou vymáhány od korporace a jelikož ty jsi za "svoji" korporaci právně zodpovědný, tak platíš daně ty osobně. Tohle je ta finta na vymáhání daní z příjmů v Kanadě(!) Stačí se tedy distancovat od vlastní korporace a nejsi povinnen platit daně z příjmů. Nevím, jak to funguje ve Spojených státech, ale zřejmě naprosto stejně. Pracovníci IRS (Internal Revenue Service) nedokázali - na dotazy občanů - najít zákon, oprávňující IRS vymáhat daně z příjmu.

Pokud by tedy byla - jako jediný zdroj příjmů vlády - prodejní daň, potom tedy by konzum v rozumné míře byl jedinou hybnou pákou ekonomie státu. Proto nelze souhlasit s tímto tvrzením:

>..."Pouze" se bude muset zmenit pristup a "strategie" nasi civilizace. Konzum a expanze konci....
---------
Pokud k tomuto dojde, potom tedy bude platit následující tvrzení:

>...po pravu skoncime na smetisti civilizaci.

173901

25.10.2008 16:58

RE: Bretton woodsky system

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 173775

Teď jde o to, zda-li Klaus:
a) věří tomu, co říká?
b) někde to vyčetl?
c) a nebo jenom kecá?
Téměř každá věta v jeho "úvaze" je postavena na hlavu a jediné prohlášení, se kterým lze souhlasit bude:

>...Tento systém zkrachoval, byl po právu opuštěn a zanechal po sobě dvě instituce – Mezinárodní měnový fond a Světovou banku – s nimiž si nikdo neví rady...
----------------------
Dovolím si Klause doplnit. Tyto dvě instituce byly založeny Federální rezervní bankou, jako prodloužená ruka soukromých podvodů FED-u pro světové finanční trhy. Proč se Klaus nezeptá Švejnara? Ten byl přeci ve Světové bance vyškolen a po překabátění nasazen do ČR jako kormidelník privatizace. A nebo si už Klaus nevzpomíná? Potom tedy platí i následující tvrzení:

>...Tyto instituce je třeba jako přežilé zrušit, ne pro ně hledat nějakou novou pochybnou úlohu.
-----------------------
A co takhle zrušit FED úplně a vrátit kontrolu nad vlastními finančními záležitostmi Američanů zpátky do rukou státu? Zrušit úroky z úroků a vydávat peníze jenom na pokrytí vytvářených hodnot státem a jako odměna za vytváření skutečných hodnot pracující třídou. Tak jak to udělal krátkodobě J.F.Kennedy. Vrátit finanční instituce do doby před 22. prosincem 1913.
-----------------------
Souhrnem jemně řečeno, Klaus je ekonom, který má za ušima.

173893

25.10.2008 21:20

RE: Bretton woodsky system

Aja 74.?.?.?

Reakce na 173893

Panove, vase naznaky reseni, at uz osobni myslenky, nebo ty, ktere vychazeji z historie a zkusenosti z ni, ty se mi libi.
Zacinam se osivat v momente, kdy obecne mluvite o transparentnosti a kontrole.
Jak, jakymi mechanismy?....a hlavne, kdo bude kontrolovat kontrolory kontroloru, hmm? [mrknutí jedním okem]

173911

26.10.2008 0:00

RE: Bretton woodsky system

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 173911

Vice objektu s povinosti kontroly a taky pravo kontroly pro verejnost. Vice psu se nejlip hlida navzajem. Tady by vyjimecne trocha byrokracie navic byla uzitecna. Koneckoncu pravo emitovat menu je zarlive strezeno a tresty za "domaci vyrobu" jsou vysoke. Zpomalit mobilitu kapitalu zrusenim danovych raju, zdaneni spekulativnich transakci. Kdyz muze byt zdaneny obchod a jine ekonomicke aktivity, tak proc ne spekulace? Proste vytvorit z bankovnictvi sluzbu pro optimalizaci ekonomiky a nedovolit tvorbu nekrytych kreditu v amasovem meritku. Banky tady jsou pro ekonomickea aktivity lidi jako servis a ne naopak.

