Digitální zdravotní pasy: Nástraha, která mnohé naláká do bezhotovostního systému jednoho světa

Leo Hohmann

Několik nových technologií, které se zdají být oddělené a nesouvisející, se brzy spojí a vytvoří obří digitální past, která snadno zláká neinformované masy.

Digitální past již byla nastražena a globalistické elity využívají COVID k urychlení procesu konvergence. Většina lidí se ve spánku chytí přímo do pasti, která je nakonec zredukuje na lidský QR kód - sledovatelný, dohledatelný a stoprocentně existenčně závislý na velkých technologiích a velké vládě.

Poukážu na každou z těchto zdánlivě oddělených nitek, které se postupně spojí do jedné zastřešující sociálně-finanční kontrolní sítě.

Nejbližším bodem programu, který je pro nastartování tohoto systému nezbytný, je úspěšné zavedení digitálních zdravotních pasů.

Francie, Itálie, Irsko, Německo, Řecko a mnoho dalších zemí začalo svým občanům tyto pasy nařizovat a mnozí z nich vyšli na protest do ulic.

[Občané pro...]
Občané protestují proti zdravotním pasům ve více než 150 městech po celé Francii.

Přechod na digitální zdravotní pasy v USA probíhá pozvolněji, ale nabírá na obrátkách.

V pondělí 2. srpna na brífinku Bidenův koordinátor reakce na koronaviry Jeffrey Zients oznámil, že "je čas zavést určité požadavky" [2], pokud jde o vakcíny proti COVID.

Tisková mluvčí Bílého domu Jen Psakiová na žádost o upřesnění, jaká pravidla COVID by mohla být zavedena, uvedla, že všechny karty jsou na stole.

Pamatujte si tu větu: Všechny karty jsou na stole.

To by mohlo zahrnovat shromáždění neočkovaných osob a jejich umístění do izolačních a karanténních táborů.

Akademické konsorcium složené ze šesti univerzit již uzavřelo smlouvu s americkým ministerstvem vnitřní bezpečnosti na poskytování školení pro státní správu, orgány činné v trestním řízení, zdravotnictví a zainteresované strany ze soukromého sektoru o tom, jak uzavřít do karantény "velké části" venkovských komunit [3].

Snaha o digitalizaci života Američanů však začne ve městech a bude pokračovat dále.

Starosta New Yorku Bill de Blasio se stal prvním politikem, který se chopil příležitosti a začal požadovat očkovací pasy.

Navzdory tomu, co se vám kdo snaží namluvit, je rozdělení Američanů podle statusu očkování historicky první. Nikdy předtím se o to nikdo nepokusil, ani během epidemií dětské obrny nebo neštovic ve 20., 30. a 40. letech, ani během španělské chřipky. Nikdy předtím.

De Blasio nařídil podnikům, aby odmítly poskytovat služby [4] neočkovaným osobám, které tvoří 30 % obyvatel města. Ještě se uvidí, jak bude de Blasio toto nařízení prosazovat. Povolá policii, aby zavřela podniky, které po svých zákaznících nepožadují předložení dokladů?

Newyorský guvernér Andrew Cuomo také usiluje o zavedení celostátního očkovacího pasu, ale ví, že musí postupovat trochu diplomatičtěji.

"Soukromé podniky žádám a navrhuji, abyste přešly na přijímání zakázek pouze od očkovaných. Přejděte na vstup pouze s očkováním," řekl Cuomo na tiskové konferenci 2. srpna.

"Domnívám se, že je ve vašem vlastním obchodním zájmu," řekl, "vytvořit prostředí pouze očkovaným... Máme aplikace, stačí říct: 'musíte prokázat, že jste byli očkováni, než vejdete do dveří'."

Jinými slovy: "Ukažte své doklady."

Zamyslete se nad tím, co zde Cuomo říká.

Velmi důrazně "žádá" podnikatele, aby z pole svých potenciálních zákazníků vyřadili 30 procent obyvatel státu a jednali s nimi jako s neosobami.

