Experimenty na ľuďoch dnes a Norimberský kódex

Jozef Potúček

13.1.2021 Komentáře Témata: Koronavirus 1251 slov

1/ Testovanie versus očkovanie - zase dvojitý meter vo vyhodnocovaní!

(zrelé na Norimberský tribunál č.2)

Ako sa dá zneužiť nechutným spôsobom dvojitý meter pri testovaní, resp. očkovaní?

Keď sa to týka testovania s pozitívnym výsledkom, mŕtvi zomreli na covid-19. Keď sa to týka vakcinácie, príčiny úmrtia sa odrazu hľadajú v chorobách, na ktoré obeť predtým trpela.

Takže v mainstreame nás tzv. „odborníci“ neustále presviedčajú o tomto:

A1/ Ak zomrel človek, chorý na rôzne choroby, a mal zároveň aj pozitívny test na Covid-19, je automaticky zaradený do počtu obetí na Covid-19, nie s Covidom-19.

A2/ Ak ťažko ochorel alebo zomrel človek tesne po očkovaní proti Covid-19, chorý na rôzne iné choroby, je veľmi pravdepodobné, že za príčinu jeho ťažkého zdravotného postihnutia alebo predčasnej smrti budú označené jeho predchádzajúce ochorenia.

A3/ Ak ťažko ochorel alebo zomrel človek po očkovaní, ktorý predtým nemal žiadne zdravotné potiaže, začne propaganda chrliť protiargumenty v štýle: "Neexistujú presvedčivé dôkazy o súvislosti s očkovaním..." Na nič iné sa totiž nezmôžu.

ONI, ktorí tieto klamstvá rozširujú, resp. všetko toto zapríčinili, poukazujú paradoxne na nedostatok dôkazov o účinkoch farma-produktu, hoci veľmi dobre vedia, že výskum novej vakcíny proti Covid-19 trval necelý rok, a teda očkovaný má iba predpokladaný prospech!

Vážení! A čo keď je to celé presne naopak?

Keď sa povie "A", treba povedať aj "B".

Takže tu máme nevyvrátiteľnú, a dokonca veľmi pravdepodobnú realitu toho, čo sa naozaj dnes deje v súvislostiach s tzv. pandémiou Covid-19:

B1/ Ak zomrel človek, chorý na rôzne choroby, a mal zároveň aj pozitívny test na Covid-19, je veľmi pravdepodobné, že zomrel s Covidom-19 v dôsledku zníženej imunity na tú chorobu, na ktorú by zomrel aj bez Covidu-19. Možno o niečo neskôr. Základnou príčinou jeho smrti v drvivej väčšine prípadov nie je ale samotný vírus Covid-19.

B2/ Ak človek ťažko ochorel alebo zomrel tesne po očkovaní proti Covid-19, chorý na rôzne iné choroby, je veľmi pravdepodobné, že príčinou jeho ťažkého zdravotného postihnutia alebo predčasnej smrti bola práve vakcína proti Covid-19.

B3/ Ak ťažko ochorel alebo zomrel človek po očkovaní, hoci predtým nemal žiadne zdravotné potiaže, je skoro naprosto isté, že príčinou tejto zbytočnej tragédie bola samotná vakcína.

ONI veľmi dobre vedia, že široká verejnosť je práve tou laboratórnou pokusnou zverou v tomto ich covid-projekte. preto tá nacistická propaganda…

Toto všetko je zrelé na Norimberský tribunál č.2 – o zákaze lekárskych („Mengeleovských“) pokusov na ľuďoch, ktorí s tým nesúhlasia!

2/ Ako je to s tým podmienečným povolením EK na uvedenie úplne novej vakcíny na trh?

Citujem z doleuvedeného webu:

„Počas núdzovej situácie v oblasti verejného zdravia sa môže lieku alebo vakcíne udeliť Podmienečné povolenie na uvedenie na trh.

Stáva sa to vtedy, keď prínos ich okamžitého poskytnutia prevažuje nad rizikom, že budú k dispozícii menej komplexné údaje, než sa požadujú za normálnych okolností. V týchto prípadoch sa výrobca zaviaže, že poskytne dodatočné údaje v súlade so stanoveným harmonogramom.“

Inými slovami:

Výrobca novej vakcíny má zo strany európskej komisie povolenie poskytnúť dodatočné údaje aj na základe experimentálneho výskumu, ktorý bude prevádzať on-line na obyvateľstve v celej eu !!!

Opakuje sa Mníchovský diktát z r. 1938: „o nás – bez nás“...

https://ec.europa.eu/...

3/ Norimberský kódex (zdroj: Wikipédia)

Desať bodov norimberského kódexu, t.j. neoficiálne „Desatoro medicínskej etiky pre experimenty na ľuďoch“.

