"Jsme lidská morčata": Alarmující počet obětí mRNA vakcín si žádá naléhavá opatření

William Engdahl

8.7.2021 Komentáře Témata: Očkování, Covid teror 2000 slov

Vzhledem k tomu, že se v Evropě a USA objevují oficiální vládní údaje o alarmujícím počtu úmrtí a trvalých ochrnutí i dalších závažných vedlejších účincích experimentálních mRNA vakcín, začíná být jasné, že se po nás chce, abychom se stali pokusnými králíky v experimentu, který by mohl změnit strukturu lidských genů, a to v daleko horším případě. Zatímco mainstreamová média ignorují alarmující údaje včetně úmrtí bezpočtu zdravých mladých obětí, politiku koronové vakcíny prosazují Washington a Brusel spolu s WHO a vakcinovým kartelem se vší soucitností mafiánské "nabídky, která se neodmítá".

Znepokojivá zpráva EMA

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), která je agenturou Evropské unie (EU) odpovědnou za hodnocení a dohled nad léčivými přípravky, zveřejnila 8. května na základě databáze EudraVigilance, která shromažďuje hlášení o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků včetně vakcín, zprávu, která sotva zaslouží zmínku v hlavních médiích.

Do 8. května 2021 zaznamenali 10 570 úmrtí a 405 259 zranění po injekcích čtyř experimentálních injekcí COVID-19: COVID-19 mRNA VACCINE MODERNA (CX-024414); COVID-19 mRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH; COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19); a COVID-19 VACCINE společnosti Janssen Johnson & Johnson (AD26.COV2.S).

Podrobná analýza jednotlivých vakcín poskytuje následující informace:

Vakcína s genovou úpravou mRNA společnosti Pfizer-BioNTech měla za následek největší počet úmrtí - 5 368 úmrtí a 170 528 poškození, což je téměř 50 % z celkového počtu všech čtyř vakcín.

Na druhém místě se umístila vakcína Moderna mRNA s 2 865 úmrtími a 22 985 poškozeními. To znamená, že jediné dvě experimentální vakcíny s genovou manipulací mRNA, Pfizer-BioNTech a Moderna, měly na svědomí 8 233 úmrtí z celkového počtu 10 570 registrovaných úmrtí. To je 78 % všech úmrtí způsobených čtyřmi vakcínami, které se v současné době v EU používají.

A mezi závažnými nežádoucími účinky nebo poškozeními, které EMA zaznamenala u obou mRNA vakcín, na které se v tomto článku zaměřujeme, u "experimentální" vakcíny společnosti Pfizer, bylo nejvíce hlášených poškození včetně úmrtí, poruch krevního a lymfatického systému, srdečních poruch včetně úmrtí, poruch pohybového aparátu a pojivové tkáně, poruch dýchání, hrudníku a mediastina a cévních poruch.

V případě vakcíny Moderna mRNA patřily mezi nejzávažnější poškození nebo příčiny úmrtí poruchy krevního a lymfatického systému, srdeční poruchy, poruchy pohybového aparátu a pojivové tkáně a poruchy centrálního nervového systému.Všimněte si, že se jedná pouze o nejzávažnější poškození související s těmito dvěma geneticky manipulovanými vakcínami mRNA. EMA také uvádí, že se předpokládá, že z různých důvodů je hlášeno pouze malé procento skutečných úmrtí nebo závažných nežádoucích účinků vakcín, možná jen 1 % až 10 %. Oficiálně od ledna 2021 zemřelo v EU po podání vakcín proti koronavirům více než 10 000 osob. To je děsivý počet úmrtí souvisejících s očkováním, i když skutečná čísla jsou mnohem vyšší.