Je to čistý fašismus a připomíná to nacistickou propagandu, která nutila Němce, aby odmítali obchodovat se Židy.

Kdyby newyorští podnikatelé poslechli Cuoma, znemožnili by lidem, kteří nejsou očkováni, krmit své děti.

Digitální pasy vyžadují, aby si lidé stáhli do svého mobilního telefonu snímatelný QR kód, který umožní podnikům zjistit, zda byli očkováni, a to ještě předtím, než jim bude umožněn vstup a uzavření zakázky [nákup nebo prodej].

To nás přivádí k druhé části digitální pasti, která se peče v technologické troubě - novému globálnímu digitálnímu systému identifikace, který je schopen fungovat ve spojení s digitálními zdravotními pasy a novým zdravotně-očkovacím komplexem.

Lídrem v tomto technologickém proudu je Aliance ID2020, která sdružuje více než 35 členů včetně společností Accenture, Microsoft, Rockefellerovy nadace, MasterCard, IBM, Mezinárodní obchodní komory, MIT SafePaths a Globální aliance pro očkování GAVI Billa Gatese.

V únoru 2021 zahájila ID2020 [6] spolupráci na projektu Good Health Pass Collaborative [7], aby podpořila bezproblémovou konvergenci všech aplikací pro ověřování očkování COVID-19, které vyvíjí mnoho různých organizací.

"Papírové očkovací průkazy lze snadno padělat," varuje Aliance ID2020 v tiskové zprávě [8]. "Účelem zdravotních průkazů je bezpečně prokázat, že osoba obdržela vakcínu nebo PCR test. Nová aliance se zaměřuje zejména na cestování, aby zajistila, že pověření budou fungovat přeshraničně, napříč odvětvími a hladce."

Aliance zveřejnila bílou knihu [9] na toto téma pro ty, kteří chtějí získat více informací.

Dalším dílem do vyvíjející se techno-fašistické skládačky je nová digitální měna.

Světové centrální banky pracují na programovatelné digitální měně založené na technologii block chain. To znamená, že budou moci sledovat vaše výdaje a z jakéhokoli důvodu vás odpojit.

Mezinárodní měnový fond zveřejnil v červenci na svých internetových stránkách článek [10], v němž chválí Indii jako světového lídra v úsilí o odstranění hotovosti. A samozřejmě byl zmíněn i COVID, který urychluje odklon od papírových peněz. MMF k tomu poznamenal:

"COVID-19 urychlil používání bezkontaktních digitálních plateb pro drobné transakce, protože se lidé snaží chránit před virem. Tyto pokroky vycházejí z India Stack - komplexního systému digitální identity, plateb a správy dat, o kterém píšeme v novém článku [11] (Carrière-Swallow, Haksar a Patnam 2021)."

Jak je patrné z výše uvedeného prohlášení, cílem je komplexní digitální identita, která kombinuje zdravotní údaje a stav očkování s bankovními a dalšími osobními údaji.

Klaus Schwab nás předem varoval před pastí, kterou na nás on a jeho elitářští kumpáni chystají.

"Čtvrtá průmyslová revoluce povede ke spojení naší fyzické, biologické a digitální identity," řekl Schwab v listopadu 2020 na zasedání Chicagské rady pro globální záležitosti [12].

Ještě předtím Schwab ve své knize Shaping the Future of The Fourth Industrial Revolution [13] z roku 2018 napsal:

"Technologie čtvrté průmyslové revoluce se nezastaví u toho, že se stanou součástí fyzického světa kolem nás - stanou se součástí nás.

"Někteří z nás už mají pocit, že se naše chytré telefony staly prodlouženou rukou. Dnešní externí zařízení - od nositelných počítačů po náhlavní soupravy pro virtuální realitu - se téměř jistě stanou implantáty v našich tělech a mozcích."

Když v roce 2018 napsal tyto velkolepé myšlenky, vypadalo to jako bláhové úvahy futuristy, který se neorientuje a málokdo jim věnoval pozornost.