Norimberský kódex je súbor zásad medicínskej etiky pre experimenty na ľuďoch, ktorý vznikol ako dôsledok súdu s vojnovými zločincami na norimberskom súde po skončení druhej svetovej vojny.

 1. Dobrovoľný súhlas ľudskej osoby je absolútne nevyhnutný. To znamená, že dotknutá osoba musí byť právne spôsobilá dať súhlas. musí byť v postavení, v ktorom má moc vykonávať slobodné rozhodnutia, a to bez ovplyvňovania akýmkoľvek násilím, podvodom, klamstvom/zavádzaním, hrozbami, preháňaním, či inou skrytou/záludnou podobou obmedzovania alebo donucovania.

  Musí tiež mať dostatočné poznanie a pochopenie podstaty predmetnej záležitosti, čo jej umožní učiniť informované a zasvätené rozhodnutie. To si vyžaduje, aby bol účastník pokusu pred prijatím súhlasného rozhodnutia oboznámený s povahou, trvaním a účelom pokusu, so spôsobmi a prostriedkami, ktoré majú byť v pokuse použité, so všetkými nepríjemnosťami a nebezpečenstvami, ktoré možno odôvodnene očakávať, ako aj s účinkami na svoje zdravie alebo osobnosť, ktoré možno nastanú kvôli jeho účasti na tomto pokuse.
 2. Povinnosť a zodpovednosť presvedčiť sa o tejto akosti súhlasu s účasťou na pokuse leží na pleciach každého jednotlivca, ktorý daný pokus navrhuje, riadi alebo sa na ňom podieľa. Je to osobná povinnosť a zodpovednosť, ktorú nemožno beztrestne preniesť na iného.
 3. Pokus musí byť navrhnutý tak, aby priniesol pre dobro spoločnosti plodné výsledky, ktoré nemožno získať inými spôsobmi či prostriedkami a ktoré nie sú vo svojej podstate náhodné či nepotrebné.
 4. Pokus musí byť založený na výsledkoch pokusov na zvieratách i na poznaní prirodzeného priebehu danej choroby či iného skúmaného problému a musí byť navrhnutý tak, aby očakávané výsledky ospravedlňovali vykonanie tohto pokusu.
 5. Pokus musí byť vykonaný tak, aby sa predišlo všetkému zbytočnému telesnému či duševnému utrpeniu a poškodeniu zdravia.
 6. Nesmie byť vykonaný taký pokus, u ktorého je vopred známy dôvod domnievať sa, že môže spôsobiť smrť alebo zdravotné postihnutie, snáď s výnimkou prípadov, v ktorých účastníkmi pokusu sú samotní lekári, ktorí pokus vykonávajú.
 7. Stupeň rizika, podstupovaného účastníkmi pokusu, nesmie nikdy prekročiť stupeň rizika, vyplývajúci z humanitárnej dôležitosti problému, ktorý má tento pokus vyriešiť.
 8. Musí byť vykonaná primeraná príprava a poskytnuté náležité vybavenie na ochranu účastníkov pokusu aj pred málo pravdepodobnými poškodeniami zdravia, zdravotnými postihnutiami či úmrtím.
 9. Pokus smú vykonávať len vedecky vzdelané osoby. Počas všetkých stupňov pokusu sa od ľudí, vykonávajúcich pokus alebo zapojených do pokusu, musí vyžadovať najvyšší stupeň zručnosti, skúsenosti a starostlivosti.
 10. Počas pokusu musí mať účastník pokusu slobodu ukončiť svoju účasť na pokuse, ak sa dostal do takého telesného alebo duševného stavu, v ktorom sa mu pokračovanie v účasti na pokuse javí ako nemožné.
 11. Príslušný vedec musí byť pripravený prerušiť prebiehajúci pokus v ktoromkoľvek stupni, ak má dobrý dôvod (použijúc svoju dobrú vieru, vynikajúce zručnosti/skúsenosti a starostlivé zváženie, ktoré sa od neho požadujú) domnievať sa, že pokračovanie v pokuse pravdepodobne spôsobí poškodenie zdravia, zdravotné postihnutie alebo smrť účastníkovi pokusu.

Koľko bodov Norimberského kódexu bolo porušených pri dobrovoľno-vydieračskom testovaní a koľko ich bude asi porušených pri pripravovanej akože „dobrovoľnej“ vakcinácii s obmedzeniami pre „neočkovaných“ a už teraz ohlasovanými privilégiami pre tých „zodpovedných – zaočkovaných“ … ?

V Zjavení Jána sa hovorí o znaku a čísle šelmy a o ľuďoch, ktorí znak šelmy neprijmú. Ako dôsledok tohto ich rozhodnutia je, že nepredajú a nenakúpia (ZjJ kap.13).

