Metody Syngenty při umlčování opozice vůči GMO jsou neuvěřitelné

William Engdahl

19.5.2014 Komentáře Témata: Genetické inženýrství 1493 slov

Německý farmář odhalil šokující taktiky GMO firmy používaných k jeho umlčení, v exkluzivním rozhovoru pro Op-Edge RT.

Německý farmář Gottfried Glöckner řekl Williamu Engdahlovi o pokusech vydírání, atentátu na osobnost a nakonec neoprávněném uvěznění, když odmítl stáhnout svá obvinění, že anglo-švýcarská GMO společnost, Syngenta, mu poskytla vysoce toxická semena GMO kukuřice, která zničila jeho dojnice a jeho půdu.

Po dvou letech strávených ve vězení cestuje Glöckner po světě a vypráví svůj příběh a varuje veřejnost před extrémně nebezpečnými GMO osivy.

William Engdahl: Pane Glöcknere, znali jsme se ještě předtím, než jste byl neoprávněně uvězněn, ale teprve nedávno jste byl právně schopen vyprávět tento skutečný příběh veřejnosti. Prosím poskytněte nám pár informací o pozadí.

Gottfried Glöckner: Od r. 1995, kdy byla geneticky upravená RoundupReady (RR) sója, schválená na základě principu „odůvodněně ekvivalentní“, dovezená do EU, jsem se zajímal o technologii GMO u rostlin. Když v r. 1997 EU schválila komerční prodej GMO kukuřice Syngenta (Syngenta Bt176), rozhodl jsem se, jako farmář zajímající se o lepší technologie, pěstovat Syngentu Bt176 na své půdě.

WE: Jak jste naložil s GMO semeny kukuřice Syngenta?

GG: Navyšoval jsem podíl Bt kukuřice během několika let, až na 100% kukuřice, kterou jsem krmil svůj dobytek, jako siláž a jako zrno.

WE: Popište nám prosím, čeho jste byl svědkem poté, co jste začal krmit své krávy kukuřičnou směsí pouze z GMO kukuřice Syngenta Bt176.

GG: V r. 2000 jsem zaznamenal první výskyt neplodnosti, nemoci a dokonce úmrtí, jakož i závažné vrozené vady u nově narozených telat.

WE: Jak jste reagoval?

GG: Poté, co jsem zorganizoval oficiální test, jehož součástí bylo i prozkoumání mých vzorků půdy a GMO kukuřice, výsledky ukázaly, že fatální efekty byly důsledkem geneticky upravené kukuřice. Zatímco Syngenta nedokázala najít žádné Bt toxiny v testech, které provedla ve své laboratoři v Severní Karolíně, laboratoř v Německu našla 8300 ng/mg Bt toxinů, pomocí stejné metody a ve stejných vzorcích, které byly testovány laboratoří Syngenta v Severní Karolíně.

WE: Ukázal alternativní test v Německu ještě něco jiného?

GG: Německá laboratoř zjistila, že došlo k 24% poklesu váhy u základních aminokyselin, životně důležitých v krmivu pro dobytek, v semenech kukuřice a k 8,8% poklesu u silážní kukuřice. S těmito výsledky byla lež o „odůvodněné ekvivalentnosti“ či rovnosti s konvenčními rostlinami, která byla základem schválení komisí EU, odhalena jako podvod.

WE: Tisk zdůrazňoval fakt, že zjevně respektovaný Institut Roberta Kocha testoval vaše vzorky také. Bylo tomu tak?

GG: Úřad pro schvalování a dohled v Německu v té době, Institut Roberta Kocha, si testování mé GMO kukuřice Syngenta rozhodně nevyžádal. Místo toho chtěli, abych jim přesně řekl, jakou metodou byly dokázány Bt toxiny v krvi mých zvířat.

WE: Pak došlo k vyhodnocení škod na vašich zvířatech a polích, která jste osel Syngentou. Jaké byly výsledky?

GG: Spolu s generálním ředitelem Syngenta pro Německo, Hansem Theo Jachmanem, byla v dubnu 2002 vypracována zpráva o škodách. Mimo ztrát na zvířatech byly součástí i náhradní potřebné krmné zrniny, analýzy a veterinární náklady, jakož i náklady související se ztrátou v produkci mléka. Syngenta zaplatila s celkových škod odhadnutých na 500,000 euro pouze 43,000. Zbytek mi dodnes proplacen nebyl.

WE: Jak by řekl německý bankéř Hilmar Kopper, aby to ukončili, hodili vám „drobné“, ale byl to konec pro vás?

GG: Samotná Syngenta napsala „doporučení“ k likvidaci mé GMO silážní kukuřice Bt176, „ale ne na zelené orné půdě“. Přišli s lákavými sliby různých dárků pro mě, jako nový kombajn, nový dům, novou práci a dovolenou. Odmítl jsem. Nebylo to správné.

WE: Vedl jste během těch let pozoruhodnou bitvu proti velkému koncernu Syngenta a GMO lobby. Proč?

