Lídr Hamasu: Uznáme Izrael v hranicích z roku 1967

8.1.2007 Komentáře Témata: Střední východ 2223 slov

Khaled Meshaal je politický lídr palestinského hnutí Hamas, které počátkem tohoto roku získalo moc rozhodujícím vítězstvím ve svobodných a demokratických volbách. V létě roku 2006 izraelský ministr spravedlnosti Chaim Ramon veřejně potvrdil vládní přikaz zabít Khaleda Meshaala. V roce 1997 Meshaal, v Amánu (Jordánsko), přežil téměř úspěšný pokus o vraždu provedený izraelskou tajnou službou. Nyní tento lídr Hamasu žije v syrském azylu v Damašku pod silnou ochranou. Khaled, lékař (podobně jako jeho předchůdce Al-Rantisí, pozn.. překladatele), je ženatý, má tři dcery a čtyři syny. Interview s ním provedl Rainer Rupp (RR), reportér listu Junge Welt, publikovaný z Berlína s celonárodní distribucí.

RR: Pane Khaleede Meshaale, jako vedoucí představitel Hamasu jste na seznamu cílů izraelských tajných služeb. Jak jste se stal členem islámského hnutí odporu proti izraelské okupaci?

KM: Já jsem ve skutečnosti jeden ze zakladatelů Hamasu. Uvnitř Hamasu, nejprominentnější osobou byl šejk Ahmed Yasin. Když byl Hamas v roce 1987 založen, mě bylo 31 let. Byl jsem mezi lidmi, kteří založili pobočky uvnitř a mimo Palestiny. Ale idea Hamasu sahá již do sedmdesátých let. Interní dialog a vlastní rozhodování trvalo přes deset let. Nicméně vlastní projekt byl již v mém srdci při studiu na Kuwajtské univerzitě. Ve svých 21 letech jsem vedl islámské křídlo v rámci studentského hnutí.

[Khaled Meshaal]
Khaled Meshaal

RR: Po mnoho let se v západním tisku objevují narážky na spoluúčast izraelských tajných služeb při vzniku Hamasu. Předpokladám, že o tom víte?

KM: Bohužel je tato pohádka vykládána i mnoha Araby, palestinskými Araby. Je to pokus o překroucení obrazu našeho hnutí. My pokládáme toto obvinění za tak absurdní, že ho ani nevyvracíme. Je to tak nelogické. Proč by Izrael zakládal organizaci, která proti němu bude bojovat? (a úspěšně, pozn. překladatele)

RR: Argument je, že Izrael pomohl vytvořit Hamas, aby oslabil palestinský odpor a hnutí Fatah.

KM: Skutečně, během sedmdesátých let byl hlavní silou bojující proti Izraeli Fatah. Izrael koncentroval své síly proti Fatahu a dalším, menším hnutím existujícím v té době. Nicméně v té době nebyl proces vytvoření Hamasu ještě završen. Zrovna jsme začínali budovat naši sociální bázi v palestinské společnosti, a to zaměřením čistě na společenské události, organizováním pomoci, stavbou nemocnic a škol, péčí o nemocné a bezprizorné. V té době jsme jako hnutí byli zangažováni pouze v mírových aktivitách, a proto proti nám Izrael nepostupoval. On v té době nevěděl, co chystáme. Zatímco jsme se navenek koncentrovali pouze na sociální a výchovnou činnost, probíhal v té době již tajný trénink a organizace našich budoucích jednotek odporu. Protože Izrael toto nebezpečí neviděl, koncetroval se proti jiným jednotkám. A tato nečinnost Izraele má být údajný důkaz toho, že Izrael naše hnutí podporoval.

RR: V poslední době je vztah Hamasu k Fatahu velmi napjatý. Je tu šance pro vytvoření vlády národní jednoty?

KM: Je tu pozitivní atmosféra mezi Fatahem a Hamasem ohledně vytvoření vlády národní jednoty. Od začátku jsme se na tomto principu shodli. Až v poslední době se objevují překážky. První překážkou byly snahy vytvořit vládu technokratů, nikoli vládu národní jednoty. To je způsob, jak odstranit Hamas z vlády. A další překážkou je, že záruky odstranění blokády nejsou dostatečné.

