Evropský parlament: CO₂ zatáhnou občané místo byznysu a na krk jim hodíme i klimatické migranty

Maru

5.2.2018 Komentáře Témata: Evropská unie, Invaze kobylek do Evropy 1888 slov

Dne 16. 1. 2018 schválil Evropský parlament výzvu k Evropské komisi a členským státům s názvem "Women, gender equality and climate justice", která obsahuje několik velmi nebezpečných bodů.

V bodě 35. vyzývá parlament k zavedení tzv. „klimatické spravedlnosti“, ve které by byly celosvětové kvóty CO₂ rozděleny na osobu a monitorovány.

Ti, kdo by svou kvótu překročili, by museli poskytnout náhradu těm, kdo by ji nevyužili.

Jde pravděpodobně o přenesení plateb za produkci CO₂ z byznysu na daňové poplatníky.

Logicky by celý tento dohledový a kompenzační mechanismus musela dozorovat OSN.

Přesné znění bodu 35. je následující:

35. vyzývá k dalšímu zavedení koncepce klimatické spravedlnosti, pokud jde o celosvětové kvóty CO₂, které by byly rozděleny na osobu a monitorovány, přičemž by měl být zaveden kompenzační plán a mechanismus, na jehož základě by ti, kteří svou kvótu překročí, poskytovali náhradu těm, kteří ji nevyužijí;

To pak budou všichni honem přijímat migranty, aby měli kvótu co největší.

Body 21., 43. a 45. v podstatě žádají, aby Komise a členské státy EU zajistily, že v chystaném Globálním kompaktu pro migraci budou klimatické změny uznány jako legální důvod k udělení azylu.

Právo na azyl by tak měl každý, kdo by tvrdil, že prchá před změnou klimatu.

Dovedete si představit, jaké ohromné masy lidí by pak OSN ve spolupráci Mezinárodní organizací pro migraci šíbrovala po světě?

Globální kompakt pro migraci se měl v OSN původně odhlasovat již v roce 2016 jako odezva na „spontánní“ (ve skutečnosti řízenou) migrační vlnu do EU v roce 2015.

Tehdy se to oligarchické skupině za OSN/EU ještě nepodařilo protlačit.

Znění Globáního zákona pro migraci, který má nahradit dosud platnou „Úmluvu o právním postavení uprchlíků“, má být nově odsouhlaseno v červnu 2018 a odhlasováno na podzimním OSN summitu v New Yorku 2018.

I zde je řízení předáváno OSN, která by měla za pomoci neziskových a mezinárodních organizací celosvětově monitorovat počty uprchlíků, migrantů, zranitelných migrantů, osob bez státní příslušnosti a vysídlenců v jednotlivých třetích státech, udělovat jim azyl ve vyspělých státech a pomocí kvót je strkat státům s nejnižším počtem přijatých azylantů.

Tyto země by pak byly povinny zajistit přiděleným migrantům vzdělávání, zdravotní péči, sociální příspěvky, ubytování, práci atd. atd.

Je to takový Dublin IV. v globálním provedení.

Proto se má Dublin IV. přijmout v červnu 2018 (neuvěřitelná časová shoda, že?).

Přijetí Dublinu IV. zajistí, že Evropská unie bude mít včas připravenou legislativu na to, aby se mohla přihlásit k plnění Globálního zákona pro migraci, i kdyby se žádné jiné rozvinuté země nepřihlásily. (Trump již oznámil, že se toho USA nezúčastní.)

Zatímco u jiných zemí je tento zákon prakticky nevymahatelný, členské státy EU může k jeho dodržování přinutit Evropský soud.

Což by, samozřejmě, v brzké době znamenalo konec národních států v EU.

Evropská komise si zřejmě není příliš jistá ochotou všech členských států přihlásit se k dodržování Globálního zákona pro migraci. Proto prohlásila, že ho přijme sama za všechny členské země EU.

Maďarsko i Polsko se proti tomuto prohlášení ohradily.

Česká republika mlčela.

Znění dotyčných bodů v přijatém usnesení "Women, gender equality and climate justice" zní:

Z.  vzhledem k tomu, že dokument „Klíčové myšlenky k lidským právům a změně klimatu“, který v roce 2017 přijala Rada OSN pro lidská práva, je významným krokem vpřed, pokud jde o řešení negativního dopadu na plné a skutečné požívání lidských práv; vzhledem k tomu, že Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 a Pařížská dohoda poskytují světovým vůdcům průřezový normativní základ pro vytvoření rámce, který bude schopen efektivně řešit vysídlování v důsledku změny klimatu tím, že bude stavět na stávajících nástrojích OSN;

Evropský parlament

...

