Válka proti svobodě: Jak tyranie ovládla Spojené státy

Emanuel Pastreich

17.7.2021 Komentáře Témata: USA 1812 slov

Američané se pomalu, proti své vůli a přirozenému sklonu sledovat fotbal a jíst pizzu, probouzejí do reality totalitního systému, který svými chapadly obepíná všechny aspekty jejich existence. Skutečná povaha této tyranie bohužel stále uniká pochopení většiny občanů, částečně proto, že proces, jímž se Amerika zcela proměnila, byl pomalý, částečně proto, že komerční média nás od skutečných příčin tohoto skluzu odvádějí a veškerou vinu svalují na snadno identifikovatelné padouchy.

Ti, kteří jsou spjatí s progresivní politickou tradicí, pocítili radikální ztrátu spravedlnosti a transparentnosti za vlády George W. Bushe, což je trend, který se za Trumpovy administrativy jen zrychlil - za Obamy byl vnímán jako úleva a za Bidena je možné, že dojde k pozitivnímu obratu.

Ti, kteří byli marinováni ve šťávách konzervativní politiky, pozorovali konec svobody a šíření falešné "levicové" ideologie, která za Clintonové a Obamy utlačovala občany.

Obě interpretační komunity odkazují na stejné společenské a politické trendy, na válku proti svobodě, která nás vydává za obětní beránky krutým bohům globálního kapitálu. Rétorika, kterou obě skupiny používají, je však natolik radikálně odlišná a historie Spojených států, kterou zastávají, je natolik rozdílná, že se ztrácejí v intenzivních ideologických konfliktech, i když popisují stejný plíživý totalitarismus.

Tento konflikt není náhodný. Tento ideologický boj o bezvýznamné věci je přesně to, co si lékař objednal pro zájmy vysokých financí. Nebo jak to řekl J. P. Morgan,

"Rozdělením lidí je můžeme přimět k tomu, aby vynakládali energii na boj o otázky, které pro nás nemají žádný význam, s výjimkou nás, vůdců obecného stáda."

Superbohatí si již nechali od svých poradců vypracovat podrobné studie, jak rozdělit občany podle náboženství, etnické identity, kulturních znaků a tříd, aby nebyli schopni jednoty ani při úplném ovládnutí ekonomiky, médií, vzdělávání a politického procesu.

"Pokrokáři" označují Trumpovy příznivce na venkově za "hloupé" a fundamentalističtí křesťané stoupence Demokratické strany za "zlé".

Toto hluboké nedorozumění je pravděpodobně umocněno četnými utajovanými operacemi, v jejichž rámci jsou podporováni a placeni jednotlivci prosazující rozdělující levicové nebo pravicové postoje, aby z těch, kteří by měli mít společnou věc, dělali nepřátele.

Existuje ještě jeden důvod, proč je pro nás tak obtížné pochopit proměnu naší společnosti. Povaha této totality je v rozporu s předpoklady, které nás učily filmy, romány a zprávy. Naše mysl je zahlcena archetypy pro diktaturu a zlo, které jsou v rozporu s realitou.

Největším zločinem Hollywoodu bylo přesvědčit nás, že zlo má podobu monstra s tesáky a drápy, zlého vůdce se zlověstným úsměvem. Zkorumpovaní novináři tuto fikci rozšiřují do veřejné sféry a vysvětlují, jak je zlo ztělesněno v zahraničních vůdcích, jako je Kim Čong-un, Si Ťin-pching nebo Vladimir Putin, nebo v domácích zlořádech, jako je Hillary Clintonová (pro pravici) nebo Donald Trump (pro levici).

V důsledku toho nejsme schopni odhalit nebo pochopit převzetí naší společnosti, ke kterému došlo.

To znamená, že čelíme "obrácené totalitě", abychom si vypůjčili termín filozofa Sheldona Wolina, kulturnímu a politickému státu, v němž jsou všechny aspekty našeho každodenního života kontrolovány nadnárodními korporacemi, aniž bychom o tom věděli, a my ztrácíme veškerou svobodu.

V důsledku toho je naše jednání hluboce omezeno; jsme neustále biti železnou pěstí v měkké rukavici úroků, studentských půjček a neustálého dohledu.