A je to tu! Sami sme svedkami udalostí, že ľuďom, ktorí odmietli rúška, ktorí odmietli testovanie na Covid-19, bolo na mnohých miestach zakázané ísť nielenže do práce, ale odmietli ich vpustiť aj do banky (aj podnikateľov), na poštu alebo do obchodu.

Takže reálne sa napĺňa proroctvo zo Zjavenia Jána, že ľudia po odmietnutí symbolov novodobej tyranie – PO ODMIETNUTÍ ZNAKOV ŠELMY – NENAKÚPIA A NEPREDAJÚ…

Dnešní nepraví vládcovia Zeme, neo-nacisti a neo-marxisti, majú pre nás na pláne aj ďalšie „mňamky“: opakované očkovanie, zníženie počtu obyvateľov Zeme, zrušenie hotovosti, ľudí namiesto rodných čísel označkujú novými číslami, ľudí po vzore zvierat očipujú (aby sa nebodaj nestratili...) ...… celosvetový koncentračný tábor – NWO – novodobé otroctvo...

Plány sú aj nato, aby sa niektoré z nich nepodarilo naplniť. ONI si čosi zlé s nami už dávno naplánovali a MY im to s pomocou SVETLA PRAVDY prekazíme…

VYDRŽAŤ!

P.S.:

O tom, do akej absurdnej doby sme sa dopracovali, svedčí aj veľavravný vtip, kde sú zobrazené dve myši, ktoré zdá sa že sú chytrejšie než mnohí ľudia:

- Necháš sa očkovať proti Covidu?

- Hrabe ti? Veď ešte nemajú dokončené ani pokusy na ľuďoch!

Známka 1.2 (hodnotilo 67)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

44

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 75 čtenářů částkou 15 402 korun, což je 44 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Za výrok, že ženy mají vaginy, čelí studentka kárnému řízení a možná i vyhazovu17.05.21 17:28 Británie 0

Existuje u nás skupina nikým nevolených, kteří řídí stát17.05.21 14:03 Česká republika 1

Kódy do covidpasu začneme vydávat od 1. června, řekl Babiš. Dezinformace! tvrdilo MZ před rokem16.05.21 18:42 Česká republika 16

V Británii se objevil první nepohlavní starosta města16.05.21 18:30 Británie 3

Školy s rúškami zaznamenali o 37% viac infekcií než školy bez rúšok16.05.21 11:29 USA 11

Agenti GRU stihli kromě Vrbětic a Skripala i ozařovat americké diplomaty16.05.21 09:55 Rusko 2

V zemi s největší mírou proočkovanosti vypukla nová epidemie koronaviru14.05.21 19:40 Seychelles 4

Tisíce Čechů hlásí zdravotní problémy po očkování, 65 úmrtí a jede se dál13.05.21 20:49 Česká republika 15

Otevřený dopis lékařů VLÁDĚ A PARLAMENTU ČR. Rozhodujme pro SVOBODU! (20. 3. 2021)13.05.21 18:36 Česká republika 1

Chcete se zařadit mezi inteligenty a zvýšit si socioekonomický status ? Nechejte se očkovat 13.05.21 10:59 Česká republika 15

Nový otvorený list - tentoraz aktívnych francúzskych vojakov11.05.21 09:10 Francie 0

Klaus Schwab požaduje globální zdravotní průkaz založený na implantovatelném mikročipu10.05.21 19:57 Neurčeno 1

Oficiální apartheid v Česku vyhlášen!10.05.21 17:46 Česká republika 3

Přestaňte se podílet na testování dětí, vzkazuje učitelka na gymnáziu svým kolegům08.05.21 22:03 Česká republika 2

Vrbětice 2014, po sérii explozí07.05.21 15:46 Česká republika 0

Arenberger07.05.21 13:25 Česká republika 1

Skutečná pandemie vypukne PO očkování06.05.21 16:56 Rakousko 4

Pozvánka na 9.květen05.05.21 23:13 Česká republika 3

Nemyslete si, že základním nezdaněným příjmem od Pirátů něco dostanete05.05.21 19:59 Česká republika 4

Lehmann skončil ve vedení Herthy Berlín kvůli rasistickému vzkazu05.05.21 17:30 Německo 0

Měnové kurzy

USD
20,88 Kč
Euro
25,41 Kč
Libra
29,60 Kč
Kanadský dolar
17,34 Kč
Australský dolar
16,28 Kč
Švýcarský frank
23,15 Kč
100 japonských jenů
19,13 Kč
Čínský juan
3,25 Kč
Polský zloty
5,61 Kč
100 maď. forintů
7,23 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,27 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 014,00 Kč
1 unce stříbra
594,60 Kč
Bitcoin
934 876,45 Kč

Poslední aktualizace: 18.5.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 5 496