Státní moc si posvítila na mormonskou polygamní sektu

Vladimír Stwora

23.4.2008 Komentáře Témata: Společnost 1808 slov

V oblasti města Short Creek na hranici států Arizona a Utah se praktikovala polygamie od druhé poloviny devatenáctého století. Obyvatelé tohoto území patřili do Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů (CJK). Brigham Young, hlavní představitel Církve Ježíše Krista, jednou oblast Short Creek navštívil a připisuje se mu výrok: Tohle jednou bude hlavou církve a ne na jejím chvostu.

K prvním rozporům v Církvi Ježíše Krista došlo už v roce 1890. Původní církev tehdy formálně odsoudila mnohoženství a vyzvala své věrné, aby je přestali praktikovat. V roce 1904 vydala církev Druhý manifest odsuzující mnohoženství a začala následně exkomunikovat členy, kteří se odmítli podřídit. Mnoho vážených členů CJK žijících v oblasti Short Creek bylo ve dvacátých až třicátých létech z CJK exkomunikováno.

[obrázky k článku]
[obrázky k článku]
[obrázky k článku]
[obrázky k článku]
[obrázky k článku]
[obrázky k článku]
[obrázky k článku]
[obrázky k článku]
[obrázky k článku]
[obrázky k článku]
[obrázky k článku]

Nakonec se tito exkomunikováni členové zcela od původní církve CJK oddělili a založili vlastní odnož, Fundamentální církve Ježíše Krista svatých posledních dnů (FCJK). To se stalo roku 1935, kdy obyvatelé Short Creek odmítli podepsat prohlášení CJK odsuzující polygamii. Následně se do čela heretiků rozhodnutých zachovat polygamii postavil John Y. Barlow. Prominentní občané Short Creek, kteří byli vyobcování z CJK (jmenujme například Lorin C. Woolley, J. Leslie Broadbent, John Y. Barlow, Charles Zitting, Joseph White Musser, LeGrand Wooley, a Louis A. Kelsch) se později stali vůdci nově založeného, fundamentalistického hnutí mormonů. V roce 1932 založili organizaci Rada přátel – sedmičlenný výbor nejvyšších kněží, která měla řídit kněžství na celé zemi. Výbor přátel se stal hlavním řídícím orgánem FCJK.

Členskou základnu FCJK tvoří v současné době šest až deset tisíc členů žijících na hranici mezi Arizonou a Utahem, část jich žije v Colorado City v Arizoně a část v Hildale v Utahu. Město na hranici dvou států (bylo založeno v roce 1913 a je rovněž známo pod již výše zmíněným jménem Short Creek) bylo zvoleno úmyslně, mělo umožnit členům, aby se rychle přesunuli z jednoho státu do druhého v případě policejního zásahu v některém z nich. Další zhruba tisícovka členů FCJK žije v Bountiful v kanadské Britské Kolumbii.

V roce 2003 si sekta zakoupila 550 hektarový pozemek asi deset kilometrů severozápadně od Eldoráda v Texasu. Zde se postupně stěhují nejvěrnější členové, podle satelitní fotografie tam také mají postavený kostel. Přestěhování do Texasu byla zřejmě strategickou chybou, neboť tamní úřady jsou méně tolerantní ke způsobu života sekty.

Odkud bere sekta peníze? Mají strojírenské dílny a dodávají federální vládě součástky pro letecký průmysl. Za období let 1998 až 2007 měla sekta hrubý příjem 1,7 milionu dolarů. Což není nijak moc, dělá to přibližně 160 tisíc ročně. Při počtu 6 až 10 tisíc lidí, kteří z toho mají žít, vychází na jednoho člena 20 dolarů ročně. Sekta se ovšem snaží být soběstačná. Lidé v ní žijí velmi střídmě. Nosí šaty, které si sami ušili – ženy dlouhé sukně a blůzy až ke krku, muži jednoduché kalhoty a košile. Nemají televize ani počítače ani video hry. Ženám je zakázáno používat makeup a stříhat si vlasy. Předpokládám, že mají vlastní produkci zemědělských výrobků a žijí z toho, co si sami vypěstují. Techniku v domácnostech nemají žádnou. Je to skutečně středověký způsob života.