Totalita, které čelíme, je "převrácená" v tom smyslu, že očekáváme nějakého diktátora, který stojí nahoře a hraje si na špatného kupce, který nás utlačuje z osobní chamtivosti, ješitnosti nebo krutosti. Skutečným zdrojem naší bídy je však spíše způsob, jakým nadnárodní korporace pomocí superpočítačů vypočítávají zisky a pak z nás tahají co nejvíce peněz tím, že nám znemožňují vypěstovat si vlastní potraviny, vyléčit si vlastní nemoci, učit se nebo se bavit. Místo toho musíme nakupovat výrobky online nebo v supermarketech, a to v transakcích, z nichž si nadnárodní korporace a banky vždycky vezmou velký podíl. Jediné uznávané a akreditované vzdělávání je drahé a kontrolují ho korporace.

Nabízí se nám pouze falešná volba mezi Pepsi a Colou, mezi Taco Bell a Wendy's, mezi akčními filmy a romantickými komediemi a mezi demokratickou a republikánskou stranou.

Proces, v jehož průběhu občané ztratili soběstačnost, soběstačnost v produkci potravin a energie a základní dovednosti v oblasti šití, pletení a truhlářství a stali se závislými na výrobcích dodávaných korporacemi, začal před 100 lety. Současnou krizi můžeme vysledovat až ke kampaním Johna D. Rockefellera, který se snažil donutit občany k závislosti na ropě prostřednictvím podpory automobilismu a obchodu, krácení rozpočtů na veřejnou dopravu a masivního financování dálnic, prosazování mechanizace zemědělství a popularizace plastů.

Rockefeller také podplácel odborníky, aby marginalizovali homeopatickou medicínu a tradiční léčbu a vytvořil závislost na předražených nemocnicích, které jsou napojeny na korporace, a zároveň učinil univerzity a výzkumné ústavy závislými na laskavosti bohatých, čímž se systematická kritika zdrojů bohatství stala tabuizovaným tématem.

Přesněji řečeno, neviditelná obrácená totalita, která ovládla naše každodenní zkušenosti, se datuje od uvedení operačního systému Windows na trh v roce 1985.

Jistě, prezidentské volby se konaly každé čtyři roky a veřejnost měla možnost se vyjádřit. Tajná policie neodstraňovala ty, kdo kritizovali vládu - ve skutečnosti byla kritika vlády podporována jako způsob, jak odvrátit pozornost od dopadů deregulace bank.

Většina občanů si sotva uvědomovala, že když jedna korporace ovládá systémový software pro všechny počítače, které jim údajně "patří", znamená to, že ztratili svobodu.

Přesto byl posun hluboký. Zatímco dříve si jednotlivec mohl sám rozhodnout, kam ve své kanceláři umístí složky, jak uspořádá dokumenty a jak si rozloží papíry kolem psacího stroje, způsob uspořádání informací v systému Windows je extrémně omezený, předem určený nezodpovědnými silami a formát a uspořádání nemůže uživatel měnit.

Není třeba dodávat, že tento první krok na cestě k tyranii, tato fatální ztráta základní autonomie, byla pečlivě zakryta rétorikou pohodlí a efektivity, vzrušujícími inovacemi a technologickým pokrokem, takže jen málokdo tuto ztrátu rozpoznal.

Mýty o důležitosti pohodlí, konektivity a globalizace pohltily celou populaci. Kritická témata, jako je vědecká metoda, kontrola výrobních prostředků a rozhodovací proces ve vládě i v dalších institucích, byla zapomenuta.

Dalším krokem v této skryté tyranii nad naším každodenním životem byly vyhledávače jako Google, sociální sítě jako Facebook a další masivní, vzájemně propojené korporace, které zprostředkovávají interakce jednotlivce s komunitou a často přebírají kritické funkce, které dříve patřily komunitě nebo neziskovým institucím, jako jsou školy nebo výzkumná centra.

Pod záminkou většího pohodlí pro jednotlivce dokázali podnikatelé s neomezeným financováním od investičních bank skoupit konkurenty, zablokovat alternativy, které nabízely vyhledávače jako družstva, a vytvořit tak vyhledávače, které se tváří jako transparentní instituce, ale peníze získávají díky sofistikované manipulaci s lidskými interakcemi pomocí algoritmů.

Protože Google a Facebook disponovaly takovými prostředky, že mohly léta prodělávat, způsob, jakým omezovaly autonomii občanů, byl téměř nepostřehnutelný. Neméně důležitá byla strategie využívající krátkodobé stimulace mozku pomocí příspěvků, rychlých zpráv a křiklavých zpráv k přemapování spojení mezi synapsemi tak, aby většina z nich nebyla schopna komplexního, trojrozměrného myšlení. Tato služba, vytvoření otupělého, pasivního obyvatelstva, byla skutečným produktem, který internetoví giganti nabízejí svým skutečným klientům.

