Kdo jste, hrabě Kalergi?

Vladimír Stwora

27.8.2021 Komentáře Témata: Panoptikum zrůd 1510 slov

Šlechtic, který vyrostl se stříbrnou lžičkou v ústech, bez kořenů a vazeb, syn rakousko-uherského hraběte a japonské statkářky, vyrůstal ve Francii a v Rakousku a měl československé občanství.

Jméno Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi se začalo objevovat na internetu v souvislosti s masivní invazí Afričanů a muslimů do Evropy posledních deset let. Po té, co Američané rozbombardovali pod průhlednou a hloupou záminkou boje proti terorismu stabilní a víceméně sekulární státy Středního východu Irák, Afghánistán, Sýrii a africkou Libyi, nastal exodus tamních mladých převážně mužů do Evropy. Plukovník Kadáfí, než ho zlikvidovali, varoval, že Libye je ochranný nárazník mezi Evropou a Afrikou a pokud padne, celá Afrika se dá na pochod směr Evropa. A měl pravdu. Ale nikdo ho neposlouchal.

[Richard Mi...]
Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi

Jen v roce 2015, kdy invaze vrcholila, přijelo do Německa oficiálně / neoficiálně snad 800 tisíc kobylek z Afriky a zemí Středního východu. „My to zvládneme,“ prohlásila tehdy kancléřka Merkelová. Invaze černých a tmavých nemakačenků ze zemí Třetího světa malinko zpomalila v době koronavirové hysterie a následného vládního korona-teroru, ale v posledním roce opět nabírá na síle. Postiženy jsou všechny západní evropské země a tmaví okupanti čím dál častěji pokukují po dosud relativně neobsazených zemích bývalé Varšavské smlouvy.

Původním obyvatelům bílé Evropy brzy došlo, že musí bojovat na dvou frontách, pokud chtějí uhájit svou otčinu. Nejen proti agresivním nájezdníkům z jihu, ale i proti vlastním vládám a že se svým odbojem dostávají do konfliktu s represivními složkami svých států. Ty totiž, místo aby chránily původní obyvatelstvo (které si je z vlastních daní živí), chrání a nadržují okupantům. Celý proces invaze tak dostává až tragikomický vzhled.

Na alternativních zdrojích se brzy objevila teorie, že to, co probíhá, je součástí tzv. Kalergiho plán. Plán navrhuje, aby byli Evropané kříženi s jinými rasami, a jejich existence byla nahrazena evropskými / africkými / asijskými míšenci.

Člověk budoucnosti bude míšenec. Současné rasy a třídy postupně vymizí v důsledku zániku prostoru, času a předsudků. Eurasijsko-negroidní rasa budoucnosti, podobná co do vzhledu starověkým Egypťanům, nahradí rozmanitost národů a rozmanitost jednotlivců.

Existuje Kalergiho plán? Wikipedie je kupodivu stručná. Pod heslem Kalergiho plán uvádí:

Kalergiho plán neboli Coudenhove-Kalergiho spiknutí je krajně pravicová, antisionistická, bílá nacionalistická konspirační teorie, která tvrdí, že existuje spiknutí za účelem smíchání bílých Evropanů s jinými rasami prostřednictvím imigrace. Zakladatelem spiknutí prý byl rakousko-japonský politik Richard Coudenhove-Kalergi a údajně je rozšířil v aristokratických evropských kruzích. Tato teorie je nejčastěji spojována s evropskými skupinami a stranami, ale rozšířila se i do severoamerické politiky. Jejím autorem zřejmě byl rakouský neonacista Gerd Honsik.

Překvapivě Wikipedie nepopírá, že by to Kalergi neřekl. Pouze to zpochybňuje výrazy jako „prý“ a „údajně“ a nechybí ani oblíbená nálepka „neonacista“. Když nemůžeme vyvrátit, aspoň popliveme.

A co píše Wikipedie o samotném hraběti Kalergim?

