„Druhá fáze“ katastrofy BP v Mexickém zálivu

Rady Ananda

28.10.2011 Komentáře Témata: Katastrofa v Mexickém zálivu 1793 slov

Od katastrofického úniku ropy na vrtu BP Macondo v Mexickém zálivu vloni udělila Obamova vláda dalších téměř 300 nových vrtných povolenek (1) a vypracovává plány na zazátkování dalších 3,600 opuštěných vrtů z více než 28,000, které představují výrazné riziko závažného poškození moře. Mezi těmito nově udělenými povolenkami na vrtání v Zálivu udělil v pátek Obama povolení BP na ropný průzkum v Zálivu, které ji umožnilo ucházet se o nové nájemní licence, které budou prodávány v aukci v prosinci.

Dow Jones: „Nadcházející prodej nájemných licencí, plánovaný na 14. prosince v New Orleans, zahrnuje pronájmy v západní části Mexického zálivu. Tyto licence pokrývají asi 21 milionů akrů, v hloubce až 11,000 stop. Bude to první aukce licencí od úniku na Deepwater Horizon.“ (2).

Poslanec za Massachusetts Ed Markey byl proti účasti BP v následujícím prodeji licencí a poznamenal: „Komplexní bezpečnostní legislativa kongresem neprošla a BP pokuty, které dluží v důsledku úniku, nezaplatila, a přesto dostala BP zpět klíče pro vrtání v Zálivu.“

Zelená organizace Oceana se k námitkám proti novým povolenkám přidala a uvedla, že žádné z nových pravidel zavedených po dubnu 2010 by katastrofě BP nezabránila. „Naše analýza ukazuje, že zatímco nová pravidla mohou zvýšit bezpečnost do jisté míry, pravděpodobně by poslednímu velkému úniku nezabránila, a stejně tak nechrání odpovídajícím způsobem před budoucími.“ (3)

Při popisu systémů řízení bezpečnosti ministerstva vnitra Oceana shrnuje:

  • Často jsou udělovány výjimky z regulace, včetně výjimky, která pravděpodobně vedla ke katastrofě BP;
  • Ekonomické stimuly činí porušování pravidel lukrativním, protože pokuty jsou směšně malé;
  • Systémy pro zabránění úniků mají nadále kritické nedostatky;
  • A úroveň dohledu a inspekce je v porovnání s rozsahem vrtných operací ubohá.

Od katastrofy BP 20. dubna 2010, kdy dodnes dochází k výronu ropy (5), nebyly zamítnuty žádné žádosti o vrtání (4).

28,079 opuštěných vrtů v Mexickém zálivu

V explozivní zprávě na Sky Truth John Amos na základě údajů vlády odhaluje, že „v současné době je v Mexickém zálivu 24,486 známých permanentně opuštěných vrtů a 3,593 „dočasně“ opuštěných, k říjnu 2011“ (6).

Před více než rokem ministerstvo vnitra slíbilo „dočasně opuštěné“ (TA) vrty „zazátkovat“ a rozebrat dalších 650 produkčních platforem, které se již nepoužívají (7). Za odhadovaných nákladů 1-3 miliardy dolarů (8) nebyly započaty žádné práce, ačkoliv federálové schválili 912 plánů na permanentní opuštění a 214 plánů na dočasné opuštění, podané po jejich nařízení ze září (9).

Unikající opuštěné vrty představují výraznou environmentální a ekonomickou hrozbu. TA vrty jsou vrty dočasně zapečetěné, aby mohla těžba v budoucnosti obnovena. Jak TA vrty, tak „permanentně opuštěné“ (PA) vrty neprochází žádnými inspekcemi.

Přes 600 těchto opuštěných vrtů patří BP, uvedl vloni Associated Press. „Experti říkají, že opuštěné vrty se mohou opět natlakovat, podobně, jako se může probudit spící sopka. A roky expozice mořské vodě a podzemnímu tlaku mohou způsobit, že zacementování a trubky zkorodují a oslabí.“ (10)

AP dodal, že některé z permanentně opuštěných vrtů pochází již ze 40. let. A Amos říká, že některé z „dočasně opuštěných“ vrtů pochází již z 50. let.

