Americká akademie environmentální medicíny požaduje okamžitý zákaz všech GM potravin

Jeffrey M. Smith

12.6.2009 Komentáře Témata: Genetické inženýrství, Zdraví 2490 slov

Dnes (článek vyšel 19.5.2009, pozn. editora) vyzvala Americká akademie environmentální medicíny (AAEM), aby „lékaři poučili své pacienty, lékařskou komunitu a celou veřejnost, aby se vyhýbala geneticky modifikovaným potravinám (GM potraviny), kdykoli je to možné, a aby poskytovala informační materiál týkající se zdravotních rizik.“ (i) Vyzvali k moratoriu na GM potraviny, k dlouhodobým nezávislým studiím a označení.

Výzva AAEM tvrdí, že „několik studií na zvířatech nasvědčuje vysokým zdravotním rizikům spojeným s GM potravinami“, jako je neplodnost, problémy s imunitou, zrychlené stárnutí, regulace inzulínu, změny v hlavních orgánech a gastrointestinálním systému. Závěrem praví: „Mezi GM potravinami a negativními zdravotními vlivy není jen náhodný vztah. Tyto potraviny jsou jejich příčinou,“ jak se definuje dle vědeckých kritérií. „Síla spojení a důsledného vztahu mezi GM potravinami a nemocemi je potvrzena v několika studiích na zvířatech.“

Stále více lékařů již předepisuje stravu bez GM. Dr. Amy Deanová, specialistka na interní medicínu v Michiganu a členka komise AAEM, říká: “Důrazně doporučuji pacientům, aby jedli výhradně nemodifikovanou potravu.“ Odborník na alergie z Ohia, John Boyles, říká: „Vždy jsem dělat testy na alergie na sóju, ale nyní, když je sója geneticky modifikovaná, je tak nebezpečná, že říkám lidem, aby ji vůbec nejedli.“

Dr. Jennifer Armstrongová, presidentka AAEM, říká: „Lékaři pravděpodobně vidí účinky na svých pacientech, ale musejí vědět, jak se jich správně ptát.“ Světoznámý biolog Pushpa M. Bhargava jde o krok dále. Po probádání více než 600 vědeckých časopisů činí závěr, že geneticky modifikované organismy přispívají významně k tomu, že zdraví Američanů se silně zhoršuje.

Velké riziko pro těhotně ženy a kojence

Biolog David Schubert ze Salk Institute varuje, že mezi populací „je nejpravděpodobnější, že děti budou nejvíce nepříznivě postiženy toxiny a dalšími zažívacími problémy“ z GM potravin. Říká, že bez adekvátních studií se děti staly „pokusnými zvířaty“. (ii)

Zkušenost se současnými pokusnými zvířaty krmenými GM potravinami je děsivá. Když samičky krys byly krmeny GM sójou, většina jejich mláďat umírala do 3 týdnů, zatímco v kontrolní skupině krmené přirozenou sójou umíralo 10% mláďat.(iii) Mláďata krmená GM sójou byla také menší a později měla problémy s oplodněním. (iv)

Když byla GM sója podávána samcům krys, jejich varlata změnila barvu – z normální růžové na tmavě modrou. (v) Myši krmené GM sójou změnily mladé sperma. (vi) I myší embrya rodičů krmených GM měla významné změny v DNA. (vii) Myši krmené GM kukuřicí ve studii rakouské vlády měly méně mláďat, která byla též menší než normálně. (viii)

Reprodukční problémy postihují také dobytek. Zkoumání ve státě Haryana v Indii odhalilo, že většina buvolů, kteří jedli GM semena bavlny, měli problémy jako předčasné porody, potraty, neplodnost a pokles dělohy. Mnoho telat zemřelo. V USA asi dva tucty farmářů oznámilo, že tisíce prasat se staly neplodnými po pojídání jistého druhu GM kukuřice. Některá měla falešnou březost, jiná porodila vaky s vodou. Krávy a býci se také stali neplodnými, když byli krmeni stejným krmivem. (ix)

I v americké populaci stoupá počet dětí s nízkou porodní váhou, neplodnost a kojenecká úmrtnost.

