Chcete, aby skončil Lockdown? Dnes je den akce

Jan Mrcasik

26.1.2021 Komentáře Témata: Covid teror 2371 slov

Každý, kdo odmítl propadnout hysterii a schvalovat brutální represi kvůli nemoci, která se ukázala být reálně nebezpečnou pouze pro určitou malou část populace, zatímco více než 80% většina by mohla žít bezpečně bez jakýchkoli represí, omezení i strachu, zažívá od jara ohromnou nesvobodu a bezmoc.

Bezmoc z toho, že opět rozhodují „o nás bez nás“. Ničí naše životy, vězní nás bez soudu, pošlapávají naše lidská i ústavní práva, programově likvidují naše obchůdky, živnosti i nejlepší léta života.

Popravují vzdělání, perspektivu i prožitky našich dětí. Bezmoc z toho, že v rozporu s veškerým právem se vláda výslovně odmítla zabývat principem proporcionality (povinností zkoumat, zda neexistuje lepší řešení a zda léčba není horší nežli nemoc) a namísto toho bez diskuse nebo demokracie prohlásila za „jediné povolené řešení“ vydírání nekonečnými Lockdowny a (dobrovolně-)povinnou vakcinací.

Petice byly paralyzovány Lockdownem. Demonstrace nefungují protože jsou příliš malé a média je shodí. Opozice zcela rezignovala na roli opozice a stala se Obrozenou Národní frontou v2.0. Jakýkoli veřejný nesouhlas je ostrakizován jako hereze „proti vědeckému konsensu“ a cenzurován. Jakákoli konfrontace autorů nesvobody z řad „odborníků bez zodpovědnosti“ by byla škodlivá a kontraproduktivní. Tak co s tím?

Řešení existuje a je dokonce velmi snadné a levné. Stojí jen 19 Kč, jednu cestu na poštu a pohlídání si data v kalendáři – a je postavené na empiricky ověřené, v parlamentu efektivní metodě.

Internetové petice, příspěvky a maily jsou bezcenné. Ale stohy papírů na politiky působí.

Žijeme ve strašlivě líné době – „digitalizovaní lidé“ trpí pocitem, že mohou změnit svět nebo politiku z pohodlí své pohovky nějakým e-mailem, příspěvkem na Twitter nebo Facebook nebo přinejlepším vyplněním formuláře na internetové petici. Jenže všechny tyto „digitální výkřiky“ jsou bezcenné. Nejen proto, že je kdokoli může zfalšovat z tisícovek falešných účtů a adres a proto jim nikdo soudný nevěří. Ale také proto, že přesně stejně bez námahy, jako jste je odeslali, je příjemce odignoruje – třeba i automatickým spamovým filtrem.

Loňská historie nás ale učí, že když EU chtěla střelcům zakázat zbraně a plk. Černý se neomezil na internetové výkřiky, nýbrž sebral tisíce podpisů a předvedl je poslancům ve 100 kg balíku podpisových archů, poslanci to vzali vážně a opravdu se zalekli, že jim reálně hrozí ztráta 110,000 signatářů a kdoví kolika jejich příbuzných a přátel. Je to prostá lidská psychika, záležitost materialismu: to co vidíme a na co si můžeme sáhnout nás ovlivní více, než něco nehmatatelného. A tak poslanci tváří tvář stohům podpisových archů začali jednat.

Nehmatatelné digitální nefunguje, hmatatelné fyzické funguje. Takže co z toho plyne?

Představte si, že by každá z parlamentních politických stran, bez ohledu na to, zda jsou pro vás jinak volitelné nebo nikoli, dostala identický dopis. Ten dopis by sekretariát nebo předsedu strany informoval, že pokud nepřestane s Lockdowny, potlačováním lidských a ekonomických práv a svobod a s vydíráním, zavazujete se jí nedat svůj hlas – a naopak svůj hlas slibujete dát takové straně, která se proti Lockdownům, potlačování práv a vydírání (s vakcínou i čímkoli jiným) veřejně postaví a prokáže to nejen slovy, ale i hlasováním a pozměňovacími návrhy zákonů. Žádné přemlouvání, žádné žadonění, prostě průzračně čistá demokracie: pokud mne vy slibujete věznit a šikanovat, já dám svůj hlas komukoli kdo mne osvobodí.