RR: Záruky? Ze západu?

KM: Ano, z Ameriky. Dohoda zní, že jakmile bude vytvořena vláda národní jednoty, blokáda zmizí. Hamas toto bere seriózně. Jsme horlivě pro ukončení utrpení palestinského lidu, ale jako vítěz voleb a největší parlamentní strana máme právo na většinu ve vládě. Problémem jsou síly, které toto neuznávají.

RR: Jedním z klíčových problémů je uznání Izraele. Je Hamas připraven změnit svůj postoj k této otázce? Zvlášt, když západ z této otázky udělal sine qua non (bezpodmínečnou – pozn. překladatele) podmínku ke zmínění blokády vlády vedené Hamasem.

KM: Já myslím, že západ rozumí, že Hamas Izrael nikdy neuzná. Jak může uznat někoho, kdo okupuje naši zem? Je nesmyslné toto po Hamasu požadovat. Já jsem oběť. Já jsem ten, kdo není svobodný. Já jsem ten, kdo žije v Diaspoře daleko od své země. Izrael dostal od OSN vlast - fait accompli (hotová věc – pozn. překladatele). My takovou vlast nemáme. Více než polovina Palestinců žije v Diaspoře, převážně v táborech, a nemají se kam vrátit. Díky existenci Izraele se nemají kam vrátit – a my bychom měli uznávat Izrael? Kdo je ten špatný – my, nebo Izrael?

RR: Ale řešení dvou států, který má podporu USA, předpokládá palestinský stát vedle izraelského. Je toto také absolutně neakceptovatelné pro Hamas?

KM: Ne. Rád bych řekl, že Hamas ustanoví palestinský stát v hranicích z roku 1967, to zahrnuje i Východní Jeruzalém a Západní břeh Jordánu. Izrael toto doposud neuznává. Palestinci to vyžadují. Izrael palestinská práva porušuje a západ nečinně přihlíží. A pokud někdy Bush mluvil o palestinském státě, nebylo to jednoznačné. Ariel Sharon a Ehud Olmert vznesli k tomuto návrhu mnoho připomínek. Oni nechtějí Izrael v hranicích z roku 1967. Oni chtějí Izrael zahrnující části Západního břehu Jordánu. A Bush dokonce souhlasil se Sharonem, ponechat Izraeli celý Jeruzalém. A souhlasil také se Sharonem, vybrat si palestinského vůdce, který by s tím vším souhlasil.

RR: Rozumím Vám dobře, že jste připraveni jednat s Izraelem a akceptovat ho v hranicích z roku 1967 předtím, než začal agresivní války kradoucí palestinskou půdu?

KM: Dobře, to je tedy jasné.

RR: Na západě je Hamas obecně vykreslován jako hnutí, které naprosto odmítá jednání s Izraelem a je mu přisuzována snaha „zahnat izraelské Židy do moře“.

KM: Tak tomu není. Zabíjení Židů není náš cíl. Po staletí jsme žili v Palestině s  židy a křesťany bok po boku. Bojujeme s Izraelem, neboť okupuje naši zem a terorizuje lid. Bojujeme za ukončení této okupace. Chceme žít svobodně na naší půdě jako jiné národy. Chceme mít vlastní stát jako jiní lidé. Ale sionisté přišli z celého světa okupovat naši zem. A skutečný vlastník byl vyhnán. To je podstata problému.

Z mnoha důvodů usilujeme nyní o vytvoření palestinského státu v hranicích z roku 1967. Ale to neznamená, že uznáváme Izrael. Jsme nicméně připraveni s ním uzavřít dlouhodobé příměří. Akceptovat status Izraele bez jeho uznání.

RR: Ale bez uznání? Neznamená to jen pokračující třenice a války?