Potraviny určené k produkování toxinu

GM kukuřice a bavlna jsou vytvořeny tak, aby produkovaly svůj vlastní vestavěný pesticid v každé buňce. Když hmyz požírá rostlinu, jed rozštěpí jejich žaludek a zabije je. Biotech společnosti prohlašují, že pesticid zvaný Bt - produkovaný z půdní bakterie Bacillus thuringiensis – má v historii bezpečné užívání, protože organičtí farmáři i jiní používají sprej s Bt bakteriemi pro přirozenou kontrolu nad hmyzem. Genetičtí inženýři vložili Bt geny do kukuřice a bavlny, a tak zabíjení provádějí rostliny.

BT toxin produkovaný v GM rostlinách je však tisíckrát koncentrovanější než přirozený BT sprej a je určen k tomu, aby byl více toxický. (x) Má vlastnosti alergenu, a na rozdíl od spreje se nedá z rostliny smýt.

Navíc, studie potvrzují, že i tento méně toxický přírodní sprej je škodlivý. Když byl rozptýlen letecky, aby zahubil obří moly na pacifickém severozápadě, asi 500 lidí oznámilo alergii či příznaky podobné chřipce. Někteří museli jít na pohotovost. (xi, xii)

Stejné příznaky nyní hlásí rolníci z Indie při zacházení s Bt bavlnou. (xiii)„Tento rok velice vzrostl počet lidí s vyrážkami spojenými s pěstováním Bt bavlny.“(xiv)

GMO vyvolávají imunitní reakce

AAEM tvrdí: „Mnohé studie na zvířatech ukazují významnou deregulaci imunity,“ včetně zvýšení cytokinů, které jsou „spojeny s astmatem, alergiemi a záněty“ – to vše v USA narůstá.

Podle experta na bezpečnost GM potravin dr. Arpada Pusztala jsou změny imunitního stavu GM zvířat „stálým předmětem studia“.“ (xv) I Monsantův vlatní výzkum ukázal významné změny imunitního systému u krys krmených Bt kukuřicí. (xvi) Italská vládní studie z roku 2008 také shledala, že myši měly imunitní reakci na Bt kukuřici. (xvii)

GM sója i kukuřice obsahují dva nové proteiny s alergenovými vlastnostmi. (xviii) GM sója má více než 7x více inhibitoru trypsinu – známého sójového alergenu, (xix) a testy kožní stříkačkou ukázaly, že někteří lidé reagují na GM sóju, ale na přírodní nikoli. (xx) Brzy po zavedení GM sóji do Velké Británie se alergie na sóju prudce zvýšila o 50%. Možná, že americká epidemie potravinových alergií a astmatu je způsobena genetickou manipulací.

Umírá velké množství zvířat

V Indii se zvířata pasou po sklizni na rostlinách bavlny. Ale když je pastýři nechali pást na plantážích Bt bavlny, tisíce zvířat zemřelo. Pitvy ukázaly prudké záněty a černé skvrny ve střevech a játrech a rozšířené žlučovody. Badatelé říkají, že předběžné důkazy „silně naznačují, že smrt ovcí byla způsobena toxinem. ... velmi pravděpodobně Bt toxinem.“ (xxi) Podle malé následné studie krmení v Deccan Development Society všechny ovce pasené na BT rostlinách bavlny zemřely do 30 dnů. Ty, které se pásly na přirozené bavlně, zůstaly zdravé.

V malé vesnici v Andhra Pradesh se pásli buvoli po 8 let bez problémů na bavlníkových rostlinách. 3. ledna 2008 se pásli poprvé na BT bavlně. Následující den všichni onemocněli a do 3 dnů zemřeli. (xxii)

Bt kukuřice také zřejmě může za smrt krav v Německu, koní, vodních buvolů a kuřat na Filipínách. (xxii)

Při laboratorních studiích zemřelo dvakrát více kuřat krmených Liberty Link; 7 krys z 20 krmených GM rajčaty dostalo krvácení do žaludku, dalších 7 ze 40 zemřelo do dvou týdnů. (xxiv) Monsantova vlastní studie ukázala důkazy otravy jedem v hlavních orgánech krys krmených Bt kukuřicí, podle špičkového francouzského toxikologa G. E. Seraliniho. (xxv)

Nejhorší nálezy z GMO zůstávají uvnitř nás

Jediná studie týkající se lidí odhalila, co může být nejnebezpečnějším problémem z GM potravin. Gen vložený do GM sóji se přenáší do DNA bakterií žijících v našich střevech a nadále působí. (xxvi) To znamená, že dlouho poté, co přestaneme jíst GMO, můžeme mít v sobě potenciálně škodlivé GM proteiny, které se v nás neustále vyrábí. Řečeno jednoduše, když sníte jeden lupínek vyrobený z Bt kukuřice, může přeměnit naše střevní baktérie v živou továrnu na pesticidy, možná až do konce vašeho života.