Richard Mikuláš hrabě Coudenhove-Kalergi (něm. Richard Nicolaus Graf Coudenhove-Kalergi; 16. listopadu 1894, Tokio – 27. července 1972 Schruns, Rakousko) byl rakouský šlechtic s československým občanstvím, spisovatel, politik a spoluzakladatel Panevropské unie, příslušník rodu Coudenhove.

Coudenhove-Kalergi byl synem c. a k. velvyslance v Japonsku Jindřicha hraběte Coudenhove-Kalergiho a jeho ženy Micuko Aojamové (1874–1941), která pocházela z rodiny japonského obchodníka. Po otci mu náležel brabantský titul Coudenhove, šlechtický titul, který jeho předkové získali za účast na křížové výpravě z roku 1099. Jeho původ je možné vystopovat až k předku Gerolfovi zesnulému 3. března 1259.

Hrabě Coudenhove-Kalergi se narodil v Tokiu, vyrůstal v Rakousku, jeho domovem byla Francie a měl československé občanství. Když mu byl jeden rok, přestěhovali se jeho rodiče do Poběžovic v Čechách. Byl vzděláván soukromými učiteli a svým otcem, jenž ovládal 18 jazyků, a to v ruštině a maďarštině. Později přestoupil na Theresianum ve Vídni a poté studoval na vídeňské univerzitě (Alma Mater Rudolphina) filosofii a dějiny. Roku 1916 promoval na doktora filosofie.[1]

Roku 1915 se oženil s rakouskou herečkou Idou Roland Klausnerovou, jež zemřela roku 1951. Za druhé světové války emigroval do Švýcarska a USA. Roku 1952 se oženil se Švýcarkou Alexandrou hraběnkou von Tiele, roz. Bally, dcerou lékaře ze Solothurnu, která však po krátkém manželství zemřela. Roku 1969 se znovu oženil a vzal si Rakušanku Melanii Benatzky Hoffmannovou, vdovu po skladateli Ralphu Benatzkym. Navzdory svým třem manželstvím zemřel Kalergi jako bezdětný.

Kalergiho sestra Ida Friederike Görres je známá jako spisovatelka, novinářka Barbara Coudenhove-Kalergi je jeho neteř.

Wikipedie nezmiňuje jeho kamarádství s Rothschildy ani jeho příslušnost k zednářskému spolku B'Nai B'Rith, tak se podívejme na jiný zdroj. Dovolím si ocitovat část článku Pama Barkera The ‘Refugee Crisis’ And The Theories That Drive It:

Hrabě Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi se narodil v roce 1894 v Japonsku hraběti a rakousko-uherskému diplomatovi (Heinrichovi) a Mitsuko Aoyama (dceři významného statkáře a velmi bohaté japonské rodiny). Od roku 1919 přijal československé občanství, od roku 1939 až do své smrti v roce 1972 pak francouzské. Byl také členem židovského zednářského spolku B'Nai B'Rith.

Díky rozsáhlým diplomatickým kontaktům svého otce, jeho bohatství a aristokratickým vazbám na četné mocné rodiny (a jejich sítě) zahájil Coudenhove-Kalergi hnutí mimo pozornost veřejnosti, které však získalo masivní a drtivou podporu tehdejších záložen. Jednalo se o Panevropské hnutí. Prostřednictvím svého spojení s rodinou Rothschildů se Coudenhove-Kalergi nakonec seznámil s Warburgy, mocnou americkou bankovní rodinou, která Pan-Evropu financovala částkou 60 000 marek (v té době to bylo celé jmění).

A ještě ocituji kousek z článku Il piano Kalergi: il genocidio dei popoli europei (Kalgeriho plán – legální genocida evropských národů):

I když o Kalergim nemluví žádná školní učebnice, jeho ideje inspirovaly dnešní Evropskou unii. Jeho přesvědčení, že evropské národy se musí smísit s černochy a asiaty, aby byla zničena jejich identita a vznikla smíšená rasa, je základem veškeré evropské politiky tváří v tvář integraci a obraně menšin. Při tom všem nejde o humanitární důvody. Tyto direktivy jsou vydávány s nelítostnou rozhodností za účelem realizace největší genocidy v historii.