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby přispěly ke globálnímu paktu o bezpečné, řízené a legální migraci s cílem chránit klimatickou spravedlnost uznáním skutečnosti, že změna klimatu vede k migraci, poskytovat vstupy založené na lidských právech a začleňovat do celého globálního paktu zásadu rovnosti žen a mužů v souladu s potřebami lidí vysídlených v důsledku změny klimatu;

...

43. žádá, aby bylo vysídlování v důsledku změny klimatu bráno vážně; je otevřen diskusi o zavedení ustanovení o „klimatické migraci“; vyzývá k vytvoření skupiny odborníků, která by tuto záležitost prozkoumala na mezinárodní úrovni, a naléhavě žádá, aby se problematika klimatické migrace stala součástí mezinárodní agendy (Globální zákon pro migraci); vyzývá k posílené mezinárodní spolupráci s cílem zajistit odolnost vůči změně klimatu;

45. vítá činnost zvláštního zástupce OSN pro lidská práva a životní prostředí a Rady OSN pro lidská práva v této oblasti a vyzývá Komisi a členské státy, aby toto úsilí podporovaly, a to i poskytováním finanční pomoci;

V obou výše uvedených případech se delegují důležité akty státní suverenity na nikým nevolené mezinárodní organizace a neziskovky, které se nikomu nezodpovídají, nikdo neví, kdo za nimi vlastně stojí, a korupce je u nich prakticky nezjistitelná a nestíhatelná.

Oligarchická skupina, stojící za islamizovanou OSN/EU, se snaží demontovat demokracii a zavést místo ní řízení shora. Obě výše uvedená doporučení totiž naplňují doporučení OSN Agendy 2030, která v případě EU reálně nahrazuje programy všech kolaborujících národních politických stran.

Ať evropský občan zvolí pravici či levici, stále se bude plnit OSN Agenda 2030. Výjímkou jsou strany, které vyprodukovala rezistence občanů proti tomuto systému.

Členské země EU jsou nyní de facto okupovány. Peníze jejich daňových poplatníků jsou skupinou oligarchů za OSN/EU používány na prosazování cílů této skupiny – a to až do úplného rozpuštění národních sociálních států EU v migračním chaosu.

Výkonnými orgány této partičky jsou

1.OSN,

ve které je největším hlasovacím blokem Mezinárodní organizace islámské spolupráce (OIC), která sdružuje 56 islámských zemí a Palestinu. OIC má spolu s OSN významný podíl na globálním oklešťování svobody slova ve prospěch islámu.

OIC se od roku 2005 snaží přes OSN globálně protlačit kriminalizaci kritiky islámu – tedy součást muslimského práva šaría – a to za podpory neziskovek a nemuslimských politiků v OSN/EU i jinde.(Do této party patří ještě např. Kanada a patřil tam Obama, ale nepatří tam Trump.)

Šéf OSN, Antonia Guterres, na návštěvě v Saúdské Arábii zcela vážně tvrdil, že za terorismus může islamofobie. O vážném porušování lidských práv v Saúdské Arábii se však nezmínil.

Našeho prezidenta se jim zatím umlčet nepodařilo.

Mezinárodní organizace islámské spolupráce označila ve Výroční zprávě o islamofobii v roce 2015 za největší problémy islámského světa výroky českého prezidenta Zemana, na druhém místě pak následky atentátu na Charlie Hebdo.

Zatímco se v Německu za kritiku islámu a migrace již propouští z práce, my snad můžeme být ještě pár let poměrně v klidu. Německu a českým kolaborantům brání v zavedení současného německého fašismu v ČR právě prezident Zeman.

Nemůžete dost dobře trestat lidi za kritiku islámu a imigrace, když sám demokraticky zvolený prezident se vůči oběma tématům velmi ostře vymezuje.

Mimochodem - právě OSN UNHCR ve spolupráci s neziskovkami a byznysem v rámci projektu „Konektivita pro uprchlíky“ vybavuje migranty mobilními telefony a zajišťuje jim bezplatnou wifi.

V září 2015 vyrazil UNHCR tým do Keni a Tanzánie, aby zjistil „potřeby konektivity“ v místních uprchlických táborech.

V říjnu 2015, když vrcholila migrační krize v Evropě, vyjel tým OSN UNHCR do Makedonie, Srbska a Chorvatska, aby se tam setkal s představiteli NetHope, Vodafone Foundation a Vodafone Greece. Právě Vodafone Foundation pak vybavila instalovala wifi zdarma a dobíjecí stanice na řeckých ostrovech a na hranicích s Makedonií.

