Poslední polínko do vyhasínajícího ohně

Jiří Bezděk

9.8.2014 Komentáře Témata: Exekuce 2361 slov

V článku Hladovka odhalila skrytou hrozbu pro společnost jsem zmínil, že zrušení Exekučního řádu samo o sobě nic nepřinese, pokud občané nebudou dostatečně apelovat na zákonodárce ( pozn. poslance a senátory ), aby byl vytvořen nový systém řešící nekalosti Exekučního řádu, který umožňuje současným soukromým exekutorům zneužívání moci ve svůj vlastní prospěch a porušování zákonů a práv občanů.

Systém, který v prvé řadě bude řešit druhotnou platební neschopnost. Systém, který občana nezlikviduje, ale naopak mu pomůže řešit jeho finanční situaci ( pozn. Například občana naučí finanční gramotnosti. ) způsobem, aby přes umořování dluhu dostál základním závazkům spojených s bydlením a měl na základní životní potřeby ( pozn. Je nepřípustné, aby člověk přišel o střechu nad hlavou či neměl co jíst! Nebo dokonce, aby vymáhání dluhu způsobovalo další dluhy! ).

A takový systém vymáhání pohledávek, kde je důležitá součinnost se soudy a ostatními institucemi státní správy, nelze zajistit soukromými subjekty !!! A už vůbec ne lidmi, kteří jsou angažovaní v současném systému exekucí a podílejí se tak na degradaci právního systému a rozvratu republiky !!!

Před pár dny v reakci na tento článek mi přišla zpráva od jednoho moudrého bojovníka, ze které si dovolím citovat, neboť kdo rychle dává, dvakrát dává. A tento muž, zamyslíme-li se nad podstatou citace, dal touto zprávou nespočetně krát.

„Východní moudrost skrývá v sobě mnoho aspektů. Sám jsem jich zatím odhalil jen několik:

1. Dáváme tehdy, je-li z čeho. Většinou spíše ze svého než ze sebe, což je povrchnější forma daru, ale zaplať Bůh i za ni. Děkujeme tedy za svůj dostatek, který není samozřejmý.

2. Děkovat musíme také a možná především za pochopení vzájemnosti, že tu prostě nejsme jen pro sebe, ale i pro druhé a tím i skrze ně.

3. Pomoc jakožto přirozený skutek vcítění se a pochopení uvolní v obdarovaném pozitivní vibrace, které automaticky naleznou svého adresáta. Tím je obohacen on i jeho okolí a touto cestou se trochu vyčistí svět. Krom toho stejné přitahuje stejné, takže mu začnou přicházet pozitiva.“

Proč začínám touto citací?

Uběhlo jen pár dní od obdržení této zprávy a já jsem opět tam, kde jsem byl zhruba před dvěma měsíci. Bez smyslu života..

V tuto chvíli ale nejde o hmotné, byť jsem na tom nyní lépe, ale v podstatě stejně, neboť má situace se mění pozvolna a pomalu.

Hmotné na denní potřebu ( přilepšení k existenčnímu minimu dvou tisíc ) mi již pár týdnů ( ten čas mi strašně rychle letí ) zajišťuje sociální rehabilitace v Novém prostoru. Práce kamelota je super, protože jsem konečně hodně mezi lidmi.

Málokdo si asi uvědomuje, že hmotná nouze jde ruku v ruce se sociální izolací. Nemáš peníze, nemůžeš cestovat za přáteli. Nemáš peníze, nemůžeš jít na pivo, do kina, divadla či jinam, kde bys pokecal se známými a vyměnil si informace z různých oblastí života. Nemáš peníze, nemáš za co se dostat do práce a nemáš čím pokrýt náklady na získání práce. Nemáš peníze déle, je to na tobě vidět a většina lidí se od tebe odvrací.

Ovšem můj život byl, je a vždy bude více závislý právě na tom nehmotném..Vydal jsem za ty měsíce a roky ze sebe moc. S minimálními možnostmi regenerace a načerpání sil.

Nevím, kolik z vás, čtenářů mých stránek, si to vůbec uvědomuje, že tomu tak je.

Už jste si dříve nebo alespoň v tuto chvíli položili otázku, kde beru stále energii na boj proti exekutorskému teroru a za právní stát? Co mi motivuje?