CDC také

Dokonce i americké Centrum pro kontrolu nemocí (CDC), notoricky známá politická a zkorumpovaná agentura se ziskovými vazbami na výrobce vakcín, ve svém oficiálním systému hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS) uvádí celkem 193 000 "nežádoucích účinků" včetně 4 057 úmrtí, 2 475 trvalých postižení, 25 603 návštěv pohotovosti a 11 572 hospitalizací po injekcích COVID-19 v období od 14. prosince 2020 do 14. května 2021. To zahrnovalo dvě mRNA vakcíny společností Pfizer a Moderna a mnohem méně rozšířenou vakcínu společnosti J&J Janssen. Z hlášených úmrtí se 38 % vyskytlo u osob, které onemocněly do 48 hodin po očkování. Oficiální počet úmrtí souvisejících s očkováním v USA je za pouhých 5 měsíců vyšší než počet všech úmrtí souvisejících s očkováním za posledních 20 let dohromady. Hlavní světová média a vláda USA však tato alarmující fakta prakticky zamlčují.

Přibližně 96 % smrtelných výsledků pocházelo z vakcín Pfizer a Moderna, dvou variant financovaných a propagovaných Gatesovou nadací a NIAID Tonyho Fauciho s experimentální genetickou technologií mRNA.

Kromě toho Dr. Tony Fauci, vakcinační car americké Bidenovy administrativy, a jeho Centrum pro výzkum vakcín NIAID spoluvytvořili mRNA vakcínu Moderna a dali společnostem Moderna a Pfizer po 6 miliardách dolarů na její výrobu. To je také zjevný střet zájmů, protože Fauci a jeho NIAID mohou podle kuriózního amerického zákona finančně těžit ze svých příjmů z patentů na vakcínu. NIAID vyvinul proteiny hrotu koronaviru pro vývoj mRNA vakcíny proti SARS-CoV-2 za peníze daňových poplatníků. Licenci na ně poskytla společnostem Moderna a Pfizer.

"V přírodě nikdy neviděno..."

Zkušenosti s reakcemi na dvě bezprecedentní experimentální vakcíny s mRNA, které byly od svého uvedení na trh zavedeny bezprecedentní rychlostí "warp speed", jak to nazvala vláda USA, se v tragickém smyslu začínají projevovat až nyní, při skutečných testech na lidských pokusných králících. Málokdo si uvědomuje, že obě mRNA vakcíny používají genetické manipulace, které nikdy předtím nebyly použity u lidí. A pod rouškou naléhavosti upustily zdravotní úřady USA a EU od běžných zkoušek na zvířatech a neschválily ani bezpečnost, ale vydaly "povolení k mimořádnému použití". Výrobci vakcín byli navíc stoprocentně osvobozeni od soudních sporů o náhradu škody.

Veřejnost byla ujištěna o bezpečnosti vakcín, když společnosti Pfizer a Moderna zveřejnily zprávy o 94% a 95% "účinnosti" těchto vakcín. Fauci z NIAID je v listopadu 2020 rychle označil za "mimořádné" a Warp Speed se rozjel stejně jako cena akcií společností Pfizer a Moderna.

Peter Doshi, zástupce šéfredaktora časopisu British Medical Journal, poukázal na obrovskou chybu ve více než 90 % zpráv o účinnosti vakcín Moderna a Pfizer. Upozornil, že procenta jsou relativní, ve vztahu k vybrané malé zdravé mladé testovací skupině, a nikoli absolutní jako v reálném životě. Ve skutečném životě chceme vědět, jak je vakcína účinná u velké obecné populace.

Doshi poukazuje na skutečnost, že společnost Pfizer vyloučila více než 3400 "podezřelých případů COVID-19", které nebyly zahrnuty do průběžné analýzy. Kromě toho byli jedinci "ve studiích společnosti Moderna i Pfizer považováni za SARS-CoV-1- (asijský virus SARS z roku 2003) pozitivní na počátku studie, přestože předchozí infekce byla důvodem k vyloučení," uvádí Doshi. Obě společnosti odmítly zveřejnit své nezpracované údaje.

