European Union Genderforces: Nový začátek či úplný konec Evropy?

Švédsko vykastrovalo heraldického lva – symbol pro hrdinství, udatnost, sílu a královskou korunu

Carl Gustaf Hubertson

19.12.2007 Komentáře Témata: Feminismus 1421 slov

AD OMNIA PARATUS – PŘIPRAVENI NA VŠE A VŠUDE. Tak na tohle mezinárodní vojenská jednotka NORDIC BATTLE GROUP (NBG) o síle více než 2400 mužů (a žen) rozhodně připravena nebyla. „Dostali jsme rozkaz odstranit penis lva ve znaku NBG pomocí počítače“, řekl Christian Braunstein z komise pro tradice švédské armády deníku Göteborg-Posten.

Jednotka pod švédským vedením je jednou z 18ti jednotek rychlého nasazení Evropské unie - European Union Battlegroups (EU BGs). Tvoří ji 2000 Švédů, 150 Norů, a 200 Finů. Dalších 80 vojáků je z Irska a 50 z Estonska. Jednotka se skládá z různých modulů, jádrem je batalion mechanické pěchoty (41. Rapid Reaction Battalion), ale patří k ní například i polní nemocnice, vzdušná obrana, logistická jednotka a další útvary.

Fakta a zákulisí

To Serve and Protect – sloužit a chránit – je od dávných časů všeobecnou povinností policie a vojska každého státu. Hrdinové se odměňují, zbabělci a zrádci trestají. Symbolickým trestem za zradu Královské koruny bylo udělení erbu zvířete bez genitálií – každý viděl co je nositel erbu za člověka. Takový znak pak museli zrádci užívat tak dlouho, dokud oni nebo pozdější generace zradu neodčinili. Tato potupná tradice se zachovávala i ve Švédsku – nově vznikající jednotka rychlého nasazení pro vojenské a humanitární mise mimo hranice Evropské Unie samozřejmě obdržela původně heraldický znak od V. A. Sagerlunda s „příslušnou výbavou“. Zrada však přišla odjinud.

[vykastrovaný lev]

Některé vojačky NBG symboliku „příslušné výbavy“ nepochopily. V domnění, že jde o znevažování žen, podaly žalobu na porušení rovnoprávnosti k soudům EU. Toho se zaleklo vedení švédské armády a jelikož též nejspíš trpělo útlumem ohledně historie heraldiky, žádosti vojaček vyhovělo. A tak hrdinný a udatný lev – světový symbol královské koruny či státu – přišel o svou sílu a chloubu. „Úpravou znaku“ je kromě jiných znechucen i autor jeho návrhu Sagerlund, který je současně znalcem heraldiky. Tak zní v mediích prezentovaná verze případu.

Genderforce Sweden je projekt dotován Iniciativou pro rovnost Evropské unie (EU’s EQUAL Initiative). Projekt, končící koncem tohoto roku, obsahuje rozvoj partnerství mezi 6ti státními a privátními institucemi či organizacemi: Švédské ozbrojené síly, Švédská policie, Švédská agentura pro záchranné služby, Nadace žena pro ženu, Asociace vojenských důstojníků Švédska a Švédská ženská organizace dobrovolné domobrany Lottorna, která je pomocnou složkou Swedish Home Guard – švédské domobrany. Domobrana je součástí Švédských ozbrojených sil. Lottorna není spolek, který slouží jako základna feministek – spolek vznikl v roce 1924 a má dnes 15.000 členek.

Za účelem lepší kooperace vzniká v armádních složkách nová profese – Gender Field Advisor – poradkyně v oblasti gender, která musí znát tři věci: Rezoluci 1325 Bezpečnostní rady OSN s názvem „Ženy, mír a bezpečnost“ z 31. října 2000, gender-rovnoprávnost a lidská práva žen.