173913

26.10.2008 2:10

RE: Bretton woodsky system

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 173913

Plný souhlas. Má to ovšem háček. Já osobně ale počítám s tím, že nepůjde prosadit nic podobného do praxe. To by muselo v USA dojít k něčemu jako převtrat. Nejlépe vojenský. Legislativní instituce jsou totiž schopny pod tlakem z jistých míst velmi rychle změnit názor na opačný (viz kotrmelce kongresu v kauze 700 mld.$). Takže nejpravděpodobněji budou, jako obvykle nedbale, zalátány pouze největší díry, a vyměněny některé neoblíbené figurky...

173921

26.10.2008 4:14

RE: Bretton woodsky system

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 173911

>Jak, jakymi mechanismy?....a hlavne, kdo bude kontrolovat
>kontrolory kontroloru, hmm?
----------------------------
Hmm, na tohle není snadná odpověď. Téměř každý člověk je podplatitelný. Kdysi jsem hledal automechanika udělat něco na autě, co sám nedokáži (jednak nebyla garáž k dispozici a také bylo potřeba speciální nářadí) a kamarád mi říká.: "Já znám jednoho dobrého automechanika a neboj, on tě neošulí, on je jehovista". [chechtot] Jak je vidět, tak poctivcem se člověk buď už musí narodit a nebo se dát k jehovistům. Ale teď vážně.

Nedělat rozdíl mezi kriminálníkem v kravatě a kriminálníkem s páčidlem v ruce. Oba jsou zloději. Zavést přísné tresty za oloupení jiného (jiných) lidí. Už samotná FED je mafie a kriminální organizace. Víme přece, co se stalo J.F.Kennedymu? Proč se tento zločin odírání obyčejných lidí stále trpí? Já vím, lidi jsou drženi v šachu a nikdo se bankovnímu kartelu nepostaví. Každý si hned vzpomene na J.F.K. a na mnoho jiných. Proč bychom ale měli čekat, až systém vyhnije zevnitř, aby se zavedl jiný a snad i spravedlivější? A co když nevyhnije a bude to ještě horší? Další bolševický totáč(!) Raději nic nevidím, nic neslyším a nic neříkám...jinak jsou řetízky na kotnících. Ale raději o tom nemluvit.

René na to jde vědeckou metodou, ale co takhle zkusit náboženskou motivaci? Jak jsem se shora zmínil o jehovistech, tak tam je důvěra. Jiné náboženství krádeže odsuzuje, další zase doporučuje a přímo k tomu nabádá. Já bych navrhoval zavést islámský zákon šária. Za lhaní uříznout jazyk, za krádež useknout pravou ruku, za opakovanou krádež useknout levou ruku...a je to(!) Udělat takovou čistku ve společnosti a kriminalita se zastaví. Co vy na to, paní Ajo?

173925

26.10.2008 10:42

RE: Bretton woodsky system

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 173925

Mirdo,
sice nejsem Aja, ale zkusil bych pár poznámek.
Máte bezvadné postřehy, slušné analýzy ale nepraktické rady pro řešení.

Já vím, že z Vaší strany jde o nadsázku alespoň v posledním odstavci - "René na to jde ..."

Druhý odstavec je dobrý ale zatím nerealizovatelný nápad.

Ale ten první odstavec je velmi inspirativní, skoro hotové řešení, zejména proto, že je použitelný prakticky ihned, bez potřeby voleb, státního převratu nebo legislativní revoluce... Škoda, že tu informaci z praktických důvodů (vzdálenost) nepůjde pro mne použít, ale takového automechanika bych byl nedávno potřeboval. Nabízeli se mi totiž takoví, co už po telefonu byli cenově nepřijatelní, zejména, když ani nebyla jasná diagnóza závady. Já bych Vám mohl dohodit třeba zateplovače fasády, až to dotáhnu do konce a vyzkoumám jejich poměr ceny/kvality. Nevím, nakolik jste si užil reálsocializmu, ale podobné hodnotné informace, jako je v prvním odstavci ("já znám jednoho dobrého..." ) byly v určitých komunitách velmi hledané a směňované za jiné stejně hodnotné (kvalitní meloucháři, zdroje podpultového zboží). Mnohá setkání známých a příbuzných začínala, hned po úvodním pozdravu, "Hele, nevíš o někom..." nebo "Ty, nevíš kde by se dalo sehnat...". Přidat k tomu ještě nějakou spolehlivou finanční oporu ve formě kampeličky, jak na jiném místě propaguji alternativní neziskové bankovnictví , tak jsme z nejhoršího venku. Teda jako spolek přátel zdravých zásad, kteří ovšem jsou lokálně blízko sebe. To by lokálně mohli použít i firmy. Takovým masovějším hnutím by šlo tu oficiální společnost nechat být, už stejně tleje... [velký smích]