Když je zmíněn důkaz o přenášení genu na lékařských konferencích mimo USA, lékaři často odpovídají tím, že mezi jejich pacienty došlo v posledním desetiletí k obrovskému nárůstu gastrointestinálních problémů. GM potraviny tedy možná kolonizují střevní flóru severoameričanů.

Varování vládních vědců je ignorováno a popíráno

Vědci z FDA (Food and Drug Administration) varovali před těmito problémy již počátkem devadesátých let. Podle dokumentů poskytnutých právníky byl tehdy v agentuře vědecký konsensus o tom, že GM potraviny jsou z podstaty škodlivé, mohou vytvářet těžko zjistitelné alergie, jedy, genové přenosy do střevních bakterií, nové nemoci a výživové problémy. Naléhali na své nadřízené, aby vyžadovali přísné dlouhodobé testy. (xxvii) Ale Bílý dům nařídil agentuře, aby propagovala biotechnologii, a FDA odpověděla tím, že pověřila Michaela Taylora, bývalého Monsantova obhájce, aby vedl vytvoření GMO politiky. Tato politika, která funguje dodnes, popírá poznatky a obavy vědců a prohlašuje, že žádné bezpečnostní studie o GMO nejsou potřeba. Je na společnosti Monsanto a jiných biotech společnostech, aby určily, zda jejich potraviny jsou bezpečné. Taylor se později stal vicepresidentem Monsanto.

Nebezpečně málo studií, nepostižitelné nemoci

AAEM tvrdí: „GM potraviny nebyly dostatečně testovány“ a „představují významné zdravotní riziko.“ Nebyla publikována žádná klinická zkouška GMO na lidech. Přehled vědecké literatury z roku 2007 o „možných toxických účincích/zdravotním riziku GM rostlin“ odhaluje, že „údajů z pokusů je velmi málo.“ Autor uzavírá svůj přehled otázkou: „Kde je vědecký důkaz ukazující, že GM rostliny/potraviny jsou toxikologicky bezpečné, jak tvrdí biotechnologické společnosti?“ (xxviii)

Známý kanadský genetik David Suzuki odpovídá: „Pokusy prostě nebyly provedeny a my se nyní stáváme morčaty.“ Dodává: „Každý, kdo říká, Ó, my víme, že je to dokonale bezpečné, je buď neuvěřitelné hloupý nebo záměrně lže.“ (xxix)

Dr Schubert poukazuje: „Pokud zde budou problémy, nikdy se to pravděpodobně nedovíme, protože příčina nebude vysledovatelná a mnoho nemocí se vyvíjí dlouhou dobu.“ Kdyby GMO vyvolávaly okamžité a akutní symptomy s jednoznačnou vizitkou, možná bychom měli šanci zjistit příčinu.

Přesně to se stalo během epidemie v USA koncem 80. let. Nemoc byla rychlá, smrtelná, a způsobovala pouze jednu měřitelnou změnu v krvi – přesto trvalo více než 4 roky, než se identifikovalo, že se jedná o epidemii. Do té doby zabila asi 100 Američanů a způsobila, že 5 – 10 000 lidí onemocnělo nebo se stalo trvale postiženými. Byla zapříčiněna geneticky vyrobeným druhem potravního doplňku, zvaným L-tryptophan.

Pokud jiné GM potraviny přispívají k vzestupu autismu, obezity, diabetu, astmatu, rakoviny, srdečních onemocnění, alergií, reproduktivních problémů, nebo jakýchkoli dalších běžných zdravotních problémů, možná se to nikdy nedovíme. Ve skutečnosti, protože zvířata krmená GM mají tak rozsáhlou šíři problémů, citliví lidé by mohli reagovat na GM mnoha symptomy. Je výmluvné, že v prvních 9 letech po širokém zavedení GM osiva v roce 1996 se zdvojnásobil počet lidí, kteří mají 3 či více chronických onemocnění, ze 7% na 13%.(xxx)

Aby se pomohlo zjistit, zda GMO jsou škodlivé, AAEM žádá své „členy, lékařské společenství, a nezávislé vědecké společenství, aby shromažďovali studie případů potenciálně spjatých s vlivem GM potravin na zdraví, aby začali epidemiologický výzkum za účelem zjištění role GM potravin na lidské zdraví, a aby zavedly bezpečné metody zjišťování účinku GM potravin na lidské zdraví.“

