Zamyšlení nad demonstrací na Hradčanském náměstí

Jaroslav Tichý

10.8.2019 Komentáře Témata: Česká republika 2306 slov

V těchto dnech proběhla na Hradčanském náměstí v Praze demonstrace, v jejímž průběhu se její účastníci utvrzovali v tom, že „nejsme ruská kolonie“. Z hlediska faktického stavu věci to pro větší část národa není dávno žádným tajemstvím, aby pro jeho hlasité odhalení museli chodit až na Hradčanské náměstí. Účastníci demonstrace proto působili z hlediska znalosti a chápání vývoje okolního světa poněkud zpozdile. Jejich neznalost se ale ukázala být ještě hlubší.

V těchto dnech proběhla na Hradčanském náměstí v Praze demonstrace. Při této příležitosti její účastníci:

- jednak se navzájem utvrzovali v tom, že „nejsme žádná ruská kolonie“ a
- jednak demonstrovali proti prezidentu M. Zemanovi a premiérovi A. Babišovi.

Pokusme se na celou tuto akci podívat trochu detailněji, byť s nadhledem. Tak tedy:

1/ účastníci demonstrace nemuseli chodit na Hradčanské náměstí navzájem se utvrzovat v tom, že nejsme ruská kolonie, neboť při pravidelnějším a dlouhodobějším sledování zpráv z různých zdrojů a při alespoň elementární schopnosti tyto zprávy si vyhodnotit vlastním rozumem, by dávno zjistili, že jsme přinejmenším nějakých cca 20 let kolonií západoevropských zemí, především pak Německa. Tam odtékají totiž pravidelně zisky vytvářené prací našich lidí. V r. 2017 to bylo již 8,3 % HDP (cca 420 mld. Kč) a tento odliv zisku od nás dále roste. O to je u nás nižší HNP (hrubý národní produkt, tj.) soubor hodnot k užití u nás oproti HDP (souboru hodnot – u nás vyrobeného zboží a služeb v daném roce).

Německo (jako správná metropole) to má (na rozdíl od své kolonie) obráceně. Podle německých statistik mělo Německo naopak v r. 2017 o 18 % vyšší HNP než HDP. Rozdíl činí příjmy z jejich kolonií (tzv. postsocialistických zemí vč. ČR, přičemž ČR je v tom premiantem). To je jasný důkaz, čí jsme kolonií, přičemž na neúměrný odliv zisku z ČR do zahraničí (a tedy nevýhodnost naší účasti v EU) poukázal mimo jiné již více než před rokem renomovaný francouzský ekonom T. Piketty. (Dokonce i ČSSD „bojovala“ s tímto odlivem zisků do zahraničí na předvolebních plakátech v r. 2017). A jsme-li tedy kolonií německou, nemůžeme být současně kolonií ruskou. To dá rozum snad i zúčastněným demonstrantům.

Lze tedy jen uvítat to, že již i oni pochopili, že nejsme ruskou kolonií (a že to trvalo), je ale na škodu, že neupřesnili, čí kolonií tedy za naší situace jsme. Nelze ale vyloučit, že na to sami časem přijdou a půjdou nám to znovu houfně sdělit na Hradčanské náměstí.

2/ Současné rozdělení hlavních sil ve světě je komplikovanější než to, na jaké jsme byli zvyklí před r. 1989. I tehdy bylo komplikované, byť ne tolik, jako je tomu dnes. Ale nemluvilo se o tom. Neznali jsme to. Oficiálně existovala jen socialistická a kapitalistická část světa, levá a pravá, nic mezi tím. Se stále větším odstupem času se ale začaly uvolňovat informace a důkazy o tom, že mnohé bylo v historii jinak. Mimo jiné i VŘSR v Rusku, kterou financovali Rotschild a spol., kam byli uvedenými sponzory a původními organizátory (globalisty) vysláni Lenin a hlavně Trocký. Stejně tak i informace o tom, že:

- revoluce po svém vítězství v Rusku měla být šířena dále do celého světa s cílem dostat ho do válek, chaosu, dluhů a područí;
- jde o plány světových globalistů, kteří se snaží po staletí ovlivňovat chod světa a postupně si ho podrobit;
- jejich hlavním koněm v Rusku byl Trocký;
- tím, kdo globalistům hodil do projektu vidle, byl Stalin;
- další představitelé Ruska po smrti Stalina byli stále „vstřícnější“ ke snahám globalistů, až to vyvrcholilo Gorbačovem, který Rusko fakticky prodal;
- poté přišel Jelcin a nastala demontáž Ruska a s ní dokonce i v některých oblastech Ruska hladomor;
- pak nastoupil Putin, který začal dávat Rusko opět dohromady, což zkřížilo plány světových globalistů;
- neřády jsou tedy Stalin a Putin, zatímco ti ostatní vůdci Ruska mezitím jsou „celkem v pořádku“ vč. Brežněva, za jehož vůdcovství k nám přijela sovětská a spřátelená vojska, což díky ČT a stranám našeho dem(ag)obloku prožíváme dnes a denně, stále dokola. O Brežněvovi přitom nepadne ani zmínka. Proč asi?

Co z toho vůbec znají a chápou tito demonstranti? A jestli něco neznají či něčemu nerozumějí, nebylo by moudřejší snažit se tento svůj znalostní deficit samostudiem dohnat? Na takovéto demonstraci se jim to ale nemůže podařit. Tady vystavují na odiv jen různou míru své neznalosti či neschopnosti vyhodnotit si správně fakta. A jak chtějí vůbec bez znalosti věci a souvislostí posuzovat činnost těch, kteří tyto znalosti a schopnosti mají?

3/ Bylo by proto velmi zajímavé zjistit z rozhovoru s demonstranty:

jaké znalosti v tomto směru vůbec mají, zda vědí o rozkolu mezi světovými globalisty a americkými neocony kvůli „Pax americana“ a o již zahájené „perestrojce“ USA, zda znají další hlavní síly ve světě, jejich základní cíle a vztahy atd. A kdyby mezi ty respondenty bylo možné zařadit i redaktory mainstreamu, především pak ČT, vznikl by z toho nový pořad „Nikdo není dokonalý“, a to zajímavější než byl svého času právě skončený pořad J. Krampola na TV Prima (současně dobrý tip na nový pořad pro TV Barrandov).

koho či co vlastně přišli podporovat, neboť demonstrovat proti řádně zvoleným nejvyšším představitelům státu v demokratických volbách je málo a není to demokratické. Není to samo o sobě totiž žádným programem, je to jen pokus o vyvolání anarchie v zemi;

proč jdou demonstrovat proti prezidentovi Zemanovi, jestliže on jako jediný u nás se v posledních cca 10 letech pohybuje ve vrcholové světové politice, zatímco jeho kritici z řad „našich politiků“ či některých občanů:

- v tom lepším případě o existenci světové politiky nic bližšího nevědí a domnívají se, že kdejaká nula tvářící se jako politik země, jež je zanedbatelnou součástí NATO, si může otevírat nevybíravým způsobem ústa na kohokoliv na světě nebo
- ji mylně zaměňují za přeshraniční přisluhování různým „vzácným krajanům“ či
- po „stáži“ u amerických neoconů, (kteří budou v rámci americké „perestrojky“ zanedlouho končit), nabyli pocitu těch „zasvěcených“.

Všichni lidé ze 2. a 3. skupiny se přitom považují za ty více informované a již „zapojené“ do činnosti proti našemu státu a jeho demokraticky zvoleným představitelům (jejich zahraniční pánové již přece o nich vědí, neboť se jim již upsali) a cítí se být proto „elitou“. Ti z té 1. skupiny usilují tento svůj handicap dohnat a do oné „elity“ se též dostat.

Nejde přitom ve skutečnosti o žádnou elitu, jejich správné označení je 5. kolona, v Rusku nazývají jim podobné „podpindosníky“. Ostatní spoluobčané z jejich pohledu nejsou „správně informovaní“ a jsou tudíž nevzdělaní či prostě venkované. Jsou pro ně prostě jen tupým a nevzdělaným stádem.

Jenže tito ostatní lidé užívají přinejmenším zdravého „selského rozumu“, krom toho mnozí z nich si začali uvědomovat, že je nezbytné začít se seznamovat se skutečnou podstatou věci. V jejich vlastním zájmu. A začali na tom pracovat. A podpindosníci jsou z toho stále nervóznější, a to nejen u nás. A snaží se jim to všemi možnými prostředky překazit. Jde o to, že právě tato samozvaná „elita“ ve skutečnosti „tahá za kratší konec provazu“, ačkoliv to mnozí z nich ve své zpozdilosti za světovým vývojem ještě nechápou. Jiní ano a snaží se proto tomuto nezvratnému vývoji bránit, jak to jen jde.

zda mají nějaký rozumný důvod demonstrovat proti Babišovi. Tím ale není dnes Babišova údajná minulost (spolupráce s StB, z které někdo již udělal účelově z Babiše rovnou StBáka). Tou není ani tzv. kauza Čapí hnízdo. Tím je ve skutečnosti to, že Babiš (ve spolupráci s M. Zemanem) odstavil od vládních penězovodů a moci členy tzv. dema(ag)obloku. Pokud ale váží někdo cestu až na Hradčanské náměstí, aby demonstroval za návrat Kalouska a spol. ke korytu, měl by to alespoň jasně vyjádřit.