Po přijetí směrnice COVID ji máme před očima a je připravena k realizaci.

Poslední etapou technologického programu na ovládnutí lidstva je spolupráce velkých technologických gigantů na odstranění všech disidentských hlasů z internetu. Jejich konečným cílem je vytvořit systém, v němž budou mít všichni uživatelé internetový pas, který bude podléhat pravidelné kontrole vaší online aktivity.

Velcí technologičtí giganti již uvedli, že aktivně sdílejí informace ve snaze potlačit "bělošské nadřazence" v rámci Globálního internetového fóra pro boj proti terorismu [14], orgánu, který byl dříve vyhrazen pro boj proti Talibanu a Al-Káidě.

Společnost PayPal oznámila, že bude spolupracovat s notoricky známou marxistickou Anti-Defamation Ligou, aby prohledávala internet a hledala "extremisty" a "protivládní" hlasy s cílem vypnout jejich dárcovská tlačítka PayPal.

V rámci tohoto systému sociálního bodování v čínském stylu jsou osoby, které se dopustí přestupku na internetu, veřejně zostuzeny a umlčeny. Sběratelé informací jsou placeni za to, aby donášeli na své sousedy a rodinné příslušníky. Jakmile vaše sociální kreditní skóre klesne pod určitou úroveň, zdiskreditujete se natolik, že je stále těžší najít si práci, cestovat letadlem, vlakem, autobusem nebo autem, získat půjčku nebo dát děti na lepší školy.

Ti, kdo poskytují protichůdné informace, budou označeni, dostanou varování a nakonec budou zablokováni jako šiřitelé "dezinformací".

Ztrácíte svobodu projevu, ale to není všechno.

Odpojení od internetu v dnešní společnosti znamená, že nebudete moci nakupovat nebo prodávat online nebo pracovat v zaměstnání, které vyžaduje připojení k internetu.

Zdravotní pasy, které se v současné době zavádějí po celém světě, vám také budou bránit v osobním nákupu potravin a nezbytných potřeb, zatímco nadcházející internetový pas vám bude bránit v objednávání nezbytných potřeb online. V podstatě budete odkázáni na černý trh, předpokládejme, že vznikne pro ty, kteří jsou pro své disidentské názory považováni za "nečisté" a "nevhodné" pro moderní svět.

Všechny tyto technologie se spojí na průsečíku velkých dat, velkých bank, velkých technologií a velké státní správy. Vaše sociální kreditní skóre bude nyní spojeno nejen s vaší aktivitou na internetu, ale i s vaším bankovním účtem a stavem vašeho očkování. Vítejte ve Velkém resetu alias Novém světovém řádu.

Když k tomu připočteme pokroky v oblasti umělé inteligence, rozpoznávání obličejů a miliony sledovacích kamer, můžeme mluvit o otrokářském státě, proti kterému se i román 1984 George Orwella jeví jako piknik v parku.

Ale nestěžujte si. Je to všechno "pro naši bezpečnost".

Lidem nelze věřit, že budou jednat správně, že budou věřit pravdivým skutečnostem a že povedou život, který povede k mírumilovné a šťastné společnosti. Všichni se musí přizpůsobit novým pánům.

Nyní je čas s tímto systémem bojovat. Abyste s ním však mohli bojovat, musíte si uvědomit jeho existenci a být o krok napřed před ďábelským plánem kabaly.

V určitém okamžiku se padací dveře zavřou. Bude příliš pozdě na to, aby se ze systému vystoupilo. Buď se podřídíte, nebo se stanete neosobou. Nepřítelem státu.

Tyto oddělené směry vývoje technologií se nakonec spojí a vytvoří společnost, ve které bude vše a každý člověk digitálně sledován. Nejen pohyb jejich fyzických těl, ale i jejich činy, chování a dokonce i myšlenky.

Elity počítají s tím, že tento systém přijmeme v jeho rané, roztříštěné fázi. Většina lidí uvažuje rozděleně. Nespojují si souvislosti. Nechají se oklamat.