Občané by neměli čekat na výsledky a měli by se řídit radami lékařů, aby se vyhýbali GM potravinám. Lidé by se měli zdržet všeho, co obsahuje odvozeniny sóji nebo kukuřice, oleje z bavlníkových semen a řepky, a cukru z GM cukrové řepy, pokud to není označeno jako organické nebo „bez GMO“. Existuje kapesní Průvodce nakupováním bez GMO, vytvořený Institutem pro bezpečnou technologii a Centrem pro bezpečnost potravin, který lze stáhnout zde: www.responsibletechnology.org

Existují obchody s přírodními potravinami, i informace v ordinacích lékařů.

Když jen malé procento lidí si bude vybírat potraviny bez GMO, potravinářský průmysl pravděpodobně odpoví tím, co udělal v Evropě – odstranil všechny GM přísady. Takže doporučení AAEM nekonzumovat GMO může být předělem pro americkou nabídku potravin.

Autoři

Pod článkem jsou podepsáni:

Jeffrey M. Smith
Executive Director
Best Selling Author, Independent Filmmaker
Institute for Responsible Technology http://www.healthiereating.org

Dr. Amy L. Dean, D.O.
Public Relations Chair
Member, Board of Directors
American Academy of Environmental Medicine
http://www.aaemonline.org/index.html

Odkazy a poznámky

[i] http://www.aaemonline.org/gmopost.html

[ii] David Schubert, personal communication to H. Penfound, Greenpeace Canada, October 25, 2002.

[iii] Irina Ermakova, "Genetically modified soy leads to the decrease of weight and high mortality of rat pups of the first generation. Preliminary studies," Ecosinform1 (2006): 4–9.

[iv] Irina Ermakova, "Experimental Evidence of GMO Hazards," Presentation at Scientists for a GM Free Europe, EU Parliament, Brussels, June 12, 2007

[v] Irina Ermakova, "Experimental Evidence of GMO Hazards," Presentation at Scientists for a GM Free Europe, EU Parliament, Brussels, June 12, 2007

[vi] L. Vecchio et al, "Ultrastructural Analysis of Testes from Mice Fed on Genetically Modified Soybean," European Journal of Histochemistry 48, no. 4 (Oct–Dec 2004):449–454.

[vii] Oliveri et al., "Temporary Depression of Transcription in Mouse Pre-implantion Embryos from Mice Fed on Genetically Modified Soybean," 48th Symposium of the Society for Histochemistry, Lake Maggiore (Italy), September 7–10, 2006.

[viii] Alberta Velimirov and Claudia Binter, "Biological effects of transgenic maize NK603xMON810 fed in long term reproduction studies in mice," Forschungsberichte der Sektion IV, Band 3/2008

[ix] Jerry Rosman, personal communication, 2006

[x] See for example, A. Dutton, H. Klein, J. Romeis, and F. Bigler, "Uptake of Bt-toxin by herbivores feeding on transgenic maize and consequences for the predatorChrysoperia carnea," Ecological Entomology 27 (2002): 441–7; and J. Romeis, A. Dutton, and F. Bigler, "Bacillus thuringiensis toxin (Cry1Ab) has no direct effect on larvae of the green lacewing Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae)," Journal of Insect Physiology 50, no. 2–3 (2004): 175–183.

[xi] Washington State Department of Health, "Report of health surveillance activities: Asian gypsy moth control program," (Olympia, WA: Washington State Dept. of Health, 1993).

[xii] M. Green, et al., "Public health implications of the microbial pesticide Bacillus thuringiensis: An epidemiological study, Oregon, 1985-86," Amer. J. Public Health80, no. 7(1990): 848–852.

[xiii] Ashish Gupta et. al., "Impact of Bt Cotton on Farmers' Health (in Barwani and Dhar District of Madhya Pradesh)," Investigation Report, Oct–Dec 2005.

[xiv] Sunday India, October, 26, 2008

[xv] October 24, 2005 correspondence between Arpad Pusztai and Brian John

[xvi] John M. Burns, "13-Week Dietary Subchronic Comparison Study with MON 863 Corn in Rats Preceded by a 1-Week Baseline Food Consumption Determination with PMI Certified Rodent Diet #5002," December 17, 2002. See Monsanto Rat Study.