GG: Chtěl jsem konečně slyšet od Syngenty připuštění, že s jejich GMO technologií existuje skutečný problém a že odstranili problém s toxinem ve svých následných GMO produktech. Místo toho přišli s právním útokem, poté co jsem byl pozván vládními představiteli, regionálními představiteli, jakož i soukromými skupinami, abych přednášel po celé Evropě o svých zkušenostech se Syngentou Bt176.

WE: Jak Syngenta reagovala?

GG: Poté, co naše konečné jednání o vyřešení problému selhalo, a poté, co mi představitel Syngenty navrhl, že „si celkové škody rozdělíme 50-50“, mi pak, když jsem odmítl, následně zavolal a řekl: „Co se děje s vaším manželstvím?“. Odsekl jsem: „Nejsem ženatý se Syngentou!“

WE: To zní bizarně. Proč se vás Syngenta ptala na váš soukromý život?

GG: Uprostřed rozvodu byla náhle má bývalá žena, poté, co opustila náš společný domov (děti, kterým bylo 17, 15 a 13 žily se mnou), zastupována novým právníkem, poskytnutým ji lobbistou. Přišli s novým obviněním, a to že jsem ji během manželství znásilnil. Nepředložili žádnou lékařskou zprávu, ani psychologické hodnocení, ani důvěryhodná prohlášení třetích osob, jen její obvinění; toto obvinění mě „ve jménu lidu“ přivedlo rovnou do vězení. Byl jsem propuštěn o něco dříve, poté, co státní návladní zjistil skutečné okolnosti mého uvěznění.

WE: Chtěli z vás udělat odstrašující příklad pro ostatní farmáře, nebo šlo podle vašeho názoru o něco jiného?

GG: Musím říct, jako bývalý zákazník a poškozená strana Novartis/Syngentou, že metody, které tato společnost používá, považuji za neuvěřitelné. V době, kdy jsem byl ve vězení, byl soudní příkaz mé bývalé ženy u vypořádání rozvodu proveden dvakrát. Zaplatil jsem částku jednou, a pak byla tatáž částka uvedena v mém pozemkovém registru opět. Advokát protistrany dostal vykonatelnou kopii, přičemž věc již byla vypořádána, prostřednictvím mého právníka.

Také vytvořili novou společnost z mého zemědělského holdingu, kde jsem neměl žádná právní práva; do mé kanceláře a mého domu se někdo opakovaně vloupal a byly ukradeny soubory, stroje a elektronická zařízení.

Navíc jsem musel bojovat pět dlouhých let s německými celními úřady.

Ty zkonfiskovaly všechny mé bankovní účty a požadovaly zaplacení za mléko čtyři roky zpátky, na základě argumentu, že již nejsem certifikovaným producentem mléka ve významu Pravidel pro garantované platby za množství mléka. K tomu všemu došlo v době, kdy jsem veřejně předložil důkaz o přítomnosti GMO v jistých surovinách, které byly označeny jako „neobsahují žádné GMO“.

WE: Jaký byl výsledek vašeho právního případu s německými celníky?

GG: 11. září 2011 jsem vyhrál případ u zvláštního Finančního soudu v Kasselu, kde jsem se zastupoval sám. Výše odškodnění činila 625,128 euro.

WE: Přesto mnoho německých politiků je dodnes pro GMO plodiny. Je to zodpovědné?

GG: Poté, co sama Syngenta v r. 2004 prohlásila, že u svých GMO záležitostí neuspěla, jsem skutečně udiven, že konzervativní kancléřka Merkel je silnou stoupenkyní povolení GMO plodin v Německu! O to udivenější, když jsem zjistil, že studie GMO kukuřice provedená Technickou univerzitou v Mnichově byla zmanipulována (aby ukázala naprosto podvodné pozitivní výsledky). V důsledku tohoto veřejného odhalení byla v dubnu 2009 GMO kukuřice Monsanto 180 německou ministryní pro ochranu spotřebitelů, Inge Aigner, zakázána.

WE: Co vám po tom všem řekla německá vláda?

GG: Byl vytvořen zvláštní právní subjekt, který nikdy neexistoval, a tento fakt byl dokonce potvrzen německým Nejvyšším soudem, BGH. Avšak vláda stále říkala: „Pane Glöcknere, to vše, co se vám stalo, je velmi strašné, ale vláda tuto novou technologii podporuje.“

Všemožná fakta a procedury byly převráceny na hlavu, zákony porušovány, jen aby se neumožnilo právní požadování náhrady škod.

WE: To vše je proti německým zákonům o zodpovědnosti u genetické technologie, ne?

GG: Ano. Zákon, GenTG § 32 Zodpovědnost, výslovně stanovuje zodpovědnost výrobce GMO osiv. Uvádí se tam: „Pokud se stane, že na látku organismu, který byl geneticky zmanipulován, někdo zemře, jeho tělo nebo zdraví je poškozeno, nebo je poškozeno něco jiného, je zodpovědný výrobce a musí napravit jakékoliv škody.“ Tolik o právním řádu státu!