Od roku 2002 stál v čele FCJK Warren Jeffs, hledaný FBI a na jejich seznamu deseti nejhledanějších zločinců. V srpnu 2006 byl Warren Jeffs zatčen; dostal deset let za spolupachatelství při dvou znásilněních. 20. listopadu 2006 Warren formálně rezignoval z vedení FCJK.

Státní moc má polygamní hnutí mormonů už dlouho na mušce. Polygamie je v USA trestná. Jestliže to doposud federální vláda jakž takž tolerovala, bylo to spíše proto, že sekta je dost uzavřena a její členové před úřady zakrývají skutečné rodinné vazby, někdy mají i dvě jména, jedno vnitřní a druhé vnější – úřední.

V roce 2003 byl člen církve Rodney Holm usvědčen z „nezákonného sexu s šestnáctiletou a sedmnáctiletou a z bigamie“. Byla to první vlaštovka signalizující sníženou ochotu úřadů situaci tolerovat.

V lednu 2004 došlo v církvi k vážným vnitřním rozporům, jejímž výsledkem bylo, že církev vyloučila ze svého středu starostu Colorado City Dana Barlowa a dalších dvacet mužů, přičemž je zbavila jejich žen a dětí (které byly následně přiřazeny jiným členům v církví). Několik mladých žen údajně z církve uprchlo s pomocí aktivistů zvenčí, kteří bojovali proti polygamii. Dvě z nich, Fawn Broadbent a Fawn Holm se staly předmětem silně medializované pře o vlastní svobodě a státem nařízeného opatrovnictví. V únoru 2004 obě dívky státním opatrovníkům utekly a jsou dosud na útěku.

V květnu 2005 bylo obviněno osm mužů z FCJK ze sexuálních vztahů s nezletilými.

V červenci 2005 obvinil Brent Jeffs tři své strýce ze sexuálního zneužívání v dětství. Brent rovněž žaluje FCJK.

A v tomtéž měsíci žaluje kult šestice vyobcovaných chlapců. Tvrdí, že je církev vyhnala ze svého středu, aby snížila počet mužů, neboť ve skupině není dostatek žen. Tedy ne tolik, aby si vážní a zasloužilí členové církve mohli brát tři a více manželky. Tomu se dá, myslím, věřit. Pro tyto mladé muže, vzdělané a vychované v přísných a střídmých podmínkách uzavřené středověké komunity, je trest vyhnání z komunity a od svých rodin nejhorším možným trestem. Musí být pro ně strašný šok dostat se do společnosti vně komunity a nemoci se vrátit.

A konečně přichází duben 2008. Za úsvitu 3. dubna vtrhlo přepadové komando texaské policie do sídla polygamních fundamentalistů. Policisté spolu se sociálními pracovníky prohledali sídlo (trvalo jím to týden a nenašli nic, co by stálo za řeč – ani drogy, ani zbraně, ani místnosti pro orgie, naopak všechno bylo střídmé a prosté) a násilím oddělili od rodin a odvezli 416 dětí. Tyto děti státní orgány umístily do opatrovnických center, dokud se nerozhodne, jaký bude jejich další osud. V první vlně odebrali pouze 18 děvčat, zbytek později.

Policejní přepadovou akci odstartoval telefonní hovor bývalé člence polygamní komunity Flora Jessop, která provozuje agenturu na pomoc dětem z FCJK. V tom hovoru se jakási žena představila jako šestnáctiletá dívka z objektu ranče YFZ. Řekla, že je z dvojčat, a že její sestra Sarah je nucena k sexu s mnohem staršími muži a totéž prý hrozí i jí.

Policie ani tři týdny po útoku nebyla schopna zmíněnou Sarah mezi zadrženými a odebranými dětmi najít. Členové sekty tvrdí, že osoba toho jména neexistuje, a že si to policie vymyslela.

Mezitím v Coloradu zadržela policie třiatřicetiletou Rozitu Swinton podezřelou z fingování hovoru, který celou akci odstartoval.

Den po útoku policie, 4. dubna, nařídila soudkyně Barbara Walther z 51. okrskového soudu odebrat všechny členy kultu mladší 17 let včetně chlapců. Všechny odebrané děti jsou momentálně pod ochranou státních orgánů v Fort Concho a Wells Fargo Pavilion v San Angelo, dokud se úřady nerozhodnou, co s nimi. Státní orgány věří, že byly zneužívány nebo jim bezprostředně zneužívání hrozilo.

