Malé zamyšlení se nad světovou populací

aneb Morrestovo okénko nevraživosti

Morrest

Varování, tento text je vhodný jen pro silné žaludky. Pokud máte problém s tlakem nebo potencí, zajděte si k lékaři, nemusíte číst každou kravinu.

Úvod

Co se má stát, stane se, a nikdo z nás s tím nic nenadělá, redukce populace je nezbytná, pokud by se lidstvo množilo dále stejným tempem, tak máme v půlce dalšího desetiletí 9 mld. obyvatel a v půlce tohoto století si koledujeme o miliardu desátou. Co to znamená z hlediska spotřeby zdrojů je snad jasné každému, kdo má alespoň trošku elementární snahy o vnímání reality.

To, co mohu ovlivnit svým chováním je osobní nebo rodinná šance na přežití.

K tomu, abych zvýšil šance svých genů zůstat ve hře zvané život, potřebujeme:

  1. trošku snahy (ta je jen na Vás)
  2. kvalifikovaný odhad budoucího vývoje (tady máte ten nejhorší)
  3. dobré místo pro přežití

Protože vím, že průměrný člověk dnes nestráví 20 stránkový rozbor situace, pokusím se to udělat hravou a krátkou formou na 3 pokračování po stravitelnějších kouscích.

[...]

Začátek konce

Takže milé děti planety Země, nacházíme se na plató vývoje civilizace, pokud máte ve svých životech prázdný pocit, že si jen tak vegetíte a nic se za vaší existence nestalo, je nejlepší čas si zapnout bezpečnostní pás.

Situace:

Není to nic moc, svět je na prahu nedostatku, čím více lidí se dělí o zdroje, tím rychleji zdroje docházejí. Dostupné zdroje jsou rozmístěny nerovnoměrně. Pro nastolení rovnováhy obnovitelných základních zdrojů bude nezbytné snížit populaci na udržitelnou úroveň. (Na hranici dlouhodobé udržitelnosti nepanuje vědecká shoda, viděl jsem čísla mezi 0,5Mld až po 8 mld. za předpokladu skoku ve vědě a v produkci potravin. Osobně zastávám názor na cílový stav lehce pod 1 mld. vyžírků.)

Možnosti

  1. úplně nejhorší varianta je nedělat nic, to by znamenalo, že konec je neodvratný, civilizace tak jak jí známe, se zvrhne do dominance zločinných gangů, velmi pravděpodobně se stane naše planeta z důvodů havárií neudržovaných zařízení neobyvatelnou po tisíce let (atomové elektrárny, biologický výzkum), velmi pravděpodobně by to byla jen delší cesta k bodu 5.
  2. Postupná redukce obyvatel (Čínský model jednoho dítěte až do doby, než nás bude pod cílový stav)
  3. Řízená redukce (produkce relativně neškodných nemocí, depopulační očkování, kontaminace potravin, genová manipulace, redukce lékařské péče)
  4. Řízená katastrofa (lokální války, lokální hladomory, pandemické infekce, biologické zbraně cílené na typ konkrétního genomu)
  5. Neřízená katastrofa (nukleární válka se všemi důsledky)

Zásadní otázkou tedy je, jakou cestou se vydáme?

Zavrhuji 1. a 5. bod. Ne že by z principu nebyly možné, ale byla by to cesta do pekel a pořád si říkám, že náš svět je nejlepší ze všech možných. (není to optimismus, jen víra v to, že hybatelé mají rozum)

2. bod se v Číně neosvědčil, je časově velmi náročný na realizaci, z dlouhodobého hlediska vede k situaci, že se nebude mít kdo postarat o staré a nemocné.

Zbývají tedy body 3 a 4. Osobně si myslím, že se půjde někde mezi. Jiná varianta bude použita v třetím světě, jiná u nás a v USA

Co tedy můžeme očekávat? (aneb jak bych to realizoval já jako despotický vládce bez špetky empatie)

Better safe than sorry

Splnil se mi sen, stal jsem se diktátorem světa, který potřebuje uvést planetu do rovnovážného stavu. Jupí, jde se na to a radost z toho mít nebudeme nikdo. Připravte si blicí pytlík, to že se mnou nesouhlasíte, ještě neznamená, že nemám pravdu.