V listopadu 2015 odjel tým UNHCR a Facebooku do Jordánska, aby v uprchlickém táboře Za’atari zajistili uprchlíkům „rozšířenou konektivitu“.

UNHCR poskytuje migrantům i svou aplikaci do mobilů, aby se mohli lépe domlouvat a organizovat. Atd. atd.

UNHCR zpráva o projektu „Connecting refugees“ z roku 2016

Je jasné, že mohutnou migrační vlnu není jednoduché zorganizovat. Pokud však máte dobré sponzory, zaúkolujete neziskovky a dáte migrantům potřebné vybavení, aby se mohli domlouvat, jde to jistě podstatně lépe.

Šéf OSN UNHCR, Filippo Grandi, žádal v letos Davosu pomoc velkého byznysu:

"Potřebujeme pomoc velkého byznysu při přechodu z konceptu humanitární pomoci na NOVÝ KONCEPT ZAČLEŇOVÁNÍ MIGRANTŮ DO HOSTITELSKÝCH SPOLEČNOSTÍ …"

A hned je jasno. Migrační vlna, kterou zažíváme, a která stála již mnoho životů - jak v EU při teroristických atentátech, tak i ve Středozemním moři - je důsledkem výměny starého konceptu práce OSN UNHCR za nový.

Od nynějška kašle OSN UNHCR na nějakou humanitární pomoc. Bude prostě jen začleňovat migranty do hostitelských společností – a basta.

2. EU byrokratické a politické orgány

Jistě jste si již mnohokrát všimli, že jsou orgány EU ve svém „boji“ s migrační krizí poněkud bezzubé:

-Frontex, místo aby chránil hranice Schengenu, migranty zachraňuje a vozí do EU,

-Maďarsku je jeho skutečná ochrana hranic Schengenu Evropskou unií vyčítána,

-opatření EU proti migraci do Evropy tuto migraci spíše umocňují,

a legislativa EU migraci do EU zmnohonásobuje.

Jde např. o slučování rodin.

Dosud platná mezinárodní "Úmluva o právním postavení uprchlíků" totiž žádné slučování rodin nezmiňuje.

Rovněž se nezmiňuje o tom, že by se do EU měli přesídlovat tzv. „zranitelní“ (vulnerable) migranti ze třetích zemí, což jsou děti bez doprovodu (často ani děti ani bez doprovodu), staří lidé, nemocní, matky s dětmi, těhotné ženy atd.

Na základě jaké mezinárodní legislativy se tedy toto slučování rodin a přesídlování zranitelných migrantů do EU (prováděné ve spolupráci OSN UNHCR s Německem, Itálií, Francií a Španělskem) vlastně provádí?

Evropská komise navíc vyzvala členské státy, aby zřídily programy soukromého sponzorování, jež umožní soukromým skupinám nebo organizacím občanské společnosti (čti neziskovkám) organizovat a financovat přesídlování. Tedy přímo nutí členské státy, aby Sorosovi a spol. umožnily financovat migraci do EU.

Evropská komise dále započala se zaváděním legálních migračních cest do EU.

Proč máme být solidární se státy, které k sobě cpou migraci legálními cestami a povzbuzují soukromé financování migrace do EU?

Nezdá se vám to celé divné? Nedělájí politické struktury EU vlastně pravý opak toho, co nám věší na nos?

3. Kolaborantské politické strany v členských státech

4. Neziskové a mezinárodní organizace

5. Byznys a média

Všimněte si, že v se médiích nikdo nikdy nezmiňuje o tom, že by s rozvojovými státy měla být solidární především oligarchie, která z jejich vykořisťování vždy tyla a nadále tyje.

Nůžky mezi bohatými a chudými lidmi se stále více rozevírají. Organizace Oxfam nedávno uveřejnila, že více než čtyři pětiny světového bohatství vytvořeného v roce 2017 získalo 1 % lidí.

3,7 miliardy lidí naopak nezískaly vůbec nic.

Proč se tedy všechna bída světa hází na bedra stále řídnoucí evropské střední třídy?

Proč se iniciativy nechopí oligarchové, kteří vlastní nesouměřitelné bohatství, a nevybudují pro lidi ze třetích zemí slušné životní podmínky v rozvojových státech? Proč těmto státům neodpustí dluhy?