Na počest Kalergiho byla ustanovena Evropská cena Coudenhova-Kalergiho. Každé dva roky jsou jí odměňování evropeisté, kteří se obzvláště vyznamenali v naplňování jeho zločinného Plánu. Mezi nimi jsou osobnosti kalibru Angely Merkelové, která dostala tuto cenu jako první v roce 2010, a Herman van Rompuy, který ji dostal v roce 2012 na speciálním kongresu ve Vídni, který se konal na oslavu 90 let panevropského hnutí.

Byl jsem nedávno na výstavě Sluneční králové v Národním muzeu v Praze. Výstava sama byla dost chudá, několik střepů, několik replik staroegyptských amfor, sošek, sarkofág, obrázky. Všechny místnosti velmi temné, skoro nebylo vidět na exponáty. V jedné místnosti mě zaujal dobře osvětlený rozměrný obraz a popisek.

[...]

[...]

Co má Kalergiho obraz co dělat na výstavě egyptských faraonů? Proč to tam kurátoři umístili? Kvůli sarkofágu v pozadí? Jaká je vazba hraběte Kalergiho na starověký Egypt? Jistě napadá mě právě židovsko-zednářský spolek B‘Nai B‘Rith. Musíme chápat, že tahle sorta lidí si libuje v symbolech a skrytých náznacích, většinu z nich nedokážu rozeznat. Pokud někdo ze čtenářů ví, co znamenají jednotlivé symboly na obraze nebo vyznamenání, která má hrabě na sobě, nechť se mi ozve.

Co chci vypíchnout? Tohle: Narodil v Tokiu, vyrůstal v Rakousku, jeho domovem byla Francie a měl československé občanství. Takže každý pes jiná ves. Byl Japonec, Rakušan, Francouz nebo Čech? Ke které zemi cítil loajalitu, kde měl své kořeny? Asi k žádné. A co je ještě podstatné, narodil se se stříbrnou lžičkou v ústech. Podobně jako dr. Schwab v předchozím článku.

Myslím, že loutkaři, ať už to jsou Rothschildové nebo někdo jiný, si jako pohůnky a katy národů vybírají právě takové kosmopolitní, bohaté, rozervané, neukotvené, schizofrenní, všehoschopné jedince.

Aktualizace 29.8.

Přišel mi email ohledně portrétu Kalergiho na výstavě Sluneční králové. Nejde o Richarda Coudenhove-Kalergi, ale o jeho o rok staršího bratra Johana Coudenhove-Kalergi. Viz zde a zde. Autorka píše: Podle článku z jihočeské knihovny (viz výše)) to vypadá, že přinejmenším tento bratr byl spíše jen excentrik, který se rád dělal zajímavým a později doplatil na svou kolaboraci s nacisty. Ale kdo ví. Že je jeho portrét takto prezentován na té výstavě, to je podivné. Člověka při pohledu na něj hned napadne asociace s Pjakinovými žreci, původně egyptskými. A s hypnotickým oblbováním obyvatelstva, původně křesťanského.

[Stránka z ...]
Stránka z poběžovické kroniky, kde se uvádí, že Kalergi (není jasné který) měl roku 1945 egyptskou státní příslušnost.

Druhá aktualizace 29.8.

Píše čtenářka:

Dobrý den, reaguji na dotaz ohledně obrazu umístěného na výstavě.

V pravé části je zakódován "podpis" IHS.

I = Isis= Semiramis = Marie
H= Hor = Satan
S = Set = Bůh podsvětí

Svatá Tereza inspirovala jezuity prováděním duchovních cvičení. Atributy: planoucí srdce s IHS. Nazývají ji také Terezie od Ježíše.