Dnešní zpráva z novin informuje, že soud nařídil odebrat všem členům kultu DNA a pokusit se tak rozplést rodinné vazby a usvědčit členy církve ze zneužívání mladistvých.

Řekl bych, že s polygamií je v USA definitivně konec, a že se kult z této rány už nevzpamatuje.

Je to dobře?

Nevím. V tom kultu asi leccos nebylo košer. Vyhánění, vyobcování chlapců, aby zůstalo více dívek na „vážené“ členy kultu je podle mého názorů snad to nejvážnější provinění.

Obvinění za zneužívání považuji za účelové, zní mi falešně. Ti lidé žili asketickým životem a ve striktní víře v Boha, nebyli to žádní požitkáři. Pokud tam rodiny domlouvaly sňatky starších mužů a mladších dívek pod 17 let (a věřím, že to dělaly), nebylo to kvůli organizaci sexuálních orgií. Takové sňatky bývaly ještě v devatenáctém století a stovky let předtím, i v období těžkého církevního útlaku, zcela běžné, vzpomeňme Karla IV a jeho svatbu se čtrnáctiletou Annou Svídnickou. To, že si starší muž vezme mladičkou dívku, ještě neznamená, že s ní spí od prvního dne. Opak je pravdou. Zvlášť v nábožensky orientovaných sdruženích.

Osobně proti mnohoženství (stejně jako proti mnohomužství) nic nemám. Naopak, domnívám se, že rodinná jednotka složena z více než dvou členů (tři jsou ideální) je silnější jak ekonomicky (tam, kde se nají dva, se nají i tři skoro za stejné peníze, v případě nezaměstnanosti jednoho z nich dokáže větší rodina přežít snáze), tak citově – větší rozmanitost i v sexu snižuje pravděpodobnost nevěry a ponorkové nemoci. Rozvede-li se jeden člen takové větší rodiny, zbývající členové se dokážou lépe postarat o potomstvo, nehrozí syndrom svobodných matek a dětí, kterým chybí vzor. To teprve katolická církev se svou železnou pěstí postavila mnohoženství a mnohomužství mimo zákon dobře si vědoma toho, že každé pozemské vychutnávání života je nutno vykořenit.

Proč mi ta akce připomíná masakr ve Waco Texas v roce 1993, kde byl jiný náboženský kult pod vedením Davida Koreshe brutálně vyvražděn texaskou policií? Připomínám, že i tenkrát pátrala policie po zneužívaných dětech kultu Davida Koreshe a nikdy žádné neobjevila.

Ti lidé z FCJK se provinili hlavně tím, že chtěli žít jinak. Že odmítli konzum, neposílali své děti do státních škol, vychovávali je po svém. A je toho více, co stát nemohl tolerovat. Například - všiml jsem si - společnost polygamistů se zdá být složená pouze z bělochů. Cože? žádné minority? Žádné rozleptávání komunity, žádná rasová nevraživost? Vsadím se, že tahle sekta vůbec neučila své děti, jak je normální mít dva tatínky a žádnou maminku nebo dvě maminky bez tatínka. Ani feministky nenacházejí v této komunitě žádnou oporu. Nikdo z téhle sekty nemá ani hypotéku, ani jinou půjčku, takže banky je nemohou odírat na kost. Nikdo určitě nešel bojovat do Iráku, nikdo nesleduje politické projevy, zřejmě ani nevolí a vůbec je nezajímá, že Amerika má poslání a musí dozorovat celý svět. Nikoho z nich neví, že Britney Spears má potíže se soudy kvůli péči o své dítě, ani že Paris Hilton byla přistižena řídící vůz a bez řidičáku. No uznejte, copak to jsou patriotičtí Američané?