[gender force]

Vznik NORDIC BATTLE GROUP je od počátku provázen gender aware – uvědomělostí ohledně gender. Hned dvě Gender Field Advisor byly při vzniku NBG rekrutovány: Jedna je v hlavním stanu NBG v Enköping (Švédsko), druhá v hlavním stanu Evropské Unie pro vojenské operace v Northwood (Velká Británie). Jedním z cílu je zvýšit počet žen v NGB na 8% (počet žen ve švédské armádě je méně než 5%). „Nezbytnost participace žen na mírových misí si uvědomuje i velitel NBG Karl Engelbrektson“, tvrdí Genderforce. Není známo jak se Engelbrektson stavil k původnímu znaku, jasné je, že heraldika musela ustoupit požadavkům gender.

Následky

„Úprava“ znaku vyvolala kritiku, údiv a smích na celém světě. NORDIC BATTLE GROUP, která bude od ledna 2008 operační jednotkou EU, je samozřejmě i po tomto oslabení schopná nasazení, ale:

1)„Lze pochybovat, že by zrovna tento historický fakt (=heraldika) pomáhal upravenému znaku zvýšit prestiž švédských mírových jednotek, a to bez ohledu na žádoucí rovnost pohlaví, argumentují kritici změny.“, píše idnes.cz.

Možná bude hůře: Nepřítel nemusí brát jednotku vážně. A to znamená v případě jejího nasazení tvrdší boje a více mrtvých na obou stranách, jako obvykle nejhůře na tom bude civilní obyvatelstvo, kterou mají takové jednotky EU chránit.

2)Problémy vznikly již při náboru jednotky. Švédská armáda musela verbovat pomocí televizních spotů, aby získala zájemce pro tuto práci (odkaz na video viz dole). „Genderová úprava“ lva zajisté nezvýší zájem o tuto jednotku.

NORDIC BATTLE GROUP ztratil respekt jako u přítele tak i nepřítele ještě před svojí první bitvou. Zda bude NBG úspěšnější pří mírových misích díky většímu počtu žen ukáže budoucnost. Větší počet žen při mírových misí EU v zemích s muslimských obyvatelstvem bude domorodci stejně s velkou pravděpodobností chápán jako „export feminismu se zbraní v ruce“ do jejich světa. Vykastrovaný lev s mečem a ratolestí v prackách ve znaku jednotky je toho důkazem.

EUROPEAN UNION BATTLE GROUPS:

Bližší informace o NORDIC BATTLE GROUP v angličtině: http://en.wikipedia.org/wiki/Nordic_Battlegroup

Bližší informace o NORDIC BATTLE GROUP ve švédštině: http://www.mil.se/article.php?id=12793

Video z výcviku: http://www.youtube.com/watch?v=WTEOV7f-hig

Video Švédská armáda verbuje – nábor NBG: http://www.youtube.com/watch?v=FP4i_OfMukk&feature=related

Bližší informace o jednotkách EU v angličtině: http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_Battlegroups

ŽENY V ARMÁDĚ:

Dobrovolný vojenský a civilní výcvik žen ve Švédsku (od 15 do 18 let „Rookie“, později „Lotta“): http://lottorna.se

EU Projekt Gender Force: http://www.genderforce.se/, http://ec.europa.eu/employment_social/...

Jak to vidí Skandinávci: „Nordic Battle Group kastreras”

Anglicko-švédský titulek z www.feminetik.se (web feministek) určitě není nutné přeložit. Zatímco si zde jedna čtenářka stěžuje, že penis lva odpovídal „velikostí výbavě desetiletého chlapce“, na jiném webu se jiná čtenářka, která akceptuje heraldickou tradici znázorňovat zvířata s „výbavou“, diví, jak výrazně byl pohlavní orgán lva znázorněn: „U tak nové jednotky je to zcela podivné. Jediný případ co si pamatuji, kde je lev znázorněn se vším všudy, je královský znak starého českého království (Kingdom of Bohemia). U švédského královského vojska je většina lvů bez výbavy“. Korunu celé problematice ze ženského úhlu pohledu nasazuje další čtenářka, která konstatuje: „Většina dívek má ráda velkou výbavu. Proto by feministky neměly mluvit jménem celé skupiny nás žen. Snad jenom feministky nerady mají něco teplého v břiše“.