Semiramis = babylonská děvka, kterou zaměnili s Marii. V křesťanství je uctívání Marie podvod. V bibli o jejím nanebevzetí a absolutní čistotě není ani zmínka.

Na první pohled vypadá, že v ruce drží křišťálovou kouli. Při pořádném pohledu je to oko. Oko boha Hora.

Obal na mrtvolu se skarabeem symbolizuje Seta boha podsvětí.

Hrabě má jednu ruku skrytou. To znamená, že dělá něco, co zůstává skryto. Tento symbol používají zednáři.

Obraz je výsměch. Vše skryto na očích.

Doporučuji přečtení knihy Tajné dějiny jezuitů. Na netu je v PDF a má cca 2 tisíce stran.

Toto je pouze má interpretace, nevím zda je správná.

Známka 1.2 (hodnotilo 156)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

32

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 62 čtenářů částkou 11 175 korun, což je 32 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Další šílený zákon přijat: Metr a půl od cyklisty15.09.21 18:40 Česká republika 5

Německý hlavní patolog bije na poplach: "Vakcína je příčinou úmrtí ve 30-40 % pitvaných, nedávno očkovaných osob."15.09.21 18:00 Německo 0

Transgender vyhrál v ženských smíšených bojových uměních - a užíval si to15.09.21 13:26 USA 1

UK oficiální dokumenty: Na covid nejvíce umírají lidé po druhé dávce vakcíny15.09.21 12:52 Británie 0

Varování: Po vakcinaci těhotné matky se dítě narodilo s nervovou poruchou15.09.21 12:09 USA 0

Předaly české hygienické stanice své kompetence Světové zdravotnické organizaci?15.09.21 11:26 Česká republika 0

My vám dáme ivermektin! Do řady a očkovat, holoto!15.09.21 10:50 Česká republika 4

Naštvaný Babiš - Testovat očkované? „Ne! To nikdy nebude!”15.09.21 10:18 Česká republika 2

USA změnily definici vakcíny a přidaly k ní genetickou složku15.09.21 10:06 USA 0

V slovenskom zariadení pre seniorov v okrese Snina ochorela na Covid-19 polovica klientov, dvaja zomreli. VŠETCI BOLI ZAOČKOVANÍ15.09.21 09:58 Slovensko 0

ČEZ a americká firma Westinghouse Electric podepsaly dohodu v hodnotě několika miliard korun o modernizaci Temelína15.09.21 09:49 Česká republika 2

Ázerbájdžán, podporovaný Tureckem a Pákistánem, připravuje eskalaci s Arménií15.09.21 09:26 Neurčeno 0

MUDr. Jan Hnízdil: Pandemie by se dala ukončit ze dne na den !15.09.21 08:46 Česká republika 0

Somálec ve Vídni ubodal dvě ženy14.09.21 09:34 Rakousko 0

Vládní sebranka ponechala střídání letního / zimního času na dalších 5 let13.09.21 21:19 Česká republika 2

Trochu matematiky do Covidového šílenství13.09.21 14:08 Neurčeno 0

Další trapný útok na Rusa a lísaní se k fašistické Ukrajině12.09.21 20:41 Česká republika 3

Skotsko - podle údajů veřejného zdravotnictví bylo v srpnu 80 % úmrtí na Covid-19 u osob, které byly očkovány.12.09.21 19:39 Británie 1

Panika v Austrálii. Regály jsou prázdné, nedostatek všeho!12.09.21 19:05 Austrálie 0

„To se nemělo stát. Ne teď.“ Dotační království předsedy ODS Fialy12.09.21 08:05 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,53 Kč
Euro
25,33 Kč
Libra
29,68 Kč
Kanadský dolar
16,98 Kč
Australský dolar
15,69 Kč
Švýcarský frank
23,27 Kč
100 japonských jenů
19,63 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,53 Kč
100 maď. forintů
7,21 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,68 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 779,61 Kč
1 unce stříbra
491,11 Kč
Bitcoin
1 033 829,48 Kč

Poslední aktualizace: 16.9.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 7 776