Láska je svině, brání-li jí ego, které je omezováno životními podmínkami.

Zamysli se čtenáři nad touto větou, než budeš číst dál. To první, co tě po přečtení této věty napadlo, totiž hodně vypovídá o tvé povaze..

Po lásce touží každý. I ty, i když si to třeba nechceš přiznat.

Chceš, aby tě ostatní milovali nebo měli rádi. Co dáváš, to i dostáváš!

Ego je myšlení, které je projektováno řečí a činy, a je v každém z nás. I v tobě, i když si to nechceš přiznat.

Myslíš si, že víš nejlépe, co a jak má být? Co dáváš, to i dostáváš.

Životní podmínky jsou dány převahou ega ve společnosti, a jsou součástí každého z nás. I tvojí, i když si myslíš, že problémy druhých se tě netýkají.

Kdo nese vinu za tvé potíže a problémy? Co dáváš, to i dostáváš.

Láska se tě nikdy nebude ptát co chceš. Láska totiž nezná hmotné a ani ji hmotné nezajímá. Láska totiž nezná ani ego, i když jsou spolu v jednom těle.

Říká se, že láska bolí. Není tomu tak! To jen tvé myšlení, tvé ego, zabíjí lásku. Zabíjí tebe, proto tě to tolik bolí, protože ji za něco chceš. Jenže láska je zadarmo! Jen sobce láska bolí, protože mu jeho myšlení ještě neřeklo, že lásku nelze brát a ani vyžadovat od druhých.

Co dáváš, to i dostáváš.

Samozřejmě, že to hmotné k životu potřebuje každý z nás. Ale není to smyslem života.

Smyslem života je milovat někoho. Tedy dávat lásku. A když nemůžeš dávat, umíráš.

Člověk zná mnoho podob smrti. Bojí se jí, protože ji má spojenou s bolestí. Ovšem tato smrt je jedinou bezbolestnou, kterou člověk může skonat.

Smrt je ale až to poslední.

Za lásku a pro lásku se má bojovat!

Láska je totiž svině. Dovede zabít ego...

...dovede nabít i nabýt ego..

Proč jsem to ale vše psal!?

I pro ty ostatní. Pro ty, co nevěří v lásku. Pro ty, co láska bolí.

Nehte si své ego. Nechte si své peníze! Budete je potřebovat...

...pro převozníka...
...aby to tolik nebolelo..

A vy ostatní!

Zmínil jsem zde projekt sociální podpory Nový prostor. Najdi si mě! Kup si pro sebe „Nový prostor“! Hmotné k životu potřebuje každý z nás! Neboť, co dáváš, to i dostáváš!

...

Vraťme se ale na začátek tohoto článku, ať vidíme, jak jste pozorní a učenliví bojovníci za svá práva.

V září má Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednávat novelu Exekučního řádu.

Nový soudce zpravodaj Ústavního soudu celé léto studuje moji ústavní stížnost spojenou s návrhem na zrušení Exekučního řádu.

Od března tohoto roku je celá odborná veřejnost seznámena s mým právním rozborem Exekučního řádu, který se dosud nikdo neodvážil rozporovat a ponechala toto na Ústavním soudu, který vysílá již dlouho signály pro zrušení tohoto protiústavního zákona potlačující základní lidská práva.

Nemůže být tedy pochyb o tom, že zde vzniká kolize a zbytečná zmatečnost, a že nová podoba vymáhání pohledávek je možná až po zdůvodnění rozhodnutí Ústavním soudem.

Samozřejmě že nové podobě vymáhání pohledávek musí předcházet analýza auditu současného stavu, který přirozeně následuje až po rozhodnutí Ústavního soudu.

Předpokládám, že projednávání ústavní stížnosti započne rovněž v září tohoto roku.

Co s tím?

24.9.2014 v 8.15 hod budeme manifestovat svůj postoj v Praze ve Sněmovní ulici.

Ohlášky netřeba. Nepůjde o demonstraci, která je silového řešení, ale o manifestaci postoje. Tzn. že každý má právo dojít do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a říct tam svůj názor k projednávaným zákonům.

Nebo se této manifestace zúčastni formou petice!

