Diskuze k článku

A nenecháme vám ani ten čas...

Příspěvků 101

29.10.2007 1:38

Potěšil jste mne!

Vodník 81.?.?.?

Mám už léta podobný pocit jako Vy. S tím rozdílem, že bych ponechal čas zimní: ten delší den večer by mi nevyvážil ten vopruz ranní tmy v zimě.

Jinak si myslím, že pilíř "národ" je náhražka za pilíř "víra", který mi zase - částečně - splývá s pilířem "tradice". Proto k němu jako k "druhořadému", "substitučnímu" pilíři chovám pouze druhořadý, substituční respekt. Ale v zásadě s Vámi souhlasím: jde o to vytvořit nevzdělanou, lehce manipulovatelnou massu, a na to jdou "od lesa"...

146035

29.10.2007 13:23

RE: Potěšil jste mne!

zedník 78.?.?.?

Reakce na 146035

http://www.alman.cz/knihy/007375/PROROCTVI-O-EVROP... vych-listu.html TOTO JE PODSTATNĚJŠÍ a osobně jako rodina přecházíme výhradně na syrovou stravu--- zelenina ovoce, ořechy. [bliji]

146066

29.10.2007 16:20

RE: Potěšil jste mne!

2xs 85.?.?.?

Reakce na 146035

S prvním souhlasím. Zimní čas je ten astronomický, a ten je přirozený. Planety se kvůli jinak nastaveným rafičkám hodin jinak pohybovat nebudou, a třeba Měsíc nás (i náš organismus) ovlivňuje dost zásadně. S tímto časem bych nehýbal. A kdo si chce užít víc světla večer, nechť přizpůsobí přírodě své jiné činnosti - bylo to tak vždy normální a šlo to.

Národ však nechápu jako náhražku víry, nýbrž jako společenství zhruba stejně mluvících lidí s nějakou historií, a tím i tradicí. Tím odpadá tradice - jde v podstatě o historické chování daného národa, o něco, co právě národ do jisté míry tvoří, určuje, odlišuje od jiných. Národ (a s ním národní tradice) je nyní narušován přistěhovalectvím a zanášením cizích tradic či zvyků. Pro většinu nikoliv obohacujících, nýbrž matoucích, cizorodých. V extrémních případech (jako v tom od kanadské jízdní policie) jde až o šikanování ze strany jiných kultur. Pak nastupuje reakce v podobě nacionalismu (ochrany práv většinové, původní společnosti a snaha o očistu, vrácení se ke starým dobrým kořenům).
Víra nepochybně pilířem je. A pokud je upřímná, nejde jistojistě o tradici (tradiční věřící není věřící).

Proto bych já počet pilířů zredukoval na 3: rodina, národ, víra.

146075

29.10.2007 19:49

RE: Potěšil jste mne!

Vodník 81.?.?.?

Reakce na 146075

Tak tohle je zajímavé!

>kdo si chce užít víc světla večer, nechť
>přizpůsobí přírodě své jiné činnosti - bylo to tak vždy
>normální a šlo to.
Souhlas. Použiji ovšem tato Vaše slova i na národ.

"Národ" je poměrně moderní pojem, přestože "společenství zhruba stejně mluvících lidí s nějakou historií, a tím i tradicí" existovala vždy, "bylo to tak vždy normální a šlo to" i bez toho, aby se vyděloval nějaký pojem jako "národ" [smích] U Vás zřejmě taky ten národ vytlačil tu víru z prvního místa. Usuzuji tak ze způsobu, jakým zpojujete tradici s národem - velmi podobným způsobem ji já spojuji s vírou a proto mi splývá s ní, nikoli s národem.

Připomínám, že proti národu a národovectví, popř. regulérnímu patriotismu, nic nemám a myslím, že tato náhražka je lepší než nic, vakuum nebo nějaké neexistentní ideály virtuálního "evropanství", "světoobčanství" apod.

146085

29.10.2007 23:03

RE: Potěšil jste mne!

2xs 85.?.?.?

Reakce na 146085

No tak já bych nerozpoutával flame... abychom se vzájemně netočili kvůli slovíčkům. Myslím, že máte na to, abyste chápal, že tradici tvoří a v historii tvořila jak víra (s typickými slavnostmi a zvyky), tak ji tvoří a v historii tvořila příslušnost k nějakému většímu celku (kmeni/národu) opět s nějakými kmenovými/národnostními specifiky, folklórem apod. odlišnostmi. A právě toto (víra v kombinaci s příslušností ke kmeni/národu) vytvářelo jakousi identitu jedinců, tyto znaky nesoucích.
Jestli je nadřazená víra (i když ta křesťanská vznikla později než historie pravěkých/starověkých/středověkých... obyvatel daného území, anebo zda je někdo dnes nevěřící, a proto klade důraz spíše na národ, to přece není rozhodující pro pravdivost a platnost mnou uvedeného. Já se třeba kloním ke všem třem pilířům - rodině + víře + národu, jako je k životu člověka nutný vzduch + voda + jídlo.

146097

30.10.2007 14:22

RE: Potěšil jste mne!

Vodník 81.?.?.?

Reakce na 146097

Jaký flame? snad zde diskutujeme o něčem, na co máme rozličný názor! To je v pořádku. Kdybychom si mysleli to samé, tak to přeci nediskutujeme! [mrknutí jedním okem]

Já Vám "národ" neberu, ani jeho kulturu, tradice apod., dokonce ani to, že tu (v Evropě) něco takového existovalo před křesťanskou vírou. Jen jsem toho názoru, že víra má vztah k Věčnému, Nekonečnému, a proto tradice - jakkoli lokálně a časově odlišné - které vycházejí z víry a jsou k ní příslušné, stojí hierarchicky nad tradicemi, vycházejícími z- a příslušícími k národnímu celku, který je vždy dočasný a omezený. Identita národnostní má omezení časové a prostorové a je tedy hierarchicky inferiorní identitě náboženské (aniž by tím pádem byla sama o sobě nezdravá nebo zavrženíhodná). S vymizením náboženského ethosu v Evropě evropský člověk v podstatě jinou identitu než národní nemá. Globalisace, "evropanství" atd. by mu chtěly vzít i tu.

146132

30.10.2007 20:55

RE: Potěšil jste mne!

2xs 85.?.?.?

Reakce na 146132

No, právě že možná zase tak moc odlišný názor nemáme, abychom se o tom museli vůbec handrkovat, rozmazávat to. Ale když chceš přemýšlet "nahlas" a veřejně... [smích] Třeba jenom nechápeš, co ti už opakovaně píšu, třeba se na to nedíváš z úhlu člověka, jeho potřeb (rodiny, víry a národa) - zřejmě jsi bez řádného zamyšlení přešel i srovnání s trojicí nutných potřeb pro život -lze snad nadřadit potřebu pít potřebě dýchat? bez jídla by také dlouho člověk nepřežil. Podobně nelze nadřazovat víru životně důležité péči matky a vlivu otce. Nemluvě už vůbec o tom, že je skutečnost, že víra (ve smyslu křesťanská věrouka) je věcí teprve časem zformovanou nějakou církví/lidmi, ne jednotlivcem přirozeně poznanou, nýbrž jednoznačně naučenou, později v životě přijatou, volitelně! Já (jakožto věřící) jsem ti přece napsal, že víra zde nebyla vždy, nýbrž až o mnoho později. A za pár let se možná o nějaké jednotící křesťanské víře v Evropě nebude dát mluvit už vůbec - a protože křesťanství nebylo kontinuální v celé historii kontinentu nebo na našem území (přišlo až kolem r. 900 n.l.) a protože začas možná zase nebude dominantní (určující), je odvážné mluvit o něm jako o něčem věčném či nadřazeném. V lidské společnosti hraje v dané lokalitě dočasnou roli. Jinde zase hraje roli jiná víra (islám, buddhismus) a je tam jiná, s tím spjatá kultura (ta je také částečně dána lokalitou, přírodním zasazením, horami atd.). Je naprosto odlišnou věcí věčnost Boha a světu daných zákonů, a domněnka o věčnosti víry (v podobě jak ji znáš a chápeš ty). Vlastně nevím jak ji chápeš - ale mluvíš o zvycích v souvislosti s vírou, a o tom jsem ti již napsal, že zvyková víra je povrchní, pouze tradiční (tradovaná), vnější... tedy jako taková by vlastně nebyla vírou, ale spíše zvykem.
A také jsem už minule psal (opět ti to nějak uniklo?), že víra a národ SPOLUvytváří nějakou historii dané oblasti (např. protestantské Švýcarsko, katolická Itálie/Španělsko, pravoslavná Rus). Jak tedy můžeš mluvit o nadřazenosti víry, když to šlo ruku v ruce s lidmi a s panovnickými rody a s národem? Copak víra je něco izolovaného od lidí? Naopak - lidé tvoří národ a lidé přijímají víru (a pak ji i šíří). Lidé pak z těch dvou zdrojů (přirozeně ze všech vlivů) vyvodili nějaké místně společné tradice, kulturu, zvyky. A ty rozhodně nevznikly až roku 863 s příchodem věrozvěstů na Velkou Moravu. Již i předtím národ žijící v tomto území jistě svůj folklór a kulturu měl.
Je také směšné neustále mi podsouvat nějaký nacionalismus jako cenu útěchy za pozbylou víru. Je to jednak chybný předpoklad, a jednak je to zřejmě spíše tvá domněnka, kterou chceš prodat, než aby to odpovídalo realitě - nepozoruju během integrace Evropy a během odkřesťanštění Evropy žádné zvláštní národovectví - s...Automaticky kráceno

146156

31.10.2007 19:13

RE: Potěšil jste mne!

Vodník 81.?.?.?

Reakce na 146156

>třeba se na to
>nedíváš z úhlu člověka,
Hm, a z jakého tedy? Z úhlu žížaly? [překvapení]

>zřejmě jsi bez řádného zamyšlení přešel i
>srovnání s trojicí nutných potřeb pro život -lze snad
>nadřadit potřebu pít potřebě dýchat?
Hodnotit "řádnost" něčího zamyšlení je vždy ošidné...[mrknutí jedním okem]

>Podobně nelze nadřazovat víru
>životně důležité péči matky a vlivu otce.
To snad nikde nedělám, ale jedná se tak jako tak o dvě odlišné věci.

>protože křesťanství
>nebylo kontinuální v celé historii kontinentu nebo na našem
>území (přišlo až kolem r. 900 n.l.) a protože začas
>možná zase nebude dominantní (určující), je odvážné
>mluvit o něm jako o něčem věčném či nadřazeném.
Křesťanská víra v sobě obsahuje Věčné, ve formě přislíbu Věčného Života. Konkrétní podoba křesťanské věrouky je průnik tohoto Věčného to našeho časového světa, bez kterého by zůstalo toto Věčné nedosažitelné. V momentě, kdy se tento aspekt z křesťanství vytrácí (na Západě IMHO nejpozději v baroku), ztrácí víra své superiorní postavení a s ní i tradice, která k ní přináležela. Ta tradice je/byla samozřejmě vnější, ale posvěcená svým transcendentním obsahem.

>Jinde zase hraje roli jiná víra (islám, buddhismus) a je tam
>jiná, s tím spjatá kultura (ta je také částečně dána
>lokalitou, přírodním zasazením, horami atd.).
Ano, a dokud je tam ta víra a tradice živá, hraje "národ" podružnou roli.

>domněnka o věčnosti víry (v podobě jak ji znáš a chápeš
>ty). Vlastně nevím jak ji chápeš
[smích]

>ale mluvíš o zvycích v
>souvislosti s vírou, a o tom jsem ti již napsal, že zvyková
>víra je povrchní, pouze tradiční (tradovaná), vnější...
>tedy jako taková by vlastně nebyla vírou, ale spíše zvykem.
Viz výše

>A také jsem už minule psal (opět ti to nějak uniklo?), že
>víra a národ SPOLUvytváří nějakou historii dané oblasti
>(např. protestantské Švýcarsko, katolická
>Itálie/Španělsko, pravoslavná Rus). Jak tedy můžeš mluvit
>o nadřazenosti víry, když to šlo ruku v ruce s lidmi a s
>panovnickými rody a s národem?
Nikde na Západě nešla žádná víra v takovém sepjetí s národem jako v zemích pravoslavných. Přesto i tam nabyl národ významu až v 19. stol., pod vlivem vzniklých nacionalismů ze Západu. Ještě v 19. stol. by Vám každý Rus řekl, že je člověk pravoslavný, ruský (v tomto pořadí). A dodnes je pro pravoslavného Rusa bližší pravoslavný Řek, nežli Rus - protestant nebo římský katholík (těch tam bude pět a půl)

>Již i
>předtím národ žijící v tomto území jistě svůj folklór
>a kulturu měl.
Ale ta se vázala na jeho pohanskou víru spíš než na jeho "národnost"

146208

1.11.2007 11:00

RE: Potěšil jste mne!

2xs 85.?.?.?