A pokud chce dnes někdo demonstrovat proti Babišovi, měl by to dělat v případech, kdy záměrně a opakovaně skutečně pochybil.

Jako příklad lze uvést:

a/ Marrakéšskou úmluvu (kde prý o nic nešlo, ač soudní lidé věděli předem své) a následný podpis Globálního kompaktu k uprchlíkům, kdy ze všech migrantů byli programově vyrobeni uprchlíci, aby mohli být nadále naváženi do Evropy a rozdělování do členských zemí EU. To vše za situace, kdy nám Babiš vykládal, jak odmítl v Bruselu (v té době již neaktuální) kvóty na migranty. Existují i příklady další, tento však patří k těm zásadním.

b/ Jako další příklad lze uvést Babišovu neochotu řešit otázky nadměrného odlivu zisku zahraničních firem z ČR do zahraničí (více než 420 mld. Kč ročně) a tím i navýšit zdroje státního rozpočtu. V této souvislosti nelze nepřipomenout jeho postup „cyklisty“, který nahoru se hrbí a dolů šlape“, a to v kontextu EET a OSVČ či drobných podnikatelů. U nich ale takové peníze nikdy nenajde, tam totiž nejsou;

c/ neochota A. Babiše zastavit dosud legalizované daňové úniky českých firem z jejich činnosti v ČR do daňových rájů (100 – 150 mld.Kč ročně) a tím dále navýšit zdroje státního rozpočtu a skutečně začít oddlužovat ČR z hlediska absolutních čísel;

d/ podporu politických neziskovek ze strany Babišovy vlády (celkem přes 19 mld. Kč v r. 2019) a neochotu navrhnout a zavést zákon FARA upravujícího financování politických neziskovek, kontrolu jejich hospodaření a chování (podle vzoru USA, který již převzalo i Rusko), což je těžko pochopitelné, zvláště pak za situace, kdy tyto politické neziskovky z našich peněz trvale nahlodávají další existenci našeho státu, o Babišově vládě ani nemluvě;

e/ neochota A. Babiše zavést sektorové daně a strukturované (pásmové) daně ze zisku právnických osob v ČR. Namísto toho začal zvyšovat daně nám, občanům. Opět podle metody „cyklista“;

f/ ukončení podpory cizích firem v ČR, které od nás odcházejí po skončení daňových prázdnin a stát z nich nemá vůbec nic než dočasné zaměstnání části našich občanů za často otrockých podmínek náhradou za kvalifikovanější zaměstnání v místě bydliště, o které je připravily svojí neuváženou politikou naše předchozí vlády. V poslední době si tyto pracovníky dovážíme dokonce ze zahraničí, takže ty podpory zahraničním podnikatelům v ČR již pozbyly jakékoliv logiky.

g/ chybějící podporu českým podnikatelským subjektům jako plátcům daní do státního rozpočtu, o níž se dlouhodobě hovoří, aniž se pro ni skutečně něco udělalo.

A tak by bylo možné pokračovat.

A děje se snad něco takového? Má taková demonstrace vést k potřebné nápravě? Nikoliv.

A k čemu tedy má ta demonstrace (a jistě připravované další) vést?

No přece ke změně u vládních koryt, k obnovení přístupu ke státním penězovodům těm, kteří:

- se již zaprodali do zahraničí a kteří pracují zásadně proti našim národním zájmům;
- kteří pracují i proti zájmům naprosté většiny oněch demonstrantů, aniž to tito vůbec chápou;
- nám v minulosti při rozkrádání našeho státu „dokázali, že to dokáží“.

A jak se říká těm, co k tomu (byť nevědomky) přispívají? Užiteční idioti.

To jen pro případ, až zase bude viset na některé faře pozvánka na účast na další demonstraci v Praze na Letné (za záchranu životního prostředí), jak jsem její fotku nedávno obdržel od mého známého z Velkého Meziříčí.