Samozřejmě že prvních pár dopisů strany odignorují. Ale teď si představte, že takových dopisů každá strana dostane sto tisíc. Nebo milion. Nebo dva miliony. Oproti petici to má tu výhodu, že co jeden člověk, to jeden list papíru.

Jedna stránka papíru A4 váží asi 4,7 gramu. Sto tisíc dopisů váží 470 kg a znamená na stranickém sekretariátu několik popelnic viditelně přetékajících fyzickým slibem, že přijdou o váš hlas… Nebo jej naopak dostanou, pokud odmítnou Lockdown, pošlapávání svobod a vydírání „jediným (povoleným) řešením nebo ztrátou práv“.

Dva miliony takových dopisů, to už je deset tun papíru (plus obálky). Na to by už stranickým sekretariátům nestačil ani kontejner. To už se nedá ignorovat ani kdyby to automaticky vyhazovali. Vzhledem k tomu, že v ČR podle průzkumů desetitisíce živnostníků deklarují Chcípl PES!, další se snaží skrze soudní žaloby dosáhnout „stavu bez nouze“ a miliony lidí, které podle průzkumů odmítají očkování anti-COVID určitě nechtějí ani to, aby je vláda za jejich volbu „pozitivně motivovala“ odebráním lidských a ekonomických práv, tu existuje dost velký zásobník potenciálních pisatelů dopisů…

Pokud ovšem překonají svou lenost a svou rezignaci.

Jestliže parlamentním stranám doručí téměř naráz alespoň 100,000 dopisů s podpisy a odmítnutím Lockdownově-vydírací politiky, byl by to jasný budíček, že pokud budou politici nadále vnucovat linii Lockdown-represe-povinná vakcinace nerizikových skupin, může to pro ně znamenat politickou sebevraždu a prohru či minimálně propad ve volbách. Že na podzim 2021 mohou nakonec vládu sestavovat doposud okrajové strany, které ale jako jediné odmítly sociální inženýrství „chránit lidi proti jejich vůli jakýmikoli prostředky a za jakoukoli cenu“. A že to nezmění žádné množství cenzury internetu ani dehonestační mediální masáže.

Standardizovaný Vzorový dopis

Vzor dopisu, psaný s ohledem na taktizování (viz dále), vypadá například takto.

Vážená strano XYZ, vážený pane předsedo Tomáši Vedoucí,

v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny ČR v roce 2021 se zavazuji zvolit výhradně takovou politickou stranu, která splní následující podmínky:

 1. budou dodržovat ústavní princip proporcionality, tzn. poměřovat nejen přínosy, ale i zápory a náklady přijímaných opatření proti COVID a hledat alternativy. Nebudou se snažit fanaticky dosáhnout nějakých cílových COVID-statistik „za každou cenu“ ani „bez ohledu na negativní dopady“.
 2. Bezpodmínečně a okamžitě zruší všechny plošné zákazy a omezení (Lockdown), která lidem zakazují aby si sami dobrovolně vybrali takový poměr svoboda:riziko, jaký jsou ochotni podstoupit. Chráněni skrze omezení svobod smí být pouze cíleně a individuálně ti, kteří o ochranu za takovou cenu sami stojí. (Poskytování a doporučování osobních ochranných prostředků jako respirátorů a dezinfekce se meze nekladou).
 3. Povolí otevřít veškeré maloobchodní provozovny, živnosti i služby a již je pod žádnou záminkou nezavřou bez ohledu na jakékoli statistiky. Lidé i podnikatelé si sami umí individuálně vybrat, zda jim riziko návštěvy v dané epidemiologické situaci stojí za naplnění jejich potřeb či nikoli.
 4. Žádné občany nebudou vydírat tím, že pokud nesplní požadavky vlády či expertů vydávané za „jediné řešení“ (např. vakcinace proti COVID, sledovací aplikace v telefonu, plošné testování apod.), budou jim odebrána, resp. nebudou jim navrácena lidská, občanská či ekonomická práva (zejména svoboda pohybu, svoboda nakupovat, vstupovat do provozem či používat služby).

Tyto podmínky jsou nyní prvořadé, důležitější než jakékoli jiné politické téma nebo sliby. Podle svých ostatních politických preferencí si vyberu výhradně až z těch politických stran, které splní všechny tyto podmínky – nejen mediálními výstupy, ale i hlasováním a pozměňovacími návrhy ve Sněmovně. A nebudu brát ohled ani na mou dosavadní voličskou historii ohledně vaší strany.