Tříměsíční šetření EcoHearth odhalilo, že minimálně u 2,5 milionu opuštěných vrtů v USA a 20-30 milionů na celém světě není prováděna následná inspekce, aby se zajistilo, že neunikají. A co hůř:

„Neexistuje žádná známá technologie pro bezpečné zapečetění těchto desítek milionů opuštěných vrtů. Mnohé – pravděpodobně stovky tisíc – již vypouští ropu, solné roztoky a skleníkové plyny do prostředí. Naleziště jsou zásadně pozměněna. Akvifery jsou ničeny. Některé z těchto opuštěných vrtů jsou explozivní, schopné postupných kumulativních a jedy vypouštějících výbuchů. A díky primitivním technologiím na uzavírání nyní prakticky všechny propouští – nebo budou (11).“

Zapečetěné cementem, dodává EcoEarth, „představuje každý opuštěný vrt ekologickou katastrofu čekající na svůj čas. Ke spouštěčům patří nehody, zemětřesení, přírodní eroze, znovunatlakování (buď spontánní, nebo urychlené štěpením) a, prostě, čas.“

Již v r. 1994 GAO prohlásil, že neexistuje žádná účinná strategie pro inspekci opuštěných vrtů, ani není dostatek dluhopisů na pokrytí nákladů na opuštění. Náklady na upuštění od pronájmu, odhadované v dnešních dolarech na 4,4 miliardy, byly dluhopisy pokryty jen ve výši 68 milionů dolarů“ (12).

GAO došel k závěru, že „může dojít k únikům… které mohou závažně poškodit prostředí a mořský život“, a dodal, že „MMS se nesetkal s vývojem neexplozivních technologií na odstraňování struktur, které by eliminovaly nebo minimalizovaly poškození prostředí“.

Nejen cement, ale i pečetě, záklopky a těsnění se mohou časem narušit. Zpráva C-FER Technologies pro ministerstvo vnitra z r. 2000 identifikovala několik míst, kde může k únikům vrtů dojít, jak odhaluje tento obrázek (vlevo).

Dodnes žádná regulace nepředepisuje maximální dobu, po kterou mohou vrty zůstat neaktivními, než jsou permanentně opuštěny. „Nejběžnější mechanismy způsobující selhání (koroze, rozpad a selhání) způsobují především malé úniky (do 49 barelů, či 2,058 galonů). O korozi je historicky známo, že způsobuje 85 až 90% malých úniků.“

V závislosti na různých faktorech, uzavírá C-FER, dosahují „zavřené“ vrty hranice představující riziko pro prostředí do šesti měsíců, TA vrty asi do 10-12 let a PA vrty do 25 let. Některé z těchto opuštěných vrtů jsou staré 63 let.

AP poznamenal, že žádné z doporučení GAO z r. 1994 nebylo realizováno. Opuštěné vrty zůstávají nadále bez inspekcí a představují hrozbu, kterou vláda nadále ignoruje.

Reorganizace agentury

Nejen, že nebylo s doporučeními GAO z r. 1994 na ochranu prostředí u opuštěných vrtů uděláno nic, ale jeho reorganizační doporučení z r. 2003 (14) byla ignorována také. Ve zprávě o reorganizaci agentury v důsledku úniku v Zálivu z června 2011 GAO uvádí, že „od prosince 2010“ DOI „nerealizovala mnoho doporučení, která jsme uvedli pro vypořádání se se slabinami a problémy“ (15).

Služba pro řízení surovin (MMS) byla přejmenována na Úřad pro řízení oceánské energie, regulaci a vynucování (BOEMRE) vloni v květnu, poté, co MMS udělala velký povyk kvůli trestným činům, včetně umožňování výjimek z bezpečnostních pravidel, které udělila BP. Vyšetřování Úřadu generální inspektora odhalilo, že zaměstnanci MMS přijímali dárky od ropných a plynařských společností, včetně sexu, drog a výletů, a falšovali inspekční zprávy (16).

Přistoupilo se k reorganizaci. S účinností od 1. října 2011 ministerstvo vnitra rozdělilo BOEMRE do tří nových federálních agentur: Úřadu pro odvody z přírodních zdrojů pro výběr nájemních poplatků, Úřadu bezpečnosti a environmentálního vynucování (BSEE) a Úřadu řízení oceánské energie (BOEM), určeného k „řízení příbřežní energetiky a bezpečnost a environmentální dohled“. DOI připouští:

„Katastrofa na Deepwater Horizon a výsledný únik ropy vrhly světlo na slabiny federálního regulačního systému pro příbřežní energii, včetně příliš širokého mandátu a inherentně konfliktního poslání MMS, která byla pověřena řízením zdrojů, bezpečnosti a ochranou prostředí a výběrem příjmů.“ (17)

BOEM v podstatě řídí rozvoj příbřežních vrtů, zatímco BSEE dohlíží na ochranu prostředí, kdy mezi těmito dvěma agenturami existují u ochrany životního prostředí jisté překrytí (18).