Příprava (divide et impera):

Jako diktátor jsem se rozhodl ukrýt před lidskými zraky, své impérium (Zemi) spravuji prostřednictvím investičních fondů, bank, pojišťoven, zajišťoven a myšlenkových trustů, jejichž prostřednictvím kontroluji nadnárodní koncerny. Ty svou ekonomickou silou korumpují politický systém i chování vlád.

Není to málo?

Lidé mají rádi napětí, je potřeba podporovat 2 různé geopolitické toky. Říkejme jim třeba Imperialismus a Nacionalismus. Imperialismus budou podporovat státy lačnící po cizích zdrojích, nacionalismus zase vlády, které zdroje vlastní a nechtějí o ně přijít. Mezi těmito uskupeními panuje vzájemná nevraživost, která zaměstnává existencionální mysl populace. Nad celým tím hemžením je postaven finanční systém, který je založen na principu letadla.

Není to stále málo?

Víra lidi spojuje… Nic není dále od pravdy než tato myšlenka. Víra je nezbytná pro rozdělení společnosti. Aneb jak říká klasik, víra vznikla tak, že podvodník potkal hlupáka. Aneb jak řekl A. C. Clarke: Science is the only religion of mankind. A jak doplňuji svým postulátem: Děti jsou jen oběti kauzality, nemohou za to, že jejich rodiče jsou idioti.

Tak jak?

Svět byl v hrubých rysech nastaven, osoby nejsou důležité, svět je plný užitečných idiotů, jejichž rotaci se říká život. (newspeak pro mediální události)

Pokud Vám až doteď chyběla média, tak tady jsou, i nejčistší pravda se dá pošpinit, i ten nejlepší nápad strhat. Média chci ovládat a to všechna. Co neovládnu, to zakážu. Cenzura a finanční blokace udělají skvělou práci.

Jsem altruista, ale…

Princip fungování mého světa je založen na nenávisti. Nebudu se zdržovat drobnostmi a důvody nenávisti, není zde na to prostor, každý důvod je použitelný, jde jen o to, že čím více budu chtít převzít kontrolu nad světem, tím více musím eskalovat nenávist. Ideální nenávist je válka, ta garantuje nevraživost do maximálních výšin fanatismu. Vrcholem perverze je pak válka občanská, která na rozdíl od války mezi státy nedává prostor pro pasivní bojkotování událostí. Pokud se mi válka hodit nebude, použiju strach. Nejsilnější strach je strach existencionální.

Da locum melioribus

Časová konsekvence je z hlediska predikce nejsložitější. Jinými slovy, svět má na redukci počtu obyvatel jen omezené časové okno. Pokud ho překročíme, dostaneme se ke krajním možnostem vývoje a to bych nerad. Proto se musí pracovat s tím, co je po ruce, pokud něco chybí, je potřeba to rychle dodat.

Rozhodl jsem se pro bod 3 pro rozvinuté země, pro bod 4 u třetího světa

Virtuální pandemie

Pro zahájení virální pandemie je potřeba smrtící virus. Opravdu? Nejsem blázen, když potřebné udělá nocebo efekt, postačí nám i slabší kmen, co si vezme jen oslabené a přestárlé, potřebuji přece jen vyvolat zdání pandemie. Virů už je více než dost, více než nemoc samotná je potřeba kvalitativně vhodná metoda testování něčeho běžného. Medializace už vám ty hlavinky zamotá. PCR test je vhodný nástroj na detekci čehokoli, tak proč jej nevyužít.

Očkování jako prostředek evidence a selekce

Když se v rámci planety někdo chová jako dobytek, tak se s ním má jako s dobytkem i zacházet. Pokud si někdo z vás klade otázku, v jaké fázi očkovací strategie se bude startovat selekce, tak odpověď je jednoduchá. V každé. Je nelogické nevyužít jakoukoli příležitost, je před námi velký úkol, který může být přerušen v jakémkoli okamžiku. Je potřeba se postarat, aby žádná dávka nepřišla nazmar. Žádné placebo dávky se nekonají a konat nebudou.