Testy prováděli interní vědci společnosti Pfizer. Zkrátka 95 % je to, co tvrdí Pfizer nebo Moderna. Říkají nám: "Věřte nám." Realističtější odhad skutečné účinnosti obou vakcín pro širokou veřejnost na základě údajů poskytnutých výrobci vakcín FDA ukazuje, že vakcína Moderna v době průběžné analýzy vykazovala absolutní snížení rizika o 1,1 %, zatímco absolutní snížení rizika vakcíny Pfizer bylo 0,7 %. To je velmi slabé.

Peter Hotez, děkan Národní školy tropické medicíny na Baylor College of Medicine v Houstonu, říká: "V ideálním případě by antivirová vakcína měla splnit dvě věci... zaprvé snížit pravděpodobnost, že vážně onemocníte a půjdete do nemocnice, a zadruhé zabránit infekci, a tím přerušit přenos nemoci." Jak Doshi poznamenává, žádná ze studií "nebyla navržena tak, aby zjišťovala snížení závažných následků, jako jsou hospitalizace, využití intenzivní péče nebo úmrtí. Vakcíny nebyly zkoumány ani za účelem zjištění, zda mohou přerušit přenos viru". Hlavní lékař společnosti Moderna dokonce připustil, že "naše studie neprokáže prevenci přenosu".

Možné účinky mRNA vakcín

V nové rozsáhlé studii, která byla právě publikována v časopise International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research, Dr. Stephanie Seneffová, vedoucí vědecká pracovnice laboratoře počítačové vědy a umělé inteligence MIT, a Dr. Greg Nigh, odborník na onkologii, podrobně analyzují možné cesty, kterými by experimentální mRNA vakcíny společností Pfizer a Moderna mohly způsobovat takové nežádoucí účinky u očkovaných osob. Nejprve poukazují na to, že vakcíny společnosti Pfizer i Moderna s upravenými geny jsou vysoce nestabilní: "Obě vakcíny jsou podávány injekcí do svalu a obě vyžadují hluboké zmrazení, aby se RNA nerozpadla. Je to proto, že na rozdíl od dvouřetězcové DNA, která je velmi stabilní, jednořetězcové produkty RNA jsou při vysokých teplotách náchylné k poškození nebo ztrátě účinnosti a musí být uchovávány v extrémním chladu, aby si zachovaly svou potenciální účinnost." Společnost Pfizer doporučuje teplotu minus 70′ Celsia.

Autoři poukazují na to, že aby se mRNA nerozpadla dříve, než by mohla produkovat bílkoviny, oba výrobci vakcín ji nahrazují metyl-pseudouridinem, který stabilizuje RNA proti degradaci a umožňuje jí přežít dostatečně dlouho, aby mohla produkovat dostatečné množství bílkovinného antigenu. Problém, na který upozorňují, spočívá v tom, že "tato forma mRNA dodávaná ve vakcíně se v přírodě nikdy nevyskytuje, a proto má potenciál neznámých důsledků... manipulace s kódem života by mohla vést ke zcela neočekávaným negativním účinkům, potenciálně dlouhodobým nebo dokonce trvalým.".

Adjuvans PEG a anafylaktický šok

Z různých důvodů, aby se zabránilo použití hliníkových adjuvans ke zvýšení protilátkové odpovědi, používají obě mRNA vakcíny jako adjuvans polyetylenglykol neboli PEG. To má své důsledky. Autoři poukazují na to, že "...obě mRNA vakcíny, které jsou v současnosti nasazeny proti COVID-19, využívají jako nosiče nanočástice na bázi lipidů. Náklad mRNA je umístěn uvnitř obalu složeného ze syntetických lipidů a cholesterolu spolu s PEG, který stabilizuje molekulu mRNA proti degradaci."