Naopak vám výslovně garantuji, že ve sněmovních volbách 2021 v žádném případě nebudu volit žádnou politickou stranu nebo politika, kteří budou provádět či podporovat opak těchto podmínek.

Žádám vás, abyste mě nenutili vhodit můj hlas okrajové či populistické straně. Pokud mi však nenabídnete lepší alternativu, s klidným svědomím budu muset hlasovat pro některou z nich – protože ve srovnání s Lockdowny a pošlapáváním ústavních, lidských a ekonomických práv a svobod představují paradoxně menší extrém a menší zlo.

S přátelským pozdravem,

     Jan Mrcasík

podepsán v.r. _____________________

V Kyselé pod Kloboukem dne 20. 1. 2021

Takový dopis obsahuje vše co má a naopak neobsahuje nic co nemá:

 • jasné, ale výhradně negativně vymezené požadavky – nikoli co by měli dělat, nýbrž s čím musí politici skoncovat a jak nesmí ani šikanovat, ani vydírat
 • že se žádná strana nemůže chlácholit myšlenkou, že pokud jste ji volili doteď, zatnete zubu a zvolíte ji znova – protože už nezvolíte
 • že se žádná strana nemůže chlácholit myšlenkou, že pokud bude jedinou alternativou Trikolora nebo SPD, stejně na to nebudete mít žaludek – protože než nekonečné Lockdowny, vakcíny a „občané druhé kategorie“, zatnete zuby a klidně jim to hodíte
 • připomínku, že straně nestačí jen levné řečičky, nýbrž v souladu s nimi musí i hlasovat ohledně vládních návrhů, represí a zákonů
 • žádné konspirace, kontroverzní odkazy, teorie, návrhy řešení ani interpretace studií
 • žádné výhrůžky, osočení ani vulgarity
 • běžné náležitosti slušného formálního dopisu

Můžete si jej stáhnout jako šablonu, vyplnit své jméno, příjmení a obec. Oproti petici je zde výhoda, že nemusíte uvádět svou přesnou adresu – jen obec, ve které dopis hodíte do schránky nebo na poštu a ona dá na obálku své razítko.

Pokud s dílčím bodem nesouhlasíte (např. jste pro otevření maloobchodu ale proti zrušení plošných omezení jako počtu zákazníků na m2 plochy), můžete vymazat konkrétně bod se kterým nesouhlasíte a poslat zbytek dopisu a ostatních bodů – i to má svou cenu.

Nebo můžete napsat dopis vlastní – ale v tom případě velký pozor, aby jej nikdo nemohl překroutit a použít ke shození celé dopisové kampaně. Hlavně žádné zmínky o konspiračních teoriích nebo zlovolných osobnostech v pozadí, žádné zpochybňování existence či závažnosti COVID a žádné návrhy co by vláda měla dělat. Nejde o to, čemu věříte nebo co považujete za pravdu vy, jde o taktickou záležitost aby nikdo nemohl do televize přečíst jeden dopis a zdiskreditovat jím všechny ostatní. Držte se výhradně několika negativních bodů – jenom s čím má vláda přestat, nikoli co by měla dělat.

A pak už zbývá jen doplnit název strany a předsedy (či odštěpených poslanců) některých z našich současných 13 parlamentních stran, hnutí a nestraníků – a v ten pravý, koordinovaný termín jim dopis poslat. (Adresy stran a hnutí jsou přiloženy ke vzoru dopisu viz dále).

Chápu že je drahé poslat dopis každé ze 13 stran a hnutí. Proto je tu jiná možnost. Pokud jste měli oblíbenou politickou stranu, která vás až v roce 2019 zradila a začala proti vám prosazovat Lockdown a pošlapávání vašich práv a svobod, pošlete dopis jí. Pokud se polepší, výborně, můžete ji volit znova. A pokud se dotyčná strana nepolepší… Je nutné splnit obsah dopisu, stisknout zuby a opravdu hlasovat pro kteroukoli ze stran, které půjdou proti Lockdownům a omezování našich práv a svobod.

V tuto chvíli jsou aspoň trochu slyšet hlasy Trikolory (heslo „obrana normálního světa“) a SPD (heslo „přímá demokracie“), které jdou proti Lockdownu z přesvědčení. Můžete ovšem poslat dopis i jim, abyste je v jejich snaze povzbudili a dali jim odvahu mluvit hlasitěji.