Reakce na 146208

>Hm, a z jakého tedy? Z úhlu žížaly?
---nikoliv. tak jak jsi to podal to bylo z úhlu imaginární víry (v tvém pojetí), teorií obalených zvykem, z úhlu konkrétního náboženského vyznání, anebo z úhlu věčnosti, věčného Boha - což je vadný pohled, protože zde byla řeč o člověku a vlivu těch tří-čtyř okruhů na něj, a člověk nežije věčně, přijímá, zamítá, mění se, je formován a ovlivněn těmi vyjmenovanými vlivy, a všechny 4 (podle mě 3) jsou pro něj podstatné. jako vzduch, voda, potrava. obdobně: rodina s citovými vazbami a minimálně počáteční péčí, pak národ, společnost a tyto vazby (vlast, jazyk, kultura jemu blízká a milá), a nakonec potřeba dávat si věci do souvislostí, zaujímat postoje i ve vztahu k věcem ne hmotným a ne viditelným.

>Hodnotit "řádnost" něčího zamyšlení je vždy ošidné
---to jistě, ale pokud se to projeví v reakci (ač byla možnost číst a uvážit již řečené námitky), je zde jakási stopa, dobrý podklad pro takovou domněnku [smích]

>To snad nikde nedělám, ale jedná se tak jako tak o dvě odlišné věci
---ne, to skutečně neděláš, ale jelikož se zde bavíme o jakýchsi pilířích, vzal jsem tyto dva jako ukázku absurdnosti nadřazovat jedno nad druhé -potřebné jsou totiž všechny složky. I ten národ není jen náhražka, ale v dané době sehrál velkou roli (utváření společnosti, kolektivní obrana), nějakou dobu byl některými podceňován, a dnes leckde nabývá na síle (možná jako reakce na opomíjení nebo útoky na národní identitu).

>ztrácí víra své superiorní postavení...
---v tom se neshodneme, nemá superiorní postavení. Lidský život není závislý jen na víře, ale jelikož jsme hmotní, i na hmotném světě, například na mateřském mléce a na společenství lidí tvořících národ.

>Ta tradice je/byla samozřejmě vnější, ale posvěcená svým transcendentním obsahem
---podle mě tradice je odbočka od podstatného (někdy dokonce škodlivá, protože falešně překrývající to důležité). to podstatné je uvnitř (mezi nitrem člověka a Bohem).

>Ano, a dokud je tam ta víra a tradice živá, hraje "národ" podružnou roli.
---někde u islámu snad, ale ne zde. A ani u těch muslimů to nevíme jistě (nejsme místní, abychom mohli znát vztahy Saudů, Íránců a Egypťanů). dost možná nám to je jen tak předkládáno, že máme jednoho velkého nepřítele, který zapomněl na národní rozdílnosti a spojil se v džihádu proti nám [chechtot] v islámu je prý mnoho vyznání a různic.

146239

31.10.2007 19:09

RE: Potěšil jste mne! (pokr.)

Vodník 81.?.?.?

Reakce na 146156

>Je také směšné neustále mi podsouvat nějaký nacionalismus
>jako cenu útěchy za pozbylou víru. Je to jednak chybný
>předpoklad,
No já vycházím z Vašich slov (v komentáři 146075), kde škrtáte tradici jako něco, co jsou jen atributy společenství lidí, zvaného národ. Já se domnívám, že předtím tyto atributy náležely společenství lidí, kteří si říkali křesťané. Jistě ani ty nebyly původní, převzaly nějaké pohanské, ale národ jako jediný tvůrce tradice přichází místo víry až relativně nedávno.

>a jednak je to zřejmě spíše tvá domněnka,
>kterou chceš prodat, než aby to odpovídalo realitě -
[oči v sloup]

146209

1.11.2007 10:05

RE: Potěšil jste mne! (pokr.)

2xs 85.?.?.?

Reakce na 146209

>No já vycházím z Vašich slov (v komentáři 146075),
>kde škrtáte tradici jako něco
Zaprvé neškrtám, a nejsem schopen napsat pokaždé o všem (předpokládat dopředu, co vše nebude pochopeno) - v následujícím příspěvku 146097 ve druhé větě to bylo napsáno zcela precizně.
A dotřetice (později) jsem to pak ještě opakoval, že tradice/zvyky/folklór jsou dány kombinací národnostních, náboženských a dokonce místně-přírodopisných vlivů, takže tradice je zjevně produktem všech možných vlivů, a ne samostatnou "nohou", na níž stojí nějaká civilizace nebo společnost. -a to bylo v podstatě to jediné, co jsem na samém začátku chtěl k těm pilířům říct.
Jednoznačně národ (v širším smyslu, jako společenství lidí, kmenů...), byl jednoznačně před křesťanstvím, a už tehdy měly ty národy své zvyky a slavnosti. Že je křesťanství částečně převzalo a částečně upravilo či překrylo, to je jasné. Kdyby šlo o islám, bylo by to obdobné. Z čehož plyne, že náboženství je sice vlivem silným, ale NIKOLIV prvotním, jediným ani nadřazeným.

ad "kroucení očima": ale ano [smích] ...diskutabilní domněnku, že nacionalismus je náhražkou za víru, jsi opakoval dvakrát po sobě, a snažil ses to aplikovat na mě, že snad já jsem ten ztracenec bez víry, jemuž zůstalo už jenom to tebou přezírané národovectví (a to, ač o mě mnoho nevíš).

146236

30.10.2007 21:12

RE: Potěšil jste mne!

2xs 85.?.?.?

Reakce na 146132

Pokračování:
... - nepozoruju během integrace Evropy a během odkřesťanštění Evropy žádné zvláštní národovectví - spíše zde bylo jakési národní uvědomění a vypjaté formy nacionalismu někdy kolem začátku dvacátého století, kdy věřících byla spousta (skoro každý), takže o náhražce za víru se mluvit nedalo. Nacionalismus je spíš výsledkem tlaku jiných kultur (z jihu a východu); a to se sem cpe ne na principu víry, ale z důvodů ekonomických. Druhotně to ovšem má relativně homogenní a klidnou Evropu rozeštvat (podle přání osnovatelů globalizace, světovlády a snadnějšího zotročení dezorientovaných stád ovcí)... proto je mísení podporováno, respektive není mu záměrně bráněno.
Třeba píšeš rychleji než bys měl [smích] Delší uvažování není trestné.

146157

31.10.2007 19:09

RE: Potěšil jste mne!

Vodník 81.?.?.?

Reakce na 146157

>nepozoruju během ...
>odkřesťanštění Evropy žádné zvláštní národovectví -
No to přišlo až pak.

>spíše zde bylo jakési národní uvědomění a vypjaté formy
>nacionalismu někdy kolem začátku dvacátého století, kdy
>věřících byla spousta (skoro každý), takže o náhražce za
>víru se mluvit nedalo.
To už byla jen bigoterie. Víra ztratila své určující postavení v Západní Evropě nejpozději v 18. stol.

>Nacionalismus je spíš výsledkem tlaku
>jiných kultur (z jihu a východu); a to se sem cpe ne na
>principu víry, ale z důvodů ekonomických.
No to už je jen zoufalá pathologická hypertrofie toho náhražkového ethosu z 19.stol.; v této podobě ztrácí i mnoho (ne-li vše) positivního, které tehdy národovectví mělo, a stává se šovinismem až rasismem. Ekonomické důvody hrají samozřejmě taky roli, rovněž i fakt, že např. islám má u nich ještě tu posici, kterou zaujímalo v Evropě křesťanství ve středověku - a proti tomu nemáme nic adekvátního svého, "národ" tomu nemůže konkurovat.

>Druhotně to ovšem
>má relativně homogenní a klidnou Evropu rozeštvat (podle
>přání osnovatelů globalizace, světovlády a snadnějšího
>zotročení dezorientovaných stád ovcí)... proto je mísení
>podporováno, respektive není mu záměrně bráněno.
To nepopírám.

>Třeba píšeš rychleji než bys měl [smích]
Třeba jo, třeba ne. [mrknutí jedním okem]

146210

1.11.2007 11:30

RE: Potěšil jste mne!

2xs 85.?.?.?

Reakce na 146210

>To už byla jen bigoterie
---asi chápeme jinak slovo "bigotní". Podle mě šlo na počátku 20. století (a možná i dříve, v tom tebou glorifikovaném baroku) spíše o zvykovou, vnějškovou, tradiční (ne)víru, a na to jsem v minulých příspěvcích narážel - že tam není opravdovost, že to jsou zvyky/úkony jen vydávané za víru. a takové pseudonáboženské projevy nejsou věčné ani nadřazené národu a zvykům národním. -viz míra spojitosti takových tradicionalistických projevů s článkem, a s těmi pilíři??? a to mnohde dodnes přetrvává (plus ještě k tomu vymírá).

>a proti tomu nemáme nic adekvátního svého, "národ" tomu nemůže konkurovat
---nemáme víru jako oni, to je smutný fakt (někdo ovšem nad vírou ohrnuje nos a naopak si pochvaluje, že zde nejsme - podle něj - už takoví středověcí fanatici). národ by tomu mohl čelit, ale to by nesměl být neustále rozmělňován cizím živlem, rdoušen vnucovanými kosmopolitně-multikulturními vlivy, se zcela plánovitým vnucováním (skrze "JEJICH" média), že jiná rasa a jiná víra sem patří, a že nikdo nesmí být rasistou a xenofobem... mísení je prý prospěšné. Otázkou je: komu? -viz minule uváděné: "osnovatelé globalizace, světovlády, zotročení..."

146240

30.10.2007 0:09

RE: Potěšil jste mne!

jozin z bazin 128.?.?.?

Reakce na 146075

Jak jste prisel na to, ze zimni cas je "prirozeny"? Zimni i jakykoliv jiny cas jsou jen lidsky uzus. Pred dvema-tremi sty lety by cela tahle myslenka jednotneho casu urcite mnoha lidem prisla tak neprirozena, ze byste za ni mohl skoncit mozna i na hranici.

Voni nekery zamestnavatele zkouseli presouvat zacatek pracovni doby podle doby usvitu. Lidi jim zacali nadavat do otrokaru. No tak ted je teda letni cas nadekretovanej, vyhodu to ma, ze kdyz to nadekretuje stat tak ty samy lidi co zamestnavatelum nadavali do otrokaru si ted misto toho este sami budou vymejslet duvody proc je ten letni cas dobrej.

146102

30.10.2007 9:25

RE: Potěšil jste mne!

2xs 85.?.?.?

Reakce na 146102

a jéje... tady je zase někdo chytrej [smích]
samozřejmě že jsou hodiny usus, ale to, že poledne je tehdy, když máme slunce nejvýš nad hlavou, to je snad také jasné (a to má být 12:00 hodin). posunutím letního času oproti astronomickému (přirozenému) času o hodinu, udělá jen to, že i faktické poledne se jakoby nepřirozeně vychýlí o hodinu (na 13 hodin, místo na 12). jako nejmenší drobnost nefungují správně třeba sluneční hodiny. jako horší vidím to, že se organismus každého člověka musí 2x ročně přizpůsobovat novému rytmu usínání a vstávání, a měsíc se kolem země točí stále "postaru", bez ohledu na lidské šibování s rafičkami - proto k aktivizaci střeva, žaludku, ledvin a mnoha dalších orgánů dochází v jiný (nadirigovaný) čas, než předtím, než normálně, a to má nejrůznější dopady (pokud člověk nezohlední například hodinu jídla atd.).

146120

30.10.2007 14:21

RE: Potěšil jste mne!

Vodník 81.?.?.?

Reakce na 146120

Malá oprava: při letním čase se poledne vychýlí na 11:00 hodin.

146131

30.10.2007 20:19

Vodnikuv komentar

420 152.?.?.?

Reakce na 146131

hezky dokazuje, ze cim je prispevatel neschopnejsi logickeho uvazovani a jednoduche uvahy, tim vetsi potrebu ma sve nedostatky predvadet na verejnosti. Mnemotechnicka pomucka k urceni smeru casoveho posuvu nam rika: spring forward, fall backwards, coz znamena, ze na jare (pocatek letniho casu) si upravime domaci hodiny o jednu hodinu VPRED. Takze astronomicke solarni poledne, kdy je slunce v nadhlavniku skutecne pripada na "letnich" 13 hodin nebo 1PM.

146154

30.10.2007 22:41

RE: Vodnikuv komentar

Vodník 81.?.?.?

Reakce na 146154

Je-li v platnosti letní čas, ukazují mi ručičky na mých "letněčasových" hodinkách poledne v 11:00 hodin astronomického času. Běž si povídat s kamarády na Zvědavce, "doktore", zde ti nejde o diskusi, pouze o její narušování a sraní se do lidí.

146163

31.10.2007 10:45

RE: Vodnikuv komentar

2xs 85.?.?.?

Reakce na 146163

tvoje "letněčasové hodinky" ukazují poledne kdy? podle mě ty hodinky ho ukazují když je malá ručička na dvanáctce [smích]
ale když na těch tvých "letněčasových hodinkách" ukazuje ta rafička 12, dle astronomického času poledne ve skutečnosti není, nýbrž nastane až ukážou ty tvé "letněčasové hodinky" 13, respektive jednu hodinu. protože tu rafičku někdo nějakým rozhodnutím uspíšil, nechal ji posunout o hodinu dopředu, ačkoliv tomu tak dle vesmíru nebylo!
Proto se v létě bavíme v souvislosti s polednem o rozsahu mezi 12ti a 13ti hodinami, ale nikoliv o 11ti.