Totalitní vláda

Její čas ještě přijde. Pro začátek musíme vystačit s tím, co máme na skladě. Jednotlivé geopolitické bloky mají již narýsováno vedení, je potřeba ho koncentrovat pod OSN, to je taková dobrá děvka pro všechny špinavé hry. Dá se dobře kontrolovat, je dostatečně zkorumpovaná a plná hlupáků. Super instituce pro výchozí stav vlády. Vláda protektorů se nominuje až po splnění mise.

Válka s pandemií

Evropa i USA mají radost, když se něco tragického děje mimo jejich území a to je celkem škoda. Je potřeba to změnit. Napojíme si to na současnost a dáme si předpověď. Až se na podzim pandemie zlomí do další fáze, bude třeba eskalovat napětí směrem dovnitř. Kdo za to může? To bude základní otázka. Neočkovaní, to je ten problém. Naštěstí máme dostatečně silný aparát na vynucení povinného očkování. Boj se povede v našich městech. Nemáš očkování, nesmíš do práce, nesmíš do školy, do obchodu, nikam. Nezaměstnanost vyskočí na 40%, začne se hýbat s úrokovou mírou, lidé se zbaví majetků, které již nemohou splácet. Bude docházet ke kolapsům bank a ekonomik. Letadlo finančního systému se rozpadne.

Kdo přežije, není Čech

Ne opravdu si nebudu brát servítky, nechci, aby přežil jediný odbojný národ, pro přežití lidstva to není podstatné. Raději si k obrazu svému vypiplám někoho hloupého z Afriky, než se hádat s někým, kdo si nevidí ani na špičku nosu a nebude si vážit nové příležitosti. Takže Evropu, Ameriku, Asii a Austrálii si škrtáme, Afrika má ta správná měřítka pro přežití. Stačí jen vyvolat pár drobných neškodných válek, hladomor pro městské oblasti a máme ideální lidský zdroj pro kontrolované znovuosídlení planety. To, že nedopustím znovunastartování přelidnění je jasné. Za vděk těch lidí, kterým nakonec přenechám vaše města k užívání, budu chtít i svou daň ve formě kontroly společnosti.

Vize

To je nejdůležitější, má-li se celá akce povést, je potřeba neztratit důvěru lidí, musí do poslední chvíle doufat, že situaci zvládnou. Není prostor pro připuštění pravdy do médií, pravdu je třeba vykořenit, překrýt možnými hrozbami, vyvolat v populaci davovou hysterii, která jde správným směrem. Dav se musí řídit, musím nastavit milníky a kvalitativní hodnocení směru. Je to složitá procedura vedoucí k rozsáhlým celospolečenským změnám. Kdo se postaví proti proudu, bude smeten.

Technologie

Je potřeba zachovat technologickou vyspělost, v rámci jednotlivých zemí budou pod přímou kontrolu OSN převzaty technologické a energetické celky. Dojde k jejich konzervaci a kontrolovanému odstavení. Na území svrchovaných států dojde k obsazení významných celků vojsky NATO a OSN.

Per ardua ad Astra

Na konci celé transformace se lidem poděkuje za spolupráci, je to nejen cynické, ale i slušné. Musíme letět ke hvězdám, s koulí skoro 8 mld. lidí u nohy to není možné.

Dá se to přežít?

Určitě dá, ale nikoli jako celek, který znáte pod pojmem národ nebo stát. Několik procent lidí má své místo již připravené, pokud jste pozorně dočetli odstavec „Válka s pandemií“, máte jasno, co budete dělat. Nic netrvá věčně, lesy jsou plné zvěře, dá se to přežít mimo civilizaci. Je potřeba se vyhnout selekci a vytrvat.

Dá se to ještě úplně zastavit?