Dopisy odesíláme 26. ledna

Staří bolševičtí revolucionáři tvrdili, že „deset organizovaných mužů má větší sílu, než tisíc neorganizovaných.“ Bohužel měli pravdu – a většina odporu proti Lockdownům a represi shoří právě na tom, že kde kdo by se sice pasivně zapojil, ale nikdo nechce ani organizovat, natož stát v čele jakési iniciativy. V tom má dopisová kampaň obrovský benefit – je naprosto decentralizovaná a jediná organizační otázka zní: „KDY“. Tedy datum, kdy začnou účastníci samostatně ale koordinovaně pošlou své dopisy politickým stranám.

Dopisy totiž musí přijít ideálně téměř najednou – kdyby proudily postupně tempem pár dopisů za den, byly by prostě bez povšimnutí vyhozeny a nemělo by to potřebný efekt „viditelných hromad papíru“.

Musí jich dorazit hodně, aby byly fyzicky vidět jako hory papíru – ideál je 100 000 dopisů. To nemůže pokrýt žádný jeden server, je nutné rozšířit informaci o dopisové kampani ke všem, kterým vadí Lockdowny, státní šikana a diskriminace nebo pošlapávání ústavních a lidských práv pod záminkou „boje proti COVID“. A to potřebuje čas.

Navíc je taktické, aby dopisy nedorazily ani v pondělí, kdy jsou všichni otrávení, ani v pátek kdy zaměstnanci předčasně odchází na víkend a nastupují uklizečky na velké víkendové vyhazování.

Jako ideální kompromis, aby se stihla rozšířit informace o akci a zároveň se na ni nezapomnělo, se jeví být konec ledna. Navíc je čtvrtek 28. ledna podle kalendáře „Mezinárodní den ochrany soukromí„, což zahrnuje i tzv. Lidské právo na soukromý život. A Lidské právo na soukromý život znamená mj. možnost svobodně se pohybovat, navštěvovat svou rodinu a svobodně vykonávat profesní činnost – prostě všechno, co Lockdowny programově znemožňují a odepírají.

Nechť se tedy tato iniciativa „zezdola“ šíří internetem a hlavně přímo mezi lidmi:

Od 26. ledna budeme posílat politickým stranám tolik dopisů, ať skončí s Lockdownem a omezováním našich práv a svobod nebo je nezvolíme, aby jim 28. ledna hory pošty zahltily sekretariáty i popelnice. To nebude možné ignorovat.

Znáte živnostníka nebo firmu, které Lockdown zničil; lidi, které hněvá naprosto antidemokratická „diktatura konsensu“; děti či studenty, jimž Lockdown znehodnotil maturitu, vzdělání nebo sport; seniory, které Lockdown okradl o podzim života? Upozorněte je na dopisovou kampaň, její smysl, datum odeslání 26.1. – a dejte jim vzor dopisu.

Vzorový dopis k úpravě ve formátech .TXT / .DOC / .RTF, a vzorový dopis s prázdnými poli pro vyplnění propiskou bez úprav v počítači, naleznete na adrese https://uloz.to/file/Hjp092SS9orA/dopisy-proti-lockdownum-zip nebo si jej můžete zkopírovat přímo z této stránky.

Překonejte svou lenost a dojděte na poštu – je to naše superzbraň. Teoretici, akademici a revolucionáři, kteří chtějí zneužít COVID-krizi k vytouženému zboření starého světa a „resetu“ k nějakým utopickým vizím, jsou totiž zároveň z většiny digitální a pokrokoví. Tak digitální, že je nepředstavitelně obtěžuje cokoli, co není možné vyřešit přes internet.

Pokrokoví digitální revolucionáři žádný papírový dopis tisknout, natož ručně psát, nebudou a na poštu nedojdou. Dojdete tam vy? Stojí vám svoboda a návrat normálního světa za 19 Kč za známku, jeden list papíru a cestu na poštu nebo ke schránce?