146181

31.10.2007 15:25

RE: Vodnikuv komentar

adammmm 86.?.?.?

Reakce na 146181

S astronomickým časem a kdy je slunce v zenitu máte samozřejmě pravdu. Chci jen zareagovat na narušení biorytmů. To je naprostý nesmysl!! Člověk přece není rigidní stroj, je to úžasně adaptabilní tvor. Takovou drobnost jako hodinu sem a zpět nikoho normálního nerozhází.
Podle mě každý stres před zkouškou ve škole, při hádce s šéfem, partnerkou, naruší činnost orgánů -jak jste psal -střev, jater, srdce MNOHEM více, než blbá hodina.
Člověk kterého rozhází jedna hodina, jak může žít v dnešním světě? Jezdit MHD, chodit do práce vychovávat děti? Takovéhle argumenty jsou naprosto debilní, jestli nějakého tvora rozhází jedna hodina, jak by mohl přežít evoluci několika miliónů let a běžně fungovat v dením životě ať už zde, nebo v jakémkoli paralelním vesmíru.
Osobně taky nemám radost, když např. musím vstávat o hodinu dříve, ale že bych řikal, že mi to naruší biorytmy a že se z toho několik měsíců musím dostávat, než se dám do pořádku- no to snad ne?!

146196

1.11.2007 11:54

RE: Vodnikuv komentar

2xs 85.?.?.?

Reakce na 146196

že tobě to údajně nevadí, to ještě neznamená, že to nevadí nikomu jinému - a já mám dost referencí od jiných lidí, že JIM to vadí. ostatně i ty uznáváš, že vstávání za tmy není bůhvíco - ono je totiž velmi nepříjemné vstávat za tmy, protože organizmus člověka (i jiných tvorů a rostlin) je závislý nejen na astronomickém pohybu, ale i na světle více, než si připouštíš.
Každopádně můj názor není argument, a už vůbec ne debilní - debilní může být jedině taková tvá silná, subjektivní reakce.
Jiní to vidí jinak. Vstávání za tmy, s pocitem nevyspalosti, únavy, rozmrzelosti atd. způsobí, že minimálně několik hodin (půl dne) se člověk z toho nepřirozeného šoku dostává, jeho reakce nejsou pozitivní, jeho výkon je snížen. Jistěže to není o život! Alespoň ne bezprostředně, člověk to ustojí. Ale proč by vlastně měl??!
Já naštěstí vstávám skoro vždy jak chci, až se vyspím, tedy až je světlo, ale znám to z dřívějška - a bylo to děsné.
Bavíme se ale o tom, že takové "šibování" rafičkama tam a zpět je ZBYTEČNÉ, dále ŠIKANUJÍCÍ, a nakonec i pro někoho nepříjemné, tedy de facto ŠKODLIVÉ.

146241

31.10.2007 0:00

RE: Vodnikuv komentar

Aja 74.?.?.?

Reakce na 146154

Pravdu ma Vodnik a vy to potvrzujete.

Jestlize si na jare z astronomickeho casu posunujte hodinky na letni cas o hodinu dopredu na cas letni, je poledne letniho casu v astronomickych jedenact hodin.
Nikdy jste si nerekl, "poledne a takove vedro a to je realne teprve jedenact".

Hec, my tu jeste mame letni cas, USA se rozhodly, ze ho o tri tydny prodlouzi a Kanada se prizpusobila. [smích]

146174

30.10.2007 20:44

RE: Potěšil jste mne!

2xs 85.?.?.?

Reakce na 146131

jojo, "420" má pravdu. Když je v létě šest ráno, někdo jakoby posunul hodinky už na 7 h. Ve skutečné poledne pak tedy hodinky ukazují 13. Ostatně viděl jsem to v létě na slunečních hodinách [smích]
Jak už jsem psal výše - reagovat hrr... rychle, to není vždy nutné. Ani není nutno se vždy za každou cenu prosazovat s tím svým.

146158

31.10.2007 18:15

RE: Potěšil jste mne!

Vodník 81.?.?.?

Reakce na 146158

"420" je pitomý troll z Nezvědavce (omylem jsem ho v předchozím komentářu poslal na Zvědavce), který bude tvrdit, že Slunce obíhá kolem Země, aby se mohl hádat a dokazovat inferioritu ostatních.

Celé to nedorozumění pochází z toho, že nebylo jasné, které poledne má kdo na mysli. Mám-li na mysli "poledne", tj. těch "12 hodin", které ukazují ručičky Vašich letněčasových hodinek, je toto "poledne" v 11 hodin. Pokud je míněno poledne astronomické, tak to udeří v momentě, kdy ručičky Vašich letněčasových hodinek ukazují 13:00 hodin. Já to beru tak, že astronomické poledne se nemůže "vychýlit" (=Váš výraz), "vychýlit" se mohou pouze ručičky na hodinkách, které si na příkaz všichni přeřizujeme.

Jedná se o nedorozumnění. Ostatně i kdybych se opravdu mýlil, není třeba používat toho útočného a káravého tónu... [cool]

146205

1.11.2007 12:09

RE: Potěšil jste mne!

2xs 85.?.?.?

Reakce na 146205

trolla neznám, na nezvědavce nechodím.
ano, nebylo to jasné... někomu. přesto ale už první moje zmínka o poledni (na níž to zbytečné dohadování vzniklo) je nad slunce jasnější - stačilo pozorně číst a vnímat. a pak by nikdo nemusel spěšně nikoho opravovat, že? [smích] a nikdo by se neuťal, a nyní by nepociťoval opravu jako útok.

>poledne je tehdy, když máme slunce nejvýš nad hlavou,
>to je snad také jasné (a to má být 12:00 hodin).
>posunutím letního času oproti astronomickému (přirozenému) času o hodinu,
>udělá jen to, že i faktické poledne se jakoby nepřirozeně vychýlí o hodinu
>(na 13 hodin, místo na 12).

146242

30.10.2007 16:17

RE: Potěšil jste mne!

Kevin 84.?.?.?

Reakce na 146120

>... proto k aktivizaci střeva, žaludku, ledvin a mnoha dalších orgánů dochází v jiný (nadirigovaný) čas, než předtím, než normálně, a to má nejrůznější dopady (pokud člověk nezohlední například hodinu jídla atd.).

Jo, jak si v tom starem vtipu povzdechnul jeden chlap:

Nesnasim letni cas. Predtim se mi ptak postavil doma v posteli u stare a ted az v autobuse pred fabrikou...

[chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot]

146140

31.10.2007 13:35

RE: Potěšil jste mne!

Karel z Čech 88.?.?.?

Reakce na 146140

Náš pes také nedbá, že nám zákon posunul čas o hodinu nazpět a vyžaduje procházku postaru, jako v létě. V tu svojí hodinu dokáže být neodbytný.
Doma může čučet na televizi celý den, když se mu právě nechce spát a stejně se nehodlá nařízenému času přizpůsobit. Schází mu lidská poslušnost před vrchností.

146191

29.10.2007 1:30

Souhlasim s pisatelem v tom

z.a.p 99.?.?.?

ze se jedna o zcela zrejmy a promysleny zamer. Tim je dle meho pohledu neustale prohlubovat a proverovat miru 'vycvicitelnosti' obyvatelstva. Dolozim prikladem. Od jisteho casu pozoruji ze behem dne klidu, kterym kdysi byla nedele slysim protivne houkani siren. Delaji to jednak pohotovostni vozy pozarni sluzby a potom hlavne, kdo jiny ma nezadatelne pravo vam narusovat zivot nez - policie.

A tak uprostred klidneho krasneho dne plneho prijemneho rozjimani se vam ozve sirena a hned na to druha. Vysledek je, ze se clovek citi zneklidnen, znejisten a jaksi ve sve potrebe ignorovan a tim i urazen. A o to panakum nahore jde: ukazat nam, ze s nami pohrdaji, ze jsme pro ne nic a ze si s nami mohou delat kdykoli cokoli. Je to to same jako s tou chymerou terorismu a zbytecnou zmenou casu - blbnout nam hlavu.

Ale, to je jen muj nazor. Kazdy si muze myslet to sve...

146036

29.10.2007 10:24

RE: Souhlasim s pisatelem v tom

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 195.?.?.?

Reakce na 146036

To jste na tom ještě dobře. U nás je vzdálený hluk policejních sirén zcela pravidelně přehlušován kutilskými aktivitami některých prostodušších spoluobčanů. Tito jedinci bez víry a úcty k tradičním hodnotám jsou produktem nikoliv současného postkomunistického marasmu, tento systém jim pouze umožnil nakoupit laciné ruční elektrické nářadí, jejich hodnotová měřítka ale formovalo předchozích 40 let komunismu. Prosťáček, který se boha nebojí a svátky nectí vás připraví o zbytky iluzí zcela určitě rychleji, než zvuk vzdálené sirény, coby symbolu mocenské zvůle. Tyto na první pohled řádné spoluobčany, připomínající vytrvale svou existenci hlučností svého projevu, považuji za skutečný nástroj ke zneklidnění a znejistění, a ve svém důsledku i k odvrácení přirozeného vývoje. Jednoduše, blbosti je dávána zelená napříč celou společností.

146056

29.10.2007 13:18

RE: Souhlasim s pisatelem v tom

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 213.?.?.?

Reakce na 146056

Pane, byl jste někdy v Řecku? V zemi, kde je naprostá většina obyvatel věřících, a kde byli svého času komunisti tvrdě potřeni? Řekové se rozhodně Boha bojí a svátky ctí, nicméně kravál jak od laciného elektrického nářadí, tak od věčného stavění, tak od motorek a diskoték je tam od nevidím do nevidím. Tak laskavě vše nesvádějte na komouše, kapitalismus to zvládne docela dobře sám. Je to prostě dáno mentalitou - ve Švýcarech Vás zase klidně bohabojný soused udá, když se v neděli doma odvážíte pustit automatickou pračku....

146065

29.10.2007 2:24

Clanok nema chybu!

Konspirator 74.?.?.?

Je to presne tak, len na nestastie, ludia si to vobec neuvedomuju. Niekto ma tom specialny zaujem...kto to si moze byt?

146037

29.10.2007 2:33

já jsem s letním časem vcelku spokojen

Jiří Koubek yuri1 (zavináč) seznam (tečka) cz 147.?.?.?

Mně to v celku vyhovuje - v létě se stmívá později a v zimě se rozednívá dřív - a do tmy se velmi špatně probouzí. Nepochopí ten, kdo nemusí vstávat kvůli nějakým povinnostem (práce, škola...)

146038

29.10.2007 9:31

RE: já jsem s letním časem vcelku spokojen

Balu 193.?.?.?

Reakce na 146038

V době zimního času vstávám stejně do tmy - v čem má být ta výhoda?

146053

29.10.2007 12:01

RE: já jsem s letním časem vcelku spokojen

Vodník 81.?.?.?

Reakce na 146038

Ano, mám tutéž zkušenost, co Balu. Ostatně původní čas je ten zimní, takže zavedením letního času se prodlouží den, tj. čas k výrobě tržních hodnot, that's it. Za posouvání biorytmu dvakrát do roka mi to nestojí.

146062

29.10.2007 2:57

Kroutí se mi palce...

Quas 85.?.?.?

Mám takový neblahý dojem, že to má ještě trochu jinou příčinu. A to tu, že jak ta minulá garnitura politiků. tak ta dnešní, nám tím vlastně sdělují, že si s námi mohou dělat, co chtějí a kdyby to byla sebevětší hloupost, tak je prostě musíme poslechnout. A my, hlupáci, posloucháme.

146039

29.10.2007 5:52

Proc?

majki 76.?.?.?

Souhlasim s nazorem,ze letni cas by mel zustat i v zime,strasne nemam rad dlouhe zimni vecery a rano je treba vstat tak ci onak. Jen me zarazi,ze letni cas uz byl i za komunistu i za Hitlera. A ti k tomu meli jaky duvod????

146040

29.10.2007 7:20

RE: Proc?

Romanov 24.?.?.?

Reakce na 146040

Komunisti menili cas, protoze chteli setrit za ranni osvetleni. Take byli ruzne stupne, kdy se vypinal proud v tovarnach. Rikalo se, ze posledni stupen bude to, ze na zapadnich hranicich bude viset cedulka s napisem: POSLEDNI ZHASNE
[mrknutí jedním okem]
Proc menil cas Hitler, to nevim, v te dobe jsem jeste nezil.

146048

29.10.2007 6:55

Datel

Datel 206.?.?.?

Bohuzel mate pravdu . Manzelka v pripravce na universitu mela predmet - feminismus -tam se dovedela ze je vlastne otrokyne manzela a ze proti tomu musi bojovat . Bohuzel se proti temto nesmyslum nepostavili ani ti kteri vypadali jako muzi. Navic tento predmet vyucoval muz .

146041

29.10.2007 7:57

RE: Datel

Rejpal 24.?.?.?