KM: Ne. Je tu více příkladů, kdy neuznání neznamená válku např. Čína a Tajwan. Neuznali jeden druhého, ale mají spolu vzájemný obchod a kooperaci. Tím, že formálně neuznáme Izrael, jen formálně nelegitimizujeme jeho právo na prvotní zabrání naší země.

RR: Není žádným tajemstvím, že po mnoho let za vlády Fatahu byly palestinské bezpečnostní složky trénovány a vyzbrojeny Američany, především CIA. Je tak docela dobře možné, že mnoho i vysoce postavených členů Fatahu tajně pracuje pro Američany a Izraelce. Jak moc můžete věřit Fatahu při budování vlády národní jednoty?

KM: Tento problém je nám a zbytku Palestinců znám. Ale ne všichni z Fatahu jsou stejní. V rámci Fatahu je velká motivace - národní uvědomění, to je náši partner v odboji. Ale jsou tu i jiní - lidé, které jste zmiňoval. To je fakt. Víme o problému a řešíme ho. Navíc, vztah není vždy nutně budován na důvěře.

RR: Myslíte, že tento problém je také hlavním důvodem problémů při formování vlády národní jednoty?

KM: Ano, to je pravda. To je jeden z problémů. Bohužel, jsou tu faktory a vnější zahraniční tlaky, které negativně ovlivňují Palestince. Ale patriotické síly jsou ty, které vyhrají. Palestinci se v minulých volbách jasně vyslovili.

RR: Je Hamas hnutí náboženských fanatiků, hnutí se kterým se nedá jednat? Přesto je Hamas uznán a byl pozván do Moskvy ruskou vládou a zde (v Sýrii) je hostem sekulárního státu. Je to vše přetvářka? Jaký je pravý Hamas?

KM: Dobrá, dovolte mi dát příklad. Máme například dobré vztahy s křestany.

RR: Spolupracujete dokonce s křestany v Palestině?

KM: Ano, s některými.

Tento obrázek náboženského fanatismu je vytvořený izraelskou a americkou administrativou. Je to obrázek, který nezachycuje skutečnost. Americká administrativa si přisvojuje právo klasifikovat lidi podle jejich potřeb. Ale jak mohou být respektované státy jako Británie, Německo nebo Francie ovlivněny touto propagandou? Neměly by si svůj názor udělat na základě faktů, a ne klepů a povídaček?

Ale jak by měl Západ objevit pravdu o Palestině a Hamasu? Zaprvé, západní žurnalisté by měli přijet do Palestiny a setkat se tam s lidmi a vidět fakta na vlastní oči. Jeďte do Palestiny a podívejte se, jak lidé žijí. Naslouchejte jim. Naslouchejte lídrům Hamasu a jiných palestinských hnutí. Pravda má být poznána skrze přímý kontakt, a nikoli zprostředkovaně. A pokud chcete pravdu o Hamasu, jděte a potkejte lidi z Hamasu. Jsme připraveni k dialogu.

Pokud hledáte důvod výhry Hamasu v posledních volbách, pak je to proto, že nám palestinský lid věří, a proto, že Hamas odráží přání a tužby palestinského národa. A pokud budete zkoumat Hamas pod drobnohledem, nenajdete žádnou korupci. Ale shledáte, že Hamas je blízko lidu a že plní jejich potřeby. A konečně, pokud si lid Hamas zvolil, Západ by to měl respektovat.

RR: A co výtky ohledně náboženského fanatismu?

KM: Je jednoduché to vyvrátit. Kdyby byl Hamas hnutí náboženských fanatiků, nebyl by zvolen palestinským lidem, protože v Palestině je mnoho skupin. A jsou tu také křestané, kteří s námi spolupracují. Například jeden z členů parlamentu v Gaze, zvolený na kandidátce Hamasu, je křestanský lékař. A majorita muslimů a křesťanů mu dala hlas. Faktem je, že ideje Hamasu jsou umírněné. Praktikujeme toleranci s každým. A jednáme s muslimy a křestany jako s rovnými. A na této úrovni jednáme s každým, ať už nábožensky, liberálně nebo sekulárně smýšlejícím – uvnitř nebo mimo Palestinu. A máme mnoho vazeb na Středním východě, v  Evropě a Africe. Hamas je otevřené hnutí. Nebojujeme s Izraelem kvůli jeho víře, ale proto, že okupuje naši zem.