Řeknete, že mnoha členům kultu nebylo dovoleno si vybrat život, jaký by chtěli vést. Zvláště ti, kteří se uvnitř narodili a byli od malička zpracováváni ve filozofii kultu. Že jim byl vymýván mozek. Dobrá, to je argument. Ale copak my, ostatní, kteří žijeme ve „svobodném světě“ jsme na tom o mnoho lépe? Žijeme snad šťastnější, bohatší život? Nám mozek není vymýván dnes a denně státní propagandou? Sděluje se nám pravda a jen pravda? Domnívám se, že ti lidé v to kultu žili sice prostý, ale možná plnější život, než ten, který žijeme my. Jejich styl života přesto budil u mnoha zapšklých, monogamních křesťanů závist – o tom nepochybuji.

Jak asi trpí děti násilím odebrané svým matkám a jak asi trpí matky násilím zbavené svých dětí – a vše na základě jednoho telefonního hovoru, o kterém se už ví, že byl falešný?

Opět tedy byl vyhuben jiný názor na výchovu a způsob života, svět je od 3. dubna zase o něco více stejný. Hlavně, že skoro denně nám v novinách otloukají o hlavu nutnost celebrovat diversitu a respektovat – ba přímo obdivovat – životní styl jistých uzákoněných skupin.

Zdoje

Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints

Lost boys (polygamy)

If calls about sect were fake, will it matter?

DNA testing moves to west

Texas polygamous ranch

Texas Officials Begin Taking DNA Samples of Polygamist Sect Children, Mothers

The Waco Massacre

Známka 1.8 (hodnotilo 88)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

Káva pro Zvědavce

14

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 23 čtenářů částkou 4 874 korun, což je 14 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Pozvánka na 9.květen05.05.21 23:13 Česká republika 1

Nemyslete si, že základním nezdaněným příjmem od Pirátů něco dostanete05.05.21 19:59 Česká republika 2

Lehmann skončil ve vedení Herthy Berlín kvůli rasistickému vzkazu05.05.21 17:30 Německo 0

Francúzski odborníci bijú na poplach: Je potrebné zastaviť všetky očkovania proti korone!05.05.21 17:20 Francie 1

Další dobrá zpráva: CIA pro diversitu04.05.21 10:41 USA 1

Podvodné okrádání lidí televizí Barandov falešným teleshoppingem04.05.21 00:17 Česká republika 1

Prof. Žaloudík: Covidový bizár pokračuje. Není důležité jaká opatření se dělají, o medicínu tu nejde29.04.21 12:57 Česká republika 2

Zajímavá diplomová práce: Aktéři selhání integrovaného záchranného systému: muniční sklad ve Vrběticích27.04.21 23:03 Česká republika 0

Ruské společnosti se bojí dodávat ropu do Běloruska kvůli sankcím USA27.04.21 21:59 Rusko 1

Aliance národních sil nabízí záruku za tři obviněné bojující za Donbas26.04.21 23:02 Česká republika 1

Lubomír Volný 20.4. ve sněmovně k Vrběticím26.04.21 17:13 Česká republika 2

Největší smrtnost má vakcína od Pfizeru24.04.21 10:02 Neurčeno 15

Lidé už pochopili, že si z nich vláda dělá srandu a na náhubky kašlou23.04.21 19:40 Česká republika 6

České karikatury politiků vyhostí další 60 pracovníků ruské ambasády22.04.21 17:53 Česká republika 5

My z vás tu chuť bojovat proti banderovcům a ukronacistům vytlučeme22.04.21 15:04 Česká republika 1

Ruská FSB zveřejnila video z tajného rozhovoru agentů CIA připravujících puč v Bělorusku21.04.21 20:39 Rusko 3

Život vašich dětí a život dětí vrchnosti21.04.21 20:03 Česká republika 2

Češi dávají Rusku ultimátum! Trapnost už nemůže být větší21.04.21 19:29 Česká republika 7

Policista Chauvin shledán vinným ve všech třech bodech obžaloby21.04.21 14:51 USA 2

SÚKL hrozí Právu pokutou až půl milionu za články o ivermektinu21.04.21 11:15 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
21,50 Kč
Euro
25,80 Kč
Libra
29,87 Kč
Kanadský dolar
17,51 Kč
Australský dolar
16,61 Kč
Švýcarský frank
23,52 Kč
100 japonských jenů
19,66 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,63 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
28,73 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 480,97 Kč
1 unce stříbra
570,25 Kč
Bitcoin
1 223 183,24 Kč

Poslední aktualizace: 6.5.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 25 808