Vím, že už jste všichni znechucení všemi těmi peticemi, které vychází nazmar či je těchto údajů zneužíváno. Proto to uděláme následovně:

Všichni sedíte u počítače, takže si zkopíruj následující text petice a vytvoř arch pro maximálně 10 podpisů, aby vše bylo na jedné straně papíru:

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Za narovnání práv pokřivených zákonem č. 120/2001 Sb. Exekuční řád

Adresáti: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky; Senát Parlamentu České republiky; Úřad vlády České republiky; Prezident České republiky

My, níže podepsaní, jsme znepokojeni vývojem v oblasti exekucí a plánovaných legislativních změnách ve vztahu k Exekučnímu řádu, které zhoršují životní a existenční podmínky již naprosté většiny obyvatel republiky a způsobují stagnaci v národním hospodářství.

Exekuční řád v novelizacích zákona č. 120/2001 Sb. porušuje nejen ústavní práva dlužníků a rovnost účastníků řízení, ale co je nepřípustné, zasahuje do práv třetích osob.

Přičemž před účinností zákona č. 120/2001 Sb. Exekuční řád, ale i v průběhu jeho účinnosti, existoval a existuje účinnější a efektivnější systém vymáhání pohledávek, výkon rozhodnutí soudními vykonavateli, který nenarušuje práva třetích osob a je více s duchem Ústavy ČR.

Je nadále nepřípustné, aby soudní exekutoři a jednotliví soudci nedbali nálezů a rozhodnutí Ústavního soudu ČR, aby Parlament ČR nadále ignoroval tyto ústavní nálezy ve změnách zákonů.

Požadujeme:

1. Audit současného systému exekucí dle zák.č. 120/2001 Sb. Exekuční řád., analýzu krizových bodů ve vazbách na jednotlivé oblasti lidského žití a návrat systému vymáhání pohledávek k výkonu rozhodnutí soudními vykonavateli, který bude uzpůsoben těmto závěrům.

2. Zjištění konkrétní odpovědnosti za vznik zák.č. 120/2001 Sb. Exekuční řád a současný stav, a vyvození důsledků.

3. Zpětné prošetření činnosti jednotlivých soudních exekutorů, exekutorských koncipientů, vykonavatelů a ostatních zaměstnanců Exekutorských úřadů podnikajících a zaměstnaných na základě zák.č. 120/2001 Sb. Exekuční řád orgány činnými v trestním řízení, a to od prvotní účinnosti tohoto zákona.

Svým podpisem pod peticí stvrzuji, že jsem si vzal kontaktní údaje na osobu sbírající petiční podpisy, abych si zpětně mohl ověřit, jak s peticí bylo naloženo a dohledal si tak odezvu adresátů petice.

Petici sestavil:

Jiří Bezděk, zakladatel Exekuční domobrany, ID DS: 2xc6prz, Vodova 65, 612 00 Brno

Petice vznikla v Brně dne 6.srpna 2014 jako občanská aktivita na základě ústavní povinnosti občana dle článku 23 Listiny základních práv a svobod.

 • Každá osoba, která petici podepíše, musí uvést: jméno a příjmení a bydliště. Nemusí tedy uvádět rodné číslo. Petici může podepsat i cizinec. ( Listina základních práv a svobod (čl. 18) stanoví, že petiční právo má každý, tedy i cizinec. Pokud nemůže uvést trvalý pobyt, uvede adresu faktického pobytu. )
 • ( Poznámka: Datum narození každého podepsaného je ovšem potřeba, sbírají-li se podpisy občanů pro uspořádání místního referenda, což v tomto případě není; rodné číslo je potřeba sbírají-li se podpisy pro založení politické strany, což opět v tomto případě není. )
 • Až budeš mít petici vytištěnou a podepsanou, tak mi ji zašli na adresu: Jiří Bezděk, Vodova 65, 612 00 Brno.
 • Můžeš ovšem pro sebe a svoji budoucnost udělat víc. Můžeš do obálky přiložit zprávu pro některého z poslanců či senátorů, nebo i prezidenta, třeba o tom, co si o jeho dosavadní práci myslíš, nebo přilož požadavek či návrh na změnu.
 • Buď konkrétní! Neoslovuj všechny. Vyber si jen jednoho a konkretizuj jedno téma, které je pro tebe nejpalčivější.
 • Tvůj požadavek předám danému poslanci, senátorovi či prezidentovi osobně.
 • Můžeš ovšem pro sebe a svoji budoucnost udělat ještě víc. Můžeš do obálky přiložit popis tvých zkušeností s exekucemi. Toto potom postoupím Ústavnímu soudu a tvůj příběh s exekucemi se stane součástí mé ústavní stížnosti sp.zn. Pl. ÚS 54/13, která je spojena s návrhem na zrušení zákona č. 120/2001 Sb. Exekuční řád.
 • Chceš být aktivnější a krom zaslání petice a sdílení těchto informací se více podílet na vlastní pozitivní budoucnosti?
 • Petice a podpisové archy mohou být vystaveny též na místech přístupných veřejnosti, k tomu nepotřebuješ povolení státního orgánu ( pro zábor veřejného prostranství apod. ) ani to nemusíš oznamovat ( jako u veřejného shromáždění ). Při shromažďování podpisů však nesmí dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
 • Petiční archy zasílejte do 18.9.2014 !