RR: Západ Hamasu vyčítá, že se při boji s Izraelem dopouštíte terorismu.

KM: Ne. Je velký rozdíl mezi terorismem a odbojem. Jsme proti terorismu. Odoj není terorismus. Izrael dělá terorismus, my odboj. Protože je to reakce na izraelskou agresi a okupaci naší země. Odboj je naše právo na sebeobranu.

Interview s Khaleedem Meshaalem se uskutečnilo v anglickém jazyce v Damašku, na konci listopadu 2006. Překlad Václav Kabát - děkuji :-).

Známka 2.5 (hodnotilo 4)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

17

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 30 čtenářů částkou 5 777 korun, což je 17 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Odbory Pro Libertate vyzvaly ministra vnitra k jednání o zamezení nátlaku na očkování bezpečnostních sborů08.12.21 04:44 Česká republika 0

Důvod akce Covid: Světová dohoda o pandemii - WHO chce omezovat lidská práva pod záminkou pandemie08.12.21 04:22 Evropská unie 0

Evropa rychle spaluje své zásoby plynu07.12.21 21:58 Evropská unie 1

Zpochybnění vakcinace jako jediné "správné" cesty... Odkazy na studie a další zajímavosti07.12.21 10:59 Neurčeno 0

Kubek, Svrčinová a další sadisté se bojí. A to je dobře :-)07.12.21 10:48 Česká republika 1

Po 1.2.2022 plánují cizinci exodus z Rakouska06.12.21 16:17 Rakousko 0

Aplikace e-Rouška uhnila a končí05.12.21 19:16 Česká republika 4

Pfizer “fair play”05.12.21 10:12 Neurčeno 7

Očkováním k rakovině? Nová zjištění jsou šokující04.12.21 23:56 Neurčeno 4

Chytrá karanténa se ukazuje jako krádež stovek milionů z majetku nás všech03.12.21 23:02 Česká republika 1

Vrak letounu F-35, který havaroval ve Středozemním moři, ukradla neznámá země.03.12.21 15:59 Neurčeno 6

Mutace Omicron – globalistická autoritářská příručka svlečená do naha02.12.21 20:21 Neurčeno 0

Turecko si uzurpuje enormní množství ruského plynu pro sebe02.12.21 18:35 Turecko 1

Vakcínu Valneva ČR neobjednala!02.12.21 17:46 Česká republika 8

Profesor Alexander Reďko o Covid-1930.11.21 17:25 Rusko 2

Dostálovi hrozí vyhazov z týmu Pirátů. Nelíbí se jim, jaká data šíří o covidu30.11.21 16:49 Česká republika 1

Deklarace lékařů k nátlaku na očkování30.11.21 15:25 Česká republika 1

Vláda chce zavést povinné píchání mRNA injekcí - přesto, že tvrdila, že to je lež30.11.21 10:54 Česká republika 4

Otevřeli nové očkovací centrum - už ne "udělejme tečku" ale "jedna tečka za druhou"30.11.21 10:34 Česká republika 2

Slovinsko: Řidiči musí při tankování předložit osvědčení COVID29.11.21 21:21 Slovinsko 3

Měnové kurzy

USD
22,53 Kč
Euro
25,44 Kč
Libra
29,87 Kč
Kanadský dolar
17,83 Kč
Australský dolar
16,07 Kč
Švýcarský frank
24,40 Kč
100 japonských jenů
19,85 Kč
Čínský juan
3,55 Kč
Polský zloty
5,55 Kč
100 maď. forintů
6,93 Kč
Ukrajinská hřivna
0,83 Kč
100 rublů
30,52 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 322,45 Kč
1 unce stříbra
506,92 Kč
Bitcoin
1 132 155,20 Kč

Poslední aktualizace: 8.12.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 17 862