Reakce na 146041

To je podobny tomu, kdyz jsem kdysi za komunistu videl v televizi porad "Boj proti koureni" a tam sedel za stolem doktor, ktery tu debatu vedl a kouril jak "Odsouzenej k smrti" [oči v sloup] Pred nim byl popelnik plny vajglu [mrknutí jedním okem]

146049

29.10.2007 6:03

mimochodem

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Hitler také zaváděl interupce a euthanasii .Jen tak pro doplnění až zas někdo začne blábolit o právech ženy a útisku od církve .Sem rád že i na tomto webu padlo že "víra" je jeden ze sloupů .Čekám kdy to zas někdo napadne jako výmysl "židů" pro ovládání tupých mas [velký smích]

146042

29.10.2007 9:57

RE: mimochodem

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 146042

víra a katolická církev je propastný rozdíl [cool]

146057

29.10.2007 7:06

nejlepší využití pracovní síly

Saša 71.?.?.?

Jediným důvodem změny letního a zimního času je a vždy bylo nejlepší využití pracovní síly zaměstnavatelem či státem. Fysiologie člověka je taková, že nejlepších výkonů dosahuje asi hodinu po rozedenění po dalších 4 až 5 hodin. Naopak, nejvíce úrazů se přihodí 2 až 3 hodiny před rozedněním kdy je homo sapiens nejslabší a je to také tedy nejvhdnější doba k zatčení, počátku války atp. Jsem závislí na denním světle více než si přiznáváme, ženy za polární noci mají potíže s menstruací atp. Tedy zcela teoreticky, být podnikatelem budu posunovat začátek pracovní doby po minutě [mrknutí jedním okem]
On není tak velký rozdíl mezi člověkem a slepicí jak si bláhově myslíme [mrknutí jedním okem]

146043

29.10.2007 7:16

RE: nejlepší využití pracovní síly

Blue litr (zavináč) seznam (tečka) cz 89.?.?.?

Reakce na 146043

Souhlasím. U žen se navíc prokázalo, že jim naprosto nesvědčí práce na směny; ranní-odpoledni-noční; rychleji stárnou, nejsou na to prostě stavěné; je to skutečně vědecky prokázané již řadu let. A je zajímavé, že proti tomu ty bláznivé feministky neprotestují, v rámci "stejných práv" je to naopak - to svědčí o absurditě těchto spolků; křičí o vykořisťování žen a samy mu naopak nahrávají.

146044

29.10.2007 8:09

RE: nejlepší využití pracovní síly

Rejpal 24.?.?.?

Reakce na 146044

Pane Blue, ted si to tedy schytate od pani Jarmili [mrknutí jedním okem]

146050

30.10.2007 7:31

RE: nejlepší využití pracovní síly

Jarmila 88.?.?.?

Reakce na 146050

Ale neschytá. Proč bych se měla zlobit? Jen bych poznamenala, že ženy jsou na ponocování zvyklé. Zvláště v dobách, kdy rodily jedno dítě za druhým a vstávaly k nim každou noc. To se třeba pořádně nevyspaly 10 let po sobě.

146114

29.10.2007 7:41

RE: nejlepší využití pracovní síly

Datel 206.?.?.?

Reakce na 146043

Musim odporovat . Vas priklad funguje v pripade tovaren . Bohuzel ty se prestehovaly do Ciny. Napr. 90% veskereho byznysu v meste kde ziji je zalozeno v pominkach vim v kolik zacnu , ale nevim v kolik skoncim. Takze zacatek muzu naplanovat a pocitat s tmou , ale konec mi do planu nezapadne. Osobne mi vyhovuje cas o hodinu do zadu , bohuzel pro byznys je lepsi kdyz se stmiva pozdeji.

146045

29.10.2007 7:20

Divná budoucnost

Jarmila 88.?.?.?

Letní a zimní čas, toje přesně věc, kterou by správně měli rozhodnout lidé v referendu. Protože se to týká všech lidí a je to přesně ten typ problému, který mohou rozhodovat VŠICHNI občané, nikoliv jen pár vládnoucích papalášů. Jsem zvědava, jak dlouho budou ještě uměle udržovat neudržitelný stav, kdy úplně vše je přes internet jen kupodivu volby,referenda a různá hlasování nikoliv.

Ještě se zastavím u toho útoku na rodinu. Skutečně je rafinovaně veden seshora a to ve všech západních státech současně. Všechny západní státy jak podle jednoho mustru přijmuly zákon o registrovaném partnerství. Dalším krokem bude zlegalizovat adopci dětí gay, bez ohledu na to, že v takových „rodinách“ bude hrozit reálné nebezpečí, že ve skutečnosti budou tyto adoptované děti často zneužívané pedofily, tvářící se za teplouše. Nyní se u nás jedná o zákoně, že i svobodné ženy budou mít nárok na umělé oplodnění. Vsadím se, že tento zákon proběhne jednotně i ve všech dalších „civilizovaných“ zemích.To je další rafinovaný krok, jak zničit rodinu.

V konečném důsledku mají vládci v úmyslu toto: zrušit zcela manželství a zavést jednotně pro všechny lidi jen registrované partnerství. A to se bude týkat třeba i dvou heterosexuálních mužů, kteří se budou spolu přátelit a budou chtít vychovat SVÉ dítě bez žen. Najmou si prostě dělohu, v laboratoři nechají spojit své spermie do vyprázdněného vajíčka- takže to vzešlé dítě bude skutečně jich obou, nebude patřit žádné ženě. Já vím, zní vám to jako sci-fi, ale jak to tak pozoruji, přesně tenhle výsledek vládci světa sledují.

146047

29.10.2007 23:11

RE: Divná budoucnost

šuplík 195.?.?.?

Reakce na 146047

Nemyslím si, že by volby, referenda a různá hlasování přes internet byl takový zázrak.Řekla bych, že kdyby chtěli sfalšovat výsledky, tak to udělaj i kdybychom hlasovali přes internet.
Já jsem zvědava, jak dlouho si lidi nechají vládnout takovou havětí.
Registrované partnrerství heterosexuálních můžů se SVYM dítětem je opravdu opudivá představa. Bude to dobrý džop pro ty co se zabývají umělým oplodňováním.

146099

30.10.2007 8:14

RE: Divná budoucnost

Jarmila 88.?.?.?

Reakce na 146099

Je vidět, že neznáte mou účetní internetovou reformu voleb.[smích] V ní by se totiž falšovat výsledky nedaly. Kdyby se tato reforma zavedla, tak by se celá ta umělá pryramida moci zhroutila jak domeček z karet- jenže to ty vládnoucí, bezcharakterní lokajové mocných nepotřebují, že.

Velmi dobrý džob s umělým oplodňováním to bude v každém případě. Tohle jim vynese zase miliardy.No a já bych šla ve svých fantaziích ještě dál. Když jsem si přečetla zprávu, že angličtí vědci dostali povolení do prázdných kravích vajíček sázet zárodky jiných živočichů hned mne napadla souvislost s registrovaným partnerstvím. Časem totiž začnou dělat vědci pokusy i s lidskými zárodky, ale myslím si, že ani ten nejotrlejší vědec by nebyl schopen zabít vypěstěnou lidskou bytost po třeba po deseti letech života. A tak oficiálně budou žít se SVÝM dítětem, třebaže to bude ve skutečnosti laboratorní, zkoumaný živočich.

Nemám ale jasno ještě v jedné věci. Když se spojí dohromady dvě spermie XX, bude to žena. Když se spojí X a Y, tak to bude muž. Když se ale spojí Y a Y, co vznikne? Bude to mimořádně agresivní nadsamec?

146115

30.10.2007 13:10

RE: Divná budoucnost

šuplík 195.?.?.?

Reakce na 146115

Neznám [smích] .Vy už jste ji někomu ukazovala? Zajímalo by mě, kdo by se zhostil toho úkolu nahradit dosavadní vládu, když by se zhroutila jako domeček z karet.Také se obávám, že by si lidé vybírali a volili pořád a jen mezi těmi čtyřmi stranami, co tam jsou nyní.
Když jsem viděla v televizi sraz dětí z umělého oplodnění, měla jsem dojem, že jsou všechny takový stejný, bez života, bez náboje. Napadá mě, že po umělém spojení YaY by mohl vzniknout poslušný, ovladatelný jedinec mužského pohlaví. Pro tuto zemičku asi nic pěkného. [oči v sloup]

146130

30.10.2007 16:12

RE: Divná budoucnost

Jarmila 88.?.?.?

Reakce na 146130

No samozřejmě že jsem ji již mockrát ukazovala.[smích] Mám ji vystavenou na internetu. Vládu, která by se zhroutila jako domeček z karet- tak tím myslím loutkaře, kteří vedou loutky alias politiky. Při polopřímé demokracii by si totiž většinu věcí rozhodovali řadoví občané sami. Nepotřebovali by k tomu zkorumpované politiky, kteří neplní vůli lidu a ani sebeméně neprospívají obecně prospěšným věcem. Oni prospívají jen sami sobě, bohatým lobistům a mocným světovým loutkářům. Zastupitelská demokracie totiž neexistuje.

Spojením Y a Y by vzniklo jakési monstrum, ale nemám potuchy jaké. Ještě mě napadlo, že časem taky udělají zákon, že když mají nárok osamělé ženy mít dítě z umělého oplodnění, že na to samé mají nárok i osamělí muži. Pak by se dál potají mohlo experimetovat tím způsobem, že by muž použil výhradně jen své vlastní spermie. Ty by se vložily do vyprazdněného kravího vajíčka a vznikl nový jedinec, který by byl CELÝ jen po svém otci. Neměl by půlku genového materiálu od cizího člověka, ale měl by celý genový materiál od jediného člověka. Ale taky nemám zdání, jak by takový nový tvor prosperoval.

146139

29.10.2007 7:43

Proti cirkvi bojoval uz Jan Hus

Pavel -Čert- Němec 82.?.?.?

a silne pochybuju, ze to byl budovatel NWO. Cirkev se diskredituje stovky let sama, neni k tomu potreba zadna medialni masaz. Cirkev a vira jsou dve naproso rozdilne veci!

146051

29.10.2007 10:45

Cirkev a vira jsou dve naproso rozdilne veci!

Balu 193.?.?.?

Reakce na 146051

V tomto máte naprostou pravdu. Víra totiž může existovat bez církve. V myslích většiny lidí, lhostejno zda věřících či nevěřících, obsah těchto dvou pojmů splývá. Pojem církev tedy mění svůj význam na církev a víra. Očerněním církve tak dochází i k očernění víry.

146058

29.10.2007 19:33

RE: Proti cirkvi bojoval uz Jan Hus

Romanov 24.?.?.?

Reakce na 146051

Neni to budovatel NWO, kdo bojuje proti cirkvi, ale komuniste nam ve skole rikali, ze nabozenstvi je "spatne" [oči v sloup]

146083

29.10.2007 8:52

utoky na cirkev

v79 217.?.?.?

jsou jedine v poradku, cirkev a vira jsou dve odlisne veci a vira se rozhodne obejde bezu cirkve.

146052

1.11.2007 10:16

RE: utoky na cirkev

E.T. 85.?.?.?

Reakce na 146052

Tak, tak, utoky na cirkev jsou naprosto v poradku, vira muze zustat /podle vas/hmmm....a jak budou verici slavit eucharistii?
Protestanti rekli: Buh ano, Panna Maria ne. Zednari rekli: Buh ano, Jezis Kristus ne. Globaliste: Zadna Panna Maria, zadny Jezis Kristus, zadny Buh. Vira..a v co? Samanismus, magii, satanismus, UFO atd., nebo co jako?

E.T.

146238

1.11.2007 13:13

RE: utoky na cirkev

2xs 85.?.?.?

Reakce na 146238

nejsem s vámi v zásadním rozporu, ale:
>Víra... a v co?
---co takhle víra v Boha?
eucharistie a panna maria jsou přece pozdější věci, možná vymyšlené nebo zbytečné. možná produkty a předmět činnosti té církve (jedné konkrétní).
co takhle církev chápat ne jako organizaci, ale jako společenství lidí věřících v Boha, ctících (Jeho) dobré zákony a hledačů pravdy a spravedlnosti?
na technikách/praktikách obřadů nezáleží, na nějakém panenkování třeba taky ne. -jen taková (možná rouhavá) myšlenka. -a svět by najednou neměl většího rozdílu mezi věřícícmi, nebylo by mnoho náboženství. byli by jen lidé hledající Dobro a lidé sloužící Zlu.

146247

1.11.2007 14:38

RE: utoky na cirkev

E.T. 85.?.?.?