Ono je toho více, co můžeš udělat. Buď aktivní! Co dáváš, to i dostáváš! Přemýšlej, co v rámci svých možností a sil můžeš v této věci, v tomto posledním polínku do vyhasínajícího ohně exekutorského teroru, udělat.

Oheň je součástí přírodní existence. Oheň může sloužit, ale může i ničit. Nedbale oheň uhasíš či ho nekontroluješ a ze zkušeností moc dobře víš, že může vzniknout požár, který způsobí ještě více škod..

Neptej se druhých, co máš dělat! Nevíš, to ty, přirozeně to nemohou vědět druzí, protože ten druhý neví, jaké máš možnosti. Co dáváš, to i dostáváš. Nevíš, co máš dělat, přirozeně nedáváš nic, takže neočekávej, že něco od života nebo někoho jiného dostaneš. Popřemýšlej a řekni hlasitě a adresně, co můžeš udělat!!! Například k tomu, aby si tyto informace šířil dál, snad manuál nepotřebuješ?

Tady odbočím a zrekapituluji pár věcí, o kterých jsem v minulosti psal v Memorandu Exekuční domobrany.

 • Zajisti si domov! V červnu t.r. mi ztráta bydlení málem stála život. Bydlení mám sice zajištěné, ale k domovu ještě něco chybí. O smyslu mého života jsem ale psal výše.
 • Udělej si pořádek ve své práci! Úřad práce mi před pár dny schválil rekvalifikaci na pracovníka v sociálních službách, takže budu moci dělat to, co vnitřně cítím, co je v souladu s mojí povahou. Práce prodejce časopisu Nový prostor mi v současnosti zajišťuje příjem, abych měl vystaráno na jídlo. Dokonce jsem si již mohl díky tomu pořídit i nějaké ošacení.
 • Změň svět! I svět se mi podařilo změnit, přestože jsem byl v dlouhodobých podmínkách existenčního ohrožení. Vzal jsem moc exekutorům. Spolu s dalšími bojovníky jsme uhasili oheň, který ovšem stále doutná.

Čím se můžeš pochlubit ty?

Máš zajištěný domov?

Udělal sis pořádek ve své práci?

Tak pojď! Změníme společně svět! Změníme společně budoucnost!

Protože víš, že tato akce není uskutečnitelná v silách jednoho člověka s příjmem existenčního minima 2.200,- Kč, které moc prostoru k cestování nedává.

Být ve správný čas na správném místě je rovněž předpoklad úspěšného bojovníka s ohněm..

Co dáváš, to i dostáváš!

Buď se naše cesty již rozchází, nebo v září ještě půjdeme spolu..

Vzkaz do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:

Dne 24.9.2014 u předávání petičních archů žádám o umožnění pronesení pár slov ke všem poslancům.

Jiří Bezděk, zakladatel Exekuční domobrany

Poznámka editora

Uveřejňuji ten text, ačkoliv mám k němu výhrady. Příliš mnoho věcí, mnoho myšlenek tříští text, nevím, jestli je to stížnost, petice, filosofická úvaha, právní spis, báseň, pozvánka na demonstraci nebo co vlastně... Ale budiž.