Nejen ukončení heraldické tradice ale ukončení tradice vůbec naštvala nejednoho Skandinávce. „To je skoro to samé co udělaly s dopravním značením“, zlobí se Nor Toppen. „Desetiletí to byl muž s kloboukem, který na značce označoval přechod pro chodce. Poté ho feministky začaly nahrazovat figurou bez pohlaví. To vše dokazuje, jak neschopné a nepotřebné feministky jsou. To nemají nic lepšího na práci?“ To má ten pán zcela pravdu, ještě štěstí že veřejné záchodky zůstaly ušetřeny, cizinci by si možná s norským či švédským nápisem neporadili. Jak se zdá, feminismus jde vůbec mnohým na nervy. „Švédský feminismus je parodie parodií. Podívejte se na švédskou TV jak patetickým se feminismus stal – je řízen způsoben který připomíná kulturní revoluci v Číně z 60tých let minulého století“, říká čtenář s nickem Crick. Čtenář Blair přidává: „Nenávist k mužům, pálení maskulinních hodnot, utlačování chlapců ve vzdělání a notorické zatracování toho co muži tvoří a dělají, se začíná vyvíjet v křížové tažení proti mužům v naší části světa. Extremní feministky se zmocnily politiky, byrokracie, medií a vzdělávacích zařízení. Když vyměníme slovo „muž“ za slovo žid nebo černoch uvidíme jak bizarně si stojí mužství v naší společnosti. Jak dlouho si to muži nechají líbit?“

Diskuze poukazuje na i jiné menšiny v armádě, navíc kritizuje chybějící biologické znalosti feministek: „Protože vojsko má 0.001% žen, kvůli tomu změnili ten znak? Co takhle do toho znaku strčit malou duhu, určitě se tam najde i nějaký teplouš“, rozčiluje se čtenář s nickem Gy. „Myslím, že lev-samec vyzařuje více síly. A samcem zůstává, protože u lvů mají pouze samci dlouhou hřívu. Byl to úplně zbytečný feministický krok“.

K aktuální debatě se odborný web www.heraldik.se zatím nevyjádřil. Na jeho forum je diskuze ohledně NORDIC BATTLE GROUP převážně z minulého roku. Najdeme tam vlajku útvaru (šedá žlutá šedá s římskou číslicí V pro Vítězství). Ale i znak lva, akorát v tmavším provedení. Na tom znaku není možno rozpoznat, zda lev má či nemá „plnou výbavu“.

[vykastrovaný lev]

Možná by ten tmavší znak býval byl lepším řešením: Feminismus by se nažral a lev by zůstal celý. Nebo chtěl někdo poukázat na to, kam se feminismus řítí strhávajíce s sebou další části společnosti? Či že by extrémní feministky ztratily nervy a vrhly se na chudáka lva?

Vše nepravděpodobné. Feminismus je mnohem lépe organizován než si dovedete představit. Nejen ve Švédsku, po celé Evropě. Charlotte Isaksson, genderová odbornice švédské armády, byla minulý rok přesunuta do operativního velení EU mise v Kongu vedeném Němci. Ve funkci Gender Advisor. Proč taky ne, když je zakladatelkou a partnerkou Evropského generového programu zvaném Genderforce…

EU donedávna neměla schopné bojové sily - starou Jugoslávii tehdy řešili Amíci. Tak EU začala budovat vlastni údernou silu pro mírové mise v cizině zvanou EU BattleGroups. Ty zajímají feministky - elitní útvar kde by se mohly podílet i děvčata a navíc tak mohou v rámci těch misí exportovat lépe feminismus mimo Evropu. To zatím mohly jen privátně nebo jako charitativní organizace. A tak v rámci plněni Rezoluce 1325 Bezpečnostní rady OSN s názvem „Ženy, mír a bezpečnost“ vznikla spolupráce se složky armády, policie atd. pod názvem Genderforce. Tohle je jejich šance, ženská v uniformně, vojáci ji budou salutovat, to na ty domorodky udělá dojem.  Akorát ten pitomý penis toho lva tam vadil, to by ten dojem zkazilo... …tak pryč s tím.