Reakce na 146247

Pochopitelne, ze vira v Boha /a v Boziho syna Jezise Krista,a v Bohorodicku/. Citovala jsem jen to, co se jiz udalo, a co se dnes hojne v mediich k vereni predklada. Za druhe cirkev neni organizace, ani nejake spolecenstvi vericich lidi, ale Mysticke telo Kristovo, na liturgii totiz velmi zalezi, protoze bez slaveni eucharistie a prijeti svatosti neni mozne /duchovni/spojeni s Bohem a Kristem Kralem. Slaveni svatosti eucharistie totiz ustanovil sam Jezis Kristus pri posledni veceri se svymi ucedniky, pozdejsimi apostoly. Jenze toto je tema pro neverici lidi neprijatelne, protoze oni v Boha verit nebudou, a Boha nepotrebuji, a o Jezise Krista jednoduse nestoji. Zadne univerzalni nabozenstvi byt nemuze, protoze pojeti "Boha" je u narodu tak rozdilne, ze neni mozne toto sjednotit a nastolit nejakou univerzalnost. Lide hledajici "Dobro"a "Spravedlnost", to je utopie, protoze, neni nic bez Boha /a Jezise Krista/. Howgh, domluvila jsem, protoze tyto otazky jsou tak zavazne, ze by se k nim museli vyjadrovat vzdelani teologove, ale tady je pouze verejna diskuze kvuli zmene casu, ale jak vidno, vsechno se vsim souvisi.

E.T.

146250

29.10.2007 11:07

...víra jako pilíř?

Alexa 78.?.?.?

Víra jako jeden z pilířů je mi trochu pochybná. Víra byla využívána jako hybatel mas, stejně jako se dnes používá strach z teroristů.
V historii byly doby, kdy nebylo možné nevěřit. Věřit museli všichni, kdo nevěřil byl černou ovcí. Víra, za pomoci církví, vytvářela lidem obraz světa, který pomáhal jednolivcům vysoko v této hierarchii ovládat tyto lidi.
Víra byla používána stejně, jako je dnes používán terorismus a když bylo potřeba, byl někdo označen za čarodějníka/čarodějnici a tím byl člověk zbaven ochrany společnosti. Dnes se děje to samé, ale místo čarodějnic jsou to teroristé.

V tomto smyslu bych řekla, že spíš je třeba jeden z domnělých pilířů rozdrolit a nahradit jej novým, který bude mnohem lépe integrován do inovovaného a masovějšího systému řízení lidí.

Víru jako takovou bych však nepovažovala za něco nutně dobrého, co je třeba zachovávat, či dokonce bránit vlastním tělem.
Víra - ve smyslu náboženské víry - je berlička a sama o sobě může být pozitivní, často se však stává tou holí, kterou je člověk bit.

146059

29.10.2007 11:51

RE: ...víra jako pilíř?

M i l o s l a v P o n k 194.?.?.?

Reakce na 146059

Víra je něco, na čem stojí každý člověk. Je velmi jednoduché někomu (i ateistovi - nevěřícímu) vzít víru a dovést ho do stavu zoufalství.

I to, že se víra zneužívala není důvod k tomu, aby se považovala za špatnou. Zneužívalo se naprosto všechno - není na světě naprosto nic, co by se nikdy nezneužilo.

Víra totiž dalece přesahuje svůj náboženský význam - a bohužel chápání pouze ve smyslu náboženském dost degraduje tuto naprosto základní potřebu člověka.

Mimochodem dnešní svět znovu zneužívá pojem víry - tentokrát přes ekonomiku a kapitalismus. Například spousta lidí věří, že jen ekonomika dokáže správně řídit mnoho věcí, a že jedině ekonomický pohled je ten prvotní a hlavně správný. Věříme zisku.

146064

29.10.2007 15:53

RE: ...víra jako pilíř?

Alexa 78.?.?.?

Reakce na 146064

Máte pravdu. Nepopírám to ani ve svém původním příspěvku. Víra je však relativní věc. V různých obdobích věřili lidé různým věcem. Často věcem, které jsou z našeho pohledu v protikladu, ale tehdy to problém nebyl. Tím nemá víra vlastně pevný základ.

Každý z nás jistě víru potřebuje, víru v něco. Udržuje nás to při životě, protože věříme že... Jenže lidé, co ztratili víru byli vždy. Když ji nenašli, často odcházeli z tohoto světa, nebo našli jinou. Systém, který se sem potajmu vkrádá tak z podstaty nemůže vymítit víru, protože víra je univerzální ve své podstatě, ne však v objektu toho, v co každý z nás věří.

Váš příklad s ekonomikou je také o víře, ale je to relativní víra. Víra, která je závislá na situaci(prostředí). Někdo bude tvrdit, že tak jak jste to řekl to přeci funguje, že to jinak nejde. Já tomu třeba nevěřím.

A jinak, každá víra je dříve nebo později znásilněna, pokud se najde někdo, kdo nám tu víru chce zprostředkovat. Skutečná víra se tak stává čistě osobní záležitostí a závisí na síle ducha a osobnosti člověka.

146072

29.10.2007 15:49

RE: ...víra jako pilíř?

M i l o s l a v P o n k 194.?.?.?

Reakce na 146072

Ano ano ano. Naprosto souhlasím.

Právě proto, že víra je základní potřebou člověka (stejně jako třeba láska, přátelství, a další) - snaží se občas leckdo toto zneužít a podstrčit "pseudovíru", která má vyvolat uspokojení - třeba v ekonomiku, nebo v leccos.

Můj osobní názor je, že pokud víra má kořeny v čemkoli věcném, musí to dřív, nebo později špatně dopadnout.

Osobně považuji víru za intimní záležitost každého člověka - a po ovoci poznáte, čemu člověk věří. Skutečná víra není berlička, je to obrovská síla. Takže souhlasím, že skutečná víra je čistě osobní záležitost.

146074

29.10.2007 20:40

Toto je odpověď pod pana Ponka

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 213.?.?.?

Reakce na 146074

...Můj osobní názor je, že pokud víra má kořeny v čemkoli věcném, musí to dřív, nebo později špatně dopadnout...

Myslím, že je to nepřesná fomulace. Víra ústí v poznání, že mezi hmotou (věcmi) a duchem není nakonec rozdíl. Můžete klidně "věřit ve věci", v jejich krásu, užitečnost, smysl - jen je nesmíte chtít vlastnit, nesmíte na nich být závislý. Závislost a její druhý pól - touha ovládat, touha manipulovat - to je kořen všech problémů.

PS- editore, zlobí připojování příspěvku, až když jsem kliknul na příspěvek paní Alexy, zobrazil se příspěvek pana Ponka.

146087

29.10.2007 13:35

RE: ...víra jako pilíř?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 213.?.?.?

Reakce na 146059

Možná by bylo zajímavé se podívat kdo v církvi stál za těmi jmenovanými negativy. Nehledal bych jen špatné, protože jako každá instituce, se i ona skládá z lidi a kde je moc, jsou i mocichtivý. Kdo byli ti církev dehonestující papeži, kardinálové a podobní kariéristi...?
Jinak víra v Boha s Vámi nikam hýbat nebude a ani nikdo její pomocí, naopak Vám dá svobodu a pevný bod(pilíř)Jen někteří holtpotřebují pomoc s jejím nalezením.

146067

30.10.2007 2:00

RE: ...víra jako pilíř?

Rene Bartosek 76.?.?.?

Reakce na 146059

A cim ji chcete nahradit? Ateismem? To je prece taky vira, ze neni zadne vesmirne absolutno? Veda? Kdyz pujdete az k zakladum, na kterych stoji nase fyzika, tak zjistite krome axiomu, ze jsme se priblizili k dvema zakladnim popisum vesmiru, kterym musime verit, pripadne verit, ze se oba myli. Neexistuje dostacujici dukaz pomoci metodologie emiricke vedy pro zadny teoreticky model. Nase schopnosti poznani jsou limitovany a nezbyva nam, nez v neco verit. Souhlasim s tim, ze vira byla casto zneuzita k manipulaci s lidmi. Avsak samotny akt viry je velka vec navic z nej neni pro cloveka uniku. Dalsi velmi podstatnou veci je vsudypritomna volba. Prave schopnost a moznost, kdykoliv se nezavisle rozhodnout z nas dela svobodne bytosti, plati to i v otazce viry.

146109

30.10.2007 14:41

RE: ...víra jako pilíř?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 83.?.?.?

Reakce na 146109

Zdravím všetkých!
Narazil som na zaujímavú knižku K.Ondriáš:"Človek alias programovateľný biologický stroj a jeho lásky", kde sú zavedené pojmy ako "ilúzia pravdy" - podmienená subjektívnym "filtrom" a "vírusom viery" (vírusmi vier).
To všetko aj s popismy fyziologických vlastností našeho mozgu s názornými ukážkami ako nás "náš mozog často klame" a zvádza aj k "náhodným výberom" pri rozhodovaniach v oblastiach "ilúzií našich právd", keď nemá "jednoznačne naprogramovane cez filtre ilúzií právd na výber".
- "Viera" akéhokoľvek spoločenského "typu" - teda aj "náboženská", či ateistická, vytvárajúca istý "skupinový altruizmus" je jedna zo základných fyziologických potrieb "biologického harmonického fungovania našeho mozgu".
Sme z časti geneticky predpogramovaní - predurčení niečomu veriť, v niečo "neotrasiteľné veriť", výchovou programovaní, neskôr vzdelávaním aj preprogramovávaní a samopreprogramovávaní - napr. autosugescia, čítanie kníh, masmédiá ....
A samozrejme okolím, spoločnosťou mediálne cielene programovaní a preprogramovávaní v otázkach rôznych "ilúzií právd" k rôznym témam ako aj infikovaní rôznymi "vírusmi vier" ...
Tá analógia s programovaním výpočtovej techniky je až neskutočná ...

146138

29.10.2007 10:49

zmena

nokia003 147.?.?.?

nechapu jak na nekoho muze pusobit zmena casu, ja za cely svuj zivot nepozoruji zadne zmeny ve svem zivote a tento vikend jsem si ani nevsimnul ze byla zmena casu (vsechny hodiny se mi nastavuji automaticky), az me to musel rict znami

146061

29.10.2007 14:33

Neúcta ke stáří

Antoine Doinel 195.?.?.?

Je mi něco přes třicet a někteří starší lidé jsou my sympatičtí třeba David Lynch nebo Jan Kaplický. Nevím ovšem jestli jsou to zrovna typičtí představitele své generece které občas potkávám při svých občasných návštěvách hypermarketu Tesco kde berou útokem slevněná kuřata. Pokud je tento článek myšlen vážně tak mám vážné podezření na F60.0

146068

29.10.2007 14:25

Kritizovat je možné všechno a i změnu času

STBJun 193.?.?.?

Vidět v změně letního času snahu manipulovat s masou?
1) tak si hodiny neměnte..
2) s vámi souhlasím s tím, že je pro nás "flákače" lepší Letní čas..večer je víc světla, takže můžeme dýl kalit a pak sportovat.

jenomže, přes autorovi znalosti a asi i intelegnci nepochopil, že lidí co mají čas psát kydy na internet je fakt málo
že vetšina znás pracuje, že prostě ráno nezačíná v 9:00 a den nekoční vysedáváním u porna do půlnoci..

že je tu ještě spoutsa lidí co skutečně makaj rukama..a pro ně se mění čas..

a opakuji..taky by mi vyhoval ten letní..celý den za světla v práci u pc..a pak tma..když má člověk konečně čas...

takových věcí je víc na zamyšlení:

v době internetu a Ip telefonie by většína kancelářských profesí mohla být řešena z domova..takže by nemusela ta masa managerů každý den ucpávat dalnice svými luxusními vozy s vysokým výkonem na stání v zácpě..

prostě člověk..je úchyl..je to tak..jako druh!!! [bliji]

146070

29.10.2007 15:26

Souhlasim s kazdym

Soudce Lynch 82.?.?.?

slovem ve clanku. Tady v UK to vse pozoruji a je mi z toho uz na bliti a az se vratim do Cech, protoze se v tomhle chaosu zit neda, tak mi bude zanedlouho na bliti i v Cechach, protoze k nam zacnou Turbani jezdit take... Turbani jsou moji kolegove a vim, ze jejich mentalita je dosti zvracena... Jejich argumenty, ze proc by jako nemohli menit tradice a zit svym zpusobem v jakekoliv zemi me privadi k zurivosti!
Ty same nazory v Cechach maji Cikani(nebudu pouzivat slovo Romove) a vim, ze se stim delat neda NIC.
Jak pise pan Stwora, je to presne urcene k potlaceni lidskych hodnot a potlaceni cloveka myslet logicky...
Kdo nevi o cem pisi at jede a zije minimalne 6 mesicu v UK a pochopi...
Ano, pisi o UK, ktera byla plna gentlemanu, spisovatelu a kde se vyrabel Rolls-Royce.
Nyni je zde pouze komerce, bordel na ulicich(nasili i odpadky) a lidska debilita a vystrasenost rict svuj nazor!!!
[bliji] [bliji] [bliji]

146071

29.10.2007 15:47

RE: Souhlasim s kazdym

M i l o s l a v P o n k 194.?.?.?

Reakce na 146071

Náhodou Turbani jsou skvělou parodií na dnešní společnost. Já jsem trochu starší, takže si pamatuji, jak dřív bývalo docela běžné, že existovaly různé názory na tutéž věc a bylo to normální. Ale rok od roku pozoruji, jak je zesměšňován, zdiskreditován odlišný názor od hlavního proudu, a že člověk s jiným názorem je pomýlený (často označen za blbce, socialistu, komunistu, xenofoba, rasistu a podle situace nevím koho ještě). Je to takové malé utahování proti rozličným názorům a celá společnost začíná být názorově jednobarevná - a běda jestli ne.