Google kontroluje, k jakým informacím máme přístup, v jakém pořadí k nim máme přístup, a ve výsledcích vyhledávání stanovuje hierarchii důležitosti, která má určitý základ ve skutečnosti, ale je především politickým aktem na prodej tomu, kdo nabídne nejvíc.

Výsledky vyhledávání na Googlu jsou v jednotlivých případech upravovány podle potřeb korporací, které chtějí propagovat své názory u velmi specifického publika.

Ačkoli jsme naučeni považovat Google za veřejnou službu, jeho nepravdy, kterým stále více dodávají autoritu paralelní hesla na Wikipedii vytvářená firmami pro styk s veřejností, nepodléhají vnější kontrole. Uživatelé Googlu se nikdy nemohou podílet na procesu tvorby politiky ani na přezkoumávání obsahu. To znamená, že Spojené státy si říkají demokracie, ale hlavní nástroj, na který občané spoléhají při získávání informací, je řízen jako diktatura.

Další oblíbenou zástěrkou pro sklouznutí k tyranii je zarámování "názoru" jako obsahu ve zprávách. Vědecká fakta přestala být ústředním tématem zpravodajství od 90. let 20. století. Místo něj se jako potvrzení pravdivosti uvádějí průzkumy veřejného mínění skupin vybraných průzkumnými společnostmi.

Průzkumy veřejného mínění jsou propagandistickou obdobou zpětného odkupu akcií. Miliardáři po radikální deregulaci ekonomiky a ohlupování obyvatelstva pouze vnucují veřejnosti své názory prostřednictvím médií, která ovládají, a pak tvrdí, že veřejnost požaduje politiku, kterou chtějí.

Facebook vytváří dojem, že se občan může svobodně vyjadřovat a může se přátelit s kýmkoli. Protože však společnost Facebook Inc. kontroluje, koho může občan prostřednictvím její sítě snadno najít a kdo co vidí, a nedovoluje uživatelům používat vlastní software, navrhovat vlastní stránky, vlastnit sítě, které na Facebooku vytvářejí, ani mít možnost ovlivnit způsob správy Facebooku, je svoboda fikcí.

Právní pojmy jako smlouva byly v totalitním kyberprostoru, který nás obklopuje, překrouceny k nepoznání.

Smlouva je sjednaná dohoda mezi dvěma stranami. Na internetu, ať už se jedná o rozhodnutí přijmout soubory cookie nebo dodržet pravidla pro komerční aplikaci, však uživatel nemá právo klást společnosti žádné požadavky. Je mu dána falešná možnost volby: buď bude souhlasit se všemi nabízenými podmínkami, nebo nebude mít ke službě přístup. Smlouva je prázdným rituálem.

Zvykli jsme si, že Facebook, Twitter, SnapChat nebo Instagram rozhodují o tom, co se stane s informacemi, které sdílíme, a neuvědomujeme si miliardové zisky, které tyto společnosti vydělávají na prodeji informací, obsahu a kreativních nápadů, které poskytujeme, aniž by nám za to poskytly jakoukoli kompenzaci. V jistém smyslu jsou tyto sociální sítě formou virtuálního otroctví.

COVID19 Totalitarismus

Protože myšlení občanů bylo po desetiletí degradováno a občané se při získávání základních informací spoléhají na zdroje sponzorované korporacemi, bylo poprvé možné vytvořit virtuální pandemii, kterou naplánovali superbohatí, propagovali ji prostřednictvím zpravodajských zdrojů, které vlastní, autorizovali ji odborníci z institutů a univerzit, které financují, a legitimizovaly ji vládní agentury (a mezinárodní instituce jako Světová zdravotnická organizace), které byly radikálně zprivatizovány.

Dříve byl značný počet občanů schopen posoudit správnost informací sám. Výzkumné ústavy, jako je Harvardova univerzita, se stále eticky zavazovaly k dodržování vědecké metody a akademické integrity.

To vše je nyní u konce. Fasády NIH a Harvardu zůstaly stejné, možná jsou dokonce lépe udržované, ale intelektuální vnitřnosti shnily. Významní profesoři se snadno shromáždí, aby podali svědectví směšným teoriím o COVID19.