Článek uveřejnil Český svaz mužů, odkud jej přebírám.

Známka 1.3 (hodnotilo 70)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

Káva pro Zvědavce

32

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 62 čtenářů částkou 11 175 korun, což je 32 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Odvolali Hanu Lipovskou17.09.21 16:11 Česká republika 0

Diskuze lékařů: Máme málo covidových pacientů. Mohli bychom započítat i uzdravené, aby to bylo děsivější17.09.21 11:38 USA 0

Italové budou moct do práce jen s potvrzením o bezinfekčnosti17.09.21 11:31 Itálie 0

Náhubky dětem! Teď!17.09.21 11:27 USA 0

EU Vyšetřování: Miloš Zeman nešířil Putinovy lži, přiznala BBC. Lži šířila pražská kavárna17.09.21 11:23 Británie 0

Další šílený zákon přijat: Metr a půl od cyklisty15.09.21 18:40 Česká republika 9

Německý hlavní patolog bije na poplach: "Vakcína je příčinou úmrtí ve 30-40 % pitvaných, nedávno očkovaných osob."15.09.21 18:00 Německo 0

Transgender vyhrál v ženských smíšených bojových uměních - a užíval si to15.09.21 13:26 USA 1

UK oficiální dokumenty: Na covid nejvíce umírají lidé po druhé dávce vakcíny15.09.21 12:52 Británie 0

Varování: Po vakcinaci těhotné matky se dítě narodilo s nervovou poruchou15.09.21 12:09 USA 0

Předaly české hygienické stanice své kompetence Světové zdravotnické organizaci?15.09.21 11:26 Česká republika 0

My vám dáme ivermektin! Do řady a očkovat, holoto!15.09.21 10:50 Česká republika 4

Naštvaný Babiš - Testovat očkované? „Ne! To nikdy nebude!”15.09.21 10:18 Česká republika 2

USA změnily definici vakcíny a přidaly k ní genetickou složku15.09.21 10:06 USA 0

V slovenskom zariadení pre seniorov v okrese Snina ochorela na Covid-19 polovica klientov, dvaja zomreli. VŠETCI BOLI ZAOČKOVANÍ15.09.21 09:58 Slovensko 0

ČEZ a americká firma Westinghouse Electric podepsaly dohodu v hodnotě několika miliard korun o modernizaci Temelína15.09.21 09:49 Česká republika 2

Ázerbájdžán, podporovaný Tureckem a Pákistánem, připravuje eskalaci s Arménií15.09.21 09:26 Neurčeno 0

MUDr. Jan Hnízdil: Pandemie by se dala ukončit ze dne na den !15.09.21 08:46 Česká republika 0

Somálec ve Vídni ubodal dvě ženy14.09.21 09:34 Rakousko 0

Vládní sebranka ponechala střídání letního / zimního času na dalších 5 let13.09.21 21:19 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
21,52 Kč
Euro
25,32 Kč
Libra
29,68 Kč
Kanadský dolar
16,98 Kč
Australský dolar
15,70 Kč
Švýcarský frank
23,21 Kč
100 japonských jenů
19,59 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,54 Kč
100 maď. forintů
7,22 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,67 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 832,81 Kč
1 unce stříbra
493,62 Kč
Bitcoin
1 029 945,53 Kč

Poslední aktualizace: 17.9.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 33 732