Bylo prokázáno, že PEG může vyvolat anafylaktický šok nebo závažné alergické reakce. Ve studiích předchozích vakcín, které neobsahovaly RNK, se reakce anafylaktického šoku vyskytly ve 2 případech na milion očkování. U mRNA vakcín počáteční sledování ukázalo, že "anafylaxe se vyskytla v počtu 247 případů na milion očkování. To je více než 21krát více, než bylo původně hlášeno CDC. Druhá injekční expozice pravděpodobně způsobí ještě větší počet anafylaktických reakcí". Jedna studie poznamenala: "PEG je vysoce rizikový 'skrytý' alergen, který obvykle není tušený a může způsobit časté alergické reakce v důsledku neúmyslné opakované expozice." Mezi takové reakce patří i život ohrožující kardiovaskulární kolaps.

To zdaleka nejsou všechna nedeklarovaná rizika experimentálních mRNA vakcín proti koronavirům.

Zhoršení závislé na protilátkách

Zesílení závislé na protilátkách (Antibody-Dependent Enhancement, ADE) je imunologický jev. Seneff a Nigh uvádějí, že "ADE je zvláštním případem toho, co se může stát, když jsou v době infekce přítomny nízké, neutralizující hladiny... protilátek proti viru. Tyto protilátky mohou být přítomny v důsledku... předchozího očkování proti viru...". Autoři naznačují, že v případě obou mRNA vakcín Pfizer a Moderna "neutralizující protilátky vytvářejí imunitní komplexy s virovými antigeny, které vyvolávají nadměrnou sekreci prozánětlivých cytokinů a v extrémním případě cytokinovou bouři způsobující rozsáhlé lokální poškození tkání".

Aby bylo jasno, cytokiny jsou obvykle součástí imunitní odpovědi organismu na infekci. Jejich náhlé uvolnění ve velkém množství, tzv. cytokinová bouře, však může způsobit selhání mnoha orgánů a smrt. V našem vrozeném imunitním systému dochází k nekontrolovanému a nadměrnému uvolňování prozánětlivých signálních molekul zvaných cytokiny.

Autoři dodávají, že k závažnému poškození plic virem SARS-CoV u makaků přispívají již existující "protilátky vyvolané předchozí vakcinací...". Další citovaná studie ukazuje, že mnohem rozmanitější spektrum předchozích expozic koronavirům, jako je sezónní chřipka, které starší lidé zažili, je může předurčovat k ADE při expozici SARS-CoV-2." To je možné vysvětlení vysokého výskytu úmrtí po očkování proti MRNA u starších osob.

Výrobci vakcín chytře popírají toxicitu svých mRNA vakcín. Jak uvádějí Seneff a Nigh, "není možné odlišit projev onemocnění ADE od skutečné, ne-ADE virové infekce". Uvádějí však výmluvnou poznámku: "V tomto světle je důležité si uvědomit, že pokud dojde k onemocnění a úmrtí krátce po očkování mRNA vakcínou, nelze nikdy definitivně určit, a to ani při úplném vyšetřování, že reakce na vakcínu nebyla bezprostřední příčinou.

Autoři uvádějí řadu dalších alarmujících bodů, včetně vzniku autoimunitních onemocnění, jako je celiakie, onemocnění trávicího systému, které poškozuje tenké střevo a narušuje vstřebávání živin z potravy. Také Guillainův-Barrého syndrom (GBS), který způsobuje postupnou svalovou slabost a ochrnutí. Kromě toho může po očkování dojít k imunitní trombocytopenii (ITP), při níž má člověk neobvykle nízkou hladinu krevních destiček - buněk, které pomáhají srážlivosti krve - "migrací imunitních buněk nesoucích náklad nanočástic mRNA lymfatickým systémem do sleziny... ITP se zpočátku projevuje petechiemi nebo purpurou na kůži a/nebo krvácením ze slizničních povrchů. Má vysoké riziko úmrtí v důsledku krvácení a mozkové mrtvice."