Na počátku tohoto měsíce ředitel BSEE Michael Bromwich mluvil na Globální konferenci o bezpečnosti příbřežních činností v norském Stavanger, sponzorované Mezinárodním fórem regulátorů. Oznámil tam vznik nové pozice v BOEM, hlavního pracovníka pro životní prostředí:

„Tento člověk bude zplnomocněn, na národní úrovni, činit rozhodnutí a konečná doporučení, když se šéfové programů pronájmů a zelených programů neshodnou. Tento jedinec bude také hlavním účastníkem při určování vědecké agendy pro oceány Spojených států.“ (19)

Bromwich se však vůbec nezmínil o opuštěných vrtech ve své kompetenci. Sejde z očí, sejde z mysli.

Náklady katastrofy na Macondo

Dnes GAO zveřejnil svoji konečnou zprávu ze tří o ropné katastrofě v Zálivu (20). Se zaměřením na federální finanční expozici u kompenzací plynoucích z úniku ropy účetní nicméně poukazují na to, že ke květnu 2011 zaplatila BP na těchto kompenzacích ze svého 20 miliardového fondu pro krytí škod plynoucích z této katastrofy 700 milionů dolarů. BP a Oxford Economics odhadují, že celkové náklady na ekologické vyčištění a kompenzování ekonomických škod půjdou „do desítek miliard dolarů“ (21).

Na straně daňových poplatníků GAO odhaduje, že náklady federální vlády přesáhnout jednomiliardový strop pro nehody stanovený zákonem o ropném znečištění z r. 1990. Ke květnu 2011 dosáhly náklady agentury 626 milionů dolarů.

Příjem Fondu zodpovědnosti za únik ropy jsou tvořeny daní za barel ropy, která vyprší v r. 2017, poznamenává GAO.

Po dnešním rozhodnutí oblastního soudu v Louisianě BP čelí také žalobám za způsobené škody „v tisící a tisících a tisících“. Americký oblastní soudce Carl Barbier odmítl odvolání BP, které mohlo zlikvidovat stovky tisíc žalob, mezi nimi i žalobu, že pracovníci provádějící čistící operace ještě nedostali od BP plně zaplaceno (22).

Odkazy

[1] U.S. Bureau of Safety and Environmental Enforcement, “Status of Gulf of Mexico Well Permits,” n.d.

[2] Tennille Tracy, “US Govt Approves First BP Deepwater Exploration Plan in US Gulf Under New Rules,” Dow Jones News Wire, 24 Oct. 2011.

[3] Michael Craig and Jacqueline Savitz, “False Sense of Safety: Safety Measures Will Not Make Offshore Drilling Safe,” Oceana, 20 Oct. 2011

Also see Oceana’s online appendix showing an analysis of each new safety measure’s effect on safety.

[4] U.S. Bureau of Safety and Environmental Enforcement, “Application for Permit to Drill (APD) Approval Process and Definitions,” n.d.

[5] See, e.g.: David Edwards, “New evidence of a massive oil slick near Deepwater Horizon site,” Raw Story, 1 Sept. 2011.

Frank Whalen, “Oil Still Gushing from Bp Well in Gulf,” American Free Press, 2 Sept. 2011.  

Dahr Jamail, “Environmental Disaster in the Gulf of Mexico: The Escalation of BP’s Liability,” Global Research, 5 Oct. 2011.

Luis R. Miranda, “Gulf of Mexico Sea Floor Unstable, Fractured, Spilling Hydrocarbons,” The Real Agenda, 10 Oct. 2011.

[6] John Amos, “Over 28,000 Abandoned Wells in the Gulf of Mexico,” 18 Oct. 2011.

[7] U.S. Dept. of the Interior, “Interior Department Issues ‘Idle Iron’ Guidance,” 15 Sept. 2010.

[8] Siobhan Hughes, “Plugs Ordered on Idle Wells: Move to Permanently Seal Sites in Gulf Could Cost Billions but Create New Work,” Wall Street Journal, 16 Sept. 2010.

[9] U.S. Bureau of Safety and Environmental Enforcement, “Idle Iron Update,” n.d. (pp. 9-16)

[10] Jeff Donn and Mitch Weiss, “Gulf of Mexico hides 27,000 abandoned wells,” Associated Press, 7 July 2010.

[11] Steven Kotler, “Planet Sludge: Millions of Abandoned, Leaking Oil Wells and Natural-Gas Wells Destined to Foul Our Future,” EcoHearth, 17 Aug. 2011.  

[12] U.S. Government Accounting Office, “Offshore Oil and Gas Resources: Interior Can Improve its Management of Lease Abandonment,” (GAO/RCED-94-82) May 1994.

[13] J.R. Nichols and S.N. Kariyawasam, “Risk Assessment of Temporarily Abandoned or Shut-in Wells,” C-FER Technologies, Oct. 2000.

[14] U.S. Government Accounting Office, “Results-Oriented Cultures: Implementation Steps to Assist Mergers and Organizational Transformations,” (GAO-03-669) 2 July 2003. h

[15] U.S. Government Accountability Office, “Oil and Gas: Interior’s Restructuring Challenges in the Aftermath of the Gulf Oil Spill,” (GAO-11-734T) 2 June 2011.