Nebezpečí vakcín COVID19 není hlavní hrozbou. Nebezpečí spočívá spíše v posunu rozhodovacího procesu v oblasti politiky směrem od vědy a od transparentní politické diskuse. COVID19 slouží jako úspěšný precedens pro neviditelné síly v soukromých kapitálových fondech, které v tajnosti rozhodují o lékařské politice a pak nám ji podsouvají prostřednictvím autorit.

Tyto neviditelné síly mají nyní pocit, že od nás mohou bez jakékoli odpovědnosti vůči vědě požadovat, abychom si nechali vpravit do těla jakoukoli látku, kterou nabízejí, jako podmínku pro právo navštěvovat školu, najít si zaměstnání nebo podstoupit lékařskou péči.

Tento proces byl umožněn interakcí sociálních sítí, vyhledávačů, komerčních médií a dalších kritických složek každodenní zkušenosti, které určují názory na spolehlivé a autoritativní hlasy. Tento proces je řízen jako neviditelná diktatura, která ovládá rozptýlenou, zmatenou a nesoustředěnou populaci, utápějící se v konektivitě.

Nic se nezlepší, dokud si občané neuvědomí, že příčinou této noční můry nebylo dědictví Bushů, Clintonů, Obamů nebo Trumpů, ačkoli ti všichni sehráli svou roli, ale spíše konec samostatného a informovaného občana s přístupem ke spisům odborníků s hlubokou oddaností vědecké metodě a etickým zásadám.

The War on Freedom: How Tyranny Overran the United States vyšel 11.7.2021 na Global Research. Překlad v ceně 873 Kč Zvědavec.

Známka 1.3 (hodnotilo 111)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Seznamka Badoo - výběr pohlaví28.10.21 21:00 Neurčeno 1

Kalousek volá po povinném očkování28.10.21 18:40 Česká republika 2

Šílené, lidé to dál trpí? Známý právník udeřil na Vojtěcha.28.10.21 09:08 Česká republika 2

Štvrtá vlna fašizace je tady27.10.21 23:28 Česká republika 0

Britská vláda přiznává: dvě injekce a kus vaší přirozené imunity je pryč27.10.21 18:30 Británie 1

Počas Španielskej chrípky 92% ľudí umrelo na bakterialnu infekciu z nosenia rúšok27.10.21 18:13 Neurčeno 1

České banky začínají podléhat teroru Green Deal26.10.21 23:01 Česká republika 5

Pravda s očkovacím utrejchem leze na porvch - vláda podepsala likvidační smlouvu26.10.21 19:51 Česká republika 3

Očkovaní: Nula protilátek. Neočkovaní: Plno. Vynesla laborantka26.10.21 18:51 Česká republika 3

Už je to tady: Covid se stal epidemií neočkovaných, tvrdí vladní loutky26.10.21 11:07 Česká republika 8

Nakažení očkovaní jsou podle Tečky bezinfekční25.10.21 17:51 Česká republika 16

Nová nařízení vlády? Máme pro vás právní návody pro důstojný a svobodný život 25.10.21 17:13 Česká republika 2

Ameriku zaplavila vlna lítosti těch, co se nechali naočkovat24.10.21 17:07 USA 3

Měnit pohlaví dětí je zločin proti lidskosti24.10.21 09:58 Rusko 1

Hliník se odstěhoval do Humpolce......24.10.21 09:53 Evropská unie 0

Po celé Itálii vyrazili lidé i přes zákaz do ulic, podpořili je i Francouzi (VIDEA)24.10.21 09:44 Itálie 2

Zákon, který omezuje základní svobody 67 milionů Francouzů, schválilo 23 % poslanců!22.10.21 17:54 Francie 2

Policie pokračuje ve stíhání exposlanců Volného a Roznera, souhlas sněmovny už nepotřebuje 22.10.21 17:34 Česká republika 4

Soud zrušil další nezánonný paskvil - příjezdový formulář21.10.21 19:50 Česká republika 0

Nesvítí, nefouká... Data z Německa kříží plány EU21.10.21 17:38 Německo 5

Měnové kurzy

USD
22,03 Kč
Euro
25,74 Kč
Libra
30,41 Kč
Kanadský dolar
17,84 Kč
Australský dolar
16,63 Kč
Švýcarský frank
24,15 Kč
100 japonských jenů
19,43 Kč
Čínský juan
3,45 Kč
Polský zloty
5,57 Kč
100 maď. forintů
7,12 Kč
Ukrajinská hřivna
0,84 Kč
100 rublů
31,36 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 685,36 Kč
1 unce stříbra
530,73 Kč
Bitcoin
1 348 029,21 Kč

Poslední aktualizace: 28.10.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 6 467