Adresy:

Adresy a předsedové politických stran (SLK a JAP nejsou 100% jisté ale pouze „best effort“ je dohledat):

Hnutí ANO

ANO 2011, Babická 2329/2, 149 00 Praha 4

Předseda: Andrej babiš

ODS

Občanská Demokratická Strana, Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1

Předseda strany: Petr Fiala

STAN

Starostové a nezávislí, Malostranské náměstí 266/5, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

Předseda strany: Vít Rakušan

TOP09

Strana TOP 09, Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1

Předsedkyně strany: Markéta Pekarová Adamová

KSČM

ÚV KSČM, Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1

Předseda: Vojtěch Filip

SPD

Svoboda a přímá demokracie, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 – Malá Strana

Předseda: Tomio Okamura

ČSSD

Česká strana sociálně demokratická, Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1

Předseda: Jan Hamáček

Piráti

Česká pirátská strana, Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2

Předseda: Ivan Bartoš

KDU-ČSL

KDU-ČSL, Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, 128 00 Praha 2

Trikolóra

Trikolóra – hnutí občanů, Malostranské náměstí 5/28, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

Předseda: Václav Klaus

JAP

Jednotní – alternativa pro patrioty, Kosmonautů 485/8, 734 01 Karviná

Předseda: Lubomír Volný

SLK

Starostové pro Liberecký kraj, Turistická 197, 463 34 Hrádek nad Nisou – Donín

Článek vyšel 7.1.2021 na D-Fens. Zvědavec se připojuje plně k této aktivitě.

Známka 1.7 (hodnotilo 64)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Seznamka Badoo - výběr pohlaví28.10.21 21:00 Neurčeno 1

Kalousek volá po povinném očkování28.10.21 18:40 Česká republika 2

Šílené, lidé to dál trpí? Známý právník udeřil na Vojtěcha.28.10.21 09:08 Česká republika 2

Štvrtá vlna fašizace je tady27.10.21 23:28 Česká republika 0

Britská vláda přiznává: dvě injekce a kus vaší přirozené imunity je pryč27.10.21 18:30 Británie 1

Počas Španielskej chrípky 92% ľudí umrelo na bakterialnu infekciu z nosenia rúšok27.10.21 18:13 Neurčeno 1

České banky začínají podléhat teroru Green Deal26.10.21 23:01 Česká republika 5

Pravda s očkovacím utrejchem leze na porvch - vláda podepsala likvidační smlouvu26.10.21 19:51 Česká republika 3

Očkovaní: Nula protilátek. Neočkovaní: Plno. Vynesla laborantka26.10.21 18:51 Česká republika 3

Už je to tady: Covid se stal epidemií neočkovaných, tvrdí vladní loutky26.10.21 11:07 Česká republika 8

Nakažení očkovaní jsou podle Tečky bezinfekční25.10.21 17:51 Česká republika 16

Nová nařízení vlády? Máme pro vás právní návody pro důstojný a svobodný život 25.10.21 17:13 Česká republika 2

Ameriku zaplavila vlna lítosti těch, co se nechali naočkovat24.10.21 17:07 USA 3

Měnit pohlaví dětí je zločin proti lidskosti24.10.21 09:58 Rusko 1

Hliník se odstěhoval do Humpolce......24.10.21 09:53 Evropská unie 0

Po celé Itálii vyrazili lidé i přes zákaz do ulic, podpořili je i Francouzi (VIDEA)24.10.21 09:44 Itálie 2

Zákon, který omezuje základní svobody 67 milionů Francouzů, schválilo 23 % poslanců!22.10.21 17:54 Francie 2

Policie pokračuje ve stíhání exposlanců Volného a Roznera, souhlas sněmovny už nepotřebuje 22.10.21 17:34 Česká republika 4

Soud zrušil další nezánonný paskvil - příjezdový formulář21.10.21 19:50 Česká republika 0

Nesvítí, nefouká... Data z Německa kříží plány EU21.10.21 17:38 Německo 5

Měnové kurzy

USD
22,03 Kč
Euro
25,74 Kč
Libra
30,41 Kč
Kanadský dolar
17,84 Kč
Australský dolar
16,63 Kč
Švýcarský frank
24,15 Kč
100 japonských jenů
19,43 Kč
Čínský juan
3,45 Kč
Polský zloty
5,57 Kč
100 maď. forintů
7,12 Kč
Ukrajinská hřivna
0,84 Kč
100 rublů
31,36 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 685,36 Kč
1 unce stříbra
530,73 Kč
Bitcoin
1 348 029,21 Kč

Poslední aktualizace: 28.10.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 6 264