[16] U.S. Dept. of the Interior, Office of Inspector General, “Investigative Report – Island Operating Company, et al.,” 31 March 2010.

[17] U.S. Dept. of the Interior, “Interior Department Completes Reorganization of the Former MMS,” 30 Sept. 2011.

[18] U.S. Dept. of the Interior, untitled document distinguishing the areas of responsibility between the BOEM and the BSEE. n.d.

[19] U.S. Bureau of Ocean Energy Management, “BSEE Director Delivers Remarks at the International Regulators Forum 2011 Global Offshore Safety Summit Conference,” 4 Oct. 2011.

[20] U.S. Government Accountability Office, “Deepwater Horizon Oil Spill: Actions Needed to Reduce Evolving but Uncertain Federal Financial Risks,” (GAO-12-86), 24 Oct. 2011.

[21] U.S. Government Accountability Office, “Deepwater Horizon Oil Spill: Preliminary Assessment of Federal Financial Risks and Cost Reimbursement and Notification Policies and Procedures,” 9 Nov. 2010.

[22] Sabrina Canfield, “Judge Denies BP Appeal That Might Have Killed Thousands of Claims, Courthouse News Service,” 24 Oct. 2011.

"Stage Two" of the BP Gulf of Mexico Environmental Disaster vyšel na Global Research.ca 25. října. Překlad Zvědavec.
Známka 1.0 (hodnotilo 51)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

71

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 121 čtenářů částkou 24 804 korun, což je 71 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Soud zrušil povinost nošení náhubků v dopravě a obchodech27.07.21 13:14 Česká republika 4

Kandidátka Zelených na německou kancléřku Baerbocková vyslovila slovo negr a má problém27.07.21 10:47 Německo 0

Co visí na autobusovém nádraží v německém Lübz27.07.21 10:36 Německo 1

Lékaří se konečně shodli v poznání, že Ivermectin je bezpečný a účinný lék proti Covidu-1926.07.21 21:03 Neurčeno 1

Nechte se očkovat, budete fit26.07.21 15:53 Británie 0

V Singapuru zavedli navzdory 52% "proočkovanosti" zase lockdown26.07.21 06:08 Singapur 0

V Rize v Lotyšsku odhalili sochu. Pokochejte se25.07.21 23:29 Lotyšsko 1

Jsem očkovaný a testovaný, ale musím mluvit do skříně. Tak o čem to je. Petr Rada na tiskovce25.07.21 23:21 Česká republika 1

Ministerstvo nehodlá respektovat rozhodnutí soudu ohledně uznávání protilátek22.07.21 18:33 Česká republika 3

V Malajsii zavřeli očkovací centrum, nakazilo se 200 už očkovaných zaměstnanců21.07.21 18:44 Malajsie 0

Afektované slečny ve službách státu dělají tečku21.07.21 18:31 Česká republika 2

Saúdská Arábie zakáže od začátku srpna neočkovaným lidem vstup na veřejná místa21.07.21 15:29 Saudská Arábie 1

Lékařka Křížová obviněna protiextremistickým oddělením Policie za šíření poplašné zprávy o COVID-1921.07.21 12:12 Česká republika 4

Ubodal ve Würzburgu tři ženy a křičel Alláhu akbar. A verdikt? Měl psychické problémy20.07.21 23:19 Německo 2

Paříž: Prefektura Seine-Saint-Denis povolila instalaci dočasných jatek u příležitosti muslimského svátku Aïd-el-Kébir20.07.21 15:40 Francie 3

Tak prý nebudou proplácet testy20.07.21 15:21 Česká republika 1

Červený kříž bude pašovat migranty na lodi Ocean Viking19.07.21 17:09 Evropská unie 1

Plně očkovaná americká gymnastka Kara Eaker je pozitivní na Covid-1919.07.21 16:49 Japonsko 0

Globalistická Británie: politika cukru a biče a nikoli svoboda19.07.21 16:17 Británie 0

Byznys zuří kvůli buzeračnímu trasování, do izolace musí i premiér Johnson :-)19.07.21 11:58 Británie 2

Měnové kurzy

USD
21,72 Kč
Euro
25,69 Kč
Libra
30,15 Kč
Kanadský dolar
17,26 Kč
Australský dolar
16,00 Kč
Švýcarský frank
23,77 Kč
100 japonských jenů
19,81 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,59 Kč
100 maď. forintů
7,15 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,44 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 057,20 Kč
1 unce stříbra
532,28 Kč
Bitcoin
830 697,36 Kč

Poslední aktualizace: 27.7.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 13 184