173935

Příspěvků: 97

21.10. 04:19 Nataša  Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
21.10. 08:43 Spytihněv  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
21.10. 13:01  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
21.10. 14:05 Spytihněv  Kde jsou odpovědi na naše otázky
21.10. 14:09 Spytihněv  RE:
21.10. 16:25  V zásadě dobrá úvaha
21.10. 17:12  RE: V zásadě dobrá úvaha
21.10. 23:46 janko  RE: V zásadě dobrá úvaha
21.10. 23:38 janko  RE:
21.10. 15:28  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
24.10. 17:41 Jarmila  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
24.10. 18:51 Saša  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
25.10. 07:31 Jarmila  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
25.10. 17:56 Vojta49  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
25.10. 19:40 google  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
26.10. 04:21 Mirda  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
26.10. 09:38 Vojta49  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
26.10. 17:33 google  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
26.10. 17:56 hestroy  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
27.10. 04:09 Mirda  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
27.10. 04:44 Petr Gru  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
28.10. 17:36 Vojta49  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
29.10. 00:48 google  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
29.10. 15:24 Vojta49  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
29.10. 16:12 google  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
29.10. 17:57 hestroy  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
29.10. 18:18 mtk  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
04.11. 12:56 hestroy  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
25.10. 20:17 Jarmila  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
26.10. 09:53 Vojta49  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
26.10. 15:20 djb  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
26.10. 16:19 Jarmila  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
27.10. 09:00 Mirda  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
28.10. 16:40 Vojta49  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
29.10. 18:06  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
22.10. 02:51 Nataša  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
26.10. 17:52 hestroy  RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.
21.10. 04:36 Dudo  No comment
21.10. 08:22 Rene Bartosek  Hmm,
21.10. 09:39 janko  RE: Hmm,
21.10. 09:55 voyta  RE: Hmm,
21.10. 20:19  RE: Hmm,
22.10. 17:34 hestroy  RE: Hmm,
22.10. 18:45 djb  RE: Hmm,
22.10. 19:47 hestroy  RE: Hmm,
23.10. 11:41 voyta  RE: Hmm,
23.10. 12:53 Robocrep  RE: Hmm,
22.10. 00:17 Rene Bartosek  RE: Hmm,
22.10. 00:41  RE: Hmm,
24.10. 05:24  RE: Hmm,
24.10. 17:37 Rene Bartosek  RE: Hmm,
25.10. 05:15  RE: Hmm,
25.10. 05:56  RE: Hmm,
25.10. 07:48 Datel  RE: Hmm,
26.10. 02:29  RE: Hmm,
27.10. 23:14 datel  RE: Hmm,
25.10. 14:09 Rene Bartosek  RE: Hmm,
23.10. 03:55 Rene Bartosek  RE: Hmm,
23.10. 04:26 Rene Bartosek  RE: Hmm,
21.10. 17:38  RE: Hmm,
21.10. 20:23 jm  RE: Hmm,
22.10. 12:59  RE: Hmm,
22.10. 13:06  RE: Hmm, http://www.venezuelanalysis.com/analysis/3863
24.10. 14:37  RE: Hmm, http://www.venezuelanalysis.com/analysis/3863
21.10. 08:50 Sam Ting Wong  No fuj
21.10. 09:01 sxg  OT: Čo si mám myslieť??
21.10. 09:14 Korutan  Oprava
21.10. 15:54 jjjjjj  RE: Oprava
21.10. 20:26  RE: Oprava
21.10. 16:34 jjjj  RE mate stesti , vitejte na palube titanicu
21.10. 18:18 panchimp  Nový systém?
21.10. 18:50  RE: Nový systém?
21.10. 20:05 pietroo  RE: Nový systém?
21.10. 20:34  RE: Nový systém?
22.10. 21:34  RE: Nový systém?
21.10. 22:09  RE: Nový systém?
21.10. 23:15  RE: Nový systém?
22.10. 09:33 Spytihněv  RE: Nový systém?
22.10. 10:25  RE: Nový systém?
21.10. 20:25 pietroo  RE: Nový systém?
21.10. 20:35 jjj  RE: Nový systém?
21.10. 22:07  RE: Nový systém?
22.10. 16:36 hc  RE: Nový systém?
23.10. 23:19 Aja  Bretton woodsky system
24.10. 01:36 Rene Bartosek  RE: Bretton woodsky system
24.10. 20:05 Aja  RE: Bretton woodsky system
24.10. 20:58 Rene Bartosek  RE: Bretton woodsky system
25.10. 14:33 Aja  RE: Bretton woodsky system
25.10. 14:54 Rene Bartosek  RE: Bretton woodsky system
25.10. 16:33 Aja  RE: Bretton woodsky system
25.10. 19:02 Mirda  RE: Bretton woodsky system
25.10. 16:58 Mirda  RE: Bretton woodsky system
25.10. 21:20 Aja  RE: Bretton woodsky system
26.10. 00:00 Rene Bartosek  RE: Bretton woodsky system
26.10. 02:10  RE: Bretton woodsky system
26.10. 04:14 Mirda  RE: Bretton woodsky system
26.10. 10:42  RE: Bretton woodsky system