Elity vám dopředu neřeknou, co všechno čtvrtá průmyslová revoluce obnáší. Řeknou vám jen ty části, které znějí dobře - pohodlí, začlenění, bezpečnost, zabezpečení.

Podívejte se na děsivé 42vteřinové video, ve kterém australská vláda vyzývá lidi, aby si vytvořili digitální identitu.

Jakmile se tyto padací dveře zavřou, bude velmi obtížné se ze spáru Systému dostat. Nestahujte aplikace, plaťte pokud možno v hotovosti a probuďte se z náměsíčné chůze vedoucí do Nového světového řádu.

Digital Health Passports: The Snare that will Lure Many into the One-World Cashless System vyšel 7.8.2021 na vaccineimpact.com. Překlad v ceně 677 Kč Zvědavec.

Známka 1.1 (hodnotilo 119)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

62

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 117 čtenářů částkou 21 617 korun, což je 62 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

YouTube vymazal 2 kanály RT v němčině s 600 tisíci odběrateli kvůli údajnému porušení pravidel komunity 29.09.21 00:00 USA 0

Nemyslete si, že v Austrálii lidé něčeho stávkováním dosáhli27.09.21 21:28 Austrálie 1

Draze vykoupená výhoda očkování…27.09.21 17:25 Česká republika 2

Česko objedná bez výběrového řízení v Izraeli rakety, které nikdo nepoužívá.27.09.21 16:40 Česká republika 2

Tak se to podařilo. Zeman podepsal. Americká chátra vyšachovala Rusy z dostavby Dukovan. 27.09.21 16:18 Česká republika 5

Reflex má další důkaz, že servilní úředníci píší nezákonná opatření na Babišovo přání27.09.21 15:05 Česká republika 3

Připravujeme žaloby o náhradu újmy za duševní útrapy našich dětí proti hlavní hygieničce-připojte se!27.09.21 14:56 Česká republika 0

Německá volební urna27.09.21 14:44 Německo 2

Kouřením proti coronaviru27.09.21 13:18 Neurčeno 0

Následky rozhodnutí EU dopadne na občany tvrdě již tuto zimu. A tím to bohužel neskončí26.09.21 08:07 Evropská unie 1

Pre tých, ktorí ešte veria na tzv. demo - voľby 25.09.21 22:17 Německo 0

Lékař ze záchranky kandiduje za Volný blok25.09.21 22:00 Česká republika 0

Více než 90% nových případů COVID-19 v Izraeli pochází z řad plně očkovaných osob25.09.21 14:13 Izrael 5

Očkovací teror pro zahraniční studenty25.09.21 10:42 Česká republika 1

Takhle se říká ne tyranii! Australané se postavili proti policejnímu státu24.09.21 18:44 Austrálie 1

35 000 neočkovaných řidičů kamionů bude blokovat od 27. září Itálii24.09.21 18:40 Itálie 1

Klimatičti alarmisté demonstrují v Praze24.09.21 15:45 Česká republika 3

Svědectví lidí po vakcinaci24.09.21 15:00 Izrael 9

Nový návrh zákona by omezil podporu v nezaměstnanosti pro ty, kteří byli propuštěni kvůli odmítnutí očkování24.09.21 11:40 Izrael 0

Patnáctiletý "hoch" ubodal v Sasku o rok starší dívku24.09.21 11:26 Německo 0

Měnové kurzy

USD
21,83 Kč
Euro
25,50 Kč
Libra
29,55 Kč
Kanadský dolar
17,20 Kč
Australský dolar
15,80 Kč
Švýcarský frank
23,52 Kč
100 japonských jenů
19,61 Kč
Čínský juan
3,38 Kč
Polský zloty
5,50 Kč
100 maď. forintů
7,09 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,93 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 914,84 Kč
1 unce stříbra
489,77 Kč
Bitcoin
905 993,39 Kč

Poslední aktualizace: 28.9.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 8 377