Místo toho ještě více vydělávají na migračním byznysu, od zadlužených třetích států skupují jejich přírodní zdroje za babku, likvidují migrací evropské národní sociální státy a sají daně evropských občanů na projekty svého byznysu v Africe a na zabezpečení svých soukromých rizikových investic.

A pomalu demontují demokracii, podporují islamizaci Evropy a zavádí korporátní fašismus.

Pokud se občané členských států EU včas nevzpamatují, odnesou to mezi prvními.

Text výše zmíněného usnesení byl přijat 485 hlasy, proti 117 hlasům, 20 poslanců se zdrželo.

Text celého usnesení najdete zde.

Jak hlasovali naši poslanci?

ANO (ALDE-ADLE): PRO Telička, ZDRŽELI SE Charanzová, Dlabajová, Ježek. Strana ALDE-ADLE hlasovala pro usnesení.

SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE (S&D ): PRO Keller, Poche, Poc, Sehnalová Strana S&D hlasovala pro usnesení.

KSČM (GUE-NGL): PRO Kohlíček, Konečná, NEHLASOVAL Maštálka Strana GUE-NGL hlasovala pro usnesení.

TOP09+KDU-ČSL (EPP ): PRO Niedermayer, Polčák, Svoboda, Zdechovský, Šojdrová, Štětina, ZDRŽEL SE Pospíšil Strana EPP hlasovala pro usnesení.

ODS (ECR): PROTI Tošenovský, Zahradil Strana ECR hlasovala proti usnesení.

Svobodní (EFDD): PROTI Payne Strana EFDD hlasovala proti usnesení.

Hlasování najdete zde – je nutno zadat Czech Republic.

Známka 1.2 (hodnotilo 86)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Petice VOLNÉHO bloku za obnovení školní výuky bez povinnosti roušek, testování a očkování02.08.21 16:13 Česká republika 0

Pozvánka na Letnou 28. srpna 2021 na akci „Zachraňme republiku“02.08.21 15:41 Česká republika 0

Vláda počítá s tím, že po očkování umřou děti02.08.21 15:31 Česká republika 0

Mimochodem věděli jste, že Rusové nesmějí na olympiádě prezentovat svou vlast?01.08.21 22:11 Rusko 2

Kdo chce bít psa Lukašenka, hůl si najde01.08.21 21:57 Belorusko 2

Očkované ženy hlásí zvětšení prsou01.08.21 18:46 Neurčeno 4

Očkovaných a neočkovaných triedia na kúpalisku farebnými náramkami01.08.21 17:43 Slovensko 3

Masivní protesty v Paříži proti covid pasům a omezením. Policie se připojila k demonstrujícím01.08.21 12:56 Francie 1

Vakcinovaní lidé tvoří 75% nedávných případů COVID-19 v Singapuru, ale jen málo jich onemocní01.08.21 12:49 Singapur 0

Povinost testování bude platit i pro očkované osoby31.07.21 11:42 Česká republika 1

Útok mačetami tři na jednoho a za článkem chybí diskuze. Je to jasné31.07.21 10:55 Česká republika 3

Absolutní zrůdnost: učitelka nabízí jedničky za očkování31.07.21 10:46 Česká republika 3

Léčba ivermektinem už jen pro vyvolené, lék nedostane výjimku ministerstva30.07.21 21:23 Česká republika 1

Vláda: My vám sem ty afghánské islamisty dopravíme i za cenu lží a podvodu30.07.21 09:54 Česká republika 1

Babišův bonus za očkování v podobě dvou dní volna připraví českou ekonomiku o 21 miliard29.07.21 21:29 Česká republika 3

CDC říká, plně očkováni lidé šíří variantu delta a měli by nosit náhubky29.07.21 21:19 USA 0

Máme se nejlépe za 20 let, hlásí Češi29.07.21 18:16 Česká republika 3

Poslanec Milan Mazurek hovoří ve slovenském parlamentu29.07.21 10:09 Slovensko 1

Antigenní testy nefungují dobře28.07.21 02:58 Česká republika 2

Soud zrušil povinost nošení náhubků v dopravě a obchodech27.07.21 13:14 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
21,49 Kč
Euro
25,51 Kč
Libra
29,87 Kč
Kanadský dolar
17,23 Kč
Australský dolar
15,78 Kč
Švýcarský frank
23,73 Kč
100 japonských jenů
19,59 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,58 Kč
100 maď. forintů
7,11 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
29,35 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 944,02 Kč
1 unce stříbra
547,92 Kč
Bitcoin
855 618,85 Kč

Poslední aktualizace: 2.8.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 10 907