Miloslav Ponkrác

146073

29.10.2007 17:44

RE: Souhlasim s kazdym

Soudce Lynch 82.?.?.?

Reakce na 146073

...a celá společnost začíná být názorově jednobarevná...
Mate pravdu.
Ale to ti ovlivneni tupci Vas(nas) do to uvrhnou. Ti sluhove kultu vymyvani mozku na Vas(nas) koukaji divne a zkrz prsty pokud si dovolite myslet!
A presne jak pisete, tak ihned zacnou pouzivat slova, ktera slysi z media jako: rasista, xenofob atd...
Bydlel jsem se Skotem a Pakistancem(oba vs. vzdelany) a sli jsme do Sturbucks na cafe a za nama sel nejaky tmavy chlapek mluvici ne zrovna anglicky... Ja se zeptal Nadeema(Pakistanec), jestli mu rozumi a Michael se na me kouknul jak na debila!
Jenom proto, ze jsem se zeptal logicky, kdyz i on vypada jako Pakistanec zda-li mu rozumi... To se prece nesmi se zminit byt neprimo nebo se neprimo byt logicky otazat a odvozovat pokud se to tyka cerno evropanu...
Mladi lide v UK jsou vymyti az to hezke neni. [pláč]

146080

29.10.2007 18:12

A není to třeba úplně

MichalČ 62.?.?.?

naopak? Přirozený rytmus dne se přece musel odjakživa řídit východy a západy slunce, okamžiky, které byly pro všechny na daném místě stejné, a samozřejmě pohyblivé. A tento rytmus narušilo až zavedení času, který není vztažen k pohybu slunce. TO je nepřirozené. Je jasné, že posun rytmu o hodinu může pro mnohé znamenat dost brutální změnu, ale spíš bych se klonil k tomu, že v našich zeměpisných šířkách změna času "přirozený" (hm, tedy asi geneticky zakódovaný, že) rytmus narovnává. Jak by to bylo, kdyby se čas měnil třeba každý měsíc? Jinak souhlasím s tím, že o úspory energií nejde. To je nesmysl, důvod bude nepochybně jiný.

146079

29.10.2007 19:10

Pilíře

G3 85.?.?.?

Myslím, že dospělý člověk by si sám měl mít právo rozhodnout, jaké pilíře bude mít jeho život. Jestli bude trávit neděli posloucháním blábolů v kostele, jestli bude zabíjet a umírat za národ a vlast, jestli bude trávit život utíráním zadečků dětem, jestli se bude otravovat péčí o staré, nemocné a naprosto zbytečné lidi, nebo jestli bude žít a dělat to, co opravdu chce on sám ve své duši (tím samozřejmě nemyslím extrémy jako krást a vraždit, proti těm je nutno zasáhnout).

Na Zvědavci si pořád čteme články o tom, jak je to špatné a jak se máme zle pod nadvládou jakýchsi blíže neurčených světovládců. Opravdu? Já mám nyní slušné zaměstnání, slušný plat a pociťuji dostatek svobody. Vím, že mi řeknete, že mnoho lidí takové štěstí nemá a že ani to moje štěstí nemusí dlouho vydržet. Uznávám to. Nicméně si myslím, že u nás ani v západní Evropě a USA nikdo neumírá hlady a že i ti nejchudší se mají lépe než se měly nejnižší vrstvy před řekněme stoletím, když tu byly národní státy a "sionisté" nevládli. Jistě, na světě jsou milióny lidí, kteří se mají špatně - kde? V Africe a Asii, kde ti vaši "sionisté" nevládnou a kde dosud v plné míře fungují pilíře typu rodina, národ, tradice a víra (vynucované zpravidla pomocí kalašnikovů).

Aby bylo jasno. Ani mně se nelíbí příval imigrantů a s chutí bych jim sbalil kufry a poslal je domů. Nicméně i vy, pane Stworo, jste imigrant a podle Vašich článků mám někdy pocit, že tradice hostitelské země zrovna moc nectíte. Homouši a feministky jsou mi ukradené, ale způsob, jakým si prosazují svou, se mi nelíbí. O cikánech si myslím to, co většina národa. Ale rozhodně v tom nevidím nějaké světovládné spiknutí za účelem ovládnutí mas, spíše přehnanou humanitu a snahu pomoci na nesprávném místě.

A co se týče času - ono to má spíš ten smysl, aby se lidé ráno probouzeli a večer chodili domů relativně za světla, než úsporu v energetice. Jak tady někdo správně napsal, změna času je reakcí na posun východu a západu slunce. Je mi to vcelku jedno, nevím jestli by mi vyhovoval celoročně letní čas, kdy by uprostřed zimy byla tma až do devíti ráno, nebo zimní, kdy se člověk vrací domů za tmy. Koneckonců, den má pořád 24 hodin (až na ty dva změnové, ale ty mají 25 a 23, takže se to vyrovná).

146084

30.10.2007 12:36

RE: Pilíře

jaaa 195.?.?.?

Reakce na 146084

Jste (cenzurováno - urážíte diskutujícího), typický produkt (záměrně nepoužívám slovo člověk) dnešní doby. Jak víte, že i vy někdy nebudete starý, nemocný a naprosto zbytečný člověk? (cenzurováno - urážíte diskutujícího).

146129

29.10.2007 20:33

Je to jen lenost

osg 88.?.?.?

Podle mě se letní/zimní čas drží jen z důvodu "lenosti" - podobně jako to, že u nás začíná pracovní doba velmi brzo - jde o zažitou tradici jejíž účel/výhodnost vyvolává značné pochybnosti, ale nikomu (myšleno národu,... ) se to nechce měnit, protože by to bylo nemálo práce (a vyvolalo by to dočasně chaos, ale z dlouhodobého hlediska by to vedlo k odstranění trochy chaosu)

146086

29.10.2007 20:26

USA-ARIZONA

KJURUTKA 70.?.?.?

VE STATE ARIZONA OBCANE ROZHODLI V REFERENDU ZE NEBUDOU MENIT CAS NA LETNI A ZIMNI A TO JAKO JEDINY STAT V UNII........ [oči v sloup]

146088

29.10.2007 21:03

RE: USA-ARIZONA

Kadence crazy 154.?.?.?

Reakce na 146088

Dalsi staty unie by se od nich mohli poucit ! [velký smích]

146090

29.10.2007 21:05

Se jim to rekne ......

Kadence crazy 154.?.?.?

, ale ja mam hodiny v kuchyni , v obejvaku , v aute , na mikrovlnce , na sporaku , na radiu , v televizi , na VCR , na DVD , na alarmclock radio a i na shortwave transistoraku , cas ma i display na mym Kenwood and Icom HAM radios . Time najdete i na mych 3 cyclocomputers , na Garmin GPS a je i na mym Suuntoo T5 cadence and heart rate monitor a k tomu vsemu mam jeste dvoje hodinky a dva budiky . Dokonce moje SLR and point and shut camera ma dateback s casem tak ze Vam verim jak Vas ty casovy zmeny uplne na prd 2x do roka dokazou na....! [naštvaný]

146089

29.10.2007 23:33

pokus o změnu.

Vladimír Bílý vladimirbily (zavináč) post (tečka) cz 85.?.?.?

Změnit čas by mělo být snadné.Respektive zrušit čas umělý a ponechat pouze jeden....astrologický.Pokusme se najít způsob, kterým lze dosáhnout změny a realizovat ho. V komentářích padl zprávně názor na referendum.Co třeba petice, a nechat jí odhlasovat parlament....Jaké jsou další možnosti,které by vedli k cíly ? Myslím, že občanskou společnost by určitě povzbudila skutečnost vědomí, že tento stát mohou řídit různým způsobem i oni. A realizování takovéto maličké věci jako je udržení jediného časového kontinua by mělo být tou správnou výzvou.Pokusme se tudíž hledat způsoby, které nás příznivce kontinuálního času dovede k cíly, t.j. uzákonění jednoho času. čekám a těším se na vaše návrhy

146094

29.10.2007 23:43

RE: pokus o změnu.

osg 88.?.?.?

Reakce na 146094

Nápad je to dobrý (pokud bude petice podepisuji) nicméně má jeden problém, který je třeba dořešit - ČR není jediný stát kde je letní čas - chtělo by ho to zrušit globálně.

146096

29.10.2007 23:55

RE: pokus o změnu.

šuplík 195.?.?.?

Reakce na 146094

Tady v tomto státě by se měla spíš sepisovat petice a uspořádat referendum o ukončení funkce současné vlády a pak si třeba uspořádat jiný rytmus i co se týká pracovní doby, pracovního ohodnocení, kvalitě výrobků, energie a tak.

146100

29.10.2007 23:10

a co posun letních prázdnin ?

Vladimír Bílý vladimirbily (zavináč) post (tečka) cz 85.?.?.?

Již pár let pozoruji, jak měsíce červen a červenec jsou ty zprávné a ideální pro letní prázniny našich dětí. V srpnu již většinou prší a proto je absurdní se nepokusit o změnu z odkazem na statisticky fundované zdroje ohledně klimatu v dotčených měsících. Za pokus o změnu by to určitě stálo.Třeba každý rok o týden uspíšit hranici začátku prázdnin. a opět by to při zprávně podaném návrhu z dostatkem argumentace neměl být problém prosadit. a ani v jednom případě nejde o politické téma a tudíž je dobré ho prosadit občansky, aby si na tomto tématu nehřála polívčičku žádná z politických stran.Opět čekám na podnětné nárory vedoucí k možné realizaci tím správným způsobem...

146098

30.10.2007 22:58

ERO obr

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 82.?.?.?

Pane Stwora, tenhle příspěvek není o čase, ale o tom, co zveřejňujete dole - "Pražačka".
Hledal jsem, jak reagovat na Vaše "ero foto - Pražačka", umístěné dole. Přiznám se, že moje oči fotografa se nemohly vzpamatovat, co viděly a mrkají doposud nad odvahou autora těch "fotek". To, co jste dole zveřejnil, nejsou fotky, ale jakési fotonontáže. Kdybyste od začátku napsal, že se jedná o fotomontáže a jak se vám to líbí, chápal bych to. Snažte se prosím nesnižovat úroveň Vašich stránek podobnými obrázky, které dokážou odhalit i jiní.
Chápu Vaši snahu o zobrazení objektivních informací, ale uvítal bych i patřičný komentář.

146164

30.10.2007 23:48

Vladimíre,

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

...ono se dá na tu manipulaci podívat i ze zcela jiného úhlu. Doba, kterou prožíváme, je průsečíkem událostí ve velikém rozpětí času, cyklů, kterými lidstvo prochází.
A stále platí, že když chceme jeden cyklus (ale také třeba byt či rodinu)nahradit jiným, musíme ten stávající do určité míry demontovat. A teprve v hladině rozpadu, odkud lze stavět nový (nové paradigma společnosti), odtud se můžeme "odpíchnout" ke stavbě nové.
A na stole je reorganizace našeho myšlení, nic víc, nic míň. Tedy jde opravdu o všechno, všechny pilíře musí být podrobeny erozi - a to tak, aby každý jedinec byl "dokopán" k osobní volbě, zda se bude pohybovat cestou vstřícnosti - či cestu bezohlednosti k ostatním.
Z této hladiny pak vše, co se děje, má zcela bezchybnou logiku.
Bohužel je málo lidí, kteří jsou ochotni se na situaci dívat z tohoto úhlu. Každý je pyšný na kvalitu svého přesvědčení - a právě tato kvalita je dnes a denně "trénovaná" protichůdnými informacemi. Ti, kdo se krmí jen "nalejvárnou" z TV a tisku, ti mají smůlu. Nemají šanci volby. Zatím.
Ale situace se vyostří a mnozí prohlédnou. Selský rozum snad zafunguje.
Naše, ale i vaše, Vladimíre, lpění na některých polaritních stanoviscích je součástí tříbení názorů. Sugescí lze svoji biologickou vazbu na letní či jiný čas snadno změnit.

Právě tento pilíř, víra, VÍRA ve schopnosti svoje a svého těla, ta je rozhodujícím faktorem pro dobu, která už "jede".
Je třeba si co nejdříve, ale v rámci kvality, vytvořit vlastní model světa a vztahů v něm - a důsledně jej prožívat ve směru k ostatním. A zkusit uvěřit třeba jiné "nalejvárně", filmu The Secret a dalším z tohoto chlívku.
Není třeba jít cestou rituálů v podobě např. vegetariánství, stačí sobě i přírodě delegovat práva a povinnosti přesně podle svého cítění. A následky co nejlépe zařadit do svého "modelu světa a spolužití".
Jinak Vám ale stále děkuji, že tento server vedete, je jedním z mála, kde se propojuje "noosféra Země".

146167

31.10.2007 18:06

Zrádné teplo domova.

Novákneu 88.?.?.?