Shrnutí:

1/ Opravdu nejsme ruská kolonie, jsme kolonií některých zemí EU, zejména Německa. Je správné si to připomenout, je třeba ale pojmenovat to v plném rozsahu. Lze jen doufat, že až na to přijdou i účastníci oné demonstrace na Hradčanském náměstí, půjdou nám to sdělit stejně halasným způsobem, jakým nás nedávno informovali, že nejsme ruskou kolonií.

2/ Demonstrace proti demokraticky zvolenému prezidentu M. Zemanovi - měli bychom si vážit toho, že máme prezidenta, s nímž jednají světové špičky (stačí připomenout návštěvu čínského prezidenta cestou do Velké Británie, kde ho k jeho poctě vozila britská královna ve zlatém kočáře kolem Londýna. Naše přivítání prezidenta Si Ťin-pchinga, který se v Praze jako na jediném místě při cestě do V. Británie zastavil na návštěvě, nebylo tak okázalé, /nemáme totiž zlatý kočár/ zato bylo netradiční, a to s tibetskou vlajkou na zádech jednoho našeho „taky politika“. Inu, jiná země, jiný mrav. Ještě že toho Kalouska máme, abychom byli alespoň v něčem originální). A že prezident M. Zeman jezdí jednat (stejně jako Merkelová, Macron, Mayová) i do Číny a Ruska? Buďme tomu rádi. Zdaleka ne každá země takovou možnost má. Snažme se ji proto využít v dobrém smyslu slova v náš prospěch. Nesnažme se stavět za každou cenu a při každé příležitosti až na chvost všech zemí.

A buďme klidní. To, co tam jezdí M. Zeman „prodávat“, není naše země ani náš bývalý společný majetek. To vše již bylo rozkradeno našimi skutečnými kolonizátory, a to vesměs v součinnosti s těmi, kteří dnes tyto demonstrace podněcují a snaží se dostat zpátky k moci. M. Zeman tam jezdí především otevírat obchodní spojení a cesty, které jsme si v minulosti naší neuváženou politikou uzavřeli, ačkoliv někteří naši „stále ještě politici“ se to snaží pod směšnými záminkami usilovně překazit.

3/ Demonstrace proti Babišovi mají odlišnou příčinu. Babiš není světovým politikem a nic ani nenaznačuje tomu, že by se jím někdy stal. Babišovo „provinění“ spočívá v tom, že odstavil bývalou vládní garnituru, která málem uškrtila naši ekonomiku, od moci, koryt a penězovodů. A svojí přítomností v politice jim brání v jejich návratu.

4/ Nejsem přitom bezvýhradným obdivovatelem žádného z politiků, tedy ani prezidenta či premiéra. Mám konkrétní věcné výhrady. Krom těch shora uvedených též např. diametrálně odlišný pohled na naši účast v EU a v NATO za stávajících okolností či k misím naší armády v zahraničí bez mandátu OSN a v rozporu s čl. 1 zakládací smlouvy NATO. Výhrady takového druhu se ale na náměstích či pláních řešit nedají. K těm je třeba diskutovat a argumentovat, nikoliv někde řvát.

Na Hradčanském náměstí jsem proto nebyl.

Známka 1.1 (hodnotilo 134)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

40

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 84 čtenářů částkou 13 857 korun, což je 40 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Fínsky parlament 9/06/21- Vakcína Covid je maskovany toxín, pokus na ľuďoch18.06.21 19:21 Finsko 1

Matka dvou dětí zemřela den po vakcinaci, u nás už 82 oficiálních úmrtí po vakcíně17.06.21 22:57 Slovensko 9

Ovce v řadě. Je discount nakupování smyslem našich životů?17.06.21 19:30 Česká republika 1

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 1

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Policista byl potrestán za bití člověka bez náhubku16.06.21 07:52 Česká republika 1

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 1

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 3

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Měnové kurzy

USD
21,56 Kč
Euro
25,58 Kč
Libra
29,78 Kč
Kanadský dolar
17,30 Kč
Australský dolar
16,12 Kč
Švýcarský frank
23,36 Kč
100 japonských jenů
19,57 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,79 Kč
100 rublů
29,62 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 046,09 Kč
1 unce stříbra
556,37 Kč
Bitcoin
767 625,14 Kč

Poslední aktualizace: 20.6.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 6 352