Dá, ale návod by byl v současné době trestný. Lidé by se museli semknout a odpálit ekonomiku dříve, než se řízeně sesype. Navíc by to od určitého okamžiku již nemělo protisměrný efekt, muselo by to být ve velmi krátkém časovém rámci po celém světě. To se nám nikdy nepodaří.

PS.

Jestli jsem někomu způsobil deprese, tak se omlouvám. Za 5 let tu bude úplně jiný svět, transformace se dokončí někdy po 2030, takový je můj odhad, ale jak jsem psal na začátku této části, časová osa je vždy nejistá.

Nikdo na světě by nebyl šťastnější než já, kdybych se mýlil. To, že si umím představit, kam náš svět směřuje, ještě neznamená, že proti tomuto směřování nebudu bojovat do roztrhání svého nicotného těla.

Pax vobis

Morrest (18.6.-21.6.2021)

Přivítám Vaše nápady, nadávky si nechte pro sebe. Pamatujte na tu nejdůležitější věc ve vesmíru: Don’t panic!

Známka 1.6 (hodnotilo 246)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Seznamka Badoo - výběr pohlaví28.10.21 21:00 Neurčeno 1

Kalousek volá po povinném očkování28.10.21 18:40 Česká republika 2

Šílené, lidé to dál trpí? Známý právník udeřil na Vojtěcha.28.10.21 09:08 Česká republika 2

Štvrtá vlna fašizace je tady27.10.21 23:28 Česká republika 0

Britská vláda přiznává: dvě injekce a kus vaší přirozené imunity je pryč27.10.21 18:30 Británie 1

Počas Španielskej chrípky 92% ľudí umrelo na bakterialnu infekciu z nosenia rúšok27.10.21 18:13 Neurčeno 1

České banky začínají podléhat teroru Green Deal26.10.21 23:01 Česká republika 5

Pravda s očkovacím utrejchem leze na porvch - vláda podepsala likvidační smlouvu26.10.21 19:51 Česká republika 3

Očkovaní: Nula protilátek. Neočkovaní: Plno. Vynesla laborantka26.10.21 18:51 Česká republika 3

Už je to tady: Covid se stal epidemií neočkovaných, tvrdí vladní loutky26.10.21 11:07 Česká republika 8

Nakažení očkovaní jsou podle Tečky bezinfekční25.10.21 17:51 Česká republika 16

Nová nařízení vlády? Máme pro vás právní návody pro důstojný a svobodný život 25.10.21 17:13 Česká republika 2

Ameriku zaplavila vlna lítosti těch, co se nechali naočkovat24.10.21 17:07 USA 3

Měnit pohlaví dětí je zločin proti lidskosti24.10.21 09:58 Rusko 1

Hliník se odstěhoval do Humpolce......24.10.21 09:53 Evropská unie 0

Po celé Itálii vyrazili lidé i přes zákaz do ulic, podpořili je i Francouzi (VIDEA)24.10.21 09:44 Itálie 2

Zákon, který omezuje základní svobody 67 milionů Francouzů, schválilo 23 % poslanců!22.10.21 17:54 Francie 2

Policie pokračuje ve stíhání exposlanců Volného a Roznera, souhlas sněmovny už nepotřebuje 22.10.21 17:34 Česká republika 4

Soud zrušil další nezánonný paskvil - příjezdový formulář21.10.21 19:50 Česká republika 0

Nesvítí, nefouká... Data z Německa kříží plány EU21.10.21 17:38 Německo 5

Měnové kurzy

USD
22,03 Kč
Euro
25,74 Kč
Libra
30,41 Kč
Kanadský dolar
17,84 Kč
Australský dolar
16,63 Kč
Švýcarský frank
24,15 Kč
100 japonských jenů
19,43 Kč
Čínský juan
3,45 Kč
Polský zloty
5,57 Kč
100 maď. forintů
7,12 Kč
Ukrajinská hřivna
0,84 Kč
100 rublů
31,36 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 685,36 Kč
1 unce stříbra
530,73 Kč
Bitcoin
1 348 029,21 Kč

Poslední aktualizace: 28.10.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 13 672