WE: A nyní cestujete po celém světě, abyste řekl pravdu o nebezpečích GMO a o vašich hrůzostrašných osobních zkušenostech. To je opravdová občanská odvaha, které je dnes na světě příliš málo.

GG: Ano, cestuji po zahraničí a promlouvám na konferencích, a z každého úspěchu, který vidíme, jsem šťasten. Od lidového referenda o Švýcarsku bez genetických technologií v r. 2005 nedošlo k žádnému významnému osívání GMO v Evropě!. Rusko všechny dovozy GMO surovin zakázalo. Čína nařídila navrácení lodí s neschválenými GMO produkty do USA nebo jejich spálení… atd.

WE: A co uspořádat veřejnou debatu o GMO se Syngentou, aby dostali příležitost říct svoji stránku příběhu?

GG: Rád bych pozval generálního ředitele Syngenty do debaty na pódiu. Obzvláště poté, co Syngenta zrušila svoji plánovanou účast na mezinárodní konferenci v říjnu 2013, kde jsem měl rovněž promluvit… Byla by to opravdu zajímavá konference, pokud by se tam objevili.

WE: Jak mohou čtenáři sledovat poslední vývoj tohoto klíčového příběhu života a smrti týkajícího se nebezpečí GMO pro naše zvířata a pro nás samotné?

GG: Existují nepřetržitě aktualizované informace, především v němčině, na mé internetové stránce.

WE: Děkuji, pane Glöcknere!

Syngenta methods of silencing GMO opposition are unbelievable vyšel 15. května 2014 na rt.com. Překlad v ceně 601 Kč Zvědavec.

Známka 1.1 (hodnotilo 163)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

47

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 94 čtenářů částkou 16 491 korun, což je 47 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

I obhájci obviněných ze zločinů nenávisti půjdou za katr23.09.21 12:55 Česká republika 0

Jak reagovali američtí astronauti, když měli přísahat na bibli, že se skutečně procházeli po měsíci23.09.21 08:31 USA 3

Vyšetřování dvou mnichů kvůli zapálení antén 5G21.09.21 16:34 Francie 13

Izraelský lidový výbor – Ještě žádná vakcína nikdy nezpůsobila tolik zranění. Zpráva o nežádoucích účincích vakcín.21.09.21 15:49 Izrael 2

Výzva lékařů a odborníků zabývajících se problematikou nemoci Covid-1921.09.21 15:45 Česká republika 1

Šest válek, které Rusko ostudně prohrává20.09.21 21:43 Rusko 7

Zaočkovaný arcibiskup Babjak sa počas návštevy pápeža nakazil covidom-19. Hovorí sa aj o ďalších menách20.09.21 15:24 Slovensko 1

Jak vypadá elektromobilita v praxi :-)20.09.21 15:21 Česká republika 8

Náhubky u dětí způsobily oslabení imunity a teď se plní ordinace20.09.21 01:35 Česká republika 1

Odsunutý sudeťák potomkem sv. Ludmily - církev opět ukázala, kdo je jejím skutečným spojencem19.09.21 12:00 Česká republika 5

Ópiová akože "epidémia" v USA: Ako vyzerá jedna ulica vo Philadelphii19.09.21 10:43 USA 0

Očkovaná učitelka nakazila 3 očkované učitele a 60 dětí musí do karantény :-)18.09.21 14:24 Česká republika 3

Izraelští vědci hlásí, že třetí dávka vakcíny může ochránit očkované 12 dnů :-)18.09.21 13:56 Izrael 5

Naprosto šílená propaganda - "Očkovaný prý zemřel kvůli neočkovanému"17.09.21 18:59 USA 1

Zprávu o EU: Hrozí pandemie neočkovaných. Nové centrum pro výměnu citlivých informací. Green Deal...17.09.21 18:58 Evropská unie 0

WHO vydáva nové odporúčania týkajúce sa úpravy ľudského genómu17.09.21 18:24 Evropská unie 1

Odvolali Hanu Lipovskou17.09.21 16:11 Česká republika 7

Diskuze lékařů: Máme málo covidových pacientů. Mohli bychom započítat i uzdravené, aby to bylo děsivější17.09.21 11:38 USA 2

Italové budou moct do práce jen s potvrzením o bezinfekčnosti17.09.21 11:31 Itálie 3

Náhubky dětem! Teď!17.09.21 11:27 USA 1

Měnové kurzy

USD
21,62 Kč
Euro
25,39 Kč
Libra
29,67 Kč
Kanadský dolar
17,06 Kč
Australský dolar
15,79 Kč
Švýcarský frank
23,38 Kč
100 japonských jenů
19,58 Kč
Čínský juan
3,35 Kč
Polský zloty
5,50 Kč
100 maď. forintů
7,13 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,72 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 888,86 Kč
1 unce stříbra
490,47 Kč
Bitcoin
958 817,95 Kč

Poslední aktualizace: 24.9.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 17 344