[xvii] Alberto Finamore, et al, "Intestinal and Peripheral Immune Response to MON810 Maize Ingestion in Weaning and Old Mice," J. Agric. Food Chem., 2008, 56(23), pp 11533–11539, November 14, 2008

[xviii] See L Zolla, et al, "Proteomics as a complementary tool for identifying unintended side effects occurring in transgenic maize seeds as a result of genetic modifications," J Proteome Res. 2008 May;7(5):1850-61; Hye-Yung Yum, Soo-Young Lee, Kyung-Eun Lee, Myung-Hyun Sohn, Kyu-Earn Kim, "Genetically Modified and Wild Soybeans: An immunologic comparison," Allergy and Asthma Proceedings 26, no. 3 (May–June 2005): 210-216(7); and Gendel, "The use of amino acid sequence alignments to assess potential allergenicity of proteins used in genetically modified foods," Advances in Food and Nutrition Research 42 (1998), 45–62.

[xix] A. Pusztai and S. Bardocz, "GMO in animal nutrition: potential benefits and risks," Chapter 17, Biology of Nutrition in Growing Animals, R. Mosenthin, J. Zentek and T. Zebrowska (Eds.) Elsevier, October 2005

[xx] Hye-Yung Yum, Soo-Young Lee, Kyung-Eun Lee, Myung-Hyun Sohn, Kyu-Earn Kim, "Genetically Modified and Wild Soybeans: An immunologic comparison,"Allergy and Asthma Proceedings 26, no. 3 (May–June 2005): 210-216(7).

[xxi] "Mortality in Sheep Flocks after Grazing on Bt Cotton Fields-Warangal District, Andhra Pradesh" Report of the Preliminary Assessment, April 2006, http://www.gmwatch.org/archive2.asp

[xxii] Personal communication and visit, January 2009.

[xxiii] Jeffrey M. Smith, Genetic Roulette: The Documented Health Risks of Genetically Engineered Foods, Yes! Books, Fairfield, IA USA 2007

[xxiv] Arpad Pusztai, "Can Science Give Us the Tools for Recognizing Possible Health Risks for GM Food?" Nutrition and Health 16 (2002): 73–84.

[xxv] Stéphane Foucart, "Controversy Surrounds a GMO," Le Monde, 14 December 2004; referencing, John M. Burns, "13-Week Dietary Subchronic Comparison Study with MON 863 Corn in Rats Preceded by a 1-Week Baseline Food Consumption Determination with PMI Certified Rodent Diet #5002," December 17, 2002. See Monsanto Rat Study.

[xxvi] Netherwood et al, "Assessing the survival of transgenic plant DNA in the human gastrointestinal tract," Nature Biotechnology 22 (2004): 2.

[xxvii] See memos at www.biointegrity.org

[xxviii] José Domingo, "Toxicity Studies of Genetically Modified Plants: A Review of the Published Literature," Critical reviews in food science and nutrition, 2007, vol. 47, no8, pp. 721-733

[xxix] Angela Hall, "Suzuki warns against hastily accepting GMOs", The Leader-Post (Canada), 26 April 2005.

[xxx] Kathryn Anne Paez, et al, "Rising Out-Of-Pocket Spending For Chronic Conditions: A Ten-Year Trend," Health Affairs, 28, no. 1 (2009): 15-25

Článek American Academy of Environmental Medicine Calls for Immediate Moratorium on All Genetically Modified Foods vyšel 19. května na serveru opednews.com. Český překlad, odkud text přebírám, pořídil Orgonet a vyšel na blogu orgo-net.blogspot.com 30. května.

Známka 1.2 (hodnotilo 84)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

31

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 69 čtenářů částkou 10 942 korun, což je 31 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 0

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Hnus v bílém plášti v českých nemocnicích: očkování nezletilců bez souhlasu rodičů07.06.21 05:44 Česká republika 2

Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných!07.06.21 05:18 Česká republika 0

Na Slovensku se už nechce téměř nikdo očkovat07.06.21 01:59 Slovensko 1

Měnové kurzy

USD
21,01 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,57 Kč
Kanadský dolar
17,22 Kč
Australský dolar
16,13 Kč
Švýcarský frank
23,38 Kč
100 japonských jenů
19,08 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
7,23 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,05 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 059,69 Kč
1 unce stříbra
577,96 Kč
Bitcoin
840 727,84 Kč

Poslední aktualizace: 15.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 23 852