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

94

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 142 čtenářů částkou 32 828 korun, což je 94 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Vláda chce zavést povinné píchání mRNA injekcí - přesto, že tvrdila, že to je lež30.11.21 10:54 Česká republika 3

Otevřeli nové očkovací centrum - už ne "udělejme tečku" ale "jedna tečka za druhou"30.11.21 10:34 Česká republika 2

Slovinsko: Řidiči musí při tankování předložit osvědčení COVID29.11.21 21:21 Slovinsko 3

Návštěva u MUDr. Kubka29.11.21 18:16 Česká republika 2

Legální eutanazie v Německu pro očkované - mají s tím historické zkušenosti29.11.21 11:39 Německo 1

Ředitel řecké JIP: Umírají vakcinovaní. Vláda musí přestat dělat rozdíly mezi očkovanými a neočkovanými28.11.21 12:49 Řecko 2

Povinnou vakcinací namydlí Babiš starší generaci schody do hrobové jámy28.11.21 08:54 Česká republika 4

Lidé po napíchání mRNA utrejchem ztratili 40% imunity, dále ztrácejí 3,3% až až 6,4% týdně až k 0%28.11.21 08:32 Neurčeno 3

Ukrajinská armáda zaútočila vo viacerých regiónoch Donbasu. Objavili sa pripravení americkí vojnoví poradcovia28.11.21 07:28 Ukrajina 0

Švýcarsko omezilo vstup Čechů do země28.11.21 07:22 Švýcarsko 0

Nejvíce proočkované Portugalsko vyhlašuje výjimečný stav a zavádí opatření kvůli covid-1928.11.21 07:12 Portugalsko 1

Ladislav Větvička také začíná mít problémy s cenzurou na blogu iDnes26.11.21 23:08 Česká republika 1

Demonstrace na Letné 28.11. 2021 od 14:0026.11.21 21:38 Česká republika 6

Rakousko-chorvatská diplomatická vojna! Chorvatský prezident nazval rakouský lockdown fašizmem!26.11.21 03:25 Chorvatsko 12

Odborová organizace Pro Libertate - pomoc neočkovaným v zaměstnání26.11.21 03:02 Česká republika 2

Už neexistují oběti Covidu, jen oběti zločinného jednání vlády a Mengele-lékařů26.11.21 02:53 Evropská unie 0

České nemocnice zahlcuje epidemie infarktů a mozkových příhod očkovaných26.11.21 01:33 Česká republika 0

Vědci varují: mRNA vakcíny proti Covidu dramaticky zvyšují riziko cévních příhod25.11.21 23:17 Evropská unie 0

Babiš: Očkování má být v Česku povinné pro lidi nad 50 let!25.11.21 17:38 Česká republika 8

Výpověď dvou lékařů:shedding po vakcínách ohrožuje děti+nebezpečí vakcín,podložené studiemi25.11.21 13:06 Slovensko 2

Měnové kurzy

USD
22,65 Kč
Euro
25,58 Kč
Libra
30,17 Kč
Kanadský dolar
17,77 Kč
Australský dolar
16,17 Kč
Švýcarský frank
24,55 Kč
100 japonských jenů
19,94 Kč
Čínský juan
3,55 Kč
Polský zloty
5,47 Kč
100 maď. forintů
6,96 Kč
Ukrajinská hřivna
0,83 Kč
100 rublů
30,44 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 509,76 Kč
1 unce stříbra
519,61 Kč
Bitcoin
1 294 670,81 Kč

Poslední aktualizace: 30.11.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 7 517