Na můj dotaz, co myslí tím "posledním polínkem" v nadpisu pan Bezděk odpovídá:

"Poslední polínko" je vlastně konec mého příběhu, mého boje proti exekutorům..
..Sám jste psal, že jsem Don Quijote... ale já hrách na stěnu házet donekonečna nebudu. Pomáhat se má tam, kde to má smysl. Tomu, kdo si pomoci váží a chce ji.
To že píšu o konci, ještě neznamená, že je to skutečný konec!
Ústavní stížnost dodělám. To bez debat. Exekutory zruším! O tom nepochybujte. Budou-li okolnosti tomu přát, a zda-li lidi mnohé o mém boji pochopili, tak tímto článkem mohou fakticky skončit výkony exekucí ještě před rozhodnutím Ústavního soudu. To, co bylo sděleno v petici, totiž vyvolá v odborných kruzích polemiku.. I na to jsem myslel.

No, nevím...

Známka 1.6 (hodnotilo 54)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

Káva pro Zvědavce

5

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 12 čtenářů částkou 1 726 korun, což je 5 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Pfizer “fair play”05.12.21 10:12 Neurčeno 1

Očkováním k rakovině? Nová zjištění jsou šokující04.12.21 23:56 Neurčeno 0

Chytrá karanténa se ukazuje jako krádež stovek milionů z majetku nás všech03.12.21 23:02 Česká republika 1

Vrak letounu F-35, který havaroval ve Středozemním moři, ukradla neznámá země.03.12.21 15:59 Neurčeno 4

Mutace Omicron – globalistická autoritářská příručka svlečená do naha02.12.21 20:21 Neurčeno 0

Turecko si uzurpuje enormní množství ruského plynu pro sebe02.12.21 18:35 Turecko 1

Vakcínu Valneva ČR neobjednala!02.12.21 17:46 Česká republika 8

Profesor Alexander Reďko o Covid-1930.11.21 17:25 Rusko 2

Dostálovi hrozí vyhazov z týmu Pirátů. Nelíbí se jim, jaká data šíří o covidu30.11.21 16:49 Česká republika 1

Deklarace lékařů k nátlaku na očkování30.11.21 15:25 Česká republika 1

Vláda chce zavést povinné píchání mRNA injekcí - přesto, že tvrdila, že to je lež30.11.21 10:54 Česká republika 4

Otevřeli nové očkovací centrum - už ne "udělejme tečku" ale "jedna tečka za druhou"30.11.21 10:34 Česká republika 2

Slovinsko: Řidiči musí při tankování předložit osvědčení COVID29.11.21 21:21 Slovinsko 3

Návštěva u MUDr. Kubka29.11.21 18:16 Česká republika 3

Legální eutanazie v Německu pro očkované - mají s tím historické zkušenosti29.11.21 11:39 Německo 1

Ředitel řecké JIP: Umírají vakcinovaní. Vláda musí přestat dělat rozdíly mezi očkovanými a neočkovanými28.11.21 12:49 Řecko 2

Povinnou vakcinací namydlí Babiš starší generaci schody do hrobové jámy28.11.21 08:54 Česká republika 4

Lidé po napíchání mRNA utrejchem ztratili 40% imunity, dále ztrácejí 3,3% až až 6,4% týdně až k 0%28.11.21 08:32 Neurčeno 3

Ukrajinská armáda zaútočila vo viacerých regiónoch Donbasu. Objavili sa pripravení americkí vojnoví poradcovia28.11.21 07:28 Ukrajina 0

Švýcarsko omezilo vstup Čechů do země28.11.21 07:22 Švýcarsko 0

Měnové kurzy

USD
22,50 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,78 Kč
Kanadský dolar
17,51 Kč
Australský dolar
15,76 Kč
Švýcarský frank
24,52 Kč
100 japonských jenů
19,95 Kč
Čínský juan
3,53 Kč
Polský zloty
5,54 Kč
100 maď. forintů
6,98 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
30,42 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 130,28 Kč
1 unce stříbra
507,18 Kč
Bitcoin
1 106 030,80 Kč

Poslední aktualizace: 5.12.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 11 577