Tyto příklady svědčí o tom, že prostřednictvím neověřených experimentálních vakcín s upravenou genovou mRNA doslova vystavujeme lidstvo nevyčíslitelnému nebezpečí, které nakonec může daleko přesáhnout potenciální riziko poškození něčím, co bylo nazváno SARS-Cov-2. Vakcíny Pfizer, Moderna a další možné mRNA vakcíny mají daleko k tolik vychvalované zázračné látce, kterou hlásají WHO, Gates, Fauci a další, a proto je zřejmé, že mohou mít potenciálně tragické a dokonce katastrofální nepředvídatelné důsledky. Není divu, že se někteří kritici domnívají, že jde o skrytý prostředek lidské eugeniky.

“We are Human Guinea Pigs”: Alarming Casualty Rates for mRNA Vaccines Warrant Urgent Action vyšel poprvé 27-5.2021 a opakovaně 29.6.2021 na Global Research. Překlad v ceně 855 Kč Zvědavec.

Známka 1.2 (hodnotilo 163)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Seznamka Badoo - výběr pohlaví28.10.21 21:00 Neurčeno 0

Kalousek volá po povinném očkování28.10.21 18:40 Česká republika 2

Šílené, lidé to dál trpí? Známý právník udeřil na Vojtěcha.28.10.21 09:08 Česká republika 2

Štvrtá vlna fašizace je tady27.10.21 23:28 Česká republika 0

Britská vláda přiznává: dvě injekce a kus vaší přirozené imunity je pryč27.10.21 18:30 Británie 1

Počas Španielskej chrípky 92% ľudí umrelo na bakterialnu infekciu z nosenia rúšok27.10.21 18:13 Neurčeno 1

České banky začínají podléhat teroru Green Deal26.10.21 23:01 Česká republika 5

Pravda s očkovacím utrejchem leze na porvch - vláda podepsala likvidační smlouvu26.10.21 19:51 Česká republika 3

Očkovaní: Nula protilátek. Neočkovaní: Plno. Vynesla laborantka26.10.21 18:51 Česká republika 3

Už je to tady: Covid se stal epidemií neočkovaných, tvrdí vladní loutky26.10.21 11:07 Česká republika 8

Nakažení očkovaní jsou podle Tečky bezinfekční25.10.21 17:51 Česká republika 16

Nová nařízení vlády? Máme pro vás právní návody pro důstojný a svobodný život 25.10.21 17:13 Česká republika 2

Ameriku zaplavila vlna lítosti těch, co se nechali naočkovat24.10.21 17:07 USA 3

Měnit pohlaví dětí je zločin proti lidskosti24.10.21 09:58 Rusko 1

Hliník se odstěhoval do Humpolce......24.10.21 09:53 Evropská unie 0

Po celé Itálii vyrazili lidé i přes zákaz do ulic, podpořili je i Francouzi (VIDEA)24.10.21 09:44 Itálie 2

Zákon, který omezuje základní svobody 67 milionů Francouzů, schválilo 23 % poslanců!22.10.21 17:54 Francie 2

Policie pokračuje ve stíhání exposlanců Volného a Roznera, souhlas sněmovny už nepotřebuje 22.10.21 17:34 Česká republika 4

Soud zrušil další nezánonný paskvil - příjezdový formulář21.10.21 19:50 Česká republika 0

Nesvítí, nefouká... Data z Německa kříží plány EU21.10.21 17:38 Německo 5

Měnové kurzy

USD
22,03 Kč
Euro
25,74 Kč
Libra
30,41 Kč
Kanadský dolar
17,84 Kč
Australský dolar
16,63 Kč
Švýcarský frank
24,15 Kč
100 japonských jenů
19,43 Kč
Čínský juan
3,45 Kč
Polský zloty
5,57 Kč
100 maď. forintů
7,12 Kč
Ukrajinská hřivna
0,84 Kč
100 rublů
31,36 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 685,36 Kč
1 unce stříbra
530,73 Kč
Bitcoin
1 348 029,21 Kč

Poslední aktualizace: 28.10.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 15 542