Naprosto souhlasím - smyslem zpochybňování stálých hodnot je lidi vykolejit. Vzít jim jistoty. Zajímavé informace jsou o tom jak se hroutí hodnoty domorodců v Astrálii i jinde. Tam je nejlépe vidět co se stane , když se napadnou všechny uvedené sloupy. Jsou z nich socky , ani neumí pořádně zužitkovat to málo co dostávají . Pijí hodně alkohol a místo jídla pijí často kávu, peníze utrácejí třeba na cestování přes celou Austrálii kvůli pohřbu. Jsou zcela zdecimovaný i zdravotně.Vše původní se jim odebralo a nové odmítají. Dnes jsou odstrašujícím příkladem jak snadno lze člověka zlikvidovat. Dá se to porovnat s účinky výchovy děti u nás a začíná to již porodem. Každá věc a vedení , kterou si běžný rodič už ani neuvědomí má velký vliv na malého člověka , nic není zapomenuto. Už od mala se zeznamuje s uvedenými sloupy a stojí za debatu jak se zachází s jeho důvěrou , přirovnal bych to k dramatu až k tragédii, než láskyplnému a příznivému startu do života hodného člověka.

146202

31.10.2007 19:34

RE: Zrádné teplo domova.

leo69 89.?.?.?

Reakce na 146202

Když mluvíte o těch porodech: případ z poslední doby se stal před pár dny v porodnici v Hořovicích (berounský okres). Matka po porodu, který proběhl naprosto bez komplikací, ona i dítě zdrávy (původně zvažovala domácí porod) chtěla odjet do domácího prostředí a také to zhruba tři hodiny po porodu udělala (bližší info v odkazu).Rodička dává stát k soudu. A také: Novorozenec šikanován českými úředníky.

Dle vlastních slov rodičky se tato nechtěla podřizovat režimu v porodnici, kdy na povel všechny ženy kojí (přestože dítě třeba spí a jíst nepožaduje), na povel dítě přebalují atd.- prostě není až tak úplně respektován biolog.režim novorozence a také matky. Tak co udělalo s touto "nepřizpůsobivou" a "nepoddajnou" matkou vedení porodního oddělení? Zavolalo na ni policii a sociálku a ta jí eskortovala z domova zpět do porodnice, přestože žena měla domácí dohled porodní asistentky a odbornice na domácí porody...

Co z toho plyne? Přesně to o čem byla řeč ve Vašem příspěvku, již od narození člověku demonstrovat svoji moc a svoji nadvládu nad ním a jeho životem. Vymýtit z jeho srdce jakékoli jistoty, jakoukoli samostatnost, sebevědomí, jakýkoli klid v duši a kontemplaci na tyto hodnoty. Asi je potřeba, jak zmínil pan Janko, vše absolutním chaosem rozdrobit do základů, aby bylo možno v dalším kroku vystavět NOVÉ na nových základech (ale také pravděpodobně s novými lidmi).

m,[smích]

146213

4.11.2007 12:13

RE: Zrádné teplo domova.

Novákneu 88.?.?.?

Reakce na 146213

To je příkladný útok na nesvéprávnost rodiny. Další útoky se běžně vedou na muže tak , že není co závidět jeho roli otce a manžela. Žena na tom lépe moc taky není. Avšak nesouhlasím že se jedná o útok na rodinu jako institut. Naopak institut manželství je neustále upevňován, právě že až do monstrózní podoby co do zákonů a co do manželství homosexuálů. Dále je vedena snaha, aby rozvod byl stále těžší a nepříjemnější . Pro úplnost dodám co si myslím o dalších uvedených sloupech. Já osobně netoužím po tom abych žil v národě , který nekriticky zvýrazňuje jakési společné hodnoty se západem. Nemám zájem o růst tohoto národa na úkor jiného, především levným nákupem pracovní síly a přír. bohadství z ciziny. Je to cesta udržování rozdílu a cesta permamentní války s jinými národy.Dále víra , která nemění život jednotlivce nemá smysl. U nás je snad působivá jen víra v to , že se o nás vláda dobře ve všem postará. Víra, jak je známa v Tibetu, kdy je zdrojem poznání a počátkem cesty , která se proměňuje ve fyzické oproštění jednotlivce z tohoto světa se u nás nepěstuje. V tradici jsme velmi bohatým národem. Tradičně se věnujem obchodu, který již dávno přerostl rodinný a národní velikost. Nicméně jde o úskostnou tradici dědictví majetku , firmy, statku, i třeba jen rodinného domu. Jako rasa se tradičně věnujem válkám a jako národ oddaností velmocem. Jediné plus vidím v tradici uchovávání vědy , která má však často co dělat se systematickým útlakem panujícího režimu. Snad nejvýraznější naší tradicí je hluboké respektování prostituce, kdy ta nejkřiklavější je prodej atraktivní dívky/ženy do luxusního poměru, třeba jinak nevábného dědy. Cennější tradici, než ty naše vidím např. na východě v předávání dovedností a výrazných schopností v bojových umění. V každém případě si cenním zachovávání tradice jiných na jiném území v čemž bílá rasa zcela selhala. Nedivým se tedy hýbání času , ani jiným horším nesmyslům. Za nejbolestnější považuji , že odborníci jsou bráni jako hlupáci , kterým se vehementně znemožňuje samostatné jednání a že lidé mají díky médiím blíž k manipulacím politiků , než k zajímavějším řešením.

146428

31.10.2007 18:06

realita alias matrix

nigdo 217.?.?.?

je to šaškárna protože jsme jenom loutky ve hře, a fašismus nebo komunismus jsou jenom prostředky...viz :

http://www.matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2353

146204

31.10.2007 23:03

Hodně řečí, ale informace žádné.

Jura5 62.?.?.?

Když jsem uzřel téma, zajásal jsem! Konečně bude odhalen viník těch zatracených časových přechodů, z nichž hlavně přechod na letní čas nesnáším. Po přečtení článku i diskuzních příspěvků moje radost opadla. Nikde ani slovo o tom, kdo za to může, která instituce o tom rozhoduje! Vypadá to, že ti "oni", kteří to páchají dokonce nejsou ani z naší planety. Chápu, že naše malá země přijímá jen to, co je samozřejmé u velkých sousedů. Ale co ti velcí sousedé? Kdo jim to nařizuje? Kdo nutí k tomuto zvěrstvu kupříkladu ve Spojených státech? Která organizace, či úřad? Takové informace jsem od článku i od diskuze čekal, ale marně.

146216

31.10.2007 22:50

RE: Hodně řečí, ale informace žádné.

Vladimír Stwora editor (zavináč) zvedavec (tečka) org 213.?.?.?

Reakce na 146216

Vy jste mě rozesmál. [velký smích] Vážně. Co byste chtěl? Abych napsal, že za letní čas může Arthur Beck, adresou 876 Buckingham Gate, London UK, telefon 00 44 20 6353433?

Čtěte mezi řádky.

146217

31.10.2007 23:01

RE: Hodně řečí, ale informace žádné.

Novákneu 195.?.?.?

Reakce na 146216

Najít viníka je jedna věc podle mě zatím nudná, jenže důležitější je určitě přijít na to, jakými mechanizmy se toto a podobné děje. Může to být zajímavé a velice komplikované. Ta absurdita s posouváním času je jen třešnička na dortu v tomto článku , ale jinak i ten způsob měření času je záměrně někým vymyšlený zrovna tak a ne jinak a tak je to se spoustou jiných věcí. Za jeden (je jich mnohem víc) dobrý způsob školení považuji , třeba roční dovolenou v úplně jinak zařízené společnosti a pěkně se tam zapojit. To je pěkná petelice do návyků. Otázka zní , jestli nám to systém vůbec umožňuje? Máme svobodu, ale je mnoho pojistek aby toto bylo až nemožné. Slabým odvarem by mohlo být přirovnání s bývalým cestováním na západ ze socialistického bloku.

146218

2.11.2007 2:01

Nevím,čemu se čemu...?!

lesov 83.?.?.?

Cintát: "Nejde jen o ty biologické hodiny v nás, které se musí přeorientovat."

Ano musíme se přeorientovat, právě o tu celou (domluvenou) hodinu, ale jenom proto, že jsme si vymysleli čas.

Kdybychom neměli hodinky, vstávali bychom podle Sluníčka a k přechodu by docházelo jaksi postupně,automaticky,nevědomky... [mrknutí jedním okem]

Nebo byste byli ochotni si nařizovat hodinky (třeba) každý den o 2 min. zpátky, po dobu třiceti dnů? [chechtot]

146273

4.11.2007 3:05

RE: Nevím,čemu se čemu...?!

7Krysa 84.?.?.?

Reakce na 146273

Co to je za hovadinu ? Ty chodíš do práce nebo do školy když vyjde slunce a spát když zapadne nebo tam máš být na určitou hodinu, nacož jsi zvyklí... tyto bilogické hodiny jsou myšleny, každý kdo vstává v 6 ráno do práce ti rád vysvětlí, že když pak musí vstávat od určitého dne defacto v 5 a obráceně zase jakoby až v 7 tak z toho jeho organizmus který je nucen se probudit dříve v astronomickém čase nebo naopak se vzbouzí dle zvyku o hodinu dříve než musí nemá žádnou radost, jediný ekonomický profit, který z toho stát má, že čím víc takových stresujících faktorů dříve chcípneme a ušetří na důchodech... [bliji]

146417

4.11.2007 11:48

RE: Nevím,čemu se čemu...?!

leo69 89.?.?.?

Reakce na 146417

Tak jest. Ony ty posuny času jsou jiný šok pro organismus toho, kdo začíná pracovat třeba od 7 nebo 8 hodin a přiměřeně k tomu i ráno vstává, než pro toho kdo musí vstávat ještě skoro v noci (jak zpívá K.Kryl - do nočního jitra).

Jeden čas jsem dojížděl do práce celkem komplikovaně a musel jsem vstávat ve čtyři hodiny ráno,abych byl na šestou na pracovišti a to už je potom každá minuta spánku navíc, nebo "namíň", sakra znát. A zase jsme u toho, kdo vstává do nočního jitra? Dělníci a ti "obyčejní" pracující. A kdo začíná práci od 8, 9 hod? Úředníci, poslanci atd. Kdo vymýšlí příkazy a další pitomosti o posunech času atd.? Ti, kteří vstávají ve 4 v 5 hodin asi těžko...

Vždyť by si to i mohli ti různí statistikové a inspektoři práce spočítat, protože si osobně myslím, že nějakou dobu po posunu času na jaře musí vzrůst počet pracovních úrazů a možná i
pracovních neschopností - říká se tomu jarní únava. Svádí se to na tuhou zimu, ale co když za to může i námi diskutovaný faktor? Ou, jé, to si to pak mastí kapsy výrobci a prodejci léčiv...

m, [smích]

146427

5.11.2007 15:22

RE: Nevím,čemu se čemu...?!

lesov 83.?.?.?

Reakce na 146417

Já chodím do práce, kdy mi určí zaměstnavatel a to je od 0h do 24h, někdy přijdu z noční ve 14h a v 18h už zase mažu na další šichtu(je to podle zákona 6h min. odpočinek), tak se mě tu nesnaž rozbrečet s rozhozeným bioritmem.
Dělám to tak už 25 let a se mnou tisíce dalších kolegů...
PS.Kdyby se snad někdo pozastavoval nad čísly, tak hodinu mi trvá cesta do práce.(zpátky taky) [vyplazený jazyk]
Dvakrát do roka jinak vstávat, to je sen.... [chechtot]

146480

4.11.2007 9:34

Pojmy

Peta66 213.?.?.?

Zimní čas je trochu něco jiného, je to obdoba letního času, jen užívaná v zimě a hodiny se posouvají z astronomického času o hodinu zpět. Tedy jakýsi opak letního času, který se dnes nepoužívá (ráno světlo na práci i v prosinci, odpoledne v 15 hodin tma). V dnešní době zimní čas neexistuje, jen astronomický, u nás středoevropský, a letní.

146424

5.11.2007 15:45

čas jako čas

petr z jbc 85.?.?.?

ať už je to s tím šoupáním časem jakkoliv, mě osobně by nastálo vyhovoval ten tzv. letní. nejsem ranní ptáče abych vychutnával východy slunce, zato mám raději světlo, tedy až do tmy. kdosi tu psal o poledni v "pravý poledne". zvláštní, že mohou to "pravý" poledne mít ve stejnou chvíli v čiernej nad tisou i na španělsko-portugalský hranici. a zároveň se biologicky cítěj v pořádku. vždycky si vzpomenu na kolegyni kdysi v práci, jak vždy po přechodu (času, v přechodu jinak byla celou dobu co jsem jí znal) celej měsíc naříkala jak je z toho zoufalá a domordovaná. když se 4-5x v roce rozhodovalo o služební cestě napříč časovými pásmy mohla se přetrhnout aby jela, nikdy jí posun vlastně ani tak nevadil. na dovolený v bulharsku nebo jugošce si vždycky báječně odpočala, posun ručiček sice zaznamenala, ale to bylo přeci o něčem jiným, než to šibování doma. a pak že není čas jako čas

146474

5.11.2007 22:52

Mam to tu rad Stworo

Vavra Tomas 82.?.?.?

, nicmene rodina narod vira tradice me nevzrusuji, jen to vzdelani a pravo. A cas mi je take jedno letni nebo podle pana boha, hlavne at je konstantni.
Na lidi mam dve kriteria: slusnej clovek nebo hajizl ? Schopny nebo mene schopny ? Z techto dvou kriterii rezultuji 4 kategorie lidi.
Schopni hajizlove vladnou dnes v totalni diktature ekonomickeho fasismu stejne jako v byvalem realnem komunismu stejne jako za fasismu, primitivnim kapitalismu, feudalismu a v otrokarstvi. Zadnemu konkretnimu cloveku jeste v historii neublizila idea, ani ta dnes tolik ucelove profanovana komunisticka idea, ani krestanska vira... Konkretnimu cloveku v dane historicke dobe vzdy ublizoval, a okrast ho chtel, hajizl. Schopni hajizlove sedi v kazdem rezimu nejvyse, dnes u nas presidenti, poslanci, senatori, krajsti hejtmani... V minulem rezimu prezidenti, tajemnici, predsedove... ve stredoveku papez, biskupove, farari...
Nikdo dnes z historiku nespocita, kolik lidi bylo bliznim svym hajizlem zavrazdeno a okradeno s odvolanim na viru v Jezise Krista, pravem jim bylo Kladivo na carodejnice, upalili miliony lidi predevsim z rodin, kterym bylo co ukrast... z teto doby pochazeji majetky, ktere dnes restituuje s pomoci schopneho hajizla pravnika pohrobek Kinskych. Mezitim byly tyto majetky znarodneny jinymi schopnymi darebaky, ale spousta lidi sla napr. do kolektivizace dobrovolne, s procenty ovsem dnesni tendecni historikove v kratkych televiznich sotech nepracuji, ze, drzi se pravidel psychologie davu, hm.
A pak prisla ta dnesni "demokracie", sejde se nejvyssi statni zastupkyne se zastupcem nejvyssiho soudu spolu s nejvyssim z moci zakonodarne a s nejvyssim z moci vykonne, a rozhodnou, Čuněk je nevinny... Jak funguji "tri nezavysle sloupy demokracie"??? Sejdou se tri vseho schopni a schopni hajizlove z kazdeho sloupu, vytvori mafii, ktera se dohodne, a je po demokracii, Ave Cesar Imperator.
Takze rodina, narod, vira a tradice me nevzrusuji... at uz tu byly silne nebo mene silne zastoupeny, vzdy okradal a vrazdil bliznihi sveho schopny hajizl, a za 2000 let krestanstvi ve jmenu viry vyvrazdili a okradli schopni hajizlove miliardy lidi. Komunsmus a fasismus trvaly prilis kratce, nez aby "krestany" mohly dohonit. Ale o to vic se dnes snazi totalitni ekonomicky fasismus na cele s USA... o tom vsem jsou uz jine clanky zde.
Nicmene, slusny gay a slusna lesbicka, slusny pristehovalec, proste slusny clovek, je pro me slusny clovek. A hajizl tata nebo bracha nebo strejda nebo... z tradicni silne rodiny, otec bijici desetileti matku svych deti, Cech s holou lebkou a palkou v ruce... jsou pro me proste hajizlove.
Mam proste trochu jina kriteria.

146517

27.3.2011 10:46

\\\\\\\\\\\\\\\

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 213.?.?.?

jako xenofob a rasista se zastáváte církve, dobrý... [zahanbení]

240491

Příspěvků: 101

29.10. 01:38 Vodník  Potěšil jste mne!
29.10. 13:23 zedník  RE: Potěšil jste mne!
29.10. 16:20 2xs  RE: Potěšil jste mne!
29.10. 19:49 Vodník  RE: Potěšil jste mne!
29.10. 23:03 2xs  RE: Potěšil jste mne!
30.10. 14:22 Vodník  RE: Potěšil jste mne!
30.10. 20:55 2xs  RE: Potěšil jste mne!
31.10. 19:13 Vodník  RE: Potěšil jste mne!
01.11. 11:00 2xs  RE: Potěšil jste mne!
31.10. 19:09 Vodník  RE: Potěšil jste mne! (pokr.)
01.11. 10:05 2xs  RE: Potěšil jste mne! (pokr.)
30.10. 21:12 2xs  RE: Potěšil jste mne!
31.10. 19:09 Vodník  RE: Potěšil jste mne!
01.11. 11:30 2xs  RE: Potěšil jste mne!
30.10. 00:09 jozin z bazin  RE: Potěšil jste mne!
30.10. 09:25 2xs  RE: Potěšil jste mne!
30.10. 14:21 Vodník  RE: Potěšil jste mne!
30.10. 20:19 420  Vodnikuv komentar
30.10. 22:41 Vodník  RE: Vodnikuv komentar
31.10. 10:45 2xs  RE: Vodnikuv komentar
31.10. 15:25 adammmm  RE: Vodnikuv komentar
01.11. 11:54 2xs  RE: Vodnikuv komentar
31.10. 00:00 Aja  RE: Vodnikuv komentar
30.10. 20:44 2xs  RE: Potěšil jste mne!
31.10. 18:15 Vodník  RE: Potěšil jste mne!
01.11. 12:09 2xs  RE: Potěšil jste mne!
30.10. 16:17 Kevin  RE: Potěšil jste mne!
31.10. 13:35 Karel z Čech  RE: Potěšil jste mne!
29.10. 01:30 z.a.p  Souhlasim s pisatelem v tom
29.10. 10:24  RE: Souhlasim s pisatelem v tom
29.10. 13:18  RE: Souhlasim s pisatelem v tom
29.10. 02:24 Konspirator  Clanok nema chybu!
29.10. 02:33 Jiří Koubek  já jsem s letním časem vcelku spokojen
29.10. 09:31 Balu  RE: já jsem s letním časem vcelku spokojen
29.10. 12:01 Vodník  RE: já jsem s letním časem vcelku spokojen
29.10. 02:57 Quas  Kroutí se mi palce...
29.10. 05:52 majki  Proc?
29.10. 07:20 Romanov  RE: Proc?
29.10. 06:55 Datel  Datel
29.10. 07:57 Rejpal  RE: Datel
29.10. 06:03  mimochodem
29.10. 09:57 MedaBeda  RE: mimochodem
29.10. 07:06 Saša  nejlepší využití pracovní síly
29.10. 07:16 Blue  RE: nejlepší využití pracovní síly
29.10. 08:09 Rejpal  RE: nejlepší využití pracovní síly
30.10. 07:31 Jarmila  RE: nejlepší využití pracovní síly
29.10. 07:41 Datel  RE: nejlepší využití pracovní síly
29.10. 07:20 Jarmila  Divná budoucnost
29.10. 23:11 šuplík  RE: Divná budoucnost
30.10. 08:14 Jarmila  RE: Divná budoucnost
30.10. 13:10 šuplík  RE: Divná budoucnost
30.10. 16:12 Jarmila  RE: Divná budoucnost
29.10. 07:43 Pavel -Čert- Němec  Proti cirkvi bojoval uz Jan Hus
29.10. 10:45 Balu  Cirkev a vira jsou dve naproso rozdilne veci!
29.10. 19:33 Romanov  RE: Proti cirkvi bojoval uz Jan Hus
29.10. 08:52 v79  utoky na cirkev
01.11. 10:16 E.T.  RE: utoky na cirkev
01.11. 13:13 2xs  RE: utoky na cirkev
01.11. 14:38 E.T.  RE: utoky na cirkev
29.10. 11:07 Alexa  ...víra jako pilíř?
29.10. 11:51 M i l o s l a v P o n k  RE: ...víra jako pilíř?
29.10. 15:53 Alexa  RE: ...víra jako pilíř?
29.10. 15:49 M i l o s l a v P o n k  RE: ...víra jako pilíř?
29.10. 20:40  Toto je odpověď pod pana Ponka
29.10. 13:35  RE: ...víra jako pilíř?
30.10. 02:00 Rene Bartosek  RE: ...víra jako pilíř?
30.10. 14:41  RE: ...víra jako pilíř?
29.10. 10:49 nokia003  zmena
29.10. 14:33 Antoine Doinel  Neúcta ke stáří
29.10. 14:25 STBJun  Kritizovat je možné všechno a i změnu času
29.10. 15:26 Soudce Lynch  Souhlasim s kazdym
29.10. 15:47 M i l o s l a v P o n k  RE: Souhlasim s kazdym
29.10. 17:44 Soudce Lynch  RE: Souhlasim s kazdym
29.10. 18:12 MichalČ  A není to třeba úplně
29.10. 19:10 G3  Pilíře
30.10. 12:36 jaaa  RE: Pilíře
29.10. 20:33 osg  Je to jen lenost
29.10. 20:26 KJURUTKA  USA-ARIZONA
29.10. 21:03 Kadence crazy  RE: USA-ARIZONA
29.10. 21:05 Kadence crazy  Se jim to rekne ......
29.10. 23:33 Vladimír Bílý  pokus o změnu.
29.10. 23:43 osg  RE: pokus o změnu.
29.10. 23:55 šuplík  RE: pokus o změnu.
29.10. 23:10 Vladimír Bílý  a co posun letních prázdnin ?
30.10. 22:58  ERO obr
30.10. 23:48 janko  Vladimíre,
31.10. 18:06 Novákneu  Zrádné teplo domova.
31.10. 19:34 leo69  RE: Zrádné teplo domova.
04.11. 12:13 Novákneu  RE: Zrádné teplo domova.
31.10. 18:06 nigdo  realita alias matrix
31.10. 23:03 Jura5  Hodně řečí, ale informace žádné.
31.10. 22:50 Vladimír Stwora  RE: Hodně řečí, ale informace žádné.
31.10. 23:01 Novákneu  RE: Hodně řečí, ale informace žádné.
02.11. 02:01 lesov  Nevím,čemu se čemu...?!
04.11. 03:05 7Krysa  RE: Nevím,čemu se čemu...?!
04.11. 11:48 leo69  RE: Nevím,čemu se čemu...?!
05.11. 15:22 lesov  RE: Nevím,čemu se čemu...?!
04.11. 09:34 Peta66  Pojmy
05.11. 15:45 petr z jbc  čas jako čas
05.11. 22:52 Vavra Tomas  Mam to tu rad Stworo
27.03. 10:46  \\\\\\\

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

29

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 38 čtenářů částkou 10 202 korun, což je 29 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Nový otvorený list - tentoraz aktívnych francúzskych vojakov11.05.21 09:10 Francie 0

Klaus Schwab požaduje globální zdravotní průkaz založený na implantovatelném mikročipu10.05.21 19:57 Neurčeno 1

Oficiální apartheid v Česku vyhlášen!10.05.21 17:46 Česká republika 1

Školy s rouškami zaznamenaly o 37% více infekcí než školy bez roušek!10.05.21 07:54 Slovensko 0

Přestaňte se podílet na testování dětí, vzkazuje učitelka na gymnáziu svým kolegům08.05.21 22:03 Česká republika 2

Vrbětice 2014, po sérii explozí07.05.21 15:46 Česká republika 0

Arenberger07.05.21 13:25 Česká republika 1

Skutečná pandemie vypukne PO očkování06.05.21 16:56 Rakousko 4

Pozvánka na 9.květen05.05.21 23:13 Česká republika 3

Nemyslete si, že základním nezdaněným příjmem od Pirátů něco dostanete05.05.21 19:59 Česká republika 4

Lehmann skončil ve vedení Herthy Berlín kvůli rasistickému vzkazu05.05.21 17:30 Německo 0

Francúzski odborníci bijú na poplach: Je potrebné zastaviť všetky očkovania proti korone!05.05.21 17:20 Francie 1

Další dobrá zpráva: CIA pro diversitu04.05.21 10:41 USA 1

Podvodné okrádání lidí televizí Barandov falešným teleshoppingem04.05.21 00:17 Česká republika 1

Prof. Žaloudík: Covidový bizár pokračuje. Není důležité jaká opatření se dělají, o medicínu tu nejde29.04.21 12:57 Česká republika 3

Zajímavá diplomová práce: Aktéři selhání integrovaného záchranného systému: muniční sklad ve Vrběticích27.04.21 23:03 Česká republika 0

Ruské společnosti se bojí dodávat ropu do Běloruska kvůli sankcím USA27.04.21 21:59 Rusko 1

Aliance národních sil nabízí záruku za tři obviněné bojující za Donbas26.04.21 23:02 Česká republika 1

Lubomír Volný 20.4. ve sněmovně k Vrběticím26.04.21 17:13 Česká republika 2

Největší smrtnost má vakcína od Pfizeru24.04.21 10:02 Neurčeno 15

Měnové kurzy

USD
21,09 Kč
Euro
25,60 Kč
Libra
29,78 Kč
Kanadský dolar
17,43 Kč
Australský dolar
16,52 Kč
Švýcarský frank
23,41 Kč
100 japonských jenů
19,37 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,61 Kč
100 maď. forintů
7,15 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,38 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 690,48 Kč
1 unce stříbra
576,13 Kč
Bitcoin
1 161 631,66 Kč

Poslední aktualizace: 11.5.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 8 768